Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző"

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalában június 23-án megtartott testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 14 órakor kezdődött. Megjelent képviselők: dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Horváth Judit képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Szedlákné Monoczki Andrea képviselő Tőzsér László képviselő Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző Jegyzőkönyvvezető: Hunyorné Varga Katalin Dr. Üveges István polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítésére tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: Jegyzőkönyv hitelesítő: Szedlákné Monoczki Andrea képviselő Dr. Üveges István Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, kérte, hogy az ötödik napirendi pont tárgyalását egészítsék ki a statikusi szerződés megvitatásával, valamint a pályázat önerejének módosításával. Kérte szavazzanak a napirend jóváhagyásáról. 1

2 Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a napirendi pontokat 7 igen szavazattal 1./ Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet megalkotása 2./ Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 18 /2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása 3./Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 4./Sajó-vize összeköt találkozón való részvételről döntés meghozatala 5./ Óvoda felújítás tervezési költségvetés szerződéstervezet megvitatása - Óvoda felújításra benyújtott pályázathoz kapcsolódóan az önrész biztosítására vonatkozó határozat módosítása - Napközi Otthonos Óvoda tetőfelújításához statikussal kötendő Vállalkozási Szerződés elfogadása 6./ A KEOP /A-2014/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. pályázattal kapcsolatos szerződések módosítása 7./ Nevelős György kérelme földbérlési kérelme 8./ Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére 9./Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 10./Római katolikus egyház támogatási kérelme 11./ Fogorvosi rendelőben lévő sterilizáló berendezés meghibásodása 12../ Bejelentések 2

3 1./ napirendi pont: Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet megalkotása /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy magasabb szintű jogszabályokkal az együttélés szabályai nincsenek lefedve, ezért szükséges a önkormányzati rendelet megalkotása. A helyi sajátosságok nincsenek leszabályozva, ezekre jegyző úr előkészítette a kiküldött rendelet-tervezetet. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a Kormányhivatal által javasolt módosításokat szintén megtárgyalták, kérte a véleményeket a rendelettervezettel kapcsolatban. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az ülésen megfogalmazott módosítások átvezetése után javasolta a rendelettervezet elfogadását a Képviselő-testületnek. dr. Üveges István polgármester megállapította, hogy egyéb hozzászólás a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem érkezett, kérte szavazzanak a javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete rendeletét: 7 igen szavazattal megalkotta alábbi Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015(VI.24.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről /A rendelet a jegyzőkönyv 1.1. sz. melléklete/ 2./ napirendi pont: Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 18 /2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy igény mutatkozott hétvégenként az üzletek hosszabb nyitva tartására, ezért javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelettervezetet a Képviselő-testületnek. dr. Üveges István polgármester megállapította, hogy egyéb hozzászólás a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem érkezett, kérte szavazzanak a javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete rendeletét: 7 igen szavazattal megalkotta alábbi 3

4 Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 18 /2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról / A rendelet a jegyzőkönyv 2.1. sz. melléklete/ 3./ Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester kérte Bodolai Andrea gazdálkodási előadót, hogy ismertesse a rendeletmódosítást. Bodolai Andrea gazdálkodási előadó elmondta, hogy a költségvetési rendeletmódosítást eddig negyedévente végezte a testület, most ez a rendszer megszűnt, havi módosításra van szükség, ennek megfelelően az előirányzatok a mostani rendeletmódosítás kapcsán a helyükre kerültek. Arnót Község Önkormányzata előirányzat módosításai az alábbiak: Közmunka támogatásra érkezett Ft, évi bérkompenzáció Ft, Vőfélytalálkozó támogatása Ft, KEOP komposztáló pályázat elszámolása Ft. Az Arnóti Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítása az alábbi: Szociális támogatás Ft, Választás pénzügyi elszámolása Ft, Földalapú támogatás Ft Fentiek alapján a rendeletmódosítás szerint az Önkormányzat évi költségvetése az alábbiak szerint módosul: költségvetési bevétel: E Ft, költségvetési kiadás: E Ft, a költségvetés egyenlege: E Ft, ebből a működési kiadás: , felhalmozási kiadás E Ft. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a költségvetési rendeletmódosítást a Képviselő-testületnek. dr. Üveges István polgármester megállapította, hogy egyéb hozzászólás a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem érkezett, kérte szavazzanak a javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete rendeletét: 7 igen szavazattal megalkotta alábbi Arnót Község Képviselő-testületének 14 /2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról / A rendelet a jegyzőkönyv 3.1. sz. melléklete/ 4./ napirendi pont: Sajó-vize összeköt találkozón való részvételről döntés meghozatala / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete/ 4

5 dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy Alsózsolca város polgármestere megkereste a környező településeket, így Arnótot is a Sajó vize összeköt elnevezésű rendezvényre történő meghívással. Vannak szlovák és román kötődései is a rendezvénynek perces műsort szívesen fogadnak. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja a találkozón való részvételt. dr. Üveges István polgármester megállapította, hogy egyéb hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett, kérte szavazzanak a javaslatról. 56./2015. (VI.23.) képviselő-testületi határozata Sajó-vize összeköt találkozón való részvételről döntés meghozatala Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Sajó-vize összeköt találkozón való részvételt, melynek időpontja: szeptember 5. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse a szervezőket. Határidő: június / Óvoda felújítás tervezési költségvetés szerződéstervezet megvitatása - Óvoda felújításra benyújtott pályázathoz kapcsolódóan az önrész biztosítására vonatkozó határozat módosítása - Napközi Otthonos Óvoda tetőfelújításához statikussal kötendő Vállalkozási Szerződés elfogadása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5.sz. melléklete/ Dr. Üveges István polgármester emlékeztetett rá, hogy az óvoda felújításra beadták a pályázatot, ehhez 5 % önrész biztosítása szükséges, ebből a tetőszerkezet és födém felújítása valósulhat meg. 30 M Ft a támogatási összeg. A statikussal is szükséges vállalkozási szerződés megkötése, ennek az összege nem fér bele a pályázatba, hiszen a 30 M Ft-ból 5 %- ot lehet a közbeszerzésre, statikusi vizsgálatra felhasználni. 1,5 M Ft a pályázatírás díja, a tervezési költség adott, a statikusi vizsgálat e Ft-os összegét sikerült 450 e Ft-ra levinni, a közbeszerzés 200 e Ft. A tervezési munka elkészülte után a díj megfizetésével minden jog átszáll az önkormányzatra. Meg kell finanszírozni az önkormányzat pénzén. Ha nem nyer ez a pályázat, akkor is fel lehet használni másik pályázathoz a meglévő tervet. 5

6 dr. Üveges István polgármester megállapította, hogy egyéb hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett, kérte szavazzanak először a szerződéstervezet elfogadásáról. 57./2015. (VI.23.) képviselő-testületi határozata Óvoda felújítás tervezési költségvetés szerződéstervezet jóváhagyása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zemplén Mérnöki és Vidékfejlesztési Kft-vel ( 3934 Tolcsva Kossuth u. 29.) az Óvoda felújításra vonatkozó tervezési költségvetés elkészítésére vonatkozó szerződést elfogadja, melynek költsége bruttó Ft. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. dr. Üveges István polgármester kérte Bodolai Andrea gazdálkodási előadót, hogy ismertesse az önerő módosítás okait. Bodolai Andrea gazdálkodási előadó elmondta, hogy az eredeti határozatban Ft volt az önerő mértéke, a módosított önerő összegébe bele kell számítani a közbeszerzést teljes mértékben, ezáltal Ft-ra emelkedik az összeg, amivel az önkormányzatnak hozzá kell járulnia a pályázat megvalósításához. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az önerő módosítására vonatkozó javaslatot támogatta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. dr. Üveges István polgármester megállapította, hogy egyéb hozzászólás az önerő módosításával kapcsolatban nem érkezett, kérte szavazzanak a javaslatról. 58./2015. (VI.23.) képviselő-testületi határozata Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása az Óvoda 70 % -os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztés, felújítás alpontjára vonatkozó 51/2015.(VI.02.) határozat módosításról 6

7 Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 51/2015.(VI.02.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázat benyújtását határozza el a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C törvény 3. melléklet II. 4 pont aa), ac.) és ad.) pontja alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati kiírás ab.) pontjára, melynek megnevezése: 70%-os kapacitáskihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitásbővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása. A pályázat 5 % os önrészét, Ft-ot költségvetésében biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: június 9. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a tetőfelújításhoz szükséges az épület statikusi vizsgálata és ennek a költségére érkezett szerződéstervezet a KVENT Plusz Kft-től. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a szerződéstervezetet. dr. Üveges István polgármester megállapította, hogy egyéb hozzászólás a szerződéstervezettel kapcsolatban nem érkezett, kérte szavazzanak a javaslatról. 59./2015. (VI.23.) képviselő-testületi határozata Napközi Otthonos Óvoda tetőfelújításához statikussal kötendő Vállalkozási Szerződés elfogadása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda tetőfelújításához a tetőszerkezet statikai vizsgálatára vonatkozó Vállalkozási Szerződést a KVENT Plusz Bt-vel ( Miskolc, Csernék A.u. 20.) jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására 6./ napirendi pont: A KEOP /A-2014/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. pályázattal kapcsolatos szerződések módosítása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6.sz. melléklete/ 7

8 dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a KEOP /A-2014/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű pályázathoz a Képviselő-testület augusztus 28-ai ülésén elfogadta az energetikai szakértői, az auditori és a telepítési terv és csatlakozási terv készítésére vonatkozó szerződéseket. Most szükséges a határidő módosítás miatt ezen szerződések I. sz. módosítása Kérte az energetikai szerződés módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadását. 60./2015. (VI.23.) képviselő-testületi határozata A KEOP /A-2014/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. pályázatra vonatkozó energetikai szakértői szerződés módosítása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a KEOP /A-2014/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. pályázatra vonatkozó energetikai szakértői szerződés módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződések aláírására. dr. Üveges István polgármester kérte a nyilvánosság biztosítására vonatkozó szerződés módosítás elfogadását. 61/2015. (VI.23.) képviselő-testületi határozata A KEOP /A-2014/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. pályázatra vonatkozó tájékoztatási, nyilvánosság biztosítási feladatok ellátására vonatkozó Megbízási Szerződés módosítása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a KEOP /A-2014/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. pályázathoz kapcsolódó tájékoztatási, nyilvánosság biztosítási feladatok ellátására vonatkozó Megbízási Szerződés módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 8

9 dr. Üveges István polgármester kérte a telepítési tervre vonatkozó szerződés módosítás elfogadását. 62/2015. (VI.23.) képviselő-testületi határozata A KEOP /A-2014/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. pályázatra vonatkozó tájékoztatási, nyilvánosság biztosítási feladatok ellátására vonatkozó Megbízási Szerződés módosítása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a KEOP /A-2014/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. pályázathoz kapcsolódó telepítési terv és csatlakozási terv készítésére vonatkozó Megbízási Szerződés módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 7./ napirendi pont: Nevelős György kérelme földbérlési kérelme / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a bizottságot, hogy Nevelős György már mindkét területet bérli, melyek az Arnót 1700 hrsz-ú 1693 m 2 nagyságú és az 1708 hrsz-ú 1427 m 2 nagyságú zártkerti ingatlanok-, de a bérlet Földhivatalnál történő bejegyzéséhez szükséges a szerződések módosítása. Ezért javasolta az előző bérleti szerződésekre vonatkozó testületi határozatok hatályon kívül helyezését és új szerződés megkötését a kérelmezővel. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. dr. Üveges István polgármester kérte a az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. 63/2015. (VI.23.) képviselő-testületi határozata Nevelős György Arnót, József A. u. 29 sz. alatti lakos Arnót 9

10 1700 hrsz-ú, és 1708 hrsz.ú önkormányzati tulajdonban lévő földterületre vonatkozó haszonbérleti szerződés iránti kérelme Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete sz. alatti lakos Arnót 1700 hrsz-ú, 1708 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő földterületre vonatkozó 9/2013(I.29.), a 143/2013(XI.27) illetve a 13/2015(III.24.) Képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi, és új az haszonbérleti szerződés iránti kérelmét az alábbi feltételekkel jóváhagyja: A haszonbérleti díj összege: 4000 Ft/év/ hrsz Haszonbérlet kezdetének időpontja : július 1. A haszonbérlet befejezésének időpontja: október 30. Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződések 5 évre való megkötésére. Felkéri a jegyzőt a haszonbérleti szerződés megkötése után a szerződés a jogszabályban meghatározott hirdetményi úton történő közlésére., illetve folyamatos. 8./ napirendi pont: Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8 sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy minden évben lehetőség van ennek a támogatásnak az igénylésére, javasolta a határozat meghozatalát. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. dr. Üveges István polgármester kérte az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. 64/2015. (VI.23.) képviselő-testületi határozata Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. Arnót Község Önkormányzat képviselő-testülete döntött abban, hogy évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 10

11 Határidő: Azonnal, illetve folyamatos 9./ napirendi pont:pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy kiírásra került a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 300 M Ft keretösszeggel. A közművelődéshez kapcsolódó technikai eszközök beszerzésére történhet meg. Szükségük lenne projektorra és plafonra szerelhető vászonra, melyet automatika vezérelne. Ennek a kettőnek az ára maximum 350 e Ft-ba kerül, erre kellene pályázatot benyújtani. 10 % önrész kell hozzá, a pályázati kiírás feltételei között szerepel, hogy vagy önkormányzati intézményként kell funkcionálni, vagy kell megállapodás, illetve szerződés más szervezettel. Így a Dialóg Egyesülettel felvették a kapcsolatot Lasko-Kuthi Adrienen keresztül. Készült egy megállapodás-tervezet, melyben szerepelnek azok a programok, melyekben együttműködött az önkormányzat és az egyesület, ilyen volt pl. az egészségnap, Arnóti telephelye van az egyesületnek, az érdemi szakmai tevékenységet az egyesület saját forrásból, pályázati keretből vállalja, az önkormányzat adja a helyet a megvalósításhoz. Egy hónapos felmondási idő van adva a megállapodásban, egyébként szeptember 30-ig érvényes. Az önkormányzatnak van közművelődési rendelete, ez is része a pályázati kiírásnak. Kérte az Közművelődési Megállapodás tervezet elfogadásáról szavazzon a testület. 65./2015. (VI.23.) képviselő-testületi határozata Közművelődési Megállapodás jóváhagyása a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesülettel Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti közművelődési megállapodás megkötését jóváhagyja a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesülettel( 3530 Miskolc, Bors vezér u képviseli: Csehné Pál Ágnes ügyvezető) Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. dr. Üveges István polgármester kérte a felhatalmazást a testülettől a pályázat benyújtására és ezzel együtt a 10 %-os önrész biztosítására. 11

12 66./2015. (VI.23.) képviselő-testületi határozata Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázat benyújtását határozza el a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 3 melléklet II. 7 a.) pont szerinti közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésére, a támogatás mértéke maximum Ft. Az önrész mértéke 10 %, mely összeget a Képviselő-testület a költségvetésében biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására 10./ napirendi pont: Római katolikus egyház támogatási kérelme /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10 sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester ismertette a római katolikus plébánia kérelmét. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a kérelmet nem támogatja. dr. Üveges István polgármester javasolta az alábbi testületi határozat elfogadását: Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Római Katolikus Plébánia kérelmét megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: Tekintettel arra, hogy a településen mind a négy egyházi felekezet szervez nyári tábort, valamint az arnóti gyerekek más intézmények, szervezetek keretében is részt vesznek nyári táborozáson, így a várható támogatási igények összegzéseként a Képviselő-testület megállapítja, hogy nem tudja támogatni a kérelmet. 67/2015. (VI.23.) képviselő-testületi határozata Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme 12

13 Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Római Katolikus Plébánia kérelmét megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: Tekintettel arra, hogy a településen mind a négy egyházi felekezet szervez nyári tábort, valamint az arnóti gyerekek más intézmények, szervezetek keretében is részt vesznek nyári táborozáson, így a várható támogatási igények összegzéseként a Képviselő-testület megállapítja, hogy nem tudja támogatni a kérelmet 11./ napirendi pont: Fogorvosi rendelőben lévő sterilizáló berendezés meghibásodása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester ismertette dr. fehér Magdolna fogorvos kérelmét a készülék meghibásodásával kapcsolatban. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és %-ban javasolja a javítás költségét megosztani az fogorvos és az önkormányzat között. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak az alábbi határozati javaslatról: Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a fogorvosi rendelőben lévő sterilizáló berendezés meghibásodása témájában érkezett kérelmet, mely alapján a Ft javítási költség 50 %-át Ft-ot -költségvetésében biztosítja. 68/2015. (VI.23.) képviselő-testületi határozata Fogorvosi rendelőben lévő sterilizáló berendezés meghibásodása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a fogorvosi rendelőben lévő sterilizáló berendezés meghibásodása témájában érkezett kérelmet, mely alapján a Ft javítási költség 50 %-át Ft-ot - költségvetésében biztosítja. 12./ napirendi pont: Bejelentések dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az ÖNHIKI-s pályázat elbírálás alatt van, még nincs más hír ezzel kapcsolatban. 13

14 Elmondta, hogy meghatározott időszakonként áttekintik a pénzügyi helyzetet, megállapítható, hogy jelenleg ami aktuális és már döntött róla a testület az finanszírozható, de nagyobb dolgokat nem tudnak bevállalni. Ezek pl. a térfigyelő kamera 4,9 M Ft, a kerékpárút 1,8 M Ft, a szemétszállítás 8 M Ft. A kötött felhasználású víziközmű számlán van 23 M Ft, és van sok kifizetetlen számla. A Leader pályázatokat is nyomon követik, ott a napelemes fejlesztéseket támogatják, ezeknél a pályázatoknál előfinanszírozási kötelezettsége van az önkormányzatnak, el kell gondolkodni hogy mire szeretne az önkormányzat pályázni, pár millió Ft van erre a célra a szervezetnél. Elmondta, hogy ki lesz írva újra a napelemes pályázat, de az előző pályázatnál minden intézmény le lett fedve, így most nem lehet újra benyújtani. Jelenleg folyamatban van a napelemek felszerelése az önkormányzati épületeken. Az M30 as út átadására a holnapi napon kerül sor. A kerékpárút műszaki átadása megtörtént, itt még van a Petőfi utca elején Szűcs Veronka néni előtt a színtkülönbséggel, valamint Szekeres János előtt az áthidalóval teendő. Ha ezek a munkálatok elvégzésre kerülnek, akkor fizetik ki az Arnótra eső összeget. A térfigyelő kamera telepítése jól halad, tesztüzem van, erre 4 M Ft-ot kell fizetni A Mikrobusz beszerzésére irányuló pályázatról még nincs konkrét információ. Tájékoztatta a testületet, hogy a ZV Zöld Völgy Kft megkereste az önkormányzatot, hogy a korábban kiosztott 60 l-es kukákat a használóik megválthatják az 1200 Ft-os összeggel, és ezzel a tulajdonjogot is megszerzik, vagy vissza kell szolgáltatniuk a cégnek az edényeket. Ami hiányzik azt az önkormányzatnak ki kell fizetnie a Zöld Völgy Kft felé. Az Alkotmány utca kátyúzásával kapcsolatban elmondta, hogy minden eszköz beszerzésre került, ami szükséges az útfelújításhoz, 210 e Ft áll rendelkezésre bitumenvásárlásra. Felmérték a hibákat, az Alkotmány utcán kivágják a gödröket és tudják majd pótolni bitumennel. A két buszmegálló felülete hepehupás azt is rendbe fogják tenni. Az iskola visszavételére megkeresés érkezett, erre a törvény ad felhatalmazást, hogy a választást követő évben ezt fel kell ajánlani az önkormányzatoknak, jelezte, hogy nem kívánják visszavenni az iskolát működtetésre. A Wass Albert emlékhely köré zászlók kihelyezését tervezik. Tájékoztatta a testületet, hogy a bérház udvara, a névtelen utca valamint a buszforduló zúzottkövezése megtörtént. 170 e Ft a henger bérlése, ezeket a helyeket át fogják hengerelni. A MIVÍZ-zel megegyeztek, jövőre szerződésben vállalják, hogy mindent felszámolnak a szennyvízülepítő telepen. Miskolcon épül új iszaptároló hely. A mostani falunapot 50 e Ft-tal támogatták. 14

15 A Posta nyitva tartási idő módosítási kérelmet elfogadták, szerdán 5 óráig lesz nyitva, viszont pénteken 1 órával rövidebb lesz így a nyitva tartás. A települési információs tábla készülőben van, az intézményekről a képek is felkerülnek rá. A rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, hogy a focicsapat sorsáról a holnapi napon lesz egyeztetés. Tájékoztatta a testületet, hogy az iskola is szervez nyári tábort a gyerekeknek. Szedláké Monoczki Andrea képviselő javasolta, hogy az étkeztetést biztosítsák a felügyelőknek, vagy esetleg más támogatást is adjanak a táborozáshoz. Javasolta, hogy a konyha olyat főzzön, amit szeretnek a gyerekek, ezzel is kedvezzenek a résztvevőnek. Tőzsér László képviselő elmondta, hogy 5 napra fizetnek a részvevő gyerekek díjat. dr. Üveges István polgármester folytatva a rendezvényeket elmondta, hogy megrendezésre kerül június 27-én szombaton a Férfiak napja Kérte a képviselőket, hogy fogadják a vendégeket. Horváth Attila vállalta a műsorvezetést. Horváth Judit képviselő jelezte, hogy a NOX együttes énekesét ő fogja fogadni, a fellépés teljes költségét a Megyei Könyvtár támogatásából fizetik ki az önkormányzat. A hastáncosok 35 e Ft-os fellépési díját és a vendéglátás költségét az önkormányzat fizeti A színpad felé a Megyei Könyvtártól hozzák el a sátrat. Tájékoztatta a testület tagjai, hogy ha nem indokolja más, akkor augusztus 4-én lesz a következő testületi ülés. Akkor már az újabb ÖNHIKI-t is be lehet adni, és a szociális célú ÖNHIKI-re is lehet pályázni. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést az ülést bezárta. K.m.f. dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Szedláké Monoczki Andrea jkv. hitelesítő 15

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Orosz Ferenc alpolgármester. Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Reinecker Norbert pályázatíró

Orosz Ferenc alpolgármester. Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Reinecker Norbert pályázatíró ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. e-mail: arnot@arnot.hu Szám: 4/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testület Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-8 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009. május 27 -én 18 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző. 6. napirendi ponthoz: Buday Barnabás esperes Buday-Malik Adrienn

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző. 6. napirendi ponthoz: Buday Barnabás esperes Buday-Malik Adrienn ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 17/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. 102-18/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 232/2011.(XI.28) 233/2011.(XI.28) 234/2011.(XI.28) 235/2011.(XI.28)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366 Kakucs, Fo utca 20. sz. Tel.: (29) 576-041 / fax: (29) 376-051 E-mail: polgarmester@kakucs.hu J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-24/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2012. december 10-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt Szám: 3-5/2008. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Jegyzőkönyv Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 7-én 17 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 19-én de. 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Szabó Margit, Juhász Dávid, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. március 19-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 11/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2-7/2008 J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 8-án 17,00 órakor az öttevényi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 21/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tanúsága szerint

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tanúsága szerint Jegyzőkönyv Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 14. napján 17.00 órakor az Önkormányzat tárgyalótermében megtartott soron következő ülésén Jelen vannak: - a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben