JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 8-án órakor megtartott nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 8-án órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester Kanizsai Éva képviselő Proszenyák István képviselő Dobos Lajos képviselő Karádiné Tislér Mária képviselő Steyer Ferenc képviselő Pscher János képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Nyakó Melinda Takácsné Kollár Viola Geröly Krisztina Bogár János Kanizsai Jánosné Meghívottak: Takács Józsefné körjegyző pénzügyi előadó HKÖ elnök Dél-Zalai Egyesült Tak. szöv. elnöke Molnári Tak. Szöv. vezetője jegyzőkönyvvezető Vuk István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte a Dél- Zalai Egyesült Takarékszövetkezet képviselőit Bogár János elnök Urat és Kanizsai Jánosnét a Molnári Takarékszövetkezet vezetőjét. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a meghívót és az írásos előterjesztéseket mindenki kézhez kapta. Elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatban van egy módosító indítványa, mégpedig az, hogy az első napirendi pontban a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet hitelnyújtással kapcsolatos tájékoztatása szerepeljen. Kérte, hogy aki a napirendi pontokkal ily módon egyetért, és akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdése vagy egyéb észrevétele van, az tegye meg. Kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. A képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi napirendet fogadta el. 1/15

2 N A P I R E N D: 1. Elnyert pályázatokhoz hitelnyújtással kapcsolatos tájékoztatás Előterjesztés: szóban 2. Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról évi Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat megtárgyalása 4. Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása évi beiskolázási segélyek, óvodakezdési támogatások megtárgyalása 6. Molnári Községi Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 7. Molnári Községi Önkormányzat évi költségvetésének 1. számú módosítása 8. Egyéb ügyek Napirendi pontok megtárgyalása: 1. Elnyert pályázatokhoz hitelnyújtással kapcsolatos tájékoztatás Előterjesztés: szóban Vuk István polgármester tájékoztatta a jelen lévőket, hogy mint ismert Molnári Önkormányzata elnyert négy pályázattal rendelkezik. Ezek a pályázatok utófinanszírozottak. Ahhoz, hogy a pályázatokat el tudják indítani, a 2/15

3 lebonyolításhoz, és a pályázat megvalósításához az Önkormányzatnak hitelt kell felvennie, ami szerepeltetve van a költségvetésben. Első körben úgy gondolta, hogy azzal a pénzintézettel veszi fel a kapcsolatot, ahol az Önkormányzatnak folyószámlája is van. A szót átadta Bogár Jánosnak a Dél- Zalai Egyesült Takarékszövetkezet elnökének. Bogár János a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet elnöke köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatást adott arról, hogy Vuk István polgármesterrel többször is szót váltottak arról, hogy az Önkormányzatnál folyamatban vannak bizonyos pályázatok. Közös jellemzőjük az, hogy utófinanszírozottak, ez minden pályázat esetében gondot okoz. Az Önkormányzatnak ehhez hitelfelvételre van szűksége. A bekerülési összeg kb. 70 millió Ft. Tájékoztatta a képviselőket, a hitelfelvételről, a hitel fajtákról, visszafizetés lehetőségeiről, a pályázatokból való megtérülésről, visszafizetés lehetőségeiről, kamatok nagyságáról, hitelek költségeiről. Elmondta, hogy a jegybanki alapkamatnak fontos szerepe van. A hitel nyújtása, a döntés, igazgatósági hatáskörben van. Mindig igyekeznek pozitívan elbírálni a kérelmeket. A jelenlegi 10 millió Ft-os folyószámlahitel mellett ennek a hitelnek 50 millió Ft-tal történő megemelésére és egy hosszúlejáratú 10 millió Ft-os hitelfelvételre lenne szűksége a községnek. Vuk István polgármester megköszönte a tájékoztatást és kérte a képviselőket, akinek kérdése van, az tegye fel. Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó megkérdezte, hogy az Önkormányzatnak van 10 millió Ft hitelkerete, és ez emelkedne 50 millió Ft-al és 10 millió Ft hosszúlejáratú hitel, lenne? Bogár János a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet elnöke tájékoztatta, hogy igen ez így 70 millió Ft. Hosszúlejáratú hitel felvétele esetén javasolják a havi törlesztést, ami ebben az esetben ,-Ft/hó lenne. Kanizsai Jánosné Molnári Takarékszövetkezet vezetője véleménye szerint, hogy ebben az esetben ez a fizetés előnyösebb, mint a negyedéves órakor Dobos Lajos képviselő megérkezett a testületi ülésre. Pscher János képviselő megkérdezte, hogy ez forint alapú és változó kamatú hitel lenne? Bogár János a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet elnöke elmondta, hogy igen a hitel forint alapú lenne, de a kamat változhat, növekedhet és csökkenhet. Karádiné Tislér Mária képviselő megkérdezte, hogy mindenképpen, muszáj a hosszúlejáratú hitelt felvenni? Mert most nagyon nehéz helyzetben vannak, itt a következő választás. 3/15

4 Bogár János a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet elnöke elmondta, hogy senkit nem akarnak kényszeríteni arra, hogy hitelt vegyen fel. Karádiné Tislér Mária képviselő elmondta, hogy tisztában vannak azzal, hogy ez a döntés, amit meg fognak hozni, ez már a következő testületre fog hárulni. De a négy év alatt most értek be ezek a pályázatok és most nehéz helyzetben vannak. Át kell ezt nagyon gondolni. Jó lett volna, ha a pénzügyestől kaphattak volna egy koncepciót erre vonatkozóan, könnyebb lenne a döntés. Most nehéz lesz dönteni. Vuk István polgármester elmondta, hogy nem gondolt arra, hogy itt ma kell dönteni a hitellel kapcsolatban. Geröly Krisztina HKÖ elnöke megkérdezte, hogy van e végső határidő a visszafizetésre? Bogár János a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet elnöke tájékoztatta, hogy igen egy év, de ez az idő meghosszabbítható, ha nem teljesíthető a visszafizetés. Senki nem lehet biztos abban, hogy ezek a beruházások egy év alatt befejeződnek, ki lesznek fizetve, és a támogatás megérkezik. Vuk István polgármester kérte a jelen lévőket, hogy akinek még a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése van, az tegye fel. Kérdés nem volt. Vuk István polgármester megköszönte Bogár Jánosnak a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet elnökének és Kanizsai Jánosnénak a Molnári Takarékszövetkezet vezetőjének a tájékoztatást. Bogár János a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet elnöke és Kanizsai Jánosné a Molnári Takarékszövetkezet vezetője az ülésről távoztak. 2. Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés módja: írásban Vuk István polgármester elmondta, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták. Kiegészítése nem volt. Kérte, akinek kérdése van, az tegye fel. Kérdés, egyéb észrevétel nem volt. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztésnek megfelelően a beszámolóval egyetért, kézfenntartással szavazzon. 4/15

5 A képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 46/2010. (IX. 08.) számú Önkormányzati határozat: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját jóváhagyta évi Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat megtárgyalása Vuk István polgármester elmondta, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázatok Irodája néhány napja évre is megküldte a pályázati kiírással kapcsolatos iratanyagot. Az írásos anyagot mindenki kézhez kapta. Eddig minden évben támogattuk a továbbtanulni szándékozókat. Az elmúlt évekhez hasonlóan szeptember 30-ig kell megküldeni az önkormányzatnak a pályázati rendszerhez csatlakozásról szóló nyilatkozatot. Felhatalmazást kért a képviselőtestülettől - amennyiben úgy döntenek, hogy csatlakoznak - a szándéknyilatkozat aláírásához. Ami az elmúlt évben is megvolt, hogy elektronikusan lehet a rendszerhez csatlakozni, amihez szintén a képviselőtestület engedélye szükséges. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, vagy észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatosan? Kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt. Vuk István polgármester szavazást rendelt el, aki egyetért a csatlakozással, kérte kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület a javaslatot 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 47/2010. (IX. 08.) számú Önkormányzati határozat: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az OM által üzemeltetett Internet honlapon On-line adatbázisban, rögzíti. Az önkormányzat a pályázat évi fordulójának általános szerződési feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az általános szerződési feltételekben foglaltak szerint jár el. Határidő: szeptember 30. Felelõs: Vuk István polgármester 5/15

6 4. Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Vuk István polgármester elmondta, hogy a képviselők az írásos jelentést kézhez kapták. Kérte, akinek kérdése van, az tegye fel. Kérdés, egyéb észrevétel nem volt. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztésnek megfelelően a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 48/2010. (IX. 08.) számú Önkormányzati határozat: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés szerint jóváhagyja. Felhatalmazza Vuk István polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: szeptember 8. Felelős: Vuk István polgármester évi beiskolázási segélyek, óvodakezdési támogatások megtárgyalása Vuk István polgármester bevezetőül elmondta, hogy a beiskolázási segélyt az önkormányzat minden év szeptemberében megtárgyalta. A gyereklétszámban eltérések lehetnek, melyek a segély kérelmek benyújtásakor kerülnek pontosításra. A évi költségvetésbe beiskolázási segély és az óvodakezdési támogatás be lett tervezve. Elmondta, hogy a Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete minden gyermek részére ,-Ft beiskolázási segélyt, óvodakezdési támogatást biztosít. Javasolta, hogy a segély összege ugyanúgy, mint az elmúlt években csak azoknak a tanulóknak legyen biztosítva, akik az önkormányzat által fenntartott intézménybe járnak. Általános Iskolásoknak, középiskolásoknak, nappali tagozatos főiskolásoknak és egyetemistáknak ,-Ft/fő összegben, valamint a Tótszerdahelyre járó tanulók részére ,-Ft beiskolázási segély mellett plusz ,-Ft/fő/év, közlekedési támogatás kerüljön megállapításra. Az óvodások részére ,-Ft támogatás megállapítását javasolta. Így a tavalyi összeg kerül kifizetésre. Azzal indokolta javaslatát, hogy az Önkormányzat tart fenn általános iskolát 1-4. és 5-8. osztályig ahová 6/15

7 keményen kell normatívát fizetni. Kérte, hogy akinek az elhangzottakon kívül kérdése, vagy javaslata van, az tegye fel. Proszenyák Isván képviselő elfogadhatónak tartotta a javaslatot. Pscher János képviselő javasolta, hogy minden Molnáriban állandó lakóhellyel rendelkező gyermek kapjon támogatást, függetlenül attól, hogy hová jár iskolába. Más kérdés, javaslat nem volt. Vuk István polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy minden Molnáriban állandó lakóhellyel rendelkező gyermek kapjon támogatást, függetlenül attól, hogy hová jár iskolába, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 1 igen, 1 tartózkodott, 6 ellene szavazattal döntés nem született. Vuk István polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Molnári községben állandó lakcímmel rendelkező saját fenntartású (Molnári Tagiskola 1-4. osztály; Tótszerdahelyi iskola 5-8. osztály) általános iskolába járó tanulók részére, valamint nappali tagozatos középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók részére ,-Ft/fő beiskolázási segélyt, az állandó Molnári lakcímmel rendelkező óvodás gyermekek részére ,-Ft óvodakezdési támogatást, valamint a saját fenntartású Tótszerdahelyi iskolába járó 12 fő 1-8. osztályos tanulók részére további ,-Ft/fő közlekedési támogatást állapítson meg, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag e1fogadta és az alábbi határozatot, hozta: 49/2010. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Molnári községben állandó lakcímmel rendelkező saját fenntartású (Molnári Tagiskola 1-4. osztály; Tótszerdahelyi iskola 5-8. osztály) általános iskolába járó tanulók részére, valamint nappali tagozatos középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók részére ,- Ft/fő beiskolázási segélyt állapított meg. Az állandó Molnári lakcímmel rendelkező óvodás gyermekek részére ,-Ft óvodakezdési támogatást biztosít. A saját fenntartású Tótszerdahelyi iskolába járó 12 fő 1-8. osztályos tanulók részére további ,-Ft/fő közlekedési támogatást állapított meg beiskolázási segélyként, mely kifizetésének határideje szeptember 1. A segélyezetteknek igazolnia kell, hogy oktatási intézmény tanulója, hallgatója. Határidő: október 30. Felelős: Vuk István polgármester 7/15

8 6. Molnári Községi Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása Vuk István polgármester elmondta, hogy a képviselők az írásos anyagot kézhez kapták. Megkérdezte Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadót, hogy a falunapi kiadásokra 248 ezer Ft-ot különítettek el. Ez a falujáráshoz tartozik? Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy ez nem a falujáráshoz tartozik, hanem a falunapi pólók árát tartalmazza. Vuk István polgármester elmondta, hogy igaza van, 100 db póló lett rendelve a szereplőknek, főzőknek, rendezőknek. Pscher János képviselő véleménye szerint 100 db póló nagyon drága volt. Ez soknak tűnik. Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy a beszámoló 8. oldalán találják meg a falunapi rendezvény pályázati támogatásának összegét. Pscher János képviselő részletesen kérte, hogy a 4,1 millió Ft támogatás elszámolását. Vuk István polgármester kérte Takács Józsefné ügyintézőtől a Megállapodást. Takács Józsefné ügyintéző átadta a Megállapodást Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadónak, aki elmondta, hogy a Megállapodásban az áll, hogy a Tele Tál Fesztivál pályázatból Molnárinak 4.1 millió Ft a része, amit folyamatosan finanszíroznunk kell júniustól decemberig, a fesztivál működési költségeire, dologi és szervezési kiadásokra. Geröly Krisztina HKÖ elnöke elmondta, hogy ha jól számol, akkor hiányzik kb ,-Ft. Ez nem érdekel senkit? Glogovecz Lászlóné alpolgármester tájékoztatta, hogy a polgármester azt mondta, az egyéb ügyek keretében kívánja ezt elmondani, hogy a falunap mennyibe került, mire költötték a pénzt. Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy az Önkormányzat falunapi önrésze 205 ezer Ft és plusz a pólók 248 ezer Ft, összesen 453 ezer Ft. Pscher János képviselő kérte, hogy számoljanak el, hogyan gazdálkodott Molnári az elnyert összegből. Mint képviselő úgy gondolja jogában áll tudni mi mibe került. Ha meg maradt pénz több mindent kellett volna belevinni. A tények ide lettek rakva, egy cég meg lett bízva a lebonyolítással. 8/15

9 Vuk István polgármester elmondta, hogy 1. 4 millió Ft, ami megvan, vissza lett utalva a települési Önkormányzat számlájára. A falunapra 2. 7 millió Ft állt rendelkezésre. A Muramenti Társulás az összeget átutalta a Kompetencia Központ számlájára. Kb. fele pénzből kihozták a falunapot és a fennmaradó összeg a települési önkormányzatnak át lett átutalva. Geröly Krisztina HKÖ elnöke elmondta, hogy tudomása szerint számlával kell elszámolni az elnyert összegről. Proszenyák István képviselő véleménye szerint ezt már többször átbeszélték és Geröly Krisztina nem kaphat szót. Steyer Ferenc képviselő véleménye szerint is ez többször volt testületi ülés ahol ez át lett beszélve. Dobos Lajos képviselő tájékoztatta, hogy nem volt testületi ülés. Pscher János képviselő elmondta, hogy utoljára testületi ülés május 27-én volt. Steyer Ferenc képviselő válaszában elmondta, hogy akkor megbeszélés volt. Geröly Krisztina HKÖ elnöke elmondta Proszenyák István képviselőnek, hogy Ő meghívott, de ha a képviselőt zavarja a jelenléte, akkor elmegy. Ha a dolgok egymás közt át vannak beszélve, úgy látszik ez itt megfelelő. Ennek a falunak én éppen olyan polgára vagyok, mint te, és ugyanolyan jogom van tájékoztatást kapni mindenféle dologról, mint neked képviselőnek. Ha a munkában lehet jogom, akkor legyen jogom egyéb másban is, és az ülésről távozott. Karádiné Tislér Mária képviselő véleménye szerint mindenre túl hevesen reagálnak. Lehet, hogy egy-két kibővített mondattal ezt a dolgot helyre lehetett volna hozni. Nem kell itt egymás torkának esni. Úgy látszik mindenki előtt, ott lebeg a választás. Értsék meg, hogy ennek a falunak tovább kell élnie, akkor is, ha akár ki lesz a polgármester és a képviselő. A megbeszélésen elhangzott még az a mondat is, meg lehet egy falunapot úgy is szervezni, hogy megbízunk egy külső céget, de abból milyen haszna van a falunak? Ezért kapta meg a Kompetencia Központ ezt a feladatot, mert a Központ az Molnárié. És amit a Molnári Kompetencia Központ bevételként elkönyvelt az itt marad a falunak. Vuk István polgármester megerősítette, hogy ez a lényeg. Pscher János véleménye szerint a falunapon ebből a pénzből még színvonalasabb műsort is adhattak volna. 9/15

10 Karádiné Tislér Mária képviselő megkérdezte, hogy mit akart még? Dobos Lajos képviselő véleménye szerint felesleges ezen vitatkozni, ez már kettő hónapja elmúlt. Személyesen hallotta, hogy a falunap színvonala semmivel sem emelkedett az elmúlt éviekhez képest. Nem volt olyan színvonalú sem a évi, mint a tavaly előtti. Nem foglalkozom vele, mert elmúlt. Glogovecz Lászlóné alpolgármester jelezte, hogy amit most kérdez zárt ülés keretében, kívánja megtenni. Vuk István polgármester perckor zárt ülést rendelt el órakor folytatódott a nyílt testületi ülés. Pscher János képviselő megkérdezte, ha jól értelmezte, - mivel a Horgászegyesület által benyújtott jegyzőkönyvet a testület, mint beszámolót nem fogadta el -, az idei évben kizárták magukat az idei évi támogatásból. Ez jó így, hogy nem számoltak el a tavalyi 200 ezer forintos támogatással? Vuk István polgármester elmondta, hogy az idén egy forint támogatást nem kaptak. Nyakó Melinda körjegyző elmondta, hogy a támogatásról el kell számolniuk. Pscher János képviselő megkérdezte ez kinek a hatásköre? A testületé vagy a jegyzőnőé? Nyakó Melinda körjegyző tájékoztatta, hogy úgy gondolja, hogy mindenképpen el kell számolniuk, felszólítja a Horgászegyesületet a hiánypótlásra. Dobos Lajos képviselő, a Horgászegyesület pénzügyese Nyakó Melinda körjegyzőnek átadta a Horgászegyesület évi pénzügyi beszámolóját 2 eredeti példányban és elmondta, hogy holnap a számlát a haltelepítésről pótolni fogja, ami fedezi a 200 ezer Ft önkormányzati támogatást. Nyakó Melinda körjegyző elmondta, hogy egész pontosan írásban el fogja küldeni, hogy mit kér a benyújtott beszámolóhoz. Proszenyák István képviselő véleménye szerit annak idején úgy adták a támogatást, hogy teljesen mindegy, hogy mire költi. Nyakó Melinda körjegyző elmondta, hogy Semjénházán túl vannak egy ÁSZ vizsgálaton, vizsgálták az önkormányzati támogatásokat és kérték, hogy a támogatottak és támogatók nevesítsék, azt hogy mire költötték illetve mire adják a támogatást. 10/15

11 Glogovecz Lászlóné alpolgármester a testületi ülést órakor elhagyta. Karádiné Tislér Mária képviselő elmondta, hogy igaz, hogy a konyha az Önkormányzathoz tartozik, de megkérdezi, hogy lett e tervezve munkaruha és védőruha ebben az évben a dolgozóknak? Mert a tavalyiak csak egy évig voltak hordhatók. Szeretnék tudni, hogy mi lesz? Egy biztos, hogy a dolgozók igényt tartanak a védőruhákra. Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó tájékoztatta, hogy munkaruha nem lett tervezve, de cafetéria igen, egy dolgozóra 104 ezer Ft. Karádiné Tislér Mária képviselő elmondta, hogy hozzanak döntést erről, hogy legyen a beszerzés. Az a lényeg, hogy pénz van rá. Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy nem a dolgozóknak kellene ezt kérni, hanem az Önkormányzatnak automatikusan kellene ezt biztosítani, amikor a védőruha elhasználódik. Proszenyák István képviselő elmondta, hogy tudomása szerint a testület úgy döntött, hogy a munkaruha megszűnik és védőruha lesz. Akkor miért kell dönteni valamiben? Vuk István polgármester elmondta, hogy a védőruha akkor jár, ha elhasználódik. Ami jár, meg fogják kapni. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, akinek kérdése van, az tegye fel. Kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi beszámolójával, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 50/2010. (IX. 08.) számú Önkormányzati határozat: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolóját eft bevétellel és eft kiadással elfogadja. Határidő: szeptember 15. Felelős: Vuk István polgármester 7. Molnári Községi Önkormányzat évi költségvetésének 1. számú módosítása 11/15

12 Vuk István polgármester elmondta, hogy a képviselők az írásos anyagot kézhez kapták. A szót átadta Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadónak. Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei évben még nem történt módosítás. Először is a többletbevételeket kell a költségvetésbe beépíteni, melyek az előterjesztésben részletesen le vannak írva és a kiadásokat. Működési forráshiányunk ezer Ft lett, eddig ezer Ft lett betervezve az eredeti költségvetésbe. A forráshiányból 10 millió Ft-os hitelkeretet vett fel az Önkormányzat, ami el lett költve. A mai napon ezer Ft van a számlán. Ebben már a csónak kikötős Vizek hátán, dombok ölén pályázati pénz, az ezer Ft is benne volt. Ezzel együtt van még ezer Ft, a 10 milliós hitelkeretet, már jóval túllépték. A falunapi rendezvény 4.1 millió Ft-ból eddig 3 millió lett átutalva. Elszámolása szeptember 15-ig fog megtörténni és reméli, hogy év végéig visszajön a pénz. Kiadásoknál a személyi juttatások, munkaadói járulékok nem változtak. A létszámkeret sem változott. Reklám kiadásokra költöttünk 60 ezer Ft-ot, ami egy újság cikk volt. A Kompetencia Központnak megszavaztak határozattal 800 ezer Ft kölcsön emelést, a falunapi kiadásokra plusz 248 ezer Ft-ot, a tűzoltóságnak határozattal nyújtott 20 ezer Ft támogatást, a központi orvosi ügyelet költségeként 186 ezer Ft-ot, a lakosság részére nyújtott 50 ezer Ft összegű kölcsönt, a tótszerdahelyi iskola finanszírozásához nyújtott támogatás korrigálásra került, a végleges megállapodás alapján ezer Ft-ot az eredeti költségvetés nem tartalmazta, ezért is módosítani kell, ez most a költségvetésbe beépítésre került. Így a javasolt módosított költségvetési főösszeg ezer Ft. Még egy dolgot, ami nincs bent be, kell építeni az ÖNO pályázatát, a kimenő és bejövő pénzösszegeket. Vuk István polgármester elmondta, hogy a pályázati elszámolást az MVH megküldte, hogy mennyi az az összeg, amit elszámolhatunk. Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy Ő nem látta. Vuk István polgármester véleménye szerint az nem az Ő dolga. Takács Józsefné ügyintéző behozta és átadta az MVH határozatát. Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy a bekerülési költség, ezer Ft kerekítve, és erre ezer Ft támogatást. Akkor a 16. oldalon a Petőfi út 43. szám alatti épület felújítására ezer Ft kiadás lesz, ugyanezen az oldalon a pályázati támogatás ezer Ft lesz. Hitelfelvétel a Petőfi út 43. szám alatti épület felújítására ezer Ft, ennyivel növekszik a hitelfelvétel és visszafizetés összege. E változásokkal a kiadási főösszeg ezer Ft helyett ezer Ft-ra módosul. Ha a testület határoz a hitelfelvételről, azzal az összeggel a finanszírozási műveleteket módosítani kell. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, akinek kérdése van-e napirendi ponttal kapcsolatban, tegye meg. 12/15

13 Kérdés, észrevétel nem volt. Vuk István polgármester szavazást rendelt el, aki a módosításnak megfelelően az Önkormányzat évi költségvetésének 1. számú módosítását elfogadja, kérte kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangulag a következő rendeletet alkotta meg: Molnári Községi Önkormányzat 5/2010.(IX. 09.) számú rendelete a évi költségvetés módosításáról. Rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete 8. Egyéb ügyek a. ) A falunap elszámolása Vuk István polgármester elmondta, hogy annyit szeretne elmondani, hogy a Muramenti Többcélú Társulás által a Kompetencia Központ részére leszámlázott különbözetet, a megmaradt összeget, áttette az Önkormányzat számlájára. Elmondta, hogy Egyik oldalon kilóg a seggünk a nadrágból, a másik oldalon meg 1,5-2 millió Ft-ért idehívott embereket fizessünk. Úgy gondolja, hogy a képviselők előtte ezeket, a dolgokat megtárgyalták, hogy az itt keletkezett közpénz a Molnári Községi Önkormányzatnál fog jelentkezni a működési hitelek finanszírozására. Igaz, hogy választási év van. Lehet ezzel hangulatot kelteni, lehet ezzel személyemet támadni. Állok mindennemű támadás elé. Úgy gondolom, eddig is és ezután is, legjobb tudásommal mindig is azon dolgoztam, azon ügyködtem, hogy Molnári község működéséhez, finanszírozásához és a település üzemeltetéséhez, minél több pluszforrást, minél több támogatást szerezzek. Úgy gondolom, hogy az évek során be is bizonyosodott. Ha ÖNHIKI volt, akkor ÖNHIKI volt, ha nem volt, akkor egyéb más források jöttek. Jöttek források a Nemzetiségi Iskola támogatására, különböző egyéb lehetőségekből. Párhuzamosan folyik három projekt, aminek a finanszírozása az E hitelből történik, mivel a programokhoz hitelfelvétel még nem történt. Úgy gondolja egy felelősségteljes képviselő testületnek, amikor ezeket, a pénzeket csak hitelből tudják megfinanszírozni, ezeket a pénzeket előre valamilyen forrásból elő kell teremteni. Képviselőtársaim azzal is tisztában voltak, hogy a falu, működés hiányos. Nincs takargatni valóm, nincs szégyellni valóm. Amit ebben a nyolc évben elvégeztünk, tettünk azzal bárkinek a szemébe bele merek nézni, elmerem mondani az álláspontomat, ezt alá is tudom támasztani számokkal, papírokkal. Lehet gondolkodni számokkal, lehet gondolkodni kijelentésekkel, lehet gondolkodni mindennel, csak mindenkit megkérek azzal, hogy ne vagdalózzon. Állok elébe mindennemű vizsgálatnak, állok elébe 13/15

14 mindennemű feljelentésnek, mindennek. Úgy érzem az én lelkiismeretem tiszta, én ebből a faluból soha egy forintot nem vittem haza. Ahogy elmondtam, azon dolgoztunk, dolgoztam, hogy a falu működését fenntartsuk, fenntartsam. Elmondta, hogy szeptember 14.-én Semjénházán lesz egy együttes testületi ülés. Kérte a képviselőket, hogy Molnárihoz méltó tisztességes módon próbáljanak megjelenni az utolsó közös ülésen, valamint szeptember 20-a környékén szeretne még egy utolsó testületi ülést tartani. b.) Letenyei rendőrőrs támogatás kérése Vuk István polgármester elmondta, hogy az írásos levelet mindenki kézhez kapta. Kérte a javaslatokat. Nyakó Melinda körjegyző elmondta, hogy Semjénházán ott voltak a Rendőrség képviselői. Szóban elmondták a levélben foglaltakat, valamint azt, hogy a támogatás összegéről részletesen elszámolnak. Vuk István polgármester kérte a képviselők javaslatát. Steyer Ferenc képviselő úgy gondolta, hogy a rendőrség van olyan fontos, mint a tűzoltóság. Mivel Őket támogattuk, javasolta 20 ezer Ft támogatás biztosítását a rendőrség részére. Vuk István polgármester kérte, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 3 igen 3 ellene 1 tartózkodott szavazatával, döntés nem született. A napirendi pont a következő testületi ülésre, újra napirendre kerül. Pscher János képviselő megkérdezte, hogy hol tartanak a pályázatok most? Vuk István polgármester elmondta, hogy az óvoda pályázata az a Marcali és Donja Dubravával közös lebonyolítás révén, a pályázatban vállalt határidőknek megfelelően teljesítik a programot. A közelmúltban elkészült a betervezett óvoda udvar, játékfelújítás. A következő hónapban megtörténik a zárás. Pscher János képviselő megkérdezte, hogy ezt Marcali írta ki és nem mi? Proszenyák István képviselő a testületi ülésről elment. Vuk István polgármester elmondta, hogy mivel a pályázatban a projekt közös, a projektasszisztens, a projektmenedzser, a pénzügyi rész mind teljes egészében Marcali Önkormányzatára hárul. Itt annyi volt, hogy ragaszkodott 14/15

15 ahhoz, hogy egy helyi vállalkozó végezze el a kivitelezést. Addig a vállalkozónak nem lesz kifizetve a teljesítési számla, amíg, az összes óvodában felkerült játék, berendezés, terasz, egyéb, EU-s követelményeknek megfelelően, műszakilag nem lesz megfelelő. A pályázatokat ellenőrizni fogják, nem habokra megy a játék. Mindenről dokumentációt kell készíteni, hogy a szabványnak és megfelelő jogszabályi előírásoknak megfelelően készültek el a tárgyak. Pscher János képviselő megkérdezte, hogy az Óvoda felújításra nyert pályázat hitele, hogy áll? Mert állítólag megnyertük? Vuk István polgármester tájékoztatta, hogy ha a képviselőtestület megszavazza, akkor lesz belőle valami. Hozzá kell tenni a saját pénzünket. Le kell bonyolítani a pályázatot, és utána lehet elszámolni. A határidő június 30. A projektet addig kell befejezni. Az IKSZT pályázatot december 31-ig kell, befejezni. Nyakó Melinda körjegyző elmondta, hogy közbeszereztetni is kell. Vuk István polgármester tájékoztatta, hogy addig nem lehet közbeszereztetni, amíg az anyagi fedezet nem biztosított. Kérte, akinek van még hozzászólása, Tájékoztatta a képviselőket, hogy már szó esett arról, hogy a központ, templom és környékének felújítására be lett adva a pályázat. Az Önrész biztosításáról határozatot kell hozni. Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért a benyújtott pályázat benyújtásával és az önrész biztosításával, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag e1fogadta az alábbi határozatot, hozta: 51/2010. (IX. 08.) számú Önkormányzati határozat: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Molnári Településközpont Környezet Rendezése -ra irányuló pályázat benyújtásra kerüljön. Az önerőt az Önkormányzat a költségvetéséből biztosítja. Határidő: szeptember 08. Felelős: Vuk István polgármester Vuk István polgármester megköszönte a jelen lévőknek a részvételt és a nyílt ülést órakor bezárta. K. m. f. t. Nyakó Melinda körjegyző Vuk István polgármester 15/15

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. május 27-ei nyílt ülése JEGYZŐKÖNYV

Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. május 27-ei nyílt ülése JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. május 27-én 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester Brodács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete Iktatószám: SZ/22/6/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 7-én (16.00-16.10) megtartott nyílt rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 1-én 16, 00 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Karádiné Tislér Mária

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 129-3/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2012. február 15-én 09.30 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Söréd Községi Önkormányzat tárgyaló helyisége 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. november 24-én 13 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLMONOSTORA Szám: 30-9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pálmonostora Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. szeptember 15.-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

Győrzámoly Községi Önkormányzat

Győrzámoly Községi Önkormányzat Győrzámoly Községi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. december 2. napján a 16.15 órakor kezdődő ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen

Jegyzőkönyv. Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen Jelen van: Mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30. Ügyszám: 56-78/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2011. június 30. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26.

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 1, 2, 3/2014. (II.07.) Határozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Bököny Község Képviselő-testülete 2007. november 28-án tartott rendes ülésének 8-43/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (122-140/2007., 20-21/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A

Részletesebben

2010. november 30.- án Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00- kor megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésér l.

2010. november 30.- án Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00- kor megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésér l. Zalakomár község Önkormányzata 22/2010. J E G Y Z K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képvisel - testületének 2010. november 30.- án Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00- kor

Részletesebben

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 3/2013. Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Mészáros Ottó képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. június 27-én tartott

Részletesebben

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE 14/2012. Üllés Községi Képviselőtestület 2012. június 27-i soros, nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Napirendek: 1) Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről előadó: A Homokháti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 16-án, 7:40 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: 2015. június 1-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány Jelen vannak: Tari András Mihályi Zoltán Bugyiné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10. napján délután 17.30 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12-én 16.00 órai kezdettel 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám alatti Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.)

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 28. napján 08:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Kővágóörsi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről.

Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről. Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-11 / 2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 20-án tartott

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben