Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: én 1/14

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek március hó 11. napján órai kezdettel tartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház 5309 Berekfürdő, Fürdő u. 2. Jelen vannak: Dr. Hajdu Lajos polgármester Czinege Béla alpolgármester Buczkó Zoltánné képviselő Czinegéné Bődi Szilvia képviselő Hosszu András képviselő Dr. Kenyeres Imre képviselő Ifj. Nagy György képviselő Potornainé Szűcs Katalin jegyző Torkos György ügyvezető igazgató, Berek-Víz Kft. Dr. Hajdu Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes számban megjelent, mind a 7 képviselő jelen van. Az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Buczkó Zoltánné és Czinegéné Bődi Szilvia képviselőket javasolja megválasztani. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta: 44/2013.(III.11.) Önkorm. határozat a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) Önkorm. rendelet 14. (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére Buczkó Zoltánné és Czinegéné Bődi Szilvia képviselőket választotta meg. Erről értesülnek: 1) Buczkó Zoltánné képviselő 2) Czinegéné Bődi Szilvia képviselő 3) Dr. Hajdu Lajos polgármester 4) Potornainé Szűcs Katalin jegyző 5) Polgármesteri Hivatal Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a napirendi javaslat a meghívóban kiküldésre került. Megkérdezi, hogy van-e valakinek módosító javaslata? Módosító javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta: 45/2013.(III.11.) Önkorm. határozat a napirend elfogadásáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) Önkorm. rendelet 14. (5) bekezdése alapján az alábbi napirend megtárgyalását fogadta el: Készült: én 2/14

3 1) Előterjesztés viziközmű szolgáltatás biztosítása céljából szándéknyilatkozat meghozatalára. Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester 2) Előterjesztés a Berek-Víz Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Előterjesztő: Torkos György ügyvezető igazgató 3) Előterjesztés a Berek-Víz Kft. jegyáraira. Előterjesztő: Torkos György ügyvezető igazgató 4) Előterjesztés a 251/2012.(XII.17.) Önkorm. határozat módosítására. Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester 5) Egyéb aktualitások. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. Napirendi pont: Előterjesztés viziközmű szolgáltatás biztosítása céljából szándéknyilatkozat meghozatalára. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a viziközmű szolgáltatás biztosítására a Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft. ajánlata kiküldésre került a képviselők részére. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Önkormányzatok hozták létre ezt a Kft-t. Csütörtökön lesz a Kft. közgyűlése, amelyre várják a Képviselő-testület nyilatkozatát, hogy részt kíván-e venni ebben a Kft-ben. Előzetes beszélgetés alapján a Kft-be való belépéshez törzstőkét kell biztosítani, ami 1 millió Ft körüli, attól függően, hogy a lakossági egyenértékű vízfogyasztás mennyi. A Kft. külön vezeti minden telephelyének a bevételét, kiadását, így évvégén pontosan lehet látni az eredményt. Egy szándéknyilatkozatot kérnek a testülettől. A tulajdonos továbbra is az Önkormányzat marad. A dolgozókat átveszik. Jelenleg 33 önkormányzat alkotja. Jelenleg felhasználói egyenértékkel rendelkeznek, és el kell érni a egyenértéket január 1-jére. Ha valami oknál fogva nem sikerül, akkor a Szolnoki Regionális Viziközmű Szolgáltatóhoz még lehet csatlakozni. Megkérdezi, hogy a lakosság felé a szolgáltatási szerződés megkötése és a vízórák cseréje hogy áll? Torkos György ügyvezető igazgató válasza: A vízórák cseréje folyamatos, a szerződés elkészült, de még nem került megkötésre. Dr. Hajdu Lajos polgármester kéri, hogy mire a viziközmű átadásra kerül, addigra legyenek rendben a dolgok. Tavaly június óta már lett volna erre idő. Van-e valakinek kérdése? További kérdés, észrevétel nem hangzott el. Ki az, aki elfogadja a szándéknyilatkozat kiadását arra vonatkozóan, hogy csatlakozni kíván a DTH Kft-hez? Megállapítja, hogy a képviselő-testület a szándéknyilatkozat kiadását 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta: 46/2013.(III.11.) Önkorm. határozat Szándéknyilatkozat a DTH Kft-hez csatlakozásról. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot ad ki arra vonatkozóan, hogy az új viziközmű törvény (2011. évi CCIX.) előírásainak megfelelően, a viziközmű szolgáltatás biztosítása céljából csatlakozni kíván a Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft-hez (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.). Készült: én 3/14

4 Erről értesülnek: 1) DTH Kft Kistelek, Árpád u ) Berek-Víz Kft. 3) Dr. Hajdu Lajos polgármester 4) Potornainé Szűcs Katalin jegyző 5) Polgármesteri Hivatal 2. Napirendi pont: Előterjesztés a Berek-Víz Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Berek-Víz Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására készített előterjesztés a képviselők részére kiküldésre került. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Megkérdezi Torkos György ügyvezető igazgatót, hogy kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni? Torkos György ügyvezető igazgató válasza: Várja a kérdéseket, észrevételeket. Hosszu András képviselő elmondja, hogy az előterjesztésben az áll, hogy a korábbi ügyvezetés által elkészített SZMSZ nem tartalmazza a fürdő ágazatvezetői munkakört. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a jelenleg hatályos SZMSZ-ben nincs ilyen munkakör. Hosszu András képviselő tovább olvassa az előterjesztést: Az átdolgozott struktúra szerint sincs szükség erre a munkakörre, ezért az abban jelenleg foglalkoztatott alkalmazása nem szükséges, nem indokolt, ezáltal egy fő létszámcsökkentését javasolja az előterjesztés. Buczkó Zoltánné képviselő megkérdezi, hogy a dolgozó január 1-jétől van ebben a munkakörben? Dr. Hajdu Lajos polgármester válasza: Nem, a kinevezésében is ez áll, és az SZMSZ-ben nincs ilyen. Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy más munkakörben nem lehet foglalkoztatni? Torkos György ügyvezető igazgató elmondja, hogy igazából egy felsőfokú végzettséggel rendelkező főmérnökre van szükség. Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy a főmérnök miért kell? Torkos György ügyvezető igazgató válasza: a 37/1996.(X.18.) NM rendelet írja elő. Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy a kemping és szálláshely csoportvezetőhöz tartoznak a recepciósok és a kemping takarítói. A pénztáros és a biztonsági őrök nem ide tartoznak? Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az a fürdő pénztáros, csak helyszínileg van a kempingnél, mivel nyári időszakban a kemping bejára fürdőbejáratként is szerepel, de a recepciós is adott ki belépőjegyet, ha nem volt pénztáros. Torkos György ügyvezető igazgató elmondja, hogy őr nincs. Éjszakások vannak, akik beengedik a kempingbe a vendégeket és fel is veszik az adatokat, ők egyben recepciósok is. Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy a fürdőbejáratnál biztonsági őrök vannak, akik a karszalagot felhelyezik és ellenőrzik a bérletet. Készült: én 4/14

5 Torkos György ügyvezető igazgató elmondja, hogy erre a feladatra majd diákokat alkalmaznak. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy ha probléma volt a beléptetéssel, a biztonsági őrök oldották meg. Torkos György ügyvezető igazgató elmondja, hogy egy főt lehet alkalmazni a fürdő területére. Ha nem bírnak valakivel, akkor a rendőrök 5 perc alatt itt vannak. Erről már egyeztetett a karcagi rendőrkapitánnyal. Buczkó Zoltánné képviselő megkérdezi, hogy a köztes időben mit fognak csinálni, amíg nem érkezik ki a rendőr? Torkos György ügyvezető igazgató elmondja, hogy a biztonsági őr sem tudja az illetőt fizikailag megfogni. Az arra kijelölt fürdődolgozónak egyébként joga van hivatalos személyként eljárni. Czinegéné Bődi Szilvia képviselő elmondja, hogy a biztonsági őrnek tekintélye van. Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy a polgárőröknek sincs joguk semmihez, de tekintélyük van, visszatartó erővel bírnak. Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy a kamerarendszer jól működik? Működik minden kamera? Torkos György ügyvezető igazgató elmondja, hogy pár napja elromlott az a gép, amin a kamerákat tudták nézni. Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot Zipszer Szabolccsal és az egész rendszert dolgozzák át más jelszóval. Megkérdezi, hogy a kempingben a wifi működik-e? Torkos György ügyvezető igazgató válasza: Igen. Czinege Béla alpolgármester megkérdezi, hogy a medence felügyelő mit jelent? Torkos György ügyvezető igazgató válasza: Medencetakarító, illetve olyan személy, aki a medence környékén tartózkodik, a medencében történő baleseteket tudja elhárítani, a medencében tartózkodókat rendre, tisztaságra tudja utasítani, ügyel a medence környékének tisztaságára. Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy minden takarítónak kijelöltek egy területet, amire felügyelnie kell. Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy van medence felügyelő meg takarító. Torkos György ügyvezető igazgató elmondja, hogy a két feladat összefolyik. Buckó Zoltánné képviselő elmondja, hogy eddig női takarítók voltak, akik a medencét nem takarították. Úgy gondolja, hogy ha a medencéhez vannak beosztva, akkor nem fognak tudni a WC vagy a zuhanyzó tisztaságára odafigyelni. Eddig a vízőrök diákok voltak, akik figyelték a víz hőfokát, a lábmosó tisztaságát. Torkos György ügyvezető igazgató elmondja, hogy megfelelő képesítési előírások szükségesek. A munkaköri leírásban mindenkinek le lesz írva, hogy mit köteles megcsinálni. Mindegy, hogy könyvelő, a szemetet fel kell vennie a földről. Készült: én 5/14

6 Czinege Béla alpolgármester már bánja, hogy belebonyolódott. Az a lényeg, hogy rend és tisztaság legyen, és a fürdővezető gondoskodjék arról, hogy hogyan oldja meg. Dr. Hajdu Lajos polgármester úgy gondolja, hogy ez más fürdőben is működött. Az biztos, hogy nem fognak örülni a dolgozók az elképzelésnek óta könyörög a dolgozóknak, hogy hozzanak létre egy szakszervezetet, hogy a dolgokat átbeszéljék, átgondolják. Várható volt, hogy bizonyos lépéseket meg kell tenni, mert az nem működik, hogy a medenceőr mást sem csinál csak a mobiltelefonján játszik. Ezen a szokásjogon változtatni kell. Nyilván figyelje a takarító a medencét, és lépjen közbe, vagy szóljon valakinek a probléma megoldása miatt. Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy meglátszik, hogy az ügyvezető igazgató kint van a terepen is, folyamatában látja a dolgokat. Torkos György ügyvezető igazgató elmondja, hogy minden csoportnak lesz gyűlése április közepéig, és mindenkinek el fogja mondani a feladatát. Sajnos olyan dolgok is előfordulnak, hogy amit elmond az irodában, az rövid időn belül pletykaként visszaérkezik. Vétenek a saját szabályuk ellen. Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja, hogy az SZMSZ-t személyektől elvonatkoztatva próbálják meg tárgyalni. Elmondja a javaslatait, észrevételeit: a fürdő műszaki csoport vezetőjének nincs előírva középfokú iskolai végzettség. Javasolja előírni, hiszen a közterületi csoport vezetőjének is elő van írva, és legalább annyira összetett a munkája, ha nem összetettebb. Az ügyvezető igazgatónak minimum felsőfokú végzettség van előírva, de még 5 év vezetői gyakorlatot is javasol előírni. Ifj. Nagy György képviselő idegen nyelvismeretet is javasol. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az idegen nyelv lehet előny. Potornainé Szűcs Katalin jegyző megkérdezi, hogy élő idegen nyelv legyen? Dr. Hajdu Lajos polgármester a fürdő műszaki csoportvezetőknél a k-t zárójelbe tenné, mert nem tudja, hogy egy vagy több lesz. A gyógyászati csoportvezetőhöz nincs rendelve iskolai végzettség. Minimum középiskolai végzettség + szakirányú végzettség, ami lehet gyógymasszőr vagy fiziotherápiás asszisztens. Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy ha a fürdő műszaki csoportvezető uszodamester vagy éppen vízvisszaforgató gépész, akkor hogy látja el a csoportvezetői feladatát? Torkos György ügyvezető igazgató elmondja, hogy a csoportvezető nincs műszakba beosztva. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a műszaki csoportvezetőnek legyen középfokú végzettsége, és ismerje olyan mélységben a fürdő feladatát, ezért jó, ha megvan az uszodamesteri vagy a vízvisszaforgató gépész szakképesítése. Hosszu András képviselő elmondja, hogy a legtöbb esetben 8 általános iskolai végzettség + szakképesítés van előírva. Mi alapján van a pénztárosoknak érettségi előírva? Torkos György ügyvezető igazgató válasza: A pénzkezelési szabályzat alapján. Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy korábban nem volt előírva ez a végzettség, később lépett életbe. Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy nem kellett elvégezniük pénztárgépkezelői tanfolyamot? Buczkó Zoltánné képviselő: Nem tud róla. Készült: én 6/14

7 Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy az alapképesítés megszerezése, ha elkezdődött, akkor dolgozhat-e a munkavállaló? Torkos György ügyvezető igazgató: Igen. Hosszu András képviselő elmondja, hogy akkor június 30-i határidő nagyon rövid. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az a szakképesítés megszerzésének határideje. Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy az alapképesítés megszerzésére adunk valamennyi időt? Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy egy pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam érettségire épül. A szakképesítés megszerzése nem tud teljesülni mindaddig, amíg nincs meg az érettségije. Hosszu András képviselő elmondja, hogy a három pénztárosból kettőnek nincs meg az érettségije. A kérdés az, hogy adunk-e időt az érettségi megszerzésére? Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy vagy nem írják elő a pénztárosoknak az érettségit, ami ellentétes a pénzkezelési szabályzattal, és működik tovább a fürdő a szokásjog szerint, vagy megpróbálnak valahogy rendet tenni. Most elveket kell meghatározni. Czinegéné Bődi Szilvia képviselő elmondja, hogy az SZMSZ-t a testületnek jóvá kell hagyni. Azért is történt többek között vezető váltás, hogy más szemlélet legyen. El kell dönteni, hogy támogatják-e az ügyvezetőt, vagy minden történjen úgy, ahogy eddig. Dr. Kenyeres Imre képviselő elmondja, hogy rengeteg csoportvezető volt eddig. Az ügyvezető igazgató próbálta az ő elképzelését kidolgozni. Ennyi csoportvezetőt nem engedne. Van egy vezető és legyen két helyettese, akik a műszaki vezetők, van a könyvelő. A szociális foglalkoztatást ki kell rekeszteni mindenképpen. A közterületi csoportot kivenné a fürdőből. Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki fogja akkor nyírni a fürdőben a füvet? Dr. Kenyeres Imre képviselő: Ők, de nem a fürdővezető irányításával. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy négy csoportvezető van most is, a kemping, a műszakvezető, a gyógyászati és a közterületi csoportvezető. Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy legyen rend és tisztaság a fürdőben, amiért egyedül az ügyvezető igazgató felel. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy ha az SZMSZ módosítás elfogadásra kerül, akkor a következő testületi ülésre a létszámgazdálkodást ki kellene dolgozni. A módosítás egyébként nem csak a pénztárosokat érinti, hanem a gyógyászati dolgozókat is, mert csak egy főnek van gyógymasszőri képesítése. Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy először is biztosítani kell a dolgozóknak, hogy a szükséges végzettséget, szakképesítést megszerezzék. Amennyiben ezt nem vállalják, vagy bármi más miatt új dolgozót kell felvenni, berekfürdőit alkalmazzanak. A képesítés megszerzése a fürdő költségét terhelie? Lesz-e tanulmányi szerződés? Torkos György ügyvezető igazgató elmondja, hogy a fürdőben nincs szükség asztalosra, vagy festőre, de lehetőséget adnak neki, hogy egy másik szakmát megszerezzen. A költség viselése megegyezés kérdése. Lehet, hogy a felét a dolgozónak kell fizetni. Készült: én 7/14

8 A dolgozók nagy részének nincs meg a megfelelő végzettsége, így az uszodamesteri, a klórgázkezelői és vízvisszaforgató gépészi szakképesítést itt Berekfürdőn megszerezhetik. 14 olyan ember van a környéken, akinek meg vagy a gyógymasszőr végzettsége, de nem berekfürdőiek. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a tanfolyamot külsősöknek is meg lehetne hirdetni. Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy a fürdőberuházás után is szükség lesz új dolgozókra, ezért is lenne fontos a külsősök képzése is. Dr. Kenyeres Imre képviselő javasolja, hogy jelöljenek ki az ügyvezető mellé egy helyettest. Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy kettős ügyvezetés lesz. Amíg az nem valósul meg, addig a könyvelőt meg lehet bízni. A fürdő működéséért a fürdő műszaki csoportvezető felelős. Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja, hogy az ügyvezető igazgató a távolléte esetén helyettesítéséről saját maga köteles gondoskodni. Ki az, aki egyetért ezzel a javaslattal? Megállapítja, hogy a képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta. Buczkó Zoltánné képviselő elmondja, hogy neki nincs módosító javaslata. Annyit kér, hogy a dolgozóknak biztosítsák a képesítési előírás megszerzésének lehetőségét. Amennyiben azt a dolgozó nem vállalja, vagy valami ok fel kell venni valakit, az berekfürdői legyen. Dr. Hajdu Lajos polgármester összefoglalja a munkakörök ellátásához szükséges minimális képesítési előírásokhoz elhangzott javaslatokat. Az ügyvezető igazgató(k): minimum felsőfokú iskolai végzettség és 5 év vezetői gyakorlat. Ki az, aki egyetért a módosítással? Megállapítja, hogy a képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta. A fürdő műszaki csoportvezetőnél minimum középfokú iskolai végzettség. Ki az, aki egyetért a módosítással? Megállapítja, hogy a képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta. A gyógyászati csoportvezetőnél is minimum középfokú iskolai végzettség + szakirányú végzettség (gyógymasszőr vagy fiziotherápiai asszisztens szakképesítés) Ki az, aki egyetért a módosítással? Megállapítja, hogy a képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta. A biztonsági őrök helye merült még fel. Javasolja, hogy a fürdő műszaki csoportjához tartozzanak, vagy esetleg a kempinghez kerülhetnek. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a biztonsági őrök a fürdő műszaki csoportjához kerüljenek? Megállapítja, hogy a képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta. Hosszu András képviselő a fürdő ágazatvezetői munkakör leépítésével csak úgy ért egyet, ha felajánlják a dolgozónak, hogy választhat egy szakképesítést, amit megszerez, és abban a munkakörben dolgozhat. Nem feltétlenül csoportvezetőként. Ha nem vállalja, akkor nem tud vele mit kezdeni. Főleg a műszaki csoportnál való elhelyezésre gondolt. Buczkó Zoltánné képviselő véleménye szerint ez a gesztus nagyon rossz célt ér el. Készült: én 8/14

9 Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy azt nem lehet, hogy esetleg megszüntetni a munkaviszonyát és más munkakörbe felvenni? Buczkó Zoltánné képviselő válasza: Megtehetik, de akkor ki kell neki fizetni a végkielégítést és az egyéb járandóságát. Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a jelenlegi fürdő ágazatvezetőként foglalkoztatottnak a Berek-Víz Kft. ajánljon fel egy másik lehetőséget, hogy a középfokú végzettség és egyéb szakirányú végzettségét használni tudja? A fizetése ugyanannyi marad. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 3 igen és 4 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül nem fogadta el. Hosszu András képviselő javasolja, hogy a pénztárosoknak ne írjanak elő érettségit. Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy alkalmazható érettségi nélkül pénztáros, de x éven belül meg kell szereznie. Buczkó Zoltánné képviselő megkérdezi, hogy ki határozza meg a pénzkezelési szabályzatot? Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy az SZMSZ határozza meg a munkakörökhöz tartozó iskolai végzettséget, de magasabb szintű jogszabály is előírja. Egyébként minden intézménynek, gazdasági társaságnak egyedi a pénzkezelési szabályzata. A hivatalnál felsőfokú végzettség van előírva, és a helyettesítőnek is. Czinege Béla alpolgármester elmondja, hogy ha nem írják elő az érettségit, akkor az állás meghirdetésekor sem írhatják elő. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az SZMSZ-ben a pénztárosok részére az érettségi előírása elfogadható. Más kérdés, hogy jelenleg abban a munkakörben dolgozó szakmai gyakorlata milyen súlyú. Amikor előírták a háziorvosi szakvizsgát, akkor csak annak nem kellett megszereznie, aki már a nyugdíj körül volt. 30 éves szakmai múltat kellett bemutatni. Czinegéné Bődi Szilvia képviselő véleménye szerint fel kell mérni, hogy hány dolgozó van, milyen a végzettségük. Hány dolgozónak kell megszerezni az előírt képesítést, el tudjuk-e engedni őket tanulni, amíg nincsenek itt, biztosítani tudjuk-e a helyettesítésüket. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a legtöbbje 1-2 hetes tanfolyam. Megkérdezi, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a pénztárosoknál ne írják elő az alapképesítést? Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 2 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül nem fogadta el a javaslatot. 1 képviselő nem szavazott. A képesítés megszerzésére az ügyvezető elegendő határidőt biztosítson a dolgozóknak. Torkos György ügyvezető igazgató nem tartja szigorúnak ezt a képesítési előírást. Úgy gondolja, hogy ez a minimum követelmény. Dr. Hajdu Lajos polgármester visszavonta a képesítés megszerzésére irányuló határidő módosítására tett javaslatát. Az alapképesítésen túl előírt szakképesítés megszerzésének határideje június 30., de az alapképesítés megszerzésére is adjanak lehetőséget. Ki az, aki az SZMSZ-t az elfogadott módosításokkal elfogadja? Megállapítja, hogy a képviselő-testület az SZMSZ-t a módosításokkal 5 igen és 1 nem szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 1 képviselő nem szavazott. A következő határozat született: Készült: én 9/14

10 47/2013.(III.11.) Önkorm. határozat a Berek-Víz Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft-nek a 154/2011. (IX.26.) Önkorm. határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 1) A Berek-Víz Kft. szervezeti struktúrája az alábbiak szerint módosul: A Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója a távolléte esetén helyettesítéséről saját maga köteles gondoskodni. Egyéb csoportvezetői feladatot ellátó munkakörök: - Kemping és szálláshely csoportvezető. Feladata a recepciósok és a kemping takarítók irányítása, koordinálása. - Fürdő műszaki csoportvezetők (mindaddig, amíg a 37/1996.(X.18.) NM rendelet alapján főmérnök alkalmazására nem kerül sor). A fürdő műszaki csoportvezetők feladata az úszómesterek, a karbantartók, a vízőrök, a fürdőben dolgozó takarítók irányítása, biztonsági őrök koordinálása. - Közterületi csoportvezető. Feladata a közterületi csoport dolgozóinak irányítása, koordinálása. - Gyógyászati csoportvezető. Feladata a gyógyászati csoport irányítása, koordinálása. A csoportvezetők részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. A gazdasági vezető, víz- és csatornamű ágazati csoportvezető, biztonsági őr csoportvezető, takarító csoportvezető vezetői beosztása megszűnik. A fürdő ágazatvezetői munkakörben foglalkoztatott dolgozó foglalkoztatása nem szükséges, nem indokolt, ezért a Képviselő-testület az ebben a munkakörben foglalkoztatott egy fő létszámcsökkentéséhez hozzájárul, tekintettel arra, hogy a korábbi ügyvezetés által elkészített szervezeti struktúrában, illetve az új struktúrában sem szerepel ilyen munkakör. 2) Az SZMSZ az alábbi 7. ponttal egészül ki: A munkakörök ellátásához szükséges minimális képesítési előírásokat: Ügyvezető igazgató(k): minimum felsőfokú iskolai végzettség és 5 év vezetői gyakorlat Kemping: - kempingvezető minimum középiskolai végzettség (érettségi) és minimum középfokú nyelvvizsga, valamint recepciós OKJ-s szakképesítés - kemping recepciós minimum középiskolai végzettség (érettségi) és recepciós OKJ-s szakképesítés, minimum alapfokú nyelvvizsga - kempingtakarító 8 általános iskolai végzettség Fürdő műszaki csoport: - fürdő műszaki csoportvezető minimum középfokú iskolai végzettség (érettségi) + szakirányú képesítés (uszodamester vagy vízvisszaforgató gépész vagy klórgázkezelő) - uszodamester 8 általános iskolai végzettség + uszodamesteri szakképesítés Készült: én 10/14

11 - klórgáz kezelő 8 általános iskolai végzettség + klórgáz kezelő szakképesítés - vízforgató gépész 8 általános iskolai végzettség + vízforgató gépész szakképesítés - medence felügyelő 8 általános iskolai végzettség - fürdőtakarítók 8 általános iskolai végzettség - karbantartók 8 általános iskolai végzettség + szakirányú szakképesítés (villanyszerelő vagy festő vagy asztalos vagy kőműves) - kertész 8 általános iskolai végzettség + parkgondozói képesítés - biztonsági őr személy- és vagyonőri képesítés Közterületi csoport: - közterületi csoportvezető minimum középiskolai végzettség (érettségi) + gépkezelői szakképesítés - Közterületi dolgozók - 8 általános iskolai végzettség - Könnyűgépkezelő 8 általános iskolai végzettség + kisgépkezelői szakképesítés - Nehézgépkezelő 8 általános iskolai végzettség + nehézgépkezelői szakképesítés - Gépkocsivezető 8 általános iskolai végzettség + minimum B kategóriás vizsga Víz- és csatornamű ágazati csoport: - víz- és csatornamű ágazat dolgozók minimum 8 általános iskolai végzettség + szakirányú szakképesítés (víz- és csatornamű kezelői szakképesítés) Gyógyászati csoport: - gyógyászati csoportvezető minimum középfokú iskolai végzettség + szakirányú végzettség (gyógymasszőr vagy fiziotherapiai asszisztens szakképesítés) - gyógykezelők minimum középiskolai végzettség (érettségi) + gyógymasszőr szakképesítés - fiziotherápiai asszisztens minimum középiskolai végzettség (érettségi) + fiziotherápiás asszisztens szakképesítés Pénzügyi és adminisztratív feladatokat ellátó csoport: - könyvelő minimum középfokú iskolai végzettség (érettségi) + felsőfokú mérlegképes könyvelői szakképesítés - munkaügyi asszisztens minimum középfokú iskolai végzettség (érettségi) + szakirányú OKJ-s szakképesítés - egyéb adminisztratív feladatokat ellátó személyeknél minimum középfokú iskolai végzettség (érettségi) + szakirányú OKJ-s szakképesítés - pénztárosok minimum középiskolai végzettség (érettségi) + OKJ-s szakirányú szakképesítés (valutaváltó vagy pénzügyi-számviteli ügyintéző) Az alapképesítésen túl előírt szakképesítés megszerzésének határideje: június 30. Erről értesülnek: 1) Berek-Víz Kft. 2) Dr. Hajdu Lajos polgármester 3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző 3. Napirendi pont: Előterjesztés a Berek-Víz Kft. jegyáraira. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Termál- és Strandfürdő jegyárait a Felügyelő Bizottság elfogadta. Készült: én 11/14

12 Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság a Termál- és Strandfürdő jegyárainak módosítását az alábbiak szerint javasolja elfogadni: - kísérő belépőjegy bevezetését nem támogatja - kezelőkendő 300 Ft/db - TB által finanszírozott gyógyfürdő szolgáltatástok közül a csak és kizárólag medencefürdőt igénybe vevők vendégek által fizetendő összeg 800 Ft - az éjszakai fürdőzést próbálják meg. Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki a Felügyelő Bizottság javaslata alapján a Termál- és Strandfürdő árjegyzékének módosítását elfogadja? Megállapítja, hogy a képviselő-testület az árjegyzék módosítását a Felügyelő Bizottság javaslata alapján 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta: 48/2013.(III.11.) Önkorm. határozat a évi Termál- és Strandfürdő árjegyzékének módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Termál- és Strandfürdő évi árjegyzékének módosítását az alábbiak szerint javasolja a Berek-Víz Kft-nek elfogadni: - Kezelőkendő: 300 Ft/db - TB által finanszírozott gyógyfürdő szolgáltatások közül csak a medencefürdőt igénybevevő vendégek által fizetendő összeg 800 Ft/fő - éjszakai fürdőzés 1-10 főig medencénként Ft/alkalmon. 10 fő felett Ft + nappali teljes árú fürdőbelépő / fő. Erről értesülnek: 1) Berek-Víz Kft. 2) Dr. Hajdu Lajos polgármester 4. Napirendi pont: Előterjesztés a 251/2012.(XII.17.) Önkorm. határozat módosítására. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Potornainé Szűcs Katalin ügyvezető igazgatóvá való kinevezéséről szóló határozatot módosítani szükséges, mivel március 1-jével nem tudja a posztot betölteni. Június 30-ára javasolja módosítani a határozatot, az ügyvezető igazgatói kinevezés eddig az időpontig megtörténik. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta: 49/2013.(III.11.) Önkorm. határozat Potornainé Szűcs Katalin ügyvezető igazgató megbízásáról szóló 213/2012.(XI.13.) Önkorm. határozat módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Potornainé Szűcs Katalin ügyvezető igazgató megbízásáról szóló 213/2012.(XI.13.) Önkorm. határozatát az alábbiak szerint módosítja: Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Potornainé Szűcs Katalin (születési helye: Karcag, születési ideje: ) Berekfürdő, Búzavirág u. 50. sz. alatti lakost a Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgató feladatainak ellátásával. Az Készült: én 12/14

13 ügyvezető igazgatói kinevezés június 30-ig történik meg. A megbízás december 31-ig érvényes. Havi személyi bruttó bére Ft, a vezetői pótlék havi Ft, valamint Ft költségtérítés illeti meg. A képviselő-testület megbízza Dr. Hajdu Lajos polgármestert a munkaszerződés megkötésével. Felelős: Dr. Hajdu Lajos polgármester Határidő: június 30. Erről értesülnek: 1) Potornainé Szűcs Katalin Berekfürdő, Búzavirág u ) Dr. Hajdu Lajos polgármester 3) Berek-Víz Kft. 6. Napirendi pont: Egyéb aktualitások. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy van egy munkanélküli, aki a méhészethez ért. A kertészethez hasonlóan sor kerülhetne a méhészet beindítására. A bekerülési költsége kb Ft, mely kb. 10 méhcsalád megvásárlását tartalmazza. Ezt a személyt közfoglalkoztatás keretében alkalmazni lehet április 15-től augusztus 31-ig. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a költségvetés tartalék kerete terhére Ft-tal elindítja a méhészetet? Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta: 50/2013.(III.11.) Önkorm. határozat méhészetről. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a méhészet beindításra kerüljön. A méhcsaládok megvásárlására a Képviselő-testület Ft-ot biztosít a Berekfürdő Községi Önkormányzat évi költségvetésének tartalék kerete terhére. Erről értesülnek: 1) Dr. Hajdu Lajos polgármester 2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző 3) Polgármesteri Hivatal Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy megérkezett a Búzavirág u. 1. sz. alatti ingatlan értékbecslése. 36 millió Ft-ra értékelték, mely így is alul van becsülve, mivel a teljes értékből 35%-ot levett a pangó piacra való tekintettel. Az üzleti értéket sem vették figyelembe, tekintettel arra, hogy az étterem 1 éve nem működik. A közétkeztetés 600 Ft + ÁFA felett van. A közétkeztetésre jelentkezett egy vállalkozó, aki szívesen nyújt segítséget. Működtetné a konyhát, de szakmai segítséget is ad az elindításhoz. Tiszagyendán 450 Ft + ÁFA árral dolgozik. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a fürdőberuházáshoz szükséges hitel intézése folyamatban van. Folyamatosan kérik az adatokat. 180 millió Ft hitelre lenne szükség. Ha a bankokkal nem boldogulnak, magántőke bevonására kerülhet sor. A támogatási szerződés aláírásra kerül a héten. Készült: én 13/14

14 Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy ha meg van a vízjogi létesítési engedély, valamint be tudjuk mutatni a saját erőt, akkor már lekérhető lenne a támogatás egy része. Dr. Hajdu Lajos polgármester a közös önkormányzati hivatallal kapcsolatosan elmondja, hogy a kormánymegbízott személyesen fogja felkeresni Berekfürdőt és Kunmadarast is. Dr. Hajdu Lajos polgármester megköszöni mindenkinek az ülésen való részvételét, az ülést berekeszti. k. m. f. /: Dr. Hajdu Lajos :/ /: Potornainé Szűcs Katalin :/ polgármester jegyző Jegyzőkönyv-hitelesítők: /: Buczkó Zoltánné :/ /: Czinegéné Bődi Szilvia :/ képviselő képviselő Készült: én 14/14

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 28. napján tartott közmeghallgatásának J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 28. napján tartott közmeghallgatásának J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 28. napján tartott közmeghallgatásának J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Tájékoztató Borsodnádasd Város Önkormányzatának pályázatairól Előterjesztő: Papp Anna polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Tájékoztató Borsodnádasd Város Önkormányzatának pályázatairól Előterjesztő: Papp Anna polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 2-án 16.30-18.45 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén, közmeghallgatáson. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Magyar János, Pallagi Ákos,

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január hó 25. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január hó 25. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január hó 25. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről.

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság hivatalos helyiségében a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén 2009. március 24-én. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 15 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu Ikt.szám: 9/120-9/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 1, 2, 3/2014. (II.07.) Határozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. március 25-i üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász Sándor, Fehér Lászlóné, Janóné Lengyel Magdolna tagok

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász Sándor, Fehér Lászlóné, Janóné Lengyel Magdolna tagok Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 665-5/2014. iktatószám 5. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Nebehaj Rudolfné, Radovics Istvánné, Simonek Antal,

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 28- án megtartott nyilvános üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készült 2008. április 02-én, 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott rendkívüli és nyilvános

Részletesebben

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. március 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 6-11, d./ határozata: 30-61, Száma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 14/2014.(III.27.) önkormányzati határozat 15/2014.(III.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. augusztus hó 9. napján tartott ülésének

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. augusztus hó 9. napján tartott ülésének BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/519-002, E-mail: berekf.hivatal@mail.datanet.hu Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. augusztus hó 9. napján

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:389-11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április hó 14. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április hó 14. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április hó 14. napján tartott testületi ülésének J E G Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné Bodor Erzsébet,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. október 02.-án megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Bököny Község Képviselő-testülete 2007. november 28-án tartott rendes ülésének 8-43/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (122-140/2007., 20-21/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK: 2 43/2008.(X.16.) önkormányzati határozat Beszámoló a község

Részletesebben

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE 14/2012. Üllés Községi Képviselőtestület 2012. június 27-i soros, nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Napirendek: 1) Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről előadó: A Homokháti

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben