módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról"

Átírás

1 TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról 169/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetési tervkoncepciójáról szóló határozat módosításáról 36/2013.(XII.16.) önk.rendelet évi nyersanyagnormáról 37/2013.(XII.16.) önk.rendelet Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról 170/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola intézményvezető-helyettes kinevezéséről szóló előterjesztés napirendről való levétele 171/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti ingatlan működtetéséről szóló megállapodás felmondásáról szóló előterjesztés napirendről való levétele 172/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. V.Ö. Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet támogatásáról 173/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fogászati rendelő fogászati magánrendelés céljára történő bérbeadásáról 174/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő ajándék elfogadásáról 175/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki 0321/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 176/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki 0242/32 hrsz-ú és Fegyverneki 0311/5 hrsz-ú ingatlanból történő ajándék elfogadásáról 177/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki 0242/32 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásról

2 2 178/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 179/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 180/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 182/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 183/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról 184/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 185/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 186/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 187/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 188/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Folyószámlahitel igénybevételéről Munkabérhitel igénybevételéről A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról Ady E. úti játszótérépítéshez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési hitel igénybevételéről szóló határozat módosításáról Hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséről 189/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Megállapodás a Törökszentmiklós és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről 190/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. A Baldácsy Művészeti Egyesület támogatásáról 191/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Kötelezettségvállalás a Fegyverneki Községi Sportegyesület támogatásáról

3 3 JEGYZŐKÖNYV Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete december 12-ei ülésén. Ülés helye: Fegyvernek Városháza tanácsterme. Jelen vannak: Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss Györgyné, Nagy József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző, Barta Józsefné, Balogh Mihályné, Gál Istvánné és Temesváriné Bozsó Ágnes intézményvezetők, Kuntzer Mártonné és Angyal Csaba csoportvezetők Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Papp Róbert képviselőt jelöli ki. Tatár László polgármester javasolja az alábbi pótnapirendek felvételét: 16. napirend: A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról 17. napirend: Az Ady E. úti játszótérépítéshez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési hitel igénybevételéről szóló önkormányzati határozat módosításáról 18. napirend: Hozzájárulás jelzálogjog bejegyzésről 19. napirend: Megállapodás a Törökszentmiklós és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről 20. napirend: A Baldácsy Művészeti Egyesület támogatásáról 21. napirend: Kötelezettségvállalás a Fegyverneki Községi Sportegyesület támogatására A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal a napirendeket az alábbiak szerint fogadják el: 168/2013.(XII.12.) sz. Napirendek elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a meghívóban feltüntetett napirendeket, ezen felül a 16. napirend: A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról 17. napirend: Az Ady E. úti játszótérépítéshez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési hitel igénybevételéről szóló határozati módosításáról 18. napirend: Hozzájárulás jelzálogjog bejegyzésről

4 4 19. napirend: Megállapodás a Törökszentmiklós és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről 20. napirend: A Baldácsy Művészeti Egyesület támogatásáról 21. napirend: Kötelezettségvállalás a Fegyverneki Községi Sportegyesület támogatására elfogadja. 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Interpelláció: Dr. Kiss Györgyné: A Kárpátaljai testvértelepüléssel felvették a kapcsolatot, jeleztek-e már vissza? Tatár László polgármester: Fegyvernekről jártak a településen, telefonon személyesen beszélt az ott lakókkal, az elején tartanak a kapcsolatfelvételnek. Papp Róbert: Az októberi ülésen átadott polgármester úrnak 555 lakos által aláírt petíciót a Szapárfalui 4-es számú főút közlekedésének kifogásolásáról. A Magyar Közútkezelő Zrt. reagált-e a petícióban leírt javaslatokra? Kéri, hogy magasabb szintű egyeztetéseken hívják fel az érintettek figyelmét a problémára, hiszen a napokban majdnem baleset történt, két kisgyermek került veszélybe. Tatár László polgármester: A Közútkezelő Zrt-nek elküldtük az aláírási íveket, mellékeltünk egy levelet is, amelyben kérjük, hogy közösen találjunk megoldást sebességcsökkentő táblák kihelyezésére, ezzel elősegítve a lakosság biztonságos közlekedését. Elmondja, hogy a napokban találkozott a Közlekedési Felügyelet vezetőjével, akinek említést tett a 4-es főút közlekedési helyzetéről. Ficsor Dénes: Nem tudja, hogyan fogják megoldani a felsorolt problémákat, hiszen nem egyszerű. A jelenlegi forgalmi viszonyok nem teszik lehetővé lámpa elhelyezését, illetve a buszmegálló áthelyezése sem könnyű feladat. Tatár László polgármester: A körforgalom kiépítése talán megoldás lenne, vagy az autóbuszok számára olyan csomópontot kellene kialakítani, amely lehetőséget adna a buszok megfordulására. A képviselők további kérdést, észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal elfogadják az interpellációkra adott választ. 1.) napirend: Polgármester tájékoztatója Papp Róbert: Lesz-e változás a horgászattal, horgászegyesületekkel kapcsolatban? Tatár László polgármester: Nem lesz változás, teljes konszenzus volt az egyesületek ülésén. Javaslatként merült fel, lehetőséget keresni arra, hogy a településőrök levizsgázzanak és

5 5 jogosítványuk legyen a horgászok ellenőrzésére. A javaslatot támogatjuk, a költségeket vállaljuk, természetesen ha a településőrök is akarják. A tájékoztatót a képviselők 8 igen szavazattal elfogadják. 2.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság a költségvetés módosítását javasolja. Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetért az előterjesztéssel. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013.(XII.16.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2013.(III.14.) rendeletének módosításáról (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz., a rendelet 1., 2. és 3. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 1/A., 1/B. és 1/C sz. melléklete tartalmazza.) 3.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetési tervkoncepciójának módosításáról : Mindkét bizottság egyetért a költségvetési tervkoncepció módosításával. Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közigazgatási Minisztériumból államtitkár tartott előadást, nagyon erélyesen felhívta a figyelmet a pénzügyi fegyelem és szabályok betartására, valamint a vezetők ellenőrzéssel kapcsolatos teendőire. Elmondja, vannak olyan területek, amelyeket meg kell erősíteni, a létszámot növelni kell, hogy a feladatok határidőre elkészüljenek. Papp Róbert: Milyen területekre gondol Jegyző Asszony? Buzás Istvánné dr. jegyző: Adatvédelem, adatbiztonság és vagyongazdálkodási rendelet, polgármesterek felelőssége, miben képviselheti az önkormányzatot. Ficsor Dénes: Rezsicsökkentés kimutatást is készíteni kell az önkormányzatnak. Vigyázni kell a létszámemeléssel járó költségek növekedésével, mert a következő években nem fogják az önkormányzat adósságát eltörölni. Tatár László polgármester: A pénzügyre olyan programot is lehetne választani, amely kb. 10 mft-ba kerül, ha azt a könyvelési programot használná az önkormányzat. Választottak egy olcsóbb megoldást, amely a szakemberek szerint megfelel az önkormányzat nyilvántartásainak és adatainak kezelésére.

6 6 Papp Róbert: A Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény létszámnövelésénél van-e már elképzelés, van-e konkrét személy? Tatár László polgármester: Az álláshelyet pályáztatni kell, de jelenleg nincs olyan szakember a látókörünkben, aki ezt a sokrétű feladatot véleményünk szerint ellátná. Buzás Istvánná dr. jegyző: A munkaügyi részen 2-3 éve dolgozik munkatárs, akinek a szerződését folyamatosan hosszabbítjuk, őt neveznénk ki január 1-től. A pénzügyre viszont egy jogszabályt ismerő munkatársra lenne szükség, aki az irányítást is végezné. Folyamatosan rövid határidős adatszolgáltatást kérnek, amit szinte azonnal, vagy délutánra küldeni kell. Angyal Csaba végzi most a pénzügyi csoportvezetői feladatokat, de mivel sok feladat fut össze ezen a területen, még egy vezetőre szükség van. Papp Róbert: január 1-től létrehozták a Járási Hivatalokat az önkormányzatok feladatainak csökkentésére, de úgy látszik ez nem valósult meg. Egyéb hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 169/2013.(XII.12.) számú Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetési tervkoncepciójának elfogadásáról szóló 56/2013.(IV.25.) sz. önkormányzati határozat módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetési tervkoncepciójának elfogadásáról szóló 56/2013.(IV.25.) sz. önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: A határozat kiegészül a jelen határozat mellékletével. 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezető, pénzügyi szervező (A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.) Buzás Istvánné dr. jegyző: Javasolja, hogy a képviselők az 5.) napirend előtt tárgyalják meg a 4.) napirendet, mivel a nyersanyagnorma megállapításáról szóló rendelet egyes részei beépítésre kerültek a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendeletbe. A napirendek sorrendjének tárgyalására tett módosító javaslattal a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek. 5.) napirend: évi nyersanyagnorma megállapításáról

7 7 Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság egyetért a évi nyersanyagnorma rendelet-tervezet szerinti elfogadásával. A képviselők észrevétel nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 36/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a évi nyersanyagnormáról (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.) 4.) napirend: A szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen Jegyző Asszony módosítást javasolt, melyekkel a bizottság az alábbiak szerint egyetért és e módosításokkal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet: A rendelet-tervezet 10. -ának (1) bekezdés a) pontjában a 684,- Ft 643,- Ft-ra módosul. A rendelet-tervezet 10. -ának (2) bekezdés a) pontjában a 640,- Ft 600,- Ft-ra módosul, c) pontjában a 0 Ft 400,- Ft-ra módosul. Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság a módosító javaslatokkal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. A képviselők hozzászólást nem intéznek, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2013.(XII.16.) rendelete a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet módosításáról (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.) 6.) napirend: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola igazgatóhelyettes pályázatának támogatásáról Mindkét bizottság javasolta az előterjesztés napirendről való levételét. A napirenddel kapcsolatban vélemény nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a bizottságok által javasolttal és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 170/2013.(XII.12.) sz. önkormányzati határozat Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola intézményvezető-helyettesének kinevezéséről szóló előterjesztés napirendről való levétele Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/

8 8 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola intézményvezető-helyettesének kinevezéséről szóló előterjesztést leveszi napirendről. 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező 7.) napirend: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti Pedagógiai Szakszolgálat működtetéséről szóló megállapodás felbontása Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a testület vegye le napirendről az előterjesztés tárgyalását. A képviselőtestület vita nélkül 8 igen szavazattal egyetért a módosító javaslattal és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 171/2013.(XII.12.) sz. önkormányzati határozat Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti ingatlan működtetéséről szóló megállapodás felmondásáról szóló előterjesztés napirendről való levétele Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti ingatlan működtetéséről szóló megállapodás felmondásáról szóló előterjesztést leveszi napirendről. 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező 8.) napirend: V.Ö. Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet Törökszentmiklós támogatásáról Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a határozati javaslattal, hogy az önkormányzat egyszeri ,- Ft összegű támogatást nyújt a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet működéséhez. Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását.

9 9 Buzás Istvánné dr. jegyző: A határozati javaslatban módosítást javasol elírás miatt, a Nagyközség elnevezést Város elnevezésre javítani, valamint a szövegrészből kimaradt a Város szövegrész, helyesen tehát: Fegyvernek Város Önkormányzat A képviselőtestület tagjai kérdés, észrevétel nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosításokkal és 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozzák: 172/2013.(XII.12.) sz. V.Ö. Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet támogatásáról. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a évi költségvetésének terhére ,-Ft egyszeri támogatást nyújt Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet működéséhez. 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Dr. Juhász Enikő Törökszentmiklós Város polgármestere 9.) napirend: Fogászati Rendelő fogászati magánrendelés céljára történő bérbeadásáról Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság: A bizottság hosszan tárgyalva és mérlegelve a körülményeket a határozati javaslat B alternatíváját javasolja elfogadásra. Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság körültekintő vita után szintén a határozati javaslat B alternatíváját javasolja elfogadásra. Tatár László polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat alternatíváit, amelyekről a képviselőtestület az alábbiak szerint szavazott: A alternatíva: 8 nem szavazat, B alternatíva: 8 igen szavazat. A képviselők kérdés intézése nélkül, 8 igen szavazattal azzal értenek egyet, hogy a fogászati rendelőt ,- Ft/hó bérleti díj ellenében adják bérbe az alábbi határozat szerint: 173/2013.(XII.12.) sz. Fogászati rendelő fogászati magánrendelés céljára történő bérbeadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete december 01-i hatállyal hozzájárul, hogy a Fegyvernek Város Önkormányzata az Orvosi Rendelő Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/a szám alatti fogászati rendelőt fogászati magánrendelés céljára

10 10 az Euro-Poli-Dentál Kft. részére ,- Ft/hó mely tartalmazza az összes felmerülő költséget - bérleti díj ellenében bérbeadja 2.) Felhatalmazza Tatár László polgármestert, hogy a bérleti szerződést megkösse. 1./ Euro-Poli-Dental Fogászati Kft. ügyvezetője Kókai Gergely 2./ Tatár László polgármester 3./ Buzás Istvánné dr jegyző 4./ Orvosi Rendelő 5./ Képviselőtestület tagjai 10.) napirend: Fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő ajándék elfogadásáról Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az ajándékba felajánlott terület elfogadását javasolja. A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 174/2013.(XII.12.) sz. önkormányzati határozat fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő ajándék elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0313 hrsz-ú szántó és kivett vízállás művelési ágú 42,0961 ha nagyságú AK értékű ingatlanból elfogadja Gulyás Miklósné Martfű, Széchenyi út 13. sz. alatti lakos 2920/ résztulajdonát ajándékozás jogcímén, mely 0,8523 ha nagyságú 5.84 AK értékű ingatlanrész. Az ajándék értéke Ft. 2. Megbízza a polgármestert az ajándékozási szerződés megkötésével. 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 11.) napirend: Fegyverneki 0321/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság a terület megvásárlását javasolja. Vélemény nem hangzik el az előterjesztéssel kapcsolatban, a képviselők 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozzák: 175/2013.(XII.12.) sz. önkormányzati határozat

11 11 fegyverneki 0321/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 3. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a évi költségvetés terhére megvásárolja a fegyverneki 0321/5 hrsz-ú szántó művelési ágú 2,7820 ha területű AK értékű ingatlant Fehér Tamásné 2011 Budakalász Berdó út 3160/2. sz. alatti lakostól Ft-ért. 4. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével. 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 12.) napirend: Fegyverneki 0242/32 és a 0311/15 hrsz-ú ingatlanból történő ajándék elfogadásáról Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság támogatja az ingatlanból felajánlott terület elfogadását. A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 176/2013.(XII.12.) sz. önkormányzati határozat a fegyverneki 0242/32 hrsz-ú és a fegyverneki 0311/15 hrsz-ú ingatlanból történő ajándék elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0242/32 hrsz-ú szántó művelési ágú 11,6784 ha nagyságú AK értékű ingatlanból a 3644/ tulajdoni hányadú, valamint a fegyverneki 0311/15 hrsz-ú szántó művelési ágú 41,7655 ha nagyságú AK értékű ingatlanból a 94080/ tulajdoni hányadú részt elfogadja Závrószki Ferenc Fegyvernek Bocskai István út 18. sz. alatti lakostól ajándékozás jogcímén, melyek összesen 903 m2 nagyságúak 2.05 AK értékű ingatlanrészek. Az ajándék értéke Ft. 2. Megbízza a polgármestert az ajándékozási szerződés megkötésével. 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai

12 12 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 13.) napirend: Fegyverneki 0242/32 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásról A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a területvásárlást. A képviselők véleményt nem nyilvánítanak, 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozzák: 177/2013.(XII.12.) sz. önkormányzati határozat fegyverneki 0242/32 hrsz-ú ingatlanokból történő területvásárlásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal a fegyverneki 0242/32 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanból 1731 m2 területű 2.7 AK értékben történő ingatlanrész vásárlásra Ft/AK áron, összesen Ft-ért az alábbiak szerint: Závrószki Zsuzsanna 385 m2 és 0.60 AK Ft Helfy Szabina 192 m2 és 0.30 AK Ft Helfy Zsolt Pál 192 m2 és 0.30 AK Ft Závrószki Tibor 385 m2 és 0.60 AK Ft Korpás István 577 m2 és 0.90 AK Ft 2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével. 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 14.) napirend: Intézmények Alapító Okiratának és SZMSZ-ének módosításáról Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen elhangzott módosításokkal a bizottság elfogadásra javasolja az intézmények alapító okiratait. Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetért a módosításokkal és javasolja a határozati javaslatok elfogadását. Buzás Istvánné dr. jegyző: Az intézmények alapító okiratainak módosításait elküldtük a Magyar Államkincstárnak, azzal, hogy tekintsék át és jelezzenek megfelel-e az előírásoknak. A Kincstár az előterjesztések kiküldését követően jelezte, hogy változtatásokat kér az alapító okiratokban (az elkészült előterjesztésben) az alábbiak szerint:

13 13 1.) A Kincstár kéri módosítani az alapító okiratok záradékában az önkormányzatok által elfogadott határozatok számát, nem az utolsó határozatszámot kell beírni, hanem a kincstár által elfogadott alapító okirat határozatszámát. 2.) A Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának 15.) pontját kéri a Kincstár kiegészíteni az 5 év határozott időtartamra szövegrésszel, ami így módosulna: A közalkalmazottakról jogállásáról szóló évi XXXIII.tv a, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) korm.r. 5.. (17) bek. alapján a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatóját nyilvános pályázat útján, az önkormányzat képviselő-testület nevezi ki és menti fel 5 év határozott időtartamra, az egyéb munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. 3.) A Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának 16.) pontját kéri módosítani a kincstár. A 16.) pontból kéri törölni a nemzeti köznevelésről szóló törvényt és kiegészíteni a Polgári Törvénykönyvre való hivatkozással az alábbiak szerint: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony. A Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény szerinti munkaviszony, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján megbízásos jogviszony. 4.) A Kincstár kéri, hogy a Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Alapító Okiratának szakfeladatát egészítsük ki az alábbival: Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Ezzel egyidejűleg töröljük az Alapító Okirat 5.) pontját: 5.) Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása: Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 5.) A Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Alapító Okiratánál a Kincstár jelezte, hogy a szakágazat és szakfeladat az alapító okirat kötelező tartalmi elemei, nem lehet mellékletben, ezért a 3. sz. melléklet tartalma beépítésre került az Alapító Okiratba. A 3. sz. melléklet hatályát veszti, így a 4. sz. melléklet 3. sz. mellékletre módosul. 6.) Az összes intézmény alapító okiratának szakfeladata kiegészül az alábbival: Támogatási célú finanszírozási műveletek A mai testületi ülésre a javított anyagot minden képviselő megkapta, tehát a módosított anyagról kell dönteni. Ficsor Dénes: Minden alapító okiratban szerepel, hogy vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Helyez ez, mi számít vállalkozásnak? Buzás Istvánné dr. jegyző: Külön jogszabályi rendelkezések vannak az eredményességről, az adóztatásról. Törvény határozza meg, hogy mi az alaptevékenység és kiegészítő tevékenység, illetve vállalkozás, de a fenntartó dönti el, mi a vállalkozás. A mezőgazdaság és a húsértékesítés minősül vállalkozásnak, aminek legfontosabb ismérve, hogy eredményt produkál, eredmény elszámolás van, nem pénzmaradvány. A kiegészítő tevékenység a szervezet rendelkezésére álló tárgyi és személyi feltételek hatékonyabb kihasználása, aminek mindenképpen nyereségesnek kell lennie. Egyéb hozzászólás nincs, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a Buzás Istvánné dr. jegyző által felsorolt módosításokkal és 8 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 178/2013.(XII.12.) sz.

14 14 A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosító okiratát, mely okirat. a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz. mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát, mely okirat. a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár szakágazati besorolását tartalmazó listát a határozat 3. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. 4.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 84/2012.(VI.28.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszi. 1.) Molnár Barna a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői (A határozat 1., 2. és 3. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 5/A., 5/B. és 5/C. sz. mellékletei tartalmazzák.) 179/2013.(XII.12.) sz. A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okirat módosító okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz. mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 3.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 127/2012.(IX.27.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszti.

15 15 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői (A határozat 1. és 2. sz. mellékleteit a jegyzőkönyv 6/A. és 6/B. sz. mellékletei tartalmazzák.) 180/2013.(XII.12.) sz. A Fegyverneki Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Orvosi Rendelő Alapító Okirat módosító okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz. mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Orvosi Rendelő Alapító Okiratát, mely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 3.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Orvosi Rendelő 126/2012.(IX.27.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszti. 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői (A határozat 1. és 2. sz. mellékleteit a jegyzőkönyv 7/A. és 7/B. sz. mellékletei tartalmazzák.) 181/2013.(XII.12.) sz. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosító okiratát, mely okirat november 1. napján lép hatályba. 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz. mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, mely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

16 16 3.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 4/2013.(I.17.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okirata, valamint a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló 112/2013.(IX.26.) számú határozat hatályát veszti. 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői (A határozat 1. és 2. sz. mellékleteit a jegyzőkönyv 8/A. és 8/B. sz. mellékletei tartalmazzák.) 182/2013.(XII.12.) sz. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirat módosító okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz. mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát, mely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 3.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 78/2013.(VI.20.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okirata, valamint a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról szóló 116/2013.(IX.26.) számú határozat hatályát veszti. 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői (A határozat 1. és 2. sz. mellékleteit a jegyzőkönyv 9/A. és 9/B. sz. mellékletei tartalmazzák.) 183/2013.(XII.12.) sz. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/

17 17 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. mellékleteként elfogadja a Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Alapító Okirat módosító okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz. mellékleteként elfogadja a Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Alapító Okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény által üzemeltetett gépjárművek listáját a határozat 3. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. 4.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 5/2013.(I.17.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okirata, valamint Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról szóló 114/2013.(IX.26.) számú határozat hatályát veszi. 1.) Nardai Dániel a Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény igazgatója 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői (A határozat 1., 2. és 3. sz. mellékleteit a jegyzőkönyv 10/A., 10/B. és 10/C. sz. mellékletei tartalmazzák.) 15.) napirend: Folyószámla- és munkabérhitel igénybevételéről Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a folyószámla- és munkabérhitel igénybevételéről szóló határozati javaslatokat. Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosítást javasol a határozati javaslatok 8.) pontjában, az OTPvel történt egyeztetést követően az alábbi szövegre: A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, pénzügyi ellenjegyzőt, hogy pénzügyi ellenjegyzéssel a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. Papp Róbert: Kérdezi, hogy az OTP helyett nem lenne-e célszerű a Takarékpénztárral felvenni a kapcsolatot? Tatár László polgármester: Nem egyszerű, kb között van az OTP-nél vezetett folyószámlák száma, de váltás esetén közbeszerzést kell kiírni és a pályázatok alapján dönteni. Ficsor Dénes: A testület felhatalmazza a polgármestert az aláírásra, ellenjegyezni pedig ott kell, ahol kifizetjük. A képviselők egyéb észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal egyetértenek az OTP által kért módosításokkal és 8-8 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozzák:

18 18 184/2013.(XII.12.) Folyószámlahitel igénybevételéről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2013.(III.14.) rendelet 15. (6) bekezdése alapján január 01-től ,- Ft összegű folyószámlahitel felvételét határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére. 2.) A hitel végső lejárata: december ) A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a hitelt, kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. 4.) A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 5.) A Képviselőtestület hozzájárul a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatása és egyéb támogatások, valamint a helyi adó és gépjárműadó bevételek OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámla-, valamint munkabérhitel szerződésekből eredő tartozások törlesztésére fordítja. 6.) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a hitel, kamata és járulékos költségei visszafizetési kötelezettségeinek biztosítéka a számon létrejött Jelzálogszerződés alapján az OTP Bank Nyrt. javára a fegyverneki (2572/1, 435, 2544/6/A/4, 1209, 2580, 492/A/1, 169, 0216/9, 0216/6, 0105/27, 0105/28, 0141/32) hrsz-ú ingatlan(ok)ra bejegyzett ,-Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjog. 7.) A Képviselőtestület megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben Fegyvernek Város Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a folyószámlahitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse. 8.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, pénzügyi ellenjegyzőt, hogy pénzügyi ellenjegyzéssel a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. E határozatról értesül:

19 19 1.)Képviselőtestület tagjai 2.)Buzás Istvánné dr. jegyző 3.)Tatár László polgármester 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező 5.) OTP NYRT. Szolnok, Szapáry út /2013.(XII.12.) sz. önkormányzati határozat Munkabérhitel igénybevételéről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2013.(III.14.) rendelet 15. (6) bekezdése alapján január 01-től alkalmanként maximum ,- Ft összegű munkabérhitel felvételét határozta el a rendszeres személyi juttatások finanszírozása érdekében. 2.) A hitel végső lejárata: december ) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a hitel végső lejáratáig az OTP Bank Nyrt. azzal a feltétellel biztosítja az újabb hitel folyósítását, ha az előzőleg folyósított hitel a visszafizetésre rendelkezésre álló 30 napon belül maradéktalanul kiegyenlítésre kerül. 4.) A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a hitelt, kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. 5.) A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 6.) A Képviselőtestület hozzájárul a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatása és egyéb támogatások, valamint a helyi adó és gépjárműadó bevételek OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámla-, valamint munkabérhitel szerződésekből eredő tartozások törlesztésére fordítja. 7.) A Képviselőtestület megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben Fegyvernek Város Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a munkabérhitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse.

20 20 8.) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként igénybe vehető munkabérhitel összegét a rendszeres személyi juttatások éves tervezett összegének egy havi mértéke, továbbá a várható következő havi, Fegyvernek Város Önkormányzatot a költségvetési törvény alapján nettó finanszírozásban megillető támogatás összege korlátozza. 9.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, pénzügyi ellenjegyzőt, hogy pénzügyi ellenjegyzéssel a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. E határozatról értesül: 1.)Képviselőtestület tagjai 2.)Buzás Istvánné dr. jegyző 3.)Tatár László polgármester 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező 5.) OTP NYRT. Szolnok, Szapáry út ) napirend: A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról A Pénzügyi Bizottság a megállapodás módosítását javasolja. Hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 186/2013.(XII.12.) sz. A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján a következő határozatot hozza: 1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Szolnok-Abony-Szajol- Rákóczifalva Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár László polgármestert a Társulási Megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Tatár László polgármester Határidő: december 31.

21 21 Értesülnek: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői (A határozat 1. és 2. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 11/A. és 11/B. sz. melléklete tartalmazza.) 17.) napirend: Az Ady E. úti játszótérépítéshez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési hitel igénybevételéről szóló határozat módosításáról Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a határozat módosítását. Buzás Istvánné dr. jegyző: Az előző napirendhez hasonlóan javasolja a határozat 2.) pontjában lévő szöveget módosítani a következőre: A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, pénzügyi ellenjegyzőt, hogy pénzügyi ellenjegyzéssel a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. Kérdés, vélemény nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a módosítással és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 187/2013.(XII.12.) Az Ady E. úti játszótérépítéshez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel igénybevételéről szóló 90/2013.(VI.20.) számú önkormányzati határozat módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 1.) A határozat 4.) pontjában szereplő szöveg az alábbira módosul: A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsön visszafizetésének időtartama alatt a Kölcsönt és járulékait fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja, továbbá a Kölcsön és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékául az OTP Bank Nyrt-re engedményezi a számú elkülönített, zárolt számlára érkező azonosító számú EMVA támogatás összegét, illetve az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a Kölcsön és járuléka erejéig." 2.) A határozat 5.) pontjában szereplő szöveg az alábbira módosul: A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, pénzügyi ellenjegyzőt, hogy pénzügyi ellenjegyzéssel a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.

22 22 3.) A határozat kiegészül a következő 6.) ponttal 6.) A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházáshoz kapcsolódó saját erőt a Kölcsön futamideje alatti mindenkori költségvetéseiben betervezi és biztosítja. E határozatról értesülnek: 1.) Képviselőtestület tagjai 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Pénzügyi csoportvezető, pénzügyi szervező 6.) OTP és Kereskedelmi Bank Szolnok, Szapáry út ) napirend: Hozzájárulás jelzálogjog bejegyzésről Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetért a jelzálogjog bejegyzéssel a határozati javaslatban feltüntetett ingatlanra. Ficsor Dénes: Mekkora területre vonatkozik a jelzálogjog bejegyzés? Tatár László polgármester: A bejegyzés az épületre vonatkozik. Itt is megelőlegező hitelről van szó, az OTP kéri, míg az MVH-től érkező hitel folyósításra kerül, addig is biztosítva legyen. Nagy József: A jelzálogjog bejegyzés a helyrajzi szám szerint az egész területre vonatkozik, a léüzemre is. Tatár László polgármester: Úgy beszélték meg, hogy a területet megosztják, de elképzelhető, hogy ez nem történt meg. Kb. 2 ha területről van szó. Ficsor Dénes: Ezt az összeget az elnyert támogatásból fogják visszafizetni? Tatár László polgármester: Igen, ugyanúgy, ahogy a játszótér vagy az emlékpark esetében, az OTP-vel hitelszerződést kötöttünk és amikor befejeződik a beruházás, utalják részükre a támogatást, visszafizetik ezt az összeget. Buzás Istvánné dr. jegyző: A határozati javaslat 2.) pontjában módosítást javasol az alábbiak szerint: A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a jelzálogszerződés aláírása, pénzügyi ellenjegyzése ügyében eljárjon. Egyéb hozzászólás nincs, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító indítvánnyal és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 188/2013.(XII.12.) sz. Hozzájárulás jelzálogjog bejegyzésről

23 23 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a fegyverneki 0384/23. hrsz-ú ingatlanra ,- Ft összegű jelzálogjog bejegyzésre kerüljön a Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet részére a hitel visszafizetésének időtartamára. 2.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a jelzálogszerződés aláírása, pénzügyi ellenjegyzése ügyében eljárjon. Felelős: Tatár László polgármester Határidő: december 31. Értesülnek: 1.) Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet Dr. Tatár Gábor 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező 19.) napirend: Megállapodás a Törökszentmiklós és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetért a határozati javaslattal. Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosítást javasol a megállapodás záradékának első mondatában az alábbiak szerint: A Társulási Megszüntető Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá, fogadták el előírásait önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosítással és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 189/2013.(XII.12.) sz. Megállapodás a Törökszentmiklós és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Törökszentmiklós és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulást megszüntető megállapodását jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár László polgármestert a Társulást megszüntető megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

24 24 Felelős: Tatár László polgármester Határidő: folyamatos Értesülnek: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Törökszentmiklós és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői (A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza.) 20.) napirend: A Baldácsy Művészeti Egyesület támogatásáról Tatár László polgármester: A tegnapi bizottsági ülésen már említette, hogy a Baldácsy Művészeti Egyesület közhasznúságának megtartására bizonyos szabályoknak meg kell felelnie, ezért az önkormányzat segítségét kérte, erről szól a határozati javaslat. A képviselők hozzászólást nem intéznek, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 190/2013.(XII.12.) sz. A Baldácsy Művészeti Egyesület támogatásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a évi költségvetésének terhére ,- Ft-tal támogatja a Baldácsy Művészeti Egyesületet. 2.) A támogatást az Egyesület a rendezvényeivel kapcsolatosan felmerülő bérleti díjra használhatja fel. E határozatról értesül: 1.) Baldácsy Művészeti Egyesület 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 21.) napirend: Kötelezettségvállalás a Fegyverneki Községi Sportegyesület támogatásáról Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető: Az önkormányzat ,- Ft-ot kiszámlázott az egyesületnek, amelyből ,- Ft-ot a műfüves pálya átadó ünnepségére érkezett meghívottak megvendégelésére költöttek, valamint ,- Ft, amelyet szintén a műfüves pálya kapcsán számlát nyitottak az OTP-nél annak a hitelnek az elbírálására, ami hamarabb vissza lett vonva, mert közben megérkezett az MVH hitel. A számlavezetésre azonban ki kellett

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 77/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. 17/2013.(VI.21.) rend. Balogh Mihályné kinevezéséről a Tiszavirág

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 23/2013.(IX.27.) önk.rend. Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 111/2013.(XI.26.)

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 153/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I- III. negyéves

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 10-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 10-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 10-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 140/2012.(X.10.) sz. önk.hat. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 7/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előzetes

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 53/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. 11/2013.(IV.26.) rendelet A Fegyverneki Rendőrőrs 2012. évi

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 9-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 9-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 9-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 64/2013.(V.9.) sz. önk.hat. A Kistérségi Start mintaprogram BELVÍZ projektelem megvalósítása

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. július 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART,

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. június 26-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ 48/2010. (III.25.)sz. önk.hat. A Fegyvernek Rendőrőrs 2009. évi

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez. elfogadásáról.

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez. elfogadásáról. TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 164/2010.(XI.18.) sz.önk.hat. 165/2010.(XI.18.) sz.önk.hat. 166/2010.(XI.18.) sz.önk.hat.

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. augusztus 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. augusztus 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. augusztus 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 104/2013.(VIII.29.) sz. önkormányzati határozat: Adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel igénybevételéről

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 27-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-én csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének távolléte miatt Papp Róbert Tamás köszönti a megjelenteket és az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének távolléte miatt Papp Róbert Tamás köszönti a megjelenteket és az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013.10.16.-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak: Papp Róbert Tamás, Burján Attila János, Gácsi Jánosné bizottsági, Vízkeleti Lászlóné tag, Tatár László

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.09.28.-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak:burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi Jánosné bizottsági tag, Tatár László polgármester,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 21-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 21-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 21-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 21/2013.(II.21.) sz. önk.hat. A Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/10/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 21-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 495 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011.október 25-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Kiss Csaba Krai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 április 13-án megtartott - üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 21-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől 1 Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 8/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: JEGYZŐKÖNYV Készült 2009. szeptember 1-jén 17. órai kezdettel a zárt ülés folytatásaként a Községházán megtartott NYÍLT üléséről. Napirendi pontok: I. 2009. évi költségvetés végrehajtása beszámoló. A 2009.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 21-én 11.30 órától 12.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ 41/2009.(III. 26.) sz.önk.hat. A Fegyverneki Rendőrőrs 2008. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról.

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. MÁRCIUS 01-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

JEGYZŐKÖNYV FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. MÁRCIUS 01-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL JEGYZŐKÖNYV FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. MÁRCIUS 01-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 01-én tartott

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. DECEMBER 27-én CSÜTÖRTÖKÖN-14 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2006. január 16-i nyilt ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2006. január 16-i nyilt ülésén elhangzottakról 514-2/2007 JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2006. január 16-i nyilt ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Deák Boldizsár Láng András Szántósi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. DECEMBER 16-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. október 21-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. október 21-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. október 21-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Krai Csaba Stumpf

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2010. október 26-án 9,00 órakor megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben