Fertőd Város Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fertőd Város Képviselő-testülete"

Átírás

1 Fertőd Város Képviselő-testülete 3/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V február 13. napján megtartott RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Készült: 3 példányban 1

2 Fertőd Város Képviselő-testülete 3/2012. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Fertőd Város Képviselő-testületének február 13. napján (hétfőn) órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Fertőd Város Polgármesteri Hivatala Kistanácsterem Jelen vannak: Kisberk Ferenc Győző al dr. Irinkov Dimiter Mihály al Gergácz Imréné Horváth Tibor Patonai Tamás Szabó Antal Tulok Viktor Diczházi Alexandra Marácz Ildikó képviselők aljegyző mb. pénzügyi osztályvezető jegyzőkönyvvezető A lakosság részéről 11 fő érdeklődő jelent meg. a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 6 képviselő közül 6 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A ezután röviden ismertette az előző testületi ülésen hozott határozatok végrehajtását. ezután ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat: 2

3 NAPIRENDI JAVASLAT Tárgy: Előadó: 1. Fertőd Város évi költségvetése Diczházi Alexandra mb. pü. osztályvezető évi szúnyoggyérítés ügye Kocsis Ferenc 3. Munkaügyi Központ Fertődi Képviseletének ügye Kocsis Ferenc 4. A és alek költségtérítésének Tulok Viktor megállapítása aljegyző 5. szabadságmegváltása Tulok Viktor aljegyző 6. Külsős Bizottsági tagok eskütétele Kocsis Ferenc 7. Egyéb döntést igénylő ügyek 7/1.) Info TV bérleti szerződésének ügye dr. Irinkov D. Mihály al 7/2.) Fegyelmi eljárás ügye (zárt ülés) Kocsis Ferenc 8. Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók Kéri, hogy vegyék fel 2. napirendi pontként a következőt: A süttöri kerékpárút építése és a süttöri templom térkövezése pályázat ügyét. A többi napirendi pont számozása ennek megfelelően változna (továbbtolódik). Miután egyéb napirend módosító javaslat nem hangzott el, a módosított napirendet szavazásra bocsátotta, hogy 2.) pontként A süttöri kerékpárút építése és a süttöri templom térkövezése pályázat ügye kerüljön felvételre és tárgyalásra. (szavazás) megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint: NAPIRENDI JAVASLAT Tárgy: Előadó: 1. Fertőd Város évi költségvetése Diczházi Alexandra mb. pü. Osztályvezető 3

4 2. A süttöri kerékpárút építése és a süttöri templom Kocsis Ferenc térkövezése pályázat ügye évi szúnyoggyérítés ügye Kocsis Ferenc 4. Munkaügyi Központ Fertődi Képviseletének ügye Kocsis Ferenc 5. A és alek költségtérítésének Tulok Viktor megállapítása aljegyző 6. szabadságmegváltása Tulok Viktor aljegyző 7. Külsős Bizottsági tagok eskütétele Kocsis Ferenc 8. Egyéb döntést igénylő ügyek 8/1.) Info TV bérleti szerződésének ügye Dr. Irinkov D. Mihály al 8/2.) Fegyelmi eljárás ügye (zárt ülés) Kocsis Ferenc 9. Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók Gergácz Imréné képviselő Kérdezi, hogy szó szerinti vagy kivonatos jegyzőkönyv készül-e az ülésről, mivel szerinte a kivonatos elégséges volna. Tulok Viktor aljegyző Fő szabályként az Ötv. előírásainak megfelelő kivonatos jegyzőkönyv készül. A testület eseti jelleggel dönthet úgy, hogy egy-egy napirendi pont tárgyalása szó szerint kerüljön rögzítésre. Továbbá, ha egy képviselő ragaszkodik hozzá, hogy az általa elmondottak szó szerint kerüljenek a jegyzőkönyvbe. Más esetben nem. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 1.) Napirendi pont Napirend tárgya: Fertőd város évi költségvetése /Első olvasatban történő tárgyalás/ (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van) Napirend előadója: Diczházi Alexandra mb. pénzügyi osztályvezető Diczházi Alexandra mb. pénzügyi osztályvezető A leadott részletes előterjesztésből kiderül: a évi költségvetés összeállításánál szigorúbb tervezés vált szükségessé a rendelkezésre álló szűk források miatt. Elmondja összegzésként a tervezet fő számait: a tárgy évi költségvetés bevételi főösszege ,- forint, míg a kiadási ,- forint. Ebből adódóan Fertőd 4

5 Város Önkormányzatának költségvetése hiánnyal lett megtervezve, melynek összege ,- forint. A hiány finanszírozásának módja az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint szükségessé vált 60 millió forint működési hitel felvétele is. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az írásbeli előterjesztés és a mellékelt táblázatok alapján javaslataikat megfogalmazni és megtenni szíveskedjenek. Felkéri Horváth Tibort, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy röviden ismertesse a bizottságuk döntését. Horváth Tibor képviselő Pénzügyi bizottsági ülésen áttekintették, megvitatták a tervezett költségvetést. Megállapították: a lehetőségekhez képest egy komplett, további tárgyalásra alkalmas költségvetés-tervezete készült a városnak. KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK dr. Irinkov Dimiter Mihály al Kérdezi, hogy a svájci frank alapú hitel törlesztését milyen árfolyammal számolták? A kintlévőségek szerepelnek-e a költségvetésben, illetve a Haydn-sétány támogatását beleszámolták-e? Diczházi Alexandra mb. pénzügyi osztályvezető A kötvény törlesztő részlete nem a mai árfolyammal lett figyelembe véve, hanem egy súlyozott átlagárral számolták. Az első törlesztés szeptember 15-én lesz, mely az akkori, aktuális árfolyammal lesz kifizetve. Negyedévente mindig az aktuális változásoknak megfelelően módosítják az elfogadott költségvetést. Azok a tételek, melyeket már most is látnak előre, be lettek tervezve a költségvetésbe. A Haydnsétány állami támogatása már a 2011-es költségvetésbe be lett tervezve, ez már egy lezárt pályázat. A Haydn-sétány pályázati pénzét az Önkormányzat 2011-ben már megkapta, s annak még tavaly el is készült az elszámolása. A sétány építésügyi engedélyének megléte e pénzügyi részt nem érinti. Utóbbi témakört a Pénzügyi Bizottság vizsgálja. Megköszöni a tájékoztatást. Elmondja: a költségvetést második olvasatban, előreláthatóan döntéshozatallal együtt a hónap végén fogja tárgyalni a testület. Addig újabb információk birtokában - sor fog kerülni további pénzügyi bizottsági és munkaülés keretében az egyes bevételi és kiadási tételek pontosítására, valamint a támogatási összegek mértékének konkretizálására. További hozzászólás hiányában a költségvetés első olvasatban történő tárgyalását ezzel határozathozatal nélkül lezárja. 2.) Napirendi pont Napirend tárgya: A süttöri kerékpárút építése és a süttöri templom térkövezése pályázat ügye (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van) 5

6 Napirend előadója: Dr. Müller Ibolya közbeszerzési szakértő tájékoztatta: az e témában kiírt kivitelezési tendert a közbeszerzési döntő bizottság leállította az eredményhirdetés után, a szerződéskötés előtt. Olyan döntés született, hogy az első helyezetett Vértes Útépítő és Szolgáltató Kft-t ki kell zárni a pályázatból. Az ő érvényes 37,7 milliós forintos pályázati összegét semmisítették meg. A nyertes ajánlat helyett a következő érvényes legjobb ajánlat ,- forint, tehát közel 5 millió forinttal magasabb összegű. Ha kiírnák újra a tendert, meglátása szerint ennél kevesebb pénzből is meg tudnák oldani e feladatot. Viszont a kivitelezés így 2 hónappal csúszik. A kivitelezés határideje: február 28. KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK Kisberk Ferenc Győző al Javaslata, ha újból kiírják a tendert, arra kellene törekedni, hogy ne télen legyen a kivitelezés. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta: (szavazás) megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot: 18/2012. (II.13.) fertődi Öh. határozat: Fertőd Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy A városközpont megújítása Fertődön című NYDOP /A-09-2f azonosító számú pályázat kerékpárút építése és a süttöri templom előtti tér burkolása tárgyában újra írják ki a tendert. Felelős: 3.) Napirendi pont Napirend tárgya: évi szúnyoggyérítés ügye (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van) Napirend előadója: 6

7 A fertőparti települések szúnyoggyérítésében (kivétel Fertőszentmiklós és Sarród) minden település részt vesz. Kétféle szúnyogirtási lehetőség van: kémiai és a biológiai. Fertőd a kémiai szúnyogirtást választotta. Évente 2-6 szúnyogirtást szoktak kérni a települések, mindenki a saját anyagi helyzetéhez mérten. Fertőd tavaly 1,6 milliót költött erre. A Magyar Turizmus Zrt. támogatja a szúnyogirtást 3 millió forinttal. Sopron városa kérte: hatalmazzák fel a t arra, hogy nyilatkozatot tegyen arra vonatkozóan, hogy az elkövetkezendő 3 évben is részt kíván-e venni a város a szúnyogirtásban. Meg kell adni a terület nagyságát, hány alkalommal, milyen módon kéri a szúnyogirtást. KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK dr. Irinkov Dimiter Mihály al Kérdezi, Sarród és Fertőszentmiklós miért nem vesz részt ebben? Egyébként nem látja értelmét a szúnyogirtásnak, mert utána is ugyanannyi szúnyog van. Sarród azért nem vesz részt, mert a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén csak biológiai szúnyogirtás lehetséges. Nem tudja, hogy Fertőszentmiklós miért marad távol. Szabó Antal képviselő Véleménye szerint van értelme a szúnyogírtásnak és nagyon oda kell figyelni rá, ha a turisztikára nagy hangsúlyt szeretnének fektetni. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta. (szavazás) megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 19/2012. (II.13) fertődi Öh. határozat Fertőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Fertőd Város ét, hogy a évi szúnyoggyérítések elvégzésére (210 ha, 3 alkalom) vonatkozó nyilatkozatot aláírja Felelős: 7

8 4.) Napirendi pont Napirend tárgya: Munkaügyi Központ Fertődi Képviseletének ügye (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van) Napirend előadója: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal levélben kereste meg az Önkormányzatot a Munkaügyi Központ Fertődi Képviseletének ügyében. A Kormányhivatal számára megterhelő a ,- forint/hó bérleti díj megfizetése. Kérik, hogy mérsékeljék a díjat, illetve lehetőség szerint térítésmentesen biztosítsák a Kormányhivatal részére a helyiséget annak érdekében, hogy a Munkaügyi Központ Kirendeltsége továbbra is itt működhessen. Javasolja, hogy engedjék el a Munkaügyi Központ Fertődi Képviseletének bérleti díját. KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK Patonai Tamás képviselő Szeretné felhívni a figyelmet, hogy a Kormányhivatal az a szerv, aki olvassa a jegyzőkönyveket. Olvasták, hogy az alakuló ülésen két alt választottak, nem is akármilyen bérrel. Véleménye szerint ők úgy gondolták, hogy ha az Önkormányzat el tud tartani kettő alt, akkor a Munkaügyi Központ bérleti díja már nem oszt, nem szoroz. dr. Irinkov Dimiter Mihály al Kérdezi, hogy mi a garancia arra, ha elengedik a bérleti díjat, akkor a munkaügyi képviselt itt marad. Erre biztosíték nincs. Ez csak egy dologtól függ: az adott város mennyire tud lobbizni a Munkaügyi Központnál annak érdekében, hogy itt maradhasson a képviselet. Ennek érdekében engedményt kell adni. Tulok Viktor aljegyző Egy érvet szeretne felhozni a munkaügyi képviselt Fertődön tartása mellett. A városrehabilitációs pályázatban fenntarthatósági okokból számoltak a leendő szolgáltató központba telepítendő, jelenleg i hivatalon belüli körzeti igazgatási egységek mellett a munkaügyi képviselettel is. Ennek elvesztése problémákat okozhat e nyertes pályázat megvalósításakor. Kisberk Ferenc Győző al Támogatja maximálisan a javaslatot, hogy a Munkaügyi Képviselet Fertődön megmaradjon. 8

9 Gergácz Imréné képviselő Egyetért azzal, hogy a bérleti díjat engedjék el. Megjegyzi, hogy e napirendi pont előterjesztését szombaton kor kapta meg ben, amit nem tudott megnyitni. Kéri, hogy ne csak elektronikus formában küldjék ki ezt követően az előterjesztéseket, hanem írásos, kinyomtatott formában is. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta. (szavazás) megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot: 20/2012. (II.13) fertődi Öh. határozat Fertőd Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fertőd, Madách sétány 1. szám alatti 25 nm alapterületű, a Munkaügyi Központ által használt helyiséget március 1-jétől térítésmentesen biztosítja a Munkaügyi Központ Fertődi Képviseletének részére. Felelős: 5.) Napirendi pont Napirend tárgya: A és alek költségtérítésének megállapítása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van) Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző Tulok Viktor aljegyző Az alakuló ülésen sor került az alek megválasztására, valamint a illetményének illetve az alek tiszteletdíjának megállapítására. A vonatkozó jogszabály szerint a nek és az aleknek a működésükkel kapcsolatban költségtérítés jár. Ez kétféle módon lehetséges. 1. Működésükkel kapcsolatos kiadásról számlákat hoznak (nincs korlát), ezt részükre kifizetik. Ha így döntenek, ehhez nem kell képviselő-testületi határozat. 2. Költségátalányban részesülnek. Polgármester esetén a bérének 20-30% közötti rész, míg az alek esetében a tiszteletdíjuk 10-20% közötti része állapítható meg átalányként. Ha az érintettek ezt választják, a testületnek kell meghatározni az átalány mértékét - a fentiek figyelembe vételével. 9

10 A nek illetve aleknek nyilatkozniuk kell, hogy melyik költségtérítési módot választották. Fontos tudni: ha átalányt választanak és a képviselő-testület nem szavaz annak mértékéről, akkor a jogszabály automatikusan az ismertetett alsó határt megadottnak tekinti. Kéri urat és al urakat: arra vonatkozóan nyilatkozzanak, hogy átalánnyal kívánnak-e élni vagy pedig a tételes elszámolással. KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK Nyilatkozik, hogy a költségátalányt választja. dr. Irinkov Dimiter Mihály al Nyilatkozik, hogy szintén az átalányt választja. Kisberk Ferenc Győző al Nyilatkozik, hogy szintén az átalányt választja. Szabó Antal képviselő Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a részére a 30%-os, az alek 20%-os mértékű költségátalányt állapítsanak meg. Patonai Tamás képviselő Kéri az al uraktól, hogy tanúsítsanak egy kis önmérsékletet ezzel kapcsolatban. Az elmúlt időszakban az al bére forintjába került egy évben a városnak, míg jelenleg a két al bére forintba kerül. A különbözet forint. Véleménye szerint nem mindegy 10, vagy 20 % az átalány mértéke. Példaként felhozza Kapuvárt, ahol a két al fejenként ,- forintot keres. Közli, hogy a képviselő által mondott információk nem helytállóak. dr. Irinkov Dimiter Mihály al A részére kifizetett összeg nagy részét a városi közélet, sport és egyéb tevékenységek támogatására fordítja. Gergácz Imréné képviselő Ha megszavazzák a költségátalányt, akkor mennyi plusz kiadást jelent ez a város számára? Tulok Viktor Pontos választ adni erre jelenleg nem tud, mivel ez nagymértékben függ a kifizetett összeg utáni járulékok nagyságától, melynek mértékét a pénzügyes kollégák tudnák kiszámolni. 10

11 Több kérdés, hozzászólás, ill. egyéb módosító indítvány nem hangzott el. Személyenként teszi fel az elhangzott határozati javaslatot szavazásra. Ő és al társai a rájuk vonatkozó szavazáson személyes érintettség miatt nem kívánnak részt venni. a) előterjesztette és szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot a költségátalányára vonatkozóan: Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kocsis Ferenc főállású költségátalányát havi illetményének 30 %-ában állapítja meg. Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző ( szavazás ) megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem és 2 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította. b) előterjesztette és szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot a költségátalányára vonatkozóan: Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisberk Ferenc Győző társadalmi megbízatású al költségátalányát havi tiszteletdíjának 20 %- ában állapítja meg. Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző ( szavazás ) megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította. c) előterjesztette és szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot a költségátalányára vonatkozóan: 11

12 Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Irinkov D. Mihály társadalmi megbízatású al költségátalányát havi tiszteletdíjának 20 %-ában állapítja meg. Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző ( szavazás ) megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította. Tulok Viktor aljegyző A szavazás eredményének ismeretében miután a testület a kért költségátalányok ügyében döntést nem hozott - a i tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 18. (3) bekezdése értelmében a t és az aleket a képviselő-testület ülésének napjától a más összegre vonatkozó határozat meghozataláig a költségátalány minimális összege, azaz fizetése 20 %-ának, illetve tiszteletdíjuk 10 %-ának megfelelő összeg illeti meg. 6.) Napirendi pont Napirend tárgya: szabadságmegváltása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van) Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző Tulok Viktor aljegyző A úr írásos kérelmet nyújtott be a képviselő-testületnek, mint munkáltatójának, mely a következőt tartalmazza: mivel a tavalyi évben nem tudott szabadságot kivenni, ennek a pénzbeli megváltását kéri a Képviselő-testülettől. Elmondja: a tavalyi évben összesen 39 nap szabadság járt volna a úrnak. A szabadságmegváltás jogszabályi feltételei adottak, ő az előterjesztést kvázi közvetítőként - megtette, a Képviselő-testület feladata erről dönteni. KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK Patonai Tamás képviselő A ki nem vett szabadság megváltásának jogszerűségét nem vitatja. Kérdése: mi volt az az ok, ami nem tette lehetővé, hogy a kivegye a szabadságát? Az okozta a problémát, hogy a megfelelő helyettesítésére nem volt mód. Patonai Tamás képviselő Kérdezi, mekkora összegről beszélünk? 12

13 Tulok Viktor aljegyző Közli, hogy kb forintos összegről. Ismerteti a és a testület jogi helyzetét szabadság-megállapítás és kiadás tekintetében. Elmondja egyebek mellett: a munkavállaló és a munkáltató között együttműködésre kell törekedni, hogy ne forduljon elő többet ilyen helyzet. Elmondja, hogy érintettség miatt nem kíván szavazni ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta. (szavazás) megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot: 21/2012. (II.13) fertődi Öh. határozat Fertőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ez irányú kérelmének helyt ad, részére a évben őt megillető, általa ki nem vett, összesen 39, azaz Harminckilenc nap szabadságának pénzbeli megváltását (kifizetését) engedélyezi. Felelős: Tulok Viktor aljegyző 7.) Napirendi pont Napirend tárgya: A külső bizottsági tagok eskütétele Napirend előadója: Felkéri a Turisztikai Bizottság két külsős tagját: Ládáné Szédelyi Juditot és Harkay Jánosnét, hogy tegyék le esküjüket. (Bizottság külső tagjai leteszik az esküt, majd aláírják az Esküokmányt.) 8. ) Napirendi pont Napirend tárgya: Egyéb döntést igénylő ügyek 13

14 8/1.) Info TV bérleti szerződésének ügye (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van) Napirend előadója: dr. Irinkov Dimiter Mihály al dr. Irinkov Dimiter Mihály al Az Infó TV egy számítógépet működtet a hivatal portáján. Az Infó TV alkalmazottai hivatali időn kívül is bejárnak e helyiségbe. A rendszer működésének érdekében erre szükség is van legtöbbször. Felkereste az érintett televízió tulajdonosát, akivel egyeztettet az alábbiakról: Miért van itt a számítógép? Miért az önkormányzat fizeti ezeket a költségeket? Mit kap az Önkormányzat cserébe ezért? Ha arra kérnék, hogy ne legyen ott a számítógép, illetve ne a hivatal portájáról működjön a televízió, az mennyi idő alatt valósítható meg, és milyen következményei lennének. Bognár Zoltántól azt a választ kapta, hogy 2-3 órán belül le tudja szerelni a berendezéseket és azokat a távbeszélő központ épületébe el tudja helyezni, onnan tudja zavartalanul tovább működtetni a TV-t. Egy dolog nem biztosítható azonban: a Képviselő-testület ülésének élő, egyenesben történő közvetítése. Ezt más módon technikailag nem kívánja megvalósítani. A Képviselő-testületnek mérlegelni kell: az élő, egyenes adást fel tudják-e áldozni annak érdekében, hogy ne legyen kiváltságos helyzete egyik helyi médiumnak se. Véleménye, ahogy az összes többi település, úgy Fertőd város Képviselő-testületének ülése is közvetíthető felvételről. A közvetítések lebonyolítására ajánlatot kell kérni mindkét, helyben üzemeltetett helyi TV csatorna vezetőjétől. KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK Patonai Tamás képviselő Az élő, egyenes közvetítés technikai feltétele az, hogy itt helyben működjön az adott számítógép. Az Info TV-től ingyen kapták a hirdetések, reklámok és önkormányzati információk megjelenését; valamint az élő, egyenes adást biztosított a Képviselőtestületi ülésekről. Technikailag megoldható, hogy ezek után is élő, egyenes adás legyen. Patonai Tamás képviselő Kéri, hogy szó szerint legyen a jegyzőkönyvben a következő: A kábeltévé jelenlegi rendszerének megszűnésével az élő adások lehetősége megszűnik, mivel azt technikailag nem lehet megcsinálni. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 14

15 ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta. (szavazás) megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen 1, nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 22/2012. (II.13) fertődi Öh. határozat Fertőd Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a január 15-én Bognár Zoltán egyéni vállalkozóval, a Fertőd, Madách sétány 1. (fsz.1.) helyiség részleges bérbeadása tárgyában megkötött Bérleti szerződést annak 5. pontja alapján 30 napos határidővel felmondja. Felelős: 8/2. Fegyelmi eljárás ügye (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van) : Ezt a napirendi pontot jogszabályi előírás alapján - zárt ülésen tárgyalja a képviselőtestület. (Zárt ülés) ismerteti a zárt ülésen hozott határozatokat: 23/2012. (II.13.)fertődi Öh. számú határozat Fertőd Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a január 30. napján tartott ülésen elfogadott 10/2012. (I.30.) határozatát visszavonja. Felelős: 24/2012. (II.13.)fertődi Öh. számú határozat Fertőd Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a munkájának akadályozásában, az adott utasításainak végre nem hajtásában, az Önkormányzat gazdasági érdekeinek súlyos megsértésében, valamint a Polgármesteri Hivatal működésének veszélyeztetésében megnyilvánuló, az 15

16 1990. évi LXV. törvény 35. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének vétkes megszegésének alapos gyanúja miatt, az évi XXIII. törvény 50. (1) bekezdése és az 51. (1) bekezdése alapján fegyelmi eljárást indít dr. Füzi Norbert jegyző ellen. Fertőd Város Képviselő-testülete megbízza Kocsis Ferenc t, hogy az évi XXIII. törvény 51. (5) bekezdése alapján - három munkanapon belül, írásban gondoskodjon vizsgálóbiztos kijelöléséről. Felelős: 25/2012. (II.13.)fertődi Öh. számú határozat Fertőd Város Képviselő-testülete 3 tagú fegyelmi tanács megválasztását határozza el és úgy dönt, hogy a fegyelmi tanács elnöke Kisberk Ferenc Győző al legyen, míg tagjai Horváth Tibor és Szabó Antal képviselők legyenek. Felelős: 9. ) Napirendi pont Napirend tárgya: Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók Patonai Tamás képviselő Több lakó tett bejelentést, hogy Süttörön a Béke és Szent István utcát összekötő szakaszon a hó nincs letakarítva a járdáról. Továbbá kéri, hogy a képviselő-testületi ülés anyagát elektronikus és írásos formában is küldjék el. A városban elterjedt egy olyan információ, hogy a Képviselő-testületi tagok forint tiszteletdíjat kapnak havonta. Tájékoztat mindenkit, hogy ez ügyben még nem is volt szavazás. A fő útvonalakat az állami útkezelő szervezet feladata takarítani. Belső utakat az önkormányzat által megbízott vállalkozók takarítják: Eszterházán Böhm Ferenc, míg a süttöri részen Böhm Ferenc és Mészáros Imre vállalkozása. Helyi rendeletünk alapján a ház előtti járda takarítása az ott lakó kötelessége. Az Önkormányzat végzi továbbá a hó eltakarítását a fertődi kerékpárutakon, a parkolókban, ezen kívül adott járdaszakaszokat iskolák, óvodák körül, a Polgármesteri Hivatal - OTP között. Ha valakinek panasza van az elvégzett munkálatokkal, azt Németh János városgazdálkodási- vagy Szalay István beruházási ügyintézőnél jelezheti. 16

17 Gergácz Imréné képviselő A hóeltakarítással valóban probléma van Süttörön. Jelezték, hogy nem minden családi ház előtt van a hó letakarítva a járdáról. Fontosnak tartja ingyenes hirdetés formájában eljuttatni a lakosság felé: ha valaki nem takarítja el a havat, az szankciókat von maga után. Elmondja, továbbá: amikor elvállalta a képviselői tagságot, nem gondolta volna, hogy reggel 8 órakor munkaértekezletre kell mennie. Kéri urat, hogy korán reggelre vagy késő esti órákra tegyék a munkaértekezlet időpontját. A Képviselő-testületi ülésekre és a munkaértekezletekre minden képviselő megkapja a meghívót és az előterjesztéseket. Bizottsági ülésekre a bizottsági tagok kapnak meghívót. A közeljövőben közmeghallgatás tartását tervezik. Ezen a az intézmények vezetői beszámolnak a 2011-es évi tevékenységükről. Beszámolnak továbbá a városrehabilitációs pályázat állásáról is. Felmerült problémaként a rendeletek helyzete: még mindig adósok az új állattartási-, valamint a csendrendelet megalkotásával. A lakosság érdekében le kell szabályozni pl. a trágyaelhelyezés módját; valamint hogy hol lehet rendezvényeket szervezni a városban, milyen időkorláttal, mekkora hangerővel stb. Tudomásul vette a hó eltakarításból adódó problémákat. Bízik benne, hogy az utakat rövid időn belül megfelelő állapotba tudják hozni. Az általános iskola fűtésének elégtelensége kapcsán széles körű vizsgálatot rendelt el a mai nappal. Több hozzászólás nem volt, megköszönte a megjelenést, a részvételt, s a Képviselő-testület ülését órakor berekesztette. kmf. Kocsis Ferenc Tulok Viktor aljegyző 17

18 Fertőd Város Polgármestere 9431 Fertőd, Madách sétány 1. Telefon: 99/ /2012.számú M E G H Í V Ó Fertőd Város Képviselő - testülete február 13-án (hétfő) órai kezdettel RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (Muzsikaház) amelyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI JAVASLAT: Tárgy: Előadó: 1. Fertőd Város évi költségvetése. Diczházi Alexandra mb. pü. osztályvezető évi szúnyoggyérítés ügye Kocsis Ferenc Polgármester 3. Munkaügyi Központ Fertődi Képviseletének ügye Kocsis Ferenc 4. A és alek költségtérítésének Tulok Viktor megállapítása. aljegyző 5. szabadságmegváltása Tulok Viktor aljegyző 6. Külsős Bizottsági tagok eskütétele Kocsis Ferenc 7. Egyéb döntést igénylő ügyek 7/1.) Info TV bérleti szerződésének ügye Irinkov D. Mihály al 7/2.) Fegyelmi eljárás ügye (zárt ülés) Kocsis Ferenc 8. Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók Fertőd, február 9. Kocsis Ferenc 18

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 13/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. április 29. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö Y V 2010. október 21. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. számú J E G Y

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. június 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 24. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 14/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. június 29. napján megtartott KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 14/2011 számú

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 1/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 22. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 5/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. december 13. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. december 19. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 26/2012. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. augusztus 10. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 16/2014. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 16/2014. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 16/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. szeptember 24. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 18/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. szeptember 28. napján megtartott KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 18/2011

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:D/ 20-7 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 28 -án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2011. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2011. március 3-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. március 3-án, a Körjegyzőség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. október 14-én (szombaton) 18-órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. október 14-én (szombaton) 18-órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 10/2006. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. október 14-én (szombaton) 18-órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről Iktatószám: 20401-4/2014 Jegyzőkönyv Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló Ideje: 2014. 12. 18.

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. április 20. napján megtartott RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án 16:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. szeptember 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-32/2014. iktatószám 32. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 113-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 15-én /pénteken/ 7,30 órai kezdettel

Részletesebben

2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása

2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak: jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. március 05-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-4/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2010. (II. 10.) Költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. március 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 15/2013. számú Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés időpontja: 2013. június 12. Hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-19/2014. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-15/2014/JT 170-171/2014. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2009. január 5-én 15.30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Eitner József, Gángó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V E

J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2012. március 27. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 36/2012. (III.27.) önkormányzati határozat 37/2012. (III.27.) önkormányzati

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben