J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Nádasdi Művelődési Ház emeleti kistermében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Karvalits József Zoltán polgármester Kovács János alpolgármester Pékó László Zsolt alpolgármester Mesterházi László képviselő Szalai Zoltán Vince képviselő. Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző, Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Távol maradt: Póczek Sándor képviselő, Stubics Ferenc képviselő. Lakosság részéről 2 fő. Karvalits József Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, majd javasolja, hogy a jelenlévő lakosság mondja el közérdekű észrevételeit, javaslatait. Mivel a lakosság részéről észrevétel, javaslat nem hangzik el, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja. Mesterházi László képviselő jelzi, hogy a Zárt ülés napirendjében kellene tárgyalni az előzetesen Meghívóban kiküldött 7-8. napirendi pontokat. Karvalits József Zoltán polgármester felteszi szavazásra a Zárt ülés napirendjét Mesterházi László javaslatának megfelelően, tehát kiegészítve a 7-8. napirendi pontokkal. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 egyetértő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Zárt ülés napirendjét. Ezután a módosításokat figyelembe Napirendi pontnak a következőt javasolja, amelyet a Képviselő-testület 5 egyetértő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad az alábbiak szerint: Napirend: 1./ Polgármesteri beszámoló a legutóbbi ülés óta történt főbb eseményekről 2./ évi Belső Ellenőrzési Terv 3./ Nádasd Községi Önkormányzat Belső Ellenőrzési Stratégiai Terve

2 4./ Jegyzői beszámoló a évi adóztatási tevékenységről 5./ Lakóhely környezeti állapotának értékelése 6./ Hulladékszállításra kiküldött ajánlatok megtárgyalása 7./ Vételi ajánlat megtárgyalása 8./ Együtt Nádasdért Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület támogatási kérelme 9./ Hegyháthodász települési rendezési tervének módosítása véleményezése 10./ Tájékoztató a évi villamos energia beszerzésekről 11./ Tájékoztató az Oxyfa-programról 12./ Különfélék 1. napirendi pont Polgármesteri beszámoló a legutóbbi ülés óta történt főbb eseményekről Karvalits J. Zoltán polgármester felolvassa a legutóbbi ülés óta történt főbb eseményeket. Kéri a képviselők véleményét. Mesterházi László képviselő megkérdezi, hogy az erdei utak kavicsozása mekkora területen történt? Karvalits J. Zoltán polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a erdőtulajdonosok az utak és átereszek felújítását, beleértve az önkormányzati utak kavicsozását is vállalták. Gyakorlatban az önkormányzat rendelte meg, mert így kedvezményesebb volt az ár a bányától, aztán továbbterhelte a tulajdonosok felé. Be is fizették már a erdőtulajdonosok. Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel beszámolóját a legutóbbi ülés óta történt főbb eseményekről. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogad az alábbiak szerint: 137/2013. (XI.21.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a legutóbbi ülés óta történt főbb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja a melléklet szerint. Takács László Plébános Úr megérkezik az ülésre és szót kérve átadja a felajánlását a képviselő-testület részére. Ezután távozik az ülésről

3 2. napirendi pont évi Belső Ellenőrzési Terv Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy a kiküldött anyagot mindenki megkapta, felteszi a kérdést, kérdés, kiegészítés van-e? Kovács János alpolgármester megkérdezi, hogy megkaphatják-e a gazdálkodási jogkörökről az alpolgármester Urak a nyilvántartást? Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző átadja a két alpolgármesternek a táblázatokat. Dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző hozzáteszi, hogy január 1-től már ezt alkalmazták, az életszerűségre törekedtek a kialakításánál. Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Belső Ellenőrzési Terv elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogad az alábbiak szerint: 138/2013. (XI.21.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi Belső Ellenőrzési Tervet elfogadja a melléklet szerint. 3. napirendi pont Nádasd Községi Önkormányzat Belső Ellenőrzési Stratégiai Terve Karvalits J. Zoltán polgármester tájékoztatja a résztvevőket, hogy írásban előzetesen kiküldésre került a település időszakra vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Terve. Megkérdezi, hogy a képviselő-testületnek van-e kérdése, hozzászólása? Kovács János alpolgármester szeretné, ha konkrétan nevesítve lennének a költségvetési intézmények a tervben, kéri ezzel az információval lemódosíttatni. Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek Kovács János alpolgármester által kért kiegészítéssel a időszakra vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Terv elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: - 3 -

4 139/2013. (XI.21.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a időszakra vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervet a melléklet kiegészítése szerint. 4. napirendi pont Jegyzői beszámoló a évi adóztatási tevékenységről Karvalits J. Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket a beszámolóról. Továbbiakban várja a kérdéseket, hozzászólásokat. Kovács János alpolgármester elmondja, hogy a beszedett gépjárműadók és közigazgatási bírságok közül csak 40%-a marad az önkormányzatnál, viszont a feladat 100%-a itt jelentkezik, szerinte nem itt kellene terhelni a dolgozóinkat. Megkérdezi, hogy milyen módon lehetne a behajtásokat végrehajtani ez már tavaly is kérdés volt. Hozzáteszi, hogy úgy látja idén jól állunk, a hátralék szerinte egy más dolog. Jó lett volna tudni, hogyan léptünk előre ezen a területen. Pékó László alpolgármester szerint a tavalyi szándék, hogy az önkormányzatnak a ,- forint feletti adóhátralékosokat nyilvánosságra hozta, ennek a hatása mutatkozott meg. Mozgásteret adott, egy része ha befolyik, az még mindig jobb, még akkor is, ha a maradék elveszik. dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző kiegészíti, hogy a gyakorlatban volt olyan település, ahol ha a régi tartozásának nagy részét befizette a hátralékos, akkor a jegyző saját hatáskörében elengedett egy részt a tartozásából. Az a tapasztalat azonban, ha telefonon jelzik a hátralékosnak, akkor jellemzően tízből-tíz ügyfél egy héten belül befizeti az elmaradását. Pékó László alpolgármester megkérdezi, hogy abban az esetben, ha ismerjük az ügyfél helyzetét, nincs jövedelme, akkor ledolgozhatja-e önkéntes munkával? dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző válaszol, hogy NAV állásfoglalás van ezekre az esetekre, meghatározzák milyen feltételekkel lehet ezt megtenni, azonban ezek az esetek nem gyakoriak. Pékó László alpolgármester szeretné megnézni, hogy kik a tartózók. dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző elmondja, hogy anonim módon lehet csak adatot kiadni a hivatal részéről, magába az eljárásba betekinteni csak a Ket. Szerinti betekintésre jogosultak köre élhet. Szerinte az összeg és az idő az ami érdekes lehet. Pékó László alpolgármester szerint ésszerű módon kellene megoldani

5 dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző szerint kétféle helyzet van, az egyik ami eleve reménytelen, a másik, ahol van remény az adóhátralék behajtására. Véleménye szerint az utóbbi esetben szoktak próbálkozni a behajtással és ez sikeres szokott lenni. Ha a testület tudni szeretné, hogy ki mennyivel tartozik, akkor el kell dönteni mennyi időre és milyen összeghatárra kéri az anonim legyűjtést. Pékó László alpolgármester elmondja, hogy ez a képviselő-testület a megalakulásakor arra nagy hangsúlyt fektetett, hogy az adóhátralékokat be kell szedni. Szerinte minden egyes forint fontos lehet. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző javasolja, hogy két szegmens szerint kérjük meg a adóügyet, hogy kimutatást készítsen. Az egyik az idő, a másik pedig összeg szerint. Ezután már tud dönteni a testület, hogy merre induljon el. Kovács János alpolgármester szeretné tudni, hogy mi az a jogszabály, ami miatt nem férnek hozzá az adótartozók adataihoz. Úgy gondolja, hogy ő felesküdött titoktartásra, mint képviselő és ezért hozzáférhetne az adózók adataihoz. dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző elmondja, hogy a kollégák jó gazda módjára sáfárkodnak az önkormányzat vagyonával. Az eljárás, amit a képviselő úr kérdezett adatvédelmi szempontból aggályos, konkrét eljárásba nem tekinthet bele a képviselő. Azonban hirdetmény útján már a meghatározott értékhatár fölött ki lehet közölni. Az értékhatárnak utána fog nézni. Pékó László alpolgármester szerint jó megoldás lehet a szűrés, el kell végeztetni. Az a fontos, hogy lássák az adatokat. Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja, hogy elektronikusan kiküldik az összeghatárt és a következő képviselő-testületi ülésre részletes kigyűjtés készül. Kovács János alpolgármester kéri a NAV-os állásfoglalást is. Karvalits J. Zoltán polgármester ezt követően szavazásra teszi fel az elhangzottakat elfogadásra. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következő határozatot hozza: 140/2013. (XI.21.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolót elfogadja a melléklet szerint., munkacsoport 5. napirendi pont Lakóhely környezeti állapotának értékelése Karvalits J. Zoltán polgármester felkéri Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintézőt, hogy ismertesse a kiküldött anyagot

6 Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző röviden ismerteti a település környezeti állapotáról értékeléséről a jelenlévőket. Kovács János alpolgármester szerint a felszín alatti vizeknél a Sárvíz-völgye nem Nádasdnál található, a levegő résznél a szárító elég nagy probléma. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző elmondja, hogy a felszín alatti vizek helyzetéről a 86. és 76. főutak Nádasd-Katafa-Hegyhátsál elkerülő szakaszai Előzetes Vizsgálati Dokumentációja részletesen foglalkozik. Erre vonatkozóan konkrét adatokkal rendelkeznek. A szárító pedig nevesítve szerepel az anyagban, mint lakossági jelzés a zajszint részben. Kovács János alpolgármester megkérdezi, hogy a település ténylegesen vizsgálja a szennyvíztelep bővítését? Illetve megjegyzi, hogy szerinte a közlekedési úthálózatnál a burkolt, nem burkolt adatok nem megfelelőek. Ha ez így van nyilvántartva, akkor szerinte ez nem jó. Módosítást javasol, miszerint a felújításra szorul megjegyzés kerüljön bele az utakhoz is, ne csak a járdákhoz. Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy valóban vizsgálnia kell az önkormányzatnak a szennyvíztelep bővítését, ugyanis amennyiben újabb többes rákötési igény lenne, akkor az már csak bővítéssel lehetne megoldani. Pékó László alpolgármester javasolja, hogy utca szerint legyen nevesítve az önkormányzati út, ahol probléma van. Mesterházi László képviselő szerint a járdákat is nevesíteni kellene ahol probléma van. dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző elmondja, hogy volt olyan település, ahol rögzítésre került a rossz út és a társadalombiztosító egy baleset kapcsán az önkormányzaton hajtotta be a károkozást. Pékó László alpolgármester megjegyzi, hogy teljesen mindegy véleménye szerint, hogy rögzíti-e az önkormányzat vagy sem a nyilvántartásában, így is, úgy is ha az övé az út, helyt kell állnia. Kovács János alpolgármester szerint a tájékoztatónak hitelesnek kell lennie, javasolja, hogy a tájékoztatóban legyen benne, hogy az Önkormányzatunk júniusa óta tagja a Nyugat- Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, valamint a komposztálók ingyenes igénylését is tűntessük fel. Mesterházi László képviselő szerint a Petőfi S. utcában lakók nem értenek egyet azzal, hogy a főút mellett nincs nagy zaj. Karvalits J. Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a évi LIII, törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségének az önkormányzat a decemberi közmeghallgatáson fog eleget tenni. Előtte a módosításokkal elkészült tájékoztató természetesen elektronikusan ki fog menni a képviselők részére - 6 -

7 Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja, hogy az elhangzott módosításokkal fogadja el a képviselő-testület a Lakóhely környezeti állapotának értékelését. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 141/2013. (XI.21.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Lakóhely környezeti állapotának értékelését a módosításokkal javított melléklet szerint. Határidő: december 11. közmeghallgatás 6. napirendi pont Hulladékszállításra kiküldött ajánlatok megtárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester felkéri Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintézőt, hogy ismertesse a hulladékszállításra kiküldött ajánlatokkal kapcsolatos anyagot. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző röviden ismerteti a szempontokat és a jogszabályi hátteret az ajánlatok vonatkozásában. Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy egy évre kértek ajánlatot, egyrészt a közbeszerzési értékhatár miatt, másrészt pedig a szolgáltatók körül kialakult bizonytalan helyzet miatt. A lakossági igény miatt a kétheti gyakoriságot kérték, illetve marad az évi egyszeri lomtalanítás is. Az árak adottak, a rezsicsökkentést is figyelembe vette a szolgáltató ez érződik is az árakon. A jövőt jelen pillanatban senki sem tudja, ezért az ajánlati kiírásnál próbálták ezt szem előtt tartani. A Müllex Közszolgáltató Kft. Adott egyedül ajánlatot, a Zala Depo Kft ben válaszolt, hogy nem rendelkeznek a jogszabályban előírt engedéllyel, ezért nem tudnak ajánlatot adni, illetve a Sárvári Zöld Pont Közhasznú Kft kapacitás hiányában nem tud ajánlatot adni. A továbbiakban röviden összehasonlítja az előző évek és az új ajánlatban szereplő árakat. Pékó László alpolgármester fontosnak tartja, hogy kifele a lakosság felé úgy menjen a kommunikáció, hogy kétheti szállítás lesz, a sárga zsákos megoldás ingyenes lesz, a szelektív hulladékgyűjtéshez. Karvalits J. Zoltán polgármester megjegyzi, hogy a kétheti szállítást nem csak a szelektív gyűjtés, hanem a komposztálók bevezetése is segíteni fogja a lakosságnál. Kovács János alpolgármester megkérdezi, hogy az önkormányzat évente egyszer szokott egy konténert rendelni a települési szemétgyűjtési akcióhoz, ez a lehetőség maradni fog a jövőben is? Karvalits J. Zoltán polgármester válaszol, hogy egyezség kérdése, külön megállapodás vonatkozik majd rá, de a gyakorlat az, hogy ezt a szolgáltató ingyen szokta biztosítani a település számára

8 Több hozzászólás, felvetés nem hangzott el, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Müllex Közszolgáltató Kft ajánlatát elfogadásra. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogad az alábbiak szerint: 142/2013. (XI.21.) számú képviselő-testületi határozat: 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település hulladékszállítására kiküldött ajánlati felhívására érkezett Müllex Közszolgáltató Kft ajánlatát január 1-től december 31. időszakra vonatkozóan elfogadja a melléklet szerint. 2. Felhatalmazza Karvalits J. Zoltán polgármestert a szolgáltatóval a szerződés megkötésére és aláírására. Ezt követően Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a jelen lévő képviselőknek, hogy az írásbeli előterjesztés alapján fogadják el a település szilárd hulladékszállítási rendeletének módosítását. A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TETÜLETÉNEK 14/2013.(XI.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL SZERVEZETT TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK SZERVEZETT GYŰJTÉSÉRŐL ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL, VALAMINT AZ AVAR ÉS A KERTI HULLADÉK NYÍLT TÉRI ÉGETÉSÉRŐL SZÓLÓ 12/2004.(IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) SZALAI ZOLTÁN VINCE TÁVOZIK AZ ÜLÉSRŐL. 7. napirendi pont Vételi ajánlat megtárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester felolvassa a vételi ajánlatot. Megkérdezi, hogy van-e vélemény, hozzászólás? Pékó László alpolgármester megjegyzi, hogy történt már az értékesítésekre vonatkozóan a testületnek táblázati formában egy besorolása, mely területek értékesíthetőek. Azt kellene tudni, hogy erre a konkrét területre mi vonatkozott, mi van a táblázatban. Kovács János alpolgármester megkérdezi, hogy az utolsó értékesítés mekkora összegen volt? - 8 -

9 Karvalits J. Zoltán polgármester válaszol, hogy 56,- Ft/m2 volt az ár amennyiért értékesítették. Amennyiben a területet, az 5007 m2-t az utolsó értékesítési árral beszorozzuk, akkor ,- Ft-ra jönne ki, szerinte ha ,- Ft-ért megéri a vételt tevőknek ez a terület és abban az esetben, ha a képviselő-testület döntése szerint az értékesítésre kijelölt területek között szerepel ez a földterület, akkor értékesítse az önkormányzat. Több kérdés, hozzászólás nem lévén Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Nádasd Hrsz m2 nagyságú terület értékesítését , -Ft vételáron azzal a feltétellel, ha a képviselő-testület előzetesen már értékesítésre jelölte ki a területet. A képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következők szerint: 143/2013. (XI.21.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendre tűzte és megtárgyalta Perjési Balázs és Szalai Zoltán Vince vételi ajánlatát a Nádasd, 1935 hrsz-ú, 5007 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan. A testület úgy határoz, hogy ,- Ft-os azaz kettőszáznyolcvanezer forintos - vételár ellenében értékesíti a területet azzal a feltétellel, ha a testület előzetes döntésében értékesítésre kijelölt területnek van nyilvánítva. Egyben felhatalmazza a polgármestert abban az esetben, ha a feltétel fennáll, hogy az adásvételi szerződést megkösse és aláírja. SZALAI ZOLTÁN VINCE VISSZATÉR AZ ÜLÉSRE. 8. napirendi pont Együtt Nádasdért Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület támogatási kérelme Karvalits J. Zoltán polgármester felolvassa a kérelmet. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Pékó László alpolgármester megkérdezi, hogy mekkora összegről van szó? ezer foritntról? Földes Tímea az Együtt Nádasdért Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület elnöke elmondja, hogy 55 ezer forintot szeretnének kérni, ami a színpad felújítási munkálataihoz a szakiparos díja lenne. Csak Nádasdon fogják használni a színpadot, ugyanis a mostani is azért ment tönkre, mert kölcsönadták és nem vigyáztak rá akik megkapták kellőképpen. Kovács János alpolgármester tudomása szerint van annyi anyag, amivel egy tárolóba lehetne majd rakni a színpadot, így nem sérülne meg. Ha fedél lenne felette az még jobb lenne, még ha ahhoz az is kell, hogy az önkormányzat közmunkaprogramban résztvevő emberekkel - 9 -

10 segítse az esetleges ki- és berakodását, szétszerelését. Erről mindenképpen gondoskodni kellene. Földes Tímea az Együtt Nádasdért Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület elnöke elmondja, hogy a támogatás a faanyag fűrészelését fedezné csak. Kovács János alpolgármester szerint térjenek vissza majd akkor erre a kérdésre, ha már a teljes kifizetések megtörténtek. Mesterházi László képviselő támogatja mindenképpen, megkérdezi, hogy nem lehetne-e ezt a színpad-tárolás kérdést úgy megoldani, hogy a kemencés, vendéglátós helynél lenne hely biztosítva neki, hiszen ott elférne. Rövid beszélgetés után a képviselő-testület megegyezik a kérdésben, így Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az Együtt Nádasdért Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület támogatási kérelmét elfogadásra. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogad az alábbiak szerint: 144/2013. (XI.21.) számú képviselő-testületi határozat: 9. napirendi pont Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt Nádasdért Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület támogatási kérelmét elfogadja és ,- Ft azaz ötvenötezer forint - összeget biztosít a tartalék terhére a költségvetéséből. Hegyháthodász települési rendezési tervének módosítása véleményezése Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti az iratot, majd megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Hegyháthodász települési rendezési terv módosítása véleményezésének elfogadását és egyben javasolja, mivel a települést érintő befolyásoló tényezőket nem tartalmaz, ezért az önkormányzat ne kívánjon részt venni az eljárásban. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogad az alábbiak szerint: 145/2013. (XI.21.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyháthodász települési rendezési terv módosítását elfogadja és nem kíván részt venni a továbbiakban az eljárásban

11 10. napirendi pont Tájékoztató a évi villamos energia beszerzésekről Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy külön árajánlatokat nem kért az önkormányzat, ezért maradt a régi változatlanul. Mesterházi László képviselő megkérdezi, hogy úgy emlékszik az előző években volt egy szakember foglalkoztatva, aki elvégezte az összehasonlításokat, esetleg ő a jövőben nem kaphatna eseti megbízást? Karvalits J. Zoltán polgármester válaszol, hogy jövő évben októberben lehet majd módosítást kérni, javasolja, hogy térjenek majd vissza erre a kérdésre a költségvetés tárgyalásakor. 11. napirendi pont Tájékoztató az Oxyfa-programról Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a kiküldött anyagot, szerinte nincs traktor amivel meg lehetne oldani az öntözést. A terület kérdését még talán valahogy lehetne biztosítani. Kovács János alpolgármester röviden ismerteti a konstrukció lényegét, szerinte az önkormányzat összességében veszítene rajta. Sokkal többet kellene dolgoznia, befektetnie, mint ami megtérülne. Karvalits J. Zoltán polgármester szerint ez nem egyedi, mert ma Magyarországon így van, a paraszt ember dolgozik, de nem ő kapja a hasznot. Kovács János alpolgármester szerint általánosságban a program elvetendő, azonban lenne olyan terület, ahol fát el lehetne ültetni. Kb ,- Ft egy darab csemete, ennyi pénzt lehetne rá szánni. Tavasszal lehetne ezt a részt fejleszteni majd, térjenek vissza rá. 12. napirendi pont Különfélék a) Kossuth L. u. 97/A bérbeadása Karvalits J. Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az októberi testületi ülésen már tárgyalták az ügyet, pályázati kiírás megtörtént, melyre nem érkezett érvényes pályázat. Azonban a Colas Út Zrt. eljuttatta az önkormányzatnak a kérelmét, miszerint novembertől egy lakást, tavasszal amikor kiköltözik a másik lakásból a bérlő, akkor pedig azt is bérbe venné. Kovács János alpolgármester elmondja, hogy visszavonja az akkori testületi ülésen elhangzott véleményét, nagyon megemelt összeget nem lehet kérni az ingatlanra, már tudja, hogy nem ezer forintot javasol. Pékó László alpolgármester javasolja, hogy mindkét lakás legyen bérbe adva. Javaslata 50 ezer forint

12 Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy a jelenlegi bérlő nem tudja használni a lenti wc helyiséget, a Colas viszont felújítaná, kialakítanának mindent. Helyi iparűzési adót fizetni fognak, mérnökök költöznének ide ,- Ft a lakás bérleti díja a rendelünk szerint, szerinte ezen ne legyen módosítva, a jó kapcsolat ne ezen a pár ezer forinton múljon. Szalai Zoltán Vince képviselő javasolja a jó kapcsolat miatt az elfogadását. Pékó László alpolgármester szerint nem kérdés, hogy megfizetik-e az 50 ezer forintot. javasolja, hogy mindkét lakás legyen bérbe adva. Karvalits J. Zoltán polgármester szerint maradjon a régi ár. Szalai Zoltán Vince képviselő javasolja, hogy határozzanak. Mesterházi László képviselő a polgármesterrel ért egyet, maradjon a régi ár, ,- Ft/hó. Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel először Kovács János és Pékó László alpolgármesterek által javasolt ,- Ft-os bérleti díjért történő bérbeadását a Kossuth L. u. 97/A ingatlannak. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 3 ellenszavazattal elutasítja a javaslatot. 146/2013. (XI.21.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth L. u. 97/A önkormányzati tulajdonú ingatlan ,- Ft/hó bérleti díjért történő bérbe adását elutasítja. Ezután Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a helyi rendelet szerinti ,- Ft-os bérleti díjért történő bérbeadását a Kossuth L. u. 97/A ingatlannak a Colas Út Zrt. részére határozott időre december 1-től december 31-ig. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 2 ellenszavazattal elfogadja az alábbiak szerint: b) Kérelem 147/2013. (XI.21.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth L. u. 97/A önkormányzati tulajdonú ingatlan határozott időre december 1-től december 31-ig terjedő időszakra nézve ,- Ft/hó összegért történő bérbeadását a Colas Út Zrt. számára elfogadja. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést megkösse és aláírja. Karvalits J. Zoltán polgármester felolvassa Francz Linda és Németh Szabolcs kérelmét. Javasolja, hogy majd térjenek vissza rá akkor, amikor a rendezési tervet tárgyalják

13 Kovács János alpolgármester kéri, hogy mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot Dervalics Rolanddal a szomszéddal mielőtt bármilyen hivatalos ügyet elindítanának. c) Magyar Közút közúti problémák tárgyú levele Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a Magyar Közút közúti problémákra küldött válaszlevelét. Rövid megbeszélés után a képviselő-testület tagjai megegyeznek abban, hogy válaszlevél kerüljön kiküldésre a Magyar Közútnak, melyben felhívják a figyelmüket, hogy tájékoztassák az önkormányzatot arról, hogy mikor szándékoznak a7446-os út burkolati hibáit kijavítani, illetve a Hétdombi Fogadó előtti parkolás ügyében tábla kihelyezésével segítsék elő az ügy megoldását, mint az út kezelője Ők szólítsák fel a bérlőt a parkolás megakadályozására.. d) A Nádasdi Római Katolikus Egyházközség adománya Karvalits J. Zoltán polgármester felolvassa a Nádasdi Római Katolikus Egyházközség adományozásáról szóló levelet. Továbbiakban várja a kérdéseket, hozzászólásokat. Kovács János alpolgármester röviden értékeli az emlékmű avatási ünnepséget, köszönetét fejezi ki a képviselő-testület nevében mindenkinek, aki tevékenyes részt vett, hogy ilyen jól sikerülhetett az ünnepség. Javasolja, hogy a közmeghallgatáson majd mindez hangozzék el. Karvalits J. Zoltán polgármester mindannyiuk nevében megköszöni az egyház adományát és mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, ezért szavazásra teszi fel a Nádasdi Római Katolikus Egyházközség adományozását elfogadásra. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogad az alábbiak szerint: 148/2013. (XI.21.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni és elfogadja a Nádasdi Római Katolikus Egyházközség adományát és egyben felhatalmazza a polgármestert az adomány nyilvántartásba vételének lebonyolításával. Mivel több napirendi pont és kérdés nem hangzott el, a polgármester az ülést 19 óra 40 perckor bezárta. K. m. f. Karvalits J. Zoltán polgármester Aggné Kovács Ildikó jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 18 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-án 14 00 órakor kezdődő üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske, Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. november 26. 14 00 óra Az ülésen megjelent

Részletesebben

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 18-án a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 129-3/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dolgos János polgármester, Kárpáti József, Kovács Zsolt, Kurdiné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 3/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. február 13. napján megtartott RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 25.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-8/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. július 07-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. április 23-án 16.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben