JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag"

Átírás

1 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának május 27. napján megtartott nyilvános üléséről. Helye: Mályi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal- Tárgyaló Mályi, Széchenyi u. 4. Szavazati joggal rendelkezők közül jelen van:bihari Attila Bizottság elnöke Boros Gyula képviselő, Dr. Sömjéni Éva képviselő, Gál János nem képviselő bizottsági tag, Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag Szavazati joggal rendelkezők közül az ülés megnyitásakor jelen van: 4 fő Szavazati joggal rendelkezők közül az ülés bezárásakor jelen van: 4 fő Meghívottként jelen van: Vajkovszky József alpolgármester Dr. Zalkadi Adrienn jegyző, Hegedűs Mónika jegyzőkönyvvezető, Meghívottként távol maradt: Viszokai István polgármester, Bodola Huba képviselő, Ivánka Ernőné nem képviselő bizottsági tag, Takács Attila nem képviselő bizottsági tag, Ekker Géza nem képviselő bizottsági tag, Varga Péter nem képviselő bizottsági tag Honosné Rusznák Veronika nem képviselő bizottsági tag, 1 / 19

2 Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Megállapítom, hogy az 6 fős bizottságból 4 fő bizottsági tag megjelent, a bizottság határozatképes és az ülést megnyitom. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Boros Gyula képviselő bizottsági tagot javaslom. Aki az indítvánnyal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Megállapítom, hogy a képviselő-testület összehívására a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályainak megfelelően került sor, a meghívóban szereplő javasolt napirendi pontok: 1./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet III. sz. módosítására 2./ Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásról, javaslat rendelettervezet elfogadására 3./ Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 17/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása 4./ Javaslat a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló rendelettervezetek elfogadására 5./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat benyújtására 6./ Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtására 7./ Javaslat települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat benyújtására 8./ Javaslat Mályi Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására - III. csomag előkészítésének kezdése 9./ Javaslat civil szervezetek pályázatainak elbírálására 10./ Javaslata a Mályi 197/3 hrsz hasznosítására Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: A meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyezően szavazásra bocsátom az ülés napirendi pontjait, aki egyetért az ismertetett napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással szavazzon. A Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadj el és kezdi meg a napirendi pontok tárgyalását: 1./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet III. sz. módosítására 2./ Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásról, javaslat rendelettervezet elfogadására 3./ Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 17/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása 2 / 19

3 4./ Javaslat a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló rendelettervezetek elfogadására 5./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat benyújtására 6./ Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtására 7./ Javaslat települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat benyújtására 8./ Javaslat Mályi Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására - III. csomag előkészítésének kezdése 9./ Javaslat civil szervezetek pályázatainak elbírálására 10./ Javaslata a Mályi 197/3 hrsz hasznosítására 1./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet III. sz. módosítására Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet III. sz. módosítására szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Lényegében táblázatszerűen megkaptuk, amit elég volt átnézni. Egy észrevételi pont volt, hogy a MÁK kifogásolta, hogy csak a hivatal előirányzatait számoljuk el és ezért kellett átcsoportosítás végrehajtani a hivatal és az önkormányzat között. Itt van, egy átcsoportosítás ezért kell a határozati javaslatot megalkotni. Dr.Zalkadi Adrienn jegyző: A konyhát meg a könyvtárat át kellett tenni. Azért egyszerűsítettünk, hogy rögtön látni lehessen, hogy mit hová pakoltunk és mi alapján. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta és meghozta az alábbi határozatát: 47/2016. (V.27.) Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet III. sz. módosítása Mályi Község Önkormányzata Mályi Község Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága véleményezte az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet III. sz. módosítására szóló rendelettervezetet és úgy határoz, hogy azt elfogadja és a képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja. 3 / 19

4 2./ Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásról, javaslat rendelettervezet elfogadására Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Az önkormányzat évi gazdálkodásról, szóló tájékoztatót mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását. Vajkovszky József alpolgármester:ebben a maradványban konkrétan benne van-e a az, hogy a hulladékszállítás ki lett-e fizetve a második fél évben? Dr.Zalkadi Adrienn jegyző: Az előirányzatokból ennyi pénz maradt. Itt ennyi maradt meg a 2015 évi költségvetésből. Ez abból maradt meg, hogy többletbevétel volt vagy valamit nem valósítottunk meg, vagy kevesebb pénzbe került. Ezt fogtuk és áthoztuk 2016-ra. Erről te a költségvetési rendeletben rendelkeztél, hogy hová használjuk fel. Dr.Sömjéni Éva képviselő: De Józsit most az érdekli, ha jól értelmezem, hogy a 2015 évi hulladékgazdálkodással járó pénz mind ki van-e fizetve. Dr.Zalkadi Adrienn jegyző: Azért nem fizettük ki, mert azért terjesztettük elő a rendkívüli önkormányzati támogatást, hogy a lejárt tartozást, erre beadjuk és ennyivel több pénzünk lesz, ezt minden évben meg szoktuk kapni. Amennyiben beadom a pályázatot, akkor rögtön ki tudom fizetni a Sajó-Boldva völgyének, mert ha megkapom a támogatást, akkor nincs probléma. Minden éven megkapjuk és azért nem fizettem ki, mert akkor 5 millió plusz. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért az önkormányzat évi gazdálkodásról, szóló tájékoztatóval, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta és meghozta az alábbi határozatát: 48/2016. (V.27.) Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásról, Mályi Község Önkormányzata Mályi Község Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága véleményezte az önkormányzat évi gazdálkodásról, szóló tájékoztatót úgy határoz, hogy azt elfogadja és a képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja. 4 / 19

5 3./ Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 17/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: A helyi iparűzési adóról szóló 17/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Itt a javaslat arról, szól, hogy a védőnő, fogorvos, orvos vállalkozás szintű adó alapja a 20 millió forintot nem haladja, meg akkor kedvezményt kell biztosítani. Első körbe az orvosok beadták ezt a kérelmet, de akkor nem jutottunk dűlőre. Illetve volt olyan javaslat is hogy nem kell megadni ezt a kedvezményt. Azóta tájékozódtunk, szétnéztem én is itt a környéken és megvilágosodtam. Minden önkormányzat meg adta ezt a kedvezményt. Én szét néztem itt a környéken ezért azt javaslom, hogy a testület fogadja el ezt a módosítást. Dr.Sömjéni Éva képviselő: Én csak annyit mondanék, hogy azon a képviselő testületi ülésen nem voltam itt, de az én véleményem első perctől kezdve az, hogy el kell fogadni ezt a módosítást. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Most nem akarom belekeverni az orvos elvándorlást, meg a megbecsülést, szakmai tudást. Dr.Sömjéni Éva képviselő: Nem véletlenül találták ki ezt, törvényt, amely lehetőséget ad az önkormányzatnak nyilván. Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Én leírtam, amit adtak számokat, Dr. Kónya Eleonóra a bevételekről nem nyilatkozik. Kérték, hogy a bevételeket nem adjuk ki. Most nem olyan sok ez az összeg. Én a szerződések módosítását előterjesztettem. Ott Kónya doktornőnek és Gyurkó doktornak vannak kedvezményeik, mivel százalékos arányban fizetjük. Azért mondom, hogy módosítani kell, hogy vagy mindenki kapjon vagy senki. például Magyari doktornál a takarítást is meg lehetne oldani egy közfoglalkoztatottal és akkor annyival kevesebbet kellene fizetnie. Én azt mondom, jó lehet, most már egy helyen lesznek, majd ha minden igaz, de akkor legyen a kedvezmények mértéke ugyan olyan. Akkor a következő ülésre ezeket a szerződéseket terjesszük be és variáljuk át és akkor mindenkinek legyenek ugyan olyan kedvezményei. Például Magyari doktornál már akár most is meg lehet tenni, majd megbeszélem vele, hogy a takarítást, azt az önkormányzat végezze el. Vajkovszky József alpolgármester: Ennek megerősítésére szeretném mondani, hogy ma egy hete volt államtitkár úrnak fogadó órája és oda bejelentkezett Magyari doktor úr, de aztán meggondolta magát miután beszéltem vele. És államtitkár úr is azt mondta, hogy az lenne az elegáns dolog, ha nem szakítanánk ketté az orvos társadalmat. Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Én azt mondom, hogy egyformán szabályozzuk be. Elég sok minden van ott, amit nekik még ki kell fizetni. Akkor én úgy gondolom, hogy a következő ülésre ezt meg csinálnám. És akkor mindenkinek ugyan annyi mentességet és kedvezményt adnánk. Vajkovszky József alpolgármester: Ezt visszamenőleges hatállyal kellesz megoldani, tehát január 1- el. Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: A pályázat íráskor én mind a négy orvosnak átküldtem az eszközlistát és kértem jelöljék, be mire van szükségük és ezeket írtam bele a pályázatba, amire szükségük van. Úgy tetem, be hogy professzionális gépeket tudjanak venni belőle. Boros Gyula képviselő: Néztem itt a táblázatot és Magyari doktor úrnak a legnagyobb kiadása vízdíj jelenleg. Gyurkónál a telefon számla 600 ezer. 5 / 19

6 Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Ezért mondom, azt hogy ezt is tegyük rendbe, hogy ugyan azt a mentességet adjuk mindegyiknek. Vajkovszky József alpolgármester: Államtitkár úr azt mondta, hogy ha az iparűzési adót megadod, akkor ott nincs bele babrálás a rezsi költségbe, ebbe abba. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyért a helyi iparűzési adóról szóló 17/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta. 49/2016. (V.27.) Tárgy: Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 17/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása Mályi Község Önkormányzata Mályi Község Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága véleményezte a helyi iparűzési adóról szóló 17/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet és úgy határoz, elfogadja és a képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja. Határidő: Folyamatos 4./ Javaslat a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló rendelettervezetek elfogadására Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: A település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását. Dr. Sömjéni Éva képviselő: Nekem az véleményem, hogy állapítsunk meg egy díjat, de ne irreális összegekkel. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Ez volt az egyik kérdés, hogy döntsük el melyik szakaszokra. Egy biztos, hogy a Vezér és Ady Endre utcára szabályozni kell a behajtást. Boros Gyula képviselő: A mi utcánk elején a fásnál is van mindig kamion. Vajkovszky József alpolgármester: Beszéltünk mi arról, hogy ezekkel a felhasználókkal és potenciális fizetőkkel egyeztetni kéne. Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: A Sildánnal és a Sun Lifal már egyeztetünk, az Ady Endrén folyamatosan kéri és hát ennyi volt a döntés és nem volt javaslat sem. Ha nem fizetnek, időben adót akkor leinkasszálom. Dr. Sömjéni Éva képviselő: Azt hagy kérdezzem már meg, hogy ideiglenes behajtási eseti díj bruttó 5000 Ft. Ez abban az esetben, ha tényleg évente egyszer jön be. A lakosságnak mentesség van. Akkor ki az, aki ideiglenes behajtási engedéllyel bejön? 6 / 19

7 Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Bárki, aki különlegeset rendel a vállalkozó. Itt például a lakosság, amikor építkezik, akkor arra van mentesség. Dr. Sömjéni Éva képviselő: Az áruszállítás az rendszeres. Ez gépkocsinként van ez a díj? Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Van olyan ahol meg van szabva x gépkocsi. Dr. Sömjéni Éva képviselő: Áruszállítási engedély bruttó Ft per gépkocsi és ezt akkor fizeti a vállalkozó. És ha jön hozzá, hús, tejtermék, háztartási cikk akkor gépkocsinként kell fizetni. Eddig nem volt semmi, ezért nem lenne most célszerű ilyen mértékben kiszabni a díjat. A kérdés az, hogy a COOP fizeti ez a díjakat, de itt nincs, mert nem használ önkormányzati utat. Akkor mondjátok, meg hol kellene ezeket bevezetni éves szinten? Boros Gyula képviselő: A Vezér utca volna az egyik. Dr. Sömjéni Éva képviselő: A Vezér utcán akkor van olyan vállalkozó, akihez rendszeresen bejár több gépjármű. Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Vagy akkor legyen úgy, hogy vállalkozó per év. Dr. Sömjéni Éva képviselő: Ez azért nem jó, mert ha valakihez sok autó jár, be az ugyan annyit fizet, mint akihez kevesebb. Boros Gyula képviselő: A Vezér utcára naponta jár be 3,5 tonnás autó. Dr. Sömjéni Éva képviselő: Hány vállalkozó van a Vezér utcán? Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: 3 vállalkozó van. Dr. Sömjéni Éva képviselő: Akkor ehhez a három vállalkozóhoz nem azonos arányban járnak be járművek. Vajkovszky József alpolgármester: És mi az az összeg, amit mi be tudunk tőlük szedni? Mert az nem lesz elég az útkarbantartásra. Ettől a 3 vállalkozótól mondjuk éves szinten 1 milliót beszedni nehéz lesz. Az a véleményem, hogy ezzel nem fogjuk megoldani ezt a problémát. Dr. Sömjéni Éva képviselő: Ezzel egy ujjab problémát veszünk a nyakunkba, de az a véleményem, hogy meg kell állapítani most valamit. Vajkovszky József alpolgármester: Az egész falura az a véleményem nem pedig utcákra. Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Olyan helyen nem engedélyezhetek vállalkozást, ami nincs kijelölve vállalkozásra, alkalmas területre. Boros Gyula képviselő: Az Ady Endrén hogy kaphatott például engedélyt? Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Az már régi vállalkozás, ott működési engedély van és nem telephely engedély. Azt meg nem tudom megakadályozni. Ez most megint egy olyan dolog, hogy nem lát a tulaj, vagyis korlátozott látású, ezért nem akarnak máshol csinálni raktárt. Ha most nagyon ki akarnék vele tolni, akkor bele tudnék kötni abba, hogy raktároz is és az már telepengedély köteles engedélyhez húz, de most megint nyomorítsak meg egy vállalkozót, meg egy lakost. Itt az arany középutat nagyon nehéz megtalálni. Van, hogy méltányolod a helyzetét, ha normálisan csinálja a dolgokat és akkor nem szólsz. Például autószerelő műhelyt nem fogok engedni a falu közepén, ahol nincs ipari terület. Mert ott nem lehet, mivel zavarja a szomszédokat, a lakosokat. A régi 7 / 19

8 engedélyeket sikerült felszámolni, hogy vagy visszavontuk, vagy megszüntettek és akkor így megoldódtak ezek a problémák. Most már csak ipari területre vagy gazdasági-kereskedelmi szolgáltató zónára lehet kiadni az engedélyt. Dr. Sömjéni Éva képviselő: Még Miskolcon sem született ez ügyben döntés, mert nehéz ezt úgy megoldani, hogy jó legyen mindenkinek. Dr. Sömjéni Éva képviselő: Tehát akkor mi az áru? Ha egy vállalkozó megrendel valamit, ami csak egy hét vagy tíz tonnás kocsiba fér el. Vajkovszky József alpolgármester: És ezért miért a vállalkozó fizessen, ha megrendel egy árut? Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Akkor gondolkozzunk el és halasszuk el a döntést, de valami megoldást ki kell találni. Dr. Sömjéni Éva képviselő: Tudni kellene, hogy ezek a vállalkozók mivel foglalkoznak, mit csinálnak, milyen gyakorisággal jönnek be hozzájuk. Mert ezzel az éves behajtási engedéllyel úgy vagyok, hogy legyen. De lehet kevesebbet megállapítani. Legyen az ideiglenes is, mert ha már tízszer bejön, akkor már célszerű éves behajtást kérni. Ez az áruszállítási engedély, ami nekem zöld. Dr.Zalkadi Adrienn jegyző: Például ott van a Vezér utcán a Szildan Kft, ami egy raktár, ahol raktároznak, és nagykereskedelmi tevékenységet folytatnak. Az ipari terület, ott nincs semmi probléma. Naponta két-három kamion megy be. Vajkovszky József alpolgármester: Az egy ipari terület oda értelem szerűen be kell mennie a kamionnak. Nem tudom máshol van-e ilyen, hogy ipari területen megadóztatják a vállalkozót, hogy bemegy hozzá a kamion? Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Mindenhol van behajtási engedély. Például Pesten, de már nagyon sok helyen van olyan, hogy csak akkor mehetsz be bizonyos súlyhatár felett, ha van behajtási engedélyed. Ipari területekre, ipari parkokra ez nem vonatkozik. Dr. Sömjéni Éva képviselő: Áruszállítási engedély gépjárművenként Ft. Most egyáltalán nem biztos, hogy ugyan azzal a járművel fognak jönni. Vajkovszky József alpolgármester: Itt az a probléma, hogy minden ilyen nagy cégnek van egy szakjogásza, aki vissza fogja lökni ezt a rendeletet, mert ez egy nem jó. Dr. Sömjéni Éva képviselő: Ezekkel a cégekkel le kéne ülni és tisztázni kellene. Mondják el hány gépjármű jön be hozzájuk évente. Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: És ha azt, mondjuk, hogy telephelyenként? Dr. Sömjéni Éva képviselő: Ezzel megint az a probléma, hogy ha éves szinten vesszük, van, akihez több megy be, mint a másikhoz ez így megint nem lenne jó. Dr.Zalkadi Adrienn jegyző: És ha gépjárműforgalom per év lenne? Dr. Sömjéni Éva képviselő: A forgalom az jó lenne. Vajkovszky József alpolgármester: De azt honnan tudnánk meg? Dr. Sömjéni Éva képviselő: Azt, majd ő szolgáltatja. 8 / 19

9 Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Az vigasztaljon minket hogy a NAV kifejlesztett egy úgynevezett EKR rendszert a 3,5 tonna kocsikra is és nekik meg kell adnia az útvonal tervet. Dr. Sömjéni Éva képviselő: Ezen még csiszolni kell és az a javaslatom, hogy le kéne ülni az érintett nagy cégekkel beszélni. Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Ebbe a körbe beleesik a Sun-Life stúdió, a Szildán Kft, Mályi Glass. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló rendelettervezet elhalasztását, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta és a döntés meghozatalát elhalasztotta. 5./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat benyújtására Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Itt meg van adva, hogy mire lehet pályázni. Az egyik az iskolai sportpálya, a másik pedig a belterületi utak javítása. Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Ez egy gumifedésű pálya lenne. Ezt Takács Attila egyeztette le, mert megkértem rá hogy beszélje már meg velük. Ők megmondták mit szeretnének, én, pedig ami a keretbe belefér azt tettem bele a pályázatba. Vajkovszky József alpolgármester: Azt szeretném megkérdezni ez vagy-vagy? Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Nem ez mind a kettő. Három pályázati cél van. Én úgy gondoltam, hogy először az orvosi rendelőt tegyük bele. Itt mehet együtt a sportpálya és az utak. Majd Gyula elmondja, hogy azért nem a Fő utcai járda felújítását tettük bele, mert én kértem, hogy nézzék, már meg mi fér bele. Kátyúzásra nem kell olyan sok pénz. Mivel csak konzorciummal tudnánk pályázni a közúttal az árok megcsinálása nélkül értelmetlen megcsinálni a járdát azt mondják a szakemberek. Így azt beszéltük, meg hogy ezeket a problémákat, mint a Vezér utca, Ady, Vörösmaty, ami nagyon rossz és ennyi pénzből megoldható a Botond, Széchenyi, Rákóczi utca. Viszont a közeljövőben a fő utcai járdát is meg kell beszélni, és a Közúttal fel kell venni a kapcsolatot, a tervezést el lehet kezdeni, mert ha lesz rá pályázat, akkor már be tudjuk adni, mert nélkülük nem fogunk tudni pályázni, mivel az árok elviekben az övék. Dr. Sömjéni Éva képviselő: Nekem annyi kérdésem lenne, hogy sportpálya felújítás, akkor lesz egy jó pálya? Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Ez az iskolai pályára szóló pályázat. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon. 9 / 19

10 elfogadta és meghozta az alábbi határozatát: 51/2016. (V.27.) Tárgy: Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra Mályi Község Önkormányzata Mályi Község Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága véleményezte az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot és úgy határoz, hogy azt elfogadja és a képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja. 6./ Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtására Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: A rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon. A Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát: 52/2016. (V.27.) Tárgy: Pályázat települési önkormányzatok rendkívüli támogatására Mályi Község Önkormányzata Mályi Község Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága véleményezte a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló határozati javaslatot és úgy határoz, hogy azt elfogadja és a képviselőtestület részére is elfogadásra javasolja. 7./ Javaslat települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat benyújtására 10 / 19

11 Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat benyújtására szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat benyújtására, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta és meghozta az alábbi határozatát: 53/2016. (V.27.) Tárgy: Pályázat települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására Mályi Község Önkormányzata Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága véleményezte a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásáról szóló határozati javaslatot és úgy határoz, hogy azt elfogadja és a képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja. 8./ Javaslat Mályi Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására - III. csomag előkészítésének kezdése Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: A Mályi Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására - III. csomag előkészítésének kezdéséről szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását. Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Ezek teljesen új kérelmek. Lehetőség van egy újabb módosításra, hogy utána már csak részeket kelljen módosítani a szabályozási tervben. Mivel kijöttek a pályázatok, ezért szeretném, ha hozzá igazítanánk a szabályozási tervet, hogy később ne kelljen hozzányúlni. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért Mályi Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására - III. csomag előkészítésének kezdésével, kérem, kézfeltartással szavazzon. A Bizottság 4 igen, nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát: 54/2016. (V.27.) Tárgy: Mályi Község Településrendezési Tervének módosítása III. csomag Mályi Község Önkormányzata Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága véleményezte Mályi Község Településrendezési Tervének 11 / 19

12 módosítása III. csomagját és úgy határoz, hogy azt elfogadja és a képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja. 9./ Javaslat civil szervezetek pályázatainak elbírálására Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: A civil szervezetek pályázatairól szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Könnyebb dolguk van, mert most gátat szabtunk egy millió az egyházaknak, egymillió a civilszervezeteknek. Dr.Sömjéni Éva képviselő: Az egymillió forintot kell elosztani a civil szervezetek közt és a másik egy milliót a z egyházak között. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Volna javaslatom az elosztásra.7 kérelmező adta be a pályázatát. Én úgy hoztam ki az egymillió forintot, hogy a Természetvédelmi Egyesületnek: Ft, Foci Sulinak : Ft, Mályi Iskolásokért Alapítvány: Ft, Sportegyesületnek: Ft, Mályi Óvodásokért Alapítvány: Ft, Páli Szent Vince: Ft, A Fiatalokért Kulturális Egyesület: Ft. Dr.Sömjéni Éva képviselő: Én ezt elfogadom Boros Gyula képviselő: Én ezt nem fogadom el, mert úgy gondolom, hogy itt van ez a madár kórház, mivel van saját forrása, ami Ft, hogy akarja, hogy az önkormányzat tartsa el, ugyan ezt gondolom, a Fiatalokért Kulturális Egyesületnél. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Én megmondom őszintén, azért gondolom ezt az 50 ezer forintot a Fiatalokért egyesületnek, mert most csinált kulturális dolgot az óvodásoknak és ezt értékelem. Dr. Sömjéni Éva képviselő: Lehoczky Krisztiánnak meg most folyik bevétel a médiából. Egy komoly madármentő tevékenységet folytatnak. Ugyan nem tudom, hogy így van-e, de ez így jelenik meg. Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Ez valóban így van, tényleg sokat dolgoznak. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy a Természetvédelmi Egyesületnek: Ft-tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon. A Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazott, az indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát: 55/2016. (V.27.) Tárgy: Mályi Természetvédelmi Egyesület támogatása 12 / 19

13 Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és önkormányzati rendelet 4. (1)/ 5. foglaltaknak megfelelően Mályi Természetvédelmi Egyesület civil szervezet pályázatát érvényesnek ítélte és Ft összegű támogatást javasol a pályázatban meghatározott célra. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy a Mályi Foci Sulit Fttal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta és meghozta az alábbi határozatát 56/2016. (V.27.) Tárgy: Mályi Foci Suli Sport Egyesület támogatása Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és önkormányzati rendelet 4. (1)/ 5. foglaltaknak megfelelően Mályi Foci Suli Sport Egyesület civil szervezet pályázatát érvényesnek ítélte és Ft összegű támogatást javasol a pályázatban meghatározott célra. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy a Mályi Iskolásokért Alapítványt Ft- tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta és meghozta az alábbi határozatát: 57/2016. (V.27.) Tárgy: Mályi Iskolásokért Alapítvány támogatása Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és önkormányzati rendelet 4. (1)/ 5. foglaltaknak megfelelően Mályi Iskolásokért Alapítvány civil szervezet pályázatát érvényesnek ítélte és Ft összegű támogatást javasol a pályázatban meghatározott célra. 13 / 19

14 Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy Mályi Sport Egyesület Ft-tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta és meghozta az alábbi határozatát 58/2016. (V.27.) Tárgy: Mályi Sport Egyesület támogatása Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és önkormányzati rendelet 4. (1)/ 5. foglaltaknak megfelelően Mályi Sport Egyesület civil szervezet pályázatát érvényesnek ítélte és Ft összegű támogatást javasol a pályázatokban meghatározott célra. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy Mályi Óvodásokért Alapítványt Ft-tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon elfogadta és meghozta az alábbi határozatát 59/2016. (V.27.) Tárgy: Mályi Óvodásokért Alapítvány támogatása Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és önkormányzati rendelet 4. (1)/ 5. foglaltaknak megfelelően Mályi Óvodásokért Alapítvány civil szervezet pályázatát érvényesnek ítélte és Ft összegű támogatást javasol a pályázatokban meghatározott célra. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálatának Mályi Csoportját Ft-tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon elfogadta és meghozta az alábbi határozatát 14 / 19

15 60/2016. (V.27.) Tárgy: Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata (Mályi csoport) támogatása Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és önkormányzati rendelet 4. (1)/ 5. foglaltaknak megfelelően Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálatának Mályi csoport civil szervezet pályázatát érvényesnek ítélte és Ft összegű támogatást javasol a pályázatban meghatározott célra. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy Fiatalok Fiatalokért Egyesület Ft-tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon elfogadta és meghozta az alábbi határozatát: 61/2016. (V.27.) Tárgy: Fiatalok Fiatalokért Egyesület támogatása Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és önkormányzati rendelet 4. (1)/ 5. foglaltaknak megfelelően Fiatalok Fiatalokért Egyesület civil szervezet pályázatát érvényesnek ítélte és Ft összegű támogatást javasol a pályázatban meghatározott célra. Boros Gyula képviselő: A Természetvédelmi egyesületet nem lehet összehasonlítani a szociális tevékenységgel. Nagyon sokat segítenek helyben. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Azért mert tavaly a természetvédelmi egyesületet többet kapott, ez nem azt jelenti, hogy legközelebb ennyit fogok javasolni. Most csak azért, mert csináltak tényleg valamit. Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Krisztiánnék tényleg komolyan, csinálják ezt az egészet. Komoly szakmai beszámolót csináltak és nincs velük probléma. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Az egyházaknál én javaslom, hogy Római katolikus egyházközségnek Ft, Református Egyház:községnek Ft, Görög katolikus egyházközségnek Ft legyen a támogatás. 15 / 19

16 Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy a Mályi Görög Katolikus Egyházközséget Ft -tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta és meghozta az alábbi határozatát 62/2016. (V.27.) Tárgy: Mályi Görög Katolikus Egyházközség támogatása Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és önkormányzati rendelet 4. (1)/ 5. foglaltaknak megfelelően Mályi Görög Katolikus Egyházközség pályázatát érvényesnek ítélte és Ft összegű támogatást javasol a pályázatban meghatározott célra. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy a Mályi Római Katolikus Egyházközséget Ft - tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta és meghozta az alábbi határozatát 63/2016. (V.27.) Tárgy: Mályi Római Katolikus Egyházközség támogatása Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és önkormányzati rendelet 4. (1)/ 5. foglaltaknak megfelelően Mályi Római Katolikus Egyházközség pályázatát érvényesnek ítélte és Ft összegű támogatást javasol a pályázatban meghatározott célra. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért azzal, hogy a Mályi Református Egyházközséget Ft-tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta és meghozta az alábbi határozatát: 16 / 19

17 64/2016. (V.27.) Tárgy: Mályi Református Egyházközség támogatása Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és önkormányzati rendelet 4. (1)/ 5. foglaltaknak megfelelően Mályi Református Egyházközség pályázatát érvényesnek ítélte és Ft összegű támogatást javasol a pályázatban meghatározott célra. 10./ Javaslat a Mályi 197/3 hrsz hasznosítására Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: a Mályi 197/3 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból való kivonásáról szóló előterjesztést mindenki megkapta. Vitára bocsátom a napirendi pont tárgyalását. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Korábban már volt erről szó, akkor elhalasztottuk a döntést. Elsősorban egy vevő jelentkezése jött. Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Azóta még egy jött a Sun-Life Stúdiótól is jött megkeresés erre a területre. Volna egy út a két terület között és Kurucz Botond szívesen megvenné a hozzá közelebb eső részt. Míg Oprendekék pedig a másik részét az útnak. Csak a rendezési tervben, mivel természetben nem nézték meg, így bele megy az út a Sun Life Stúdió épületébe így azt arrébb kell tenni. Én azt javaslom, adjuk el azt a területet. Dr. Sömjéni Éva képviselő: A megosztásig kell vele valamit tenni. Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Én azt mondom, hogy a megosztásig adjuk, ki bérbe a területet utána pedig el kell adni. Dr. Sömjéni Éva képviselő: Ez valóban egy jó ötlet. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Az év véleményem az, hogy most ingatlant eladni nem érdemes, mivel nem jók az ingatlan árak. Gál János nem képviselő bizottsági tag: Ez a telek ér szerintem 6 milliót. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Akkor hogy tisztán lássunk ez az egész terület most ér 6.7 milliót. Dr. Zalkadi Adrienn jegyző: Csak az önkormányzati terület ér 6,7 milliót. A rendezési tervet módosítani kell, mert itt a természetben nincs út, és ezt bele kell tenni, hogy meg tudják venni. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a Mályi 197/3 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból való kivonásával, kérem, kézfeltartással szavazzon. 17 / 19

18 elfogadta és meghozta az alábbi határozatát: 65/2016. (V.27.) Tárgy: a Mályi 197/3 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból való kivonás Mályi Község Önkormányzata Mályi Község Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága véleményezte a Mályi 197/3 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból való kivonásáról szóló határozati javaslatot és úgy határoz, hogy azt elfogadja és a képviselő-testület részére is elfogadásra javasolja. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 29. (5) bekezdése alapján az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága az alábbiakról kell, hogy döntsön: Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: 1. ingatlanvagyontárgy hasznosításának módja: bérbeadás, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: 2. a szerződés céljának meghatározása: nem javasolt, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta. Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: 3. érték elfogadása vagy megállapítása (kikiáltási ár) 25 Ft/ m2, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: 4. a bérleti jog átadására a vonatkozó jogszabályok alapján nincs lehetőség: javasolt, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: 5. szerződés időtartamának meghatározása: Határozott, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 18 / 19

19 elfogadta Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: 6. ingatlan csere céljára történő biztosítása: Nem javasolt, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: 7. árverésre kijelölés vagy pályázatra kijelölés, ez utóbbi esetén a pályáztatás módja: zárt versenytárgyalás vagy licittárgyalás, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta Bihari Attila képviselő a Bizottság Elnöke: Aki egyetért a Mályi 197/3 hrsz-ú ingatlan hasznosításra történő meghirdetésével, kérem, kézfeltartással szavazzon. elfogadta és meghozta az alábbi határozatát: 66/2016. (V.27.) Tárgy: a Mályi 197/3 hrsz-ú ingatlan hasznosításra történő meghirdetése Mályi Község Önkormányzata Mályi Község Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága véleményezte a Mályi 197/3 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról szóló határozati javaslatot és úgy határoz, hogy azt elfogadja és a képviselőtestület részére is elfogadásra javasolja. Több kérdés, észrevétel nem volt, a Bizottság elnöke az ülést bezárta. k.m.f. Bihari Attila képviselő a bizottság elnöke Boros Gyula képviselő bizottsági tag jkv hitelesítő 19 / 19

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 10. napján megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 10. napján megtartott nyilvános üléséről. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 10. napján megtartott nyilvános üléséről. Helye: Mályi Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 218/2013. (XI. 14.) BVKt határozat a közmeghallgatási tájékoztató elfogadásáról

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

2013. m á r c i u s 18.

2013. m á r c i u s 18. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. m á r c i u s 18. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.03.18-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2. számú jegyzőkönyv 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 50/2012./ IV.2./kt.határozat: - 2012. április 2-i nyilvános ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. számú jegyzőkönyve Készült: 2013. május 30-án megtartott üléséről Jelen vannak: Boriszov Zoltán Becsei Andrásné dr. Herczeg József Dr. Mayer András

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 10 Határozatai: 198-205 T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp: Előterjesztés az 1/2013. (II.

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 27-én 17.30 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40298-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának és Sopron Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2010. november 22-ei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. november 24-én 13 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának -testülete 2014. november 19.-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 16,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2015. december 15-én megtartott rendkívüli képviselő- testületi ülésén. Jelen vannak: Jamrik László polgármester, Varga András alpolgármester

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-15/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 81/2012.(VIII.8.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12-én 16.00 órai kezdettel 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám alatti Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V E

J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2012. március 27. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 36/2012. (III.27.) önkormányzati határozat 37/2012. (III.27.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. március 17-én Dunasziget község Képviselő-testületének nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz Károly, Cseh József, Kiss Sándor, Némethné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 8. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.)

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 28. napján 08:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Kővágóörsi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. december 9. A kezdés időpontja: 17,00 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben