J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. A évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I- III. negyedéves beszámoló elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 3. A évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző

2 T a r t a l o m j e g y z é k Szatymaz Község Képviselő-testületének november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi ülésének határozataiból 1. 39/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató /2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: évi költségvetési koncepció elfogadása /2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: évi belső ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési program elfogadása /2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Megállapodás a Szatymazi Polgárőr Egyesület támogatására /2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: pótelőirányzat biztosítása naptár készítéséhez /2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Halmos Tamás és Társa Földmérő és Szolgáltató Kft. árajánlata /2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Ajánlatkérés helyi önkormányzat könyvvizságlói feladatainak elvégzésére /2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése /2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Körzeti Földhivatal tájékoztatásának kérése Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban. 9

3 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület november 24. napján megtartott nyílt testületi ülésének rendeleteiből 1. 16/2010 ( ) önkormányzati rendelet a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendelet / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ módosításáról / 3. számú melléklet /

4 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr Kormányos László Dékányné Dr Balogh Andrea Bódis Margit Dr. Kónya Ferenc Lengyel Istvánné dr Makra Sándorné Távolmaradását előzetesen jelezte: Barna Károly Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné Marótiné Balogh Zita Kálmán János polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő jegyző Óvodavezető Művelődési Ház igazgató /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, és megállapította a határozatképességet. Egy új napirendi pont megtárgyalását javasolta zárt ülés keretében. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét ezzel a módosítással elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül a tárgyalás menetét elfogadta : / a meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete/ 1. napirendi pont: A évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása. / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: elmondta, hogy a költségvetési rendelet módosítására a beszámoló elfogadása előtt szükség van. Röviden ismertette az írásbeli előterjesztést. Az önkormányzat költségvetése ezer Ft-ra módosul. A módosításhoz egyetlen kiegészítést tenne. A költségvetési rendelet 15. -a tartalmazza a évi élelmezés napi nyersanyag költségét, melyek

5 emelését javasolta a SZKTT Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata Szatymazi Iskolája. Az új térítési díjakra vonatkozó javaslatot minden képviselő megkapta. Bódis Margit képviselő: ismertette a díjemelés indokait. Elmondta, hogy körültekintően határozták meg a térítési díjakat, melyek emelése nagyon időszerű. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a rendelet-tervezetet az ismertetett térítési díj módosításokkal együtt jóvá hagyja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 16/2010 ( ) önkormányzati rendelet a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendelet / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. 2. napirendi pont: Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I- III. negyedéves beszámoló elfogadása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: ismertette az írásbeli előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 39/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót, és az alábbi döntést hozta: 2

6 Szatymaz Község Képviselő-testülete Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. napirendi pont: A évi költségvetési koncepció elfogadása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: ismertette az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Lengyel Istvánné dr. képviselő: elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén javasolta a vasútállomással szembeni buszmegálló felújítását, és a bekerülési költség beépítését a költségvetési koncepcióba. A Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadása javasolta. Most is indítványozza a költségvetési koncepció módosítását. Dr. Kormányos László polgármester: javasolja, hogy erre a célra 500 e Ft-ot tervezzenek a koncepcióban. Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslatot ezzel a módosítással elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 40/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: évi költségvetési koncepció elfogadása H a t á r o z a t Szatymaz község Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés vázlatos koncepcióját és az alábbi döntést hozta 3

7 A képviselő-testület a évi költségvetés vázlatos koncepcióját előterjesztésnek megfelelő tartalommal azzal a módosítással fogadta el, hogy 500 e Ft-ot beépítenek a évi költségvetésbe a Vasútállomással szemben lévő buszmegálló felújítására. A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése során a koncepcióban megfogalmazott iránymutatás szerint járjon el. Határidő: a évi költségvetési javaslat elkészítése Felelős: Dr. Kormányos László polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4. napirendi pont: Előterjesztések 4/ évi belső ellenőrzési terv / az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az előterjesztést. Kiemelte, hogy az ellenőrzési tervben három prioritási területet határoztak meg: pénzkezelés ellenőrzése, munkaügyi nyilvántartások ellenőrzése, vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése. Elmondta, hogy a testület ezen kívül célvizsgálat lefolytatását kezdeményezheti, ehhez tetszőleges belső ellenőrt választhat külön díjazás fejében. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy valakinek kérdése, véleménye van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 41/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: évi belső ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési program elfogadása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 92. (6). bekezdésére megtárgyalta a Szegedi 4

8 Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó Kht évi belső ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési programját és időrendi táblázatát, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzésére vonatkozó tervét az előterjesztés mellékleteként meghatározott tartalommal, változtatás nélkül jóvá hagyja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket az ellenőrzés során biztosítsa. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/2. Megállapodás a Szatymazi Polgárőr Egyesület támogatására / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a Polgárőr Egyesület fogja üzemeltetni a mobil segélyhívó rendszert. Ezt támogatná az önkormányzat. Ismertette a megállapodást. Megkérdezte, hogy valakinek kérdése, véleménye van-e. Makra Sándorné képviselő: elmondta, hogy az idősek nagyon örülnek a készüléknek. Jelenleg a beszerelésre várnak. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a megállapodást jóváhagyja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 42/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Megállapodás a Szatymazi Polgárőr Egyesület támogatására 5

9 H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Polgárőr Egyesület támogatására kötött megállapodást, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a megállapodást jóvá hagyja. Felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/3. Pótelőirányzat biztosítása évi naptár készítéséhez / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a Mi Lapunk decemberi lapszámával együtt a tavalyi évhez hasonlóan idén is küldenének ki naptárat. A naptáron régi szatymazi kúriák szerepelnének. 70 e Ft-ot kellene biztosítania a testületnek. Felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyet ért, és az összeget biztosítja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 43/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: pótelőirányzat biztosítása naptár készítéséhez H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a pótelőirányzat biztosítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő testület Ft pótelőirányzatot biztosít naptár készítéséhez. A szükséges összeget a évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 6

10 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/4. Halmos Tamás és Társa Földmérő és Szolgáltató Kft. árajánlata / az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy az ajánlat a Jókai utcában történő telekosztással kapcsolatos. A belterületi házhelyosztás, kitűzés, vázrajzkészítés nem volt az eredeti 2008-as ajánlatban. További költség a tulajdoni lapok kikérése, ami 6600 Ft/hrsz. Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki az árajánlat szerinti összeg és 6600 Ft/ hrsz. költség biztosításával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 44/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Halmos Tamás és Társa Földmérő és Szolgáltató Kft. árajánlata H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Halmos Tamás és Társa Földmérő és Szolgáltató Kft. árajánlatát, és az alábbi döntést hozta: A képviselő testület elfogadja az árajánlatot, és biztosítja a szükséges Ft a évi költségvetés általános tartaléka terhére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 7

11 4/5. Helyi önkormányzat könyvvizságlói feladatainak elvégzésére kötött szerződés / szóbeli előterjesztés/ Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: elmondta, hogy ahogy azt a könyvvizsgáló jelezte a Gazdasági Bizottság ülésén, a könyvvizságlói feladatok elvégzésére kötött szerződést április 30-áig kötötték, azzal a kitétellel, hogy az 12 hónappal meghosszabbodik, amennyiben a megbízó nem emel kifogást. A szerződés azonban 2011-ben így is lejár. Dr. Kormányos László polgármester: javasolta, hogy kérjenek be legalább 3 árajánlatot. Felkérte a képviselőket, hogy aki ezzel egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 45/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Ajánlatkérés helyi önkormányzat könyvvizságlói feladatainak elvégzésére H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi önkormányzat könyvvizságlói feladatainak elvégzésére kötött szerződésre vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátására legalább három árajánlatot kérjen be. Határidő: szerződés megkötésére április 30. Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy valakinek van-e még véleménye, hozzászólása. Ismertette a további témákat, majd felkérte a képviselőket, hogy aki zárt ülés tartásával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: 8

12 : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 46/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete zárt ülés tartását rendelte el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselő-testület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző A képviselő-testület 47/2010. (XI.24.) - 50/2010. (XI.24.) KT határozatát zárt ülés keretében hozta. 4/6. Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlan ügye / az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 51/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Körzeti Földhivatal tájékoztatásának kérése Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogára vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 9

13 Szatymaz Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Körzeti Földhivatal tájékoztatását kérje ki arra vonatkozóan, hogy a Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlan - amely a 1990.évi LXV tv. alapján az önkormányzat tulajdona volt - földkiadás címén hogyan kerülhetett magánszemély tulajdonába. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. k. m. f. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző 10

14

15 Szatymaz Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l Szatymaz, Kossuth u sz. melléklet M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselőtestülete november 24. napján. (szerda) 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és könyvtár nagyterme (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) Napirendi pontok: 1. A évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I- III. negyedéves beszámoló elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 3. A évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, november 18. dr. Kormányos László polgármester

16 Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ pmhivatal@szatymaz.hu 746/2010/U Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítási javaslat indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Képviselőtestülete a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendeletét, továbbiakban költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi előirányzatának javasolt összege: ezer Ft-ról ezer Ft-ra módosul A rendelet tervezet 2.számú melléklet előirányzat csoport Intézményi működési bevételek előirányzata növekszik ezer Ft-tal Központi parképítés fordított ÁFA-ja. Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet előirányzat csoport Átengedett központi adók előirányzata növekszik ezer Ft-tal Jövedelem differenciálódás mérséklése. Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik.

17 2 A rendelet tervezet 2. számú melléklet előirányzat csoport Normatív hozzájárulások előirányzata növekszik ezer Ft-tal - családi napközi normatív állami támogatása ezer Ft - idegenforgalmi adó bevételhez többlet normatív támogatás 187 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 2. számú melléklet előirányzat csoport Központosított előirányzatok költségvetési előirányzata növekszik 17 ezer Ft-tal Kríziskezelő program igazgatási költségének központi támogatása. Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet előirányzat csoport Normatív, kötött felhasználású támogatások költségvetési előirányzata növekszik ezer Ft-tal - Szociális ellátások állami támogatása ezer Ft - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ezer Ft - Közcélú foglalkoztatás állami támogatása ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet előirányzat csoport Egyéb támogatás értékű működési bevétel költségvetési előirányzata növekszik ezer Ft-tal - Mozgáskorlátozottak támogatása 186 ezer Ft - Országgyűlési képviselőválasztás I. forduló lebonyolítására pótelőirányzat 22 ezer Ft - Önkormányzati képviselőválasztás lebonyolítására 828 ezer Ft - Közhasznú foglalkoztatás támogatása ezer Ft csökken ezer Ft-tal - Szociális ellátások állami támogatásának átvezetése ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. Kiadások: A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát ezer Ft-ról ezer Ft összegben javasoljuk megállapítani.

18 3 A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Személyi jellegű kiadások növekszik ezer Ft-tal - Közcélú foglalkoztatás állami támogatásából ezer Ft - Közhasznú foglalkoztatás Munkaügyi Központ támogatásából 933 ezer Ft, tartalékból 300 ezer Ft - Önkormányzati képviselőválasztás támogatásából 473 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata növekszik ezer Ft-tal - Közcélú foglalkoztatottak járulékainak előirányzata állami támogatásból 100 ezer Ft, tartalékból 579 ezer Ft, - Közhasznú foglalkoztatás Munkaügyi Központ támogatásából 311 ezer Ft, tartalékból 74 ezer Ft, - Önkormányzati képviselőválasztás megbízási díj járulékainak előirányzata állami támogatásból 121 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata növekszik ezer Ft-tal - Közhasznú foglalkoztatás eszköz beszerzése állami támogatásából 300 ezer Ft - Országgyűlési képviselőválasztás állami támogatásából 22 ezer Ft - Önkormányzati képviselőválasztás állami támogatásából 233 ezer Ft - Ingatlan karbantartás, lakhatási jog megváltása (I. körzet 72.sz.) 2009.évi pénzmaradvány terhére (általános tartalékból) ezer Ft - Központi parképítés fordított ÁFA ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Önkormányzat által folyósított ellátások kiadási előirányzata növekszik ezer Ft-tal Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Beruházás kiadási előirányzata növekszik ezer Ft-tal

19 Gyógyszertár és lakás ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. 4 A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Működési célú végleges pénzeszköz átadás, kiadási előirányzata növekszik ezer Ft-tal - Családi napközi támogatása állami normatíva alapján ezer Ft - Vöröskereszt, belvíz károsultak támogatása, falunapi tűzijáték előirányzatának terhére, 350 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Általános működési tartalék kiadási előirányzata növekszik ezer Ft-tal - Kríziskezelő program igazgatási költségének központi támogatása 17 ezer Ft - Mozgáskorlátozottak szociális állami támogatása 185 ezer Ft - Normatíva pótigény Jövedelem differenciálódás mérséklésére ezer Ft csökken ezer Ft-tal - Közcélú foglalkoztatás önrész 578 ezer Ft - Közhasznú foglalkoztatás önrész 374 ezer Ft - Ingatlan karbantartás, lakhatási jog megváltása (I. körzet 72.sz.) ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Általános tartalék felhalmozási céltartalék kiadás előirányzata csökken ezer Ft-tal Gyógyszertár, lakás vételára Összességében ezer Ft-ról 0 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata csökken 350 ezer Ft-tal - Vöröskereszt, belvíz károsultak támogatása, falunapi tűzijáték előirányzatának terhére, 350 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik

20 5 Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását fentiekben ismertetett részletezés és indokolás figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el. S z a t y m a z, november 16.. Dr. Kormányos László polgármester

21 T e r v e z e t Szatymaz Község Képviselőtestületének../2010. (.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendeletét /a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatait: 1. (1) ezer Ft (Hatszázkilencvenhárommillió háromezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, ezer Ft (Hatszázkilencvenhárommillió háromezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - egyenleg nélkül határozza meg. 4. (1) A 2.. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2.. ( 1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 7. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét ezer Ftban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár önálló működő költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét ezer Ftban határozza meg. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 2.. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Kihirdetve: november Szatymaz, november napján. napján Mákos Istvánné jegyző

22 2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló../2010. (XI.24.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 1 Polgármesteri Hivatal Működési bevétek Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei - Támogatások Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek - 1

23 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési költségvetés bevételei 150 Működési célú pénzeszk átvétel államháztart. kiv. 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - Felhalmozási célú pénzeszköz 12 - átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Működési költségvetés bevételei 143 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 25 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek - 1 Működési költségvetés bevételei 0 14 Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költségvetés bevételei - 15 Felhalmozási célú hitel felvétele - 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Működési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2

24 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Művelődési Ház és Könyvtár Működési bevétek Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek 4-1 Működési költségvetés bevételei - 9 Támogatásértékű működési bevétel - Ebből: 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel - 5 Véglegesen átvett pénzeszközök - 1 Működési költségvetés bevételei - Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

25 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: Működési bevétek Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei - 1 Intézményi működési bevételek - 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek - Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel 4

26 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési költségvetés bevételei 150 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - Felhalmozási célú pénzeszköz 12 - átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Működési költségvetés bevételei 143 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 25 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek - 1 Működési költségvetés bevételei - 14 Működési célú hitel felvétele - 2 Felhalmozási költsévetés bevételei - 15 Felhalmozási célú hitel felvét - 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Működési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány 16 igénybevétele

27 3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló./2010. (XI.24) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 1 Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások ellátások Önkormányzat által folyósított Támogatások - 1 Működési költségvetés kiadásai - 4 Intézményfinanszírozás - 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai - 4 Intézményfinanszírozás - 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Hitel Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel 13 visszafizetése

28 Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 8 Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: 14.1 Általános tartalék műkődési c Működési céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra Felhalmozási céltartalék - 4 Művelődési Ház és Könyvtár Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

29 Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások ellátások Önkormányzat által folyósított Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Hitel Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: 14.1 Általános tartalék műkődési c Működési céltartalék - 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra Felhalmozási céltartalék - 3

30 7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló /2010. (XI.24) KT. rendelethez Az Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés Teljesítés forrása átvett pénzeszköz saját forrás összesen Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Településközpont villanyhálózat kiép. terve Telek kialakítás, közmű Járdaépítés Járdaépítés ag.művelődési Ház Iskolai kerékpártároló kialakítása Gyógyszertár és lakás Beruházások összesen Felújítás Szatymaz Központi parkjában megvalósítandó öntöző hálózat kiépítése UMVP III. tengely Szatymaz Község központi parkjának fejlesztés DAOP-5.2.1/A Belterületi csapadák és belvíz elvezetés IKSZT Integrált közösségi szolg.tér Művelődési Ház Felújítások összesen Mindösszesen:

31

32 Szatymaz Község Polgármesterétől 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ Ikt.sz.:755/2010. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. Tv. 79 (1) bekezdés rendelkezése alapján, A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. A törvényi kötelezettségeknek eleget téve a évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: Az államháztartás működéséről szóló 229/2009.(XII.29.) Korm. rendelet ban foglaltak szerint, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint figyelemmel az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra- módosíthatja kiemelt, ezen belül részelőirányzatait. A beszámoló összeállításához az előirányzat-módosítások megtörténtek. Szatymaz község Önkormányzata évi módosított költségvetési főösszege ezer Ft Az önkormányzati bevételek és kiadások alakulása Községi szinten a beszámolási időszak végén a ezer Ft tervezett költségvetési főösszegből ezer Ft bevétel (70,8%), és ezer Ft kiadás (46,1%) teljesült. A működési bevételek módosított előirányzata ezer Ft, melyből szeptember 30-ig ezer Ft teljesült (84,8%). Az évközi módosítások után a működési kiadásokra az önkormányzat ezer Ft-t tervezett, teljesítése a III. negyedév végére ezer Ft (60,7%). 1

33 A költségvetésben tervezett ezer Ft felhalmozási bevételből ezer Ft ( 7,4%) folyt be. A felhalmozási kiadások ezer Ft-os tervezett előirányzatából ezer Ft (24,6%) teljesült. A felhalmozási bevételek teljesülése a tervhez képest alacsony. Ezen bevételek jelentős része a pályázatok állami támogatása, amihez az Önkormányzat akkor jut hozzá, ha a pályázat megvalósításra került és az elszámolás megtörtént. Bevételek és kiadások alakulása intézményenként Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatok pénzforgalmi adatai BEVÉTELEK a.) Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek között: - igazgatási szolgáltatás díj soron kifüggesztési díj, - áru és készletértékesítés soron, hulladék értékesítés, - szolgáltatások ellenértékének teljesítése soron hirdetési díj (Mi Lapunkban megjelent hirdetések), családi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatás bevétele - egyéb sajátos bevételek soron közérdekű adatszolgáltatás, pályázati dokumentumok bevétele, monográfia értékesítés bevétele - továbbszámlázott szolgáltatás soron önkormányzat által fizetett és továbbszámlázott működési kiadások (áram, víz, szennyvíz, telefon költség, gépkocsik biztosítási díja) - bérleti és lízingdíj bevételek soron közterület és sírhely bérleti díja, - eszközhasználati bevétel soron ravatalozó eszköz használati díja, - alkalmazottak térítési bevétel soron szolgálati elhelyezésért fizetett lakbér, - kártérítés soron biztosítási kártérítés, - ÁFA bevételeknél a kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja - kamat bevétel soron a bankszámlapénz után kapott kamat, melyből a lekötött pénzeszközök után ezer Ft, folyószámlán lévő pénzeszközökre ezer Ft kamat került elszámolásra. Összességében a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok alaptevékenységhez kötődő működési bevételi előirányzat a vizsgált időszakban 115,4 %-ra teljesült. b.) Működési támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Ezen a soron került megtervezésre a lakosság részére kamatmentesen adott hitel visszafizetése. Összességében a visszatérülés 169,2 %-os. Évközben behajtásra került az elmaradt befizetések jelentős része szeptember 30-ig 238 ezer Ft újabb kölcsönök folyósítására került sor, melyeknek az időarányos része visszafizetésre került. c.) Működési célú támogatásértékű bevételek A központi költségvetéstől kapott működési célú támogatásértékű bevételek soron került megtervezésre a szociális ellátások állami támogatása. Itt jelentkezik a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (532 e zer Ft), az országgyűlési képviselőválasztás (748 ezer Ft), 2

34 önkormányzati képviselőválasztás (828 ezer Ft) és a kisebbségi képviselőválasztás (175 ezer Ft) lebonyolításához kapott támogatások állami finanszírozása. Támogatási bevétel az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által kiírt településőr, közterület felügyelő pályázat támogatási összege (2.644 ezer Ft). Működési célú támogatásértékű bevétel a TB alapoktól a védőnői szolgálat működéséhez kapott pénzeszköz (6.520 ezer Ft) július 1-től szeptember 30-ig a közhasznúak foglalkoztatásához a Munkaügyi Központ ezer Ft támogatást biztosított. Összességében a működési célú támogatásértékű bevételek 39,1 %-ra teljesültek. d.) Működési célú pénzeszköz átvétel A védőnői szolgálat az anyatejes világnap megtartásához és a nőgyógyászati rákszűrés elvégzéséhez a Szatymazért Alapítványtól 150 ezer Ft támogatást nyert. e.) Helyi adók A vizsgált időszakban a befolyt adóbevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 104,5 %-os teljesítést mutat. A vállalkozók kommunális adója 85,4 %, a magánszemélyek kommunális adója 105,9 %. Az idegenforgalmi adó 231,0 %-os teljesítést mutat a tervezetthez képest. Az iparűzési adón befolyt bevétel 103,9 %. f.) Pótlékok, bírságok A pótlékok bevétele 81,5 %, a bírság, önellenőrzési pótlék 10,8 %-ra teljesült. g.) Átengedett központi adók Az átengedett központi adók: a személyi jövedelemadó, gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétele. Az ezen a címen befolyt adók a tervezett előirányzat 75,1 %-a. Az átengedett személyi jövedelemadót az önkormányzat a nettó finanszírozás keretén belül a jogszabályban foglalt ütemezésnek megfelelően kapja. A gépjárműadó bevétel meghaladja az előirányzat időarányos összegét (106,4 %). A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó befizetés szeptember 30-ig nem történt.. h.) Állami hozzájárulások Az állami hozzájárulás a nettó finanszírozás keretében a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül kiutalásra az önkormányzat részére év elején jogszabályi változás miatt a Kincstár részéről megváltozott az utalások indításának időpontja. A hónap utolsó napján indítják a nettófinanszírozást, ami az Önkormányzathoz a következő hónap első napjaiban érkezik meg, így a teljesítés nem időarányos. A normatív, kötött felhasználású támogatások között a szociális juttatások (időskorúak járadéka, szociális segélyek, RÁT, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, közcélú foglalkoztatás támogatás) visszaigényelhető része szerepel, valamint a gyermekvédelmi támogatás egyszeri kiegészítése. 3

35 A központosított támogatások között a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (132 ezer Ft), a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatása (781 ezer Ft) a évi bérpolitikai intézkedések támogatása ( ezer Ft), óvodáztatási támogatás (10 ezer Ft) valamint a Belterületi út felújításának támogatása (TEUT/2009., ezer Ft) szerepel. Egyéb központi támogatáson belül a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatok támogatása (CÉDE évi ezer Ft) található. A normatív állami hozzájárulás alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza. i.) Önkormányzat sajátos működési bevétele A helyszíni és szabálysértési birság soron a behajtásra átadott köztartozások befolyt és az önkormányzatot megillető bevételei 216%-ra teljesültek. Itt kerül elszámolásra a költségelvű önkormányzati lakások lakbérbevétele és az egyéb helyiségek bérbeadásával kapcsolatos bérleti díjak. Egyéb sajátos bevételként perköltség megtérülése, túlfizetés, köztemetés visszatérülése és a közbeszerzés ajánlati dokumentumaiért fizetett ár szerepel. j.)hitelfelvétel A takarékos gazdálkodás eredményeként a beszámolási időszakban nem volt szükség hitel igénybevételére. k.) Előző évi költségvetési visszatérülés Ezen a bevételi soron szerepel a évi elmaradt központi finanszírozás (1.861 ezer Ft), valamint az oktatási intézmény és idősek napközi otthonának 2009.évi költségvetésének fel nem használt része (pénzmaradvány) ezer Ft. l.) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele Külterületi földterület értékesítésére került sor, 572 ezer Ft értékben. Vadászati jog értékesítés évre kiszámlázott díjai teljes mértékben befolyt, 2009.évre előírt tétel még egyeztetés alatt van, ez Ft. Lakótelek értékesítés ebben az időszakban nem történt. Összességében a felhalmozási bevételek 30,2 %-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz viszonyítva. m.) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés A lakosság részére adott kamatmentes belvízhitel teljes mértékben visszafizetésre került. n.) Felhalmozási célú pénzeszköz fejezettől Tavalyi évben megvalósult KIHOP/2008 emagyarország Pont fejlesztése című pályázat támogatási összege szerepel. o.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU forrásból 4

36 Itt szerepelnek az Egészségház akadálymentesítés és fertőzőváró kialakításához, ÖNO akadálymentesítésére, Szatymaz Község központi parkjának fejlesztéséhez és a Belterületi csapadék és belvíz elvezetéshez pályázott támogatási összegek. Az egészségháznál a beruházás megvalósult, valamint az elszámolás is megtörtént. A fertőzőváró kialakításához az EU-s forrásból a támogatást megkaptuk. p.) Pénzmaradvány igénybevétel 2009.évi pénzmaradvány ( ezer Ft) igénybevétele, felosztása megtörtént. KIADÁSOK a.) Személyi juttatások A rendszeres személyi juttatások teljesítése 77,4 %. Többletteljesítést a közcélú foglalkoztatás előirányzatának folyamatos, a teljesítéshez és a lefinanszírozáshoz igazított előirányzat módosítása okozza. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között a területi kiegészítés (védőnők) és pótelőirányzatban az eseti kereset-kiegészítés szerepel. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 40,7 %-os teljesítést mutat. A jubileumi jutalom kifizetése október hónapban kerül lekönyvelésre. A köztisztviselők cafetéria keretében kapott egészségbiztosítás pénztári kifizetés negyedévente történik, wellness utalvány formájában. A külső személyi juttatások között az országgyűlési, helyi önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos megbízási díjak pótelőirányzata, az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak juttatásai valamint a képviselők tiszteletdíja szerepel. b.) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok teljesítési szintje 75,0 %. c.) Dologi és egyéb folyó kiadások Készletbeszerzés soron a teljesítés közel időarányos, 79,9 %. Összességében a szolgáltatási kiadás 62,6 %-ra teljesült a vizsgált időszakban. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási előirányzaton belül fénymásoló karbantartására 420 ezer Ft (64%), ingatlanok karbantartására ezer Ft (45%), gépek karbantartására 645 ezer Ft (105%) utak karbantartására 280 ezer Ft (27%) került kifizetésre. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadása között a posta költség 86 %, a többi üzemeltetési kiadás (szemét szállítás, kéményseprés, foglalkozás egészségügy, riasztórendszer, tagdíjak) teljesülése időarányos. A különféle dologi kiadások teljesítése 70,3 %, az egyéb dologi kiadások tervezetthez képest 80 % -ra teljesült. Itt szereplő nagyobb kiadások pl. biológiai szúnyogirtás, végrehajtói díjak, lakhatási jog megváltása, buszmegállók hatósági engedélye, digitális térképkészítés, értékbecslés, hiteles tulajdoni lapok díja, jogi képviselet peres ügyekben. Az egyéb folyó kiadások teljesítése 88,5 %, a különféle költségvetési befizetések kiadáson a évi költségvetési támogatás visszafizetése, az adók-díjak-egyéb befizetések 5

37 kiadáson a rehabilitációs hozzájárulás, munkáltatói SZJA, biztosítási díjak és a kamat kiadáson a fejlesztési hitel kamata került lekönyvelésre. d.) Ellátottak juttatásai Ezen a soron a szociális törvényből eredő ellátási kötelezettségek szerepelnek. A folyósított ellátásokat a 4.számú melléklet tartalmazza. e.) Működési célú támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadás A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás által működtetett oktatási és szociális intézmények működéséhez átadott pénzeszköz szerepel. f.) Működési célú pénzeszköz átadás A civil szervezeteknek betervezett támogatások teljesítése 94,1 %-os, mivel van olyan szervezet, mely már 100 %-ban megkapta az ez évi támogatás összegét. Államháztartáson kívülre adott pénzeszköz I. számú háziorvosi szolgálat valamint a családi napközi támogatását tartalmazza. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezetnek 350 ezer Ft, az árvízkárosultak megsegítésére átadott pénz. f.) Felhalmozási célú kiadások A polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatokon a teljesített beruházás jelentősen elmarad az időarányos szinttől. A tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 3. számú melléklet tartalmazza. Támogatásértékű felhalmozási kiadások a kistérség által beadott pályázatok önkormányzati önrészét tartalmazza, ÖNO akadálymentesítés, bölcsőde építés, óvoda bővítés és iskola épületenergetikai fejlesztése. Az ÖNO akadálymentesítésének önrésze, ezer Ft átutalásra került. Összességében a polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai a tervezett előirányzat 5 %-ban teljesültek. Elkezdődött az ÖNO felújítása, a Művelődési Ház bővítése. Ezek a beruházások előreláthatólag a 2011.évre áthúzódnak, így a pénzügyi teljesítés is 2011-ben történik meg. Az óvoda kiscsoportos épületében felújításra került a vizesblokk helyisége, melynek a bekerülési költsége ezer Ft. h.) Tartalékok szeptember 30-án az Önkormányzat ezer Ft működési, ezer Ft felhalmozási tartalékkal rendelkezik. 6

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Száma 11/2010. (II.10.) KT határozat 12/2010. (II.10.) KT határozat 13/2010. (II.10.) KT határozat 14/2010. (II.10.) KT határozat 15/2010. (II.10.)

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 9/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 9/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselőtestületének 9/01.(IV. 1.) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 011. évi vitelének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele Mell

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). 179 Együttműködési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. december 01. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet:

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13- /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának, Szociális és Kulturális Bizottságának 2015. július 08-án 13.30 órakor tartott összevont, nyílt

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/63-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-5/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. november 3-án 16 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

5/2014. sz. jegyzőkönyv

5/2014. sz. jegyzőkönyv 5/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án 14:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-3 /2011. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366, Kakucs, Fo utca 20. sz. J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 2009. szeptember 29- én (kedden) 16

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok:

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 221/2012. (XI.15.) határozattól

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. december 17.

MEGHÍVÓ. 2015. december 17. MEGHÍVÓ 2015. december 17. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-én (csütörtökön) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Egry József terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: JEGYZŐKÖNYV Készült 2009. szeptember 1-jén 17. órai kezdettel a zárt ülés folytatásaként a Községházán megtartott NYÍLT üléséről. Napirendi pontok: I. 2009. évi költségvetés végrehajtása beszámoló. A 2009.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

2.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezet

2.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 29-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Harangozó Csaba képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben