JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) órakor megtartott - nyilvános - ülésről. Jelen vannak: (a mellékelt jelenléti ív szerint) Kiss Vince polgármester Dr. Kiss Mónika Edina jegyző Molnár Krisztián alpolgármester Molnár Szimonetta jkv. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők Molnár Kálmánné Rajkai Német Önkormányzat elnöke Sándorné Hönigmayer Erzsébet Német Önkormányzati képviselő Szalainé Szabó Mária Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője Napirendi pontok: 1.) évi étkezési díjak megállapítása 2.) Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak lejáró munkaszerződéseinek felülvizsgálata 3.) Bölcsődei gondozási díj bevezetésének kérdése 4.) Adórendelet 5.) Piaci árusítás helypénzek megállapítása 6.) Rekultív Kft évi szolgáltatási díja 7.) Aqua Szolgáltató Kft évi szolgáltatási díja 8.) évi munkaterv 9.) Máthé Mária területcsere ajánlata 10.) Dr. Fazekas Györgyii ügyvéd megbízása csereszerződés megkötésére 11.) Vasút mögötti önkormányzati út támogatási kérelme 12.) Dr. Kiss Beáta Margit háziorvos támogatási kéreme 13.) Hunyaddobrai Zoltán belterületbe vonási kérelme 14.) Contrin út építési engedélyezési terv elkészítésének árajánlata 15.) Goodwill Consulting Kft. pályázatfigyelő szerződése 16.) Ti-Rol Kft.-vel kötött szerződés határidejének hosszabbítása 17.) EuroVelo6 kerékpárút pénzügyi finanszírozó pénzintézet kiválasztása 18.) EuroVelo6 kerékpárút törzsvagyonba vétele 19.) EuroVelo6 kerékpárút projekt finanszírozásához kapcsolódó bankszámla nyitása 20.) Rajkai Sportegyesület támogatás iránti kérelme 1

2 A polgármester a napirendi pontokat elfogadásra javasolta a testületnek. A Képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangú szavazattal elfogadta, egyéb napirendi pont felvételét nem kéri. (A Képviselő testület döntéseit az Önkormányzati törvényben meghatározottak szerint hozza meg, kivéve: a helyi népszavazás kiírásához, önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározásához, használatuk szabályozásához, díszpolgári cím adományozásához, közterült elnevezéséhez, emlékmű állításához, melyekről minősített többséggel határoz.) A képviselő testület 7 tagból áll. Kiss Vince polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja az ülés határozatképes. A testület összehívása az SZMSZ szerint történt. Az ülésen jelenlévő képviselők száma: 6 fő. Kiss Vince polgármester felkéri Rendi János és Csutora Gábor képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítésére. Képviselők a felkérést elfogadják, melyet a testület a felkért képviselők tartózkodása mellett egyhangú szavazattal - elfogadja. Tájékoztatja a képviselő-testületet az ülésről tv felvétel készül, mely későbbi időpontban kerül levetítésre a falutévében. 1.) évi étkezési díjak megállapítása Kiss Vince polgármester: Felkérném Szalainé Szabó Máriát a Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vezetőjét a napirendi pont ismertetésére. Szalainé Szabó Mária: Köszönöm szépen a szót január 1.-től áfa változás lesz Magyarországon. Utána néztünk az élelmezés vezetővel, hogy az élelmezési nyersanyag normán nem kell változtatunk, mert beleférünk a keretbe, most még a novemberi állás szerint van egy kevés megtakarításunk is, viszont az áfa emelkedés végett, mindenképpen módosítanunk kell a térítési díjakon és az áfa emelkedéssel arányosan 2 %-ot emelkedik a térítési díjaknak az összege. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen az előterjesztést. A bizottság részletesen tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja. Amennyiben képviselő társaimnak nincs kérdésük, illetve hozzászólásuk, kérem, hogy aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 124/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: jóváhagyja, hogy a jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező előterjesztés alapján a közétkeztetés térítési díjak összege január 1-től megemelkednek. 2

3 2.) Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak lejáró munkaszerződéseinek felülvizsgálata Kiss Vince polgármester Felkérném ismét Szalainé Szabó Máriát a napirendi pont ismertetésére. Szalainé Szabó Mária: Az óvodában egy dajkát, illetve a konyhán 3 főt érint. A munkaszerződésük lejár, viszont a munkájukra szükség van a következő időszakokban is. Az élelmezésvezetőnk januárjától dolgozik az intézményünkben, határozott idejű kinevezésekkel volt ez a 4 év lefedve. November végén sikeres vizsgát tett, szakképzett élelmezésvezető lett, jelesre vizsgázott. Szeretném kérni, hogy az ő kinevezése határozott idejűről határozatlan idejűre módosuljon, szükség van a munkájára. Azt szeretném kérni a Képviselő-testülettől, hogy a lejáró munkaszerződésüket hosszabbítsuk meg. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen az előterjesztést. Megkérném Kalmárné Koszontis Klárát, hogy ismeresse a bizottsága álláspontját. Kalmárné Koszonits Klára: A bizottság részletesen megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs kérdés, illetve hozzászólás, megkérném képviselő társaimat, hogy aki egyetért az előterjesztéssel, kérem kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 125/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: jóváhagyja, hogy a Szalainé Szabó Mária mb. óvodavezető 1 fő dajka, 1 fő főzőnő és 1 fő konyhai kisegítő munkatárs határozott idejű közalkalmazotti kinevezését december 31.-ig meghosszabbítsa. 126/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: jóváhagyja, hogy a Szalainé Szabó Mária mb. óvodavezető 1 fő élelmezésvezető munkatárs határozott idejű közalkalmazotti kinevezését január 1.-től határozatlan idejű kinevezésre módosítsa. 3

4 3.) Bölcsődei gondozási díj bevezetésének kérdése Kiss Vince polgármester: Ismét felkérném Szalainé Szabó Máriát a napirendi pont ismertetésére. Szalainé Szabó Mária: A kormányrendelet előírja, hogy december 31. ig döntést kell hozni azoknak az önkormányzatoknak, amelyek bölcsődét üzemeltetnek, hogy évben a törvényi változások után szándékukban áll majd gondozási díjat bevezetni a normatíva kiegészítésére intézményeikben. Kérem a testület hozzon döntést a gondozási díj mértékéről. Kalmárné Koszonits Klára: A bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést, nem támogatja a gondozási díj bevezetését. A bizottság javaslata, hogy a gondozási díj mértékét 0 forintban állapítsa meg az önkormányzatunk. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen az előterjesztést. Amennyiben nincs kérdés, illetve hozzászólás, kérném képviselő társaimat, hogy a gondozási díjat 0 forintban határozza meg. Aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 127/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: úgy dönt, hogy a bölcsődei gondozás, nevelés állami finanszírozásában bekövetkezett jogszabályváltozások esetén a gondozási díj mértékét 0 forintban állapítja meg a helyi bölcsődében a 2011/2012. tanévben. 4.) Adórendelet Dr. Kiss Mónika Edina jegyző: Rajka Község helyi adórendeletének tervezetét előkészítettem a polgármester úrral, melyet a bizottság részletesen megtárgyalt. A évi helyi adókról és az azokban történő változtatásokról még ebben az évben kell döntenie a képviselő-testületnek, hiszen adott adóévben már adóemeléssel nem lehet terhelni az adóalanyokat. A rendelettervezetben a kommunális adó és a vendégéjszakák után fizetendő idegenforgalmi adó mértéke változatlan marad, míg az építményadó, az iparűzési adó és a telekadó mértéke változni fog. Az építményadót két részre szeretnénk bontani: az egyik az a lakás céljára szolgáló épület után fizetendő adónem lenne, mely lakás céljára szolgáló épületben a bejelentkezett ténylegesen és életvitelszerűen nem tartózkodik, a másik az egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, és mindkettő után 500 Ft/m2/év lenne az adó mértéke. Ez a rendelet, amennyiben a testület elfogadja január1-én lép hatályba, annak megfelelően kerülne alkalmazásra. 4

5 Rendi János: A Pénzügyi- Településfejlesztési bizottság megtárgyalta az adórendeletet. Nem volt egyszerű a döntés, hiszen ez itt sok embert érint azt a vállalkozói kört is érinti, akiknek telephelyük van és üzemeltet különböző vállalkozásokat, üzemeket, ezeket most mind érinteni fogja. Magát a lakosságot nem érinti a változás. Sajnos erre szükség volt, hogy ezt bevezessük. Az adónak az eddigi értéke 50 Ft/m2/év volt, ez most 500 Ft/m2/év-re növekedett, tehát itt jelentős emelés van, de ez nem a lakosságot terheli, hanem a vállalkozókat. Vannak olyan nagy területtel rendelkező cégek, akiktől jelentős bevétel várható. Az állam egyre több elvonást alkalmaz az önkormányzatokkal szemben, így nagyon be fognak szűkülni a forrásaink, utólag, megkezdett adóévben már nem lehet változtatni. Azt még megemlíteném, hogy figyelembe vettük, hogy a környező településen milyen adómértékek vannak, ezt mi semmivel nem léptük át, mindenben alattuk maradtunk, ez máshol már hosszú évek óta elfogadott és működik. Eddig kicsit felületesek voltunk ezzel a dologgal kapcsolatban, reméljük ez hatékony és alapos lesz. A bizottság javasolja elfogadásra az adórendeletet. Kelemen Sándor: Tényleges építkezés alatt is kell fizetni telekadót? Kiss Vince polgármester: A tényleg építés alatt lévő épületre kell fizetni, tehát attól, hogy van valakinek egy területe és van rá érvényes építési engedélye, attól még be kell fizetnie rá a telekadót, ha még nem kezdte meg az építkezést. Építményadót akkortól kell fizetni, ha az építmény elkészült. Az, hogy engedély nélkül laknak a házakban, az szabálysértés, nem tudjuk, hogy miért nézi el ezt a mosonmagyaróvári építési osztály, ezt jegyzőkönyvezni is kérném. Ez a szabálysértés folyamatosan jelen van Rajkán több háznál, szemet hunynak felette, hogy miért, arról mi nem tehetünk. Sajnos úgy volt megfogalmazva az eddigi rendeletünkben, hogy csak a belterületre voltak érvényesek mind az építményadó, mind a telekadó, mindenki tudja, hogy alapjába véve külterületen vannak a nagyobb üzemek, és így nagyon jól ki tudták kerülni azok az üzemek az adófizetést, akiknek üresen álltak az üzemeik. Nem voltak rákényszerítve, hogy termelést folytassanak. A bizottság mikor tárgyalta a kérdést, úgy gondolta, hogy azért egyszerre ne legyen akkora az emelés, így is hatalmas az emelés, de még így sem érjük utol a környező településeket. Itt végeredményben nem az a gond, hogy egy-két kisebb ingatlanon épül ház és nem fizetnek, hanem az a nagyobb gond, hogy nagy területekről nem lett adó beszedve az elmúlt években és gyakorlatilag ezek az területek minden más településen adóztak, csak Rajkán nem. Az iparűzési adó mértéke gyakorlatilag a kis vállalkozókat is biztos, hogy súlytja, mert minden forint súlyt mindenkit, a vállalkozóknak másban próbálunk segíteni. Amennyiben nincs kérdés, illetve hozzászólás, megkérném képviselő társaimat, hogy fogadják el az előterjesztett adórendeletet. Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 21/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendeletét a helyi adókról, mely a jegyzőkönyv 4. számú melléklete. 5.) Piaci árusítás helypénzek megállapítása Kiss Vince polgármester: Megkérném jegyző nőt, hogy ismeresse a napirendi pontot. Dr. Kiss Mónika Edina jegyző: A bizottság részéről felmerült a kérdés, hogy az iskola melletti piac területén nagyon sok az olyan árusító, aki nem jelentkezik be az önkormányzathoz az árusítás engedélyezése végett, illetve őstermelői igazolványra hivatkozva ruházati cikkeket árusít. Ezért úgy döntött a bizottság, hogy javasolná, hogy akár 5

6 egyéb engedéllyel, vagy őstermelői igazolvánnyal történő értékesítés esetén jelentkezzenek be az árusok a Polgármesteri Hivatalba és Ft/nap helypénzt állapítson meg részükre az önkormányzat. Ezt követően vannak olyan árusaink, akik többször árusítanak egy évben, ezért a bizottság javasolt olyat is, hogy éves bérletet állapítsunk meg az árusítók részére, aminek az értéke Ft/év a bizottság javaslata szerint. Mivel a kereskedelmi tevékenységet végzők nagyobb árukészlettel érkeznek községünkbe, ezért többnyire gépjárművel jönnek, vagy esetleg utánfutóval, ennek mértékére az a javaslata a bizottságnak, hogy a gépjármű után 500 Ft/nap, az utánfutó után 200 Ft/nap legyen ennek a helypénznek az összege. Öszességével ezzel szeretnénk egyensúlyt teremteni a helyi vállalkozók és azon kereskedők között, akik idejönnek, és itt értékesítenek és Rajkán telephellyel nem rendelkeznek. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen az előterjesztést. Csutora Gábor: Annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy valóban csak egy apró kompenzáció van az előny tekintetében a helyi vállalkozásokkal kapcsolatosan, ugyanis az adórendeletünkben elég komoly összeget fog jelenteni az építményadó, illetve az iparűzési adó emelése, ami a helyi telephellyel rendelkező vállalkozásokat súlyt. A környező településekhez hasonlóan legalább egy picit nekünk is kompenzálni kell. Úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés a bizottság részéről, hogy ezt a kérdést felvetette. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen. Annyival egészíteném ki, hogy ezek a mértékek bőven beleférnek a környező településeknél meghatározott mértékekbe, sőt, jóval alatta maradnak. Tehát én magam részéről is javasolnám elfogadásra. Amennyiben nincs több kérdés, illetve hozzászólás, kérem az előterjesztés elfogadását. Aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 128/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: úgy dönt, hogy január 1. napjától Rajka közigazgatási területén a piaci helypénzek összegét az alábbiak szerint határozza meg: 1/ a/ Helypénz díjtételek: Egyéb engedéllyel, illetve őstermelői igazolvánnyal történő értékesítés: 1500 Ft/nap b/ Huzamosabb időre szóló helyhasználat: Értékesítők éves bérleti díja Ft/év c/ Parkolási díjtételek a piac területén: Egy gépjármű után 500 Ft/nap utánfutó után 200 Ft/nap 6

7 2/ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a megfelelő tájékoztatás érdekében. 6.) Rekultív Kft évi szolgáltatási díja Kiss Vince polgármester: A Rekultív Kf.t. elnyerte 15 évre a továbbiakban a hulladékszállítást a környező 73 településen, sőt még Győr környéki településeken is. Elküldték nekünk a jövő évi ajánlatukat, amit önkormányzatunknak tett, az egyik lehetőség 5,8%-os emelést jelent ebbe azok a szolgáltatások vannak benne, mint eddig, hogy ugye háztartásonként 1 m3 lomtalanítást is magába foglalt az egész település területére, a másik pedig egy 8.2 %-os emelést jelent, ahol 2 m3-re emelnék ezt a lomtalanítás alkalmával elszállítandó hulladékmennyiséget. Én úgy gondolom, hogy eddig az elszállítandó szemétmennyiségbe belefértünk, úgyhogy nem tartatom indokoltnak, hogy emeljük a lomtalanításkor elszállott hulladék mennyiségét. Én azt mondom, hogy nem örülök ennek az 5.8 %-os emelésnek, én szóvá tettem ezt a Kistérségi gyűlésen, hogy amikor ilyen nehéz helyzetben van az ország, a lakosság, akkor önmegtartóztatóbb lehetne a szolgáltató. Erre ők azt válaszolták, hogy sajnos ez a nagy uniós projekt, ami ezt az egész hulladékrendszert meg fogja teremteni, illetve felújítani, annak az önrészét elő kell teremteni, ezért vannak ők is rákényszerülve az emelésre. Én az mondom, hogy ezt az 5.8 %-os emelést fogadjuk el. A lakosságot megkérném arra, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket azt a célnak megfelelően használják, kérném, hogy a gyűjtőedényekbe csak az arra kijelölt anyagot tegyék bele. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs kérdésük, illetve hozzászólásuk, kérem az előterjesztett javaslatot fogadják el. Aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 22/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendeletét a település tisztaságáról, a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról és a hulladékszállítási díjakról szóló 3/2002. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 6. számú melléklete. 7.) Aqua Szolgáltató Kft évi szolgáltatási díja Kiss Vince polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy január 1.-től az Aqua Kft. fogja szolgáltatni az ivóvizet, illetve a szennyvízelvezetést a településen. Megkértük őket, hogy tegyenek előterjesztést. Ők azt javasolták, hogy a tavalyi összeg maradjon díjemelés nélkül a évi árak maradjanak továbbra is hatályba a településünkön. Fél év után fognak nekünk egy jelentést készíteni az üzemeltetés költségéről, illetve annak lehetőségéről, hogy elképzelhető e ennek az árnak a csökkentése. Úgyhogy emelnünk most nem kell az árat, ellentétben a többi településsel, akik a döntést még nem hozták meg. A Pannon-Víz Zrt., ha jól tudom 3.8%-os emelést irányított elő a településeken, úgyhogy bízom benne, hogy a jövőben is ilyen pozitív lesz ez a döntés részünkről, hogy szoláltatót váltottunk. Megkérem képviselő társaimat, hogy amennyiben nincs kérdésük, illetve hozzászólásuk, kérem fogadják el az előterjesztett javaslattal, kérem kézfeltartással jelezzék. 7

8 Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 23/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendeletét a vízdíjakról szóló 14/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 7. számú melléklete. 8.) évi munkaterv Kiss Vince polgármester: A napirendi pont előterjesztésére felkérném Csutora Gábort az ügyrendi bizottság elnökét. Csutora Gábor: Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a évi munkatervet. A korábbi éveknek megfelelően vannak bizonyos kötelezően és határidőre elvégzendő feladatok, mint pl.: a költségvetési rendelet megalkotása, a zárszámadás, különböző beszámolók az intézmények és az egyesületek részéről stb.. Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a évre vonatkozó munkatervet, amennyiben a törvényi változások mást kívánnak, abban az esetben módosítanunk kell majd rajta. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen az előterjesztést. Megkérném képviselő társaimat, hogy amennyiben nincs kérdésük, illetve hozzászólásuk, akkor én javasolnám a évi munkaterv elfogadását. Aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 129/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: a évi munkatervet az előterjesztés szerint elfogadja, mely a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. 9.) Máthé Mária területcsere ajánlata Kiss Vince polgármester: A hulladéktelep melletti területről van szó, a bizottsági üléseken ismertettük ennek a tartalmát, az egyik tulajdonos elzárkózott attól, hogy eladja nekünk ezt a területet. Akkor felkerestük, hogy cserét ajánlunk, úgy jutottunk egyességre, hogy a 215 m2- es külterületi erdő tulajdonát elcserélné velünk egy zártkerti 480 m2-es területért. Ez az egy tulajdonos tudta volna nekünk megakadályozni nekünk a hulladék rekultivációs programba, hogy maradéktalanul a pályázatnak megfelelően tulajdonosként az egész pályázatot végrehajtsuk, több millió forinttól esett volna el a település, a terület rekultiválatlan lett volna, ezért úgy gondolom, hogy ez egy olyan csere, amit el tudunk fogadni. A cserébe ajánlott terület az egy olyan terület, amivel az önkormányzatunknak nincs konkrét terve. Nekem az a javaslatom, hogy ahhoz, hogy ez a projekt megvalósulhasson 100 %-osan ahogy ezt elterveztük, kérem képviselő társaimat, hogy támogassák ezt a területcserét. Amennyiben nincs kérdésük, illetve hozzászólásuk, megkérném képviselő társaimat, hogy aki egyetért az előterjesztett javaslattal, kérem kézfeltartással jelezzék. 8

9 130/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: úgy határoz, hogy a hulladéktelep rekultiváció végrehajtásának érdekében Máté Mária területcsere ajánlatát elfogadja, és elcseréli a tulajdonában lévő Rajka, 3209 hrsz. zártkerti 489 m2, 2.21 AK szántó ingatlant az ajánlattevő Rajka, 0233/1 hrsz. erdő művelési ágú m2 terület, 192/9904 résztulajdonáért. 10.) Dr. Fazekas Györgyi ügyvéd megbízása csereszerződés megkötésére Kiss Vince polgármester: Van egy meghatalmazásunk Dr. Fazekas Györgyi ügyvéd nővel, hogy a projekthez szükséges adásvételek megkötését ő kezeli nekünk, van egy határozat, amiben őt megbíztuk, de nem bíztuk meg abban, hogy csereszerződést kössön. Erre kérném képviselő társaimat, hogy erre az ingatlan cserére bízzuk meg Dr. Fazekas Györgyi ügyvéd nőt. Amennyiben nincs kérdésük, illetve hozzászólásuk, kérném képviselő társaimat, hogy fogadják el a javaslatot. Aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 131/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: úgy határoz, hogy felhatalmazza Dr. Fazekas Györgyi ügyvéd nőt a Máthé Máriával történő csereszerződés lebonyolításának elvégzésére. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Vince polgármestert a csereszerződés aláírására. 11.) Vasút mögötti önkormányzati út elnevezése Kiss Vince polgármester: A napirendi pont ismertetésére felkérném Molnár Krisztián alpolgármestert. 9

10 Molnár Krisztián alpolgármester: Köztudott, hogy a vasút mögött épül egy gyár és ahhoz, hogy címet kapjon, ahhoz az utat el kell neveznünk. Az önkormányzat úgy határozott, hogy mivel a vasút mögött helyezkedik el az út, ezért Vasúti út nevet kapja meg. Ezt az elnevezést javasolnám elfogadásra. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen az előterjesztést. Amennyiben nincs kérdés, illetve hozzászólás, az előterjesztés szerint a Vasúti út elnevezést javasolnám elfogadásra. Kérem, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 132/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: úgy határoz, hogy a Rajka 012/2 hrsz-ú kivett közút művelési ágú területet Vasúti út néven nevezi el. 12.) Dr. Kiss Beáta Margit háziorvos támogatás iránti kérelme Kiss Vince polgármester: A napirendi pont ismertetésére felkérném Dr. Kiss Mónika Edina jegyző nőt. Dr. Kiss Mónika Edina jegyző: Dr. Kiss Beáta Margit háziorvos benyújtotta támogatás iránti kérelmét. Azzal a kéréssel fordult a képviselő testület felé, hogy a háziorvosi rendelőben lévő asztali számítógépek informatikai programjai elavultak és azok fejlesztésre szorulnak, programfejlesztést kell azokon végrehajtani, melynek finanszírozásához támogatásra lenne szüksége. A jelenlegi programjaival látja gyógyszer rendszert, a havi jelentéseket, a táppénzes jelentéseket. Ahhoz, hogy kissé fel tudja gyorsítani a rendelőben várakozó betegek várakozását, ahhoz már megrendelte az újabb számítógépes programot. A programnak a megvásárlása még azt szükségeltette, hogy nem csak az ő, hanem a háziorvosi rendelőben lévő összes számítógépre ezt az új rendszert feltelepítsék, ehhez neki fejlesztenie kellett a gépeket és a programokat. Ez a fejlesztés a doktor nőnek körülbelül forintba fog kerülni, ehhez kérte a testület támogatását, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségéhez mérten próbálja őt segíteni. Kiss Vince polgármester: Felkérném Kalmárné Koszonits Klárát a Szociális- Oktatási bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsága álláspontját. Kalmárné Koszonits Klára: A bizottság megtárgyalta a kérelmet és azt tudni kell, hogy ennek a programnak a használata gyakorlatilag a rajkai lakosoknak a jobb és gyorsabb ellátását szolgálja. A bizottság elfogadásra javasolja a kérelmet. 10

11 Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen. Felkérném Rendi Jánost, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Rendi János: A Pénzügyi bizottság is megtárgyalta a doktor nő kérelmét és a támogatási javaslat forint. Kiss Vince polgármester: Aki egyetért azzal, hogy forinttal támogassuk Dr. Kiss Beáta Margit háziorvos fejlesztését, kérem kézfeltartással jelezze. 133/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: úgy határoz, hogy Dr. Kiss Beáta Margit háziorvos háziorvosi szolgálatának informatikai fejlesztését Forinttal támogatja. 13.) Hunyaddobrai Zoltán belterületbe vonási kérelme Kiss Vince polgármester: Felkérném Rendi Jánost a napirendi pont előterjesztésére. Rendi János: Nem rég döntöttünk végső szavazásban ennek a területnek a sorsáról, utolsó fázisban volt, hogy ennek a területnek a rendezési tervmódosítását jóváhagyjuk. Jelezte is a vállalkozó, bent járt a hivatalban, a polgármester úrral beszéltünk vele. Az elmondása szerint 3 ütemben szeretné fejleszteni a területet, az első ütemnek a fejlesztéséhez szükséges az, hogy belterületbe legyen a terület. Belterületbe vonási engedély kért a terület tulajdonosa, a bizottság támogatta a kérelmét, mivel minden feltétele adott ahhoz, hogy megtegye. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen az előterjesztést. Én kiegészíteném azzal, hogy a Településfejlesztési szerződést megkötötte a vállalkozó, amiben gyakorlatilag ennek az elkerülő útnak a kiépítését felvállalta. Én is azt mondom, hogy most már azt kell néznünk ebből az egész rendezési tervből ami a falu javát szolgálja, a legtöbbet ki kell hozni. Amennyiben nincs kérdés, illetve hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban, aki egyetért azzal, hogy ezek a területek belterületbe vonás alá kerüljenek, kérem kézfeltartással jelezzék. A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 134/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: úgy határozott, hogy a mellékelt térképkivonat alapján a Rajka 0214/10 hrsz 56,38 AK.; 0214/7 hrsz. 45,72 AK; 11

12 016/2 hrsz 10,76 AK ingatlanok területének és a 0214/16 hrsz ingatlanból m2 141,77 AK terület belterületbe vonásához hozzájárul. A belterületbe vonás költsége a június 3-án kelt 673/2011. ügyiratszámú településfejlesztési szerződésben foglaltak alapján teljes egészében a beruházót terheli. 14.) Contrin út építési engedélyezési terv elkészítésének árajánlata Kiss Vince polgármester: Ismét felkérném Rendi Jánost a napirendi pont előterjesztésére. Rendi János: A volt EPI rönktér területén láthatja a lakosság, hogy az első társasház már fel is épült, már szinte a színezésnél tartanak. Az ottani fejlesztésekhez van feltételként kötve, hogy végleges használatbavételi engedélyt csak akkor kaphatnak, ha a Contrin út teljes szakasza megfelelő paraméterek szerint kiépítésre kerül. Ennek az egyik feltétele, az első lépés az, hogy az út megtervezésre kerüljön. A Pro-Pervium Mérnöki iroda Kft. adta be ezt az ajánlatot, akikről érdemes az tudni, hogy a Közút Kht.-nak közvetlen szervezete, illetve az ő cégük, tehát minden remény szerint így is fog elkészülni ez a terv, hogy abba maga a Közút ne találhasson hibát és mikor átadjuk az Országos közúthálózat részének, akkor ez minden további nélkül megfeleljen az ott előírtaknak. Az ajánlat az forint + áfa, ez a teljes engedélyezési tervet tartalmazza. A bizottság javaslata hogy bízzuk meg a Pro-Pervium Mérnöki Irodát a tervek elkészítésére. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen az előterjesztést. Én még azt elmondanám, hogy a Contrin utcába korábban a Haffneréknak beleesett egy telekrésze, korábban úgy döntött a testület, hogy megvásároljuk annak érdekében, hogy az útépítésnek ne legyen akadálya. Ez az adásvétel megtörtént, most már így az útba nem esik bele magánterület. Az út szélesítésénél még lesznek majd terület átadások, mert a szabályozási vonalhoz kell majd igazítani. Amennyiben nincs kérdés, illetve hozzászólás, aki egyetért azzal, hogy a Pro-Pervium Mérnöki Iroda Kft.-t megbízzuk a tervek elkészítésével, kérem kézfeltartással jelezze. 135/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: úgy határoz, hogy a Rajka, 0201/4 hrsz., Contrin utca burkolat felújítási tervének és engedélyezésének elkészítésére megbízza a Pro-Pervium Mérnöki Iroda Kft.-t, Ft + áfa vállalkozói díj ellenében. Felhatalmazza Kiss Vince polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére. 12

13 15.) Goodwill Consulting Kft. pályázatfigyelő szerződése Kiss Vince polgármester: Ismét felkérném Rendi Jánost a napirendi pont ismertetésére. Rendi János: A Goodwill Consulting Kft.-nek már ismerős a neve, hiszen az előző ciklusban végig ők készítették a pályázati anyagainkat, illetve a pályázatfigyelést is ők látták el. Most adtak egy árajánlatot a következő időszakra 3 évre, aminek az összege forint bruttó ár lett volna. Tulajdonképpen a munkájukkal alapvetően kifogásunk nincs, viszonylag aktívak voltak, főleg az elmúlt időszakban. Viszont a jelenleg futó pályázataink, amik elfogadottak és már folyamatban vannak, azok is olyan terhet rónak az önkormányzatra, hogy pusztán az önrészüknek a kifizetése is körülbelül behatárolja a lehetőségeinket. Valószínűleg a évben lejáró uniós pályázati rendszerben alapvető változások lesznek. A bizottság azt javasolta, hogy most ne kössünk velük szerződést a jó viszony megtartása mellett a jövőben még erre visszatérünk. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen az előterjesztést. Csutora Gábor: Csak annyit szeretnék mondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy ha az önkormányzatnak ha lesz lehetősége a évben nem fog pályázni, akár a Goodwill Consulting Kft. segítségével is, mert a sikerdíjas pályázatokra amelyekben tudjuk az önrészt biztosítani annyiban ők is ugyan olyan esélyesek a pályázat megírására, mint más, csak ugye az átalánydíjas dolgoktól tekintünk egyenlőre el. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen a hozzászólást. Aki egyetért ezzel a javaslattal, hogy ne kössünk szerződést a Goodwill Consulting Kft.-vel, kérem kézfeltartással jelezze. 136/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: úgy határoz, hogy a Goodwill Consulting Pályázatfigyelő Kft én lejáró szerződését nem hosszabbítja meg. A pályázat figyelés és előkészítés feladataira az önkormányzat a későbbiek során eseti megbízást köt pályázatfigyelő vállalkozással. 13

14 16.) Ti-Rol Kft.-vel kötött szerződés határidejének meghosszabbítása Kiss Vince polgármester: A Ti-Rol Kft.végzi a Dunakiliti úton a camping mellett lévő volt hulladéklerakó telep rekultivációs pályázatának előkészítését. Gyakorlatilag tegnap előtt érkezett meg a jogerős határozat a környezetvédelmi hivatal jóváhagyta a teljes technológiát és az egészet gyakorlatilag június 30.ig végre kell, hogy hajtsuk. A vállalkozó szerződése október 31-én lejárt, ezt kell 2012 január 31-ig meghosszabbítani, mert a 3 hónapos hosszabbítást követően beleférnek a határidő teljesítésébe. A szerződés tartalma és költségvonzata az eredetivel teljesen megegyező marad. Aki egyetért az előterjesztéssel, kérem kézfeltartással jelezze. 137/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy elfogadja és jóváhagyja az önkormányzat és a Ti-Rol Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. között Rajkán augusztus 19. napján a KEOP /B/ azonosító számú projektre vonatkozóan, a tényfeltárási és tervezési feladatok elvégzésére létrejött vállalkozási szerződés módosítását akként, hogy a szerződés , és a 2.6. pontjában rögzített határidők 90 nappal meghosszabbításra kerüljenek. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Vince polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 17.) EuroVelo6 kerékpárút pénzügyi finanszírozó pénzintézet kiválasztása Kiss Vince polgármester: Az EuroVelo6 kerékpárút projekt pénzügyi előfinanszírozásához szükséges forrás biztosítására javaslom, hogy önkormányzatunk hitelt vegyen fel a kiválasztott pénzintézettől és azzal szerződést kössön. Önkormányzatunk meghirdette a kerékpárút projekt kivitelezésére a pénzügyi finanszírozónak a megpályázásának a lehetőségét, ennek érdekében mi 3 komolyabb pénzintézetet hívtunk meg, hogy küldjenek nekünk árajánlatot. Ez le lett folytatva, összegezve lettek az ajánlatok, ezt mindenki megkapta. Gyakorlatilag mindenki elfogadta a győztes pályázót és úgy ítélte meg, hogy a pályázatot elfogadja mindenki. A rajkai pénzintézet adta a legjobb ajánlatot, ezért javaslom a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetet elfogadni pénzügyi elbonyolítónak a testület részére. Aki egyetért azzal, hogy a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezettel a finanszírozási szerződést megkössük, az kézfeltartással jelezze. 14

15 138/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: úgy határoz, hogy az EuroVelo6 kerékpárút projekt előfinanszírozását banki hitelből biztosítja. A pénzügyi fedezet biztosítására kiírt közbeszerzésre érkezett ajánlatok közül a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetet (9224 Rajka, Kossuth Lajos utca 37/A) választotta a Képviselő-testület. Felhatalmazza Kiss Vince polgármestert a hitelszerződés aláírására. 18.) EuroVelo6 kerékpárút törzsvagyonba vétele Kiss Vince polgármester: Erről most előre kell nyilatkozni az önkormányzatnak megkönnyebbítve a többi papírmunkát, amit ez jelente, hogy majd ha elkészül ez a kerékpárút, akkor az önkormányzat törzsvagyonába fogja venni. Nyilván valóan azokat a részeket kell, ami külterületi szakasz és még nem az önkormányzat tulajdona. Amennyiben nincs kérdésük, illetve hozzászólásuk, aki egyetért azzal, hogy a majdan megépülő kerékpárutat az önkormányzat a törzsvagyonába vegye, az kérem kézfeltartással jelezze. 139/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: úgy határoz, hogy az EUROVELO6 Bezenye, Rajka, Cunovo, Rusovce Kerékpárút Projekt keretén belül a kerékpárút nyomvonalát érintő Rajka közigazgatási területén elhelyezkedő utakat Rajka Község Önkormányzata törzsvagyonába veszi. 19.) EuroVelo6 kerékpárút projekt finanszírozásához kapcsolódó bankszámla nyitása 15

16 Kiss Vince polgármester: Az EuroVelo6 kerékpárút projekt finanszírozásához két bankszámlát kell nyitnunk. Egy forint alapú számlát és egy deviza alapú számlát. A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a vállalkozó, aki közbeszerzésen nyerni fog, neki is euróban kell megadni az árajánlatot, tehát nem lesz forintosítva az uniós támogatás. Két határozatot kell hoznunk. Aki egyetért azzal, hogy ezt a két bankszámlát az önkormányzat megnyissa, kérem, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 140/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: úgy határoz, hogy az EUROVELO6 Bezenye, Rajka, Cunovo, Rusovce Kerékpárút Projekt pénzügyi elszámolás megvalósításához Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél (9224 Rajka Kossuth Lajos u. 37/A) Rajka Község Önkormányzata nevében új deviza alapú bankszámla számot nyit. 141/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: úgy határozott, hogy a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél (9224 Rajka Kossuth Lajos u. 37/A) Rajka Község Önkormányzata nevében új bankszámla számot nyit. 20.) Rajkai Sportegyesület támogatás iránti kérelme Kiss Vince polgármester: A kérelem előterjesztésére felkérném Kelemen Sándor képviselőt. Kelemen Sándor: A Rajkai Sportegyesület pályázatot nyújtott be. A pályázat elérkezett arra a szintre, hogy az egyesület 1 millió forintot nyert, ehhez viszont be kell fizetni az egy milló forintnak a 25 %-át, mint az önrészt. Ehhez kellene az önkormányzat segítsége, illetve hozzájárulása. Kiss Vince polgármester: Amennyiben nincs kérdés, illetve hozzászólás, aki egyetért a javaslattal, hogy az erre elhatárolt keretből a Rajkai Sportegyesület amennyiben ezt a 16

17 pályázatot sikeresen végbe fogja vinni, akkor 25 % önrésszel, azaz forinttal támogassa, aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 142/2011. (XII. 15.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Rajkai Sportegyesület kérelmének helyt ad. Az egyesület pályázatához forint önrészt biztosít. Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester az ülést 20:30 órakor berekesztette. K.m.f. Dr. Kiss Mónika Edina jegyző Kiss Vince polgármester Csutora Gábor jegyzőkönyv-hitelesítő Rendi János jegyzőkönyv-hitelesítő 17

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 17.00 órakor megtartott - nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: MátrabaJla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 03-án 17 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: MátrabaJla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 03-án 17 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: MátrabaJla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 03-án 17 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgya 34/2015. (IX. 03.) Központi orvosi ügyelet közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2012. május 23-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2012. május 23-i ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2012. május 23-i ülésén. Jelen vannak (jelenléti ív szerint): Dr. Répás József polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselő Kiss

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismertetette a kiküldött napirendet, és megkérdezi a bizottság tagjait hogy van-e javaslatuk a napirend módosítására, kiegészítésére?

JEGYZŐKÖNYV. Ismertetette a kiküldött napirendet, és megkérdezi a bizottság tagjait hogy van-e javaslatuk a napirend módosítására, kiegészítésére? JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2011. október 19-án 17 órakor megtartott üléséről. Az

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu. Jegyzőkönyv

6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu. Jegyzőkönyv Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2015. március 26-án, a Dunafalva Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. augusztus 26-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 14/2014.(III.27.) önkormányzati határozat 15/2014.(III.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 16-i soron kívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 16-i soron kívüli testületi ülésén. 11/2013. ÖKÜ JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Képviselő-testületének 2013. május 16-i soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Lengyel György, Mórocz Lajos, Szemenyei Sándor, Pusztai Ádám és Varga

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről Határozatok száma: 30-31. TARTALOMJEGYZÉK 30/2015.(V.4.) PBH.

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben