J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné, Magyar József, Menyhártné Nagy Judit, Nagy Tibor, Paál Gyula, Semjén Attila és Zámbó Tibor képviselőtestületi tagok Dr. Kardos Tamás jegyző Meghívottak közül jelen volt: Szabó Attila FEJÉRVÍZ Rt. Sárbogárdi Üzemmérnökség vezetője, Kiss Gábor NÁD MPS-H Kft. ügyvezetője, Pordán Attila Holdudvar Program projektvezető Igazoltan távolmaradt: Kiss Géza polgármester, Fáncsik Géza, Raffael Attila képviselőtestületi tagok Horváthné Gogán Jolán alpolgármester: Üdvözölte a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőtestületi tagokat, meghívott vendégeket és a jegyzőt. Megállapította, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mert a 11 képviselőtestületi tag közül 8 jelen volt, az ülést megnyitotta. Javaslatot terjesztett elő az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el: N a p i r e n d 1./ Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezet megvitatása Előadó: Horváthné Gogán Jolán alpolgármester 2./ NÁD-MPS-H Kft. tájékoztatója Előadó: Horváthné Gogán Jolán alpolgármester 3./ A szemétszállítási díj megállapításáról szóló rendelet-tervezet megvitatása Előadó: Horváthné Gogán Jolán alpolgármester 4./ A képviselőtestület évi munkatervének jóváhagyása Előadó: Horváthné Gogán Jolán alpolgármester 5./ Pénzügyi beszámoló a Holdudvar projektről Előadó: Pordán Attila projektvezető 1

2 6./ évi belső ellenőrzési terv megvitatása Előadó: Dr. Kardos Tamás jegyző 7./ Fejlesztési célú hitelfelvételre vonatkozó javaslat megtárgyalása Előadó: Dr. Kardos Tamás jegyző 8./ Megállapodás a közös fenntartású iskoláról Igar Község Önkormányzatával Előadó: Dr. Kardos Tamás jegyző 9./ Megállapodás a gyermekjóléti társulásról Igar Község Önkormányzatával Előadó: Dr. Kardos Tamás jegyző 10./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együttműködés vagyongazdálkodásához kapcsolódó szerződéses keretrendszer megtárgyalása Előadó: Horváthné Gogán Jolán alpolgármester 11./ Közmeghallgatás 1. A évi önkormányzati költségvetési koncepció 2. Közérdekű bejelentések Előadó: Horváthné Gogán Jolán alpolgármester 12./ Előterjesztések, bejelentések Előadó: Horváthné Gogán Jolán alpolgármester Első napirendi pont tárgyalása Szabó Attila üzemvezető: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a FEJÉRVÍZ Rt. a víz- és csatornadíjak javaslatában 4,8 %-os emelést irányzott elő. Költségcsökkentésre törekedik a cég. A szennyvízdíjnál nincs elkülönítve a lakossági és a közületi díj. A szennyvíztelep bérleti díjából Ft/m3 támogatást kapott a lakosság a szennyvízdíjhoz. Ha évben is támogatást szeretne az önkormányzat adni a lakossági szennyvízdíjhoz, erről külön képviselőtestületi határozat hozatala szükséges. A területen az önkormányzattal közösen beruházások valósultak meg: a Jókai utca vízvezeték-hálózat kiépítése. A Balatoni úttal összekötve a hálózat körvezetékes lesz, amely a vízminőség szempontjából előrelépést jelent. A vízminőség javítására az önkormányzatokkal közösen pályázatot lehet benyújtani. 2

3 1./ Magyar József képv.: A szennyvíztelep bérleti díjának várhatóan mennyi lesz az ÁFÁ-ja évben. 2./ Szabó Attila üzemvezető: Az ÁFA valószínűleg marad 15 %, mert ez a díj szolgáltatási kategória. Fáncsik Géza képviselőtestületi tag az ülésre megérkezett, így a létszám a továbbiakban 9 fő volt. 3./ Kónya Vilmosné képv.: A évben is lehet a lakossági díjat támogatni? 4./ Szabó Attila üzemvezető: Lehetséges a szennyvízdíjak önkormányzati támogatása az előző évekhez hasonlóan a szennyvíztelep bérleti díjából. 5./ Nagy Tibor képv.: Javítási és karbantartási költségek terhére a Balatoni úton az eternithálózat cseréje lehetséges-e? 6./ Szabó Attila üzemvezető: Ezek a költségek javítási és karbantartási költségek. Nem kötelező az eternit hálózatot kicserélni, de vízvezetéket építeni már csak műanyag csővel lehet. Ha a vízminőség javítási pályázatokon magas összegű támogatást lehet nyerni, akkor a hálózatcsere elképzelhető, de inkább csak egyes településrészeken. A teljes hálózatcsere nem lehetséges a magas költségek miatt. 7./ Semjén Attila képv.: A településen a vízvezeték-hálózat elavult, az elmúlt év folyamán ígéret hangzott el a FEJÉRVÍZ Rt részéről a folyamatos cserére. Ütemterv szerint megvalósítható a hálózatcsere? 8./ Szabó Attila üzemvezető: Ilyen ígéretet nem tud tenni, hogy 10 év alatt ki lehet cserélni a hálózatot. A vízvezeték hálózatcsere költsége Ft/m, amely igen magas költség. Az út alatti átkötések cseréje (vascsőről műanyagcsőre) egy-egy alkalommal megtörténik. 9./ Fáncsik Géza képv.: A Fejér megyei Hírlapban megjelent, hogy Székesfehérváron csökkeni fog a víz- és csatornadíj. Ez a csökkentés a településünket miért nem érinti. A Ft-os hálózatcsere költség nagyon magas összeg. 10./ Szabó Attila üzemvezető: A székesfehérvári díjakról nem tud nyilatkozni, de tudomása szerint a területen a csökkenéseket a bérleti díjak kivétele eredményezte. A FEJÉRVÍZ Rt vízminőségi bírságot nem fizetett, amelynek elkerülése érdekében mindent megtettek. A Ft/m hálózatcsere a földmunkák, tervek beszerzése, közművekkel történő egyeztetések magas költsége miatt ekkora összegű. A vasvezetékek megszüntetése fontosabb az eternitvezetéknél és a településen még ilyen vasvezeték is van. 11./ Paál Gyula képv.: A kimutatás szerint magas a villamos-energia felhasználási költség. A szivattyúk működését lehetne csökkenteni. Nem tud egyetérteni azzal a gyakorlattal, hogy vállalkozók a tűzcsapokról töltik fel a tartálykocsikat. 3

4 12./ Szabó Attila üzemvezető: Egyetért azzal, hogy a villamos-energia felhasználási költség valóban magas, de az energia áremelés 12,5 %-os. Új megállapodást kötnek az energiaszolgáltatóval, hogy a költségek csökkenjenek. Az energiaárak nagyobb mértékben emelkednek, mint a vízdíjak. Energiatakarékos szivattyúkat helyeztek üzembe, de minimális szintet el kell érnie a telepnek, egy bizonyos határ alá nem menetnek a szivattyúk üzemeltetésével. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Mezőszilas község 19/2005. (XII. 20.) KT. sz. rendelete az víz- és csatornadíjakról Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló rendeletét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta. Második napirendi pont tárgyalása Dr. Kardos Tamás jegyző: Elmondta, hogy a NÁD MPS-H Kft cégkivonata FAX-on megérkezett, melyet a képviselőtestület tagjai kézhez kaptak a mai napon. Kiss Gábor ügyvezető: Tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy a bankkal a tárgyalások jól haladnak, nyilvánosságot kap a program. A képviselőtestületek egy kivételével jóváhagyták a csatlakozást az energianád termesztési programhoz. Egy település felajánlott 100 Ha-os területet, amelyen melegvíz-hálózat található. Valószínűleg itt lesz a központi üvegház. 1./ Dr. Kardos Tamás jegyző: Dr. Mihály Tamás ügyvéd úr megkapta a határozati javaslatokat és a cégkivonatot is, az első javaslatot tartja elfogadhatónak. 2./ Kiss Gábor ügyvezető: Az önkormányzatokkal a szerződéskötés a banki hitelszerződés aláírása után lehetséges. Az igénybe venni kívánt hitel projekt finanszírozási hitel, amelyet egy-egy építés után utólag finanszíroz a bank. 3./ Fáncsik Géza képv.: Mezőszilas településen is van 38 fokos hőkút, itt is megépülhet a központi üvegház. 4./ Kiss Gábor ügyvezető: Ez a hőfok kevés a központi üvegház létesítéséhez. Az energianád termeléssel kapcsolatban a nemzetközi érdeklődés óriási, a 100 fő alkalmazása előreláthatólag 3 műszakban biztosítva lesz. 5./ Horváthné Gogán Jolán alpolgármester: Dr. Mihály Tamás ügyvéd úr javaslata szerint elfogadható az ajánlat megfelelő biztosítékokkal, melyet a szerződésben rögzíteni kell. 4

5 6./ Magyar József képv.: Az átadni, illetve eladni kívánt területek vételára kirívó értékaránytalanság, amelyet nem tud támogatni. 7./ Zámbó Tibor képv.: 20 Ha földterület értékéhez javított összeggel el lehet fogadni az ajánlatot. 8./ Magyar József képv.: Nem iparterületet adunk át a kft-nek, hanem beépítetlen belterületi ingatlanokat. 9./ Dr. Kardos Tamás jegyző: A mai napon a csatlakozást kell eldönteni, de konkrét szerződéskötésre a banki kölcsön aláírása után kerülhet sor. 10./ Kiss Gábor ügyvezető: Mezőszilas községre azért is került a választás, mert a munkanélküli ráta magas, a fluktuáció szintén magas lesz, mert a munka jellegéből adódóan nem sokan bírják tartósan végezni. A bank kérése az alaptőke emelés, amely e hónap 27-én megtörténik. 10 önkormányzat ígérvénye szükséges a banki kölcsön jóváhagyásához. Semmiféle szerződés nem kerül aláírásra addig, amíg a hitelszerződés nincs aláírva. 11./ Zámbó Tibor képv.: A határozatban szerepelnie kell, hogy biztosítékok ellenében adjuk át a földterületet a kft-nek. 12./ Kiss Gábor ügyvezető: A határozatban megfogalmazásra kerülhet, hogy a földterület rendelkezésre áll, ha a bank a kölcsönszerződést aláírja. 13./ Menyhártné Nagy Judit képv.: A munkahelyteremtő programokhoz pozitívan áll hozzá, de a szavazásnál tartózkodni fog, mert nem ismeri az előzményeket. A beruházás, ha nem valósul meg, a földterület a bank tulajdona lesz. 14./ Kiss Gábor ügyvezető: Ismételten csak azt tudja elmondani, hogy a bank akkor utal pénzt, ha kész a beruházás, illetve annak arányában, ami elkészült. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 155/2005. (XII. 20.) KT. sz. határozat kínai nád termesztéséről Mezőszilas község önkormányzatának képviselő-testülete a Nád MPS-H Kft. munkahely teremtő beruházásához szükséges 20 ha belterületi önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesíti a Nád MPS-H Kft. részére Ft+ÁFA/ha áron amennyiben a beruházás forrásigényének banki finanszírozása megtörténik. A terület eladásának további feltétele a munkahelyteremtő beruházás egy éven belül történő megvalósulása, és fő alkalmazása. Amennyiben a beruházás december 31-ig nem valósul meg, úgy az bontó feltételnek számít és a kft. tehermentesen köteles visszaadni az ingatlant az önkormányzat tulajdonába az eredeti vételáron. Megbízza a képviselő-testület az alpolgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa a döntésről. 5

6 Határidő: azonnal Felelős: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester Paál Gyula képv.: A községrendezési terv átalakítása, átrendezése szükséges, ha az együttműködés megvalósul. Harmadik napirendi pont tárgyalása Horváthné Gogán Jolán alpolgármester: Ismertette, hogy a javaslat szerint a szemétszállítási díj évben Ft lesz az Ft helyett, amely Ft helyett Ft lesz egy szeméttároló edény esetén. 1./ Nagy Tibor képv.: A falu nagy része nem fizeti a szemétszállítási díjat. Ha mindenki kifizetné a díjat, lehetne-e csökkenteni. 2./ Dr. Kardos Tamás jegyző: Ha valaki nem fizet a szolgáltató behajtásra megküldi az önkormányzatnak a névsort. A szemétszállítási díj fizetése és a csökkentés nincs összefüggésben egymással. 3./ Zámbó Tibor képv.: Az ürítések száma sem megfelelő. Ha valaki több tárolóedényt vagy zsákot tesz ki többszörös díjat kellene fizetnie. 4./ Dr. Kardos Tamás jegyző: Ha valaki több kukát tesz ki, többszörös díjat kell fizetnie. Ha szemeteszsákot tesznek ki, akkor kettőt lehet az egy kuka ürítési díjának megfizetése ellenében kirakni. 5./ Kónya Vilmosné képv.: Ebben nem lehet igazságot tenni, de véleménye szerint hetente kellene nyáron a szemetet elszállítani, de ez a szemétszállítási díjban mit jelenthet? 6./ Magyar József képv.: Ahány ürítés történik, annyiszor kell fizetni a szemétszállítási díjat. 7./ Horváthné Gogán Jolán alpolgármester: A lakosság részéről többen jelezték, hogy vannak területek ahonnan egyáltalán nem szállítják el a szemetet, de a díjat mégis ki kell fizetni. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Mezőszilas község 20/2005. (XII. 20.) KT. sz. rendelete szemétszállítási díjról Mezőszilas Község Önkormányzatának képviselőtestülete a szemétszállítási díj megállapításáról szóló rendeletét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta. 6

7 Negyedik napirendi pont tárgyalása Dr. Kardos Tamás jegyző: Véleménye szerint az Igar Község Önkormányzatával kötendő iskola-fenntartási megállapodást korábbi időpontban kellene tárgyalni, ezért ezt a napirendi pontot a novemberi ülésre tervezte. További javaslata, hogy a fogorvos is adjon tájékoztató a képviselőtestületnek a tevékenységéről. 1./ Paál Gyula képv.: Egyetért az elhangzott javaslattal, a fogorvosi tájékoztatót a védőnői beszámolóval együtt lehetne tárgyalni. 2./ Zámbó Tibor képv.: A védőnői beszámoló mellé súlyos kérdésként merül fel a fejtetvesség. Az oktatási biztoshoz is fordult már állásfoglalásért, amelyre választ még nem kapott. A gyermekeket a fejtetvesség miatt nem lehet kitiltani az iskolából és az óvodából sem. 3./ Magyar József képv.: A december 18-i ülésre 1. napirendi pontként tervezett helyi adórendeletek tárgyalását előbb kell tárgyalni, mert XII. 15-ig ki is kell hirdetni. Erre a napirendi pontra javasolta a novemberi ülést. Magyar József képviselőtestületi tag az ülésről távozott, így a létszám 8 fő volt. 4./ Zámbó Tibor képv.: Az óvoda tevékenységéről szóló beszámoló és az adórendeletek tárgyalása a munkatervben cserélhet. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 156/2005. (XII. 20.) KT. sz. határozat évi munkatervről A képviselő-testület az írásban kiküldött anyag, az elhangzott vélemények és javaslatok alapján elfogadja a képviselő-testület évi munkatervét. Megbízza az alpolgármestert és a jegyzőt annak záradékkal történő ellátására. Felelős: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester dr. Kardos Tamás jegyző Határidő: azonnal Ötödik napirendi pont tárgyalása Magyar József képviselőtestületi tag az ülésre visszaérkezett, így a létszám ismét 9 fő volt. Pordán Attila projektvezető: 7

8 A program megvalósításához az önerő 22 hónapra 18,5 millió forint. A költségvetés módosítására került sor augusztus hónapban, mert az üzemanyag felhasználást be lehetett építeni. Internet előfizetéssel is csökkenthető az önerő. A program irodaszer vásárlással, fénymásoló patron vásárlásával, papírvásárlással is hozzájárul az önkormányzat költségvetéséhez. Az építőanyagok közbeszerzési eljárása lezajlik és a megvásárolt építőanyag felhasználható lesz, illetve beépítésre kerül. 1./ Fáncsik Géza képv.: A Holdudvar program keretében alkalmazott dolgozók felszedik a járdalapokat és otthagyják a munkát, de olyan is előfordult már, hogy 1 nap alatt 8 járdalapot raktak le. Ennél a teljesítménynél többet kellene dolgozniuk. 2./ Pordán Attila projektvezető: Elismeri, hogy vannak problémák, előfordult az is, hogy a programban részt vevő dolgozó munkaviszonyát meg kellett szüntetni azért, mert egyáltalán nem jelent meg dolgozni 1 hétig. 3./ Semjén Attila képv.: Kérdezte, hogy a kéziszerszámok, számítógép milyen eszközállományba tartoznak, és milyen állapotban vannak, vagy lesznek a program befejezésekor. Vannak olyan foglalkoztatók, hogy a dolgozók el vannak helyezve, megmarade a foglalkoztatásuk a projekt zárása után is, mert 15 fő alkalmazásáról gondoskodni kell. 4./ Pordán Attila projektvezető: Számítástechnikai eszköz a számítógép, a kéziszerszámok, a lapát, ásó és az ilyen jellegű kisebb eszközök. A traktor mezőgazdasági eszköz. Ezek a felszerelések, szerszámok viszonylag jó állapotban vannak, az önkormányzat tulajdonában maradnak a projekt zárása után is, így az önerő megtérül. Az alkalmazott dolgozók 30 %-át, vagyis 15 fő alkalmazását kell megoldani és ebben számítanak a munkáltatókra. 5./ Kónya Vilmosné képv.: Egyetértve azzal, hogy a munkamorál kifogásolható javaslata az, hogy a betervezett feladatok (térkövezés, járdaépítés) készüljenek el. Az óvodában dolgozó alkalmazott munkájával meg vannak elégedve, megfelelően dolgozik. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 157/2005. (XII. 20.) KT. sz. határozat Holdudvar projektről A képviselő-testület az írásban kiküldött anyag, a szóbeli kiegészítések alapján elfogadja a Holdudvar projekt beszámolóját. Megbízza az alpolgármestert, hogy az érintetteket értesítse ki. Felelős: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester Határidő: azonnal 8

9 Hatodik napirendi pont tárgyalása Dr. Kardos Tamás jegyző: Elmondta, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás alkalmazottjával Tóth Ervinnel állították össze a évi belső ellenőrzési tervet. A társulás keretében nem sikerült még megoldani a belső ellenőrök alkalmazását, így ennek a munkának az elvégzésében külső cég igénybevételére kényszerülnek. Az ellenőrzési javaslatban szerepelhet a közhasznú, közcélú munka végzés ellenőrzése és a közmunkaprogram ellenőrzése is. Paál Gyula képviselőtestületi tag az ülésről távozott, így a létszám 8 fő volt. 1./ Semjén Attila képv.: Egyetért azzal, hogy a közhasznú, közcélú munka és a közmunkaprogram ellenőrzése is megvalósuljon. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 158/2005. (XII. 20.) KT. sz. határozat belső ellenőrzési tervről Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat évi ellenőrzési tervét jóváhagyja. Megbízza a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: folyamatos Hetedik napirendi pont tárgyalása Dr. Kardos Tamás jegyző: Felelős: dr. Kardos Tamás jegyző Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a hitel felvétele a következő költségvetési évben valósul meg. A konyha felújítási pályázat összegét meg kell előlegezni, ehhez az igénybe venni kívánt fejlesztési hitel éven belüli, melyhez a fedezet a nyertes pályázat. A másik fejlesztési célú hitel 4 pályázat önereje. A költségvetési koncepció tervezésekor kiderült, hogy saját erőből ezeket az összegeket nem tudjuk biztosítani. A hitel 5 éves futamidejű lenne, melyhez ingatlan fedezet szükséges. Ehhez a gyógyszertár épületet lehet megjelölni. A konyha felújítása már megkezdődött, eszközbeszerzés történt, amelyet ki kellene fizetni. 9

10 1./ Magyar József pü. biz. elnöke: A pénzügyi bizottság megtárgyalta előzetesen az előterjesztést, de javaslatot nem terjeszt a képviselőtestület elé, mert határozatképtelenné vált a bizottsági ülés. Személyes véleménye: aláírt támogatásról van szó, javasolni tudja a hitel felvételét. Valamilyen módon finanszírozni kell a fejlesztéseket. Paál Gyula képviselőtestületi tag az ülésre visszaérkezett, Semjén Attila képviselőtestületi tag az ülésről távozott, így a létszám ismét 8 fő volt. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 159/2005. (XII. 20.) KT. sz. határozat fejlesztési célú hitel felvételéről Mezőszilas község önkormányzatának képviselő-testülete a Mezőszilasi Általános Iskolánál működő közétkeztetési konyha felújításának támogatására a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Terület-és Régiófejlesztési Célelőirányzat D. pályázati felhívásra benyújtott pályázat támogatási összegének megelőlegezésére az OTP Fejér Megyei Igazgatóságától Ft azaz Tizenhétmillió-nyolcszázhetvennégyezer forint éven belüli hitel igénybevételét határozza el. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt éves költségvetésének összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja, valamint a hitelt legkésőbb a lejáratkor visszafizeti. A hitel fedezetére az önkormányzat a támogatás összegét jelöli meg. A hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelkérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, a jegyző ellenjegyzésével kötelezettséget vállaljon és a szükségleteknek megfelelően, gondoskodjon a hitel igénybevételről. Határidő: január 15. és folyamatos Felelős: Kiss Géza polgármester A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 160/2005. (XII. 20.) KT. sz. határozat hitel felvételéről Mezőszilas község önkormányzatának képviselő-testülete pályázati önerő összegének megelőlegezésére az OTP Fejér Megyei Igazgatóságától Ft, azaz Tizenhétmillió-háromszázkilencvenhétezerhatszázharmincnyolc forint ötéves futamidejű hitel igénybevételét határozza el, amit ¼ éves törlesztéssel fizet vissza. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt éves költségvetésének összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja, valamint a hitelt legkésőbb a lejáratkor visszafizeti. A hitel fedezetére az önkormányzat a Mezőszilas Petőfi út 38 belterület, 120 hrsz.-ú ingatlant jelöli meg. A hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelkérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, a jegyző ellenjegyzésével 10

11 Dr. Kardos Tamás jegyző: kötelezettséget vállaljon és a szükségleteknek megfelelően, gondoskodjon a hitel igénybevételről. Határidő: január 15. és folyamatos Felelős: Kiss Géza polgármester A képviselőtestületnek még két hitel ügyében kellene döntést hoznia. A 20 millió forintos folyószámla hitel 1 éves hosszabbítása jelenleg nem lehetséges. A bank javaslata szerint 3 hónapra lehet meghosszabbítani a folyószámlahitelt. A SAPARD Hivatal a mezőgazdasági feltáró út költségét még nem utalta át, de az út elkészült és ki kellene fizetni. Két határozat meghozatala szükséges, a folyószámlahitel működési hitel, és a fejlesztési hitel a SAPARD pályázat miatt. Semjén Attila képviselőtestületi tag az ülésre visszaérkezett, így a létszám ismét 9 fő volt. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 161/2005. (XII. 20.) KT. sz. határozat folyószámlahitel felvételről Mezőszilas község önkormányzatának képviselő-testülete a működési kiadások fedezetére és a pályázati önerő biztosítása érdekében az OTP Fejér Megyei Igazgatóságától az igénybevett Ft azaz Húszmillió forint éven belüli folyószámla-hitel prolongálását határozza el. Megbízza a képviselő-testület az alpolgármestert, hogy a hitelkérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg és a szükségleteknek megfelelően, gondoskodjon az igénybevételről. Határidő: azonnal Felelős: Horváthné Gogán Jolán alpolgármester A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 162/2005. (XII. 20.) KT. sz. határozat fejlesztési hitel felvételről Mezőszilas község önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztett javaslat alapján hozzájárul a SAPARD 1308 A vidéki infrastruktúra fejlesztésének és javításának támogatása a mezőgazdasági úthálózat fejlesztése és javítása pályázati körben a Mezőszilas- Lajoskomárom mezőgazdasági út I.ütem című pályázat előfinanszírozására felvett Ft os éven belüli hitel még fennmaradó részének prolongálásához. 11

12 Megbízza a képviselőtestület az alpolgármestert, hogy a hitelkérelmet az OTP Közép-dunántúli Igazgatóságának küldje meg, az erről szóló hitelszerződést írja alá és gondoskodjon a további lebonyolításról. Határidő: azonnal Nyolcadik napirendi pont tárgyalása Dr. Kardos Tamás jegyző: Felelős: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester Ismertette Igar Község Önkormányzatának tájékoztatóját, hogy a tavalyi évben kötött feltételekkel kötnek a következő évre is megállapodást a közös fenntartású iskoláról. Ha ezekkel a feltételekkel Mezőszilas Község Önkormányzata nem fogadja el a megállapodást, akkor Simontornya Város Önkormányzatával kötnek megállapodást az alapfokú oktatás biztosítására. 1./ Magyar József képv.: Az aláírt megállapodás augusztus 31-ig érvényes. A közös fenntartású intézmény költségvetését Igar Község Képviselőtestületének is el kellett fogadnia. A normatív támogatás nem Igar Község Önkormányzatát illeti meg, hanem a feladatot átvállalt önkormányzatot. Igar község kötelező feladat ellátását adta át Mezőszilas községnek. A normatíva által nem fedezett költségeket jogszabály szerint tanulólétszám arányosan az átadónak kell fizetnie. Az iskolaválasztást a szülők dönthetik el, nem pedig az önkormányzat. Személyes véleménye, hogy Mezőszilas Község Önkormányzata nem tud lemondani a támogatásról. 2./ Zámbó Tibor képv.: Véleménye szerint az igari jegyzőnő nem szimpatizál Mezőszilas Község Önkormányzatával és így teljesen elhatárolja magát a megfelelő együttműködéstől. Nem hozatott a képviselőtestülettel olyan határozatot, amelyet megígért. Kijelentette azt is, hogy az iskola nem adott megfelelő információt, ami nem fedi a valóságot. Egyetért Magyar József képviselőtestületi tag javaslatával és véleményével. Ha az együttműködési megállapodás nem kerül aláírásra 9 millió forinttal kevesebb lesz a normatíva, vagyis kevesebb gyermek oktatása többe fog kerülni. 3./ Semjén Attila képv.: Nem érti azt a gyakorlatot, hogy ha nem járnak Mezőszilasra iskolába az igari gyermekek, sokkal többe kerül a kevesebb gyermek oktatása. Korábbi időpontban kellene tárgyalni a megállapodást. 4./ Menyhártné Nagy Judit képv.: A megbeszélés során kihagyjuk a vitából a szülőket. Véleménye szerint, ha a mezőszilasi képviselőtestület nem fogadja el az igari képviselőtestület feltételeit, akkor is aláírják a megállapodást. Magyar József képviselőtestületi tag véleményével egyetértve, nem írná alá a megállapodást. 5./ Paál Gyula képv.: Tudomás szerint az igari szülők Mezőszilasra járatják a gyermekeiket iskolába, mert meg vannak elégedve az oktatás színvonalával. 12

13 6./ Dr. Kardos Tamás jegyző: Ismételten felhívta a képviselőtestület tagjai figyelmét arra, hogy az igari jegyzővel és polgármesterrel történt tárgyalások folyamán ők teljesen elhatárolják magukat a változtatásoktól és csak az eddigi feltételekkel hajlandók aláírni a megállapodást. 7./ Zámbó Tibor képv.: A megállapodást aláírná, de legalább az iskolabusz költségeiből az igari önkormányzatra eső részt átvállalhatnák. Az iskolaigazgató költségvetési ügyben felhatalmazás nélkül nem hívhat össze szülői értekezletet. 8./ Dr. Kardos Tamás jegyző: Tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy a kistérségi társuláson belül az iskolabusz költségeit át tudják vállalni teljes egészében. 9./ Semjén Attila képv.: Az igari önkormányzat feltétlenül építse bele a költségvetésébe az ÖNHIKI támogatás lehetőségét az oktatási feladatok biztosítása érdekében, amelyet az elmúlt évben meg is ígértek, de nem teljesítettek. 10./ Zámbó Tibor képv.: Az igari képviselőtestületi ülésre december 28-án, amely közmeghallgatással egybekötött ülés lesz, el tud menni és tájékoztatja a résztvevőket a közös fenntartású iskola működéséről. 11./ Magyar József képv.: ÖNHIKI támogatás nélkül is kötelező feladat Igar Község Önkormányzatának az alapfokú oktatás biztosítása. Az együttműködési megállapodásban egymásnak ellentmondó pontok vannak rögzítve. Tartalmazza a megállapodás azt is, hogy Mezőszilas Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy Igar Község Önkormányzata forráshiányos. Sajnos Mezőszilas Község Önkormányzata is forráshiánnyal küzd. Az oktatás kötelező önkormányzati feladat és ha a normatíva nem fedezi a költségeket tanulóarányosan a költségeket vállalni kell. Aláírhatjuk a megállapodást az igari feltételekkel, de a többletköltségeket valahonnan el kell venni, ha Igar Község Önkormányzata nem fizeti a ráeső részt. 12./ Zámbó Tibor képv.: Javasolta a megállapodás aláírását, de a évben alaposan áttanulmányozva és előkészítve lehetne változtatni rajta az azután következő évekre vonatkozóan. 13./ Magyar József képv.: Nem zárkózunk el a megállapodás aláírásától, de az előterjesztett megállapodás-tervezetet alaposan át kell fogalmazni, mert ellentmondásos pontok vannak benne. 14./ Dr. Kardos Tamás jegyző: A megállapodásban az ÖNHIKI támogatás lehetősége szerepeljen és ne forduljon elő olyan helyzet, hogy ezt a lehetőséget a költségvetésükből kihagyják. 15./ Magyar József képv.: A megállapodás 3. oldalának utolsó bekezdését ki kell hagyni az új megállapodásból. 16./ Dr. Kardos Tamás jegyző: El kell mondania, hogy ehhez a részhez ragaszkodni fognak, mert ha kevesebb ÖNHIKI támogatást kapnak, nem adják ide a teljes összeget. 13

14 17./ Paál Gyula képv.: Egysoros megállapodást kellene kötni Igar községgel, melyben az szerepelne, hogy az Ötv. szerint kötjük meg a társulást. 18./ Dr. Kardos Tamás jegyző: Ha Igar Község Önkormányzatával egyeztetnénk a megállapodás pontjait, akkor újra kellene képviselőtestületi ülést tartni. 19./ Paál Gyula képv.: Véleménye szerint a javításokkal a megállapodás aláírható. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 163/2005. (XII. 20.) KT. sz. határozat iskola-fenntartási megállapodásról Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett megállapodás-tervezet, az elhangzott vélemények és javaslatok alapján az intézmény-fenntartó társulásról szóló megállapodást jóváhagyja, amennyiben az alábbi mondatok kikerülnek a megállapodásból: 9.3 pont: A költségvetési törvény alapján elismerhető kiadások feletti rész teljes egészében a feladatellátó önkormányzatot terheli. 19. pont: Amennyiben a kért teljes összeget megkapja, úgy a kiadások teljes összegének megfizetésére köteles. Ha a kért összegnek csak egy részét kapja meg, akkor a kiadások megfizetésére annak arányában köteles. Ha az ÖNHIKI pályázata nem nyer, mentesül a fizetési kötelezettség alól. Megbízza a képviselő-testület az alpolgármestert, hogy a jóváhagyott megállapodást írja alá. Amennyiben Igar Község Önkormányzata a feltételekkel nem ért egyet, úgy vegye fel a kapcsolatot dr. Pintérné Szekercés Anna ügyvéddel, és bízza meg a hatályos jogszabályoknak megfelelő megállapodás elkészítésével. A megállapodás meghosszabbítására mindkét képviselő-testületnek tegyen javaslatot a megállapodásban rögzített, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott határidők figyelembevételével. Határidő: Az aláírásra: december 31. A meghosszabbításra: augusztus 31. Felelős: Horváthné Gogán Jolán alpolgármester Horváthné Gogán Jolán alpolgármester: Elmondta, hogy Menyhárt Nagy Judit képviselőtestületi tagnak el kell mennie, ezért az egyik bejelentést most szeretné megtenni. December 30-án beindul Simontornyán a központi orvosi ügyelet. 29-én ünnepélye átadásra várják a képviselőtestület tagjait. 11 önkormányzat társult a központi orvosi ügyelet létrehozására. Simontornya Város Önkormányzata Ft-os gyógyszerkészletet vásárolt a központi ügyelet részére, a gépkocsi és gépkocsivezető az ügyeleti szolgálat rendelkezésére áll. 14

15 Kilencedik napirendi pont tárgyalása Menyhártné Nagy Judit képviselőtestületi tag az ülésről távozott, így a létszám a továbbiakban 8 fő volt. Dr. Kardos Tamás jegyző: Sárbogárdról kaptuk az Igar Község Önkormányzatával kötendő megállapodás tervezetet a gyermekjóléti társulásról. A megállapodás arra irányulna, hogy szakmai segítséget adna a mezőszilasi intézmény vezetője. Javasolta, hogy ebben a napirendi pontban a mai ülésen ne hozzon döntést a képviselőtestület, hanem bővebb ismeretek beszerzése után későbbi időpontban határozzon. 1./ Kónya Vilmosné képv.: Származna-e valamilyen előnye ebből a társulásból Mezőszilas Község Önkormányzatának? Gondol itt a pályázati lehetőségekre vagy a magasabb normatívára. 2./ Dr. Kardos Tamás jegyző: Jelenleg nem, ez a későbbiekben jelentkezhet, de arról is el kell gondolkodni, hogy az intézményvezetőnek ki kell járnia Sáregresre és Vajtára is, ha a megállapodás aláírásra kerül. 3./ Semjén Attila képv.: A közmeghallgatás időpontját akkor is a Fejér megyei Hírlapban meg kell jelentetni, ha a lakosság részéről nem jelenik meg senki sem. Ne hagyjunk támadási felületet. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy a társulási megállapodásról későbbi időpontban hoz határozatot. Tizedik napirendi pont tárgyalása Horváthné Gogán Jolán alpolgármester: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzoncionális Együttműködésnek Mezőszilas Község Önkormányzata is a tagja, ezért szükséges ennek a napirendnek a megtárgyalása. 1./ Zámbó Tibor képv.: Kérdezte, hogy ennek az együttműködésnek mi a lényege. 2./ Magyar József képv.: A hulladékgazdálkodással kapcsolatban készült Európai Uniós projekt. A hulladékgazdálkodási együttműködés több települést érint, már pár éve működik. A napirend megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 15

16 164/2005. (XII. 20.) KT. sz. határozat hulladékgazdálkodási együttműködésről Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja az előterjesztés részét és a határozat mellékletét képező, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együttműködés valamint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Részvénytársaság között kötendő vagyonkezelési és hasznosítási szerződés tervezetét. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy mind a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazgálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Részvénytársaság, mind pedig a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együttműködés közgyűlésén a szerződéstervezet elfogadását támogassa, és felhatalmazza a Konzorcium gesztorának polgármesterét a szerződés önkormányzat nevében történő aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Kiss Géza polgármester Előterjesztések, bejelentések 1./ Dr. Kardos Tamás jegyző ismertette a kínai bolt bérleti díj mérséklési kérelmét. 1./ Paál Gyula képv.: A bolt eredi bérleti szerződését meg kellene nézni, mert ha meghatározott összegben szerepel benne a bérleti díj nem kell csökkenteni, de ha ÁFÁ-val szerepel akkor esetleg lehet csökkenteni a bérleti díjat az ÁFA mértékével. A bejelentés megvitatása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal határozathozatal nélkül úgy foglalt állást, hogy későbbi időpontban dönt a bérleti díj mérsékléséről. 2./ Dr. Kardos Tamás jegyző bejelentette, hogy az iparűzési adó, iskola és óvoda belső ellenőri jelentése megérkezett, melyet a képviselőtestület tagjai kézhez kaptak. Az óvodavezető részéről érkezett írásbeli észrevételt szintén megkapták a képviselőtestület tagjai. 1./ Magyar József képv.: Kérdezte, hogy ezekkel a jelentésekkel kapcsolatban van-e a képviselőtestületnek feladata vagy a jegyző jogosult intézkedni. 2./ Dr. Kardos Tamás jegyző. A feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy ezeket a megállapításokat a költségvetés összeállításakor kell felhasználni. A következő képviselőtestületi ülésre kivonatos összeállítást, jelentést készít az összes belső ellenőri megállapításokról, javaslatokról. 16

17 3./ Dr. Kardos Tamás jegyző ismertette a képviselőtestület tagjaival, hogy a Mezőszilas Fő u. 62. sz. alatti ingatlan kiürítésével kapcsolatban a bírósági tárgyalás január 31-én lesz megtartva. 4./ Horváthné Gogán Jolán alpolgármester ismertette azt a felhívást, mely szerint az I. világháborús emlékművek mellé trianoni emléktábla elhelyezése lehetséges. 1./ Zámbó Tibor képv.: Vélemény szerint, ha kap a település ilyen táblát azt fogadjuk el, de pénzért ilyet ne vegyünk. Horváthné Gogán Jolán alpolgármester: Megköszönte a képviselőtestületi tagok, meghívott vendégek és a jegyző megjelenését. Bejelentette, hogy a kitüntetési javaslatok és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások tárgyalása zárt ülésen történik, melyről külön jegyzőkönyv készül. Kmft. A távollévő polgármester helyett: Horváthné Gogán Jolán alpolgármester Dr. Kardos Tamás jegyző 17

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről.

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 29-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának képviselőtestületi üléséről 2006. március 27-én. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gogán Jolán alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának 2012. november 30-án tartott képviselőtestületi ülésről

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának 2012. november 30-án tartott képviselőtestületi ülésről Jegyzőkönyv Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának 2012. november 30-án tartott képviselőtestületi ülésről Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Horváthné Gogán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Nebehaj Rudolfné, Radovics Istvánné, Simonek Antal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-32/2014. iktatószám 32. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-352, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 29-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 27-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, Elkészült: 2009. október 20.

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

1.napirend. Kürthy Ferencné

1.napirend. Kürthy Ferencné Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén 2009. március 19-én a Városháza tanácskozó termében Jelen vannak: - a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 11- én megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 28-án 16,00 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 28-án 16,00 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 28-án 16,00 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Távolmaradását bejelentette: Gellénné Rezsnyák Erika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Katus Attila Kondéné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 624-7/2012. ikt. sz. 7. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 11-én

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben