J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint N A P I R E N D : 1./ Tájékoztató Egyek Nagyközség Sport Egyesülete működéséről, támogatásának felhasználásáról Előadó: Kiss István egyesület elnöke 64/2012.(VI.26.) sz. határozat 2./ Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens C8 65/2012.(VI.26.) sz. határozat 3./ Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről, tájékoztatás az értékvesztésről Előadó: Remondis Tisza Kft. ügyvezetője 4./ Egyebek 1./ Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyével ingatlanhasználati szerződés megkötése L6 66/2012.(VI.26.) sz. határozat 2./ Tiszafüred Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és az Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság közötti Együttműködési Megállapodás jóváhagyása Z1 67/2012.(VI.26.) sz. határozat 3./ Népi kezdeményezés a 18/2012.(IV.26.) számú zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet felülvizsgálatára 4./ Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői pályázatnák kiírása L8 68/2012.(VI.26.) sz. határozat 5./ Vadász Panzió előtti út karbantartása Z1 69/2012.(VI.26.) sz. határozat 6./ Visszatérítendő támogatás jóváhagyása Z1 70/2012.(VI.26.) sz. határozat 1/13

2 7./ Tájékoztató a Művelődési Ház felújításának megkezdéséről C8 71/2012.(VI.26.) sz. határozat 8./ Egyeki Vigasságok rendezvényének áthelyezése Z1 72/2012.(VI.26.) sz. határozat Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel a 7 fős bizottságból 4 fő jelen van. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi napirendet is tárgyalja meg a bizottság: - Világharmónia futás költségeire fedezet biztosítása Z1 63/2012.(VI.26.) sz. határozat Mivel a napirendre vonatkozóan más javaslat nem volt, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. A Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet. Napirendek tárgyalása: 1./ Világharmónia futás költségeire fedezet biztosítása A tegnapi nap folyamán a Világharmónia futás résztvevői Egyek településen is megjelentek. Úgy gondolja, hogy sikeres rendezvényt tudhatnak maguk mögött. A polgármestert keresték meg, és a települést érintette ez a rendezvény. Valamivel több, mint Ft-ba került az ásványvíz, amit kivittek a pályára és elfogyasztottak, illetve a pogácsát az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ingyen a rendelkezésükre bocsátotta. Az ásványvíz árát kéri, hogy a rendezvényekre elkülönített keretből biztosítsa a bizottság, mivel ez a bizottság hatásköre. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Világharmónia futás költségeire Ft-ot biztosítson a bizottság a rendezvényekre elkülönített keretből, kézfelnyújtással szavazzon. 2/13

3 Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 63/2012.(VI.26.) sz. határozata: A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság bruttó Ft-ot biztosít a Világharmónia futás költségeire az Egyeki Nyár rendezvénysorozatra elkülönített összeg terhére. Határidő: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető 2./ Tájékoztató Egyek Nagyközség Sport Egyesülete működéséről, támogatásának felhasználásáról Előadó: Kiss István egyesület elnöke Mivel a mai napig nem érkezett meg a tájékoztató, javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendről levenni a tájékoztatót. Ebben az évben nem kaptak az önkormányzattól támogatást, de a tavalyi évről el kellene számolniuk. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Mivel közpénzt kap támogatásként, arról el kell számolnia, hogy mire használja fel. Ha ennek nem tesz eleget, akkor fel szokták szólítani. Mindenkinek január 31-ig kell elszámolni, kivéve azokat a civil szervezeteket, akiknek egyébként is kéri a Képviselő-testület a beszámolóját. Tavaly is többször fel kellett őket szólítani, hogy nyújtsák be a tájékoztatót. Kéri, hogy aki támogatja, hogy szólítsák fel a sportegyesület elnökét, hogy az elszámolást és a tájékoztatót nyújtsa be, kézfelnyújtással szavazzon. Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 64/2012.(VI.26.) sz. határozata: A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé, hogy szólítsák fel a Községi Sportegyesület elnökét, hogy az önkormányzati támogatás felhasználásáról az elszámolást és a tájékoztatót nyújtsa be. 3/13

4 3./ Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens A tájékoztatóban leírtakhoz képest annyi előrelépés történt, hogy a LEADER pályázatok már elbírálásra kerültek, és 1 kivételével, ami a közösségi tér kialakítását célozta meg, a többi projekt támogatásban részesült. Erről Polgármester úr szóban tájékoztatta, még a támogató leveleket nem kapták meg. Tehát a térfigyelő kamera rendszer pályázata, a rendezvényeket támogató projekt, és a két képzési projekt is nyert. Jelenleg több pályázat is folyamatban van, a Béke utca pályázata tartalék listára került, tehát még van rá esély, hogy ez is támogatásban részesül. Illetve most adják be azt a pályázatot, amivel a Gondozási Központ bővítését és korszerűsítését célozzák. BM rendelet alapján több pályázat is benyújtásra került. Az étterem pályázata elbírálás alatt van, ugyanúgy a rendőrség épületének pályázata is. Nem akar elé menni a következő napirendi pontnak, de a kistornateremre beadott pályázatot még, ha nyer is vissza kell mondani, ugyanis a pályázat során azt vállalták, hogy nem adják át a fenntartás jogát nem állami fenntartó részére. Mivel átadta az önkormányzat nem állami fenntartó részére az iskolát, így a pályázatot nem tudják megvalósítani. Ráadásul az egyház mindenképpen ragaszkodik a kistornaterem átadásához. Egy helyrajzi számon van, egy területen és nem ért egyet azzal az egyház, hogy annak a kivételével. Ráadásul egy pályázatban van a kistornaterem és a sportudvar, tehát eleve sérül a pályázat. Már többször volt szó az EMVA pályázatról, amit az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. a Fő térre nyújtott be. Úgy néz ki, hogy az idén már meg tudják valósítani, de a kistornaterem átadása annak a pályázatnak a megvalósítását is veszélybe sodorhatja. Mer ott úgy tudta a Kft. beadni a pályázatot, hogy az önkormányzat ingyenesen a Kft. használatába adta a kistornatermet. Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag: Nem lehet megtenni, hogy a kistornatermet addig nem adják át, míg a Fő tér pályázatot nem valósítják meg? Ragaszkodik hozzá az egyház, hogy a kis tornatermet is átadják, úgy hajlandó aláírni az egyház az ingatlanhasználati szerződést, ha a kistornaterem is benne van, illetve az Újtelepi iskolához tartozó szolgálati lakás. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető úgy készítette elő az ingatlanhasználati szerződést, hogy ez a két ingatlan nincs benne. Viszont ha így fogadja el a Képviselő-testület, nem biztos, hogy az egyház aláírja. 4/13

5 Azért ragaszkodik az egyház a kistornateremhez, mert a köznevelési törvény szerint heti 5 testnevelés órára emelkedik a mostani 3 testnevelés óra, és akkor itt a 12 tanulócsoportnak párhuzamosan lesznek testnevelés órái. Ehhez kellene a két tornaterem, hogy párhuzamosan lehessen órát tartani. Nem lehetne úgy megkötni az ingatlanhasználat szerződést, hogy a mellett, hogy a Kft. használja, iskolai tanórák keretében is igénybe veszik? Akkor az egyház nem fogja tornateremmé visszaállítani, mert, ha mindenki használja, akkor az egyház nem fog rááldozni. Mert ez jelenleg nem tornaterem állapotában van, fel kellene újítani. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Levélben megírta Fodor András püspöki helynöknek, hogy a Fő u. 1. szám alatt lévő kistornatermet az iskola évek óta nem használja iskolai feladatellátással kapcsolatban. Pályázati kötöttség miatt az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. bérli 0 Ft-ért az önkormányzattól. Azt válaszolta, hogy a kistornateremben is megnyugtatóbb lenne, ha az egyház használatába kerülne, és az iskolával kötnének megállapodást a különféle használók, pl. az Asztalitenisz Sport Egyesület. Ez más intézményeiknél is így működik. Azt is próbálta leírni az Újtelepi iskolához tartozó szolgálati lakással kapcsolatban, hogy jobb lenne, ha külön mérőórával rendelkeznének, és akkor nem lenne gond a tovább számlázásból Ft-ba kerülne egy külön óra berakása, mert csak a vízóráról van szó. Azt mondta, hogy az önkormányzat ajánljon fel másik lakást a bérlőnek. Az önkormányzat a lakót, mert az ÁNTSZ által előírt követelményeknek csak úgy tudnak megfelelni, ha a lakásrész bevonásával alakítják ki a tálalókonyhát. Még, ha haladékot is kapnak az ÁNTSZ-től, hogy 2013-ban végezzék el az átalakítást, szeretnék tehermentesen átvenni az ingatlant, hogy ne ők veszekedjenek a lakóval. Ha átkerül az egyházi fenntartásba, akkor az, nem lenne járható megoldás, hogy az intézmény adná bérbe a Kft. részére 0 Ft-ért, amíg a pályázat lezajlik? Ez szerinte megoldható, mert úgy emlékszik, hogy amikor beadták a pályázatot, nem csak a szabadidő sportra adták be, hanem iskolai sportfoglalkozásokra is használták. De ennek még utána kell járni. Bérbe adhatja az iskola szabadidő sportra is, főleg, addig, amíg felmenőben vannak, és nem kell minden évfolyamon heti 5 testnevelés órát tartani. Az a lényeg, hogy a rendeltetését nem szabad megváltoztatni, és ugyanúgy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. használatába kell, hogy legyen. Szerződés szerint át kell adni az egyháznak, és utána az intézmény ugyanúgy 0 Ft-ért az átmeneti időszakban bérbe adja. 5/13

6 Ezzel nincs is gond, de a BM-es pályázat, ha nyer is, ott ez nem járható út. Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag: Nagyon sokat dolgoztak ezeken a pályázatokon, a pályázatok száma is nagyon sok, és szinte mindent a hivatalon belül csinálták. Ez nagyon nagy munka, de ha készen lesznek, és megnyerjük őket, akkor a falu nagyon sok mindennel szépül megint. Most volt az NFÜ tájékoztatóján. A kormány két héttel ezelőtt létrehozott egy 50 milliárd forintos alapot önerő támogatások bonyolítására. Ha ennek az eljárásrendje ki lesz dolgozva, akkor az önkormányzatok előtt még az idén meg fog nyílni egy 50 milliárd forintos alap, ahonnan visszatérítendő támogatásra pályázhatnak kamatmentesen. Kéri, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelnyújtással szavazzon. Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 65/2012.(VI.26.) sz. határozata: A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testület felé a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót. 4./ Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről, tájékoztatás az értékvesztésről Előadó: Remondis Tisza Kft. ügyvezetője Javasolja, hogy ne tárgyalják ezt a témát, egyrészt azért, mert nincs jelen Berencsi Zoltánné a Remondis Tisza Kft. ügyvezetője sem, Hegyesi képviselő úr sem. Bízik benne, hogy holnap a Pénzügyi Bizottság ülésén mind a ketten jelen lesznek. Ez elsősorban pénzügyi kérdés, szerencsésebb, ha ez a bizottság nem tölti vele az időt. Kéri, hogy aki a Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről, tájékoztatás az értékvesztésről c. napirendet vegyék le a napirendek közül, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 4 igen szavazattal levette napirendről a Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről, tájékoztatás az értékvesztésről c. napirendet. 6/13

7 5./ Egyebek 1./ Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyével ingatlanhasználati szerződés megkötése Javasolja, hogy a következő két megjegyzést, hogy a kistornaterem kivételével és a szolgálati lakás kivételével vegyék a szerződésből és abban a formában támogassa a bizottság. Amikor összeállításra került, jelezte Csepreginé Kocsis Nóra jegyzőnek, hogy szeretné, ha bele kerülne a tanácsadó udvara gyakorlókert céljaira. Az egyháznak ez jó lenne, a részükről ez támogatható. Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag: A Plébánia kertje is nagyon jó lenne erre a célra. Nem biztos, hogy annyira egyértelmű, hogy ezt a bérleti szerződést a bérlővel felmondhatják-e így egyoldalúan. Nem tudja, hogy ez jogilag teljesen rendben van-e? Felkérnek egy jogászt, hogy az önkormányzat fel akarja a szerződést mondani. Ha most aláírják az ingatlanhasználati szerződést, azzal tulajdonképpen egyoldalúan felmondják a szerződést. Fiatal László bizottsági tag: Az a lényeg, hogy ajánlanak nekik helyette másikat, nem kitenni akarják a lakásból. Úgy is a Képviselő-testületi ülésen születik meg a döntés, addig utána kellene nézni a jogi lehetőségnek. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Az ÁNTSZ adott haladékot augusztus 31-ig? Nem adott, mert a kérelem még be sem lett adva. Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag: Mi fog történni, ha nem adnak haladékot? Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Azt írta Fodor András püspöki helynök, hogy ha nem kapja meg a haladékot, akkor augusztus 31-ig kell elkészíteni, és rendelje meg az önkormányzat az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-től ezt a felújítást, és ők majd akkor kifizetik. Attól függetlenül, hogy minden szempontot figyelembe kell venni, de ha egy ekkora horderejű döntést meghozott a Képviselő-testület, akkor ne a szolgálati lakás részén múljon már a szerződés. 7/13

8 Igen, csak a szerződésben sincs leszabályozva a bérleti jogviszony megszüntetésének esetei és módjai, itt a Ptk. az irányadó, és a bérlő a bíróságra is mehet. Kéri, hogy aki a két módosítással javasolja az ingatlanhasználati szerződést támogatni, illetve azzal, hogy a Képviselő-testületi ülésig a jogi lehetőségnek utánanéznek, kézfelnyújtással szavazzon. Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 66/2012.(VI.26.) sz. határozata: A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság azzal a módosítással javasolja a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegyével megkötni az ingatlanhasználati szerződést, hogy a szerződés 4.) pontjában szereplő: 4069 Egyek, Fő u.1. szám alatti ingatlan esetében vegyék ki a szerződésből, hogy kivéve tornaterem épülete 218 m Egyek, Béke u.21. szám alatti ingatlan esetében vegyék ki a szerződésből, hogy kivéve lakás, 75 m 2 (Egyek, Damjanich u. 12. szám alatti szolgálati lakás) A Képviselő-testület ülésére utána kell nézni, milyen jogi lehetőségek vannak a szolgálati lakás bérleti jogviszonyának megszüntetésére. Bóta Barbara aljegyző 2./ Tiszafüred Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és az Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság közötti Együttműködési Megállapodás jóváhagyása Mivel önkormányzati tűzoltóság működik már január óta, ezért aláírtak egy együttműködési megállapodást a tiszafüredi parancsnoksággal, így kötelesek jóváhagyni, ezt az együttműködési megállapodást. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: A cégbíróságon be vannak már jegyezve? A megállapodás elején Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság szerepel, az alján Szincsák Ferenc, mint a Köztestületi tűzoltóság elnöke írta alá. Nem gond, hogy ez így van? Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok: Nincsenek még bejegyezve a cégbíróságon. A szakmai vezetés felé már úgy kell megfelelni, mint önkormányzati tűzoltóság, de még hivatalosan még Köztestületi tűzoltóság. 8/13

9 Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Ez plusz anyagi terhet nem jelent az önkormányzatoknak? Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok: Nem jelent plusz terhet. Kéri, hogy aki egyetért az együttműködési megállapodás jóváhagyásával, kézfelnyújtással szavazzon. Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 67/2012.(VI.26.) sz. határozata: A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a Tiszafüred Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és az Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság közötti Együttműködési Megállapodás jóváhagyását. 3./ Népi kezdeményezés a 18/2012.(IV.26.) számú zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet felülvizsgálatára Fiatal László bizottsági tag: Ez, megoldódott át tette szombatra, tehát ezen a héten már vasárnap helyett szombaton fog jönni a mozgó tejárus. Ez volt az Ügyrendi Bizottság javaslata is, hogy ne módosítsák a rendeletet, hanem javasolja, hogy a lakosok keressék meg a szolgáltatót, hogy szombaton jöjjön. A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tudomásul veszi, hogy megoldódott a mozgó tejárusítás problémája. 4./ Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői pályázatnák kiírása Pénteken lett kiküldve az anyag, de le lett egyeztetve a Kormányhivatallal, és a jogszabályi feltételeknek megfelel. Augusztus 21-ig lehet a pályázatokat benyújtani, és az augusztusi testületi ülésen dönthet róla a Képviselő-testület. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon. 9/13

10 Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 68/2012.(VI.26.) sz. határozata: A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának kiírására vonatkozó határozati javaslatot. 5./ Vadász Panzió előtti út karbantartása Ezt vissza kellett hozni, mert az április 26-i ülésén úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a költségvetés áttekintése után esetleg látják a lehetőséget, akkor újra visszatérnek rá. De úgy gondolja, hogy még nem látják a lehetőséget. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a költségvetésben nem látják a fedezetet a Vadász Panzió előtti út karbantartására, ezért a későbbiekben térjenek rá vissza, kézfelnyújtással szavazzon. Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 69/2012.(VI.26.) sz. határozata: A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Vadász Panzió előtti út karbantartására a későbbiekben térjenek vissza, mivel a költségvetésben nincs rá fedezetet. 6./ Visszatérítendő támogatás jóváhagyása Kéri, hogy aki a visszatérítendő támogatásra vonatkozó határozati javaslatot jóváhagyja, kézfelnyújtással szavazzon. Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 70/2012.(VI.26.) sz. határozata: A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé, hogy hagyja jóvá az Egyeki Szöghatár Szociális és Településüzemeltetési Nonprofit 10/13

11 Kft. (4069 Egyek, Fő u. 3.) és az Egyeki Római Katolikus Plébánia (4069 Egyek, Fő tér 26.) között létrejött, 42 millió forint összegű visszatérítendő támogatásról szóló Megállapodást. 7./ Tájékoztató a Művelődési Ház felújításának megkezdéséről Megsürgette az építési engedély önkormányzathoz való eljuttatását. Ez már meg is érkezett, és lemondatták a szomszédokat a fellebbezési jogáról. Bízik benne, hogy július első napjaiban ezek a munkálatok megkezdődnek. A Képviselő-testület már egyszer felhatalmazta, hogy ezzel kapcsolatban eljárjon. Korábban már behozta a Képviselő-testület elé a Szincsák Sándortól kapott árajánlatot. Az ablakokat tőle kívánja megrendelni a testület elé behozott áron. Viszont kevesebb ablakot, mert az egy teljes körű cserére vonatkozott, de kiderült, hogy azt nem valósíthatjuk meg. A munkálatokat az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-vel gondolja végeztetni. A Kft-nél kevés kőműves van, és Széles Szilvia ügyvezetőnek szólt, hogy erre a célra, hogy ezeket a munkálatokat el tudják végezni, és egyébként is a Kft-hez kellene egy második kőműves is, mert kőműves munkából rengeteg van. Amennyiben a Kft-nél az ETKIKI Többcélú Intézmény fenntartó jogának átadása miatt 7 státusz megszűnik, a helyükre két státuszt szeretne kialakítani, egy kőműves státuszt, a másik státuszt pedig a közmunkaprogram keretén belül vásárolt mezőgazdasági gépek kezelésére szeretné felvenni. Erről még dönteni nem tudnak, de azt gondolta, hogy szerencsés, ha ad egy tájékoztatást. Kéri, hogy aki a Művelődési Ház felújításának megkezdéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 4 igen szavazattal tudomásul vette a tájékoztatást. Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 71/2012.(VI.26.) sz. határozata: A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testület felé a Művelődési ház felújításának megkezdéséről szóló tájékoztatást. 8./ Egyeki Vigasságok rendezvényének áthelyezése Az Egyeki Vigasságok rendezvényeire vannak beadva pályázatok, de mire a nyertes pályázati értesítők megjöttek, már nem maradt idő a szervezésre. Kaptunk Ft-ot a megyei önkormányzattól, amit megköszönt Vigh József képviselőnek a megyei közgyűlés tagjának. 11/13

12 A LEADER pályázatban Ft-ra pályáztak, amiből Ft a támogatás, és ebből az Egyeki Vigasságokra több mint Ft van. Mivel itt már nagyon szűkös az idő, és ebből nem tudnak 1-2 héten belül komoly rendezvény csinálni, koncentráljanak az augusztus 20-i rendezvényre, amit augusztus 18-án fognak megtartani Tiszadorogmával közösen. Ez legyen egy nagyobb volumenű rendezvény. Ezt addig meg tudják kérvényezni, hogy átrakják az Egyeki Vigasságok rendezvény augusztus 18-ra. Javasolja, hogy az augusztus 20-i rendezvény a terveknek megfelelően tartsák meg, és az idei Egyeki Vigasságok rendezvényt pedig engedjék meg, hogy a jövő évre tolják át, mert ezeknél a pályázatoknál 3-4 év a megvalósítás időszaka. A megyei önkormányzattól kapott Ft-ot azt tegyék az augusztus 20-i rendezvényre, mert azt fel kell használni az idén. Szeretné, ha az augusztus 20-a tekintettel arra, hogy nincs Egyeki Vigasságok, nagyobb volumenű rendezvény legyen. Tiszadorogmának kb Ft-ja van a rendezvényre, amit egy LEADER pályázaton nyertek, Egyeknek is hozzá kellene tennie 1-1,5 millió forintot, és közösen megtartani. Kéri, hogy értsenek egyet azzal, hogy az idei Egyeki Vigasságot egybevonva tartsák meg az augusztus 20-al a Tisza parton augusztus 18-án. Kéri, hogy aki tudomásul veszi, hogy az Egyeki Vigasságok rendezvényt az augusztus 20-al egybevonva a Tisza parton tartsák meg augusztus 18-án, és egyetért azzal, hogy a Ft megyei önkormányzattól kapott támogatást augusztus 20-án használják fel, kézfelnyújtással szavazzon. Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 72/2012.(VI.26.) sz. határozata: A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az Egyeki Vigasságok rendezvényt az Augusztus 20-i rendezvénnyel egybevonva a Tisza parton tartsák meg. Javasolja a bizottság, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól kapott Ft támogatást az Augusztus 20-i rendezvényen használják fel. 12/13

13 A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és a nyilvános ülést 15:10 órakor bezárta. K.m.f. Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök Fekete Lászlóné jegyzőkönyvvezető 13/13

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 3-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. március 22-i soron következő ülésének. Jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. március 22-i soron következő ülésének. Jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. március 22-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 14/2012. (III. 22.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. október 28. napján 14:00 órai kezdettel a NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2009. április 27-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Ballér József Lajosné, Bíró Ferenc,

Részletesebben

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV 2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Kossuth Lajos u. 28.) tárgyaló termében 2013. szeptember 18-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság NYÍLT ülésén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-28/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 19-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: Előadó: 1.) Racionalizálási intézkedések meghozatala Bratu László polgármester

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: Előadó: 1.) Racionalizálási intézkedések meghozatala Bratu László polgármester VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS Szám: 138-11/2011/Rk. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár kistermében 2011. augusztus 17-én 7.00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 06. 8 00 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Orosz Ferenc alpolgármester. Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Reinecker Norbert pályázatíró

Orosz Ferenc alpolgármester. Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Reinecker Norbert pályázatíró ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én 16,30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én 16,30 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 13/2013. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2013. június 10-én 16,30 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 22/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. október 27-én 14.00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

2013. március 27. rendes nyílt ülés

2013. március 27. rendes nyílt ülés 588-6 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27. rendes nyílt ülés Rendeletek: 10/2013. (IV.5.) A külterületen lévő helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, 2016. február 18-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. november 13-án 8.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-3/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben