J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta, Dózsa Gy. út 2.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia alpolgármester Angalét József, Gyüre Pál, Magoss György, Molnár István, Németh László, Simon László Karsainé Magyar Ildikó jegyző. A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú melléklete. A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. Az ülésről távollétét nem jelezte: Botka Sándor és Marton László képviselő. Az ülésről távollétét jelezte: Kocsi János polgármester, Agonács Lászlóné és Kiss Gábor képviselő. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület képes, a megválasztott 12 fő képviselő közül 7 képviselő jelen van. A kiadott napirendi pontok közé kéri 10./ napirendi pontként felvenni az Alap Alapítvány kérelmét. Kéri aki a kiegészítéssel a mai napirendi pontokat elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 7 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 95/2014. (IV.17.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t Napirendi pontok: 1./ A évi költségvetési rendelet módosítása 2./ A pénzbeli és természetben nyújtott és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása 3./ A nagykátai gyógyfürdő igénybevételéről szóló rendelet módosítása 4./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

2 5./ A Városi Könyvtár és Művelődési Központ és Tájház vezetőjének létszám változás iránti kérelme 6./ Pályázat benyújtása térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 7./ A Tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztés érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására című pályázatra (eszközbeszerzés) érkezett ajánlatok elbírálása 8./ Városgazdálkodási Szervezet igazgatójának kérelme gépjármű értékesítésére 9./ Bodon Gábor kisajátított ingatlanra vonatkozó visszavásárlási kérelme 10./ Az Alap Alapítvány kérelme 1./ Napirendi pont A évi költségvetési rendelet módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy a évi költségvetési rendelet a januárban lebonyolított időközi választás, valamint az április 6-án megtartott országgyűlési képviselők választására kapott központi költségvetési normatívával került bevételi és kiadási oldalon is módosításra. Jelzi, hogy a kiküldött költségvetési rendelet-tervezet 1. c) pontjában a bevételek és kiadások összesített különbsége Ft-ban került megállapításra, mely összeg betűvel nem helyesen került feltüntetésre, gondoskodjanak a javításáról. Megadja a szót Molnár István képviselő úrnak a Pénzügyi Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Molnár István: A rendeletmódosítást a bizottságok összevont ülésen tárgyalták, melyet a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, a Településfejlesztési és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasol. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs kéri, aki elfogadja a rendeletmódosítást kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 7 igennel, nem szavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 2

3 3/2014. (IV.18.) rendelet Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a 3/2014. (IV.18.) önkormányzati rendeletet a város évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.4) önkormányzati rendelet módosításáról, mely az eredeti jegyzőkönyv mellékletét képezi. 2./ Napirendi pont A pénzbeli és természetben nyújtott és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy a rendelet 7. (1) bekezdés a) pontján módosítani szükséges, mert nem lehet előírni, hogy az ápoló és az ápolt tartózkodási helye azonos legyen, ezért 7. (1) bekezdés a) pontja a módosítást követően feltéve, hogy az ápoló nagykátai lakos és alkalmas az ápolt ápolására. szövegrészt fogja tartalmazni. Megadja a szót Molnár István képviselő úrnak a Pénzügyi Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Molnár István: A rendeletmódosítást a bizottságok összevont ülésen tárgyalták, melyet a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, a Településfejlesztési és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasol. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs kéri, aki elfogadja a rendeletmódosítást kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 7 igennel, nem szavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 4/2014. (IV.18.) rendelet Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a 4/2014. (IV.18.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely az eredeti jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3./ Napirendi pont A nagykátai gyógyfürdő igénybevételéről szóló rendelet módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Az előző képviselő-testületi ülésen már kérte a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a strandfürdőt úszás céljából újból 6 órától lehessen igénybe venni. Az önkormányzati rendelet 6. (4) bekezdése a módosítás után a következőképpen hangzik: Úszás céljából a strandfürdőt igénybe lehet venni a nyitvatartási napokon 6 órától 8 óráig 1 óra időtartamban úszóbérlettel, illetve úszásra szóló füzetjeggyel. Megadja a szót Molnár István képviselő úrnak a Pénzügyi Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Molnár István: A rendeletmódosítást a bizottságok összevont ülésen tárgyalták, melyet a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, a Településfejlesztési és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasol. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs kéri, aki elfogadja a rendeletmódosítást kézfelemeléssel jelezze azt. 3

4 A Képviselő-testület 7 igennel, nem szavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 5/2014. (IV.18.) rendelet Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta az 5/2014. (IV.18.) önkormányzati rendeletét a nagykátai gyógyfürdő igénybevételéről szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely az eredeti jegyzőkönyv mellékletét képezi. 4./ Napirendi pont A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e eddig csak a belső ellenőrzési feladatok ellátását tartalmazta, melyet társulásos formában a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott gazdasági társaság lát el. Az SZMSZ azonban nem tartalmazta részletesen a belső ellenőr feladatait, ezért szükséges módosítani azt. Az SZMSZ-ben az Országos Választási Iroda megnevezés helyébe a Nemzeti Választási Iroda megnevezés kerül, valamint átvezetésre kerül az önkormányzat gazdasági társaságai közül a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. névmódosítása. Megadja a szót Molnár István képviselő úrnak a Pénzügyi Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Molnár István: A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítását a bizottságok összevont ülésen tárgyalták, melyet a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, a Településfejlesztési és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasol. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs kéri, aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítását kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 7 igennel, nem szavazat, tartózkodás nélkül az alábbi ot 96/2014. (IV.17.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 70/2011. (IV.28.) számú ával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) április 1-ei hatállyal módosítja és a hoz mellékelt egységes szerkezet szerint fogadja el. 5./ Napirendi pont A Városi Könyvtár és Művelődési Központ és Tájház vezetőjének létszám változás iránti kérelme (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: A Városi Könyvtár és Művelődési Központ és Tájház vezetőjének kérelme az előző képviselő-testületi ülésen lekerült a napirendről, mert az előterjesztés pontosításra szorult. Igazgató asszony kérelmezte 1 fő részmunkaidős munkavállaló teljes munkaidőben történő foglalkoztatását és illetményét munkáltatói döntés alapján bruttó Ft-ban kívánja megállapítani. Megadja a szót Molnár István képviselő úrnak a Pénzügyi Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. 4

5 Molnár István: Az intézményvezető kérelmét a bizottságok összevont ülésükön tárgyalták. Az előterjesztésben szereplő i javaslatok közül a 2. számú i javaslatot a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal a Településfejlesztési és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Előterjesztőként a 2. számú i javaslat elfogadását támogatja, mely szerint az intézményvezető által kért részmunkaidős teljes munkaidőben történő foglalkoztatását engedélyezik, melynek eredményeként az intézmény teljes munkaidős engedélyezett létszámkerete 9 főben kerül megállapításra, valamint az ehhez szükséges 7 havi előirányzatot az intézmény részére az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék terhére boztosítja. Így a május 1-jétől foglalkoztatott 1 fő munkabérét besorolási bérének megfelelően állapítja meg. Kéri aki a i javaslatot elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 7 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 97/2014. (IV.17.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Könyvtár és Művelődési Központ és Tájház vezetőjének kérelmét az abban foglalt indokokra tekintettel részben elfogadja. Az intézményvezető által kért létszámemelést elfogadja melynek megfelelően az intézmény engedélyezett létszámát május 01. napjától az alábbiak szerint határozza meg. Teljes munkaidős engedélyezett létszámkeret: 9 fő Részmunkaidős engedélyezett létszámkeret: 0 fő A létszámemeléshez szükséges 7 havi előirányzatot - törvény szerint járó illetményre - az intézményfinanszírozás emelése mellett személyi juttatásokra ,- Ft összeggel, járulékokra további ,- Ft értékben biztosítja. A szükséges pénzeszközt az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott általános tartalék terhére biztosítja. A fenti előirányzat a törvényben meghatározott kötelező illetmény forrásául szolgál, munkáltatói döntésen alapuló emelésre nem ad lehetőséget. Felhatalmazza a polgármestert a jelen ban a Városi Könyvtár és Művelődési Központ és Tájház részére jelen ban megállapított előirányzatok módosult összegének a város évi költségvetésérő szóló rendeletben történő átvezetésére. 6./ Napirendi pont Pályázat benyújtása térfigyelő kamerarendszer kiépítésére (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy a tavalyi évben az önkormányzat már pályázott térfigyelő kamerarendszer kiépítésre, sajnos a pályázat forráshiány miatt elutasításra került. A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján nyílt pályázati lehetőség térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. A pályázat beadási határideje április 24., a támogatás mértéke 100%-os. 5

6 Megadja a szót Molnár István képviselő úrnak a Pénzügyi Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Molnár István: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal a Településfejlesztési és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a pályázat benyújtását. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Kéri aki a pályázat benyújtásával egyetért kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 7 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 98/2014. (IV.17.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM. rendelet pályázatára. A 100 %-os támogatási intenzitású pályázati támogatást Nagykáta belterületén megvalósuló térfigyelő kamerarendszer kiépítésére kívánja igényelni. A tervezett beruházás értéke br Ft, azaz Tizenkétmillió-háromszáznégyezerkilencvenkilenc forint. A pályázat megvalósítási helyszíne Nagykáta Város belterülete. 7./ Napirendi pont A Tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztés érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására című pályázatra (eszközbeszerzés) érkezett ajánlatok elbírálása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy az előterjesztés három i javaslatot tartalmaz. A 26/2014. (II. 12.) számú képviselő-testületi ban elírásra került az ajánlat bekérésre megjelölt egyik cég az AGROKOLT EXPORT-IMPORT Kereskedelmi Kft. neve, mely helyesen AGROWOLF Kft. Az első i javaslatban a 26/2014. (II.12.) számú i javaslat módosítására kerül sor. A második i javaslattal kerül megállapításra az érvényes ajánlatot benyújtó cég. A meghívásra került 3 cég közül csak egy cég, az AGROWOLF Kft. nyújtott be ajánlatot, mely ajánlat a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelt. A nyertes ajánlattevő ajánlati ára: Ft. A harmadik i javaslattal az önkormányzat az eszközök beszerzésére a támogatási cél megvalósítása érdekében Ft önerőt biztosít a évi költségvetésében. Megadja a szót Molnár István képviselő úrnak a Pénzügyi Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Molnár István: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, a Településfejlesztési és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja mindhárom i javaslatot. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Kéri aki az első i javaslatot elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület 7 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 6

7 99/2014. (IV.17.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2014. (II.12.) számú képviselőtestületi át az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület a három árajánlatot az alábbi cégektől kéri be: 1. ALFA-GÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Békéscsaba, Szarvasi út AGROWOLF Kft Szolnok, Thököly út AXIÁL Kft Baja, Szegedi út 147. A pályázat nyertese a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázó. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Kéri aki a második i javaslatot elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület 7 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 100/2014. (IV.17.) számú képviselő-testületi 1. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt TP számú pályázatra a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére támogatási cél megvalósítása érdekében közzétett versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánítja. A meghívásra került 3 cég közül csak egy cég nyújtott be ajánlatot. Az érvényes ajánlatot benyújtó cég az AGROWOLF Kft. (5000 Szolnok, Thököly út 90.) 2. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete az érvényes ajánlatot tevőt, figyelemmel a kiírásban szereplő értékelési szempontra, valamint a bíráló bizottság javaslatára az AGROWOLF Kft. (5000 Szolnok, Thököly út 90.) nyilvánítja nyertesnek. A nyertes ajánlattevő ajánlati ára nettó: Forint A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a nyertes pályázóval a szerződést kösse meg. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Kéri aki a harmadik i javaslatot elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület 7 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 101/2014. (IV.17.) számú képviselő-testületi 7

8 Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt TP számú pályázatnál a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére támogatási cél megvalósítása érdekében Forint, azaz Nyolcszázkilencvenkettőezer-nyolcszáztíz Forint önerőt biztosít évi költségvetésében. A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 8./ Napirendi pont Városgazdálkodási Szervezet igazgatójának kérelme gépjármű értékesítésére (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy a Városgazdálkodási Szervezet tulajdonában lévő ebek szállítására használt Mitsubishi kisbusz műszaki érvényessége lejár. A kisbusz értékesítéséből származó bevétel, valamint a busz évi cégautó adójának megspórolásából adódó összeg felhasználásával már vásárolható egy olyan kisteherautó, amely fenntartása gazdaságosabb lenne, valamint a célnak is jobban megfelelne. Megadja a szót Molnár István képviselő úrnak a Pénzügyi Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Molnár István: A bizottságok tárgyalták a Városgazdálkodási Szervezet vezetőjének kérelmét. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, a Településfejlesztési és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Mitsubishi kisbusz értékesítését, valamint az értékesítésből befolyó pénzösszeg és a cégautó adó összegének egy használt kisteherautóra történő fordítását. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ismerteti az első számú i javaslatot. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a Városgazdálkodási Szervezet tulajdonát képező DEZ-528 forgalmi rendszámú Mitsubishi gépjárművet. Kéri aki a i javaslatot elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 7 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 102/2014. (IV.17.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a Városgazdálkodási Szervezet tulajdonát képező DEZ-528 forgalmi rendszámú Mitsubishi gépjárművet. Felhatalmazza az alpolgármestert és a Városgazdálkodási Szervezet igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére., Városgazdálkodási Szervezete igazgatója 8

9 Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ismerteti a második i javaslatot. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Városgazdálkodási Szervezet igazgatójának, hogy a Mitsubishi gépjármű értékesítéséből befolyó pénzösszeget, valamint a évi cégautó adó összegét egy dobozos kisteherautó vásárlására fordítsa. Kéri aki a i javaslatot elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 7 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 103/2014. (IV.17.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Városgazdálkodási Szervezet igazgatójának, hogy a Mitsubishi gépjármű értékesítéséből befolyó pénzösszeget, valamint a évi cégautó adó összegét egy dobozos kisteherautó vásárlására fordítsa. Felhatalmazza az alpolgármestert és a Városgazdálkodási Szervezet igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére., Városgazdálkodási Szervezet igazgatója 9./ Napirendi pont Bodon Gábor kisajátított ingatlanra vonatkozó visszavásárlási kérelme (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy Bodon Gábor a tulajdonát képező ingatlanból az önkormányzat javára kisajátított ingatlanrész visszavásárlására nyújtott be kérelmet, mivel véleménye szerint a kisajátítási cél nem valósult meg. Bodon Gábor részére az önkormányzat Ft-ot fizetett ki kisajátítási kártalanításként. Mivel szerinte a ban megjelölt cél nem valósult meg élni kíván visszavásárlási jogával Ft-ért. Az önkormányzat kérelmezi a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Kisajátítási Osztályánál a kisajátítási cél felhasználási határidejének december 31-ig történő meghosszabbítását. Megadja a szót Molnár István képviselő úrnak a Pénzügyi Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Molnár István: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, a Településfejlesztési és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a kisajátítási cél felhasználási határidejének december 31-ig történő meghosszabbításának kérelmezését. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Kéri aki a kisajátítási cél felhasználási határidejének meghosszabbításának kérelmezését elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 6 igennel, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi ot 104/2014. (IV.17.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 0125/318 hrsz-ú út kialakítása, szélesítése érdekében a kisajátítási cél felhasználási határidejének december 31-ig történő hosszabbítási kérelmével fordul a Pest Megyei Kormányhivatalhoz. Tekintettel arra, 9

10 hogy valamennyi ingatlan birtokbaadása nem történt meg - le nem zárult kisajátítási eljárás van folyamatban a Pest Megyei Kormányhivatalnál, az ügyben a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Pest Megyei Kormányhivatal, mint I. r. alperes XIV- B-040/ /2012. számú át hatályon kívül helyezte és I. r. alperest új eljárásra kötelezte - ezért a kisajátítási cél december 31-i felhasználási határideje Nagykáta Város Önkormányzata részéről nem volt tartható. A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 10./ Napirendi pont Az Alap Alapítvány kérelme (Szóbeli előterjesztés) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ismerteti az alapítvány kérelmét. (A kérelem a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) Tegnap volt a Polgármesteri Hivatalban az alapítvány kuratóriumának elnöke, Fejős László a kérelemmel kapcsolatban. Ismertette vele, hogy az ingatlan azért van lezárva, mert úgy tudja, hogy az a falfelület omlásveszélyes, ami előtt forgatni szeretnének, ezért erre a területre senkit nem engednek be. Kérte őt arra, hogy részletesen írja le, hogy mi az az ok, amely miatt feltétlenül szükséges a terület használata. Az épület már ¾-ed részben az önkormányzat tulajdona, ha az ¼-ed rész is az önkormányzat tulajdonában lenne, akkor megkezdődnének a bontási munkálatok és rendeződne a terület sorsa. Kéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal át. Karsainé Magyar Ildikó: Elmondja, hogy a képviselő-testület tavaly nyáron döntött arról, hogy megvásárolja a László-féle ingatlan ¾-ed tulajdoni hányadát, valamint ajánlatot tesz dr. Nádainé dr. László Márta Veronika tulajdonát képező ¼ tulajdoni hányadra a többi tulajdonostárs részére fizetett vételár összegéért, de maximum Ft összegben. A tulajdonossal tavaly óta levelezésben áll az önkormányzat, mert nem kívánja eladni a tulajdon részét, illetve az ¼-ed tulajdoni hányadát 8-9 millió Ft-ért kívánja eladni. A tulajdonos panaszt tett a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalánál, valamint a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Építéshatóságánál, aki a könyvtár épületének bontásánál, mint eljáró szerv kijelölésre került. A nagykőrösi építéshatóság helyszíni szemlét tartott, amelyen megállapításra került, hogy a lakóépület és az utcafronti kerítés életveszélyes, biztonságossá tételéről haladéktalanul gondoskodni kell. A hatóság az épület használatát megtiltotta. Azonnali intézkedésként előírta, hogy az ingatlan utcai kerítése előtt a közterületet 3 méter szélességben és 6 méter hosszon le kell zárni, illetve az életveszélyes lakóépület biztonságossá tételéről haladéktalanul gondoskodni kell. Amennyiben a kötelezettek úgy döntenek, hogy a veszélyelhárítás legbiztosabb módja a lakóépület bontása, bontás tudomásulvételi eljárás lefolytatását kell kezdeményezzék a Pest Megyei Kormányhivatal illetékes építésfelügyeleténél. A munkák elvégzésének határideje a jogerős kézhezvételétől számított 30 nap. Véleménye szerint az alapítvány kérelmét annak tudatában kell elbírálni, hogy az udvarban lévő épületre az önkormányzatnak biztonságossá tételi, vagy bontási kötelezése van. Molnár István: Ma reggel a Városgazdálkodási Szervezettől felhívta egy úr, hogy a gazdakör épületének a kulcsát elkérje, mert a gazdakör épületétől egy veszélyessé vált falat le kell bontani. A veszélyes fal a gazdakör épületétől nem közelíthető meg, ezért a kulcsot nem adta oda. Ezt csak azért mondta el, mert már a veszélyes falat bontani akarták. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Térjenek vissza a kérelemhez. Várja képviselőtársai véleményét. 10

11 Angalét József: Véleménye szerint ne járuljanak hozzá a területen történő filmforgatáshoz, nem is érti milyen szépséget találtak azon a területen. Magoss György: Nem lenne jó reklám a városnak, ha arról a területről készülne film. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Véleménye szerint máshol is lehet filmet készíteni. Magoss György: El kell utasítani a kérelmet. Simon László: Ő annak idején sem szavazta meg a László-féle ház kisajátítását, úgy gondolja, hogy amikor egy ilyen patinás épület ¼-ed arányú tulajdonosa nem akarja eladni az ingatlan részét, akkor ez a lépés nem volt egy elegáns dolog az önkormányzat részéről. A tulajdonos hölgynek volt egy beadványa, amelyet aztán a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal ki is vizsgált, az eredményt az előbb ismertette jegyző asszony. Véleménye szerint elég furcsa dolog most arra hivatkozni, hogy életveszélyessé vált a terület és ezért nem mehetnek be oda. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ez a kérelem nem a kisajátításról szól. Simon László: Tudja, de mindig belemegy az önkormányzat ilyen jogilag kétséges dolgokba. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Nem sajátították ki az ingatlant, mert a három tulajdonostárs önként felajánlotta tulajdoni hányadát az önkormányzatnak és az önkormányzat megvásárolta a tulajdonrészüket. Talán Simon képviselőtársának jó nézni, hogy omladozik az épület a városközpontjában, mert a tulajdonostársak nem rendelkeznek egységes akarattal? Simon László: Leírta az alapítvány kuratóriumának elnöke, amit alpolgármester asszony kért tőle, hogy a filmforgatásnak mi a célja, mit akarnak vele szolgálni? Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Igen, az előbb ismertette a kérelmet, de odaadja a képviselő úrnak, hogy elolvashassa. Simon László: Nem kell, megértette. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Várja a kérdéseket, észrevételeket a napirendi ponthoz. Németh László: Ő azt érzi ebből a kérelemből, hogy legalizálni kívánják azt a filmet, amit kétes, hogy hol fognak felhasználni, ahogy ismeri a mentalitásukat nem biztos, hogy Nagykáta előnyére fog válni. Ez hasonló lehet, mint amit a volt általános iskolai tanár úr készített Nagykátáról a gettóval kapcsolatban. Ha azt szeretnék, hogy Nagykáta a gyógyturizmusból éljen meg, akkor ez a film nem biztos, hogy hasznos. Amennyiben engedély nélkül forgatnak, azt jogilag meg lehet támadni, de ha az önkormányzat hozzájárul a forgatáshoz és történik egy baleset, akkor az önkormányzat is felelős. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Kéri aki egyetért a kérelemben foglaltak elutasításával kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 7 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 105/2014. (IV.17.) számú képviselő-testületi 11

12 Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alap Alapítvány kuratóriumának elnöke kérésére nem engedélyezi a tulajdonában lévő Nagykáta, Szabadság tér (volt könyvtár épület) 2067 hrsz-ú beépítetlen ingatlan filmforgatás célú igénybevételét a április 26-án megrendezésre kerülő XI. KÁTAART Képzőművészeti alkotónapon. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Minden jelenlévőnek megköszöni a részvételt amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a jelenlétet. -Kmf- Karsainé Magyar Ildikó Dr. Salibáné dr. Pap Terézia jegyző alpolgármester 12

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma Tárgy Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 26/2013. (III.

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:D/ 20-7 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 28 -án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Dózsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 91-16/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. november 9-én 17,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 212/2010.(XI.9.) 213/2010.(XI.9.) Tárgy: Fogorvosi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. március 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Az anya- és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról szóló tájékoztató efogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Az anya- és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról szóló tájékoztató efogadása Községi Önkormányzat Nemeskér 7-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 29/2015.(VII.28.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 30/2015.(VII.28.) Az anya- és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 12. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 12. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 83-3/2016. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 12. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 06-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 5-én megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 5-én megtartott nyilvános üléséről 1. oldal, összesen: 13 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 5-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Újhegyi Városrészi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15:00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme Ráckeve, Szent István tér 4.

Részletesebben

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok:

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 221/2012. (XI.15.) határozattól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. január 21-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Jelen vannak: Tárgy:

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. április 10-én megtartott nyilvános ülésének

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. április 10-én megtartott nyilvános ülésének Iktatószám: KVÖ/278/27/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. április 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 8. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének 200-2/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2008. (I.31.) Önkormányzat rendelet Nagyrév Község Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés megnyitásakor jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége Jelen vannak:

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. április 27-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-Testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben