J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NAGYPIRIT Szám: 137/2014/Np. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete január 14-én (kedden) 17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagypirit, Kossuth L. u. 42. Jelen vannak: Burján Ernő Dr. Gaál Edit al Bognárné Samu Erika Hajmásy Jenő Nagy Gyula képviselők Tanácskozási joggal jelen van: Szarka Gyula jegyző, jegyzőkönyvvezető Burján Ernő üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 5 képviselőből minden képviselő jelen van. Az ülést megnyitja. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, melyet a képviselők 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint fogadták el: T á r g y : N A P I R E N D Előadó: 1./ Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás Társulási Burján Ernő Megállapodásának módosítása 2./ Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Burján Ernő

2 Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 3./ Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás egységes Burján Ernő szerkezetű Társulási Megállapodásának jóváhagyása 4./ Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás Burján Ernő részére ügyeleti autó vásárlása N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A 1. Napirendi pont: Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Előadó: Burján Ernő Burján Ernő : Megállapítja, hogy a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés kiosztásra került. Elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény megváltoztatta a helyi önkormányzatok társulásának szabályait. A Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának hatályos jogszabályi rendelkezésekhez való hozzáigazítása szükségessé vált, ezért annak módosítására van szükség. Megkérdezi, van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás. A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Burján Ernő szavazásra teszi fel, ki ért egyet az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával. 1/2014. (I.14.) határozat Nagypirit község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását módosítja, az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja. A Társulási Megállapodás aláírására a Képviselő-testület a Polgármestert felhatalmazza. A Társulási Megállapodás a határozat mellékletét képezi. Felelős: Polgármester 2

3 Határidő: azonnal 2. Napirendi pont: Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Előadó: Burján Ernő Burján Ernő : Ezzel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy Devecserből e- mailben kapták meg az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot. A Társulási Megállapodást a székhely címének megváltozása miatt kell módosítani, ugyanis a devecseri hivatal a Petőfi térről átköltözött a Deák térre. Ezt a székhelyváltozást kell átvezetni a Társulási Megállapodásban. Felolvassa az erre vonatkozó határozati javaslatot. Burján Ernő : szavazásra teszi fel, ki ért egyet az általa ismertetettek szerint a Társulási Megállapodás módosításával. igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 2/2014. (I.14.) határozat 1./ Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: A Társulási Megállapodás 1.2 pontja helyébe az alábbi pont lép: 1.2 A társulás székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1. A Társulási Megállapodás 2. pontjának 2. sora helyébe az alábbi sor lép: Devecser Város Önkormányzata 8460 Devecser, Deák tér 1. Toldi Tamás / A Képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a fenti döntésről a Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás elnökét értesítse és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást aláírja. Felelős: Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos 3

4 3. Napirendi pont: Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetű Társulási Megállapodásának jóváhagyása. Előadó: Burján Ernő Burján Ernő : Elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos megkeresés szintén ben érkezett Devecserből. Ebben az esetben is a székhely változása miatt szükséges a módosítás. Felolvassa a határozati javaslatot. Megkérdezi a képviselőket van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Burján Ernő : szavazásra teszi fel, ki ért egyet az elmondottak szerint a Társulási Megállapodás módosításával. 3/2014. (I.14.) határozat 1./ Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetű Társulási Megállapodását (5. módosítás) az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a fenti döntésről a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás elnökét értesítse és a Társulási Megállapodást aláírja. Felelős: Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos 4. Napirendi pont: Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás részére ügyeleti autó vásárlása. Előadó: Burján Ernő Burján Ernő : Elmondja, hogy a háziorvosi ügyeleti autó totálkárosra összetört, így egy másikat kell vásárolni helyette. Ehhez kéri Devecser a tagtelepülések lakosságszám szerinti hozzájárulását. A devecseriek kértek árajánlatot egy Dacia Duster autó megvá- 4

5 sárlására. Ennek ára üzembe helyezéssel együtt ,- Ft. Nagypirit esetében 283 fő x 241,- Ft, azaz ,- Ft lenne a hozzájárulás. Azt javasolja a testületeknek, hogy olyan határozatot hozzanak, amelyben szerepel, hogy hozzájárulnak a gépkocsi vásárlásához, amennyiben a vásárolt gépkocsi a Társulás vagyonát fogja képezni. Megkérdezi a képviselőket van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Burján Ernő : szavazásra teszi fel, ki ért egyet azzal, hogy a Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás részére ügyeleti autó vásárláshoz az általa elmondottak szerint hozzájáruljanak. 4/2014. (I.14.) határozat 1./ Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás részére ügyeleti autó vásárláshoz , -Ft összeggel hozzájárul (241,-Ft x 283 fő település január 1. napi lakosságszám) abban az esetben amennyiben a megvásárlásra kerülő autó, a Társulás tulajdonába kerül. 2./ A Képviselő-testület megbízza a t a hozzájárulásnak a Társulás számára történő átutalásával. Felelős: Határidő: 1-2./ azonnal Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Burján Ernő megköszönte a képviselőknek a megjelenést és az ülést 17,30 órakor bezárta. Kmft. Burján Ernő Szarka Gyula jegyző 5