Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ ; fax: 33/ ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu"

Átírás

1 Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ ; fax: 33/ ; J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 17-én megtartott üléséről Sárisáp, február 17.

2 Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ ; fax: 33/ ; /2014. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete február 17.-én hétfőn órakor tartja munkaterv szerinti ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezúton meghívom. Napirendi javaslat: 1./ A LÉTHÉ Temetkezési Kft. beszámolója a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról Előadó: Lakházi Zsolt Kft. ügyvezetője 2./ A temetőről és temetkezésről szóló 22/2012. (VIII.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Tóthné Putz Erika jegyző 3./ Tájékoztató a Négy Évszak Nyugdíjas Klub működéséről Előadó: Üveges Istvánné Nyugdíjas Klub vezetője 4./ Tájékoztató az egyházi képviselő-testület munkájáról Előadók: Borsos János egyházközség képviselő-testületének elnöke, Lukács József plébános 5./ Tájékoztató a sárisápi Karitász szervezet működéséről Előadó: Gregor Jánosné elnök 6./ A évi költségvetési rendelet megalkotása Előadók:, Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs 7./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről Előadó: 8./ Egyéb kérdések, bejelentések S á r i s á p, február 10. 2

3 Iktatószám: 5-49/2014 Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ , fax: 33/ ; J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 17-én 16 órakor megtartott munkaterv szerinti üléséről Az ülés helye: Sárisápi Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: A Képviselő-testület részéről: Keszthelyi Róbert Huberné Kisgyőri Katalin Ligetiné Vass Éva dr. Maradi Attila Szekeres Tibor, al, képviselő, képviselő, képviselő, képviselő. Önkormányzati intézmények vezetői közül: Csicsmann János Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola Sárisápi Tagiskolájának vezetője, Keszthelyiné Máté Ágnes Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Sárisápi Telephelyének vezetője, Lakics Gyuláné Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda-Bölcsőde Sárisápi Tagóvodájának vezetője. Meghívottak: Lakházi Zsolt LÉTHÉ Temetkezési Kft. Ügyvezetője, Üveges Istvánné Nyugdíjas Klub vezetője, Lukács József plébániai kormányzó, Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs, Tóthné Putz Erika jegyző Farkasné Bánhidi Zsuzsanna igazgatási főmunkatárs, jegyzőkönyvvezető köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket és meghívottakat. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 7 képviselőből 6 fő jelen van. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Becsényi László képviselő, a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság elnöke igazoltan van távol, az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint az akadályoztatása esetére vonatkozó szabályok szerint az elnöki teendőkkel Szekeres Tibor képviselőt bízta meg. A megbízás jelen jegyzőkönyv. számú mellékletét képezi. ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és javasolta, hogy az napirendi pont, valamint a napirendi pont a szorosan összekapcsolódó téma miatt együtt kerüljön megtárgyalásra. 3

4 A képviselőknek egyéb javaslata nem volt. Egyhangúlag, 6 igen szavazattal a napirend elfogadásáról az alábbi határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 16/2014. (II. 17.) határozata a február 17-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról A Képviselő-testület a meghívóban megküldött napirendi pontokra tett javaslatot változtatás nélkül elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Határozattal elfogadott napirendi pontok: 1./ A LÉTHÉ Temetkezési Kft. beszámolója a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról Előadó: Lakházi Zsolt Kft. ügyvezetője 2./ A temetőről és temetkezésről szóló 22/2012. (VIII.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Tóthné Putz Erika jegyző 3./ Tájékoztató a Négy Évszak Nyugdíjas Klub működéséről Előadó: Üveges Istvánné Nyugdíjas Klub vezetője 4./ Tájékoztató az egyházi képviselő-testület munkájáról Előadók: Lukács József plébános 5./ Tájékoztató a sárisápi Karitász szervezet működéséről Előadó: Gregor Jánosné elnök 6./ A évi költségvetési rendelet megalkotása Előadók:, Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs 7./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről Előadó: 8./ Egyéb kérdések, bejelentések Napirendi pontok tárgyalása 1./ A LÉTHÉ Temetkezési Kft. beszámolója a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról Előadó: Lakházi Zsolt Kft. ügyvezetője 4

5 köszöntötte a Léthé Temetkezési Kft. részéről megjelent Lakházi Zsolt ügyvezetőt. Elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartozó szöveges előterjesztés, a pénzügyi beszámoló, valamint a temetőrendelet-tervezet a képviselők részére a meghívóval együtt kiküldésre került és az a jelen jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. A beszámolóval kapcsolatban kiemelte, hogy a temetőgondnoki státuszra a továbbiakban is szükség van, hiszen ő tartja a kapcsolatot a szolgáltatóval, és nem utolsó sorban felügyeli a temető rendjét. Felkérte Lakházi Zsolt ügyvezetőt az írásos előterjesztés szóbeli kiegészítésére. Lakházi Zsolt ügyvezető elsőként az üzemeltetés költségeiről, majd a bevételek alakulásáról szólt. Elmondta, hogy az elmúlt évben korszerű, minden igényt kielégítő hűthető belsőtérrel rendelkező halottszállító autót vásároltak, valamint lecserélték a munkatársak egyenruháját is. Az idei évre tervezik a búcsúztatás kellékeinek lecserélését. Folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket, melyeket lehetőség szerint kihasználnak. Szólt még a hulladékgazdálkodásról és a struktúra átalakításról is. megköszönte az elhangzott kiegészítést, hangsúlyozta, hogy a temetőüzemeltetés az önkormányzat ügye is. Az elmúlt évben felújításra került a temető betonkerítésének egy szakasza, ezt a munkálatot az idei évben folytatni kívánják.. A bányásztemető új arculatot kapott, és a fűnyírást is az önkormányzat vállalta fel. Ezt a munkát vállalkozóval, illetve a községgazdálkodás dolgozóival bonyolítják. Az önkormányzat célja az, hogy a temető rendezettsége folyamatos legyen. Ezt követően a felkérte Tóthné Putz Erika jegyzőt, ismertesse a temetőről és temetkezésről szóló 22/2012. (VIII.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, és kérte, hogy a képviselők az ismertetést követően tegyék fel kérdéseiket, mondják el javaslataikat. Tóthné Putz Erika jegyző elmondta, hogy A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet szükségessé tették Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012.(VIII.9.) számú, a temetőről és temetkezésről szóló önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát. A rendelet megalkotása során szabályozásra kerültek a temető valamint a ravatalozó igénybevételének szabályai, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díjai, a temetési hely gazdálkodási szabályai. Az új rendelkezés hatályos szabályozáshoz képest jobban garantálja az elhunytak és hozzátartozóik kegyeleti jogát, a biztonságos és megfelelő színvonalú temetői szolgáltatásokat. Ezzel egyidejűleg fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a jelenleg érvényben lévő díjak nem változtak. A rendelet-tervezet ismertetése után elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet, a díjakban változás nem lesz, a bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta. Lakházi Zsolt ügyvezető elmondta, hogy változott a temetkezési törvény, szigorodtak a hamvak hazavitelének szabályai. Hangsúlyozta, nem sárisápi jelenségről beszél, de egyre többen nyilatkoznak úgy, - főként anyagi nehézségek miatt - hogy a hamvakat hazaszállítják, s majdan illegálisan helyezik el az urnát a temetőben. Ezáltal a hamvak útja követhetetlenné válik. Kiemelte, hogy a temetés nem magánügy, ezt jogszabály nyomatékosítja. Mivel más kérdés nem hangzott el, ezért ismertette a határozati javaslatot: Határozati javaslat 5

6 A Képviselő-testület a Léthé Temetkezési Kft. által a sárisápi köztemető üzemeltetésével kapcsolatban elkészített beszámolót és annak mellékletét elfogadja. Megállapítja, hogy a községben a temetkezési szolgáltatás színvonala megfelelő. A képviselők az elhangzottakkal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő testületének 17/2014. (II. 17.) határozata a sárisápi köztemetőt üzemeltető Léthé Temetkezési Kft. beszámolójának elfogadásáról A Képviselő-testület a Léthé Temetkezési Kft. által a sárisápi köztemető üzemeltetésével kapcsolatban elkészített beszámolót és annak mellékletét elfogadja. Megállapítja, hogy a községben a temetkezési szolgáltatás színvonala megfelelő. Határidő: március 1. a határozatnak a Léthé Temetkezési Kft. részére történő megküldésére Felelős: A jegyző által ismertetett temetőről és temetkezésről szóló rendeletre vonatkozóan a szavazást rendelt el, melynek során a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással megalkotta A temetőről és temetkezésről szóló 1/2014. (II.24) önkormányzati rendeletét A rendelet jelen jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 3./ Tájékoztató a Nyugdíjas Klub működéséről Előadó: Üveges Istvánné Nyugdíjas Klub vezetője. elmondta, hogy a Sárisápi Négy Évszak Nyugdíjas Klub működéséről készült tájékoztatót a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Elöljáróban kiemelte, hogy a nyugdíjas klub üde színfolt a falu életében. Minden községi rendezvényen részt vesznek, vagy szerepelnek, vagy pedig segítik a rendezvény lebonyolítását. A klubtagok közül többen aktívan és folyamatosan részt vesznek a település közösségi életében. A falunap, a juniális és a falukarácsony sikeres lebonyolításában is igyekeznek mindig kivenni a részüket. Felkérte Üveges Istvánné klubvezetőt, néhány szóval ismertesse a klub tevékenységét Üveges Istvánné klubvezető elmondta, hogy az énekkaruk sok helyen sikeresen szerepelt már, jó kapcsolatot ápolnak a csolnoki és a bajóti klubbal. A klubvezető véleménye szerint gondot jelent az, hogy az idősebb klubtagok nem tudnak eljönni minden foglalkozásra, mert egészségi állapotuk azt már nem teszi lehetővé. A fiatalabbak pedig azért nem jönnek, mert még nem tartják magukat elég idősnek ahhoz, hogy a nyugdíjas klubba járjanak. Elmondta, hogy a hónap első szerdáján a helyi Művelődési Házban tartanak összejövetelt, amelyek minden esetben jó hangulatban telnek el. Évente több alkalommal szerveznek kirándulásokat, de sajnos, a létszám miatt már nem tudnak helyből autóbuszt indítani. úgy látta, hogy a klub lehetőségeihez mérten minden hónapban igyekszik tagjai részére színvonalas programot biztosítani. Az önkormányzat az előző 6

7 évekhez hasonlóan továbbra is biztosítja a foglalkozásokhoz a helyszínt a Művelődési Házban. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdésük a tájékoztatóval, illetve az elhangzottakkal kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a ismertette a határozati javaslatot. Határozati javaslat: A Képviselő-testület a Négy Évszak Nyugdíjas Klub működéséről készült tájékoztatót változtatás nélkül elfogadja. Megállapítja, hogy egy jól működő községi civil szervezet tájékoztatóját ismerhette meg a testület, akik aktívan kiveszik részüket a település közösségi életéből. Szavazás során a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 18/2014. (II. 17.) határozata a Sárisápi Négy Évszak Nyugdíjas Klub működéséről készült tájékoztató elfogadásáról A Képviselő-testület a Négy Évszak Nyugdíjas Klub működéséről készült tájékoztatót változtatás nélkül elfogadja. Megállapítja, hogy egy jól működő községi civil szervezet tájékoztatóját ismerhette meg a testület, akik aktívan kiveszik részüket a település közösségi életéből. Határidő: Felelős: azonnal 4./ Tájékoztató az egyházi képviselő-testület munkájáról Előadó: Lukács József plébániai kormányzó elmondta, hogy a Szent Imre Plébánia Egyházközség Képviselő-testületének munkájáról készült tájékoztatót a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv.. mellékletét képezi. Az előzőekben elhangzottak szerint a napirendi pontot együtt tárgyalja a testület. Elmondta, hogy a temető és a templom környéke a község frekventált területe, annak gondozása közös feladat. Felkérte Lukács József plébániai kormányzót, hogy egészítse ki a tájékoztatójában leírtakat. Lukács József plébániai kormányzó megköszönte a lehetőséget, hogy évről-évre tájékoztathatja a Képviselő-testület tagjait, majd részleten ismertette az elmúlt év eseményeit, programjait. Kiemelte a zarándok utakat, a kirándulásokat, a karácsonyi főzést és ostyasütést. Fontosnak tartja az egyház és a község gyümölcsöző kapcsolatának fenntartását. Többek között megemlítette a templom külső felújítására szervezett adománygyűjtést. A tavalyi évben elkészült a templom külső homlokzatának felújítása, a csapadékvíz elvezetés, valamint a templom körüli viacolor burkolat. Az idei évre a nyílászárók cseréjét és a templom körüli park rendezését tűzték ki célul. 7

8 megköszönte az elhangzott kiegészítést, majd felkérte Gregor Jánosnét, a helyi karitász szervezet vezetőjét, szóljon néhány szót a megküldött írásos anyaghoz. 5./ Tájékoztató a sárisápi Karitász szervezet működéséről Előadó: Gregor Jánosné elnök Gregor Jánosné a sárisápi Karitász szervezet vezetője elmondta, hogy szervezete a bajóti régióban működik, mely az idei évben ünnepli megalakulása 20. évfordulóját. Szólt arról, hogy 15 éve szervezik a karitász tábort, amely igen népszerű a gyermekek körében. Az elmúlt évben sikerült a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett pályázaton támogatást szerezniük a tábor költségeinek finanszírozására. Beszélt az adományok gyűjtéséről, az ételosztásokról, a helyi rendezvényeken való részvételről. Befejezésül kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, miszerint a jelenlegi ruharaktárt szeretnék bővíteni. Arra gondolt, hogy a polgárőrök által használt irodahelyiség erre megfelelő lenne. megköszönte az elhangzott kiegészítést, majd elmondta, hogy az önkormányzat eredményes kapcsolatot tart fenn mind az egyházközséggel, mind pedig a karitász szervezettel. A Karitász szervezet vezetője kérésére válaszolva ismertette, hogy ősszel átadásra kerül az inkubátorház. Amennyiben a polgárőrség átköltözik az épületbe, akkor nem látja akadályát annak, hogy a jelenleg általuk használt helyiséget igénybe vegye a karitász szervezet. Ezt követően megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek még kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel egyéb kérdés, hozzászólás a testületi tagok részéről nem érkezett, ismertette a határozati javaslatokat. Határozati javaslat A Képviselő-testület a Sárisápi Szent Imre Plébánia Egyházközségi Képviselő-testületének munkájáról készült tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület megköszöni az egyházközség tagjainak a község közösségi életében végzett aktív tevékenységét. A tájékoztatóban és a határozati javaslatban foglaltakkal a képviselő-testület tagjai valamennyien egyetértettek, egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatokat hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 19/2014. (II. 17.) határozata a Sárisápi Szent Imre Plébánia Egyházközségi Képviselő-testületének munkájáról készült tájékoztató elfogadásáról A Képviselő-testület a Sárisápi Szent Imre Plébánia Egyházközségi Képviselő-testületének munkájáról készült tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület megköszöni az egyházközség tagjainak a község közösségi életében végzett aktív tevékenységét. Határidő: Felelős: azonnal. Határozati javaslat 8

9 A Képviselő-testület a sárisápi Karitász szervezet munkájáról készült tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület megköszöni a szervezet tagjainak a karitatív tevékenységét, valamint a község közösségi életében végzett aktív munkáját. Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 20/2014. (II. 17.) határozata a sárisápi Karitász szervezet munkájáról készült tájékoztató elfogadásáról A Képviselő-testület a sárisápi Karitász szervezet munkájáról készült tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület megköszöni a szervezet tagjainak a karitatív tevékenységét, valamint a község közösségi életében végzett aktív munkáját. Határidő: Felelős: azonnal. 6./ A évi költségvetési rendelet megalkotása Előadók:, Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs elmondta, hogy az önkormányzat évi költségvetésének megalkotásához készült előterjesztést, a rendelet tervezetét, valamint az ahhoz kapcsolódó táblázatokat a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. Elöljáróban elmondta, hogy az önkormányzat a januári ülésen már előzetesen tárgyalta a évi költségvetés tervezetét. Akkor még voltak olyan normatív támogatások, amelyek pontosításra szorultak, valamint nem lehetett tudni, hogy a kormány a szociális ágazatba tervezett plusz juttatásokat miként hajtja végre. E kérdéskörök mára tisztázódtak, így nincs akadálya annak, hogy a mai ülésen az önkormányzat elfogadja az idei évi költségvetést. Elmondta még, hogy a rendelet tervezetét a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és véleményezte. A rövid felvezető után felkérte Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatársat, hogy röviden ismertesse az írásos előterjesztésben foglaltakat. Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs elmondta, hogy a költségvetési rendelet elfogadása előtt határozattal kell megállapítani a költségvetési évet követő 3 év saját bevételeit valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit. Elmondta, hogy a januári testületi ülés óta kihirdetésre került néhány normatíva összege, mely némi módosítást eredményezett, ilyen például a gyermekétkeztetés működési támogatása, stb. Pontosításra került a pénzmaradvány összege, betervezésre került a közalkalmazottak és köztisztviselők részére a cafetéria juttatás A költségvetési kiadások főösszege ezer forint, a költségvetési bevétel pedig ezer forint. A költségvetési hiány ezer forint, amit a betervezett pénzmaradvány teljes egészében fedez, tehát hitelfelvételre előreláthatólag nem lesz szükség. megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd elmondta, hogy egy három éves folyamatot bemutató táblázatról szükséges határozatot hozni. A saját bevételek 50 %-ának mértékéig vehet fel hitelt az önkormányzat külön kormányzati engedély nélkül ben az önkormányzat saját bevétele ezer forint. Ebben az évben egy fogászati kezelőegységet vett banki finanszírozásra az önkormányzat, melynek ér- 9

10 téke ezer forint, tehát szükség esetén ebben az évben ezer forint. hitelt vehetne fel, ha szükséges lenne. Ezután felkérte Szekeres Tibor képviselőt, - a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke akadályoztatása esetén megbízott személyt, - ismertesse a bizottság javaslatát. Szekeres Tibor képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet. Az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a bemutatott táblázat szerint elfogadásra javasolta a bizottság. A továbbiakban kifejtette, hogy a költségvetési rendelet jól illeszkedik a gazdasági programhoz, kiegyensúlyozott, stabil költségvetés. Az önkormányzat évi költségvetését ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással, valamint ezer forint hiánynyal a bizottság elfogadásra javasolta.. az elhangzottakat követően megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés nem hangzott el, ezért ismertette a határozati javaslatot. Határozati javaslat Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. sz. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. A Képviselő-testület a határozati javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták. Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 21/2014. (II. 17.) határozata az önkormányzat saját bevételeinek összegéről, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. sz. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. Határidő: Felelős: azonnal A határozathozatalt követően a költségvetési-rendelettel kapcsolatban elmondta, hogy a felhalmozási kiadások tartalmazzák az ez évre betervezett feladatokat, így az ez évben lezáruló két nagy beruházást, lásd: inkubátorház, illetve a Művelődési Ház geotermikus fűtése. Elmondta, hogy a Patakhíd felújítására március végére elkészül az engedélyezési és kivitelezési terv, az iskola alatti BMX pálya is az idei évben fejeződik be, illetve a sportház kiszolgáló épületének külső hőszigetelése és előtető készítése is folyamatban van. Ezen kívül tartalmazza a költségvetés a községgazdálkodás által végzett karbantartások és felújítások összegét is. 10

11 A szociális ágazatban átlagban bruttó 10 ezer forint fizetésemelés várható, ezért részükre is betervezésre került a cafetéria. Ezt követően megkérdezte a Képviselő-testület tagjait van-e véleményük, kérdésük a költségvetési rendelettel kapcsolatban. A képviselők részéről kérdés nem merült fel, ezért kérte, hogy a tervezet szerint fogadják el az önkormányzat évi költségvetését. A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkották az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletet. A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 7./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről Előadó:. ismertette az előző ülés óta lejárt határidejű határozatokat, amelyekről a jelentés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentést a képviselő-testület tudomásul vette. 8./ Egyéb kérdések, bejelentések Egészségügyi szolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó Megállapodás módosítása röviden összefoglalta a Sárisáp-Annavölgyi 2. számú háziorvosi körzet módosításával kapcsolatos tényeket. Elmondta, hogy Annavölgy község kiválásával rendezni szükséges a 2. számú háziorvosi körzethez tartozó felnőtt lakosság egészségügyi ellátását oly módon, hogy a jelenlegi 1. számú háziorvosi körzet kibővítésével Sárisáp község közigazgatási területe egy felnőtt körzetté alakulhatna. Az ellátást végző háziorvos személyében változás nem állna be, viszont a jelenlegi egészségügyi szolgáltatási feladatok ellátására kötött megállapodás módosítását követően feladat-ellátási szerződés módosítására és rendelet-módosításra is szükség van. Az elhangzottak szerinti módosítás esetén a feladat-ellátási szerződés Általános rendelkezések 1. pontja módosulna. Ezt követően megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek még kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban. Rövid tanácskozást követően ismertette a határozati javaslatot: Határozati javaslat Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Annavölgy község kezdeményezésére hozzájárul az Annavölgy község Önkormányzatával kötött Egészségügyi szolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó Megállapodás módosításához, mely szerint március 1. napjától a felnőtt háziorvosi feladatok ellátását Annavölgy község nem Sárisáp Község Önkormányzatával közösen kívánja megoldani, ezáltal Sárisáp község közigazgatási területe egy felnőtt háziorvosi körzetté alakul. A megállapodás módosítása a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal kerül aláírásra. A képviselő-testület felhatalmazza a t a megállapodás valamint a feladat-ellátási szerződés aláírására. 11

12 A képviselő-testület az elhangzottakkal és határozati javaslattal egyetértett és egyhangúlag 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták. Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő testületének 22/2014. (II. 17.) határozata az Annavölgy község Önkormányzatával kötött Egészségügyi szolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó Megállapodás módosításáról Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Annavölgy község kezdeményezésére hozzájárul az Annavölgy község Önkormányzatával kötött Egészségügyi szolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó Megállapodás módosításához, mely szerint március 1. napjától a felnőtt háziorvosi feladatok ellátását Annavölgy község nem Sárisáp Község Önkormányzatával közösen kívánja megoldani, ezáltal Sárisáp község közigazgatási területe egy felnőtt háziorvosi körzetté alakul. A megállapodás módosítása a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal kerül aláírásra. A képviselő-testület felhatalmazza a t a megállapodás valamint a feladat-ellátási szerződés aláírására. Határidő: február 25. Felelős: A határozathozatalt követően elmondta, hogy ezzel összefüggésben szükséges a Sárisáp község közigazgatási területén lévő orvosi körzetek körzethatárainak meghatározásáról szóló 16/2002. (VI.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Az önkormányzati rendelet módosításához készült előterjesztést és az ahhoz kapcsolódó rendelet-tervezeteket a Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A Képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett és egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással megalkották A község közigazgatási területén lévő orvosi körzetek körzethatárainak meghatározásáról szóló 3/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletet. A rendelet jelen jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását valamint az ehhez tartozó előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagtelepülései évben átadták a társulásnak a hulladékgazdálkodási feladatellátást. A szolgáltatóra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeképpen feladat-ellátási szerződés megkötésére került sor január 1-től a VERTIKÁL-JUNK Konzorcium és a társulás között. 12

13 Fentiek figyelembevételével a társulási megállapodást módosítani szükséges a szolgáltató megnevezésével, valamint az ellátás módjával. A társulási megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi. Fentiek alapján a Társulási Megállapodást előzetesen minden társulásban résztvevő önkormányzatnak meg kell tárgyalnia és el kell fogadnia. Rövid tanácskozást követően a ismertette az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását az alábbiak szerint elfogadja: Módosítások: A Társulási Megállapodás 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. A Társulás tagjai, azok székhelye, képviselője: Annavölgy Község Önkormányzata 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Bánhidi József Bajna Község Önkormányzata 2525 Bajna, Kossuth L. u. 1. Pallagi Tibor Csolnok Község Önkormányzata 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tafferner József Dág Község Önkormányzata 2522 Dág, Deák F. u. 28. Steiner Tamás Dorog Város Önkormányzata 2510 Dorog, Bécsi u. 71. Dr. Tittmann János Epöl Község Önkormányzata 2526 Epöl, Kossuth L. u. 8. Muszela Szabolcs Kesztölc Község Önkormányzata 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11 Gaál Lajos Leányvár Község Önkormányzata 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. Hanzelik Gábor Máriahalom Község Önkormányzata Máriahalom, Széchenyi Ferenc u. Kniezlné Drobinoha Erzsébet Nagysáp Község Önkormányzata 2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1. Balogh Miklós Piliscsév Község Önkormányzata 2519 Piliscsév, Hősök tere 9. Kosztkáné Rokolya Bernadett Sárisáp Község Önkormányzata 2523 Sárisáp, Fő u Tokod Nagyközség Önkormányzata 2531 Tokod, Kossuth L. u. 53 Tóth Tivadar Tokodaltáró Község Önkormányzata 2532 Tokodaltáró, József A. u. 31. Petrik József Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Pósfai József A Társulási Megállapodás 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: január 1-jei állapot. Annavölgy 939 Bajna Csolnok Dág 946 Dorog Epöl 658 Kesztölc

14 Leányvár Máriahalom 685 Nagysáp Piliscsév Sárisáp Tokod Tokodaltáró Úny 730 Összesen A Társulási Megállapodás Hulladékgazdálkodási feladatok pontja az alábbiak szerint kiegészül: A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény V. fejezetében foglalt települési önkormányzatok kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokra vonatkozó, a társulást alkotó 15 tagtelepülésre közös közbeszerzési eljárás lefolytatása a társulást alkotó 15 tagtelepülésen. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. Dorog Város, Annavölgy Község, Bajna Község, Csolnok Község, Dág Község, Epöl Község, Kesztölc Község, Leányvár Község, Máriahalom Község, Nagysáp Község, Piliscsév Község, Sárisáp Község, Tokod Nagyközség, Tokodaltáró Község, Úny Község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére január 1. napjától kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a VERTIKÁL-JUNK Konzorcium (továbbiakban: közszolgáltató), melynek tagjai a VERTIKÁL Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának módja március 01-től Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott rendeletében kerülnek megállapításra. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselőtestületeinek hozzájárulása szükséges. A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. A módosított, egységes szerkezetű társulási megállapodás a határozat mellékletét képezi. Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának tervezetét megismerte, és 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi döntést hozza: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 23/2014. (II. 17.) határozata a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását az alábbiak szerint elfogadja: Módosítások: A Társulási Megállapodás 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 14

15 3. A Társulás tagjai, azok székhelye, képviselője: Annavölgy Község Önkormányzata 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Bánhidi József Bajna Község Önkormányzata 2525 Bajna, Kossuth L. u. 1. Pallagi Tibor Csolnok Község Önkormányzata 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tafferner József Dág Község Önkormányzata 2522 Dág, Deák F. u. 28. Steiner Tamás Dorog Város Önkormányzata 2510 Dorog, Bécsi u. 71. Dr. Tittmann János Epöl Község Önkormányzata 2526 Epöl, Kossuth L. u. 8. Muszela Szabolcs Kesztölc Község Önkormányzata 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11 Gaál Lajos Leányvár Község Önkormányzata 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. Hanzelik Gábor Máriahalom Község Önkormányzata Máriahalom, Széchenyi Ferenc u. Kniezlné Drobinoha Erzsébet Nagysáp Község Önkormányzata 2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1. Balogh Miklós Piliscsév Község Önkormányzata 2519 Piliscsév, Hősök tere 9. Kosztkáné Rokolya Bernadett Sárisáp Község Önkormányzata 2523 Sárisáp, Fő u Tokod Nagyközség Önkormányzata 2531 Tokod, Kossuth L. u. 53 Tóth Tivadar Tokodaltáró Község Önkormányzata 2532 Tokodaltáró, József A. u. 31. Petrik József Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Pósfai József A Társulási Megállapodás 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: január 1-jei állapot. Annavölgy 939 Bajna Csolnok Dág 946 Dorog Epöl 658 Kesztölc Leányvár Máriahalom 685 Nagysáp Piliscsév Sárisáp Tokod Tokodaltáró Úny 730 Összesen A Társulási Megállapodás Hulladékgazdálkodási feladatok pontja az alábbiak szerint kiegészül: A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény V. fejezetében foglalt települési önkormányzatok kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokra vonatkozó, a társulást al- 15

16 kotó 15 tagtelepülésre közös közbeszerzési eljárás lefolytatása a társulást alkotó 15 tagtelepülésen. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. Dorog Város, Annavölgy Község, Bajna Község, Csolnok Község, Dág Község, Epöl Község, Kesztölc Község, Leányvár Község, Máriahalom Község, Nagysáp Község, Piliscsév Község, Sárisáp Község, Tokod Nagyközség, Tokodaltáró Község, Úny Község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére január 1. napjától kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a VERTIKÁL-JUNK Konzorcium (továbbiakban: közszolgáltató), melynek tagjai a VERTIKÁL Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának módja március 01-től Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott rendeletében kerülnek megállapításra. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselőtestületeinek hozzájárulása szükséges. A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. A módosított, egységes szerkezetű társulási megállapodás a határozat mellékletét képezi. Határidő:.Felelős: azonnal. Telekértékesítés ezt követően ismertette Pelyva Róbertné 2523 Sárisáp, Hunyadi János utca 94. szám alatti ingatlan tulajdonosának telekvásárlási kérelmét, mely a 1718/2014. számú ügyirat. Elmondta, hogy szeptember 16-án az önkormányzat Sárisáp belterület 347 hrsz-ú Sárisáp belterület 347/A hrsz-ot megillető földhasználati jog figyelembevételével 772 m 2 kivett udvar megnevezésű földterületre vételi ajánlatot tett az akkori tulajdonosnak a korábban kialakított m 2 árnak megfelelően, 350 Ft/m 2 +áfa összegben. Elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a kérelmet megtárgyalta. Felkérte Szekeres Tibor képviselőt, ismertesse a bizottság javaslatát. Szekeres Tibor képviselő ismertette a bizottság véleményét, mely szerint a tavaly meghatározott 350 Ft +áfa áron javasolta értékesíteni a 772 m 2 - ingatlant. ezt követően ismertette a határozati javaslatot Határozati javaslat A Képviselő-testület Pelyva Róbertné 2523 Sárisáp Hunyadi János utca 94. szám alatti lakos részére értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező, Sárisáp Hunyadi János utca 94. számú, a földhivatali nyilvántartásban a sárisápi belterületi, 347 hrsz-ú, 772 m 2 nagyságú nyilvántartott ingatlant, 350 Ft/m 2 +áfa vételár megállapításával. Fentiek figyelembe vételével a telek vételára mindösszesen bruttó Ft, azaz Háromszáznegyvenháromezer-ötszáznegyven forint. Az adásvételi szerződés elkészítésének a költsége a vevőt terheli. A képviselő-testület felhatalmazza a t az adásvételi szerződés aláírására. 16

17 A testület az elhangzott javaslattal egyetértett és egyhangúlag 6 igen, 0 nem és 0 szavazattal az alábbi határozatot hozta: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 24/2013. (II. 17.) határozata a Sárisáp Hunyadi János utca 94. szám alatti önkormányzati tulajdonú földterület értékesítéséről. A Képviselő-testület Pelyva Róbertné 2523 Sárisáp, Hunyadi János utca 94. szám alatti lakos részére értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező, Sárisáp, Hunyadi János utca 94. számú, a földhivatali nyilvántartásban a sárisápi belterületi, 347 hrsz-ú, 772 m 2 nagyságú nyilvántartott ingatlant, 350 Ft/m 2 +áfa vételár megállapításával. Fentiek figyelembevételével a telek vételára mindösszesen bruttó Ft, azaz Háromszáznegyvenháromezerötszáznegyven forint. Az adásvételi szerződés elkészítésének a költsége a vevőt terheli. A képviselő-testület felhatalmazza a t az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: Felelős: március 10. kérelmező értesítésére, május 31. az adásvételi szerződés elkészíttetésére.. Peter Cerny Alapítvány A határozathozatalt követően ismertette a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Közhasznú szervezet (1083 Budapest, Bókay J. u. 53.) kérelmét, mely a 298/2014. számú ügyirat. Elmondta, hogy az alapítvány évben Budapesten és a környező nyolc megyében - köztük Komárom-Esztergom megyében is - hozzájárult a koraszülöttek és újszülöttek speciális mentési feltételeinek biztosításához. Kérésük az volt a testület felé, hogy az alapítvány jövőbeni minőségi munkájának biztosítása céljából az önkormányzat lehetőségéhez mérten támogassa tevékenységüket. A képviselők a kérelmet megvitatták. Szekeres Tibor képviselő elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag Ft támogatást javasolt az alapítvány részére. ismertette a határozati javaslatot. Határozati javaslat Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ft-tal támogatja a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Kiemelkedően Közhasznú Szervezetet, amelynek székhelye: 1083 Budapest, Bókay J. u. 53. A Képviselők a határozati javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták: 17

18 Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 25/2013. (II. 17.) határozata a Peter Cerny Alapítvány támogatásáról Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ft-tal támogatja a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Kiemelkedően Közhasznú Szervezetet, amelynek székhelye: 1083 Budapest, Bókay J. u. 53. Határidő: Felelős: március 28. a támogatási szerződés megkötésére március 31. a támogatás átutalására A szavazást követően megkérdezte a képviselőket, hogy van-e közérdekű bejelentésük. Mivel a jelenlévők részéről közérdekű bejelentés, illetve egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, bejelentette, hogy a képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját, mivel önkormányzati hatósági, személyiségi jogokat érintő ügyeket tárgyal. Jelenlévők a bejelentését tudomásul vették. A zárt ülésen a, a képviselők és a jegyző vett részt. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. K.m.f. Tóthné Putz Erika jegyző 18

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képvisel-testületének 2013. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 3/2013. Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Mészáros Ottó képviselő

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 01. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 380-6/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 29-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

001/1-29/2009. 284/2008. sz. határozat

001/1-29/2009. 284/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-29/2009. 284/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. augusztus 4-én 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fehér László polgármester, Budai

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Szám: 1402-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. december 11-én tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. december 11-én tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2014. december 11-én tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 12/2014. (XII. 12.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása. 13/2014. (XII. 12.) A kitüntető címek

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 15/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. május 22-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki Judit igazoltan

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu. Jegyzőkönyv

6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu. Jegyzőkönyv Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2015. március 26-án, a Dunafalva Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/13/2013.szám. 6/2013.szám J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének és az Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20. az Ágfalvi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE 10/2013.(II.15.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

T ÁR G Y S O R O Z A T

T ÁR G Y S O R O Z A T 7-6/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 20/2012.(III.28.) számtól 21/2012.(III.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben