A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!"

Átírás

1 A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) T á rg ysoroza t : 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról Előadó: Pálosi László polgármester 1/b.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Pálosi László polgármester 2.) Előterjesztés az étkezési nyersanyagnorma és fizetendő térítési díjak meghatározása tárgyában Előadó: Molnár Enikő GEI irodavezető helyettes 3.) Előterjesztés Balkány Város Önkormányzat és intézményei évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 4.) Előterjesztés víz- és csatornadíj emelése tárgyában Előadó: Pócsi Rezső a Balkányi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 5.) Előterjesztés a helyi iparűzési adó rendelet módosítása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 6.) Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 7.) Előterjesztés a közterületek használatáról szóló rendelet módosítása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 8.) A Nyír-Flop Kft évi szolgáltatási díjainak előterjesztése tárgyában Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző 9.) Előterjesztés a Balkányi Gazdasági Ellátó Iroda és a József Attila Művelődési Ház és Városi Nyilvános Könyvtár megszüntetésével járó létszámváltozásokról Előadó: Pálosi László polgármester 10.) Előterjesztés könyvvizsgáló megbízása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 11.) Előterjesztés az iskolabusszal végzett szállítási szolgáltatás tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 12.) Előterjesztés a képviselő-testület évi munkatervének elfogadása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 13.) Előterjesztés a Szabolcs Vezér Oktatási Központ Pedagógiai Programjának és az Intézmény Minőségirányítási Programjának módosítása tárgyában Előadó: Szabó Gusztáv SZVOK igazgatója

2 ) Tájékoztató a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről Előadó: a gyermekorvos és a védőnők 15.) Egyebek a.) dr. Budaházi Gusztáv vállalkozó háziorvos nyugdíjazása b.) Együttműködési megállapodás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamarával c.) Komlósi László Balkány, Kállói u. 72. szám alatti lakos kérelme d.) Tóth Sándor piacüzemeltető, valamint a Balkányi Nonprofit Kft. kérelme tárgyában e.) A Balkányi Nonprofit Kft. kérelmei tárgyában f.) Az ÚTON Ifjúsági- Kulturális Egyesület kérelme tárgyában g.) Az Egészségügyi Központ bérleti díjának felülvizsgálata tárgyában h.) A Pharma Medical Zrt. (Balkány, Benedek u. 4.) kérelme tárgyában Kelt.: Balkány, december 21. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

3 - 2 - J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 21-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. szám) Jelen vannak: Pálosi László polgármester, id. Oláh János alpolgármester, ifj. Oláh János tanácsnok, Karsai István, Keszler János, Kiss Sándorné, Néző Ferenc, Papp István, Rácz Imre képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Karóczkai Istvánné jegyző, Kala Margit irodavezető, Tátrainé Tálas Judit irodavezető, Molnár Enikő a Balkányi Gazdasági Ellátó Iroda irodavezető helyettese, Szabó Gusztáv a Szabolcs Vezér Oktatási Központ igazgatója, Pócsi Rezső a Balkányi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Mányák Henrietta védőnő, Tóth Sándor piacüzemeltető, Somogyi Lívia a Balkányi Al-okmányiroda vezetője, Fodor József a Nyír-flop Kft. képviselője, Tonté Sándor Balkány Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának elnöke Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendes testületi ülésen, külön köszöntöm Somogyi Líviát az Okmányiroda képviseletében, és Fodor József Urat a Nyír-flop Kft. képviseletében. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van jelenleg 6 fő, Keszler János és Néző Ferenc képviselők nem jelezték távolmaradásukat, biztosan meg fognak érkezni. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokra az alábbi módosítással. 2.) napirendi pontként tárgyalnánk, Előterjesztés az étkezési nyersanyagnorma és fizetendő térítési díjak meghatározása, előadó: Molnár Enikő GEI irodavezető helyettes, így ettől kezdve a napirendi pontok automatikusan egy számmal emelkednek, továbbá az Egyebek napirendi pontban a.) dr. Budaházi Gusztáv vállalkozó háziorvos nyugdíjazása; b.) Együttműködési megállapodás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamarával; c.) Komlósi László Balkány, Kállói u. 72. szám alatti lakos kérelme; d.) Tóth Sándor piacüzemeltető, valamint a Balkányi Nonprofit Kft. kérelme tárgyában; e.) A Balkányi Nonprofit Kft. kérelmei tárgyában; f.) Az ÚTON Ifjúsági- Kulturális Egyesület kérelme tárgyában; g.) Az Egészségügyi Központ bérleti díjának felülvizsgálata tárgyában; h.) A Pharma Medical Zrt. (Balkány, Benedek u. 4.) kérelme tárgyában című napirendi pontokat. Az általam felsorolt minden egyes napirendi pontot véleményeztek a bizottságok. Kérem a képviselő-testület tagjait, ha a napirendi javaslattal kapcsolatosan kérdésük, észrevételük, javaslatuk van, azt elmondani szíveskedjenek. Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el. Keszler János képviselő órakor megérkezett az ülésterembe.

4 - 3 - Aki a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt el tudja fogadni, és a napirendre történő felvételével egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezze! A képviselő-testület a beterjesztett indítványt 8 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 185/2010.(XII. 21.) számú határozata (Z1) a napirendi javaslatokról A Képviselő-testület a december 21-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja meg: 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról Előadó: Pálosi László polgármester 1/b.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Pálosi László polgármester 2.) Előterjesztés az étkezési nyersanyagnorma és fizetendő térítési díjak meghatározása tárgyában Előadó: Molnár Enikő GEI irodavezető helyettes 3.) Előterjesztés Balkány Város Önkormányzat és intézményei évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 4.) Előterjesztés víz- és csatornadíj emelése tárgyában Előadó: Pócsi Rezső a Balkányi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 5.) Előterjesztés a helyi iparűzési adó rendelet módosítása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 6.) Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 7.) Előterjesztés a közterületek használatáról szóló rendelet módosítása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 8.) A Nyír-Flop Kft évi szolgáltatási díjainak előterjesztése tárgyában Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző 9.) Előterjesztés a Balkányi Gazdasági Ellátó Iroda és a József Attila Művelődési Ház és Városi Nyilvános Könyvtár megszüntetésével járó létszámváltozásokról Előadó: Pálosi László polgármester 10.) Előterjesztés könyvvizsgáló megbízása tárgyában

5 Előadó: Pálosi László polgármester ) Előterjesztés az iskolabusszal végzett szállítási szolgáltatás tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 12.) Előterjesztés a képviselő-testület évi munkatervének elfogadása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 13.) Előterjesztés a Szabolcs Vezér Oktatási Központ Pedagógiai Programjának és az Intézmény Minőségirányítási Programjának módosítása tárgyában Előadó: Szabó Gusztáv SZVOK igazgatója 14.) Tájékoztató a balkányi tanulóifjúság egészségügyi helyzetéről Előadó: a gyermekorvos és a védőnők 15.) Egyebek a.) dr. Budaházi Gusztáv vállalkozó háziorvos nyugdíjazása b.) Együttműködési megállapodás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamarával c.) Komlósi László Balkány, Kállói u. 72. szám alatti lakos kérelme d.) Tóth Sándor piacüzemeltető, valamint a Balkányi Nonprofit Kft. kérelme tárgyában e.) A Balkányi Nonprofit Kft. kérelmei tárgyában f.) Az ÚTON Ifjúsági- Kulturális Egyesület kérelme tárgyában g.) Az Egészségügyi Központ bérleti díjának felülvizsgálata tárgyában h.) A Pharma Medical Zrt. (Balkány, Benedek u. 4.) kérelme tárgyában 1/a.) számú napirend: - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról Előadó: Pálosi László polgármester (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Környezetvédelmi és Mezőgazgasági Bizottság véleményezték. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat ismertetni szíveskedjenek. Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte a napirendet, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Néző Ferenc képviselő órakor megérkezett az ülésterembe. Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:

6 - 5 - A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság abból az okból véleményezte az előterjesztést, hogy a szabadságmegváltás tárgyában hozott döntésünket hiányoltam, amit azóta megkaptam, és ennek a 2.) pontja, tudomásul vette, hogy a Polgármester nem kívánja felvenni a szabadságmegváltás összegét, én itt pontot tennék, és tovább nem olvasnám, hogy a könyvelésben kifizetetlen járandóságként kéri szerepeltetni. Még egyszer elmondanám, a 171/2010.(XI.29.) számú határozatot úgy javasolnám, hogy a Polgármester szabadságáról szóló tájékoztatást tudomásul vette, tudomásul vette továbbá, hogy a Polgármester nem kívánja felvenni a szabadságmegváltás összegét. Így szeretném, ha a képviselő-testület ezt tudomásul venné. Karóczkai Istvánné jegyző: Szeretném felhívni a Képviselő-testületnek a figyelmét, hogy ebben már döntés született az előző képviselő-testületi ülésen azzal a kiegészítéssel, hogy a könyvelésben kifizetetlen járandóságként szerepeltetni kell. Ezzel kapcsolatban, hogy Rácz Imre Képviselő Úr végre megnyugodjon, felhívnám Képviselő Úr figyelmét, hogy kettős mércével mér továbbra is. Amikor megszigorító, illetve csökkentő tényezőkről beszélünk, akkor sorozatban nem szavazza meg, az én szabadság pénzemből pedig ilyen ügyet csinál! Én ezennel hivatalosan is lemondok a szabadságmegváltás pénzemről, nem kívánom felvenni, míg polgármester leszek! Arra kérem Képviselő Urat, hogy ezt vegye figyelembe, és a szavazásoknál azt is vegye figyelembe, hogy én most 1,2 millió forintról mondtam le önként és dalolva, és akkor legyen szíves máskor, ha költségcsökkentés van, figyelembe venni azt, hogy az önkormányzat nehéz anyagi helyzetben van, és ne csak az én szabadság pénzemből kaparásszon! Köszönöm szépen, és szerintem ezzel ezt a témát lezárhatjuk! Tehát, még egyszer megismétlem, nem kívánom felvenni, végérvényesen a szabadságmegváltásomat! Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Rácz Imre képviselő: Köszönöm szépen. Én nem bánnám, ha példát mondana a Polgármester Úr, hogy én ezeket a csökkentéseket mikor nem támogattam. Továbbra sem fogok belemenni Képviselő Úr nézeteibe! A Gazdasági Ellátó Iroda megszüntetését nem szavazta meg Képviselő Úr, 10 millió forinttal kimutathatóan csökkentettük a költségeket. Nem szavazta meg, és nem is szavazza meg az iskolabusszal végzett szállítási szolgáltatásokat, lehet vitatkozni, hogy féléves szinten másfél vagy hárommillió forint, az én szabadságmegváltásomat, ami törvény szerint jár, és törvény szerint kifizethető, kaparászik benne! Köszönöm szépen! Én erről lemondtam, és nem kívánom felvenni! Oláh János alpolgármester: Az elmúlt két évben volt a Pénzügyi Bizottságnak egy felhatalmazása, hogy készítsék el a vagyonkatasztert, illetve szedjék ki, hogyha van ilyen, olyan önkormányzati területeket, amik eladásra kerülhetnek. Ez különböző okok miatt nem lett az elmúlt két évben megcsinálva, én most azt mondom, hogy ezt most újra újítsuk fel azzal a különbséggel, hogy akkor Rácz

7 - 6 - Képviselő Úr volt megbízva, mint az akkori Pénzügyi Bizottság elnöke, de én azt sem bánnám, ha most a két bizottság ezt együttesen elővenné. Karsai István képviselő: Ez folyamatban van már olyan szinten, hogy az önkormányzat megkérte a kivonatokat azokról a területekről, amelyek az önkormányzat tulajdonában vannak, idő nem volt még se a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, se a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről, hogy ebbe belemenjünk, de ha kell, akkor határidőre is úgymond be tudom ezt vállalni, február végére meg tudjuk azt csinálni úgy gondolom, hogy egy olyan területarányosan, meg érték szempontjából pontos listát létrehozzunk az önkormányzat területeiről, egy kimutatást, és a hasznosításáról a későbbiekben döntene a képviselő-testület. Én úgy gondolom, hogy határozati javaslatként mindenképpen el lehet azt fogadni, - a határidőt én mindenképpen azt gondolom, hogy adjuk március 31-ig hogy a képviselőtestület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, valamint a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy a tételes vagyonkatasztert pontosítsa és készítse el; határidő: március 31.; felelős: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke. Van-e még valakinek ezzel kapcsolatosan további kérdése, hozzászólása, javaslata? További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, valamint a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy a tételes vagyonkatasztert pontosítsa és készítse el; határidő: március 31.; felelős: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 186/2010.(XII. 21.) számú határozata (C5) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról A Képviselő-testület: 1.) felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, valamint a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy a tételes vagyonkatasztert pontosítsa és készítse el. Határidő: március 31. Felelős: - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke - a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

8 - 7 - Sajnos nem tudtam részt venni a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésének azon a részén, ahol az okmányirodával kapcsolatos tájékoztatásról volt szó, én azt kérném Elnök Úrtól, mivel Somogyi Lívia, az Okmányiroda vezetője jelen van az ülésen, hogy el is tudjuk engedni, mert gondolom, az ideje, az véges, külön napirendi pontként nem szerepel, csak itt, legyen szíves, tájékoztassa a képviselő-testületet, a Bizottság álláspontjáról. Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Köszönöm szépen. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság meghívta az Okmányiroda Vezető Asszonyt, tájékoztatást szerettünk volna kapni arról, hogy főleg bevételi oldalon milyen forrásai vannak az okmányirodának, hol találkozik a kiadás-bevétel, miben látja esetleg a megoldási lehetőséget. Az Okmányiroda Vezető Asszony erről tájékoztatott bennünket, ezt a tájékoztatást tudomásul vette a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, és javasolja tudomásul vételre a képviselő-testületnek. Köszönöm szépen. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy mennyi az ügyiratszám, mennyi a nagykállói ügyiratszám, milyen az ügyfélforgalom. Ezzel kapcsolatosan megkérném az Okmányiroda Vezető Asszonyt, néhány szóban tájékoztassa a képviselő-testületet. Somogyi Lívia az Al-okmányiroda vezetője: A évben ugye már négy köztisztviselővel dolgozik a Balkányi Al-okmányiroda, ami a papíralapú ügyiratforgalom, az ebben az évben 974 db volt, ugye ezt a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy ezután nem kapunk normatívát. A normatíva csak az okmánykiadások után jár, mint a személyi igazolvány, forgalmi engedély, stb. Abból az idén a kolléganőim 5255 db-ot készítettek, illetve ami az önkormányzat bevétele, az Ft, ami a műszaki címke díjakból, ideiglenes kivonások díjából tevődik össze. És ugye, a legfőbb dolog, a tartozás, ami a évi működést veszélyezteti. Mivel Balkány és Nagykálló szinte egy létszámmal dolgozik, így a kiadás ugyanannyi Nagykállóban is, mint Balkányban. Rácz Imre képviselő: Próbáltunk a bizottsági ülésen afelé menni, hogy csökkenthető ez a kiadás, hogy az önkormányzatnak ne kelljen ennyivel megpótolni, és az Irodavezető Asszony elmondta, hogy ennyi ügyintézéshez kb. 2 főre lenne szükség, akik ezeket a feladatokat el tudnák látni. Nagykállóban három fő látja el majdnem a dupláját. Somogyi Lívia az Al-okmányiroda vezetője: Igen, a bizottsági ülésen ugye úgy hangzott el, hogy nálunk két fő csinál ennyi munkát.

9 - 8 - Rácz Imre képviselő: Nem az a kérdés, hogy ez az al-okmányiroda kell-e ide, mert ez nem kérdés, mert kell, a balkányi lakosság részére ez kell, csak annak a lehetőségét keresni, hogy lehet ezt csökkenteni, felmerült, hogy túl sokan vannak ott, az okmányirodában, mert Balkánynak ennyi lesz a lakossága jövőre is, szóval az ügyintézést nem lehet fokozni, és azt mondani, hogy csináljanak meg többet, mert ennyien laknak Balkányban és környékén. Lehet, hogy ez a szám változik ötvennel vagy százzal, de annyival nem, hogy ezt a nyolcmillió forintot esetleg ki tudjuk egészíteni, és majd nekünk ezen kell elgondolkodni, hogy mivel lehetne ott ezt a tevékenységet bővíteni a négy főre, hogy az bevétel-növekedéssel járjon. Köszönöm szépen. Keszler János képviselő: A gépjármű ügyintézés az az ága tulajdonképpen, amin egy kis nyereség is van, és az itteni alokmányirodában dolgozók is ugye, ők is végeznek ilyen tevékenységet. Somogyi Lívia az Al-okmányiroda vezetője: Ugye, felvetődött a bizottsági ülésen is, hogy hol van az a rengeteg bevétel, amit befizetünk. Az nem az önkormányzat bevétele, az a Magyar Államkincstárnak megy, stb. Keszler János képviselő: Ha a bevétel nem lesz több, akkor rövidre lehet ezt zárni, és akkor itt kimondva, kimondatlanul is, létszámot kell csökkenteni, sajnos. Oláh János tanácsnok: Nekem két kérdésem lenne, az egyik az az e Ft bevétel keletkezik a balkányi alokmányirodában, ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy ez csak a balkányi lakosoktól származó bevétel, vagy az összes bevétel, mindenkinek a bevétele, aki megfordul a balkányi al-okmányirodában? Tehát, értem alatta, hogy mondjuk Nagykállóból is jöhetnek ide, de lehet ott előjegyzés van, itt nem kell előjegyeztetni, vagy a környező településekről is járnak ide, akár Nyíregyházáról is, és hogy ez a bevétel csak a balkányi lakosoktól származik? Somogyi Lívia az Al-okmányiroda vezetője: Ez csak a balkányiaké, direkt a készpénzátutalási megbízáson ezt jelöljük, hogy külön tudjuk választani. Akárhonnan jön az ügyfél, amit itt a kolléganőim csinálnak, az mind benne van. Oláh János tanácsnok: És a másik kérdésem az lenne, hogy Nagykállóban ugye előjegyzéssel dolgoznak, ott hány ügyfelet jegyeznek elő maximum egy napra? Somogyi Lívia az Al-okmányiroda vezetője: Most durva számot fogok mondani, kb ügyet összesen. Oláh János tanácsnok: Mert én tudok olyan esetről, hogy itt egy ügyintéző 29 ügyet csinált egy nap.

10 - 9 - Somogyi Lívia az Al-okmányiroda vezetője: De ez nem mindennapos. Oláh János tanácsnok: Igen, értem. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy nem véletlenül lett ez az alokmányiroda kialakítva, szüksége van rá a településnek és a környező településeken élő lakosoknak, mindenképpen kívánatos lenne a megtartása a továbbiakban, és én azt javaslom a magam részéről, hogy keressük ez ügyben Nagykállóval az együttműködési lehetőségeket, és a partnerségi kapcsolatot próbáljuk előtérbe helyezni, hogy kölcsönösen, mindkét önkormányzat megelégedésére szolgáljon az okmányirodának a működése. Köszönöm szépen. Karsai István képviselő: Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy ha egy okmányiroda létrejön, annak megvan-e a minimális létszáma, hogy hány ügyintézőnek kell lennie? És ha igen, mennyi ez a létszám? Somogyi Lívia az Al-okmányiroda vezetője: Igen. Három fő. Karsai István képviselő: Tehát, ha azt mondom, hogy ha nem Nagykállóhoz tartozna Balkány, hanem saját okmányirodája lenne, akkor is minimum három emberrel kellene működnie. Nekem az a véleményem, hogy annyi munkahellyel csökkentjük itt a létszámot Balkányban, nem nézzük már azt lassan, hogy ezek mögött a számok mögött emberek állnak, és inkább feladatot kellene megpróbálni valamilyen módon hozni, fel fog ez majd merülni mondjuk az iskolánál, fel fog ez merülni mindenfelé, nem azt kellene mindig nézni, hogy leépíteni, hanem valamilyen módon feladatot hozni hozzá, hogy ez megérje, és rentábilis legyen. Én hasonló véleményen vagyok, mint Karsai Képviselő Úr, és határozati javaslatként azt szeretném megfogalmazni, hogy a képviselő-testület 1.) az Al-okmányiroda működésével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette; 2.) felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a Balkányi Al-okmányiroda működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tekintse át; határidő: február 28.; felelős: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke. Ez azt jelentheti, hogy esetleg találunk olyan megoldást, amivel ezt az al-okmányirodát meg tudjuk menteni, ha nem, akkor esetleg ez az egy létszám is szóba jöhet. Van-e még valakinek ezzel kapcsolatosan további kérdése, hozzászólása, javaslata? További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) az Al-okmányiroda működésével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette; 2.) felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a Balkányi Al-okmányiroda működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tekintse át; határidő: február 28.; felelős: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt.

11 A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2010.(XII. 21.) számú határozata (C5) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról A Képviselő-testület: 1.) az Al-okmányiroda működésével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette. 2.) felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a Balkányi Al-okmányiroda működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tekintse át. Határidő: február 28. Felelős: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Megköszönöm Somogyi Lívia Irodavezető Asszonynak, hogy eljött. További szép napot kívánok! Somogyi Lívia a Balkányi Al-okmányiroda vezetője órakor távozott az üléstermből. Van-e még valakinek további kérdése, észrevétele, hozzászólása? További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Kérem, aki a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló előterjesztésben foglaltakat el tudja fogadni, az kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület 9 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta. 1/b.) számú napirend: - Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Pálosi László polgármester (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

12 A napirendet véleményezte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselő-társaimat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e kérdésük, hozzászólásuk, észrevételük? Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. Kérem, aki a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul tudja venni, az azt kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 9 igen szavazattal a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2010.(XII. 21.) számú határozata (C5) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról A Képviselő-testület: 1.) a 146/2010.(XI.15.), a 148/2010.(XI.15.), a 150/2010.(XI.15.), a 156/2010.(XI.15.), a 157/2010.(XI.29.), a 161/2010.(XI.29.), a 162/2010.(XI.29.), a 163/2010.(XI.29.), a 164/2010.(XI.29.), a 166/2010.(XI.29.), a 169/2010.(XI.29.), a 170/2010.(XI.29.), a 172/2010.(XI.29.), a 173/2010.(XI.29.), a 174/2010.(XI.29.), a 177/2010.(XI.29.) számú határozatokra adott jelentést elfogadta. 2.) az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló tájékoztatást tudomásul vette. 2.) számú napirend: - Előterjesztés az étkezési nyersanyagnorma és fizetendő térítési díjak meghatározása tárgyában Előadó: Molnár Enikő GEI irodavezető helyettes (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

13 Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, a rendelet-tervezetet javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Keszler János képviselő: Szerintem érdemes lenne elgondolkodni ezzel az étkeztetéssel kapcsolatban a rászoruló gyerekek részére, hogyha felvennénk a kapcsolatot Hegedűs Zsuzsa Szociológus Asszonnyal, akinek van egy alapítványa, és itt Csengerben is elég jól működik ez, ők hozták létre a Szociális Bolthálózatot is, neki is tevékeny része volt benne, és ő is a sajt- és gyümölcsfélékre helyezi a hangsúlyt, és azokat támogatják, és én egy nagyon jó dolognak tartom. Ő azt mondja, közpénzből közétkeztetést, eredmény nélkül nyilván, mert ez nem nyereségorientált. Nonprofit szervezeteken, civil szervezeteken, alapítványokon keresztül ez működik, és érdemes lenne vele felvenni a kapcsolatot. Én ismerem a Szociológus Asszonyt, és ismerem az ő módszereit is, és én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy nekünk fel kell venni vele a kapcsolatot, szerintem látva azt az energiát, és látva azt a tettre készséget a helyi vállalkozókat anélkül is be tudjuk vonni. Tehát, ha okosan akarnak gazdálkodni, akkor mindenképpen a helyi gazdálkodókat kell, és a helyi terményeket kell megvásárolni, és ezzel természetesen tudunk spórolni. Tehát, a Hegedűs Zsuzsa is ezt csinálja, a környékről összeszedi a gazdákat, kinek mi van, és azt próbálja meg valamilyen szinten kezelni, és ezeket felvásárolni, nekünk már most is vannak gazdáink, akik szállítanak be, én csak azt tudom mondani, hogy akinek van terménye, és aki be akar szállítani a konyhára, az keresse meg a Pénzügyi Irodavezető Asszonyt és az élelmezésvezetőt, hogy nyugodtan szállíthat be, és biztos vagyok benne, hogy olcsóbb, és jobb minőségű terméket kapunk akármelyik nagyobb cégnél. Van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása, javaslata? További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Aki egyetért Balkány Város Önkormányzata által fenntartott szociális, nevelési és oktatási intézményekben az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról és a fizetendő térítési díjról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:

14 Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010.(XII.21.) számú önkormányzati rendelete (L3) Balkány Város Önkormányzata által fenntartott szociális, nevelési és oktatási intézményekben az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról és a fizetendő térítési díjról Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 115. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 147. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési térítési díjainak helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Képviselő-testület az egyes nevelési, oktatási és szociális intézményekben az alábbi élelmezési nyersanyagköltséget állapítja meg: ÁFA-val növelt Megnevezés Nyersanyagnorma ÁFA (25 %) összeg Óvodai ellátás tízórai ebéd uzsonna X étkezés tízórai ebéd uzsonna Időskorúak napközi otthonos ellátása - ebéd Munkahelyi vendéglátás - ebéd Vendégebéd - ebéd A Képviselő-testület az egyes nevelési, oktatási és szociális intézményekben fizetendő étkezési térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg: ÁFA-val növelt összeg Megnevezés Térítési díj ÁFA (25 %) Óvodai ellátás tízórai ebéd uzsonna Étkezés tízórai ebéd uzsonna Időskorúak napközi otthonos ellátása - ebéd Munkahelyi

15 vendéglátás * - ebéd Vendégebéd * - ebéd * A hivatali étkezők térítési díja 68 % rezsiköltséget, míg a vendégebéd térítési díja 100 % rezsiköltséget tartalmaz. 3. Az étkezési szolgáltatás igénybevételét, valamint arról történő lemondást a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodájánál az élelmezést megelőző nap 10 óráig be kell jelenteni. Az igénybejelentés elmulasztása esetén nem jogosult az étkezésre az igénybevevő, illetve lemondás elmulasztása esetén a térítési díjat az igénybe nem vett szolgáltatásra is meg kell téríteni. 4. Az étkezési térítési díjak befizetése minden étkezési forma esetében a tárgy hónap 10-e. 5. (1) Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2009.(XII.15.) számú rendelete. Pálosi László polgármester Karóczkai Istvánné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve 20. napján. Balkány, 20.. Karóczkai Istvánné jegyző

16 ) számú napirend: - Előterjesztés Balkány Város Önkormányzat és intézményei évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, a rendelet-tervezetet javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. Van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Molnár Enikő a GEI Irodavezető helyettes órakor távozott az ülésteremből. Aki egyetért a Balkány Város Önkormányzat és intézményei évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározásáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:

17 Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010.(XII.21.) számú önkormányzati rendelete (B3) Balkány Város Önkormányzat és intézményei évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározására Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 76. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a évi költségvetés elfogadásáig: a.) Balkány Város Önkormányzata bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait teljesítse. b.) az intézmények finanszírozását a évi eredeti működési célú költségvetési támogatás szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal növelt / csökkentett időarányos részének megfelelő összegben biztosítsa. Az időarányos támogatás kizárólag a közalkalmazottak és köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglalt illetményemelések ide értve a soros előrelépések miatti átsorolásokat is miatt léphető túl. c.) a non-profit szervezetek számára nyújtandó támogatás kiutalására a évi költségvetés elfogadását követően, az e célra képzett előirányzat felosztása alapján, a költségvetési rendeletben foglalt szabályozás szerint kerülhet sor. d.) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a évi előirányzatmaradványaik terhére kifizetést kizárólag a évi, írásos kötelezettségvállalással le nem kötött működési jellegű előirányzat-maradványok az átmeneti gazdálkodás során nem használhatók fel, azokra új kötelezettség nem vállalható. e.) a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai működési bevételeit és a helyi adóból származó bevételeket beszedje és a működési kiadásokat teljesítse. f.) a évben megkezdődött beruházásokhoz kapcsolódó kifizetéseket a szerződések szerinti ütemezésekhez igazodóan, valamint a támogatás kiutalásának megfelelően kell teljesíteni. g.) a beruházások előkészítésére / folytatására a évi előirányzat terhére a költségvetési törvényben meghatározott egyszerű közbeszerzési értékhatárig, de legfeljebb a évi eredeti előirányzatának időarányos összegéig vállalhat kötelezettséget. (2) A fentiekben kapott felhatalmazás alapján beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni. 2. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit Balkány Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáig kell alkalmazni. Záradék: Pálosi László polgármester Karóczkai Istvánné jegyző

18 A rendelet kihirdetve 20.. napján Balkány, 20.. Karóczkai Istvánné jegyző 4.) számú napirend: - Előterjesztés víz- és csatornadíj emelése tárgyában Előadó: Pócsi Rezső a Balkányi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság véleményezték. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat ismertetni szíveskedjenek. Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte a napirendet. Az alapdíjat nem javasolja emelni a képviselő-testületnek, a lakossági ivóvíz tekintetében 9 %-os emelést javasol két lépcsőben július 1-jéig 5 %, ezután 4 %-os emelésről lenne szó. Ugyanez közületi vízdíj esetében 9 %, de ott egy összegben történne január 1-jétől az emelés. A lakossági szennyvíz esetében 25 %-os emelést javasol a Bizottság egy összegben, január 1-jétől. Ugyanitt, a közösségi felhasználók esetében, és ipari felhasználók esetében 15 %-ot javasol. A vállalkozók díja sokkal nagyobb volt már eddig is, mint a lakossági díj. Közkifolyók esetében 5 % január 1-jétől június 30-ig, és 4 % július 1-jétől az emelés. Szippantás esetében meghatározta a képviselő-testület a belvízhelyzetre való tekintettel az 50 %-ot, ez június 30-ig maradna, viszont a szippantás díját önköltségi díjra, Ft-ra javasolja felemelni a képviselő-testületnek. Köszönöm szépen. Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, információ hiányában nem tudott dönteni, a Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatója a bizottsági ülésen nem tudott részt venni, kérdések merültek fel, így a döntést a képviselő-testületre bízza. És hiányolta a Bizottság, hogy van a Nonprofit Kft-nek egy Felügyelő Bizottsága, hogy ez a Felügyelő Bizottság véleményezte-e, jóváhagyták-e ezt az emelést? Azért a Felügyelő Bizottságnak egy véleményezési joga kellene hogy legyen ebben a díjemelésben, és én most szerencsésebbnek találtam volna, hogyha lezártuk volna ezt az évet, és akkor vagy lett volna egy veszteség vagy nyereség, és akkor beszélnénk díjemelésről, mert előállhat az, hogy több millió forinttal zárja a Kft. ezt a évet Pócsi Rezső a Balkányi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Sajnos nem. Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: Azt mi nem tudhatjuk, akkor a díjemelést meg már elfogadjuk itt decemberben, hogy hogy akarjuk ezt jövőre. Egy kicsit elé szaladt Ügyvezető Igazgató Úr a dolgoknak. Van a Kft-nek más lehetősége, hogy az előadott számok megállják a helyüket, vagy akkor mire Pócsi Rezső a Balkányi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója:

19 A bevétel-növekedésre? Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: Most végül is a bevétel-növekedést, 15 %-os emelés helyett 10 %-kal javasolja az Elnök Úr elfogadni, és az 5 %-ot Ügyvezető Igazgató Úr miből tervezi pótolni? Vagy beéri ennyivel is, ha ennyit fogad el a képviselő-testület? Lazán kezeli szerintem a képviselő-testület is, ilyen számok nélküli dolgokba megy bele, meg talán az Ügyvezető Igazgató Úr is, mert hogyha ennyiből nem lehet, akkor lehet ennyiből is? 90 %-os emelés helyett 25 %, és az is jó? Egy kicsit, az ilyet már nem hiszem el. Köszönöm. Van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Karsai István képviselő: Az, hogy lazán kezeljük, visszautasítom! Mindenképpen ezek a számok a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén egyeztetett százalékok, meg lehet kérdezni természetesen, a Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója is ezekkel a százalékokkal történő emelés esetében tudja biztonsággal üzemeltetni a Nonprofit Kft-t. Természetesen, itt esetleg olyan betervezett fejlesztések fognak elmaradni, amit hogyha nagyobb mértékű emelés lett volna, meg tudja csinálni. Természetesen, az alapellátást ez nem veszélyeztetheti. Köszönöm. Oláh János alpolgármester: Mindenki előtt tiszta és világos, hogy milyen lemaradásban van a Kft. A Vízmű-telepnek a rendbetétele milliókat visz el. Volt két-három olyan előre nem látott dolog a Vízmű-teleppel kapcsolatban az elmúlt hónapokban, amikor a Görgey úti, illetve a Kossuth úti átemelőt teljesen fel kellett újítani, amik milliós nagyságrendűek voltak mind a két esetben. Illetve voltak olyan esetek, tartalék szivattyúk voltak, ezeket mindet fel kellett újítani, amik szintén milliós nagyságrendek. Illetve olyan eszközöket kellett még beszerezni, amik már ezt a szolgáltatást, amit a Kft-nek el kell látni, már képtelen volt ellátni, például a kisteherautó, vagy még sorolhatnám. Nagyon jól tudjuk azt, hogy Balkányban a vízóra lecserélés, az a mai napig nincs megoldva, sokkal-sokkal többet kellene évente bevizsgáltatni és lecseréltetni, mint amennyi jelenleg is történt, vagy ami tervezve van. Tudjuk azt, hogy fel kellene újítani azokat a rendszereket, amivel egy csőtörés esetén ki lehet zárni a terület egyes szakaszait, ezeket rendbe kellene tenni ahhoz, hogy ez működjön. Ha most arról döntünk, hogy 9 vagy 10 %, akkor nagy valószínűséggel, ezek a dolgok szintén újra háttérbe fognak kerülni, mert akkor ezekre nem fog telni. Ha a 15 %-ot szavazzuk meg, akkor abból már érzékelhetően is javulna a feltétel, ettől függetlenül én is azt mondom, hogy a lakosságot ne terheljük agyon, maradjunk a 9 %-nál, viszont én azt egyszeri emelésnek javasolnám, ne legyen az, hogy most emelünk januártól, júliustól megint emelünk. Még azt is kalkuláljuk bele, hogy a 9 %-nak a fele csak az infláció, tehát igazából az a 9 %, az csak 4,5 %. A másik az, amit én javasolnék, hogy az 50 %-os szippantás, tehát aki már egyszer szippantott, és a következő már 50 % legyen, ez nem biztos, hogy jó. Ha nem alakítunk rajta, akkor továbbra is veszteséges lesz. Rengeteg szippantást megcsinált egyébként a Kft., a belvízproblémák esetén, nem is tudom, milyen nagyságrendben lehetne azt most meghatározni, hogy hány szippantást végzett el, és azt teljesen ingyen csinálta. Tehát, én azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a két javaslatomat fontolják meg, és én javasolnám így elfogadni.

20 Rácz Imre képviselő: Azt szeretném javasolni, hogy a Felügyelő Bizottság véleményezze az előterjesztést. Én úgy gondolom, hogy most kell ebben döntenünk, nem kell ezt halasztgatnunk. Egyetérthetünk abban, hogy a Felügyelő Bizottságnak véleményeznie kell. Azt ne felejtsük el, hogy nehogy úgy álljunk fel az asztaltól, hogy nem lesz megszavazva semmilyen emelés, mert akkor úgy járhatunk, mint éveken keresztül, hogy egyszerre magas összeget kell majd emelni. Én egyetértek a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a 9 %-os díjemelési javaslatával. A szippantással azért nem, mert itt a belvíz nyárig még biztosan nagyon sok gondot fog okozni. Tehát, én úgy gondolom, hogy nyárig, tehát június 30-ig még biztosan nem szabad eltörölni ezt az 50 %-os kedvezményt, inkább azt mondom, hogy emeljük fel Ft-ra, és akkor ezt függesszük fel június 30-ig a belvízveszély miatt, mert várható a további szippantás a belvíz miatt. De akkor is, én úgy gondolom, hogy egy felelős ügyvezetőnek tudnia kell azt január 1-jén, hogy milyen bevételre számíthat. Ebben most döntenünk kell mindenképpen, akkor tud ő is a továbbiakban számolni, hogy ennyi bevétele lehet, ha ennyi bevétel van, milyen kiadásokat kell visszafogni, melyek azok a kiadások, amiket halasztani lehet, vagy kell a bevétel arányában. Tehát, én arra kérek mindenkit, hogy jól gondolja meg a döntését, és lehetőség szerint emeljünk mindenképpen, hogy a Kft. működőképes maradjon. Egy biztos, hogy nálunk a legalacsonyabb a víz- és szennyvízdíj még az emelés után is. Én megkérdezem Ügyvezető Igazgató Urat, hogy elfogadhatónak tartja-e azt, hogy Ft/hó + Áfa június 30-ig a szippantás, az 50 % kedvezmény június 30-ig megmaradjon? Pócsi Rezső a Balkányi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Megpróbálom ebből megoldani, mert sajnos nagyon sokan vissza is élnek vele. Ezzel is tisztában vagyunk, de nagyon sok embernek pedig szüksége lesz rá. Rácz Imre képviselő: Köztes megoldásként szeretném javasolni, hogy akkor most emeljük 5 %-kal, és amikor a Felügyelő Bizottság jóváhagyja, az éves beszámoló elkészül, az most úgy sem befolyásolja a bevételt, mert az 5 %-ot úgyis január 1-jétől kapná, a bevétel ugyanannyi lenne, azután hagynánk jóvá a másik 5 %-ot. Ha emelünk, akkor emeljünk egyszerre. Oláh János tanácsnok: Én is egyetértek ezzel, ha emelni kívánjuk, akkor az január 1-jei hatállyal legyen, ne csúsztassuk jobbra-balra. Ha most nem döntünk benne, akkor a Kft-nek megint bevétel kiesése lesz, és az sem lenne igazán szerencsés dolog, hogyha a Kft-nek nem biztosítanánk a normális működését, értem alatta, hogy év végére legalább valamilyen minimális nyereséget termeljen, vagy legalább nullán működjön a Kft-nek. Tehát, ha bármire pályázni szeretnénk a Kft-vel, akkor mindenképpen érdekünk az, hogy valamiféle nyereséget produkáljon az a Kft. És én amellett vagyok, hogy egyszerre emeljünk, most január 1-jétől, és akkor az 9 % legyen, a szennyvizet pedig, ahogy az már elhangzott, Ft + Áfa, ez is január 1-jétől, és az 50

21 %-ot meghagyhatjuk a Polgármester Úr javaslata szerint, a belvízre való tekintettel június 30-ig. Köszönöm szépen. Dr. Budaházi Gusztáv vállalkozó háziorvos órakor megérkezett az ülésterembe. Karsai István képviselő: Annak kellene utánanézni véleményem szerint, hogy kötelező-e véleményeznie a Felügyelő Bizottságnak a díjemelési javaslatot, ha igen, akkor össze kell hívni a Bizottságot, ha nem, akkor mehetünk tovább, szavazhatunk az emelésről. 10 perc szünetet rendelek el órakor. Szünet. Szünet után (14 22 óra). Folytatnánk a testületi ülést. A Felügyelő Bizottság köteles a taggyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai kérdést megtárgyalni, szerintem bármilyen emelés lényeges üzletpolitikai kérdés, így utasítottam az Ügyvezető Igazgató Urat, hogy máris hívja össze a Felügyelő Bizottságot, és reményeim szerint a testületi ülés végéig megtárgyalja a Felügyelő Bizottság az előterjesztést. Én arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, még a mai nap, de később tárgyalja, és határozzon benne. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta. Köszönöm szépen. Tehát, a napirendi pont tárgyalását a képviselő-testületi ülés végén, utolsó napirendi pontként folytatja. Oláh János tanácsnok órakor távozott az ülésteremből. 5.) számú napirend: - Előterjesztés a helyi iparűzési adó rendelet módosítása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság véleményezték. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat ismertetni szíveskedjenek. Karsai István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

22 A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte a napirendet, a rendelettervezetet javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek, és egyben felkéri a jegyzőt, hogy a következő ülésre a befizetett 20 %-ról adjon felvilágosítást. Rácz Imre a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést. A rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. És javasolja a képviselő-testületnek felkérni a Jegyző Asszonyt, hogy az iparűzési adó felajánlott részéről adjon tájékoztatást, és az elmaradt kifizetésekről gondoskodjon. Köszönöm szépen. Az Iparkamara szakvéleményét mindenki megkapta, lényegében nincs kifogása az Iparkamarának ezzel a módosítással kapcsolatban. Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Oláh János tanácsnok órakor visszaérkezett az ülésterembe. Aki egyetért a helyi iparűzési adóról szóló 32/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:

23 Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010.(XII.21.) számú önkormányzati rendelete (E4) a helyi iparűzési adóról szóló 32/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A helyi iparűzési adóról szóló 32/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet 9. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az adóalanya amennyiben a határidőre bevallott és befizetett iparűzési adója eléri vagy meghaladja az Ft-ot külön írásbeli nyilatkozatban rendelkezhet az iparűzési adója 20 %-ának Ft-ra kerekített értékéről, melynek maximális összege nem haladhatja meg a Ft-ot és a felajánlások összege nem lehet magasabb a költségvetési rendeletben a civil szervezetek támogatására megállapított összeg 20 %-ánál. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. 2. Pálosi László polgármester Karóczkai Istvánné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve 20. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Balkány, 20.. Karóczkai Istvánné jegyző

24 Rátérnénk a két bizottság javaslatára. Megadom a szót Jegyző Asszonynak, tájékoztassa a Képviselő-testületet a befizetésekről. Karóczkai Istvánné jegyző: Utasítottam a kollégámat, pontosan kiszámolta, a Pénzügyi Irodavezető Asszony mindjárt behozza a kimutatást, pontosan, összegszerűen. Négy Kft. volt, akik ajánlottak fel összeget, és összegszerűen mindjárt meg fogom tudni mondani, hogy melyek voltak ezek, és kinek ajánlották fel. Rácz Imre képviselő: Az elmaradtra gondol a Jegyző Asszony? Karóczkai Istvánné jegyző: Nem. A évre. Rácz Imre képviselő: Én az elmaradtra gondoltam, a évi még nem elmaradott. Képviselő Úr, a 2008-ast, 2009-est, 1946-ost ne kérje! Lezárt gazdasági évünk van, a évvel kapcsolatban pedig ismeri a képviselő-testület a pénzügyi helyzetünket, akkor ha abban döntenek, hogy fizessük ki, akkor mi kifizetjük, csak mondja meg a testület, hogy mit ne fizessünk ki. Akkor költséghelyet kell mondani, hogy minek a terhére fizessük ki, amikor a Gazdasági Ellátó Irodánál itt áll 30 millió forint kifizetetlen számla sorban, akkor egy 20 %-os helyi adó felajánlást utólag több éven keresztül, én megkockáztatom, hogy nem fogom tudni kifizetni, ha a képviselő-testület akarja, vissza fogom hozni újra, ha kell, két ülés közöttiben is, mert az önkormányzat érdekeit súlyosan sérti. Amikor úgy állunk, hogy fizetni kell a villanyt és a gázt, és nagyon jól tudja a képviselő-testület, hogy áll az önkormányzat, akkor itt követelni, hogy bármit is kifizessünk Fizetünk mindent szépen sorban, itt volt az előbb az okmányiroda vezetője, nekik is tartozunk, őket is fizetnünk kell. Jelenleg nem tudom, hogy miből, de fizetnünk kell. De engem vagy a Jegyzőt, vagy a Pénzügyi Irodavezetőt utasítani bármire is, hogy ezt ki kell fizetni, ezt nem lehet. Rácz Imre képviselő: Én nem utasítottam, Polgármester Úr. Hanem? Ez hangzott el a határozati javaslatban. De hogyan gondoskodjunk, amikor kifizetetlen számláink vannak?

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének a. ) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 29. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. január 26. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

5.) Balkány Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában

5.) Balkány Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 27-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.)

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 16-án megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

T á rg ysoroza t : 4/a.) Költségvetési rendelet megalkotását megalapozó rendelet megalkotása tárgyában - oktatással kapcsolatos döntések

T á rg ysoroza t : 4/a.) Költségvetési rendelet megalkotását megalapozó rendelet megalkotása tárgyában - oktatással kapcsolatos döntések A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Pálosi László polgármester

Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 30-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 2-1/ 2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-24/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 4/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 13-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. december 18-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 14. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Bakné Répási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/12/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: Határozatai: 101--102 T á r

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Ebesi Polgármesteri Hivatal, tanácsterem (Ebes,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-286/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. november 13-án megtartott képviselő-testületi nyílt üléséről, Balatonfüred,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. március 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 34-45 /2011. (III. 30.) Perkáta, 2011. március 30.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 34-45 /2011. (III. 30.) Perkáta, 2011. március 30. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 30-án (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 34-45 /2011.

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 555 PH-18850/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve.

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. 6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 12-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (111-112) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés víziközmű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. április 12-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Petőné Papp Margit, Tóth Lajos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben