Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Bősárkány, Kossuth u. 1. A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Szalay Imre polgármester Bagó Szabolcs Laffer Krisztiánné Németh Károly Rácz István Török Imre testületi tagok Az ülésről távolmaradt: Németh Gábor alpolgármester A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Molnár Erika jegyző Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető Szédelyi Attiláné Gondozási központ vezetője Szűcs Lászlóné óvodavezető Lidi Attila Idil Company Kft. képviseletében Szalay Imre polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 7 tagjából 6 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. 90/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét a következők szerint hagyja jóvá: Napirend: évi költségvetési rendelet módosítása, ÖNHIKI-pályázat benyújtása. 2. Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról. 3. Filmforgatás céljára történő közterület használatról szóló rendelet megalkotása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

2 félévi kéményseprői díjak meghatározása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 5. Munkálatok és beszerzések az intézményekben (iskola: csarnok bejárati ajtó cseréje, óvoda: előtető építése, szoftver beszerzés, hivatal: légkondicionáló berendezés beszerzése). 6. Térítési díjak a gondozási központban. 7. Kamerarendszer kiépítése a településen. 8. Településrendezési terv módosítása. 9. Bősárkány, Menyes János utca 698/2. hrszú ingatlan önkormányzat részére történő ingyenes átruházásának lehetősége. 10. Helyi esélyegyenlőségi program jóváhagyása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 11. Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda alapító okiratának visszavonása. 12. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. 13. Telekvásárlási kérelem elbírálása, telek visszaadási kérelem elbírálása. 14. Lakás bérbeadása iránti kérelem elbírálása. 15. Egyéb ügyek: vízelvezetés a településen, műfüves pálya építése, önkormányzati támogatás, falicit. 16. Közművelődési feladatok ellátásának módja. 17. Önkormányzati út használatára vonatkozó kérelem. Zárt ülés napirendje: 18. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntéseiről. Előterjesztő: Laffer Krisztiánné bizottság elnöke

3 3 Napirend előtt: Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy hosszú várakozás után a ravatalozó építési engedélye elektronikusan megérkezett. A ravatalozó látványtervét minél hamarabb szeretné a kábeltévén keresztül közzétenni. Ismerteti a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 91/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. (A beszámoló írásban mellékelve.) Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont: évi költségvetési rendelet módosítása, ÖNHIKI-pályázat benyújtása. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy az idei év gazdálkodását a tavaly év végén elfogadott költségvetési rendelet alapján folytatják. Jelenleg az önkormányzat számláján ,- Ft van. Az idei évben nagy beruházást még nem tudtak végrehajtani. A benyújtott pályázatokon vagy nem nyert az önkormányzat, vagy tartaléklistán van. A költségvetési rendelet módosítására a jogszabályi változások miatt kerül sor. Az idei évben is lehetősége van az önkormányzatnak szeptember 30-ig ÖNHIKI-pályázat benyújtására. Javasolja, hogy a képviselő-testület mindenképpen éljen működési jellegű pályázattal. Igazából az idei év biztonságos működését a tavaly év végén ÖNHIKI-pályázaton elnyert 23 millió forint alapozta meg. Ismerteti a rendeletmódosítást. Rácz István képviselő: Elmondja, hogy a testületi ülés előtt a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetési rendeletet és elfogadásra javasolja. Bagó Szabolcs képviselő: Elmondja, hogy korábban a Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a civil szervezeteknek elkülönített összegből hozzanak létre egy tartalékalapot. A megmaradt ,- Ft felhasználását javasolja. Szalay Imre polgármester: Javasolja, hogy ezt a kérdést a 15. napirendi pontnál tárgyalják meg. Javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a ÖNHIKI működési célú támogatásra. 92/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő

4 4 támogatásáról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet alapján a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatás igénylésére. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon. Határidő: szeptember 30. Szalay Imre polgármester: Javasolja a költségvetési rendelet módosításának jóváhagyását. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 10/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) 2. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról.. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Rácz István képviselő: Elmondja, hogy a testületi ülés előtt a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 93/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. 3. napirendi pont: Filmforgatás céljára történő közterület használatról szóló rendelet megalkotása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Dr. Molnár Erika jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy mindenképpen rendeletet kell alkotni, még akkor is, ha nem jellemző a településen a filmforgatás célú közterülethasználat. Bagó Szabolcs képviselő: Megkérdezi, hogy a filmforgatáshoz a hozzájárulás megtagadhatjae az önkormányzat.

5 5 Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a filmforgatáshoz az engedélyt a Kormányhivatal adja meg, csak az önkormányzat hozzájárulást is kérik. Megtagadhatja a hozzájárulást az önkormányzat pl. olyan esetben, ha már más használja a közterületet. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 11/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete a filmforgatás céljára történő közterület használatról. (A rendelet írásban mellékelve.) 4. napirendi pont: félévi kéményseprői díjak meghatározása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy az önkormányzat márciusban fogadta el az új kéményseprői díjakat. Mivel változott a jogszabály, most csökkenteni kell a díjakat, méghozzá a tavalyi kéményseprői díjaknak a 90%-ára. Ezek a díjak július 1-jétől érvényesek. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 12/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/1996.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) 5. napirendi pont: Munkálatok és beszerzések az intézményekben (iskola: csarnok bejárati ajtó cseréje, óvoda: előtető építése, szoftver beszerzés, hivatal: légkondicionáló berendezés beszerzése). (Az előterjesztések írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Megragadja az alkalmat és szeretné megköszönni a szülőknek és az adományozóknak a segítséget, akik az iskolában a 17 beltéri ajtó cseréjét lehetővé tették. A tornacsarnok két ajtaja is cserére szorul, a lenti bejárati ajtó illetve a fenti lelátó ajtó is. Mindkét ajtó bruttó ,- Ft-ba kerül, a beépítési díj ajtónként ,- Ft. Javasolja, hogy az eszközbeszerzéshez az anyagi támogatást az önkormányzat az intézmény részére biztosítsa. Török Imre képviselő: Megkérdezi, hogy a lelátónál a korlát megerősítése már el készült-e. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a korlát megerősítése már elkészült. A korlát elé egy védőhálót helyeztek, amelynek a lefogatása folyamatban van. Szavazásra bocsátja a 2 ajtó cseréjét az iskolában, darabonként bruttó ,- Ft díjazásért az árajánlat szerint.

6 6 94/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az általános iskolában a sportcsarnok főbejárati és a felső lelátó bejárati ajtaját lecseréli. A testület az új ajtók szállításával és beszerelésével megbízza az RBF Nyílászáró Kft.-t (9167 Bősárkány, Ady E. u. 13.). Az ajtók ára a benyújtott árajánlat alapján bruttó ,- Ft/ajtó. A munkadíj bruttó ,- Ft/ajtó. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajtók cseréjéről a határozatban foglaltak szerint gondoskodjon. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy az óvodai előtető megépítésére a vállalkozó bruttó ,- Ft-ról adott árajánlatot. Szűcs Lászlóné óvodavezető: Szeretné, ha még a rossz idő beállta előtt meg lehetne építeni az előtetőt. Laffer Krisztiánné képviselő: Véleménye szerint kicsit bővebb árajánlatot kellene kérni. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy az óvoda költségvetésében szerepel ez a feladat. Javasolja Rácz István ács vállalkozót megbízni egy óvodai előtető építésével, melynek költsége bruttó ,- Ft. 95/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy megbízza Rácz István ács vállalkozót a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában egy előtető megépítésével. A vállalkozói díj az árajánlat szerint bruttó ,- Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza az óvodavezetőt, hogy az előtető elkészíttetéséről gondoskodjon. Felelős: Szűcs Lászlóné óvodavezető Szűcs László óvodavezető: Elmondja, hogy még márciusban, mikor a Kónyi Szociális Alapszolgáltatási Központtal aláírták a szerződést az Idősek Otthonának az étkeztetésével kapcsolatban, a szerződésben szerepelt a kalóriaszámítás és egyéb élelmezési tápanyagtartalmak kimutatása miatt egy élelmezési szoftver program használata. Nyáron utána jártak, hogy hol milyen programokkal dolgoznak. Kevés helyen van egyébként ilyen

7 7 program. Elmondja, hogy eddig az élelmezésvezető kézzel könyvelt. Bagó Szabolcs képviselő segítségével jutottak el egy celldömölki céghez. Bagó Szabolcs képviselő: Elmondja, hogy körülnézett a programmal kapcsolatban egy-két helyen, a környező településeken is, és az interneten is. A megfelelő programot egy celldömölki kórház konyháján találta meg, amelyet közelebbről is megismerhetett. Az első időben egy kicsit bonyolultnak fog tűnni a program, de a későbbiek folyamán hasznára válik majd az intézménynek. A program két elemből áll: egy élelmezési dietetikai programból a hozzátartozó anyag és kis értékű tárgyi eszköz nyilvántartó programmal, valamint étkezési díj nyilvántartó programból a hozzátartozó pénzügyi és ÁFA nyilvántartó programmal. A programok használatával az élelmezésvezető nagyon sok adminisztrációs munkától mentesül. Igazából a CompuTREND Kft. ajánlata többrétű és szélesebb körű nyilvántartó programot tartalmaz, mint a Penta-Nova Kft. ajánlata. Igaz, hogy utóbbi alacsonyabb árat tartalmaz, de véleménye szerint minőségbeli különbség is van. A program telepítése már októberben megtörténhet. Szalay Imre polgármester Elmondja, hogy olyan kötelezettségei vannak az étkeztető intézménynek, amelyeket csak ezzel a szoftverrel tudnak biztosítani. A program díja havi ,- Ft + ÁFA, amit nagyon soknak tart. Kicsit hihetetlennek tűnik, hogy ezt a programot havonta frissíteni kelljen. Bagó Szabolcs képviselő: Próbált beszélni a CompuTREND Kft. képviselőjével az árral kapcsolatban. Azt a választ kapta, hogy ez az ár jónak mondható, ennél csak magasabbak az árak. Természetesen havi szinten a ,- Ft soknak tűnik, mégis az elején igénybe kellene venni a havi szolgáltatást is. Török Imre képviselő: Elmondja, hogy nagy különbség van a két árajánlat között. Nagyon soknak találja az évi ,- Ft-ot ezért a programért. Sokallja a havi tanácsadói díjat is, de az elején, a betanulási időszakban mindenképpen javasolja igénybe venni. Szalay Imre polgármester: Kiszámolja mindkét ajánlat szerinti egy évre jutó díjat. A CompuTREND Kft. ajánlata szerint ,- Ft-os beszerzési költséget lehet számolni, ehhez jön még a ,- Ft-os éves karbantartási költség, összesen: ,- Ft-ba kerülne a program egy évre. A Penta-Nova Kft. ajánlata szerint ,- Ft a beszerzés és ,- Ft az éves üzembentartás, így összességében ,- Ft. Rácz István képviselő: Úgy értelmezi, hogy ez a program megkönnyíti majd az élelmezésvezető munkáját. Csak egy programért ,- Ft-ot kiadni nagyon sok. Ha jól értelmezi, akkor a program betanulása után az élelmezésvezetőnek felszabadul 1-1 órája. Szűcs Lászlóné óvodavezető: Elmondja, hogy az élelmezésvezető munkaköri leírása úgy van meghatározva, hogy napi 4 órát a könyveléssel és 4 órát pedig a konyhai kisegítéssel tölt. Szinte mindennapos az áruszállítás és más egyéb elfoglaltság (üzletkötők, raktárnyilvántartás), amikre nem elég a 4 óra. A program segítségével biztos, hogy napi 4 órát a konyhán tudna segíteni. Laffer Krisztiánné képviselő: Javasolja, hogy a celldömölki programot rendeljék meg év végéig és majd meglátják, hogy mennyire fog beválni. Egy éves szerződés előre nem kell aláírni, szerződésmódosítást is lehet kérni. Szalay Imre polgármester: Javasolja a CompuTREND Kft. árajánlatát elfogadni, azzal a feltétellel, hogy a szolgáltatást csak december 31-ig rendelik meg. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

8 8 96/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az előterjesztett árajánlat alapján a CompuTREND Kft.-től (1117 Budapest, Fehérvári út 84/A.) megrendeli a következő számítógépes programokat az óvodakonyha részére: - Élelmezési dietetikai program és a hozzátartozó anyag és kis értékű tárgyi eszköz nyilvántartó program - Étkezési díj nyilvántartó program és a hozzátartozó pénzügyi és ÁFA nyilvántartó program A programok licencdíja ,- Ft + ÁFA. A licencdíjon felül a testület vállalja a szükséges óradíjak és kiszállási díjak megfizetését az óvoda megrendelése alapján. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a programokhoz tartozó tanácsadói rendelkezésre állást, szoftverkövetést és adat-karbantartási szolgáltatást december 31-ig terjedő időszakra rendeli meg havi ,- Ft + ÁFA díjon. A Képviselő-testület felhatalmazza az óvodavezetőt, hogy a számítógépes programok beszerzéséről gondoskodjon. Felelős: Szűcs Lászlóné óvodavezető Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a Hivatal tárgyaló és házasságkötő termébe légkondicionálót szeretnének szereltetni. Az árajánlatban bruttó ,- Ft a kistárgyalóba és bruttó ,- Ft a házasságkötő terembe felszerelendő légkondicionáló berendezés díja, a munkadíj pedig bruttó ,- Ft. Összesen a légkondicionáló beszerelési költsége: ,-Ft. Németh Károly képviselő: Véleménye szerint szükség van a klímaberendezésre, hiszen közösségi célt szolgál. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja Kristóf Gábor ajánlatát. 97/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli Kristóf Gábor szellőző és klímaberendezés szerelőtől (9300 Csorna, Andrássy u. 32.) a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termébe és házasságkötő termébe légkondicionáló berendezés felszerelését az előterjesztett árajánlat alapján. A felszerelendő klímaberendezések: - 1 db Fisher FSAI-Pro-120 AE1 típusú berendezés bruttó ,- Ft - 1 db Fisher FSAI-Pro-180 AE1 típusú berendezés bruttó ,- Ft A munkadíj bruttó ,- Ft.

9 9 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a berendezések beszereléséről a határozatban foglaltak szerint. 6. napirendi pont: Térítési díjak a gondozási központban. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szédelyi Attiláné Gondozási Központ vezető: Elmondja, hogy a szociális étkeztetésnek három formája van: az otthonban történő étkeztetés, az étkeztetés kiszállítással, vagy az ellátottak maguk szállítják el az ételt. A kiszállítási díjat 50,-Ft/adagban javasolja megállapítani. Szeretné, ha ezáltal az ellátotti létszám mindenképpen növekedne. Az Idősek Otthonában egy korábbi rendelet szerint az öregek fizetnek a nappali ott tartózkodásért, melynek az ára egységesen 100,- Ft. Az idei évben a normatív ellátás az Idősek Otthonában két részből áll: egyszer az étkeztetési díjból, másrészt pedig az ott tartózkodásért is jár alap- illetve kiegészítő normatíva. Szeretné kérni, hogy a régebbi jogszabály szerint megállapított egyszeri 100,-Ft-os ott tartózkodási díjat törölje el a képviselő-testület. Bízik benne, hogy ez is növelné az ellátotti létszámot. Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a képviselő-testületnek csak javaslattételi joga van, a kónyi önkormányzat határozza meg az Idősek Otthona térítési díjait, mivel ezt a feladatot társulásban látják el, és a társulás székhelye Kóny. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy mivel az önkormányzat kiegészíti a normatívát, így a döntés joga a képviselő-testület kezében van. Megkérdezi, hogy Kónyban mennyibe kerülnek a díjak. Rácz István képviselő órakor távozik az ülésteremből. Szédelyi Attiláné Gondozási Központ vezető: Válaszában elmondja, hogy Kónyban egységesen 50,- Ft a kiszállítási díj, ami jövedelemtől független. Valamint a 100,- Ft-os klubdíjat sem alkalmazzák. Szalay Imre polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület támogassa a Gondozási Központ térítési díj módosítása iránti kérelmét. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 98/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Kóny Község Önkormányzatának, mint a Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás székhely önkormányzatának, hogy a szociális étkeztetés kiszállítási díját Bősárkány településen egységesen 50,- Ft/kiszállítás összegben határozza meg. A Képviselő-testület javasolja továbbá, hogy a bősárkányi idősek klubjában az idősek nappali ellátása keretében csak az étkeztetésért állapítson meg térítési díjat az önkormányzat, az ott tartózkodásért jelenleg fizetendő 100,- Ft/nap díjat törölje el.

10 10 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Kóny Község Önkormányzatát értesítse. 7. napirendi pont: Kamerarendszer kiépítése a településen. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy sajnos a kamerarendszer-pályázaton nem nyert a testület támogatást.. A képviselő-testület korábban úgy döntött, ha nem nyer a település a kamerarendszer-pályázaton, akkor is szükségesnek tartja a kamerarendszer kiépítését a faluban, csak kisebb műszaki tartalommal. A Bakony Security Kft. árajánlatában az öt bejövő útra felszerelt kamera, valamint a Fő térre három forgatható kamera szerepel. Elmondja, hogy a könyvtár melletti hulladékgyűjtő nagy látogatottságnak örvend éjszaka, és nem szelektív hulladékkal van tele. Bulik után az iskolai és a kultúrház ereszcsatornáit rendszerint összeverik, oda mindenképpen szükséges lenne kamerát elhelyezni. Javasolja, hogy az öt bevezető útra és Fő térre a kamerákat, valamint a hozzá szükséges szoftvert rendeljék meg. A kamerarendszer így kevesebbe kerülne, mint ,- Ft, hiszen ebben szerepel még 4 kamera az iskolához és 2 kamera a hivatallal szemben.. Török Imre képviselő: Véleménye szerint az iskola udvarára is kellene elhelyezni egy nagyobb teljesítményű kamerát, így nagyobb visszatartó ereje lenne. Rácz István képviselő órakor visszatér az ülésterembe. Németh Károly képviselő: Javasolja, hogy a kamerarendszert bővítsék ki még az iskolával is. Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a gyógyszertár környékén is előfordulnak randalírozások. A gyógyszertár ajtaján lévő hirdetményt cigarettával égették ki. Szalay Imre polgármester: Javasolja, hogy akkor a teljes, 14 kamerás rendszert rendeljék meg ,- Ft-ért. Bagó Szabolcs képviselő: Véleménye szerint az iskola udvarára mindenképpen infrakamerát kellene felszerelni. Szalay Imre polgármester: Határozati javaslata, hogy a kamera-pályázati projektben szereplő kamerarendszert (sebességmérő nélkül) rendelje meg az önkormányzat az ajánlatban szereplő ,- Ft-ért a Bakony Security Kft.-től. 99/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bakony Security Kft. (8500 Pápa, Március 15. tér 15.) ajánlatában szereplő kamerarendszert építtet ki a településen. Kamera felhelyezési pontok:

11 11 - A településre bevezető 5 út mellé 1-1 db kamera. - Petőfi u. 83. szám alatti önkormányzati lakás elé 2 db kamera. - Főtérre 3 db kamera. - Általános iskolába 4 db analóg kamera. A kamerarendszer kiépítésének költsége az ajánlat szerint bruttó ,- Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban és az árajánlatban foglaltak szerint gondoskodjon a kamerarendszer kiépítéséről. 8. napirendi pont: Településrendezési terv módosítása. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Javasolja, hogy tárgyalja meg a képviselő-testület a településrendezési terv felülvizsgálatára, módosítására vonatkozó szerződésmódosítás tervezetét. Elmondja, hogy januárban változott a településfejlesztési törvény, amely előírja a településfejlesztési koncepció kidolgozását, valamint egyeztetést a különböző szakhatóságokkal. A koncepció kidolgozását külön eljárásban kell véleményeztetni, így ennek külön költsége van. A kiegészítő tervezési díj ,- Ft + 27% ÁFA. Ezt javasolja jóváhagyni. A másik dolog, amiről dönteni kellene egy lakossági kérelem. Lapos tetős ház építését jelenleg Bősárkány rendezési terve nem teszi lehetővé. Ahhoz, hogy a rendezési terv, építési szabályzat lehetővé tehesse a lapos tető építését, a testületnek ezt el kell fogadnia. Javasolja a tervezési szerződés módosítását az előterjesztett tartalom szerint. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 100/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a településrendezési terv módosítására a Talent-Plan Kft.-vel kötött tervezési szerződést az előterjesztett tartalommal módosítja. A kiegészítő tervezési díj: ,- Ft + ÁFA. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a tervező céget értesítse, valamint a szerződésmódosítást írja alá. Szalay Imre polgármester: Javasolja a lakossági kérelem jóváhagyását és a lapos tetős építkezés lehetővé tételét. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

12 12 101/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy Horváth István Bősárkány Ifjúság u. 59. szám alatti lakos rendezési terv módosítási javaslatát elfogadja, és a lapos tetős házak építését a településen lehetővé teszi. A Képviselő-testület felkéri a tervező céget, hogy a tervezést ezen javaslat mentén folytassa tovább, és a rendezési terv módosítása során a módosításba építse be a lapos tetős építkezés lehetőségét. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a tervező céget értesítse. 9. napirendi pont: Bősárkány, Menyes János utca 698/2. hrszú ingatlan önkormányzat részére történő ingyenes átruházásának lehetősége. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a Képviselő-testület 88/2012.(X.24.) határozatában kérte az állami tulajdonban lévő Bősárkány 698/2. hrszú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Az MNV Zrt augusztus 21-én kelt levelében jelezte, hogy jogszabályváltozás miatt új határozat meghozatala szükséges. Az MNV Zrt. által megküldött határozatminta alapján javasolja az előterjesztett határozati javaslat elfogadását. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 102/2013.(IX.11.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXVI. tv ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. tv 36. (2) bekezdés c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében) lévő Bősárkány, Menyes János utca 698/2 helyrajzi számon felvett, kivett árok megnevezésű, 1393 m 2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés (azon belül: helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a következő célra kívánja felhasználni. Az ingatlan természetben jelenleg is közterületként, közútként funkcionál. Az önkormányzat közút céljára szeretné a területet felhasználni, mivel az önkormányzat tulajdonában lévő 698/1. hrszú ingatlan és az állami tulajdonban lévő 698/2. hrszú ingatlan egységet képez. A

13 13 kért ingatlan szorosan kapcsolódik a 698/1. hrszú úthoz, azzal együtt alkotja az utat. 3. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét megtérítését. 4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi védettség, NATURA 2000 védettség alatt. 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bősárkány, Menyes János u. 698/2. hrszú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bősárkány, Menyes János u. 698/2. hrszú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 10. napirendi pont: Helyi esélyegyenlőségi program jóváhagyása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy minden önkormányzat kötelező feladata a helyi esélyegyenlőségi program elfogadása. Amennyiben egy önkormányzat nem rendelkezik esélyegyenlőségi programmal, nem indulhat EU-s pályázaton. Elmondja, hogy részt vett egy képzésen, és elkészítette az esélyegyenlőségi program tervezetét. Elmondja, hogy a HEPfórum (tagjai: dr. Molnár Erika jegyző, Élő József igazgatási csoportvezető, Kinczer József iskolaigazgató, Szűcs Lászlóné óvodavezető, Szédelyi Attiláné gondozási központ vezető, Laffer Krisztiánné családgondozó, Baranyainé Tóth Ágnes családgondozó) is véleményezte és elfogadásra javasolja a programot. Szalay Imre polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az esélyegyenlőségi programot. 103/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bősárkány Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programját az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. 11. napirendi pont: Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda alapító okiratának visszavonása. Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a törvényi változások szerint az óvodai társulást jogi személyiségű társulássá kellett alakítani. Ez meg is történt és a testület jóváhagyta az új alapító okiratot is. A törzskönyvi bejegyzés során azonban hiánypótlásra szólították fel az önkormányzatot, ugyanis az alapító okiratot nem a testületnek, hanem a társulási tanácsnak kellett volna elfogadnia. A társulási tanács elfogadta az alapító okiratot, és a törzskönyvi

14 14 bejegyzés meg is történt. Javasolja, hogy a testület vonja vissza az alapító okiratot jóváhagyó határozatát. Szalay Imre polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület vonja vissza a 80/2013.(VI.19.) határozatát. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 104/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy visszavonja 80/2013.(VI.19.) határozatát. 12. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat évi fordulójával kapcsolatos levél még nem érkezett meg a minisztériumból. Javasolja, hogy a képviselő-testület az idei évben is csatlakozzon az ösztöndíj rendszerhez. Javasolja, hogy a képviselő-testület a tavalyi alapján döntsön a csatlakozásról. Szavazásra bocsátja a javaslatot szünet 105/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014 évi fordulójához, és az Ösztöndíjpályázat 2014 évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja. A Képviselő-testület dönt arról, hogy az A és B típusú pályázatokat kiírja. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntést az alapkezelő által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzíti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatokat a nevében írja alá, valamint utasítja a polgármestert, hogy a pályázati kiírások helyben szokásos módon történő kihirdetéséről gondoskodjon. Határidő: az ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatóban meghatározott határidők

15 napirendi pont: Telekvásárlási kérelem elbírálása, telek visszaadási kérelem elbírálása. (A kérelmek írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy Török Tamás és Törökné Németh Anna kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a 2009-ben vásárolt építési telket vásárolja vissza az önkormányzat. Ilyen esetben az önkormányzat az eladási áron ,- Ft + a gázközmű, amely ,- Ft-os áron vásárolja vissza az építési telket. Valamint az időközben megtörtént beruházásokat kell az önkormányzatnak megtérítenie. Ilyen beruházás azonban nem volt. Ugyanakkor javasolja értékesíteni ugyanezt a telket, a Levente utca 681/22. hrsz-ú építési telket Dombi Gergely és Darida Ágnes bősárkányi lakosok részére. Szavazásra bocsátja a 681/22. hrszú telek visszavásárlását. 106/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Levente utca 681/22. hrszú telket Török Tamás és Törökné Németh Anna 9300 Csorna, Eszperantó u. 13. szám alatti lakosoktól a következő feltételekkel visszavásárolja: A vételár bruttó ,- Ft. A gáz kiépítése egy telekre jutó költségének megtérítése: ,- Ft. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költség az önkormányzatot terheli. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a határozatban foglaltak szerint kösse meg. Szalay Imre polgármester: Javasolja a 681/22. hrszú telek értékesítését Dombi Gergely Balázs és Darida Ágnes részére A vételár bruttó ,- Ft/telek. Ezen kívül a gáz kiépítésének egy telekre jutó költsége a vevőket terheli, aminek összege ,- Ft. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költség a vevőket terheli. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 107/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Levente utca 681/22. hrszú telket Dombi Gergely Balázs és Darida Ágnes 9167 Bősárkány, József A. u. 11. szám alatti lakosok részére a következő feltételekkel értékesíti:

16 16 Az államot elővásárlási jog illeti meg. A vevők vállalni kötelesek, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 4 éven belül a telket beépítik. A beépítési kötelezettség biztosítására az önkormányzat visszavásárlási jogot köt ki. A vételár bruttó ,- Ft/telek. Ezen kívül a gáz kiépítésének egy telekre jutó költsége a vevőket terheli, aminek összege ,- Ft. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költség a vevőket terheli. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a határozatban foglaltak szerint kösse meg. 14. napirendi pont: Lakás bérbeadása iránti kérelem elbírálása. (A kérelmek írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Nagy Katalin és Bencze Krisztián lakás bérbeadása iránti kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. Ismerteti a kérelmet. Jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik üres lakással, ezért javasolja a kérelem, elutasítását. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 108/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Katalin és Bencze Krisztián lakás bérbeadása iránti kérelmét elutasítja, mivel jelenleg nincs üres önkormányzati lakás, amit bérbe tudna adni. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőket értesítse. 15. napirendi pont: Egyéb ügyek: vízelvezetés a településen, műfüves pálya építése, önkormányzati támogatás, falicit. 1. Vízelvezetés a településen. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a településen a vízelvezetés problémáját még az idén meg kell oldani. A 86-os főút átalakítása miatt keletkezett problémák megoldását mindenképpen a kivitelezőtől várják. Az éves garanciális bejárás már megtörtént. Sajnos az alpolgármester úr nem tudott a mai ülésen jelen lenni, így erről a témáról most bővebben nem tudnak beszélni.

17 2. Műfüves pálya építése. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) 17 Szalay Imre polgármester: Ismerteti a műfüves pálya építésével kapcsolatos kérelmet. A műfüves pálya építésével kapcsolatosan az előszerződést már megkötötték. A szerződés megkötése után jött elő néhány probléma. Lidi Attila vállalkozó: Elmondja, hogy a probléma akkor jött elő, amikor a tervező kijött a helyszínre, hogy a kiszolgáló épület elhelyezését pontosítsa. Akkor derült ki, hogy a terület a földmérő által megadott, írásban megküldött méreteknek nem felel meg. A méretek miatt a projekthez egy újabb képviselő-testületi döntésre van szükség. Igazából 800 m 2 -rel kisebb a terület a korábbi felméréshez képest. Az előszerződésben 4700 m 2 szerepel a valós terület pedig nincs 4000 m 2. Tehát 800 m 2 -rel kisebb a terület a korábban megadott méretekhez képest. Ezért szeretné kérni, hogy a József Attila utca felőli védőtávolságot 15 méterről csökkentse le a testület 13 m-re, valamint a két fasor között legyen a telekhatár, és ne a 2 fasor mellett. Így kijönne egy akkora minimális területméret, amivel megvalósítható a projekt. Ez kb m 2 -t jelent. Úgy lenne tehát megoldható a projekt, ha a két fasorból egy fasort átengedne az önkormányzat, valamint a bekötő útnál nem 15 métert hagynak el a szomszédos teleknél, hanem csak 13 métert. Dr. Molnár Erika jegyző: Megkérdezi, hogy feltétlenül szükség van-e erre a 800 m 2 -re. Lidi Attila vállalkozó: Elmondja, hogy a pálya elhelyezkedése és maga a parkolók száma miatt van ekkora területre szükség. A terület szűkössége miatt a villanyoszlopok sem fognak elférni a pályán. Laffer Krisztiánné képviselő: Ha a tó felől csak egy fasort hagynak, akkor megnőne a terület, ez plusz 4-5 métert jelentene. Az épületet az út felé el is lehetne tolni. Lidi Attila vállalkozó: Ez a későbbiek során hátrányt is okozhat. Bagó Szabolcs képviselő: Mérlegelni kellene a lehetőségeket és meg kellene nézni, hogy tudnak-e adni valahonnan még területet, betartva a kötelező távolságokat. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a tavalyi felmérések alapján 2600 m 2 -t mértek fel, hogy ez a pálya elhelyezéséhez elégséges lesz. Az áprilisban készült felmérések szerint a kerékpárúttól betartva a 10 méteres védőtávolságot 3500 m 2 -es területet mértek ki. Ez után készült el egy helyszínrajz, amelyen nem szerepel a kerékpárúttól a 10 méteres védőtávolság. Ezeket a távolság nem földmérő által igazolt távolságok. A földmérő a következő adatokat adta meg 99,60 és 42,6 méter. A védőtávolságra kerül a csatorna tisztító berendezés, a gázvezeték és az átemelő. Mindenképpen kell biztosítani egy bizonyos távolságot a tó körbejárásához is. Lidi Attila vállalkozó: Elmondja, hogy valójában a fasortól 5 méterre lesz az építmény. A palánk kerül a telekhatártól 3 méterre. Rácz István képviselő: Megkérdezi, hogy a parkolók területe gyakorlatilag önkormányzati terület maradna-e. Lidi Attila vállalkozó: Elmondja, hogy nem maradna önkormányzati terület. Tulajdonképpen mind a három területnek meg kell lennie 1000 m 2 -nek, és mindegyiknek közterületi kapcsolattal kell rendelkeznie.

18 18 Szalay Imre polgármester: Igazából sajnálja a fasort, amelyhez a tó körbejáráshoz szükség lenne. Bagó Szabolcs képviselő: Úgy gondolja, hogy a tó körüli fásítás nagyon szép dolog. Jó lenne valamilyen megoldást találni, hogy a fák is megmaradhassanak. Németh Károly képviselő: Véleménye szerint csak egy lehetőség van, hogy mindkét fasort odaadják a területhez. Ha az egyik fasor megmarad, akkor sem tudják gépekkel művelni ezt a területet. Javasolja, hogy döntse el a falu lakossága, hogy maradjon a fasor vagy sem. Rácz István képviselő: Megkérdezi, hogy nem lehet-e megoldani, hogy 2 helyrajzi szám legyen a három helyett. Lidi Attila vállalkozó: Elmondja, hogy akár egy területen is lehetne az egész, de a műfüves pályára az állam javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni, és a cél az, hogy ez ne az egész területre vonatkozzon. Ezért terveztek 3 telket. Elmondja, hogy a tervezővel már három hete azon dolgoznak, hogy milyen megoldást lehetne találni, de sehogy máshogy nem jön ki. Nagyon sok pénzt és energiát fektetett már ebbe az egészbe és most egy fasoron múlik az egész. Van egy előszerződés is, ami köti az önkormányzatot. Rácz István képviselő: Úgy látja, hogy talán az egész nem volt jól előkészítve. A pályát két helyrajzi számra kellene tervezni. Lidi Attila vállalkozó: Elmondja, hogy két hrsz-ban nincs annyi finanszírozási lehetőség, mind a háromban. Elmondja, hogy mikor az egész dolog elindult, akkor még fasor sem volt. A fákat csak később ültették. Laffer Krisztiánné képviselő: Elmondja, hogy a képviselő-testület nem a projekt ellen van, és úgy gondolja, hogy a lehetőség nem a fasoron fog múlni. A fasor telepítése a falu érdekeit szolgálja. Mindkét dolog ugyanolyan fontos. Lidi Attila vállalkozó: Úgy gondolja, hogy ezzel a 4 méterrel a tó látványa nem fog megváltozni. Viszont ha nem kapja meg ezt a 4 m széles sávot, akkor a projekt nem lesz megvalósítható. Szerinte a tó ettől még ugyanúgy körbejárható és használható lesz. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a tó jelenlegi képének a kialakítása már nagyon sok pénzébe került az önkormányzatnak, kb. 15 millió forintba. Egy fejlesztési koncepcióról van szó. A két fasor között lenne egy út (allé) murvával és szegélykővel kirakva, amin körbe lehetne járni a területet. Ezt az allét lehetne a tó és az első fasor között is elhelyezni, csak az már egy másik fejlesztési koncepció. Lidi Attila vállalkozó: Elmondja, hogy a tó szomszédságát ő is parkosítani szeretné, tehát egy gondozott környezetet szeretne kialakítani. Viszont a 4000 m 2 területre szüksége van. Németh Károly képviselő: Javasolja, hogy a műfüves pálya megépítésének lehetőségét a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja meg. Szalay Imre polgármester: Javasolja a kérdés napirendről történő levételét, és a téma zárt ülésen történő tárgyalását egy rendkívüli ülés keretében a Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja alapján. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

19 109/2013.(IX.11.) határozata 19 Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a műfüves pálya építésének kérdését leveszi a napirendről. A Képviselő-testület egyúttal dönt arról, hogy a kérdést zárt ülés keretében tárgyalja meg egy rendkívüli ülésen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdés c) pontja alapján, mivel a kérdés az önkormányzat vagyonával való rendelkezést érint és a nyilvános tárgyalás az önkormányzat és a vállalkozó üzleti érdekeit is sértheti. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a rendkívüli ülés összehívásáról. 3. Önkormányzati támogatás. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy akkor itt kellene dönteni arról, hogy a költségvetésben fennmaradó ,- Ft összegű keret civil szervezetek részére történő felosztásával a kulturális bizottságot bízza meg a testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 110/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy megbízza a Kulturális Oktatási és Sportbizottságot, hogy a költségvetésben a civil szervezetek támogatására előirányzott, és még fel nem használt ,- Ft felosztásáról a kérelmek alapján döntsön. Felelős: Bagó Szabolcs Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke Határidő: december 31. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a Rákóczi Szövetség még tavaly tavasszal fordult az önkormányzathoz támogatáskéréssel. Akkor ,- Ft támogatásban részesültek. A határon túli magyar diákok támogatásra ,- Ft összegű támogatást javasol az idei évben is megállapítani. 111/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a évi költségvetésének terhére ,- Ft támogatást nyújt a Rákóczi

20 20 Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV/1.) részére a határon túli magyar iskolák és a magyar diákok támogatásához. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Rákóczi Szövetséget értesítse, valamint a támogatásról szóló megállapodást kösse meg. 4. Falicit. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a falu mezőgazdasági vállalkozói keresték meg, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági utakat sok helyen benőtték a bokrok, és ez az út használhatóságát veszélyezteti. Hogyan lehetne megoldani az út tisztítását? Az egyik út a kavicsbányához vezető út, a másik pedig a csépi domb és palántás út közötti út. Licitán meg kellene hirdetni az út kitisztítását, méterenként 1000,- Ft-ért. Németh Károly képviselő: Véleménye szerint a későbbi kellemetlenségek elkerülése végett először értesíteni kellene a földtulajdonosokat a bokrászás lehetőségéről. A földhivataltól egy hivatalos térképmásolatot kellene kérni a földtulajdonosokról. Szalay Imre polgármester: Javaslata, hogy az önkormányzat hirdetményi úton értesítse a Csépi domb alatti út, a 2. Innyebokri út menti földtulajdonosokat, hogy a földjeik végében lévő, út melletti területet tisztítsák meg. Amennyiben erre nem kerül sor, az önkormányzat vállalkozót bíz meg az út melletti területek tisztításával. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 112/2013.(IX.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az önkormányzat hirdetményi úton felkéri a Csépi domb alatti út és a 2. Innyebokri út menti földtulajdonosokat, hogy a földjeik végében lévő, út melletti területet tisztítsák meg. Amennyiben erre nem kerül sor, az önkormányzat vállalkozót bíz meg az út melletti területek tisztításával. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hirdetményt adja ki. 16. napirendi pont: Közművelődési feladatok ellátásának módja. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy az általános iskola átadása során a tankerület vezetővel úgy egyeztek meg, hogy a megkezdett tanévben semmi nem változik. A közművelődési feladatokat a művelődési ház illetőleg a könyvtár működtetését a korábban ezen feladatokat ellátó pedagógusok látták el. Szeptembertől azonban már az önkormányzatnak kell gondoskodnia ezen feladatok ellátásáról. Azon pedagógusok, akik eddig ellátták a könyvtárosi, illetve művelődési feladatokat, továbbra is elláthatják külön megbízási szerződés alapján. Megkereste Berki Jánost és Gősiné Szalai Mónikát, hogy

21 21 továbbra is vállalnák-e a feladatok ellátását. Mindketten vállalják a feladatot nettó ,- Ft megbízási díjért. A harmadik munkakör, amit szintén iskolai alkalmazott végzett, a takarítói munkakör. Az egészségügyi kombinát takarítója jelenleg 6 órás. Ő 8 órás lenne, így a továbbiakban tudná takarítani a művelődési házat és a könyvtárat is. Németh Károly képviselő: Megkérdezi, hogy a könyvtár hány alkalommal van nyitva. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy heti 10 órát tart nyitva a könyvtár. Változnának a nyitvatartási időpontok pl.: szombaton is nyitva lenne a könyvtár. Szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a könyvtárosi feladatok ellátásával a testület megbízza Gősiné Szalai Mónikát szeptember 1-jétől, havi nettó ,- Ft megbízási díjért. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a közművelődési feladatok ellátásával a testület megbízza Berki Jánost szeptember 1-jétől, havi nettó ,- Ft megbízási díjért. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a könyvtár és kultúrház takarítását a testület úgy kívánja megoldani, hogy az egészségügyi kombinát takarítójának a munkaidejét a jelenlegi napi 6 óráról felemeli 8 órára. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 113/2013.(IX.11.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 1-jétől határozatlan időre megbízza Gősiné Szalai Mónikát (Bősárkány, Széchenyi u. 28.) a könyvtárosi feladatok ellátásával. A megbízási díj havi nettó ,- Ft. 2. A Képviselő-testület szeptember 1-jétől határozatlan időre megbízza Berki Jánost (Bősárkány, Malom u. 5.) a közművelődési feladatok ellátásával. A megbízási díj havi nettó ,- Ft. 3. A Képviselő-testület dönt arról, hogy szeptember 1-jétől Menyhárt Gézáné takarítónő munkaidejét napi 6 óráról 8 órára emeli, és kiegészíti a munkaköri feladatait a könyvtár és kultúrház takarításával. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érintetteket értesítse, a megbízási szerződéseket írja alá, valamint a közalkalmazotti kinevezést módosítsa.

22 napirendi pont: Önkormányzati út használatára vonatkozó kérelem. (A kérelem írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a os főút elkerülő szakaszának az építéséhez három kavicsbányát vesznek igénybe a töltőanyag kitermeléséhez és odaszállításához. Az önkormányzati külterületi kavicsos út önkormányzati tulajdonban van, ennek használatához kérték az önkormányzat engedélyét. Az utak használatáról már Németh Gábor alpolgármesterrel beszélgettek. Az utak használatba adásával több ötlet is felmerült. Az anyag szállítása során a településen lévő állami utat is használják. Felhívta a Közlekedésfelügyeletet ezzel kapcsolatban és azt a felvilágosítást kapta, hogy a kétszámjegyű utak használatának az engedélyezése már nem hozzájuk tartozik. Az igazgató elmondta, hogy volt egy operatív bejárás ezen a területen. A kivitelezést elnyert cégek vállalják, hogy minimalizálni fogják a településen keresztül történő anyagszállítást, ahol lehet ott a külterületi utakon való szállítást próbálják megoldani. Várja a megkeresést ez ügyben. Németh Károly képviselő: Véleménye szerint tárgyalni kell a kivitelezőkkel, hogy minél kisebb mértékben terheljék meg a falut. Lehetne pl. fokozott rendőri jelenlétet kérni, esetleg az autók környezetvédelmi osztályba sorolását meg lehetne határozni. Szalay Imre polgármester: A legjobb az lenne, ha a lakott területet a lehető legmesszebb elkerülnék az anyagot szállító kamionok, de sajnos ez Bősárkányban nem megoldható. Németh Károly képviselő: Elmondja, hogy nincs alkalmas út a főút kikerülésére. Javasolja, hogy a szerződés megkötésekor a feltételek megszabására figyeljenek oda (súlyhatár betartására, vagy az időkorlátok betartására, vagy sebesség betartása). Megkéri a jegyzőt, hogy nézzen utána a jogszabálynak, hogy az önkormányzati utakon milyen korlátozásokat lehet bevezetni. Rácz István képviselő: Elmondja, hogy a mostani forgalomhoz képest még nagyobb terhelésre lehet számítani. Szalay Imre polgármester: Jelenleg 3000 kamion megy át a településen, ehhez még hozzájönne kb. 200 kamion. Ötleteket, javaslatokat vár a képviselőktől. Napirend után: Rácz István képviselő: Most, hogy megkapták a ravatalozó építési engedélyét, javasolja, hogy a ravatalozó környékéről az elöregedett fákat vágják ki az ősszel, a területet tegyék rendbe és esetleg telepítsék újra a területet kisfákkal. Mire az új ravatalozó megépül, már a fák is szépek lehetnek. Szalay Imre polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést órakor bezárja. A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült. Kmf. Szalay Imre polgármester dr. Molnár Erika jegyző

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv Mátraverebély Község Önkormányzata ének 2014. augusztus 7-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 07-én megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 sz. Jegyzőkönyve Készült: a képviselő-testület 2016. január 28-án tartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: 2016. január 28-án a Kossuth út 86/A.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12-én 16.00 órai kezdettel 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám alatti Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. október 22-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. október 22-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-14/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. október 22-i ülésének

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 260-1 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Megtárgyalja: A Magyar Állam tulajdonában lévő Tapolca,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV 2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Kossuth Lajos u. 28.) tárgyaló termében 2013. szeptember 18-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság NYÍLT ülésén

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2015. (VI.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Török Lajosné köszönti a bizottság tagjait, meghívott vendégeket és az érdeklődőket.

JEGYZŐKÖNYV. Török Lajosné köszönti a bizottság tagjait, meghívott vendégeket és az érdeklődőket. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2011. november 22 - én 17 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 82-5/2016. U G O D Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. szeptember 8-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról Felsőlajos Község Önkormányzata LMKOHFL/94/3/2015. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2015. március 6. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon ingyenes átruházása érdekében

Tárgy: Javaslat Kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon ingyenes átruházása érdekében Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat Kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon ingyenes átruházása érdekében

Részletesebben

Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről.

Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről. Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben