Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t"

Átírás

1 Mátészalka Város Képviselő-testület március 28. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 6-11, d./ határozata: 30-61, Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t 1) Előterjesztés Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában című Akcióterületi Terv elfogadásáról 2) Előterjesztés Mátészalka Város Közterületi Arculati Stratégiájának elfogadásáról 3) Előterjesztés Homlokzati Felújítási Alap létrehozásáról 4) Előterjesztés Mátészalka belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése projekt tárgyú ÉAOP-5.1.2/D3-11. kódszámú pályázat keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok kiválasztásáról 5) Előterjesztés Óvodafejlesztés Színvonalas szakmai-módszertani tárgyi eszközfejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában tárgyú TÁMOP / kódszámú pályázat keretében ellátandó közbeszerzési és versenyeztetési feladatok ellátása és eljárások lebonyolítása feladatok kiválasztásáról 6) Előterjesztés A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban tárgyú TÁMOP / kódszámú pályázat keretében ellátandó közbeszerzési és versenyeztetési feladatok ellátása és eljárások lebonyolítása feladatok kiválasztásáról 7) Beszámoló Mátészalka város közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetéről 8) Előterjesztés a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet módosításáról 9) Előterjesztés a települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról szóló rendelet módosításáról

2 ) Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2012. (X.19.) rendelet módosításáról 11) Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 12) Mátészalka Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről szóló 6/2003. (III.14.) Ök. számú rendelet, és a háziorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról 13) Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 7/2012. (III.30.) rendeletének módosításáról 14) Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka igazgatói állásának pályázati kiírásáról 15) Előterjesztés a évi lakáshasznosítási javaslatról 16) Előterjesztés a Négy Évszak Óvoda alapító okiratának módosításáról 17) Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 18) Előterjesztés az MTK Kyokushin Karate Szakosztályának kérelméről 19) Előterjesztés a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározásáról 20) Beszámoló a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről, működési feltételeiről, feladatairól 21) Beszámoló az MMTK Sportegyesület és a Városi Kispályás Labdarúgó Egyesület évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás felhasználásáról 22) Beszámoló az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 23) A képviselő-testület pénzügyi bizottsága elnöknek megválasztásáról 24) Bejelentések Mátészalka, március 28. Szabó István polgármester

3 Készült: Mátészalka Város képviselő-testület március 28. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) üléséről Az ülés helye: Városháza III. emeleti tanácskozó terem J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 2 Dankai Tamás 1-17 Dienes Béla 1-19 Katona Péter 1-6 Kovács Sándor 1-10 Kövendy Zsolt 1-22 Lukács Bertalan 1-12 Oláh András 1-16 Szabó Attila 1-1 Szabó István 1-11 Dr. Szászi István 1-18 Dr. Szondi Zita 1-8 Vékony János 1 - Az ülésről távol maradt: Dankai Tamás képviselő, Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Takács Csaba jegyző Dr. Ugron László aljegyző Dr. Hadi Éva önkormányzati és jogi irodavezető Dávidné Szabó Aranka az intézményi, közművelődési és sport iroda képviseletében Hirschmanné Marosi Anna pénzügyi irodavezető Marótiné Bíró Gyöngyvér közigazgatási és okmányiroda vezető Kovács István műszaki irodavezető Pappné Tarcsa Noémi belső ellenőrzési irodavezető Potosné Kovács Zsuzsanna jegyzői kabinetvezető Valamint: Dr. Balogh Barnabás r.alezredes(7.tsp.) Bakos Olivér r.alezredes, kapitányságvezető (7.tsp.) Bán Attila tűzoltó parancsnok (20.tsp.) Nagy László Városi Kispályás Labdarúgó Egyesület elnöke (21.tsp.) Jegyzőkönyvvezető: Erdélyi Andrea és Dr. Fekete Adrienn

4 Szabó István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a polgármesteri hivatal munkatársait, és azokat, akik a televízió képernyőjén keresztül követik figyelemmel a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy 11 képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy a képviselő-testületi ülés napirendjeinek megtárgyalása előtt eskütételre kerül sor. Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött Csizmadia József és Szabó Attila urak nem képviselő bizottsági tagokká történő megválasztásáról. Az önkormányzati törvény rendelkezéseinek megfelelően, ahhoz, hogy bizottsági munkájukat megkezdhessék a képviselő-testület előtt esküt kell tenniük. Felkéri Csizmadia József és Szabó Attila urakat, hogy a képviselő-testület előtt tegyenek esküt és írják alá az esküokmányt. Munkájukhoz sok sikert kíván. Az eskütételt követően a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy sürgősségi indítvánnyal kívánja kiegészíteni az ülés napirendjét a képviselő-testület pénzügyi bizottsága elnökének megválasztásáról szóló előterjesztéssel. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés sürgősségi indítvánnyal történő napirendre vételét. Szavazás Tárgya: előterjesztés sürgősségi indítvánnyal történő napirendre vételéről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol -

5 SZABÓ ISTVÁN Kiegészítésként elmondja, hogy a hét közben kiküldött napirend kiegészítésben található előterjesztések megtárgyalásával kellene kezdeni az ülést, tekintettel arra, hogy több a képviselő-testület által hozott döntést is, hiánypótlás keretében továbbítani kell még a mai napon. Elmondja továbbá, hogy az ülés előzetesen kiküldött napirendi ajánlásában a 10. napirendként szereplő; a Városi Művelődési Központ Nonprofit Kft. formában történő működtetéséről szóló előterjesztést előterjesztőként visszavonja. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosított napirendet elfogadta. Szavazás Tárgya: módosított napirendről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Tárgy (1.tsp) Előterjesztés Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában című Akcióterületi Terv elfogadásáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények DIENES BÉLA A városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2013.(III.28.) Kt. számú HATÁROZATA Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában Akcióterületi Terv elfogadásáról A Képviselő-testület 1. Elfogadja a határozat mellékletét képező Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában Akcióterületi Tervet. 2. Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az előzetesen Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában címmel beadott pályázati anyaghoz az elfogadott Akcióterületi Tervet csatolja. Határidő: azonnal Felelős : Szabó István polgármester Szavazás Tárgya: Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában Akcióterületi Terv elfogadásáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Tárgy (2.tsp) Előterjesztés Mátészalka Város Közterületi Arculati Stratégiájának elfogadásáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve

7 Bizottsági Vélemények DIENES BÉLA A városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. Hozzászólások SZABÓ ISTVÁN Kiegészítésként elmondja, hogy jelen Közterületi Arculati Stratégia nevet viselő dokumentum azokat az arculati elemeket tartalmazza, amelyek a különböző közterületi rekonstrukciós munkák során váltak szükségessé, mint például, az utcabútorok, a rekonstrukciók során elhelyezendő műszaki objektumok eszközök, létesítmények, használati tárgyak, (szemétgyűjtők, kandeláberek, bútorzatok ívó kutak és hasonló utcai berendezések). Ezek az eszközök fontos szerepet játszanak a város egységes arculatának megteremtésében, különös tekintettel a kiemelt jelentőségű belváros illetve régi város központra (Kossuth utca). Az előterjesztésben szereplő dokumentumokat és javaslatokat a város főépítésze tette meg szakági tervezők bevonásával. A napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013.(III.28.) Kt. számú HATÁROZATA Mátészalka Város Közterületi Arculati Stratégiájának elfogadásáról A Képviselő-testület 1.Elfogadja a határozat mellékletét képező Mátészalka Város Közterületi Arculati Stratégiáját 2.Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az előzetesen Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában címmel beadott pályázati anyaghoz az elfogadott Mátészalka Város Közterületi Arculati Stratégiáját csatolja. Határidő: azonnal

8 Felelős : Szabó István polgármester Szavazás Tárgya: Mátészalka Város Közterületi Arculati Stratégiájának elfogadásáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Tárgy (3.tsp) Előterjesztés Homlokzati Felújítási Alap létrehozásáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények DIENES BÉLA A városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. SZABÓ ISTVÁN Tájékoztatásul elmondja, hogy egy olyan alap létrehozásáról szól a döntési javaslat, amely még ha szerény összeggel is, de remények szerint évrőlévre gyarapodóan megteremti a lehetőségét annak, hogy a város arculata szempontjából meghatározó koros épületeknek a homlokzat felújítása lehetővé váljon. Ezzel az önkormányzat szerény ösztönzést tudna nyújtani a régi épületek felújítására. Az alap létrehozásának egyik fontos célja még az is, hogy a tulajdonosokkal együttműködve sikerüljön az épületek eredeti arculatának visszaállítása, mely épületek Mátészalka arcát őrzik. A napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

9 A Képviselő-testület MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2013.(III.28.) Kt. számú HATÁROZATA Homlokzati Felújítási Alap létrehozásáról 1. Elhatározza, hogy létrehozza Mátészalka Város Homlokzati Felújítási Alapját, mely alapot a Kossuth utca és a Hősök tere leromlott állapotú, meghatározó utcaképi megjelenésű ingatlanjai utcafronti homlokzatának felújítására lehet pályázati keretben felhasználni. 2. Elhatározza, hogy a felújítási alapba költségvetéséből biztosítja az évenkénti Ft befizetését 3. Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Alap felhasználását megalapozó rendelet-tervezetet elkészítse 4. Felhatalmazza a Polgármestert Arra, hogy az Alap felhasználására irányuló pályázati rendszert dolgozza ki és terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Határidő: május 2. Felelős : Szabó István polgármester Szavazás Tárgya: Homlokzati Felújítási Alap létrehozásáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol -

10 Tárgy (4.tsp) Előterjesztés Mátészalka belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése projekt tárgyú ÉAOP-5.1.2/D3-11. kódszámú pályázat keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok kiválasztásáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények DIENES BÉLA A városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. OLÁH ANDRÁS A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2013. (III.28.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A Mátészalka belterületi bel-és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése projekt tárgyú ÉAOP-5.1.2/D3-11. kódszámú pályázati keretében ellátandó projektmenedzsment feladatok kiválasztásáról A Képviselő-testület 1. A Mátészalka belterületi bel-és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése projekt tárgyú ÉAOP-5.1.2/D3-11. kódszámú pályázat keretében végzendő projektmenedzsment feladatok ellátására a K Projekt Management Kft. (4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 56.) árajánlatát ítéli nyertesnek az abban szereplő Ft + 27% ÁFA = Ft bruttó megbízási díjjal. 2. Felhatalmazza Mátészalka Város Polgármesterét arra, hogy az Önkormányzat nevében a K Projekt Management Kft-vel a pályázat tartalmának lebonyolításához szükséges

11 projektmanagementi feladatok elvégzésére a vállalkozási szerződést kösse meg. Határidő: április 10. Felelős: polgármester Szavazás Tárgya: Mátészalka belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése projekt tárgyú ÉAOP-5.1.2/D3-11. kódszámú pályázat keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok kiválasztásáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Tárgy (5.tsp) Előterjesztés Óvodafejlesztés Színvonalas szakmaimódszertani tárgyi eszközfejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában tárgyú TÁMOP / kódszámú pályázat keretében ellátandó közbeszerzési és versenyeztetési feladatok ellátása és eljárások lebonyolítása feladatok kiválasztásáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények DIENES BÉLA A városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. OLÁH ANDRÁS A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.

12 A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2013. (III.28.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A Óvodafejlesztés Színvonalas szakmai-módszertani tárgyi eszközfejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában tárgyú TÁMOP / kódszámú pályázat keretében ellátandó közbeszerzési és versenyeztetési feladatok ellátása és eljárások lebonyolítása feladatok kiválasztásáról A Képviselő-testület 1. A Óvodafejlesztés Színvonalas szakmai-módszertani tárgyi eszközfejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában című TÁMOP / kódszámú pályázat keretében ellátandó közbeszerzési és versenyeztetési feladatok ellátására az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.-t (1024 Budapest, Buday László u. 2. I/2) ajánlatát ítéli nyertesnek Ft + 27% ÁFA = Ft bruttó díjjal. 2. Felhatalmazza Mátészalka Város Polgármesterét, hogy az Önkormányzat nevében az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-vel a pályázat közbeszerzési versenyeztetési és lebonyolítói feladatok ellátására a vállalkozói szerződést kösse meg. Határidő: április 01. Felelős: polgármester Szavazás Tárgya: Óvodafejlesztés Színvonalas szakmai-módszertani tárgyi eszközfejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában tárgyú TÁMOP / kódszámú pályázat keretében ellátandó közbeszerzési és versenyeztetési feladatok ellátása és eljárások lebonyolítása feladatok kiválasztásáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem

13 Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Tárgy (6.tsp) Előterjesztés A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban tárgyú TÁMOP / kódszámú pályázat keretében ellátandó közbeszerzési és versenyeztetési feladatok ellátása és eljárások lebonyolítása feladatok kiválasztásáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények DIENES BÉLA A városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. OLÁH ANDRÁS A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Kérdések KATONA PÉTER Az előterjesztésben szereplő árajánlatok hasonlóak egymáshoz. Fontosnak tartja, hogy a képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el, de kérdése az, hogy milyen ismeretekkel rendelkezik az önkormányzat ezekről a cégekről, vagy csak az ár miatt döntöttek a cég mellett? SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy ezeknél a szolgáltatásoknál, általában az ár dönt, de az önkormányzat tájékozódik arról is, hogy különböző cégeknek milyen jellegű projektekben vannak tapasztalataik. Az előterjesztésben ajánlatot tevő cégek képzési, eszközfejlesztési, és kifejezetten ilyen intézményfejlesztési projektekben rendelkeznek tapasztalattal. KÖVENDY ZSOLT

14 Kérdezi, hogy a menedzsmenti feladatokat az önkormányzat valamelyik cége, mint például a Városfejlesztési Kft. nem láthatta volna-e el? Az önkormányzatnak minden forrásra szüksége van, ezért érthetetlen számára, hogy ezeket a nem olyan nagy szakmai feladatokat, miért külső cégek látják el. Nem örül annak, hogy ezeket a faladatokat kiszervezi az önkormányzat városon kívüli távolabbi cégeknek. A város érdeke véleménye szerint az lenne, hogy saját menedzsmentje legyen, ami képes a kisebb és nagyobb projekteket megfelelő színvonalon határidőre befejezni. SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy alapelvi szinten egyetért Kövendy képviselő úrral, de korábbi projektekben szerzett tapasztalatok és az a tény, hogy a városnak jelenleg is rendkívül nagyszámú futó projektje van, és az erre rendelkezésre álló projektmenedzsmenti kapacitása véges, valamint teljes mértékben kihasznált, rákényszeríti az önkormányzatot arra, hogy külső erőforrást vegyenek igénybe. A Városfejlesztési Kft. a korábbi időszakban sajnos, bizonyította, hogy nem sikerült létrehoznia azokat a kapacitásokat, amelyek ezeknek a feladatoknak az ellátásához szükségesek. Jelenleg is a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a közreműködése nélkül a futó projekteknek a projektmenedzsment feladatai nem lennének megfelelően ellátva, ezért az elmúlt időszakban és a legjelentősebb beruházást érintően a G jelű város rekonstrukciós projektben a Polgármesteri Hivatal munkatársainak kellett részt venniük, mert a VFT sajnos nem tudott megbirkózni ezzel a feladattal. A projektmenedzsment sok esetben nem elsősorban a projekt tárgyát képező feladatbeli konkrét jártasságot igényel, hanem nagyon precíz fegyelmezett adminisztratív tevékenységre való képességet. Szükséges a nagyon bürokratikus pályázati eljárás rend precíz ismerete és az annak a végrehajtására való képesség. A napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2013. (III.28.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban tárgyú TÁMOP / kódszámú pályázat keretében ellátandó közbeszerzési és versenyeztetési feladatok ellátása és eljárások lebonyolítása feladatok kiválasztásáról

15 A Képviselő-testület 1. A A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban című TÁMOP / kódszámú pályázat keretében ellátandó közbeszerzési és versenyeztetési feladatok ellátására az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.-t (1024 Budapest, Buday László u. 2. I/2) ajánlatát ítéli nyertesnek Ft + 27% ÁFA = Ft bruttó összeggel. 2. Felhatalmazza Mátészalka Város Polgármesterét, hogy az önkormányzat és az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-vel a pályázat közbeszerzési versenyeztetési és lebonyolítói feladatok ellátására a vállalkozói szerződést kösse meg. Határidő: április 01. Felelős: polgármester Szavazás Tárgya: A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban tárgyú TÁMOP / kódszámú pályázat keretében ellátandó közbeszerzési és versenyeztetési feladatok ellátása és eljárások lebonyolítása feladatok kiválasztásáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Tárgy: (7. tsp) Beszámoló Mátészalka város közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetéről Előadó: Bakos Olivér r. alezredes, kapitányságvezető Előterjesztés mellékelve SZABÓ ISTVÁN Köszönti Dr. Balogh Barnabás alezredes urat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatóját és Bakos Olivér rendőr alezredest, mátészalkai kapitányságvezetőt.

16 BAKOS OLIVÉR Írásos beszámolóját kiegészítve elmondja, hogy az elmúlt évben több vállalást is tettek, ahol közösen próbáltak a közlekedés terén előrejutni, különösen a városon áthaladó főútvonalak zöldhulláma tekintetében. Ez ügyben több levélváltás is történt a közút kezelőjével. Jelenleg a zöldhullám megépítésével kapcsolatosan előrelépés történt, de a probléma még mindig nem oldódott meg. Kicsi könnyebbséget jelent, hogy az autópálya megépítésével a kamionforgalom lecsökkent. Viszont továbbra is problémát jelent a gyalogos és a kerékpáros forgalom, amelynek javítására, a KRESZ szabályok betartására, a közlekedők biztonságának megvédésére több akciót is szerveztek, melynek az eredménye is már látszik. Ennek ellenére a tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberek felelőtlenül viselkednek. Továbbra is veszélyes pontnak minősül az Alkotmány út, melyre fokozottabb figyelmet kell fordítani. A balesetek megelőzése érdekében a rendőrkapitányság mindent megtesz, a cél nem a büntetések kiszabása, hanem az, hogy a veszélyhelyzet elhárítására felhívják az emberek figyelmét. Országos tendencia, amely Mátészalkán is igaz, hogy a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak a közlekedési balesetek okozásában nőtt a szerepük. A közlekedési bűncselekmények, és az áldozatok száma csökkent, kevesebb halálos közlekedési baleset történik a megyében. Tapasztalata szerint a gépjárművel közlekedők felelősebb magatartást tanúsítanak, kevesebb a gépkocsiban telefonáló személy, és azoknak a száma is csökkent, akik nem kötik be biztonsági övüket. További problémát jelent, hogy a kerékpárutak számának növekedésével együtt jár az, hogy a kerékpárosok figyelmetlenül közlekednek. Ennek megelőzése érdekében nemcsak a közlekedés ellenőrzés eszközeit, hanem figyelemfelhívó eszközöket is felhasználnak, az általános iskolákba, és középiskolákba próbálnak eljutni azért, hogy a fiatalokkal is megismertessék a közlekedési szabályokat. Összességében elmondja, hogy a legtöbb lakosság által is ismert probléma a közlekedés-rendészet területén jelentkezett az elmúlt évben. Rendkívül örvendetesnek tartja a város felújítási programját, melynek következtében a parkolók rendbetétele elkezdődött, több helyet alakítottak ki a parkolás rendjének biztonságossá tételéhez, ennek következtében kevesebb a szabálytalanul megálló, a közlekedést akadályozó gépkocsi száma. Bízik benne, hogy ez a fejlesztés folytatódni fog, ehhez a rendőrség a városnak azt a partnerséget nyújtja, hogy segít abban, hogy a parkolóhelyeket használják a városlakók, az itt közlekedők. Ami a rendőri munka iránti bizalmat illeti, elmondja, hogy itt is történt előrehaladás. Korábban nagyon sok esetben találkoztak olyan felderített ügyekkel, ahol több bizonyítási eszközt megtaláltak, de a sértett személye ismeretlen maradt. Ezek a számok folyamatosan csökkenek, amely a bizalom erősödésének a jelét mutatják. A város külterületére is több figyelmet

17 kívánnak fordítani. Azt gondolja, hogy nemcsak lakossági elvárásként, hanem szakmai szempontok figyelembevételével is sikerült megvalósítani azt a programot, melynek keretében a kapitányság dolgozói a lakossággal együttműködve, problémáikat meghallgatva végzik tevékenységüket. Véleménye szerint a város közbiztonságának központi eleme az, hogy mekkora területet tud a rendőrség ellenőrizni, és hogy mennyi időt tud kint tölteni az utcákon, akár gépkocsival, akár gyalogosan. Kérdések SZABÓ ATTILA A legutóbbi tankerületi ülésen, ahol a kapitányságvezető úr is részvett, elhangzott hogy egy pályázat keretében a rendőrkapitányság civil személyek alkalmazására kap lehetőséget, mely személyek közül egyesek átkerülnek az iskolákhoz. Kérdése, hogy mi lenne ezeknek a személyeknek a konkrét feladata? Mikortól kezdődne ez a program, és mennyi időre szólna? OLÁH ANDRÁS A gazdasági válság mennyiben befolyásolja a gazdasági és személy elleni bűncselekmények számának változását? Mennyiben jelent nagyobb terhet és több feladatot a rendőrkapitányságnak az, hogy nem csak a Mátészalkán és térségében elkövetett bűncselekményeket kell feldolgoznia? Miért a Mátészalkai Rendőrkapitányság feladata e bűncselekmények feldolgozása? KÖVENDY ZSOLT Célszerűnek tartaná az energiaitalok forgalmazásának korlátozását, és a 14 éven aluli gyermekkorú személyek részére történő kiszolgálásának akadályozását. Arra kéri a megjelenteket, hogy ebben legyenek partnerek, mivel ez egy össztársadalmi probléma, amelynek megoldása a 14 éven aluli gyermekek védelme érdekében nagyon fontos lenne. Elmondja, hogy a zöld hullám megteremtése nagy segítség lenne, mivel nyári időszakban a megrekedő forgalom óriási környezetszennyezést jelent a környéken lakók számára. Elengedhetetlenül szükségesnek tartja ennek a megteremtését, melyben a képviselő-testület is segítségére lesz a rendőrségnek. Végül köszönetét fejezi ki a rendőrkapitányságnak az elkészített beszámolóért, és az elvégzett munkájáért. KATONA PÉTER

18 Elmondja, hogy a város külterületén elszaporodtak a kis és nagyobb értékű lopások. Kérdése, hogy milyen lehetőségek vannak ennek megelőzésére? VÉKONY JÁNOS A rendelkezésre álló adatok alapján 2012-ben a kábítószerrel való visszaélés száma csökkent. Kérdése, hogy mennyire van jelen a kábítószer Mátészalkán a jelenleg működő éjszakai szórakozóhelyeken? Hogyan, milyen módszerrel lehetne megfékezni a hétvégi garázdálkodókat? DR. BALOGH BARNABÁS Úgy gondolja, hogy bűnügyi szempontból nincs nagy probléma Mátészalkán, a megyei rendőr-főkapitányság vezetése nevében külön elismerését fejezi ki a Mátészalkai Rendőrkapitányság valamennyi dolgozójának, azért a munkáért, amit a bűnmegelőzés és bűnfelderítés területén végeztek. Elmondja, hogy a közlekedés valójában mindenhol egy sarkalatos probléma, amivel sok településen küzdenek. Szabó Attila képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy Szabolcs- Szatmár-Bereg megyéből indult egy olyan kezdeményezés, amelyben azt szerették volna elérni, hogy a közmunka program keretén belül azokban az iskolákban, ahol több a problémás gyermek, a rendfenntartás elősegítése érdekében állandóan jelen legyen egy vagy két ember. Arra a kérdésre, hogy ez mikor fog megvalósulni, nem tud pontos választ adni. A program célja az, hogy legyen egy állandó személy, aki segíti a pedagógus munkáját, adott esetben segíti a rendőr munkáját, és elsősorban egy minél nagyobb rend kialakításában részt vesz. Oláh András képviselő úr kérdésére elmondja, hogy volt egy pár sorozat jellegű bűncselekmény, ami nem a Mátészalkai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez, hanem más rendőrkapitányság illetékességi területéhez kapcsolódott. A Mátészalkai Rendőrkapitányság munkatársai voltak, akik felderítették ezeket, a bűncselekményeket, és ezért a célszerűség azt kívánta, hogy ha ugyanaz a bűnözői kör ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekményeket követ el, az egy eljárásban kerüljön felderítésre, ezért került kijelölésre a bűncselekmények kivizsgálására a Mátészalkai Rendőrkapitányság. Ami a gazdasági válság és a személyi elleni bűncselekmények számának összefüggését illeti, elmondja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye különös helyzetben van a személy elleni erőszakos bűncselekmények számát illetően. Úgy tűnik, az emberek vérmérséklete itt sokkal hevesebb, mint más megyékben. A személy elleni erőszakos bűncselekmények száma országos viszonylatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében magasabb, és ugyanez jellemző Mátészalkára is a megyén belül lakosra vetítve a személy elleni erőszakos bűncselekmények számát tekintve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye második helyezett az országban.

19 Ami a gazdasági válság és a gazdasági bűncselekmények kapcsolatát illeti, elmondja, hogy mivel egyre nagyobb a szegénység ezért egyre növekszik azoknak a száma, akik bűncselekményt követnek el. Érdekességként elmondja, hogy bűncselekmény történt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ennek körülbelül az 50%-a vagyon elleni bűncselekmény. Mátészalkán 3100 bűncselekmény vált az elmúlt évben ismerté, amiből 731 bűncselekmény történt a városban, ami lényegesen jobb, mint más kapitányságok vonatkozásában, tekintettel arra, hogy máshol a bűncselekmények 50%-át a rendőrkapitányság székhelyén követik el. A vagyon elleni bűncselekmények száma 356 volt az elmúlt évben, ami szintén egy kedvezőbb képet mutat, ami a rendőrség, a város vezetése és a lakosság közös munkájának eredményeként tudható be. BAKOS OLIVÉR Kövendy Zsolt képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy a jog eszközeit felhasználva tudnak a felmerülő problémán segíteni, közös figyelem felhívást kell tenni a 14 éven aluli kiskorú személyek energiaital fogyasztásának korlátozása ügyében. Amennyiben ennek a mértéke meghaladja a még elfogadható szintet, akkor értesíteni kell a gyámügyi és gyermekvédelmi szerveket. Szükség esetén közösen törvénymódosítást kell kezdeményezni, amiben a rendőrkapitányság és véleménye szerint a megyei főkapitányság is partner lesz. Ami a zöldhullám kérdését illeti, elmondja, hogy amíg az illetékesek az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet nem biztosítják, addig a rendőrség a rendelkezésére álló egyéb eszközeit alkalmazza arra, hogy a zöldhullám megvalósuljon. Keresik közösen a megoldásokat, kérik a lakosság segítségét is, mivel sokszor jó javaslatok is elhangzanak részükről, amit a rendőrségi szakmai munkában lehet hasznosítani. Katona Péter képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy a rendőrség a visszatartás egyik nagyon fontos eszközét alkalmazta az ügyben, a felderítést és a bíróság elé állítást. A körzeti megbízotti szolgálat vállal jelentős szerepet a külterületeken, amely mellet rendszeresen járőr szolgálatot is folytatnak, amelynek eredményeképpen sokkal kevesebb az ilyen jellegű bejelentés. Többször sor került a polgárőrök bevonására is, különösen az Ópályi polgárőrökre, hiszen az elkövetők jelentős része Ópályiból érkezett. A megelőzés egyik fontos eleme volt az, hogy a Mátészalka és Ópályi között közlekedőket ellenőrizték, amely meghozta a felderítés eredményét. Vékony János képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy a kábítószer jelenléte visszaszorult a városban. Ez annak is köszönhető, hogy a jegyző úrral együttműködve két üzlet is bezárásra került, ahol bódítószert árusítottak. A kábítószer visszaszorulásához hozzájárult a bűnügyi szolgálat tevékenysége is, mivel több megyében is jelentős kábítószert, terjesztő hálózatot

20 Mátészalkán fogtak el. Elmondja, hogy az internet is veszélyforrást jelent a kábítószer beszerzése terén, ami ellen már szintén lépéseket tettek. A bódítószerek, az ún. dizájn drogok egyre népszerűbbek, melyek nem minősülnek jogi értelemben kábítószernek, de hatásukat tekintve hasonló bódultságot okoznak. Amennyiben ezek között a bódítószerek között valamilyen hatóanyagot találnak, akkor a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani az iskolákra, az internetes megrendelés megszüntetésére, illetve a szombat esti szórakozóhelyekre. Vékony János képviselő úr másik kérdésére válaszolva elmondja, hogy a szombat este mindig kiemelt szolgálati szervezést kap. A polgárőrök, és a közterület-felügyelők erre az időszakra való bevonása, a velük történő együttműködés is eredményes lehet a hétvégi garázdálkodás megelőzése céljából. A napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (III.28.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a Mátészalka város közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról A Képviselő-testület a Mátészalkai Rendőrkapitányságnak a Mátészalka város közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetéről szóló beszámolóját e l f o g a d j a. Szavazás Tárgya: Beszámoló Mátészalka város közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetéről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol

21 Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - SZABÓ ISTVÁN Megköszöni a megjelenteknek a szóbeli kiegészítést, gratulál az eddigi sikerekhez és további jó munkát, kíván a kapitányság teljes állományának. Tárgy: (8. tsp) Előterjesztés a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 22/2001. (XII. 22.) Ök. számú rendelet módosításáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények DIENES BÉLA A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. OLÁH ANDRÁS A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. LUKÁCS BERTALAN A Jogi, Ügyrendi Kisebbségi és Külkapcsolati Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. Kérdések KÖVENDY ZSOLT Ha jól érti a rendeletmódosítás lényegét, akkor az ingatlanon egyedül élő, 70 év feletti tulajdonos esetén a korábbi 100%-os támogatás 50%-ra csökken, a 70 év feletti lakó pár esetén a korábbi 50%-os támogatás 25%-ra csökken. Kéri polgármester urat, hogy erősítse meg az általa elmondottakat. SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy a rendelet módosításának két oka van. Az egyik oka az, hogy a magasabb rendű jogszabályokból eredően az ármegállapítás hatáskörének a megszüntetése miatt rendeletmódosításra van szükség.

22 Ennek következtében a képviselő-testületnek hatályon kívül kell helyeznie a szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj mértékét megállapító szabályozását. A másik oka valóban a díjkedvezményekhez kapcsolódik, mely két jogcímen illeti meg a mátészalkai lakosokat, az életkorral összefüggésben az egyedülálló, illetve nem egyedül élő, de idősebb fogyasztókat. A módosításnak a közvetlen kiváltó oka az, hogy jelentős mértékben növekvő tendenciát mutat ezeknek, a kedvezményeknek az igénybevétele. Ebből arra lehet következtetni, hogy a bekövetkezett díjnövekedések, illetve a lakosság általános anyagi helyzete az egyre jobban ráirányította a figyelmet az igénybe vehető kedvezményekre, és a korábbi évekhez képest is számszerűségében és változatlan igénybevevői szám mellett is a díjnövekedésből eredően növekvő pénzügyi kihatásai vannak a város költségvetésére nézve, ahogyan azt az előterjesztésben szereplő táblázat is mutatja. Tekintettel arra, hogy ez az összeg egy-egyre növekvő kiadást jelent, és az új feladatfinanszírozás rendszerében a városüzemeltetési feladatoknak a forrásai nem a szükséges mértékben állnak a rendelkezésre, ezért kénytelenek javasolni az eddigi kedvezmények csökkentését. Hozzászólások KATONA PÉTER Véleménye szerint olyanok is igénybe veszik ezt a támogatást, akiknek korábban nem volt rá szükségük. Azt gondolja, hogy a növekvő érdeklődés, és a növekvő igény is azt mutatja, hogy most van a legnagyobb szüksége a lakosságnak erre a támogatásra. Mindezekre tekintettel nem ért egyet a támogatási rendszer megváltoztatásával. KÖVENDY ZSOLT Egyetért Katona Péter képviselő úr által elmondottakkal. Véleménye szerint ez az a kedvezmény, amellyel hozzá tud járulni a város az idős korú személyek napi megélhetéséhez, és most, amikor egyre nehezebbek az életkörülmények, nem gondolja, hogy az önkormányzatnak változtatnia kellene a díjkedvezményeken. Amennyiben mégis megteszi, akkor magára hagyja azokat az állampolgárokat, akiket támogatni kellene, hiszen idős korúknál fogva erre ő maguk egyre kevésbé képesek. DR. SZÁSZI ISTVÁN Egyetért az előtte szólókkal, abban, hogy akkor kell a leginkább segíteni a

23 rászorulókon, amikor a legnagyobb szükségük van rá, de az önkormányzat nem vállalhat olyan mértékű támogatást, amelyet maga sem tud teljesíteni. Felhívja a figyelmet arra, hogy ebben az évben nyílt meg az a lehetőség, hogy az egyedülélők, nyugdíjasok, akik viszonylag kevés szilárd hulladékot termelnek igénybe vehessék a kisebb méretű, 75 literes gyűjtőedényzetet, amely után a fizetendő díj is alacsonyabb. Úgy gondolja, hogy a támogatási összeg mérséklésével ösztönzik őket arra, hogy egy kisebb edényzetet vásároljanak. Amennyiben a képviselő-testület egy év múlva úgy látja, hogy a szolgáltató felé kifizetett önkormányzati hányad csökken, akkor visszatérhet az eredeti támogatási arányra. KÖVENDY ZSOLT Az alpolgármester úr szavaira reagálva elmondja, hogy tudomása szerint ezek az emberek, egyedülélők, nyugdíjasok nagyrészt lakásokban laknak, nem családi házas övezetekben. A 75 literes gyűjtőedényzet igénybevételére viszont csak a családi házban élőknek van lehetősége, a panellakásoknál az egységes szabályozás ezt nem teszi lehetővé. SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy az elhangzottak egy részével egyetért, elsősorban azokkal a felvetésekkel, amelyek az idős korúak anyagi nehézségeit érintik. Azonban akkor, amikor nincsenek meg vagy bizonytalanok a rendelkezésre álló anyagi források, akkor járnak el helyesen, ha megőrzik azt a képességüket, hogy tudjanak a lakosságon segíteni, még ha kisebb mértékben is. Hangsúlyozza, hogy nem a támogatás megszüntetéséről van szó, hanem a kedvezmény csökkentéséről, mérsékléséről. Ezen túlmenően, bevezetésre került egy kisebb gyűjtőedényzet igénybevételének a lehetősége, amely további tehermérséklést jelent, mivel ennek a költsége alacsonyabb lesz. Úgy gondolja, hogy a 70 éven felüliek többnyire családi házas övezetekben laknak, nem pedig panellakásokban. Katona Péter képviselő úr szavaira reagálva elmondja, hogy azok számára, akik eddig egyáltalán nem vették igénybe a díjkedvezményeket anyagi helyzetük miatt, részükre a csökkentett mértékű segítség is több és nagyobb segítséget jelent, mint amikor nem részesültek semmiféle díjkedvezményben. Összességében úgy gondolja, hogy ez a javaslat arra törekszik, hogy megőrizze a kedvezmény rendszerét, és hozzáigazítsa a támogatás mértékét az önkormányzat teherbíró képességéhez. VÉKONY JÁNOS Egyetért az előtte szólók által elmondottakkal. Elmondja, hogy egy korábbi képviselő-testületi ülésen elhangzott az a kérdés, hogy nem lehetne-e áttérni egy súly alapú számításra, mivel a nagyecsedi kezelőben is súly

24 alapján történik a hulladék átvétele. A vonalkód bevezetésével kapcsolatban elmondja, hogy ezek a szállítási lehetőségek a nyugdíjasok felé is egyfajta könnyebbséget jelentenének. Felhívja a képviselő-testület figyelmét arra, hogy ne vesse el ezeket, a lehetőségeket. A napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem volt. A névszerinti szavazást követően a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet módosításáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékokról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 22/2001. (XII. 22.) Ök. számú rendelet 15.. (3), (4), (5), (6) és (7) bekezdései hatályukat vesztik. 2.. A rendelet kiegészül az alábbi 15/B.-al: 15./B Díjkedvezmények: 1.) A díj megfizetésére vonatkozó szociális kedvezményben Mátészalkán bejelentett lakóhellyel rendelkező 70 éves életkor feletti ingatlan tulajdonos részesülhet. A kedvezmény a megállapításától számított 1 évre vonatkozik. 2.) A szociális kedvezmény igénybevételéről kérelmet kell benyújtani, melyről a polgármester dönt. 3) A díjkedvezmény mértéke: a.) az ingatlanon egyedül élő, 70 év feletti tulajdonos részére a kedvezmény mértéke a lakossági szolgáltatási díj 50 %.-a, b.) 70 év feletti lakó pár esetén a kedvezmény mértéke a lakossági szolgáltatási díj 25 %-a,

25 ) A közszolgáltató a díjkedvezmények értékét negyedévenként, a negyedévet követő hónap 15. napjáig számlázza le közvetlenül Mátészalka Város Önkormányzatának, csatolva a kedvezményezettek ellenőrizhető adatait tartalmazó kimutatást. 3.. A rendelet hatálybalépésekor kedvezményben részesülők jogosultságát május 31. napjáig felül kell vizsgálni, és a jogosultságról a 15/B. szerint kell dönteni. 4.. Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. Szavazás Tárgya: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 22/2001. (XII. 22.) Ök. számú rendelet módosításáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Tárgy: (9. tsp) Előterjesztés a települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról szóló rendelet módosításáról Előadó: Dienes Béla és társai Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények LUKÁCS BERTALAN A Jogi, Ügyrendi Kisebbségi és Külkapcsolati Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. DIENES BÉLA A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

26 SZABÓ ATTILA Az Oktatási és Közművelődési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. DR. SZONDI ZITA Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. OLÁH ANDRÁS A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. DIENES BÉLA Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a települési képviselők, bizottsági tagok, és elnökök tiszteletdíjáról szóló rendeletmódosítás nem tiszteletdíj emelkedést jelent, hanem a hiányzások miatt a tiszteletdíjból történő 25%- os csökkentést, amennyiben a képviselő hiányzása negyedévente a képviselő-testületi ülések szavazásainál eléri az 50%-ot. Ha az állandó bizottságban részt vevő képviselő, illetve nem képviselő tag hiányzása negyedévente a bizottsági üléseken eléri az 50%-ot tiszteletdíja a következő hónapban 25%-kal csökken. Mindkettő esetben, amennyiben mulasztásuk eléri a 100%-os mértéket, a tiszteletdíj csökkentése a következő 3 hónapra terjed. Hozzászólások KATONA PÉTER Egyetért azzal, hogy be kell vezetni a hiányzásokra vonatkozó legszigorúbb eljárást. Azt gondolja, hogy van közöttük egy láthatatlan képviselő, aki csupán évente egyszer jelenik meg egy ülésen. Felháborítónak tartja ezt a fajta viselkedést. Támogatja az előterjesztést, viszont rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy ennél szigorúbb szankcióra nincs lehetőség, és így továbbra is el kell tűrniük képviselőtársuk viselkedését. SZABÓ ISTVÁN Korrigálja a Katona Péter képviselő által elmondottakat, hiszen a szankciórendszert nem most vezetik be, az eddig is létezett, a mostani rendeletmódosítás következtében méltányosabb eljárásban fogják vizsgálni a hiányzásokat. A változás annyi, hogy mindezidáig a hiányzásokat egy hónapos időszakokban vizsgálták, most ezt negyedéves időszakokra szeretnék kiterjeszteni, mert ez méltányosabb azokkal szemben, akik rendszeresen és lelkiismeretesen elvégzik a képviselői teendőiket, viszont előfordul az, hogy bármilyen okból, ha egy hónapban egyetlen képviselő-testületi ülés van, és

27 azon nem tudnak részt venni, abban az esetben a szankció sújtja őket. A napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem volt. A névszerinti szavazást követően a képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete a települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról szóló 30/2005. (I.31.) rendelet módosításáról Mátészalka Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 20.. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 17.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2005. (I.31.) önkormányzati rendelete 2. -a helyébe a következő rendelkezés kerül: (1) Ha a képviselő hiányzása (igazoltan vagy igazolatlanul) negyedévente a képviselő-testületi ülések szavazásainál eléri az 50 %-ot, az 1.. (1) bekezdésében megállapított tárgyhavi alapdíja a következő hónapban 25 %-kal csökken. Amennyiben a mulasztás eléri a 100%-os mértéket, a tiszteletdíj 25 %- os csökkentése a következő 3 hónapra terjed. (2) Ha az állandó bizottságban részt vevő képviselő, illetve nem képviselő tag hiányzása negyedévente a bizottsági üléseken eléri az 50 %-ot, az 1.. (2) és (4) bekezdésében megállapított, a bizottsági tagságért járó tiszteletdíja a következő hónapban 25 %-kal csökken. Amennyiben a mulasztás eléri a 100 %-os mértéket, a tiszteletdíj csökkentése a következő 3 hónapra terjed. 2. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. Szavazás Tárgya: A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról szóló rendelet módosításáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen

28 Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Tárgy: (10. tsp) Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2012. (X. 19.) rendelet módosításáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények LUKÁCS BERTALAN A Jogi, Ügyrendi, Kisebbségi és Külkapcsolati Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja képviselő-testület számára. OLÁH ANDRÁS A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja képviselő-testület számára. DIENES BÉLA A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja képviselő-testület számára. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt. A név szerinti szavazást követően a képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (III.29.)önkormányzati rendelete Mátészalka Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2012. (X.19.) rendelet módosításáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 18. (1) bekezdésében; a Magyarország helyi

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. április 23. napján 13:10 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. április 23. napján 13:10 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. április 23. napján 13:10 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 54,

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. július 19. napján 08.00 órai kezdettel tartott ( r e n d k í v ü l i ) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. július 19. napján 08.00 órai kezdettel tartott ( r e n d k í v ü l i ) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. július 19. napján 08.00 órai kezdettel tartott ( r e n d k í v ü l i ) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 93, Száma:

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu Ikt.szám: 9/120-9/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26.

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 17-18, d./ határozata:120-125, Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. október 21-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dísztermében 2015. február 19-én megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen lévő képviselők: Anka László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető I-1/9-4/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. június 23-án megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap Tibor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester, Albert Sándor, Baukó József,

Részletesebben

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. július 3-án 8.30 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme. (Csatolt jelenléti ív alapján!) Horváth Richárd

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Törtel Község Önkormányzata 2747w Törtel, Szent István tér L JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére 6. Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, A foglalkoztatás és életminıség javítása

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február 11-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február 11-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február 11-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 16-án 16 óra 55 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-27/2015. Jegyzőkönyv mely készült 2015. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2013. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Békássy Szabolcs képviselő Bakos András. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Száger Gyula

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Békássy Szabolcs képviselő Bakos András. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Száger Gyula JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyílt üléséről 2012. november 20-án 17 00 órakor, a i Hivatal Nagytermében. Jelen vannak: Bóna Zoltán polgármester Gergőné

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Határozatok: Biharkeresztes. Ártánd. Bojt

Határozatok: Biharkeresztes. Ártánd. Bojt Határozatok: Biharkeresztes BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2016. MÁJUS 26-i EGYÜTTES NYILVÁNOS

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester. Füri Mihály képviselő (később érkezett) Gránitz Gáspár Istvánné képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester. Füri Mihály képviselő (később érkezett) Gránitz Gáspár Istvánné képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 22-én megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

/2012. (VI.22.) kt. határozata

/2012. (VI.22.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:dr.bugarszki Miklós igazgató

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben