Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, Bősárkány A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Szalay Imre polgármester, Németh Gábor alpolgármester, Bagó Szabolcs, Laffer Krisztiánné, Németh Károly, Rácz István, Török Imre testületi tagok. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Molnár Erika jegyző, Berki János művelődési ház vezetője (Eötvös József ÁMK), Boda János intézményegység-vezető (Eötvös József ÁMK Művelődési Ház), Kinczer József ÁMK-Igazgató, Szédelyi Attiláné gondozási központ vezetője, Szűcs Lászlóné óvodavezető, Farkas Imréné bizottsági tag (Kulturális Oktatási és Sportbizottság), Nagy Jolán bizottsági tag (Kulturális Oktatási és Sportbizottság). Szalay Imre: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 7 tagjából 7 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el. Napirend: 1. Szennyvízberuházással kapcsolatos határozatok meghozatala. 2. Eötvös József Általános Művelődési Központ Művelődési Házának beszámolója a évi tevékenységéről. Előterjesztő: Boda János intézményegység-vezető 3. Eötvös József Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása. 4. Falunap tervezett programjának ismertetése. Előterjesztő: Berki János művelődési ház vezetője

2 5. Óvoda nyári zárvatartásának kérdése. 6. Helyi televízió működtetésére érkezett ajánlatok megtárgyalása. 7. Gördeszkapálya kialakítására érkezett ajánlat megtárgyalása. 8. Megyei intézmények átszervezésének véleményezése. 9. Sportpálya-büfé bérbeadása. Zárt ülési napirend: 10. Első lakáshoz jutók támogatása. 2 Napirend előtt: Szalay Imre: felkéri a bizottságok külső tagjait, hogy az esküt tegyék le. Farkas Imréné és Nagy Jolán az esküt Szalay Imre polgármester előmondása alapján a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. törvény 11. (1) bekezdésének megfelelően letették. Az aláírt esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont: Szennyvízberuházással kapcsolatos határozatok meghozatala. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre: elmondja, hogy a szennyvízberuházás 2. fordulós pályázatának aláírása még nem történt meg. Az aláírás június 8-ra volt kitűzve. A pályázat aláírásához azonban még néhány dolog hiányzott, mint pl. a kötelezettségvállalás, az önkormányzatok részéről a banki igazolások, az önkormányzati utakról a tulajdonosi nyilatkozat, valamint a Pannon-Víz Zrt. igazolása a 360 millió forintos kötelezettségvállalásról, valamint a Közlekedésfejlesztési Központ által kiadott nyilatkozat a szolgalmi jogról. Ezen hiányosságok 99%-át már teljesítették. Ami még hiányzik, az a banki vagy egyéb igazolás a beruházáshoz szükséges saját erő rendelkezésre állásáról. A bank több hét mire kiállít egy ilyen nyilatkozatot, ezért a Pannon-Víz Zrt.-t kereste meg, hiszen 3 önkormányzatot úgyis támogatják, erről kért igazolást. A 63 millió forintos korábbi ígérvényről kért igazolást, de ez még nem érkezett meg. A másik probléma, hogy ismételten változtak a költségek, és így a május 25-i testületi ülésen hozott döntést vissza kell vonni. Akkor az aznapi aznapi részletes megvalósíthatósági tanulmány szerinti költségekről döntött testületünk. Május 30-i dátummal módosultak az összegek, de mivel csökkentek a költségek, nem kellet új határozatot hozni. Június 8-án viszont volt egy újabb módosítás, ami Bősárkány számára negatív változás, mivel a nem támogatható költségnél 15 millió Ft-tal megemelkedett a csatornavezeték költsége. Ez abból

3 3 ered, hogy a fejlesztési igazgatóság és az uniós forrás csak a sávos helyreállítást, az 1 méter széles helyreállítást támogatja, a tervező pedig félpályás helyreállítást állított be. Ezt a pályázatba is beírták, de csak nem elszámolható költségként, ami az önkormányzatnak 15 millió forintos többletköltséget jelent. Szavazásra bocsátja a saját erő vállalásáról szóló határozatot a módosított összegekkel. Bízik benne, hogy holnap be tudják nyújtani a pályázatot. 68/2011.(VI.22.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 57/2011.(V.25.) határozatát és a következőkről dönt: Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bősárkány nagyközség szennyvízcsatornázásának kiépítése, az összegyűjtött szennyvíz bevezetése a csornai szennyvíztisztító telepre, a telep fejlesztése című KEOP 2. fordulós pályázat végleges Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányában meghatározott költségbecslést elfogadja. Továbbá kijelenti, hogy az elszámolható költségekből ráeső ,- Ft (kettőszáztizenegymillióháromszáztizenhétezer-hatszáz forint) saját forrásából (önrészéből) a Víziközmű Társulatra jutó ,- Ft-ot (százhetvennyolcmillió-hatszázezer forintot) hitelfelvétel útján, ,- Ft-ot (harminckétmillió-hétszáztizenhétezerhatszáz forintot) az önkormányzat éves költségvetéseiben, valamint a nem elszámolható költségek saját forrásából Ft-ot (háromszázhatvanmillió-hétszázhetvenkettőezer-kilencszáz forint) külön megállapodás alapján a Pannon-Víz Zrt. biztosít, ,- Ft-ot (tizenötmillió-kettőszázhetvenhétezer forint) Bősárkány Nagyközség Önkormányzata saját költségvetésében biztosít.. Szalay Imre: elmondja, hogy mivel a nem támogatható költség emelkedett, át kellett számolni a Pannon-Víz Zrt.-vel kötendő megállapodásban is az összegeket. Szavazásra bocsátja az új megállapodást. 69/2011.(VI.22.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 59/2011.(V.25.) határozatát visszavonja és jelen határozat melléklete szerint támogatási megállapodást köt a Pannon-Víz Zrt.-vel (9025. Győr, Országút u. 4.). A megállapodás keretében a Pannon-Víz Zrt. a szennyvízberuházás lebonyolításához támogatást nyújt az önkormányzat részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztett tartalommal a megállapodást kösse meg.

4 2. napirendi pont: Eötvös József Általános Művelődési Központ Művelődési Házának beszámolója a évi tevékenységéről. Előterjesztő: Boda János intézményegység-vezető (Az előterjesztés írásban mellékelve.) 4 Boda János: elmondja, hogy az írásban kiküldött beszámolót nem kívánja kiegészíteni, amennyiben kérdés van, arra szívesen válaszol. Bagó Szabolcs: elmondja, hogy a kultúrházban gyakran vannak vásárok, és ilyenkor a kereskedők a kocsijukkal elállják a kerékpárutat és a lépcsőt a Művelődési háznál, véleménye szerint ez ellen kellene intézkedéseket hozni. Parkoljanak le az árusok távolabb és hordják oda messzebbről a kultúrházba az áruikat. Berki János: elmondja, hogy csak addig állnak a lépcsőhöz az árusok, amíg bepakolnak, utána eljárnak onnan a Kossuth utcába, vagy a bolt parkolójába. Általában nagyon sok az árujuk, nem tudják messzebbről behordani. Elmondja, hogy az idei évben már a szűrőbuszoknak sem engedték meg hogy a dísztérre álljanak, hanem a kultúrház mögött jelölték ki a helyüket. Az a kérése, hogy a búcsú utáni eltört üvegeket és a szemetet az önkormányzat fizikai alkalmazottai szedjék össze a dísztér és a kultúrház közötti területről. Azt gondolja, hogy ez nem a takarítónő feladata. Dr. Molnár Erika: véleménye szerint a Kossuth utca felőli hátsó helyiségben kellene tartani a vásárokat, és akkor nem lenne gond az árubehordással. Berki János: egyelőre ez nem megoldható, mivel a Nyugdíjasklub működik a hátsó helyiségben. Amikor elköltöznek onnan, akkor már lehet ott tartani a vásárokat. Szalay Imre: elmondja, hogy a két fizikai alkalmazottnak m 2 területen kell a faluban füvet nyírni, rendet tenni, a kultúrház melletti 120 m 2 -rel szemben. Korábban az artézi kútig söpörte a szemetet a kultúrház takarítónője. Elmondja, hogy a kerékpárút nem arra készült, hogy az árusok felálljanak a buszokkal. Más faluban sem tudnak az árusok teljesen a bejáratig beállni. Szerinte álljanak meg a parkolóban és onnan hordják be az árut. Boda János: véleménye szerint, amikor nyírják a füvet, össze is szedhetik a szemetet. Korábban egyébként a takarítónő takarította a kultúrházat, a könyvtárat és a mozit, a mostani takarítónő viszont takarítja a kultúrházat, könyvtárat, időnként a tájházat, valamint a tornacsarnokot is, tehát sokkal több a feladata. Véleménye szerint a két munkakört munkaterületben nem lehet összehasonlítani. Szalay Imre: elmondja, hogy jelenleg az ÁMK-ban 4 takarítónő dolgozik. A munkabeosztást az intézményvezetőnek kellene megoldani. Dr. Molnár Erika: megkérdezi, hogy a kultúrházban dolgozóknak hogyan oszlik meg a munkaideje. Boda János: elmondja, hogy ketten vannak a kultúrház szakfeladaton, ő és a takarítónő. A Berki János az iskolai létszámban szerepel. A három fő két 8 órás dolgozónak felel meg. Németh Gábor: véleménye szerint ezt irányítani kellett volna, meg kellett volna szervezni, hogy búcsú után kedden reggel egy szemétkommandó végigjárja a falut és összeszedje a szemetet.

5 5 Bagó Szabolcs: úgy látja, hogy a Művelődési Ház nyílászáróit (ajtók és ablakok) le kellene festeni, mert már nagyon kopottak. Boda János: elmondja, hogy más gond is van, esőben az ablakok beáznak, a falon folyik végig a víz. A kultúrház tetejéről egy-két cserép hiányzik és helyenként hullik a stukatornád és a vakolat, ezeket rövid időn belül ki kellene javítani, mert balesetveszélyesek. Laffer Krisztiánné: lenne egy javaslata, illetve kérése. Elmondja, hogy a faluban hétvégenként lenne igény táncházra, megkérdezi, hogy lehetne-e szervezni. Boda János: elmondja, hogy falunapra is szervezett táncházat, de természetesen más időpontokban is megoldható a táncház megszervezése. Szalay Imre: szavazásra bocsátja a kultúrház beszámolóját. 70/2011.(VI.22.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eötvös József Általános Művelődési Központ Művelődési Házának évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztett tartalommal elfogadja. 3. napirendi pont: Eötvös József Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy egy korábbi testületi ülésen fogadta el a képviselő-testület az ÁMK alapító okiratának a módosítását. A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívást küldött. Ismerteti a hiánypótlási felhívást. Az intézménybe a maximálisan felvehető tanulólétszám 280 főre csökkent, ami az intézmény átszervezésnek minősül, amelyet tanítási időszakban nem lehet végrehajtani. Így a módosítást szeptember 1-jétől lehet jóváhagyni. Ismerteti a további módosításokat is. Szalay Imre: szavazásra bocsátja az Alapító Okirat korábbi módosításának visszavonását és az előterjesztett módosítás jóváhagyását. 71/2011.(VI.22.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete visszavonja 43/2011.(IV.20.) határozatát és az Eötvös József Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Alapító Okiratban történő változások átvezetéséről a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságánál intézkedjen, valamint az alapító okirat módosítását a közoktatási

6 6 Információs Irodának küldje meg, továbbá az alapító okiratok módosításáról az intézményvezetőt értesítse. 4. napirendi pont: Falunap tervezett programjának ismertetése. Előterjesztő: Berki János művelődési ház vezetője (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Berki János: ismerteti a programtervet. Szalay Imre: elmondja, hogy ketten is megkeresték, hogy fellépést vállalnának a falunapon, az egyiket látja is a programban, Leblanc Győzőt, hiányolja viszont a csornai Metamorfózis zenekart. Berki János: elmondja, hogy mindenképpen felveszi a kapcsolatot a Metamorfózis zenekarral is. Török Imre: elmondja, hogy lenne érdeklődő a büfé működtetésére, sátor felállítására. Ezzel együtt a Malibu zenekar szolgáltatná a zenét este 10 után. Berki János: véleménye szerint a hagyományos pörköltfőző verseny egy kicsit már lecsengett, nem volt rá akkora igény, mint a korábbi években. A versenyszerűen főzött marhapörkölt mellett már tavaly is kellett egyéb ételekről gondoskodni, mert csak az nem lett volna elég a kilátogatók, illetve a segítők és a fellépők vendégül látására. Ezért tavaly Török Imre segítségét vették igénybe, aki változatos étkeztetéssel kiszolgálta a kilátogatókat. Idén a pörköltfőző verseny helyett véleménye szerint más módon kellene megoldani az étkeztetést. Úgy gondolta, hogy lehetne fél disznókat vásárolni, és abból a csapatok különböző ételeket készíthetnének el: pl. sült tarja, töltött káposzta. Így is lehetne díjazni a legjobb kuktát, de nem a hagyományos módon. Látványkonyhára gondolt, amiből mindenkit vendégül lehetne látni: a gyerekeket, a vendégeket, a fellépőket. Török Imre: elmondja, hogy egy kg marhahús ára ,- Ft, ami nagyon drága. Elmondja, hogy az éthordóban történő ételelvitel sajnos mindig problémát jelent. Szalay Imre: véleménye szerint maradjon a hagyományos pörköltfőző verseny. Igaz, hogy pl. tavaly sokan szerettek volna halászlét főzni, de azért a verseny volt a katalizátor. Azt viszont meg kellene tiltani, hogy éthordóban vigyék haza az ételt. Javasolja a pörköltfőzéshez biztosítani az alapanyagot. A falunapnak az a célja, hogy jól érezzék magukat az emberek. Mikor nem volt főzőverseny, délelőtt alig volt ember a pályán. A pörkölt mellett persze lehet más ételeket is készíteni. Véleménye szerint annak nincs jelentősége, hogy marhahúsból vagy disznóból főzzenek. Németh Gábor: javasolja, hogy továbbra is maradjon meg a pörköltfőző verseny hagyománya. Igaz, hogy sok csapat abbahagyta a pörköltfőző versenyt három évvel ez előtt, aminek a nem korrekt viselkedés volt az oka, de véleménye szerint a jó hagyománynak nem szabad véget vetni. A fél disznót nem tartja jó ötletnek. Egyelőre fel kellene mérni, hogy hány csapat szeretne részt venni és mit szeretne főzni a versenyen. Szerinte a marhahúst nem kellene kizárni. Lehet húst is sütni, de akkor biztos, hogy az fogy el leghamarabb. A Vadásztársaságok úgyis vadpörköltet fognak főzni. Ha a falunapkor nem lesznek ott főzőcsapatok, akkor kevés ember fog kilátogatni délelőtt a pályára. Hiányolja a falunapi programból a tűzijátékot. Véleménye szerint mindenki várja a tűzijátékot.

7 7 Boda János: elmondja, hogy az önkormányzat költségvetése is véges, az összekoldulható anyagi támogatás is és a tombola bevétele is véges. Az ismertetett programtervezet kb ,- Ft-ba kerül. Egy tűzijáték minimum ,- Ft-ba kerül. Szívesen megrendelik a tűzijátékot, ha az önkormányzat külön keretet biztosít rá. Szalay Imre: sokallja a költséget, hiszen pl. a Tulipánt Népzenei Együttes ingyen lép fel, a Metamorfózis Együttes egy jelképes összegért lép fél. Berki János: elmondja, hogy az önkormányzat a két évvel ezelőtti falunapot dupla összeggel tudta segíteni, mint a tavalyi falunapot. Akkor volt tűzijáték is. A tavalyi falunapi keretből ,- Ft-ot az árvízkárosultak javára ajánlott fel a testület. Elmondja, hogy az étkeztetés nagyon sokba kerül. Boda János: elmondja, hogy marhapörköltfőző verseny esetén ,- Ft-ba kerül egy bogrács. Húsz csapat esetén ez ,- Ft + a tűzifa. Ez esetben még csak a verseny van meg, de a kilátogatóknak még nincs az ebéd biztosítva. Laffer Krisztiánné: véleménye szerint akkor jó egy falunap, ha mindenki jól érzi magát. Nem szabad ,- Ft-on és pár kiló húson veszekedni. Véleménye szerint az ebédhez az alapanyagot biztosítsa az önkormányzat. A tavalyi falunapról hiányoztak a nyugdíjasok, akik korábban üstben főzték a pörköltet és közben énekeltek, jó hangulatot csináltak. Szerinte is maradjon meg a hagyományos pörköltfőző verseny. Javasolja megkeresni a helyi vállalkozókat. A falunapról hiányolja a helybéli fagyist is. Berki János: elmondja, hogy Nyugdíjasklubbal jó a kapcsolatuk és bármikor számíthatnak rájuk. Az idei falunapon a Nyugdíjasklub nem lép fel, viszont tervezik, hogy a főzésbe besegítenek. A tavalyi évben megkereste a helyi fagyis vállalkozót, de elzárkózott az elől, hogy kitelepüljön a falunapon. A Vadásztársaságok közül a Vadgazda Vadásztársaság jelezte, hogy főzni fog a falunapon. A Tóközi Vadásztársaság ajánlott fel húst, amely már a fagyasztóban van. Megpróbálták a falunapi programot úgy megszervezni, hogy több korosztálynak és többféle érdeklődésű embernek biztosítsanak válogatási lehetőséget. Nem javasol 8 perc alatt elpuffogtatni a tűzijátékkal ,- Ft-ot. Véleménye szerint ez csak pénzkidobás. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy most érkezett meg Somogyi András humorista, parodista fellépésére az árajánlat. Dr. Molnár Erika: véleménye szerint is felesleges pénzkidobás a tűzijáték. Szalay Imre: javasolja, hogy az önkormányzat biztosítson a falunapi költségkereten felül ,- Ft + ÁFA összeget a tűzijátékra. Az elmúlt 5 év gyakorlata azt mutatja, hogy az emberek igénylik a tűzijátékot. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta. 72/2011.(VI.22.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetésében meghatározott falunapi előirányzatot ,- Ft + ÁFA összeggel emeli, amivel egy tűzijáték költségeit biztosítja.

8 8 A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az előirányzat-módosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor terjessze elő, valamint felkéri a falunap szervezőjét, hogy a tűzijáték lebonyolításáról gondoskodjon. Határidő: december 31. Felelős: Berki János művelődési ház vezetője Határidő: augusztus napirendi pont: Óvoda nyári zárvatartásának kérdése. Szűcs Lászlóné: elmondja, hogy a képviselő-testület kérésére elkészült az igényfelmérés a gyermekfelügyelet technikai és személyi feltételeire vonatkozóan. Az óvoda 3 hetes zárvatartása alatt is érkezett szülői igény a gyermekfelügyeletre. Elkészült a tervezet az óvodai karbantartási munkákra, amelyet úgy szerveztek, hogy a lehető legrövidebb ideig legyen az intézmény zárva. A munkálatok az óvoda konyhájának a 4 ablakcseréjével kezdődnek. Ezt hétvégére időzítik. Ezt követné a fertőtlenítő meszelés, majd a folyosó padlózatának a felszedése. Ahhoz, hogy a kisgyermekeket balesetmentes és higiénikus környezetben tudják tartani az óvodát egy hétre mindenképpen be kell zárni. Az óvoda zárvatartási ideje alatt az iskolától kérnének egy tantermet, ahol a gyermekeket el tudnák helyezni, viszont ez alatt az idő alatt az étkeztetést más módon kellene megoldani. Elmondja, hogy a nyári szabadságolási tervet is elkészítették, a szabadságokat is ki kell adni. A óvodai négy csoportban 6 óvónő dolgozik. Arra gondolt, hogy egy nyugdíjas kolléganő helyettesítene a nyári szabadságolás ideje alatt. Szalay Imre: véleménye szerint az iskolában zökkenőmentesen meg lehet oldani a gyermekfelügyeletet. Németh Gábor: elmondja, hogy a képviselő-testület már február óta kínlódik az óvoda zárvatartásával. Szülői jelzés szerint az óvoda a szülőket úgy tájékoztatta, hogy a nyári takarítás idejére, 3 hétig nem tudják fogadni a gyerekeket. Megállapítása szerint az óvoda nem úgy áll ehhez a kérdéshez, mint ahogy kellene. Úgy gondolja, hogy a különböző munkálatokat az év egyéb napjain is meg lehetett volna oldani. Az ablakcserét is meg lehetett volna oldani az év bármely szakában. A szabadságolási terv végrehajtása az intézményre tartozik és nem képviselő-testületre. Szalay Imre: elmondja, hogy ő is hallott olyant, hogy az óvodában a szülőket úgy nyilatkoztatták, hogy a nyári szünidőben ne igényeljenek óvodai ellátást a gyermekek részére. Szűcs Lászlóné: elmondja, hogy az óvoda házirendje is szabályozza a 2 hét nyári zárvatartás rendjét. A szülők tájékoztatása az óvoda nyári zárvatartásáról a január 28-ai szülői értekezleten megtörtént. Mindezt a szülők elfogadták. Elmondja, hogy az óvoda nem tájékoztatta úgy a szülőket, hogy úgysem lesz gyermekfelügyelet a zárvatartás alatt, de a kérdőívek kiküldésével elég nagy lett a káosz. Hetek óta szidják az óvodát, kiforgatnak minden szót. Úgy látja, hogy a szülők most már eltúlozzák a problémát. Farkas Imréné: elmondja, hogy egy papíron kérték, hogy a szülők nyilatkozzanak arról, hogy a 3 hétből melyik héten, napon igényelnek gyermekfelügyeletet. Direkt nem mondtak senkinek semmit, csak annyit, hogy olvassák el és töltsék ki, nehogy gond legyen belőle. Most mégis támadások érik az óvodát. Szalay Imre: elmondja, hogy ha csak egy gyereknek is kérnek a szülők felügyeletet, az óvoda köteles a felügyeletet biztosítani.

9 9 Kinczer József: elmondja, hogy tantermet tudnak biztosítani az iskolában, de a tárgyi feltételeket nem, mivel pl. a padok más méretűek, mint az óvodában. Török Imre: elmondja, hogy negatív kampány folyt az óvodában, a szülőknek azt mondták, hogy bármit csinál is a szülő, akkor is zárva lesz az óvoda. Szűcs Lászlóné: kéri, hogy szembesítsék azzal a szülővel, aki ezt állítja, mert ez már rágalom. Dr. Molnár Erika: véleménye szerint ezt a vitát le kellene zárni. Itt most arról kell döntenie a testületnek, hogy a nyári zárvatartás alatti gyermekfelügyelethez amennyiben annak többletköltségei vannak többletköltséget finanszírozza. A zárvatartás ideje alatt az óvoda a gyermekfelügyeletet biztosítja. Javasolja, hogy a leállás ideje alatt foglalkoztatott óvodapedagógus béréhez a szükséges plusz költségeket az önkormányzat biztosítsa. Németh Károly: véleménye szerint azért van az óvoda, hogy a szolgáltatást biztosítsa, ha kell három gyereknek is. Farkas Imréné: elmondja, hogy a szülőket már a szeptemberi szülői értekezleten tájékoztatják, hogy az óvodában mikor lesz a nyári leállás. Ez alapján tudja a szülő a szabadságát tervezni. Az iskolában viszont a tárgyi feltételek nincsenek meg és nem is szabályos az iskolában óvodát működtetni, még 1-2 hétig sem. Laffer Krisztiánné: hiányolja, hogy az ÁNTSZ-től, Pedagógiai Intézettől nem kértek szakértői véleményt ezzel kapcsolatban. Szalay Imre: határozati javaslata, hogy az óvoda nyári zárvatartása alatt biztosított gyermekfelügyelethez a szükséges forrásokat a testület biztosítja. 73/2011.(VI.22.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az óvoda nyári zárvatartása idején történő gyermekfelügyelethez a szükséges többletköltségeket az óvodavezető kimutatása alapján biztosítja. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az előirányzat-módosítást a költségvetési rendelet módosításakor terjessze elő. Határidő: december napirendi pont: Helyi televízió működtetésére érkezett ajánlatok megtárgyalása. (Az ajánlatok írásban mellékelve.) Németh Károly: elmondja, hogy az ÁMK alapító okiratában szerepel a helyi televízió működtetése, megkérdezi, hogy ez mit jelent. Szalay Imre: elmondja, hogy mivel az önkormányzat nem lehet műsorszolgáltató, amit még 1995-ben jelzett az ORTT, ezért került a kultúrházhoz a feladat. Önkormányzat intézménye

10 10 ugyanis már működtetheti a helyi televíziót. A helyi televízió működtetésére 2 ajánlat érkezett. Török Imre: nem javasol döntést hozni a kábeltévé üzemeltetési ügyében, mivel a beérkezett pályázatok díjat nem tartalmaznak. Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a kábeltévé működtetésére rövid időn belül megoldást kell találni, mert az intézmények mindig Élő Józsefet kérik meg a műsorok felvételére. Élő Józsefet az önkormányzat csak a képújság szerkesztésével, honlapkészítéssel és a testületi ülések felvételével bízta meg. Laffer Krisztiánné: javasolja, hogy a pályázókat az Oktatási és Sportbizottság ülésére hívják meg és a bizottság döntsön a kérdésben. A bizottság pedig tájékoztatja a testületet a döntéséről. Szalay Imre: szavazásra bocsátja, hogy a bizottság döntsön a kérdésben. 74/2011.(VI.22.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a helyi falutévé működtetésére érkezett ajánlatokat és a döntési jogosultságot átruházza a Kulturális, Oktatási és Sportbizottságnak, azzal a kitétellel, hogy a bizottság a legkedvezőbb ajánlatot adót bízza meg. Felelős: Bagó Szabolcs bizottság elnöke 7. napirendi pont: Gördeszkapálya kialakítására érkezett ajánlat megtárgyalása. Németh Károly: elmondja, hogy van egy cég, ami ipari padozatot készít ,- Ft + ÁFA munkadíért. Ebbe a költségbe beletartoznak a szükséges adalékanyagok a sík terep biztosításához, amit felpolírozott betonnak hívnak. A területet a cég körbezsaluzná, javasolnak a belsejébe egy hálót, melyről az önkormányzatnak kellene gondoskodni. Rácz István: elmondja, hogy már egy évvel ez előtt is érkezett árajánlat a gördeszkapálya elkészítésére, ha akkor elfogadja a képviselő-testület, akkor már a gyerekek régen használhatták volna a pályát. Szalay Imre: javasolja, hogy a testület bízza meg a STRÓ-KERÉK Kft.-t a gördeszkapálya elkészítésével. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta.

11 11 75/2011.(VI.22.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a gördeszkapálya kialakításával a STRÓ-KERÉK Kft.-t (9900 Körmend, Mátyás K. u. 74/2.) bízza meg, melynek költsége: Ft + ÁFA munkadíj ,- Ft anyagköltség. A munkálatok elvégzésének határideje július 31. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördeszkapálya kialakítására vonatkozóan a szerződést megkösse. 8. napirendi pont: Megyei intézmények átszervezésének véleményezése. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Megyei Önkormányzat közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények összevonásához kéri a települési önkormányzatok állásfoglalását. Javasolja, hogy támogassa az önkormányzat az átszervezéseket. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 76/2011.(VI.22.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Győr - Moson - Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer előterjesztés szerinti átszervezésével, intézmények összevonásával. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Győr - Moson - Sopron Megyei Önkormányzatot értesítse. 9. napirendi pont: Sportpálya-büfé bérbeadása. Szalay Imre: elmondja, hogy a sportpálya-büfére az egy éves bérleti szerződés július 31-én lejár. Javasolja, hogy az önkormányzat hirdesse meg a bérbeadást az előző évi feltételekkel. Ismerteti a felhívást, mely szerint Bősárkány Nagyközség Önkormányzata aug. 1-jétől egy év időtartamra bérbe adja a tulajdonában lévő sportpályán található épület 2 helyiségét, berendezéseivel együtt sportrendezvényeken történő büfé üzemeltetése céljából. A helyiségekben az Önkormányzat biztosítja az áram- és vízvételi lehetőséget, valamint a szemételhelyezési lehetőséget, de a keletkezett hulladék összegyűjtése a bérlő feladata. A vendéglátóipari tevékenység folytatásához szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése a

12 12 bérlő feladata. Elmondja, hogy a továbbiakban nagyobb odafigyelést kell fordítani az üveges és dobozos frissítők árusítására. Németh Gábor: elmondja, hogy a frissítők árusítása az utóbbi időben már az üvegtigris -ből történt. Véleménye szerint az nem megengedhető, hogy azon a folyosón keresztül, ahol a játékosok közlekednek, történjen az árusítás. Csak az egyik helyiséget javasolja bérbeadni, úgy hogy az ablakon keresztül történjen az árusítás. Szalay Imre: javasolja a büfé meghirdetését. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 9 fő. 77/2011.(VI.22.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a tulajdonában lévő sportpályán található épület büfé helyiségét (ablakon keresztül történő árusítással), berendezéseivel együtt bérbe adja a sportrendezvényeken történő büfé üzemeltetése céljából augusztus 1-jétől 1 év időtartamra. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a bérbeadást meghirdeti, és azon vállalkozónak adja bérbe a helyiségeket, aki a bérleti díjra vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot adja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felhívás megjelentetéséről gondoskodjon. Napirend után: Szalay Imre: elmondja, hogy a múlt héten levélben kérte a NIF Zrt-től a 86-os főúttal kapcsolatos hibák kijavítását. A Közlekedési Koordinációs Központnak is megküldte a levelet, hibalistát. Sajnos a faluban nemcsak a tujákat szedték ki, hanem az önkormányzat által kialakított parkolót is keresztülvágták. Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést órakor bezárja. A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült. Kmf. Szalay Imre polgármester dr. Molnár Erika jegyző

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-8/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 10 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 11- én megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-11 / 2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 20-án tartott

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-15/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. június 27-én tartott

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. május 22-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről Az ülés helye: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 184-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: polgármester Raff János alpolgármester

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. március 6-án megtartott rendkívüli testületi üléséről

a Képviselő-testület 2014. március 6-án megtartott rendkívüli testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2014. március 6-án megtartott rendkívüli testületi üléséről Tartalmazza: 28.-34. (III. 6.) számú határozatokat 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2014. március

Részletesebben

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl.

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. december 12.-én az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 sz. Jegyzőkönyve Készült: a képviselő-testület 2016. január 28-án tartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: 2016. január 28-án a Kossuth út 86/A.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 12. napján 15:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. február 13-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. február 13-án megtartott üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. február 13-án megtartott üléséről Jelen

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Söréd Községi Önkormányzat tárgyaló helyisége 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. augusztus 09-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. augusztus 09-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. augusztus 09-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-17/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 18-i üléséről Határozat: 15 32/2010.(II.18) számú Rendelet: 2/2010.(II.19.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 168-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2011. július 06 án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2016. március 31-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben