Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ ; fax: 33/ ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu"

Átírás

1 Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ ; fax: 33/ ; J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 15-én megtartott üléséről Sárisáp, április 15.

2 Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ ; fax: 33/ ; /2013. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete április 15-én - hétfőn órakor tartja ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezúton meghívom. Napirendi javaslat: 1./ A évi családsegítő és gyermekjóléti, valamint az önkormányzati gyermekvédelmi feladatok értékelése. Előadók: Tóth Jánosné Flórián Józsefné intézményvezető. jegyző. 2./ A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a község munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Tóth László kirendeltség-vezető. 3./ Sárisápi Hírmondó szerkesztőbizottságának tájékoztatása az általuk végzett tevékenységről. Előadó: Ligetiné Vass Éva a szerkesztőbizottság vezetője. 4./ Rendeletalkotás a évi költségvetés végrehajtásáról. Előadók: Kollár Károly Tittmann Jánosné polgármester, pénzügyi főmunkatárs. 5./ Beszámoló a évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról, és a folyamatba épített belső ellenőrzésről. Előadók: Kollár Károly Tittmann Jánosné polgármester, pénzügyi főmunkatárs. 2

3 6./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről. Előadó: Kollár Károly polgármester. 7./ Egyebek. S á r i s á p, április 8. Kollár Károly polgármester 3

4 Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ , fax: 33/ ; 5-96 /2013 ikt. szám. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 15-én 16 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Sárisápi Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: A képviselő-testület tagjai: Kollár Károly polgármester, Keszthelyi Róbert alpolgármester, Bercsényi László, Huberné Kisgyőri Katalin, Ligetiné Vass Éva, Szekeres Tibor képviselők. Flórián Józsefné jegyző. Tárgyalási joggal: az egyes napirendi pont tárgyalásában érintett meghívottak: Az 1./ Napirendi ponthoz: - Tóth Jánosné, a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, - Simon Gábor, a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője, - Juhász Katalin, a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családvédelmi feladatokat ellátó munkatársa, - Wiezner Nikoletta, a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekvédelmi feladatokat ellátó munkatársa. A 2./ Napirendi ponthoz: - Tóth László, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltségének vezetője. Önkormányzati intézmények vezetői közül: - Lakics Gyuláné, a Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda és Bölcsőde Sári Tagóvodájának vezetője, - Csicsmann János a Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola Sárisápi Tagiskolájának vezetője, - Keszthelyiné Máté Ágnes, a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Sárisápi Telephelyének vezetője. Állandó meghívott: Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs. Jegyzőkönyvvezető: Flórián Józsefné jegyző. 4

5 Kollár Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 7 képviselőből 6 fő jelen van. Dr. Maradi Attila betegsége miatt igazoltan van távol. Kollár Károly polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, amelyeket a évi költségvetési koncepció megtárgyalása című napirendi ponttal javasolt kiegészíteni. Javaslata szerint a 4./ napirendi pont, a Rendeletalkotás a évi költségvetés végrehajtásáról után célszerű felvenni az új napirendi pontot, és ezzel egyidejűleg az ezt követő napirendi pontok száma eggyel emelkedne. Erre azért van szükség, mert az államháztartási szóló évi CXCV. törvény 24. -ában foglalt rendelkezések szerint a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek április 30-áig kell benyújtania a képviselő-testületnek. Eddig az időpontig már nem lesz munkaterv szerinti ülés, ezért a koncepciót a jelen ülésen kell megtárgyalni. Az elhangzott napirendi pont kiegészítéssel a képviselők egyetértettek, egyéb javaslatuk nem volt. Egyhangúlag, 6 igen szavazattal a módosított napirend elfogadásáról az alábbi határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 42/2013. (IV. 15.) határozata a április 15-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról. A Képviselő-testület a meghívóban megküldött napirendi pontokra tett javaslatot az alábbi változtatással fogadja el: A 4. napirendi pontot követően új 5. napirendi pont felvételére kerülne sor, amelynek címe: az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása. Az új napirendi pont felvételével az 5. napirendi pont utáni napirendek sorszáma eggyel növekszik. Határidő: azonnal. Felelős: Kollár Károly polgármester. Határozattal elfogadott napirendi pontok 1./ A évi családsegítő és gyermekjóléti, valamint az önkormányzati gyermekvédelmi feladatok értékelése. Előadók: Tóth Jánosné Flórián Józsefné intézményvezető. jegyző. 5

6 2./ A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a község munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Tóth László kirendeltség-vezető. 3./ Sárisápi Hírmondó szerkesztőbizottságának tájékoztatása az általuk végzett tevékenységről. Előadó: Ligetiné Vass Éva a szerkesztőbizottság vezetője. 4./ Rendeletalkotás a évi költségvetés végrehajtásáról. Előadók: Kollár Károly Tittmann Jánosné polgármester, pénzügyi főmunkatárs. 5./ A évi költségvetési koncepció megtárgyalása. Előadók: Kollár Károly Tittmann Jánosné polgármester, pénzügyi főmunkatárs. 6./ Beszámoló a évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról, és a folyamatba épített belső ellenőrzésről. Előadók: Kollár Károly polgármester, Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs. 7./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről. 8./ Egyebek. Előadó: Kollár Károly polgármester. Napirendi pontok tárgyalása 1./ A évi családsegítő és gyermekjóléti, valamint az önkormányzati gyermekvédelmi feladatok értékelése. Előadók: Tóth Jánosné Flórián Józsefné intézményvezető. jegyző. Kollár Károly polgármester elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartozó írásos előterjesztések a képviselők részére a meghívóval együtt kiküldésre kerültek és azok a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. Felkérte Tóth Jánosné intézményvezetőt, hogy a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat beszámolójához tegye meg szóbeli kiegészítését. 6

7 Tóth Jánosné intézményvezető elmondta, hogy a 2012-es év a prevenció jegyében telt el. Egyszerűbb megelőzni a problémákat, mint a bekövetkezésük után orvosolni. Az előadások és a szakmai programok is ennek jegyében teltek. Elmondta, hogy átadná a szót a családgondozók részére, akik elmondják, hogy miben látják a problémák okát. Juhász Katalin, a családsegítő szolgálat családgondozója szerint az anyagi problémák okozzák a többség gondjait. Nagyon kevés pénzt kell a családoknak beosztani és így nehéz nekik segíteni. Ennek a problémának a megoldására csak azt tudják javasolni, hogy forduljanak az önkormányzathoz átmeneti segélyért. Tapasztalatuk szerint a szülők a nehézségeket nem tudják feldolgozni, általában nem találják meg a megoldást a problémájukra. Nehezen nyílnak meg a családgondozók előtt is, pedig csak így, közösen lehet a gondokat megbeszélni. A szülők sokszor takargatják a nehézségek okát. A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szülőkkel való beszélgetésre. Ennek keretében tervezik önsegítő csoportok létrehozását. Az a tapasztalat, hogy vagy nem ismerik fel a problémát, vagy nem tudják, hogyan kell kezelni. A családgondozók feladata, hogy akármilyen problémával keresik meg őket, tudjanak segíteni. Kiemelte azt, hogy az önkormányzat is lehetőségei szerint segít a szabadidős programokban. Elmondta példának a mogyoróhegyi kirándulást, ahol azt tapasztalta, hogy sok gyerek előtte még nem is látta a Dunát. Wiezner Nikoletta, a gyermekjóléti szolgálat családgondozója kitért arra, hogy felmérték a náluk jelentkező családok anyagi helyzetét, és arra a következtetésre jutottak, hogy sokan élnek mélyszegénységben. Tapasztalták azt is, hogy pszichiátriai betegek gyermekeket nevelnek. Nekik szakemberek bevonásával próbálnak segítséget adni. Sajnos magas a családból kiemelt és átmeneti nevelésbe vett gyermekek száma is. A családgondozók feladata volna ezeket a gyerekeket visszagondozni a családba. Nem az a cél, hogy a gyerek a szülőtől távol nevelkedjen. Azok a problémák viszont, ami miatt a gyermeket ki kellett emelni a családból, nem egy-két év alatt oldódnak meg. A védelembe vételi eljárásokkal kapcsolatban elmondta, hogy azok többségére a magas iskolai hiányzás miatt került sor. A gyerekek többsége tünethordozó, a szülők nevelési módszerére vezethető vissza a probléma. A szülővel gyakran többet kell foglalkozni, mint a gyerekkel. Kollár Károly polgármester megkérdezte, hogy a szülőknek van-e hajlandóságuk a gyermek családba történő visszahelyezése érdekében változtatni az életvitelükön. Wiezner Nikolett, a gyermekjóléti szolgálat családgondozója elmondta, az a tapasztalata, hogy a szülők először aktívak, próbálkoznak az életkörülményeiken javítani. Nem egyszerű, sokszor súlyos viselkedési problémák vannak. Az éves felülvizsgálat során a szakemberek elmondják a javaslatukat, összegezik azt, hogy mi teljesült és mi nem. Általában többségében vannak a nem teljesült feladatok. Ekkor továbbra is átmeneti nevelésbe maradnak a gyerekek. Általában a szülők ekkor adják fel azt, hogy tegyenek is valamit a gyermek családba történő visszahelyezése érdekében. A szülők többsége rendszeres kapcsolatot tart a gyerekkel. Látják azt, hogy jobb körülmények között van, tiszta környezetben és látják az elért nevelő hatást is. Ligetiné Vass Éva képviselő elmondta, hogy a probléma általában csak akkor vetődik fel, amikor már fennáll, pedig egyszerűbb lenne a problémát megelőzni. Az iskoláztatási támogatással kapcsolatban azt kérdezte, hogy annak az elvonása hatással van-e a későbbi rendszeres iskolába járásra. 7

8 Wiezner Nikolett, a gyermekjóléti szolgálat családgondozója elmondta, hogy az első hónapban, amikor elmarad a támogatás, akkor általában problémát okoz, de utána már úgymond megszokják, hogy erre az összegre már nem számíthatnak. Huberné Kisgyőri Katalin képviselő - pedagógus - véleménye szerint ezen a téren azért vannak pozitív tapasztalataik is. Személyes beszélgetések kapcsán próbálják meggyőzni a szülőt az iskolába járás rendszerességének fontosságáról, az anyagiakon túl is. Wiezner Nikoletta, a gyermekjóléti szolgálat családgondozója meglátása szerint általában akkor tudnak eredményt elérni, amikor még kevés az igazolatlan órák száma. Megjegyezte, hogy sokszor az iskolák is későn jelzik az igazolatlan órák számát és ekkor már nehéz eredményt elérni. Kollár Károly polgármester megkérdezte, Flórián Józsefné jegyzőt, hogy mi a tapasztalata az átmeneti nevelésbe vett gyermekekkel és szüleikkel kapcsolatban. Flórián Józsefné jegyző elmondta, hogy az utóbbi három évben valóban több gyermek családból való kiemelésére került sor, mint az azt megelőző időszakban. Az önkormányzat jegyzőjének a hatásköre csak az ideiglenes hatályú elhelyezésre terjedt ki, amely a törvény szerint 30 napra szól. Ezt követően a gyámhivatal joga volt az átmeneti nevelésbe vételről döntést hozni. Elmondta, hogy az ideiglenes elhelyezést követően a gyámhivatal valamennyi esetben az átmeneti nevelésbe vételről döntött, tehát a jegyzői döntések megalapozottak voltak. Ezek minden esetben nehéz döntések voltak, mert a gyermeket elhanyagoló, esetleg alkoholista szülőkhöz is nagyon erősen kötődnek a gyermekek. Tapasztalata szerint a gyermek ideiglenes elhelyezésekor mindent megígérnek a szülők, és bíznak abban, hogy a 30 nap eltelte után nem fog sor kerülni az átmeneti nevelésbe vételre. Gyakorlatilag ezek csak üres ígéretek maradnak, mert nem tudnak, sokszor nem is akarnak változtatni a helyzetükön. Utalt arra, hogy az általa készített beszámoló sok statisztikai adatot tartalmaz, ami az előző évi adatokkal került összehasonlításra. Több ellátási formánál erre a jövőben már nem lesz lehetőség, mivel az önkormányzatok jegyzőinek a hatásköréből a járási hivatal gyámhivatalához került át több ügy, pl. a védelembe vételi eljárás, az ideiglenes hatályú elhelyezés és az iskoláztatási támogatással kapcsolatos ügyek. Kollár Károly polgármester az elhangzottakat követően Simon Gábor szakmai vezető részére adott szót. Simon Gábor szakmai vezető három okot nevezett meg, amire visszavezethetők a problémák. Ezek az anyagi problémák, a válások és a gyermeknevelési, magatartási problémák. Az anyagi problémák elkerülésével kapcsolatban elmondta, hogy adósságkezelési prevenciós szolgáltatást biztosítanak kifejezetten éves korosztály részére. Igyekeznek a gyerekek szemléletén változtatni és a pénzügyi kultúrát megtanítani. Deák Mária kolléganőjük végzi ezt a tevékenységet és az iskolába is elviszi ezt a programot. A válással kapcsolatban elmondta, hogy gyakori a szétszakadt családokból adódó probléma. Nem kötelező feladatként meditációs tevékenységet is végeznek és kapcsolatügyi szolgáltatást is biztosítanak a láthatások lebonyolításához. A gyermeknevelési és magatartási problémák csökkentése érdekében a szabadidő hasznos eltöltését igyekeznek megszervezni a hátrányos helyzetű, magatartási problémával rendelkező gyerekeknek. Szombati napokon Gázoló kalandklub -ot szerveznek, nyári táborokat is szerveznek, illetve lesz egy három napos személyiség-fejlesztő tábor is. Mindezeknek a 8

9 programoknak a szervezésében és lebonyolításában az iskolák együttműködésére is számítanak. Keszthelyi Róbert alpolgármester elmondta, hogy a családsegítő szolgálat beszámolója részletesen tartalmaz sárisápi adatokat, míg a gyermekjóléti szolgálat elsősorban térségi adatokat ismertet. Így ez utóbbinál nincsen viszonyítási lehetőség. Kérte, hogy a jövőben a gyermekjóléti beszámolóba is elsősorban helyi adatok kerüljenek. Kollár Károly polgármester az elhangzottak után megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása, vagy kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt ezért kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a gyermekjóléti és a családsegítő feladatok ellátásáról szóló beszámolók elfogadásáról, illetve az önkormányzat és a jegyző gyermekvédelmi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról. Javasolta, hogy a gyermekvédelmi beszámoló elfogadásánál tegyenek javaslatot arra, hogy a jövőben több helyi adatot tartalmazzon az előterjesztés. Az elhangzottakkal a képviselők egyetértettek, egyéb javaslatuk nem volt. Egyhangúlag, 6 igen szavazattal a családsegítő és a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolók elfogadásáról, illetve az önkormányzat és a jegyző gyermekvédelmi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról az alábbi határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 43/2013. (IV. 15.) határozata a családsegítő és a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolók, illetve az önkormányzat és a jegyző gyermekvédelmi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról. A Képviselő-testület a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Sárisáp községben végzett tevékenységéről készített beszámolót az alábbi kiegészítéssel fogadja el: a gyermekvédelmi beszámoló a jövőben több helyi adatot tartalmazzon. Az önkormányzat és a jegyző gyermekvédelmi munkájáról szóló beszámolót a képviselő-testület elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: Kollár Károly polgármester. 2./ A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a község munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Tóth László kirendeltség-vezető. 9

10 Kollár Károly polgármester elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartozó írásos előterjesztés a képviselők részére a meghívóval együtt kiküldésre került és az a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felkérte Tóth László kirendeltség-vezetőt, hogy beszámolójához tegye meg szóbeli kiegészítését, illetve azt kérte, hogy ismertesse azt, milyen lehetőségekkel tudnak az álláskeresőknek segíteni, illetve milyen alternatíváik vannak arra, hogy az emberek ne legyenek munkanélküliek. Tóth László kirendeltség-vezető elmondta, hogy munkájukat változó gazdasági és társadalmi környezetben végzik, de az mindig kihívásokat tartalmaz. Az elmúlt évben a munkaügyi helyzetet a stagnálás jellemezte. Ennek alátámasztására néhány statisztikai adatot ismertetett a beszámolóból a dorogi kistérség és Sárisáp vonatkozásában. Kiemelte azt, hogy sajnos elhúzódni látszik a válság. Folyamatosan nő azoknak az aránya, akik kiesnek az álláskeresési járadékból és semmilyen ellátásra nem lesznek jogosultak. Érezhetően nőtt a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak száma is évben 352 fő részesült nyilvántartásuk szerint ebben az ellátásban, 212 évben pedig már 452 fő. A hosszabb munkanélküliség után nem csak hitükben, de mentálisan is sérült emberek fordulnak hozzájuk. A jövőben más szemlélettel szándékoznak segíteni a hozzájuk fordulóknak. Információs központtá válnak, ahol megelőző szerepet tudnak ellátni. Sajnos a térségben több jelentős létszámleépítés is volt, példának említette a ma már Panasonic néven működő Sanyo-t. A leépítés folyamatában aktívan részt tudtak venni, mert a foglalkoztató képviselőjével aktív közreműködést vállaltak. 3-4 éve komoly erőfeszítéseket tesznek a megelőző szemléletre. Példának említette azt, hogy egy vállalkozó még a foglalkoztatás bővítése előtt tudja meg azokat a lehetőségeket, amikkel támogatást lehet igényelni, illetve amelyekkel egy esetleges leépítést meg lehet akadályozni. Kiemelte azt, hogy 2012 év végén jelentős változás történt. A munkavédelmi akcióterv keretében nem csak új munkahelyeket tudnak teremteni, hanem a meglévő munkahelyeket is meg tudják védeni kedvezmények biztosításával. A kedvezmények általában a szociális hozzájárulási adó és a járulékok megfizetésére vonatkoznak. Ez akár két évre is biztosítható, és a harmadik évben is csak a felét kell megfizetni. Ezt a lehetőséget a év végén meglévő állományra is ki lehet terjeszteni a foglalkoztatási szint megőrzése miatt február 14-től április 5-ig munkahelyteremtő beruházásra 10 milliárd Ft állt rendelkezésre. Minimum két fő foglalkoztatás bővítés volt a feltétele. Az esztergomi körzetből hat munkáltató nyújtott be pályázatot, ebből négy a dorogi térségből. Ez a lehetőség is több mint 30 fős létszámbővítést eredményezett. A munkahelymegőrző pályázat %-os mértékben támogatja a foglalkoztatott létszám bérköltségét. Az átmeneti gondokkal küzdő vállalkozások részére a kirendeltség szívesen áll rendelkezésre évben megjelent a bérkompenzációs pályázat is. Ezen azok a munkáltatók vehetnek részt, akiknek gondot okoz az új minimálbér kifizetése. Uniós forrásból is lehet munkahelyeket teremteni. Erre szolgál a TÁMOP pályázat, amelynek keretében hat célcsoportba tartozó nyilvántartott álláskereső elhelyezkedését tudják támogatni. A pályázaton való részvétel felelősségteljes gondolkodást igényel, mert 180 nap után utóvizsgálat keretében ellenőrzik a foglalkoztatást. Megemlítette még a képzéseket, amelyek elsősorban piaci képzések és közvetett módon segíthetik az elhelyezkedést. A képzési projektbe olyan embereket kell kiválasztás során bevonni, akik képesek lesznek a nyílt munkaerő piacra önállóan bejutni. Ők a képzés alatt Ft keresetpótló juttatást kapnak és a képzés befejezése után az őket foglalkoztató vállalkozónak is tudnak támogatást adni. Így egy-egy állás létrehozása 1 millió Ft-ba is kerülhet. Az elhangzott szóbeli kiegészítéssel azt akarta érzékeltetni, hogy milyen sokrétűen tudnak segíteni. A lehetőségeknek azonban vannak korlátai is, mert halmozottan nem tudnak 10

11 támogatást biztosítani. A cél az, hogy meg kell tartani, vagy növelni kell az alkalmazotti létszámot. Kollár Károly polgármester az elhangzottakat azzal egészítette ki, hogy a kirendeltség minden évben tart a helyi és a környező települések vállalkozói számára a művelődési házban tájékoztatást arról, hogy milyen új támogatási lehetőségekkel lehet élni. Megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal, vagy a beszámolóval kapcsolatban. Bercsényi László képviselő azt kérdezte, hogy a kirendeltségnek van-e információja arról, hogy a jelenlegi vállalkozások részéről leépítési szándék lenne. Sok rémhír kering ezzel kapcsolatban, példának említette azt, hogy a Panasonic bezár. Arra kért még választ, hogy van-e arra adat, hogy a tanfolyamokat elvégzettek milyen arányban tudnak elhelyezkedni. Tóth László kirendeltség-vezető az elhangzott kérdések sorrendjében válaszolt. Elmondta, nincs tudomásuk arról, hogy a környéken olyan gazdálkodó szervezet lenne, aki bezárná a kapuit. A Panasonic konkrétan megerősítette azt, hogy hosszabb távon szeretnének Dorogon maradni. Igaz, hogy most más piaci viszonyok vannak és ez őket is érinti. Az új név egyúttal új tulajdonost is jelent és átgondoltabb működést is. A második kérdésre válaszolva elmondta, hogy a képzésben résztvevők jelentős hányada, több mint az 50 %-uk el tudott helyezkedni. Ennél azonban jobb eredményt kell majd elérniük. Utalt még arra, hogy a Széchenyi Programiroda keretében megjelenő pályázat az új vállalkozások támogatására ad lehetőséget. A holnapi napon az erről szóló hirdetményt kiküldik az önkormányzat részére és kérik annak közzétételét a helyi lehetőségek szerint. Elmondta még, hogy a dorogi térséget külön program is érinti a közfoglalkoztatás keretében. Ennek keretében elsősorban azokat lehet foglalkoztatni, akik nem részesülnek semmilyen támogatásban. Ilyen módon 49 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség. Ugyanezen célcsoportból képzésekre 20 fő részére tudnak lehetőséget biztosítani. Kollár Károly polgármester az elhangzottak után megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása, vagy kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltsége által készített tájékoztató elfogadásáról. A képviselők egyhangúlag, 6 igen szavazattal a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltsége által készített tájékoztató elfogadásáról az alábbi határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 44/2013. (IV. 15.) határozata a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltsége által készített tájékoztató elfogadásáról. A Képviselő-testület a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltsége által készített tájékoztatót változtatás nélkül elfogadja. 11

12 Határidő: azonnal. Felelős: Kollár Károly polgármester. 3./ Sárisápi Hírmondó szerkesztőbizottságának tájékoztatása az általuk végzett tevékenységről. Előadó: Ligetiné Vass Éva a szerkesztőbizottság vezetője. Kollár Károly polgármester elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartozó írásos előterjesztés a képviselők részére a meghívóval együtt kiküldésre került, és az a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felkérte Ligetiné Vass Éva képviselőt - a szerkesztőbizottság vezetőjét - beszámolójához tegye meg szóbeli kiegészítését. Ligetiné Vass Éva képviselő, a Sárisápi Hírmondó szerkesztőbizottságának vezetője elmondta, hogy 2011 őszétől megújult a Hírmondó és azóta évi négy alkalommal jelenik meg. Ekkortól tartalmában is létrehoztak egy új koncepciót. További munkájukhoz segítőkész munkatársakat keresnek több korosztályból. Az eddigieknek megfelelően továbbra is céljuk, hogy legyenek vezércikkek, kapjanak lehetőséget a civil szervezetek és kapjon helyet az újságban az adott ünnephez kapcsolódó népszokások bemutatása is. Nem tagadják, hogy munkájuk során ötletként felhasználják a környező települések újságjaiban megjelent és helyi vonatkozásban is érdeklődésre számító témát. Jövőre nagykorú, 18 éves lesz a Hírmondó, és ebből az alkalomból jó lenne, ha tartalmában vagy terjedelmében is megújulnának. Kollár Károly polgármester megfontolásra ajánlotta a hirdetések megjelentetését is a Hírmondóban. Az ebből befolyó bevételekből lehetne a megnövelt terjedelem költségét biztosítani. Javasolta, hogy az önkormányzat mindkét bizottsága vitassa meg ennek a lehetőségét és szabályait. Az elhangzottak után megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása, vagy kérdése. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt ezért kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a Sárisápi Hírmondó szerkesztőbizottságának munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról, illetve arról, hogy az önkormányzat két bizottsága vizsgálja meg a hirdetési lehetőségek megjelentetésének feltételeit. A képviselők egyhangúlag, 6 igen szavazattal a Sárisápi Hírmondó szerkesztőbizottságának munkájáról szóló tájékoztató és a hirdetési lehetőség feltételeinek kidolgozása témában az alábbi határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 45/2013. (IV. 15.) határozata a Sárisápi Hírmondó szerkesztőbizottságának munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról és a hirdetési lehetőség feltételeinek kidolgozásáról. 12

13 A Képviselő-testület a Sárisápi Hírmondó szerkesztőbizottságának az általuk végzett tevékenységről szóló tájékoztatóját változtatás nélkül elfogadja. A Képviselő-testület az újságban történő hirdetési lehetőség feltételeinek kidolgozásával megbízza a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, valamint az Oktatási-Kultúrális és Sport Bizottságot. Határidő: június 30. a bizottságok számára a hirdetési lehetőség kidolgozására. Felelős: Kollár Károly polgármester. 4./ Rendeletalkotás a évi költségvetés végrehajtásáról. Előadók: Kollár Károly Tittmann Jánosné polgármester, pénzügyi főmunkatárs. Kollár Károly polgármester elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartozó szöveges előterjesztés, a rendelet tervezete és mellékletei, valamint az előzetes hatásvizsgálat és a rendelet indokolása a képviselők részére a meghívóval együtt kiküldésre került és az a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felkérte Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatársat, hogy a kiküldött anyaghoz tegye meg szóbeli kiegészítését. Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs ismertette a bevételek és a kiadások alakulását, valamint a beruházások és felújítások táblázatát. Utalt arra, hogy az előterjesztés kötelező és szabadon választott táblázatokat is tartalmaz. Kiemelte az önkormányzati vagyon alakulását, amely az elvégzett beruházások és felújítások következtében növekedett. Elmondta, hogy a mérlegben a részesdéseket is ki kell mutatni. Ezek értéke csökkent, mert az önkormányzat értékesítette a Kábeltelevízió Kft-ben lévő 85%- os tulajdonrészét. Elmondta, hogy a több éves kihatással járó feladatok is bemutatásra kerültek, ezek a napelemes energiaellátás, a geotermikus fűtés és az inkubátorház építése, valamint a világításkorszerűsítés. Kiemelte azt, hogy az önkormányzat már évek óta nem rendelkezik hitellel. Kollár Károly polgármester megköszönte az elhangzott összefoglalót. Felkérte Szekeres Tibort, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. Szekeres Tibor, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság a évi költségvetés végrehajtásáról készített rendelet tervezetét megvitatta és azt változtatás nélkül elfogadásra javasolta. 13

14 Kollár Károly polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezetének az elfogadásáról. A képviselők egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadták a évi költségvetési zárszámadásról szóló 8/2013. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet. Az elfogadott rendelet a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 5./ A évi költségvetési koncepció megtárgyalása. Előadók: Kollár Károly Tittmann Jánosné polgármester, pénzügyi főmunkatárs. Kollár Károly polgármester elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartozó szöveges előterjesztés a képviselők részére a meghívóval együtt kiküldésre került, és az a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kiemelte, hogy a koncepcióban meghatározott irányelvek az önkormányzat gazdasági programjának a részei. A fő irányvonal az, hogy az energiamegtakarítást eredményező fejlesztéseket és beruházásokat kell előtérbe helyezni, és az általuk elért megtakarítást lehet újabb fejlesztésekre fordítani. Felkérte Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatársat, hogy a kiküldött anyaghoz tegye meg szóbeli kiegészítését. Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs kiemelte a szöveges előterjesztésből, hogy a koncepció részletes kidolgozásához nem állnak rendelkezésre olyan számadatok, amelyek alapján egy megalapozott tervet lehetne készíteni. Előzőek miatt csak az előterjesztés szerinti koncepció elkészítésére volt mód. Kollár Károly polgármester az elhangzottak után megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, vagy kérdése. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt ezért kérte a képviselőket, hogy szavazzanak az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának az elfogadásáról. A képviselők egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 46/2013. (IV. 15.) határozata az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának az elfogadásáról. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját a benyújtott tervezet szerint változtatás nélkül elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: Kollár Károly polgármester. 14

15 6./ Beszámoló a évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról, és a folyamatba épített belső ellenőrzésről. Előadók: Kollár Károly Tittmann Jánosné polgármester, pénzügyi főmunkatárs. Kollár Károly polgármester elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartozó szöveges előterjesztés a képviselők részére a meghívóval együtt kiküldésre került és az a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felkérte Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatársat, hogy a kiküldött anyaghoz tegye meg szóbeli kiegészítését. Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs elmondta, hogy három területen végzett a belső ellenőr ellenőrzést. Ezeket felsorolta. Hiányosságokat, jogszabálysértést tartalmazó dolgokat az ellenőrzés nem tárt fel. Mindhárom területre van egy-egy apróbb javaslata a belső ellenőrnek, amelyek a jövőben figyelembe vételre kerülnek. Kollár Károly polgármester az elhangzottak után megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, vagy kérdése a évi belső ellenőrzésről szóló beszámolóval kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt ezért kérte a képviselőket, hogy szavazzanak az önkormányzat évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadásáról. A képviselők egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 47/2013. (IV. 15.) határozata az önkormányzat évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadásáról. A Képviselő-testület az önkormányzat évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót változtatás nélkül elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: Kollár Károly polgármester. 7./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről. Előadó: Kollár Károly polgármester. Kollár Károly polgármester ismertette az előző ülés óta lejárt határidejű határozatokat, amelyekről a jelentés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 15

16 Elmondta, hogy az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló tájékoztatót a képviselőtestület zárt ülésen tárgyalja, mivel azok önkormányzati hatósági ügyek voltak. Az elhangzottakat a képviselő-testület tagjai tudomásul vették. 8./ Egyebek. Kollár Károly polgármester elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartozó szöveges előterjesztés és a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása a képviselők részére a meghívóval együtt kiküldésre került és az a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Elmondta, hogy a társulás a március 7-ei ülésén döntött arról, hogy a jövőben három önkormányzati feladat ellátását biztosítja. Ezek a következők: a felnőtt háziorvosi ügyelet, a gyermekjóléti és családsegítési feladatok ellátása a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján és a szociális feladatok ellátása a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó szolgálat útján. Az orvosi ügyelet működtetésének a költségét lefedi az OEP finanszírozás, a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásához a társult önkormányzatok lakosságszám alapján, a szociális alapellátási feladatokhoz pedig az ellátottak száma alapján járulnak hozzá. Kollár Károly polgármester az elhangzottak után megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, vagy kérdése a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásához. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt ezért kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról. A képviselők egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 48/2013. (IV. 15.) határozata a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról. A Képviselő-testület a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés szerint, változtatás nélkül elfogadja az alábbi tartalommal: DOROGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A Dorogi Kistérség képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. sz. törvény 87..-ban foglalt felhatalmazása alapján az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében társulást hoznak létre. 1. A megállapodás 3. pontjában felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező kistérségi társulást hoznak létre május 11-től határozatlan időre. 16

17 2. A Társulás neve: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás. A Társulás székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út A Társulás tagjai, azok székhelye, képviselője: Annavölgy Község Bajna Község Csolnok Község Dág Község Dorog Város Epöl Község Kesztölc Község Leányvár Község Máriahalom Község Nagysáp Község Piliscsév Község Sárisáp Község Tokod Nagyközség Tokodaltáró Község Úny Község 2529 Annavölgy, Községháza köz Bajna, Kossuth L. u Csolnok, Rákóczi tér 1. Bánhidi József Pallagi Tibor Tafferner József 2522 Dág, Deák F. u. 28. Steiner Tamás 2510 Dorog, Bécsi u. 71. Dr. Tittmann János 2526 Epöl, Kossuth L. u. 8. Muszela Szabolcs 2517 Kesztölc, Szabadság tér Leányvár, Erzsébet u Máriahalom, Széchenyi Ferenc u Nagysáp, Köztársaság tér Piliscsév, Hősök tere 9. Gaál Lajos Hanzelik Gábor Murczin Kálmán Balogh Miklós Kosztkáné Rokolya Bernadett 2523 Sárisáp, Fő u Kollár Károly 2531 Tokod, Kossuth L. u Tokodaltáró, József A. u Úny, Kossuth L. u. 2. Tóth Tivadar Petrik József Pósfai József 4. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: Annavölgy 965 Bajna Csolnok Dág 949 Dorog Epöl

18 Kesztölc Leányvár Máriahalom 695 Nagysáp Piliscsév Sárisáp Tokod Tokodaltáró Úny 730 Összesen A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 5.1 orvosi ügyeleti szolgálat; 5.2 szociális feladatok; 5.3 gyermekjóléti feladatok; Orvosi ügyeleti szolgálat: A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16 órától másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig a sürgős orvosi ellátást. A 14 éven aluli gyermeklakosság részére hétvégeken szombat, vasárnap és ünnepnap 08 órától 12 óráig biztosítja a sürgős gyermekorvosi ellátást. A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján finanszírozza. Az ügyeleti szolgálatban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal a társulás elnöke köti meg a feladat ellátására vonatkozó szerződést. A felnőtt háziorvosi ügyelet, valamint a gyermekorvosi ügyelet a Dorog, Kossuth Lajos u. 6. szám alatt működik. A működést biztosító ingatlanok Dorog Város Önkormányzatának tulajdonát képezik Szociális feladatok: A Társulás közösen biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat: - családsegítés, - szociális étkeztetés - házi segítségnyújtás - nappali ellátás 18

19 A Társulás által alapított közösen fenntartott Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény útján ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 64. -a szerinti családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatait. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a szerinti szociális étkeztetés, a 63. -a szerinti házi segítségnyújtás, valamint a 65/F. -a szerinti nappali ellátás szociális alapszolgáltatásokat a Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye útján látja el. A szociális étkeztetés feladatot Bajna Község részére nem látja el a társulás. A házi segítségnyújtás feladatot Dorog Város részére nem látja el a társulás Gyermekjóléti feladatok: A Társulás által alapított Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ai szerinti gyermekjóléti feladatok ellátását. 5.4 Alapvető szakágazati besorolási szám: Megnevezés: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 6. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei, vagy a képviselő-testületek által meghatalmazott személy. 7. A Társulási Tanács elnököt, alelnököt és Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságot választ. 8. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha ülésén a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. 9. A Társulási Tanács döntése határozat. A Társulási Tanács döntéseit egyszerű többséggel, vagy minősített többséggel hozhatja meg. 9.1 Minősített többséget igényel (8 fő) - elnök, alelnök, Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság megválasztása, - a társulás költségvetése,(8 Képviselő-testületi döntés megerősítésével) - az intézményvezető kinevezése, 19

20 - a társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradt vagyon felosztása, - a társulásból való kizárás, - a társulás megszüntetése. 10. A társulás feladatai ellátására közösen alapított és fenntartott intézményei: - Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Az államháztartásról szóló vi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 2 (1) bekezdés ib) alpontja alapján a Társulási Tanács a Szolgálat alapító szerve. 11. A társulás által ellátott feladatok finanszírozásával kapcsolatos az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértékét a Társulási Tanács által elfogadott költségvetési határozat tartalmazza, a társulás által ellátott feladatonkénti bontásban. A társulás működéséhez egyéb hozzájárulást a tagoknak nem kell fizetniük. A társulásban részt vevő tagönkormányzatok a hozzájárulásokat minden hónap 15. napjáig átutalják a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat OTP Bank Nyrt. dorogi fiókjánál vezetett számú számlaszámra, valamint a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat OTP Bank Nyrt. dorogi fiókjánál vezetett számú számlaszámra. 12. A társulás tagjai hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi hozzájárulás fizetésével 30 napos késedelembe esnek, és a fizetési kötelezettüket írásbeli felszólítás ellenére sem teljesítik, úgy a társulás elnöke a fennálló követelés kiegyenlítése érdekében fizetési meghagyást bocsát ki. 13. A tulajdonosi jogok és a kötelezettségek gyakorlásáról a Társulási Tanács, mint döntéshozó szerv dönt. 14. A Társulás közös vagyonát képezi az általa szerzett ingó és ingatlan vagyon. Az ingó és ingatlan vagyont az éves költségvetési beszámoló tartalmazza, mely a megállapodás 1. sz. mellékletét képezi. A társulás vagyongazdálkodásáról a Társulási Tanács dönt. 15. Intézmény közös alapítása esetén a leendő intézmény céljának, feladatának meghatározásával, a társulási célok módjának szabályai szerint kell eljárni. 20

21 A társulásban vállalt feladatok ellátására szolgáló intézmény alapítására, vagy megszüntetésére vonatkozóan a Társulási Megállapodás szabályai szerint jár el a Társulási Tanács. 16. Az elnök a gazdálkodásról és a Társulás működéséről évente két alkalommal beszámol a Tanácsnak. A társult tagok polgármesterei évente egy alkalommal beszámolnak a képviselőtestületeknek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról. 17. A társulás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyonról a Társulási Tanács minősített többségű határozattal dönt. Az elszámolás alapja az elszámoláskor meglévő közös vagyonból az esedékes követelések kielégítése után megmaradó ingó, ingatlan és vagyon értékű jog. 18. A társulási megállapodás módosítását négy tagönkormányzat támogatásával lehet kezdeményezni. A kezdeményezést a Tanács köteles megtárgyalni és arról véleményt kialakítani. 19. Kiválás és kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak akkor tarthat igényt, ha ez nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását. Egyebekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. sz. törvény szabályai az irányadók. 20. A Társulási Tanács működésének ellenőrzését a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság végzi. Dorog, április.. Dr. Tittmann János s.k. elnök Határidő: április 22. a határozatnak a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete részére történő megküldésére. Felelős: Kollár Károly polgármester. 21

22 A szavazást követően Kollár Károly polgármester ismertette az Országos Mentőszolgálat támogatáskérő levelét, amely a 2119/2013 számú ügyirat. A kérelem azt tartalmazza, hogy vagy az alapítványukon keresztül biztosítson az önkormányzat pénzbeli támogatást, vagy a mentőállomás vezetőjével egyeztetve vásároljon az önkormányzat egy adott mentőkocsiba valamilyen készüléket. Utaltak arra is, hogy az önkormányzat ellátását biztosító mentőállomáson lesz a támogatás felhasználva. A levélhez kapcsolódva Kollár Károly polgármester javasolta, hogy az önkormányzat keresse meg a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elnökét - mivel vélhetően minden önkormányzat kapott támogatáskérő levelet - és a kistérség a tartalék terhére a 15 település nevében utaljon át egy nagyobb összeget. Célszerűbb lenne ez az eljárás, mint az, hogy településenként kis összegeket utalni, mert úgy csak elaprózódna a támogatás. A kistérség a háziorvosi ügyeletet is közösen látja el és a mentőállomás kialakításához is adott támogatást. Ezekre a közös feladatellátásokra alapozva lehetne közösen támogatni kérelme alapján a mentőállomást. Bercsényi László képviselő egyetértett a támogatás kistérségen keresztül történő lebonyolításával, de megjegyezte, hogy az előző ülésen a mentőszolgálat vezetője arról számolt be, hogy mindennel ellátott, korszerűen felszerelt mentőkocsikkal rendelkeznek. Kollár Károly polgármester véleménye az volt, hogy majd megvizsgálják, hogy mire van szükség, bizonyára fel tudják még használni a támogatást. Az elhangzottak után megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, vagy kérdése az Országos Mentőszolgálat támogatási kérelmével kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt ezért kérte a képviselőket, hogy szavazzanak az Országos Mentőszolgálat támogatási kérelméről. A szavazásra feltett kérdés az volt, hogy az önkormányzat keresse-e meg a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elnökét azzal a javaslattal, hogy a 15 társult önkormányzat nevében a társulás tartalékalapja terhére történjen a támogatás. A képviselők egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták az Országos Mentőszolgálat támogatási kérelmével kapcsolatban. Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 49/2013. (IV. 15.) határozata az Országos Mentőszolgálat támogatási kérelmével kapcsolatban. A Képviselő-testület azzal a javaslattal keresi meg a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elnökét, hogy a társulás tartalékalapja terhére történjen a társulásban résztvevő települések által az Országos Mentőszolgálat támogatása Határidő: a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás következő ülése, előreláthatóan április 25. Felelős: Kollár Károly polgármester. 22

23 A szavazást követően Kollár Károly polgármester ismertette Burik Gábor Sárisáp, Fő utca 94. szám alatti lakos levelét, amely a /2013 számú ügyirat. Kérelmező levelét a többi tulajdonostárs nevében is írta. Az ügy előzménye az, hogy a rendkívüli csapadékos időjárás miatt a Fő utca 94. szám alatti, vályogból épített lakóház hátsó része összedőlt, és ez miatt a közterülettel határos első rész is balesetveszélyessé vált. Felújításra nem volt alkalmas a romos épület, ezért bontási kötelezés került kiadásra. Az ingatlan haszonélvezőjének és a négy tulajdonosnak - akik a gyermekek viszont nincs pénzük az ingatlan elbontására. Ami kézi erővel bontható volt, azt lebontották, de a munkagépekkel történő további bontáshoz nincs pénzük. Előzőekre hivatkozva kérték az önkormányzatot, hogy a kialakult nehéz helyzetben támogassa a bontást. Sajnos a telek mérete olyan, hogy a hatályos rendezési terv szerint beépítésre nem alkalmas. Kertként hasznosítható a jövőben, vagy esetleg a szomszédok megvásárolhatják telek kiegészítésként, mivel az ő telkük is keskeny. Keszthelyi Róbert alpolgármester azt kérdezte, hogy a szomszédok esetleges ingatlanvásárlásával kapcsolatban történt-e már megkeresés. Kollár Károly polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy tudomása szerint van egyezkedés az ügyben, de döntés még nincs. Szekeres Tibor képviselő azt kérdezte, hogy a bontás költsége mennyi lenne. Kollár Károly polgármester azt mondta, hogy eredeti állapotában ezer Ft lett volna, de most ez az összeg feleződhet, mivel a tulajdonosok a kézzel elvégezhető munkákat saját erővel már megoldották. Flórián Józsefné jegyző elmondta, hogy amennyiben az önkormányzat a bontáshoz segítséget nyújt, akkor annak az összegét az ingatlanra rá kell terhelni. Kollár Károly polgármester elmondta, reméli, hogy a szomszédok valamelyikével a tulajdonosok meg tudnak egyezni és akkor a vételárból a bontást meg tudják oldani. Arról kellene dönteni, hogy amennyiben ez nem történik meg, akkor az önkormányzat biztosítja-e a megmaradt romok elszállítását az ingatlanról. A munka elvégzéséhez természetesen előzetesen árajánlat kerül bekérésre. Az elhangzottak után megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, vagy kérdése Burik Gábor kérelmével kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt ezért kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a Sárisáp, Fő utca 94. szám alatti, életveszélyesnek minősített vályogház bontási és szállítási költségeinek a megelőlegezéséről, az ingatlan tulajdoni lapjára történő rájegyzés terhe mellett. A megelőlegezésre csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben mindkét szomszéd kinyilvánítja azt, hogy nem szándékozik megvásárolni az ingatlant. A képviselők egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták Burik Gábor Sárisáp, Fő utca 94. szám alatti lakos kérelmével kapcsolatban. Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 50/2013. (IV. 15.) határozata a Sárisáp, Fő utca 94. szám alatti bontásra kötelezett lakóház bontási költségeinek megelőlegezési lehetőségéről. 23

24 A Képviselő-testület a Sárisáp, Fő utca 94. szám alatti ingatlan tulajdonosainak kérelmére megelőlegezi a bontásra kötelezett lakóház bontási költségeit azzal a feltétellel, hogy a költségek az ingatlan tulajdoni lapjára rávezetésre kerülnek. A bontási költségek meghatározására az önkormányzat árajánlatot fog kérni. A bontási költségek megelőlegezésére csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a két szomszédos ingatlan tulajdonosa úgy nyilatkozik, hogy egyikük sem szándékozik megvásárolni az ingatlant. Határidő: április 30. ami megegyezik a bontási munkák elvégzésére határozatban megállapított határidővel. Felelős: Kollár Károly polgármester. Kollár Károly polgármester a szavazást követően ismertette Marek Viktor kérelmét, amely a 2098/2013 számú ügyirat. A levélben a kérelmező A dorogi szénmedence településeinek története 1956 fényében című könyv kiadásához szeretné az önkormányzat támogatását kérni. A könyv a kérelmező történelmi doktori dolgozata, amelyet 2012 őszén védett meg. Utalt arra, hogy Marek Viktor az érintett Dorog környéki településeket kereste meg levelével. Keszthelyi Róbert alpolgármester azt kérdezte, hogy tulajdonképpen milyen támogatásra gondolt a kérelmező. Pénzbelire, vagy pedig arra, hogy egy pár könyvet az önkormányzat vegyen meg, például a könyvtár, vagy az iskola részére. Kollár Károly polgármester elmondta, hogy a kérelem ezt pontosan nem tartalmazza, de szerinte pénzbeli hozzájárulásra gondolt Marek Viktor. Javasolta, hogy az Oktatási-Kultúrális és Sport Bizottság ülésére kerüljön meghívásra a kérelmező, és ismertesse könyve tartalmát, illetve azt, hogy az mennyiben érinti Sárisáp községet. Ligetiné Vass Éva képviselő, az Oktatási-Kultúrális és Sport Bizottság elnöke elmondta, hogy jónak tartja az elhangzott javaslatot és felvetette egy esetleges író-olvasó találkozó megszervezését is, ahol árusítani lehetne a könyvet. A képviselők valamennyien egyetértetek azzal, hogy az Oktatási-Kultúrális és Sport Bizottság ülését követően térjenek vissza a kérelem megtárgyalására. A kérelemmel kapcsolatban szavazásra nem került sor. A továbbiakban Kollár Károly polgármester tájékoztatást adott a képviselőknek arról, hogy az esős időjárás elmúltával a községben megkezdődhettek a közterületeken a munkák. Hamarosan megkezdődnek a kátyúzási feladatok. Lassan minden utcába el fognak majd jutni. A kisebb kátyúkat önerőből, a nagyobbakat vállalkozások igénybevételével tervezi elvégeztetni. Utalt az esőzések miatt megrongálódott Malom utcai hídra is, amely viszont a jelenlegi információk szerint nem az önkormányzat, hanem a vízügy tulajdona. A mai napon a patakmeder helyreállítására került sor. Azok az eliszapolódott részek, amelyek a víz elfolyását akadályozták, kitisztításra kerültek. 24

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képvisel-testületének 2013. július

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő I-17/2/2006. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. november 10-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 18-as számú helyiségében. Jelen

Részletesebben

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. május 28-án,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-12/2013/JT. 108/2013. (V.30.) sz. határozat 112-122/2013. (V.30.) sz. határozat 123-125/2013. (VI.4.) sz. határozat 130-141/2013. (VI.4.)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta Jegyzőkönyv Készült: 2008. november 11-én 16.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Magyar János, Neuwirth László, Pallagi Ákos, Sági

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

3./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása

3./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.augusztus 14-én megtartott testületi ülésének a./ jegyzőkönyve b./határozata c./ előterjesztése d./ tárgysorozata TÁRGYSOROZATA Napirendi javaslat:

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve.

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. 6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

26/2014. (IV.28.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal

26/2014. (IV.28.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 4/E/TDF/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-i nyílt együttes

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-16/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y XVI./2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. november 24.-én közmeghallgatás keretében megtartott soros nyílt üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Jelentés a lejárt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 417 PH-15894/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-i rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-i rendes üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-i rendes üléséről. Jelen vannak: Tóth Istvánné polgármester, Gehér Mariann,Bogár István, Dormán Jenő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 658-32//2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 46-47. Száma: 1-65/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. április 21-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-141/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Ebesi Polgármesteri Hivatal, tanácsterem (Ebes,

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője Jegyzőkönyv Készült: Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 16-án a Városháza nagytárgyalójában megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. SZEPTEMBER 19-I RENDKÍVÜLI EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 16-án, 7:40 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010./SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Fekete

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. május 26-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben