19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány"

Átírás

1 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány november 29-én órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) /2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati rendelete Napirend: 1./ III. negyedévi költségvetési gazdálkodás helyzetéről 2./ A évi költségvetési rendelet módosítása 3./ évi költségvetési koncepció meghatározása 4./ Létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése évben 5./ Költségvetési megtakarítást eredményező intézkedések 6./ Belsőellenőrzési terv / Tájékoztató a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap működéséről 8./ Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. által küldött szerződéstervezet megtárgyalása ( szemétszállítás) 9./ Közmeghallgatás időpontjának megbeszélése 10./ Közép- és felsőfokú intézményekben továbbtanulók támogatása 11./ NKÖ kérelme karácsonyfa állítására és dísz kivilágításra 12./ Alapító Okiratok módosítása ( Nagyecsed Szociális Alapszolgáltató Központ, Bölcsőde, Szennyvíz társulás) Mérk, november 30. Müller Istvánné polgármester

2 166 Készült: november 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jelen vannak: Müller Istvánné polgármester Aradi Ferenc, Haga Dezső, Jónás Ferenc, Magyarics Anita, Reszlerné Pásztor Andrea, Szabó Konrád Sándor képviselő Török László jegyző Gufártné Gyebróczki Teréz pü. csop. vez Müller Istvánné polgármester asszony köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Javaslatot tesz az alábbi napirend megtárgyalására, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Jónás Ferenc és Magyarics Anita képviselőket javasolja. 1./ III. negyedévi költségvetési gazdálkodás helyzetéről 2./ A évi költségvetési rendelet módosítása 3./ évi költségvetési koncepció meghatározása 4./ Létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése évben 5./ Költségvetési megtakarítást eredményező intézkedések 6./ Belsőellenőrzési terv / Tájékoztató a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap működéséről 8./ Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. által küldött szerződéstervezet megtárgyalása ( szemétszállítás) 9./ Közmeghallgatás időpontjának megbeszélése 10./ Közép- és felsőfokú intézményekben továbbtanulók támogatása 11./ NKÖ kérelme karácsonyfa állítására és dísz kivilágításra 12./ Alapító Okiratok módosítása ( Nagyecsed Szociális Alapszolgáltató Központ, Bölcsőde, Szennyvíz társulás) Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a javasolt napirend megtárgyalását, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Jónás Ferenc és Magyarics Anita képviselőket elfogadta. Tárgy / 1. tsp./ III. negyedévi költségvetési gazdálkodás helyzetéről Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. Gufártné Gyebróczki Teréz pü. csop. vezető elmondja, hogy a III. negyedéves gazdálkodás a szeptember 30-ig állapotot tartalmazza. Azóta is történtek változások, hiszen az önhiki második köre októberben került leosztásra. Az előterjesztést kormányrendelet írja elő, és azt is, hogy mit kell tartalmaznia. Kihangsúlyozza, hogy aminek örülni kell, van fűtés, víz, villany, gáz rendezett és mindenki megkapja a fizetését. Ezt követően Szabó Konrád Sándor a pénzügyi bizottság elnöke ismertette a bizottság határozatát a III. negyedévi gazdálkodásról. A határozat szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Reszlerné Pásztor Andrea és Jónás Ferenc képviselő. A feltett kérdésekre a kielégítő választ Gufártné Gyebróczki Teréz pü. csoportvezető a kielégítő választ megadta. Az elhangzottakat Müller Istvánné polgármester asszony összefoglalta, kihangsúlyozva, hogy manapság komoly eredménynek számít, hogy rendezett körülmények között tudunk működni, intézményeinket működtetni és még pályázati lehetőségekkel is élhetünk. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazata nélkül az alábbi határozatot hozta: 104/2011.(XI.29.) határozata A III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

3 167 A III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja, tudomásul veszi. Tárgy / 2. tsp. / A évi költségvetési rendelet módosítása Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. A Pénzügyi bizottság határozata a jegyzőkönyvhöz csatolva. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Jónás Ferenc és Reszlerné Pásztor Andrea képviselő. A feltett kérdésekre a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony és Gufártné Gyebróczki Teréz pénzügyi csoportvezető megadta. Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy nap mint nap hallani arról, hogy milyen gondban vannak egyes önkormányzatok, hogy a fűtés és egyéb számláikat sem tudják fizetni. Helyes volt az a döntésünk, amikor még év elején intézkedtünk az iskolai fűtés átalakítására, amit nyáron meg is valósítottunk egy új vegyes tüzelésű kazán beállításával. Más önkormányzat még csak most kezd el visszaállni a vegyes tüzelési rendszerre, nyár óta a kazánok ára jelentősen megemelkedett a nagy kereslet miatt, nem tudják az igényeket azonnal kielégíteni és csak jóval magasabb áron. Mi, hogy nyáron ezt rendeztük legalább Ft-ot spóroltunk meg a kazánon. Hosszas beszélgetést követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendelete alkotta : 9/2011.(XII.07.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011.(III.16.) rendelet módosításáról Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény (1) bekezdés b.) pontjában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A 2011.július 1. és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, a kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt a költségvetési rendelet 3. (1) bekezdésében megállapított 2011.évi állapítja meg. módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását a költségvetési hiány összegét -ebből működési hiány felhalmozási hiány E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft -

4 168 (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat E Ft személyi jellegű juttatások E Ft munkaadókat terhelő járulék EFt dologi kiadás 4.918E Ft egyéb folyó kiadások E Ft pénzmaradvány átadás E Ft támogatásértékű működési kiadás 800E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre E Ft garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft pénzforgalom nélküli kiadások E Ft Kamatkiadások E Ft Felújítás E Ft intézményi beruházási kiadások E Ft támogatásértékű felhalmozási kiadás 4.000E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás E Ft pénzügyi befektetések kiadásai E Ft EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 500E Ft általános tartalék E Ft Céltartalék E Ft hitelek kamatai E Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. (1)AZ ÁMK költségvetési szerv dologi kiadások előirányzatát E Ft-tal és ezzel egyidejűleg 2.739E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. (2) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott szociális támogatás előirányzatot E Ft-tal, felhalmozási kiadások előirányzatot E Ft-tal felemeli és ezzel egyidejűleg E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. (3)A Cigány Kisebbségi önkormányzat dologi kiadás előirányzatát 726 E Ft-tal, a Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás előirányzatát E Ft-tal felemeli azonos összegű támogatás mellett. 3. A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a tartalmazza. 1.sz. melléklet 4. Ez a rendelet december 7. napján lép hatályba. Müller Istvánné polgármester Török László jegyző

5 169 Mérk Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek III. negyedévi módosított előirányzata EZER Ft-ban 1.sz.melléklet Bevételi előirányzat módosítások nyilvántartása 2011.III.negyedév adatok Ft-ban Ssz. Megnevezés Működési bevétel Támogatások Átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen II.félév Nemzetiségi iskola támogatása 3. C.Kis.önk.támog N.Kis.önk.támog Szociális támogatások 6. Sportfejlesztés Pénzbeni támogatás Könyvtári támogatás Összesen: Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás támogatás Felhalmozási kiadás Felh.c.pe.átad. Pénzforgalom nélküli kiadás Kiadások összesen ÁMK Polgármesteri Hivatal Kisebbségi önkormányzatok Összesen: Kiadási előirányzat módosítások nyilvántartása 2011.III.negyedév adatok Ft-ban Ssz. Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Működési célra átadott pénzeszközök Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen II.félév Nemzetiségi iskola támogatása 3. C.Kis.önk.támogatása N.Kis.önk.támogatása Könyvtári támogatás Sportöltöző fejlesztési támogatása Pénzbeni támogatás Összesen:

6 170 Tárgy / 3. tsp. / évi költségvetési koncepció meghatározása Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. A Pénzügyi bizottság határozata a jegyzőkönyvhöz csatolva. Török László jegyző elmondja, hogy sem az iparűzési adót, sem a kommunális adót 2012-ben a szakma nem javasolja emelni a lakosság leterheltsége miatt, hiszen számolni kell a szennyvíz beruházás beindulásával fizetendő lakossági önrésszel, valamint a szilárdhulladék szállítási díjának automatikus növelésével. Csupán a szolgálati lakásoknál a szokásoknak megfelelően 10 % emelést fog eszközölni a szakma, amit a következő ülésen fog beterjeszteni. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Jónás Ferenc, Aradi Ferenc és Reszlerné Pásztor Andrea képviselő. A feltett kérdésekre a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony és Gufártné Gyebróczki Teréz pü. csop. vezető megadta. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 105/2011.(XI.29.) határozata A évi költségvetési koncepció meghatározásáról. A évi költségvetési koncepciót elfogadja, tudomásul veszi. Felhatalmazza a Jegyző urat, hogy a számadatok ismeretében évi költségvetés összeállítását végezze el. Tárgy / 4. tsp./ Létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése évben A Pénzügyi bizottság határozata a jegyzőkönyvhöz csatolva. Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy minden olyan lehetőséget meg kell ragadni, amivel jobb helyzetbe hozzuk költségvetésünket. Ilyen lehetőség a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése. Ez nem azt jelenti, hogy mindenáron létszámot csökkentünk, hanem ha olyan élethelyzet alakul ki, aminek folyamán üres állások keletkeznének, akkor azt mérlegeljük, hogy betöltsük vagy véglegesen megszüntetjük. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Jónás Ferenc képviselő, amire a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony megadta. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazata nélkül az alábbi határozatot hozta: 106/2011.(XI.29.) határozata A létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése az 5/2011.(III.3.) BM. rendelet alapján. Az 5/2011.(III.3.) BM rendelet 5.. (1) bekezdés g. pontja alapján Mérk-Vállaj ÁMK-nál 2011.

7 171 hótól 2 fő dajka, 1 fő hivatalsegéd álláshelyet megszüntet. Felhatalmazza a Jegyző urat, hogy ezzel kapcsolatosan a szükséges eljárást folytassa le, és a már említett rendelet 6. -a szerint járjon el. Tárgy / 5. tsp. / Költségvetési megtakarítást eredményező intézkedések A Pénzügyi bizottság határozata a jegyzőkönyvhöz csatolva. Török László jegyző elmondja, hogy az eddig tárgyalt tárgysorozati pontok mind a költségvetés stabilitását célozzák, ugyanakkor ez a megtakarítást eredményező intézkedések fontos kelléke a folyószámla hitel biztosításához is. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 107/2011.(XI.29.) határozata A költségvetési megtakarítást eredményező intézkedésekről A költségvetési gazdálkodás stabilizációja érdekében az alábbi intézkedési tervet fogadja el: 1. Nyugdíjazás miatt felszabaduló álláshelyeket a felmentési időtől kezdődően nem tölt be, a feladat ellátását közfoglalkoztatással biztosítja. 2. Fűtési idényben csak az iskolában működik a könyvtár. 3. A konyha vonatkozásában a mérőórákat le kell választani a közös rendszerről. 4. Méltányossági alapon járó ápolási díjak megszüntetése Tárgy / 6. tsp / Belsőellenőrzési terv Török László jegyző ismertette a belsőellenőrzési tervet. A belsőellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 108/2011.(XI.29.) határozata A évi belsőellenőrzési tervről. A évi belsőellenőrzési tervet az alábbiak szerint határozza meg : - Az étkeztetés ellenőrzése témakörben: az Önkormányzat által megadott normák betartása, a létszám meghatározása, a térítési díjak beszedése. Tervezett időpont: március hó

8 172 - Az ÁMK iskola esetében a túlóradíjak elszámolásának ellenőrzése. Tervezett időpont: június hó - A Polgármesteri Hivatal esetében : a gazdálkodási jogkörök szabályszerűsége, érvényesülésének ellenőrzése. Tervezett időpont: szeptember hó Az ellenőrzéseket a könyvvizsgáló belső ellenőr bevonásával végzi. Tárgy / 7. tsp / Tájékoztató a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap működéséről A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap működéséről szóló tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 109/2011.(XI.29.) határozata Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap működéséről. Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap működéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette azzal, hogy azt a lakosság körében a helyben szokásos módon propagálni kell. Tárgy / 8. tsp / Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. által küldött szerződéstervezet megtárgyalása ( szemétszállítás) Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Reszlerné Pásztor Andrea, Aradi Ferenc és Jónás Ferenc képviselő. A feltett kérdésekre a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony és Török László jegyző megadta. Reszlerné Pásztor Andrea elmondja, hogy a 2034-ig szóló szerződés nagyon hosszú időtartamú, az ilyen szerződéseknél többször előfordulhat, hogy vitát generálhat. Ugyanezt erősítette meg Jónás Ferenc képviselő is. Majd elmondja, hogy az eddigi gyakorlaton változtatni kell, mindent nem bír el az önkormányzat, így a jövőben a szemétszállítás ártalmatlanítási díját az önkormányzat nem tudja fizetni a lakosság helyett. Nehezményezi azt is, hogy van ahol nem gyűlik össze egy hét alatt sem egy kukányi szemét, ennek ellenére teljes díjat kell fizetni. Jó lenne, ha ezen változtatni lehetne. E felvetéshez kapcsolódva Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy mindezt megyei szintű megbeszéléseken már több polgármester jelezte, de nem született új megoldás, mivel a törvény szerint ezeket a körülményeket nem lehet figyelembe venni. Aradi Ferenc képviselő továbbra is azt tartaná jónak, hogy a szemétszállítás ütemezésénél vegyék figyelembe az ünnepnapokat, és csak az azt követő napon történjen meg a szemétszállítás. A szemétszállítás kötelező közszolgáltatás, ha nem tehetünk semmit, azt így kell elfogadni. Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy szerződés szerint a Környezetgazdálkodási Kft. négy csekket küld, amin a lakosság teljesítheti a befizetéseit. Szóban már javasolta a szolgáltatónak, de írásban is meg

9 173 fogjuk keresni őket arra vonatkozóan, hogy a Kft. kössön megállapodást a Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezettel, hogy a már nálunk hagyományosan és jól bevált vízdíj beszedéséhez hasonlóan, a Takarékszövetkezet mérki Kirendeltségénél nyitott számlára kéthavonta a lakosság fizethesse be a díjat. Az elhangzottakat követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 110/2011.(XI.29.) határozata Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft-vel kötött kommunális hulladékszállítási szerződésről. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft-vel kötött kommunális hulladékszállítási szerződést tudomásul veszi, elfogadja az alábbiak szerint: - ünnepnapokon ne legyen szemétszállítás, hanem az azt követő első munkanapon - a Kft. kössön megállapodást a Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezettel, hogy a már nálunk hagyományosan és jól bevált vízdíj beszedéséhez hasonlóan, a Takarékszövetkezet mérki Kirendeltségénél nyitott számlára kéthavonta a lakosság befizethesse a díjat. Felhatalmazza a Polgármester asszonyt, Jegyző urat, hogy a határozatban foglaltakat a szolgáltató felé jelezze. Ezt követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta : Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.( XII.07.) önkormányzati rendelete A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A 7/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelet 2.. (3) bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe az alábbi rendelkezés lép : 1. A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási KFT. ( Nyíregyháza, Benczúr tér 7 sz. ) az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján végzi. 2.. A 7/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelet 11.. (2) bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe az alábbi rendelkezés lép : A település szilárdhulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag hulladéklerakó helyeken lehet végezni. Az ártalmatlanítás helye: Nagyecsed Kommunális Hulladéklerakó

10 A 7/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelet 1 sz. és 2 sz. mellékletét hatályon kívül helyezi, helyébe az alábbi mellékletek lépnek : Szállítás napja és kezdési időpontja 1. sz. melléklet A szilárdhulladék begyűjtése és szállítása hetente hétfői napon történik a település teljes területén. Amennyiben a hétfő munkaszüneti nap, úgy a következő munkanap a szállítás napja. A begyűjtés és szállítás reggel 6 órakor kezdődik és késő délutánig ( sötétedésig ) tart. Amennyiben az elszállítás a hétfői napon nem fejeződik be, úgy az másnap újra kezdődik és mindaddig tart amíg a teljes elszállítás meg nem történik. Az ártalmatlanítás helye a közszolgáltató által üzemeltetett Nagyecsed Kommunális Hulladéklerakó Utca névjegyzék Ady utca Alkotmány utca Árpád utca Bajcsy-Zsilinszky utca Béke utca Bem utca Bem köz Dózsa utca Édesanyák utca Fürst utca Gátőrház Hunyadi utca József A. utca Kinizsi utca Kiss József utca Klapka utca Kossuth utca Lenin utca Mező utca Petőfi utca Rákóczi utca Ságvári utca Somogyi utca Széchenyi utca Táncsics utca Toldi utca Vasvári utca Wesselényi utca A közszolgáltatás díja január 1-jétől 2.sz. melléklet I. Szilárdhulladék : A közszolgáltatásért fizetendő díj A szolgáltatást végzi : Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. ( Nyíregyháza, Benczúr tér 7. )

11 175 Lerakóhely: Nagyecsed A közszolgáltatás díja magában foglalja a települési szilárd kommunális hulladék begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának díját. Mértéke hetente egyszer történő ürítés esetén: A közszolgáltatásért fizetendő díj egységnyi díjtétele a gyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja l edényzet esetén: 240,- Ft + 27% áfa /alkalom, azaz 305,- Ft/alkalom éves ürítési díj (52 db): ,- Ft bruttó l edényzet esetén: 2.200,- Ft + 27% áfa /alkalom, azaz 2.794,- Ft/alkalom éves ürítési díj (52 db): ,- Ft bruttó l edényzet heti kétszeri ürítés esetén: 3.388,- Ft + 27% áfa / hét, azaz 4.303,- Ft / hét, éves ürítési díj (104 db): ,- Ft bruttó (heti két alkalom) Többlethulladékhoz egyenzsák: 295 Ft+ 27% áfa /db. II. Folyékony hulladék : A szolgáltatást végzi: Kristályvíz KHT. ( Mátészalka, Kocsordi u. 2 sz. ) Lerakóhely: Mátészalka A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért a tulajdonosoknak közszolgálati díjat kell fizetniük a Szolgáltatónak. A közszolgáltatás díját az önkormányzat képviselő-testülete egy éves díjfizetési időtartamra állapítja meg. A közszolgáltatási díj megállapítása általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel meghatározásával történik. ( Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató elszállításra átvett hulladék 1 m 3 -e. ) Közszolgáltatás egységnyi díja : Egy tartálykocsi, azaz 5 m 3 hulladék díja : Szennyvíztelepi folyékony hulladék fogadás díja: Ft + Áfa Ft + Áfa Ft + Áfa 3. Ezen rendelet január 1-jén lép hatályba. Müller Istvánné polgármester Török László jegyző Kihirdetési záradék: Kihirdetve: december 07.

12 176 Szabóné Rost Mária az NKÖ elnöke órakor megérkezett. Tárgy / 9. tsp / Közmeghallgatás időpontjának megbeszélése Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy amint azt már korábban megbeszéltük, a közmeghallgatás időpontját december hónapra tesszük. Itt mindarról tárgyalhatunk, ami a lakosságot közvetlenül érinti, valamint a szemétszállítással kapcsolatos változásokról is. ( szelektív hulladékgyűjtés ) Javasolja a december 13-át, vagy a december 20-át. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta :, 111/2011.(XI.29. határozata A közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról december 13-án óráig közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helye: Községháza Mérk A közmeghallgatás témája a lakosságot közvetlenül érintő önkormányzati döntések ( költségvetés, település működtetése, kommunális szolgáltatások szennyvíz beruházás, kommunális hulladék szállítás, szelektív gyűjtés - az intézményeket érintő észrevételek ) Tárgy / 10. tsp / Közép- és felsőfokú intézményekben továbbtanulók támogatása Müller Istvánné polgármester asszony emlékeztette a jelenlévőket, hogy augusztus hónapban már foglalkoztunk ezzel a témával, akkor úgy foglaltunk állást, hogy év végén visszatérünk e kérdésre, és végleges döntést hozunk. Javasolja, ismerve az önkormányzat anyagi helyzetét, hogy a középiskolában, valamint első szakmát tanulók esetében Ft/fő egyszeri támogatást kapjanak a diákok, a felsőfokú intézmény hallgatói és első diplomát szerzők Ft egyszeri támogatást kapjanak. Aki azonban BURSA HUNGARICA támogatásban részesül, illetve már meg van állapítva neki, azok ezt a támogatást ne kapják. Ebben az esetben is tudunk kis mértékben segíteni a családoknak, de a támogatási összeg az előző évekhez képest- mivel az így pont a felére csökken csak kevésbé terheli a költségvetést. Az egyszeri támogatás feltétele középiskolások, szakmunkás tanulók esetében iskolalátogatási bizonyítvány, nappali tagozat kizárva a magántanulói státuszt - és rendszeres iskolába járás ( akikkel kapcsolatosan a középfokú intézmény vezetője jelzéssel élt a Jegyző úr felé az iskolai mulasztás miatt, ezt a támogatást ne kapja). Ugyancsak a levelező, esti tagozatos tanulók csak az eredményesen elvégzett iskolai év végén kaphatják meg a támogatást az eddigi szokás szerint. Felsőoktatásban tanulók csak az első diploma megszerzésére jogosultak e támogatást felvenni hallgatói jogviszony igazolása alapján. Az elhangzottakkal kapcsolatosan egyetértését fejezte ki Jónás Ferenc, Szabó Konrád Sándor, Magyarics Anita és Aradi Ferenc képviselő. Reszlerné Pásztor Andrea képviselő elmondja, hogy többet adhatnánk, ha lenne miből, mert ez elég kevés. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 112/2011.(XI.29.) határozata Közép- és felsőfokú intézményekben továbbtanulók támogatásáról

13 177 Középiskolában, valamint első szakmát tanulók esetében, ha rendszeresen jár iskolába igazolatlan óraszáma nem éri el a 15 órát, akkor Ft/fő egyszeri támogatásban részesül az érintett tanuló. Esti, vagy levelező tagozaton tanulók középiskolások csak az eredményesen befejezett év végén jogosultak ezen összeg felvételére. A felsőfokú intézmény hallgatói és első diplomát szerzők egyszeri támogatásként Ft összegre jogosultak, kivéve akik BURSA HUNGARICA támogatásban részesültek. A pénzeszköz kifizetésének feltétele a tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolása. A pénzeszköz fedezete: a költségvetési tartalékalap Megbízza a Jegyző urat, hogy intézkedjen a kifizetésre. Tárgy /13. tsp. / NKÖ kérelme karácsonyfa állítására és dísz kivilágításra Az NKÖ írásos kérelme csatolva a jegyzőkönyvhöz. A kérelemmel kapcsolatosan kifejtette véleményét Jónás Ferenc, Reszlerné Pásztor Andrea képviselő és Müller Istvánné polgármester asszony. A vélemények lényege, hogy a tavalyi döntés értelmében csak élőfát díszítsünk, ami az iskola udvarán adott, amit már az elmúlt évben is feldíszítettünk. A két templom közötti emlékműnél fenyőfát felállítani a terület kicsinysége miatt mindig problémás volt, ronthatja a drága emlékmű állapotát, ezért oda állítani nem javasolják, helyette a piacteret tartják alkalmasnak fenyőfa állítására. A díszkivilágítással kapcsolatosan csak a költségek ismeretében lehet dönteni. Az E-ON-t már két hete írásban kértük ez ügyben árajánlat adására, de még nem válaszoltak, telefonon keresztül kb ezer forintos órakihelyezést helyeztek kilátásba. Rövid vitát követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 113/2011. (XI.29.) határozata A Német Kisebbségi Önkormányzat karácsonyfa állítás és díszkivilágítás kérelméről. Sem a Német Kisebbségi Önkormányzat, sem más szervezet karácsonyfa állítási kérelmét a két templom közötti emlékműnél nem támogatja, a díszkivilágítás vonatkozásában érdemi döntést nem hoz, tekintettel arra, hogy annak költségeit nem ismeri. A Német Kisebbségi Önkormányzatnak felajánlja a községi piactéren való karácsonyfa állítás lehetőségét. Szabóné Rost Mária órakor elhagyta az üléstermet. Szabó Konrád Sándor képviselő órakor elhagyta az üléstermet. Tárgy / 15. tsp. / Alapító Okiratok módosítása ( Nagyecsed Szociális Alapszolgáltató Központ, Bölcsőde, Szennyvíz társulás) Tárgyügyben keletkezett jegyzőkönyvek ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.

14 178 Török László jegyző elmondja, hogy tagjai vagyunk a Szatmári Kistérség Bölcsődei Intézményi Társulásának, valamint a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulásnak, illetve az Ecsedi-Láp Vízi Közmű Beruházási Társulásnak. Ezzel kapcsolatos előterjesztésekből kitűnik, hogy Nagyecseden ezen tárulások székhelye változott, valamint egyes szakfeladatok is. A társulások ezzel kapcsolatosan alapító okiratukat, valamint a társulási megállapodásukat módosították. A módosítást követően képviselő-testületünknek is jóvá kell hagyni, tudomásul kell venni a változásokat. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül külön-különi szavazással az alábbi határozatokat hozta: 114/2011.(XI.29.) határozata A Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményi Társulás Társulási ülésének 5/2011.(XI.29.) TT. határozatának megerősítéséről. A Társulási Tanács 5/2011.(XI.29.) TT. határozatát a Szatmári Kistérségi Bölcsőde Nagyecsed Alapító Okiratát ezen határozathoz csatolt formában és tartalommal elfogadja, megerősíti. Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményi Társulás Társulási tanácsülésének 5 / (XI.29.) TT h a t á r o z a t a az alapító okirat módosításáról A Társulási tanács A Szatmári Kistérségi Bölcsőde Nagyecsed alapító okiratát december 01. hatállyal az alábbiak szerint m ó d o s í t j a: 1) Az alapító okirat 4) pontja első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 4) A társulás alapítója: - Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4355 Nagyecsed, Árpád u ) Az alapító okirat 7.2 pontja az alábbiak szerint módosul: 7.2 A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolása államháztartási szakágazat szerint: Bölcsődei ellátás Alapvető szakfeladat: Bölcsődei ellátás Alaptevékenysége szakfeladat szerint: Bölcsődei ellátás Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások -speciálistanácsadás - időszakos gyermekfelügyelet - korai szűrés 3) Az alapító okirat 12) pontja az alábbiak szerint módosul: 12) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve neve, székhelye: Társulási Tanács, 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul érvényesek.

15 179 Kovács Lajos sk. elnök 115/2011.(XI.29.) határozata A Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményi Társulás Társulási Tanács ülésének 6/2011.(XI.29 TT. határozatának megerősítéséről. A Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményi Társulás Társulási Tanács ülésének 6/2011.(XI.29 TT. határozatát a Társulási Megállapodás módosításáról ezen határozathoz csatolt formában és tartalommal elfogadja, megerősíti. Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményi Társulás Társulási tanácsülésének 6 / (XI.29.) TT h a t á r o z a t a a társulási megállapodás módosításáról A Társulási tanács A Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményi Társulás társulási megállapodását december 01. hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1) A Társulási megállapodás 2) pontja az alábbiak szerint módosul: 2) A Társulásban: - Nagyecsed (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.) - Tiborszállás (4353 Tiborszállás, Dózsa Gy. u. 17) - Vállaj (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.) - Mérk (4352 Mérk, Hunyadi u. 45.) - Fábiánháza (4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/a.) önkormányzatai vesznek részt egybehangzó érdekeik alapján. 2) A Társulási megállapodás 4.b) pontja az alábbiak szerint módosul: A Társulás 4.b) Székhelye: 4355 Nagyecsed, Árpád u ) A Társulási megállapodás 5) pontja az alábbiak szerint módosul: 5) A Társulás tagjainak a közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott neve és székhelye: Nagyecsed Város Önkormányzata, 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32. (a továbbiakban: Gesztor). Az társulási megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul érvényesek. Kovács Lajos sk. elnök

16 /2011.(XI.29.) határozata A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 5/2011.(XI.29.) TT. határozatának megerősítéséről. A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 5/2011.(XI.29.) TT. határozatát az Alapító Okirata módosításáról ezen határozathoz csatolt formában és tartalommal elfogadja, megerősíti. Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási tanácsülésének 5 / (XI.29.) TT h a t á r o z a t a az alapító okirat módosításáról A Társulási tanács A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát december 01. hatállyal az alábbiak szerint m ó d o s í t j a: Az alapító okirat 12) pontja első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 12) Alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv neve, székhelye: - Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.) Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul érvényesek. Kovács Lajos sk. elnök 117/2011.(XI.29.) határozata A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 6/2011.(XI.29) TT. határozatának megerősítéséről. A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 6/2011.(XI.29)

17 181 TT. határozatát a Társulási Megállapodás módosításáról ezen határozathoz csatolt formában és tartalommal elfogadja, megerősíti. Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási tanácsülésének 6 / (XI.29.) TT h a t á r o z a t a társulási megállapodás módosításáról A Társulási tanács A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 1) A Társulási megállapodás 2) pontja az alábbiak szerint módosul: 2) A Társulásban: - Nagyecsed (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.) - Tiborszállás (4353 Tiborszállás, Dózsa Gy. u. 17) - Vállaj (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.) - Mérk (4352 Mérk, Hunyadi u. 45.) - Fábiánháza (4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/a.) - Győrtelek (4752 Györtelek, Kossuth u. 19.) - Ökörítófülpös (4755 Ökörítófülpös, Kossuth u. 108.) - Rápolt (4756 Rápolt, Ady E. u. 2.) - Géberjén (4754 Géberjén, József A. u. 2) - Fülpösdaróc (4753 Fülpösdaróc, Fő u. 48) önkormányzatai vesznek részt egybehangzó érdekeik alapján. 2) A Társulási megállapodás 4.b) pontja az alábbiak szerint módosul: A Társulás 4.b) Székhelye: 4355 Nagyecsed, Árpád u ) A Társulási megállapodás 5) pontja az alábbiak szerint módosul: 5) A Társulás tagjainak a közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott neve és székhelye: Nagyecsed Város Önkormányzata, 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32. (a továbbiakban: Gesztor). 4) A társulási megállapodás 8.b pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8.b) Az a.) és d.) pontokban rögzített rendező elv alapján a tárgyévi várható kiadások tételes előirányzatait és azok konkrét finanszírozási forrásait, valamint a 3. pontban meghatározott térítési díjköteles közszolgáltatások után megállapítandó intézményi térítési díjak mértékét, a Gesztor polgármestere évente az Intézmény költségvetésének részeként dolgozza ki, s erről a Tárulásban részes önkormányzatok polgármestereivel tárgyév január 15-ig egyeztetést tart. Az egyeztetésen elfogadott költségvetést érintő megállapodást a Társulásban részes önkormányzatok polgármesterei a soron következő testületi ülésen előterjesztik a képviselő-testületek részére. A társulásban részes önkormányzatok a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére valamint a térítési díjakra vonatkozó rendeletalkotásra Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselőtestületét jelölik ki. A kijelölt képviselőtestület a rendelet-tervezetet a képviselőtestületi ülést megelőző legalább 5 nappal véleményezésre megküldi a társulásban részes önkormányzatoknak. Amennyiben a települési önkormányzat a fizetendő térítési díjra kedvezményeket biztosít, akkor a díjkülönbözetet (a kedvezmény összegét) minden hónap 5. napjáig átutalják a Gesztor részére, annak az Országos Takarékpénztár Bank Nyrt. Mátészalkai Fiókja által vezetett számú számlájára. A személyi térítési díj összegét az Intézmény vezetője határozza meg. A jelen megállapodásban meghatározott költségvetést érintő döntéshez a képviselő-testületek mindegyikének egyetértése szükséges. 2. A társulási megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul érvényesek. Kovács Lajos sk. elnök

18 /2011.(XI.29.) határozata Az Ecsedi-láp Vízi Közmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsának 17/2011.(XI.29.) TT. határozatának megerősítéséről. A Képviselő-testület! Az Ecsedi-láp Vízi Közmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsának 17/2011.(XI.29.) TT. határozata Alapító Okirata módosítását ezen határozathoz csatolt formában és tartalommal elfogadja, megerősíti. Ecsedi-láp Vízi Közmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsának 17 / (XI.29.) TT. számú h a t á r o z a t a alapító okirat módosításáról A Társulási Tanács Az Ecsedi-láp Víziközmű Beruházási Társulás alapító okiratát december 01. hatállyal az alábbiak szerint m ó d o s í t j a : 1) Az alapító okirat 2) pontja az alábbiak szerint módosul: 2) Székhelye: 4355 Nagyecsed, Árpád u ) Az alapító okirat 3) pontja első franciabekezdése az alábbiak szerint módosul: 3) Az alapítók neve, székhelye: - Nagyecsed Város Önkormányzata, 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32. Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanul érvényesek. Kovács Lajos sk. elnök 119/2011.(XI.29.) határozata Az Ecsedi-láp Vízi Közmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsának a 18/2011.(XI.29.) TT. határozatának megerősítéséről.

19 183 Az Ecsedi-láp Vízi Közmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsának a 18/2011.(XI.29.) TT. határozata a Társulási Megállapodás módosítását ezen határozathoz csatolt formában és tartalommal elfogadja, megerősíti. Ecsedi-láp Vízi Közmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsának 18 / (XI.29.) TT. számú h a t á r o z a t a társulási megállapodás módosításáról A Társulási Tanács Az Ecsedi-láp Víziközmű Beruházási Társulás Társulási megállapodását december 01. hatállyal az alábbiak szerint m ó d o s í t j a: 1) A Társulási megállapodás 1.2) pontja az alábbiak szerint módosul: 1.2) Székhelye: 4355 Nagyecsed, Árpád u ) A Társulási megállapodás 1.3) pontja első franciabekezdése az alábbiak szerint módosul: 1.3) A Társulás tagjai: - Nagyecsed Város Önkormányzata, 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32. A társulási megállapodás egyéb pontjai változatlanul érvényesek. Kovács Lajos sk. elnök 120/2011.(XI.29.) határozata Az Ecsedi-láp Vízi Közmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsának a 19 / (XI.29.) TT. határozatának megerősítéséről. Az Ecsedi-láp Vízi Közmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsának a 19 / (XI.29.) TT. határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását ezen határozathoz csatolt formában és tartalommal elfogadja, megerősíti. Ecsedi-láp Vízi Közmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsának 19 / (XI.29.) TT. számú h a t á r o z a t a

20 184 Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról A Társulási Tanács Az Ecsedi-láp Víziközmű Beruházási Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint m ó d o s í t j a: 1) A Szervezeti és Működési Szabályzat 2) pontja az alábbiak szerint módosul: 2) A Társulás székhelye: 4355 Nagyecsed, Árpád u ) A Szervezeti és Működési Szabályzat 11) pontja az alábbiak szerint módosul: 11) A Tanács üléseit általában Nagyecsed, Árpád u. 32. alatt tartja. A tagok székhelyén kihelyezett ülés tartható. 3) A Szervezeti és Működés Szabályzat 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul. 1. számú melléklet A tanács tagjainak névsora 1) Kovács Lajos, Nagyecsed polgármestere 2) Müller Istvánné, Mérk Nagyközség polgármestere 3) Gyarmati Endre, Fábiánháza polgármestere 4) Csaholczi Gusztáv, Tiborszállás polgármestere 5) Vilmos István, Vállaj polgármestere 4) A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 2 sz. melléklet A Társulás tagjait megillető szavazati arányok a Tanácsban Szavazatok száma Szavazatok aránya Nagyecsed 47 46,80% Fábiánháza 16 12,71% Mérk 17 15,74% Vállaj 11 10,58% Tiborszállás 9 9,18% Összesen: % 5) A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 3. sz. melléklet A bizottságok feladatköre Pénzügyi Bizottság A bizottság létszáma: 3 fő A bizottság elnöke: Müller Istvánné, Mérk polgármestere A bizottság tagjai : Csaholczi Gusztáv, Tiborszállás polgármestere Gyarmati Endre, Fábiánháza polgármestere Feladatai: - Gondoskodik a Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzéséről. - Folyamatosan ellenőrzi a Társulás gazdálkodását. Jogosult a Társulás könyveibe betekinteni. A társulás pénztárát, áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. - A Társulás költségvetését, év végi beszámolóját, mérlegét és vagyonkimutatását, további a Társulási Tanács elé terjesztett miden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelősége szempontjából köteles megvizsgálni és erről a Társulási Tanácsnak jelentést előterjeszteni. - Köteles a Társulási Tanács haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, társulási szerződésbe ütköző, vagy a társulás érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal. Kovács Lajos sk. elnök

21 185 A tárgysorozati pontok megtárgyalását követően Müller Istvánné polgármester asszony felhívta a képviselők figyelmét a évi képviselő-testületi munkaterv összeállítására. Kérte a képviselőket, hogy legkésőbb december 6-ig nála vagy a Jegyző úrnál adják le írásos javaslataikat. Ugyancsak felhívta a képviselők figyelmét, hogy a 2012-ben tervezendő falunapra is várja ötleteiket, javaslataikat. Szempont, hogy minél olcsóbban és jó színvonalon lehessen megrendezni. Majd szólt a Minden gyerek lakjon jól Alapítvány pályázatáról vetőmagra. Feltétele, hogy a kert fel legyen ásva, amit ellenőrizni és jelezni kell feléjük. Megkeresés csatolva a jegyzőkönyvhöz. Munkatervünkben szerepelt, de nem került rá még sor, hogy a Szociális Otthon tájékoztatóját meghallgassuk, pedig a köztemetések miatt beszélnünk kellene vele, mivel a szociális otthon részéről az elmúlt időszakban az elhunytak eltemettetését egyre gyakrabban köztemetésekkel oldják meg. Reszlerné Pásztor Andrea képviselő a Tiborszállás felé vezető útról és árokról szólt, javasolja, ha az út és az árok az önkormányzat tulajdona, akkor azt a közmunkaprogramba vegyük bele. Szólt a sportöltöző felújításáról, elmondva, hogy ő is megtekintette a felújítást, kéri a folyamatos ellenőrzését a munkának, hogy az jó minőségben készüljön el. Jónás Ferenc képviselő az iskolai sportpályáról szólt, jó lenne ha az iskola udvarán lévő sportpálya bitumenborítást kapna. E célból akár a képviselők is felajánlhatnák tiszteletdíjukat. Maga részéről a évi tiszteletdíját felajánlaná erre a célra. Ehhez szólt hozzá Aradi Ferenc, Reszlerné Pásztor Andrea képviselő. Az elképzelést jónak találják. Aradi Ferenc ezt úgy képzeli el, hogy ő a tiszteletdíjának a felét a bitumenpályára, felét a Kinizsi SE-nek adná. Müller Istvánné polgármester asszony a felajánlással kapcsolatosan elhangzottakat összefoglalja, kihangsúlyozva, hogy e felvetést a későbbiek során érdemes majd pontosítani. Addig a többi képviselő is gondolkozzon az ötleten. Ezt követően, miután több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, Müller Istvánné polgármester asszony megköszönve a megjelenést, az ülést órakor bezárta. k.m.f. Müller Istvánné polgármester Török László jegyző Jónás Ferenc jkv. hitelesítő Magyarics Anita jkv. hitelesítő

3/2015. Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2015. január 20-án 09 00 órai kezdettel megtartott ülésének

3/2015. Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2015. január 20-án 09 00 órai kezdettel megtartott ülésének 1 3/2015. Készült: 1 példányban Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2015. január 20-án 09 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 10-12/2015. (I.20.) határozata Napirend: 1./ Közmunka

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

12/2010. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 87-95/2010.(XI.08.) kt. határozata

12/2010. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 87-95/2010.(XI.08.) kt. határozata 147 12/2010. sz. Készült: 2 példányban. példány 2010. november 8-án 15 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 87-95/2010.(XI.08.) kt. határozata Napirend: 1.) Kisebbségi Önkormányzatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás ?GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u.8. Szám: 584-7/2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 27-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. március 19-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-15/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján. megtartott nyilvános üléséről 1 Ikt.szám: 129-14 /2011. JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 38/2011.(V.09.) 39/2011.(V.09.) Kódja

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám: 201/ 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. február 13-án 17:00 órakor megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Sebők Lajos

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 658-32//2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-6/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u. 14.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

12/2012. Készült: 2 példányban.. példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 69-73/2012.(VII.24.) határozata

12/2012. Készült: 2 példányban.. példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 69-73/2012.(VII.24.) határozata 221 12/2012. Készült: 2 példányban.. példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2012. július 24-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 69-73/2012.(VII.24.) határozata Napirend:

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben