J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én órai kezdettel megtartott üléséről. Helye: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Tanácskozó terme, Tárnok, Dózsa György út 150. Jelen vannak: Szolnoki Gábor Károly polgármester Radics Ernő alpolgármester Bökönyi Endre dr. Gergely István Halas Gábor Hegedűs Márta Éva Klemné Zabó Ágnes Zombori Ferenc Távolmaradók: - Később érkezett: dr. Bánovics István Tanácskozási joggal jelen van: dr. Simon Mária Jegyző dr. Jenei-Kiss Gergely Aljegyző Jelen vannak: Csorba Zoltánné Pénzügyi Irodavezető Heffnerné Kiss Erika Adó Irodavezető Pátrovits Zsolt Műszaki Irodavezető Révész Krisztina Személyi titkár Pajter-Szivák Zsuzsa Jegyzőkönyvvezető Vendégek: Halmosné Liebhauser Szilvia, Kürthy Miklósné 2

3 Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 8 fővel határozatképes a testület. Elmondja, hogy dr. Bánovics István jelezte, hogy késik. Szavazásra bocsátja a kiküldött napirend elfogadását. Tárgy: Napirend elfogadása (Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 152/ (X. 27.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint fogadja el napirendjét: NAPIREND Polgármesteri beszámoló Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag) 1.) Rendelet-tervezet Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról 2.) Beszámoló az önkormányzat közötti időszakra vonatkozó négyéves gazdasági programjának végrehajtásáról 3.) Döntés az alpolgármesteri illetmény megállapításáról 4.) Előterjesztés óvoda építésének tervéről 5.) Javaslat a Mesevár Óvoda Nevelési Programjának módosítására 6.) Javaslat a Tárnoki Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására 7.) Javaslat a Tárnoki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat és a Tárnoki Védőnői Szolgálat közös igazgatású intézményként való átszervezésére 8.) Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat évi önkormányzati támogatására 9.) Partnertelepülési megállapodás kötése 10.) Téli igazgatási szünet elrendelése 3

4 11.) Ingatlanügy (1741/50 hrsz-ú ingatlan eladása) (zárt anyagként kezelendő) 12.) Ingatlanügy (598/3 hrsz-ú ingatlan eladása) (zárt anyagként kezelendő) 13.) Ingatlanügy (tárnoki 094/2 és 0207/19 hrsz.-ú utak átadása) (zárt anyagként kezelendő) (8 igen szavazattal ) Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy az eredeti 11., 12., 13. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Tárgy: zárt napirend 153/ (X. 27.) (Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja: NAPIREND 11.) Ingatlanügy (1741/50 hrsz-ú ingatlan eladása) (zárt anyagként kezelendő) 12.) Ingatlanügy (598/3 hrsz-ú ingatlan eladása) (zárt anyagként kezelendő) 13.) Ingatlanügy (tárnoki 094/2 és 0207/19 hrsz.-ú utak átadása) (zárt anyagként kezelendő) (8 igen szavazattal) Szolnoki Gábor polgármester: a napirendek tárgyalása előtt tájékoztatja a testületet a településen folyamatban lévő munkálatokról. Elmondja, hogy továbbra is lendületes ütemben halad a vasútállomás építése. Ennek most az egyik leglátványosabb része a zajvédő fal építése, ezzel több évtizedes lakossági igény teljesül végre. Továbbra is folyamatos a kapcsolattartás a kivitelezővel és a lakossággal. Jó hír, hogy az építkezéssel kapcsolatos panaszbejelentések a minimumra csökkentek. A forgalommal kapcsolatban folyamatos ellenőrzést végez a rendőrség és a Közterület Felügyelet. Elmondja, hogy az építkezéssel kapcsolatos koordinációval Cseresnyés Attilát bízta meg, ez a feladat pedig egyben tapasztalatszerzés, tapasztalatgyűjtés, amit a csatornaépítés során tud majd hasznosítani. 4

5 A csatornaépítéssel kapcsolatban elmondja, hogy folytatódnak a szakmai egyeztetések, heti rendszerességgel értékelik a munkát, illetve dolgoznak közösen a további feladatok szervezésén. Most alapvetően az adminisztratív előkészítésé a főszerep, kiválasztásra került a konzorcium irodája, ennek a Polgárok Háza ad majd otthont, tervezés alatt vannak a pályázatban kötelező tájékoztató táblák illetve arculati elemek, a kivitelezők pedig a kötelező szakmai egyeztetéseket végzik a közműszolgáltatókkal, a gázművek, elektromos művek, vízművek szervezeteivel, készül a részletes költségvetés. A konzorcium keresi a helyi alvállalkozókat is, ezért kéri, hogy mindazok a vállalkozások, melyek a csatornaépítés során alvállalkozóként tudnak munkát végezni, juttassák el részére céges elérhetőségeiket, alapvető adataikat, hogy azt a konzorcium részére eljuttathassa, kéri képviselőtársait is, hogy ezt az információt osszák meg minden érdekelt féllel. Hozzáteszi, hogy az előkészítő munkálatok várhatóan november vége-december elejére fejeződnek be. Október 10-én aláírásra került az energetikai korszerűsítési pályázat Támogatási Szerződése, ezzel nyolc önkormányzati épület korszerűsítése kezdődhet meg. A beruházás meghaladja a 190 millió Ft-ot, amiből a támogatás mértéke 143 millió,-ft, önkormányzati önrészünk pedig 47 millió,-ft,. Az utóbbi évtizedek legjelentősebb intézményi-felújítási beruházása kezdődik most el, ami alapvetően az energia hatékonyságra koncentrál. A külső hőszigetelések, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés csökkenő energia költségeket eredményez, ez pedig hosszú távú megtakarítást biztosít költségvetésünknek. Ráadásul ezzel kényelmesebb, komfortosabb környezetet alakítanak ki, ami leginkább a két épületben tanuló több száz iskolásunknak, és természetesen tanáraiknak jelent majd jobb tanulási illetve munkakörülményeket dr. Bánovics István megérkezett. Szolnoki Gábor polgármester: elmondja még, hogy a nagy munkák ütemezésével kapcsolatban azonban változásokról döntöttek, és ez most az egyik legfontosabb üzenet a lakosság részére. A településen zajló illetve kezdődő legnagyobb munkákkal kapcsolatban vasútállomás, csatornázás, épület felújítások, ipari park türelmet, megértést és segítő szándékot kért a lakosságtól. Tapasztalataink alapján jó hírként mondhatja el, hogy a lakosságban ez a szándék megvan. De felmérték azt, milyen további terhekkel jár, ha a mostani állapotot megfejelik a csatornaépítés, és az épület felújítások téli kezdésével. Modelleztek például egy olyan helyzetet, amikor egy anyuka vagy apuka szeretne otthonról elindulni a munkába, és előtte a gyermekét kíséri az iskolába. Az utcájukban csatornáznak, az iskolaépületet felújítják, a vasútállomáson pedig zajlik az építkezés, ez így együtt sok lenne. Ráadásul alig lesz olyan ember Tárnokon, akit a fejlesztések valamelyik pontja ne érintene személyesen. Ezért úgy döntöttek, hogy a további nagyberuházások ütemezését elnyújtják. Ez nem érintheti a befejezési határidőket, de jó szervezéssel a legoptimálisabb időben valósulhatnak meg a munkák különböző részei. A csatornázás döntő része a tél elmúltával kezdődik meg, az energetikai korszerűsítés esetében pedig azokkal az épületekkel kezdenek, melyek felújítása kevesebb gondot jelent, illetve más területeket érint. A legnagyobb szabású munkálatokat pedig ez a két iskolaépület felújítása és két óvodaépület felújítása a nyári szünetre ütemezik. Így is okoznak majd a fejlesztések kényelmetlenséget és kellemetlenséget, de egyszerre kevesebb embert érintve. Szintén jó hír, hogy továbbra is megvan a bizalom Tárnok irányába az élelmiszer segélyek osztását egyeztető szervezetekben. A napokban a Vöröskereszt és a GYEA EU Élelmiszersegély program keretében nyolc raklapnyi, több tonna élelmiszer kerül szétosztásra. 5

6 A megfelelően összeszokott segítő csapat már dolgozik, a Vöröskereszt képviselője, a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája, Hegedűs Márta képviselő, a Szociális Bizottság elnöke, Zombori Ferenc képviselő, Cseresnyés Attila és természetesen nagyon sok helyi segítőnk már dolgozik, azzal a lendülettel, amit már megszokhattunk ettől a csapattól. A héten megkezdődött a felsős iskola fűtéskorszerűsítése, új kazánokat építenek be a felsős iskolában, új fűtőelemeket szerelnek a tornaterembe. A 6 millió forintos költséggel tervezett munkák után biztonságosabbá, hatékonyabbá válik az épület fűtése, amire az elmúlt években már nagyon sok panasz volt. A munkák nagyobb részét az őszi szünet alatt végeztetjük el, így a legkisebb kényelmetlenséget okozva diákoknak, tanároknak, szülőknek egyaránt. Az ipari park fejlesztésével kapcsolatban pedig a mai állás szerint a Meteor december második felében már tárnoki telephelyen akar dolgozni, tehát ezt megelőző időre teszik a csarnok hivatalos átadását. Végezetül elmondja, hogy amit pedig képviselőtársai, intézményvezetőink már személyesen is láthattak, átadásra került a Köz-Ért Kft új épülete, melynek kivitelezésére méltán lehet büszke önkormányzatunk, hiszen értékében, minőségében, szellemiségében példaértékű beruházás valósult meg, ráadásul a második éve működő önkormányzati kft-nek komoly szakmai siker. Szeretné most a testületi ülés nyilvánossága előtt is megköszönni elsősorban mindazon dolgozók munkáját, akik két kezükkel építették az irodaházat, de természetesen köszöni a kft vezetőinek munkáját is, valamint képviselő-társainak köszöni, hogy biztosították ehhez a forrást. Polgármesteri beszámoló Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag) (A táblázatokat az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák) Szolnoki Gábor polgármester: kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a beszámolók elfogadását. Tárgy: polgármesteri beszámoló, lejárt határozatok 154/ (X. 27.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a.) a szeptember 9-től október 19-ig terjedő időszak eseményeiről tartott polgármesteri beszámolót tudomásul veszi. b.) A szeptember 15-től október 26-ig terjedő időszak lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. (9 igen szavazattal ) 6

7 1.) Rendelet-tervezet Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy ebben kerülnek aktuálisan rögzítésre azok a képviselő-testületi döntések, amelynek pénzügyi vonzata van. A legfontosabb változás a Művelődési Ház költségvetésében következett be, mert bevételei elmaradtak az elvárttól, így ezzel kapcsolatos kiadásai is elmaradtak, ezt rendbe tették a rendeletmódosításban. Ismerteti a határozati javaslatot, melyben javaslatot tesz a hivatali gépjármű cseréjére, a gépkocsi futásteljesítménye lassan eléri a km-t, így szervizköltségei megemelkedtek. Most van mód a gépkocsi beszámításával egy kiállítótermi gépjármű megvásárlására. Dr. Gergely István: a gépjárművekkel kapcsolatban kérdezi, hogy a jelenlegi gépkocsi parkkal nem lehetne-e megoldani a feladatokat, és kér egy kimutatást, hogy milyen gépjárművek vannak, kik használják és mennyi a futott kilométerük. Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy ez állandó vizsgálat tárgya. Megvizsgálták, de nem lehet megoldani a feladatokat gépkocsi nélkül, már most is sokszor van autóhiány. Kéri jegyző asszonyt, hogy készítse el a kimutatást. Dr. Gergely István: elmondja, hogy nem látja a vagyonmérleg kimutatását. Szolnoki Gábor polgármester: elmagyarázza, hogy nem is láthatja, mert az év végi vagyonmérleg a törvények szerint a zárszámadásban szerepel, a tavaszi zárszámadáskor láthatja majd. Amennyiben más észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: költségvetés módosítás 155/ (X. 27.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete évi költségvetési rendelet céltartalékban lévő értékpapír terhére jóváhagy személygépkocsi vásárlására ,-Ft. A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő Toyota Yaris Verso személygépkocsi eladásából származó bevétel figyelembe vételével ,-Ft-ot biztosít a költségvetési rendelet beruházás során személygépkocsi vásárlására. (7 igen szavazattal, 2 tartózkodással ) Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. 7

8 RENDELET (Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2011. (II.11) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta a képviselő-testület. A polgármester megállapítja, hogy az 20/2011.(X. 28.) számú rendelet: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2011. (II.11) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet. (A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 2.) Beszámoló az önkormányzat közötti időszakra vonatkozó négyéves gazdasági programjának végrehajtásáról (Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: gazdasági program 156/ (X. 27.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közötti időszakra vonatkozó négyéves gazdasági program időarányos végrehajtásáról szóló - a határozat melléklete szerinti beszámolót elfogadja. (8 igen szavazattal, 1 tartózkodással ) 3.) Döntés az alpolgármesteri illetmény megállapításáról (Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Dr. Simon Mária: tájékoztatja a testületet, hogy a Közigazgatási Hivatal azt kifogásolta meg, hogy bár alpolgármester úr jelen volt a testületi ülésen, ahol jóváhagyta a testület a tiszteletdíját, és nem kifogásolta az összeget, erről írásban nem nyilatkozott. A bíróság 8

9 kimondta, hogy a testületnek is el kell fogadni a nyilatkozatot, így maradna az eredetileg is elfogadott tiszteletdíj mértéke. Amennyiben kérdés nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: alpolgármesteri illetmény 157/ (X. 27.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal észrevételét elfogadva, Radics Ernő alpolgármester tiszteletdíját a határozat mellékletét képező írásbeli nyilatkozata alapján bruttó ,-Ft./hó, azaz százhatvanhatezer forint összegben állapítja meg. Határozatról értesítést kap: 1. Polgármester 2. Alpolgármester 3. Jegyző 4. Jegyzői Iroda személyzeti és munkaügy 5. Gazdasági és Pénzügyi Iroda (9 igen szavazattal) 4.) Előterjesztés óvoda építésének tervéről (Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy a bizottságok elfogadásra javasolták. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: óvoda építés 158/ (X. 27.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületnek 1. szándékában áll indulni az óvoda építési pályázaton, ezért az építési engedélyezési terv elkészítésére 3,0 millió forintot, a hatástanulmányra 1,0 millió forintot biztosít a kötvény terhére. 2. Felkéri a polgármestert, hogy a.) az 1.pontban jóváhagyott összeg előirányzatosításáról a évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon; b.) a pályázat benyújtásához szükséges szerződéseket kösse meg. Felelős: Polgármester határidő: 1. a költségvetési rendelet soron következő módosítása 2. azonnal Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda, Építés-Műszaki Iroda (9 igen szavazattal) 9

10 5.) Javaslat a Mesevár Óvoda Nevelési Programjának módosítására (Az előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: óvoda nevelési program 159/ (X. 27.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított Mesevár Óvoda Nevelési Programját a határozat melléklete szerinti tartalommal november 1-jei hatállyal jóváhagyja. Felelős: Polgármester Határidő: november 1. Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda A határozatról értesítést kap: Polgármester, Jegyző Intézményvezető (9 igen szavazattal) 6.) Javaslat a Tárnoki Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására (Az előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy az illetékes bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Amennyiben kérdés nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: Védőnői Szolgálat SzMSz 160/ (X. 27.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tárnoki Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelős: Polgármester Határidő: november 1. Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda A határozatról értesítést kap: Polgármester, Jegyző Intézményvezető (9 igen szavazattal) 10

11 7.) Javaslat a Tárnoki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat és a Tárnoki Védőnői Szolgálat közös igazgatású intézményként való átszervezésére (Az előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy Kürthy Miklósné vállalná a feladatot, a közös intézmény vezetését. Hozzáteszi, hogy a Védőnői Szolgálat intézményvezetője december 31-ével nyugdíjba vonul. Kéri a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, hogy ismertesse álláspontját. Kürthy Miklósné: elmondja, hogy jelenleg is szoros az együttműködés a házi segítségnyújtással kapcsolatban a háziorvosokkal, valamint a védőnői szolgálat és a gyermekjóléti feladatok szorosan összefüggnek. Véleménye szerint az átszervezéssel egységesebb szemlélet alakul ki a védőnők és a gyerekjóléti szolgálat részéről is. Elképzelései szerint a védőnői szolgálatnak lenne egy intézményegység vezetője, önálló intézményegységként működne, ahogy a gyermekjólétinél, és az időseknél is van egy koordinátor. Dr. Bánovics István: nem ért egyet a két egység összevonásával. Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben további hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: intézmény átszervezés 161/ (X. 27.) 1./ Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a.) elvi hozzájárulását adja a Tárnoki Szociális és Gyermekjólét Szolgálat és a Tárnoki Védőnői Szolgálat közös igazgatású intézményként való átszervezéséhez. b.) Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg a döntés előkészítéséhez. Felelős: Polgármester Határidő: november 10., legkésőbb a képviselő-testületi ülés Végrehajtást végzi: Intézményvezető, Igazgatási Iroda A határozatról értesítést kap: Polgármester, Jegyző Intézményvezetők (8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal) 8.) Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat évi önkormányzati támogatására (Az előterjesztést a 10. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 11

12 Tárgy: Bursa Hungarica 162/ (X. 27.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy dönt, hogy a.) csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer évi fordulójához, mind az A mind a B típusú pályázatot kiírja, és a pályázatokat a helyben szokásos módon közzéteszi. b.) a határidőn belül, formailag megfelelő pályázatot benyújtó szociálisan rászoruló pályázót havi Ft közötti támogatásban részesíti. c.) az ösztöndíjpályázat saját részeként e Ft-ot biztosít az önkormányzat évi költségvetésében. d.) felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetésének készítésekor a támogatási összeg betervezéséről gondoskodjon. Határidő: folyamatos, illetve a évi költségvetési rendelet elfogadása Felelős: polgármester A határozatról értesülnek: Polgármester Jegyző Pénzügyi Iroda vezetője Igazgatási Iroda vezetője (9 igen szavazattal) 9.) Partnertelepülési megállapodás kötése (Az előterjesztést a 11. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: Partnertelepülési megállapodás 163/ (X. 27.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tárnok és az erdélyi Csíkmadaras (Madaras Románia) település között létrejövő - a határozat mellékletét képező - partnertelepülési megállapodás szövegezését jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza Szolnoki Gábor polgármestert megállapodás aláírására. Határidő: a megállapodás megkötésére március 15. Felelős: Polgármester Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda A határozatról értesítést kap: Polgármester Jegyző Jegyzői Iroda partnertelepülés polgármestere (9 igen szavazattal) 12

13 10.) Téli igazgatási szünet elrendelése (Az előterjesztést a 12. számú melléklet tartalmazza) Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Tárgy: igazgatási szünet 164/ (X. 27.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete igazgatási szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban december 24-től január 1-jéig. (8 igen szavazattal, 1 tartózkodással) A napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv készült számú melléklettel, és es számú határozattal. Kmf. Szolnoki Gábor Polgármester dr. Simon Mária Jegyző 13

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. március 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. május 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án 17.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én 10.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. július 12. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2009. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Demjén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 30. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. szeptember 27-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. szeptember 27-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. szeptember 27-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 153/2012. (IX.27.) tól 155/2012.(IX.27.) ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE Szám: 2142-3/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. Helye: Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 3851 Ináncs, Kossuth u. 26. szám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-jén 19:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendkívüli nyilvános ülésén. Jelen vannak: Sütő

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. szeptember 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére.

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére. Tornyospálca Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 2012. október 11-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 23-25/2012. TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

Határozatok: - 45/2014. (VIII. 31.) számú határozat: Monostorpályi, Domb utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása

Határozatok: - 45/2014. (VIII. 31.) számú határozat: Monostorpályi, Domb utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-9/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 07-én 08:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2010 JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 11-én ( csütörtökön ) 16 órai kezdettel tartott rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kistarcsa Város Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015. március 18-án (szerdán) 17.00 órakor kezdődött üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 26/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Megjelent képviselők: Toldi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 135/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án 16 órára összehívott soros testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. szeptember 24. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. július 07-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 18-án 11.30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 25.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366 Kakucs, Fo utca 20. sz. Tel.: (29) 576-041 / fax: (29) 376-051 E-mail: polgarmester@kakucs.hu J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július hó 20. napján 8,30 órától tartott

Részletesebben