Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: április 23-án óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat nyílt ülésén Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Magyar János, Pallagi Ákos, Sági Tibor, Suta Gábor, Szkálosi László, Neuwirth László, Vámos Dezsőné képviselők Kormos Krisztián alpolgármester Burkovics Róbert jegyző A jelenléti íven felsoroltak. Késett: Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Dr. Bohus Gábor képviselők Üdvözölte a jelenlévőket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselőtestületből 10 fő megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dorkó György és Sági Tibor képviselőket. A javaslattal a Képviselő-testület 10(egyhangú) igen szavazattal egyetértett. Napirendi javaslat: 1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának./2009.(.) számú a évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletének elfogadására Előterjesztő: 2. Javaslat a évi I. ütemű önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtására Előterjesztő: 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására Előterjesztő: 4. Beszámoló Borsodnádasd Város Önkormányzatának évi belsőellenőrzési munkájáról Előterjesztő: 5. Tájékoztató a évi karbantartási, felújítási munkákkal kapcsolatos megtett intézkedésekről Előterjesztő: Kelemen Károly 6. Javaslat a Kossuth úti temető területének bővítésére Előterjesztő: 7. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ, a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítására

2 2 Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző 8. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ házirendjének jóváhagyására Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta ÁMK igazgató 9. Tájékoztató új helyi adók bevezetésének lehetőségéről Előterjesztő: 10. Egyebek A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint: 1. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 7/2008.(II.14.) számú rendeletének módosítására Előterjesztő: b.) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának./2009.(.) számú a évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletének elfogadására Előterjesztő: 2. Javaslat a évi I. ütemű önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtására Előterjesztő: 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására Előterjesztő: 4. Beszámoló Borsodnádasd Város Önkormányzatának évi belsőellenőrzési munkájáról Előterjesztő: 5. Tájékoztató a évi karbantartási, felújítási munkákkal kapcsolatos megtett intézkedésekről Előterjesztő: Kelemen Károly 6. Javaslat a Kossuth úti temető területének bővítésére Előterjesztő: 7. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ, a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző 8. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ házirendjének jóváhagyására Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta ÁMK igazgató 9. Tájékoztató új helyi adók bevezetésének lehetőségéről Előterjesztő:

3 3 10. Egyebek Kérte, aki egyetért a napirendi pontok módosításával, az szavazzon. 38/HÖK/2009.(IV.23.) számú határozat Tárgy: Napirendi pontok módosítása Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett a napirendi pontok módosításával, az alábbiak szerint: 1. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 7/2008.(II.14.) számú rendeletének módosítására Előterjesztő: b.) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának./2009.(.) számú a évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletének elfogadására Előterjesztő: 2. Javaslat a évi I. ütemű önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtására Előterjesztő: 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására Előterjesztő: 4. Beszámoló Borsodnádasd Város Önkormányzatának évi belsőellenőrzési munkájáról Előterjesztő: 5. Tájékoztató a évi karbantartási, felújítási munkákkal kapcsolatos megtett intézkedésekről Előterjesztő: Kelemen Károly 6. Javaslat a Kossuth úti temető területének bővítésére Előterjesztő: 7. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ, a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző 8. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ házirendjének jóváhagyására Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta ÁMK igazgató 9. Tájékoztató új helyi adók bevezetésének lehetőségéről Előterjesztő:

4 4 10. Egyebek Határidő: azonnal Felelős: 1. Napirendi pont a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 7/2008.(II.14.) számú rendeletének módosítására Mind a két bizottság tárgyalta az anyagot. Kérte a bizottságok állásfoglalását. Köszöntötte a képviselő-testületet és könyvvizsgáló urat. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendeletmódosítást, és elfogadásra javasolta az előterjesztést. Köszöntötte a testületet. A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolta az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a rendeletmódosítással, az szavazzon. Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta Borsodnádasd Város Önkormányzatának 9/2009.(IV.24.) számú rendeletét Borsodnádasd Városi Önkormányzat 7/2008.(II.14.) számú rendeletének módosításáról b.) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának./2009.(.) számú a évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletének elfogadására Mind a két bizottság tárgyalta az anyagot. A tavalyi év gazdálkodásának eredményeképpen pénzügyi tartalékok vannak. Ugyanakkor visszafizetési kötelezettség is jelentkezett a tavalyi évben. A takarékossági és megszorító intézkedések a megtakarításoknál látszanak. Átadta a szót Győrffi Dezső könyvvizsgáló úrnak. Győrffi Dezső könyvvizsgáló Kérte, hogy tegyék fel kérdéseiket. Kérte a bizottságok állásfoglalását.

5 5 A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. A könyvvizsgálói jelentésben tett javaslatokkal egyetértettek, és megvalósításukra kell törekedni. A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. Kiegészítésként a 17.c tábla kiegészítését kérték, a vagyonleltár elkészítését javasolták. Javasolta, hogy a szeptemberi ülésre a közterületen lévő szobrokról, képzőművészeti alkotásokról készüljön kimutatás. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon. 39/HÖK/2009.(IV.23.) számú határozat Tárgy: Kimutatás készítése Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a szeptemberi ülésre a közterületen lévő szobrokról, képzőművészeti alkotásokról készüljön kimutatás. Határidő: szeptemberi testületi ülés Felelős: jegyző Javasolta, hogy a szabályzatok aktualizálása a jogszabály módosítás miatt, a belső ellenőrzés hatékonyságának növelése, a kötelezettség vállalás rendjének megszigorítása és betartása történjen meg. A szükséges intézkedéseket a jegyző tegye meg. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon. 40/HÖK/2009.(IV.23.) számú határozat Tárgy: Szabályzatok aktualizálása Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a szabályzatok aktualizálása a jogszabály módosítás miatt, a belső ellenőrzés hatékonyságának növelése, a kötelezettség vállalás rendjének megszigorítása és betartása történjen meg. A szükséges intézkedéseket a jegyző tegye meg. Határidő: értelemszerűen Felelős: jegyző

6 6 A pénzmaradványról kért tájékoztatást. A fejlesztési pénzmaradvány a tavalyi évben fejlesztésre szánt források, amelyeket a pályázatok elutasítása miatt nem használtak fel. A járdafelújítás pénzügyi teljesítése áthúzódott évre. A működésre szánt költségeknél a dologi kiadásokat megemelték, de mégsem költöttek el annyit, mint amennyi az előirányzat volt. A személyi jellegű kiadásokban is megtakarítás jelentkezett. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a Borsodnádasd Város Önkormányzatának a évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletével, az szavazzon. Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta Borsodnádasd Város Önkormányzatának 10/2009.(IV.24.) számú rendeletét Borsodnádasd Városi Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról 2. Napirendi pont Javaslat a évi I. ütemű önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtására Tájékoztatta a testületet arról, hogy 40 millió forint azaz összeg, amire a pályázatot benyújthatják, az önkormányzatnak szüksége van arra, hogy kiegészítő forrásként hozzájusson. Kérte a bizottságok állásfoglalását. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a évi I. ütemű önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásával, az szavazzon. 41/HÖK/2009.(IV.23.) számú határozat Tárgy: A évi I. ütemű önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtása Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 17. (1) bekezdése és 6. sz. melléklet 1. pontja (továbbiakban 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.

7 7 Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 1000 fő feletti. II. III. IV. Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl intézményeket tart fenn. 1. Az önkormányzat lakosságszáma január1- én fő feletti. 1. Az önkormányzat a 2008/2009. nevelési, illetve tanévben 1.1. részt vesz többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcímen igénybevételéhez vállalt évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok pontjában meghatározott kapacitás kihasználtsági feltételeknek megfelel. 2. Az önkormányzat a 2009/2010. nevelési, illetve tanévben 2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásban, és a többcélú kistérségi tárulások támogatása jogcím igénybe vételéhez vállalt költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok pontjában (a Kiegészítő szabályok 2.3.pontja figyelembevételével) meghatározott kapacitás kihasználtsági feltételeknek megfelel. V. Az önkormányzat iparűzési és vállalkozók kommunális adójának bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál. VI. Az önkormányzat a évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A -a alapján könyvvizsgálatra kötelezett. Határidő: a kérelem benyújtására április 24. Felelős: 3. Napirendi pont Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására Mind a két önkormányzatnak a társulási megállapodást jóvá kell hagyni. Mind a két bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérte a bizottságok állásfoglalását. A Pénzügyi Bizottság nem javasolta elfogadásra az előterjesztést. A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.

8 8 Kérte a Képviselő-testület véleményét. Dorkó György képviselő Nem a bírságolás az elsődleges cél, hanem a rend betartatása. Megkérdezte jegyző urat, hogy mi az, amire a lakosságnak figyelmet kell fordítani. Burkovics Róbert jegyző A szerződést 3 hónap próbaidőre fogják kötni. Mindig célirányos lesz az ellenőrzés. Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok jogszerűtlen használatát fogják felszámolni. Elsődlegesen nem a bírságolás a cél, hanem a rend betartása. Szerinte célszerűbb lett volna a helyi rendőrőrsnek adni a közterület-felügyelet szervezésére szánt pénzt. Válaszként elmondta, hogy a rendőrségnek nem tartozik a feladatkörébe a közterületfelügyeleti tevékenység. Elsődlegesen nem bírságolni akarják a lakosságot, hanem felszólítani a jogszerű magatartásra. Jelenleg arról kell szavazni, hogy a társulási megállapodást megkössék-e ahhoz, hogy a feladatellátás megtörténjen. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodással, az szavazzon. A szavazás eredménye: 8 igen, 2 nem szavazat 42/HÖK/2009.(IV.23.) számú határozat Tárgy: Közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadása. Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasd Város Önkormányzat és az Ózd Város Önkormányzat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodást a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 7. - a alapján a melléklet szerint elfogadja. Határidő: május 1. Felelős: polgármester, jegyző 4. Napirendi pont Beszámoló Borsodnádasd Város Önkormányzatának évi belsőellenőrzési munkájáról Ez egy tájékoztató, kérte a bizottságok állásfoglalását. A Pénzügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta.

9 9 A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság megtárgyalta a beszámolót, melynek lényege az, hogy a hiányosságok feltárására szülessen intézkedési terv. Külön téma volt a bizottsági ülésen az iskola fűtéskorszerűsítése, amely vizsgálódást igényel, mert nem működik megfelelő hatékonysággal. A bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért Borsodnádasd Város Önkormányzatának évi belsőellenőrzési munkájáról szóló beszámolóval, az szavazzon. 43/HÖK/2009.(IV.23.) számú határozat Tárgy: Beszámoló Borsodnádasd Város Önkormányzatának évi belsőellenőrzési munkájáról Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasd Város Önkormányzatának évi belsőellenőrzési munkájáról készült beszámolót elfogadta. Határidő: értelemszerűen Felelős: polgármester, jegyző 5. Napirendi pont Tájékoztató a évi karbantartási, felújítási munkákkal kapcsolatos megtett intézkedésekről Elmondta, hogy ez is egy tájékoztató az időarányos feladatokról. Mind a két bizottság tárgyalta, kérte a bizottságok állásfoglalását. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a évi karbantartási, felújítási munkákkal kapcsolatos megtett intézkedésekről szóló tájékoztatót. A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a tájékoztatót. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a tájékoztatóban leírtakkal, az szavazzon. 44/HÖK/2009.(IV.23.) számú határozat Tárgy: Tájékoztató a évi karbantartási, felújítási munkákkal kapcsolatos megtett intézkedésekről

10 10 Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a tájékoztatót a évi karbantartási, felújítási munkákkal kapcsolatos megtett intézkedésekről. Határidő: folyamatos Felelős: Kelemen Károly 6. Napirendi pont Javaslat a Kossuth úti temető területének bővítésére Mind a két bizottság tárgyalta az anyagot. Kérte a bizottságok állásfoglalását, elsőként a Pénzügyi Bizottságét. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést. A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 3 igen szavazattal a terület bővítését javasolta. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért az előterjesztésben lévő határozati javaslattal, az szavazzon. 45/HÖK/2009.(IV.23.) számú határozat Tárgy: Borsodnádasd Kossuth úti temető területbővítése Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a Kossuth úti temető területét bővíteni kell. Ennek érdekében a szomszédos 0116 hrsz-ú területből meg kell vásárolni 5,62 Ak értékű önálló, ingatlanná alakított területet, ,- Ft/AK egységáron. Felkéri a Polgármesteri hivatalt a tulajdonszerzéssel kapcsolatos eljárás lefolytatására. Határidő: május Felelős: Jegyző 7. Napirendi pont Javaslat a Polgármesteri Hivatal, a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ, a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítására Átadta a szót jegyző úrnak.

11 11 Burkovics Róbert jegyző Módosultak a költségvetési szervek besorolásáról szóló jogszabályok, ezért vált szükségessé az alapító okiratok módosítása. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításával, az szavazzon. 46/HÖK/2009.(IV.23.) számú határozat Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a módosítással egységes szerkezetben a melléklet szerint elfogadta. Határidő: értelemszerűen Felelős: jegyző Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításával, az szavazzon. 47/HÖK/2009.(IV.23.) számú határozat Tárgy: A Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ alapító okiratának elfogadása Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ alapító okiratát a módosítással egységes szerkezetben a melléklet szerint elfogadta. Határidő: értelemszerűen Felelős: jegyző Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosításával, az szavazzon. 48/HÖK/2009.(IV.23.) számú határozat Tárgy: A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának elfogadása

12 12 Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát a módosítással egységes szerkezetben a melléklet szerint elfogadta. Határidő: értelemszerűen Felelős: jegyző 8. Napirendi pont Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ házirendjének jóváhagyására Átadta a szót jegyző úrnak. Burkovics Róbert jegyző Az ÁMK elkészítette az intézmény egységes házirendjét. A közoktatási tv a szerint a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni ahhoz, hogy hatályba lépjen. Az iskola, DÖK, szülők közössége, óvoda, Közösségi Ház és Könyvtár, Szakszervezet, Közalkalmazotti Tanács véleményezése megtörtént. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ házirendjével, az szavazzon. 49/HÖK/2009.(IV.23.) számú határozat Tárgy: a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ házirendjének jóváhagyása Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ házirendjét a melléklet szerint jóváhagyta. Határidő: azonnal Felelős: ÁMK vezető 9. Napirendi pont Tájékoztató új helyi adók bevezetésének lehetőségéről Elmondta, hogy az előterjesztés azért került napirendre, mert tavaly nem vezettek be új adót. Azokat a lehetőségeket írták le, amely adó bevezetésére sor kerülhet. Mind a két bizottság tárgyalta, kérte a bizottságok állásfoglalását. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolta, hogy a hivatal készüljön fel az építményadó bevezetésének lehetőségére.

13 13 A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta, hogy a hivatal dolgozzon ki javaslatot az építményadó bevezetésére a szeptemberi ülésre. Kérdés, hozzászólás nem volt. Javasolta, hogy a szeptemberi ülésre az építményadó bevezetésével kapcsolatos előkészítés történjen meg, ingatlan-nyilvántartás, térkép, adatok álljanak rendelkezésre. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon. 50/HÖK/2009.(IV.23.) számú határozat Tárgy: Új helyi adó bevezetésének lehetősége Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a szeptemberi ülésre az építményadó bevezetésével kapcsolatos előkészítés történjen meg, ingatlan-nyilvántartás, térkép, adatok álljanak rendelkezésre. Határidő: szeptemberi testületi ülés Felelős: jegyző Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő helyet foglalt a teremben, így a képviselő-testület száma 11 főre változott. Egyebek Elmondta, hogy két vállalkozó kereste meg Ózdról azzal a céllal, hogy rendszeresen kijönnének Borsodnádasdra, amikor szemészeti rendelés van, helyben felvennének a rendelést szemüveg elkészítésére, ehhez kérik az önkormányzat hozzájárulását azáltal, hogy az önkormányzat biztosítson helyet számukra. Szkálosi László képviselő Véleménye szerint lehetőséget kell adni mind a két vállalkozónak. Suta Gábor képviselő Egyetértett az előtte szólóval. Szerinte is jó dolog lenne, ha nem kellene beutazni Ózdra, és helyben megoldható lenne a szemüvegkészítés. Szerinte bérleti díjat kellene kérni a vállalkozóktól. Adjanak lehetőséget mind a kettőnek, és a polgármester folytasson tárgyalásokat az ügyben, hogy ki ad jobb ajánlatot, esetleg kedvezményeket a lakosság számára.

14 14 Javasolta, hogy mind a két vállalkozónak adjanak lehetőséget arra, hogy a szemészeti rendelés ideje alatt szemüveg készítésére rendelést vegyenek fel. A polgármestert felhatalmazzák további tárgyalásokra az ügyben, hogy ki ad jobb ajánlatot, kedvezményeket a lakosság számára. Kérte, aki egyetért, az szavazzon. A szavazás eredménye: 11 egyhangú igen szavazat 51/HÖK/2009.(IV.23.) számú határozat Tárgy: Helyiség biztosítása szemüveg megrendelések felvételére Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az orvosi rendelőben biztosítsanak helyet szemüveg megrendelések felvételére a szemorvosi vizsgálat ideje alatt. A polgármestert felhatalmazzák további tárgyalásokra az ügyben, hogy ki ad jobb ajánlatot, kedvezményeket a lakosság számára. Határidő: értelemszerűen Felelős: polgármester, jegyző A II. sz. háziorvosi szolgálat és fizikoterápiás szakrendelő épületének külső homlokzat felújítás és tetőszigetelési munkáira tett ajánlatok Kérte a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását. Szerinte hosszú távon kell gondolkodni a felújítást illetően, és nyeregtetőt tervezzenek. Javasolta, hogy pályázati úton keressenek lehetőséget a tető felújítására Kérte a testület véleményét. Dorkó György képviselő Szerinte több lehetőséget kell megvizsgálni, és a legkedvezőbbet választani. Javasolta, hogy a II. sz. Orvosi Rendelő homlokzatát a saját dolgozók bevonásával javítsák ki és színezzék át. A tetőt is javítsák ki a beázások megelőzése céljából, a későbbiekben pedig nyeregtetőt tervezzenek. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon. A szavazás eredménye: 11 egyhangú igen szavazat 52/HÖK/2009.(IV.23.) számú határozat Tárgy: A II. sz. háziorvosi szolgálat és fizikoterápiás szakrendelő épületének külső homlokzat felújítás és tetőszigetelési munkái

15 15 Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a II. sz. Orvosi Rendelő homlokzatát a saját dolgozók bevonásával javítsák ki és színezzék át. A tetőt is javítsák ki a beázások megelőzése céljából, a későbbiekben pedig nyeregtetőt tervezzenek. Határidő: értelemszerűen Felelős: polgármester, jegyző Elmondta, hogy a Chello Central Europe Műsorszolgáltató Zrt. levélben megkereste azzal kapcsolatban, hogy a Sport1 csatorna március 2-től nem kerül elosztásra a Fibernet Zrt. kábeltelevízió rendszerein. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról is, hogy május 17-én az Egészségügyi Minisztérium szervezésében Szűréssel az életért program kerül megrendezésre, egész napos ingyenes program lesz. Elmondta továbbá azt is, hogy a Négyévszak és a MŰ-vész-HELY kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a Petőfi Művelődési Házat szeretnének rendszeresen igénybe venni, ennek megfelelően utasítani fogja az ÁMK vezetőjét. Javasolta, hogy a Négyévszak és a MŰ-vész-HELY kérelmének megfelelően utasítást kapjon az ÁMK vezetője, miszerint intézkedjen a szükséges tárgyi és személyi feltételekről. Kérte, aki egyetért, az szavazzon. A szavazás eredménye: 11 egyhangú igen szavazat 53/HÖK/2009.(IV.23.) számú határozat Tárgy: Petőfi Művelődési Ház igénybevétele Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Négyévszak és a MŰ-vész-HELY kérelmének megfelelően utasítást kap az ÁMK vezetője, miszerint intézkedjen a szükséges tárgyi és személyi feltételekről. Határidő: értelemszerűen Felelős: polgármester Dr. Bohus Gábor képviselő helyet foglalt a teremben, így a képviselő-testület száma 12 főre változott. Elmondta, hogy a közfoglalkoztatási terv keretén belül burgonyát, zöldséget, babot, borsót fognak ültetni, 50 ezer forintért vásároltak vetőburgonyát. Időközben kimentek azok a levelek, hogy ki szeretné a jelenlegi áron bérelni a területet. Beszámolt arról, hogy az Engels telepen járt, és azt tapasztalta, hogy Nagy Attila jelenleg is használja azt a területet, amit bérbe kívánt venni az önkormányzattól, elkerítette, és lovakat tart rajta. Vámos Dezsőné képviselő Az önkormányzat területén máshol is tartanak állatokat, ahol hentes üzlet, orvosi rendelő van a közelben.

16 16 Neuwirth László képviselő A piactérről van szó, ahol állatokat tartanak. Suta Gábor képviselő A közterület-felügyelet ellenőrizheti mindazt, amit előirányoz számukra az önkormányzat. Elmondta, hogy az önkormányzatnál nincs elég ember ahhoz, hogy naponta ellenőrzést végezzenek évi közfoglalkoztatási terv január 5-től április 23-ig végzett közmunkák Kelemen Károly vezető főtanácsos Tájékoztatásul elmondta, hogy május 4-től 80 embert fognak foglalkoztatni. Elkezdődik a kátyúzás. 15 embernek megszűnt a járadéka, mert bejelentették, hogy munkahellyel rendelkeznek, 3 embert elbocsátottak fegyelmivel. Szondázás is történt már, nem mutatott ki senkinél alkoholfogyasztást. Szerinte látható eredmények születtek a városban. Kormos Krisztián alpolgármester Az utak kátyúzása szerinte is fontos feladat, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Recsk kőbányából kedvező áron lehetne hozzájutni az alapanyaghoz, erről írásos ajánlatot fog eljuttatni a polgármesterhez. Szerinte az ellenőrzés hatékonyságát növelni kellene. Dorkó György képviselő Van olyan hely, ahol nem megfelelően történt a fák kivágása, mert magas rönköt hagytak. Vámos Dezsőné képviselő Elmondta, hogy ő szokta ellenőrizni a munkavégzést. Véleménye szerint jó munkát végeznek a városban a közmunkások. Kérdés, hozzászólás nem volt, zárt ülést rendelt el. k.m.f. Papp Anna polgármester Burkovics Róbert jegyző Sági Tibor képviselő Dorkó György képviselő

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Tájékoztató Borsodnádasd Város Önkormányzatának pályázatairól Előterjesztő: Papp Anna polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Tájékoztató Borsodnádasd Város Önkormányzatának pályázatairól Előterjesztő: Papp Anna polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 2-án 16.30-18.45 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén, közmeghallgatáson. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Magyar János, Pallagi Ákos,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta Jegyzőkönyv Készült: 2008. november 11-én 16.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Magyar János, Neuwirth László, Pallagi Ákos, Sági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

11. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.)

11. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-11/2011. iktatószám 11. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 2-án

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2011. április 19-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 6/2011. (IV. 19.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a balatongyöröki tábor üzemeltetéséről szóló tájékoztatót

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2013. április 18-án tartott Szigetbecse Község Képviselő-testülete és Makád Község Képviselő-testülete által tartott együttes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Igazoltan távol van: Lukácsi Eszter, Méri Attila, Takács Zsolt, Dr. Villányi Balázs képviselők

Igazoltan távol van: Lukácsi Eszter, Méri Attila, Takács Zsolt, Dr. Villányi Balázs képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. március 24-én (kedden) 18.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2013. október 9.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2013. október 9. Ügyszám: 22-96/2013. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2013. október 9. Szıc 2013 2 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. július 14-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Barkó Béla, Döme Róbert, Krutek Norbert, Markovics János, Éva Ferenc képviselők

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Barkó Béla, Döme Róbert, Krutek Norbert, Markovics János, Éva Ferenc képviselők Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 21.-én (péntek) 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. november 13-án 8.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-11 / 2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 20-án tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 4-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:../2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem. Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga 20 Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 26-i nyilvános ülésének anyaga Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 2. Szám: 3/2015.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 172/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 173/2013.

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-3/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 4-én 10.00 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Jelen voltak továbbá:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2013. június 18. 17..00 Az ülésen

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-93/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

001/1-29/2009. 284/2008. sz. határozat

001/1-29/2009. 284/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-29/2009. 284/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-i rendkívüli

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-19/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. szeptember 19. napján 14 óra 5 perckor

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! 1. számú napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 1-102/2009. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 01. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. május 7-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült Markotabödöge Község Önkormányzati képviselő-testületének 2010. január 14-én a markotabödögei Polgármesteri Hivatalban 17.00 órától

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben