J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 19-én 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helye: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Tanácskozó terme, Tárnok, Dózsa György út Jelen vannak: Szolnoki Gábor Károly polgármester Radics Ernő alpolgármester dr. Bánovics István Hegedűs Márta Éva Szalai Ferenc Szoloszkáné Lepnyák Alíz Zombori Ferenc Távolmaradók: Klemné Zabó Ágnes dr. Zsigmond Réka Később érkezett: - Tanácskozási joggal jelen van: dr. Simon Mária jegyző dr. Jenei-Kiss Gergely aljegyző Jelen vannak: Diósi Zsuzsa pénzügyi irodavezető Heffnerné Kiss Erika adó irodavezető Németh Andrea rendészeti irodavezető Pajter-Szivák Zsuzsa jegyzőkönyvvezető Vendégek: Ékes Gábor Érdi Járási Hivatal Dr. Printz János Dr. Printz és Társa Kft. 2

3 Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, Klemné Zabó Ágnes és Dr. Zsigmond Réka jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen, így igazoltan vannak távol. Szavazásra bocsátja a kiküldött napirend elfogadását. Tárgy: Napirend elfogadása 20/ (III.19.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint fogadja el napirendjét: NAPIREND i beszámoló Lejárt határozatokról szóló beszámoló 1.) Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására 2.) Rendelet-tervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 3.) Javaslat az önkormányzat gazdasági programjára 4.) Javaslat tűzoltószertár építési tervére 5.) Rendőrség tartozásának eltörlése 6.) Javaslat az ÉTV Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára 7.) Javaslat a Polgárok Házának átadására a Járási Kormányhivatal részére 8.) Döntés a Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslatáról 9.) A tárnoki 0207/5 hrsz.-ú ingatlan ügye (zárt anyagként kezelendő) Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre a KMOP Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó diósdi önkormányzattal kötött konzorciumi megállapodás felülvizsgálata tárgyú előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 3

4 Tárgy: Sürgősségi napirend: ASP megállapodás felülvizsgálata 21/ (III.19.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé: KMOP Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó Diósdi Önkormányzattal kötött konzorciumi megállapodás felülvizsgálata Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre a javaslat családok átmeneti otthona ellátásról szóló szerződés megkötésére tárgyú előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Tárgy: Sürgősségi napirend: családok átmeneti otthona 22/ (III.19.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé: Javaslat családok átmeneti otthona ellátásról szóló szerződés megkötésére Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy a tárnoki 0207/5 hrsz.-ú ingatlan ügyét zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Tárgy: zárt ülés 23/ (III.19.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja: A tárnoki 0207/5 hrsz.-ú ingatlan ügye (zárt anyagként kezelendő) 4

5 Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy a sürgősséggel felvett napirendi pontokat 9. és 10. napirendi pontként a zárt ülés előtt tárgyalja a képviselő-testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Tárgy: napirend sorrend 24/ (III.19.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a sürgősséggel felvett napirendi pontokat 9. és 10. napirendi pontként a zárt ülés előtt tárgyalja. Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a napirend elfogadását a módosítással együtt. Tárgy: Napirend elfogadása 25/ (III.19.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint fogadja el napirendjét: NAPIREND i beszámoló Lejárt határozatokról szóló beszámoló 1.) Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására 2.) Rendelet-tervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 3.) Javaslat az önkormányzat gazdasági programjára 4.) Javaslat tűzoltószertár építési tervére 5.) Rendőrség tartozásának eltörlése 6.) Javaslat az ÉTV Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára 7.) Javaslat a Polgárok Házának átadására a Járási Kormányhivatal részére 5

6 8.) Döntés a Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslatáról 9.) KMOP Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó Diósdi Önkormányzattal kötött konzorciumi megállapodás felülvizsgálata 10.) Javaslat családok átmeneti otthona ellátásról szóló szerződés megkötésére 11.) A tárnoki 0207/5 hrsz.-ú ingatlan ügye (zárt anyagként kezelendő) i beszámoló Lejárt határozatokról szóló beszámoló (A táblázatokat az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a beszámolót. Elmondja, hogy a bölcsőde átadásával kapcsolatban sok kérdés érkezett hozzá, tájékoztatásul elmondja, hogy szeptemberre várható az indulás, az épület már gyakorlatilag kész, a közmű-szolgáltatók és a szakhatóságok miatt csúszott az átadás. Az útépítésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a kivitelező cég kiválasztásra került, az utak kiviteli tervei készülnek. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a beszámolók elfogadását. Tárgy: polgármesteri beszámoló lejárt határozatok 26/ (III. 19.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a.) a február 12-től március 11-ig terjedő időszak eseményeiről tartott polgármesteri beszámolót tudomásul veszi. b.) A február 19-től március 18-ig terjedő időszak lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 1.) Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására (Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. Felkéri a könyvvizsgáló cég képviseletében megjelent Dr. Printz Jánost, hogy ismertesse a könyvvizsgálói véleményt. 6

7 Dr. Printz János: elmondja, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalásra és rendeletalkotásra alkalmasnak tartja. Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. RENDELET (Rendeletalkotáskor 7 képviselő van jelen.) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2014. (II.7) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet 7 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. A polgármester megállapítja, hogy a 7/2015. (III.20.) számú rendelet: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2014. (II.7) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet. (A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 2.) Rendelet-tervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy mérföldkőhöz érkeztek a hulladékgazdálkodás terén, helyére kell kerülnie annak, hogy mi a hulladék, és hogy aki hulladékot termel, annak meg kell fizetnie az ártalmatlanítását. Hozzáteszi, hogy csökkenteni kell a hulladék mennyiségét, ennek része a rendelet-tervezet is. Hozzáteszi, hogy hatályba lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, mely megtiltja mindenhol az égetést, mely érinti a helyi avar- és kerti hulladék égetéséről szóló rendeletet is. Dr. Simon Mária: jelzi, hogy kiosztásra került a 3. számú melléklet, amely a kiküldött anyagból kimaradt, kéri, hogy ezzel a módosítással fogadja el a képviselő-testület a rendelet-tervezetet. Szolnoki Gábor polgármester: felhívja rá a figyelmet, hogy a törvény értelmében kötelező a szelektív hulladékgyűjtés. Elmondja továbbá, hogy Tárnokon a szolgáltatási díj nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a valós költség. Jelenleg a közbeszerzési eljárás keretében, ezen a nyomott áron vállalta a szolgáltató, de kormányzati döntés alapján országos ármegállapítás lesz, tehát fel kell készülni, hogy a szemétdíj nőni fog. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását. 7

8 (Rendeletalkotáskor 7 képviselő van jelen.) RENDELET A település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet 7 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. A polgármester megállapítja, hogy a 8/2015. (III.20.) számú rendelet: A település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet. (A rendeletet a 2. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 3.) Javaslat az önkormányzat gazdasági programjára (Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy a gazdasági program megalkotása törvényi kötelezettség, alapvetően azokat a célokat fogalmazza meg, melynek megvalósítására reális elképzelésekkel bírnak. Elmondja, hogy a program fő vezérgondolata a szigorú gazdálkodás és a gazdálkodási fegyelem. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: gazdasági program 27/ (III. 19.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat a határozat mellékletét képező gazdasági programját elfogadja. A gazdasági programban megfogalmazott célok, feladatok végrehajtását évente a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg értékelni kell. A határozatról értesítés kapnak: Képviselők, bizottsági tagok 3. a hivatal irodavezetői, 4. az önkormányzati intézmények (gazdasági társaságok) vezetői 5. irattár 8

9 4.) Javaslat tűzoltószertár építési tervére (Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy a helyi önkéntes tűzoltó egyesület jelentős társadalmi munkát végez a településen, az ő javaslatukra van a testület előtt ez a napirendi pont. Felmerült annak lehetősége, hogy egy tűzoltó szertárt építhetnének, ez kb. 100 milliós költségen valósítható meg. A tűzoltószertár megépítése azzal a feltétellel valósulhat meg, ha pályázati forrást találnak mellé. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: tűzoltószertár 28/ (III. 19.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) A Tárnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület által benyújtott határozat melléklete szerinti látványterv alapján - háromállásos tűzoltóállomás koncepciótervét támogatja. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a.) jogilag milyen lehetőségei vannak az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan oly módon történő hasznosításának, hogy ott egy egyesület valósítson meg beruházást, illetve a tervezett mértékű beruházás önkormányzati megvalósítása esetén, milyen feltételekkel b.) lehet az ingatlan hasznosítását egy adott egyesületnek megengedni. a tervkészítéshez és a beruházáshoz hogyan lehet külső forrásokat szerezni, 3.) Felkéri a polgármestert, hogy a feltételek tisztázása után a javaslatokat, szükséges szerződés-tervezeteket terjessze a képviselőtestület elé. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda A határozatról értesítést kap: Igazgatási Iroda Vagyongazdálkodási és Környezetvédelmi Csoport Tárnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület irattár 5.) Rendőrség tartozásának eltörlése (Az előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy 2012-ben gépkocsit biztosítottak a rendőrségnek, a gépkocsi kötelező biztosítását az önkormányzat fizette. Történt 9

10 egy baleset, melyben a károkozó a rendőr volt, az önrészt pedig a vétkesnek kell állnia. A rendőrség álláspontja szerint az önkormányzatnak kellene ezt a 10 %-ot megfizetnie. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: rendőrség tartozásának eltörlése 29/ (III. 19.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőrkapitányság Ft, Tárnok Nagyközség Önkormányzata felé fennálló tartozását elengedi, és elrendeli annak törlését az önkormányzat költségvetéséből. Felelős: Határidő: azonnal Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda Határozatról értesítést kap: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági és Pénzügyi Iroda Irattár (1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 2 tartózkodással) Elutasítva 6.) Javaslat az ÉTV Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára (Az előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy változás történt a felügyelő bizottságban, erről a személyi döntést kellene megerősítenie a testületnek. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: ÉTV 30/ (III. 19.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Érd és Térsége Regionális Viziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését. 2.) felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület tulajdonosi döntését a Társaság taggyűlésében képviselje. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Végrehajtást végzi: polgármester A határozatról értesítést kap: ÉTV ügyvezetője irattár 10

11 7.) Javaslat a Polgárok Házának átadására a Járási Kormányhivatal részére (Az előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Polgárok Háza az elmúlt időszakban a csatornamunkálatok kapcsán a kivitelező székhelye volt és mivel a könyvtár visszakerült a Művelődési Házba, így az ifjúsági ház látja el azokat a funkciókat, amiket eddig a polgárok háza. A Járási Hivatal megfelelőnek találta az épületet, így az okmányiroda és a kormányhivatal a polgárok házába költözhetne. Ékes Gábor: elmondja, hogy a Kormányhivatalnak is jobb lesz, ha egy helyiségben tudja üzemeltetni mind a kirendeltséget, mind az okmányirodát. Dr. Simon Mária: elmondja, hogy a tegnapi egyeztetésen Ft-os költséget jelölt meg a Kormányhivatal az átépítési költségekre, a festésre Ft-ra kaptak ajánlatot. Ékes Gábor: elmondja, hogy az NTG (nemzeti távközlési gerinc) áthelyezése bruttó Ft, és van egy másik költség, a telefon és informatikai hálózat áthelyezése, ez maximum bruttó 1 millió Ft lesz. Dr. Simon Mária: javasolja, hogy bruttó 2 millió Ft-ot hagyjon jóvá a képviselő-testület a felmerülő költségekre. Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy bruttó 2 millió Ft-ot hagynak jóvá a évi maradvány terhére. Tárgy: Polgárok Házának átadása 31/ (III. 19.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) kezdeményezi államigazgatási feladatok ellátását szolgáló vagyon átadását rendező szerződés módosítását annak érdekében, hogy - a Járási Kormányhivatal által használt Tárnok, Dózsa György út 150. sz. alatti három irodahelyiség, valamint a Tárnok, Dózsa György út 148. sz. alatti Okmányiroda helyiségei visszakerüljenek az önkormányzat használatába. - A Tárnok, Fő u. 42. sz. alatti épület a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala és az Okmányiroda használatába kerüljön. 2.) Vállalja, hogy a évi költségvetésének módosításakor bruttó 2 millió Ft, azaz kétmillió forint összeget a évi maradvány terhére fedezetet biztosít az Tárnok, Fő u. 42. sz. alatti épület szükséges átalakítási munkálataira. 3.) Felkéri a polgármestert, hogy a.) a szerződés módosítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjével és az Érdi Járási Hivatal vezetőjével; b.) a évi költségvetés soron következő módosításakor gondoskodjon a 2. pontban meghatározott összeg előirányzatosításáról; 11

12 c.) a szerződés módosítása után tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a helyiségek átadása július 1-jéig megtörténjen; d.) a képviselő-testület szeptemberi ülésén számoljon be a határozat végrehajtásáról. Határidő: folyamatos 2. pont: a évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 3. pont szeptemberi ülés Felelős: polgármester Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda A határozatról értesítést kap: Járási Kormányhivatal vezetője Igazgatási Iroda Vagyongazdálkodási és Környezetvédelmi Csoport irattár 8.) Döntés a Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslatáról (Az előterjesztést a 10. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen megismerhettek egy energetikai fejlesztési pályázati rendszert, amely akár a település számára előnyt is jelenthet. Lényege az, hogy hogyan lehet úgy energiát termelni, hogy az az önkormányzatnak bevételt is jelentsen. A bizottság javaslata az volt, hogy fogjanak össze Érddel, amennyiben a testület is támogatja, felveszi velük a kapcsolatot. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata 32/ (III. 19.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján 1.) megbízza Szolnoki Gábor polgármestert, hogy az Érdi Járáshoz tartozó települések polgármestereivel egyeztessen a közösségi közlekedés (helyi és helyközi járatok) elektromos buszok üzembeállításával történő fejlesztése tárgyában, valamint az elektromos áramtermelő napelemes kiserőművek telepítésének lehetőségeiről. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy az egyezetések eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. Határidő: folyamatos Felelős: Végrehajtást végzi: Határozatról értesítést kap: irattár 12

13 9.) KMOP Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó Diósdi Önkormányzattal kötött konzorciumi megállapodás felülvizsgálata (Az előterjesztést a 11. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy azért csatlakoztak az ASP-hez, hogy pályázati pénzből valósítsák meg azt, amit hosszú távon valószínűleg kötelező lesz bevezetni. A kormányzat szándéka, hogy egységesítse az önkormányzatok kommunikációs felületeit, valamint az önkormányzati ügyintézést. Diósddal összefogva indultak el a pályázaton, mert járási szinten a támogatásra nagyobb esély volt. A támogatást megnyerték, azonban közben adminisztratív változások történtek a diósdi önkormányzatnál, ami gyakorlatilag leállította a munkát. Ha folytatják a pályázatot, nem csak azt kockáztatják, hogy kicsúsznak a határidőből, hanem azt is, hogy a megítélt összeget levonják a következő évi költségvetésből. Elmondja, hogy szeretnék Diósdot állásfoglalásra bírni, hogy felvállalják-e ennek jogi és pénzügyi következményeit. Hozzáteszi, hogy ahhoz hogy ezt az informatikai rendszert megvalósítsák, olyan szélessávú internet kapcsolatra van szükség, amelyet a helyi szolgáltató csak néhány hónapos határidővel vállalt. Elmondja még, hogy úgy jelentkeztek a pályázatra, hogy az iktatórendszer, melyet pályázati forrásból valósítottak meg, öt éves fenntartási kötelezettséggel terhelt, így nem léphetnek bele másik pályázatba. Belügyminisztériumi állásfoglalás szerint, ha nincs iktatórendszer, a pályázaton nem indulhatnak. Dr. Simon Mária: megerősíti, hogy március 17-én volt egy központi egyeztetés, ahol elmondták a pontos határidőket. Tavaly novemberben kapták meg a szerződést, idén január 27- én sikerült leülni a diósdi önkormányzattal az ügyben, hogy lépni kellene valamit a programmal. Az ottani számítástechnikus már jelezte, hogy nem lesz jó az ADSL rendszer, hanem ennél szélesebb sávú kommunikációra lesz szükség a programhoz, azonban ez csak múlt héten derült ki, hogy a UPC-től kell ezt megrendelniük. A UPC-nek csak az az üvegszálas rendszere működőképes, amely a Dózsa György út végén van. Árajánlatot kértek tőlük, amely tartalmazza, hogy 35 napra vállalják a kiépítést. A BM tájékoztatása szerint április 20-án indítani kellene a rendszert, amibe feltöltenek. Legjobb esetben is május 4-én lesz egy rendszerük, amihez tudnának csatlakozni, már itt késésben lennének. A határidők nagyon szűkösek, május 31-ig fel kell tölteni mindent, ki kell javítani a hibákat és június 1-jén élesben kell indítani a rendszert úgy, hogy a többi rendszerről nyilatkoznia kell a jegyzőnek nem használják. Véleménye szerint erre, ezekkel a feltételekkel nem alkalmas az önkormányzat. Most nem arról dönt a testület, hogy rögtön ki is lép a pályázatból, még egyeztetnek a UPC-vel és Diósdtól várnak egy nyilatkozatot, hogy vállalják minden anyagi felelősségét annak, hogy le tudják vezényelni, mert ők a gesztorok. Ha ezt nem tudják vállalni, nem tudnak bent maradni a konzorciumban. Szolnoki Gábor polgármester: kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Tárgy: ASP pályázat 33/ (III. 19.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Diósd Város Önkormányzatával megkötött konzorciumi megállapodást - amely a KMOP Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítása érdekében született meg az előterjesztésben felsorolt objektív okokra tekintettel felmondja, amennyiben 13

14 - Diósd Város Önkormányzata nem vállal teljes anyagi felelősséget arra, hogy a pályázat lebonyolításához szükséges gesztori feladatoknak maradéktalanul eleget tud tenni. - az adatforgalom lebonyolításához szükséges hálózat kiépítése legkésőbb március 30-ig nem valósul meg. Határidő: március 25. Felelős: Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda A határozatról értesítést kap: Jegyzői Iroda Gazdasági és Pénzügyi Iroda Diósd Város Önkormányzata 10.) Javaslat családok átmeneti otthona ellátásról szóló szerződés megkötésére (Az előterjesztést a 12. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Felkéri aljegyző urat, hogy tájékoztassa a testületet. Dr. Jenei-Kiss Gergely: elmondja, hogy a költségvetésben tervezésre került egy legfeljebb négyfős tárnoki család elhelyezése, de szerződéstervezetet ezidáig nem küldtek. A szerződéstervezet megérkezett, amely azokat a feltételeket tartalmazza, melyekben korábban megállapodtak. Hozzáteszi, hogy ez önként vállalt feladata a testületnek. Elmondja, hogy ők fogják kiválasztani, hogy kik azok, akik rászorultak, elvileg már van látókörben egy olyan család, amely megfelel a jogszabályi feltételeknek. Elmondja még, hogy az Ft csak akkor kerül teljes egészében felhasználásra, ha van, akit felvesznek oda. Ha nincs, akkor Ft kell fizetni a rendelkezésre állásért, a másik Ft átvihető következő évre. Hegedűs Márta: kérdezi, hogy mennyi időre szól az ellátás. Dr. Jenei-Kiss Gergely: válasza, hogy ez attól függ, hogy mire lesz igény. Az ellátás díja 1200 Ft/fő/nap. Keretösszegre vállaltak kötelezettséget, ha meghaladják az Ft-ot, akkor vagy ellátja őket az egyesület, vagy megkeresik az önkormányzatot, hogy további támogatást nyújtson. Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy átmeneti krízishelyzetek kezelésére van mód ezáltal. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 14

15 Tárgy: családok átmeneti otthona 34/ (III. 19.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a diósdi székhelyű Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesülettel kötendő szerződés-tervezetet elfogadja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: március 31. Felelős: polgármester A határozatról értesülnek: Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetője Igazgatási Iroda vezetője A 11. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv készült 13. számú melléklettel, és 35-ös számú határozattal. Kmf. Szolnoki Gábor dr. Simon Mária Jegyző 15

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én 10.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. március 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. május 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án 17.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 30. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. július 12. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 12-én 18.00 órai

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra 1 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről 1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. december 19-ei nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. Iktatószám: II/1-13/2015. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2015. október 28-án 18.00 órakor az önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-2/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. szeptember 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg@mezokovacshaza.hu

Részletesebben

Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. május 29-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén.

Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. május 29-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. 11-39/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. május 29-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. Jelen vannak: Komjáthi Gáborné, a testület elnöke

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról.

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2013. március 29-én 8.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Mezey Attila,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 6-án megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. szeptember 27-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. szeptember 27-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. szeptember 27-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 153/2012. (IX.27.) tól 155/2012.(IX.27.) ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Demjén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE Szám: 2142-3/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:D/ 20-7 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 28 -án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Gyói Gábor és Nagy Madari Pál képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Gyói Gábor és Nagy Madari Pál képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008. október 15-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Göblyös Gáborné Gyói Gábor Madari Pál Nagy Lászlóné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2011. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2011. március 3-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. március 3-án, a Körjegyzőség

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben