J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Faluház Decs, Rákóczi utca 2-8. Jelen vannak: 1.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester, 2.) Izsák Kálmán, 3.) Dr. Málnai János, 4.) Nagy László, 5.) Velő István, 6.) Vermes György képviselők Tanácskozási joggal: 1.) dr. Horváth Mónika aljegyző, 2.) Galambos Attila alpolgármester, 3.) Adorján Attiláné óvodavezető-helyettes 4.) Szekeres Jánosné óvodavezető 5.) Bergerné Ifju Erzsébet iskola igazgató, 6.) Leimszider Lajosné Nyugdíjas Klub elnöke, 7.) Kozma Lászlóné Decs Községért Egyesület elnöke, 8.) Gómány Ernőné Decsi Romákért Egyesület elnöke, 9.) Szabolcsné Kátai Mária Vöröskereszt Helyi szervezetének képviselője, 10.) Papp Zsolt Endre ref. lelkész, 11.) Dohóczki Mónika civil referens, 12.) Szelestyei Mihályné FB tanácsadó, 13.) Villányi Dávid Decsi Kapu képv., 14.) Pappné Szakács Csilla Szeretetotthon vezetője, 15.) Papné Dávid Judit Refomátus Temetőért Alapítvány vezetője Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vezető főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Biczó Ernő polgármester távolmaradását az ülést megelőzően jelezte, betegsége miatt nem tud az ülésen részt venni. Ezúton is mielőbbi jobbulást kívánt. Megállapította, hogy a 7 képviselő-testületi tag közül 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd javasolta az alábbi napirend új napirendként történő felvételét: 1. Döntés a Decs Tesz- Vesz óvoda által szervezett úszásoktatás támogatásáról A napirendekkel kapcsolatban más módosító javaslat nem hangzott el. Ezt követően Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester a módosító javaslatot is figyelembe véve - szavazásra bocsátotta az ülés napirendi pontjait. következő napirendi pontokat állapította meg: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről (52. sz. előterjesztés) 2. Tájékoztató a Lorántffy Zsuzsanna Református Szeretetotthon évi tevékenységéről (50. sz. előterjesztés) 2

3 3. Tájékoztató a nagyközségben működő civil szervezetek tevékenységéről, az önkormányzati támogatások felhasználásáról (41. sz. előterjesztés) 4. Tájékoztató a évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről (49. sz. előterjesztés) 5. Döntés a évi közbeszerzési terv elfogadásáról (43. sz. előterjesztés) 6. Javaslat a Decs Tesz- Vesz Óvoda nyári zárva tartásának meghatározására (48. sz. előterjesztés) 7. Döntés a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület támogatás iránti kérelméről (42. sz. előterjesztés) 8. Döntés önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadásáról (45. sz. előterjesztés) 9. Javaslat Decs nagyközség településrendezési terve III. sz. módosításához szükséges véglegesített anyag elfogadására (44. sz. előterjesztés) 10. Javaslat a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződés elfogadására (46. sz. előterjesztés) 11. Döntés a szociális bérlakás tetőjavításáról (51. sz. előterjesztés) 12. Döntés Brigovácz Mihály kérelméről (47. sz. előterjesztés) 13. Döntés a Decs Tesz- Vesz óvoda által szervezett úszásoktatás támogatásáról 14. Kérdések, interpellációk, egyebek N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester az írásos előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy az elmúlt időszakban is sok pályázat benyújtására került sor. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ezek is eredményesek lesznek. Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy pályázati támogatásból megkezdődött a volt jegyző lakásban a szálláshelyek kialakítása. A munkálatok gyorsan haladnak. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. 3

4 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2014. (III.26.) határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; A 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, és az 50/2014. (III.05.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, valamint a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet kihirdetéséről szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket, a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót jóváhagyja. 2. Tájékoztató a Lorántffy Zsuzsanna Református Szeretetotthon évi tevékenységéről Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester felkérte a napirendi pont előterjesztőjét, hogy amennyiben ki szeretné egészíteni a tájékoztatót, tegye meg. Pappné Szakács Csilla a Szeretetotthon vezetője kiegészítésében elmondta, hogy évben sok változás volt az intézményben, ami által stabilizálódott a helyzet. Az intézményben két irányban folyik a munka. Az egyik a gondozottak részére különböző rendezvények szervezése és megtartása, a másik pedig a fejlesztés. Az intézmény által szervezett programokon (pl. majális, anyák napja, farsang, karácsony, március 15-i ünnepség, stb.) az idősek jól érzik magukat. E rendezvények általában gyermekek szereplésével zajlik. Ezúton is köszönetet mondott nekik és az intézményeknek az ünnepségeken való szereplésükért. Az elmúl évben az intézmény fejlődni tudott. Pályázaton nyert támogatásból 3 kórházi ágyat helyeztek el, nyílászárókat cseréltek és festettek. Az intézmény január 6-ától szakellátási tevékenységet is folytathat. Az elmúlt év nehéz anyagi körülményei ellenére egy munkatársukat sem kellett elbocsátani. A csökkent munkaképességűvé vált dolgozókat belső átszervezéssel meg tudták tartani. Pozitívumként említette, hogy dolgozóiknak a intézményben meleg étkeztetést tudnak biztosítani. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: Az intézményben folyó tevékenységről szóló tájékoztatót a SZOKS Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Megemlítette, hogy 38 éve dolgozik az intézményben orvosként, látja a fejlődést. Ilyen magas színvonal, mint most, soha nem volt. Az idősek ellátása kiemelkedő. Gratulált a intézmény vezetőjének az eredményhez. K é r d é s e k : Nagy László képviselő: Hogyan tudtak beilleszkedni a falu életébe? Hogyan tudták elérni ilyen rövid idő alatt a pozitív változásokat az intézmény életében? Pappné Szakács Csilla, a Szeretetotthon vezetője elmondta, hogy a sikerekhez a közösség hozzáállása is kell. Jól együtt dolgozni csak akkor lehet, ha egymásra tudnak hangolódni és ez itt működik. Ennek köszönhető, hogy pozitív irányt vett az intézmény működése. 4

5 Izsák Kálmán képviselő: Mennyi gondozottat látnak el jelenleg és mennyi az intézmény munkavállalói létszáma? Pappné Szakács Csilla, a Szeretetotthon vezetője: Az intézménynek 88 fő ellátására van engedélye és kapacitása. Jelenleg 85 fő ellátásáról gondoskodnak és heteken belül még 3 beköltöző lesz, így mostantól már indul a várólista az elhelyezéssel kapcsolatban. A gondozottakról 42 fő gondoskodik, akiknek jelentős része decsi lakos. A munkavállalók közül 2 fő GYES-en van és 12 fő a nővér. Hozzászólás nem hangzott el. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester szavazásra bocsátotta a Református Egyházközség Lorántffy Zsuzsanna Szeretetotthon évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2014. A Református Egyházközség Lorántffy Zsuzsanna Szeretetotthon évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Református Egyházközség Lorántffy Zsuzsanna Szeretetotthon évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megvitatta, azt tudomásul veszi. A határozatról értesül: Református Egyházközség Lorántffy Zsuzsanna Szeretetotthon 3. Tájékoztató a nagyközségben működő civil szervezetek tevékenységéről, az önkormányzati támogatások felhasználásáról Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester köszöntötte a civil szervezetek képviselőit, majd megköszönte a benyújtott tájékoztatókat. Elmondta, hogy az önkormányzat törekvései csak akkor valósulhatnak meg, ha segítői vannak. Kérte a civil szervezetek vezetőit, hogy amennyiben kiegészítésük van a tájékoztatókkal kapcsolatban, tegyék meg. Kiegészítés az írásos tájékoztatókhoz nem hangzott el. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság a tájékoztatókat megvitatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzati támogatás felhasználásáról nem minden civil szervezet adott tájékoztatást. Kérte, hogy ezt az érintettek tegyék meg a határidő letelte előtt.. Izsák Kálmán SZOKS Bizottság alelnöke: A SZOKS Bizottság a tájékoztatók elfogadását javasolta. Örömmel állapították meg, hogy a településen ilyen sok civil szervezet működik. Minden civil szervezetben emberek tevékenykednek, tartalmas, hasznos, a köz érdekeit 5

6 szolgáló tevékenységet folytatnak. Fontos, hogy mindenki tartozzon valamilyen közösséghez, amely a település fejlődését szolgálja. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László képviselő: 14 tájékoztató érkezett, ami azt tükrözi, hogy sok ember van, aki tenni akar a faluért. A civil szervezetek anyagi nehézségekkel küzdenek, ezért felhívta a figyelmüket a pályázati lehetőségek kihasználására, hiszen pénzhez csak így tudnak hozzájutni. Amennyiben ilyen lehetőséget találnak, a pályázat benyújtásához kérjenek segítséget az önkormányzattól. Megköszönte minden civil szervezet munkáját, és további tevékenységükhöz sok sikert kívánt. Több hozzászólás nem hangzott el. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester szavazásra bocsátotta a nagyközségben működő civil szervezetek tevékenységéről, az önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2014. a nagyközségben működő civil szervezetek évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nagyközségben működő civil szervezetek évi tevékenységéről szóló tájékoztatóit megvitatta, azokat tudomásul veszi. A határozatról értesül: Civil szervezetek 4. Tájékoztató a évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Dr. Horváth Mónika aljegyző ismertette, hogy a tájékoztató a évi adóügyi tevékenységgel összefüggésben adónemenként tartalmazza az előirányzatot, valamint a befolyt összeget. Kiemelte, hogy az iparűzési adóból befolyt összeg 60 %-kal meghaladta az előirányzatot és ez kompenzálja a talajterhelési díj elmaradást. A gépjárműadóból befolyt összegnek csak 40 %-a marad a önkormányzatnál, a többit az államnak tovább kell utalni. A talajterhelési díj alapja tízszeresére emelkedett, ami megterhelő a lakosok számára. Az adós kollégák sokféle feladatot látnak el, nagyon sok megkeresés érkezik, emiatt leterheltek. Ezúton is megköszönte a munkájukat. Galambos Sára sajnos nyugdíjba ment, helyette egy új kolléga látja el a munkakört. 6

7 Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság a tájékoztató elfogadását javasolta. Tájékoztatásul elmondta, hogy az iparűzési adó bevétel 62,8 %-ban túlteljesült, a talajterhelési díj alapja 120,- Ft/m 3 ről 1200,- Ft/m 3 re emelkedett. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Izsák Kálmán képviselő: Az iparűzési adóból az elmúl évben többletbevétel keletkezett annak ellenére, hogy nem emelték az adó mértékét. A talajterhelési díjat nem valószínű, hogy be tudják hajtani, hiszen a lakosok azon rétegét érinti, akiknek egyébként sem volt lehetősége rákötni a szennyvízhálózatra. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester elmondta, hogy ismeri a hivatalban folyó munkát. Az adóügyi kolléganők munkaköre nem túl népszerű, hiszen behajtási feladatokat látnak el. Munkájukat jól végzik, amelyért köszönetét fejezte ki. Kérte a lakosságot, hogy ügyeik intézése során legyenek kedvesebbek azokkal a hivatali köztisztviselőkkel is, akik népszerűtlenebb feladatot látnak el. Ők is a jogszabályok betartásával végzik a munkájukat. Több hozzászólás nem hangzott el. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester szavazásra bocsátotta a évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesítésüléséről szóló tájékoztató elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2014. a évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről szóló tájékoztatót megvitatta, azt elfogadja. A határozatról értesül: Adó Pénzügy 5. Döntés a évi közbeszerzési terv elfogadásáról Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester felkérte dr. Horváth Mónika aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Dr. Horváth Mónika aljegyző elmondta, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az önkormányzat közbeszerzési tervét március 31-ig kell a képviselő-testületnek elfogadnia. A közbeszerzési terv a mikrobusz beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárást tartalmazza. A későbbiek során, amennyiben szükséges, módosítani kell a tervet. 7

8 Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság a közbeszerzési terv elfogadását javasolta. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta a közbeszerzési tervet. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság egyetértett a közbeszerzési terv elfogadásával. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester szavazásra bocsátotta a évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2014. (III.26.) határozata a évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi összesített közbeszerzési tervet a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési terv aláírására. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Pénzügy 6. Javaslat a Decs Tesz- Vesz Óvoda nyári zárva tartásának meghatározására Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester ismertette, majd elfogadásra javasolta az írásos előterjesztést. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. K é r d é s : Nagy László képviselő: A zárva tartás alatt, ha a gyermekek étkeztetését tudjuk majd támogatni, meg lehet-e oldani? Szekeres Jánosné óvodavezető: Igen. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester szavazásra bocsátotta a Decs Tesz- Vesz Óvoda nyári zárva tartásának meghatározásáról szóló írásos határozati javaslatot. 8

9 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2014. a Decs Tesz-Vesz Óvoda nyári zárva tartásának meghatározásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Tesz- Vesz Óvoda augusztus 4. napjától augusztus 29. napjáig történő zárva tartását a tisztasági meszelés és nagytakarítás elvégzése érdekében engedélyezi. A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról a szülőket hirdetményi úton tájékoztassa. A határozatról értesül: Óvodavezető Pénzügy 7. Döntés a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület támogatás iránti kérelméről Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester ismertette, majd elfogadásra javasolta a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület által meghirdetett országos népi ékszer pályázat díjazásához ,-Ft támogatás megállapítását. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság az ,-Ft támogatás megállapításával egyetértett. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester szavazásra bocsátotta a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület Országos Népi Ékszer pályázatának támogatásáról szóló írásos határozati javaslatot azzal, hogy az ,-Ft-ot a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítsa a képviselő-testület. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2014. (III.26.) határozata a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület Országos Népi Ékszer pályázatának támogatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület által meghirdetett Országos Népi Ékszer Pályázatának díjazásához ,-Ft-tal hozzájárul a évi költségvetés tartaléka terhére. 9

10 A határozatról értesül: Tolna Megyei Népművészeti Egyesület Pénzügy 8. Döntés önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadásáról Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester ismertette, hogy a KT-DINAMIC Nonprofit Kft április 1-jétől megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása céljából bérelné ki az önkormányzat udvarán található volt ebédlő helyiséget. Javasolta a helyiség ,- Ft + Áfa/hó összegért történő bérbeadását. A bérleti díj a rezsit fedezné, és több ember munkalehetőséghez jutna. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság a helyiség bérbeadásával egyetértett. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy segíteni tudnak több család anyagi helyzetén. Velő István FB alelnöke: A Fejlesztési Bizottság egyetértett a helyiség bérbeadásával. Ezzel több embernek munkalehetőséget biztosítanak. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester szavazásra bocsátotta a terembérleti szerződés megkötéséről szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2014. Terembérleti szerződés megkötéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs, Fő u. 23. szám alatti ingatlanon található épület földszintjén elhelyezkedő 80 m 2 alapterületű helyiségnek (volt ebédlő) - a hozzá tartozó mellékhelyiségek használatának lehetőségével együtt a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 19.) részére április 1. napjától határozatlan időre történő bérbeadásához hozzájárul. A képviselő-testület a bérleti díjat ,-Ft + Áfa / hó összegben határozza meg, amely magában foglalja a bérlemény üzemeltetési és közüzemi díjait. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. A határozatról értesül: KT-DINAMIC Nonprofit Kft. Pénzügy 9. Javaslat Decs nagyközség településrendezési terve III. sz. módosításához szükséges véglegesített anyag elfogadására 10

11 Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester felkérte dr. Horváth Mónika aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Dr. Horváth Mónika aljegyző elmondta, hogy a rendezési terv módosítása hosszú folyamat. Ennek eredményeként elkészült a véglegesített anyag, amely tartalmazza a településszerkezeti terv módosítására vonatkozó határozati javaslatot, valamint a HÉSZ-ről szóló rendelet módosítását is. Amennyiben a testület egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, egy határozati javaslat, valamint a rendelet tervezet elfogadására van szükség. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat és a rendelet tervezet elfogadását javasolta. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság a településszerkezeti terv módosítását, valamint a rendelet tervezetet elfogadásra javasolta. Felhívta a figyelmet a főépítész észrevételére, mely szerint a rendezési tervet a Szőlőhegyre vonatkozóan nem lehet a későbbiekben újra módosítani, igény esetén új tervet kell készíteni. Izsák Kálmán SZOKS Bizottság alelnöke: A SZOKS Bizottság a településszerkezeti terv, valamint a rendelet módosítását elfogadásra javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester elmondta, hogy az élet és az idő olyan helyzetet hozott, hogy a különböző elképzelések megvalósításához szükséges volt a módosítás a Szőlőhegy tekintetében. Több hozzászólás nem volt. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester szavazásra bocsátotta a Decs nagyközség településszerkezeti terv III. számú módosításának elfogadásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2014. Decs nagyközség településszerkezeti terv III. számú módosításának elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs nagyközség településszerkezeti terv III. számú módosítását megismerte, azt a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal - az Állami Főépítész által kiadott állásfoglalásban szereplő vélemény figyelembe vételével - elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: Biczó Ernő polgármester Határozatról értesül: Meridián Kft. 11

12 Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester szavazásra bocsátotta a Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2008. (X.01.) Kt. számú rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását. következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.09.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség helyi építési szabályozásáról szóló 19/2008. (X. 01.) Kt. számú rendeletének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6/A. aa) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró (Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építési Osztálya, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnöksége, Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész, Baja Város Polgármestere, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Tolna Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága, Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltség, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Tolna Megyei Földhivatal, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi Bányakapitánysága, Középdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szekszárdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala) véleményének kikérésével a 19/2008. (X. 01.) Kt. számú rendeletének módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: április 10. Felelős: dr. Horváth Mónika aljegyző (a rendelet kihirdetéséért) 10. Javaslat a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződés elfogadására Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester felkérte dr. Horváth Mónika aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 12

13 Dr. Horváth Mónika aljegyző ismertette, hogy a képviselő-testület korábbi döntése értelmében a közalapítvány látja el a Decsi TV működtetésével kapcsolatos feladatokat. Ennek költségeit kell az alapítvány részére biztosítani, ami a évi költségvetésben biztosított. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság a közalapítvány támogatásával egyetértett. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság javasolta a közalapítvány támogatását a helyi TV működtetési költségeinek biztosításával. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság egyetértett az alapítvány támogatásával. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester szavazásra bocsátotta a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződés elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2014. A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződés elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a támogatási szerződés aláírására. A határozatról értesül: Decs Kulturális, Oktatási é Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány Pénzügy 11. Döntés a szociális bérlakás tetőjavításáról Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester felkérte Galambos Attila alpolgármestert az előterjesztés ismertetésére. Galambos Attila alpolgármester tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Dr. Pilissy E. utcai szociális bérlakás tetőjavítása szükségessé vált a 13

14 sorozatos beázások miatt. A probléma sürgős beavatkozást igényel, cserepeket kell cserélni, bádogozni kell, melynek költsége ,- Ft lesz. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyetértett a szociális bérlakás tetőjavításával ,- Ft összeghatárig. Velő István FB alelnöke: A Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta a szociális bérlakás tetőjavításáról szóló határozati javaslatot. Izsák Kálmán SZOKS Bizottság alelnöke: A SZOKS Bizottság egyetértett a tetőjavítással. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester szavazásra bocsátotta a Decs, Dr. Pilissy E. u. 19. szám alatti épület tetőjavításáról szóló írásos határozati javaslatot, a szükséges összeget a évi költségvetés terhére javasolta biztosítani. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2014. A Decs, Dr. Pilissy E. u. 19. szám alatti épület tetőjavításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs, Dr. Pilissy E. u. 19. szám alatti szociális bérlakás tetőjavításával egyetért. A képviselő-testület a tető javítására bruttó ,- Ft összeghatárig fedezetet biztosít a évi költségvetés terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. A határozatról értesül: Pénzügy 12. Döntés Brigovácz Mihály kérelméről Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester ismertette a kérelmet, melynek megvitatását javasolta. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság a kérelmet megvitatta és úgy döntött, hogy amennyiben a közterületen filmforgatás történik, a kérelmező tegyen eleget a helyi rendeletben meghatározott díj befizetési kötelezettségének, továbbá bocsássa rendelkezésre a film forgatókönyvét. A kérelmet forráshiány miatt nem javasolta támogatni. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság a kérelem támogatását nem javasolta, azaz a B határozati javaslat elfogadását javasolta. Dr. Málnai János SZOKS Bizottság elnöke: A SZOKS Bizottság hosszasan tárgyalt a kérelemről, és a B határozati javaslat elfogadását javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület erkölcsi támogatást se nyújtson a játékfilm forgatásához. 14

15 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester szavazásra bocsátotta a SZOKS Bizottság módosító javaslatát, mely szerint Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Brigovácz Mihály decsi lakos játékfilmjének forgatásához költségvetésének forráshiánya miatt - nem járul hozzá és erkölcsileg sem támogatja. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2014. Brigovácz Mihály támogatási kérelméről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Brigovácz Mihály decsi lakos játékfilmjének forgatásához költségvetésének forráshiánya miatt - nem járul hozzá és erkölcsileg sem támogatja. A határozatról értesül: Brigovácz Mihály 13. Döntés a Decs Tesz- Vesz óvoda által szervezett úszásoktatás támogatásáról Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester ismertette a Decs Tesz-Vesz Óvoda kérelmét, melyben az általuk szervezett úszótanfolyamhoz kértek anyagi támogatást. Javasolta a kérelem megvitatását és támogatását. Vermes György PB elnöke: A Pénzügyi Bizottság az úszótanfolyam támogatására ,- Ft megállapítását javasolta a évi költségvetés tartaléka terhére. Nagy László FB elnöke: A Fejlesztési Bizottság a kérelem támogatását javasolta ,-Ft összegben. Izsák Kálmán SZOKS Bizottság alelnöke: A SZOKS Bizottság ,- Ft támogatás meghatározását javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László képviselő jónak tartotta, hogy az óvodás gyermekeket úszni tanítják. Az iskola is szervezhetne a tanulók részére ilyen programot. Velő István képviselő is jónak tartotta a kezdeményezést, mert véleménye szerint a kisgyermekek tanulnak meg a legkönnyebben úszni. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester tájékoztatást adott arról, hogy hamarosan az önkormányzat által nyert két kisbuszt is igénybe vehetik a gyermekek Szekszárdra történő utaztatására. Több hozzászólás nem volt. 15

16 Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester szavazásra bocsátotta a Decs Tesz- Vesz Óvoda által szervezett úszásoktatás támogatásáról szóló írásos határozati javaslatot azzal, hogy a ,- Ft-ot a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítsa a képviselő-testület. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2014. a Decs Tesz-Vesz Óvoda által szervezett úszásoktatás támogatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Tesz- Vesz Óvoda által szervezett úszásoktatás támogatásával egyet ért. A képviselő-testület a május 5. napjától induló úszó tanfolyamot ,- Ft összeggel támogatja a évi költségvetés tartaléka terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A határozatról értesül: Decs Tesz-Vesz Óvoda Pénzügy 14. Kérdések, bejelentések, interpellációk Nagy László képviselő: A bizottsági ülésen felmerült, hogy az Ady Endre utca aszfaltburkolati hibáinak garanciális javítása érdekében a polgármester vegye fel a kapcsolatot az illetékesekkel. Galambos Attila alpolgármester: Tájékoztatást adok arról, hogy március 28-án, pénteken 9 16 óráig nem lesz víz a településen. A Cserenci út melletti kiskertből lehet még igényelni, a hivatal pénztárában kell befizetni a díjat, ami 1500,- Ft/50 négyszögöl. Véget ért a munkaügyi központon keresztül szervezett kompetencia képzés, mely pozitív tapasztalatokkal zárult. Ezúton is köszönetet mondott a tanárnőnek, aki pályakezdőként vállalta a munkanélküliek képzését. Elmondta továbbá, hogy a településen a kihelyezett gallyat, ágakat még áprilisban is begyűjtik. Dr. Málnai János képviselő: Ismertetem, hogy a rendelőben csontsűrűség mérés és prosztata szűrés lesz. Kérem, hogy minél többen vegyék igénybe. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester: Április 1-jén lesz az Idősek Otthona 10 éves évfordulójának megünneplése. A rendezvényen jelen lesz Soltész Miklós államtitkár, Horváth István országgyűlési képviselő, Kocsis József, a Szoceg Kft. ügyvezetője, valamint Biczó Ernő polgármester. Reméljük, hogy az otthon további évtizedeket él meg. 16

17 Több tárgy nem volt, Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester a képviselő-testület ülését 19 óra 05 perckor bezárta. Kmft. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző távollétében dr. Horváth Mónika aljegyző 17

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata Orsós János Decs, Dr. Pilissy E. u. 47. szám alatti lakos 2961-2/2012 ügyiratszámú fellebbezésének elutasításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2014. szeptember 1-jén a Tolna Megyei Önkormányzat ünnepi Közgyűlésén.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2014. szeptember 1-jén a Tolna Megyei Önkormányzat ünnepi Közgyűlésén. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-17/2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2014. szeptember 1-jén a Tolna Megyei Önkormányzat ünnepi Közgyűlésén. AZ ÜLÉS HELYE: Szekszárd, Megyeháza díszterme, 7100 Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 17.00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Demjén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-286/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. november 13-án megtartott képviselő-testületi nyílt üléséről, Balatonfüred,

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 16- án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Bukovszki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. július 29-i EGYÜTTES NYÍLT Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Nagylók: 41/2014. (VII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-4/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2013. ÁPRILIS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2013. ÁPRILIS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2013. ÁPRILIS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Faluház Színháztermében 2013.

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-5/2012/JT. 36-48/2012. sz. határozat 4-7/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása 1 Ügyszám:3470-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. június 6-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. április 21-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző. 6. napirendi ponthoz: Buday Barnabás esperes Buday-Malik Adrienn

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző. 6. napirendi ponthoz: Buday Barnabás esperes Buday-Malik Adrienn ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 17/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el:

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el: PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-16 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. július 11-én 18.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. november 21-én (hétfő) 16 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Művelődési Házban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet jegyző Báránkó

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2008. április 2-án 15 órai kezdettel tartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 98 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 25.-én Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének soros, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

Tormásliget Község Önkormányzat 2015.04. 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

Tormásliget Község Önkormányzat 2015.04. 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve Tormásliget Község Önkormányzat 2015.04. 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 21/2015. (04. 29.) önkormányzati határozat napirendi pontok elfogadása 22/2015. (04. 29.) önkormányzati

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2-7/2008 J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 8-án 17,00 órakor az öttevényi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó Egyházasfalu Község Önkormányzata 1-4/2015.03.26. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Egyházasfalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. március 26-án 17.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatalos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE Szám: 2142-3/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00

Részletesebben