JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló"

Átírás

1 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének április 27-én (szerdán) órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő, Varga István képviselő Újlőrincfalva Önkormányzata részéről Zsebe Zsolt polgármester, Albertné Forgó Katalin képviselő, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő Meghívott vendégek: Cseh Gábor könyvvizsgáló, Nagy Tibor munkavédelmi tanácsadó, Kiss Ágnes Gyermekjóléti Szolgálat részéről, Toldiné Diószegi Éva Igazgató, Szabó Károlyné Intézményegység-vezető, Varga Józsefné CKÖ elnöke, Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Újlőrincfalva Önkormányzat, és Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületét. Megállapítja, hogy Újlőrincfalva Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 4 fő van jelen, Poroszló Község Önkormányzata részéről a törvényesen megválasztott 7 fős képviselőtestületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Újlőirncfalva Önkormányzata részéről Albertné Forgó Katalin alpolgármester asszonyt, Poroszló Község Önkormányzata részéről Kiss Katalin és Varga István képviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítők személyét Újlőrincfalva Község Önkormányzata részéről 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Poroszló Község Önkormányzata részéről 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a képviselő-testület tagjai. A polgármester úr javasolja a meghívóban közölt napirendi pontokat elfogadásra az alábbi módosítássall: Az Önkormányzatnál az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéséről készült tájékoztató.

2 75 A meghívóban közölt napirendi pontokat az elhangzott módosítással Újlőrincfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadja. Napirendi pontok: 1.Körözvény megerősítése. 2. Jelentés az önkormányzat és intézményei munkavédelmi helyzetéről. 3. Az önkormányzat évi 2. sz. költségvetési rendeletének módosítása (rendelet). 4. Az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadása (rendelet). 5. Az önkormányzat évi pénzmaradványának megállapítása és felhasználása. 6. A közterületek rendjéről szóló 10/2004. (IV.2.) szá mú önkormányzati rendeletének módosítása (rendelet). 7. Változási tilalo m elrendelése (rendelet). 8. Poroszló Község Önkormányzat évi Közbeszerzési tervének jóváhagyása. 9. Beszá moló a évi Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről és a gyá mhatósági eljárásról. 10. Egyebek: a.) ÖNHIKI pályázat benyújtása. b.) Önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata. c.) Értékesíthető ingatlanok. d.) Füzesabonyi Kistérség évi Belső ellenőrzési tervének elfogadása. e.)tiszafüredi hulladéklerakó üzemanyagtöltő állo másának kapacitás bővítése f.) Tisza-tavi Kódex elfogadása e.)az Önkormányzatnál az Álla mi Számvevőszék által végzett ellenőrzésről tájékoztató. g.) Az Önkormányzatnál az Álla mi Szá mvevőszék által végzett ellenőrzésről szóló tájékoztató 11. Önkormányzati Hatósági Ügyek (zárt ülés)

3 76 Napirendi pontok tárgyalása: 1.Körözvény megerősítése. Az elmúlt képviselő-testületi ülés óta volt egy körözvényünk, amely a Tisza-tavi Ökocentrumhoz ÉMÁSZ által elkészített Hálózat csatlakozási előkészítő szerződés aláírásáról szól, bruttó Ft. értékben. A ráfordítás a projektben elszámolható. A Körözvényben lévő határozattal minden képviselő egyetértett és ezt aláírásával igazolta. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazással erősítsék meg a április 14-én kiküldött Körözvényben lévő határozatot. Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 28/2011. (IV.27.) sz. önkormányzat határozata: Poroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ÉMÁSZ által elkészített Hálózat csatlakozási előkészítő szerződés aláírására bruttó Ft értékben. A csatlakozási előkészítő szerződés aláírására egyrészt azért van lehetőség, mert a Kbt. VI. fejezetének alkalmazásában az összeghatár nem éri el az építési beruházás összeghatárát, másrészt, hogy a település villamos energia ellátása az ELMŰ-ÉMÁSZ szolgáltató illetékességi területéhez tartozik, és a szolgáltató tulajdonában és a fenntartásában van a hálózati vezetékrendszer. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselő-testület a mai ülésén következő napirendi pontként a munkavédelmi beszámolót tárgyalná, melyhez vendégünk Nagy Tibor munkavédelmi tanácsadó, ezt követően kerülne megtárgyalásra a költségvetési rendelet módosítása, majd a zárszámadási rendelet tárgyalása, amelyhez meghívott Cseh Gábor könyvvizsgáló úr. 2. Jelentés az önkormányzat és intézményei munkavédelmi helyzetéről. A napirendi pont tárgyalása írásos beszámoló alapján történik. Bornemisza János polgármester: Nagy Tibor munkavédelmi tanácsadó elkészítette az önkormányzat és intézményei munkavédelmi helyzetéről szóló beszámoló jelentését. Nagy Tibor munkavédelmi tanácsadó: A jelentésében felhívja az önkormányzat figyelmét a a Napsugár Óvodában és az Idősek Otthonában pótolandó hiányosságokra. - Napsugár óvoda: mászóka állapotának javítása, mászókán lévő kötelek cseréje, postaláda cseréje, mérleghinta ülőkéjének javítása, udvari közlekedési járda javítása, - Idősek Otthona: mosó helyiségben megfelelő villamossági csatlakozás kiépítése, udvari közlekedési járda felületének javítása szükséges.

4 77 Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait az önkormányzat és intézményeinél elvégezendő különböző mérések: érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági, és villámvédelmi szükségességéről, illetve az ehhez kapcsolódó határidőkről. Felhívja az önkormányzat figyelmét arra, hogy az általános iskola felújításánál a kivitelezést végzőnek a teljes épületre vonatkozó érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági és villámvédelmi mérési jegyzőkönyvet kell átadnia. Ha ez nem történik meg, abban az esetben az önkormányzat kötelességét fogja képezni a fenti mérések elvégeztetése. Az önkormányzati hivatal és valamennyi fenntartásában lévő intézményeiben a munkavégzés ideje alatt jelen kell lennie egy olyan személynek akit elsősegélynyújtásra kiképeztek, valamint rendelkezésre kell állnia a megjelölt elsősegélynyújtó helyen a létszámnak megfelelő elsősegélynyújtó felszerelésnek is. Az elsősegélynyújtó helyekhez vezető útvonalakat meg kell jelölni az intézményekben. Az önkormányzatnál meghatározásra kerültek munkakörönként az egyéni védőeszközök, melynek nyilvántartását Huszár András vezeti. A közcélú dolgozóknak is szükséges az egyéni védőeszközök biztosítása a tevékenységüknek megfelelően. Munkavédelmi baleset egy történt az elmúlt évben az önkormányzatnál. A szükséges munkavédelmi oktatások megtörténtek az önkormányzat a tavalyi évben. Bornemisza János polgármester: A munkavédelmi beszámolóban lévő hiányosságok felszámolása folyamatban van. Huszár András készítsen egy felmérést, hogy milyen költség vonzatokkal jár az önkormányzat és intézményeinél elvégezendő mérések. Az Idősek Otthonában a mosóhelyiségben a villamos energia vételezéséhez megfelelő berendezés kiépítéséről az intézményvezetőnek kell intézkednie, ez már nem az önkormányzat hatásköre. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az önkormányzat és intézményei munkavédelmi helyzetéről szóló beszámoló jelentést. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 34/2011.(IV. 27.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Nagy Tibor munkavédelmi tanácsadó által készített beszámoló jelentését az önkormányzat és intézményei 2010.évi munkavédelmi helyzetéről. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó Lászlóné t a munkavédelmi beszámolóban lévő hiányosságok felszámolásának az érdekében a megfelelő intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester,

5 78 3. Az önkormányzat évi 2. sz. költségvetési rendeletének módosítása (rendelet). Bornemisza János polgármester: Az elmúlt évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést elkészítette Kaloné Csiki Mónika gazdasági vezető. A Pénzügyi Bizottság ülése nem volt határozatképes, ezért ez az ülés elmaradt. A költségvetési rendelet, és a zárszámadási rendelet módosításával kapcsolatban is egyeztetett a Pénzügyi Bizottság elnökével és a bizottság tagjaival, akik egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal. Kaloné Csiki Mónika gazd. vez.: Az önkormányzat évi költségvetési rendeletbe az év közben kapott pótelőirányzatok kerültek beépítésre, ezért szükséges a rendelet módosítása. Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületeknek elfogadásra az önkormányzat 2/2010. (II.26.)sz. önkormányzati rendeletének módosítását. Újlőrincfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 8/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról Poroszló Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a alapján, figyelembe véve az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltakat, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.26). önkormányzati rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A képviselőtestület, az önkormányzat,- beleértve költségvetési szerveit is évi költségvetésének - bevételi főösszegét eft-ról eft-ra - kiadási főösszegét eft-ról, eft-ra hiányát eft-ról eft-ra módosítja. (2) A módosított bevételi és kiadási összegeket kiemelt jogcímenként a rendelet 1.számú melléklete tartalmazza. 2. Az eredeti költségvetési rendelet 5. -ában megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a címek előterjesztései tartalmazzák. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak kiemelt tételeit a következők szerint határozza meg:

6 79 Megnevezés eft-ban -Személyi juttatások: Munkált.terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadások Szociális kiadások Záró rendelkezések (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a t a rendeletben foglalt előirányzatváltozások költségvetésen való átvezetésére. Az eredeti költségvetési rendelet további rendelkezései nem változnak. (2) E rendelet a kihirdetését követő nap lép életbe, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Poroszló, április 27. Bornemisza János sk. polgármester Szabó Lászlóné sk. A rendelet mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 4. Az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadása (rendelet). Bornemisza János polgármester: Az önkormányzat évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát elkészítette Cseh Gábor könyvvizsgáló úr, és könyvvizsgáló záradékkal látta el a független könyvvizsgálói jelentését, és csatolt hozzá egy kiegészítést. Cseh Gábor könyvvizsgáló: A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtotta végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalta az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozóan néhány pontosításra volt szükség a könyvelésben. Elvégezte Poroszló Község Önkormányzat mellékelt évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből melyben az eszközök és források egyező főösszege e Ft, a tartalékok összege eFt -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, eredménykimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből melyben a év teljesített költségvetési bevételi összege eFt, a teljesített kiadások összege eFt áll.

7 80 Meggyőződése, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. Az alábbi záradékot adta meg a könyvvizsgálat során: Záradék: A könyvvizsgálat során a Poroszló Község Önkormányzat évi egyszerűsített összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített összevont éves beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítéséről, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. A könyvvizsgáló úr ismerteti az éves beszámoló elkészítésének és valódiságának minősítését. A mérleg felülvizsgálatának megállapításai Immateriális javak: Az immateriális javak besorolása a vonatkozó kormányrendelet szerint történt, az értékcsökkenés elszámolására a kormányrendelet (lehetőségei) szerint került sor, az auditálási eltérést nem állapítottunk meg. Tárgyi eszközök: A tárgyi eszközöket a vonatkozó rendelet szerint sorolták be, az értékcsökkenést a rendeletben meghatározott kulcsokkal, a bruttó érték alapján időarányosan számolták el a kormányrendeletben meghatározott kulcsok szerint. Néhány pontosítást mond el, amelyeknek átvezetése szükséges volt a mérlegsorokon. Befektetett pénzügyi eszközök: A befektetett pénzügyi eszközök állománya a befektetett eszközöket teljes körűen tartalmazza. Az Önkormányzat a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft-ben 170e Ft, a Heves megyei Vízmű Zrt-ben 4490e Ft részesedéssel rendelkezik. A könyvekben a részesedések értéke 4200e Ft volt. A könyvvizsgálat során a befektetett eszközök értékét ezért 460e Ft-tal kellett növelni a tőkeváltozással szemben. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök Az átadott eszközöket átvezették a tárgyi eszközök közül az összes üzemeltetésre átadott eszközök közé. Követelések: A követelésekről vezetett analitikus nyilvántartás tartalmazza a nyilvántartásba vett, tartozással rendelkezőket, az állomány változását a tőkeváltozás szemben nyilvántartásba vették. A mérleg fordulónaphoz közeli ki és befizetésekből nem állapítottunk meg ki nem mutatott követelést. A mérleg fordulónappal a követelése értékelését elvégezték, a szükséges értékvesztések elszámolása megtörtént. Pénzeszközök A költségvetési bankszámlák mérlegben lévő egyenlege megegyezik az év végi, utolsó számlakivonat egyenlegével a pénztárak mérlegben kimutatott értéke egyezett a pénztárjelentés év végi, ellenőrzött, felülvizsgált összegével Egyéb aktív pénzügyi elszámolások A mérlegben a jogcímeknek megfelelő kiadások szerepelnek az aktív pénzügyi elszámolások között, a kiadásokat valósan bemutató analitikus nyilvántartásokat vezetnek az egyéb aktív pénzügyi eszközökről.

8 81 A vizsgálat során a függő kiadások között jelentkező negatív tételeket a függő bevételek közé kellett átsorolni 1.850e Ft összegben. A be nem azonosított kiadások folyó kiadásként történő rendezése szükséges 355e Ft összegben. Induló tőke: Az Önkormányzat induló tőkéje nem változott. Tőke változások: A könyvvizsgálat során a mérlegben kimutatott e Ft értéke az alábbi tételekkel módosult: - Befektetések értékének változása 460e Ft - Nem került egyéb kötelezettségként kimutatásra a beruházási szállító számlája után felszámítandó fordított áfa, melynek összege e Ft - A kötvény év végi értékelése következtében a hosszú lejáratú kötelezettség állomány változása e Ft. A kötvény E Ft-tal került kibocsátásra és az árfolyamváltozásból eredően EFt-ban kellene nyilvántartani a könyvekben. Bornemisza János polgármester: A EFt az árfolyamváltozás következménye, ez nem plusz pénzt jelent az önkormányzat számláján? Cseh Gábor könnyvizsgáló: A EFt az árfolyam változás következménye, és ezen összeg átvezetése szükséges a mérlegsoron. Költségvetési tartalékok: A könyvvizsgálat során a költségvetési tartalékok értéke az alábbi tételekkel módosult: -Az Önkormányzat a Market Zrt által átutalt e Ft ajánlati biztosítékot bevételként könyvelte le. A 249/2000 (XII.24) kormányrendelet 26. (10) bekezdése kimondja A költségvetési átfutó bevétel olyan bevétel, amely az államháztartás szervezete alap-, illetve vállalkozási tevékenységének ellátásához közvetve kapcsolódik, átmeneti vagy lebonyolítás jellegű. Az ajánlati biztosíték ilyen jellegű bevétel, ezért azt a passzívák között kellett volna szerepeltetni. - Deviza betét értékelésénél árfolyamveszteségként e Ft helytelenül került lekönyvelésre - A beazonosítatlan aktív tételek kiadáskénti elszámolása 355 e Ft-tal érinti ezen mérlegsort. - Hosszú lejáratú kötelezettségek: A hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegben lévő összege analitikával alátámasztott. A devizás kötvénykibocsátásból származó hosszú lejáratú kötelezettséget évvégén nem értékelték át. Az értékelés árfolyam vesztesége e Ft, mely mérleg fordulónapi többletkötelezettséget jelent az Önkormányzat részére. - Rövid lejáratú kötelezettségek: A rövid lejáratú kötelezettségek minden ide tartozó kötelezettséget tartalmaznak. A hosszúlejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részei átvezetésre kerültek. Mérlegértéke a fordított áfa összegével e Ft-tal módosult a vizsgálat során. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások: A passzív pénzügyi elszámolások mérlegértéke az aktívákból való átsorolással az ajánlati biztosíték és az árfolyamveszteség helytelen elszámolásából adódóan a mérlegértéke e Ft-tal csökkent. A fentiekben említett korrekciók figyelembevételével a mérlegbeszámoló valós adatokat tartalmaz. Az éves nyitás után a rendező tételeket a könyvekben rögzíteni kell. - Pénzforgalom: Az Önkormányzat pénzforgalmi bevétele a változásokat figyelembe véve e Ft, kiadási főösszege e Ft, bevételi többlete e Ft.

9 82 Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének értékelése Az Önkormányzatnál a befektetett eszközök nagyság rendje e Ft, a bázishoz viszonyítva 100,82 %. A forgó eszközök állománya 92,3 %-kal növekedett az előző évhez viszonyítva, melyet teljes mértékben pénzeszközváltozás idézett elő. A hosszú lejáratú kötelezettség állomány változását a deviza alapú kötvény kötelezettség idézte elő. A rövid lejáratú kötelezettség állomány az előző évhez viszonyítva több mint 106 millió Ft-os növekedését döntően a folyó évi beruházáshoz kapcsolódó kifizetetlen szállítói számlák idézték elő. Az Önkormányzat likviditási helyzetének megőrzése érdekében továbbra is a költségtakarékos gazdálkodásra kell törekedni. Megítélése szerint az Önkormányzat vagyongazdálkodását át kellene tekinteni. Az alaptevékenység ellátásához nem szükséges, jól értékesíthető vagyontárgyak értékesítéséről lehetne dönteni a saját bevétel növelése, ezáltal a pénzügyi helyzet javítása érdekében. Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületeknek elfogadásra a könyvvizsgáló jelentés figyelembe vételével az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletét. Újlőrincfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 9/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Poroszló Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a alapján, figyelembe véve az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. sz. rendeletben foglaltakat, a évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal - Körjegyzőség Részben önállóan gazdálkodó szervei: - Vass Lajos Általános Iskola és Napsugár Óvoda - Poroszló-Újlőrincfalva-Sarud Önkormányzatok Egyesített Szociális Intézménye A felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

10 83 3. Az önkormányzat és gazdálkodó szervei évi költségvetésének teljesítése A képviselőtestület, az önkormányzat, beleértve költségvetési szerveit is pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli évi költségvetése teljesítésének a., bevételi főösszegét E Ft-ban, b., kiadási főösszegét E Ft-ban c., bevételi többletét E Ft-ban hagyja jóvá 10. melléklet szerint. Az önkormányzat és önállóan gazdálkodó intézményei összevont egyszerűsített évi mérlegét Eszköz és Forrás oldalon egyaránt E Ft főösszeggel jóváhagyja a 11. sz. melléklet alapján. I. Költségvetési bevételek 4. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek címek és forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet, és részletesen a 2.-8.sz. mellékletek tartalmazzák. 5.. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként külön-külön címenként a 1.sz.melléklet és részletesen a 2.-8.sz. mellékletek tartalmazzák. II: Költségvetési kiadások 6. Az önkormányzat működési, fenntartási, kiadási előirányzatainak kiemelt tételeit a következők szerint határozza meg a 1. sz. melléklet alapján: Megnevezés E Ft - Működési kiadások : ebből: - személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás szociális kiadás egyéb működési kiadás Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: Felhalmozási és felújítási kiadásokból a beruházások : a felújítások : egyéb felhalmozási kiad E Ft E Ft E Ft Eft. Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait tételesen a 3/6. sz. melléklet tartalmazza.

11 84 III. A költségvetési létszámkeret 8. A képviselőtestület az önkormányzat évi átlagos statisztikai létszámát 172 főben állapítja meg., ebből: - ség 14 fő - általános iskola 31 fő - községi óvoda 15 fő - idősek otthona 20 fő - polgármesteri hivatal 92 fő. IV. A pénzmaradvány 9. Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált tárgyévi módosított pénzmaradványát a mellékelt egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás alapján (12 sz. melléklet) E Ft-ban hagyja jóvá. V. Eredmény kimutatás 10. Az önkormányzat évben és az azt megelőző évben vállalkozási tevékenységet nem végzett. Záró rendelkezések 11. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép életbe. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendeletével az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.26), valamint módosításait a 6/2010. (V.28), 8/2010. (VIII.27), 8/2011. (IV.28) önkormányzati rendeleteit hatályon kívül helyezi. Poroszló, április 27. Bornemisza János s. k. Szabó Lászlóné s. k. polgármester 5. Az önkormányzat évi módosított pénzmaradványának megállapítása és felhasználása. A napirendi pont tárgyalása a 13. sz. melléklet alapján történik. Bornemisza János polgármester: Javasolja Újlőrincfalva és Poroszló Község Önkormányzat képviselőt-testületeinek elfogadásra Poroszló Község Önkormányzat évi tárgyévi módosított pénzmaradvány összegének elfogadását.

12 85 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, Újlőrincfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: Poroszló Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes 35/2011. (IV. 27.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testülete előterjesztés alapján megtárgyalta és elfogadja Poroszló Község Önkormányzat évi módosított pénzmaradványát az alábbi felosztás szerint: A évi módosított pénzmaradvány felosztása EFT-ban: évi módosított pénzmaradvány Ebből feladattal terhelt - Ökocentrum beruházás és iskola felújítás Feladattal terhelt összesen: Szabad pénzmaradvány 0 Határidő: azonnal Felelős: polgármester, A polgármester úr megköszöni Újlőrincfalva Önkormányzat Képviselő-testületének az ülésen történő közreműködését az együttes, nyílt képviselő testületi ülést 15.óra 40 perckor bezárja. K.m.f. Zsebe Zsolt Újlőrincfalva Község polgármestere Bornemisza János Poroszló Község polgármestere Szabó Lászlóné Jegyzőkönyv hitelesítők: Albertné Forgó Katalin Újlőrincfalva Község alpolgármestere Kiss Katalin poroszlói képviselő Varga István poroszlói képviselő

13 86 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt ülésének folytatása: 6. A közterületek rendjéről szóló 10/2004. (IV.2.) számú önkormányzati rendeletének módosítása (rendelet). Bornemisza János polgármester: Két kérelem érkezett az önkormányzathoz, melyben mozgóárusítással foglalkozó vállalkozók kérték a közterület használati díj mérséklését, illetve a közterület használati díj elengedését. Huszár András építésügyi előadó: A közterület használati díjakról szóló önkormányzati rendeletünk módosításával jelentős mértékben megemeltük a mozgóárusok által fizetendő közterület használati díjak mértékét, az egyik érintett személy esetében az éves díj mértéke Ft.- volt, amelynek mértéke a rendelet módosítás után Ft körüli összeg lett. Az érintett vállalkozó nem jön minden nap a településre, a nyári időszakban csak heti egy alkalommal, télen pedig kéthetente egy alkalommal. Az ő esetében érthető a kérelme a közterület használati díj mértékének a módosítására, és e vállalkozó minden évben rendszeresen befizette a közterület használati díjat. A Family Frost esetében közterület használati díj mértékére vonatkozóan évi Ft-os nagyságrendet javasolja megállapítani. Varga István képviselő: Támogatja és elfogadhatónak tartja a fenti kérelmező esetében a Ft-os közterület használati díj megállapítását. Bornemisza János polgármester: A két mozgóárusítást végző közül az egyik érintett fél kérelmét támogatja a közterület használati díj mérséklésére vonatkozóan, hiszen ők eddig is rendszeresen fizették a közterület használati díjat. A Family Frost KFT részére a közterület használati díj mértékét FT/hó +ÁFA összegben javasolja elfogadni. Huszár András építésügyi előadó: A Jura Pék KFT. a közterület használati díj ideiglenes elengedését kérte kérelmében, különböző okokra hivatkozva. Ők viszont a tavalyi évben sem fizették ki a közterület használati díjat, és a ki nem fizetett díj összegére vonatkozóan részletfizetési kedvezményt kérnek. A közterület használati díj mértékére vonatkozó javaslat Ft/ hó + ÁFA összeg. A közterület használati díjtételek megállapításáról szóló rendelet jövőbeni alkalmazása érdekében általánosságban kell a közterület használati díjat megállapítani a mozgóárusításra vonatkozóan, nem lehet külön személyre szabottan meghatározni a díjtételek mértékét. Józsa Gábor alpolgármester: A közterület használati díjról szóló rendelet módosításánál a helyi vállalkozók érdekeit is figyelembe vettük, hiszen ők helyben fizetik az iparűzési adót, a súlyadót gépjárművek után, ezzel szemben a mozgóárusítást végző személyek nem Poroszló településen fizetik a vállalkozásuk fenntartásával kapcsolatos (iparűzési adó, súlyadó stb.) adónemeket. Ők a közterület használati díjat fizetnék az önkormányzat részére. Bornemisza János polgármester: A Jura Pék KFT. kérelmét nem támogatja, a közterület használati díj ideiglenes elengedésére vonatkozóan. A versenytársakat figyelembe véve a közterület használati díj megállapítását a napi mozgóárusítás végzése esetén 1000 Ft/nap +

14 87 ÁFA összegben, azaz Ft/hó + ÁFA összegben javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. A Jura Pék Kft. részére egy válaszlevelet kell megfogalmazni, hogy a Képviselő-testület nem támogatja a közterület használati díj fizetésével kapcsolatban benyújtott kérelmüket. A Képviselő-testület nem a poroszlói lakosok ellen hozta meg a döntését a rendelet megalkotásakor, ugyanis a testület számára minden állampolgár egyformán fontos, és mindenki érdekeire tekintettel kell lennünk. A poroszlói lakosok, poroszlói vállalkozók azok a személyek, akik az önkormányzat részére befizetett adónemekkel hozzájárulnak és támogatják a poroszlói intézmények fenntartását, működését ( iskola, óvoda). Ezzel szemben Önök nem alanyai sem a gépjármű adónak, sem az iparűzési adónak Poroszló településen, így e téren nem támogatják a poroszlói intézményeket. A helyi vállalkozók is nehezen tudják befizetni az adónemeket, de az ő érdekeinek figyelembe vételével a közterület használati díj elengedéséről szóló kérelmüket nem tudja a képviselő-testület támogatni. A képviselő-testület nem ad haladékot az eddig meg nem fizetett közterület használati díj befizetésére vonatkozóan, az elmaradt közterület használati díj befizetéséről haladéktalanul gondoskodjanak. Amennyiben nem fizeti meg KFT. az elmaradt közterület használati díjat, az adók módjára történő behajtását fogja kezdeményezni az önkormányzat. Huszár András építésügyi előadó: A rendeletben lévő közterület használati díjak meghatározását az alábbi pontosításokkal javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére. Amennyiben a mozgóárusítás gyakorisága maximum heti egy alkalom, akkor a közterület használati díj mértéke Ft +ÁFA/hó, a mozgóárusítás gyakorisága heti egy alkalomnál több, akkor a közterület használati díj mértéke Ft +ÁFA/hó nagyságrendben kerüljön megállapításra. Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a 10/2004. (IV. 2.) sz. önkormányzati rendelet módosítását melyben a mozgóárusításra vonatkozó díjtételek az alábbiak: Amennyiben a mozgóárusítás gyakorisága heti egy alkalom, akkor a közterület használati díj mértéke Ft +ÁFA/hó, a mozgóárusítás gyakorisága heti egy alkalomnál több, akkor a közterület használati díj mértéke Ft +ÁFA/hó nagyságrendben kerüljön megállapításra. Poroszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 10/2011.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről szóló 10/2004. sz. önkormányzati rendeletének módosítására Poroszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közterületek rendjéről szóló 10/2004. (IV.2) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete 12. pontjában meghatározott díjtételét az alábbiak szerint módosítja: 1..

15 88 (1) A 10/2004. (IV.2) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 12. Idényjellegű árusítás - alkalmi árusítás - mozgó árusítás - ellátatlan területen (Kétútköz) végzett mozgóárusítás - javító és szolgáltató tevékenység Max. heti egy alakalom esetén: Heti egy alkalomnál több esetén: 40 Ft/m2/nap Ft/hó Ft/hó 0.-Ft/hó 180 Ft/m2/nap (2) A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 2.. (1) A 10/2004 (IV.2) önkormányzati rendelet korábbi - 1. sz. melléklete 12. pontjában meghatározott díjtételek - hatályukat vesztik. (2) rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a kihirdetését követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a gondoskodik. Poroszló, április 27. Bornemisza János s.k. polgármester Szabó Lászlóné s.k. 7. Változási tilalom elrendelése (rendelet). Bornemisza János polgármester: A napirendi pont tárgyalása előtt bejelenti a képviselőtestület részére, hogy az NFÜ elfogadta az önkormányzat azon kérelmét, hogy a Tisza-tavi Ökocentrum projektet egyedüli kedvezményezettként kívánja megvalósítani, a két konzorciumi partner önerejét is az önkormányzat biztosítja a beruházáshoz. A Tisza-tavi Ökocentrum környezetében lévő ingatlanok esetében változtatási tilalmat rendelne el az Önkormányzat az előterjesztésben lévő 131, 132 és a 133/95 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan. Ez azért vált szükségessé, mert az érintett területeken bármilyen változás, építés döntően befolyásolhatná a Tisza-tavi Ökocentrumot, mint építészeti attrakciót.

16 89 A Kossuth utcai ingatlanok nincsenek benne az előterjesztésben a változási tilalom elrendeléséről szóló ingatlanok között? Huszár András építésügyi előadó: A Fávor Panzió és az ökocentumi bekötő út közötti 131 és 132 hrsz-ú, és a 133/95 helyrajzi számú ingatlan szerepel a rendelet tervezetben a változtatási tilalom elrendelésére. A változási tilalom azonnali elrendelésére a jogszabály lehetőséget ad. A változási tilalom a jelenleg érvényben lévő Rendezési Terv módosításáig szól, addig nem lehetséges semmiféle változtatás az érintett területeken. Bornemisza János polgármester: Javasolja, hogy bővítsék ki a változtatási tilalom elrendelését a Tisza-tavi Ökocentrum összes környezetében lévő ingatlanra. A Cserő melletti beépítetlen területekre és a Kossuth úton lévő ingatlanokra is. Ezzel kapcsolatos helyrajzi számok kerüljenek beépítésre a rendeletbe. A változtatási tilalom elrendelésével nem gátat szeretne szabni az önkormányzat a telkeken lévő építéseknek, hanem irányítani tudja, azáltal, hogy a telkeken nem lehet semmiféle változtatást megtenni a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül. Huszár András egészítse ki az ülésen elhangzott ingatlanokra vonatkozó helyrajzi számokkal a rendeletet és írni kell egy levelet a Fávor Panzió tulajdonosának, hogy tegye rendbe a területet. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az ülésen elhangzott kiegészítéssel a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletet. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István képviselő nem volt jelen a szavazáskor) az alábbi rendeletet alkotja meg: 11/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 18/2004. (IX.3.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Településrendezési, Településszerkezeti és Szabályozási Terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat módosítására a Tisza-Tavi Ökocentrum beruházásával határos ingatlanokra vonatkozó változási tilalom elrendeléséről. Poroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., valamint az épített környezete alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. felhatalmazása alapján a 18/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Településrendezési, Településszerkezeti és Szabályozási Terv, valamint a Helyi Építési Szabályzatát kiegészíti és annak végleges módosításáig változási tilalmat rendel el a Poroszló belterületi , 130/2, 131, 132 valamint 133/67 133/80 és 133/95 helyrajzi számú ingatlanok esetében. 1. A változtatási tilalom alá eső területen telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más értéknövelő változtatást az életveszély elhárításán kívül végrehajtani nem szabad. 2..

17 90 (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti. ki (2) A rendelet kihirdetéséről a gondoskodik. Poroszló, 2011.április 27. Bornemisza János sk. polgármester Szabó Lászlóné 8. Poroszló Község Önkormányzat évi Közbeszerzési tervének jóváhagyása. Bornemisza János polgármester: Szabó Lászlóné asszony elkészítette Poroszló Község Önkormányzatának évi közbeszerzési tervét, amely a december 31-ig megvalósuló beruházásokat, beszerzéseket tartalmazza. A Közbeszerzési tervet lehet módosítani, ami befolyásolhatja még a Tisza-tavi Ökocentrum beruzáshoz kapcsolódó marketing és eszközbeszerzéshez tartozó közbeszerzési eljárás lefolytatása. Javasolja elfogadásra előterjesztés alapján Poroszló Község Önkormányzat évre vonatkozó Közbeszerzési tervét. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István képviselő nincs jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 36/2011.(IV. 27.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztés alapján megtárgyalta és elfogadja Poroszló Község Önkormányzat évi Közbeszerzési tervét, amely a december 31-ig megvalósuló beruházásokat, beszerzéseket tartalmazza. Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, Szabó Lászlóné : A Közbeszerzési terv Poroszló Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának melléklete, amely a Kbt. 5.. (3) bek. foglaltaknak megfelelően módosítható. A Közbeszerzési Terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 9. Beszámoló a évi Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről és a gyámhatósági eljárásról. Bornemisza János polgármester: Poroszló Község Gyermekvédelmi helyzetéről és a gyermekjóléti feladatok ellátásáról évi beszámoló terjedelmes anyag és mindent tartalmaz. Nem igazán lehet hozzáfűzni kiegészítést. Nem egyszerű a családgondozó feladatának ellátása, hiszen többnyire problémás családokkal, és gyerekekkel foglalkozik.

18 91 Poroszló és Sarud település szimbiózist hozott létre az általános iskolai oktatásra vonatkozóan, hogyan látja családgondozóként a Társulás létrejötte fog-e problémákat okozni? Kiss Ágnes Gyermekjóléti Szolgálat-családgondozó: Már több, mint 10 éve végzi a családgondozó tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását december 1-től Poroszló település társulás formájában biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátását. Azóta a Füzesabonyi Kistérségi Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat egyik főállású családgondozójaként látja el a gyermekjóléti szolgálathoz tartozó feladatokat ben heti 19,5 órában, kedd, csütörtök, és pénteki napokon tartózkodott a településen, a többi napon pedig Újlőrincfalva és Sarud településen látta el a feladatait. Ismeri a Sarudon élő családokat és gyermekeket napi szinten nem fog problémát okozni a sarudi iskola csatlakozása a poroszlói iskolához, közel sem jelent olyan problémát, mint ami most a köztudatban forog. Van ott is egy-két problémás család és gyermek, de problémás gyermekek vannak Poroszló településen is, akarat és hozzáállás kérdése, az esetleg megoldandó problémák kezelése. Az iskolai oktatáshoz kapcsolódóan még meg kell említeni, hogy augusztus 30-tól új intézkedési forma került bevezetésre, mely alapján a jegyzői gyámhatóság dönt az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) felfüggesztéséről, valamint ezen ellátás felhasználására kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról, védelembe nem vett gyermek esetében a védelembe vétel elrendeléséről. Sarudi iskola csatlakozása miatt fölösleges aggodalmaskodni, az a tény ad aggodalomra ad okot inkább, hogy Poroszló lakosságszáma folyamatosan csökken és a gyermekek létszáma is. Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra Poroszló Község évi gyermekvédelmi helyzetéről szóló beszámolót. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István nincs jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 37/2011. (IV.27.) sz. önkormányzati határozata: Az évi XXXI.törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden évben május 31-ig átfogó értékelést készít. Az értékelés kötelező tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. sz. melléklete rögzíti. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztés alapján elfogadja Poroszló Község gyermekvédelmi helyzetéről készült évi beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, A polgármester úr javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a Füzesabonyi Kistérségi Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat részéről Kiss Ágnes családgondozó által készített gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló 2010 évi beszámolót.

19 92 38/2011. (IV.27.) sz. önkormányzati határozata: Az évi XXXI.törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden évben május 31-ig átfogó értékelést készít. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztés alapján elfogadja a Füzesabonyi Kistérségi Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa - Kiss Ágnes családgondozó által készített évi beszámolóját a gyermekjóléti szolgálat feladatok ellátásáról Poroszló településre vonatkozóan. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, 10. Egyebek: a.) ÖNHIKI pályázat benyújtása. Bornemisza János polgármester: Poroszló Község Önkormányzata az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települések támogatásra szeretne pályázatot benyújtani. A pályázatba a Képviselő-testület által tervezett dolgok kerültek beépítésre. Az előterjesztésben lévő határozati javaslatban a támogatási igényt illetően összeg nem szerepel? Kalonóné Csiki Mónika gazd. vez.: A határozati javaslatban összeg nem szerepel. A határozatnak van egy formai alakja és ennek megfelelően lett elkészítve. A beérkezett igénylésekről - a soron kívül beérkezett kérelmek kivételével- a benyújtási ütemekhez igazodóan, de legkésőbb december 10-ig hoznak döntést. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, vagy visszatérítendő támogatás a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter együttes döntése alapján. Bornemisza János polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az előterjesztésben lévő határozati javaslatot, mely szerint Poroszló Község Önkormányzata támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István képviselő nem volt jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 39/2011.(IV.27.) sz. önkormányzati határozata 1. Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete (Közgyűlése) a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban

20 93 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2. Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete (Közgyűlése) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő, vagy a feletti. X II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és évben ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez. III. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása és évben nem haladja meg az Ötv. 88. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. V. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester b.) Önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata. Bornemisza János polgármester: Az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások bérleti díjának felülvizsgálatával kapcsolatban készült egy előterjesztés, amelyben a legalacsonyabb bérleti díj összege Ft/hó, a legmagasabb bérleti díj pedig Ft/hó. Az előterjesztésben ezen díjak 40 %-kal történő emelését javasoljuk, a megemelt összegek még mindig elfogadható nagyságrendűek lesznek, hiszen a legmagasabb bérleti díj megemelése esetén is a fizetendő összeg Ft nagyságrendet jelent. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az előterjesztésben lévő határozati javaslatot, mely szerint az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások bérleti díját 40 %-kal emeli. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István képviselő nem volt jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 40/2011.(IV.28.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzata megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások bérleti díjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a szolgálati lakásokban fizetendő lakbéreket 40%-kal emeli május 01.-ei hatállyal a lakásrendeletben meghatározottaknak megfelelően komfortfokozatok és m2 figyelembe vételével. Felhatalmazza a polgármestert a lakbérszerződések módosításának aláírásával. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester,

21 94 c.) Értékesíthető ingatlanok. Bornemisza János polgármester: A könyvvizsgáló úr említette az önkormányzat vagyoni helyzetével kapcsolatban, hogy felül kellene vizsgálni az önkormányzat vagyongazdálkodását. Az önkormányzat tulajdonában lévő, jól értékesíthető ingatlanokról lehetne dönteni a saját bevétel növelése, ezáltal a pénzügyi helyzet javítása érdekében. Huszár András építésügyi előadó: A listában lévő ingatlanok között szerepelnek olyan ingatlanok is amelyek nem eladhatóak, pl. parkoló. Több olyan ingatlan is van a listában, amelyek mellett megjegyzés található, ezen ingatlanok jó része már nem az önkormányzat tulajdona. Bornemisza János polgármester: Elég sok ingatlan fel van tüntetve, de mégsem teljes a lista, hiszen jó lett volna megjelölni azon ingatlanokat, amelyeket konkrétan javasolnak értékesítésre. Huszár András építésügyi előadó az értékesíthető ingatlanokról készítsen egy konkrét listát, amelyben az adatok pontosításra kerülnek, és melyek lesznek azok az ingatlanok, amelyeket javasolnak a Képviselő-testületnek elfogadásra értékesítés céljából. A rendezési tervvel is legyen összhangban az elkészített lista. Javasolja, hogy a meglévő lista alapján, a mai ülésen ne hozzon döntést a Képviselő-testület az értékesíthető ingatlanokról, azaz napolja el a döntését ez ügyben. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 41/2011.(IV.27.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő értékesíthető ingatlanokról szóló döntés meghozatalát elnapolja. Az önkormányzat tulajdonában lévő értékesíthető ingatlanok adatai kerüljenek pontosításra és egyeztetésre a rendezési tervvel is és így készüljön egy újabb előterjesztés a Képviselőtestület részére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, d.) Füzesabonyi Kistérség évi Belső ellenőrzési tervének elfogadása. Bornemisza János polgármester: A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása megküldte Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére a évi Belső ellenőrzési tervét Poroszló településre vonatkozóan.

22 95 A mai napig nem lehet tudni, hogy ki fogadta el és mi tette indokolttá a belső ellenőrzési tevékenység ellátásának átszervezését, hiszen a normatíva adott-e feladat ellátására és elvileg ennek fejében fogják e feladatot ellátni, csak kevesebb lesz a településen az ellenőrzések száma. Ez látható valójában Poroszló településre vonatkozó évi belső ellenőrzési tervből is. A tervben szerepel a közbeszerzések szabályszerűségének ellenőrzése, amelyekhez az önkormányzat közbeszerzést végző céget kért fel, és az általuk javasolt előterjesztéseket fogadja el a képviselő-testület, az eddig végzett ellenőrzéseknél sem találtak semmiféle szabálytalanságot a közbeszerzésekre vonatkozóan. Az előterjesztés alapján javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek az Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Belső ellenőrzés évre szóló ütemtervét Poroszló településre vonatkozóan. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István képviselő nem volt jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 42/2011.(IV.27.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztés alapján megtárgyalta és elfogadja a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása által megküldött évre szóló Belső Ellenőrzési ütemtervét Poroszló településre vonatkozóan. A évre vonatkozó ütemtervet az 1. sz. melléklet tartalmazza, amely a határozat mellékletét képezi. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, e.)tiszafüredi hulladéklerakó üzemanyagtöltő állomásának kapacitás bővítése Bornemisza János polgármester: A Remondis Tisza Kft. kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Tiszafüred mellett lévő külterületen, a hulladéklerakójánál lévő üzemanyagtöltő állomás kapacitásának bővítéséhez járuljon hozzá az önkormányzat képviselő-testülete, mint társtulajdonos. Józsa Gábor képviselő: Nem az üzemanyagtöltő állomás bővítését kifogásolja, hanem észrevételként megjegyzi, hogy a Remondis Tisza Kft. kér az önkormányzattól dolgokat, amelyeket mi teljesítünk, ezzel szemben a díjszámítással és a költségek alakulásával kapcsolatban az önkormányzat nem kap mérleg kimutatást, és a cég működésére vonatkozó üzleti tervet sem. Bornemisza János polgármester: A díjszámítással kapcsolatban készült évekkel ezelőtt üzleti terv, azt korábbi testületi anyagból ki kell keresni. A díjtételek mértékével nem ért egyet ő sem. A Képviselő-testülettől kért döntés az üzemanyag tároló bővítésére vonatkozóan nem befolyásolja a díjtételek alakulását.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője 58 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 27-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő Kiss Katalin képviselő, Varga István képviselő Szabó Lászlóné

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem 182 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről. 150 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor képviselő, Kiss Katalin képviselő, Dr. Rédecsi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja: 51 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. március 30-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. április 29-én tartott üléséről. 9/2010. (IV.30.) sz. rendelet Rendelet alkotása az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. 102-18/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 232/2011.(XI.28) 233/2011.(XI.28) 234/2011.(XI.28) 235/2011.(XI.28)

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Képviselő-testülete 11/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 26-án (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. január 21-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Jelen vannak: Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tanúsága szerint

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tanúsága szerint Jegyzőkönyv Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 14. napján 17.00 órakor az Önkormányzat tárgyalótermében megtartott soron következő ülésén Jelen vannak: - a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 16-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 22.-én megtartott testületi üléséről. Határozatok: 22-től 27-ig Határozat száma 22/2011.(III.22.)Öh.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. december 18-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT... http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-balanceform.aspx?b=rbghep... 1 / 3 2013.09.12. 11:01 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Kisújszállás Városháza 31-es terem (Gaál Kálmán terem)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Kisújszállás Városháza 31-es terem (Gaál Kálmán terem) 1/14 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságának 2012. július 5-én (csütörtökön), 9.27 órai kezdettel tartott rendkívüli, önálló,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. szeptember 13-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. szeptember 13-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 9/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. szeptember 13-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik, Dr. Gál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. december 9. A kezdés időpontja: 17,00 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Audit Network Hungary Kft. 1036 Budapest, Galagonya u. 5. Könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002158 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal,

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal, JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2010. április 27-én 15 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. határozatképtelenség miatt megismételt éves

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

2010. április 30-án (péntek) 15.30 órára

2010. április 30-án (péntek) 15.30 órára Szeghalom Város Polgármesterétől Szeghalom Szabadság tér 48. T: 371142. 16964/21. MEGHÍVÓ A helyi önkormányzatokról szóló módosított 199. évi LXV. tv. 12. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 7/2003. (IV. 17.) számú. RENDELETE egységes szerkezetben. a közműfejlesztési hozzájárulásokról

Zalalövő Város Önkormányzatának. 7/2003. (IV. 17.) számú. RENDELETE egységes szerkezetben. a közműfejlesztési hozzájárulásokról Zalalövő Város Önkormányzatának 7/2003. (IV. 17.) számú RENDELETE egységes szerkezetben a közműfejlesztési hozzájárulásokról Zalalövő Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL I. BEVEZETŐ RÉSZ Debrecen, 2007. március 14. A Püspökladányi Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

a helyi adókról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

a helyi adókról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 22/2012. (XI. 21.) és a 16/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (EGYSÉGES

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. szeptember 27-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. szeptember 27-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. T á r g y s o r o z a t a 2007. szeptember 27-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 13-16 Határozatai: 117-144 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 415/2008/12.05. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdésének a) és u) pontjai alapján minősített többség

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben