J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én, csütörtökön órakor megtartott testületi ülésén. 14/2013. (XII. 13.) számú rendelete: Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2006. (I.27.) számú rendelet módosítása. 15/2013. (XII. 13.) számú rendelete: A vagyonkezelés részletes szabályairól szóló rendelet. 16/2013. (XII. 13.) számú rendelete: A szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet. 129/2013. (XII. 12.) számú határozat: Vagyonkezelői szerződés forma megkötése a DMRV Zrt-vel. 130/2013. (XII. 12.) számú határozat: évi munkaterv elfogadása. 131/2013. (XII. 12.) számú határozat: Étkezési térítési díjak változatlanul hagyása évben. 132/2013. (XII. 12.) számú határozat: Közterület használati díjak változatlanul hagyása évben. 133/2013. (XII. 12.) számú határozat: Kamilla Patika bérleti díjának módosítása. 134/2013. (XII. 12.) számú határozat: Invitel Zrt. földhasználati díjának módosítása. 135/2013. (XII. 12.) számú határozat: Magyar Telekom Nyrt. bérleti díjának módosítása. 136/2013. (XII. 12.) számú határozat: Váci Víziközmű Társulat bérleti díjának módosítása. 137/2013. (XII. 12.) számú határozat: ASA Kft. bérleti díjának módosítása. 138/2013. (XII. 12.) számú határozat: Mozgószínpad bérleti díjának módosítása. 139/2013. (XII. 12.) számú határozat: Lavett Family Kft. bérleti díjának módosítása 140/2013. (XII. 12.) számú határozat: Marton István közterület bérleti díjának módosítása. 141/2013. (XII. 12.) számú határozat: EL-ADÓ Hungary Kft. (Romhányi Pékség) közterület bérleti díjának módosítása. 142/2013. (XII. 12.) számú határozat: Family Frost KFt. közterület bérleti díjának módosítása. 143/2013. (XII. 12.) számú határozat: Gárdonyi Géza Művelődési ház terembérleti díjainak módosítása. 144/2013. (XII. 12.) számú határozat: Közfoglalkoztatottak iskoláztatására a művelődési ház két termének biztosítása. 145/2013. (XII. 12.) számú határozat:tornacsarnok terembérleti díjának változatlanul hagyása évben. 146/2013. (XII. 12.) számú határozat: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület kezelésbe adási megállapodása. 147/2013. (XII. 12.) számú határozat: Vácrátóti KSE kezelésbe adási megállapodása. 148/2013. (XII. 12.) számú határozat: MVM Partner Zrt. közvilágításra adott ajánlatának elfogadása. 149/2013. (XII. 12.) számú határozat: MVM Partner Zrt. intézményi világításra adott ajánlatának elfogadása. 150/2013. (XII. 12.) számú határozat: Polgárőr Egyesület részére ,-Ft visszatérítendő támogatás biztosítása. 151/2013. (XII. 12.) számú határozat: Vácrátót, 94/8 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének elfogadása. 152/2013. (XII. 12.) számú határozat: Elévült szállítói tartozások kivezetése. 153/2013. (XII. 12.) számú határozat: Elévült szellemi termékek, immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások selejtezése és kivezetése. 154/2013. (XII. 12.) számú határozat: Szlovák Veronika ügyében hatáskör átadása az Egyháztanácsnak. 155/2013. (XII. 12.) számú határozat: Rendszámfigyelő-rendszer kiépítéséhez történő csatlakozás elutasítása. 156/2013. (XII. 12.) számú határozat: Interaktív címerkiállításon történő részvétel elutasítása. 157/2013. (XII. 12.) számú határozat: Őrbottyán Nagyközség Társulásból történő kilépésével kapcsolatos döntés (kilépés elutasítása). 158/2013. (XII. 12.) számú határozat: Karate SE részére tornacsarnok biztosítása a téli tábor idejére. ZÁRT ülés keretében 159/2013. (XII. 12.) számú határozat: Átmeneti segély megállapítása. 160/2013. (XII. 12.) számú határozat: Ápolási díj iránti kérelem elutasítása. 161/2013. (XII. 12.) számú határozat: Csatorna érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos kérelem elutasítása.

2 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülte 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én, csütörtökön órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3. Jelen vannak: Garamszegi Géza polgármester Papp István alpolgármester Bolvári Attila képviselő Csonka Ferencné képviselő Horváth Mátyás képviselő Monori Szilárd képviselő Wildmann Erika képviselő Matyó Anikó aljegyző Jegyzőkönyv-vezető: Mikes Nóra igazgatási előadó Garamszegi Géza polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 tagja jelen van a Képviselő-testület határozatképes. Felkérte Wildmann Erika képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésre, majd ismertette a napirendi pontokat. Jelezte, hogy még egy napirendi pontot szeretne majd tárgyalni. Megemlítette, hogy Horváth Mátyás képviselő is megérkezik majd, és kérte, hogy az egyebek napirendi pontban szólhasson. Csonka Ferencné, Papp István, Monori Szilárd képviselők jelezték, hogy az egyebek napirendi pontban szeretnének szólni. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot 4 igen és 1 nem szavazott érintettség miatt szavazattal elfogadta. A Képviselő-testület a módosított napirendi pontokra tett javaslatot egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta. A képviselő- testületi ülésről, lakossági részéről videofelvétel készül. Napirendi pontok: 1./ DMRV Zrt-vel kötendő bérleti vagy vagyonkezelői szerződés tervezetek megtárgyalása. 2./ Vagyonkezelői rendelet ismertetése. 3./ Tűzifa rendelet megalkotása. 4./ évi munkaterv elfogadása. 5./ Étkezési térítési díjakról szóló 5/1992. számú rendelet (térítési díjak). 6./ 6/1995. számú közterület használatról szóló rendelet (térítési díjak). 7./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának módosítása. 8./ évi közterület bérleti díjak megállapítása. 9./ Gárdonyi Géza Művelődési Ház Sport- és Szabadidőközpont bérleti díjainak módosítása. (művelődési ház, tornacsarnok) 10./ Nyugdíjas Klub kezelésbe adási megállapodása. 11./ Vácrátóti KSE kezelésbe adási szerződésének meghosszabbítása. 12./ Közvilágításra és intézményi világításra benyújtott ajánlatok ismertetése. 13./ Tájékoztatás a hősi emlékmű pályázattal kapcsolatban. 14./ Egyebek: - Polgárőr Egyesület kérelmének ismertetése. (meghívott vendég: Dudás Ferenc) - Elévült szállítói tartozások kivezetése. - Díszpolgári cím adományozásáról szóló javaslat ismertetése. - Vácrátót, 94/8 hrsz-ú terület adásvételi-szerződés tervezetének ismertetése.

3 3 - Pályázat elbírálása a Vácrátót, 1100/4 hrsz-ú terület hasznosítására. - Váci Rendőrkapitány tájékoztatása rendszámfelismerő rendszer vásárlásával kapcsolatban. - Interaktív címerkiállításon való részvétel. - Őrbottyán Nagyközség kilépési szándékának ismertetése a Társulásból. 1./ Napirend: Tárgya: DMRV Zrt-vel kötendő bérleti vagy vagyonkezelői szerződés tervezetek megtárgyalása. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a vagyonértékelés elkészült, mely a kötendő szerződés kötelező melléklete lesz. Korábbi testületi ülésen jelen volt a DMRV Zrt. stratégiai igazgatója, aki kifejtette a DMRV Zrt. elképzeléseit. A DMRV Zrt. kétféle lehetőséget biztosít a szerződéskötés kapcsán, ez a bérleti és üzemeltetési szerződés és a vagyonkezelési szerződés. A vagyonkezelési szerződést a DMRV időközben a jogszabályi módosításra való hivatkozással nem támogatja. Emiatt egyeztetett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal és megtudta, hogy nincs olyan jogszabályi változás, mely a vagyonkezelői szerződés megkötését akadályozná. Az Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak van joga eldönteni, hogy milyen szerződést akar kötni, hiába akar nyomást gyakorolni a DMRV az Önkormányzatokra. Az biztos, hogy vagyonértékelést mindkét szerződés típusnál kell készíteni, ez kötelező. Jelenleg ideiglenes üzemeltetési szerződése van a DMRV-nek a csatornára, melyet még évben kötöttek. Azonban még mindig nincs jogerős üzemeltetési vízjogi engedély a rendszerre. Korábban az Önkormányzatok vagyonkezelési szerződést javasoltak kötni, de ezzel szemben tudomása szerint Őrbottyán most mégis bérleti és üzemeltetési szerződést kötött a DMRV-vel. Azt tudni kell, hogy pénzügyi vonzata is van a bérleti szerződésnek, ha esetleg meghibásodik egy átemelő vagy bármi más, akkor az akár több millió Ft-ba is kerülhet. Egyeztetett Dr. Bántó Ferenc ügyvéd úrral is ebben a dologban, aki szintén a vagyonkezelési szerződést javasolta megkötni, mivel az a kedvezőbb az Önkormányzat szempontjából Társulás Tanácsi ülésen ugyanezt mondta Fekete Iván Őrbottyán könyvvizsgálója is. Úgy érzi, hogy a DMRV részéről nyomásnak vannak kitéve az Önkormányzatok, mert nem a bérleti és üzemeltetési szerződést akarják aláírni. Matyó Anikó aljegyző véleménye szerint az ügyvéd úr részletesen leírt minden a levelében, nem szabad hagyni, hogy a DMRV Zrt. diktálja a feltételeket. Az Önkormányzatnak a kedvezőbb szerződést kell megkötnie, az pedig a vagyonkezelői szerződés. A szerződés tervezet természetesen még kiegészítésre szorul, de ezt a polgármester úrra és az ügyvéd úrra bízhatná a testület. Papp István alpolgármester megkérdezte, hogy mi történik akkor, ha a DMRV Zrt. nem hajlandó aláírni a vagyonkezelési szerződést? Köteles elfogadni az Önkormányzat döntését a DMRV? órakor Horváth Mátyás képviselő megérkezett, a testület létszáma 6 főre emelkedett. Matyó Anikó aljegyző elmondta, hogy az Önkormányzat kompetenciája eldönteni, mint közmű tulajdonos, hogy milyen formában kíván szerződést kötni. Előfordulhat olyan helyzet is, hogy az érintett önkormányzatok eltérő szerződést, ki vagyonkezelésit, ki bérleti szerződést köt. Csonka Ferencné képviselő véleménye szerint egyik szerződés sem fogadható el olyan formában, ami a tervezetben van. Matyó Anikó aljegyző a testületnek most arról kell döntenie, hogy melyik szerződésformát fogadja el, a tartalmát az ügyvéd úrral még módosítani kell és úgy kialakítani, hogy az Önkormányzat számára is megfelelő tartalmú legyen. Papp István alpolgármester szerint mindenképpen dönteni kell a szerződésről, különben megbírságolják az Önkormányzatot. Javasolta, hogy a testület bízza meg a polgármester urat és az ügyvéd urat, hogy a szerződést készítsék elő aláírásra. Csonka Ferencné képviselő kérte, hogy pontosítsák a vagyonkezelői szerződés III/1. pontját, a IV/6. és a VI/2 pontját, mert nem egyértelműek. Matyó Anikó aljegyző megjegyezte, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges az elkészült vagyonértékelés, mely a település közigazgatási területén található szennyvíz-közmű értékelését tartalmazza. A közös vezeték tekintetében a települések tulajdoni hányada %-os arányban van meghatározva, de ez is a per tárgyát képezi, így ezt a szerződésben nem fogják tudni rögzíteni.

4 4 Garamszegi Géza polgármester hozzátette, hogy a felajánlott vagyon és a felértékelt vagyon közt van különbség. Monori Szilárd képviselő megkérdezte, hogy mekkora az eltérés? Garamszegi Géza polgármester közölte, hogy van eltérés, de nem nagy. Azt is elmondta, hogy a támogató több pénzt adott Vácrátótra, mint amennyi megvalósult a beruházás során. Vácrátótra ugyanis 7 nagy átemelő szivattyú volt tervezve, ezzel szemben 3 db valósult csak meg, aminek következtében pang a szennyvíz és elég sokszor büdös is van. A FORSZ is elismerte, hogy Vácrátóton kevesebb beruházás valósult meg, mint ami a projekttervben volt. Váchartyán korábbi polgármesterével, Juhász Istvánnal több alkalommal is jelezték a támogató felé, hogy gond van a beruházás során, amiből aztán rendőrségi vizsgálat is lett, de amit időközben már lezártak. Csonka Ferencné képviselő javasolta, hogy döntsenek a szerződésformáról. Garamszegi Géza polgármester példaként megjegyezte, hogy a tornacsarnok átemelő szivattyújával folyamatosan gondok vannak, sokszor megáll, ami következtében dugulás keletkezik, ezért sokszor kell szippantatni stb. Ha majd esetleg a nagy átemelőnél történik hiba, akkor az akár több millió Ft-ba is kerülhet. Mivel a testület részéről további észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozó víziközmű-vagyon tekintetében, annak működtetésére vagyonkezelési szerződést kíván kötni a DMRV ZRt-vel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és dr. Bántó Ferenc ügyvéd urat a vagyonkezelési szerződés előkészítésére. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, dr. Bántó Ferenc ügyvéd 2./ Napirend: Tárgya: Vagyonkezelői rendelet ismertetése. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a szerződés miatt szükséges módosítani az 1/2006. számú rendeletet. Matyó Anikó aljegyző megerősítette a polgármester úr által elmondottakat, ki kellett egészíteni a korábbi rendeletet. A másik rendelet tervezet a vagyonkezelés szabályait tartalmazza. Határozott időre lehet a vagyonkezelői szerződést megkötni. A tervezeteket mindenki megkapta. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről további észrevétel nem volt a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 13.) számú rendelete: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2006. (I.27.) számú rendelet módosítását megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: 2013.december 13. Felelős: jegyző Garamszegi Géza polgármester kérte a testületet, hogy döntsenek a vagyonkezelés szabályairól szóló rendeletről is.

5 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 5 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 13.) számú rendelete: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint elfogadta a vagyonkezelés szabályairól szóló rendeletet. Határidő: 2013.december 13. Felelős: jegyző 3./ Napirend: Tárgya: Tűzifa rendelet megalkotása. Garamszegi Géza polgármester ismertette, hogy teljesen új rendeletről van szó, mivel idén sikerült 20 erdei m3 fát nyerni a BM pályázaton. A tavalyi évben is volt ilyen pályázat, de akkor csak 2 erdei m3-t adtak volna, mit az Önkormányzat nem fogadott el, mivel többe került volna a szállítás, mint amennyit a fa értéke ér. Matyó Anikó aljegyző kiegészítésként elmondta, hogy a rendelet tervezet 2.. ban feltüntetett előnyben részesülők -et a BM rendelet tartalmazza, azokat emelte át a rendeletbe. Ez a rendelet kizárólag addig él, amíg a tűzifa kiosztásra és a támogatás elszámolásra nem kerül, azután hatályát veszti. Csonka Ferencné képviselő szerint a 20 erdei m3 fára biztosan többszörös túljelentkezés lesz, ezért fontossági sorrendet kellene felállítani. Matyó Anikó aljegyző közölte, hogy fontossági sorrendet a jogszabály nem határoz meg. A rendelet szerint 1 m3 fát kaphat egy család. Lehetséges, hogy érdemes lenne megvárni, míg az összes kérelem beérkezik, ennek a határideje január 15. A lakosokat értesíteni fogják a decemberi újságban. Horváth Mátyás képviselő javasolta, hogy a honlapon is jelentessék meg ezt a tájékoztatót. Csonka Ferencné képviselő szerint a jelentkezési határidőt a január 15. napot be kellene tartani és csak utána dönteni arról, hogy ki kaphat fát és ki nem. Garamszegi Géza polgármester megjegyezte, hogy a maximális fa mennyiséget kapta meg idén pályázat útján az Önkormányzat, nem úgy, mint a tavalyi évben. Matyó Anikó aljegyző hozzátette, hogy amikor a pályázatot benyújtották akkor 10 fő részesült lakásfenntartási támogatásban, ezért kaptak 20 erdei m3 fát, ugyanis a segélyezettek számát szorozták 2-vel és így jött ki a mennyiség. Monori Szilárd képviselő megkérdezte, hogy hogyan kerül majd ki a fa a kérelmezőkhöz? Ölfát kapnak majd a kérelmezők, vagy hasogatott fát? Garamszegi Géza polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat szállítja ki majd, de aki tudja elviheti saját maga is. Tájékoztatásként elmondta, hogy a megnyert fa ,-Ft értékű, de ehhez az Önkormányzatnak az önrészt, valamin 3.100,-Ft/m3 szállítási díjat még ki kellett fizetnie és ez az összeget fel kellett vállalnia. Matyó Anikó aljegyző közölte, hogy ölfát kapnak majd a kérelmezők, mert így könnyebb kiszámítani a mennyiséget. Elmondta, hogy a rendelet 2. b) és c) pontjában felsorolt ellátásban senki sem részesül a településen. Elsőbbséget élveznek a tűzifa igénylés esetén az aktív korúak ellátásában -, a lakásfenntartási támogatásban részesülők és a HHH-s családok. Papp István alpolgármester kérte, hogy az újságban részletesen számoljanak be a pályázatról. Garamszegi Géza polgármester kérte a testületet, hogy döntsenek a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendeletről.

6 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 6 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XII. 13.) számú rendelete: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint elfogadta a. szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendeletet. Határidő: 2013.december 15. Felelős: jegyző 4./ Napirend: Tárgya: évi munkaterv elfogadása. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a munkatervet a testületnek minden évben el kell fogadnia, de természetesen ehhez majd még jönnek plusz napirendek. Csonka Ferencné képviselő javasolta a októberi testületi ülésnél az egészségügyi beszámolónál kiegészíteni a pontot a Beszámoló szóval. Garamszegi Géza polgármester mivel további hozzászólás és kérdés nem volt a napirendi ponttal kapcsolatban szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi munkatervét megismerte és azt a mellékeltben foglaltak szerint elfogadja. 5./ Napirend: Tárgya: Étkezési térítési díjakról szóló 5/1992. számú rendelet (térítési díjak). Garamszegi Géza polgármester tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy következetes tárgyalás eredményeként sikerült elérni, hogy a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft. nem emelte a térítési díjakat a évben, így a díjak változatlanok maradnak. Papp István alpolgármester szerint a vállalkozónak egyre nehezebb dolga lesz, mivel megszabják, hogy milyen ételeket készíthetnek a gyerekeknek. Garamszegi Géza polgármester megjegyezte, hogy a vasárnapi idősek napjára is a konyha készítette a pogácsát, valamint édes süteményt, melyet ezúton is megköszön nekik. Mivel további hozzászólás és kérdés nem volt a napirendi ponttal kapcsolatban szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az étkezési térítési díjak nem változnak a évben. Határidő: Felelős: polgármester 6./ Napirend: Tárgya: 6/1995. számú közterület használatról szóló rendelet (térítési díjak). Matyó Anikó eljegyző elmondta, hogy év óta nem volt közterület használati díjemelés, de van rá lehetőség ha a testület szeretné megemelni a díjakat.

7 7 Csonka Ferencné képviselő megkérdezte, hogy fizetnek-e a tehergépkocsi parkolásért díjat a közterületen parkolók, mert ilyen előfordul a Botanikus kert előtt és a művelődési ház előtt is. Az adománygyűjtők be szoktak jelentkezni az Önkormányzathoz? Garamszegi Géza polgármester megjegyezte, hogy a temető előtt is rendszeresen parkolnak a tehergépkocsik. Matyó Anikó aljegyző felhívások szoktak kimenni a rendelet alapján. Az adománygyűjtők nem szoktak bejelentkezni az Önkormányzathoz, de ha a lakosok jelzik, hogy járják a falut akkor a rendőrség segítségét szokták kérni. Garamszegi Géza polgármester megjegyezte, hogy a Botanikus kert előtti árusokkal vannak problémák időnként, egymást szokták bejelenteni. Sok esetben ugyanis egyes árusok nem tartják be a szabályokat és ott árulnak, ahol nem lehet. Mivel további hozzászólás és kérdés nem volt a napirendi ponttal kapcsolatban szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kívánja megemelni a közterület használati díjakat a évben. Határidő: Felelős: polgármester 7./ Napirend: Tárgya: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának módosítása. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenkinek megküldték. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel a testület részéről észrevétel és más javaslat nem volt szavazásra bocsátotta a határozatokat: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2013. (XII ) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kamilla Patika bérleti díját január 01. napjától az infláció mértékének megfelelően megemeli. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Invitel Zrt. részére földhasználati díjként a bérleti díjat január 01. napjától az infláció mértékének megfelelően megemeli. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt. bérleti díját január 01. napjától az infláció mértékének megfelelően megemeli. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Váci Viziközmű Társulat bérleti díját január 01. napjától az infláció mértékének megfelelően megemeli.

8 8 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ASA Kft. bérleti díját január 01. napjától az infláció mértékének megfelelően megemeli. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgószínpad bérleti díját január 01. napjától az infláció mértékének megfelelően megemeli. Monori Szilárd képviselő megkérdezte, hogy a Szalon Sörözővel mi a helyzet, ugyanis az épület még mindig ott van ahol volt? Matyó Anikó aljegyző elmondta, hogy eddig a testület minden évben emelte az ő bérleti díját, amit már évek óta nem fizetett be, ezért a múlt évben úgy döntöttek, hogy a továbbiakban nem emelik a díjat. Végrehajtásra lett elküldve a Szalon Söröző tulajdonosának tartozása, ami eddig még nem került behajtásra. 8./ Napirend: Tárgya: évi közterület bérleti díjak megállapítása Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a sződligeti jegyzőnőnél bejelentette Ruzicska Judit vácrátóti lakos az aljegyző asszonyt, mivel aggódik, hogy a Family Frost Kft nem fizet közterület használati díjat. Ezúton tájékoztat mindenkit, hogy 2012 decemberében kötött szerződést az Önkormányzat a céggel és be is fizették évre a közterület használati díjat. Mivel a testület részéről az előterjesztéssel kapcsolatban más javaslat nem érkezett szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Vácrátót, 422 hrsz-ú ingatlanból 9 m2 terület bérleti díját, amit jelenleg a LAVETT Family Kft. bérel, január 01. napjától az infláció mértékével megemeli. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete Marton István közterület használati díját január 01. napjától az infláció mértékével megemeli. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Romhányi Pékség közterület használati díját január 01. napjától az infláció mértékével megemeli. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Family Frost Kft. közterület használati díját január 01. napjától az infláció mértékével megemeli.

9 9 9./ Napirend: Tárgya: Gárdonyi Géza Művelődési Ház Sport- és Szabadidőközpont bérleti díjainak módosítása. (művelődési ház, tornacsarnok) Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a bérleti díjmódosító javaslatokat mindenkinek kiküldték. Wildmann Erika képviselő hozzátette, hogy azért javasolta a bérleti díj emelését, mert már nincs áfa fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak és így jelentősen csökkentek a bérleti díjak. Ezt kalkulálta bele a módosításba. Garamszegi Géza polgármester megjegyezte, hogy vannak olyan csoportok, akik egyedi díj alapján fizetnek bérleti díjat a művelődési házban. A Munkaügyi Központ megkereste az Önkormányzatot, mivel szeretnék kivenni bérbe a művelődési ház két kistermét, hogy ott legyen a közfoglalkoztatásba bevont személyek téli oktatása ,-Ft/óra/terem bérleti díjat fizetnének. A számításaik szerint ez kb. 1 millió Ft bevételt jelent majd az Önkormányzatnak. A képzés hétfőn kezdődik és naponta 8.00 órától óráig fog tartani. Papp István alpolgármester megkérdezte, hogy nincsenek lekötött időpontok a művelődési házban? Matyó Anikó aljegyző kiegészítésként elmondta, hogy 52 fő lenne az oktatáson, mely két teremben zajlana. A nagytermet és az előteret nem érintené az oktatás. Wildmann Erika képviselő javasolta, hogy legyen hátulról a közlekedés a kistermekbe, így le tudná zárni az előteret és a nagytermet. Papp István alpolgármester megkérdezte, hogy ki fogja felügyelni a rendet az oktatás alatt? Matyó Anikó aljegyző közölte, hogy a pedagógus fog figyelni a rendre. A vácrátótiakon kívül Őrbottyánból és Váchartyánból jönnek majd a tanulók. Csonka Ferencné képviselő megjegyezte, hogy a média szerint azért is gond volt az általános iskolai tanítással, mert azonos mosdót használtak volna a gyermekek és a felnőttek. Garamszegi Géza polgármester javasolta, hogy a művelődési ház bérleti díjat emeljék meg az előterjesztésben foglaltak szerint. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint javasolta megemelni a Gárdonyi Géza Művelődési Ház Sport- és Szabadidőközpont bérleti díját. Garamszegi Géza polgármester javasolta, hogy a művelődési házban tartandó közfoglalkoztatásba bevont személyek iskoláztatása céljából bérbe adott két kishelyiségről is döntsenek határozatban. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bérbe adja a Gárdonyi Géza Művelődési Ház Sport- és Szabadidőközpont két kis helyiségét a közfoglalkoztatásba bevont személyek oktatására december 16. napjától március 30. napjáig 1.200,-Ft/óra/terem bérleti díjért. Határidő: december 16. Felelős: polgármester Garamszegi Géza polgármester a tornacsarnok bérleti díjjal kapcsolatban elmondta, hogy a kihasználtsága a csarnoknak közel 100 %-os. Jelenleg 7.500,-Ft/óra a bérleti díj, de vannak a helyi csoportok, akik 50 %-os kedvezményben, míg a bejegyezett egyesületeket 100 %-os kedvezményben részesülnek. A geotermikus

10 10 fűtésnek köszönhetően a rezsi összege is kedvező, ezen kívül energiatakarékos égőket is felszereltek a csarnokba. Csonka Ferencné képviselő nem javasolta emelni a tornacsarnok bérleti díját a évben. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy évben nem emeli a tornacsarnok bérleti díját. 10./ Napirend: Tárgya: Nyugdíjas Klub kezelésbe adási megállapodása. Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az 1956-os emlékmű felállítása körül kialakult helyzet miatt lett fontos, hogy megkössék a kezelésbe adási szerződést a Vácrátóti Hagyományőrző Egyesülettel. Eddig hallgatólagos volt a nyugdíjas klub által használat helyiséggel kapcsolatos dolog, de úgy tűnik, hogy ez nem volt elég, ezért látták szükségesnek a megállapodás aláírását. A KSE esetében már évek óta van ilyen megállapodás és be is tartják az abban leírtakat. Horváth Mátyás képviselő egyetért a szerződés aláírásával, de nem tudja, hogy hogyan fogja ezt lepapírozni. Wildmann Erika képviselő javasolta, hogy a megállapodás 5. pontját egészítsék ki a jogdíjfizetési kötelezettséggel. Matyó Anikó aljegyző közölte, hogy a kezelésbe adási megállapodást ki fogja küldeni a Nyugdíjas Klub vezetőjének, Papp Miklósnak is egy kísérő levéllel. Csonka Ferencné képviselő javasolta minden egyesületi taggal aláíratni, hogy tudomásul vette a megállapodásban leírtakat órakor Bolvári Attila képviselő megérkezett, a testület létszáma 7 főre emelkedett. Wildmann Erika képviselő megjegyezte, hogy a Nyugdíjas Klubon kívül senki más nem használja a helyiséget. Még szellőztetni sem szoktak a helyiségben és a takarítás is el van hanyagolva. Horváth Mátyás képviselő szerint érdemes lenne kulcs-nyilvántartást is vezetni. Csonka Ferencné képviselő javasolta, hogy határozott időre kössék a kezelésbe adási megállapodást napjáig. Garamszegi Géza polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület kezelésbe adási megállapodását megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint és a javasolt módosítások átvezetése után elfogadja, továbbá felhatalmazza Garamszegi Géza polgármestert annak aláírására.

11 11./ Napirend: Tárgya: Vácrátóti KSE kezelésbe adási szerződésének meghosszabbítása. Garamszegi Géza polgármester ez a megállapodás tervezet is kiküldésre került. 11 Wildmann Erika képviselő javasolta az 5. pontot ebben az esetben is kiegészíteni a jogdíjfizetési kötelezettséggel. Csonka Ferencné képviselő megkérdezte, hogy milyen időközönként van a takarítás az öltözőben, mert esetleg ez is bele lehetne írni a megállapodásba. Javasolta a 7. pontot kiegészíteni azzal, hogy bérbe és hasznosításra tovább nem adhatja az épületet a KSE. Matyó Anikó aljegyző közölte, hogy a bajnokság ideje alatt minden meccs után történik takarítás. Javasolta a 2. pontba beírni a károkozást, helyreállítást. Garamszegi Géza polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban további észrevétel nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KSE-vel kötendő kezelésbe adási megállapodást megismerte és azt a mellékletben foglaltak és a szükséges javítások elvégzése után elfogadja, továbbá felhatalmazza Garamszegi Géza polgármestert annak aláírására. 12./ Napirend: Tárgya: Közvilágításra és intézményi világításra benyújtott ajánlatok ismertetése. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a testület kérésének megfelelően új ajánlatot kértek be a szolgáltatóktól. Az ajánlatokat kiküldték, az MVM adta a kedvezőbb ajánlatot. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazott érintettség miatt szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az MVM Partner Zrt évi villamos energiavásárlásra (közvilágítás) adott ajánlatát fogadja el, mely szerint 14,90.-Ft/kWh lesz a villamos áramdíj összege január 1. napjától. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az MVM Partner Zrt-vel kötendő szerződés aláírásra. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazott érintettség miatt szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az MVM Partner Zrt évi villamos energiavásárlásra (intézményi) adott ajánlatát fogadja el, mely szerint 14,90.-Ft/kWh lesz a villamos áramdíj összege január 1. napjától. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az MVM Partner Zrt-vel kötendő szerződés aláírásra.

12 13./ Napirend: Tárgya: Tájékoztatás a hősi emlékmű pályázattal kapcsolatban. 12 Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy november hónapban érkezett a jó hír, mely szerint 3,5 millió Ft támogatást kapott az I.-II. világháborús emlékmű létrehozására az Önkormányzat az NKA-tól. Éppen jókor jött a támogatás, mivel jövő évben lesz a 100. évfordulója az I. világháború kirobbanásának. Papp István alpolgármester megjegyezte, hogy mivel pénzszűkében van az Önkormányzat, ezért fel lehetne ajánlani a szobrásznak, hogy a munkadíj fejében kap egy telket az Önkormányzattól. A falu ezért biztosan nem ítélné el az Önkormányzatot, mivel a jó cél érdekében ajánlaná fel a telket. Garamszegi Géza polgármester a felvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy azért nem járható út, mert a pénzzel el kell számolni. Csonka Ferencné képviselő megkérdezte, hogy mennyi összeg szerepelt az eredeti költségvetésben? Matyó Anikó aljegyző közölte, hogy a pályázatkor benyújtott érték Ft volt, de ebből engedett a szobrász, így a végösszeg Ft lett, mely bruttó ár. A szobrász az emlékművet június 22-ig vállalta elkészíteni, de ez nem lehetséges, mert április 30-ig el kell számolni a támogatással. Garamszegi Géza polgármester szerint mindenképpen bevételhez kell jutnia az Önkormányzatnak és ebből kell megvalósítania az emlékművet. Horváth Mátyás képviselő javasolta, hogy februárjában írjanak ki majd egy pályázatot rajz- és fotópályázatra, mely az emlékművel lehetne kapcsolatos. A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 14./ Napirend: Tárgya: Egyebek: a./ Polgárőr Egyesület kérelmének ismertetése (meghívott vendég: Dudás Ferenc) Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a kérelmet mindenkinek megküldték tájékoztatás céljából. A polgárőrség már kb. 2 éve nem működik, ezért szeretnék megszüntetni. A számlájuk továbbra is él, amin kb Ft-os mínusz van, ezért kérik az Önkormányzat segítségét. Monori Szilárd képviselő, aki egyben a polgárőrség tagja is elmondta, hogy már kétszer próbálták meg összehívni a taggyűlést, de egyik alkalommal sem jött össze a létszám. Sajnos nincs olyan személy, aki vállalná a járőrözést. A takarékszövetkezet fennálló tartozást eddig kis saját zsebből fizették, de ezt a végtelenségig nem szeretnék húzni, ezért gondolták, hogy eladják az autót, amiből rendezni tudnák a tartozást, de mivel ez időbe telik, ezért kérték az Önkormányzat segítségét. Garamszegi Géza polgármester megjegyezte, hogy 4 évvel ezelőtt az Önkormányzat Ft támogatást adott a polgárőrségnek az autóvásárlásra. Nem lehet kötelezni a lakosokat, hogy vegyenek részt a polgárőrségben, ha nem akarnak. Monori Szilárd képviselő hozzátette, hogy az autó jelenleg ideiglenesen ki van vonva a forgalomból. Már gondolkodtak azon is, hogy leadják a méhbe, de ez sem lehetséges, mert már csak bontóba lehet leadni, aminek szintén költségei vannak. Az autó véleményük szerint Ft-ot ér. Csonka Ferencné képviselő javasolta a támogatás megítélését, de határidőhöz kötné a visszafizetést. Javasolta, hogy a visszafizetés határideje február 28. legyen. Horváth Mátyás képviselő szerint átadott pénzeszközként lehetne átadni a pénzt a Polgárőr Egyesületnek. Az autót esetleg meg kellene hirdetni eladásra különböző oldalakon. Matyó Anikó aljegyző javasolta, hogy a Polgárőr Egyesület mindent tegyen meg az autó eladása érdekében.

13 13 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület részére ,-Ft támogatást nyújt a Takarékszövetkezetnél fennálló számlatartozása rendezésére. A támogatást az Egyesületnek február 28. napjáig vissza kell fizetnie az Önkormányzatnak. Határidő: február 28. Felelős: polgármester b./ Vácrátót, 94/8 hrsz-ú terület adásvételi-szerződés tervezetének ismertetése. Meghívott vendég: Spiegelhalter László 2163 Vácrátót, Ifjúság tér 6. szám alatti lakos - vevő Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a tó tulajdonosának megváltozott a személye, és mivel szóbeli egyezség volt az előző tulajdonossal a gyalogútra, ezért azt nem lehet számon kérni az új tulajdonoson. Időközben kiderült, hogy a patakra sem tudják elhelyezni a gyalogos hidat, mert az ismételten jogi dolgokba ütközne. Eredetileg Ft/m2 ár lett megállapítva vételárként, de mivel nem valósul meg a gyalogút és a híd sem, így javasolja a vevővel történt egyeztetést követően az Ft/m2 árat megállapítani. Csonka Ferencné képviselő véleménye szerint korrekt az új ár, az ő részéről ez elfogadható. Nem érti, hogy miért kell háromoldalú megállapodást kötni, a TSZ miért szerepel a szerződésben? Spiegelhalter László kijelentette, hogy azért három oldalú a megállapodás, mert a TSZ területe belenyúlik az érintett területbe és így egyszerűbb volt az ügyvédnek elkészíteni a szerződést. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben fogalt Földrészletek határrendezésével vegyes adásvételi szerződés tartalmát megismerte a vételárat 1.400,-Ft/m2 összegben állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. c./ Elévült szállítói tartozások kivezetése. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy az előterjesztések kiküldésre kerültek. Kérte a képviselőket, hogy mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel hozzászólás nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltakat megismerte, ezért az elévült szállítói tartozások kivezetését az analitikus nyilvántartásból elrendeli. Határidő: december 31. Felelős: pénzügyi előadók Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltakat megismerte, ezért az 1., a 2., a 3. és a 4. számú mellékletek szerinti elévült immateriális javak, szellemi termékek, tárgyi eszközök és beruházások selejtezését és kivezetését elrendeli. Határidő: december 31. Felelős: pénzügyi előadók

14 d./ Díszpolgári cím adományozásáról szóló javaslat ismertetése. 14 Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a testület korábbi kérésének megfelelően megkeresték az Egyháztanácsot és kérték a véleményüket Szlovák Veronika díszpolgári cím adományozásával kapcsolatban. Papp István alpolgármester két dolgot tud javasolni a beadvánnyal kapcsolatban, az egyik, hogy részesítsék díszoklevélben Szlovák Veronikát, a másik javaslata pedig az, hogy az Egyháztanács részesítse őt valamilyen elismerésben. Véleménye szerint ez a dolog nem tartozik a testületre. Csonka Ferencné képviselő javasolta, hogy ha legközelebb ilyen megkeresés érkezik az Önkormányzathoz, azt kizárólag írásban lehessen benyújtani. Személy szerint ő is úgy gondolja, hogy ez a dolog nem a testület hatásköre, ebben az Egyháztanácsnak kellene eljárnia. Garamszegi Géza polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek észrevétele? Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem az ő hatáskörükbe tartozik dönteni Szlovák Veronika lakos kitüntető cím adományozásáról, ezért a döntést visszautalja az Egyháztanács hatáskörébe. Horváth Mátyás képviselő javasolta, hogy kitüntető cím adományozására alkossanak rendeletet, mert ennek keretében lehetne esetleg elismeri bizonyos személyek településért végzett munkáját. e./ Pályázat elbírálása a Vácrátót, 1100/4 hrsz-ú terület hasznosítására Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy nem érkezett be pályázat a Vácrátót, 1100/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítására. A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. f./ Váci Rendőrkapitány tájékoztatása rendszámfelismerő rendszer vásárlásával kapcsolatban Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a Rendőrkapitányság megkeresését kiküldték mindenkinek, lehetőség lenne rendszámfigyelő rendszer kiépítésre, mely rendszert az Önkormányzatok közösen vásárolnának meg. Csonka Ferencné képviselő nem javasolta a rendszámfigyelő rendszer vásárlásához történő csatlakozást, mivel az Önkormányzatnak nincs pénze. Garamszegi Géza polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek észrevétele? Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem csatlakozik a Váci Rendőrkapitányság kezdeményezéséhez, mely szerint rendszámfigyelő rendszert kíván vásárolni a rendőrség részére. g./ Interaktív címerkiállításon való részvétel Horváth Mátyás képviselő nem javasolta az interaktív címerkiállításon történő részvételt, mivel fontosabb dolgokra kell a pénz pl. I. II. világháborús emlékmű. Garamszegi Géza polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek észrevétele?

15 15 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem kíván részt venni az interaktív címerkiállításon. h./ Őrbottyán Nagyközség kilépési szándékának ismertetése a Társulásból Garamszegi Géza polgármester ismertette az őrbottyáni megkeresést, mely szerint ki szeretnének lépni a Társulásból. Csak évfordulóval lehet kilépni a Társulásból, ezen kívül pedig el kell számolni a pénzekkel, a többi taggal, ami még a mai napig nem történt meg. Szeretné ha a testület ezzel kapcsolatban hozna egy határozatot és ezt megküldenék az Őrbottyáni Képviselő-testületnek. Mivel észrevétel nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a határozat javaslatát. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Város Önkormányzatának polgármestere, /2013. számon kelt levelét megismerte, s úgy határoz, hogy a kilépési szándékot nem fogadja el, tekintettel arra, hogy a november 9-én kelt Társulási Megállapodás VII. fejezetében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Monori Szilárd képviselő elmondta, hogy az idei évben is szeretnének december 27. és 30 között téli tábort és vizsgát szervezni a Karate SE részére, melyhez kérik a tornacsarnok ingyenes használatának biztosítását. A gyerekek a termekben lesznek elszállásolva kizárólag az edzések lennének a tornacsarnokban. Végre sikerült 4 év után bejegyeztetni a Cégbíróságon a Karate Egyesületet. Papp István alpolgármester megkérdezte, hogy nem lesz ütközés a tábor és a bérletesek között? Matyó Anikó aljegyző közölte, hogy december 21-én bezár a csarnok, onnantól kezdve nem lesznek bérletesek csak január hónaptól. Garamszegi Géza polgármester mivel több hozzászólás nem volt a napirendi ponttal kapcsolatban szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2013. (XII. 12.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult a Karate tábor megrendezéséhez és ehhez térítésmentesen biztosítja a tornacsarnokot december napokon. Határidő: december 27. Felelős: polgármester Horváth Mátyás képviselő kérte a segítséget abban, hogy a Szent István park felé vezető út átereszét meg kellene oldani, mert az út szinte járhatatlan. Garamszegi Géza polgármester közölte, hogy az áteresz kb. 2 hete kialakításra került. Csonka Ferencné képviselő megköszönte a buszmegállók korlátainak kialakítását és a gyors intézkedést. Papp István alpolgármester elmondta, hogy szeretné megkérdezni Kürti Zsigmondtól, hogy mit szeretett volna mondani neki a múltkor, amikor nem tudta befejezni a mondanivalóját. Megkérdezte Kürti Zsigmondot, hogy kíván-e válaszolni a kérdésére, mert akkor szót kér a számára a testülettől.

16 16 Kürti Zsigmond szót kért, hogy válaszolhasson a kérdésre. Természetesen szeretne válaszolni Papp István alpolgármester úrnak. A Képviselő-testület megadta a szót Kürti Zsigmondnak 7 igen szavazattal. Kürti Zsigmond elmondta, hogy az előző ülésen amikor szót kapott a polgármester úr megvonta tőle a lehetőséget. Nem Papp István személye ellen szólt a kérés, és nem is bántóan tette fel. Papp István sérelmezte, hogy a szülő és a nagyszülők nem mennek el az ünnepségre. Benne személy szerint az október 23. évtizedek óta él. Emlékei szerint Papp István az október 23-i ünnepek alkalmával régebben mindig fel volt háborodva, most pedig szorgalmazza az ünnepségeken való megjelenést. Nagyon nagyot fordult Papp István véleménye a korábbihoz képest. Tisztában van azzal, hogy ez nagy felháborodás volt az akkori időben. A téglagyárból elvitték az embereket, majd amikor visszahozták őket, akkor kék-zöldek voltak a veréstől. Tud erről valamit Papp István? Számára nincs hitele Papp Istvánnak azután, hogy egyszer így cselekszik, egyszer pedig úgy! Papp István alpolgármester kijelentette, hogy rosszul érinti őt a vád, mivel ő sohasem volt megrögzött párttag és párttitkár ben a TSZ-ben dolgozott, és már akkor is szóvá tette, hogy mi nem tetszett neki. Akkoriban lett szakszervezeti titkár amikor is Nagy Béla kérte tőle, hogy lépjen be a pártba, csak ennyire volt meggyőződéses. A párttitkárság után indították őt polgármesternek. Úgy érzi, hogy ő senkinek nem tett rosszat, de ha mégis van valaki akit megbántott, az nyugodtan álljon elé, mivel ő erről tényleg nem tud. Amikor polgármesternek jelölték akkor rajta kívül még volt három jelölt, de így is ő kapta a legtöbb szavazatot július 1. napjától dolgozott a téglagyárban és akkoriban kezdődött egy olyan mozgalom, hogy Egy üzem, egy iskola, melyre rögtön lecsapott, mivel ő volt akkoriban a párttitkár. Abban az időben szocialista brigádok működtek, akik jártak az iskolába festeni és kerítést készíteni stb. Ezután területi VB tag lett, amikor is elkezdték őt futtatni. Majd később rájöttek, hogy folyamatosan hangoztatja a véleményét és a problémákat. A helyi iskolába is készítettek torna eszközöket, melyet Anna Pál tanár úrral egyeztetett le. A téglagyárban régen kommunista műszakok is működtek, akiknek a munkájáról állandó jelentést kellett készíteniük ban megkezdődött a próbagyártás a téglagyárban, ami során sok prokni keletkezett, ami természetes is volt. Abban az időben kialakították a téglagyárban a belső utakat és ennek kapcsán egy kézilabda pályát is építettek a vácrátóti iskolában. Ezen kívül megépítették a településen lévő gázcsere telepet is. Nem tagadja, hogy párton belül volt, amit három műszak mellett társadalmi munkában látott el, és amiért nem kapott semmi pénzt. Amikor hangoztatta a véleményét akkor nem saját maga miatt tette, hanem a munkásokért ben visszaadta a pártkönyvet és kilépett a pártból. Úgy érzi, hogy nem csinált rosszat az embereknek, ha esetleg van olyan személy akit megbántott akkor jelentkezzen nála. Garamszegi Géza polgármester megjegyezte, hogy sok embernek 1989-ben kezdődik az életrajza, ugyanis nagyon sokan csak akkor léptek ki a pártól. Papp István alpolgármester hozzátette még, hogy az egyháztanács létrejöttét Virág József plébános úr szorgalmazta annak idején, amikor idejött. Őt is szerették volna jelölni az egyháztanácsba, de ő ez nem fogadta el, ugyanis megmondta a plébános úrnak, hogy régen párttitkár volt. Válaszolva az előzőekben feltett kérdésre elmondta, hogy nem tudott róla, hogy embereket vittek volna el a téglagyárból. Amikortól lehet ünnepelni október 23-át, ő onnantól kezdve ünnepli azt ban megfogadta, hogy a továbbiakban semmilyen párba nem fog belépni. A volt vácrátóti KDNP szervezet is szerette volna, ha belép közéjük. Feltette a kérdést, hogy tudja-e Kürti Zsigmond, hogy hány olyan személy van aki régen pártfunkcionális feladatot látott el? Kürti Zsigmond közölte, hogy biztosan rengeteg ilyen személy van. Számára azért nem hiteles Papp István mert régen ellenezte október 23-át, most pedig nem. Megkérdezte Papp István alpolgármester urat, hogy tudott-e a téglagyárban történt felfestésről? Papp István alpolgármester közölte, hogy ő nem nézte meg az utat, mert nem volt hozzá semmi köze. Garamszegi Géza polgármester kijelentette, hogy az interneten érdekes ismeretek találhatók, olyan információkat lehet megtudni egyes személyekről, amire nem is gondolnának. Óva intett attól, hogy meggondolatlanul, alaptalanul ítélkezzünk mások felett, ugyanis erre nincs joga senkinek sem. Vannak Vácrátóton is olyan emberek akik most szónokolnak, holott teljesen más dolgokat mondtak és tettek korábban. Nem lehet tudni, hogy mi lesz év múlva, hogyan fogják majd akkor megítélni a mai történéseket. Minden rendszer az előző rendszert tiporja, becsteleníti, erről szól a XX. század. Tudomása szerint Magyarországon eddig a vácrátóti Fidesz-en kívül még senkitől nem hangzott el olyan kijelentés,

17 17 hogy az 1956-os forradalom leverése okán a szovjeteknek emlékművet kellene állítani. Véleménye szerint Kürti úr keveri a II. világháborús és az 1956-os eseményeket. Kijelentette, hogy ezek a dolgok nem tartoznak rájuk, ezért ne is ítélkezzenek ebben a témában. Papp István alpolgármester még egyszer kijelentette, hogy az emberek miatt lett kizárólag párttag! Garamszegi Géza polgármester mivel több hozzászólás és napirendi pont nem volt mindenki megjelenését megköszönte és az ülést órakor bezárta. Kme. Garamszegi Géza polgármester Wildmann Erika jegyzőkönyv-hitelesítő dr. Törőcsik Edit jegyző

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 17-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 29-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Garamszegi Géza polgármester

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Garamszegi Géza polgármester Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án, szerdán 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása.

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén. 5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Készült: Gazdasági, Településfejlesztési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott közös testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 9-én 14,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. február 11. napján a 16 órakor kezdődő Képviselő-testületi ülésen Helye: Győrzámoly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 09-én, kedden 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 658-32//2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V E

J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2012. március 27. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 36/2012. (III.27.) önkormányzati határozat 37/2012. (III.27.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-2/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 01-jén 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 01-jén 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 1081-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 01-jén 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/5/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án délután

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 21-én du. 15.30 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. június 9-én Dunasziget község Önkormányzatának Képviselő-testületének soros nyilvános testületi üléséről. A lakosság részéről 7 fő Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-16 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben