Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető: Herman Jenőné Novák Lajos polgármester köszönti a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselők határozatképes számban megjelentek. Az ülés határozatképes. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel, illetve módosító indítvány? Dr. Pálinkás Csaba képviselő jelezte, hogy a kiküldött napirenddel kapcsolatban észrevétele van. Szeretné, ha a napirendi pontok tárgyalása előtt a képviselői falubejárásról is esne szó. Novák Lajos polgármester javasolja, hogy 1. napirendi pont a DMRV Zrt. tájékoztatója legyen, a képviselői falubejárás pedig a 2. napirendi pontban a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló tájékoztatóban kerüljön megtárgyalásra. Egyéb módosító javaslat nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület szavazza meg a módosított napirendet. A képviselőtestület 7 igen szavazattal megszavazta a módosított napirendet. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzőkönyv hitelesítését? Bartók László és Dr. Pálinkási Csaba képviselők kézfelemelésükkel jelezték, hogy vállalják a jegyzőkönyv hitelesítését. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy a képviselők egyetértenek-e vele? A képviselők 5 igen és 2 tartózkodás mellett egyetértenek azzal, hogy Bartók László és Dr. Pálinkási Csaba képviselők hitelesítsék a jegyzőkönyvet. Napirendi pontok: 1. Tájékoztató a DMRV Zrt ben végzett viziközmű-szolgáltatási tevékenységéről és évi terveiről Meghívott vendég: Hurai Béla DMRV Zrt. Visegrádi telepének vezetője 2. Tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről 1

2 3. Az önkormányzat évi költségvetési rendelet módosítása 4. Az önkormányzat költségvetésének III. negyedévi beszámolója 5. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása 6. Törvényességi felhívás a polgármester illetménye és az alpolgármester választás miatt 7. Közbeszerzési szabályzat elfogadása 8. Az önkormányzat évi éves összesített közbeszerzési tervének megalkotása 9. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 11. Római Katolikus Plébánia kérelme az 57/2010. (X.21.) Ökt. határozat (ravatalozó felújítása kapcsán felállított vizsgálóbizottság) visszavonására 12. Település, közlekedés, vállalkozásfejlesztési és fenntartási Bizottság tagjai számának az emelése Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 13. Gyermekjóléti feladatok társulás keretében történő ellátása 14. Egyebek Napirendi pontok: 1. Tájékoztató a DMRV Zrt ben végzett viziközmű-szolgáltatási tevékenységéről és évi terveiről Meghívott vendég: Hurai Béla DMRV Zrt. Visegrádi telepének vezetője Novák Lajos polgármester köszönti Szabó Imrét és Hurai Bélát a DMRV Zrt. képviselőit. 2

3 Szabó Imre a DMRV Zrt igazgatója a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal tájékoztatja a képviselőtestületet a DMRV Zrt ben végzett tevékenységéről, valamint a évi terveiről. Novák Lajos polgármester megköszöni a tájékoztatást. 2. Tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről Novák Lajos polgármester elmondja, hogy Detrich Áron az elmúlt két testületi ülésről készült videofelvételt feltette a honlapra. Pálmai József képviselő a képviselői falubejárással kapcsolatban kérdezi, hogy a Táncsics Mihály utca végén van egy halom faág, mit lehet azzal kezdeni? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy sajnos nem lehetett megakadályozni, hogy az üdülőtulajdonosok ne rakják oda, de minden tavasszal az önkormányzat közcélú munkásaival eltakarítatja. Pálmai József képviselő elmondja, hogy az Alsórét utcánál a lakók örülnének egy részleges közvilágításnak. Csonka József képviselő elmondja, hogy az utca saroknál egy reflektort kellene felszerelni, ami az egész utcát bevilágítaná. Lényegesen olcsóbb megoldás, mint a közvilágítás kialakítása. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy hivatalosan csak a Táncsics utcából tudják megoldani, mert, amíg a Pásztor János utca állami területen fekszik, addig onnan nem. Csonka József képviselő elmondja, hogy a Pásztor János utcában is meg kellene oldani a közvilágítás kérdését. Novák Lajos polgármester kérdezi, hogy a lakók pontosan hová képzelik, le kellene írni. Csonka József képviselő elmondja, hogy Somogyi Lászlóék felé kanyarodó saroknál kerülne lehelyezésre az oszlop. Ideiglenes megoldás, de mégis valami. Pálmai József képviselő elmondja, hogy az Árpád telep 1. számú ház felé vezető villamosvezetéket meg kellene nézni, mert elszakadó félben van. Az útszakasz el van vékonyodva, az ivóvíz vezeték kint van a földből. A patak meder problémája mindenki számára ismert. A két nyárfa a híd alatt, azzal is kellene kezdeni valamit. Királykúti utca végénél a vezetékekkel kapcsolatban elmondja, hogy szintén kinn van a vezeték. Pastinszky kerítésének sarkánál lévő fát is ki kell vágni. A fahídon autóval átmenni nem lehet. Szatmári Lászlóékhoz vezető híd javítása is szükséges lenne. Játszótérnél homokot kellene vinni a csúszdához, a játszótér lekerítésével kapcsolatban is el kellene gondolkodni. Kérdezi, hogy az iskola udvaron lévő szemét elszállítása kinek a feladata? A futballpálya előtti területen lévő szemét elszállítása is szükségessé válik. Mi a célja annak a sok kőnek? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy az elképzelés az volt, hogy a futballpálya előtti területet a mértékadó árvízszint fölé feltöltik és a kő azért lett odahordva. 3

4 Csonka József képviselő elmondja, hogy szerinte el kellene hordani, mert feltölteni csak úgy van értelme, ha az egész terület fel van töltve. Pálmai József képviselő kérdezi, hogy a régi postával kapcsolatban mi a helyzet? Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy képviselő-testületi határozatot követően kapott egy felszólítást a tulajdonos. A testület hozott egy olyan tartalmú határozatot, hogy az életveszélyes helyzetet az ingatlan tulajdonosa szüntesse meg, azaz az épület utcafrontjának statikailag elfogadható új gerendákkal történő megtámasztását illetve az utcafront olyan módon történő lezárását, ami megakadályozza, azt, hogy az ingatlanra illetéktelen személyek be tudjanak menni végeztesse el. Pálmai József képviselő elmondja, hogy a Petőfi térnél lévő patak hordalékkal tele van rakódva. Ki kellene tisztítatni. Volt kínai bolt helyét el kellene igazítani. Posta környéke egyes helyeken veszélyes, kátyús. A Kossuth Lajos u szám alatti üres telken a fű és gaz nagyon nagy. Csonka József képviselő elmondja, hogy fel kell szólítani a tulajdonosát, mert aki látja azt mondja, hogy néz ki a falu, nem pedig a tulajdonosról mond véleményt. Pálmai József képviselő elmondja, hogy a Győző Tamáséknál a szennyvíz probléma még mindig élő probléma. Szilágyi Gábor képviselő elmondja, hogy a patakmeder helyreállítása és egy megfelelő híd felállítása megoldaná a problémát. Pálmai József képviselő a továbbiakban részletezi a falubejáráson tapasztaltakat. Álmos herceg útja felé az út kijavítása. Van ott csapadékvíz elvezető csatorna, de a víz nem ott folyik. Átfolyik az alsó házak telkére, házfalára. Ravatalozónál a járdát meg kell csinálni. Kérdezi, hogy mit lehet vele tenni? Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a legutóbbi ülésen megbeszélték már, tavasszal rendbe hozzák. Pálmai József képviselő elmondja, hogy a Dobogókői út lejárója azért veszélyes, mert az út egyik felét elmosta a víz. Nagyobb autóval már nem lehet elmenni rajta. Novák Lajos polgármester kéri a javaslatot, hogy mennyi betonra van szükség, a Településfejlesztési Bizottság tárgyalja meg. Konkrét szakaszokat kér, hogy ettől-eddig ezt kérik. Pálmai József képviselő elmondja, hogy ez olyan szakmai kérdés, amit a kivitelező tudna megmondani milyen mélyen kell kiszedni a földet. Bartók László képviselő elmondja, hogy a temetőkapunál sok a szemét, Kossuth Lajos utca végénél a szemetet a közterületen tárolják az ott lakók. Dr. Szabó Attila jegyző a jegyzői falubejárással kapcsolatban elmondja, hogy a feltárt hiányosságok megszüntetésére az érintett ingatlan tulajdonosok határidő kikötésével kaptak egyegy felszólító levelet. A Malom patak meder helyreállítása kapcsán több fa útba van, kb. 10 fa kivágása válik szükségessé. Ha az önkormányzat ezt az összeget megelőlegezi, akkor el le- 4

5 hetne végezni. A patakok áradásai miatt az utakban keletkezett károk helyreállítását az úttervező mérnökkel úgy alakították ki, hogy az Álmos herceg út mellett a víz elvezetése megoldott legyen. A Dobogókői út végénél lévő úthelyreállítás szintén be lett tervezve, valamint a Joe Sörözőnél lévő padka és csapadékvíz elvezetésének a kérdése is. 3. Az önkormányzat évi költségvetési rendelet módosítása Novák Lajos polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta az írásos anyagot. Felkéri Láng Anikó pénzügyi előadót, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a költségvetési rendelet módosításának okáról. Láng Anikó pénzügyi előadó elmondja, hogy a jelenlegi módosításra azért került sor, hogy az előirányzatokat a rendelkezésre álló információknak és a harmadik negyedévének tényadatainak ismeretében átcsoportosítsuk, kiigazítsuk. Így a módosításban már csak a megnyert pályázatok bevételi és kiadási előirányzatai szerepelnek. A bevételi oldalon többletet jelent az ÖNHIKI pályázaton elnyert 5 millió Ft, illetőleg a Kompok Révek pályázaton elnyert 2,9 millió Ft. Ugyanakkor csökkentő tényező a rendkívül kedvezőtlen időjárás negatív hatása. A kiadási oldalon az árvízi védekezési költségek miatt kényszerültünk megemelni a dologi kiadások előirányzatát. Az előterjesztés részletesen taglalja a változásokat. Csonka József képviselő kérdezi, hogy miért került át van a Szerencsejáték Zrt. bérleti díja, az igazgatásról a város és községgazdálkodásra mikor a bérleti díjak külön vannak? Láng Anikó pénzügyi előadó elmondja, hogy a bérleti díjakat a város és községgazdálkodás szakfeladatra könyvelték, de a év költségvetésében az igazgatásra tervezték. Az előirányzatot igazították a könyveléshez. Csonka József képviselő elmondja, hogy a könyvelőt meg kell kérni, hogy oda tegye, ahova való. Többet is talált, ami nem ott van, ahol kell lenni. Aki kívülről kap ilyen papírt, az nem tudja, hogyan van. Kérdésként merül fel, hogy az önkormányzat sajátos tőkebevételei mit takarnak. Láng Anikó pénzügyi előadó elmondja, hogy DMRV Zrt e Ft-os és T-mobile 2985 e Ft-os bérleti díja, ami a város és községgazdálkodás szakfeladaton jelenik meg. Csonka József képviselő elmondja, hogy kicsit részletesebben kellene a bérleti díjakat leírni. Láng Anikó pénzügyi előadó elmondja, az a baj, hogy az eredeti évi költségvetés tárgyalásakor ezeket a tételeket részletesen megtárgyalták, csak az a régi testület volt. Probléma, hogy az eredeti költségvetést más testület szavazta meg, míg az új testület már csak a módosítással találkozik, s ezt valóban nehezen lehet követni. Csonka József képviselő elmondja, hogy belenézett egy-két önkormányzat költségvetésébe, de azok részletesen voltak leírva. Megszavazzák, de nem tudják, hogy miről szavaznak. Láng Anikó pénzügyi előadó elmondja, hogy a költségvetést, s annak módosítását a 292/2009 (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő részletezettséggel készítették el. 5

6 Csonka József képviselő elmondja, hogy úgy legyen minden, mint a bérleti díjnál és akkor követhető. Tíz tétellel kapcsolatban kérdezett, de a válaszadás után sem volt minden világos. Láng Anikó pénzügyi előadó elmondja, válaszában az eredeti és nem a módosított költségvetéshez viszonyított az eltérés ebből adódik. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Egyéb hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi, aki elfogadja az önkormányzat évi költségvetési rendelet módosítását, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselők 7 igen szavazattal elfogadták a évi költségvetési rendelet módosítását és az alábbi rendeletet alkották: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4. Az önkormányzat költségvetésének III. negyedévi beszámolója Novák Lajos polgármester felkéri Baltás-Kapornai Szilvia pénzügyi előadót, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a évi III. negyedéves beszámolóról. Baltás-Kapornai Szilvia előadó tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat egy költségvetési éven belül Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 216 -a alapján, valamint Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének a sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7 -a alapján köteles a Magyar Államkincstár felé negyedévente beszámolót készíteni. A beszámolót határidőben október 20-án elkészítettük, a Magyar Államkincstár ellenőrizte, és elfogadta azt. Az 1 számú melléklet tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 2.számú melléklet az önkormányzat félévi mérlegét. Az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodása alapján a bevételek főösszege eft, a kiadásoké eft, az önkormányzat szeptember 30-i pénzkészlete eft volt. Novák Lajos polgármester megköszöni a beszámolót és kérdezi a képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Hozzászólás nem lévé, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület fogadja el az önkormányzat költségvetésének III. negyedévi beszámolóját. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6

7 Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2010. (XI.25.) Ökt. Határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat III. negyedévi költségvetéséről készített a határozat mellékletét képező beszámolóját eft bevételi főösszeggel és eft kiadási főösszeggel elfogadja. Határidő. azonnal Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 5. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy képviselőtársainak összeállította az általa elképzelt jövő évi költségvetési koncepciót. Már a közmeghallgatáson és az előző testületi üléseken is említette, hogy az elkövetkező egy és az azt követő évben nehéz helyzetben lesz az önkormányzat. A patak áradások okozta károk helyreállításához az önkormányzatnak elő kell teremtenie kb. 20 millió Ft önrészt, az óvoda pályázat kapcsán, amit remélhetőleg az önkormányzat meg fog nyerni 12 millió forintot. A falubejárás alatt tapasztalt problémákra is meg kell keresni a megoldásokat. A pénzügyi kötelezettségek teljesítését is vállalni kell. A beruházásokra meglehetősen kevés lehetőségünk nyílik, a pillanatnyi állapot szerint. Csonka József képviselő kérdezi, hogy milyen hitelfelvételi lehetősége van az önkormányzatnak. Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy nem sok lehetősége, megemlíti Pilismarót példáját, akik az iskola felújításával kapcsolatban 80 millió Ft hitelfelvételre kényszerültek. Terhelhető ingatlanvagyona nem sok van az önkormányzatnak. Gyakorlatilag csak a faluház épülete. Itt is kérdéses, hogy a bank elfogadja-e. Nemcsak az a kérdés, hogy hitelt akarunk-e felvenni, hanem az, hogy veszünk-e fel. A Malom patak meder helyreállítását nem tudjuk több évre elnyújtani, amiről már írásos értesítés is érkezett. Egy éven belül el kell végezni a munkákat. Csonka József képviselő elmondja, hogy a költségvetési koncepciót ki kellene egészíteni egy finanszírozási tervvel is. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a koncepció egy kiinduló terv, bele lehet tenni a javaslatokat, de majd a költségvetés adja meg a végleges számokat. Dr. Kóthy Miklós Csaba képviselő kérdezi, hogy lehet-e tudni, hogy mennyi lesz a kieső adóbevétel. Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy az építmény után fizetett idegenforgalmi adó kiesik, ami kb. 3-4 millió Ft, meg a vállalkozók kommunális adója esik ki, ami nem jelentős tétel. Ezt át kell gondolni. Építményadó bevezetése jöhet szóba. Dömösi állandó lakosok után a befizetett adó 8 %-át kapjuk vissza. Ezzel foglalkozni kell és mivel adóról van szó, még ebben az évben erről rendeletet kell alkotni. A lehetőségeket előkészítik a jegyzővel. 7

8 Dr. Pálinkási Csaba képviselő elmondja, hogy szerepel a 4 órás művelődésszervező alkalmazása a felújított faluház kapcsán. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy ez az álláshely legyen betervezve, de még nem kellene betölteni. Ha a faluház alkalmas lesz állandó használatra, akkor el lehet gondolkodni egy 4 vagy 8 órás művelődésszervező foglalkoztatásán. Egyéb hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület fogadja el a évi költségvetési koncepciót. A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 64/2010. (XI.25.) Ökt. Határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a évi önkormányzati költségvetési koncepcióját elfogadja. Határidő: ---- Felelős: Törvényességi felhívás a polgármester illetménye és az alpolgármester választás miatt Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a törvényességi felhívásról. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy az önkormányzat október 13.-án tartotta alakuló ülését, ahol nem állapította meg a polgármester illetményét illetve nem választott alpolgármestert. A képviselő-testület működésével szemben a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal november 8.-án kelt levelében törvényességi felhívást tett, mert ellentétes a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel. A Képviselő-testületnek a Közigazgatási Hivatal törvényességi felhívásában foglaltak szerint a törvényes állapot helyreállításáról december 15.-éig kell intézkednie, úgy hogy e tárgyakban a szükséges döntéseket meghozza. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben szerepelnek a határozati javaslatok, érintettség miatt nem szavazhat, ezért átadja a korelnöknek a szót. Pálmai József korelnök megkérdezi a testületet, hogy Novák Lajos polgármester úr illetményét a Ft-os illetményalap és a 9,5-es szorzószám szorzataként, azaz havi bruttó Ft összegben elfogadja-e. A képviselőtestület 3 igen 3 tartózkodás mellett döntést nem hozott a polgármester illetményének a kérdésében. 8

9 Novák Lajos elmondja, hogy a következő határozati javaslat az alpolgármester megválasztása. Az alakuló ülésen megválasztott szavazatszámláló bizottság tagjai Dr. Kóthy Miklós Csaba, Dr. Pálinkási Csaba és Bartók László képviselők, ez a határozat továbbra is érvényben van. A polgármester Szilágyi Gábor képviselőt javasolja alpolgármesternek. Novák Lajos polgármester a szavazás lebonyolítására technikai szünetet nem rendel el, így a szavazatok leadása után a szavazatszámláló bizottság összegyűjtötte a szavazatokat. A szavazatok összegyűjtése után azokat a bizottság megszámlálta és dr. Pálinkási Csaba a bizottság tagja tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 2 igen 5 nem szavazattal elutasította a Novák Lajos polgármester úr alpolgármester személyére vonatkozó javaslatát. Novák Lajos polgármester megállapította, hogy Szilágyi Gábort a képviselőtestület 2 igen 5 nem szavazat mellett nem választotta meg alpolgármesternek. A képviselőtestület 2 igen 5 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 65/2010. (XI.25.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármesternek az alpolgármester személyére vonatkozó javaslatát nem fogadja el, azaz társadalmi megbízatású alpolgármesternek Szilágyi Gábor képviselő urat nem választja meg. Felelős: Határozat: Közbeszerzési szabályzat elfogadása Novák Lajos polgármester elmondja, hogy két héttel ezelőtt a testület levette a napirendről ezt a kérdést. Kérdezi a képviselőket, hogy az egyeztetések megvoltak a jegyző úrral, sikerülte a vitás kérdésekben dűlőre jutni. Csonka József képviselő elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottság szeretné megtárgyalni a közbeszerzési szabályzatot. Novák Lajos polgármester nagyobb aktivitást kért a testülettől, mivel már másodszor napolják el a közbeszerzési szabályzat elfogadását. Akinek kérdése és észrevétele van, az keresse meg a jegyző urat és beszélje meg vele a problémáit. Szavazzunk a módosításról. Csonka József képviselő kérdezi a jegyzőt, hogy kell erről szavazni? Dr. Szabó Attila jegyző válaszában elmondja, hogy igen, kell róla szavazni. Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja, hogy a közbeszerzési szabályzatot levegyék-e vagy sem a napirendről. 9

10 A képviselőtestület 5 igen 2 nem szavazattal a napirendről levette a közbeszerzési szabályzat elfogadásának a megtárgyalását. 8. Az önkormányzat évi éves összesített közbeszerzési tervének megalkotása Novák Lajos polgármester elmondja, hogy szervesen kapcsolódik az előbbi napirendi ponthoz. Kérdezi, hogy van-e észrevétel. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy annyi változás történt, hogy a hulladékgazdálkodási szerződés nem ben, hanem december 31.-én jár le, ezért ennek a témának nem kell szerepelnie a 2010-es közbeszerzési tervben. Csonka József képviselő javasolja, hogy halasszák el a közbeszerzési terv elfogadását a 2011-es évre, amikor már lehet látni a jövő évi költségvetés számait és a közbeszerzési szabályzattal együtt tudják tárgyalni. Dr. Pálinkási Csaba képviselő is javasolja, hogy a testület halassza el a közbeszerzési terv megtárgyalását. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy nem látja sok értelmét, mert egyik a keret, a másik, pedig a tartalom. Úgy is ki kell írni közbeszerzést a patakok okozta károk helyreállítására. Szavazásra bocsátja a közbeszerzési terv elnapolását. A képviselőtestület 5 igen 2 nem szavazattal elnapolja a évi közbeszerzési terv megtárgyalását. 9. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy technikai jellegű a módosítás. Az önkormányzat egyre több közművelődési rendezvényeket tart a Faluházban és a Malom Galériában, aminek esetleges bevételeit és kiadásait egy önálló szakafeladaton a közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése elnevezésűn kell szerepeltetni. Másrészt azért kell módosítani az alapító okiratot, mert a október 3-i kisebbségi választások kapcsán a kisebbségi névjegyzékre való felvételi kérelmek, ajánlószelvények kihordásának a kiadásait egy önálló szakfeladaton országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek elnevezésűn kell szerepeltetni. Mivel ezek a szakfeladatok nem szerepeltek az alapító okiratban, így módosítása vált szükségessé. Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület fogadja el a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítását. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 10

11 Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 66/2010. (XI.25.) Ökt. Határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 100/2001. (IX.26.) Ökt. számú határozattal jóváhagyott és azt módosító 45/2005. (VIII. 25.) Ökt., a 35/2006. (IX.19.), 51/2006. (X.25.) Ökt., 14/2007. (V.9.) Ökt., a 32/2009. (IV.29.) Ökt., 76/2009. (IX.2.), valamint 38/2010. (VII.5.) Ökt. számú határozatokkal megállapított, Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak tekintetében módosítja illetve egészíti ki. 2) Az alapító okirat 9.2 pontja az alábbiak szerint változik: 9.2. Költségvetési szerv alaptevékenysége: Alaptevékenység megnevezése Szakfeladat száma január 1.-től -óvodai intézményi étkeztetés települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása munkahelyi étkeztetés önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek területpolitikai támogatások és tevékenységek közvilágítás város- és községgazdálkodási szolgáltatás önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi tár sulások elszámolásai -óvodai nevelés, ellátás háziorvosi alapellátás szociális étkeztetés közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás rendszeres szociális segély Időkorúak járadéka Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Könyvtári szolgáltatások közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

12 Határidő: azonnal Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a törvényességi felhívásról. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy a jegyző feladata és kötelessége gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről a pénzügyminiszter által közétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardek figyelembevételével. A belső ellenőrzést önkormányzatunknál a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft látja el. Az ellenőrzést témánként végzi a Kft. díjazása ellenőrzési naponként Ft +ÁFA. A határozati javaslatban szereplő témák elfogadását javasolom. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a jegyző úr által javasolt négy témakör évi ,- Ft+ ÁFA költségbe kerül. Csonka József képviselő elmondja, hogy a jegyző úrnak en elküldött témák elfogadását kéri, azaz a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése, ellenőrzési módszertan kidolgozása, az önkormányzat éves költségvetés tervezésének vizsgálata és a Polgármesteri Hivatal munkaerő- gazdálkodási ellenőrzése. Ezek a témák szerinte elég lenne, mert ez is ,- Ft+Áfa költségbe kerül az önkormányzatnak. Novák Lajos polgármester kérdezi Csonka képviselőt, hogy a jegyző úr által javasolt témakörök közül egyiket sem javasol? Csonka József képviselő válaszában elmondja, hogy nem, ő azt a kettőt javasolja, amit az előbb említett. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy ő fenntartaná a jegyző által javasolt témaköröket, mivel ő tudja, hogy milyen témákban lenne szükséges belső ellenőrzést végrehajtani. Dr. Kóthy Miklós Csaba képviselő kérdezi, hogy milyen konzekvenciái vannak egy ilyen ellenőrzésnek vagy annak elmaradásáról, vagy lehet ezt év közben is módosítani? Dr. Szabó Attila jegyző válaszában elmondja, hogy az adott évi belső ellenőrzési tervet bármikor lehet év közben módosítani. Dr. Kóthy Miklós Csaba képviselő kérdezi, hogy az ellenőrzésen feltárt hiányosságokat ki kell javítani, vagy csak egy tükör, hogy hogyan kell csinálni? Dr. Szabó Attila jegyző válaszában elmondja, hogy az ellenőrzésen feltárt hiányosságokat ki kell javítani. Csonka József képviselő elmondja, hogy évi belső ellenőrzési tervbe elfogadásra a csatorna beruházás átadás-átvételének ellenőrzése és a közbeszerzési eljárások szabályszerűségének ellenőrzése témákat javasolja. 12

13 Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja a évi belső ellenőrzési tervet, mely javaslat a közbeszerzési eljárások szabályszerűségének ellenőrzése, illetve a csatorna beruházás átadás-átvételének ellenőrzése. A képviselőtestület 6 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 67/2010. (XI.25.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és a 1) közbeszerzési eljárások szabályszerűségének ellenőrzése 2) csatorna beruházás átadás-átvételének ellenőrzése témákkal jóváhagyta a helyi önkormányzatra vonatkozó évi éves belső ellenőrzési tervet. Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző Határidő: azonnal 11. Római Katolikus Plébánia kérelme az 57/2010. (X.21.) Ökt. határozat (ravatalozó felújítása kapcsán felállított vizsgálóbizottság) visszavonására Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy Kálmán Antal dömösi plébániai kormányzó kéréssel fordult a képviselőtestülethez abban az ügyben, hogy az önkormányzat vonja vissza a dömösi ravatalozó felújítása kapcsán felállított vizsgálóbizottságról szóló 57/2010. Ökt határozatát. Kérését azzal indokolta, hogy az egyház nem tartozik az önkormányzat által fenntartott szervezetek közé, anyagilag teljes független tőle. Ezek alapján kérelme szerint ez a határozat sérti az egyházak függetlenségét. A temető területe a katolikus egyház, míg a ravatalozó épülete Dömös Község Önkormányzat tulajdonában és az egyház bérleményében van. Az önkormányzat a ravatalozó felújításának munkáiról, mint tulajdonos, bérbeadó kérhet tájékoztatást a bérlőtől a katolikus plébániától. Az önkormányzat, tulajdonosként sem tekinthet bele a katolikus egyház és a kivitelező közötti szerződésbe, nem kérhet felvilágosítást a vállalkozási díj összegéről és egyéb a szerződést érintő kérdésekről. Az önkormányzat természetesen a katolikus egyházat, mivel nem tartozik a fenntartása alá, ezért nem számoltathatja be, tőle információkat működésével kapcsolatban nem kérhet. A bérlő a bérleményre fordított szükséges kiadásainak megtérítését követelheti a tulajdonostól, bérbeadótól. Mindezen információk alapján célszerű lenne a katolikus egyházzal való jó kapcsolat fenntartása érdekében Kálmán Antal dömösi plébániai kormányzó kérésének helyt adni és az 57/2010. Ökt határozatot visszavonni. Szilágyi Gábor képviselő kéri jegyző urat, hogy olvassa fel Kálmán Antal levelét, hogy a lakosok is tudják miről van szó. Dr. Szabó Attila jegyző felolvassa Kálmán Antal levelét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 13

14 Pálmai József képviselő elmondja, hogy kint voltak a helyszínen a ravatalozónál, ahol a plébános úr is ott volt, aki azt mondta, ha szakértő megnézi, akkor az biztos nem fogadja el az elvégzett munkát, mert annyi hiányosság volt benne. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy jegyző úr említette, hogy a hangsúly nem azon van, hogy nem tartja jogosnak a tájékoztatás kérését, csak az elszámoltatással vannak gondjai, ami valóban nem tartozik a képviselőtestületre. Csonka József képviselő elmondja, hogy beszélgetett Kálmán Antal plébánossal, de nem mint a vizsgálóbizottság tagja, hanem mint kívül álló. Tisztázni akarta, hogy a felújításban mi volt az önkormányzat szerepe. Elszámoltatásról szó sem lehet, ezt ő is tudja. Pálmai József képviselő elmondja, hogy minden héten beszélt ezzel kapcsolatban a plébánossal. Az építkezés után rákérdezett, az volt a fő oka, hogy a ravatalozó mellett a terület kiegyenlítésére nem került sor, mert féltek, hogy valamiféle régiségre bukkannak és a plébániának a költsége lett volna a régészeti ásatás elvégzése. Egyéb hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő A alternatívát, mely szerint a képviselőtestület visszavonja az 57/2010. Ökt. határozatát. A képviselőtestület 4 igen 2 nem 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 68/2010. (XI.25.) Ökt. Határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kálmán Antal dömösi plébániai kormányzó a Római Katolikus Plébánia (2027 Dömös Kossuth Lajos u. 45.) nevében írt kérésének helyt ad és a dömösi ravatalozó felújítása kapcsán felállított vizsgálóbizottságról szóló 57/2010. (X.21.) Ökt. határozatát visszavonja. A képviselőtestület felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy a Római Katolikus Plébániát a képviselőtestületi döntésről írásban tájékoztassa. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal 12. Település, közlekedés, vállalkozásfejlesztési és fenntartási Bizottság tagjai számának az emelése Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző Novák Lajos polgármester felkéri Bartók László képviselőt, a Település, közlekedés, vállalkozásfejlesztési és fenntartási bizottság elnökét, hogy tájékoztatja a képviselőtestületet a tagsági felvételről. Bartók László képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Csonka József képviselő társa jelezte, hogy szeretne a Település, közlekedés, vállalkozásfejlesztési és fenntartási bizottságnak tagja lenni. Ezt a bizottsági ülésen határozattal el is fogadták és elfogadásra is javasolják a képviselő-testületnek is. A bizottsági ülésen jelen volt Dr. Szabó Attila jegyző úr is, akit felkértek, hogy e tárgyban készítsen a következő testületi ülésre egy előterjesztést. 14

15 Dr. Szabó Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy először a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletet kell módosítani és csak utána lehet Csonka József Pál Település, közlekedés, vállalkozásfejlesztési és fenntartási bizottsági tagságáról szavazni. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselőket, aki egyetért a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával, azaz Település, közlekedés, vállalkozásfejlesztési és fenntartási Bizottság képviselői tagok száma 3 főről 4 főre bővüljön, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2007 (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadása után Novák Lajos polgármester kérdezi, aki egyetért azzal, hogy a település, közlekedés, vállalkozásfejlesztési és fenntartási bizottságnak Csonka József Pál képviselő tagja legyen, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 6 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 69/2010. (XI.25.) Ökt. Határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Település, közlekedés, vállalkozásfejlesztési és fenntartási Bizottság hatodik tagjának Csonka József Pál képviselőt választja meg. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal 13. Gyermekjóléti feladatok társulás keretében történő ellátása Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület szeptember 8.-i ülésén döntött arról, hogy a Majer István Nevelési tanácsadó megszüntetése okán a gyermekjóléti feladatokat az újonnan létrejövő Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítványon keresztül társulás keretében fogja ellátni. Ezt a képviselő-testületi határozatot, azért kell módosítani, mert az alapnormatívát a feladat ellátási területéhez tartozó önkormányzatok Esztergom, Pilismarót és Dömös igénylik meg és nem az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás. Az aláírásra került társulási megállapodás mellett ellátási szerződés megkötése is 15

16 szükséges, amelyet kizárólag csak Dömös Község Önkormányzata és az Alapítvány köt meg. Az ellátási szerződés megkötésének oka, hogy a normatívát igénylő önkormányzatoknak is szükséges, hogy a feladat ellátójával külön ellátási szerződése legyen. A normatívát az önkormányzat igényli meg, majd továbbutalja a gyermekjóléti feladatokat ellátó Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítványnak. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Mivel hozzászólás, javaslat, kérdés nem volt, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 70/2010. (XI.25.) Ökt. Határozata 1.) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2010. (IX.8.) Ökt. határozatát az alábbiak szerint módosítja. 2.) Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ai szerinti gyermekjóléti alapellátási feladatok közül, a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására a határozat mellékletét képező tartalommal ellátási szerződést köt a Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvánnyal. 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert a 2. pontban szereplő ellátási szerződés aláírására. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal, az ellátási szerződés aláírására: a döntést követő 8 napon belül 14. Egyebek Képviselői kérés Bergman kanyar előtt fényvisszaverő táblák kihelyezésére Pálmai József képviselő kéri a Bergman kanyar előtt fényvisszaverő táblák kihelyeztetését, mint amilyen Pilismaróton van, mert ezáltal hátha csökkennének a kanyarban a balesetek száma. Nagyszerű volt a faluházban tartott Csángó táncház, sokan voltak, több korosztály is képviseltette magát. Pálinkási képviselőnek nem sikerült ping-pong asztalt vásárolni, ezért javasolja, hogy az önkormányzat vásároljon ping-pong asztalokat. A faluház nyitva tartását is meg kellene határozni és erről tájékoztatni a lakosságot. Szilágyi Gábor képviselő tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Iszákos mentő Misszióban van egy bebetonozott ping-pong asztal, ami elszállítható. Pálmai József képviselő elmondja, hogy beltéri ping-pong asztalra lenne szükség. 16

17 Novák Lajos polgármester kéri, hogy a Kulturális Bizottság beszélje át, milyen játékokra gondolt, kérjen be árajánlatokat, hogy a képviselő-testület tudjon róla dönteni. Pálmai József képviselő elmondja, hogy csocsó asztalra is szükség lenne. Képviselői kérdés a Szerencsejáték Zrt fényreklám táblájával kapcsolatban Szilágyi Gábor képviselő kérdezi, hogy a Szerencsejáték Zrt. elviszi a fényreklám tábláját? Novák Lajos polgármester elmondja, hogy nem, itt hagyták az önkormányzat részére. Szilágyi Gábor képviselő elmondja, hogy szerinte el kellett volna vitetni. Novák Lajos polgármester akkor szeretne erről egy határozatot, mert úgy gondolja, hogy ez egy bevételi forrás is lehetne az önkormányzatnak. Bartók László képviselő elmondja, hogy várják meg, hogy a Szerencsejáték Zrt javaslatát és utána döntsön erről a képviselő-testület. Elvi hozzájárulás a 061 hrsz-ú ingatlanon építendő vendéglátást szolgáló épület kialakításához Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy hétfőn kapott az önkormányzat Érsek László dömösi lakostól egy kérelmet, melyben pályázati úton szeretne vendéglátást szolgáló épületet kialakítani a bérleményében lévő az önkormányzat tulajdonát képező 061 hrsz-ú ingatlanon. Novák Lajos polgármester kéri, hogy az elvi hozzájárulást adja meg a képviselő-testület, annak érdekében, hogy az építési engedély iránti kérelmet Érsek László be tudja adni, ami a pályázat beadásának is a feltétele. Mivel hozzászólás, javaslat, kérdés nem volt, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi, aki egyetért azzal, hogy Érsek László a bérleményében lévő az önkormányzat tulajdonát képező 061 hrsz-ú ingatlanon vendéglátást szolgáló épületet alakíthat ki, ehhez elvi szinten hozzájárul, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 71/2010. (XI.25.) Ökt. Határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 061 hrsz-ú ingatlan község belterületi határától (erdészeti sorompótól) a Szentfa kápolnáig terjedő az önkormányzat tulajdonában a Pharos 96 Építőipari Kivitelező Kft (ügyvezető: Érsek László) bérleményében lévő területrészen megvalósítandó pihenőház, istálló és fedett-nyitott tartózkodó - határozat mellékletét képező- engedélyes tervek szerinti formában az építési engedély iránti kérelem benyújtásához az elvi engedélyét megadja. Az építési engedély iránti kérelmet a terület bérlője a Pharos 96 Építőipari Kivitelező Kft adhatja be. 2) A képviselő-testület felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy a Pharos 96 Építőipari Kivitelező Kft-t a testületi döntésről tájékoztassa. 17

18 Határidő: azonnal Felelős: Novák Lajos polgármester Mivel a testületi ülésnek más napirendi pontja nem volt, ezért Novák Lajos polgármester az ülést bezárta és a részvételt megköszönte. Kmf. Novák Lajos polgármester Dr. Szabó Attila jegyző A jegyzőkönyvet hitelesítette: Bartók László képviselő Dr. Pálinkási Csaba képviselő 18

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jelen vannak: Pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 109-26 /2010. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Képviselő-testülete 2010. november 25. napján megtartott üléséről.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. december 12.-én az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 23-án 15.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat nyílt ülésén Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Magyar János, Pallagi Ákos, Sági Tibor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. közmeghallgatásáról és falugyűlésről

JEGYZŐKÖNYV. közmeghallgatásáról és falugyűlésről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2007. december 13-án megtartott közmeghallgatásáról és falugyűlésről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. szeptember 8-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. október 22-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. október 22-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-14/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. október 22-i ülésének

Részletesebben

1150-50/2015. 1 sz. példány

1150-50/2015. 1 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-50/2015. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. február 13-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. február 13-án megtartott üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. február 13-án megtartott üléséről Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 168-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2011. július 06 án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 10 Határozatai: 198-205 T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp: Előterjesztés az 1/2013. (II.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről Az ülés helye: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. november 25. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Iktatószám: 122-18/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselőtestületének (a továbbiakban: képviselő-testület) 2015. július 3-án a Városháza nagytermében megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült 2011. december 19-én (szerdán) 18 órakor a kosdi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (2612 Kosd, Szent I. u. 2.) Kosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben