J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről."

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE Szám: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről. Városháza Kossuth terme Debreczenyi János polgármester, Dr. Büki Szilvia jegyző, Asztalos István, Baumgartner Lajos, Brányi Mária, Czaun János, Gyimesi Károly, Hartai Ervin, Hartmann Ferenc, Hidasi Ferenc Dr. Hudvágner Tamás, Katanics Sándor, Mazák György, Mihalovics Péter, Molnár Ernő, Némedi Lajos, Péterné Rózsa Mária, Dr. Polinszky András, Porga Gyula, Dr. Strenner Zoltán, Dr. Szalay András, Szolnoki Pál, Vereskuti Béla, Wéber László képviselők. Távolmaradását előre bejelentette: Dr. Bense László Erik, Domokos József képviselő Jelen voltak továbbá: Dr. Büki Szilvia jegyző címzetes főjegyző, Dr. Mohos Gábor aljegyző, Angyal Éva, Wolf Zsuzsanna, Nász József, Szauer István, Lindemann István, Schmidt István, Bozsik Éva, Rompos Gabriella irodavezetők, Dr. Purda Zsuzsanna, Wolf Zsuzsanna hivatalvezető, Horváthné Csere Anikó irodavezető-helyettes, Dénes Zsuzsanna jegyzői főtanácsadó, Jakab Ibolya,Juhász László, Horváth Gábor, Dr. Bölöniné Dr. Deák Piroska, Györe Istvánné, Kovács Zoltán, Perlaki Claudia, Vereczki Adrienn csoportvezetők, Prém József, Szeivolt Erzsébet, Józsa Tamás Horváth Zoltán, Matolcsi István, Ferenczy Krisztina, Kiss Miklós, Stigelmaier Józsefné, Kisné Lovasi Mária, Simon J. Sándor, Deák Ferenc, Harsányi István, Göttlinger László, Horváth György sajtószóvívő, a Rádió Jam és a Veszprém Televízió, Séd Televízió munkatársai és 10 állampolgár. A polgármester köszöntötte a képviselőket és az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert 25 fő képviselőből 23 fő jelen van. Az ülést megnyitotta.

2 2 Távolmaradását Dr. Bense László Erik és Domokos József képviselők előre jelezték. Elnézést kért egyúttal a jelenlévőktől a kései kezdésért, de az Oktatási és Ifjúsági Bizottság rendkívüli ülést tartott. Köszöntötte Tátrai Tamás mesterszabót, akinek díszmagyar ruháiból kiállítást látható az aulában. Bízik abban, hogy a magyarság is visszatér majd a díszmagyar ruházat viselésének egyszerűbb változatához, hiszen a magyarság nemzettudatához a viselet is hozzátartozik. Tátrai Tamás: Köszönetet mondott azért a lehetőségért, hogy szabóságuk munkáját kiállíthatták az aulában. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a Bocskai ruha viselete. Belvárosi üzletükben nemcsak hétköznapi ruhákat készítenek, hanem a hagyományőrző egyesületek által keresett huszárruhákat. Igyekeznek korszerű másolatokat készíteni egyedi munkáik során. Nemrégiben 4 ruhájukat Kézműves Remek díjjal jutalmazták, melyek üzletük kirakatában megtekinthetőek. Debreczenyi János: Megköszönte a bemutatkozást, majd tájékoztatta a képviselőket arról, hogy ebédre a Tűztorony kisvendéglőben kerül sor a Vár u. 1. szám alatt. Napirend előtti felszólalások: Molnár Ernő: Felszólalásának címe: Bosszúságaink Felhívta a képviselők figyelmét az ebrendelet be nem tartására, az ügyészség előtti járdán parkoló autókra, továbbá az Aradi Vértanúk útjai garázssornál található illegális hulladéklerakóra. (A felszólalás teljes szövege írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Debreczenyi János: Megadta a szót Kiss Miklósnak a Garázsszövetkezet elnökének.

3 3 Kiss Miklós: Elmondta, hogy a garázstelep területén a fenti probléma nem jelentkezik, hanem inkább az azt körülvevő részen, ami önkormányzati tulajdon. Több bejárást is eszközöltek és tapasztalták az irdatlan mennyiségű szemét meglétét. A gépkocsitárolási funkció miatt szemeteseedényeket nem tartanak, itt illegális hulladék lerakás zajlik, aminek gátat kell szabni. (Baumgartner Lajos képviselő kiment a teremből.) Debreczenyi János: Felkérte Göttlinger László vezérigazgatót arra, hogy a Hivatal illetékesével tartsanak egy közös szemlét és ezt az állapotot számolják fel. Megjegyezte azonban, hogy nem tartja elfogadhatónak, hogy a garázstelepen nincsen egy kijelölt hely a szemétgyűjtésre. Ezt követően a Közgyűlés jelenlévő 22 tagja 22 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: (Asztalos István képviselő jelezte, hogy tévedésből Domokos József képviselő gépével szavazott.) 47/2008.(III.27.) Kh. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 12/2008.(I.31.) Kh., a 14/2008.(I.31.) Kh., a 18/2008.(I.31.) Kh., a 23/2008.(II.28.) Kh., a 24/2008.(II.28.) Kh., a 26/2008.(II.28.) Kh., a 27/2008.(II.28.) Kh., a 31/2008.(II.28.) Kh., a 32/2008.(II.28.) Kh., a 33/2008.(II.28.) Kh., a 34/2008.(II.28.) Kh., a 35/2008.(II.28.) Kh., a 37/2008.(II.28.) Kh. és a 38/2008.(II.28.) Kh. végrehajtására adott jelentést tudomásul veszi. A Közgyűlés a 46/2008.(II.28.) Kh. végrehajtási határidejét június 30. napjáig meghosszabbítja. (Baumgartner Lajos képviselő visszajött a terembe.) Debreczenyi János: Felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy az Egyebek című napirendi pont keretén belül kerül megtárgyalásra a Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal minőségügyi rendszere újratanúsításáról, működésének tapasztalatairól című

4 4 előterjesztésre, illetve a Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Az Önkormányzat I. félévi Munkatervében az alábbi napirendi pontok szerepeltek, melyek megtárgyalására ezen az ülésen nem kerül sor. - A védőnői körzetek meghatározásáról szóló 15/2005.(V.2.) Ör. módosítása A védőnői körzetek módosítása az iskolai védőnői körzeteket is érinti, amiket csak az új tanulói létszám ismeretében lehet meghatározni, ezért tárgyalására szeptember hónapban kerül sor. - A diákok viselkedése a nevelési-oktatási intézményekben és az intézményen kívüli közterületeken A kérdőívek összeállítása folyamatban van, amivel a diákokat, a város polgárait és a szülőket kívánjuk megkeresni. Ez komoly munkát igényel, ezért a napirend tárgyalására előreláthatólag május vagy június hónapban kerülhet sor. - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának kábítószerügyi stratégiája Szerteágazó társadalmi egyeztetést igényel a stratégia tervezete, ezért várhatóan a napirend tárgyalására csak a második félévben szeptember hónapban kerülhet sor. - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Római Katolikus Érsekség által kötött közoktatási megállapodás felülvizsgálata A felek között a közoktatási megállapodás a Davidikum vonatkozásában jött létre április 1-jével 10 évre vonatkozóan. A megállapodás nem tartalmaz arra vonatkozóan rendelkezéseket, hogy a lejártát követően azt meg kell hosszabbítani. Ameddig az érsekség nem jelzi azon szándékát, hogy a megállapodást meg kívánja hosszabbítani, nem kívánunk az ügyben semmit tenni. - Döntés a évi játszótér beruházásokról Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a Közgyűlés a február 28-i ülésén már tárgyalta. - Az Építészeti-Műszaki Tervtanács működésének rendjéről szóló 35/2007.(VI.28.) Ör. módosítása Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztálya tájékoztatása alapján a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006.(XII.7.) Korm.rendelet módosítása folyamatban van. Az ezzel kapcsolatos felhívás március 3- án érkezett. Az országos rendelet módosítását követően célszerű tárgyalásra tűzni a helyi rendelet módosítását. A kormányrendelet módosításának

5 5 időpontja nem ismert, az előzetes tájékoztatás szerint várhatóan még az első félévben elfogadásra kerül. Az elhalasztott napirend tárgyalásának tervezett idejét II. félév során látjuk reálisnak. - Veszprém, Jutasi út városrész-központ Településrendezési Terve A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság januári ülésén hozott döntése alapján a területtel közvetlenül szomszédos három lakótelket érintő szabályozási előírás módosításához előzetesen hozzájárult, míg a határos erdő(sült) területet érintően feltételeket fogalmazott meg. Az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket le kellett folytatni, és annak eredményét a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal ismertetni kellett. Ezen túl a Jutasi út városrész-központ Településrendezési Tervének készítése során a korábbi bizottsági döntésekhez képest a tulajdonosok változtatásokat igényeltek, amely befolyásolta a tervezett területfelhasználást és szabályozást. Ennek megfelelően további tárgyalások váltak szükségessé, amelyek alapján a tervezési program pontosításra került. Az új ütemezést a tervező készíti. Tekintettel arra, hogy a szabályozási javaslat még nem realizálódott, és figyelemmel a településrendezési eljárás előírásaira, a készülő ütemterv alapján a rendezési terv módosítása a II. félévben várható, így az október-novemberben kerülhet beterjesztésre a Közgyűlés elé. - Az Önkormányzat marketing stratégiája A napirend tárgyalására csak a városstratégia elfogadása után kerülhet sor. - Az Önkormányzat kulturális koncepciója Kulturális szakemberekkel, művészekkel, a civil szférával még egyeztetni kell, a tárgyalás időpontja ezért még nem ismert. - Döntés a Kabóca Bábszínház működéséről Az ezzel kapcsolatos döntést a Közgyűlés a február 28-i ülésén meghozta. - Döntés pályázat beadásáról a Közép-dunántúli Operatív Program KDOP konstrukciójának pályázati felhívására a Szent István völgyhíd felújítására A pályázati konstrukciót 2008 márciusában is meghirdeti a támogató hatóság, a tavalyi fordulóban az elérhető támogatás max. 250 millió forint volt. Bár a Völgyhíd felújítása azt megkívánná, a pályázati konstrukcióba az Önkormányzat nem nyújthat be pályázatot, mert egy pályázó a as időszakban belterületi útfejlesztési célokra vonatkozóan csak egyszer részesülhet támogatásban. A pályázati konstrukcióhoz évben az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Mártírok útja felújítására vonatkozóan, amely támogatásban részesült.

6 6 Zárt ülés keretében tárgyalják majd a VMJV Szociális Gondozási Központ intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetése című előterjesztést és a Fellebbezések elbírálása című előterjesztést. Elmondta továbbá, hogy a 6.) A.) A településrésznevekről, közterületnevekről, egyéb utcanevekről és a házszámozásról szóló 33/1997.(VI.20.) Ör. módosítása B.) Utcák elnevezése 10 óra után, a 11.) A szociális intézmények szakmai átvilágítása és intézkedési terv elfogadása és a 12.) Döntés a csatlakozásról a Mária Út, kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista útvonalhálózat kialakításának projektjéhez napirendi pontot pedig 14 óra után tárgyalják, mert ezekhez a témákhoz vendégek érkeznek. Brányi Mária: Kérte, hogy a 18.) Pályázati kiírás a felsőörsi 089 és 090 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadására című napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják. A Közgyűlés jelenlévő 23 tagja 23 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 48/2008. (III.31.) Kh. VMJV Önkormányzatának Közgyűlése elfogadta Brányi Mária képviselő azon javaslatát, mely szerint a 18.) Pályázati kiírás a felsőörsi 089 és 090 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadására című napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják meg. Határidő: azonnal Felelős: Debreczenyi János Polgármester Ezt követően a Közgyűlés jelenlévő 23 tagja 23 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 49/2008. (III.31.) Kh. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jelen ülésének napirendjét a következő szerint határozza meg

7 7 Napirendek: 1.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2002.(XI.15.) Ör. módosítása és kiegészítése Előadó: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző 2.) A Választókerületi Keret és a Tanácsnoki Keret felhasználásáról és az önkormányzati támogatásokról szóló 12/2006.(VI.1.) Ör. illetve az Önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjéről szóló 19/1999.(VI.28.) Ör. módosítása Előadó: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző 3.) Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 14/2000.(V.2.) Ör. módosítása Előadó: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző 4.) A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Porga Gyula alpolgármester 5.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 25/2007.(IV.27.) Ör. módosítása Előadó: Baumgartner Lajos, a Gazdasági Bizottság elnöke 6/ A.) A településrésznevekről, közterületnevekről, egyéb utcanevekről és a házszámozásról szóló 33/1997.(VI.20.) Ör. módosítása B.) Utcák elnevezése Előadó: Brányi Mária, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, városstratégiai tanácsnok

8 8 7.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarság és Nemzettudatért Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötése Előadó: Debreczenyi János polgármester 8.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda közötti közhasznú szolgáltatási szerződés megkötése Előadó: Porga Gyula alpolgármester 9.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány közötti támogatási szerződés megkötése Előadó: Porga Gyula alpolgármester 10.) Civil Ház program működésének támogatása Előadó: Porga Gyula alpolgármester 11.) A szociális intézmények szakmai átvilágítása és intézkedési terv elfogadása Előadó: Porga Gyula alpolgármester 12.) Döntés a csatlakozásról a Mária Út, kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista útvonalhálózat kialakításának projektjéhez Előadó: Czaun János alpolgármester 13.) A "Szemünk Fénye" program folytatása, beltéri világításkorszerűsítési és fűtéskorszerűsítési ajánlatok elfogadása Előadó: Czaun János alpolgármester

9 9 14.) A Vár utca 10. és kapcsolódó ingatlanok hasznosításának előkészítése, törzsvagyonból történő kivonása Előadó: Czaun János alpolgármester 15.) A szociális és gyermekjóléti intézmények, Egészségügyi Alapellátási Intézmény valamint az OEPMSZSZ alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Strenner Zoltán, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 16/ A.) A Veszprém, élhető várost építünk! Városunk fejlesztési koncepciója fejlesztési program jóváhagyása B.) A Veszprém Zrt.-vel megkötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése Előadó: Brányi Mária, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, városstratégiai tanácsnok 17.) A évi parkfelújítási keret felosztása Előadó: Brányi Mária, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, városstratégiai tanácsnok 18.) Pályázati kiírás a felsőörsi 089 és 090 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadására Előadó: Brányi Mária, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, városstratégiai tanácsnok, Baumgartner Lajos, a Gazdasági Bizottság elnöke 19.) Döntés a évi Veszprémi Civil Nap támogatásáról Előadó: Péterné Rózsa Mária, a Kulturális, Turisztikai és Vallásügyi Bizottság elnöke, társadalmi kapcsolatok tanácsnoka

10 10 20.) A Veszprém, Brusznyai Árpád utca 5034/1 hrsz. alatti volt Séd Filmszínház előtti ingatlan egy részének telekalakítással vegyes adásvételi szerződésének jóváhagyása Előadó: Baumgartner Lajos, a Gazdasági Bizottság elnöke 21.) Pályázat benyújtása a balesetveszélyes közlekedési csomópontok átépítésére Előadó: Schmidt István irodavezető 22.) Tájékoztató az önkormányzati képviselők külföldi eseményeken való részvételéről a város képviseletében a október és december közötti időszakban Előadó: Mihalovics Péter, a nemzetközi kapcsolatok és informatikai fejlesztések tanácsnoka 23.) Tájékoztató a Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Tengely helyzetéről, a Közép-dunántúli Pólus Program előrehaladásáról Előadó: Brányi Mária, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, városstratégiai tanácsnok 24.) Tájékoztató a Kolostorok és kertek a veszprémi Vár tövében című kiemelt projekt előkészítéséről Előadó: Brányi Mária, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, városstratégiai tanácsnok 25.) Személyi ügyek (zárt ülés) 26.) Egyebek - Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal minőségügyi rendszere újratanúsításáról, működtetésének tapasztalatairól Előadó: Dr. Büki Szilvia Jegyző, címzetes főjegyző - Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Debreczenyi János polgármester

11 11 Napirendek tárgyalása: 1.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2002.(XI.15.) Ör. módosítása és kiegészítése Előadó: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző Dr. Büki Szilvia: Az előterjesztés szerint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításait a jövőben minden bizottság tárgyalni fogja. Az Ügyrendi- és Igazgatási Bizottság ezentúl a testület elé kerülő határozati javaslatokat nemcsak eljárásjogi szempontból véleményezi majd. Végezetül jelezte, hogy a módosító indítványt időben megküldték a képviselők részére. Brányi Mária Az előterjesztést a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta. A napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyűlés jelenlévő 23 tagja 23 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletet: 9/2008. Ör. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2002. (XI. 15.) Ör. módosításáról és kiegészítéséről (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 2.) A Választókerületi Keret és a Tanácsnoki Keret felhasználásáról és az önkormányzati támogatásokról szóló 12/2006.(VI.1.) Ör. illetve az Önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjéről szóló 19/1999.(VI.28.) Ör. módosítása Előadó: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

12 12 Dr. Büki Szilvia: Mindkét rendeletmódosítás a bíráló munkacsoportok személyi összetételének a változását tartalmazza Dr. Szalay András képviselő személyét illetően. Ezt követően a Közgyűlés jelenlévő 23 tagja 23 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletet: 10/2008. Ör. a Választókerületi Keret és a Tanácsnoki Keret felhasználásáról, és az önkormányzati támogatásokról szóló 12/2006.(VI.1.) Ör. módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Ezt követően a Közgyűlés jelenlévő 23 tagja 23 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletet: 11/2008. Ör. az Önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról valamint a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjéről szóló 19/1999.(VI.28.) Ör. módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 3.) Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 14/2000.(V.2.) Ör. módosítása Előadó: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző Dr. Büki Szilvia: Hozzászólásában egy módosítást kívánt jelezni, mely a rendelet-tervezet 1. -ában a 2 tonna önsúly helyett 2,5 tonna kerüljön meghatározásra bizottsági javaslat alapján.

13 13 Debreczenyi János: Indokolásul elmondta, hogy a személygépkocsi kategórián belül vannak a terepjáró jellegű gépkocsik, melyek önsúlya azonban 2 tonna felett van. Molnár Ernő: Megköszönte a polgármesternek a módosítás indokolását. Brányi Mária: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az eredeti előterjesztést, azaz a 2 tonnáról szóló szabályozást tárgyalta és azt elfogadásra javasolta. A napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyűlés jelenlévő 23 tagja 20 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletet: 12/2008. Ör. Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 14/2000. (V. 2.) Ör. módosításáról és kiegészítéséről (A rendelet pontos szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 4.) A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Porga Gyula alpolgármester A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyűlés jelenlévő 23 tagja 23 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletet: 13/2008. Ör. a háziorvosi körzetek meghatározásáról (A rendelet pontos szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

14 14 5.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 25/2007.(IV.27.) Ör. módosítása Előadó: Baumgartner Lajos, a Gazdasági Bizottság elnöke Baumgartner Lajos: Ismertette az előterjesztés készítésének okát és módját. A szociális alapú bérlakások tekintetében 8%-os díjemelést javasolnak. Nem támogatja a költségelven és a piaci elven lévő lakások díjának változását, hiszen így is magasak a bérleti díjaik, ezért nehezen adhatóak bérbe. A rendelet 17. -ban rendelkeznének arról, hogy a Bajcsy-Zs. u szám alatti ingatlanok megváltásakor milyen számítási elvet alkalmaznának. Ezzel kapcsolatban érkezett Brányi Mária képviselőnek módosító indítványa, melyet azonban nem a rendeletben szeretne viszontlátni, hanem határozat formájában, ahol az eljárási módot szabályoznák. Elmondta továbbá, hogy a Karacs Teréz utcai bérlakásokat bevonták a szociális alapú bérlakások közé. Határozati javaslatát az alábbiak szerint ismertette: Ha az önkormányzati bérlakásra a bérleti szerződést az Önkormányzat kezdeményezésére, a bérlővel történő közös megegyezés alapján szüntetik meg, első lépésben a bérlő bérlakásával legalább azonos komfortfokozatú bérlakás bérleti jogát kell a bérlő felé felajánlani. A mennyiben a felkínált lehetőséggel a bérlő nem kíván élni, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2008. (III.31.) rendeletével módosított, az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 25/2007. (IV. 27.) rendeletben meghatározott pénzbeli térítés lehetőségét kell felajánlani a bérlő felé. Határidő: augusztus 31. Felelős: Baumgartner Lajos a Gazdasági Bizottság elnöke Schmidt István a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője Jelezte, hogy a Bajcsy-Zs. u. 5. szám alatt 4 lakásról, a Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatt pedig 3 lakásról kell fentiek szerint gondoskodniuk. Brányi Mária: Módosító indítvány benyújtásának oka az, hogy a Bajzsy-Zs. urtca az egyéni képviselői körzetéhez tartozik. Az anyag szerint VKSZ Zrt. kezdeményezésére indult meg a folyamat és ennek kapcsán megkérdezte, hogy a lakók milyen tájékoztatást kaptak az ingatlan más célú hasznosításáról. Szerencsésnek tartaná, ha az ilyen folyamatokba az érintett önkormányzati képviselőt bevonnák.

15 15 Debreczenyi János: Kiemelte, hogy a képviselő asszonynak tanácsnokként és két bizottság tagjaként az információk rendelkezésre állnak. Városközpont lévén egyedül itt nem megoldott a szociális infrastruktúra, ezért bízik abban, hogy ennek felszámolásában egyetértés van közöttük. Hangsúlyozta, hogy az ott lakók érdekeit eddig is és ezután is maximálisan igyekeznek figyelembe venni. Baumgartner Lajos: A bérlők életében egy minőségi váltás lenne számukra, ha vállalni tudnák a Karacs Teréz utcai ingatlan bérleti díját. Ellenkező esetben lehetőség van a Zrínyi u. 25. szám alatti vagy más önkormányzati bérlakásba történő elhelyezésre. (Hartai Ervin képviselő kiment a teremből.) Brányi Mária: Nem azzal van probléma, hogy egy rossz komfortú bérlakás megszűntetésére törekszik az önkormányzat, hanem azzal, hogy ennek az előkészítési folyamatába nem vonták be az érintett önkormányzati képviselőt. Jelezte a polgármesternek, hogy az egyik Gazdasági Bizottság ülésén nem tudott részt venni, de kérte a bizottság elnökét, hogy a napirendi pontot az ő jelenlétében tárgyalják meg, de erre nem kapott lehetőséget. Hartmann Ferenc: Véleménye szerint az eredeti változat segítheti a probléma megoldását, különösen azért, mert ismeretei szerint ezt a módszert mindig sikerrel tudták alkalmazni. Kifogásolta azonban, hogy az ellenzéki képviselők nem kapták meg a kiosztásra került határozati javaslatot. Debreczenyi János: Azt a tájékoztatást kapta, hogy a képviselők elektronikus úton, tegnap 16 órakor megkapták a határozati javaslatot. A napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyűlés jelenlévő 22 tagja 22 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletet:

16 16 14/2008. Ör. az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 25/2007. (IV. 27.) Ör. módosításáról (A rendelet pontos szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Ezután a Közgyűlés jelenlévő 22 tagja 21 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 50/2008. (III. 27.) Kh. Ha az önkormányzati bérlakásra a bérleti szerződést az Önkormányzat kezdeményezésére, a bérlővel történő közös megegyezés alapján szüntetik meg, első lépésben a bérlő bérlakásával legalább azonos komfortfokozatú bérlakás bérleti jogát kell a bérlő felé felajánlani. A mennyiben a felkínált lehetőséggel a bérlő nem kíván élni, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2008. (III.31.) rendeletével módosított, az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 25/2007. (IV. 27.) rendeletben meghatározott pénzbeli térítés lehetőségét kell felajánlani a bérlő felé. Határidő: augusztus 31. Felelős: Baumgartner Lajos a Gazdasági Bizottság elnöke Schmidt István a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 6.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarság és Nemzettudatért Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötése Előadó: Debreczenyi János polgármester Brányi Mária: Hozzászólásában javasolta, hogy a kiállítás Veszprémben is kerüljön bemutatásra, hiszen a kiállítást a város támogatja. Debreczenyi János: A kiállítás feltételeinek forrását a városnak kellene fizetni, ennek fedezetét megkeresik, és Porga Gyula alpolgármester pedig felvállalja a megszervezését.

17 17 A napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyűlés jelenlévő 22 tagja 21 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 51/2008. (III.27.) Kh. 1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarság és Nemzettudatért Alapítvánnyal kötendő e határozat melléklete szerinti támogatási szerződést jóváhagyja. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 3. A Közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy gondoskodjon a szerződésben meghatározott Ft támogatási összeg átutalásáról a Magyarság és Nemzettudatért Alapítvány részére. Felelős: - a szerződés aláírása tekintetében: Debreczenyi János polgármester - a támogatás összegének átutalása tekintetében: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző - a határozat végrehajtásának előkészítésért: Scher Ágota irodavezető és Ferenczy Krisztina ifjúsági és civil referens Határidő: - a szerződés aláírása tekintetében: április az támogatás átutalása tekintetében: április 30. (Hartai Ervin képviselő visszajött a terembe.) 7.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda közötti közhasznú szolgáltatási szerződés megkötése Előadó: Porga Gyula alpolgármester A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyűlés jelenlévő 23 tagja 23 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

18 18 52/2008. (III.27.) Kh. 1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda közötti e határozat melléklete szerinti közhasznú szolgáltatási szerződést jóváhagyja. 2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 3.) A Közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy gondoskodjon a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás összegének Ft átutalásáról a Veszprém Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda részére. Felelős: - a szerződés aláírása tekintetében: Debreczenyi János polgármester - az ellenszolgáltatás összegének átutalása tekintetében: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző - a határozat végrehajtásának előkészítésért: Scher Ágota irodavezető és Ferenczy Krisztina ifjúsági és civil referens Határidő: - a szerződés aláírása tekintetében: április 1. - az ellenszolgáltatás átutalása tekintetében: - első részlet átutalása: április 5. - második részlet átutalása: október ) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány közötti támogatási szerződés megkötése Előadó: Porga Gyula alpolgármester A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyűlés jelenlévő 23 tagja 23 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

19 19 53/2008. (III.27.) Kh. 1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvánnyal kötendő e határozat melléklete szerinti támogatási szerződést jóváhagyja. 2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 3.) A Közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy gondoskodjon a szerződésben meghatározott Ft támogatási összeg átutalásáról a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány részére. Felelős: - a szerződés aláírása tekintetében: Debreczenyi János polgármester - a támogatás összegének átutalása tekintetében: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző - a határozat végrehajtásának előkészítésért: Scher Ágota irodavezető és Ferenczy Krisztina ifjúsági és civil referens Határidő: - a szerződés aláírása tekintetében: április az ellenszolgáltatás átutalása tekintetében: - első részlet átutalása: április második részlet átutalása: szeptember ) Civil Ház program működésének támogatása Előadó: Porga Gyula alpolgármester Wéber László: Módosító indítványként kérte, hogy a megállapodás 1.4. pontjában a beszámolási határidő december 30-a legyen az egységesség kedvéért. Javasolta továbbá, hogy az egyesület pénzügyi elszámolása mellett szakmai elszámolást kérjenek.

20 20 Porga Gyula: Elfogadta a képviselő módosító indítványait és egyúttal jelezte, hogy a határozati javaslatban tévesen szerepel a határidők vonatkozásában. Wéber László: Az általa említett 1.4 pontban szerepel, mely a módosítása miatt 2008-ra változik. A napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyűlés jelenlévő 23 tagja 23 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 54/2008.(III.27.) Kh. 1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület közötti a határozat melléklete szerinti megállapodást jóváhagyja. 2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 3.) A Közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy gondoskodjon a megállapodásban meghatározott Ft támogatási összeg átutalásáról a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület részére. Felelős: - a szerződés aláírása tekintetében: Debreczenyi János polgármester - az ellenszolgáltatás összegének átutalása tekintetében: dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: Scher Ágota irodavezető és Ferenczy Krisztina ifjúsági és civil referens

21 21 Határidő: - a megállapodás aláírása tekintetében: április az ellenszolgáltatás átutalása tekintetében: - első részlet átutalása: április második részlet átutalása: szeptember ) A "Szemünk Fénye" program folytatása, beltéri világításkorszerűsítési és fűtéskorszerűsítési ajánlatok elfogadása Előadó: Czaun János alpolgármester Czaun János: A korábbi döntések során is gazdaságossági szempontot vettek figyelembe az intézmények esetében, hiszen olyan épületek kerültek be a programba, ahol a felújítás után csökkentek a bérleti díjak és a rezsi költségek. Az 1. és a 2. számú táblázat utolsó oszlopa tartalmazza az ingatlanok gazdasági számításait arra vonatkozóan, hogy milyen mértékű megtakarítás várható a felújítás után. A kimutatásban határvonalat húzott, és a 200 %-os megtakarítás alatti intézményeket javasolta szerepeltetni a programba. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kérte, hogy a világításkorszerűsítés esetében ne csak a gazdasági szempontokat vegyék figyelembe, hanem a gyermekek egészségi állapotára ható fényerőt is. Ennek megfelelően az előterjesztést tárgyaló szakbizottságok mindegyike javasolta, hogy az alábbi oktatási intézményeket vegyék be a világításkorszerűsítési programba: - Ringató Tagóvoda, - 2. sz. Napsugár Bölcsőde, - 5. sz. Hóvirág Bölcsőde, - 8. sz. Módszertani Bölcsőde, - 6. sz. Bóbita Bölcsőde. Kérte továbbá a testületet arra, hogy a felsőörsi Malomvölgy Általános Iskolát ne szerepeltessék a programba, mivel ezt a felsőörsi önkormányzat sem támogatja. A Bóbita Bölcsődében nemcsak a lámpatesteket, hanem a teljes villamossági rendszert fel kell újítani. Személyesen győződött meg az intézményben uralkodó áldatlan állapotokról, ahol még régebbi típusú kerámiakapcsolókkal találkozott, a vezetékek pedig a falon kívül futnak.

22 22 Brányi Mária: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság mindkét programot támogatta. A világításkorszerűsítés esetében javasolták a gyermek intézmények felvételét, míg a fűtéskorszerűsítés esetében kértek egy évre vonatkozó költségvetési számítást, melyről a tájékoztatást megkapták. Czaun János: A kimutatás szerint a január 1-jén várható energiaárak alapján számított költségvetési vonzat a fűtéskorszerűsítés esetében 6,7 millió Ft, a világításkorszerűsítés pedig 4,1 millió Ft többletet jelent majd az önkormányzatnak. Némedi Lajos: Az Oktatási és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolta. Megkérdezte, hogy a Bóbita Bölcsődében a porcelánkapcsolókat nem kellett volnae már korábban lecserélni? Debreczenyi János: Tudomása szerint az intézményekben háromévenként el kell végezni az érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatokat, ezért ennek meglétéről információt kért Ferencz Sándor csoportvezetőtől. Ferencz Sándor: A bölcsődéket ez év februárjában vizsgálták, mely tulajdonképpen a Módszertani Bölcsőde villámvédelme kapcsán indult meg. Megállapítást nyert az érintésvédelmi jegyzőkönyvek szerint, hogy 2005 óta az intézmények hálózata nem megfelelő, és az intézményvezetők részéről semmiféle intézkedés nem történt kisebbfajta hibák elhárításának kivételével, tovább jelzés sem érkezett a Hivatal felé. A fentiek ismeretében a Bóbita Bölcsődénél indokolt egy jelentősebb elektromos hálózat felújítás.

23 23 Debreczenyi János: Pontos információt kért arra vonatkozóan, hogy szabványosak-e a Bóbita Bölcsőde esetében a villanykapcsolók, illetve a dugaszolóaljzatok. Ferencz Sándor: Válaszában elmondta, hogy egy részük szabványos, de jelentős részük nem az. Debreczenyi János: A választ megköszönte, de az ezzel kapcsolatos gondolatát nem kívánta megosztani a nyilvánossággal. Katanics Sándor: Elmondta, hogy az Oktatási és Ifjúsági Bizottság ülésén kérte, hogy fogadják el a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslatát, és örömmel nyugtázta, hogy azt az előterjesztő is befogadta. Megkérdezte azonban, hogy a Csillag úti Óvoda fűtéskorszerűsítése miért nem szerepel a határozati javaslatban, hiszen a bizottsági ülésen indokoltnak tartották bevenni, és ezt szavazatukkal is támogatták. Kérte, hogy ezzel az intézménnyel is egészítsék ki a határozati javaslatot, amennyiben azonban ezt az előterjesztő nem támogatja, akkor módosító indítványként szavazzanak róla. Debreczenyi János: Felkérte Schmidt István irodavezetőt arra, hogy azonnal intézkedjen a Bóbita Bölcsőde esetében a szabványnak nem megfelelő szerelvények cseréjéről, tehát ennek érdekében Ferencz Sándor csoportvezető azonnal foganatosítson intézkedéséket, a cserét pedig a holnapi nap folyamán ellenőrizni fogja. Hangsúlyozta továbbá, hogy ellenkező esetben be kell zárniuk az intézményt. Czaun János: Félreértésről lehet szó, mert saját anyagában szerepel a Csillag úti Óvoda, ezért jelezte, hogy az intézményt kéri felvenni a fűtéskorszerűsítésekről szóló határozati javaslatba.

24 24 Katanics Sándor: Már az Oktatási és Ifjúsági Bizottság ülésén is elmondta, hogy a Csap u. 9. szám alatti ingatlan forfa épületének fűtés- és világításkorszerűsítése is megtörténik, amelybe tulajdonképpen már nem is szabadna oktatni, tehát nemcsak 184 millió Ftot költenek a Közgazdasági Szakközépiskola átköltöztetésére, hanem jelentősen többet. Kiemelte, hogy további kiadások várhatóak még, hiszen hosszútávon az iskola ebben az épületben nem fog elférni, tehát ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy az átköltöztetéssel kapcsolatban hozott döntés nem kellően átgondolt. A napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyűlés jelenlévő 23 tagja 21 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 55/2008. /III. 27./ Kh. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése intézmények fűtéskorszerűsítésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta: 1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szemünk Fénye program keretében a CAMINUS ZRT-től fűtéskorszerűsítésre kapott ajánlatokat az alábbi intézmények vonatkozásában 15 éves futamidő egyidejű meghatározásával elfogadja: 1. sz. Idősek Otthona Török I u sz.3-4sz. Rendelő Táncsics u 1. VMJV Tűzoltósága Gyulaffy L. Általános Iskola Hársfa Tagóvoda Dohnányi E. Zeneművészeti Szakközépiskola és Diákotthon Szociális Gondozási Központ Jutasi u OEPMSZSZ Műhely Török I u 3. sz. Idősek Klubja és 2. sz. Gondozási Központ Hóvirág u 14. Dózsavárosi Klubkönyvtár Hriszto Botev Általános Iskola Waldorf Tagóvoda Egry úti Körzeti Óvoda Egry ltp-i Tagóvoda 11.sz. 1. sz. Rendelő

25 25 Posta u 34. Belvárosi Sportcsarnok Csap u 9 szám alatti iskolaépület és Forfa épület Csillag Úti Körzeti Óvoda 2.) A CAMINUS ZRT-vel kötendő szerződésekben ki kell kötni a kivitelezésben Veszprém és Veszprém környéki vállalkozók foglalkoztatását. 3.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert és az érintett intézmény vezetőjét a szerződés aláírására. 4.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal, hogy az érintett intézmény költségvetésében a Vállalkozási és Bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséhez a szükséges pénzügyi fedezetet a szerződés futamideje alatt biztosítja. Határidő: szerződéskötések megkötésére április 20. Pénzügyi fedezet biztosítására évi költségvetések elfogadása Felelős: Debreczenyi János polgármester a szerződés aláírásáért Szerződések előkészítésért Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője Pénzügyi fedezet biztosításáért Pénzügyi Iroda vezetője A Közgyűlés jelenlévő 23 tagja 21 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 56/2008. /III. 27./ Kh. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése intézmények beltéri világításkorszerűsítésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta: 1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szemünk Fénye program keretében a CAMINUS ZRT-től beltéri világításkorszerűsítésére kapott ajánlatokat az alábbi intézmények vonatkozásában 10 éves futamidő egyidejű meghatározásával elfogadja: Csap u 9. szám alatti iskolaépület Csap u FORFA épülete Városi Művelődési Központ Gyrátóti Műv. Ház és Könyvtár Egyesített Szoc. 2. sz. Idősek Klubja

26 26 Intézmények Csillag Úti Körzeti Óvoda Egry Úti Körzeti Óvoda VMJV Tűzoltósága Bóbita Körzeti Óvoda Csillag Úti Körzeti Óvoda Ringató Körzeti Óvoda Egyesített Szoc. Intézmények Ringató Körzeti Óvoda Középfokú Nevelési Központ tanműhelyei Dohnányi E. Zeneművészeti Szakközépiskola és Diákotthon Cholnoky J. ltp-i Tagóvoda Csermák A. Zeneiskola Egry ltp-i Tagóvoda Bárczi Gusztáv Ált. Isk. és Speciális Szakiskola Hársfa Tagóvoda 9.sz. Aprófalvi Bölcsöde Csillag úti Tagóvoda Kuckó Tagóvoda 2. sz. Idősek Otthona + 1. sz. Idősek Klubja és 1. sz. Gondozási Központ Gyulaffy L. Ált. Isk. Erdei Tagóvoda Veszprémi Középiskolai Kollégium Bóbita Körzeti Óvoda Bóbita Tagóvoda Városi Művelődési Központ Dózsavárosi Klubkönyvtár Ringató Körzeti Óvoda Ringató Tagóvoda Egyesített Bölcsődék 2.sz Napsugár Bölcsőde Egyesített Bölcsődék 5.sz. Hóvirág Bölcsőde Egyesített Bölcsődék 8.sz Módszertani Bölcsőde Egyesített Bölcsődék 6.sz. Bóbita Bölcsöde 2.) A CAMINUS ZRT-vel kötendő szerződésekben ki kell kötni a kivitelezésben Veszprém és Veszprém környéki vállalkozók foglalkoztatását. 3.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert és az érintett intézmény vezetőjét a szerződés aláírására.

27 27 4.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal, hogy az érintett intézmény költségvetésében a Vállalkozási és Bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséhez a szükséges pénzügyi fedezetet a szerződés futamideje alatt biztosítja. Határidő: szerződéskötések megkötésére április 20. Pénzügyi fedezet biztosítására évi költségvetések elfogadása Felelős: Debreczenyi János polgármester a szerződés aláírásáért Szerződések előkészítésért Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője Pénzügyi fedezet biztosításáért Pénzügyi Iroda vezetője 11.) A Vár utca 10. és kapcsolódó ingatlanok hasznosításának előkészítése, törzsvagyonból történő kivonása Előadó: Czaun János alpolgármester Brányi Mária: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén egyhangú szavazás mellett két módosító indítványt tettek az előterjesztéshez, melyet felolvasott a képviselők részére: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága megtárgyalta és módosítással támogatja a Vár utca 10. és kapcsolódó ingatlanok hasznosításának előkészítése, törzsvagyonból kivonása című előterjesztést azzal, hogy figyelembe véve az iskola Csap utca 9. szám alá történő átköltözését, támogatja Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának székhelyre vonatkozó módosítását, amit a 2008 júniusi közgyűlésre be kell terjeszteni. Felelős Szauer István irodavezető, Vereczki Adrienn csoportvezető Határidő: júniusi közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága megtárgyalta és módosítással támogatja a Vár utca 10. és kapcsolódó ingatlanok hasznosításának előkészítése, törzsvagyonból kivonása című előterjesztést azzal, hogy a Városfejlesztési Iroda egy komplex vizsgálatot követően - dolgozzon ki ingatlanfejlesztési javaslatot az ingatlanegyüttes (290, 304, 305, 308, 309 hrsz) jövőbeni hasznosításra, kiemelten kezelve a városépítészeti,

28 28 építészeti, közlekedés-fejleszési és környezetalakítási kérdéskört, a tőkebevonás és üzemeltetetés lehetőségét. Felelős Schmidt István irodavezető Határidő: júniusi közgyűlés Debreczenyi János: Nem értette az előző módosító indítványt, melyhez segítséget kért főjegyző asszonytól, másfelől pedig kifogásolta, hogy írásban nem kapta meg a módosító javaslatokat. Dr. Büki Szilvia: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 2.) pontja rendelkezik már a Közgazdasági Szakközépiskola székhelyének változása miatt az alapító okirat módosításáról. Brányi Mária: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1.) pontját nem, a 2.) pontját viszont támogatja a bizottság módosító indítványukat pedig írásban átadja a polgármesternek. Hartmann Ferenc: Elmondta, hogy megdöbbenéssel vette kézbe a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hasonló című előterjesztését, amely a Vár utca az Úrkút- és Deák Ferenc utcai ingatlanok VKSZ Zrt. által történő hasznosítására tett javaslatot., mert a Közgazdasági Szakközépiskola értékesítése, illetve hasznosítása esetén a funkcióváltás érinti majd a fenti ingatlanokat, továbbá a megyei önkormányzat által értékesíteni kívánt Vár utcai ingatlanát is, ezért ezeknek egy körbe, egy csoportba kell kerülniük és a hasznosításukra koncepciót kell készíteni. Megköszönte a bizottságnak, hogy a fenti indítványát befogadta, így a testület elé már ez a javaslat került, az ingatlanok kikerülnek a törzsvagyonból és egy vizsgálat készül majd azok hasznosítására.

29 29 Debreczenyi János: Megkérdezte a képviselőtől, hogy a kiküldött anyagot támogatja-e vagy Brányi Mária képviselő szóbeli kiegészítését. Hartmann Ferenc: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előtt olyan előterjesztés szerepelt, amely külön kívánta kezelni a Közgazdasági Szakközépiskola hasznosítását a többi ingatlantól. Arra tett javaslatot a bizottsági ülésen, hogy ne a fentiek szerint járjanak el, és a közgyűlés elé már a javított változat került. Debreczenyi János: Hangsúlyozta, hogy nem tudja támogatni a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság azon döntését, hogy az ingatlanfejlesztéssel a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda foglalkozzon, mert ilyen feladatokra kötöttek szerződést a VKSZ Zrt-vel, de fontosnak tartja azonban, hogy ebben az ügyben az illetékes iroda közreműködjön. Tájékoztatta a testületet arról, hogy Porga Gyula alpolgármesterrel és Némedi Lajos bizottsági elnökkel fogadtak egy négytagú delegációt, melyet Mádl Ferenc volt köztársasági elnök vezetett, és részt vett rajta Borián Árpád atya, Dr. Varga Miklós volt OTP igazgató, és Gubicza László építészmérnök mint piarista öregdiákok. Jelezték számára, hogy tisztában vannak azzal, miszerint nincs arra lehetőség, hogy abban az épületben továbbra is oktatási intézmény működjön, de kérték, hogy legyen lehetőségük véleményezni a pályázati kiírás, illetve a hasznosítását. Kérték továbbá, hogy piarista rendnek, illetve az iskola alapításának a dokumentumai márványtábla formájában legyenek elhelyezve, ami visszautal az iskola múltjára, melyre ígéretet tettek, de a Műemlékvédelmi Hivatal ezt kötelezően előírja. Ígéretet tett továbbá arra, hogy az iskola kiköltözését követően a pályázati kiírás szövegét nyilvánosságra hozzák annak érdekében, hogy azt a város lakossága véleményezhesse, továbbá az érdeklődők számára helyszíni bejárást szerveznek az iskola, illetve az alatta lévő területekre. Katanics Sándor: Kihangsúlyozta, hogy az önkormányzat érdemben nem vizsgált más lehetőséget a kiköltözés mellett, egyetlen egy döntési előkészítési folyamatot vizsgált: az iskola költözzön ki a Várból. Nem vizsgálati eredményeken alapult az épület teljes rekonstrukciójára megállapított 2 milliárd Ft nagyságú költség. Kérte a polgármestert, hogy ezt a tényt vegyék figyelembe.

30 30 Debreczenyi János: Tisztelt Képviselő Úr! Volt lehetőségem a korábbi szakmai életem folytán, természetesen az oktatáshoz, neveléshez értő kollega közreműködésével, akit úgy hívnak, hogy Vörös Kálmán, legalább két iskolát, iskolának a szakmai programját összeállítani, a pénzügyi programját pedig Ódry Erzsébet közgazdásszal, aki nyugdíjban van, és pihenjen jól, hasznosan összeállítani. Ezek az iskolák megépültek. Ezért tehát hadd mondjam azt erre a felvetésre képviselő úrnak, hogy a nyilvánvaló dolgokat úgy hívják, hogy axióma, tehát ugye, tanáremberként, sőt, szaktanárként ezt kiválóan ismeri képviselő úr, csak szeretném jelezni, hogy én is emlékszem rá, nem kívánnak bizonyítást. Ez az épület nem alkalmas arra, hogy oktatási-nevelési intézménnyé át legyen alakítva. Katanics Sándor: Kérte, hogy a polgármester előző hozzászólása szószerint legyen rögzítve a jegyzőkönyvben, mert amit a polgármester gondol az az axióma és azon vitatkozni sem érdemes. Debreczenyi János: Jelezte, hogy nincsen akadálya a jegyzőkönyvbe történő szószerinti rögzítésnek, melyet a képviselő részére megküldenek. Megjegyezte azonban, hogy előző hozzászólásában a szakmai múltjára hivatkozott vissza. Ismertette, hogy Brányi Mária képviselő két módosító indítványáról kell szavazni, az egyik arra vonatkozik, hogy ne vonják ki a forgalomképtelen vagyoni körből az ingatlant, a másik szerint pedig az erre vonatkozó szakmai programot a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda dolgozza ki. Brányi Mária: Hozzászólásában kiemelte, hogy a két módosító indítványt nem ő, hanem a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság fogalmazta meg. A második módosító indítvány tartalmát pedig pontosította, miszerint egy komplex tartalommal felruházott vizsgálatot javasoltak. Debreczenyi János: Kérte, hogy a jövőben az SZMSZ szerint kapja meg a határozati javaslatra vonatkozó módosító indítványt.

31 31 A közgyűlés jelenlévő 23 tagja 8 igen szavazattal elutasította a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság következő módosító indítványát: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága megtárgyalta és módosítással támogatja a Vár utca 10. és kapcsolódó ingatlanok hasznosításának előkészítése, törzsvagyonból kivonása című előterjesztést azzal, hogy figyelembe véve az iskola Csap utca 9. szám alá történő átköltözését, támogatja Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának székhelyre vonatkozó módosítását, amit a 2008 júniusi közgyűlésre be kell terjeszteni. Felelős Szauer István irodavezető, Vereczki Adrienn csoportvezető Határidő: júniusi közgyűlés A közgyűlés jelenlévő 23 tagja 4 igen szavazattal elutasította a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság következő módosító indítványát: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága megtárgyalta és módosítással támogatja a Vár utca 10. és kapcsolódó ingatlanok hasznosításának előkészítése, törzsvagyonból kivonása című előterjesztést azzal, hogy a Városfejlesztési Iroda egy komplex vizsgálatot követően - dolgozzon ki ingatlanfejlesztési javaslatot az ingatlanegyüttes (290, 304, 305, 308, 309 hrsz) jövőbeni hasznosításra, kiemelten kezelve a városépítészeti, építészeti, közlekedés-fejleszési és környezetalakítási kérdéskört, a tőkebevonás és üzemeltetetés lehetőségét. Felelős Schmidt István irodavezető Határidő: júniusi közgyűlés A napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyűlés jelenlévő 23 tagja 19 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 57/2008. (III.27.) Kh. 1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta az A Vár utca 10. és kapcsolódó ingatlanok hasznosításának előkészítése, törzsvagyonból történő kivonása című előterjesztést és az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 22/2005. (VI.27.) Ör. vonatkozó rendelkezései alapján és azok figyelembe vételével július 1-i hatállyal a korlátozottan forgalomképes vagyonból forgalomképes üzleti vagyonná minősíti át az alábbi ingatlanokat:

32 32 hrsz: 290, Veszprém, Vár u. 10. hrsz: 304, Veszprém, Úrkút u. 1. hrsz: 305, Veszprém, Úrkút u. 1/b hrsz: 309, Veszprém, Deák F. u. 19. A fenti változásoknak az önkormányzati törzsvagyoni nyilvántartásban történő rögzítéséhez Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul. 2.) A Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratának székhelyre vonatkozó módosítását a júniusi Közgyűlésre be kell terjeszteni. Határidő: az 1) pont tekintetében: július 1. a 2) pont tekintetében: júniusi közgyűlés Felelős: az 1) pont tekintetében: Czaun János alpolgármester Lindemann István irodavezető és Vereczki Adrienn csoportvezető a végrehajtás előkészítéséért a 2) pont tekintetében: Porga Gyula alpolgármester Szauer István irodavezető a végrehajtás előkészítéséért A Közgyűlés jelenlévő 23 tagja 19 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 58/2008. (III.27.) Kh. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató ZRt között érvényben lévő, az önkormányzati ingatlanok hasznosítására vonatkozó megállapodás alapján megbízza a részvénytársaságot az alábbi ingatlanok együttes hasznosítására vonatkozó javaslat kidolgozásával: Hrsz. Cím Jelenlegi Rendezési Terület Jelenlegi besorolás funkció terv szerinti besorolás (m2) forgalomképesség szerint 290 Vár utca Iskola VK Korlátozottan 10 forgalomképes 305 Úrkút u. Öltöző Ksp 486 Korlátozottan 1/b forgalomképes 304 Úrkút u. 1 Sporttelep Ksp 2147 Korlátozottan forgalomképes

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: 2130-10/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. október 29-én 8:00

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. május 31-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyőlésérıl.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. május 31-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyőlésérıl. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: 2023-7/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. május 31-én 8:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. december 1-jén 16:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. december 1-jén 16:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE Szám: 2142-14/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. december 1-jén 16:00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE Szám: 2023-11/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. november 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: KOZP/4-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében JEGYZŐKÖNYV PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2016. január 20-án 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: 514-4/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. március 25-én 8:00

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: 514-8/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. július 19-én 14:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat. 365-1/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. január 22-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl.

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: 2023-9/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot J E GY Z İ K Ö NY V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága 2012. február 16-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2003. december 11-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZTÁNK KÖZGYŐLÉSE Szám: 514-5/21. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: z ülés helye: Jelen vannak: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 21. április 29-én 9: órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 27-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2014. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 13-án 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme (Csatolt jelenléti ív alapján!) Szabó Zsolt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 417 PH-15894/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 322 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme.

J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme. J E GY Z İ K Ö NY V Közgyőlésének Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága 2013. január 24-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-13/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről 13.

Részletesebben

1150-18/2015. 1. sz. példány

1150-18/2015. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-18/2015. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Korsós Lajosné Farkas Zoltán Dr. Bánhidy Péter. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Korsós Lajosné Farkas Zoltán Dr. Bánhidy Péter. Zagyva Jánosné 2966-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. június 17-én megtartott Pénzügyi Bizottsági NYÍLT ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kovácsné

Részletesebben

Napirendre vonatkozó más javaslat nem volt. Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a javaslatokkal egyetemben az ülés napirendjét.

Napirendre vonatkozó más javaslat nem volt. Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a javaslatokkal egyetemben az ülés napirendjét. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 245-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 08-án (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 02/271-23/2015. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 19-én 9 20 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Szent István termében megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. március 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-141/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 495 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011.október 25-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Időpontja: Vállalkozói Inkubátorház 2094 Nagykovácsi Kossuth L. utca 78. 2015. augusztus

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17-én - pénteken - de. 8,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. november 3-án 16 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. június 26-án 16.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, 2016. február 18-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 4-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK, TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK, VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, VALAMINT ÜGYRENDI

Részletesebben