Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.) Jelen vannak: Tóth Tivadar, polgármester Czirkelbach Olga, alpolgármester Holtsukné Papp Rita, képviselő Kovács László, képviselő Robotka László, képviselő Schalk Albert, képviselő Süveges Zoltán, képviselő Meghívottak: Kifferné Héder Andrea, a Saubermacher Kft. fióktelep-vezetője Csíky Gábor, a Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt. műszaki igazgatója Hajdu Sándor, a Hajdu Építőipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője Hajduné Kiss Mariann Käfer Istvánné, pénzügyi csoportvezető Borsosné Dsupin Kinga, műszaki előadó Szatmári Rita, építésügyi előadó Kornokovics Attiláné, intézményvezető (Hegyeskő Általános Iskola) Papné Szaló Ilona, intézményvezető (Mesevár Óvoda) Hársfai Zoltán, településrészi megbízott Győri Mihály, településrészi megbízott Jegyzőkönyvvezető: Tóth Vilmosné Tóth Tivadar polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti Kifferné Héder Andreát, a Saubermacher Magyarország Kft. fióktelep-vezetőjét. Megállapítja az ülés határozatképességét, javaslatot tesz a napirendi pontokra. A kiküldött meghívóhoz képest sürgősségi indítványként kéri megtárgyalni a tokodi szennyvíztisztító telep és csatornahálózat üzemeltetésével és a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos előterjesztéseket, melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogad. A Képviselő-testület ülésének napirendje: 1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: jegyző 3./ Tokodi Független Polgárőr Egyesület Tokod név használatával és székhely bejegyzésével kapcsolatos döntés 1

2 4./ Tokodi Gazdakör Tokod név használatával és székhely bejegyzésével kapcsolatos döntés 5./ Beszámoló a települési kommunális hulladék szállításának helyzetéről Előadó: Kifferné Héder Andrea, a Saubermacher Magyarország Kft. fióktelepvezetője 6./ Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek pályázat benyújtása 7./ Építő közösségek 3. ütem A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában pályázat benyújtása 8./ Tokod, Sashegy u. 4. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének módosítása 9./ Ingatlanügyek - Magyar Vilmos ingatlan felajánlása megvételre - Jónás László és Jónás Lászlóné ingatlan felajánlása megvételre - Bugyinkó Renáta területbérlési kérelme 10./ Térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos döntés 11./ Tokod, Határ úti Általános Iskola szennyvízcsatorna kiváltás és a gerinchálózatra történő rákötéséről való döntés 12./ Tájékoztatás a Hegyeskő Általános Iskola (Tokod, Béke u. 26.) beruházásával kapcsolatos kivitelezési munkákról 13./ Tájékoztató a falugondnoki feladatok ellátásáról Előadó: falugondnok 14./ Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás évi I. féléves tevékenységéről 15./ Tokod szennyvíztisztító telep és csatornahálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntés 2

3 16./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához 17./ Egyebek 1./ Napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről Tóth Tivadar: a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló írásos tájékoztatót nem egészíti ki, a kérdéseket várja képviselő-társaitól. A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóval kapcsolatban kérdés nem merült fel. 2./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tóth Gábor: röviden ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos előterjesztést. A tájékoztatóval kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. Kovács László: a forrásvíz-elvezetésével mi a helyzet? Tóth Tivadar: nem érdemes hozzányúlni, mert a forrásvíz-elvezetésének megvalósítása rendkívül költséges lenne, apróbb korrekciókat azonban el lehet végezni. További kérdés, észrevétel nem volt. 3./ Napirendi pont: Tokodi Független Polgárőr Egyesület Tokod név használatával és székhely bejegyzésével kapcsolatos döntés Tóth Tivadar: a Tokodi Független Polgárőr Egyesület névhasználatáról, illetve az egyesület székhelyének megjelöléséről kéri a Megyei Bíróság az Önkormányzat nyilatkozatát. Kéri a Képviselő-testületet, amennyiben kérdésük van az írásos előterjesztéssel kapcsolatban, tegyék fel. A Tokodi Független Polgárőr Egyesület Tokod név használatával és székhely bejegyzésével kapcsolatban kérdés nem merült fel, az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 108/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Tokodi Független Polgárőr Egyesület létrejöttét az alábbiak szerint: 3

4 1.) Tokod Nagyközség Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Tokodi Független Polgárőr Egyesület nevében Tokod helyiségnevet használhassa. 2.) Tokod Nagyközség Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület székhelyét az önkormányzat hivatalos címére, a 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53. szám címre bejegyeztesse az egyesület nyilvántartási lapjára. Határidő: a hiánypótlási határidőre 4./ Napirendi pont: Tokodi Gazdakör Tokod név használatával és székhely bejegyzésével kapcsolatos döntés Tóth Tivadar: a Tokodi Gazdakör a Képviselő-testület hozzájárulását kéri ahhoz, hogy a Tokod helyiségnevet használhassa, és székhelyként a Népművészeti Alkotóház 2531 Tokod, Zrínyi u az egyesület bírósági nyilvántartási lapjára bejegyzésre kerülhessen. Kéri a Képviselő-testületet, amennyiben kérdésük van az írásos előterjesztéssel kapcsolatban, tegyék fel. A Tokodi Gazdakör Tokod név használatával és székhely bejegyzésével kapcsolatban kérdés nem merült fel, az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 109/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, a Tokodi Gazdakör egyesületté válását az alábbiak szerint: 1.) Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tokodi Gazdakör nevében a Tokod helyiségnevet használhassa. 2.) Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tokodi Gazdakör székhelyét az Önkormányzat Népművészeti Alkotóházának hivatalos címére 2531 Tokod, Zrínyi u az egyesület bírósági nyilvántartási lapjára bejegyeztesse. Határidő: a Tokodi Gazdakör elnökének értesítésére: október 5. 5./ Napirendi pont: Beszámoló a települési kommunális hulladék szállításának helyzetéről Tóth Tivadar: felkéri Kifferné Héder Andreát, a Saubermacher Magyarország Kft. fióktelep-vezetőjét, amennyiben a kommunális hulladék szállításának helyzetéről szóló beszámolóval kapcsolatban kiegészítése van, tegye meg. 4

5 Kifferné Héder Andrea: komoly változás előtt áll a hulladékszállítás, változik a hulladékgazdálkodási törvény. Ami újdonság lesz, az a lerakói adó bevezetése. A lerakásra kerülő hulladékok után lerakási adót kell majd fizetni, ezzel ösztönözve a szelektív gyűjtést és a lerakás kerülését. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi hulladékszállítási díjak jövőre körülbelül a duplájára emelkednek változatlan szolgáltatás mellett. A tervezett 100 lerakó helyett 75 lerakóhely működik az országban. Nincs elég, megfelelő kapacitással rendelkező hulladéklerakó, mely hosszútávon képes lenne fogadni az országban egyre nagyobb mennyiségben keletkező hulladékot. A szelektív hulladékok begyűjtése utóválogatáson mennek keresztül, külön anyagfajtánkként tömörítésre kerülnek. A lakosság kiadási költségeit szeretnék megkönynyíteni. A célok elérése érdekében a közszolgáltatást kiterjesztik a papír- üvegműanyag- és fémhulladékok házhoz menő begyűjtésére. Le kell csökkenteni a kommunális hulladék mennyiséget. Előzetesként: havi szinten kétszer mennének a műanyag hulladékért, egyszer papírhulladékért (kötegelve, dobozolva kihelyezve). A kommunális hulladék gyűjtéséhez zsákot biztosítana a cég, amiért havonta két alkalommal mennének. Vélemény-gyűjtő kérdőívet állítottak össze a bevezethetőséget illetően, amit a lakosságnak eljuttatnak. Tóth Tivadar: köszöni a tájékoztatást a települési kommunális hulladék szállításának helyzetéről és a hulladékszállítás rendjében várható változásokról. Cégük segítségével lehet-e komposztáló ládát kapni? Kifferné Héder Andrea: a komposztálással kapcsolatban elmondja, hogy nem híve a ládának, mert a lebontási folyamatot nehezíti. Robotka László: a szemétszállítás hetente történne, és minden alkalommal más hulladékot szállítanának el? Kifferné Héder Andrea: a gyűjtési nap nem változna, csak mindig más anyag kerülne elszállításra. Tóth Tivadar: a kommunális hulladék hetente kerül elszállításra? Kifferné Héder Andrea: a kommunális hulladék elszállítása kéthetente történik majd. Süveges Zoltán: a zsákkal való elszállítás nem okoz-e problémát majd? Kifferné Héder Andrea: nem, mert a hulladékelszórást az alkalmazottaik erre a célra alkalmas eszközökkel összeszedik. Robotka László: a lomtalanítás meghatározott időpontban lehetne. Kifferné Héder Andrea: a lomtalanításnál most a cég igazodik a lakossághoz, ez már bevált módszer. Czirkelbach Olga: korábbi tájékoztató során az hangzott el, hogy a kommunális hulladékot kötelező hetente elszállítani. Kifferné Héder Andrea: a jogszabály e tekintetben változni fog. 5

6 Tóth Tivadar: köszöni Kifferné Héder Andreának a kommunális hulladék elszállításának helyzetéről szóló részletes beszámolót, és a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 110/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Saubermacher Magyarország Kft. (2500 Esztergom, Schweidel u. 9.) a település területén végzett éves munkájáról szóló írásos beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 6./ Napirendi pont: Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek pályázat benyújtása Tóth Tivadar: a pályázattal kapcsolatos írásos előterjesztést minden képviselőtársa megkapta, amennyiben kérdésük van a pályázattal kapcsolatban, tegyék fel. Kovács László: a Településfejlesztési Bizottság a pályázati lehetőséget megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Robotka László: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a pályázattal kapcsolatos írásos előterjesztést megtárgyalta, A megvalósíthatósági tanulmány összegét (800 e forint) és a pályázatírás összegét akkor is ki kell-e fizetni, ha nem nyer a pályázat? Berta Barbara: igen, hiszen a munkát elvégezte a cég, a tanulmány elkészült. A sikerdíjat csak nyertes pályázat esetén kell fizetni. Robotka László: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság támogatja Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek pályázat benyújtását. Tóth Tivadar: mind a Településfejlesztési Bizottság, mind a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság támogatja a pályázat benyújtását. Van-e egyéb vélemény? Más vélemény nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 6

7 111/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Új Széchenyi terv KEOP-6.2.0/B/09-11 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek felhívására, az alábbiak szerint: 1.) A pályázat előre látható teljes költségvetése 75 millió forint, melyhez az önkormányzatnak 3,75 millió forintot kell biztosítania. Mivel a beruházás legkorábban 2012-ben kezdődhet el, ezért ezt az összeget a évi költségvetésben kell tervezni. 2.) A pályázati összegből az alábbi tevékenységeket kívánjuk elvégezni: iskola külső hőszigetelése (tetősík meghosszabbításával), tetőfödém szigetelése, víz-, fűtésiés elektromos energia megtakarítást eredményező fejlesztések, 50 férőhelyes kerékpártároló építése és kerékpárok beszerzése, közbiztonságot javító fejlesztések, komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés, környezeti nevelést elősegítő program, projekt-előkészítés, közbeszerzés, hitelesítés, auditálás, szakemberek alkalmazása, stb. (a pályázati felhívásban szereplő arányszámok figyelembe vételével). 3.) A pályázat és a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével megbízza a három árajánlat alapján legkedvezőbb árajánlatot adó, S + S Referencia Bt-t (2521 Csolnok, Petőfi u. 82., képviselő: Horváth Judit ügyvezető) céget. A pályázat sikeres elbírálása esetén a projektmenedzsment tevékenységét is e céggel kívánjuk elvégeztetni. A megbízás díja a pályázatkészítés esetén Ft + 2,5 % sikerdíj, a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése esetében a projekt bekerülési értékének 1 %-a összeg. Határidő: a szerződések megkötése azonnal Pályázatok beadása: határidőre 7./ Napirendi pont: Építő közösségek 3. ütem A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában pályázat benyújtása Tóth Tivadar: a pályázati lehetőséget a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és a bizottsági elnökök tájékoztatását kéri. Robotka László: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megvitatta a kihalt mesterségekről szóló pályázati lehetőséget, aminek a benyújtását a bizottság egyhangúlag támogatja. Tóth Tivadar: Építő közösségek 3. ütem A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában pályázati lehetőséget, az előterjesztett szöveggel szavazásra bocsátja. 7

8 112/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot készít elő és nyújt be az Új Széchenyi terv TÁMOP Építő közösségek 3. ütem A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában felhívására, az alábbiak szerint: 100 %-os támogatási intenzitással 30 millió forintot kívánunk megpályázni úgy, hogy a pályázatból elszámolható, de annak feltétlen részét képező megalapozó tanulmányt és oktatási tematikát az ABSOLVO 27 Consulting GmbH (1115 Budapest, Bartók Béla u ) céggel készíttetjük el, Ft +Áfa összegért. Határidő: szerződés megkötése azonnal pályázatok beadása: határidőre 8./ Napirendi pont: Tokod, Sashegy u. 4. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének módosítása Tóth Tivadar: a Képviselő-testület az előző ülésén hozott egy határozatot Szabó Nándor és Szőke Károly támogatására, a Sashegy u. 4. szám alatti lakás kiutalásával kapcsolatban. Időközben Szabó Nándor kérte, hogy a lakástól mintegy 5 méterre elhelyezkedő épületbe költözhessen. Megismerte az ingatlant, ismeri annak hátrányait. Az épület hátrányai ellenére ragaszkodik ehhez az épülethez. Az írásos előterjesztés szerint szükséges módosítani, illetve visszavonni a határozatot, és két új határozatot hozni. Holtsukné Papp Rita: Szabó Nándor nem szeretne társbérletbe lakni Szőke Károllyal. Tisztában van azzal, hogy egy olyan épületről van szó, ami gazdasági épület, nincs fűtése, rossz a tető és áram sincs. Robotka László: a megüresedett társbérletet egy másik igénylőnek ki lehet adni. Holtsukné Papp Rita: egyelőre ilyen igény még nem volt, ha lesz, támogatja. Szabó Nándor kérése, hogy az épületet sövénnyel elválaszthassa. Kéri a képviselő-társait, hogy támogassák Szabó Nándor kérését. Robotka László: támogatja Szabó Nándor kérését. A lakást egy másik kérelmezőnek ki lehet adni, aki egyedül él, és érdemes rá. Kovács László: kint volt a helyszínen. Az épületnek, amelybe Szabó Nándor költözni szeretne nincs kéménye, kályha beállítására nincs lehetőség, nincs ablaka, nem látja lehetőségét a lakhatásnak. Megközelíthetetlen, még nappal is. Közvilágítás egyáltalán nincs. Összehasonlítva azt, hogy egy kétszobás lakásnak Ft a bérleti díja, nem lehet egy sufniért pénzt kérni, nem tartja tisztességesnek. Szabó Nándor részére nem javasolta a lakbér megállapítását és a bérleti szerződés megkötését sem. 8

9 Tóth Tivadar: senki sem akar tisztességtelen dolgot elkövetni. Azt mondhatja, hogy véleménye szerint, a Képviselő-testület ne kérjen bérleti díjat az ingatlanért, de azt ne mondja, hogy nem tisztességes. Senkit nem vezetett tisztességtelen szándék. Arról van szó, hogy Szabó Nándor kérte azt, hogy a melléképületben lakhasson. Holtsukné Papp Rita: Szabó Nándor kérte azt, hogy ingatlanon lévő nyári konyhába átköltözhessen. Az ingatlan állapota ismert számára. Robotka László: javasolja, hogy az ilyen ügyek ne kerüljenek a Képviselő-testület elé, a sufnis ügyekről döntsön a Népjóléti Bizottság. Tóth Tivadar: az önkormányzati lakások bérletéről a Népjóléti Bizottság döntsön? Robotka László: véleménye szerint igen. Kovács László: felhívja a figyelmet, hogy a bérleti szerződésekben nem szerepel a szemétszállítás. A gond az, hogy az a terület egy szemétdomb. Kötelezni kell az ott élőket a szemétszállítási szerződés megkötésére. Tóth Tivadar: szavazásra bocsátotta a módosító indítványt, mely szerint az Önkormányzat térítésmentesen bocsátaná Szabó Nándor rendelkezésére az épületet. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében nem fogadta el a módosító indítványt. Robotka László: ingyen nem lehet az ingatlant kiadni. Kovács László: nem ingyen gondolja, ne fizessen érte pénzt, laknak ott hárman nekik ott egyezkedni kell. Hogy lesz a szemétszállítás kérdése? Mi lesz az árammal? Mindez sok összetűzésre adhat okot. Szabó Nándor azért, hogy ott lakik természetbeni szolgáltatásként a terület rendbetételét végezze el. Süveges Zoltán: Szőke Károly a főbérlő, fizesse ő a szemétszállítási díjat, az összes rezsiköltséget. Ha odaengedi Szabó Nándort a melléképületbe, az már az ő döntése. Tóth Tivadar: szavazást rendel el az I. határozati javaslatról. 113/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat 1.) Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 107/2011. (VIII. 29.) önkormányzati határozattal jóváhagyott, az Önkormányzat, valamint Szőke Károly és Szabó Nándor között augusztus 31. napján 2322/2011. számon létrejött bérleti szerződést közös megegyezéssel megszünteti. 2.) Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés megszüntetésére. 9

10 Határidő: szeptember 30. Kovács László: javasolja, hogy Szabó Nándor természetbeni szolgáltatásként az ingatlan és környékének rendbetételét végezze el. Süveges Zoltán: Tokod, Sashegy u. 4. szám alatti ingatlan főbérlője Szőke Károly, a bérleti díjának összege Ft. Tóth Tivadar: a Szőke Károly Bérleti szerződésben az 5.) pont a következők szerint változna: A Bérlő és a bérleményben lakó a Bérbeadónak bejelentett személyek felelnek minden olyan, kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Ismerteti a határozati javaslatot. A Képviselő-testület, a módosító indítvány figyelembe vételével 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 114/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat 1.) Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete október 1. napjával a határozat mellékletét képező tartalommal bérleti szerződést köt Szőke Károllyal (szül.: Esztergom, október 16., an.: Horváth Rozália) a Tokod, Sashegy u /3. helyrajzi számú, természetben, Tokod, Sashegy u. 4. szám alatt lévő kivett (lakóház, udvar) művelési ágú ingatlan tekintetében. A bérleti díj összege Ft/hó. 2.) Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: a bérleti szerződés aláírására: szeptember 30. A bérleti szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 9./ Napirendi pont: Ingatlanügyek - Magyar Vilmos ingatlan felajánlása megvételre - Jónás László és Jónás Lászlóné ingatlan felajánlása megvételre - Bugyinkó Renáta területbérlési kérelme Tóth Tivadar: a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta Magyar Vilmos, Jónás László ingatlanügyét és Bugyinkó Renáta területbérlési kérelmét, kéri a véleményeket. Kovács László: a Településfejlesztési Bizottság megvitatta Magyar Vilmos lakóingatlan felajánlását megvételre. A hitellel terhelt az ingatlan megvásárlása nem érné meg az Önkormányzatnak. Nem kerülhet szóba az ingatlan megvétele. Jónás László Pataksoron lévő lakását sem javasolja megvásárlásra. Bugyinkó Renáta ké- 10

11 relmező a területbérléssel kapcsolatban felkereste, és kérelmét várhatóan visszavonja. Holtsukné Papp Rita: a Népjóléti Bizottság mindhárom felajánlást, kérelmet elutasításra javasolja. Robotka László: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az ingatlanok megvételére vonatkozó felajánlásokat kérelmeket megtárgyalta, az ingatlanok megvásárlását nem javasolják. Bugyinkó Renáta területbérlési kérelmét megvitatták, a földterület nem alkalmas kiskertművelésre. Tóth Tivadar: Magyar Vilmos Tokod, Radnóti u. 4. szám alatti lakos kérelmével a bizottságok javaslatának figyelembe vételével kapcsolatban kérte a szavazást. Ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 115/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar Vilmos János 2531 Tokod, Radnóti u. 4. szám alatti lakos kérelmét nem támogatja, a 2531 Tokod, Radnóti u. 4. szám (3048. hrsz) alatti ingalant nem kívánja megvásárolni. Felelős: jegyző Határidő: kiértesítésre: azonnal Tóth Tivadar: Jónás László Tokod, Pataksor 4/2. szám alatti lakos kérelmével a bizottságok javaslatának figyelembe vételével - kapcsolatban kérte a szavazást. 116/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Jónás Lászlóné 2531 Tokod, Pataskor u. 4/2. szám (425/A/2. hrsz.) alatti lakos kérelmét nem támogatja és a 2531 Tokod, Pataksor 4/2. szám (425/A/2. hrsz.) alatti lakást nem kívánja megvásárolni. Felelős: jegyző Határidő: kiértesítésre: azonnal Tóth Tivadar: Bugyinkó Renáta Tokod, Temesvári u. 15. szám alatti lakos kérelmének a bizottságok javaslatának figyelembe vételével - elutasítását bocsátja szavazásra. 11

12 117/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bugyinkó Renáta ingatlan bérleti kérelmét nem támogatja, részére a Tokod, 7450., illetve hrsz. alatt található kert művelési ágú területeteket nem kívánja bérbe adni. Felelős: jegyző Határidő: kiértesítésre: azonnal 10./ Napirendi pont: Térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos döntés Tóth Tivadar: Tokod Nagyközségért Alapítvány 3 térfigyelő kamera beszerzését támogatja. A kamerák szerelése jelenleg is folyik. A kamerák jeleinek rögzítésére alkalmas berendezés beszerzése szükséges. Két szakember kétféle megoldási lehetőségről nyújtott be árajánlatot, amit a bizottságok megtárgyaltak. Kovács László: a Településfejlesztési Bizottság a kedvezőbb árajánlatot javasolja elfogadásra. Robotka László: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megvitatta a kamerarendszerrel kapcsolatos kérdést, és Logosán Gusztáv ajánlatát javasolják elfogadni. Tóth Tivadar: a kamerarendszerrel kapcsolatos a bizottságok javaslatának figyelembe vételével a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 118/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a térfigyelő rendszer kamerák jeleinek rögzítésére alkalmas berendezés beszerzésével, szervizelésével Logosán Gusztáv Tokod, Széchenyi u. 62. szám alatti lakost bízza meg a vállalkozó árajánlata alapján bruttó forint összegben. és jegyző Határidő: azonnal 11./ Napirendi pont: Tokod, Határ úti Általános Iskola szennyvízcsatorna kiváltás és a gerinchálózatra történő rákötéséről való döntés Tóth Tivadar: a József Attila u. és Határ u. közötti ingatlanok telekhatárokon belüli szennyvízcsatorna-szakasz kiépítésével korábban a Képviselő-testület Resszer Károlyné vállalkozót bízta meg, és kérte, hogy a víztelenítést költségkímélő technikával, szivattyúzással oldja meg. Majd a Testület felkérte Pétervári Józsefet, hogy a szennyvízcsatorna-szakasz cseréje, kiváltása érdekében kérjen árajánlatot. 4 ár- 12

13 ajánlat közül a KOZI Kft. árajánlata volt a legkedvezőbb, aki a munkát el is végezte. Kovács László: a Településfejlesztési Bizottság a KOZI Kft-t, mint a legkedvezőbb árajánlatot adó céget javasolta a munkálatok elvégzésére, a munka elvégzése megtörtént. Tóth Tivadar: a Tokod, Határ úti Általános Iskola szennyvízcsatorna kiváltás és a gerinchálózatra történő rákötésére vonatkozó írásos határozati javaslatokat szavazásra bocsátja. 119/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozata Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila út Határ u. közötti ingatlanok telekhatáron belüli szennyvízcsatorna szakasz kiépítése tárgyú 64/2011. (V. 30.) önkormányzati határozatát visszavonja. Határidő: azonnal 120/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat 1.) Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila u. Határ u. közötti ingatlanok telekhatárokon belüli szennyvízcsatorna szakasz teljes körű kivitelezésével (az M jelű és a 2. számú akna közötti szakaszon) a KOZI Kft-t (2534 Tát, Törökvész u. 1.) bízza meg Ft+Áfa vállalkozási díjért. 2.) Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: a vállalkozási szerződés aláírására: a döntést követő 15 napon belül 121/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat 1.) Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila u. - Határ u. közötti ingatlanok telekhatárokon belüli szennyvízcsatorna szakasz kiépítéséhez szükséges kutatóárok létesítésével Resszer Károlyné egyéni vállalkozót (2531 Tokod, Lenin u. 2/b) bízza meg Ft+Áfa összegért. 2.) Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására 13

14 Határidő: a vállalkozási szerződés aláírására: a döntést követő 15 napon belül A 12. és 13. napirendi ponthoz a meghívott vendégek még nem érkeztek meg, ezért a Képviselő-testület a 14. napirendi pont tárgyalását vette előre. 14./ Napirendi pont: Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás évi I. féléves tevékenységéről A.) pont Tóth Tivadar: szeptember 23-án, pénteken a Megyei Közgyűlés ünnepi Megyegyűlést tartott, amin nem tudott részt venni, mert a meghívót későn kapta meg. Az előadás témája: A megyei és települési önkormányzatok változó feladat- és hatáskörei az új közigazgatási rendszerben volt. A járások szervezéséről tájékoztatták a jelenlévőket, ezt az információt egyik polgármestertársától hallotta. Felvetődött a kérdés, hogy mely városok lesznek a járási székhelyek, természetesen Dorogra gondolt, mert az volt korábban is, de nem Dorogot, hanem Esztergomot és Nyergesújfalut javasolják. Akár Nyergesújfaluhoz, akár Esztergomhoz tartozna Tokod, ez a lakosságnak elég tragikus lenne, mert Dorogon minden olyan intézményt kialakítottak, ami a lakosság ellátásához szükséges, nem szólva a közlekedésről. Természetesen erről még döntés nem született, mert február 10-ig kell, hogy beterjesszék a javaslatot a Kormány elé. A soron következő kistérségi értekezleten tárgyalnak erről a kérdésről. Azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozat elfogadásával javasolják, hogy Dorog legyen a járási székhely. Ismerteti a határozati javaslatot. Robotka László: a területeket hogy osztanák meg. Tokod mindig Doroghoz tartozott. Tóth Tivadar: a határozattal az Önkormányzat segíti a helyes döntést. Ami fontos, hogy a közintézmények Dorogon vannak. Kovács László: támogatja a határozati javaslat elfogadását. Holtsukné Papp Rita: mi történik, ha nem Dorog lesz a járási székhely? Tóth Tivadar: az ésszerűség miatt szeretnénk, ha Dorog lenne a járási székhely. Az ismertetett határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 122/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a javaslattevő, és döntéshozó szerveket, hogy a járási székhelyek kijelölésekor a költségtakarékosabb, és 14

15 ügyfélközpontú területi közigazgatás követelményét figyelembe véve, a Tokodon élő polgároknak a járási székhelyű közintézményekhez való akadálytalan hozzáférése érdekében, járási székhelyül Dorog városát jelölje ki. Határidő: október 15. B.) pont Tóth Tivadar: képviselő-társai megismerték a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás évi I. féléves tevékenységéről szóló beszámolót, kéri a véleményeket. Kovács László: a beszámolóból idéz: A Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal. Létezik ez? Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatainak ellátásában, mint a Településfejlesztési Bizottság elnöke nem hallott arról, hogy itt bármilyen együttműködés lenne. Tóth Tivadar: azt nem írták oda, hogy amennyiben ez szükséges, nem volt erre szükség, mert nem kellett olyan döntést hozni, azért nem kerestek meg bennünket. Kovács László: úgy látja a beszámolóból, hogy csak Tokod és Tokodaltáró intézményei nem működnek társulásban. Tóth Tivadar: a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás évi I. féléves tevékenységéről szóló beszámolót szavazásra bocsátja. 123/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás évi I. féléves tevékenységéről szóló beszámolót. Határidő: a Társulás elnökének értesítésére: a döntést követő 8 napon belül A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A Képviselő-testület rátért az elfogadott napirend 13. pontjának tárgyalására. 13.) Napirendi pont: Tájékoztató a falugondnoki feladatok ellátásáról Tóth Tivadar: a falugondnoki feladatok ellátásával kapcsolatos véleményeket várja. Süveges Zoltán: maximálisan elégedett a falugondnok munkájával, június 1- től szeptember 20-ig ilyen rövid idő alatt minden munka elvégzésre került. Gratulál. 15

16 Holtsukné Papp Rita: úgy látja, hogy a falugondnok kevés eszközzel, jó munkát végzett. Kovács László: szintén köszöni a falugondnok tájékoztatóját. Minden testületi ülésen napirenden kellene szerepelnie a falugondnoki feladatokról szóló tájékoztatónak. Az őszi-téli hónapokban, az önkormányzati területeket sorra venni, a gyümölcsfákat, ha szükséges ki kell vágni és a rászorulóknak odaadni. Felhívja a figyelmet a Bartók Béla utcában az aszfaltos utat elfoglalja egy elterebélyesedett bokor, valamit tenni kellene. Tóth Tivadar: a bokor kivágása megtörtént, az akadály elhárult. Köszöni a falugondnok munkáját, és kéri a rendes testületi ülésre az elmúlt hónap munkáiról tájékoztatót készíteni. A Képviselő-testület a falugondnoki feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót követően a 15. napirendi pontot tárgyalta. 15./ Napirendi pont: Tokod szennyvíztisztító telep és csatornahálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntés Tóth Tivadar: október 1-jével lejár a szerződés, ami alapján az OMS Hungária Kft. látja el a szennyvíztisztító telep és csatornahálózat üzemeltetését. Úgy tűnik hajlandóak lesznek arra, hogy ezt a szerződést befejezettnek nyilvánítva október 1-jétől december 31-ig szerződést kössön velük az Önkormányzat, hogy folyamatos legyen a szolgáltatás. Már tárgyaltak arról, hogy azok a díjak, melyekkel jelenleg működik a szolgáltatás a szolgáltatónak nem elfogadható. Az új szolgáltató biztos, hogy díjemelést fog javasolni, hogy az milyen mértékű, erről folynak az egyeztetések. Addig is, amíg konkrétumokkal nem tud szolgálni, meg kell adni a lehetőségét annak, hogy az OMS Hungária Kft-vel legalább év végéig üzemeltetni lehessen ezt a rendszert. Kovács László: egyetért a szerződés meghosszabbításával. Szóba került, hogy gondok vannak, hogy a leendő szolgáltató átvenné-e a szennyvíztisztítót? Tóth Tivadar: az új szolgáltató, mint lehetséges másik szolgáltató átveszi. Viszont, amikor felmérték az egész rendszernek az állapotát kiderült, annyira leromlott állapotban van a szennyvíztisztító, hogy mindenképpen fel kell újítani, költeni kell rá. A szolgáltatónak a környezetvédelmi hatóság felé el kell számolni, az onnan kikerülő szennyvíznek minőségével. Mindenképpen fejleszteni kell a szolgáltatónak a szennyvíztelepet. A telep rendbetételét nem lehet halogatni. A jövőre nézve az Önkormányzat ne csak a díjakban gondolkodjon, hanem abban is, hogy itt egy önkormányzati vagyonról van szó, és az Önkormányzat felel a vagyonnak a megőrzéséért is. Azok a szükséges beavatkozások, amiket már évek óta meg kellett volna tenni, nem következnek be, akkor vagyonvesztés fog történni. A vagyonvesztés miatt is, és a működés miatt is muszáj beavatkozni azokba a rendszerekben, amik lassan összeomlanak. Robotka László: milyen tulajdoni arányban van Tát településsel a tisztítótelep. 16

17 Käfer Istvánné: 60 %-ban Tát, 40 %-ban Tokod, lakosságarányosan. Kovács László: közösen meg kellene nézni a szennyvíztisztító-telepet. Tóth Tivadar: Tokod szennyvíztisztító telep és csatornahálózat üzemeltetésével kapcsolatos írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 124/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat 1.) Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete üzemeltetési szerződést köt az OMS HUNGARIA Kft-vel (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) a szennyvíztisztító telep és csatornahálózat üzemeltetésére október 1. napjától december 31. napjáig. 2.) Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: a szerződés aláírására: szeptember / Napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához Tóth Tivadar: röviddel a képviselő-testületi ülés megkezdése előtt kaptuk meg az anyagot a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, és felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozási lehetőségről. A csatlakozásról kell nyilatkozni és a pályázat kiírásáról. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához történő csatlakozást és pályázatkiírást szavazásra bocsátja. 125/2011. (IX. 26.) önkormányzati határozat 1./ Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. 2./ Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 17

18 3./ Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő által üzemeltetett internetes oldalon elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti. 4./ Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására, és a pályázat kiírására. Határidő: a nyilatkozat benyújtására: október 14. a pályázat kiírására: október / Napirendi pont: Egyebek - Tokod-üveggyár, Hunyadi u. található óvodaépület használatának felmondása - Hársfai Zoltán településrészi megbízott ügye - Tokod-üveggyár, Hunyadi utcában található óvodaépület használatának felmondása Tóth Tivadar: az üveggyári óvoda tulajdonosának szeptember 19-én kelt leveléből ad tájékoztatást, mely értelmében Kellner Jenő a Hunyadi utcában lévő óvodaépület használatának biztosítására létrejött szerződést december 31. napjával felmondja. A levél teljes tartalmának ismertetése után az Önkormányzat és Kellner Jenő vállalkozó között létrejött óvoda használatáról szóló szerződésből idéz, a szerződés 3.) pontja az, ami a levél szempontjából érdekes lenne:.használatbaadó vállalja, hogy az 1.) pontban - részletesen körülírt - ingatlannak az e szerződéshez csatolt vázrajz szerinti részében teljes ingatlannak mintegy 2/3-nyi hányadát teszi ki. A fent említett óvoda elhelyezését határozatlan időre továbbra is biztosítja mindaddig, amíg azt alapítóként a Használó fenntartja, és annak működési feltételeiről gondoskodik. A 3.) pontban a használatért a Használatbaadót külön juttatás nem illeti meg, azonban az 1.) pont szerinti teljes ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatos közüzemi költségeket a Szerződő Felek együttesen viselik az alábbiak szerint: 1.) A teljes ingatlan fűtésének költségei Szerződő Felek között egyenlő arányban oszlanak meg. 2.) Az egyes elkülönültek használatos ingatlanrészek villamos energia és vízfogyasztásának költségeit Szerződő Felek a külön kialakított mérőórák szerint tartoznak viselni. Az egyes közüzemi szervekkel közszolgáltatási szerződéseket saját nevében Használó köt meg azzal, hogy a részére kiszámlázott összegeket 1-2. pontokban foglaltaknak megfelelően saját döntése alapján havonta vagy negyedévente utólag Használatbaadó részére számla alkalmazásával teszi meg. Használó viseli a használattól érintett ingatlanhányad rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadásokat, festés, mázolás költségeit. Az ingatlanhányad fenntartásával járó terheket, értve ezalatt az esetleges közterheket is, a rendkívüli javítások és helyreállítások 18

19 kivételével. A Használatbaadó használatában maradó ingatlanhányad rendeltetésszerű használatához kapcsolódó beépítetlen földterület tekintetében az 1.) pont alapján Használó tulajdonát képezi. Használó Használatbaadó részére kizárólagos és korlátozás nélküli használati jogot biztosít azzal, hogy ennek elkerítéséről Használatbaadó saját költségével gondoskodni köteles. A Szerződő Felek az e szerződés szerintilétesülő használati jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzését mellőzik azzal, hogy azok fennállását e szerződés az ellenkező bizonyításáig minden kétséget kizáróan igazolja. 8.) pont Szerződő Felek e szerződést írásban, közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, kiegészíthetik, vagy a jövőre nézve megszüntethetik. E szerződésnek Használót illető használati jogra vonatkozó rendelkezéseit minden külön jogcselekmény nélkül azonnali hatállyal megszűnnek, amennyiben Használó az 1.) pontban említett óvoda fenntartását, üzemeltetését megszünteti. Használatbaadót a szerződés felmondásának jog csak annyiban illeti meg, amennyiben a Használó az általa használt ingatlanhányadot rongálja, vagy rendeltetésével ellentétes célra használja. Ebben az esetben a szerződés 3 hónapos felmondási időköz beiktatásával írásban mondható fel. Használatbaadót illető egyéb felmondási jogcímeket Szerződő Felek kizárják. Használó e szerződést írásban, indokolás nélkül, 30 napos felmondási időköz beiktatásával bármikor felmondhatja... ez lenne a lényeges a szerződésben ebből a szempontból foglaltaknak. Van egy szakértői nyilatkozat az óvoda fűtési költségeinek megoszlásáról. A tervdokumentáció és a helyszíni vizsgálat alapján a létesítmény fűtési költségmegoszlását javasolja megvalósítani. Tokod Önkormányzat 49,849 %, Kellner Jenő 50,151 %. A költségmegosztás a beépített fűtőfelület figyelembe vételével készült el. Tóth Gábor: a szerződést áttanulmányozta. Az Önkormányzat az épületben óvodát működtet, tehát a használó nem használja rendeltetésellenes célra. A rongálás nem megalapozott kijelentés. A berendezések működnek, a vízellátás biztosított, a gyerekek mindent megkapnak, ami az egészséges és biztonságos környezetet jelenti. A felmondásra mindenképpen reagálni kell. Az óvoda rendeltetésszerűen funkcionál. Tóth Tivadar: ezen a nyáron az Önkormányzat nem kis munkát és pénzt fordított az óvoda felújítására, volt ablakszigetelés, a tetőjavítás is megtörtént, ami nem a Használónak a feladata. Ami a tulajdonos részéről a problémát okozta az, hogy az Önkormányzat nem támogatta a társasházépítést. A felhalmozódott tartozás a fűtési költségek elmaradásából adódik, ami 7,5 millió forint az Önkormányzat felé. Kellner Jenő levelében felsoroltak nem elfogadhatóak, nem kerül kiürítésre az óvoda. Az Önkormányzat számára nem elfogadható a felmondás. Kovács László: az utóbbi 1-2 évben valószínű nem jogos a fűtési költség, Kellner Jenő szóban jelezte az Önkormányzatnak, hogy az ő területén leszerelték a radiátorokat. Dokumentáció nincs arról, hogy mikor, mit szereltek le, és mennyivel csökkent az ő területén a fűtési költség, az utóbbi időben nem jogos a %-os bemondás. Tóth Tivadar: amikor valamilyen változás történik, módosítani lehet a szerződést, és ki kell hívni egy szakértőt. Kérte Kellner Jenőt, hogy legalább kezdje el a tartozás rendezését, de nem tette meg. Megbeszélést javasol Kellner Jenő tulajdonossal. Az ügyben határozat nem született. 19

20 - Hársfai Zoltán településrészi megbízott ügye Tóth Tivadar: a Népjóléti Bizottság elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy az üveggyár településrészi megbízottja a bizottsági ülésen nem vesz részt, illetve ezidáig 1 alkalommal volt jelen az ülésen. Hársfai Zoltán: két műszakban dolgozik, 2 hét délelőtt, 2 hét délután. Ha délutáni műszakban dolgozik, nem minden alkalommal tud a Bizottság ülésein részt venni. Elmondja sérelmeit, problémáit. Hársfai Zoltán: a Bizottság ülésein csak akkor tud részt venni, ha kollégájával műszakot cserél, erre nincs mindig lehetőség. Kovács László: ilyen esetben van-e szankcionálás? Tóth Gábor: csak a képviselőknél van lehetőség szankcionálásra. Az ügyben határozat nem született. Schalk Albert: a Szabadság utca végén köveket raktak le. Pap Kálmán: a kőtörmelék egy részét már letúrták, a másik része folyamatban van. Kovács László: kérdezi, hogy az iszapfogó kitakarítása megtörtént-e? Pap Kálmán: igen. Holtsukné Papp Rita: panaszkodnak, hogy az autóbusz-megállóhelyek nincsenek kitakarítva. Pap Kálmán: ez nem felel meg a valóságnak. Az autóbusz-megállóhelyeket minden reggel összetakarítják. Elképzelhetőnek tartja, hogy délután már szemetes lesz. Holtsukné Papp Rita: felhívja a figyelmet, hogy a Török út rendkívül szemetes. Czirkelbach Olga: Suki Sándor megkereste azzal, hogy az Önkormányzatnak eladná a lakását. Tóth Tivadar: meg kell nézni, mivel van megterhelve az ingatlan. Csíky Gábor, a Csíky és Társa Beruházás-szervező KKt. műszaki igazgatója, Hajdu Sándor, a Hajdu Építőipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője és Hajduné Kiss Mariann 19 óra 5 perckor érkezett meg a képviselő-testületi ülésre. A Képviselő-testület a vendégek megérkezését követően tárgyalta a 12. napirendi pontot. 20

21 12./ Napirendi pont: Tájékoztatás a Hegyeskő Általános Iskola (Tokod, Béke u. 26.) beruházásával kapcsolatos kivitelezési munkákról Tóth Tivadar: köszönti Hajduné Kiss Mariannt, Csíky Gábort, és Hajdu Sándort. A tokodi tornacsarnok és iskolabővítés építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó tájékoztató anyagot a Képviselő-testület megkapta, melyben mindent nyomon lehet követni, ami a beruházásra vonatkozik. A projekt-értékelésről szóló anyagot a Képviselő-testület megismerte, kérdezi Csíky Gábort, hogy a tájékoztató anyagot kiegészíti-e? Csíky Gábor: a tokodi Önkormányzat Képviselő-testülete kérte fel arra, hogy nyújtson segítséget a tokodi iskola fejlesztése kapcsán. Az előzményekről tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Tokod Önkormányzata akkor egy PPP programot nyert el, és nagyon helyesen az akkori polgármester erősen vacillált a teljes Képviselőtestület egyetértésével abban, hogy elfogadja-e vagy nem fogadja el a PPP programot. Gazdaságossági számítás született és egyértelműen világossá vált, hogy nem jó Tokodnak, ha belemegy ebbe a PPP programba. Ez nem történt meg. Ennek kiváltására született az a döntés, hogy az iskola finanszírozására egy hitelfelvételi konstrukcióval, közbeszerzéssel segítsék az Önkormányzatot, ami meg is történt. A közbeszerzési eljárást is lebonyolította, amely a tervező kiválasztására vonatkozott. A tervek átvétele után szabályos közbeszerzési eljárásra került sor a hitelt nyújtó pénzintézet kiválasztására, majd a kivitelezői feladatok ellátására. A tornacsarnok és iskolabővítés építési munkáinak kivitelezésére kiírt felhívás két ütemben történő megvalósításról szólt. Helyesen az Önkormányzat úgy döntött, hogy először az I. ütem kerül megvalósításra, a II. ütemet akkor kezdi meg, ha a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A II. ütemre még egy közbeszerzést nem kellett végrehajtani. A két ütem között nem kevés idő telt el, de erre is sor került. Nem volt vita azon, hogy ki, milyen konstrukcióval és finanszírozással hajtja végre a II. ütemet. Eltelt egy év és a garanciális eljárások is megkezdődtek. Elmondja sérelmét, ami saját cégét érinti, ezt kötelességének érzi, mert az elmúlt heteknek, hónapoknak a tokodi iskola-beruházás eseményei cége presztisét rontották. Úgy érzi, hogy cége segítette az Önkormányzatot, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Kéri, hogy beszéljék meg a problémákat, a felmerülő kérdésekre válaszol, ne az előző Önkormányzatot hibáztassák, és zárják le a témát. Tóth Tivadar: már reagált arra, hogy nem az előző Képviselő-testületen szeretnének valamit keresni, szó sincs erről. Tisztelik azokat, akik az előző időszakban dolgoztak a falu érdekében. A jelenlegi Képviselő-testületben is van három olyan képviselő, aki az előző ciklusban is részt vett a testületi munkában. A maga részéről tiszteli azt, hogyha valaki 12 évig polgármester és újra és újra megválasztja a falu közössége, ez már magában is tiszteletet érdemel. Lehet 1-2 szerencsétlen félreértés az egész eljárásban, vagy a rutintalanság miatt néhány olyan dolog szerepel, ami talán jobb megoldást kívánt volna. Szeretné megnyugtatóan lezárni ezt a dolgot. Az összefoglalóból egy részletet ismertet: Az építmény, az országos kivitelezési átlagnak megfelelő minőségben, az átalányáras szerződés szerinti összegen belül, és a megállapodásoknak megfelelő határidőre elkészült. Tény, ezt az épületet az iskola használja, sportolnak. Az is tény, mint a legtöbb beruházásnál vannak problémák. Nyilvánvalóan olyan csapadékos év, mint a tavalyi volt előhozta az összes fogyatékosságait a tetőszerkezetnek és a vízelvezetésnek. Ezeket a hibákat észlel- 21

22 tük, az iskola is jelezte. Ennek kapcsán merült fel az, hogy nem kellene-e megvizsgálni az egész beruházásnak a folyamatát, ha valami szándék vezetett csak ennek a tisztázása. Jórészt ez megoldódott, de még mindig a jegyzőkönyvekben azt lehet olvasni, hogy további egyeztetést igényel a tervezővel, mi okozhatja például a beázásokat. Jó lesz, ha ezeknek a végére járunk és megoldódnak a problémák, és a tájékoztatóval az egész beruházást megnyugtatóan tudjuk rendezni. Hajdu Sándor: megnyertek egy tendert, mert a referenciáik megfelelőek voltak. A költségkeretben I. ütemben megnyertek egy generálmunkát, ez a generálmunka az elért hitel kaptafájára I-es és II-es ütemre lett módosítva. Az I. ütem 166 millió forinttal szemben 200 millió forintba került azért, mert a lemeztelenített költségbe nagyon jól tudtuk építtető, bonyolító, hogy a gépészeti dolgok elmaradtak, körülbelül 30 millió forintos nagyságrendben. A szerződés szerint a pótmunkák, az aszfalt elkészült m 2 -ben. Kitér a tetőszerkezetre, mely összetett geometriai szerkezetű tető, olyan vízelvezetési többletek adódtak, ami vagy nem került számításra, vagy a rendkívüli csapadékos időjárás az oka. Kérése, hogy a garanciális költségeit szavazza meg a Testület. Kötelező garanciális javítás 1 év + 49 hónap. Sehol nincs az épületnek olyan problémája, ami ne adna arra lehetőséget, ha befejezik a simításokat, kifizetésre kerüljön. Összességében nem ő tartozott a településnek, hanem Tokod tartozott 40 millió forint körüli összeggel cégének. Tóth Tivadar: az elmúlt év október 4-én hivatalába lépésekor az asztalán talált egy 40 millió forintról szóló számlát, és értesült arról, hogy az épület mindenhol beázik. A beázás okát próbálták felderíteni, több órát töltöttek együtt, és jegyzőkönyveket fogalmaztak meg. Amint egy dolog tisztázódott a pénzügy már utalt is. Ezzel a mostani beruházással kapcsolatban is az van, amint azt olvassa a jegyzőkönyvben, hogy a hibákat sikerül megszüntetni, abban a pillanatban a 6 millió forint átutalásra kerül. Csíky úr projekt értékelése segítséget nyújt a beruházás egész folyamatának áttekintéséhez. Bárki, bármi komoly dolgot meg akar kérdőjelezni, akkor azokat is figyelembe kell venni, amit az előterjesztés tartalmaz, hogy nemcsak az Önkormányzat, nemcsak a Bonyolító, hanem külsős szervek is folytattak ellenőrzést, amikor ez az építkezés történt, november közepén a felettes szervek többféle dolgot megvizsgáltak, a kivitelezési, engedélyezési tervek azonosake, a kivitelezés során a műbizonylatok meglétét, az építési dokumentáció megfelelését. Vizsgálták a bontott hulladék megfelelő kezelését, szállítást. A kivitelezési minőségi vizsgálat nem tárt fel szabálytalanságot, hiányosságot. A tájékoztatót tudomásul veszi, hiszen más dokumentumok is ezt alátámasztják. Képviselőtársai részéről, ha bárkinek a jelenlévő vendégekhez kérdése van, tegyék fel. Czirkelbach Olga: mi lesz az a munka, amit még elvégeznek? Csíky Gábor: bonyolítóként 2-3 napot kér, hogy jegyzőkönyvre reagáljon. A jegyzőkönyv minden pontjára konkrét, pontos, precíz választ ad majd. Már mos látja, hogy két vagy három olyan pont van, ami úgy tűnik, hogy nem garanciális kérdés. A korábbi megbeszélés után felvette a tervezővel a kapcsolatot, hogy akkor, amikor tervezte az épületet, milyen tervezési szabályok szerint számolta a tető lefolyóval kapcsolatos dolgokat, ha az akkori szabályoknak megfelelően vissza tudják igazolni, ha ez úgy megfelel a tervezésnek, akkor nincs tervezési hiba. Mit kell tenni, hogy ez soha ne forduljon elő, azt írásban közli. Czirkelbach Olga: a szendvicspanelekre tér ki, amelyek komoly összegbe kerülnek. 22

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. október 11.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. március 6-án megtartott rendkívüli testületi üléséről

a Képviselő-testület 2014. március 6-án megtartott rendkívüli testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2014. március 6-án megtartott rendkívüli testületi üléséről Tartalmazza: 28.-34. (III. 6.) számú határozatokat 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2014. március

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (Öreg

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. november 13-án 8.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:389-11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 6960/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről Az ülés helye: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. november 25. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

Napirend: JEGYZŐKÖNYV

Napirend: JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 24-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Békássy Szabolcs képviselő Bakos András. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Száger Gyula

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Békássy Szabolcs képviselő Bakos András. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Száger Gyula JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyílt üléséről 2012. november 20-án 17 00 órakor, a i Hivatal Nagytermében. Jelen vannak: Bóna Zoltán polgármester Gergőné

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

11. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.)

11. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-11/2011. iktatószám 11. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 2-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (Öreg

Részletesebben

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. március 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 6-11, d./ határozata: 30-61, Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. október 02.-án megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

KT-2013-13 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. augusztus 6-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek:

KT-2013-13 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. augusztus 6-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-i rendkívüli, nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190/2013 (VIII.06.) KT-2013-13 2 J E G Y

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása.

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén. 5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Győrzámoly Községi Önkormányzat

Győrzámoly Községi Önkormányzat Győrzámoly Községi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. december 2. napján a 16.15 órakor kezdődő ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben