TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/ , 53/ TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE R e n d e l e t - és h a t á r o z a t m u t a t ó 3/2010. (IV.22.) önkormányzati rendelet: Az Önkormányzat évi zárszámadásáról 4/2010. (IV.22.) önkormányzati rendelet: Önkormányzati rendelet módosítása a házi segítségnyújtás díj-változása miatt 39/2010.(IV.22.) sz. önk. határozat: 40/2010.(IV.22.) sz. önk. határozat: 41/2010.(IV.22.) sz. önk. határozat: 42/2010.(IV.22.) sz. önk. határozat: 43/2010.(IV.22.) sz. önk. határozat: 44/2010.(IV.22.) sz. önk. határozat: 45/2010.(IV.22.) sz. önk. határozat: 46/2010.(IV.22.) sz. önk. határozat: 47/2010.(IV.22.) sz. önk. határozat: évi belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének elfogadása évi közbeszerzési terv elfogadása Pályázat kiírása jegyzői állás betöltése PVCSV végelszámolása Szakmai bizottság felállítása az ÁMK-igazgatói beosztásra kiírt pályázattal kapcsolatban Központi orvosi ügyelet ellátása Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének támogatása Kmegy Dániel sportolói tevékenységének támogatása Mihálka ART 2003 Nonprofit Közhasznú Kft. támogatás iránti kérelméről

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének, a Községháza tanácskozótermében (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.) április 21-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak az ülés kezdetén: (Jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete.) Lajtai Sándorné polgármester Alföldi József, Tölgyes Lajos, Klement László, Kiss Béláné, Kézérné Borsik Erika, Nyíri Mihály, Péter Sándor, Veres Mihály képviselők. Az ülés kezdetén hiányzik: Balogné Oláh Johanna, Pintér Gyula, Szegedi György, ők később érkeznek más elfoglaltságuk miatt. Valamennyi napirendi pontra tanácskozási joggal meghívott jelenlévő: Kiss Ferenc könyvvizsgáló Tóthné Szombati Erika megb. jegyző Bozóki Lászlóné pénzügyi főelőadó Ülésvezető: Lajtai Sándorné polgármester Jegyzőkönyvvezető: Pete Károlyné főelőadó Lajtai Sándorné polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent képviselő-társait. A jelenléti ívből megállapítja a határozatképességet, mivel a 12 tagú képviselő-testületből 9 fő jelen van az ülés kezdetén. A jegyzőkönyv vezetésére Pete Károlynét, hitelesítésére pedig Alföldi József és Nyíri Mihály képviselőket javasolja, melyet a képviselők két tartózkodás mellett elfogadnak. Kiss Béláné képviselő napirend előtti felszólalásában ismertetné az Országgyűlési Választás eredményeit. Lajtai Sándorné polgármester elmondja, hogy ennek ismertetését az Egyebek napirendi pontban a jegyző által történő ismertetésben tervezte, de képviselő-társai önálló napirendi pontként történő tárgyalásában is dönthetnek. A képviselők a javaslatot 1 tartózkodás mellett elfogadják. Ezt követően a polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról számol be. 2

3 A 2/2010.(III.11.) sz. önk. rendeletben foglaltak szerinti évi költségvetés elektronikus és papírformátumban is leadásra került a Magyar Államkincstárnak. A szennyvízberuházás Testület által jóváhagyott részletes megvalósíthatósági tanulmánya a Fejlesztési Igazgatóság részére megküldésre került. A szilárdhulladék-szállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását az ÖKOVÍZ Kft-nek továbbítottuk. A zárt ülésen személyes ügyekben hozott határozatokról az érintettek tájékoztatás megtörtént. A április 11-i országgyűlési képviselő-választás I. fordulóján a Képviselőtestület által megválasztott, illetve a jelölő szervezetek által delegált szavazatszámláló bizottsági tagok közreműködtek. A választás zökkenőmentesen lezajlott és mivel érvényes és eredményes lett választókerültünkben az I. forduló, így II. forduló nem lesz. Lajtai Sándorné polgármester a napirendre vonatkozó javaslatát a következők szerint teszi meg. 1.) Az önkormányzat évi zárszámadásának, valamint a évi belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének elfogadása, 2.) évi közbeszerzési terv elfogadása, 3.) Pályázat kiírása jegyzői állás betöltésére, 4.) Pest Megyei Víz és Csatornamű Vállalat végelszámolása, 5.) Házi segítségnyújtás térítési díjának elfogadása, 6.) Szakmai bizottság felállítása az ÁMK-igazgatói beosztásra kiírt pályázattal kapcsolatban, 7.) Központi Orvosi Ügyelet ellátása, 8.) Országgyűlési választás eredményének ismertetése, 9.) Egyebek Az elhangzott napirendi javaslatot a képviselő-testület 1 tartózkodás mellett elfogadja. 1.) napirend: Az önkormányzat évi zárszámadásának, valamint a évi belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének elfogadása, és Kézérné Borsik Erika PEB-elnök Lajtai Sándorné polgármester megkéri Kézérné Borsik Erika PEB-elnököt, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság véleményét a évi zárszámadásról és a belső ellenőrzés összefoglaló jelentéséről. Kézérné Borsik Erika PEB-elnök elmondja, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a évi zárszámadást. Az önkormányzat bevétele e/ft, mely esetében kevesebb volt az előirányzat. Ennek okát a szöveges elemzés részletesen taglalja. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 3

4 Az összes kiadás e/ft. volt, ami tartalmazza az összes fejlesztési kiadást is. Ennek követeztében a hitelállomány is megnövekedett. Mindezeket egybevetve a pénzügyi bizottság a évi zárszámadást a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. (Balogné Oláh Johanna képviselő megérkezett, így a képviselők létszáma 10 főre emelkedett.) Tölgyes Lajos képviselő kérdezi lehetséges-e, a bevételek azonnal le vannak könyvelve, a kiadások pedig csak néhány hónap múlva kerülnek lekönyvelésre? Miért nincs a birtokában a könyvvizsgálói jelentés kiegészítése? Tóthné Szombati Erika megb. jegyző elmondja, hogy azt csak a tegnapi napon kapta meg, ezért ben lett továbbítva, valószínűleg nem nézte meg. Kiss Ferenc könyvvizsgáló elmondja, hogy a könyvvizsgálói kiegészítő jelentés valóban később készült el. Ezen melléklet lényegében a számvevőszék ellenőrzésére szolgál, nem okvetlenül szükséges erről a képviselők tájékoztatása. Ezt követően a könyvvizsgálói jelentést ismerteti. (A jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) Kiss Béláné képviselő szeretne kimutatást kapni kiegészítő jelentés 8. oldal 4 bekezdésében valamint a 9. oldal 3. bekezdésében foglalt tételekről. Tölgyes Lajos képviselő az önkormányzat pénzügyi helyzete felől érdeklődik, előfordulhat-e, hogy a közalkalmazottak nem kapnak fizetést? Kiss Ferenc könyvvizsgáló válaszában elmondja, hogy a beruházások megvalósulása érdekében az önkormányzatnak hitelfelvételre volt szüksége. Ezt mindenképpen meg kellett lépni. Ezek nagy beruházások voltak. Jelen helyzetben, ezzel a költségvetési finanszírozással nem veszélyeztetett a dolgozók fizetése. (Megérkezett Szegedi György és Pintér Gyula képviselő, így a képviselők száma 12 főre emelkedett.) A napirendi ponthoz más hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett (minősített többséggel) az alábbi rendeletet alkotja: Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(IV.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 4

5 A rendelet hatálya 1. Jelen rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire. Az Önkormányzat mérlege 2. A képviselő-testület az önkormányzat évi mérleg-főösszegét e/ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése 3. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét e/ft-ban, b.) kiadási főösszegét e/ft-ban állapítja meg. A teljesített költségvetési bevételek 4. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit jelen rendelet mellékletében szereplők szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonként illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. A teljesített költségvetési kiadások 5. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a évi teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásokat jelen rendelet mellékletében szereplők szerint hagyja jóvá. (2) A kiadások részletezését a számú melléklet tartalmazza: a 2. számú melléklet a működési kiadások szakfeladatonkénti alakulását, a 3. számú melléklet a szociális jellegű kiadásokat, az egyéb pénzbeli juttatásokat és kölcsönök nyújtását, a 4. számú melléklet pedig a pénzeszköz átadások és a felhalmozási kiadások alakulását. A költségvetési létszámkeret teljesítése 6. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeret évi teljesítését 107 fővel hagyja jóvá. A pénzmaradvány 7. Az Önkormányzat évi gazdálkodása során a pénzmaradvány-kimutatás szerinti módosított pénzmaradvány e/ft. 8. Jelen rendelet 5. számú mellékletét képezi a független könyvvizsgálói jelentés, mely tartalmazza az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, a évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, a évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást, a évi vagyonkimutatást. 5

6 Záró rendelkezések 9. (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A rendelet megalkotását követően a Képviselő-testület a évi belső ellenőrzés összefoglaló jelentéséről szavaz. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2010. (IV.21.) sz. önk. határozata Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Elfogadja a belső ellenőrzés évi tevékenységéről szóló összefoglaló jelentést. 2. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Tóthné Szombati Erika mb. jegyző 2.) napirend: évi közbeszerzési terv elfogadása Lajtai Sándorné polgármester ismerteti a évi közbeszerzési tervet. Kéri képviselőtársai véleményét. (A jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) A napirendi ponthoz hozzászólás nem hangzott el. (Tölgyes Lajos képviselő nem tartózkodik a tanácsteremben.) A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 6

7 Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2010. (IV.21.) sz. önk. határozata Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Tápiószőlős Község Önkormányzatának évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor. Határidő: december 31. Felelős: polgármester, jegyző 3.) napirend: Pályázat kiírása jegyzői állás betöltésére Lajtai Sándorné polgármester elmondja, hogy a testület által kinevezett jegyző, Ivánfyné Kozma Anita április 11. napjával kérte jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését. Jelenleg Tóthné Szombati Erika megbízott jegyzőként látja el e feladatot. Ennek következtében szükséges a jegyzői állás megpályáztatása. Ezt követően ismerteti a pályázati kiírást. (A jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) Veres Mihály képviselő hiányolja, hogy az önkormányzat működésébe tartozó intézmények általános felülvizsgálata, ellenőrzése a jegyző hatáskörébe tartozik, erre való utalás a pályázati kiírásban nem szerepel. Tóthné Szombati Erika megbízott jegyző elmondja, hogy lehetetlen lenne azt a sok feladatot felsorolni, amit egy jegyzőnek el kell látni, ezért a kiírásban az Ötv. és további hatályos jogszabályok által meghatározottak szerinti jegyzői feladat-és hatáskörök ellátása került meghatározásra. A napirendi ponthoz más hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 7

8 Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2010. (IV.21.) sz. önk. határozata Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala Jegyző munkakörének betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól. A munkavégzés helye: Pest megye, 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65. Ellátandó feladatok: Jegyzői feladat- és hatáskör ellátása a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. -ában foglaltak, illetve az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Polgármesteri Hivatal vezetése, az Ötv. és további hatályos jogszabályok által meghatározottak szerint a jegyzői feladat-és hatáskörök ellátása. A munkakör betöltőjének irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Tápiószőlős Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10 Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: - Magyar állampolgárság, - Cselekvőképesség, - Büntetlen előélet, - Legalább két év közigazgatási gyakorlat, - Felsőfokú közigazgatási versenyvizsga, vagy a versenyvizsga letétele alóli mentesség igazolása; - Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés; - Felhasználói szintű számítógépes ismeretek, - B kategóriás jogosítvány, 8

9 - Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés; - Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz; A vezetői elképzelések bemutatásáról, a polgármesteri hivatal irányításáról és a jegyzői feladatok ellátásáról szóló szakmai program; A végzettséget tanúsító okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek. Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a pályázó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: A KSZK internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint Pályázat jegyzői munkakörre. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A képviselőtestület a megküldött pályázati anyagok alapján dönt. A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő leteltét követő első képviselőtestületi ülés. 9

10 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajtai Sándorné polgármester nyújt, az es telefonszámon. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 4.) napirend: Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat végelszámolása Lajtai Sándorné polgármester elmondja, hogy a PVCSV végelszámolója elhalálozott, ezért az özvegy jogi képviselője a végelszámolás végérvényes lezárásán dolgozik. Megkereste Önkormányzatunkat is - holott már mi a ránk eső felosztott vagyont megkaptuk - a vagyonfelosztási javaslat jóváhagyására. (A jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) Veres Mihály kiegészítésként tájékoztatja a végelszámolásról a Testületet. A napirendi ponthoz egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2010. (IV.21.) sz. önk. határozata Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Víz és Csatornamű Vállalat va (2040 Budaörs, Komáromi u. 12.) pénzügyi végelszámolásának lezárhatósága érdekében néhai Szegedi Pál végelszámoló által készített vagyonfelosztási javaslatot jóváhagyja. Hozzájárul, hogy az elhunyt végelszámoló nevében eljáró özv. Szegedi Pálné a vagyonfelosztási javaslatnak megfelelően az érintett önkormányzatok részére átutalja a végelszámolásból hátramaradt készpénzt, az őket egyenként megillető, a vagyonfelosztási javaslatban nevesített összegnek megfelelően. Mivel Tápiószőlős Község Önkormányzata az őt megillető vagyonnal már rendelkezik, így a végelszámolóval, illetőleg örököseivel szemben Tápiószőlős Község Önkormányzatának semmiféle követelése nincs. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 10

11 5.) napirend: Házi segítségnyújtás térítési díjának elfogadása Lajtai Sándorné polgármester bevezetőjében elmondja, hogy a házi segítségnyújtást a Ceglédi Kistérségi Társulás végzi évre meghatározták a térítési díjakat. Kérik önkormányzatunkat a szóban forgó határozati javaslat elfogadására, önkormányzati rendeletünk erre vonatkozó kiegészítését. (A jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) Tölgyes Lajos képviselő több kategória lehetőségét vetné fel. Lajtai Sándorné polgármester elmondja, hogy ezt törvény írja elő, nincs helyben lehetőség ezen változtatni. Nyíri Mihály képviselő felveti, hogy ezen ügyben próbálkozzanak módosítási javaslatot előterjesztésével a felsőbb szervek felé. A napirendi ponthoz más hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett (minősített többséggel) az alábbi rendeletet alkotja: Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (IV. 22.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról és az időskorú lakosság szociális ellátásáért fizetendő díjáról szóló 1/2007. (I.18.) sz. önk. rendeletének módosításáról Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvényben kapott felhatalmazása alapján az étkezési térítési díjakról és az időskorú lakosság szociális ellátásáért fizetendő díjakról szóló 1/2007. (I.18.) sz. önk. rendelet módosításáról alábbi rendeletet alkotja: A rendelet 3. (3) bekezdésének a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. Tápiószőlős Községben a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által szolgáltatott házi segítségnyújtás díjai: Az egy főre jutó Összegek forintban Gondozási díj Ft/óra jövedelem a nyugdíjminimum %-ában 1. 0 % % % % % felett felett

12 2. Jelen rendelettel elfogadott térítési díjak első ízben valamennyi érintett Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadását követő hónap első napjától alkalmazhatóak. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik ) napirend: Szakmai bizottság felállítása az ÁMK-igazgatói beosztásra kiírt pályázattal kapcsolatban, Lajtai Sándorné polgármester az ÁMK-igazgatói állás betöltésére vonatkozó szakmai bizottság felállításáról szóló előterjesztést ismerteti. Elmondja, hogy a bizottság feladata a pályázó meghallgatása. A bizottság elnökének Veres Mihályt, tagjainak pedig Balogné Oláh Johannát és Mikusné Maczó Rozáliát javasolja. Lehet a bizottság nagyobb létszámú is, de mindenképpen páratlan számúnak kell lennie. (A jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) Klement László képviselő a szakmai bizottságra való alkalmasságot nem látja megfelelőnek. Pintér Gyula képviselő szerint a testületből nem lehet igazi szakmai bizottságot felállítani. Tölgyes Lajos képviselő szerint demokratikusan kell megválasztani a tagokat. Nyíri Mihály képviselő az írásban előterjesztett javaslatot elfogadhatónak tartja. Klement László képviselő a bizottságba Tölgyes Lajost is javasolja. Kézérné Borsik Erika képviselő szerint a bizottságnak csak véleményezési joga van, a képviselő-testület szavaz az adott kérdésben. Balogné Oláh Johanna képviselő visszalép a jelöléstől, így helyébe Tölgyes Lajos kerül. A napirendi ponthoz egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi 12

13 Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2010. (IV.21.) sz. önk. határozata Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tápiószőlősi Általános Művelődési Központ (2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3.) igazgató (magasabb vezető) beosztásának ellátására kiírt pályázattal kapcsolatban a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A -a alapján felállítandó szakmai bizottság elnökének Veres Mihály képviselőt, tagjainak Tölgyes Lajos képviselőt és Mikusné Maczó Rozáliát, az ÁMK Általános Iskola pedagógusát választja meg. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester és a jegyző 7.) napirend: Központi Orvosi Ügyelet ellátása Lajtai Sándorné polgármester ismerteti a Tápió-vidéki Többcélú Kistársági Társulás által írásban megküldött központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó határozati javaslatot. (A jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) A napirendi ponthoz hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2010. (IV.21.) sz. önk. határozata Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 20/2010. ( IV. 07. ) sz. határozatát, melynek értelmében a február 22-én kiírásra került Megbízási szerződés a központi orvosi ügyelet ellátásra c. közbeszerzési eljárás nyertesének az International Ambulance Service Kft ét ( 1145 Budapest, Thököly út 165. ) nyilvánítja. Felkérik a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 13

14 8.) napirend: Országgyűlési választás eredményének ismertetése Tóthné Szombati Erika megbízott jegyző ismerteti az Országgyűlési választás helyi eredményét. (A jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 9.) napirend: Egyebek a) Mozágássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének támogatás iránti kérelme Szóbeli előterjesztés alapján Lajtai Sándorné polgármester ismerteti a Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének működési támogatás iránti kérelmét. E célra az előző évekhez hasonlóan Ft támogatást kértek.. A napirendi ponthoz hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2010. (IV.21.) sz. önk. határozata Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete (2700 Cegléd, Pesti út 23., adószám: , számlaszám: OTP ) számára Ft támogatást nyújt. Felhívja támogatott figyelmét, hogy a támogatás összegével legkésőbb szeptember 30. napjáig hitelesített számlamásolat benyújtásával el kell számolnia. Megbízza a polgármestert, hogy a megítélt támogatás átutalással történő kifizetéséről gondoskodjon. Határidő: május 31. Felelős: a polgármester 14

15 b) Kmegy Dániel sportolói tevékenységének támogatása és Balogné Oláh Johanna, a Kulturális, Ifj. és Sportbiz. elnöke Lajtai Sándorné polgármester ismerteti a Kulturális- ifjúsági és sport bizottság javaslatát, mely szerint Kmegy Dániel sportteljesítményének elismerésére, támogatására Ft-ot javasolnak. /A jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) Tölgyes Lajos képviselő javasolja a támogatást. Balogné Oláh Johanna javasolja kikötni, hogy a támogatás megítélése esetén a testület határozza meg, hogy nevezett ruházatán szerepeljen Tápiószőlős neve és címere. A napirendi ponthoz más hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2010. (IV.21.) sz. önk. határozata Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kmegy Dániel Tápiószőlős, Tearózsa u. 7. szám alatti lakos részére sportolói tevékenységének segítése céljából Ft támogatást nyújt. A Képviselő-testület kiköti, hogy nevezett sportruházatán kerüljön feltüntetésre a Tápiószőlős felirat és Tápiószőlős címere. Felhívja támogatott figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok alapján a támogatás összegével annak teljes felhasználását követő egy hónapon belül, legkésőbb december 31-ig köteles hitelt érdemlően számlával elszámolni. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás összegének kifizetéséről intézkedjen. Határidő: május 31. Felelős: a polgármester 15

16 c) Mihálka Art 2003 Nonprofit Közhasznú Kft. támogatás iránti kérelme Szóbeli előterjesztés alapján Lajtai Sándorné polgármester ismerteti a Mihálka Art Nonprofit Kft. által, a fenntartásában működő Tetz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére kért támogatási kérelmet. (A jegyzőkönyv 13. számú mellékelete.) A napirendi ponthoz hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2010. (IV.21.) sz. önk. határozata Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a MIHÁLKA ART 2003 Nonprofit Közhasznú Kft. (2700 Cegléd, Rákóczi u.11, ügyvezető: Dr. Mihálka György Sándor) által fenntartott Tetz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére Ft támogatást nyújt. A támogatás kizárólag a tápiószőlősi, néptánc tanszakon tanulók térítési díj átvállalására fordítható, az intézmény a támogatás összegével a felhasználást követő egy hónapon belül köteles hitelt érdemlően számlával elszámolni. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás összegének átutalásáról intézkedjen. Határidő: május 31. Felelős: a polgármester A napirendi pontok megtárgyalását követően a képviselők aktuális kérdéseket vetnek fel. Pintér Gyula alpolgármester kérdezi, hogy a főút burkolatjavítása ügyében a közútkezelőnek lett-e levél írva? Lajtai Sándorné polgármester elmondja, hogy szóban be lett jelentve, és ígéretet kapott arra, hogy az esős időt követően fognak kátyúzni. Nyíri Mihály képviselő a park mellett lévő üzlet tulajdonjoga felől érdeklődik, tisztázódott-e már az ügy? Januári kiköltözésről volt szó. Lajtai Sándorné polgármester elmondja, hogy az épület az önkormányzat tulajdona. Mivel eddig nem költözött ki, levélben fogja felszólítani. 16

17 Tölgyes Lajos képviselő az önkormányzat kintlévőségével kapcsolatban érdeklődik, történt-e már az ingatlan kifizetésével kapcsolatos valamilyen előrehaladás? Lajtai Sándorné polgármester elmondja, hogy a hitelfelvétel nem lehetséges a szóban forgó ingatlanra, így még nem fizették meg a tartozásukat. Fizetési felszólítást fognak kapni. Tájékoztatja képviselő-társait, hogy hagyományos módon meg lesz szervezve a Majális. A konyhai dolgozók játszótér építésére jótékonysági bált szerveznek május 15-én. Ezt követően a polgármester megköszöni a kábeltelevízió jelenlétét, majd az ülés zárt ülés formájában folytatódik tovább. K.m.f. L a j t a i Sándorné polgármester T ó t h n é Szombati Erika mb. jegyző A l f ö l d i József jegyzőkönyv-hitelesítő N y í r i Mihály jegyzőkönyv-hitelesítő P e t e Károlyné jegyzőkönyvvezető 17

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat Ügyiratszám: 23-11/2010. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 8-án, 15,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei JEGYZŐKÖNYV Készült: Kislőd és Magyarpolány községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. augusztus 1-jén 17.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről. Iktatószám: 233-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 27-én megtartott üléséről. Határozatok száma: 2 db Ó h í d Óhíd Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 15-én du. 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 15-én du. 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 15-én du. 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselő-testület

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Parád Nagyközség Önkormányzata 3240 Parád, Kossuth Lajos út 9l. Tel: 36/364-118. Fax: 36/364-525. Szám: 1010-2 / 2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Parád Nagyközség 2012. március 21-én megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 6/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 4-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet tárgya 10 /2014./IV.30./Ök.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Szám: 22/2012. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-352, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP. Tárgy: A Kispatak Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatának kiírása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP. Tárgy: A Kispatak Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatának kiírása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP E-szám: 26/2016. Tárgy: A Kispatak Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatának kiírása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné Papp

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 19-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 19-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2011. december 19-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József képvisel

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én

Részletesebben

Száma: - 1./2012. Távolmaradását bejelentette: Brunner Éva képviselő.

Száma: - 1./2012. Távolmaradását bejelentette: Brunner Éva képviselő. JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 29.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2011. március 24-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (A rendelet tervezet külön lapon közölve)

1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (A rendelet tervezet külön lapon közölve) MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK ÉS RENDELET- TERVEZETEK A PÉNZÜGYI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG JAVASLATAI ALAPJÁN A 2011.JANUÁR 21-I ÜLÉSRE (módosítások dőlt félkövér betűtípussal) 1) Az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. szeptember 29-én 16:30 órától 18:30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 29-én 16:30 órától

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. október 1 5. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/40. szám T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2011. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2011. március 3-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. március 3-án, a Körjegyzőség

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 25.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-13/2011/JT. 252-267/2011. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M.28- /2012. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. B a r l a h i d a. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év október hó 5. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. B a r l a h i d a. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év október hó 5. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV B a r l a h i d a Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év október hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 27/2015.(X.05.) 28/2015.(X.05.) 29/2015.(X.05.)

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110-6/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32. Szám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/1/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről Határozatok száma: 1-11. Rendeletek száma: 1-2. SZANK KÖZSÉGI

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testületének 2008. január 21-én megtartott munkaterv szerinti üléséről. Jelen vannak: A Polgármester, a Jegyző, a települési képviselők

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2004.szeptember 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2004.szeptember 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2004.szeptember 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Pádár Sándor alpolgármester, Deák Tibor,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT 1 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben