J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő."

Átírás

1 1338

2 1339 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én (csütörtökön) órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti nagyterem Jelen vannak: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester, Diószegi Antal alpolgármester, Bíró Imre képviselő, Fegyver Imre képviselő, Horváth Sándorné képviselő, Péter Imre képviselő, Dr. Szabó Irma Ibolya képviselő Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Katonáné Hodosi Erika pénzügyi irodavezető-helyettes, Szilágyiné Fülöp Erika számviteli előadó, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Nagyné Nagy Andrea szociális ügyintéző, Joó Réka adóügyi előadó Jegyzőkönyvvezető: Pércsi Marietta gyakornok Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte a Képviselő-testületülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 képviselő van jelen. Javaslatot tett Horváth Sándorné képviselő és Péter Imre képviselő jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megkérdezte, hogy van e valakinek a napirend módosítására vonatkozó javaslata? Bíró Imre (képviselő): Javasolta, hogy a 2. számú napirendi pontot vegyék le a napirendről és évben tárgyalják meg. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 2. napirendi pont levételére irányuló javaslatot. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Javasolta, hogy 8. napirendi pontként tárgyalják meg a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztést. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra bocsátotta a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztés felvételére irányuló javaslatot. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

3 1340 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra bocsátotta a módosított napirend-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított napirend-tervezetet. 1. számú napirend: Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság megtárgyalta az előterjesztés és azt elfogadásra javasolta a testületnek. Felhívta a lakosok figyelmét arra, hogy a közvilágítási hálózat üzemeltetésére és karbantartására a DH Szerviz Kft-vel megkötötték a szerződést. Megjegyezte, hogy az önkormányzatnál kell a hibabejelentést megtenni, melyet továbbítanak a szolgáltató felé, aki elvégzi a szükséges munkálatokat. Péter Imre (képviselő): Tájékoztatásul elmondta, hogyha az idő engedi a holnapi nap folyamán megvizsgálják a Wéber kertben lévő, illetve a temetőben lévő fák állapotát. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megköszönte a tájékoztatást. Megjegyezte, hogy a fák vizsgálatáról szóló szakértői vélemény megküldését követően tájékoztatni fogják a testületet. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ körzetközpont iskolák kialakításában gondolkozik és nagy valószínűséggel Földes település is körzetközpont lesz. Ez még egy tájékoztatást, de amint konkretizálódik, tankerület igazgató asszony tájékoztatja a testületet. Továbbá elmondta, hogy a mai nap folyamán részt vett a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlésén. Jelenleg a végelszámolás folyik, önkormányzatuknak 1,4 részvénnyel rendelkezik. A települések egy részén a Debreceni Vízmű Zrt. végzi, míg a másik felén a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi a víziközmű szolgáltatást. Megjegyezte a végelszámolás nem éppen zökkenőmentesen zajlik, de bízik benne, hogy jövő év első félévében le tudják zárni a végelszámolást. Elmondta, hogy Földes településén a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. végzi a víziközmű, valamint a szennyvízszolgáltatást is. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a tájékoztatót. Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót j ó v á h a g y ó l a g t u d o m á s u l v e t t e.

4 számú napirend: Előterjesztés a Földes Településrendezési Tervének évi módosításával kapcsolatos eljárás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges főépítész megbízására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Elmondta, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a 4K STÚDIÓ Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft-től Kótai Csaba főépítész adta. A tervezői díj Ft+ÁFA, amely összesen Ft. Javasolja Kótai Csaba árajánlatát elfogadásra, továbbá javasolja a tervezői díj összegének arányos felosztását a kérelmezők között. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Összegezte az elhangzottakat. Megkérdezte, hogy kiszámolták-e az érintettekre eső arányokat? Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Válaszában elmondta, hogy a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. kezdeményezésének főépítészi feladat díja Ft, Bíró Imre és Lakatos Anita kezdeményezésének főépítészi feladat díja Ft, aminek az 50 %, Ft a kérelmező, míg a fennmaradó további Ft-ot az önkormányzat biztosít, valamint az Önkormányzat kezdeményezésének főépítészi feladat díja Ft. Elmondta, hogy az önkormányzatra eső részt a évi költségvetés terhére biztosítja. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta Kótai Csaba főépítész árajánlatának elfogadására irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az érintettek közötti arányos felosztásra irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet. Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással elfogadta a módosított határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozat:

5 1342 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 199/2015. (XII. 17.) H A T Á R O Z A T A a településrendezési terv évi módosításával kapcsolatos eljárások előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges főépítész megbízásáról A Képviselő-testület a 175/2015. (XI.17.) Kt. számú határozataiban döntött a településrendezési terv módosításairól, melynek lebonyolítására a legkedvezőbb ajánlatot adó 4K STÚDIÓ Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft. -t (4024 Debrecen, Nap utca 5. II/8., adószám: ) Kótai Csaba főépítészt v á l a s z t j a k i. - a főépítészi feladat díjazása Ft, azaz négyszázötvenhétezer-kettőszáz forint összegét a településrendezési terv módosítást kérelmezők között - arányosítva - az alábbiak szerint határozza meg: a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. (4177 Földes, Deák Ferenc u. 2.) kezdeményezésének főépítészi feladat díja Ft, amit a kérelmező biztosít, Bíró Imre és Lakatos Anita kezdeményezésének főépítészi feladat díja Ft, aminek az 50 %, Ft a kérelmező, míg a fennmaradó további Ft-ot Földes nagyközségi képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetése terhére biztosítja, az Önkormányzat kezdeményezéseinek főépítészi feladat díja Ft, amit Földes nagyközség képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetése terhére biztosít. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a megbízási szerződést készíttesse el és írja alá. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester F e l h a t a l m a z z a a polgármester, hogy a településrendezési terv módosításával járó főépítészi feladat díjából az önkormányzatra eső Ft összegnek az önkormányzat évi költségvetésbe történő betervezéséről gondoskodjon. Határidő: értelemszerű Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy településrendezési terv módosításával járó tervezői és egyéb költségek - kérelmezők által történő megfizetését követően - rendelje meg. Határidő: értelemszerű Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

6 számú napirend: Előterjesztés a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. tulajdonát képező 1952 hrsz-ú 1451 m2 nagyságú kivett saját használatú út megvásárlására érkezett árajánlat elbírálására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Elmondta, hogy az út megvásárlása szükséges a MIRELITE Eszközkezelő Kft. által megvásárolt területhez vezető út kiépítéséhez. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. árajánlatát. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megjegyezte, hogy a területet vételára Ft. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 200/2015. (XII. 17.) H A T Á R O Z A T A a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. tulajdonát képező 1952 hrsz-ú 1451 m2 nagyságú kivett saját használatú út megvásárlásáról A Képviselő-testület a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. tulajdonát képező 1952 hrsz-ú 1451 m 2 nagyságú kivett saját használatú út vételárát Ft összegben e l f o g a d t a. A 1952 hrsz-ú 1451 m 2 nagyságú kivett saját használatú út vételárát a MIRELITE Eszközkezelő Kft. telekvásárlásából származó bevétel terhére biztosítja. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés aláírásáról, valamint a vételárat a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. részére történő átutalásról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 4. számú napirend: Előterjesztés a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Tájékoztatásul elmondta, hogy egy házi gyermekorvosnő aki jelenleg a Karcagon gyermekorvos érdeklődött, de még nem adott be írásos pályázatot. Doktornővel megbeszéltek egy személyes találkozót jövő hétre. Kéri, hogy

7 1344 a pályázati felhívást hosszabbítsák meg. Elmondta, hogy beszélt Dr. Ádám Máriával, aki azt kérte, hogy január március 31. időszakra vonatkozóan a megbízási díját emeljék meg Ft összegről Ft összegre, hiszen megnövekedhet a betegforgalom a téli hónapokra való tekintettel, így az állandó praxisa mellett a helyettesítés is több időt fog igényelni. Bíró Imre (képviselő): Megjegyezte, hogy amíg nem látja írásban a doktornő kérelmét, addig ő nem tudja támogatni. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megjegyezte, hogy írásban is benyújtja kérelmét. Horváth Sándorné (képviselő): Megkérdezte, hogy az érdeklődő doktornő miért nem tudja átvenni január 1-től a gyermekorvosi ellátást? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy pályázatát nem tudta benyújtani a hatósági engedélyek miatt, valamint jelenleg egy tanulmányi szerződés köti a karcagi kórházhoz, aminek felbontása több hónapot vesz igénybe. A doktornő szeretné igénybe venni az ellátatlan praxis betöltésére irányuló támogatást. Megjegyezte, hogy a tanulmányi szerződés felbontása költségekkel fog járni. A jelenleg a gyermekorvosi ellátás helyettesítést végző doktornő szívesen segít, de az év első három hónapja nagyon nehéz. Péter Imre (képviselő): Megkérdezni, hogy a karcagi kórház főorvosával nem lehet e egyezetni, hogy osztott munkaidőben eleget tegyen az ottani elvárásoknak és itt is az átmeneti időszakban? Úgy gondolja, hogy stabilabb lenne egy új évi kezdés, mint évközben. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy sajnos ez nem olyan egyszerű. Megjegyezte, hogy nagyon nehéz gyermekorvost találni. Horváth Sándorné (képviselő): Megkérdezte, hogy a doktornőt meddig köti a szerződés a karcagi kórházhoz? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy jelenlegi helyzetben még nem szeretné ezt az információkat a nyilvánosság előtt felfedni. Horváth Sándorné (képviselő): Megkérdezte, hogy arra kell akkor számítaniuk, hogy év első félévében a gyermekorvosi feladatokat nem tudja ellátni a településen? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy első félévben nem biztos, de a személyes egyeztetést követően több információt tud majd mondani. Horváth Sándorné (képviselő): Megjegyezte, hogy akkor a doktornő a nyár folyamán tudna kezdeni. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): Azt állapítják meg, illetve azt javasolják, hogy fontos az álláshirdetés közzététele. Javasolja, hogy január 30-val bírálják el. Kijelentette, hogy a jogviszony kezdetét nem határozták meg. Megjegyezte, hogy a hirdetményekben általában szokták közölni a jogviszony kezdetét, de akkor már érti miért nincs feltüntetve a hirdetésben. A bizottság is azt mondta, hogyha érvényes pályázat érkezik a megadott határidőn belül, akkor február 1-ével kezdődne a munkaviszony, így az egy hónap átmenetet kell megoldani. Megjegyezte, hogy akkor fél év átmenet várható. Elmondta, hogy a bizottságuk egyik tagja Dr. Tamás Gábor háziorvos, akinek a kérést szeretné közvetíteni, miszerint doktor úr úgy gondolja, hogy ösztönzően hatna, ha a pályázó a háziorvosokkal is beszélhetne. Fegyver Imre (képviselő): Hozzátette, hogy a gyermek egészségügyi szempontból egy elég kritikus időszak következik most, míg a fagyok be nem állnak, így ténylegesen lehet számítani arra, hogy megnövekedik a megbetegedések száma. Megkérdezte, hogyha a helyettesítő doktornővel meg lesz hosszabbítva a szerződés, akkor az emelt díjért ez a rendelés időtartamában is hosszabbítást jelent?

8 1345 Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy a szabályok szerint a helyettesítésben 2 óra ellátást tud biztosítani. Hangsúlyozta, hogy természetesen doktornő nem megy úgy el, hogy betegeket hagy a váróteremben. Fegyver Imre (képviselő): Úgy gondolja, hogy megnyugtatóbb lenne a szülőknek, ha több időt is tudna itt tölteni. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Természetesen, de sajnos ezt nem tudja megoldani doktornő. Megjegyezte, hogy beszélt Tamás Gábor doktor úrral, hogy ez a megbízási díjat milyennek látja. Doktor úr azt a tájékoztatást adta, hogy ez a megbízási díj nagyon kedvező az önkormányzatnak. Horváth Sándorné (képviselő): Emlékeztetőül elmondta, hogy Boros Ádor Erzsébet doktornő látta el az iskola orvosi feladatokat. Megkérdezte, hogy ebben az átmeneti időszakban ki látja el az iskola orvosi feladatokat? Szeretné, ha ezzel kapcsolatosan is egyeztetnének Dr. Ádám Máriával. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy Dr. Szarka Gabriella háziorvos gyermekorvosi képesítéssel is rendelkezik, így el tudja látni az iskola orvosi feladatokat, mivel Dr. Ádám Mária gyermekorvos óraszámába már nem férne bele. Horváth Sándorné (képviselő): Megkérdezte, hogy erre vonatkozóan van-e már írásbeli megállapodás? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy még csak szóbeli megállapodás történt, de írásban is benyújtja. Horváth Sándorné (képviselő): Megkérdezte, hogy az átmeneti időszakban Dr. Szarka Gabriella nem tudja vállalni a gyermekorvosi ellátást is? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy doktornő óraszáma nem engedi. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a pályázati felhívás ismételt közzétételére irányuló határozat-tervezetet. Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 201/2015. (XII.17.) H A T Á R O Z A T A a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás közzétételéről A Képviselő testület a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételét h a t á r o z z a e l. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy gondoskodjon a felhívásnak a település honlapján, az Országos Alapellátási Intézet honlapján, az Egészségügyi Közlönyben, a környező települések kórházaiban (Berettyóújfalu, Debrecen és Karcag) történő megjelentetéséről. Határidő: jegyzőkönyv elkészítését követően, azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

9 melléklet a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás tartalmának megállapításáról szóló 201/2015. (XII.17.) számú határozathoz (Pályázati felhívás: web lapra és a kórházakba) FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET HÁZI GYERMEKORVOSI ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE Földes nagyközség Debrecentől 30 km-re jó közlekedési adottságokkal, gyógyfürdővel, szabadidő és természetvédelmi központtal, színvonalas óvodai ellátással, jó hírű általános és művészeti iskolával, növekvő idegenforgalommal, széles körű szolgáltatásokkal, élénk kulturális élettel rendelkező nagyközség ( Az önkormányzat az uniós forrásból felújított gyermekorvosi rendelőt teljes felszerelésével - szükség esetén szolgálati lakással - térítésmentesen biztosítja. A körzet szakképzett, tapasztalt asszisztenssel rendelkezik. A feladatkör: Területi ellátási kötelezettséggel - megegyezés szerint - vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formában, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint tölthető be. A praxisjog megszerzése: A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A jogviszony kezdete: A feladat-ellátási / közalkalmazotti szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal. Pályázati feltételek: - büntetlen előélet, cselekvőképesség, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz, az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte. Vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: az illetékes járási népegészségügyi intézet igazolása arról, hogy a praxis vállalkozói formában történő működtetésének feltételei fennállnak, Magyar Orvosi Kamarai tagság. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, szakmai gyakorlatot igazoló irat másolati példánya, egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. Részletes szakmai önéletrajz, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása. Hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének

10 1347 feltételei fennállnak. A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek, a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtásának módja: - személyesen Jeneiné dr. Egri Izabella Földes nagyközség polgármesterének (Földesi Polgármesteri Hivatal 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.), - postai úton Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.) címezve kell benyújtani. A pályázattak kapcsolatos részletes információ Jeneiné dr. Egri Izabella Földes nagyközség polgármesterétől kérhető. Telefon: 06-54/ Földes, október 15. Jeneiné dr. Egri Izabella Földes nagyközség polgármester

11 számú melléklet a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás tartalmának megállapításáról szóló 201/2015(XII.17.) számú határozathoz (OALI, Eü Közlöny) Felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére Hirdető: Földes Nagyközség Önkormányzata Pályázati feltételek: - büntetlen előélet, cselekvőképesség, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz, az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte. Vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének az illetékes járási népegészségügyi intézet általi igazolása, a praxis vállalkozói formában történő működtetése, Magyar Orvosi Kamarai tagság. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, szakmai gyakorlatot igazoló irat másolati példánya, egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,részletes szakmai önéletrajz,nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata), Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak, pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. A pályázat benyújtásának határideje: A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje: A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Földes Nagyközség Önkormányzatához (4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: házi gyermekorvosi körzet pályázata Területi ellátási kötelezettséggel: Igen A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal Jogviszony jellege: Megállapodás szerint Kategória: Háziorvosi Típusa: Gyermek Leírás / Megjegyzések: A jogviszony időtartama: A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti jogviszony határozatlan időtartamra szól. A jogviszony kezdete: A feladat-ellátási/közalkalmazotti szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

12 1349 Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: Földes Nagyközség Önkormányzata szolgálati lakást biztosítani tud a pályázó részére. Az ellátandó feladatkör: Földes község házi gyermekorvosi körzetének ellátása megegyezés szerint-vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel, csecsemő és iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint. A feladat ellátásának helye: 4177 Földes, Deák F. u. 13. A praxisjog megszerzése: A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. Kapcsolat Hirdető pontos megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata Telefon: 06-54/ Település: Földes Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megkérdezte, hogy Dr. Ádám Mária szóbeli kérelmének elbírálására jelen ülésen kívánnak dönteni vagy inkább a januárban következő ülésen? Bíró Imre (képviselő): Javasolta, hogy Dr. Ádám Mária kérelmének elbírálása előtt Dr. Szarka Gabriellával is szeretne beszélni a plusz két órával kapcsolatosan. Ha jól érti, akkor ez a plusz két óra sehol sincs feketén-fehéren leírva. Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Válaszában elmondta, hogy ez a plusz két óra van leírva és több nincs. Meg van szabva, hogy mennyit dolgozhat és itt a pihenő idő betartásán van a hangsúly. Dr. Szabó Irma Iboly (képviselő): Aggasztja az, hogy a kisgyermekes anyukáknak óráig tartó rendelés lesz a tudatában. Sajnos ezzel nem sokat segítünk. Ez egyáltalán nem megnyugtató. Az lenne a megfelelő, ami sajnos nem lehet, hogy 14 órától 18 óráig tartson a rendelés. Megjegyezte, hogy el kell gondolkodniuk ezen hiszen Ft- os órabérről van szól Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Kiemelte, hogy kemény nagy küzdelmet folytatott a polgármester asszony, mert úgy volt, hogy Dr. Ádám Mária január 1-től nem tudja vállalni az ellátást, pont a nagy betegforgalom miatt. Meglepődne, hogy ha doktornő január 1-től mégsem tudna jönni, akkor sajnos a településen nem lenne egyáltalán gyermekorvosi ellátás. Dr. Szarka Gabriellának is kis gyermekei vannak, nincs időkerete, ezt azért át kell gondolni. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Tájékoztatásul elmondta, hogy rengeteg praxis üresen áll. Földes település szerencsésnek mondható, hiszen két háziorvosa is van. A gyermekorvos elment nyugdíjba, viszont nagyon nehéz helyettesítő gyermekorvost találni. Megjegyezte, hogy Ádám Mária doktornő is azért vállalta el Földesen a helyettesítést, mert abban bízik, hogy ha Földesen lesz egy állandó gyermekorvos, aki őt is tudja majd helyettesíteni, mivel a környező településeken nincs gyermekorvos. Elmondta, hogy az érdeklődő doktornőnek is van két kisgyermek, így a kórházi munka megterhelő számára, ezért is keltette fel az érdeklődését ez a munkalehetőség. Dr. Ádám Máriának is megterhelő a saját praxisa mellett még a helyettesítés is elvállalni, de elvállalta. Úgy gondolja az a fontos, hogy a

13 1350 gyermekek orvosi ellátása biztosítva, valamint Földesen egy állandó gyermekorvos legyen, aki minden nap rendelkezésükre áll. Diószegi Antal (alpolgármester): Megjegyezte, hogy polgármester asszony lényegében ismertette a jelenlegi fennálló helyzetet. Úgy gondolja, hogy túl sok mozgásterük ebben a kérdésben nincs. Tudják, hogy a téli időszak az amikor tényleg orvoshoz kell járni. Nem fogja felvállalni ezt a felelősséget, hogy a gyermekek ne legyenek ellátva ebben az időszakban. Úgy gondolja, hogy a doktornő szívességet tett az önkormányzatnak. Megjegyezte, hogy más orvosok esetében nem Ft az órabér, hanem több. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Dr. Ádám Mária részére történő megbízási díj Ft összegre történő megemelésre irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 202/2015. (XII.17.) H A T Á R O Z A T A helyettesítő házi gyermekorvossal kötött megbízási szerződés módosításáról A Képviselő-testület a gyermekkorú földesi lakosok folyamatos egészségügyi alapellátása érdekében: a Deák Ferenc u. 13. szám alatt lévő Egészségházban működő földesi házi gyermekorvosi körzetben Dr. Ádám Máriával (sz.: Mezőkövesd, , an.: Csuhai Mária, orvosi pecsét száma: 46422, szakvizsga száma: 1470/1993) mint helyettes házi gyermekorvossal kötött megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítja: január március 31. időtartam alatt a megbízási díj havi összegét Ft összegben h a t á r o z z a m e g. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a házi gyermekorvosi feladatok ellátása érdekében a megbízási szerződés módosításának elkészíttetéséről és aláírásáról gondoskodjon. Határidő: december 31. Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 5. számú napirend: Előterjesztés a Földes Nagyközség Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.

14 1351 Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testületnek. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászól nem hangzott el szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 203/2015. (XII.17.) H A T Á R O Z A T A Földes Nagyközség Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról A Képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervét a mellékletben foglaltak szerint e l f o g a d j a. F e l k é r i a polgármestert és a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzéseket és határidőket kísérje figyelemmel. Határidő: folyamatos Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző

15 1352 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA Belső ellenőri ütemterv évre Tervezet Pyreus Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11

16 1353 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA I. Előzmények A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) a rendelkezik többek között a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerének működtetési kötelezettségéről, ennek keretében a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról. A Mötv 119 (4) bekezdése meghatározza, hogy a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell az irányított költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Az Államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 70. -a alapján az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. Törvény 1. a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. A évi belső ellenőrzési terv készítésekor az Államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásait kell alkalmazni, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató ajánlásait is. A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a Képviselő- testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá. II. Vélemények A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 29., és 31. -ának megfelelően összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - a belső ellenőrzési vezető elkészíti az éves ellenőrzési tervét. A évi belső ellenőrzési tervben szereplő feladatok a rendelkezésre álló erőforrások és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul. A évi belső ellenőrzés feladatainak tervezésénél a következő szempontok kerültek figyelembevételre: - az önkormányzati feladatok átrendeződése, belső kontrollok működése, megvalósítása, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon megóvása, gyarapítása a közfeladatok ellátása során, a civil szervezeteknek juttatott támogatások felhasználása, önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése, nemzetiségi önkormányzatok operatív gazdálkodása. A év tervezett ellenőrzések az önkormányzatnál a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra, az önkormányzat irányítása alá tartozó oktatási intézményekre, a Földes Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjednek ki. Továbbá új feladatként az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzatok operatív gazdálkodására is.

17 1354 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA Ellenőrzési kapacitás kalkuláció részletezése 1. naptári napok száma szombat-vasárnap fizetett ünnepek 6 4. fizetett szabadságok betegség levonások összesen( ) fő ellenőrzésre fordítható átlag napok száma(1-6) ellenőrzésre fordítható idő (2fő*7) vezetői feladatok továbbképzések ellenőrzésre fordítható munkaidő alap (8-9-10) soron kívüli ellenőrzésre kalkulált (5%*11) Munkaidő alap (11-12) tartalékidő Tervezhető munkaidő alap (11-12) évre tervezett ellenőrzések megoszlása két feladatot ellátó ellenőrre vetítve Megnevezés db Ellenőri napok száma Gazdasági társaságok (Kft) 1 30 Polgármesteri hivatal Költségvetési intézmények 1 30 Nemzetiségi önkormányzat 1 30 Tervezett ellenőrzésekre Egyéb feladatok 3 30 Tartalék soron kívüli ell. 80 Tanácsadásra 50 Továbbképzésre 80 Tervezett feladatokra 208 nap rendelkezésre álló idő A évi terv összesen 9 vizsgálatot és 3 egyéb feladatot irányoz elő. A végrehajtandó ellenőrzések körében, 9 szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés, melyből 1 gazdasági társaság, 1 intézményi, és 6 Polgármesteri hivatali célvizsgálat szerepel a tervben. Feladatként 1 nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzését irányoztuk elő. A évi tervben az ellenőrzési kapacitás külső erőforrás igénybevételével nem számolt, de eseti, speciális szakértelmet igénylő feladatokhoz, vagy ideiglenes kapacitás kiegészítés esetén külső szakértő bevonása indokolt lehet, melyhez fedezet biztosítása szükséges. A Földes Nagyközség Önkormányzata külső belső ellenőrrel végezteti a belső ellenőri feladatokat, amit 2 fő belső ellenőr lát el évi éves ellenőrzési terv, a végrehajtásához rendelkezésre álló kapacitást, az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés eredményének összefoglaló táblázatát tartalmazza.

18 1355 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV Ellenőrzendő Az ellenőrzésre Azonosított kockázati folyamatok és vonatkozó stratégia tényezők (*) szervezetek /(ellenőrzés célja, szervezeti módszere, tárgya, egységek ellenőrzött időszak) Az ellenőrzés Az típusa (**) ellenőrzés ütemezése (***) 1.sz. melléklet Erőforrás szükségletek (****) Földesi Ellenőrzés célja: a Az új számviteli előírásoknak Pénzügyiszabályszerűségi Polgármesteri évi leltározási megfelelően folytatták-e le a Hivatal érintett feladatok ellenőrzése leltározási és selejtezési szervezeti egységei Ellenőrzés tárgya: eljárásokat. hivatali és önkormányzati leltározási feladatok végrehajtásának ellenőrzése Ellenőrizendő időszak: év Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés Földes Községi Ellenőrzés célja: az A gazdálkodási tevékenység Pénzügyiszabályszerűségi Napközi Otthonos intézmény szabályszerű ellátása. A cél: Óvoda gazdálkodásának annak megállapítása, hogy az ellenőrzése intézmény gazdálkodásának Ellenőrzés tárgya: egyes folyamatai megfelelően pénzügyi, gazdasági működtek-e, folyamatok ellenőrzése Ellenőrizendő időszak: Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, és helyszíni ellenőrzés I. 30 nap negyedév 1 fő ellenőr 2016 I. 15 nap negyedév 1 fő ellenőr Földesi Roma Ellenőrzés célja: a A kisebbségi önkormányzat Pénzügyi, 30 nap Nemzetiségi nemzetiségi gazdálkodási kereteinek szabályszerűségi II. 1 fő ellenőr Önkormányzat önkormányzatok kialakítása, gazdálkodása negyedév operatív megfelelt-e az gazdálkodásának önkormányzattal kötött ellenőrzése megállapodásban Ellenőrzés tárgya: rögzítetteknek, és a hatályos pénzügyi, gazdasági jogszabályi előírásoknak. folyamatok ellenőrzése Ellenőrizendő időszak: évek Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés

19 1356 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA Földes Ellenőrzés célja: a Kft XII. 1-től Pénzügyi- Vagyongazdálkodás közfeladat ellátási közszolgáltatási szerződés szabályszerűségi i Kft feladatainak ellenőrzése alapján látja el a feladatokat. Ellenőrzés tárgya: Cél annak megállapítása, hogy a pénzügyi, gazdasági szerződésben foglalt folyamatok ellenőrzése közfeladatok ellátása Ellenőrizendő megfelelően történt-e időszak: üzleti év Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés II 30 nap negyedév 1 fő ellenőr Polgármesteri Ellenőrzés célja: a Cél: annak megállapítása, hogy Pénzügyiszabályszerűségi Hivatal Érintett közbeszerzési eljárások a közbeszerzési eljárások szervezeti egységei ellenőrzése lefolytatása a Kbt. szerint Ellenőrzés tárgya: valamint a belső pénzügyi, szabályzatoknak megfelelően szabályszerűségi kerültek-e lebonyolításra folyamatok ellenőrzése Ellenőrizendő időszak: Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés III. 20 nap negyedév 1 fő ellenőr Polgármesteri Hivatal/érintett osztályok Ellenőrzés célja: a Az Ávr.-ben foglalt előírások Pénzügyi, belső kontrollok betartása megfelelő volt-e, szabályszerűségi működése a pénztár és (kötelezettségvállalás, bankszámla, a ellenjegyzés, utalványozás, a kötelezettség vállalás, a szakmai teljesítés igazolása) szakmai teljesítésigazolás és A belső kontrollok működése a biztosított volt-e. számvitel területén Ellenőrzés tárgya: pénzügyi, gazdasági folyamatok ellenőrzése az önkormányzati és a Hivatali gazdálkodás területén Ellenőrizendő időszak: év Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés 2016.III. negyedév 15 nap 1 fő ellenőr

20 1357 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Ellenőrzés célja: a Az önkormányzat által Pénzügyi- Hivatal/ érintett céljelleggel juttatott céljelleggel juttatott szabályszerűségi osztályai, támogatások támogatások elszámolása a célvizsgálat egységei elszámolásának civil, társadalmi,egyházi ellenőrzése szervezetek részéről a Ellenőrzés tárgya: támogatási szerződésben és a pénzügyi, jogszabályi előírásoknak szabályszerűségi megfelelően történt-e ellenőrzése Ellenőrizendő időszak: Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, szükség esetén helyszíni IV. 20 nap negyedév 1 fő ellenőr Polgármesteri Hivatal/érintett osztályai, egységei Ellenőrzés célja: EU-s Az ellenőrzés célja annak Célvizsgálat, forrásból finanszírozott megállapítása, hogy szabályszerűségi pályázatok szabályszerűen történt-e az elszámolásának elnyert pályázati források ellenőrzése Ellenőrzés felhasználása tárgya: pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés Ellenőrizendő időszak: év Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés IV. 20 nap negyedév 1 fő ellenőr EGYÉB FELADATOK EGYÉB FELADATOK Egyéb feladatok összesen EGYÜTT Éves ellenőrzési Nem ellenőrzési tevékenység Készítője: vezető I. 9 nap beszámoló a évi ellenőrzésekről. belső ellenőr negyedév 1 fő évi belső Nem ellenőrzési tevékenység IV. 7 nap ellenőrzési terv negyedév 1 fő ellenőr elkészítése. Egyé időigény Tanácsadói tevékenységre, soron kívüli ellenőrzésre tartalékolt idő, képzésre fordítható idő, szabadság + 12 nap 208 nap 156 nap ÖSSZES tevékenységre 364 nap Dátum: Földes, december 3. Készítette: Matkó Mária vezető belső ellenőr

21 1358 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA A évi ellenőrzési tervhez kockázat elemzés A költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A vezetőség véleményét, megítélését figyelembe kell venni arra vonatkozóan, hogy mely területeket kell nagy kockázatúnak tekinteni. A kockázatelemzés célja megállapítani az egyes rendszerek kockázatának mértékét, feladata pedig meghatározni az ellenőrzések gyakoriságát. A magas kockázatú rendszereket gyakrabban (például évente) kell ellenőrizni. Az egyes rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők, és azok súlya alapján kell elvégezni. 12 olyan tényező került meghatározásra, amely hatással van a rendszer működésére. Minden egyes tényezőre vonatkozóan értékelést kell végezni, és meg kell határozni az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását (súlyként kifejezve). A jelenleg hatályos Belső ellenőrzés Kézikönyvben meghatározott kockázatelemzési modell alapján ellenőriztük és értékeltük az eredményeket, és megállapítottuk- az összeállításkor ismertvizsgálandó területek kockázati tényezőjének mértékét magas, közepes, alacsony. Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényező Kockázati tényező terjedelme Alkalmazot t Súly Ponthatár 1. Belső kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás 7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő Vezetőség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erőforrások rendelkezésre állása MINIMÁLIS PONTSZÁM: 43 MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 133 Az erőforrás-szükségletek megértéséhez gyakorisági mátrixot alkalmaztunk, amely tükrözi a súlyozási összehasonlításokat és a rendelkezésre álló erőforrásokat. A gyakoriság mátrix lehetővé teszi a rendszer ciklikus ellenőrzését, ami tükrözi majd az erőforrások rendelkezésre állását. A kockázatelemzés eredménye információval szolgál a stratégiai és az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez, ami a ténylegesen rendelkezésre álló erőforrásokat veszi figyelembe. A stratégiai terv meghatározza azokat a rendszereket, amelyekre vonatkozóan a következő négyéves időszakon belül ellenőrzéseket kell végrehajtani. A jelenleg érvényben lévő stratégiai terv felülvizsgálata indokolttá vált, de ehhez jelenleg nem ismert az önkormányzati választásokat követő újonnan megalakuló önkormányzat képviselő-testületének gazdasági programra vonatkozó módosítási koncepciója..

22 1359 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA A kockázatelemzés lépései 1. kockázat beazonosítása Magas prioritás Költségvetési szerv kockázatkezelési rendszere Alacsony prioritás Közepes prioritás 2. kockázati tényezők értékelése Kockázati tényezők terjedelme (1-3) 3.ellenőrzési időtartam meghatározása Évente ellenőrizendő Kockázati tényezők kiválasztása (12) Alkalmazott súly (1-5) Folyamat Háromévente ellenőrizendő Ponthatár (0-15) Öt évente ellenőrizendő Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok (úgy a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó, mint az önkormányzat által fenntartott intézmények és az önkormányzat által alapított társaság) a belső ellenőrzés stratégiai tervének irányvonalát követik, és a jóváhagyott Belső ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott kockázatelemzés módszerével kerültek meghatározásra. Az ellenőrzendő folyamatokat és szervezeteket, az ellenőrzés célját, az azonosított kockázati tényezőket, az ellenőrzés ütemezését részletesen egy külön táblázat tartalmazza. A hatékonyabb és eredményesebb közpénzfelhasználás érdekében a köztulajdonban álló gazdasági társaság, és a korábbi években nem vizsgált nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése került kiemelésre. Továbbra is fontos a belső kontrollrendszer megfelelőségének és működésének vizsgálata, ezért a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati feladatellátást érintően is - több olyan főfolyamat vizsgálata került betervezésre, melyek az önkormányzati források felhasználását végző szervezetekre vonatkozik (Kft, vagy civil szervezetek), illetve pályázatokon elnyert pénzeszközök szabályszerű felhasználásának ellenőrzését célozza. Földes, december 03. Összeállította: Matkó Mária Vezető belső ellenőr

23 1360 FÖLDES NAGYKÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA A évi ellenőrzési terv megalapozását szolgáló kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása (a 370/2011.(XII.31.)Korm.r. 31. (4)bek. a) pontja) Kockázat szintje alacsony közepes magas Egyéb feladat: Éves Földes Községi Napközi Polgármesteri Hivatal- EU-s ellenőrzési beszámoló (2014. Otthonos Óvoda forrásból finanszírozott elnyert évi ) elkészítése II.15-ig pályázatok kezelésének, jegyző és polgármester részére elszámolásának ellenőrzése Egyéb feladat: Éves Földes Vagyongazdálkodási Önkormányzatnál és a összefoglaló ellenőrzési Kft Polgármesteri Hivatalban beszámoló készítése lefolytatott közbeszerzési évről a KT. részére eljárások ellenőrzése (zárszámadással egyidejűleg) Egyéb feladat: évi belső Polgármesteri Hivatalban- az Polgármesteri Hivatalban a ellenőrzési terv összeállítása önk. által céljelleggel juttatott évi leltározási KT. részére XII.31-ig támogatások elszámolásának tevékenység ellenőrzése ellenőrzése Polgármesteri Hivatalban- a Helyi Nemzetiségi belső kontroll rendszer Önkormányzat operatív működése a pénzkezelés (bank, gazdálkodásának ellenőrzése pénztár) és a Földesi Roma Nemzetiségi kötelezettségvállalás, teljesítés Önkorm. igazolás jogszabályi betartásának ellenőrzése Földes, december 03.

24 számú napirend: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Programterv elfogadására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat. E programterv megalkotását jogszabályi kötelezettség mellett igen fontosnak tartják a fejlesztés szempontjából is. Sajnos nem sikerült az anyaggal, olyan mélységgel foglalkozni, mint ahogy szerettek volna. Elgondolásuk szerint nem tudták megtölteni a helyi esélyegyenlőségi programtervet kulturális vonatkozásokkal, egészségügyi szempontokkal, valamint nem tudták párhuzamba hozni a gazdasági programban foglaltakkal. Megjegyezte, hogy a tartalmilag a jogszabálynak megfelel. Elismerik, hogy hatalmas munkával és időbe került összegyűjtött ezeket az adatokat, viszont nem lettek elemezve és nem készült el az intézkedési terv sem. Sajnos egy nap alatt nem tudták ezt elkészíteni, de szándékukban áll megtenni. Javasolja, hogy a jelenlegi Helyi Esélyegyenlőségi Programterv maradjon érvényben, amíg el nem készítik a kiegészített programtervet. Javasolja, hogy az elkészítés határideje március 30-a legyen. Megjegyezte, hogy a bizottság január második hetében kedden e célból tart egy külön ülést, ahol Szilágyiné Fülöp Erika köztisztviselő segítségével kiegészítik a programtervet. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Összegezte az elhangzottakat. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 108/2013. (VI.26.) határozatával jóváhagyott helyi esélyegyenlőségi programterv fenntartására irányuló javaslatot Szavazásban részt vett 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 204/2015. (XII.17.) H A T Á R O Z A T A Földes nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Képviselő-testület a Földes nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló 169/2015. (X.20.) határozatát v i s s z a v o n j a, egyidejűleg a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 108/2013. (VI.26.) határozatával jóváhagyott Földes Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programját v á l t o z a t l a n f o r m á b a n h a g y j a. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a helyi esélyegyenlőségi programterv felülvizsgálatára irányuló javaslatot. Szavazásban részt vett 7 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Előterjesztés a 2015. évi startmunka közfoglalkoztatási programok önerejének jóváhagyására Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Előterjesztés a 2015. évi startmunka közfoglalkoztatási programok önerejének jóváhagyására Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 1 2 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én (csütörtökön) 17 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 938 939 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 6-án (hétfőn) 15 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 862 863 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 11-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a napirend-tervezetet.

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a napirend-tervezetet. 1017 1018 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án (hétfőn) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 520 521 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án (csütörtökön) 16 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 38, 39, Elkészült: 2010. március 29. Tartalomjegyzék Az ülés megnyitása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 22-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12.

a Képviselő-testülethez Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én tartandó testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én tartandó testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én tartandó testületi ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: Az előterjesztés előadója: a Tiszavasvári II. sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására

Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására Balatonvilágos Község Önkormányzata pályázatot hirdet háziorvosi praxis vállalkozási formában területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására. Ellátandó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. április 21-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 15-én du. 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 15-én du. 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 15-én du. 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselő-testület

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 01-jén 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 01-jén 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 01-jén 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Lakatos Károly elnök, Kőműves-Magyar Krisztián képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Piliscsév község 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme Jelen vannak: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Dimitrov László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 24-én du : 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága 2010. január 18-án 14 00 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 9-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 17. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője Jegyzőkönyv Készült: Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 16-án a Városháza nagytárgyalójában megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről.

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Méhkerék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Meghívott: Tát Margit polgármester Netye Bertold alpolgármester

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 16/2011. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-15/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 81/2012.(VIII.8.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Bakné Répási

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről 1 Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2009. február

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

5/2014. sz. jegyzőkönyv

5/2014. sz. jegyzőkönyv 5/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 19-én 16 órára összehívott rendkívüli testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 17-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2015. január 29- én 15 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászlói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. december 1-ei rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. december 1-ei rendkívüli üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 16/2015. VFKB ülés JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen volt: Távol volt: Meghívottak: a Városfejlesztési

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. június 9-én Dunasziget község Önkormányzatának Képviselő-testületének soros nyilvános testületi üléséről. A lakosság részéről 7 fő Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-án 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 12-én tartott üléséről. 14/2014.(II.12.) sz. kt. határozat 15/2014.(II.12.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat Ügyiratszám: 23-11/2010. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 8-án, 15,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-20/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29-én (Kedden) 13:00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 19.-i ülésének J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. 102-18/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 232/2011.(XI.28) 233/2011.(XI.28) 234/2011.(XI.28) 235/2011.(XI.28)

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei JEGYZŐKÖNYV Készült: Kislőd és Magyarpolány községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. augusztus 1-jén 17.00

Részletesebben