Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve"

Átírás

1 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András Mátyási Zsuzsanna Pintérné Bernyó Piroska alpolgármester Székely Miklósné Tóthné dr. Kolumbán Ottilia Szeleczkyné Szabó Katalin körjegyző, meghívott Vasvári Béla Kulturális bizottság, külsős tag Indruck Zoltánné jegyzőkönyv-vezető Boriszov Zoltán polgármester: Köszönti a megjelenteket, az érdeklődőket. Ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja, hogy a 3. számú napirendi pontot vegyék le a napirendről, mert a mai napon zajlott munkaértekezleten nem sikerült előkészíteni a gyermekétkeztetést. Megállapítja, hogy a 10 fővel jelen levő Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 82/2010. (VI.10.) számú Öh. napirendi pontok elfogadásáról A Képviselő-testület a gyermekétkeztetésre vonatkozó 3. napirendi pontot nem tárgyalja, és a napirendi pontokat az alábbiak szerint hagyta jóvá: Napirendi pontok: 1. A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása, kiegészítése 2. Az orvosi rendelő feletti lakáshoz építendő lépcsőre érkezett ajánlat megvitatása 3. A Civil szervezetek, szerveződések támogatására irányuló szabályzat elfogadása 4. A vis major iráni igény benyújtása 5. Egyebek A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 1

2 1 napirendi pont: Szeleczkyné Szabó Katalin körjegyző: Elmondja, hogy a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. vezetője az idei évre vonatkozó szolgáltatási díjhoz készített anyagában már jelezte, hogy probléma merült fel azon ingatlantulajdonosok esetében, ahol bizonyíthatóan nem lakják a lakást kommunális hulladék gyakorlatilag nem keletkezik -, viszont a baracskai helyi rendelet a szolgáltató és a tulajdonos számára nem ad olyan lehetőséget, hogy a szolgáltatás felfüggesztését lehetne kérni, ill. a szolgáltatónak azt engedni. Ezen túl a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak további gondot okozott egyedi kérelmek elbíráláskor, hogy a mentességre vonatkozó kérelem benyújtási határideje január 31. Aki ezt a kérelmet határidőn túl nyújtja be, az függetlenül attól, hogy az egyéb feltételeknek megfelel csak a következő év január 1. napjától kaphatja meg a kedvezményt. Szintén a Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolta rendeleti szinten kedvezményben részesíteni azokat a baracskai állandó lakosokat is, akik a lakást egyedül lakják és a rokkantsági járadékon kívül más jövedelemmel nem rendelkeznek. További kiegészítés szükséges abban a vonatkozásban is, hogy sem a testület Szervezeti és Működési Szabályzata, sem a hivatkozott rendelet nem szabályozza azt, hogy a mentességekre vonatkozó kérelmeket a -testület által átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el, ill. a kérelmek benyújtásának helyéül még a Polgármesteri Hivatal megnevezést használja. (a szervezet megszűnt, helyette: Baracska-Kajászó Községek Körjegyzősége a helyes szervezeti megjelölés) május 27-i ülésén korábban a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta és javasolta testületi szintű elfogadását a Pénzügyi,- Informatikai,- és Településfejlesztési Bizottság megvitatta a helyi rendelet módosítására, kiegészítésére irányuló szóbeli előterjesztést, és javasolta annak rendeleti szintű elfogadását a testületnek azzal, hogy a lakást, a kérelem benyújtása előtt már legalább 6 hónapja ne lakják (tulajdonos, bérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó stb.), és amennyiben az egyéb feltételeknek a kérelmező megfelel, a mentességet (a szolgáltatás felfüggesztését) a kérelem benyújtását követő első negyedév első napjától kapja meg. A május 27-i ülés hanganyagát meghallgatva azonban kiderült, hogy a -testület napirendi pontjai között nem szerepelt a rendelet módosítása, ill. kiegészítése, szavazás nem történt, ezért szükséges a téma testület előtti megtárgyalása. Dr. Mayer András : kérdezi, hogy van egy megkülönböztetés. A férfiak 70, a nők pedig 65 évesen kapják a kedvezményt. Miért tesznek ilyen megkülönböztetést? Szeleczkyné Szabó Katalin körjegyző: Válaszol, hogy a nyugdíjkorhatár a szabályozás alapja. Dörömbözi András : Kérdezi, hogy megütötte a fülét, hogy baracskai állandó lakos. Pl. lejönnek hétvégi házként használják. Dr. Mayer András : Hozzáteszi, hogy minél több kedvezményt adnak, a szemétszállítás annál drágább lesz. Azért kötöttek egy szigorúbb szabályozást. 2

3 Szeleczkyné Szabó Katalin körjegyző: kérdezi, hogy akkor úgy módosítsák, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár. Dr. Kolumbán Ottilia : Ő semmiképp nem kötné a nyugdíjkorhatárhoz, azt mondaná, hogy 70 év legyen. Dr. Mayer András : Szintén javasolja, hogy legyen 70 év a korhatár. Székely Miklósné : Megjegyzi, hogy a szociális járadék, és a rokkant járadék között különbség van. Dr. Antal Ida : Kérdezi, hogy mi van a szociális járadékosokkal? Boriszov Zoltán polgármester: válaszol, hogy azt nem lehet követni, hogy ki mikor dolgozik. Tóthné dr. Kolumbán Ottilia :Javasolja, hogy a 4-5 és az fölötti gyermekes családoknál adjanak kedvezményt a hulladékszállításnál. Pintérné Bernyó Piroska alpolgármester: Hozzáteszi, hogy neki mindent ki kellett fizetni. Ebédért, tankönyvért, stb. Ha a szociális járadékost nem tudjuk betenni, akkor a nagycsaládosokat se tegyék be. Ő nem támogatja annak ellenére, hogy családcentrikus. Ami a gyereket érinti, azt támogatja, ami a szülőket érinti, azt nem. Szeleczkyné Szabó Katalin körjegyző: Elmondja, hogy a rendeletnek a végén nem a szokásos szöveget javasolja elfogadásra, hanem annak az 37/2004, XI. hó 15-ös Alkotmánybírósági határozat alapján beiktatható szövegnek az elfogadását, mely arra ad lehetőséget, hogy a rendelet már a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható legyen. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a rendeletnek visszamenőleges hatálya van. Boriszov Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a 10 fővel jelen levő Képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 83/2010. (VI.10.) számú Öh. a szemétszállítási díjkedvezmények korhatáráról A Képviselő-testület a szemétszállítási díj kedvezményére vonatkozó jogosultság megállapításánál a nőknél és a férfiaknál egyaránt a 70. életév betöltését írja elő. Ezen döntését rendeleti szinten megerősíti. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos Boriszov Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a 10 fővel jelen levő Képviselőtestület 9 igen szavazattal, és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3

4 (A határozat meghozatalánál az elutasításra igennel szavazott: dr. Antal Ida, Badics Csaba, Boriszov Zoltán, Cseh József, Dörömbözi András, Mátyási Zsuzsanna, Dr. Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, Székely Miklósné, Nemmel szavazott: Tóthné dr. Kolumbán Ottilia) 84/2010. (VI.10.) számú Öh. a nagycsaládosok szemétszállítási kedvezményére vonatkozóan A Képviselő-testület a nagycsaládosok részére, a 4, és annál több gyermekes családoknak nem ad kedvezményt a szemétszállítási díj összegéből. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos Boriszov Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a 10 fővel jelen levő Képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6/2010. (VI.10.) számú Ör. a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról A Képviselő-testület a kiegészítésekkel és módosításokkal együtt hagyta jóvá a rendeletet, melynek szövegezését a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmaz. A határozat végrehajtásáért felelős: a körjegyző A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 2. napirendi pont Boriszov Zoltán polgármester: Az előző ülésen még nem tudták, hogy lesz-e közmunkás. Elmondja, hogy 1-jétől a kőműves munkaerő adott, így egy vasbeton lépcső alapozását megkezdték, és eddig forintot költöttek el a másik ajánlattal szemben. Megvásárolták az anyagot forintból megvan a lépcső. Ezért nem kért árajánlatot. Elfogadását javasolja. Boriszov Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a 10 fővel jelen levő Képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 85/2010. (VI.10.) számú Öh. az orvosi rendelő feletti lakáshoz külső lépcső árajánlatáról A Képviselő-testület az orvosi rendelő feletti lakáshoz lépcső építésével elfogadja a polgármester úr javaslatát, miszerint a két kőműves közmunkás végzi el az építési 4

5 munkálatokat. Az anyagköltséget megközelítőleg forint nagyságban állapítják meg. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 4. napirendi pont Boriszov Zoltán elmondja: hogy kaptak egy szabályzatot, melyben nagyjából minden benne van. Pintérné Bernyó Piroska alpolgármester: Elmondja, hogy neki tökéletesen megfelel, de van egy-két dolog, ami nem egészen egyezik meg az elképzelésével. A 3. -nál, a civil szervezetek pénzügyi támogatásánál a költségvetésben külön megjelölt forrásból biztosíthatja, és utána pedig még ott van a természetbeni juttatás lehetősége is az aktuális helység-bérletről szóló rendeletnek megfelelően. Vagy-vagy legyen- a másik javaslata pedig a pályázati adatlapon lenne. A 4-es pontban javasolja, zárójelben odatenni, szervezet adószáma, ha van. 7-es pont bírósági végzés száma ha van. A támogatási információk, támogatás jellege, amennyiben pénzbeli a támogatási igény, annak összege is szerepeljen. A 2. sz. melléklet 1. pontja csak pénzbeli támogatásra vonatkozik. Egy támogatási szerződésben konkrétan le kell írni. Át kell nézni a szabályzatot, ugyanis egyik helyen a pénzügyi bizottság, a másik helyen pedig a -testület szerepel döntéshozóként. Javasolja, hogy a -testület döntsön a támogatások odaítéléséről. Székely Miklósné : Szintén a pályázati adatlaphoz mondaná, hogy az alapítványnak nincs nyilvántartási száma. Ehhez a ponthoz is javasolja, betenni, hogy akkor adja meg a pályázó, ha van a szervezetnek ilyen. Dr. Mayer András : Hozzászól, hogy az 1. sz. pályázati mellékletben 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzési végzést kérnek. Kérdése, miért kell külön költségbe verni a szervezeteket. Szeleczkyné Szabó Katalin körjegyző: válaszol, hogy általában ez a megszokott, hiszen a szervezetek meg is szűnhetnek, erről viszont nem lesz tudomása a -testületnek, ha nem kér valamilyen hitelt érdemlő igazolást a szervezet létéről. Boriszov Zoltán polgármester: Elmondja, hogy kapnak nem megosztva, hanem egy csomagba helyi Önkormányzatok normatíva címén a kötelező alapfeladatokhoz normatív támogatást, sportfeladatokra, muzeális tevékenységre, stb. Ez 1947 Ft/fő X lakosság szám, mindösszesen évben ez az összeg forint. Ez azt jelenti, hogy benne van a sportkör feladata is. Pintérné Bernyó Piroska alpolgármester: Hozzáteszi, hogy a sportköri támogatásnak nem kellene a költségvetésben benne lennie, mivel az önkormányzat feladata az iskolai sport támogatása, erre jön a normatíva is. 5

6 Boriszov Zoltán polgármester: folytatja, hogy a 2. -t ki kell venni, mert ez alapján nem lehet a Sportkörnek támogatást adni. Dr. Antal Ida : Elmondja, hogy az Önkormányzatnak kötelessége meggyőződni arról, hogy egyáltalán létezik-e a településen olyan civil szerveződés, ami a jogszabályoknak megfelel. Boriszov Zoltán polgármester: Válaszol, hogy még ilyen jogszabályról nem hallott. Boriszov Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a 10 fővel jelen levő Képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 86/2010. (VI.10.) számú Öh. a Civil szervezetek, szerveződések támogatására irányuló szabályzatról A Képviselő-testület kéri a Kulturális,- Művelődési és Sport bizottság elnökét, hogy az elhangzott kiegészítésekkel, módosító javaslatokkal a támogatási szerződéstervezetet dolgozza át, és a következő -testületi ülésre újból terjessze elő. A határozat végrehajtásáért felelős: Mátyási Zsuzsanna Kulturális Bizottság Elnöke A határozat végrehajtásának határideje: július 01./ következő testületi ülés 5. napirendi pont Boriszov Zoltán polgármester: Elmondja, hogy amennyiben vis major igényt nyújt be, akkor a Képviselő-testületnek meg kell hozni a határozatát. A Széchenyi, Templom, Országút utcákról van szó. Szeleczkyné Szabó Katalin körjegyző: Elmondja, hogy az összes kár forint. Ebből, amit vis major igénynek benyújtunk, forint. Pintérné Bernyó Piroska alpolgármester: Megkérdezi, hogy benne szerepel a Templom u. a Műfüves pálya. Kérdezi, hogy erre nem kaptak kártérítést? Boriszov Zoltán polgármester: Elmondja, hogy kint volt a biztosító, de nem fizet, mivel nem az épületben van a kár. Még vannak függőben lévő dolgok. Székely Miklósné : Kérdezi, hogy hol voltak azok az emberek, akik kimondottan az árvízre lettek kiképezve? Pintérné Bernyó Piroska alpolgármester: Javasolja, hogy nézzék át, hogy kik a katasztrófavédelmi bizottság tagjai. Volt olyan, aki nem is volt ott. Boriszov Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a 10 fővel jelenlévő Képviselőtestület 10 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 6

7 Baracska község Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2010. (VI. 10.) sz. Öh. A vis maior igénylésről A Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testület ülésén úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz. A káresemény megnevezése: árvízvédelem A káresemény helye: - Baracska, Széchenyi utca hrsz. - Baracska, Széchenyi utca /1 hrsz és 136/6-162 hrsz - Baracska, Templom u /2 hrsz - Baracska, Templom u hrsz. - Baracska, Templom u hrsz. - Baracska, Kolozsvári u /2-136/4 hrsz. - Baracska, Országút utca 17-17/C 18/10-18/12 hrsz. - Baracska, Országút utca hrsz. - Baracska, Országút utca 73 hrsz, és 998 hrsz. - Baracska, Templom u hrsz. A káresemény forrásösszetétele: Adatok Ft-ban Megnevezés év % Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft 30 Biztosító kártérítése 0 Ft 0 Egyéb forrás 0 Ft 0 Vis maior igény Ft 70 Források összesen: Ft 100 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben tudja biztosítani. A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással rendelkezik/nem rendelkezik. Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt/nem igényelt. A -testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető, határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak négy éven keresztüli fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 22 munkanapon belül igazolja a biztosítási szerződés megkötését az igazgatóság felé. Az önkormányzat más a tulajdonában lévő vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/nem tudja ellátni. 7

8 A testület a saját forrás összegét a évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16) számú költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: június 11. Egyebek: Boriszov Zoltán polgármester: Elmondja, hogy van kiírva egy kisebb pályázat. A Képviselő-testületnek nyilatkoznia kell, hogy a helyi közlekedés 2009-ben folyamatosan működött, forint saját erővel járultak hozzá annak fenntartásához. Ez az összeg a 2009-es önkormányzati beszámoló mellékletében szerepel. Megállapítja, hogy a 10 fővel jelen levő Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Baracska község Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2010 (VI. 10) számú Öh. a helyi közösségi autóbusz közlekedésről Baracska község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy évben a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) a ,-Ft nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá a helyi autóbusz közlekedés működtetéséhez, mely összeg évi beszámoló 3/a. mellékletében szerepel; - a helyi autóbusz közlekedést január 1-étől december 31-éig folyamatosan fenntartja. - Pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester. A határozat végrehajtásának határideje: azonnali. A szúnyoggyérítés Boriszov Zoltán polgármester elmondja: hogy 2 árajánlatot szerzett be a körjegyző asszony. A légi irtás 1100 ft+ áfa/ hektár. Baracskán olyan 280 hektár a belterületi ingatlan nagysága. A földi szúnyogírtás az egyik esetben 960.-/ha, a másiknál pedig /ha, ugyanannyi, mint a légi. Mindenképp kell írtást végezni. Az engedélyezési eljárás kb. 13 napot vesz igénybe. Ma voltak társulási ülésen. A kistérségi társulási ülésen elmondták, hogy az első szúnyogírtás ingyenes legyen, ezt a társulás költségvetéséből finanszírozzák. Most tehát nem fog megjelenni az 8

9 önkormányzatok költségvetésében költség, de a 2., harmadik írtás már költségileg is a mi feladatunk. Szeleczkyné Szabó Katalin körjegyző: Elmondja, hogy abban maradtak a kistérségben, hogy mivel nagyobb a hektármennyiség, mivel több település fogna össze, így olcsóbb is lehetne a szolgáltatás. Megkeresték tehát az egyik céget, ők viszont úgy nyilatkoztak, hogy nem tudnak az árból engedményt adni, mert véleményük szerint az áruk így is konszolidált ár. A Képviselő-testület tudomásul vette a polgármester és a körjegyző asszony tájékoztatását a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban. Tóthné dr. Kolumbán Ottilia : Elmondja, hogy hónapok óta a falu véleménye nagyon negatív a kről, hogy Ők itt tiszteletdíjért dolgoznak. Most, hogy volt ez az árvízi helyzet, úgy gondolja, és javasolja, hogy az év hátralevő részében ajánlják fel az árkok, átereszek rendbetételére tiszteletdíjukat a k. Dr. Antal Ida : Reagál az elhangzottakra. Elmondja, hogy neki nem hiányzik a tiszteletdíj, megél a saját pénzéből is. Az állampolgársági kötelezettségek közé tartozik az árkok rendbetétele. Erre a célra nem adja oda. Azelőtt nem kellett mondani az állampolgárnak, hogy az átereszeket tartsa rendben. Boriszov Zoltán polgármester: Hozzáteszi, hogy van igazság abban, amit az állampolgárok mondanak. Az Önkormányzati árkok rendben vannak. 2 éve csináltatta meg a 70-es mellett, a nagy lefolyóárok rendben van. Ki van kaszálva, lefolyó rendben. Minden lefolyó, áteresz rendben van. A kanálisba lefolyó árok rendben. Szennyvíztelep és lovardánál is rendben van. Nincsenek átereszek. Pintérné Bernyó Piroska alpolgármester: Hozzászól, hogy ő még senkinek a zsebében nem turkált. 20 éve itt ül. A munkáért mindenkinek fizetni kell. Úgy érzi, hogy jól mutatna a Kidobolóban, hogy XY lemondott a tiszteletdíjról. Elmondja, hogy nem szereti, ha általánosságban beszélnek. Úgy gondolja, hogy a tiszteletdíját ott már lerótta természetben, homokzsákpakolással. Szeleczkyné Szabó Katalin körjegyző: Hozzászól, hogy ez egy rendeleti szintű jogszabály. Amíg a -testület saját rendeletét nem módosítja, addig a tiszteletdíjról lemondani nem lehet. Vagy azt az összeget, ami július 01. és december 31-ig erre a célra a 2010-es költségvetésbe betervezett, azt más célra fordíthatja a testület, viszont a k tiszteletdíjáról szóló helyi rendeletét akkor vissza kellene vonnia. Jogilag ez a két dolog lehetséges. Amíg tehát hatályban van a hivatkozott helyi rendelet, a knek a tiszteletdíjat fel kell venniük. Természetesen az már más kérdés, hogy a felvett pénzösszeggel ki kit támogat. Boriszov Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a 10 fővel jelenlévő Képviselőtestület 1 nem, 2 tartózkodás, és 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: (A határozat meghozatalánál tartózkodott: Boriszov Zoltán, dr. Mayer András, Nemmel szavazott: Tóthné dr. Kolumbán Ottilia) 9

10 Baracska község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2010. (VI. 10.) sz. Öh. a tiszteltdíjakról szóló rendelet módosításáról A -testület a tiszteletdíjakról szóló rendeletet nem módosítja. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester. A határozat végrehajtásának határideje: azonnali. Dr. Mayer András : Elmondja, hogy szó volt róla, hogy meg kell emlékezni azokról, akik az árvízi védekezésnél részt vettek. Kérdezi, hogy azóta jutott-e valaki valami más elképzelésre? Pintérné Bernyó Piroska Alpolgármester: Újra elmondja, hogy nem lehet név szerint meghívni az embereket. Aki ott volt, azokat, mindenkit meg kell hívni. Szeleczkyné Szabó Katalin körjegyző: Javasolja, hogy a Képviselő-testület hozzon egy határozatot, hogy a -testület mindazoknak köszönetét fejezi ki, akik ott és abban az időszakban ott voltak és tevőlegesen részt vettek az árvízi, belvízi védekezésben. Boriszov Zoltán polgármester: Elmondja, hogy kiszámoltatja, hogy kb 400 emberre mennyi étel kell. Egy kis sör, üdítő. A Faluház udvara lesz a helyszín. Megállapítja, hogy a 10 fővel jelen levő Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Baracska község Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2010 (VI. 10) számú Öh. az árvízi védekezésben részt vevőknek rendezendő ebédről Falunap előtti szombaton, azaz július 3-án a Képviselő-testület tisztelettel meghívja azokat az embereket a Faluházban tartandó ebédre, és beszélgetésre, akik az árvízi védekezésben részt vettek. A köszönetnyilvánítás költségeit az önkormányzat évi költségvetéséből és felajánlásokból finanszírozza. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester. A határozat végrehajtásának határideje: július 03. Dr. Mayer András : Elmondja, hogy megtörténtek a tárgyalások a Fafirma Kft-vel a játszótér építésével kapcsolatban. Voltak munkálatok, amin tudtak spórolni, ez mindösszesen olyan forint. Mivel ez a projekt utófinanszírozott, van egy cégük, aki megfinanszírozza. Amennyit spórolnak, azt szabványosított játékban adja vissza. 10

11 Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárja és kéri társait, zárt ülésen folytassák a munkát. Jelen jegyzőkönyv 17/2008. (XII. 12.) számú rendelete 48. -ának (5) bekezdése alapján hangfelvételről készült. Boriszov Zoltán Polgármester Szeleczkyné Szabó Katalin körjegyző 11

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 1/2011. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 1/2011. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 1/2011. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Informatikai

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. számú jegyzőkönyve Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Boriszov Zoltán

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 4/2011. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 4/2011. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 4/2011. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Informatikai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. számú jegyzőkönyve Készült: 2013. május 30-án megtartott üléséről Jelen vannak: Boriszov Zoltán Becsei Andrásné dr. Herczeg József Dr. Mayer András

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről Jelen vannak: Boriszov

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 9/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 9/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 9/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Informatikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 28- án megtartott nyilvános üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. március 11-i. rendkívüli képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. március 11-i. rendkívüli képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. március 11-i rendkívüli képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. március 11- én. Az ülés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E K. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. május 31-én képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E K. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. május 31-én képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E K Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. május 31-én képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dísztermében 2015. február 19-én megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen lévő képviselők: Anka László,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Barkó Béla, Döme Róbert, Krutek Norbert, Markovics János, Éva Ferenc képviselők

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Barkó Béla, Döme Róbert, Krutek Norbert, Markovics János, Éva Ferenc képviselők Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 21.-én (péntek) 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2009. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 27-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László Zoltán polgármester köszöni a felszólalást. Legutóbbi testületi ülésen a gazdasági bizottság lett megbízva javaslattétellel.

Jegyzőkönyv. László Zoltán polgármester köszöni a felszólalást. Legutóbbi testületi ülésen a gazdasági bizottság lett megbízva javaslattétellel. Jegyzőkönyv Készült 2011. november 23-án (szerdán) 18 órakor a kosdi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (2612 Kosd, Szent I. u. 2.) Kosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 18 órakor tartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 18 órakor tartott alakuló üléséről. Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Szám: 21/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 129-3/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben