J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő."

Átírás

1 1260

2 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án (csütörtökön) órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti nagyterem Jelen vannak: Diószegi Antal alpolgármester, Bíró Imre képviselő, Fegyver Imre képviselő, Horváth Sándorné képviselő, Péter Imre képviselő, Dr. Szabó Irma Ibolya képviselő Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető, Katonáné Hodosi Erika pénzügyi irodavezető-helyettes, Nagyné Nagy Andrea szociális ügyintéző, Szilágyiné Fülöp Erika számviteli előadó Jegyzőkönyvvezető: Pércsi Marietta gyakornok Diószegi Antal (alpolgármester): Köszöntötte a Képviselő-testületülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 6 képviselő van jelen. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester távolmaradását előre jelezte. Javaslatot tett Bíró Imre képviselő és Fegyver Imre képviselő jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Diószegi Antal (alpolgármester): Javasolta, hogy 13. napirendi pontként tárgyalják meg a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítására irányuló előterjesztést. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslatot. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a módosított napirend-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított napirend-tervezetet.

3 számú napirend: Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Diószegi Antal (alpolgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság a tájékoztatót megtárgyalt és azt elfogadásra javasolta a testületnek. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a tájékoztatót. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót j ó v á h a g y ó l a g t u d o m á s u l v e t t e. 2. számú napirend: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Diószegi Antal (alpolgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság a beszámolót megtárgyalt. A határozat-tervezetet elfogadásra javasolta a testületnek. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: A Képviselő-testület FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 183/2015. (XI.26.) H A T Á R O Z A T A a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a felelősök jelentései alapján, a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót azaz a: 141/2015. (X.15.), 143/2015. (X.15.), 152/2015. (X.15.), 156/2015. (X.15.), 157/2015. (X.15.), 158/2015. (X.15.), 159/2015. (X.15.), 160/2015. (X.15.), 161/2015. (X.15.), 162/2015. (X.15.), 163/2015. (X.15.), 164/2015. (X.15.), 165/2015. (X.15.), 166/2015.

4 1271 (X.15.), 167/2015. (X.15.), valamint a 170/2015. (X.20.) számú határozatokról készített jelentéseket j ó v á h a g y ó l a g t u d o m á s u l v e s z i. 3. számú napirend: Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 25/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Diószegi Antal (alpolgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság a rendelet-tervezet 2. (3) bekezdését az alábbiak szerint javasolja módosítani: Azok a háziorvos, védőnő vállalkozók, akiknek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg, a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség 50 %-os. A mentességet nem javasolják. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a módosított rendelet-tervezetet. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított rendelet-tervezetet és meghozta az alábbi rendeletet: FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2015. (XI.30.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról szóló 25/2011. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében és 6. a) pontjában valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 1. A helyi iparűzési adóról szóló 25/2011. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet 1. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

5 1272 (3) Azok a háziorvos, védőnő vállalkozók, akiknek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg, a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség 50 %-os. E rendelet január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti számú napirend: Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő hrsz-on nyilvántartott Weber kert területének rendbetételére, a fák állapotának műszeres vizsgálatára Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Diószegi Antal (alpolgármester): Felkérte Dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): Elmondta, hogy teljes mértékben egyetértenek a műszeres vizsgálatokkal, hiszen ezek a fák őshonosak, és ha tényleg ki kell vágni őket, akkor legyen egy hivatalos tanúsítvány a fák állapotáról. Úgy gondolja, hogy ennek ez a módja, nem pedig az, hogy minden előzetes vizsgálat nélkül kivágják a fákat. Javasolta a fák műszeres vizsgálatának elvégzését. Diószegi Antal (alpolgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság szintén javasolja a műszeres vizsgálatot az önkormányzat költségvetés évi pénzmaradvány terhére. A beérkezett ajánlatok közül a Monostor- Erdő Bt. ajánlatát javasolja elfogadásra. Elmondta, hogy a vizsgálatok eredményének tudatában döntenek majd arról, hogy a fákkal milyen további teendőkre van szükség. Elmondta, hogy a határozat-tervezetben szerepelt a Weber kert területrendezése is. Javasolta, hogy saját gépparkkal próbálják ezt megoldani, továbbá fel kellene venni a kapcsolatot a Hajdúkerületi Vízmű Kft-vel, majd egyeztetni hogy milyen anyagi feltételeik vannak és, hogyan tudnának velünk együttműködni. A 42-es főút mellett elhelyezkedő lőtér címen ismert területen lévő földdel szeretnék feltölteni a Weber kert területet, amennyiben ez az önkormányzat tulajdonában van. Elmondta, hogy a szükséges kézi kiegészítő munkákat a közmunkaprogramban résztvevő munkavállalókkal szeretnék megoldani. Kiemelte, hogy a terület feltöltése előtt először a szintezést kellene elvégezni, amely megoldaná a csapadék vízelvezetését, melyet a Hajdúkerületi Vízmű Kft. dolgozóinak közbenjárásával valósítanának meg. Jelenleg úgy látszik, hogy árokfedést kellene véghezvinni ezen a szakaszon, amelyhez a közmunkaprogramban legyártott betonelemekkel segítségével végeznék el. Diószegi Antal (alpolgármester): Megkérdezte, hogy a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a határozat-tervezetben foglaltak szerint milyen összeget kíván a Weber kert tereprendezésére fordítani? Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Válaszában elmondta, hogy a tereprendezéssel kapcsolatos költséggel járó feladatokat a évi költségvetésbe kívánják betervezni, hiszen ebből az évből már csak 4 hét van hátra, így nem tartják célszerűnek, hogy komolyabb összegeket át kellejen csoportosítani. Hangsúlyozta, hogy a évi költségvetés tervezésénél kívánnak ezzel kapcsolatos javaslatot tenni. Dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): Kiegészítésképpen elmondta, hogy a munkálatok ütemezésénél figyelni kell arra,

6 1273 hogy április 14-éig már valamilyen munkát el kell végezni a kertben, mert különben elesnek az Ft összegű eszköz és berendezés vásárlására nyert támogatástól. Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a MOL pályázaton az egyesület tovább jutott a következő fordulóba, így további Ft-ot kaphatnak fák és fűmag vásárlására, valamint ennek az összegnek a 40%-át eszközökre is fordíthatnánk. Megjegyezte, hogy lehetőség szerint ez évben meg kellene csinálni az átereszek lefedését és terület feltöltését. Horváth Sándorné (képviselő): Elmondta, hogy a szintezést és a vízelvezetést december végéig meg lehetne oldani, mely külön költséget nem igényel. Januárra vagy februárra el kellene végezni a tereprendezést, hogy márciusban el lehessen kezdeni a faültetést, persze amennyire az időjárás engedi. De ehhez egy nagyon szoros ütemtervet kellene készíteni és ezt a közmunkaprogrammal összeegyeztetni. Péter Imre (képviselő): Megkérdezte jegyző asszonytól, hogy tudott-e a fák kivágásáról? Megjegyezte, hogy azok a fák, amik kivágásra kerültek kerítésen kívül voltak, valamint egykét gallyon kívül nem volt szükséges a kivágásuk. Nem szeretne vitát generálni. Elmondta, hogyha az Értéktár Bizottság védetté nyilvánítja a Weber kert területét, akkor ezután csak akkor kerüljön sor fakivágására, ha az valóban szükséges. Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Kiegészítette az elhangzottakat azzal, hogy a fakivágás engedélyezése nem testületi hatáskör, tehát ha a fák vizsgálata megtörténik a jegyzőként dönt a fa kivágásáról. Ezek a fák, amik kivágásra kerültek életveszélyesek, valamint a kerítésen belül voltak. Megjegyezte, hogy a fakivágásról nem tudott. Emlékeztetőül elmondta, hogy azon a testületi ülésen, amikor a Weber kertben lévő fákról volt szó, akkor út felöli két nagy fát említették a vizsgálat elvégzésére, sajnos ezek is betegek. A fa vizsgálatra, illetve a fás szárú növények védelmének helyi szabályaira irányuló előterjesztések azért kerültek a mai ülés napirendi pontjai közé felvételre, mert a költségvetésben már nem áll rendelkezésükre annyi pénz, hogy önkormányzati költségeiből vizsgáltassa meg a fákat. Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Elmondta, hogy a bizottság azt a tájékoztatást kapták, hogy a évi pénzmaradvány terhére tudják biztosítani a műszeres vizsgálta költségét. Megkérdezte, hogy a költségvetésből a műszeres vizsgálat költségét tudják-e biztosítani? Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Válaszában elmondta, hogy tudják biztosítani, de ez a testület joga dönteni az önerő biztosításáról. Megjegyezte, hogy amióta jegyzőként dolgozik Földesen nem nyújtottak be fakivágásra vonatkozó kérelmet, bár régen nem jegyzői hatáskör volt. Időközben az Uniós csatlakozással a Környezetvédelmi rendeletek módosultak, így egyik helyről a másikra került ez a hatáskör. Hangsúlyozta, hogyha életet, testi épséget veszélyeztet egy fa, akkor bárki kivághatja, és utólag kell bejelenteni a Polgármesteri Hivatal felé. Közölte, hogy alpolgármester úr el tudja mondani a kivágott fák milyen problémák merültek fel. Elmondta, hogy a kivágott fákat meg tudják nézni. Megjegyezte nem érti, hogy miért van ez az ellenségeskedés, hiszen amikor a tiszteletes úr a templomkertben kivágatta régi tölgyfát amivel semmi probléma nem volt nem kavarta fel így egyik képviselőt sem. A jelenlegi ügyben nem tudja, hogy támadni kell-e a hivatalt, vagy a polgármestert, vagy alpolgármestert, de nem hiszi, hogy ez előre vinné az ügyet. Péter Imre (képviselő): Megjegyezte, hogy ezek a fák kerítésen kívül helyezkedtek el. Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Hangsúlyozta, hogy ezek a fák kerítésen belül helyezkedtek el. Diószegi Antal (alpolgármester): Elmondta, hogy ezt a fát már több éve figyelik és a korona tövénél már egyre több helyen kezdett száradni az ágrendszer. Az ágak hullottak róla, ami veszélyeztette az emberek testi épségét. Kiemelte, hogy ő lett volna a felelős bármilyen baleset történt volna, hiszen a mezőgazdasági programot ő felügyeli. Hangsúlyozta, hogy annak a fának a törzse egészséges volt, de volt már benne fúrás, illetve olyan rész, amit a

7 1274 gombabetegség megtámadott. Az elágazás rendszer, ami a lombkoronát képezte az volt beteg, mely gallyazás után csak egy torzó maradt volna. Nem tudja, hogy látták-e képviselők ezeket az ágakat, de megtekinthetők a Mozi utcai ingatlan udvarán. Fegyver Imre (képviselő): Elmondta, hogy a fák kivágásáról szóló ülést követően megnézte a kivágott fákat és látta, hogy a törzsből kiálló ágak tövénél elkorhadt, rohadt volt, de a törzsön ez még nem látszott. Ha csak az ágakat vágták volna le, csak a törzs maradt volna, ami esztétikailag rontotta volna a település képét. Bíró Imre (képviselő): Megjegyezte, hogy olyan időszakban lett kivágva, amikor sokkal kisebb terhet kapnak az ágak, mivel már a lomb nincs fenn a fán, viszont igaz, hogy nem lehet tudni mikor jön egy vihar. A legnagyobb problémája az, hogy nem volt megfelelően előkészítve, valamint egy olyan idős fáról volt szó, amelyre a nagyszülőik is emlékeznek. Ezeket a fákat helyi értéknek tartották, ezért érintette mindenkit érzékenyen. Úgy gondolja, hogy nem lenne szabad egy embernek dönteni erről, hiszen azért vannak a szakemberek. Nem lett volna szabad kivágni ezeket a fákat. Ennyi erővel, mondhatnák azt, hogy ki volt az a bátor, aki olyan emberekkel vágatta ki, akik nem szakértők. Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Hangsúlyozta, hogy meg kell nevezni kit tartanak felelősnek, nem kell körbe írni, a polgármester. Lehet, hogy olyan emberrel vágatta ki a fákat, aki rendelkezik megfelelő végzettséggel, de nem tud róla, hogy mikor, ki és hogyan vágta ki ezeket a fákat. Diószegi Antal (alpolgármester): Lezárná ezt a témát, hiszen ez már megtörtént. A dolog tanulsága az, hogy a következőkben körültekintőbben és komolyabb előkészülettel fognak eljárni az ügyekben. Dr. Szabó Irma Ibolya (képviselő): Megjegyezte beszélniük kell arról, hogy a Weber kert területének határai megjelöléséről. Elmondta, hogy a Weber kert kb m 2, ami nem a kerítésig tart. Az értéktár bizottság amikor a Weber kert védetté nyilvánításáról, helyi érték besorolásáról dönt meg kell nézniük, hogy mit vesznek helyi érték alá. Diószegi Antal (alpolgármester): Valószínűleg nekik kell meghatározniuk a Weber kert határait. A jelenlegi területű Weber kertet vegyék védettség alá, hiszen ami iskolai gyakorló kert volt valamikor az is a Weber kert részeként funkcionált. Tájékoztatásul elmondta, hogy nem az előző képviselő-testület, sem a rendszerváltás utáni képviselő-testület, hanem valamikor régebben döntöttek a Weber-kert felosztásáról. Bíró Imre (képviselő): Megjegyezte, hogyha ebben az évben szeretnék a földmunkákat elvégezni, akkor a földmunkáknak nem, de a tereprendezésnek, árokfedésnek, vízelvezetésnek lehet, hogy van valamennyi költsége, főleg üzemanyag. A kotrógéppel megcsinálják az árkot, a traktorokkal elhordják az elemeket, tehát ami esetlegesen felmerülhet a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. részéről a gép üzemanyagköltsége, illetve a kezelő bére. Megkérdezte, hogyha felmerül egy eft költség az tudják e a pénzmaradvány terhére biztosítani? Katonáné Hodosi Erika (pénzügyi irodavezető-helyettes): Válaszában elmondta, hogy a pénzmaradvány terhére tudják biztosítani. Horváth Sándorné (képviselő): Elmondta, hogy igazából az idős fák vizsgálatára gondoltak. Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Hozzátette, hogy ki kellene választani egy képviselőt, aki megjelöli melyik fák vizsgálatára gondoltak. Horváth Sándorné (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja): Számításaik szerint 5 fáról lenne szó a Weber kertben és a 6 pedig a temetőben lévő nagy gesztenyefa. A bizottság a Monostor-Erdő Bt. ajánlatát találta a legkedvezőbbnek. A kiválasztott cég ajánlata alapján Ft kiszállási díj mellett Ft+ÁFA/db, mely összesen Ft+ÁFA, azaz Ft összegbe kerülne.

8 1275 Diószegi Antal (alpolgármester): Összegezte az elhangzottakat. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra bocsátotta a 102/2015. (VI.04.) határozat megerősítésére irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a kertészeti szakvélemény elkészítésére irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a legkedvezőbb ajánlatot adó Monostor-Erdő Bt. ajánlat elfogadására irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a kertészeti szakvélemény elkészítés költségének biztosítására irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Weber kert tereprendezésére irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Weber kert tereprendezés költségeinek fedezésére irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

9 1276 Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 184/2015. (XI.26.) H A T Á R O Z A T A az önkormányzati tulajdonban lévő hrsz-n nyilvántartott Weber kert területének rendbetételéről, a fák állapotának műszeres vizsgálatáról A Képviselő-testület 1.) a választási ciklusra vonatkozó 102/2015. (VI.04.) határozatával elfogadott Gazdasági Programjában célként megjelölt: Weber kert ifjúsági parkká alakításáról szóló döntését m e g e rősíti. 2.) a Weber kert régi fái állapotának vizsgálatára vonatkozóan kertészeti szakvélemény elkészíttetését h a t á r o z z a el, melynek költségeit az önkormányzat évi költségvetésének tartaléka terhére biztosít. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a szakvélemény elkészíttetésére vonatkozó megbízási szerződést Monostor-Erdő Bt. (4275 Monostorpályi, Létai út 42., adószám: , cégjegyzékszám: , képviseletében Kádár László ügyvezető) céggel kösse meg, és a fák vizsgálatát december 31. napjáig készíttesse, az eredményről tájékoztassa a képviselő-testületet. Határidő: jegyzőkönyv elkészítését követően, azonnal Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 2.) a Weber kert területének rendezését az alábbiak szerint kívánja elvégezni: - a területen lévő vízelvezető árkok szintezését, illetve ezt követően befedését a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. földesi telephelye vezetőjének és dolgozóinak bevonásával kívánja elvégeztetni, - a terület alacsony fekvése miatt - annak feltöltését - a 42-es főút mellet lévő volt lőtér néven ismert, 024/17 hrsz-ú területről történő föld kitermeléssel és beszállíttatásával kívánja feltöltetni, - a tereprendezésre fordítható kiadások összegét ezer Ft összegben határozza meg, melyet a évi pénzmaradvány terhére kíván biztosítani. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a költségvetés ez irányú módosításáról gondoskodjon. Határidő: költségvetési rendelet következő módosítása Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

10 ) a Weber kert rendbetételének nagyobb költségekkel járó feladataihoz szükséges kiadásokat a évi költségvetésből kívánják biztosítani. U t a s í t j a a polgármestert, hogy a évi költségvetés önkormányzati költségvetésbe való beépítéséről gondoskodjon. Határidő: évi költségvetést-tervezése Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 5. számú napirend: Előterjesztés a Földes köztemető területén található gesztenyefa kivágására érkezett közérdekű bejelentés elbírálására, a tulajdonosi nyilatkozat megfogalmazására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Diószegi Antal (alpolgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Javasolta, hogy a Weber kertben kijelölt 5 fa mellett még a temetőben található gesztenyefa műszeres vizsgálatát is, majd ezt követően döntsenek a fa kivágásáról vagy az egyéb munkálatok elvégzéséről A legkedvezőbb ajánlatot a Monostor-Erdő Bt. adta a műszeres vizsgálatra, melynek költsége 7000 Ft+ÁFA/db és 5000 Ft kiszállítási díj. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a kertészeti szakvélemény elkészítésére irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a legkedvezőbb ajánlatot adó Monostor-Erdő Bt. ajánlat elfogadására irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a kertészeti szakvélemény elkészítés költségének biztosítására irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet.

11 1278 Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2015. (XI.26.) H A T Á R O Z A T A a Földes köztemető területén található gesztenyefa kivágására érkezett közérdekű bejelentés elbírálásáról A Képviselő-testület - a Földes köztemető területén található /2015. számon iktatott közérdekű bejelentében a 11/1 hrsz-ú területén lévő III tábla parcellában lévő sírok között lévő gesztenyefa kivágásának javaslatára érkezett bejelentést tudomásul vette. - a gesztenyefa kivágására érkezett bejelentés jogosságának megállapítása érdekében a kertészeti szakvélemény elkészíttetését h a t á r o z z a el, melynek költségeit az önkormányzat évi önkormányzati költségvetés pénzmaradvány terhére biztosítja. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a szakvélemény elkészíttetésére vonatkozó megbízási szerződést Monostor-Erdő Bt. (4275 Monostorpályi, Létai út 42., adószám: , cégjegyzékszám: , képviseletében Kádár László ügyvezető) céggel kösse meg, a fa vizsgálatát december 31. napjáig készíttesse el és az eredményről tájékoztassa a képviselő-testületet. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 6. számú napirend: Előterjesztés a fás szárú növények védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Diószegi Antal (alpolgármester): Felkérte Dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): Megjegyezte, hogy jegyző asszony felhívta a figyelmüket az előterjesztés megtárgyalására. Elmondta, hogy fontosnak tartják a rendelet megalkotását, viszont módosítani kellene. Javasolta, hogy ezt a rendelet-tervezetet ne fogadják el és készítsenek egy fásítási területrendezési tervet vagy programot, ami a rendelet mellékletét képezné. Figyeljenek a helyi sajátosságokra mint pl.: gyümölcsfák telepítése. Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Megjegyezte, hogy a gyümölcsfák ültetéséhez nem szükséges semmilyen engedély. Dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): Úgy gondolták, hogy körzetekre, övezetekre kellene osztani a települést, hogy hol

12 1279 milyen fát lehessen ültetni. Nagyon korainak és nem kellőképpen átgondoltnak tartják ezt a rendelet-tervezetet. Diószegi Antal (alpolgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság véleménye szerint is szükség van erre a rendeletre. Fontos lenne a helyi adottságokat figyelembe venni, továbbá szabályozni kellene a fák ültetését, hogy azok ne akadályozzák a közlekedést. Javasolta, hogy vegyék alapul a helyi építési szabályzatban lévő felosztást, szabályozva, hogy bizonyos lakóövezetekben milyen fákat lehetne telepíteni. A fák telepítéséhez szakember bevonását javasolják, aki ismeri a fákat. Horváth Sándorné (képviselő): Egyetért ezzel a javaslattal, szerinte is figyelembe kellene venni a település sajátosságait. Javasolta, hogy fel kellene hívnia lakosok figyelmét, akár a Hírlevélben is, erre a rendeletre. Tájékoztatni kellene a lakosokat, hogy a közterületre milyen fákat nem ültethetnek. Megjegyezte, hogy nagyon sok gyümölcsfa van a közterületeken, amik akadályozzák a közlekedést. Megjegyezte, hogy a rendelet nem mindegyik paragrafusát értette, ezért úgy gondolja, hogy át kell még ezt beszélniük. Úgy gondolja, hogy az a rendelet jó, ami az emberek életminőségét javítja. Úgy gondolja, ha ez a szabályozás ellenállást vált ki, akkor azt hosszútávon nem lehet megfelelő módon érvényesíteni. Megköszönte az előkészítő munkát, de ezt még át kell gondolni. Bíró Imre (képviselő): Félreértés elkerülése végett elmondta, hogy nem azért javasolták szakember bevonását, mert úgy gondolják, hogy a fák, amik eddig el lettek ültetve nem megfelelően történt, hanem egy egységes kép kialakítását akarják megvalósítani. Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Megkérdezte, hogy a rendelet megalkotására van e határidő? Megjegyezte, hogy a fák vegetációs időszak alatt lehet kivágni. Elmondta, hogy a már meglévő fák kipusztulását követően vonatkozna a rendeletben foglaltak. Hangsúlyozta, hogyha fakivágási engedélyre érkezik kérelem, akkor a fás szárú növények kivágásáról szóló kormányrendelet alapján megadja az engedélyt és kötelezi a pótlásra, csak majd olyan pótlásra kötelezi, amilyenre akarja, mert nincs helyi rendelet, ami szabályozza. Kiemelte a helyi rendelet megalkotásának fontosságát, hiszen ha nincs helyi rendelet nem tud intézkedni. Megkérdezte, hogy milyen sajátosságokra gondoltak? Megjegyezte, hogy a vérszilvafák, ami a település sajátossága volt, ki lettek vágva. Ez a rendelet egy szankció, ez nem egy város szépítő program. Bíró Imre (képviselő): Megjegyezte, hogy akár lehetne az is. Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Válaszában elmondta, hogy ez a rendelet nem lehet, ez egy hatósági rendelet. Bíró Imre (képviselő): De annak a kiegészítése lehet egy település megszépítéséért. Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Természetesen. Kiemelte, hogy ez a rendelet segített volna az eljárásban az elkövetkezendő hónapokban, míg elkészül a fásítási területrendezési terv. Diószegi Antal (alpolgármester): Egyetértenek abban, hogy szükség van erre a rendeletre, hogy a település képét javítani tudják. Azt szeretnék, ha egy olyan képet alakítanának ki a településről, amit az áthaladók embereknek emlékezetes lenne. Viszont ennek eléréséhez szükségük van egy ilyen helyi rendeletre, amelyben keretek és határok között telepítene fákat a település lakossága is. Meg kell határozniuk azokat a frekventált részeket, ahol a település képét befolyásolja, oda milyen növényeket lenne érdemes ültetni. Az ültetés során figyelembe kell venni a közművek helyét, a járdákat és a belvízelvezető árkokat is. Úgy gondolja, hogy ezt a rendelet-tervezetet el is fogadhatnák, hiszen ezt kiegészíthetik, illetve módosíthatják bármikor, de a jegyző asszony kezében lenne egy olyan eszköz, ami alapján eljárhat. Ismertette a temető esetében felmerült kérést. Az ilyen rendeletek eszközök az önkormányzat kezében, hogy ezeket a konfliktusokat megakadályozza, vagy kezelje.

13 1280 Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Úgy gondolja, hogy ezt a rendelet-tervezetet ne fogadják el, adjanak egy határidőt, amíg ezt át kell dolgozni. Diószegi Antal (alpolgármester): Egyetért Bíró Imre képviselő javaslatával. Kérte a képviselőket javaslataikat fogalmazzák meg és a következő testületi ülésen, februárjában tárgyalják meg. Dr. Szabó Irma Ibolya (képviselő): Elmondta, hogy a határidővel nem lesz gond. Úgy gondolja, hogy a fák ültetését tudatosabban kell tervezni. Ha azt akarják, hogy egységes legyen a település akkor azt meg kell tervezni. Horváth Sándorné (képviselő): Kifejtette egyetértését Dr. Szabó Irma Ibolya képviselő javaslatával. Tájékoztatásul elmondta, hogy az iskola előtt és a Rákóczi utcán lévő vérszilva fákat kapták és azért volt egységesen végig ültetve. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatát. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászól nem hangzott el szavazásra bocsátotta a képviselői javaslatok megküldésére irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászól nem hangzott el szavazásra bocsátotta a Települési fásítási terv elkészítésére irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2015. (XI. 26.) H A T Á R O Z A T A a fás szárú növények védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról A Képviselő-testület - a fás szárú növények védelmének helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet n e m f o g a d j a e l, de megállapítja, hogy szükség van a fás szárú növények védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására. - a rendelet-tervezethez elkészítéséhez a képviselők által megfogalmazott módosító javaslatok benyújtásának határidejét január 10. napjában h a t á r o z z a m e g.

14 1281 F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a módosított rendelet-tervezet elkészíttetéséről gondoskodjon. Határidő: értelemszerű Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella F e l h a t a l m a z z a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságot, hogy az egységes településkép kialakítása érdekében a település egészére kiterjedően, kertészeti szakemberek bevonásával készítsenek el egy hosszú távú Települési fásítási tervet és a rendelet-tervezet mellékleteként terjesszék azt a képviselő-testület elé. Határidő: január 10. Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella 7. számú napirend: Előterjesztés a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Diószegi Antal (alpolgármester): Elmondta, hogy ez a kiegészítés, módosítás a 70 életévüket betöltött, egyedül élő lakosok támogatására irányul. Horváth Sándorné (képviselő): Megkérdezte, hogy ebből kifolyólag az önkormányzatnak van e fizetési kötelezettsége? Katonáné Hodosi Erika (pénzügyi irodavezető-helyettes): Válaszában elmondta, hogy kb. 1,7 millió Ft éves szinten. Horváth Sándorné (képviselő): Megjegyezte, hogy a rendelet-tervezetben nem volt feltüntetve a felmerülő költség összege. Katonáné Hodosi Erika (pénzügyi irodavezető-helyettes): Elmondta, hogy a rendeletben nem kell ezt az összeget feltüntetni. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet és meghozta az alábbi rendeletet: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (XI.30.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Földes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

15 (1) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Önkormányzati rendelet) természetbeni szociális ellátásokra vonatkozó 12. (1) bekezdését az alábbi ponttal egészíti ki: b) hulladékkezelési közszolgáltatási díj megfizetése alóli 50%-os kedvezmény (2) Az Önkormányzati rendelet természetbeni szociális ellátásokra vonatkozó részt az alábbi paragrafussal egészíti ki: 14. (1) Az egy háztartásban ténylegesen egyedül élő 70. év feletti ingatlantulajdonosok a hulladékkezelési közszolgáltatási díj megfizetése alól 50%-os kedvezményre jogosultak, annak a negyedévnek az első napjától, melyet megelőző negyedévben betöltötte a 70. életévét. A kedvezmény igénybevételének feltétele e rendelet 3. számú mellékletében szereplő nyilatkozat kitöltése és Polgármesteri Hivatalban történő leadása. 2. Az Önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét e rendelet 1 számú melléklete tartalmazza. 3. Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. 1. számú melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez N Y I L A T K O Z A T Hulladékkezelési közszolgáltatási díj 50 %-os kedvezményének igénybevételéhez Név: Szül. hely, idő: An: Lakcím: Partnerkód: Tároló edény sorszáma: Díjkedvezmény kezdő időpontja: 20

16 1283 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam lakott ingatlanon ténylegesen egyedül élő vagyok. Földes, 20.hó nap Csatolandó melléklet a személyazonosító igazolvány másolata! aláírás N Y I L A T K O Z A T Hulladékkezelési közszolgáltatási díj 50 %-os kedvezményének igénybevételéhez Név: Szül. hely, idő: An: Lakcím: Partnerkód: Tároló edény sorszáma: Díjkedvezmény kezdő időpontja: 20 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam lakott ingatlanon ténylegesen egyedül élő vagyok. Földes, 20.hó nap Csatolandó melléklet a személyazonosító igazolvány másolata! aláírás 8. számú napirend: Előterjesztés Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete évi munkaterv-tervezetének I. fordulóban történő megtárgyalására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Diószegi Antal (alpolgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság javasolta, hogy a kezdési időpont 16 óra legyen és módosítani szeretnék a júniusi testületi ülés időpontját június 30-ára. Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Elmondta, hogy kimaradt az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalására irányuló előterjesztés, amit olyan sokszor mondtak, igaz nem érkezett senkitől módosító javaslat. A rendelet módosítására irányuló előterjesztést érdemes lenne a februárban tervezett ülés napirendjei közé felvenni, hiszen a Földes Községért Emlékérem díjra vonatkozó

17 1284 javaslatok leadási határideje március 15-e. Tájékoztatásul elmondta, hogy többnyire a kötelező dolgok kerültek bele, illetve a testület által felvetett dolgok. Diószegi Antal (alpolgármester): Javasolta, hogy a Sport Egyesület beszámolóját tegyék át a május hónapban tervezett ülés napirendjei közé, hiszen mint minden civil szervezetnek május 31-ig kell beszámolnia. Dr. Szabó Irma Ibolya (képviselő): Javasolta, hogy mielőtt beszámolnak intézmények, szervezetek gondolják át, hogy miről szeretnének hallani. Így a tájékoztatók terjedelme korlátozható lenne. A falugyűlés időpontja március 8-ára lett betervezve, mivel nőnapra esik ezért lehetne olyan stílusban megtartani, vagy tegyék át más időpontra. Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Kérte a képviselőket, hogy ben is küldjék meg a munkatervvel kapcsolatos javaslataikat, hogy ezeket a második fordulóban történő megtárgyalásra be tudják építeni. Horváth Sándorné (képviselő): Megjegyezte, hogy ez évben elég sok rendkívüli ülés került megtartásra. Tudomásul veszik, hogy amikor olyan rendkívül helyzet adódik, akkor rendkívüli ülést kell összehívni, viszont ezen nem tud mindegyik képviselő megjelenni. Úgy gondolja, hogy az ilyenkor meghozott döntés mégsem teljes körű. Amikor rendkívüli képviselő-testületi ülés van általában jelentős ügy érdekében kerül megtartásra. Kérte, hogy amennyiben lehetséges a tervezett ülésekre előkészíteni az anyagokat, mert ha megbeszéli mindkét bizottság nagyobb rálátással, több információval rendelkeznek a döntéshozatalhoz. Megjegyezte, hogy a nyáron is volt olyan rendkívüli testületi ülés, ahol 18 napirendi pont került megtárgyalásra. Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Elmondta, hogy nem rendkívüli ülés volt, hanem arra az időpontra került elnapolásra a júniusban tervezett rendes ülés. Horváth Sándorné (képviselő): Megjegyezte, hogy a nyári időszak az ülés szünet hosszú időszak. Diószegi Antal (alpolgármester): Tudomásul kell venniük, hogy vannak olyan helyzetek, olyan határidők, amik miatt rendkívüli ülés megtartása szükséges. Egyetért a felvetéssel, hiszen akkor lehet felelősen döntést hozni, hogyha megfelelő idő áll rendelkezésükre az átnézésre. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozattervezetet. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 187/2015. (XI.26).) H A T Á R O Z A T A Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete évi munkatervtervezetének I. fordulóban történő megtárgyalásáról a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete évi munkaterv-tervezetét az alábbiak módosítások beépítésével h a g y j a j ó v á : - a Képviselő-testületi ülés kezdési időpontja 16 óra, - a június 16-ra tervezett ülés időpontja június 30-a, - az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 2/2011. (II.17.)

18 1285 önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztés megtárgyalása február 25-ére tervezett ülés 6. napirendi pontja, - a Községi Sportegyesület munkájáról, a szakosztályok tevékenységéről szóló beszámoló május 26-ára tervezett ülés 6. napirendje, A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt munkaterv-tervezetet január hónapban tartandó képviselő-testületi ülésen a második fordulóban történő megtárgyalását h a t á r o z z a e l. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy képviselők által megküldött javaslatokat, valamint a évi munkaterv-tervezetet a második fordulóban történő megtárgyalásra a képviselőtestület elé terjessze. Határidő: azonnal, legkésőbb január 31. Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 9. számú napirend: Előterjesztés a Földes Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Diószegi Antal (alpolgármester): Felkérte Dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): A bizottság egyetértett az előterjesztésben szereplő koncepcióban foglaltakkal, a javasolt módosítások beépítése megtörtént. Elmondta, hogy a tervezett fejlesztések megvalósítását a költségvetési terv elkészítése során lehet majd konkretizálni, a rendelkezésre álló források függvényében. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. Szavazásban részt vett 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 188/2015. (XI. 26.) H A T Á R O Z A T A Földes Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatát a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően e l f o g a d j a.

19 1286 U t a s í t j a a polgármestert, hogy az elkészült koncepciót a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére küldje meg. Határidő: Képviselő-testületi ülést követően Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló188/2015. (XI.26.) határozatához FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA 2015.

20 1287 Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva. Mivel életünk kezdetén és végén mások törődnek velünk, hogyan tudnánk mi életünk derekán nem törődni másokkal? (Tendzin Gjaco: Törődni másokkal )

21 1288 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 4. I. KONCEPCIÓ ELVI ALAPJAI 4. I.1. A szolgáltatástervezési koncepció célja és feladata 4. I.2. Alapelvek 4. I.3. Értékek meghatározása 5. I.4. Célterületek 5. I.5. Célcsoportok 5. II. ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP 6. II.1. Demográfiai jellemzők 7. II.2. Egészségügyi ellátás 8. II.3. Foglalkoztatási helyzetkép 8. II.6. Oktatás 9. II.8. Közműellátás 9. II.10. Idősek helyzete 10. III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK JELLEMZŐI A TELEPÜLÉSEN, AKTUÁLIS 11. FELADATOK III.1. Jogszabályi háttér 11. III.3. Szociális kiadások 12. III.4. Szociális szolgáltatások 14. III.5. Étkeztetés 14. III.6. Házi segítségnyújtás 14. III.7. Családsegítés 15. III.8. Idősek Klubja, nappali ellátás (demens), házi segítségnyújtás 18. III.9. Házi segítségnyújtás 20. III.10. Támogató szolgálat 21. III.11. Gyermekek napközbeni ellátása 23. III.12. Gyermekjóléti szolgálat 25. V. FELADATFEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 27. VI. AZ ELLÁTÓ RENDSZER SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI 30. FELTÉTELEI,KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS VI.1. Étkeztetés, nappali ellátás (demens), házi segítségnyújtás 30. VI.2. Házi segítségnyújtás 30. VI.3. Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás 31. VI.4. Támogató szolgálat 32. VII. ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGTEREMTÉSE 34. VII.1. Akadálymentesítés 34. VII.2. Tartós munkanélküliek és csökkentett munkaképességűek foglalkoztatása 34. VII.4. Esélyegyenlőségi Program 35. VIII. TOVÁBBI VÁRHATÓ EREDMÉNYEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS 36. NEHÉZSÉGEI

22 1289 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) meghatározza a személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek feladatait, köztük a szociális szolgáltatásszervezési koncepciót is. Az Szt. 92. (3) bekezdése szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Földes Nagyközség Önkormányzata a 44/2005. (IV.26.) számú határozatával fogadta el az alapkoncepciót. A koncepció határozatlan időtartamú, de a helyi önkormányzatnak kétévente felül kell vizsgálnia és aktualizálni kell annak tartalmát. A évi felülvizsgálat a évi szociális szolgáltatástervezési alapkoncepció elkészítése óta eltelt időszak változásait ( ) tartalmazza és az alapkoncepcióval együtt értelmezendő. I. A KONCEPCIÓ ELVI ALAPJAI I.1. A szolgáltatástervezési koncepció célja és feladata: A koncepció célja, hogy bemutassa a település szociális ellátásainak rendszerét. Átfogó képet nyújtson a település ellátási kötelezettségének helyzetéről, a szociális szükségletekről és a rendelkezésre álló lehetőségekről. Rámutasson a szociális szükségletekre és a szolgáltatások fejlesztésének irányára, hogy a szociális szolgáltatásoknak egy olyan rendszere jöjjön létre, amely minőségi és egyben differenciált, ahol a szolgáltatások középpontjában az egyén áll. Emellett konkrét célkitűzéseket tartalmazzon a szociális szolgáltatások biztosítására. A szociális szolgáltatások működtetésével és azok fejlesztésével kapcsolatosan a koncepció alapelvei nem változtak. I.2. Alapelvek: mindenkinek joga van az emberhez méltó élethez és a szociális biztonsághoz, biztosítani kell a szociális jogok érvényesítésének lehetőségét, biztosítani kell az esélyegyenlőséget, biztosítani kell a szociális intézmények támogató szerepét, mindennemű hátrányos megkülönböztetés, előítélet elutasítása,

23 1290 védelmet biztosítani a családok, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők számára. I.3. Értékek meghatározása: A koncepció az alábbi értékek kötelező érvényesülését határozza meg: szociális biztonság, relatív biztonság, az ellátások és szolgáltatások alapvetően a megbomlott szociális egyensúly korrekciójára hivatottak, differenciáltság, ellátások, szolgáltatások kliens közeli biztosítása, egyénre szóló ellátások, szolgáltatások, minőség a szolgáltatásokban, hatékonyság, hatásosság, társadalmi integráció, szektorsemlegesség. I.4. Célterületek: a szociális szolgáltatások és ellátások működésének helyi szabályozásai, fenntartói működtetési szabályok és eljárások; intézményi struktúrák felülvizsgálata, fejlesztése; integrációs lehetőségek áttekintése, humán- és pénzügyi erőforrás fejlesztés a helyi szociális szolgáltatásban, információkezelés, információáramlás, kapcsolatok a potenciális ellátotti körrel, kapcsolatok a lakossággal, szakmai és intézményi kapcsolatrendszer, szakmai és intézményi feltételrendszer. I.5. Célcsoportok: gyermekek (többgyermekes családok, veszélyeztetett gyermekek), fogyatékos személyek, időskorúak, nyugdíjasok, egyedülállók, marginalizálódott csoportok (krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalanok), munkanélküliek.

24 1291 II. ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP Földes nagyközségi rangban lévő település, a környezetét jelentő bihari Sárrét, a Nagysárrét, az Alföld nagytáj, Berettyó-Körösvidék középtájba tartozik. Első említése ben a Váradi Regestrumban található. Az 1689-es és 1713-as Szabolcs megyei közgyűlések azt bizonyítják, hogy Földes lakosai kuriális nemesi kiváltságokat élveztek, évszázadokon keresztül nem fizettek vámon, harmincadon és vásárvámon kívül semmit. A nemesi kiváltságokra és a polgári egyenjogúságra emlékezik a nagyközség minden évben április 14- én, Földes Napján. A település a Hajdúság déli szélére esik. Földes életét, gazdasági lehetőségeit is alapvetően meghatározza település földrajzi fekvése, helyi és környezetei erőforrásai és öröklött adottsága. Ebben a tekintetben a község szerencsésnek tekinthető, bár az ország egészéhez viszonyítva az elmaradott észak-kelet alföldi régióban, egy halmozottan hátrányos kistérségben a Sárrét és Bihar találkozás pontjában helyezkedik el. Földes kedvező mezőgazdasági termő területei miatt jobbak gazdasági lehetőségei, mint a szomszédos településeknek a Sárréten, hiszen kiváló termőhelyi adottságú holocén üledékből és plesztocén löszből álló talajjal rendelkezik. Földes közigazgatási területe 6522 ha, ebből a belterület 383 ha, ami mintegy 6%-a a teljes területnek. Földes infrastrukturális ellátottsága az utóbbi években sokat fejlődött. Az 1800 lakás közel 100%-ában van vezetékes ivóvíz. A 2000-ben elkészült vízműtelep rekonstrukcióval és a további ivóvíz minőségjavító beruházásoknak köszönhetően a szolgáltatott ivóvíz minősége jelentős mértékben javult. A településen a lakosság szennyvízhálózatra csatlakoztatása 100%- os, mely a 2004-ben befejeződött szennyvízberuházásnak köszönhető. A település villamos energia ellátása a berettyóújfalui 120/20kV-os állomástól indul. A települési hálózat közel 100%-a légvezeték. Háztartási villamos energiafogyasztók száma több mint A lakások közel 100%-a csatlakozott a települési gázhálózatra. A település belvíz és csapadékvíz elvezető rendszer főgyűjtőinek korszerűsítésére 2013-ban került sor, mely biztosítja a legveszélyeztetettebb területeken a mentesítést. Földes Nagyközség Önkormányzatának feladata és célja, hogy a községet élhetőbb településsé formálja. A helyi mezőgazdasági termelés ösztönzése és munkahelyeket településre hozó feldolgozó üzem mielőbbi megvalósítása javíthatja csak a nagyközség népesség megtartó erejét. Helyi és térségi, járási együttműködésben el kell érnie, hogy a munkahelyeket és lakosságot érintő fejlesztések minél nagyobb számban valósulhassanak meg a közötti években európai uniós és hazai pályázati források bevonásával.

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 938 939 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 6-án (hétfőn) 15 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a napirend-tervezetet.

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a napirend-tervezetet. 1017 1018 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án (hétfőn) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. 1338 1339 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Előterjesztés a 2015. évi startmunka közfoglalkoztatási programok önerejének jóváhagyására Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Előterjesztés a 2015. évi startmunka közfoglalkoztatási programok önerejének jóváhagyására Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 1 2 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én (csütörtökön) 17 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 520 521 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án (csütörtökön) 16 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2010. november 24-én a Művelődési Házban megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 862 863 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 11-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. december 11-én tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. december 11-én tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2014. december 11-én tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 12/2014. (XII. 12.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása. 13/2014. (XII. 12.) A kitüntető címek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről.

Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről. Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 31. napján megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása.

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén. 5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Szám: 1402-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 01. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8825 Miháld, Fő u. 2. 11-13/2013.Ny. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 17-én (hétfőn) 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben