Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Bősárkány, Kossuth u. 1. A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Szalay Imre polgármester Németh Gábor alpolgármester Bagó Szabolcs Laffer Krisztiánné Rácz István testületi tagok Az ülésről távolmaradt: Németh Károly Török Imre testületi tagok A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Molnár Erika jegyző Szűcs Lászlóné óvodavezető Szalay Imre polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 7 tagjából 5 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. 75/2013.(VI.19.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét a következők szerint hagyja jóvá: Napirend: 1. Beszámoló az óvoda 2012/2013. nevelési évéről. Előterjesztő: Szűcs Lászlóné óvodavezető 2. Bősárkány székhelyű társulási megállapodások felülvizsgálata, feladatellátási megállapodások megkötése. a. Bősárkány-Csorna-Farád Szennyvízkezelési Társulása-társulási megállapodás módosítása, 2 tag delegálása a társulási tanácsba. b. Bősárkány Térségi Óvodai Társulás-társulási megállapodás módosítása, alapító okirat módosítása, 1 tag delegálása társulási tanácsba.

2 2 c. Háziorvosi ügyeleti társulás megszüntetése, feladatellátási megállapodások megkötése. d. Védőnői társulás megszüntetése, feladatellátási megállapodás megkötése. e. Fogorvosi társulás megszüntetése, feladatellátási megállapodás megkötése. 3. Tájékoztató a szennyvízcsatorna-programról. 4. Pannon-Víz részvények megvásárlásának lehetősége. 5. Csorna Város településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának véleményezése. 6. Telekvásárlási kérelem elbírálása. 7. Helyi érték című kiadványban történő megjelenés. 8. Településrendezési terv módosítása. Zárt ülés napirendje: 9. Első lakáshoz jutók támogatása. Napirend előtt: Szalay Imre polgármester: Ismerteti a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 76/2013.(VI.19.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. (A beszámoló írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait és a falu lakosságát, hogy az önkormányzat számláján a mai napon ,- Ft van. A héten döntött a kormány, így ,- Ft kiegészítő támogatást kap az önkormányzat. Szeretné bejelenteni, hogy a bősárkányi foci csapat bajnok lett. Most szombaton lesz a bajnoki mérkőzés Kunsziget ellen. Felolvassa a Sportegyesület elnökétől érkezett levelet, melyben mind a polgármestert, mind a képviselő-testület tagjait meghívja a szombati bajnokságzáró, éremátadó ünnepségre.

3 3 Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont: Beszámoló az óvoda 2012/2013. nevelési évéről. Előterjesztő: Szűcs Lászlóné óvodavezető. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szűcs Lászlóné óvodavezető: Elmondja, hogy a tanévet az új köznevelési törvény tükrében szervezte meg. Módosításra kerültek azok az alapdokumentumok, amelyeket a törvény előírt: a házirendet, a működési szabályzatot és pedagógiai programot módosították. Elmondja, hogy ha a fenntartót többletköltség nem terheli, akkor ezekről a dokumentumokról nem kell a képviselő-testületnek döntenie. A beszámolóban olvasható, hogy májustól egészen szeptemberig hogyan alakul az óvodakonyha kihasználtsága, a gyermekneveléssel kapcsolatban milyen feltételeket tudott biztosítani, valamint a törvényi előírásoknak hogyan felelt meg az intézmény. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 77/2013.(VI.19.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda 2012/2013. nevelési évéről szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. 2. napirendi pont: Bősárkány székhelyű társulási megállapodások felülvizsgálata, feladatellátási megállapodások megkötése. a. Bősárkány-Csorna-Farád Szennyvízkezelési Társulása-társulási megállapodás módosítása, 2 tag delegálása a társulási tanácsba. b. Bősárkány Térségi Óvodai Társulás-társulási megállapodás módosítása, alapító okirat módosítása, 1 tag delegálása társulási tanácsba. c. Háziorvosi ügyeleti társulás megszüntetése, feladatellátási megállapodások megkötése. d. Védőnői társulás megszüntetése, feladatellátási megállapodás megkötése. e. Fogorvosi társulás megszüntetése, feladatellátási megállapodás megkötése. (Az előterjesztések írásban mellékelve.) a. Bősárkány-Csorna-Farád Szennyvízkezelési Társulása-társulási megállapodás módosítása, 2 tag delegálása a társulási tanácsba. Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy az önkormányzati társulásokat június 30-ig felül kell vizsgálni, és a társulási megállapodásokat az új jogszabályokhoz kell igazítani. A testület korábban döntött arról, hogy amennyiben nem szükséges a társulás fenntartása, úgy feladatellátási megállapodásokat köt. A szennyvízkezelési társulás eddig is jogi személyiségű volt, így ebben az esetben a jogszabályhoz kellett igazítani a társulási megállapodást. Ennek elfogadásán kívül dönteni kell arról is, hogy a társulási tanácsba kit delegál a testület. Eddig a

4 4 társulási megállapodás alapján a polgármester illetve egy delegált tag vett részt a társulási tanácsban, most 2 tagot kell delegálni. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a megállapodás jóváhagyását. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. Szalay Imre polgármester: Javasolja a Társulási tanácsba a polgármestert és az alpolgármestert delegálni. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 78/2013.(VI.19.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bősárkány székhelyű Bősárkány-Csorna-Farád Szennyvízkezelési Társulása Társulási Megállapodását az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a Társulási Tanácsba Szalay Imre polgármestert és Németh Gábor alpolgármestert delegálja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást írja alá. b. Bősárkány Térségi Óvodai Társulás-társulási megállapodás módosítása, alapító okirat módosítása, 1 tag delegálása társulási tanácsba. Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy az óvodai feladatok ellátására létrejött társulást jogi személyiségűvé kell alakítani július 1-jétől, mivel csak ebben az esetben tudunk bizonyos állami támogatásokat leigényelni, pl. a gyerekek utaztatására. Egyszer tehát dönteni kell a megállapodás jóváhagyásáról, másrészt pedig a Társulási Tanácsba kell 1 tagot delegálni. Ezen felül az alapító okiratot is módosítani kell. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a megállapodás jóváhagyását. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. Szalay Imre polgármester: Javasolja, hogy a társulási tanácsba a testület a polgármestert delegálja. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

5 5 79/2013.(VI.19.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bősárkány székhelyű Bősárkány Térségi Óvodai Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a Társulási Tanácsba Szalay Imre polgármestert delegálja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást írja alá. Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a korábbi alapító okirat módosítására hiánypótlást kaptak a Kincstártól. Javasolja, hogy a korábbi módosítást vonja vissza a testület, és mostani módosítással együtt döntsön a korábbi módosításról is, ami konkrétan a felvehető maximális gyermeklétszámot érintette. Mivel azonban július előtt ezt nem lehet módosítani, a kincstár nem tudta bejegyezni a változtatást. Szalay Imre polgármester: Javasolja, hogy a korábbi határozatát vonja vissza a testület, maximális gyermeklétszámot július 1-jétől 90 főben határozza meg, és az óvoda alapító okiratának módosítását az előterjesztett tartalommal fogadja el a testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. Szalay Imre polgármester: Javasolja, hogy az óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát az előterjesztett tartalommal fogadja el a testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 80/2013.(VI.19.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 56/2013.(V.8.) határozatát visszavonja, és dönt arról, hogy a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában a maximális gyermeklétszámot július 1-jétől 90 főben határozza meg. 2. A Képviselő-testület a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda Alapító Okiratának módosítását és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot az előterjesztett tartalommal jóváhagyja július 1-jei hatállyal. 3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításának a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a Magyar Államkincstár Győr - Moson - Sopron Megyei Igazgatóságánál intézkedjen, valamint az

6 6 alapító okirat módosítását a Közoktatási Információs Irodának valamint az intézményvezetőnek küldje meg. Felelős: dr. Molnár Erika jegyző c. Háziorvosi ügyeleti társulás megszüntetése, feladatellátási megállapodások megkötése. Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a Bősárkány székhelyű háziorvosi ügyeleti társulás felülvizsgálata is megtörtént. A társulás megszüntetésére azért kerül sor, mivel július 1- jétől csak jogi személyiségű társulás működhet, és ezt a feladatot nem feltétlenül szükséges társulási formában ellátni. A feladatokat a továbbiakban Bősárkány Önkormányzata látja el, feladatellátási megállapodás alapján. Két döntést kellene tehát hozni, egyrészt a megállapodást kell jóváhagyni a társulás megszüntetéséről, másrészt jóvá kell hagyni a feladatellátási megállapodást, ami rögzíti a július 1-jétől történő feladatellátást. Ezt minden korábbi társult önkormányzattal külön köti meg a testület. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot: Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bősárkány székhelyű Háziorvosi Ügyeleti Társulást június 30. napjával meg kívánja szüntetni, a megszüntetésről szóló megállapodását az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. A Képviselőtestület dönt arról, hogy július 1-jétől a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására az előterjesztett tartalommal feladatellátási megállapodást köt a korábbi társulásban résztvevő önkormányzatokkal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló megállapodást valamint a feladatellátási megállapodásokat írja alá. 81/2013.(VI.19.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bősárkány székhelyű Háziorvosi Ügyeleti Társulást június 30. napjával meg kívánja szüntetni, a megszüntetésről szóló megállapodását az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy július 1-jétől a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására az előterjesztett tartalommal feladatellátási megállapodást köt a korábbi társulásban résztvevő önkormányzatokkal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló megállapodást valamint a feladatellátási megállapodásokat írja alá. d. Védőnői társulás megszüntetése, feladatellátási megállapodás megkötése. Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a Bősárkány székhelyű védőnői társulást is szükségtelen jogi személyiségűvé alakítani. Ezért javasolja a társulás megszüntetését. Mivel

7 7 azonban ezen feladat ellátása is kötelező, a feladatellátásra ugyanúgy javasol szerződést kötni. Ezt a megállapodást a védőnői körzethez tartozó önkormányzatok közösen írják alá. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot: Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bősárkány székhelyű Védőnői Társulást június 30. napjával meg kívánja szüntetni, a megszüntetésről szóló megállapodását az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület dönt arról, hogy július 1-jétől a védőnői feladatok ellátására az előterjesztett tartalommal megállapodást köt a korábbi társulásban résztvevő, a védőnői körzethez tartozó önkormányzatokkal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló megállapodást valamint a feladatellátási megállapodást írja alá. 82/2013.(VI.19.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bősárkány székhelyű Védőnői Társulást június 30. napjával meg kívánja szüntetni, a megszüntetésről szóló megállapodását az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy július 1-jétől a védőnői feladatok ellátására az előterjesztett tartalommal megállapodást köt a korábbi társulásban résztvevő, a védőnői körzethez tartozó önkormányzatokkal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló megállapodást valamint a feladatellátási megállapodást írja alá. e. Fogorvosi társulás megszüntetése, feladatellátási megállapodás megkötése. Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a Bősárkány székhelyű fogászati társulást is szükségtelen jogi személyiségűvé alakítani. Már csak azért is, mivel a feladatok ellátása már nem is ebben a formában történik. A megállapodás szerint ugyanis az önkormányzatok közösen foglalkoztatják a fogorvost, asszisztenset és takarítót. Ugyanakkor ezeket a feladatokat már régóta vállalkozó fogorvos látja el. Javasolja a társulás megszüntetését. A feladat ellátása azonban továbbra is kötelező. Javasolja, hogy a fogorvosi körzet önkormányzatai kössenek megállapodást a vállalkozó fogorvossal a fogászati feladatok ellátására. Ezen kívül a testület a fogorvosi rendelő bérbeadásáról kössön külön megállapodást a fogorvossal. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot: Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bősárkány székhelyű Fogászati Feladatokat Ellátó Társulást június 30. napjával meg kívánja szüntetni, a megszüntetésről szóló megállapodását az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. A Képviselőtestület dönt arról, hogy július 1-jétől a fogorvosi alapellátás biztosítására a fogorvosi körzethez tartozó önkormányzatokkal együtt az előterjesztett tartalommal megállapodást köt dr. Apáti Márta (Mosonmagyaróvár, Fő u. 49.) vállalkozó fogorvossal. A Képviselő-testület

8 8 dönt arról, hogy az előterjesztett tartalommal megállapodást köt a fogorvossal a fogorvosi rendelő bérbeadásáról. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló megállapodást valamint a feladatellátási megállapodást és bérleti szerződést írja alá 83/2013.(VI.19.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bősárkány székhelyű Fogászati Feladatokat Ellátó Társulást június 30. napjával meg kívánja szüntetni, a megszüntetésről szóló megállapodását az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy július 1-jétől a fogorvosi alapellátás biztosítására a fogorvosi körzethez tartozó önkormányzatokkal együtt az előterjesztett tartalommal megállapodást köt dr. Apáti Márta (Mosonmagyaróvár, Fő u. 49.) vállalkozó fogorvossal. 3. A Képviselő-testület dönt arról, hogy az előterjesztett tartalommal megállapodást köt a fogorvossal a fogorvosi rendelő bérbeadásáról. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló megállapodást valamint a feladatellátási megállapodást és bérleti szerződést írja alá. 3. napirendi pont: Tájékoztató a szennyvízcsatorna-programról. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Tájékoztatja a testületet a csatornaprogram állásáról. Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy sajnos a közbeszerzési kiírásokat előminősíteni kell, Ha nem kellene, már rég kiválaszthatták volna a kivitelezőt. 4. napirendi pont: Pannon-Víz részvények megvásárlásának lehetősége. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Pannon-Víz a rezsicsökkentés miatt a saját profitját emészti fel, ezért nem javasolja részvények megvásárlását. Úgy tudja, hogy azokat a részvényeket, amelyeket nem vásárolnak meg, a jelenleg csatlakozó önkormányzatoknak névértéken felajánlják, hogy tagként vehessenek részt a részvénytársaság munkájában. Nem javasolja a Pannon-Víz részvények megvásárlását. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

9 9 84/2013.(VI.19.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a nem kívánja megvásárolni a Jánossomorja Város Önkormányzata által felajánlott Pannon-Víz részvényeket. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Pannon- Víz Zrt.-t értesítse. 5. napirendi pont: Csorna Város településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának véleményezése. Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy Csorna Város településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat egyik módosítása a Szent Antal temetőt érinti, a másik pedig külterületen kavicsbánya művelés lehetővé tételéről szól. Egyik módosítás sem érinti Bősárkányt. Javasolja, hogy a testület a módosítással kapcsolatban kifogást ne emeljen. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja az Rp.I számú és az Rp.I számú véleményezési dokumentációt és javasolja, hogy az eljárás további szakaszában az önkormányzat ne vegyen részt. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 85/2013.(VI.19.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy Csorna Város Településrendezési Tervének Rp.I és Rp.I számú módosítása Bősárkány Nagyközség Rendezési tervével nem ellentétes, az önkormányzat érdekeit nem sérti. A módosítások ellen a képviselő-testület kifogást nem emel. a Képviselő-testület dönt arról, hogy a véleményezési eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Csorna Város Polgármesterét értesítse. 6. napirendi pont: Telekvásárlási kérelem elbírálása. (A kérelem írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Felolvassa Kiss Ádám jánossomorjai lakos építési telek vásárlása iránti kérelmét. Javasolja, hogy értékesítse az önkormányzat a 681/14 hrsz-ú építési telket bruttó ,- Ft-ért, valamint a gázközmű hozzájárulás összege ,- Ft. Az ingatlanra 4 éves beépítési kötelezettség van, ha az ingatlan nem kerül beépítésre, akkor az önkormányzat ezen az áron visszavásárolja. Elmondja, hogy az államnak elővásárlási joga

10 10 van. Szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot: Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Levente utca 681/14. hrszú telket Kiss Ádám 9241 Jánossomorja, Vasút u. 28. szám alatti lakos részére a következő feltételekkel értékesíti: Az államot elővásárlási jog illeti meg. A vevők vállalni kötelesek, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 4 éven belül a telket beépítik. A beépítési kötelezettség biztosítására az önkormányzat visszavásárlási jogot köt ki. A vételár bruttó ,- Ft/telek. Ezen kívül a gáz kiépítésének egy telekre jutó költsége a vevőt terheli, aminek összege ,- Ft. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költség a vevőt terhelik. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a határozatban foglaltak szerint kösse meg. 86/2013.(VI.19.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Levente utca 681/14. hrszú telket Kiss Ádám 9241 Jánossomorja, Vasút u. 28. szám alatti lakos részére a következő feltételekkel értékesíti: Az államot elővásárlási jog illeti meg. A vevők vállalni kötelesek, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 4 éven belül a telket beépítik. A beépítési kötelezettség biztosítására az önkormányzat visszavásárlási jogot köt ki. A vételár bruttó ,- Ft/telek. Ezen kívül a gáz kiépítésének egy telekre jutó költsége a vevőt terheli, aminek összege ,- Ft. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költség a vevőt terhelik. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a határozatban foglaltak szerint kösse meg. 7. napirendi pont: Helyi érték című kiadványban történő megjelenés. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a mai nap folyamán keresték meg egy kiadvánnyal kapcsolatban. A kiadvány a Rábaközről készül. A kiadvány oldalas, amelyben 16 vagy még több települést is bemutatnak fotókkal vagy az önkormányzat által megjelölt helyi értékkel. Helyi érték lehet bármi: akár egy beruházás, vagy egy intézmény, egy közösségi tér (Kissárga), a helyi sportegyesület. A kiadványban történő megjelenés ára ,- Ft + ÁFA, és 6000 példányszámban készül. Az elkészült kiadványból minden önkormányzat 50 db tiszteletpéldányt kap. Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e élni a lehetőséggel. Németh Gábor alpolgármester: Véleménye szerint jó dolog ez a kiadvány. Szalay Imre polgármester: Javasolja, hogy a Helyi érték című kiadványban történő megjelenést finanszírozza a testület. Ennek összege ,- Ft + ÁFA, mely egy oldalas megjelenést tesz lehetővé, valamint a kiadványból 50 grátisz példányt kap az önkormányzat. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

11 11 87/2013.(VI.19.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Helyi érték című kiadványban Bősárkány települést megjelenteti. A kiadványt a Spatzer Kft. (9700 Szombathely, Fő tér 45. I/1.) készíti. A megjelenési költség ,- Ft + ÁFA, mely egy oldalas megjelenést jelent a kiadványban. Az önkormányzat az elkészült kiadványból 50 grátisz példányt kap. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiadványban történő megjelenés megrendeléséről gondoskodjon. 8. napirendi pont: Településrendezési terv módosítása. (A kérelem írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a képviselő-testület a múltkori testületi ülésen döntött a rendezési terv módosításával kapcsolatban a beérkezett módosítási kérelmekről. A tegnapi nap folyamán járt a tervezőnél. Jelezte a tervező iroda felé, hogy indulhat a szakhatóságok megkeresése, illetve a korábban kimaradt javaslatok áttekintése. Még két javaslat lenne. Az egyik a Micsurin melletti jelenleg kereskedelmi gazdasági övezetbe sorolt tömböt érinti, konkrétan Farkas Imre és Farkas Imréné kérik, hogy a lakóingatlanukat településközponti vegyes övezetbe sorolják be. Az ingatlan mellett a beépítési vonalat a Zrínyi utca közúti telekhatárig kérik kivinni. A másik egy tavaly érkezett telekvásárlási kérelmet érint. A Szent István utca végén a beépítési vonal a jelenlegi telekhatár mellett van. A mellette lévő közterület a beépítési nyomvonalban nem szerepel. Ahhoz, hogy a telket értékesíthesse az önkormányzat a rendezési tervet kellene módosítani. Javasolja, hogy ezt a két módosító javaslatot támogassa a képviselő-testület. Bízik abban, hogy az idén elkészül a digitális alapú térkép is. Bízik abban, hogy az elmúlt két évben összegyűlt problémák is orvoslásra kerülnek. Szavazásra bocsátja a két javaslat elfogadását. 88/2013.(VI.19.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a településrendezési tervvel kapcsolatos azon javaslatot, mely a Bősárkány 77. hrszú, Hunyadi J. u. 3. szám alatti ingatlan településközponti vegyes övezetbe történő átsorolását kéri, elfogadja. 2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy az Arany János utca és Szent István utca közötti 474. hrszú földrészlet külterületi határára helyezi át a beépítési vonalat.

12 12 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a tervező céget értesítse, annak érdekében, hogy a határozatban foglalt módosítási javaslatok a rendezési tervbe beépítésre kerüljenek. Napirend után: Szalay Imre polgármester: A ravatalozóval kapcsolatban elmondja, hogy az egyeztetés során a tervező részéről a szennyvíz elhelyezés lehetőségének kérdése merült fel. A szennyvíz beruházás engedélyes tervei szerint a ravatalozónál mindenképp zárt derítő lesz. Dr. Molnár Erika jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy minden önkormányzatnak helyi esélyegyenlőségi programot kell készítenie július 1-jéig. Ha az önkormányzat nem rendelkezik esélyegyenlőségi programmal, akkor nem vehet részt EU-s pályázaton. Ezeket a terveket több százezer forintos összegekért készítik el külső cégek. Elmondja, hogy részt vett egy helyi esélyegyenlőségi program elkészítésére felkészítő képzésen, így mindhárom településnek el fogja készíteni a programját, de sajnos csak csúszással, kb. július végére, augusztus elejére. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy ő is hallotta polgármester kollégáitól, hogy milyen súlyos pénzeket kérnek a program összeállításáért. Szalay Imre polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést órakor bezárja. A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült. Kmf. Szalay Imre polgármester dr. Molnár Erika jegyző

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 10 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Szám: 137-12/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-12/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-12/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-án megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 20-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 13,00 óra. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 18. napján 19.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2015.december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.október 25-én 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Békás Község Képviselő-testülete 2013. június 27-i nyilvános üléséről, mely 18 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. Készült: Békás Község Képviselő-testülete 2013. június 27-i nyilvános üléséről, mely 18 órakor kezdődött. Békás Község Önkormányzata 8515 Békás, Rákóczi. u. 17. Ügyszám: 2-10/2013. Jegyzőkönyv Készült: Békás Község Képviselő-testülete 2013. június 27-i nyilvános üléséről, mely 18 órakor kezdődött. Az ülés

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 22-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8542 Vaszar, Fő u. 29. Szám: 22-../2012. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. május 30. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz Kft. zárómérlegének elfogadása Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz Kft. zárómérlegének elfogadása Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester Monorierdő Község Önkormányzat 2009. augusztus 28-án 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 193-194 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-21/2015. Jegyzőkönyv mely készült 2015. október

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v I/1-14/2015. J e g y z ő k ö n y v 2015. július 27-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester Nagy Károly alpolgármester Bartha Gusztáv képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Az anya- és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról szóló tájékoztató efogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Az anya- és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról szóló tájékoztató efogadása Községi Önkormányzat Nemeskér 7-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 29/2015.(VII.28.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 30/2015.(VII.28.) Az anya- és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/4/2013. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 18.-án a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor kezdődött nyílt ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor kezdődött nyílt ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 16/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komlói hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 137/2014/Np. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 14-én (kedden) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2009. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-én megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben