Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e"

Átírás

1 Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3. példányt Községi Könyvtár, Jármi Rendelet: 1/2011 (II.17.) Határozat: 3-6/2011 (II.09.) Tárgysorozat Nyilvános ülés: 1. tsp.: Könyvvizsgáló megbízása évre az Önkormányzatnál ellátandó könyvvizsgálati feladatok elvégzésére Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester 2. tsp.: Az Önkormányzat évi költségvetése 3. tsp.: Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása 4. tsp.: Az önkormányzat évi munkatervének jóváhagyása 5. tsp.: Egyebek Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester Jármi, február 09. Győrfiné Papp Judit polgármester

2 - 1 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestületének február 09.-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselőtestületének hivatali helyisége. /Jármi, Kölcsey u. 14. szám /. Jelen vannak: Győrfiné Papp Judit polgármester Horváth László települési képviselő Maklári Zsolt települési képviselő Sarka Attila települési képviselő Varga Lajos települési képviselő Összesen: 5 fő Tanácskozási joggal jelen van: Mindák Katalin körjegyző Meghívottak: Bérczi András pénzügyi bizottsági tag Borbás Krisztián pénzügyi bizottsági tag Kádár Andrásné óvodavezető Kissné Moldván Tünde gazdálkodási ügyintéző Lakosság részéről: 3 fő A polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van. Győrfiné Papp Judit polgármester javasolja a képviselőtestületből Horváth László és Sarka Attila települési képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek. A képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítőket 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Ezt követően Győrfiné Papp Judit polgármester ismerteti a meghívó napirendi tervezetét. A képviselőtestület a következő napirendeket vita nélkül 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

3 - 2 - Napirend 1. tsp.: Könyvvizsgáló megbízása évre az Önkormányzatnál ellátandó könyvvizsgálati feladatok elvégzésére Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester 2. tsp.: Az Önkormányzat évi költségvetése 3. tsp.: Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása 4. tsp.: Az önkormányzat évi munkatervének jóváhagyása 5. tsp.: Egyebek Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester 1. tsp.: Könyvvizsgáló megbízása évre az Önkormányzatnál ellátandó könyvvizsgálati feladatok elvégzésére Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester Győrfiné Papp Judit polgármester: A könyvvizsgálati feladatok ellátásáról megkérem Jegyző Asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselőtestület tagjait. Távozik Varga Lajos települési képviselő. A jelenlévő települési képviselők létszáma 4 fő. Mindák Katalin körjegyző: A tavalyi évben Mátrai Istvánné volt az önkormányzat könyvvizsgálója, 350 ezer Ft-os megbízási díjban részesült. Javasolnám Mátrai Istvánné megbízását a évben is, a megbízási díja változatlan maradna. Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi Mátrai Istvánné könyvvizsgáló megbízását a évi könyvvizsgálati feladatok elvégzésére. A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4 - 3 - Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011. (II.09.) h a t á r o z a t a Könyvvizsgáló megbízásáról A Képviselőtestület Megbízza Mátrai Istvánnét, kamarai tag könyvvizsgálót (kamarai tagsági szám: , Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kórház u. 9 II/4.) a Jármi Község Önkormányzata gazdálkodásával kapcsolatosan évben felmerülő könyvvizsgálati feladatok elvégzésével. A megbízás nem terjed ki a pályázati források felhasználásához kapcsolódó könyvvizsgálati feladatok ellátására. Az eseti könyvvizsgálat éves díja: Ft. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Megérkezik Sarka Béla települési képviselő. A jelenlévő települési képviselők létszáma 5 fő. Visszaérkezik Varga Lajos települési képviselő. A jelenlévő települési képviselők létszáma 6 fő. 2. tsp.: Az Önkormányzat évi költségvetése Győrfiné Papp Judit polgármester: Az önkormányzat évi költségvetését a Pénzügyi Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Megkérem a Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőtestület tagjait az elhangzottakról. Varga Lajos települési képviselő: A Pénzügyi-Gazdasági Bizottság megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetését és átdolgozásra javasolta ezer Ft az adó kintlévőség. Törekedni kell a kintlévőséget a minimálisra csökkenteni. Megérkezik Koós Csaba Levente alpolgármester. A jelenlévő települési képviselők létszáma 7 fő.

5 számú melléklet Sarka Béla települési képviselő: Drasztikusan megemelkedett a kintlévőség. Jegyzői hatáskör az adók behajtása. Kérem jegyző Asszonyt az intézkedésre. Mindák Katalin körjegyző: Képviselő Úrnak kérnie sem kell az adók behajtását, mert a végrehajtás folyamatosan történik. A kintlévőségek összege folyamatosan változik, igyekszünk letiltások útján, a gépjárműadónál forgalomból történő kivonás kezdeményezésével érvényesíteni a követelésünket. Ez egy nagyon nehéz feladat. Győrfiné Papp Judit polgármester: Jelentős növekedés van a társadalom és szociálpolitikai juttatások összegében. Mindák Katalin körjegyző: Az aktív korú személyek száma növekedni fog. Másrészt ben az önkormányzat nem fog tudni annyi embert foglalkoztatni, mint az elmúlt évben és ez növelni fogja az önkormányzat terheit. 2. számú melléklet Sarka Béla települési képviselő: A függő, átfutó bevétel és kiadás mit takar? Kissné Moldván Tünde gazdálkodási előadó: A forgalmi számlákat mutatja. Mindák Katalin körjegyző: Az önkormányzat bérszámfejtése nem helyben történik. Bérkifizetéskor a munkabér összege a függő főkönyvi számlára kerül lekönyvelésre. 3. számú melléklet Sarka Béla települési képviselő: A hiteltörlesztés mire vonatkozik? Varga Lajos települési képviselő: A Sapard útra vonatkozik és ebben az évben lejár. 5. számú melléklet Győrfiné Papp Judit polgármester: Az 5. számú melléklet tartalmazza a ben megvalósuló beruházásokat. Sarka Béla települési képviselő: A szennyvíz beruházást ki fogja finanszírozni? Mindák Katalin körjegyző: A beruházás önrészét a Csatornamű Társulat fogja az OTP Banktól hitelként lehívni, melynek fedezete a lakosság LTP-je. Sarka Béla települési képviselő: Már most át kellene gondolni azt, amikor Papos község csatlakozni kíván a vezetékhálózathoz. A gerinc kiépítése, a felvett hitel valamint azok kamatainak egy részét majd rájuk kell terhelni. Ne várják majd el, hogy ingyen rácsatlakozhatnak. A beruházás sokba fog kerülni Járminak.

6 - 5 - Győrfiné Papp Judit polgármester: Papos ne várja az ingyen rácsatlakozást, de egyenlőre még a kivitelezés sem kezdődött el. A tervezővel úgy egyeztettem, hogy Papos irányába a végponti csatlakozás minden lehetőségét biztosítsa. Varga Lajos települési képviselő: Örülök a felvetésnek. Az önkormányzat kezességet vállalt a lakossági LTP-re. A falugyűlésen is elmondtam, hogy a lakosság tartozása ezer Ft, ennyit nem fizettek be eddig a tagok. 109 fő nem fizet rendszeresen, ebből 32 telek után nem történt befizetés, a számlájuk már negatív egyenleget mutat. Az első havi részletet valamint a számlanyitási díjat az önkormányzat minden társulati tagtól átvállalta. Aki vállalta a rácsatlakozást, annak kötelező a rákötés is, sőt azoknak is, akik nemmel nyilatkoztak, nekik is meg kell fizetni a hozzájárulást. A lakosság nem érti meg, ha nem fizet, akkor elesik az állami támogatástól. Amint a beruházás megvalósult, fizetniük kell egy összegben. Már két alkalommal értesítettük a nem fizetőket, és már készül a 3. fizetési felszólítás is. 34 fő azoknak a száma, akik 6 vagy 12 hónap közötti elmaradással rendelkeznek, a többieknek pedig 2 illetve 5 hónap közötti elmaradása van. A napokban intézőbizottsági ülésre is sort kerítünk. Ki lehet számolni a költségeket, és amikor majd Papos rácsatlakozik, akkor Járminak ki kell fizetni kamatokkal együtt. Sarka Béla települési képviselő: 48 millió forint hitelt az OTP Bank folyósít, és mivel az önkormányzat kezességet vállalt, ezért a nem fizető lakosság helyett az önkormányzatnak kell fizetni. Mindenki érdeke a fizetés. Varga Lajos települési képviselő: Aki nem fizet időben, annak nem jár állami támogatás a késedelmes időszakra. Amikor a beruházás megvalósul és használatra kész a hálózat az önkormányzat már másnap kérheti a 208 ezer Ft + egyéb költségek egy összegben történő megfizetését. Ekkor már nem lehet részletekben megfizetni a hozzájárulást. Adók módjára behajtható a tartozás, jelzálogjogot lehet az ingatlanokra bejegyezni, melynek a terhelési és későbbi levételi költségét is az ingatlan tulajdonosának kell állnia. Nehéz az emberek anyagi helyzete is, tudjuk. Sarka Attila települési képviselő: Mindig könnyebb havi Ft-ot befizetni, mint Ft-ot egy összegben. Ezt lehetetlen lesz kivitelezni. Aki nem fizet a tartozása ráterhelődik az ingatlanára, de fizetni továbbra sem fog tudni. Varga Lajos települési képviselő: Aki 13 hónap alatt nem fizetett meg Ft-ot, az erre eső időszakra már nem kap állami támogatást. Borbás Viktóriát bárki megkeresheti munkaidőben, aki felvilágosítást tud adni a befizetésekről és elmaradásokról. 6. számú melléklet Győrfiné Papp Judit polgármester: A 6. melléklet tartalmazza a felújításokat, vagyis az orvosi rendelő és gyógyszertár felújítási költségeit. A gyógyszertár bérbe adott épületrész, ezért a pályázat részét nem képezhette. Mivel egy épületről van szó, nem maradhat a régi állapotában, tehát a felújítás költségeit vállalni kell. 7. számú melléklet Mindák Katalin körjegyző: Mozgókönyvtárral 1 millió Ft normatívát kapna az önkormányzat a kistérségen keresztül, melyből 500 ezer Ft-ot lehetne könyvvásárlásra

7 - 6 - fordítani, illetve Ft-ot, mivel Ft-ot a mátészalkai könyvtár az adminisztrációs költségeire fordít. A mátészalkai könyvtár leltárában szerepelnének a könyvek. Koós Csaba Levente alpolgármester: A könyvtár megszűnése felé vezetnek ezek a lépések. Ha csak 50 ezer Ft jut könyv vásárlásra, az legalább saját könyv marad. Kisebb településekre jellemző a mozgókönyvtár. Győrfiné Papp Judit polgármester: Több környező településen jól működik a mozgókönyvtár. Mindák Katalin körjegyző: Egyre több önkormányzatnál fordul elő, hogy nem tudnak munkabért fizetni. Ezt el kell kerülnünk. A 60 napon túli tartozások miatti adósságrendezés alatt nincs pályázat, közmunka, felfüggesztésre kerül minden, ami nem kötelező feladat. A költségeket igyekszünk a minimálisra csökkenteni, azonban a rezsi költségek emelkednek. Nagyon fontos feladat a beruházások kivitelezése. Maklári Zsolt települési képviselő: Jó látni azt, hogy sokan járnak a könyvtárba. Abban az esetben tudom támogatni a mozgókönyvtár megvalósítását, ha minden a jelenlegi formájában marad. Sarka Béla települési képviselő: Jelentős az önkormányzat hiánya. Át kell gondolni a döntést. Fontos megőrizni a függetlenséget. Belülről fogjuk meg a pénzt. Sarka Attila települési képviselő: Az önállóság nem lenne feladva, a könyvtár és a könyvek is itt maradnának. Jelentős az 1 millió Ft-os normatíva. Érdeklődni kell a környező településektől, hogy milyen tapasztalataik vannak. Varga Lajos települési képviselő: Ebben a kérdésben ma nem kell döntenünk. Bármiféle hátrány esetén nem szabad a mozgó könyvtár mellett döntenünk. Tisztázni kell a feltételeket. 2. táblázat Sarka Béla települési képviselő: Fontos a település sportcélú feladatainak támogatása. A létesítményeink megvannak, fenn kell tartani azokat, nem szabad, hogy leamortizálódjanak. A sportra áldozni kell. Elfogadhatatlan számomra, hogy elveszünk a sporttól. Ne ez a képviselőtestület legyen, aki megszünteti a sport feladatokat a településen. A képviselőtestület tagjai felajánlhatják a tiszteletdíjukat, de az önkormányzat részéről is szükséges a támogatás. Legalább a májusig tartó szezont zárjuk le. Meg kell találni a módját a támogatásra. A tegnapi ülésen a paposi polgármester mondta, hogy létszámcsökkentés indokolt az iskolánál. A pedagógusok vállaljanak szolidaritást, mondjanak le a túlóra pénzükről. A személyi döntéseket az intézmény vezetője hozza meg. Győrfiné Papp Judit polgármester: Az állami normatíva 3,6 millió Ft, amely nem címzett támogatás. Olyan, hogy sport támogatás nincs. Nincs senki a sport ellen. Nem is vádolhat senki bennünket azzal, hogy nem támogattuk a sportot. Egész évben közmunkaprogram keretében ápoltuk a pályát, segítettünk. Bálint Csabának a közmunkaprogram keretében munkalehetőséget adtunk. Szervezte a sportot, irányította a munkát. Ebben az évben, amikor megkeresett elmondtam, az idén ne számoljon azzal, hogy az elmúlt évhez

8 - 7 - hasonló munkát tudunk biztosítani számára. Az új közmunkaprogram zömében négyórás, két maximum négy hónapos foglakoztatást tesz lehetővé. Sarka Béla települési képviselő: Be kell hajtani a kintlévő pénzeket. Paposnak jó, hogy Jármi megoldja az utalásokat. Fizetés sem lesz! Vegyen fel Papos is hitelt és adja meg a Járminak járó részét. Ígéretet már kaptunk erre vonatkozóan. Nekik így nagyon kényelmes. Kérem a Jegyző Asszonyt, a behajtásokra. Február, március hónapban a működést meg tudjuk oldani a hitelkerettel és az adóbevételekből. Később leépítés és összevonás is szóba kerülhet. Megoldást kell találnunk. Mindák Katalin körjegyző: Egyeztetni fogok Polgármester Úrral. Győrfiné Papp Judit polgármester: Lehetetlen lesz a működésünk, amennyiben nem teszünk meg mindent a takarékosság érdekében. A gépjárművek forgalomból történő kivonásának kezdeményezése után érkeznek befizetések. Megkérem a sport elnökét, hogy a felmerülő költségekről tájékoztassa a képviselőtestületet. Papos kijelentette, hogy sport feladatokra nem fog támogatást biztosítani. Sarka Attila települési képviselő: Egyenlőre ezen ne vitatkozzunk. Legalább a megkezdett félévet fejezzük be. Évek óta siralmasan működik a sport tevékenység. Jelentős az iskola és az óvoda hiánya. El kell kerülni a fizetésképtelenséget. Oda kell figyelni minden forintra. Győrfiné Papp Judit polgármester: Adót nem akarunk kivetni. A beruházások önerejét biztosítani kell. Falunapi rendezvény az idén nem lesz, az orvosi rendelő átépítése az iskola udvarának átalakítása és a szennyvíz kivitelezés miatt. Sarka Béla települési képviselő: Az autópálya közelében földterületet lehetne vásárolni, és egy telephelyet kialakítani. Vállalkozások segítenék a települést. Borbás Krisztián: Azt kell megvizsgálni, hogy a következő években hogyan akarunk saját bevételeket növelni. Győrfiné Papp Judit polgármester: Állami normatívát lehet igénybe venni az iskolabuszra. Ezt jelenleg a kistérség kapja meg. A normatívából ki lehet fizetni az utaztatás költségét. Maklári Zsolt települési képviselő: 5-5,5 millió Ft a normatíva és több mint 70 gyereket érint. Ha a pénzt kapjuk meg, egy külső vállalkozóval kell szerződést kötni. Jóval kevesebb pénzből meg lehet valósítani az utaztatást, és pénz maradna az önkormányzatnál. Sarka Attila települési képviselő: A működés érdekében drasztikus lépésekre lehet szükség. Győrfiné Papp Judit polgármester: Az óvoda udvarán lévő KRESZ pálya leaszfaltozása 500 ezer Ft lenne. Az óvoda nyert egy pályázaton Ft erre a célra. Kádár Andrásné óvodavezető: A pályázatnak van egy lezárási határideje. Varga Lajos települési képviselő: Meg kell egyezni a kivitelezővel.

9 - 8 - Maklári Zsolt települési képviselő: Az iskolában karbantartóra, takarító szükség van. Közfoglalkoztatás keretében is megoldható a feladat ellátása. Egy fő 6 órás takarító van, aki még hétvégén is dolgozik, valamint egy fő 8 órás takarító, aki már két hete táppénzen van. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott takarítók felváltva végzik a feladatokat. Buszkísérőre mindenképpen szükség van. Lesznek lejáró szerződések. Győrfiné Papp Judit polgármester: Papos község a karbantartó foglalkoztatását feleslegesnek tartja és nem tudja fizetni. Sarka Attila települési képviselő: Papos az intézmény fenntartója? Győrfiné Papp Judit polgármester: Nem, közös fenntartású intézményről van szó. Nem lehet a másik félre kényszeríteni semmit, mert a saját fizetőképességét mindenki maga ismeri. Maklári Zsolt települési képviselő: A karbantartó sem ért mindenhez, a problémák pedig mindennaposak. Kirvai Árpád munkaszerződése március 31.-én lejár. Lesz-e szerződés hosszabbítása? Vállalkozó költsége sokkal magasabb lenne. Győrfiné Papp Judit polgármester: A közmunkaprogram keretéből rendelkezésre állnak a szakemberek. A költségvetés elfogadásakor visszatérünk a kérdésre. Sarka Attila települési képviselő: Kéthavonta új ember kell a feladatra. Győrfiné Papp Judit polgármester: Szabó Józsefné határozatlan idejű közalkalmazott. Mindák Katalin körjegyző: A felmentési idő felét le lehet dolgozni, a másik felét és a végkielégítés ki kell fizetni. Maklári Zsolt települési képviselő: Pedagógusoknál nem terveztem létszám csökkentést, azonban meg kell jegyeznem, hogy az elkövetkezendő években jóval kevesebb gyereklétszám várható. Jelenleg van 2 alsós napközis csoport és 1 felsős csoport. Az első osztály létszáma 13 fő + 1 fő magántanuló. A mostani 25 fős 8. osztály után jövőre fő első osztályos gyerek várható, jármi gyerek 3-5 fő, paposi gyerek 8-9 fő, ezért kevesebb napközis gyerekre lehet számolni. Mennyi az óvodás gyerekek létszáma? Kádár Andrásné óvodavezető: Jelenleg 42 gyerek jár óvodába, és jövőre 47 fő várható. Sarka Attila települési képviselő: Évek óta nagy létszámok hangzanak el. Hol vannak a gyerekek? Kádár Andrásné óvodavezető: 2 gyerek jár Mátészalkára óvodába. A szülőket meg kell keresni és beszélni kell velük. Távozik Sarka Béla települési képviselő. A jelenlévő települési képviselők létszáma: 6 fő.

10 - 9 - Ezt követően Győrfiné Papp Judit polgármester név szerint szavazásra teszi az Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetének elfogadását. Mindák Katalin körjegyző olvassa a képviselők neveit: Győrfiné Papp Judit polgármester Koós Csaba Levente alpolgármester Horváth László települési képviselő Maklári Zsolt települési képviselő Sarka Attila települési képviselő Varga Lajos települési képviselő tartózkodás nem tartózkodás nem nem nem Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését nem fogadta el. 3. tsp.: Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása Győrfiné Papp Judit polgármester: Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést képviselőtársaim megkapták. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan képviselőtársaimnak kérdése, hozzászólása? Ezt követően Győrfiné Papp Judit polgármester név szerint szavazásra teszi az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. Mindák Katalin körjegyző olvassa a képviselők neveit: Győrfiné Papp Judit polgármester Koós Csaba Levente alpolgármester Horváth László települési képviselő Maklári Zsolt települési képviselő Sarka Attila települési képviselő Varga Lajos települési képviselő igen igen igen igen igen igen A képviselőtestület név szerinti szavazással 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el:

11 Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2011. (II.17.) r e n d e l e t e az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Jármi Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 86.. (1) bekezdésében szabályozott kötelezettségének eleget téve, illetve a 62.. (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazással élve az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2005. (XII.15.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 1. sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. melléklet Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) önkormányzati rendeletéhez 1.) Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj összege: 252 Ft/fő/nap. (Az étkeztetés bekerülési értéke 472,5 Ft/fő/nap. A szociális étkeztetésért igénybe vehető állami normatív támogatás fajlagos összege 2011-ben: Ft/fő, mely egy étkezési napra vetítve 220,5 Ft/fő/nap. A vonatkozó jogszabályok alapján az intézményi térítési díj a bekerülési érték és az állami normatíva különbségeként került meghatározásra.) 2.) Az ebédszállítás intézményi térítési díja: 100 Ft/fő/nap. (közös háztartásban élő ellátottak részére történő szállítás esetén a kiszállításért fizetendő személyi térítési díj csak egy személyre állapítható meg). 2. A rendelet március 1. napján lép hatályba.

12 tsp.: Az önkormányzat évi munkatervének jóváhagyása Győrfiné Papp Judit polgármester: Az önkormányzat és bizottságai évi munkatervének elfogadásáról szóló előterjesztést képviselőtársaim megkapták. Az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e képviselőtársaimnak kérdése, észrevétele? Varga Lajos települési képviselő: Rendkívüli ülésekkel számolni kell a beruházások miatt. Jónak tartom a képviselőtestület havonkénti üléseit. Ezt követően Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi, az önkormányzat és bizottságai évi munkatervét. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Jármi Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2011. (II. 09.) h a t á r o z a t a az önkormányzat és bizottságai évi munkatervének elfogadásáról A Képviselőtestület Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete és bizottsága évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja. 5. tsp.: Egyebek Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester 5.1 Erdőbirtokossági Társulat Jelezték, hogy Ft-ot fizetnének terembérlet címén az önkormányzatnak, mivel székhelyet és helyiséget biztosítunk számukra a gyűléseik megtartására, adminisztrációs feladataik ellátására. Varga Lajos települési képviselő: Kérjük tűzifába, hiszen több intézményünkben is átálltunk a vegyes tüzelésre. Ezt követően Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi, az Erdőbirtokossági Társulat felajánlásának elfogadását, Ft/év megfizetését terembérleti díj címen. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

13 Jármi Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2011. (II. 09.) h a t á r o z a t a A Jármi Erdőbirtokossági Társulat által fizetendő bérleti díjról A Képviselőtestület Hozzájárul, hogy a Jármi Erdőbirtokossági Társulat székhelye az önkormányzat tulajdonában álló Jármi, Kölcsey F. u. 14. szám legyen. Helyiséget biztosít a Jármi Erdőbirtokossági Társulat részére fenti címen az adminisztrációs feladatai ellátásához. A helyiségért fizetendő bérleti díj összege Ft/év, mely bérleti díj tartalmazza a közüzemi költségeket is. A bérleti díjat az önkormányzat lehetőleg tűzifában kéri megfizetni. Felhatalmazza Győrfiné Papp Judit polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 5.2 ING Életbiztosítás értékkövetése Győrfiné Papp Judit polgármester: A TALIZMÁN életbiztosítás 5 %-os díjnövelési lehetőséget kínál fel, mellyel a biztosítás havi díja Ft-ról Ft-ra változna. Erről kérném a képviselőtestület döntését? Sarka Attila települési képviselő: Javaslom, a díjemelés elfogadását. Ezt követően Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi, a polgármester személyére az önkormányzat által megkötött TALIZMÁN életbiztosítás díjnövelésének elfogadását. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2011. (II. 09.) h a t á r o z a t a Életbiztosítás díjnövelési lehetőségének elfogadásáról A képviselőtestület Elfogadja az ING Biztosító Zrt. automatikus díjemelésre - inflációs értékvesztés miatti a díj 5%-os emelésére tett ajánlatát a /INFINC kötvényszámú 303 jelű TALIZMÁN életbiztosítási szerződésre, a évi biztosítási évfordulótól.

14 Közfoglalkoztatás Győrfiné Papp Judit polgármester: évben a közfoglalkoztatásra biztosított keret támogatási és önerő része ezer Ft. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében től ig 6 fő kerül alkalmazásra 6 órás munkaviszonyban. A támogatás 100 %-os. Rövidebb idejű közfoglalkoztatás keretében től ig 59 fő kerül átlagosan 2-3 hónapos alkalmazásra, napi 4 órában. A támogatás mértéke 95%. Ahhoz, hogy a bérpótló juttatásban részesülők a következő évben is jogosultak legyenek az ellátásra minimum 30 nap munkaviszonyt kell megszerezniük 2010-ben. Az önkormányzat nem fogja tudni az összes bérpótló juttatásban részesülő személyt közfoglalkoztatásban alkalmazni. Bízom abban, hogy vállalkozásoknál teljesíteni tudják a legalább 30 napos munkaviszonyt. Sarka Attila települési képviselő: Jármi külterületein nagyon sok a szemét. 5.4 Borbás Zoltánné munkaviszonyának megszűnése Győrfiné Papp Judit polgármester: Borbás Zoltánné 4 órás munkaviszonya közös megegyezéssel megszüntetésre került. Észrevételek érkeztek a gyerekek számára kiosztott ebéd mennyiségével kapcsolatosan. A gyerekek nem kapták meg az ételadagjukat, például 2 töltött káposzta helyett sorozatosan csak 1 darab került kiosztásra. A hússzeletek felezettek voltak. Az észrevételek bebizonyosodtak, ezért Borbás Zoltánné munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. 5.5 Pótkocsi Győrfiné Papp Judit polgármester: A pótkocsi felújítása és műszaki vizsgára történő felkészítése folyamatban van. 5.6 Tornaterem használata Sarka Róbert: Kérni szeretném a képviselőtestülettől, hogy az általános iskola tornatermét rendszeresen használni tudjuk. Maklári Zsolt települési képviselő: A tavalyi évben ingyenesen használták az általános iskola tornatermét heti egy nap a jármiak és heti egy nap a paposi lakosok. Délután tánc, torna, edzés van a tornateremben. Hétvégén nem tartom jónak a tornaterem használatát. Meg kell oldani a használat utáni takarítást is, Pankotai János 6 órában nem tud mindent ellátni. Sarka Róbert: A vajai ház hátulján a kerítés le van tolva. Győrfiné Papp Judit polgármester: Tudomásom van róla. Az elmúlt évben az utcafronton már elkészült a kerítés. A hátsó részén a magas vízállás miatt nem volt mód a kerítés helyreállítására. Ötlet volt a stég megépítése is. Sarka Róbert: A vízügytől lehet kérni a stég fennmaradását.

15 Konditerem Sarka Attila települési képviselő: Mikor nyit újra a konditerem? Győrfiné Papp Judit polgármester: Az idő enyhülésével a konditerem ki fog nyitni. A vizesblokk nem üzemel a fagyveszély miatt. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester megköszönte a képviselők megjelenését, az ülést bezárta. k. m. f. Győrfiné Papp Judit polgármester Mindák Katalin körjegyző Horváth László jegyzőkönyv hitelesítő Sarka Attila jegyzőkönyv hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Gyıriné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. augusztus 26-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. január 17-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-3/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Nebehaj Rudolfné, Radovics Istvánné, Simonek Antal,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı Testületének 2004. június 9.-én 15 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester, Tasi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 8. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

2013. m á r c i u s 18.

2013. m á r c i u s 18. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. m á r c i u s 18. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.03.18-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Bejelentések

JEGYZŐKÖNYV. 2. Bejelentések Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 442-1/2015. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE 14/2012. Üllés Községi Képviselőtestület 2012. június 27-i soros, nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Napirendek: 1) Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről előadó: A Homokháti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: dr. Koháry György, Borbély Vilmosné, Váradi Istvánné,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-11 / 2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 20-án tartott

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben