12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1

2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 13/2008. (X. 30.) számú rendelet a szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2007. (V. 5.) számú rendelet módosításáról 14/2008. (X. 30.) számú rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 25/2007. (XII. 21.) számú rendelet módosításáról 15/2008. (X. 30.) számú rendelet a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munkavégzéséről szóló 26/2007. (XII. 21.) számú rendelet módosításáról Határozatok: 75/2008. (X. 30.) számú határozat Iszka szőlőhegyi utcák elnevezésére javaslattételről 76/2008. (X. 30.) számú határozat Temetőgondnok kinevezésének elvetéséről 77/2008. (X. 30.) számú határozat évi pénzügyi ellenőrzés értékelésének elfogadásáról 78/2008. (X. 30.) számú határozat évi ellenőrzési terv elfogadásáról 79/2008. (X. 30.) számú határozat a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 18/2006. (XI. 16.) számú rendelet módosítása című napirend elnapolásáról 80/2008. (X. 30.) számú határozat a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosításáról 81/2008. (X. 30.) számú határozat aljegyzői pályázat kiírásáról 82/2008. (X. 30.) számú határozat a 37/2008. (IV. 29.) számú határozat visszavonásáról 83/2008. (X. 30.) számú határozat a 157/2007. (XII. 21.) számú határozat kiegészítéséről 84/2008. (X. 30.) számú határozat csóri kisfilm elkészítése (Fehérvár TV) 85/2008. (X. 30.) számú határozat kátyúzási munkák elvégeztetéséről 86/2008. (X. 30.) számú határozat II. félévi munkaterv elfogadásáról 87/2008. (X. 30.) számú határozat menetrendi kifogásról 88/2008. (X. 30.) számú határozat közmeghallgatás időpontjáról 2

3 J e g y z ő k ö n y v Készült Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének október 30-án tartott nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Palkovics András Berkes Jánosné Fornai László Horváthné Zsédely Annamária Langenbacher János képviselő Soltész Tibor Tanácskozási joggal: Frankné Gőcze Zita polgármester alpolgármester képviselő (18 óra 29 perctől) képviselő képviselő képviselő képviselő jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő : Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a Jegyzőnőt és a vendégeinket. Megállapítom, hogy az október 30-i ülésünk határozatképes, mivel a megválasztott 10 fő képviselő közül jelen van 6 fő. Ezzel az ülést megnyitom. A létszám várhatóan nőni fog. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváthné Zsédely Annamáriát és Palkovics Andrást kérném fel. Aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyet ért, az kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal határozathozatal nélkül a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért. : A kiküldött meghívóban 11 napirendi pont szerepel, én tizenkettedikként az Egyebek pontot javaslom. Ebben az előterjesztéstől a testületi ülés időpontjáig érkezett bejelentéseket, ügyeket kérem megtárgyalni. Soltész Tibor képviselő: Nekem még lenne két témajavaslatom ide. Az egyik az 56-os emlékművel kapcsolatos, valamint iszka-szőlőhegyi területtel kapcsolatban a lakosok kérelmét szeretném tolmácsolni. : Van-e még valakinek hozzáfűzni valója a napirendekhez? Mivel nincs, kérem, aki módosított napirendi pontokkal egyet ért, kérem, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag 6 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az alábbiak szerint: 1. Meglévő utcák elnevezése (Iszka szőlőhegy) 2. Temetőgondnok kinevezése 3. A évi pénzügyi ellenőrzés tapasztalatairól szóló összegző értékelés, ellenőrzési jelentés képviselő-testület elé terjesztése az Ötv. 92. (10) bekezdése alapján 4. A évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása 5. A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása 6. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 18/2006. (XI. 16.) számú rendelet módosítása 3

4 7. A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal írásbeli törvényességi észrevételére tett intézkedések a) Tartósan távollevő jegyző helyettesítése b) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 25/2007. (XII. 21.) számú rendelet módosítása c) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munkavégzéséről szóló 26/2007. (XII. 21.) számú rendeletének kiegészítése 8. A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szóbeli törvényességi észrevételére tett intézkedések a) A Csór, Fő tér 10. számú ingatlan bérbeadásáról szóló 37/2008. (IV. 29.) számú határozat visszavonása b) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 25/2007. (XII. 21.) számú rendelet módosítása 9. A Fehérvár Televízió Kft. ajánlata 10. Kátyúzás 11. Az önkormányzat II. félévi munkaterve 12. Egyebek a) Alba Volán Zrt. bejelentése b) Kodolányi János Főiskola felmérése c) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése d) 56-os emlékmű e) Iszka szőlőhegyi lakók szóbeli kérelme 1. Meglévő utcák elnevezése (Iszka szőlőhegy) : Első napirendi pontunk az iszka-szőlőhegyi utcák elkeresztelése. A kérelmet Kovács Gábor küldte be. A kiküldött anyagban olvashattátok, hogy a Gábor Áron nevet javasolta. A szőlőhegyi lakosoknak sokat jelentene, ha névvel ellátott utcák lennének. Ezzel közelebb éreznék magukat a faluhoz. Én azt javaslom, hogy elvi hozzájárulással fogadjuk el, és kérjük meg a lakosokat, hogy ők javasoljanak neveket. A leginkább használatos utakra gondoltam. Természetesen csak ott, ahol az igény erre felmerül. Frankné Gőcze Zita jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő: Javaslom, hogy majd egyszerre menjen végbe mindez. Ne külön-külön! Soltész Tibor képviselő: Egy határidőt is megszabhatnánk ennek. Illetve felhívom a figyelmet arra, hogy az utcatáblák kihelyezése pénzbe fog kerülni. : Az ottani lakosokat valamilyen formában értesíteni kell, és várjuk az ajánlatokat. Amennyiben nem lesz rá igény, természetesen nem erőltetjük. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4

5 75/2008. (X. 30.) számú határozata Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi támogatását adja az Iszka szőlőhegyi utcák elnevezéséhez, azonban az utcaelnevezésekkel kapcsolatban várja az érintettek javaslatait. nincs tájékoztatás 2. Temetőgondnok kinevezése : A második napirendi pont a temetőgondnok kinevezése. Pénzügyi bizottsági ülésen erről beszéltünk már. A Bizottság úgy döntött, hogy a jelenlegi anyagi helyzetben, erre külön státuszt ne hozzunk létre. Tehát a kérdést napoljuk el, vagy a jelenlegi dolgozóink valamelyikének a munkakörét szélesítsük ki ezzel a feladattal. Langenbacher János képviselő, a Pénzügyi Bizottság képviseletében: Kérem ehhez a véleményeket. Palkovics András alpolgármester: Mi lenne a pontos feladata a temetőőrnek? : Az elhagyatott, gondozatlan sírok folyamatos gondozása. Illetve a régi katolikus és református temető gondozása, tisztítása. Valamint a temető őrzése. Napi szinten 4 órás munkát venne igénybe. Ha jelenlegi dolgozóval oldanánk meg, többletköltséget nem jelentene. Palkovics András alpolgármester: Az ötlet jó, szükség lenne az ilyenfajta munkára. Soltész Tibor képviselő: Javaslom, hogy a kivezényelt embernek legyen havi szintre lebontott munkarendje. : A kérdést tehát felteszem, egy úgy, ahogy az előterjesztésben szerepel. Ki az, aki egyetért azzal, hogy egy új dolgozót 4 órában megbízzunk a temetőőri munkával, az kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület egyhangúlag 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 76/2008. (X. 30.) számú határozata Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem kíván 4 órás álláshelyet létesíteni a temetőőri feladatok ellátására. nincs nincs 5

6 3. A évi pénzügyi ellenőrzés tapasztalatairól szóló összegző értékelés, ellenőrzési jelentés képviselő-testület elé terjesztése az Ötv. 92. (10) bekezdése alapján (Ennél a napirendi pontnál érkezett a terembe Berkes Jánosné képviselő 18 óra 29 perckor). : A harmadik napirendi pontunk a évi pénzügyi ellenőrzés tapasztalatairól szóló átfogó jelentés megvitatása. Az ellenőrzést, a jegyzőkönyvvel, az intézkedési tervvel és az ezzel kapcsolatos levelezéssel együtt mindenki megkapta. Kérem, ha ezzel kapcsolatosan kérdés van, tegyék fel! Boros László (vendég): Kérdezném, az iskolával is minden rendben van-e? Frankné Gőcze Zita jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő: Az ellenőrzésben szerepelt az iskola is. Természetesen, minden rendben van ezen a téren. Annyit azért szeretnék elmondani a jelenlevőknek, hogy ez az ellenőrzés még nem az én, illetve a mi munkánkat ellenőrzi elsősorban, hiszen a évet ellenőrizte. A hibákat azóta nagyrészt korrigáltuk, a hiányzó szabályzatokat pótoltam. De ez majd a következő beszámolókor lesz napirend, most nem erről kell dönteni. Ezt csak azért mondtam el tájékoztatásként, hogy az én munkámról is beszéljek, ugyanis ez az ellenőrzés még nem azt dokumentálja. Soltész Tibor képviselő: Volt-e kiemelkedő hiba? Frankné Gőcze Zita jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő: Nem igazán emelnék ki semmit. Talán a vagyonkataszter hiánya, ami igen súlyos. Emiatt nem veszíthetjük el az állami támogatásokat. Továbbá az, hogy évek óta minden ellenőrzéskor ugyanazokat a hibákat sorolta fel a Kistérség. Intézkedési terv ugyan készült, de a hibák korrigálása nem igazán történt meg eddig. De a jegyzőkönyvet mindenki olvashatta az előterjesztésben. : aki az ellenőrzésről szóló értékelést elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 77/2008. (X. 30.) számú határozata C2Qsór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdése g) pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 92. (10) bekezdésére, valamint a költségvetési szervek ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározottakra úgy határozott, hogy a Csór Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja. folyamatos 6

7 4. A évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása : A negyedik napirendi pont a évi belső ellenőrzés jóváhagyása lenne. Nagy változás van-e? Frankné Gőcze Zita jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő: Nincs, egy ponttal bővült. A munka- és bérgazdálkodás kérdése. A kistérségnek van egy elképzelése, hogy minden évben mit szeretnének ellenőrizni, és figyelembe veszik a jegyzők kérését is. Ez az előző ellenőrzésből kimaradt, ezért kértem ennek ellenőrzését. : Kérem, aki a évi belső ellenőrzési terv elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 78/2008. (X. 30.) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei belső pénzügyi ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az ellenőrzött szerv: Csór Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Mátyás Király Általános Iskola és Községi Könyvtár Napközi Otthonos Óvoda Az ellenőrzés tárgya: évi belső ellenőrzés utóellenőrzése A vagyon- és eszközgazdálkodás vizsgálata A számviteli tevékenység és a bizonylati rend ellenőrzése Élelmezési tevékenység vizsgálata Munkaerő- és bérgazdálkodás Az ellenőrzés ütemezése: II. félév Ellenőrizendő időszak: január 1-től az ellenőrzés idejéig terjedő időszak. Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés Utasítja a jegyzőt, hogy a meghatározott ellenőrzési célkitűzéseket és feladatokat az éves tervnek megfelelően a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Iroda (Ellenőrzési Iroda) közreműködésével hajtsa végre, továbbá, hogy az Ellenőrzési Iroda bevonásával a évi ellenőrzés tapasztalatairól készítsen összegző értékelést, éves ellenőrzési jelentést Felkéri a Polgármestert, hogy tárgyévet követően az Ötv. 92. (10) bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg az éves ellenőrzési jelentést terjessze a képviselő-testület elé december 31. Ellenőrzési célkitűzések és feladatok végrehajtása 7

8 Frankné Gőcze Zita jegyző helyettesítésével mb. köztisztviselő április 30. Összegző értékelés elkészítése, testület elé terjesztése Frankné Gőcze Zita jegyző helyettesítésével mb. köztisztviselő 5. A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása : Az ötödik napirendi pont a közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása. Az írásbeli előterjesztést és a rendelet-tervezetet mindenki előre kézhez kapta. A rendeletnek a Közigazgatási Hivatal követelményeinek meg kell felelni. Az új rendelet teljesen más, mint az előző. Tehát nem beszélhetünk módosításról, ez egy új megalkotása. A rendelet tartalmazza az árkategóriákat is. Soltész Tibor képviselő: Rákérdeznék a nem profit szerző rendezvényekre. : Természetesen az ingyenes. Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008. (X. 30.) számú rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 6. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 18/2006. (XI. 16.) számú rendelet módosítása : A következő napirendi pont a helyi környezet védelméről szóló rendelet módosítása. Azt szeretném elérni, hogy legyen egy rendje a településen keletkező biológiai hulladék elégetésének. Számtalan panasz érkezett a tüzeléssel kapcsolatban. Szeretném elérni, hogy hetente 1-2 alkalommal lehetne tüzelni a településen. Berkes Jánosné képviselő: Ez a telektulajdonosokra is vonatkozik? Mert ők csak hétvégén vannak itt. : Más településen ez már működik. Szeretném, ha rend lenne ezen a téren. Nem feltétlenül egy napra kell gondolni. Szabó Lajos (vendég): A legfontosabb, amit tudatosítani kell, az az, hogy csak száraz anyagot tüzeljenek. Az pillanatok alatt leég. Soltész Tibor képviselő: Én javasolnék egy hétköznapi és egy hétvégi napot. : A kérdés, hogy egyáltalán tárgyaljuk-e az ügyet. Berkes Jánosné képviselő: Én javaslom, hogy a falugyűlésen tárgyaljuk meg az ügyet, hallgassuk meg a lakosság véleményét. 8

9 : ezt egy elfogadható javaslatnak tartom. Ki az, aki egyetért azzal, hogy most ezt a kérdést napirendi pontként ne tárgyaljuk, napoljuk el, és a falugyűlésen vitassuk meg? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 79/2008. (X. 30.) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 18/2006. (XI. 16.) számú rendelet módosítása című napirendi pontot elnapolja. Azt a falugyűlés elé terjeszti megvitatás céljából december A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal írásbeli törvényességi észrevételére tett intézkedések a) Tartósan távollevő jegyző helyettesítése : A következő napirendi pont a Közigazgatási Hivatal által tett írásbeli törvényességi észrevételek érvényre juttatása. Az első az aljegyzői státust érinti. Frankné Gőcze Zita jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő: A hivatalos állásfoglalás szerint kétféle lehetőség van arra, hogy a tartósan távollévő jegyzőt helyettesítsük. Az egyik az, hogy egy másik, közszolgálati jogviszonyban lévő jegyző jár át kijelölt napokon, a másik az aljegyzői poszt megpályáztatása. A jelenlegi állapot nem tartható fenn. A két lehetőség közül kell választani, de választani kell. : A két megoldás közül csak az egyik jöhet szóba. Már kialakult egy nagyon jó munkakapcsolat. Ezen én változtatni nem szeretnék. Azonban, ha a Jegyzőaszszony visszajön, akkor lesz jegyzőnk és aljegyzőnk is. Ehhez pedig ez egy túl kicsi település. Ezt a helyzetet azonban kezelni kell. Ha két lehetőség közül kell választanunk, akkor válaszszunk. Kérem, aki egyetért azzal, hogy az aljegyzői álláshelyet létrehozzuk és az aljegyzői pályázatot kiírjuk, az SZMSZ-t a tervezetben meghatározottak szerint módosítsuk, kézfeltartással szavazzon! Természetesen először az SZMSZ módosítására, csak a folyamatot írtam le. A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 13/2008. (X. 30.) számú rendelete a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2007. (V. 5.) számú rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 9

10 : Kérem, aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendet (az aljegyzői státusz megalkotása miatt) a tervezetben meghatározottak szerint módosítsuk, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 80/2008. (X. 30.) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét az alábbiak szerint módosítja: 1. A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 5. -a helyébe az alábbi lép: A hivatal belső szervezeti tagozódása: Polgármester Jegyző Aljegyző 1 fő gazdálkodási ügyintéző 1 fő adóügyi ügyintéző 1 fő igazgatási ügyintéző 1 fő szociális ügyintéző ügykezelő 1 fő hivatalsegéd azonnal : Kérem, aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint az aljegyzői álláshely meghirdetésre kerüljön, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 81/2008. (X. 30.) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete aljegyzői állás betöltésére pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel: Pályázati kiírás: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet aljegyzői állás betöltésére. Pályázati feltételek: igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen 10

11 közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés legalább kétévi közigazgatási gyakorlat magyar állampolgárság büntetlen előélet, cselekvőképesség vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, eskütételi kötelezettség A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot szakmai tevékenységet részletező ismertetőt képesítést tanúsító okirat fénymásolatát három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Ellátandó feladat: a jegyző helyettesítése és a polgármester által meghatározott feladatok Az aljegyző illetményének megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv., valamint Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munkavégzéséről, munka- és pihenőidejéről és egyéb juttatásairól szóló 26/2007. (XII. 21.) számú rendelete alapján történik. A kinevezés három hónap próbaidő kikötésével határozatlan időre szól. A pályázat benyújtásának határideje: A közzétételtől számított 10 napon belül A pályázatokat Csór Községi Önkormányzat Polgármesteréhez kell benyújtani: 8041 Csór, Fő tér 10. A pályázatok elbírálása: A benyújtást követő rendkívüli képviselő-testületi ülésen Az állás a pályázat elbírálása után azonnal betölthető. a pályázat kiírása azonnal b) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 25/2007. (XII. 21.) számú rendelet módosítása Frankné Gőcze Zita jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő: A vendégeink kedvéért mondom, hogy a rendeletnek csupán szövegezési módosításáról van szó. Formai módosításról. A tartalom, a lényeg ugyanaz marad. Kérem, akinek kérdése van a rendelet-tervezettel kapcsolatosan, tegye fel! : Mivel hozzászólás nincs, kérem, aki a rendelet-tervezettel egyetért, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (X. 30.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 25/2007. (XII. 21.) számú rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 11

12 c) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munkavégzéséről szóló 26/2007. (XII. 21.) számú rendeletének kiegészítése : A következő napirendi pont a 26/2007. (XII. 21.) számú rendelet kiegészítése. Kérem, Jegyzőasszonyt vezesse fel a témát. Frankné Gőcze Zita jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő: A köztisztviselők jogállásával kapcsolatos. Megállapítottatok egy keretet a köztisztviselői napra, a tervezetben még szerepel, ám ez a végleges rendeletből kimaradt. Ezt kéri a Közigazgatási Hivatal módosítani, pótolni, s kéri kihagyni, hogy a testület a munkáltató javaslatára differenciáltan osztja fel, ez ugyanis, mint azt akkor is jeleztem, munkáltatói jogkör. A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008. (X. 30.) számú rendelete A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munkavégzéséről szóló 26/2007. (XII. 21.) számú rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 8. A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szóbeli törvényességi észrevételére tett intézkedések a) A Csór, Fő tér 10. számú ingatlan bérbeadásáról szóló 37/2008. (IV. 29.) számú határozat visszavonása : A következő napirendi pont a 37/2008. (IV. 29.) számú határozat visszavonása. Felolvasom a pontos szövegezést: Az írásbeli előterjesztést mindenki előre kézhez kapta. A fenti tárgyú, árpilis 29-én hozott határozatunk nem tartalmazza a lakástörvény második számú mellékletében felsorolt szerződési feltételeket, ezt kellene módosítanunk, kiegészítenünk. Mivel azonban nevezett személy a mai napig nem jött szerződést kötni, ezen határozatunkat célszerű visszavonni. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 82/2008. (X. 30.) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2008. (IV. 29.) számú határozatát visszavonja. azonnal 12

13 b) A 157/2007. (XII. 21.) számú határozat kiegészítése : A következő napirend a 157/2007. (XII. 21.) számú határozatunk kiegészítése. Az írásbeli előterjesztést ezzel kapcsolatban mindenki előre kézhez kapta. A lényeg, hogy nem tartalmazta a határozat, hogy pontosan mit tartalmaz a Társulási Szerződés V. pontja. Javaslom, hogy a határozatot azzal egészítsük ki, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a határozat mellékletét képezi. Kérem, aki a határozattervezettel egyetért, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 83/2008. (X. 30.) számú határozata A képviselő-testület 157/2007. (XII. 21.) számú határozatát kiegészíti azzal, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás mely tartalmazza az V. számú módosítást ***** jelzéssel a határozat mellékletét képezi. azonnal 9. A Fehérvár Televízió Kft. ajánlata : A következő napirendi pontunk a Fehérvár TV Kft. ajánlata. A Fehérvár Televízió filmet készítene a településről. A gyártás összege Ft + áfa. Egy 15 perces filmet készítenének a nevezetességeinkről (iskola, templomok). A Fehérvár TV egyszer levetítené műsoridőben, majd megkapnánk az elkészült DVD-t, és szabadon sokszorosíthatnánk. Már megkerestem néhány vállalkozót, akik szívesen beszállnának ennek az összegnek a kifizetésébe. Soltész Tibor képviselő: ezt igazán jó ötletnek tartom, főleg, ha szabad felhasználást kapunk. Javaslom az elfogadást. Berkes Jánosné képviselő: Fel kellene mérni, kik támogatnák, és részarányosan elosztani a pénzt. : Mi egy ilyen anyagot nem tudnánk saját erőből készíteni. Kérdés az, hogy mekkora összeggel tudna beszállni az önkormányzat. Áfával együtt Ft. A Pénzügyi Bizottság az 1/3-át javasolta. Esetleg, ha a vállalkozók több pénzzel is be tudnának szállni, az az Önkormányzat költségeit csökkentené. Én önrészként javaslom a Ft. Azzal a kitétellel, ha a vállalkozók támogatottsága igen nagy, akkor ez csökkenhet. De ha nem, akkor Ft fölé ez ne menjen, akkor mondjunk le a lehetőségről. Kérem, aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 13

14 84/2008. (X. 30.) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Fehérvár Televízió Kft. ajánlatát, mely magában foglalja a 15 perces film elkészítését Csór községről, ennek szerkesztését, vágását, kétszeri sugárzását, km díjat, valamint a szabad felhasználási jogot. A film gyártási költségének, összesen ,- Ft-nak az átutalásáról gondoskodik abban az esetben, ha ezen költségből legalább ,- Ft-ot vállalkozások finanszíroznak, s az önkormányzatnak maximálisan ,- Ft-ba kerül a film elkészítése. Amennyiben ezen összeg nem áll rendelkezésre, a Fehérvár Televízió ajánlatától elállunk. azonnal 10. Kátyúzás : A következő napirendi pont a kátyúzás kérdése. A Pénzügyi Bizottság ülésén már elmondtam, kb m 2 -ről lenne szó. Ez a m 2 12 kátyúból tevődik össze. 4-5 db ezek közül legalább 1 m 2 -es. Kiemelt fontosságú a Belátó és Radnóti találkozása, a Hadi út és a 8-as találkozása, a Magyar utca és a 8-as találkozása. Továbbá lenne egy marás. Ez összesen kb Ft-ba kerülne. Langenbacher János képviselő: Nekem lenne egy észrevételem. Most 20 m 2 -ről beszélünk. Az árajánlat szerint 50 m 2 alatt 4500 Ft/m 2, 50 m 2 felett pedig csak Lényegesen jobban járnánk, ha több megbízást adnánk. Ez elgondolkoztató. Nagyságrendekkel jobban járnánk. : Akkor kérem, néhányan járjuk körbe a falut. Nem szeretnék egyedül dönteni. Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság tagjaival mérjük fel, hogy a közterületeinken melyik az az m 2 -nyi terület, amely leginkább kátyúzásra szorul, s ezen munkálatokat rendeljük meg, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 85/2008. (X. 30.) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy község területén felméri az úthálózatban a leginkább kátyúzásra szoruló m 2 -nyi területet. Ezen területek kátyúzási munkálatait megrendeli az Alba Út Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaságtól (8000 Székesfehérvár, Kisfaludi út 5.) 3.000,- Ft/m % ÁFA áron. Ezen összeget költségvetéséből biztosítja. azonnal 14

15 11. Az önkormányzat II. félévi munkaterve : A következő. napirendi pont a második félévi munkaterv lenne. Javasolnám a decemberi közmeghallgatás mellett a évi fejlesztési célok meghatározását a lakossággal együtt. Ezt decemberre a harmadik napirendi pontként javaslom. Mivel egyéb kérdés, javaslat nem hangzott el, kérem, hogy aki ezzel a módosítással elfogadja a második félévi munkatervet, az kérem, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 86/2008. (X. 30.) számú határozata II. félévi munkaterve AUGUSZTUS Dr. Nap Ágnes háziorvos beszámolója a háziorvosi szolgálat évi munkájáról Ea.: Dr. Nap Ágnes háziorvos 2. Bíró Zsolt, a Sportkör Elnöke beszámolója az egyesület évi munkájáról Ea.: Bíró Zsolt, a Sportkör Elnöke 3. Étkezési díjak emelése 4. Önkormányzati bérlakások bérleti díjának emelése 5. Tekepálya, Művelődési Ház, Sportcsarnok bérleti díjának emelése 6. Hirdetési díjak emelése 7. Folyószámlahitel igénylése SZEPTEMBER 4. 1.) A csóri Napköziotthonos Óvoda 2007/2008-as tanévről szóló beszámolója Ea.: Rédei Istvánné óvodavezető 2.) A költségvetésről szóló 5/2008. (III. 31.) számú rendelet módosítása 3.) Csatlakozási szándék a székesfehérvári Társulási Tanács által megszervezett házi segítségnyújtás, illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszeréhez 4.) Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer évi fordulójához. 15

16 5.) A településfejlesztési koncepcióról szóló 37/2000. (VI. 16.) számú határozat módosítása OKTÓBER ) Közterület eltérő használatáról szóló rendelet megalkotása Ea.: Frankné Gőcze Zita jegyző helyettesítésével mb. köztisztviselő 2.) Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása Ea.: Frankné Gőcze Zita jegyző helyettesítésével mb. köztisztviselő 3.) II. félévi munkaterv elfogadása NOVEMBER 1.) Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének 3/4 évi teljesítéséről 2.) Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója DECEMBER 1.) Közmeghallgatás 2.) Tájékoztató az önkormányzat évi munkájáról 3.) évi fejlesztési célok meghatározása (lakosság közreműködésével) folyamatos 12. Egyebek a) Alba Volán Zrt. bejelentése : Az egyebek között az első téma az Alba Volán ZRt. bejelentése. Erről tegnap kaptam értesítést. 6 járatot érint a változtatás. A változtatás oka a kihasználatlanság. Az első a kor Fehérvárról induló távolsági járat. Ez nem fog bejönni a faluba. A második a kor Budapestre induló veszprémi járat. A harmadik a 6.30-as Fehérvárról induló járat 6.20-kor indulna. A következő a 7.17-es járat 7.07-kor indul Fehérvárra. Továbbá az 5.10-es járat csak munkanapokon működne kor Fehérvárról induló járatot meg akarják szűntetni. A órakor Várpalotáról induló járatot megszüntetik. Langenbacher János képviselő: Ezek egy része munkásjárat. Ezt meg kell vétózni. Konkrétan a kor és a kor induló járatokra gondolok. 16

17 : Ha más hozzászólás nincs, feltenném ezt a kérdést szavazásra. Tehát kérem a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a 21 óra 05 perckor Székesfehérvárról Csór irányába induló, illetve a órakor Várpalotáról Csór irányába induló járat megszüntetésével kapcsolatosan jelezzük nemtetszésünket, kézfeltartással szavazzon! Kérem a testület tagjait egyben ruházzanak fel a tárgyalási joggal. A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 87/2008. (X. 30.) számú határozata Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet a 20 óra 05 perckor Székesfehérvárról, illetve órakor Várpalotáról Csór irányába érkező autóbuszjáratok megszüntetésével, mivel az munkásjáratot érint, a dolgozókat szállítja haza, illetve dolgozni munkahelyükre. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alba Volán Zrt. illetékesével tárgyalást kezdeményezzen ezen járatok megtartása érdekében. azonnal b) Kodolányi János Főiskola felmérése : Az egyebeken a második napirendi pont a Kodolányi János Főiskola diákjai által végzett felmérés. Megállapodásunk első kézzelfogható eredménye ennek a kérdőívnek az elkészítése, a felmérés elvégzése és kiértékelése. Felmérték a lakosság hangulatát, a változásra való hajlandóságát. Berkes Jánosné képviselő: ezek a kérdőívek jelenleg a főiskolán vannak vagy nálunk. : Jelenleg a Főiskolán. 2-3 héten belül megkapjuk az eredményt. c) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése : Erről volt ma már szó, ezért tartom fontosnak, hogy tűzzük is ki lehetőleg még ezen az ülésen, hogy meg is lehessen hirdetni. Javaslom a december 18-át, egy csütörtöki napot javaslok, a szokásos órai kezdettel. Mivel más javaslat nincs, kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 88/2008. (X. 30.) számú határozata Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy közmeghallgatást tart december 18-án órai kezdettel a Művelődési Házban. azonnal (tájékoztatás) 17

18 d) 56-os emlékmű Soltész Tibor képviselő: Mindkét témám inkább bejelentés, ill. szóbeli kérés, erről dönteni természetesen nem kell, csak gondolkodni. Jó volna, ha a községben lenne egy ilyen emlékhely, melyet jövőre fel tudnánk avatni. Megpróbálok ennek utánajárni, hogy lehetőleg ne járjon kiadással, esetleges felajánlással. e) Iszka szőlőhegyi lakosok szóbeli kérelme Soltész Tibor képviselő: Többen jelezték az Iszka szőlőhegyről, hogy a téli hótakarítást igényelnék, illetve, hogy nincs közvilágítás. Frankné Gőcze Zita jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő: Az önkormányzatnak kötelező feladatként ellátási kötelezettsége a belterületi lakosság felé van. Ettől függetlenül igyekszünk jobbá tenni a szőlőhegyi lakosok életkörülményeit is, de a közvilágítással még nagyon sok gond van belterületen is, a hóeltakarítást pedig természetesen minden kis külterületi úton nem tudjuk biztosítani. Aki zártkertbe, külterületre költözött (vagy csak ott tartózkodik), az tisztában kell, hogy legyen ezen feltételekkel is. : Az általuk befizetett magánszemély kommunális adójának jelentős részét igyekszünk odafordítani, de ez még olyan jelentéktelen összeg, hogy ebből ilyen nagymérvű kiadást nem lehet teljesíteni. Mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm az ülésen való részvételt azzal, hogy zárt ülés következik. Ezzel a nyílt ülést bezárom. K. m. f. Csete Krisztián polgármester Frankné Gőcze Zita jegyző helyettesítésével mb. köztisztviselő Palkovics András jegyzőkönyv-hitelesítő Horváthné Zsédely Annamária jegyzőkönyv-hitelesítő 18

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendelet: Határozat:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendelet: Határozat: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁJUS 14-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendelet: 2/2009. (V. 14.) számú rendelet az önkormányzat 2008.

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. NOVEMBER 29-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Község Önkormányzat -testületének 138/2007. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

1/2009. (II. 28.) számú rendelet a 2009. évi költségvetésről

1/2009. (II. 28.) számú rendelet a 2009. évi költségvetésről 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. FEBRUÁR 28-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendelet: 1/2009. (II. 28.) számú rendelet a 2009. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. február 27-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. február 27-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. február 27-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a képviselő-testület soron következő

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 18 órakor tartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 18 órakor tartott alakuló üléséről. Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Szám: 21/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2010. december 21-i ülésére a menetrend

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: 10-1083-0/2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

29/2009. (III. 27.) számú határozat Vízdíj számlázó program napirend elnapolásáról

29/2009. (III. 27.) számú határozat Vízdíj számlázó program napirend elnapolásáról 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 27-ÉN TARTOTT FALUGYŰLÉSSEL EGYBEKÖTÖTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 21/2009. (III.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı Testületének 2004. június 9.-én 15 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester, Tasi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 24-én megtartott üléséről. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdős József, Jozó Tamás, Kenyér Endre,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-15/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 81/2012.(VIII.8.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2. számú jegyzőkönyv 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 50/2012./ IV.2./kt.határozat: - 2012. április 2-i nyilvános ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 624-7/2012. ikt. sz. 7. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 11-én

Részletesebben