J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének az Általános Iskolában november 27-én megtartott testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 18 óra 10 perckor kezdődött. Jelen vannak: dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyző Barcsák Pálné képviselő Bénó Gábor képviselő Hegedűs Sándor alpolgármester Dr. Molnár Imre Tőzsér László képviselő Hunyorné Varga Katalin jkv.vezető Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelent testületi tagokat. dr. Bobula Zsuzsanna képviselő asszony jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére Bénó Gábor és és Barcsák Pálné képviselőket javasolta, melyet a testület tagjai jóváhagyólag tudomásul vettek. Ismertette az ülés napirendi pontját, melyben javasolta a meghívóban szereplő 5, 8, sz. napirendi pontok előrehozását, mert dr. Molnár Imre képviselő úr jelezte, hogy nem tud az ülés végéig maradni, a javaslatot figyelembe véve a testület az alábbiak szerint jóváhagyta a napirendi pontok sorrendjének tárgyalását: 1.) Háziorvosi, fogorvosi körzetekről és védőnői körzet meghatározásról szóló 6/2002.(VII.11).sz. rendelet módosítása 2.) Háziorvosi Megbízási Szerződések módosítása előadó: jegyző 3.) évi költségvetési rendelet módosítása 4.) Beszámoló 2012.évi a költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről 5.) Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója 6.) Talajterhelési díjról szóló 11/2004. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosítása 1

2 7.) Az ebek tartásáról szóló 1/1995.(II.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 8./ Helyi iparűzési adóról szóló 7/1997.(VI.10) rendelet hatályon kívül helyezése, új adórendelet megalkotása előadó: jegyző 9./ MOBIL-MED Kft 2012.évi munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása 10.) Egyebek 1.) Háziorvosi, fogorvosi körzetekről és védőnői körzet meghatározásról szóló 6/2002.(VII.11).sz. rendelet módosítása 1.) napirendi pont: Háziorvosi, fogorvosi körzetekről és védőnői körzet meghatározásról szóló 6/2002.(VII.11).sz. rendelet módosítása Bodnár Katalin: Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXVI. Törvény által módosított önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény ( továbbiakban törvény) 2/B -ában foglalt követelményeknek Fentiek miatt a háziorvosi körzetekről szóló rendelet módosítása indokolt, mert a felülvizsgálat során megállapították, hogy a II. orvosi körzet ellátási területét bővíteni szükséges a 3 újonnan kialakított utca -Kazinczy, Deák, Rákóczi utca- feltüntetésével, valamint a Jókai és Széchenyi utca is hiányzott a felsorolásból. A jelenlegi lakosságszámot figyelembe véve a körzetek lakosságszáma az alábbiak szerint alakul: 1.sz. orvosi körzet 1685 fő, a II. orvosi körzet ellátottainak száma 1489 fő. A fentiek alapján a háziorvosokkal az egyeztetést lefolytatták, a módosítás a rendelettervezet szerint elkészült, melyet a Képviselő-testület elé terjesztettek. Dr. Molnár Imre: Megjegyezte, hogy amikor átvette a praxist a doktornőtől, azt gondolta, hogy %-os eloszlásban alakították ki a körzeteket. Bodnár Katalin: Az új körzet kialakításának időpontjában hatályos szabályok alapján az új körzet fix finanszírozást kapott, erre is tekintettel az egészségügyi szolgáltatók közötti megállapodásnak megfelelően történt a körzetek kialakítása..dr. Üveges István: Kérte szavazzanak a rendeletmódosítás elfogadásáról. i Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét: Arnót község Önkormányzatának 17/2012.( XI.28.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, fogorvosi körzetekről és védőnői körzet meghatározásról szóló 6/2002.(VII.11). önkormányzati rendelet módosításáról 2

3 /A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete / 2.) napirendi pont: Háziorvosi Megbízási Szerződések módosítása előadó: jegyző Bodnár Katalin: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi hivatala megkereste az önkormányzatokat a háziorvosi megbízási szerződések felülvizsgálatát kérve. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXVI. Törvény által módosított önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény ( továbbiakban törvény) 2/B -ában foglalt követelményeknek megfelelőn, január 1-től a praxisjoggal rendelkező háziorvos, és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződésnek a törvény 2/B -ában meghatározott tartalommal kell rendelkeznie. A törvény meghatározza a feladat-ellátási szerződés tartalmát, mely szerint: a.) A felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, b.) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, c.) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, d.) a rendelési idő meghatározása, e.) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, f.) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, g.) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, h.) a szerződés időtartama, a felmondásra vonatkozó rendelkezések, j.) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. A fentiek alapján a háziorvosokkal az egyeztetést lefolytatták, a módosítás a szerződéstervezet szerint elkészült, melyet a Képviselő-testület elé terjesztik. dr. Üveges István: Megkérdezte, hogy a 8. pontban a körzet határváltozás milyen esetekre vonatkozik? Bodnár Katalin: A háziorvosi körzeteket az önkormányzat módosíthatja, ha pl. 3 körzetet kíván kialakítani, ezzel kárt okozhat a háziorvosoknak. Barcsák Pálné: Nem egyforma a két háziorvosi szerződés. Bodnár Katalin: Igen, mert nem egy időben kerültek megkötésre, eltérhetnek a feltételek. Dr. Molnár Imre: Szó van az egészségügyi dolgozók bérezéséről is, jelezte, hogy az egyik asszisztensnek még nincs meg a diplomája, jövő nyárig kap haladékot erre. Az elmúlt két évben az ellenőrzések során többször felhívták a figyelmét, hogy szakképzetlenül nem lehet helyettesíteni a szakképzett asszisztenst. Ezért a június az utolsó időpont, ha addig nem szerzi meg a diplomát, akkor meg kell szüntetni a szerződést. 3

4 Bénó Gábor: Hallott arról, hogy szerződésben rögzítik, hogy a befizetett iparűzési adó felhasználásaként komolyabb gépek vásárlása is biztosítható legyen a rendelőben. Dr. Molnár Imre: Igen, jó volna ha csak egy része is visszatérítődne. Dr. Üveges István: Összefoglalva az elhangzottakat, a javaslat szerint a két háziorvosi szerződésben azonos feltételek szerepeljenek, ezek alapján a felsorolt módosításokat elfogadásra javasolta. Kérte szavazzanak a dr. Molnár Imre háziorvossal kötött szerződés módosításáról. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta alábbi 138./2012. (XI.27). számú képviselő-testületi határozat dr. Molnár Imre háziorvossal kötött megbízási szerződés módosítása i Képviselő-testülete a dr. Molnár Imre háziorvossal kötött Megbízási Szerződés módosítást a melléklet szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a feladat- ellátási szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal / A feladat-ellátási szerződés a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete Dr. Üveges István: Kérte hogy azonos feltételekkel fogadják el a dr. Bobula Zsuzsanna háziorvossal kötött megbízási szerződés módosítását. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta alábbi 139./2012. (XI.27). számú képviselő-testületi határozat dr. Bobula Zsuzsanna háziorvossal kötött megbízási szerződés módosítása i Képviselő-testülete a dr. Bobula Zsuzsanna háziorvossal kötött Megbízási Szerződés módosítást a melléklet szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a feladat- ellátási szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal / A feladat-ellátási szerződés a jegyzőkönyv 3.sz. melléklete 4

5 dr. Molnár Imre képviselő úr távozott az ülésről. 3.) napirendi pont: évi költségvetési rendelet módosítása Dr. Üveges István: A július 1. és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 3. (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét e Ft, a költségvetési kiadását e Ft összeggel megemelve az önkormányzat évi módosított költségvetési bevételét e Ft-ban a módosított költségvetési kiadását e Ft összegben javasolta megállapítani. Kérte a kiküldött javaslat alapján a költségvetési rendelet módosítás elfogadását. Barcsák Pálné: A Pénzügyi Bizottság a mai ülésén a rendeletmódosítást elfogadta. Dr. Üveges István : Kérte szavazzanak a rendeletmódosításról. i Képviselő-testülete 5 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét: ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2012.(XI.28) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete/ 4.) napirendi pont: Beszámoló 2012.évi a költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről Dr. Üveges István : A beszámoló szöveges előterjesztését minden képviselő kézhez kapta. Kérte a hozzászólásokat. Barcsák Pálné: Elmondta, hogy a 2012.évi 1-III. negyedévi teljesítésről szóló beszámolót a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a képviselő testületnek elfogadásra javasolta. Dr. Üveges István: Kérte szavazzanak a javaslatról. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi 140./2012. (XI.27). számú képviselő-testületi határozat Az Önkormányzat I.-III. negyedévi költségvetési beszámolójának elfogadása i Képviselő-testülete elfogadja a I.-III. negyedévi költségvetési beszámolóját a határozat mellékletét képező előterjesztés alapján elfogadja 5

6 Felelős. polgármester Határidő: azonnal /Az Önkormányzat I.-III. negyedévi költségvetési beszámolója a jegyzőkönyv 5.sz. melléklete/ 5.)napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Dr. Üveges István: A 2013.évi költségvetési koncepciójáról az előterjesztést kiküldték a képviselőknek kérte a hozzászólásokat. Barcsák Pálné: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi 141./2012. (XI.27). számú képviselő-testületi határozat Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása i Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés alapján elfogadja. Felelős. Polgármester Határidő : azonnal /A 2013.évi költségvetési koncepció a jegyzőkönyv 6.sz. melléklete/ 6.) napirendi pont: Talajterhelési díjról szóló 11/2004. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosítása Bodnár Katalin: A Pénzügyi Bizottság ülésén hosszas vita alakult ki, a bizottság javaslata az, hogy a mentességekre vonatkozó szabályozást vizsgálják felül, az átalány mértéke 0,5 % maradjon, valamint az új mentességet úgy állapítsa meg a testület, hogy 200 Ft/fő/hó díjat fizessen az a kibocsátó, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum négyszeresét nem haladja meg. Maradjon meg a 65 év felettiekre vonatkozó mentesség, valamint kerüljön meghatározásra az, hogy a február 1-ig szennyvízhálózatra rácsatlakozottak mentesüljenek a bevallási kötelezettség alól. Dr. Üveges István : kérte szavazzanak a javaslatról. i Képviselő testülete 4 igen 1 nem szavazattal megalkotta alábbi rendeletét: 6

7 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 11/2004. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról / A rendelet a jegyzőkönyv 7.sz. melléklete/ 7.) Az ebek tartásáról szóló 1/1995.(II.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Dr. Üveges István: i Képviselő-testülete 1/1995.(II.13.) számon rendeletet alkotott az ebek tartásáról. A B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal megkereste az önkormányzatokat az állattartási szabályok változása miatt, jelezve, hogy az élelmiszerláncról szóló 2012.évi XVIII. Törvény 5 rendelkezése szerint az Éltv.6 -a kiegészült azzal az előírással, miszerint Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem szabályozható. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Kormányrendelet megalkotása után a 146/2011.(XII.2.) Alkotmánybíróság határozata arra világított rá, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozóan országos szintű jogi szabályozás született, így a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása nem lehet a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek jogalkotási tárgy, vagyis helyi önkormányzati rendelet a kormányrendeletben meghatározott tartási szabályokon túl nem állapíthat meg azoktól eltérő rendelkezéseket. Mindezek alapján a jogszabálysértés elkerülése érdekében javaslta az 1/1995.(II.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését, mert a magasabb szintű jogszabályok már rendelkeznek az abban megfogalmazottakról. Kérte a rendelettervezet jóváhagyását. i Képviselő testülete 5 igen rendeletét: szavazattal megalkotta alábbi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 20/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete az ebek tartásáról szóló 1/1995.(II.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről / A rendelet a jegyzőkönyv 8.sz. melléklete/ 8./ napirendi pont: Helyi iparűzési adóról szóló 7/1997.(VI.10) rendelet hatályon kívül helyezése, új adórendelet megalkotása előadó: jegyző Bodnár Katalin: Az adó mértékét továbbra is 1,7 %-os mértéken javasolta megállapítani. Javasolta a 7/1997.(VI.10) rendelet hatályon kívül helyezését és a kiküldött anyag szerint az új iparűzési adóról szóló rendelet elfogadását. Hegedűs Sándor: Szó volt az esetleges emelésről, pl a 2 % meghatározásról, ezt semmiképpen nem javasolja, sőt az 1,7 % mérséklését is el tudja fogadni. Dr. Üveges István: A csökkentést akkor támogatná, ha ipari parkot tudnának kialakítani, és a vállalkozókat ide szeretnék csábítani. 7

8 Jelenleg ezt életveszélyes játéknak tartaná, ha csökkentenék az adó mértékét. Hegedűs Sándor: Örül annak, hogy nemrég egy nagy vállalkozás ide hozta a telephelyét, propagálni kell minden fórumon azt, hogy nem emelik az adó mértékét, az is kérdéses viszont, hogy milyen és mennyi vállalkozó fog talpon maradni az elkövetkező időszakban. Bénó Gábor: A vállalkozók legtöbb része az életben maradásért küzd, minden költség nagy terhet jelent, tehát a néhány %-os adóemelés is gondokat okoz sok vállalkozásnak. Hegedűs Sándor: Már az is problémát jelent Arnótnak, ha pl, Felsőzsolca 1,7 %-ra hozza az adószintjét, mert oda fognak elmenni a vállalkozások, hiszen hátrányos helyzetű, a pályázatoknál ez előnyt jelent. Dr. Üveges István: Ő személy szerint akár 0,7%-al is csökkentené az adó mértékét, de figyelembe kell venni azt is hogy az önkormányzat is az életben maradásért küzd. Bodnár Katalin: A költségvetési törvény tervezete szerint a helyi önkormányzatok működési támogatási összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele, melynek része az elvárt helyi adó összege. A költégvetési törvény tervezete szerint az elvárt helyi adó a 2011.évi iparűzési adóalapból a maximális adókulcs felével számított összeget jelenti. Fentiek miatt nem célszerű csökkenteni az adó mértékét, mert az önkormányzatnak a kieső bevételét pótolnia kell. Hegedűs Sándor: Hasonló a bérlakás helyzete, ott is az infláció mértékével minden évben emelni kell, nem lett több a bevétel, mert folyamatosan vannak üres lakások. El tudja fogadni az 1,7 %-os adómértéket is. Dr. Üveges István: Kérte, hogy szavazzanak aúj iparűzési adó rendelet elfogadásáról, az 1,7 %-os adómérték megtartásával. i Képviselő testülete 5 igen rendeletét: szavazattal megalkotta alábbi ának 21/2012.(XI.28.) Önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról /A rendelet a jegyzőkönyv 9.sz. melléklete/ 9./ napirendi pont: MOBIL-MED Kft 2012.évi munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása Dr. Üveges István: A Pénzügyi Bizottság ülésén részt vett a MOBIL-MED Kft két ügyvezetője, a feltett kérdésekre a képviselők választ kaptak. Elhangzott részükről, hogy a 20 Ft/Fő hozzájárulást településenként keveslik, de egyenlőre nem látnak hajlandóságot arra, hogy ezt emeljék. Az írásos beszámolót áttekintették. Kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 8

9 Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi 142./2012. (XI.27). számú képviselő-testületi határozat Mobil-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft beszámolójának elfogadása i Képviselő-testülete a Mobil-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft beszámolóját elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal / A beszámoló a jegyzőkönyv 10.sz. melléklete/ 10./ napirendi pont:egyebek dr. Üveges István :Az SH-BÖTT az informatikai hálózat építésére 500 M Ft-os pályázatot nyert, Felsőzsolcán volt a székhely, a társulás megszűnt, félő volt, hogy a településektől vissza fogják követelni, ez eddig nem történt meg. A közös vagyon miatt vitatott az épületrész tulajdonjoga. Most az SH-BÖTT képviseletében ismét megkeresés érkezett az önkormányzathoz, hogy az UKIG-os pályázat miatt a tanácsadásért követelik ismét a díjat. Bodnár Katalin: Az Alkotmány utca aszfaltozása, bekötőút építése az UKIG-os pályázat keretében valósult meg. Az SH-BÖTT Szervezeti és Működési Szabályzata úgy rendelkezett, hogy a társulás illetékességi területén az elnyert pályázatok bizonyos %-át be kell fizetni a társuláshoz a társulás fenntartásaként, mert a pályázatban javaslattevő szerepet töltöttek be. Az előző polgármester úr Kolenkó Gábor mindig vitatta ennek a számlának a jogosultságát, és nem került kifizetésre. A Társulás hatályos szabályzata szerint viszont jogosan kérték. Az évek során folyamatosan jött a kimutatás, hogy melyik önkormányzat milyen összeggel tartozik. Dr. Üveges István: A meglévő vagyont be akarják invesztálni Alsózsolcára. Hegedűs Sándor: Meg kell vizsgálni, hogy érdemes-e perre menni, vagy részletekben fizessék ki. Hatalmazza fel a testület a polgármestert, hogy az ügyben eljárhasson. Dr. Üveges István: szerinte meg pereljék, nem gondolja, hogy ki kellene fizetni. Szerinte ügyvédi felhatalmazáshoz a testület döntése szükséges, majd ha ott tartanak, akkor a testület elé fogja terjeszteni. A tájékoztatást a Képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul vette. Dr. Üveges István: Tájékoztatta a Képviselő testületet, Pásztor István Arnót, Petőfi S.u. 5.sz. alatti lakos megkereste az önkormányzatot azzal, hogy az arnóti zártkerteknél, a 1748 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan Rakaczki András és Rakaczki Andrásné ¼- ¼ részben tulajdonosok, 9

10 ez a terület 682 m 2, és ezt az ingatlant meg kívánja vásárolni, és az önkormányzat mint a társtulajdonos kíván-e élni elővásárlási jogával. Az önkormányzat nem tud ott gazdálkodni, igaz, hogy eddig az volt a gyakorlat, hogy nem adnak el földet, de ez az eset lehet kivétel, javasolta mondjon le az önkormányzat az elővásárlási jogáról, hogy a területet Pásztor István meg tudja vásárolni. Hegedűs Sándor: Szintén javasolta, hogy mondjon le a testület az elővásárlási jogáról. Dr. Üveges István : Kérte hozzanak erről határozatot. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi 143./2012. (XI.27). számú képviselő-testületi határozat Arnót zártkert 1748 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatos döntés i Képviselő testülete az Arnót 1748 ingatlan ½ részére vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni, Pásztor István Arnót Petőfi S.u. 5.sz. alatti lakos vásárlási szándékát támogatja. Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Dr. Üveges István: Tájékoztatta a testületet, hogy előző nap az Arnót Móricz Zs.u. 19. sz. alatti ingatlanon a családi ház kazánházából kiinduló tűzeset történt, az evangélikus egyház 50 e Ft-ot azonnal felajánlott a károsultak részére. Véleménye szerint az önkormányzatnak is minimum 50 e Ft-al segítenie kell őket. A szoba felett területet lefóliázták, a biztosító is fog részükre fizetni, közmunkásokkal a tulajdonosnak remélhetőleg sikerül helyreállítania a károsult ingatlant Erkölcsi és jogi kötelességük segíteni. A Megyei Könyvtártól 60 e Ft-ot kapta rendezvények bonyolítására. Buday-Malik Adriennel egyeztettek, december 15-én 16 órától a művelődési házban gyerekeknek játszóházat szerveznek, agyagozás és gyöngyfűzés lesz a program, van az iskolának égető kemencéje. A fennmaradó összeget pedig a Nyugdíjas napra fogják felhasználni. A testület munkatervében szerepelnek beszámolók, ezek megtartására is sort kellene keríteni ebben az évben. A díszvilágítás felszerelésére kaptak egy ajánlatot az Oláh és Tsa kft-től, majd megkérdezték az ÉMÁSZ kapcsolattartóját is, aki 153 e Ft-os ajánlatot adott. Ismét egyeztetett Oláh Gáborral, aki újabb ajánlatként 178 e Ft-ot adta, A NAV-nál kérték az ÁFA befizetésre a részletfizetési lehetőséget. Elmondta, hogy november 30-val Darnyiné Kövesdi Erzsébet kolléganő nyugdíjba vonul, erről már az előző ülésen is beszéltek. Egy havi jutalom kifizetését javasolta. 10

11 Hegedűs Sándor: A járási hivatalhoz a két kolléganő részére is javasolta a jutalom meghatározását. Dr. Üveges István: A bontási anyagok nagy része elkelt. A jövő évi rendezvények tekintetében a februári Bálint napi rendezvényt szeretné újra megszervezni a templomban, de most már kibővítve, a megye arany és gyémánt lakodalmát ünneplő házaspárok meghívásával. Korabeli fotókból lehetne egy kiállítást szervezni. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. K.m.f. dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyző Bénó Gábor jkv. hitelesítő Barcsák Pálné jkv. hitelesítő Hunyorné Varga Katlin jkv.vezető 11

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 22-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Ebesi Polgármesteri Hivatal, tanácsterem (Ebes,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-24/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2012. december 10-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 29-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.161.124-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. november 13. napján 13 óra 30 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ Pályázat benyújtása III. fordulós hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban való részvételre Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 3./ Pályázat benyújtása III. fordulós hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban való részvételre Előadó: Csáfordi Dénes polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én de. 7 30 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-352, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. november 3-án 16 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. március 17-én Dunasziget község Képviselő-testületének nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz Károly, Cseh József, Kiss Sándor, Némethné

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2013. szeptember 19. napján 17 óra 30 perckor, Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-1. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. február 13. 2. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t ok: Nyílt ülés: 1) Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Ikt. szám: 1/1282-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 28-án 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben