SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/ , Tel.:95/ M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 23-án /csütörtökön/ órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre meghívom. Napirend előtt: A polgármester beszámol a két ülés között történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről. N A P I R E N D: 1. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról. Előadó: Kondora István polgármester 2. Beszámoló a évi belső ellenőrzési tevékenységről. Előadó: Ódorné Molnár Mónika belső ellenőr 3. Beszámoló a Sárvári Csicsergő Óvoda évi munkájáról. Előadó: Stieber Józsefné óvodavezető 4. A Vármelléki Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 5. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról. Előadó: dr. Kapuy Adrienn irodavezető 6. Integrált Településfejlesztési Stratégia jóváhagyása. Előadó: Kondora István polgármester 7. Önkormányzati rendeletalkotás a környezetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról (első olvasat). Előadó: Kampel Oszkár bizottsági elnök 8. Önkormányzati rendeletalkotás a közterület használatáról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester

2 9. Önkormányzati rendeletalkotás az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 10. Az S-Palace Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elbírálása a Sárvár Sylvester János u. 11. számú (180 hrsz-ú) ingatlanon felépülő vendéglátó épület közterületbe benyúló épületrészével kapcsolatban. Előadó: Kampel Oszkár bizottsági elnök 11. A Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatszolgáltatás felelőséről szóló megállapodás jóváhagyása. Előadó: dr. Bankits László irodavezető 12. Sárvár, Nádasdy u. 29. szám (1504/1 hrsz) és a Nádasdy u. 31. szám (1503 hrsz) alatti ingatlanok telekhatár rendezésével kapcsolatos döntések. Előadó: Kondora István polgármester 13. Sárvár 0262-hrsz-ú ingatlan anyaggödörként nyilvántartott részének értékesítése. Előadó: Kondora István polgármester 14. Hozzájárulás a behajthatatlan követelésnek minősülő lakbér és vízdíj tartozások leírásához. (Az előterjesztés részét képező kimutatás a zárt ülés anyagai között található.) Előadó: Kondora István polgármester 15. Egyebek: - Tájékoztató Sárvár Város Önkormányzata pénzügyi helyzetéről (szóbeli előterjesztés). Előadó: Kondora István polgármester Napirend után: Kérdések, bejelentések. Zárt ülésen kerül tárgyalásra: 1. A Sárvári Járásbíróság bírósági ülnökeinek megválasztása. Előadó: Sütő Károly aljegyző Sárvár, április 17. /: Kondora István :/ polgármester

3 Beszámoló a képviselő-testület március 27-ei ülése óta történt jelentősebb eseményekről A sárvári Spirit Hotelt választották a 2014-es év legjobb ötcsillagos konferencia szállodájának Magyarországon, amely ezzel immár másodszorra nyerte el az Aranynap-díjat. Elkészült Sárvár mobilalkalmazása! Ez egy újabb lépés, mérföldkő a Sárvári TDM fejlesztései közül, mely segítséget nyújt a potenciális illetve a már itt lévő vendégek számára, hogy a modern technika eszközeivel minél több információt kaphassanak Sárvárról. Március 30-a és április 3-a között 38. alkalommal rendezte meg Sárváron az Írók Szakszervezete és az Írók Alapítványa, a Sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár Város Önkormányzata a magyar nyelvű Kárpát-medencei diákírók, diákköltők irodalmi pályázatának táborát. Kínai papírsárkányok népesítették be a Posta teret április 1-jén, és táncra is perdültek a viharos szélben. Nagy hagyományai vannak a sárvári Tinódi gimnáziumban a diáknapnak, amelynek nyitányaként Hevér Mihályné igazgatónő átadta az iskola kulcsait a diákoknak. Az idén Ázsia és a Kelet köré szerveződtek a programok. Április 8-án került megrendezésre a Roma Kultúra Világnapja alkalmából szervezett ünnepség a Sárvári Nádasdy- vár aulájában. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - pályázat alapján -, Sárvár Város Önkormányzata részére Fogyasztóbarát Település címet adományozott, melynek ünnepélyes átadására április 9. került sor a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Széchenyi termében. Sárváron ötödik alkalommal, április én országos keresztrejtvény fejtő verseny került megrendezésre több kategóriában, egyéni és csapatversenyben. Április 15-én került sor a Közösségi közlekedés feltételrendszereinek fejlesztése Sárváron és a környező településeken című projekt sajtótájékoztatóval egybekötött zárórendezvényére. A már hagyományosnak nevezhető Tavaszi Nagytakarítást idén április 16-án, csütörtökön Rábasömjénben, április 17-én, pénteken pedig Sárvár hat városrészében szervezi meg az önkormányzat. A gyermeknevelés örömei és buktatói című előadássorozat keretében április 21-én 17 órakor A család lelki egészsége címmel tart előadást Csáky Helga Katalin pszichológus a Nádasdy-vár Házasságkötő termében. Április án kerül megrendezésre a Városi Sportnap a "Mozdulj Sárvár!" egészséges életmódot, sportot népszerűsítő programsorozat keretében. Az április 25-i programok:12/24 órás futóverseny a Nádasdy-vár körül, kosárlabda a Tinódi Gimnázium tornacsarnokában, labdarúgás az SFC sportpályán, birkózás a Nádasdy Iskola tornacsarnokában, asztalitenisz a Barabás Szakközépiskola csarnokában, tenisz a Csónakázó-tónál a szabadidőparkban, úszóverseny a Fürdőn, várparkban tájfutás, tekeverseny a Fülöp Tekézőben, a város körül kerékpártúra, Táncgála a Tánc Világnapja alkalmából a Kossuth téren. 26-án az íjászat és petanque kerül megrendezésre a várparkban.

4 Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a szabadságolási ütemtervnek megfelelően április án szabadságon voltam. Sárvár, április 16. Kondora István sk.

5 1./ Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, évközben a 12/2014.(V.26.) számú, 19/2014.(XII.1.) és 2/2015.(II.16.) számú rendeletekkel módosított évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről és gazdálkodásról az alábbi beszámolót terjesztem elő: évi gazdálkodásunkat e Ft bevétellel, e Ft kiadással e Ft költségvetési maradvánnyal zártuk. 1. Bevételi források és azok teljesítésének részletezése évi összbevételeinket az eredeti előirányzatokhoz képest 30,4 %-kal, e Ft-tal teljesítettük túl, míg a módosított előirányzattól mindössze 0,6 %-kal maradt el a teljesítés. A évi költségvetési bevételeink összetétele az alábbiak szerint alakult: működési célú állami támogatásból származik bevételeink 28,1 %-a, felhalmozási célú támogatásból 14,4 %-a, közhatalmi bevételből 42,7 %-a, működési bevételből 12,6 %-a, felhalmozási bevételből 0,6 %-a, működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközből bevételeink 1,6 %-a. I. Az államtól a feladat finanszírozási rendszer keretében általános működtetésre, köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladatokra, valamint kulturális feladatokra kapott támogatás összege: e Ft-ot. E bevételi kört bővítik az egyéb működési célú támogatások, melyek közül jelentős az OEP finanszírozás, ( e Ft, ) a közfoglalkoztatottak támogatása, a választások lebonyolítására biztosított források. II. A felhalmozási célú támogatások összege e Ft. Ezek közül a legnagyobb összegű, az önkormányzatok gazdálkodását hosszú távon kedvezően befolyásoló bevétel : az önkormányzatok adósságának átvállalásából évre jutó e Ft, mely forrás jóváírását követően megállapíthatjuk, hogy az önkormányzatnak hitelei, kötvényei nincsenek. A Nádasdy Ferenc Múzeum állandó kiállításának létrehozásához nyújtott e Ft pályázati támogatás, a Vármelléki Óvoda felújításának pályázati támogatása e Ft, a közösségi közlekedés fejlesztési projekt támogatása e Ft, az előző évről áthúzódó Kertváros déli része csapadékvíz elvezetése projekt e Ft forrást jelentett. III. Közhatalmi bevételek: Az önkormányzat gazdálkodásában kiemelkedő szerepe van a közhatalmi bevételeknek, melyek összege a tervhez képest lényegesen kedvezőbben (121%) alakult. Az iparűzési adó jelenti az önkormányzat legnagyobb saját bevételét. A megfontolt, óvatos költségvetési tervezést, gazdálkodást szem előtt tartva az előző évivel csaknem azonos összegű bevételt prognosztizáltunk, hiszen nagyságrendje miatt e bevétel kiesése felboríthatja a költségvetésünk egyensúlyát. A városunkban működő cégek, vállalkozások gazdálkodásának köszönhetően 227,9 millió Ft többlet-adóbevételünk keletkezett ezen adónemnél. Az átengedett központi adók a tervezettnek megfelelően alakultak. Az idegenforgalmi adóból származó bevételeink e Ft-tal, 8,8 %-kal haladták meg a tervezett forrást, ami köszönhető a város marketing tevékenységének, a 2012-ben elnyert gyógyhely minősítésnek, melyek továbbra is biztosították városunk iránti érdeklődést.

6 IV. Működési bevételek: Az intézményi működési bevételekből a módosított előirányzatnál 0,8%-kal kevesebb folyt be. Az intézmények térítési díjai, a bérleti- és lakbérbevételek, továbbá az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjak a tervezettnek megfelelően alakultak. A megtakarításaink lekötésével a kamatlábak folyamatos csökkenése miatt a tervezettnél kevesebb, összességében e Ft kamatbevétel járult hozzá a gazdálkodásunkhoz. V. Felhalmozási bevételek: A költségvetésben tervezett ingatlanértékesítéseket, kereslet hiányában csak részben tudtunk realizálni. VI. Működési célú átvett pénzeszközökből származó bevételeink között a kamatmentes szociális és temetési kölcsön törlesztéséből származó bevételek, a Sárvár Távhő Kft. részére nyújtott tagi kölcsön e Ft összegű visszatérülése szerepel. Az intézmények költségvetésében e Ft összegben jelentkezett működési célú átvett pénzeszköz. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a beszámolási időszakban mind az első lakáshoz jutók támogatásra kiadott kölcsönök visszatérülése, mind a lakosságtól szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötés céljából átvett pénzeszközök 99,7 %-ban teljesültek. VIII. Finanszírozási bevételek E bevételek körébe tartoznak az önkormányzat és az intézmények közötti pénzmaradvány átvételek is, ezek azonban tényleges bevételt nem jelentenek. A évi költségvetési gazdálkodás során az áthúzódó beruházások, a tervezett kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása érdekében összességében e Ft költségvetési maradványt használtunk fel, melyből 150 millió Ft az elkülönített költségvetési maradvány, e Ft az előző évi költségvetési maradvány. Az intézmények költségvetési maradvány felhasználása e Ft. A évi gazdálkodáshoz államháztartáson belüli megelőlegezésként e Ft-ban részesültünk, melyet a számviteli szabályok értelmében a finanszírozási bevételek között kell kimutatni. Bevételeink forrásonkénti összetételét az 1. számú mellékletben mutatjuk be. Költségvetési szervenkénti alakulásáról a 2. számú, működési bevételek szerinti bontásban 2/a. számú, felhalmozási bevételek szerinti bontásban 2/b. számú, finanszírozási bevételek szerinti bontásban 2/c. számú, kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti bontásban a 2/d. számú kimutatásokban adunk számot. 2. Kiadások alakulása évi összkiadásaink 8,1%-kal, millió Ft-tal magasabbak az eredeti előirányzatnál. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 82,4%-os. A évi költségvetési kiadásaink összetétele az alábbiak szerint alakult: működési kiadások 58,2 %, felhalmozási kiadások 35,8 % finanszírozási kiadások 6,0 % arányt jelentenek. 2/1. Működési kiadások Működtetési feladataink ellátására 2,2 milliárd Ft-ot, az összkiadásaink 58,2 %-át fordítottuk.

7 A személyi juttatásoknál a közalkalmazotti és köztisztviselői törvény előírásaiból eredő kötelezettségeknek eleget tettünk. Valamennyi kötelező juttatást biztosítottuk a dolgozóink részére. A pedagógus életpálya modell bevezetésével az óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusok béremeléséhez szükséges többlettámogatást megkaptuk. A évi bérkompenzáció miatti többletkiadásokra kapott 13,9 millió Ft-ot az adott feladatokra, célokra felhasználtuk. Néhány intézményünknél a személyi juttatás megtakarításaink jelentős részét üzemeltetésre, intézményfenntartásra kellett átcsoportosítanunk, így jutalmazásra, a kiemelkedő munkavégzés elismerésére csupán személyi juttatásaink 0,2 %-át fordíthattuk. Takarékos gazdálkodással, a feladatok hatékonyabb megszervezésével, a legkedvezőbb megvalósítási lehetőségek kiválasztásával elértük, hogy a dologi kiadásaink a módosított kiadási szint alatt maradjanak. Mind a készletbeszerzésnél, mind pedig a szolgáltatások igénybevételénél keletkezett maradvány, ami segítséget nyújthat a évi feladataink megvalósításához. A dologi kiadásokra fordított összegek 8,9 %-át készletbeszerzésekre, 61,1 %-át szolgáltatások igénybevételére, 0,8 %-át kiküldetés, reklám, propaganda kiadásokra, 29,2 %-át Áfa kiadásokra és befizetési kötelezettségekre, egyéb dologi kiadásokra használtuk fel. A pénzbeli és természetbeli szociális és gyermekjóléti ellátásokra, a lakásfenntartás feladataira, a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra kapott támogatások, valamint az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére igényelt hozzájárulások az elmúlt években elégségesek voltak a rendszeres és eseti segélyek, támogatások és egyéb szociális jellegű kifizetések finanszírozására. A tényleges felhasználás a tervezettnél 13,7 %-al alacsonyabb, annak ellenére, hogy a fentieken túlmenően 17 millió Ft-ot adtunk a távhő- és az egyedi fűtésű lakások fűtési támogatására, illetve 668 e Ft iskolakezdési támogatást is folyósítottunk, valamint 1,8 millió Ft vissza nem térítendő lakásszerzési támogatást nyújtottunk. Az önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatonkénti, költségvetési szervenkénti alakulását a 4. számú, működési kiadások szerinti bontását a 4.a. számú, felhalmozási kiadásokat a 4.b. számú, finanszírozási kiadásokat a 4.c. számú, a kiadások kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti bontását a 4. d. számú melléklet tükrözi. Az egyéb működési és felhalmozási kiadásokról az 5. számú, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokról pedig a 6. számú táblázat számol be. 2/2. Fejlesztési feladatok Fejlesztési céljaink megvalósítására millió Ft-ot használtunk fel, melyből a beruházásaink értéke 541 millió Ft, a felújításoké 560 millió Ft, az egyéb felhalmozási kiadásoké 283 millió Ft volt. Európai uniós és egyéb pályázatokkal megvalósuló fejlesztések Az előző évről áthúzódó Kertváros déli része csapadék-víz elvezetésre benyújtott pályázatunkhoz kapcsolódóan - melyhez a megítélt támogatás millió Ft volt, az elszámolható összes költség 90%-a - a beszámolási időszakban 30 millió Ft-ot fizettünk ki évben sikeresen megvalósult a Vármelléki Óvoda felújítása. Az elnyert támogatás összege 120 millió Ft. Ezen összegből 118 millió Ft felhasználásával, valamint - a pályázatban el nem számolható kiadásokra - saját forrásból összesen 147 millió forintot

8 fordítottunk az intézmény korszerűsítésére. A projekt kivitelezése a beszámolási időszakban megtörtént, a végleges pénzügyi elszámolás és lezárás ez évben valósul meg. A konzorciumi formában zajló közösségi közlekedés fejlesztésére összességében több mint 200 millió Ft támogatást nyertünk el, melyből az önkormányzati gazdálkodás keretében 83,2 millió Ft összegű felújítás valósul meg. E feladatra beruházási jogcímen e Ft-ot fizettünk ki a beszámolási időszakban. Sárvár város közvilágításának energetikai korszerűsítése pályázat elkészítésére e Ft-ot fizettünk ki. Jelenleg már ismert, hogy sikeresen pályáztunk, ( a projekt 100 %-ban támogatott ) így ezen kifizetés évben visszatérül. Az uniós források bevonásával megvalósuló projektek adatairól a 18. sz. kimutatás ad tájékoztatást. Saját forrásból megvalósuló fejlesztések A saját forrásból finanszírozott beruházások köre: - Posta tér megépítése, - köztemető építése, - Hegyközségben: Celli út, Sótonyi u., Iskola u., Kilátó utcák szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, - Alkotmány úti Csónakázó-tó melletti garázssor szilárd burkolattal történő kiépítése, - Vásártér átépítése, parkoló kiépítése, - Iskola u. aszfaltszőnyegezése, - Dévai u. járdaépítés, - közvilágítás bővítése, - Kodály Z. utca sportpálya védőháló építése, - Laktanya u. játszótér kerítés építése, - Városgazdálkodás részére teherszállító gépjármű beszerzése A felújítási kiadások köre: - Útfelújítások, ezen belül kiemelve a Baross Gábor u, Kassa u., Arany J. u. burkolat felújítása - Csapadék-víz elvezetési munkák - Bartók Béla u. csapadékvíz elvezetése - Kertváros járda felújítások - Ady u. Móricz Zs. u. környező közterületek rendezése, - Hunyadi u. közterület burkolat javítása, kisposta melletti járda felújítás - Rábasömjéni Kultúrház felújítása, - Széchenyi u. 7. sz. alatti épület tető és homlokzat felújítása Az intézmények eszközeinek cseréjére, korszerűsítésére, pótlására, felújítására 52 millió Ft-ot fordítottak. Pénzügyi befektetésként Sárvári Média Kft. törzstőkéjét 2,5 millió Ft-tal emeltük meg. A felhalmozási kiadások alakulását a 7.számú melléklet tartalmazza. A felújítási kiadások

9 előirányzatait és teljesítését pedig a 8. számú kimutatásban mutatjuk be. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét közgazdasági tagolásban a 9. sz. melléklet részletezi. 2/3. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat évben lezárult az önkormányzatok teljes mértékű adósság átvállalása december 31-én sem hitel, sem kötvény állományunk nem volt. 3. A vagyon alakulása Az önkormányzat vagyona évben az alábbi vagyon elemek szerint a következőképpen alakult: Megnevezés előző év tárgyév Változás %-a ESZKÖZÖK Immateriális javak ,9 Tárgyi eszközök ,7 Befektetett pénzügyi eszközök ,1 Koncesszióba, vagyonkez.a.e. Nemzeti vagyonba tartozó ,7 Befektetett eszközök összesen Készletek ,6 Értékpapírok Nemzeti vagyonba tartozó ,6 forgeszközök Pénzeszközök ,0 Követelések ,8 Egyéb sajátos eszközoldali ,7 elszámolások Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen ,9 FORRÁSOK Saját tőke ,8 Kötelezettségek ,3 Egyéb sajátos forrás ,3 elszámolások Passzív időbeli elhatárolások Források összesen: ,9 Az államháztartási számvitel január 01-től érvényben lévő előírásai alapján a december 31-i vagyonmérleg átrendezése az új szabályoknak megfelelően, un. rendező mérleg készítésével márciusában megtörtént. A legszembetűnőbb változás: az államháztartáson belüli szervezetnek koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

10 nyilvántartása az átvevő szervezet vagyonmérlegében történik. ( Esetünkben érintette a két szakközépiskola vagyonát. ) Az összesített önkormányzati vagyon alakulását a 11 a., az intézményenkénti megoszlását a 11.b. melléklet tartalmazza. 11.c. melléklet a vagyon forgalom képtelen, korlátozottan forgalom képes, üzleti vagyon szerinti besorolását, az eszközök elhasználódottságát mutatja be. ( a 11.a. mellékletbe tartozó, az önkormányzat és intézményei teljes vagyonának tételes felsorolását tartalmazó kimutatás terjedelme miatt a kiküldött anyagban nem szerepel. Megtekinthető a Gazdasági és Városfejlesztési Irodán.) 4. Közvetett támogatások A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapján a évben biztosított helyi iparűzési adó adóalap mentesség az 1,5 millió Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalappal rendelkező vállalkozásokat e Ft összegben érintette. Gépjárműadóban a évben a gépjárműadóról szóló LXXXII. törvény alapján e Ft adóelengedés történt, a jogszabályi adókedvezmények összege pedig e Ft. Méltányossági eljárás keretében engedélyezett fizetési halasztás összege e Ft, az engedélyezett részletfizetés összege e Ft, az elengedett adó összege pedig 790 e Ft volt. A lakásépítéshez, lakásfelújításhoz adott kölcsönökből az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint gyermekkedvezmény címén 550 e Ft-ot engedtünk el. Összegzés: A bevételeink elsősorban az adó- és hozambevételek kedvező alakulása miatti többletforrások és a meglevő tartalékaink lehetővé tették, hogy a évben megvalósuljanak a költségvetésben tervezett feladatok, biztosított legyen az intézmények működtetése, folytatódjanak a megkezdett beruházások és felújítások, illetve új pályázatok benyújtásával és saját források igénybevételével megteremtődjenek a további fejlesztések lehetőségei. Gazdálkodásunkat finanszírozási gondok nem nehezítették. A kiskincstári rendszerből adódó koncentrált pénzkezelés következtében a Városgazdálkodás gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél likviditási gondok nem jelentkeztek, de év közben szigorú takarékossági intézkedések ellenére is szükségessé vált az intézményfinanszírozás előirányzatának kiegészítése. A tervezett beruházásaink és felújításaink döntő többségét sikerült megvalósítanunk, illetve a kivitelezés ütemének megfelelően megkezdenünk, és előkészítenünk új pályázati lehetőségeket. Elláttuk az igazgatási, kommunális és városüzemeltetési feladatainkat, biztosítottuk az intézmények működőképességét, valamint további tartalékot képeztünk az előttünk álló nagy volumenű, a város további fejlődését szolgáló beruházásokhoz. A évi költségvetés elfogadásakor megfogalmazott célkitűzések működőképesség megtartása, a megkezdett, illetve tervezett fejlesztések kivitelezése, lehetőségek szerint új tartalékok képzése az éves gazdálkodás során megvalósult. Sárvár, március 31. (: Kondora István:)

11 Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (IV...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése 1. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 1.) állapítja meg e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft felhalmozási bevétellel, e Ft felhalmozási kiadással e Ft finanszírozási bevétellel, e Ft finanszírozási kiadással, e Ft költségvetési maradvánnyal, ebből e Ft szabad maradvánnyal Költségvetési bevételek 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi összesített bevételi főösszegét e Ft-ban, - ezen belül: - működési bevételek összegét e Ft-ban, - felhalmozási bevételek összegét e Ft-ban, - pénzforgalom nélküli bevételeket e Ft-ban, - finanszírozási bevételeket - e Ft-ban, állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg. (3) A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 2., a működési bevételek teljesítését a 2.a, a felhalmozási bevételek teljesítését pedig a 2.b, a finanszírozási

12 bevételeket a 2.c, bevételek kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási feladatok ) szerinti teljesülését a 2.d, az intézmények önkormányzati támogatását a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Költségvetési kiadások 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi összesített kiadási főösszegét e Ft-ban, - ezen belül: - működési kiadások összegét e Ft-ban, - felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban, - finanszírozási kiadásokat e Ft-ban, állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4., a működési kiadások teljesítését a 4.a, a felhalmozási kiadások teljesítését pedig a 4.b, a kiadások kötelező, önként vállalt állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti teljesülését a 4.d, számú melléklet alapján határozza meg. (3) Az egyéb működési és felhalmozási kiadások évi alakulását feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg. (4) Az önkormányzat által teljesített évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat jogcímenként a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) A beruházási kiadásokat a 7. mellékletben részletezetett jogcímenként e Ft-ban, ezen belül a pénzügyi befektetések kiadásait e Ft-ban határozza meg. (6) A felújítási kiadásokat a 8. melléklet szerinti jogcímenként e Ft összegben állapítja meg. 4. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 9., a pénzeszközök alakulását a 10. melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat vagyona 5. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. sz. melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok - alapján e Ft-ban állapítja meg.

13 (2) A vagyon intézményenkénti alakulását a 11.a. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, 11.b. az önkormányzat évi vagyon kimutatását, 11.c-f. mellékletek a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák meg. 6. Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek, rövid lejáratú betéteinek december 31-i állományát és összetételét a 12. melléklet alapján állapítja meg. Pénzmaradvány 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát e Ft-ban, szabad maradványát e Ft-ban a 13.a. számú melléklet szerint határozza meg. (2) A költségvetési pénzmaradványt, a felhasználható pénzmaradványt, illetve ebből a személyi juttatások maradványát költségvetési intézményenként a 13.b. melléklet szerint állapítja meg. (3) A pénzmaradványok felhasználása a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.16.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg. Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei (1) Az önkormányzatnak december 31-én hitel, kötvény állománya nem volt. 8. (2) Az önkormányzat kezességvállalásainak december 31-i állapotát a 14.c., a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14.d. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg. Költségvetési létszámkeret 9. A képviselő-testület az önkormányzat évi összesített záró létszámát 261 főben, a évi átlagos statisztikai létszámot 288 főben állapítja meg a 15. melléklet szerint.

14 Egyéb rendelkezések 10. Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. számú melléklet szerint határozza meg. 11. A képviselő-testület az önkormányzatnál évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett e Ft összeget a 17. számú melléklet szerinti részletezéssel határozza meg Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 18. melléklet szerint állapítja meg. 13. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek évi alakulását a 19. melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat 2014.évi eredmény kimutatását a 20. sz. melléklet szerint állapítja meg. 14. Záró rendelkezések 15.. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Sárvár, április /: Kondora István :/ /: Dr. Szijártó Valéria: / polgármester jegyző

15 Indokolás Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló./2015. (IV..) önkormányzati rendelethez Általános indokolás A helyi önkormányzatok évi zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos előírásokat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint a 4/2013. évi államháztartás számviteléről szóló Kormányrendelet tartalmazza. Az előírások szerint az önkormányzat gazdálkodásáról készített zárszámadási rendelettervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap végéig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. A zárszámadási rendelettervezet a jogszabályok által meghatározott szerkezetben készült. Részletes indokolás 1.. Az önkormányzat évi teljesített bevételeinek és kiadásainak, valamint a tárgyévi költségvetési maradvány főösszegét mutatja be. 2.. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek összetételét, valamint a bevételeket bemutató mellékleteket határozza meg. 3.. Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak összetételét, valamint a kiadásokat bemutató mellékleteket határozza meg. 4.. Az önkormányzat költségvetési közgazdasági tagolású költségvetési mérlegét és a pénzeszközök évi alakulását tartalmazza Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonának főösszegét és az azt alátámasztó mellékleteket fogalmazza meg. 7.. Az önkormányzat évi pénzmaradványát, annak intézményenkénti részletezését, valamint felhasználási szabályát határozza meg. 8.. Az önkormányzat évi hitel- és kötvényállományával, kezesség vállalásával, valamint többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait mutatja meg. 9.. A évi jóváhagyott létszámkeretet és teljesítését mutatja be Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, különféle juttatásokra kifizetett összeget és az azokat bemutató mellékleteket határozza meg.

16 12. Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítését, valamint az azt bemutató mellékletet határozza meg A Stabilitási tv. által meghatározott adósságot keletkeztető ügyletek, valamint a törvény végrehajtására kiadott rendelet szerint bevételek évi alakulását tartalmazza Az önkormányzat eredmény kimutatását határozza meg A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. Sárvár, április 03. /: Dr. Szijártó Valéria:/ sk. jegyző

17 Előzetes hatásvizsgálat Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló /2015. (IV..) önkormányzati rendelethez Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének évi zárszámadási rendelet tervezetében (továbbiakban: rendelet-tervezet) foglaltak várható hatásai - a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (Jat.) 17.. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: I. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. II. gazdasági hatásai: a rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról, azok végrehajtásáról. 2. Környezeti, egészségi hatások: A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi hatásai nincsenek. 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl adminisztratív többletterhet nem jelent. 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91.. (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelező a képviselő-testület elé terjeszteni. A rendeletalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartásról szóló törvényben, valamint annak végrehajtási rendeletében foglaltak megsértése. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (1) bekezdés a./ pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, valamint kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. Sárvár, április 3. /: Dr. Szijártó Valéria:/ sk. jegyző

18 TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról Elvégeztük Sárvár Város Önkormányzata mellékelt évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező főösszege e Ft -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból amelyben a mérleg szerinti eredmény összege e Ft-, maradványkimutatásából- amelyben az összes maradvány értéke e Ft, a év teljesített költségvetési bevételek (összege e Ft), a teljesített költségvetési kiadások (összege e Ft) részletezéséből, valamint költségkimutatásokból, adatszolgáltatásokból áll. Az éves költségvetési beszámolónak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Kormányrendeletben, a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelőssége az éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélése A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló, akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló vezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

19 A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az éves költségvetési beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. Záradék/Vélemény: A könyvvizsgálat során Sárvár Város Önkormányzata évi éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítéséről, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak. Sárvár, április 07. Horváth Márta Horváth Márta ügyvezető bejegyzett könyvvizsgáló Kliring Kft kamarai tagsági száma: bejegyzett könyvvizsgáló társaság költségvetési minősítés száma: KM kamarai nyilvántartási száma: kamarai nyilvántartási száma: költségvetési minősítés száma: KM Sárvár, Rákóczi u. 13/H Pápa, Mozsár u. 14.

20 TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testület részére Sárvár Város Önkormányzata évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról Elvégeztük Sárvár Város Önkormányzata évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege e Ft, a kiadások főösszege e Ft. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése az Önkormányzat polgármestere, jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény alapján a rendelettervezet véleményezése. A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel, továbbá az éves költségvetési beszámolóval összhangban végeztük el. Az éves költségvetési beszámoló bevételi főösszege: Ebből: Központi irányító szervi támogatás: Nettósított bevételi főösszeg Az éves költségvetési beszámoló kiadási főösszege: Ebből Központi irányító szervi támogatás Nettósított kiadási főösszeg e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Az éves költségvetési beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet közötti összhang a halmozódások kiszűrésével biztosított. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához. Könyvvizsgálói vélemény: Véleményünk szerint Sárvár Város Önkormányzata évi költségvetése végrehajtásáról, a 2014 zárszámadásról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas. Sárvár, április 07. Horváth Márta Horváth Márta ügyvezető bejegyzett könyvvizsgáló Kliring Kft kamarai tagsági száma: bejegyzett könyvvizsgáló társaság költségvetési minősítés száma: KM kamarai nyilvántartási száma: Sárvár, Rákóczi u. 13/H. költségvetési minősítés száma: KM Pápa, Mozsár u. 14.

21 TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata évi Éves költségvetési beszámolójáról Készült: április Klíring Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 8500 Pápa, Mozsár u. 14. Pf Tel: , fax: Sárvár, Rákóczi u. 13/h. kamarai tagsági száma: költségvetési minősítés száma: KM002249

22 Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról Elvégeztük Sárvár Város Önkormányzata mellékelt évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező főösszege e Ft -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból amelyben a mérleg szerinti eredmény összege e Ft-, maradványkimutatásából- amelyben az összes maradvány értéke e Ft, a év teljesített költségvetési bevételek (összege e Ft), a teljesített költségvetési kiadások (összege e Ft) részletezéséből, valamint költségkimutatásokból, adatszolgáltatásokból áll. Az éves költségvetési beszámolónak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Kormányrendeletben, a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelőssége az éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélése A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló, akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló vezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

23 A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az éves költsétgvetési beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. Záradék/Vélemény: A könyvvizsgálat során Sárvár Város Önkormányzata évi éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítéséről, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak. Sárvár, április 07. Horváth Márta Horváth Márta ügyvezető bejegyzett könyvvizsgáló Kliring Kft kamarai tagsági száma: bejegyzett könyvvizsgáló társaság költségvetési minősítés száma: KM kamarai nyilvántartási száma: Sárvár, Rákóczi u. 13/H. költségvetési minősítés száma: KM Pápa, Mozsár u. 14.

24 Könyvvizsgálati kiegészítések Sárvár Város Önkormányzatának évi éves költségvetési beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentéshez 2. Általános információk 2.1. A megbízás és teljesítése Sárvár Város Önkormányzata részére a Sárvár Város Önkormányzata és a Klíring Szolgáltató és Tanácsadó Kft. között december 18-án megkötött szerződés alapján végeztük el a könyvvizsgálatot. A évi könyvvizsgálati feladatokat folyamatos könyvvizsgálati tevékenység keretében láttuk el. A évi éves beszámoló véleményezése előtt az Önkormányzatnál, az Önkormányzat egyes intézményeinél (Városgazdálkodás) átfogó vizsgálatot végeztünk, illetve egyes kiemelt területek vizsgálatát hajtottuk végre, amelyek tapasztalatait az érintett intézményvezetőkkel és a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaival megvitattuk. Az ellenőrzéseket intézményenként a helyszínen végeztük el. Az intézmények általános szabályozottságának áttekintése után az egyes területek ellenőrzését szúrópróbaszerűen végeztük el. Vizsgálat tárgyát képezte: - a költségvetés készítés rendszere, dokumentáltsága - a mérlegben megjelenő vagyonelemek nyilvántartása, leltárral való alátámasztottsága, a kataszteri adatokkal való egyezősége - a költségvetési bevételek és kiadások bizonylatolásának szabályszerűsége - a költségvetési támogatások számbavételének, elszámolásának vizsgálata analitikus és főkönyvi könyvelés kapcsolata - a pénzügyi folyamatok, pénzgazdálkodás - a számviteli és adószabályok alkalmazásának vizsgálata Az éves költségvetési beszámoló véleményezését megelőzte a évi éves költségvetés véleményezése Áttekintés Sárvár Város Önkormányzatáról Jogi viszonyok Az önkormányzat neve: Sárvár Város Önkormányzata Székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Alapítás időpontja: október 24. Törzsszáma: Az Önkormányzat feladatai közé tartozik az önkormányzatokról szóló törvény értelmében: településfejlesztés, településrendezés

25 településüzemeltetés egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások környezet-egészségügy óvodai ellátás kulturális szolgáltatás (könyvtár, filmszínház, kulturális örökség védelme, helyi közművelődés) szociális gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások lakás és helyiséggazdálkodás a hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás helyi adóval, gazdaságszervezéssel, és a turizmussal kapcsolatos feladatok kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása sport, ifjúsági ügyek nemzetiségi ügyek közreműködés a település közbiztonságának biztosításában helyi közösségi közlekedés biztosítása hulladékgazdálkodás távhőszolgáltatás Közös Önkormányzati Hivatal működtetése Költségvetési év: január december 31. Az irányító szerv: Sárvár Város Önkormányzat Képviselőtestülete Bizottságai: 1. Humán Erőforrás Bizottság 2. Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 4. Jogi és Ügyrendi Bizottság Intézmények száma: január 01-én: 9, december 31-én: 9 Ebből év elején 3 önállóan működő és gazdálkodó, 6 önálló működő. A helyi önkormányzatokról szóló 2011.CLXXXIX. Törvény január 1-jétől hatályos 81 -a alapján Sárvár város, Porpác és Sitke községek Közös Önkormányzati Hivatalt alapítottak jén. Ezzel az időponttal a Sárvári Polgármesteri Hivatal megszűnt. Az alapító okiratot Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2013 (II.14) határozatával, Porpác Község Önkormányzata Képviselő testülete 3/2013 (II.12) határozatával, Sitke Község Önkormányzata Képviselő testülete 10/2013 (II.11) határozatával hagyta jóvá. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján január 1-től az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Kormány az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására januára 1-jei hatállyal a Klebersberg Intézményfenntartó Központot (KIK) jelölte ki. A jogszabályi változásnak megfelelően a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola és a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon a KIK ingyenes vagyonkezelésébe került (Vagyonkezelési Szerződés), a Nádasdy Tamás Általános Iskola, a Gárdonyi Géza Általános Iskola, valamint a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola

26 működését biztosító vagyonelemek a KIK ingyenes használatába kerültek (Használati Szerződés). Az Önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint állapította meg: 1. Sárvár Város Önkormányzata 2. Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 3. Városgazdálkodás 4. Városi Bölcsőde 5. Gondozási és Családsegítő Központ 6. Vármelléki Óvoda 7. Petőfi úti Óvoda 8. Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 9. Nádasdy Ferenc Múzeum Gazdasági viszonyok Az Önkormányzat évi működésének legfontosabb eseményei: Az államháztartási számvitel január 01-től érvényben lévő előírásai alapján a december 31-i vagyonmérleg átrendezése az új szabályoknak megfelelően, un. rendező mérleg készítésével márciusában megtörtént. A legszembetűnőbb változás: az államháztartáson belüli szervezetnek koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartása az átvevő szervezet vagyonmérlegében történik. ( Esetükben érintette a két szakközépiskola vagyonát. ) A Sárvár Város Önkormányzata mérleg főösszege az előző évi mérlegből készített rendező mérleghez viszonyítva 0,9 %-kal nőtt. Ez abszolút értékében e Ft-os növekedést jelent. A mérleg főösszegének növekedés egyenlegét eszközoldalon döntően a befektetett eszközök e Ft értékű növekedése, a pénzeszközök e Ft értékű csökkenése, a követelések e Ft értékű növekedése, továbbá a 2014-től hatályos államháztartási számviteli előírások szerint eszközként kimutatott aktív időbeli elhatárolások értéke e Ft összege eredményezte. Az eszközállomány legnagyobb hányadát (56,92 %-át) kitevő ingatlanok állománya a felvezetett vagyonkataszteri értékadatok és a számviteli nyilvántartások összehasonlításra kerültek. A kataszteri nyilvántartás és a számviteli nyilvántartás közötti eltérés levezetésre került. A földhivatali nyilvántartás és a kataszteri nyilvántartás adatainak rendszeres egyeztetése megtörtént, mind az analitikus, mind pedig a kataszteri nyilvántartás adatai naprakészek. Szükséges ugyanakkor, hogy a földhivatali nyilvántartásokkal folyamatosan egyeztessék az Önkormányzat munkatársai az ingatlanvagyont, mivel a földhivatalai nyilvántartások (tulajdoni lapok) bizonyítják az Önkormányzat jogosultságát az egyes ingatlanok felett. Az Önkormányzat a évben e CHF fejlesztési célú kötvényt bocsátott ki. A kibocsátott kötvény év végén fennálló kötelezettsége 1,6 milliárd Ft volt. A évi központi költségvetésről szóló 2012.évi CCIV. Törvény 72 (1) bekezdése és 74 (5) bekezdése szerint a Magyar Állam és az Önkormányzat én tartozásátvállalási szerződést kötött, amely keretében 3038e CHF-al, összességében eft -tal csökkent a kötvényállomány évben a kötvényre eFt került törlesztésre. A 2013 december 31-én fennálló kötelezettség e Ft, amely 2014-ben teljes körűen átvállalásra került.

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而 非 美 貌 033 刘 庭 式 与 盲 妻 道 义 人 生 036 什 么 是 爱, 什 么 是 欲 038 相 爱 040 爱 感 觉 是 温 暖 040 爱 言 语 是 正 直 043 爱 心 地 是 无 私 045 爱 行 为 是 成 全 050

相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而 非 美 貌 033 刘 庭 式 与 盲 妻 道 义 人 生 036 什 么 是 爱, 什 么 是 欲 038 相 爱 040 爱 感 觉 是 温 暖 040 爱 言 语 是 正 直 043 爱 心 地 是 无 私 045 爱 行 为 是 成 全 050 目 录 出 版 前 言 Ⅴ 自 由 恋 爱 慎 于 始 006 相 识 010 好 心 境 感 来 好 缘 分 010 平 常 表 现 最 能 看 清 一 个 人 011 娶 妻 首 贤 德 016 相 知 021 孝 是 选 择 对 象 好 法 宝 021 欲 知 人 者 先 自 知 025 我 们 价 值 观 是 利 害 还 是 道 义 029 I 相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Részletesebben

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Részletesebben

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

Részletesebben

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

Részletesebben

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Részletesebben

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Részletesebben

高 校 概 况 东 北 石 油 大 学 ( 原 名 东 北 石 油 学 院 大 庆 石 油 学 院 ), 创 建 于 1960 年,1975 年 更 名 为 大 庆 石 油 学 院,1978 年 被 国 务 院 确 定 为 全 国 重 点 大 学, 是 当 时 全 国 88 所 重 点 大 学 之

高 校 概 况 东 北 石 油 大 学 ( 原 名 东 北 石 油 学 院 大 庆 石 油 学 院 ), 创 建 于 1960 年,1975 年 更 名 为 大 庆 石 油 学 院,1978 年 被 国 务 院 确 定 为 全 国 重 点 大 学, 是 当 时 全 国 88 所 重 点 大 学 之 东 北 石 油 大 学 2015 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 东 北 石 油 大 学 I 高 校 概 况 东 北 石 油 大 学 ( 原 名 东 北 石 油 学 院 大 庆 石 油 学 院 ), 创 建 于 1960 年,1975 年 更 名 为 大 庆 石 油 学 院,1978 年 被 国 务 院 确 定 为 全 国 重 点 大 学, 是 当 时 全 国 88 所 重 点 大

Részletesebben

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

Részletesebben

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

Részletesebben

捕捉儿童敏感期

捕捉儿童敏感期 目弽 2010 捕捉儿童敏感期 I a mao 2010-3-27 整理 早教资料每日分享 http://user.qzone.qq.com/2637884895 目弽 目彔 目弽... I 出版前言... - 1 竨一章 4 丢孝子癿敂感朏敀乞... - 1 - 妞妞 0 4 岁 海颖 妞妞癿妈妈... - 1 黑白相亝癿地斱... - 1 斵转... - 2 就丌要新帰子... - 2 小霸王...

Részletesebben

尿路感染防治.doc

尿路感染防治.doc ...1...1...2...4...6...7...7...10...12...13...15...16...18...19...24...25...26...27...28 I II...29...30...31...32...33...34...36...37...37...38...40...40...41...43...44...46...47...48...48...49...52 III...55...56...56...57...58

Részletesebben

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

Részletesebben

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Részletesebben

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

Részletesebben

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

Részletesebben

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

Részletesebben

心理障碍防治(下).doc

心理障碍防治(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...2...3...4...5...6...7...8...9...10... 11...12...13...15...16...17...19...21 I ...23...24...26...27...28...30...32...34...37...39...40...42...42...44...47...50...52...56...58...60...64...68

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Részletesebben

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 纪 委 书 记 职 责... 5 院 长 办 公 室... 6 院 长 办 公 室 工 作 职 责...

Részletesebben

家庭用药指南(九).doc

家庭用药指南(九).doc ...1...2...3...5...6...7...8...9... 11...12...14...15...16...18...19...21...22...23...24 I ...26...28...29...33...35...37...38...40...41...42...44...44...46...47...48...49 10...52...55...56...57...59...60

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

Részletesebben

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容:

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容: 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 二 〇 一 六 年 三 月 公 司 声 明 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 预 案 内 容 真 实 准 确 完 整, 并 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完

Részletesebben

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的 目 錄 中 華 醫 藥 以 醫 術 救 人 為 何 被 稱 為 懸 壺 濟 世? 2 什 麼 樣 的 醫 生 才 能 被 稱 為 華 佗 再 世? 4 中 醫 如 何 從 臉 色 看 人 的 特 質? 6 中 醫 怎 樣 從 五 官 看 病? 8 中 醫 看 舌 頭 能 看 出 些 什 麼 來? 10 中 醫 真 的 能 靠 一 個 枕 頭, 三 根 指 頭 診 病 嗎? 12 切 脈 能 判 斷

Részletesebben

群科課程綱要總體課程計畫書

群科課程綱要總體課程計畫書 核 准 文 號 :102 年 4 月 22 日 臺 教 國 署 高 字 第 1020036237 號 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (102 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 102 年 04 月 22 日 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 核

Részletesebben

第一部分

第一部分 1 2 5 8 10 13 15 18 20 32 34 37 40 44 46 48 50 54 58 63 ii. iii. 1 ( ) 2. 2 102 96% 2% 15 ( ) 3. 4. 5. 6. 2 50 ( ) 14 7. 8. ( ) 9. 10. ( ) 11. 3 ( ) 12. ( ) 13. 14. 15. 4 2007/2123 ( ) 2. ( ) (a) (b) (c)

Részletesebben

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一 作 出 發 者 : 劉 梓 淩 版 : 精 工 出 版 社 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 :2571 1770 2554 1247 傳 真 :2806 0974 2873 2412 網 二 O 一 一 年 址 :http://www.jingkung.com 初 版 版 權 所 有, 翻 版 必 究 如 未 獲 得 本 公 司 同 意, 不 得 用 任 何

Részletesebben

儿童用药守则(上).doc

儿童用药守则(上).doc A...1...2...3...4...6...7...8...9 6... 11...12...14...15...16...17...17...18...20...21...23 I ...24 OTC...25...27...29...29...31...33...34...35...37...39...40...41...43...44...45...46...47...48...51...53...54

Részletesebben

儿童饮食营养与健康(五).doc

儿童饮食营养与健康(五).doc ...1 A...1...3...4...5...6...10...13...15...17...19...21...22...24...26...27...28...30...31 I ...32...33...35...36...37 S...39...40 1...41 1 3...42 1 3...43 1 1...44...45...47...47...49...51...54...55...56...57...59...62

Részletesebben

Teaching kit_A4_part4.indd

Teaching kit_A4_part4.indd 4 ( 學 生 ) i. 認 識 專 題 研 習 甚 麽 是 專 題 研 習? 專 題 研 習 是 學 會 學 習 的 其 中 一 個 關 鍵 項 目 學 生 根 據 自 己 或 老 師 所 訂 立 的 主 題, 依 照 本 身 的 興 趣 和 能 力, 在 老 師 的 指 導 下, 擬 定 研 習 題 目, 設 定 探 討 的 策 略 和 方 法, 進 行 一 系 列 有 意 義 的 探 索 歷

Részletesebben

II II

II II I I II II III 1. 2. 3. III 4. IV 5. 6. 8. 9. 10. 12. IV V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII 1 1 2 2 3 3 4 33 35 4 5 5 6 6 7 ( ) 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

Részletesebben

女性减肥健身(四).doc

女性减肥健身(四).doc ...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...14...16...17...23...25...26...28...30...30 I ...31 10...33...36...39...40...42...44...47...49...53...53 TOP10...55...58...61...64...65...66...68...69...72...73

Részletesebben

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Részletesebben

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

Részletesebben

中医疗法(下).doc

中医疗法(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...3...4...13...15...17...17...24...25...26...26...28...28...29...31...31...33...33

Részletesebben

眼病防治

眼病防治 ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...2...3...5...5...6...7...9... 11...13...14...15...17...18...19...20...21 I II...21...22...23...24...25...27...27...28...29...30...31...33...33...34...36...38...39...40...41...42...43...45

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _八)

中国南北特色风味名菜 _八) ( 20 010010) 7871092 1/32 356.25 4 760 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05943-3/Z102 1026.00 ( 18.00 ) ...1...2...2...4...6...7...8...9... 10... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 18... 19...

Részletesebben

1 2 6 8 15 36 48 55 58 65 67 74 76 150 152 1 3 1 2 4 2 2001 2000 1999 12 31 12 31 12 31 304,347 322,932 231,047 14,018 16,154 5,665 (i) 0.162 0.193 0.082 (ii) 0.165 0.227 0.082 (iii) 10.08 13.37 6.47 0.688

Részletesebben

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

Részletesebben

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Részletesebben

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Részletesebben

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Részletesebben

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Részletesebben

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Részletesebben

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Részletesebben

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Részletesebben

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Részletesebben

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Részletesebben

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Részletesebben

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Részletesebben

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Részletesebben

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Részletesebben

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Részletesebben

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Részletesebben

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Részletesebben

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Részletesebben

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Részletesebben

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Részletesebben

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

Részletesebben

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Részletesebben

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

Részletesebben

中南财经大学(七).doc

中南财经大学(七).doc ...1...16...20...22...31...32...34...37...38...40...44...46...54...58...59...60...61 I ...62...63...70...77...79...81...84...90...93...95...95...97... 100... 102... 104... 105... 106... 107... 109... 113

Részletesebben