JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert alpolgármester Csáki Antal képviselő Dr. Kovács Pál képviselő Dr. Mudri Béla képviselő Orehovszky Tibor képviselő Pócsi Zoltán képviselő Siri Norbert képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető Rozgonyi Lászlóné gazdaságvezető Dr. Kiss Gábor ügyelet vezető Dr. Timkó Éva fogorvos Hankó János CNÖ elnök, Szociális Iroda vezető Herczeg Lajos ÁMK igazgató Meczóné Mihók Ágnes óvoda vezető helyettes Tóth Marianna Nonprofit Kft vezető Madarász Réka védőnő Hering Orsolya védőnő Kvaszta Bernadett védőnő Majdanics László polgármester tisztelettel köszöntött minden képviselőt, meghívottat, majd megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel a képviselők több mint a fele az ülésen megjelent (8 fő) Ezt követően javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Tóth Albert és Dr. Kovács Pál képviselők személyében, mely javaslatot a Képviselő testület egyhangúlag elfogadott. Majdanics László polgármester a napirenddel kapcsolatosan elmondta, hogy javasolja a meghívóban szereplő sorrendben tárgyalják a napirendi pontokat, azzal a módosítással, hogy az egyéb egyedi ügyek közé kéri felvenni az ÁMK csoportlétszám emelési kérelmét, valamint a Borsodweb internetszolgáltató Kft átjátszó berendezés telepítéséhez kapcsolódó kérelmét. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy lenne a napirendi pontokkal kapcsolatban egy kiegészítése, tekintettel arra, hogy az önkormányzati törvény alapján minden évben közmeghallgatást kell tartani, tavaly ősszel tartották, melynek az időpontjának a meghatározása kizárólag a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. Kéri napirendként felvenni a közmeghallgatás időpontjának kitűzését. Majdanics László polgármester a kiegészítések figyelembevételével szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Majdanics László polgármester 2.) Előterjesztés a évi költségvetés első félévi alakulásáról 1

2 Tájékoztató a Tiszalúci Nonprofit Kft. első féléves gazdálkodásáról Előadó: Majdanics László polgármester, Tóth Marianna ügyvezető 3.) Tájékoztató a 2012/2013. oktatási év indításával összefüggő feladatokról Előadók: ÁMK vezető, Óvoda vezető 4.) Tiszalúc Nagyközség egészségügyi, szociális ellátottságáról Előadó: háziorvosok, ügyelet, védőnők, Szociális Iroda 5.) Egyéb egyedi ügyek a) Miskolc- Kassa Régióért Kft üzletrész ügye b) Csáki Sándor felajánlása c) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának módosítása d) Közbeszerzési szabályzat módosítása e) Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések f) Újság- honlap működtetése g) Innovatív iskola pályázathoz támogató döntés h) ÁMK Pedagógiai, Közművelődési és a Cigány Etnikai Oktatáshoz szükséges Programjának jóváhagyása i) Bodnár Zoltán Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági Elnök lemondásáról tájékoztatás j) Első lakáshoz jutók támogatása k) Dr. Timkó Éva kérelme l) ÁMK csoportlétszám emelési kérelme m) Borsodweb internetszolgáltató Kft kérelme n) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 6.) Képviselői interpellációk 1.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót minden képviselő írásban megkapta, kérdése észrevétele van-e valamelyik képviselőnek? Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy a ravatalozó üzemeltetésére Kocsis és társa Kft kapott megbízást. A szerződésből kérne egy példányt. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy javaslat van arra vonatkozóan, hogy a közeljövőben tájékoztató újság jelenjen meg, úgy gondolja, hogy ez a téma a lakosságot is nagyon érdekli, ezért az újságban is jelenjen meg ezzel kapcsolatosan egy kimerítő tájékoztatás. Dr. Mudri Béla képviselő elmondta, hogy korrekt tájékoztatás kell majd a lakosság felé nyújtani ezzel kapcsolatosan. Több temetkezési lerakat van Tiszalúcon szállítást is végeznek a településen. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy reméli változás nincs abban, hogy a gyászolók felé nincs monopol helyzetbe egy vállalkozó sem és ebben nem is történhet változás. Majdanics László polgármester elmondta, hogy mindenki temethet, de a bérlőnek kell bérleti díjat fizetni, de ez nem a mi dolgunk, hanem azé aki üzemelteti. Pócsi Zoltán képviselő kérdése, hogy kérhet bérleti díjat, erről nem volt szó? Az önkormányzat nem kér tőlük egy fillért sem. Majdanics László polgármester elmondta, hogy eddig is kértek, ők fizetik a számlákat, takarítást stb. 2

3 Tóth Albert alpolgármester kérdése, hogy polgári jogilag nincs-e ezzel probléma, hogy ők az Önkormányzatnak nem fizetnek bérleti díjat, de ők viszont kérnek? A ravatalozó tulajdonjoga az Önkormányzaté. elmondta, hogy ők vették át üzemeltetésre. Az üzemeltetésbe beletartozik a teljes fenntartás, felújítás, szerződést úgy közöttünk, hogy felújítás támogatását is vállalták. Ennek fejében kérhetik. Tóth Albert alpolgármester javasolja, hogy minden képviselő kapja meg a temető szerződés egy példányát és a szerződés is jelenjen meg az újságban. Siri Norbert képviselő kérdése, hogy a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére benyújtott pályázatról érkezett-e döntés? elmondta, hogy a pályázatok elbírálás alatt van. Több kérdés és észrevétel nem lévén Majdanics László polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatót, melyet a képviselő- testület egyhangúlag tudomásul vett. 2.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a évi költségvetés első félévi alakulásáról szóló napirendi pontot minden képviselő írásban megkapta,a pénzügyi bizottság a beszámoló anyagát tárgyalta, felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy a pénzügyi bizottság a beszámolót megtárgyalta és a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő- testület felé. Majdanics László polgármester több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az írásban kiadott évi költségvetési rendelet módosítását, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és megalkotta: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 5/2012./VIII.28./ sz. önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetését megállapító 2/2012./II.28./ rendelet módosításáról / A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a 2.) napirendi ponthoz írásban kiadott határozati javaslatot, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát. 54/2012/VIII.28./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Beszámoló első félévi gazdálkodásról Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy elfogadja Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat évi első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. /A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 3

4 Majdanics László polgármester elmondta, hogy a Nonprofit Kft évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, könyvvizsgálói jelentést minden képviselő megkapta, a pénzügyi bizottság tárgyalta, felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet az ülésen elhangzottakról. Pócsi Zoltán bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottsági ülése felmerült kérdésekre a Nonprofit Kft vezetője megadta a választ. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátotta a Nonprofit Kft évi beszámolóját, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 55/2012/VIII.28./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Tiszalúci Nonprofit Kft évi egyszerűsített éves beszámolója Tiszalúc Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Tiszalúci Nonprofit Kft (cégjegyzék szám: ) 2011 évi egyszerűsített éves beszámolóját E Ft egyező mérleg főösszeggel és 77 E Ft mérleg szerinti nyereséggel jóváhagyja. Az 77 E. Ft. mérleg szerinti nyereséget eredménytartalékba kell helyezni, osztalékfizetésre nem kerül sor. Felhívja a Tiszalúci Nonprofit Kft ügyvezetőjének figyelmét, hogy a beszámolót letétbe kell helyezni. Felelős: Tóth Marianna ügyvezető Határidő: augusztus 28. Majdanics László polgármester elmondta, hogy a Nonprofit Kft évi első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját minden képviselő írásban megkapta,a pénzügyi bizottság a beszámoló anyagát tárgyalta, felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. Pócsi Zoltán bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátotta a Nonprofit Kft évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 56/2012./VIII.28./ Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Tiszalúci Nonprofit Kft évi I. féléves beszámolója döntött, hogy elfogadja a Tiszalúci Nonprofit Kft évi I. félévi beszámolóját. Tóth Marianna ügyvezető 4

5 Majdanics László polgármester elmondta, hogy a tájékoztató a 2012/2013. oktatási év indításával összefüggő feladatokról szóló beszámolóját mind az ÁMK mind az Óvoda elkészítette az írásos anyagon minden képviselő írásban megkapta, kérdése észrevétele van-e valamelyik képviselőnek? Szóbeli kiegészítője van az intézményvezetőknek? Dr. Mudri Béla bizottsági elnök elmondta, hogy az Ügyrendi, Jogi, Művelődési és Sportbizottság a beszámolókat megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a Képviselő- testület felé. Meczóné Mihók Ágnes óvoda vezető helyettes elmondta, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése nincs, amennyiben a Képviselő- testületnek kérdése van arra szívesen válaszol. Dr. Kovács Pál képviselő kérdése, hogy minden beíratott gyereket fel tudtak venni? Meczóné Mihók Ágnes óvoda vezető helyettes elmondta, hogy eredetileg 207 gyerek iratkozott be az óvodába és 1 fő beíratásra kötelezett volt. 175 gyermeket tudtak felvenni és így 33 gyereket kellett elutasítani majd a testületi engedéllyel 193 főre tudták feltölteni a létszámot, amely az alapító okiratban maximált létszám. Herczeg Lajos ÁMK igazgató elmondta, hogy ebben a tanévben 25 tanulócsoporttal indítják a tanévet, melyből 23 normál és 2 szegregált csoport. Két iskolaotthonos csoport indul ebben a tanévben (1, 2. évfolyamon 1-1 osztály). Első évfolyamra 57 gyermek iratkozott be és 6 tanuló bukott meg és ismétli újra az első évet. Ebben az évben más elvek alapján akarta indítani az iskolaotthonos oktatást, de nem engedhették meg maguknak hogy akár 4-5 gyerek elhagyja a települést. A szervezés most van folyamatban előreláthatólag fős osztályok lesznek. Ebben az évben 2 napközis csoportot indítanak mind a kettőt az alsó tagozatban. A felsősöknek tanulószobát indítanak. A tanulószobát annak a terhére indítják, a tavalyi évhez képest nem változott a csoportbontás viszont 7-8 évfolyamon 5 csoportban látják el (nyelv- matematika), -a gyereklétszám csökkenése miatt csökkent a csoportok száma-, a fölös kapacitást fordítják a tanulószoba bevezetésére. A tanulószobában másfél órás tanulásra nyílik lehetőség szaktanárok segítségével, az tanulószoba 3 óráig tart majd, ezt a lehetőséget a felsősöknek kínálják. Tartották magukat a korábbi Képviselő- testületi döntés alapján a 40 fő pedagógushoz. 2 fő fizetés nélküli szabadságon lévő pedagógus béréből fizeti a helyettesítő pedagógusokat. Ebben az évben az iskola működési vezérelve a Kormányhivatali vizsgálatok felhívása, iránymutatások betartása. A túlórák csökkentése miatt van szükség, hogy egy matematika szakos helyettesítőt alkalmaz. Az egész napos testnevelés miatt megemelkedett a testnevelés órák száma 1.5 osztályban. Matek tesi szakos Siri Norbert tanár úrnak ezért kell több testnevelés órát ellátnia, mivel a kolléga aki tavaly látta el, a Kormányhivatal leírta, hogy nem láthatja el a matematikát, informatikát látott el egy kolléga képesítés nélkül, a technikával ugyanígy jártunk. Három óraadó helyett egy matek szakost alkalmaz a gyesen lévő Papp Dudás Renáta fizetés nélküli szabadságon lévő kolléga álláshelyén. Kéri az etnika oktatáshoz szükséges program elfogadását, az etnikai oktatás normatíváját szeptembertől meg is kapják. Kéri továbbá a Pedagógiai Program módosítását, ami még nem az új köznevelési törvény módosításából adódik még. A programok szakmai előkészítése. Módosítani szükséges továbbá az SZMSZ-t (külön szedték az iskola és a Művelődési Ház SZMSZ-t), a Művelődési Ház Közművelődési Programját is. Kérelmet nyújtott be csoportlétszám túllépésre melynek kéri az elfogadását. Tóth Marianna KHT ügyvezető kérdése, hogy Herczeg Lajos igazgató úr jó döntésnek tartja-e, hogy Siri Norbert tanár úr kézéből kiveszi a matematikát? Herczeg Lajos ÁMK igazgató elmondta, hogy a 2012/2013. tanévben a Kormányhivatali vizsgálat eredménye, az abban foglalt kötelezvények határozzák meg elsősorban az iskola működését. Végre kellett hajtani egy súlyos döntést, az, hogy 100%-os szakos ellátottságot valósuljon meg, ami azóta 5

6 amióta az iskolába dolgozik azóta még soha nem valósult meg. Egy-két kibúvó van pl: a nyugdíj előtt álló kolléganő aki SNI-seket tanít ebben az utolsó tanévében még taníthat ott. Szeretné ha helyiek taníthatnánk, de nincs speciális szakjuk amire most szüksége lenne. Nincs matematika- testnevelés szakos jelentkező, ha lett volna akkor több matematika órája maradt volna meg Siri Norbertnek. A meghirdetett állásra nem érkezett matematika- testnevelés szakos tanár. Jövőre Papp Dudás Renáta jelezte, hogy vissza fog jönni dolgozni ő földrajz-testnevelés szakos, így jövőre már Síri Norbertnek több matematika órája lesz majd. A Kormányhivatal ilyen kemény szankciókat fogalmazott meg felénk, ha akár külső akár belső nem éppen jóakaróink nem tesznek bejelentéseket a Kormányhivatal felé, akkor nem kellett volna ilyen kemény szankciókat végrehajtanunk, de ezt most így kell végrehajtanunk. Majdanics László polgármester több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az óvoda és az iskola beszámolóját, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatait: 57/2012./VIII.28./ Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: 2012/2013. as tanév indításáról szóló óvodai beszámoló döntött, hogy elfogadja az Óvoda 2012/2013-es tanév indításáról szóló beszámolóját. 58/2012./VIII.28./ Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: 2012/2013. as tanév indításáról szóló ÁMK beszámoló döntött, hogy elfogadja az ÁMK 2012/2013-es tanév indításáról szóló beszámolóját. 4.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a Tiszalúc Nagyközség egészségügyi, szociális ellátottságáról szóló napirendhez készült írásos anyagokat minden képviselő megkapta kérdése észrevétele van-e valamelyik képviselőnek? Szóbeli kiegészítése van e a beszámoló készítőinek? Dr. Kovács Pál képviselő, háziorvos elmondta, hogy régi álma és hiányzik neki egy egészségügyi központ kialakítása, igyekszik együtt dolgozhasson. Tiszalúc lakosságszáma alapján hiányzik egy háziorvos a településről. Több nővérre is szükség lenne. Az egészségügy helyzete évek óta nem változik, nem javul, de 42 évre visszanézve óriási változások vannak és óriási különbségek. Sok a munka, sokkal több mint egy városi körzetben. A Védőnői Szolgálat védőnői elmondták, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítésük nincs, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolnak. Hankó János a Szociális Iroda vezetője elmondta, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése nincs, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 6

7 Dr. Timkó Éva fogorvos elmondta, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése nincs, felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. Dr. Mudri Béla képviselő, háziorvos elmondta, hogy 2007 óta működik a településen az ügyelet, ami megkönnyíti a munkájukat. A gyermekorvosi körzetben nem megoldott a helyettesítés csak úgy, hogy más településről jár a helyettesítő orvos. Az elmúlt évben a lakosságszám pozitív mérleget mutat. Dr. Kiss Gábor ügyelet vezető elmondta, hogy úgy gondolja, hogy az ügyeleti munka zökkenőmentesen folyik. Ebben az évben újabb két évre kötöttek szerződést. Elmondta, hogy megpróbálják becsülettel elvégezni a munkájukat. Köszöni a Tiszalúci Önkormányzat hozzáállását, hiszen a legtöbbet a három település közül Tiszalúc adja az ügyeletnek. Az elmúlt évben az erőszakos cselekmények száma nőtt meg. A hívások szám kb. ugyanannyi mint az elmúlt években viszont az ügyeleten megjelentek száma nőtt. Majdanics László polgármester köszöni az ügyelet zökkenőmentes, áldozatkész munkáját. Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a beszámolókat, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 59/2012./VIII.28./ Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Tiszalúc Nagyközség egészségügyi, szociális ellátottságáról döntött, hogy elfogadja a Tiszalúc Nagyközség egészségügyi, szociális ellátottságáról szóló beszámolókat. 5.) a.) napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést mindenki írásban megkapta. A Pénzügyi Bizottság nem javasolja az üzletrész eladását. Kérdés, hozzászólás nem lévén Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a bizottság javaslatát, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 60/ 2012./VIII.28./ Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Miskolc Kassa Régióért Kft üzletrész értékesítés ügye döntött, hogy az forint névértékű üzletrészt a Miskolc- Kassa Régióért Kft-ben névérték alatt nem kívánja értékesíteni. 7

8 5.)b.) napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést mindenki írásban megkapta. A Pénzügyi Bizottság a kérelmet megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet a bizottság döntéséről. Pócsi Zoltán bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság Csáki Sándor kérelmét megtárgyalta, a bizottság úgy foglalt állást a kérelemmel kapcsolatban, hogy mivel három tulajdonosa van az ingatlannak, nem javasolja megvásárlásra a Képviselő- testület felé. Amennyiben a tulajdonrész mindhárom részről eladásra kerülne, akkor visszatérnek a kérelemre és újra tárgyalják a kérelmet. Kérdés, hozzászólás nem lévén Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a bizottság javaslatát, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 61/2012./VIII.28./ Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Csáki Sándor ingatlan felajánlása megvételre döntött, hogy a felajánlással érdemben addig nem foglalkozik amíg az összeg tulajdonos írásos megkeresése az Önkormányzathoz nem érkezik meg. 5.) c.) napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést minden képviselő írásban megkapta. Kérdés, hozzászólás nem lévén Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja az írásban megkapott 5.) c.) napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 62/2012/VIII.28./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Cigány Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának módosítása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodást elfogadja. (A megállapodás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 8

9 5.) d.) napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a Közbeszerzési szabályzat módosításáról szóló előterjesztést minden képviselő írásban megkapta. Kérdés, hozzászólás nem lévén Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja az írásban megkapott 5.) d.) napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 63/2012/VIII.28./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát egységes szerkezetben elfogadja. (A szabályzat teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 5.) e.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a Szennyvíz pályázat hitelfelvételéhez szükséges határozati javaslatot minden képviselő írásban megkapta. Kérdés, hozzászólás nem lévén Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja az írásban megkapott 5.) e.) napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 64/2012/VIII.28./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Szennyvíz pályázat hitelkérelméhez hozzájárulás 1.)Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat a Tiszalúci Víziközmű Társulat által felvett összesen Ft összegű víziközmű társulati hitel és járulékai erejéig 100 %-ban készfizető kezességet vállal. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel(ek) visszafizetés időtartama alatt az Önkormányzatra jutó tőketörlesztőrészlet összegét és a hitel(ek) járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi, az államháztartási jogszabályoknak való megfelelés mellett. 2.)Ha a Tiszalúci Víziközmű Társulat tagjai által teljesítendő OTP LTP befizetéseik tekintetében hátralék keletkezik, és az esetleges hátralékot az LTP felszólítására sem rendezték, a Tiszalúci Víziközmű Társulat akadályoztatása esetén az Önkormányzat köteles a hiányzó összeget a társulati tag takarékossági számlájára befizetni. 3.)Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Tiszalúci Víziközmű Társulat megszűnése után, az OTP Bank Nyrt-vel szemben fennálló kötelezettség egyenes adósi minőségben, - az 1. 9

10 pontban meghatározott mértékig a kölcsöntartozás és járulékai teljes kiegyenlítéséig - változatlan tartalommal fennmarad. 4.)A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. számú törvényben meghatározott korlátozás alá. 5.)A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitel(ek)re vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a víziközmű társulati hitelszerződés(eke)t - mint készfizető kezes - aláírja az Önkormányzat képviseletében. 6.)A képviselő testület nyilatkozik arról, hogy a beruházás költségei nem haladják meg a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által meghatározott, az Önkormányzatok Közlönye szerinti fajlagos költségeket. A beruházás tervezésénél a tervező az Önkormányzatok Közlönye szerinti fajlagos költségeket figyelembe vette. 7.)A Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata a beruházással kapcsolatos ÁFA visszaigénylésre jogosult. 5.) f.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy az újság- honlap működtetését a Jogi bizottság tárgyalta, felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a napirendről a képviselő- testületet. Dr. Mudri Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság a Képviselő testület felé az alábbi javaslattal él: Tiszalúci tájékoztató újság következő számához az írásos anyagot szeptember 15- ig lehet leadni, az újság megjelenésének várható időpontja szeptember vége. A bizottság évi 3 újság megjelenését javasolja (március, szeptember vége, karácsony- újév). Kéri a képviselőket, az intézmény vezetőket, hogy készítsenek anyagot az újsághoz. Az újság és a honlap szerkesztésével a község közművelődésével Batári Csabát javasolják megbízni. Mivel hamarosan ketté válik az iskola és a művelődési ház. A könyvtár jó lenne ha egy kézben maradna az iskolánál vagy hogy a művelődési házban, vagy elkülönítetten, de ezek még forrongó témák. A feladattal önkormányzati megbízású embert kellene megbízni, ezért javasolja a bizottság Batári Csabát, mivel neki tapasztalata van ebben. Ez vetődött fel a bizottsági ülésen. elmondta, hogy jelenleg két könyvtár üzemel az egyik az iskola könyvtára, a másik a nagyközségi könyvtár. A kettő nem egy és ugyanaz, ha a nagyközségnek nincs könyvtára akkor mozgó könyvtárat kell működtetni. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy az elkövetkezendő hónapokban komoly döntéseket kell majd hozni és át kell gondolni sok mindent. Szeptemberben az iskola fenntartásáról rendkívüli testületi ülés lesz. Az ÁMK megszűnését követően a Művelődési Ház megmarad az Önkormányzatnál, ezeket szisztematikusan (lesz rá egy ősz) kell átgondolni és úgy kell majd bölcs döntéseket hozni. Herczeg Lajos ÁMK igazgató elmondta, hogy a Nagyközségi könyvtárba beintegrálódott az iskolai könyvtár szervezetileg, de fizikálisan külön van. 10

11 Dr. Kovács Pál képviselő elmondta, hogy szükség van a lakosság tájékoztatására. Véleménye szerint a mai világban a honlapot többet nézik, mint amennyien könyvtárba járnak. A honlap frissítése nagyon fontos. A három újság megjelenése évente szerinte nem elegendő. Meg kellene nézni, hogy ki az a személy akinek affinitása van a honlap és újság szerkesztéséhez. Nem biztos ha műsort szervezett valaki akkor az a honlapot is tudja szerkeszteni. Ez a két dolog fontos témája legyen a következő hónapoknak. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy fontosnak tartja a honlapot. A honlapon az elmúlt fél évben visszaesés történt. A ciklus elején megindult és informatív volt. Nagyon fontosnak tartaná a honlap felfrissítését. Pócsi Zoltán képviselő kérdése, hogy mi a visszaesés oka? Majdanics László polgármester elmondta, hogy nem kap annyi anyagot, mint régen és nincs mit feltöltenie. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy Gyimesi Lajos társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül gondozta a honlapot, véleménye szerint jól, lelkiismeretesen csinálta ő lett megbízva ezzel. Ő soha nem vállalta, hogy mindenről ír beszámolót, mindenhol ott lenni fotót, videót fog készíteni. Az anyag egyre kevesebb lett. Újra kell gondolni ezt a témát. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátotta a jogi bizottság javaslatát, melyet a Képviselőtestület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 65/2012/VIII.28./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Újság- honlap működtetése Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a Tiszalúci tájékoztató magazin következő számához az anyagokat napjig lehet leadni. Az újság megjelenésének várható időpontja szeptember vége. Évente 3 újság kiadását tervezik (március hónapban, szeptember vége, karácsony újév) A honlap és az újság szerkesztésével megbízzák Batári Csaba művelődésszervezőt. 5.)g.) napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy az Innovatív iskola pályázat támogató döntéséhez kapcsolódó előterjesztést minden képviselő írásban megkapta. Kérdése észrevétele van e valakinek? Herczeg Lajos ÁMK igazgató elmondta, hogy pedagógusok továbbképzésére, nyelvi labor megvalósítására, hon és népismereti szakkörök, vetélkedők megszervezésére lehet pályázni. A pályázat keretén belül kerülne sor a mindennapos testnevelés bevezetése miatt az elsős tanítónők továbbképzésére is. A pályázat 100%-ban támogatott. Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy támogatja a pályázat benyújtását. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátotta az 5.)g.) napirendi pont írásban kiadott határozat javaslatát, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 11

12 66/2012/VIII.28./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Innovatív iskolák fejlesztése pályázathoz támogató döntés. Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy támogatja a Tiszalúci ÁMK Arany János Általános Iskola Innovatív iskolák fejlesztése TÁMOP című pályázatát. 5.)h) napirend pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a az ÁMK Arany János Általános Iskola Pedagógiai Programját jóváhagyásához az írásos anyagot minden képviselő írásban megkapta. Kérdés, hozzászólás nem lévén Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja az írásban megkapott határozati javaslatot, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 67/2012/VIII.28./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: ÁMK Arany János Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy jóváhagyja az ÁMK Arany János Általános Iskola Pedagógiai Programját. (A Pedagógiai Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Majdanics László polgármester elmondta, hogy a az ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház Közművelődési Programjának jóváhagyásához az írásos anyagot minden képviselő írásban megkapta. Kérdés, hozzászólás nem lévén Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja az írásban megkapott határozati javaslatot, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 68/2012/VIII.28./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház Közművelődési Programjának jóváhagyása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy jóváhagyja az ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház Közművelődési Programját. (A Közművelődési Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Majdanics László polgármester elmondta, hogy a az ÁMK Arany János Általános Iskola Cigány Etnikai Oktatáshoz szükséges Programjának jóváhagyásához az írásos anyagot minden képviselő írásban megkapta. 12

13 Kérdés, hozzászólás nem lévén Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja az írásban megkapott határozati javaslatot, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 69/2012/VIII.28./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: ÁMK Arany János Általános Iskola Cigány Etnikai Oktatáshoz szükséges Programjának jóváhagyása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy jóváhagyja az ÁMK Arany János Általános Iskola Cigány Etnikai Oktatáshoz szükséges Programját. (A Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 5.)i.) Napirendi pont Majdanics László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Bodnár Zoltán a Nonprofit Kft-ben betöltött Felügyelő Bizottsági elnöki posztjáról indoklás nélkül lemondott i dátummal. Kéri a Képviselő- testületet vegye tudomásul a bejelentést, és a következő testületi ülésre gondolkozzon el, hogy ki legyen a felügyelő bizottság elnöke. A következő ülésen újra fel fogják venni a napirendek közé. A bejelentést a Képviselő- testület tudomásul vette. 5.) k.) Dr. Timkó Éva kérelme Majdanics László polgármester elmondta, hogy Dr. Timkó Éva kérelmét minden képviselő írásban megkapta, a kérelmet a pénzügyi bizottság megtárgyalt. Felkéri a bizottság elnökét, hogy a bizottsági döntésről tájékoztassa a Képviselő- testületet. Pócsi Zoltán bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság a kérelmet megtárgyalta, a kérdése, hogy a kérelemben szereplő forint az várhatóan nem fog emelkedni, ebben benne van a kiszállítás a beszerelés költsége is? A bizottság támogatja a kérelmet és elfogadásra javasolja a képviselő- testület felé. Dr. Timkó Éva fogorvos elmondta, hogy a forintban minden benne van. Majdanics László polgármester, szavazásra bocsátotta a pénzügyi bizottság javaslatát, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 70/2012./VIII.28./ Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Dr. Timkó Éva kérelme (hőlégsterilizátor) döntött, hogy a Tiszalúci fogorvosi rendelőbe 1 db hőlégsterilizátor beszerzését engedélyezi a zökkenőmentes munkavégzés céljából. Költségvetési kerete maximum forint. 13

14 Dr. Kovács Pál képviselő elmondta, hogy itt azért tudni kell a testületnek, hogy egy orvosi rendelő működtetése önkormányzati feladat, az természetes, hogy ha egy orvos kolléga kér bármit akkor egyértelmű, hogy a másik orvosnak javasolnia kell, de vigyázzanak arra, hogy négy orvos van a településen! Orehovszky Tibor képviselő elmondta, hogy arra gondol, hogy másik rendelőben is elromolhat bármi. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy egy alapvető dologról van szó, az ÁNTSZ azzal kezdi a vizsgálatot, hogy megvan-e a hőlégsterilizátor. Dr. Kovács Pál képviselő elmondta, hogy ez az ÁNTSZ lista elég hosszú. 5.) l.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy az ÁMK Arany János Általános Iskola maximális csoportlétszám emeléséről szóló kérelmet minden képviselő írásban megkapta. Az ÁMK igazgatója a 3. napirendi pont kapcsán szólt is ezzel a kérelemmel kapcsolatban. Javasolja, hogy a Képviselő testület engedélyezze az említett osztályokban a létszám túllépést. Majdanics László polgármester, szavazásra bocsátotta az írásban kiadott kérelmet, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 71/2012./VIII.28./ Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: ÁMK maximális csoportlétszám emelés döntött, hogy elfogadja az ÁMK 2012/2013-as tanévben az iskolai csoportokban a szervezési létszám túllépését az alábbi osztályokban az alábbi mértékkel: Osztály túllépés mértéke 1.a osztály 20% 2.a osztály 20% 2.c osztály 20% 3.a osztály 30% 3.b osztály 30% 4.a osztály 20% 4.b osztály 20% 4.c osztály 20% 6.a osztály 20% 6.b osztály 20% 6.c osztály 20% 5.) m Napirendi pont 14

15 Majdanics László polgármester elmondta, hogy egy kérelem érkezett a Borsodweb internet szolgáltató Kft-től, mely kérelmet minden képviselő írásban megkapott. A kérelmet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. Pócsi Zoltán bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a Borsodweb Kft kérelmét, a bizottság nem támogatja sugárzó készülék elhelyezését az óvoda udvarán. Nem tudják kellően alátámasztani, hogy mennyire káros, mennyire nem káros egy ilyen vevő késszülék. Majdanics László polgármester elmondta, hogy korábban más szolgáltatónak sem engedélyezték. Felül kell vizsgálni, hogy milyen állapotban van az a vasszerkezet és amennyiben veszélyes úgy azt le is kell bontani. Pócsi Zoltán képviselő elmondta, hogy ha nem baleset veszélyes akkor nem kell elbontani. Majdanics László polgármester, szavazásra bocsátotta a pénzügyi bizottság javaslatát, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 72/2012./VIII.28./ Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Borsodweb internet szolgáltató Kft. kérelme döntött, hogy a Borsodweb Kft Petőfi utcai óvoda udvarán található oszlopra internet átjátszó egység telepítését nem engedélyezi. Ugyanakkor megbízza a polgármester, hogy mérje fel milyen költségekkel jár az, hogy az oszlopot az óvoda területéről az Önkormányzat eltávolítsa. 5.)n. ) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy közmeghallgatás időpontjának október órát javasolja, az a Jogi Bizottság javaslata is. A javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a Képviselőtestület egyhangúlag megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 73/2012./VIII.28./ Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Közmeghallgatás időpontja döntött, hogy a közmeghallgatás időpontja 2012.október 9. (kedd) óra. Ezt követően a Képviselő- testület zárt ülés keretében folytatja a munkáját. 15

16 6.) Napirendi pont Siri Norbert képviselő elmondta, hogy az éven figyelni kellene tornaterem építési pályázatokat, mivel ettől az évtől kezdve elindult a minden napos testnevelés óra az iskolákban. Ebben az évben 2 évfolyamon, jövőre még plusz két évfolyamon. Majdanics László polgármester elmondta, hogy boldog lenne ha minél hamarabb tornatermet tudnának építeni. Több napirendi pont nem lévén Majdanics László polgármester az ülést lezárta. Kmf. Turóczi Hajnalka jegyző Majdanics László polgármester Tóth Albert alpolgármester jkv. hitelesítő Dr. Kovács Pál képviselő jkv. hitelesítő 16

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

1.) Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV

1.) Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. december 10-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZŐKÖNYV. mellékelt jelenléti ív szerint Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Szám: 1/4483-2/2013 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 6-án 14.00 órai kezdettel a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytanácstermében Tárgy: Közoktatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. augusztus 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. augusztus 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. augusztus 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Czikora

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Barkó Béla, Döme Róbert, Krutek Norbert, Markovics János, Éva Ferenc képviselők

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Barkó Béla, Döme Róbert, Krutek Norbert, Markovics János, Éva Ferenc képviselők Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 21.-én (péntek) 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről.

Jegyzőkönyv. mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről. Jegyzőkönyv mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről. Helye: Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen (Petőfi tér 10.) Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. augusztus 4-én 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fehér László polgármester, Budai

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Készült Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről.

Készült Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről. Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.Ökt. sz. Jegyzőkönyv Készült 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről. Jelen vannak: Nádasdy-Csontos Elek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 30. rendes nyílt ülés Rendeletek: 1/2013.(II.11.) 2/2013.(II.11.) 3/2013.(II.11.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK: 2 43/2008.(X.16.) önkormányzati határozat Beszámoló a község

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról Felsőlajos Község Önkormányzata LMKOHFL/94/3/2015. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2015. március 6. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18.

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/3-24/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. május 7-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Orosz Ferenc alpolgármester. Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Reinecker Norbert pályázatíró

Orosz Ferenc alpolgármester. Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Reinecker Norbert pályázatíró ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben