BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 415/2008/ A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdésének a) és u) pontjai alapján minősített többség szükséges. RENDKÍVÜLI SÜRGŐ SSÉGET IGÉNYLŐ ELŐ TERJESZTÉS Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és a BOH Hungary Zrt. között a Szőlőhegy beépítése tárgyában megkötendő településrendezési szerződés jóváhagyására, valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Budapest XVII. kerület Cinkotai út Ligetsor MÁV Budapest-Hatvan vasútvonal Rákospatak Keresztúri út Határhalom u. kerülethatár által határolt terület kerületi szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 31/2005 (VIII. 31.) rendelete illetve Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Budapest, XVII. kerület Naplás út Inda utca Ároktő utca Forrásmajori utca Cinkotai út Cinkotai Kis-erdő által határolt terület Helyi Építési Szabályzatáról szóló 32/2005 (VIII.31.) rendelete módosításának kidolgoztatására Egyeztetve: Bolberitz Henrik főépítész s.k. Némethné Sári Irén csoportvezető, Gazdasági Iroda s.k. Látta: Dr. Rúzsa Ágnes jegyző s.k. Illetékes bizottságok: Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Költségvetési Bizottság, Környezetvédelmi Bizottság, Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság Javasolt meghívottak (tanácskozási joggal): - a Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület képviselője, - a Rákosligeti Polgári Kör képviselője, - a Védegylet Rákosmenti Tagozatának képviselője - Dr. Tomcsányi Tamás, a BOH Hungary Zrt. jogi képviselője, - Erdei Bálint projektvezető 1/6

2 Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a augusztus 25-én megtartott ülésén alkotta meg Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Budapest, XVII. kerület Naplás út - Inda utca - Ároktő utca - Forrásmajori utca - Cinkotai út - Cinkotai Kis-erdő által határolt terület Helyi Építési Szabályzatáról szóló 32/2005 (VIII.31.) rendeletét. A döntés lakóövezetbe sorolta át a Rákosliget felett található Szőlőhegy egyharmadát, lehetővé tette, hogy akár 1600 lakás is épülhessen ezen a területen. A rendeletben foglalt szabályozás felülvizsgálata tárgyában Dr. Dombóvári Csaba alpolgármester szeptember 10. napján 283/2007/ számon előterjesztést nyújtott be, amely alapján a T. Képviselő-testület meghozta a 413/2007 (IX. 20.) Kt. határozatot. A határozatban a Képviselő-testület ekkor úgy döntött, hogy a Naplás út - Inda utca - Ároktő utca - Forrásmajori utca - Cinkotai út - Cinkotai Kis-erdő által határolt terület Helyi Építési Szabályzatáról szóló 32/2005. (VIII.31.) rendelet módosítását kidolgoztatja. A tervkészítés célja: a Budapest, XVII. kerület Naplás út - Inda utca - Ároktő utca - Forrásmajori utca - Cinkotai út - Cinkotai Kis-erdő által határolt tömb beépítésre szánt területén a táji adottságokat jobban figyelembe vevő területhasználat érdekében a kerületben lakók életminőségének javítását is eredményező, zöldfelületi dominanciát biztosító rekreációs, sport és szabadidős, illetve kulturális intézmények telepítésének, valamint a Naplás út és a Cinkotai út közötti közúti kapcsolat lehetőségét biztosítani. A Képviselő-testület a döntés végrehajtása érdekében EFt összeget biztosított, egyben megbízta a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. A döntés meghozatalát követően az Önkormányzatot megkereste Dr. Tomcsányi Tamás ügyvéd, a terület új tulajdonosa, a BOH Hungary Zrt. képviseletében, s szeptember 25. napján kelt levelében jelezte, hogy álláspontjuk szerint amennyiben az Önkormányzat végrehajtja a fenti határozatban foglalt változtatást, az a terület tulajdonosának, a BOH Hungary Zrt-nek súlyos károkat okozna, s ebből következően ez esetben a cég az Önkormányzattal szemben kártérítési, illetve kártalanítási igénnyel lépne fel. A BOH Hungary Zrt. Dr. Tomcsányi Tamás ügyvéd levelében kifejtett álláspontját több tekintetben vitatom, ugyanakkor tekintettel arra, hogy mind a mai napig nem alakult ki olyan bírói ítélkezési gyakorlat, amely alapján megnyugtató választ lehetne adni arra, hogy a jelen esetben az Önkormányzattal szemben érvényesített kártérítési illetve kártalanítási igény megállná-e a helyét, s ha igen, milyen mértékben, továbbá tekintettel arra, hogy Önkormányzatunknak is érdekében áll a konfliktusos helyzetek lehetőség szerinti békés, megegyezésen alapuló rendezése, a BOH Hungary Zrt. kezdeményezésére egyeztetések kezdődtek a két fél között. A tavaly ősszel megkezdett egyeztetések során polgármesterként határozottan képviseltem azt az elvet, hogy a beruházás által generált közlekedési, környezeti, oktatási, szociális, egészségügyi többletterhelést, illetve igényt a fejlesztőnek kell kompenzálnia. Javaslatainkat megfogalmaztuk, amelyeket a tárgyalások során eredményesen képviseltünk. Törekedtem egyúttal arra, hogy a beruházás helyi gazdaságfejlesztésként is működjön: jöjjenek létre új kerületi munkahelyek, növekedjen a helyi adóbevétel. Ennek érdekében javasoltuk a lakásszám-csökkentését, helyébe az irodafunkció megjelenését, kértük a fejlesztő cég kerületbe való telepítését, valamint a munkavégzésbe a helyi vállalkozások és munkavállalók bevonását. A kerület kéréseit a fejlesztő elfogadta. 2/6

3 A tárgyalások ez év őszére jutottak odáig, hogy elkészült egy mind a két fél részéről elfogadható, mind a két fél érdekeit figyelembe vevő megállapodás tervezete, amelyet kölcsönös jóváhagyás esetén a felek egy településrendezési szerződésben rögzíthetnek. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30/A. értelmében: (1) A települési önkormányzat egyes, a településrendezési eszközökben rögzített célok megvalósítására településrendezési szerződést (a továbbiakban: szerződés) köthet az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója). (2) A szerződés tárgya lehet különösen: a) településrendezési tevékenység előkészítése a cél megvalósítója által, saját költségére, a telekviszonyok rendezése vagy megváltoztatása, a talaj megtisztítása, valamint a településrendezési tervek, helyi építési szabályzat - egyeztetett program alapján történő - kidolgozásának finanszírozása; b) a településrendezési tervekben, helyi építési szabályzatban rögzített célok - a telek felhasználásának az ökológiai hálózat működőképességének fenntartása, szerkezetének funkcionális és területi megőrzése mellett történő támogatása és biztosítása, időbeli korlátozás és feltétel esetén is; c) azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása, amelyek a cél megvalósításának előfeltételei vagy következményei és az önkormányzatot terhelik. (3) A szerződés alapját a cél megvalósítója által készített tanulmányterv képezi. Az önkormányzat a szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a cél megvalósítójának kezdeményezésére az általa készített tanulmányterv alapján a szükséges településrendezési eljárást a szerződésben megállapított határidőn belül megindítja. (4) A szerződésben kikötött, illetőleg vállalt kötelezettségek és a megvalósuló településrendezési cél között közvetlen összefüggésnek kell lennie. (5) A szerződésben rendelkezni kell a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevétel kapcsán szükséges intézkedésekről, a településrendezési eszközökön végrehajtandó változtatások kötelezettségéről, a változtatás miatti esetleges ismételt véleményeztetési kötelezettségről. Tisztelt Képviselő-testület! Jelen előterjesztésemben javaslatot teszek e településrendezési szerződés jóváhagyására valamint a szerződés alapján az első lépések megtételére. A jóváhagyásra javasolt megállapodás értelmében a beruházó a területen legfeljebb 1000 lakást építhet, szemben a jelenleg hatályos szabályozási terv szerint lehetséges, illetve a szeptember 20-i képviselő-testületi ülésen elhangzott 1400 illetve 1600 lakással. A lakásokkal be nem építhető, intézményi övezetbe átsorolandó építési területen a beruházó új munkahelyeket biztosító irodaépületeket, kereskedelmi- és szolgáltató épületeket, közösségi épületeket, illetve ezekhez kapcsolódóan kulturális és sportlétesítményeket létesít. 3/6

4 A megállapodás keretében a beruházó a XVII. kerületben mai áron megközelítőleg egy milliárd forint értékű közcélú beruházás megvalósítását vállalja. Így - saját költségén megépíti a Vidor utca meghosszabbítását (Cinkotai út és Keresztúri út összekötése), amely út a fejlesztési területet a rákoskeresztúri lakótelep érintése nélkül közvetlenül köti össze a Keresztúri úttal, megvalósítva ezzel egy régi kerületi fejlesztési igényt, amely Rákoskeresztúr közúti forgalomterhelésének enyhítését is szolgálja - fele részben finanszírozza (legfeljebb 50 mft-ig) a megépítendő út nyomvonalába eső ingatlanok megvásárlásának és/vagy kisajátításának költségeit, - a Szőlőhegy területén bölcsőde- illetve óvodaépületet épít, amelyben legalább 100 óvodai és legalább 80 bölcsődei férőhelyet az Önkormányzattal kötendő közoktatási illetve közszolgáltatási megállapodás keretében ingyenes alapellátást biztosító férőhelyként üzemeltet, - Rákoscsaba-Újtelepen egy legalább 250 nm hasznos alapterületű orvosi rendelőt épít, - a fejlesztési terület déli határán legalább 1500 facsemetét ültet, - a megépíteni tervezett golfpályán a kerületi általános iskolások részére szervezett golfoktatást tart. Mindezek mellett a beruházó állja mindkét szabályozási terv módosításának valamennyi költségét, a Szőlőhegyen kialakítandó, általa megépítendő utakat pedig azok jogszabályok szerinti tartozékaival együtt ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába adja. A beruházó vállalja továbbá, hogy a fejlesztést végrehajtó társaság(ok) székhelye a XVII. kerületben lesz, s törekszik arra, hogy a beruházás keretében a munkák elvégzésébe elsősorban XVII. kerületi vállalkozásokat illetve munkavállalókat vonjon be. A tárgyalások során sikerült a beruházóval megállapodni abban, hogy a bölcsőde- és óvodaépület valamint az orvosi rendelő használatbavételi engedély iránti kérelmét az első ütemben megépíteni szándékozott lakások használatbavételi kérelmével egyidejűleg nyújtja be az eljáró hatósághoz. Így biztosítható, hogy e közcélú beruházások már a legelső beköltözések idejére elkészüljenek, s rendelkezésre álljanak. Fontos eleme a jóváhagyásra javasolt megállapodásnak, hogy a megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében módosítandó szabályozási tervet annak hatályba lépését követően az Önkormányzat legalább 10 évig nem módosítja (ide nem értve azt az esetet, ha ezt magasabb szintű jogszabály előírja, vagy magasabb szintű jogszabály rendelkezése folytán ez elengedhetetlenül szükségessé válik). Rögzíti viszont a megállapodás azt is, hogy amennyiben a beruházó nem tesz eleget bármely szerződésben vállalt kötelezettségének, az Önkormányzat jogosult a módosított szabályozási terv ingatlanokra vonatkozó szabályozását az arra előírt eljárás keretében módosítani, a beruházó pedig kötelezettséget vállal arra, hogy ebben az esetben az Önkormányzattal szemben semmilyen kártalanítási, kártérítési vagy egyéb igénnyel nem él, ezen igényéről a szerződés aláírásával lemond. Összességében megállapítható, hogy e megállapodás jóváhagyása ma Rákosmente Önkormányzatának is érdeke, figyelemmel a beruházó által vállalt közcélú beruházásokra, a XVII. kerületben a fejlesztés keretében létrejövő munkahelyekre, s arra, hogy a beruházás megvalósulása esetén a Szőlőhegy középső, a jelenleg hatályos szabályozási terv szerint a későbbiek során akár be is építhető területe így minden bizonnyal nem fog beépülni. Rendkívüli sürgősség indoklása: a szabályozási terv megvalósulása érdekében a Képviselőtestületnek mielőbb döntést kell hoznia. 4/6

5 Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé. HATÁROZATI JAVASLAT I. 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és a BOH Hungary Zrt. között a Budapest, XVII. kerület Naplás út - Inda utca - Ároktő utca - Forrásmajori utca - Cinkotai út - Cinkotai Kis-erdő által határolt terület (Szőlőhegy) beépítését meghatározó szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása illetve a fejlesztési célok megvalósításának következményeként az Önkormányzatot terhelő költségek és ráfordítások beruházó részéről történő átvállalása tárgyában megkötendő, a jelen határozat mellékletét képező településrendezési szerződést jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pont alapján jóváhagyott, a jelen határozat mellékletét képező településrendezési szerződésben az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges pénzügyi fedezetet azok felmerülésekor a mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont alapján jóváhagyott településrendezési szerződést az Önkormányzat nevében aláírja. II. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testület a 413/2007 (IX. 20.) Kt. határozatot visszavonja. III. 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Budapest, XVII. kerület Naplás út - Inda utca - Ároktő utca - Forrásmajori utca - Cinkotai út - Cinkotai Kis-erdő által határolt terület Helyi Építési Szabályzatáról szóló 32/2005 (VIII.31.) rendelete módosítását kidolgoztatja. 2. A tervkészítés célja: az I.1. pont alapján jóváhagyott, a jelen határozat mellékletét képező településrendezési szerződésben meghatározott és részletesen körülírt, a területhasználatot érintő változások végrehajtása. 3. A tervkészítéssel kapcsolatos valamennyi felmerülő költséget az I.1. pont alapján jóváhagyott, a jelen határozat mellékletét képező településrendezési szerződésben meghatározottak szerint a BOH Hungary Zrt. viseli. 4. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében figyelemmel az I.1. pont alapján jóváhagyott, a jelen határozat mellékletét képező településrendezési szerződésben foglaltakra is tegye meg a szükséges intézkedéseket. 5/6

6 IV. 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Budapest XVII. kerület Cinkotai út Ligetsor MÁV Budapest-Hatvan vasútvonal Rákos-patak Keresztúri út Határhalom u. kerülethatár által határolt terület kerületi szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 31/2005 (VIII. 31.) rendelete módosítását kidolgoztatja. 2. A tervkészítés célja: az I.1. pont alapján jóváhagyott, a jelen határozat mellékletét képező településrendezési szerződésben meghatározott és részletesen körülírt, a területen átvezető út nyomvonalának meghatározása. 3. A tervkészítéssel kapcsolatos valamennyi felmerülő költséget az I.1. pont alapján jóváhagyott, a jelen határozat mellékletét képező településrendezési szerződésben meghatározottak szerint a BOH Hungary Zrt. viseli. 4. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében figyelemmel az I.1. pont alapján jóváhagyott, a jelen határozat mellékletét képező településrendezési szerződésben foglaltakra is tegye meg a szükséges intézkedéseket. Felelős: Riz Levente polgármester Határidő: azonnal, a településrendezési szerződés aláírására: december 31., a III.4. pontban és a IV.4. pontban meghatározott intézkedések megtételére: a településrendezési szerződés aláírásától számított 15 nap, az I.2. pont szerinti fedezet biztosítására: a mindenkori éves költségvetés elfogadása Budapest, december 5. Riz Levente s.k. polgármester Az előterjesztés mellékletei: - a településrendezési szerződés tervezete - Dr. Tomcsányi Tamás ügyvéd szeptember 25. napján kelt levele 6/6

7 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 1. sz. melléklet (a továbbiakban: "Szerződés"), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Cím: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente polgármester mint Önkormányzat, a továbbiakban: Önkormányzat és BOH Hungary Ingatlan Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 36. Statisztikai számjel: Adószám: Cégjegyzékszám: Képviseli:...., aki cégképviseleti jogosultságát a fenti cégjegyzékszámú cégkivonattal igazolta; mint Beruházó, a továbbiakban: Beruházó (Önkormányzat, Beruházó a továbbiakban külön-külön a "Fél", együttesen a "Felek") között a mai napon az alábbi feltételekkel: Preambulum A Beruházó az alább felsorolt ingatlanokon tervei szerint részben intézményi (iroda, sport és szabadidő, szálloda, idegenforgalmi, szórakoztató, szolgáltató, vendéglátó), részben lakó célú fejlesztést kíván megvalósítani. A fejlesztés megvalósítása érdekében a Beruházó kezdeményezte az Önkormányzatnál a területre vonatkozó szabályozási terv módosítását. A módosított szabályozási terv által érintett ingatlanok Budapest XVII. kerületében a Naplás út- Inda utca-ároktő utca-forrásmajori utca-cinkotai út-kis-erdő által határolt területen helyezkednek el az alábbi helyrajzi számok szerint: /42, /43, /44, /45, /46, /47, /48, /49, /50, /51, /52, /53, /54, /55, /56, /57, /58, /59, /60, /61, /62, /63, /64, /65, /66, /67, /68, /69, /70, /71, /72, /73, /74, /75, /76, /77, /78, /79, /80, /81, /82, /83, /84, /85, /86, /87, /88, /89, /90, /92, /94, (a továbbiakban együtt: Belterületi Ingatlanok) továbbá /5, /9, /18, /28, /30, /32, /34, /36, /38, (a továbbiakban: Külterületi Ingatlanok)

8 1. A szerződés tárgya 1.1. Az Önkormányzat és a Beruházó a jelen okiratban az évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30/A. felhatalmazása és korábbi tárgyalásaik alapján jövőbeni együttműködésük céljait és alapvető feltételrendszerét határozzák meg. Az Önkormányzat és a Beruházó megállapodnak abban, hogy a jelen okiratban meghatározott célok elérése érdekében, mindkét fél gazdasági érdekeit szem előtt tartva tartósan együttműködnek, a szükséges szerződéseket a másik fél felhívására haladéktalanul aláírják, a szükséges jognyilatkozatokat az arra nyitva álló határidőn belül megteszik a másik fél valamint az illetékes hatóságok felé, és vállalják a szükséges saját hatáskörű eljárások minél rövidebb idő alatti lefolytatását A Beruházó kijelenti, hogy elkötelezett aziránt, hogy a XVII. kerületben magasabb életminőséget biztosító lakóingatlanokat, illetve magas színvonalú munkahelyeket magukba foglaló irodaépületeket, kereskedelmi- és szolgáltató épületeket, közösségi épületeket, illetve ehhez kapcsolódóan kulturális- és sportlétesítményeket építsen, melyek a kerület fejlődését szolgálják. Ennek egyik zálogaként az Ingatlanok tekintetében fejlesztési elképzeléseket tárt az Önkormányzat elé. A Beruházó deklarálja azon szándékát, hogy saját maga részéről minden tőle ésszerűen elvárhatót meg kíván tenni annak érdekében, hogy a fenti célok és elképzelések a kerület fejlődésében közrehassanak. Gazdasági tapasztalata alapján és megítélése szerint ennek egyik leghathatósabb eszköze a kerület területén történő, a kerület adottságaival összhangban álló befektetéssel ösztönzött fejlődési út. A fentiekkel összhangban szükséges azonban olyan feltételek megteremtése, amely a kerület és a Beruházó érdekeinek kölcsönös szem előtt tartásával a fenti célok megvalósítását segíti elő A Beruházó tulajdonosa illetve beruházója a jelen Szerződés Preambulumában felsorolt ingatlanoknak, melyek a mellékletben meghatározottak szerint részben belterületi ingatlanok a továbbiakban: Belterületi Ingatlanok, részben külterületi ingatlanok - a továbbiakban: Külterületi Ingatlanok, Belterületi és Külterületi Ingatlanok a továbbiakban együtt: Ingatlanok A Felek rögzítik, hogy a Beruházó a saját költségén és szervezésében ingatlanfejlesztést kíván az Ingatlanokon végrehajtani a jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező tanulmányterv (továbbiakban: Tanulmányterv) alapján. A Felek rögzítik, hogy a Tanulmányterv alapján a Belterületi Ingatlanokon elsődlegesen lakó, iroda, közösségi, kereskedelmi és szolgáltató, valamint szabadidő, szórakoztató, idegenforgalmi és kereskedelmi szálláshely funkciójú ingatlanok épülnek, a Külterületi Ingatlanokon sport, szabadidő, szórakoztató illetve idegenforgalmi kereskedelmi ingatlanok fejlesztése történik A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás célja az Ingatlanokra vonatkozó és a Tanulmánytervben rögzített beruházásokra vonatkozó településrendezési tevékenység előkészítése a Beruházó által, saját költségére, a településrendezési tervek, helyi építési 2

9 szabályzat - egyeztetett program alapján történő - kidolgozásának finanszírozása, valamint az ingatlanfejlesztés végrehajtásában való együttműködés feltételeinek rögzítése A jelen Szerződésben a Önkormányzat és a Beruházó megállapodnak, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy - a Belterületi Ingatlanokat magában foglaló tömb területére vonatkozó jelenleg hatályos kerületi szabályozási terv és helyi építési szabályzat a Tanulmánytervben foglaltak szerinti műszaki tartalom megvalósíthatóságát lehetővé tevő módosítása (a továbbiakban: Módosított KSZT) mielőbb megtörténjen, mely Módosított KSZT elkészíttetésének közös lebonyolításában a Felek jelen Szerződés feltételei szerint együttműködnek, továbbá - a Módosított KSZT határán kívüli Út (a továbbiakban: Út) megépítését lehetővé tevő helyi építési szabályzat és szabályozási terv (a továbbiakban: Út KSZT) módosítása mielőbb megtörténjen, továbbá - a Külterületi Ingatlanokat magában foglaló tömb vonatkozásában a jelenleg hatályos fővárosi és kerületi szabályozási terv és helyi építési szabályzat a Tanulmánytervben foglaltak szerinti műszaki tartalom megvalósíthatóságát lehetővé tevő módosítása mielőbb megtörténjen, valamint ezen Külterületi Ingatlanok belterületbe vonásra kerüljenek, és a Külterületi Ingatlanokon a beépítés legfeljebb 5%-os legyen, és ez a beépítési szint egy tömbben is megoldható legyen Az 1.6. pontban rögzített településrendezési eljárások költségei ideértve a belterületbe vonás költségeit is és minden egyéb, az eljáráshoz kapcsolódó ráfordítás viselése a Beruházót terhelik, így különösen a jelen Szerződésben részletezett szabályozási tervek és helyi építési szabályzatok készíttetése tervezési díjának és egyéb költségeinek megfizetése, az ettől eltérő kivételeket a jelen Szerződés rögzíti. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés megvalósítása érdekében szükséges tervezői feladatokat az Módosított KSZT, valamint az Ingatlanok által érintett területen kívül építendő út vonatkozásában a Felek által közösen kiválasztott tervezők végzik a Beruházó által előzetesen elfogadott árajánlat alapján. 2. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai 2.1. A Felek megállapodnak, és az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározott cél érdekében a Tanulmányterv alapján a szükséges településrendezési eljárásokat a jelen Szerződés aláírásától számított 15 napon belül az Önkormányzat megindítja Az Önkormányzat a módosítási folyamat során a jogszabályok adta keretek között tőle elvárható módon mindent megtesz azért, hogy az Módosított KSZT a Tanulmánytervben és a jelen Szerződésben írtak szerint a lehető legrövidebb időn belül, de lehetőleg április 30. napjáig módosuljon. A Felek kijelentik, hogy ezen határidő teljesítése részben egyéb hatóságok, szervezetek illetve más harmadik személyek eljárásaitól illetve döntéseitől függ, 3

10 ezért a Felek megállapodnak abban, hogy ezen határidőt nem tekintik jelen szerződés tekintetében a szerződést bontó határidőnek illetve olyan határidőnek, melynek meg nem tartása bármelyik Fél részéről szerződésszegésnek minősülne vagy bármelyik Felet mentesítené a szerződésben írt kötelezettségek alól. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben ezen határidő tartása nem a Felek magatartására visszavezethető okból nem tartható, a Felek kötelesek a teljesítésre ésszerű, a jelen szerződésben írtak teljesítésére megfelelő új határidőt meghatározni, legkésőbb a határidő lejártát megelőző 8. napig A Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott Út megépítéséhez szükséges, az Út nyomvonalával érintett ingatlanok kisajátítása, illetve tulajdonjogának más módon történő megszerzése (önkormányzati tulajdonba adás) iránti eljárásokat legkésőbb az Út KSZT hatályba lépését követő 30 napon belül megindítja. Beruházó vállalja az érintett ingatlanok tulajdonosainak fizetendő kártalanítások illetve a tulajdonosokkal történő megegyezés esetén a vételárak összege 50%-ának, de maximum ,- Ft-nak az Önkormányzat részére határidőben történő megfizetését. Az Önkormányzat kijelenti, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Út építési költségeinek ideértve a kisajátítás és az engedélyeztetés költségeit is viselésében harmadik személyek így különösen a kerület egyéb vállalkozásai is részt vállaljanak, melynek szervezési feladatait az Önkormányzat vállalja, és tárgyalásairól a Beruházót folyamatosan tájékoztatja Az Önkormányzat vállalja, hogy a jogszabályok adta keretek között támogatja a Beruházó azon törekvését, hogy a jelen szerződés alapján módosításra kerülő településrendezési tervek alapján a Beruházó által megindított közigazgatási eljárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett lehető legrövidebb időn belül lezajlódjanak. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Beruházó által megvalósítandó beruházáshoz szükséges valamennyi olyan közigazgatási eljárásban, melynek lefolytatására az Önkormányzat rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, a jogszabályok által meghatározott keretek között minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Beruházó az I. fokú engedélyeket, illetve amennyiben az adott engedély ellen határidőben fellebbezés nem érkezik, úgy a jogerősített engedélyeket a lehető leghamarabb megkapja Az Önkormányzat vállalja, hogy a jelen Szerződés alapján elfogadásra kerülő Módosított KSZT Ingatlanokra vonatkozó részeit a Módosított KSZT hatályba lépésétől kezdődően legalább 10 évig nem módosítja, ide nem értve azt az esetet, ha ezt magasabb rendű jogszabály előírja, vagy magasabb rendű jogszabály rendelkezése folytán ez elengedhetetlenül szükségessé válik, valamint ha a Beruházó a jelen Szerződésben vállalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget. Amennyiben a Beruházó nem tesz eleget bármely jelen Szerződésben vállalt kötelezettségének, az Önkormányzat jogosult a jelen Szerződés alapján elfogadásra kerülő Módosított KSZT Ingatlanokra vonatkozó szabályozását az arra előírt eljárás keretében módosítani. A Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy ebben az esetben az Önkormányzattal szemben semmilyen kártalanítási, kártérítési vagy egyéb igénnyel nem él, ezen igényéről jelen Szerződés aláírásával lemond. 4

11 3. A Beruházó kötelezettségvállalásai 3.1. A Beruházó az Ingatlanok jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező Tanulmányterven megjelölt mintegy m 2 nagyságú területét, melynek pontos méretét geodéziai változási vázrajz fogja tartalmazni, az Önkormányzat részére közút céljára, kártalanítási kötelezettség nélkül, kisajátítást megelőző megállapodás alapján, ingyenes tulajdonba adás jogcímén átadja azzal, hogy a Vázrajzon megjelölt, a vonatkozó útügyi szabványoknak megfelelő utakat és azok jogszabályok által előírt tartozékait (a további pontokban: Utak) a Beruházó a Tanulmánytervben rögzített beruházás megvalósítása során saját költségén köteles megépíteni, köteles a használatbavételhez szükséges engedélyeket beszerezni és a megvalósítás ütemében az Önkormányzatnak átadni A Beruházó az Ingatlanok jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező Tanulmányterven megjelölt mintegy m 2 nagyságú területét, melynek pontos méretét geodéziai változási vázrajz fogja tartalmazni, közpark céljára, a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti műszaki előírások szerint hozza létre, és a köz számára saját költségén és szervezésében folyamatosan fenntartja, karbantartja A Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy maga fedezi illetve viseli a jelen Szerződés 2.3. és 3.5. pontjában és a jelen Szerződés 2. számú mellékletében rögzített tervezett nyomvonalú Út és környéke tervezési, engedélyeztetési, építési költségeit, illetve az Út nyomvonalával érintett ingatlanok tulajdonosainak fizetendő kártalanítás összegének, illetve a tulajdonosokkal történő megegyezés esetén a vételárak összegének 50 %-át, de maximum ,-Ft-ot (ÁFA mentes) 3.4. A Beruházó kötelezi magát arra, hogy a Módosított KSZT hatályba lépésétől számított 60 napon belül megkezdi a Belterületi Ingatlanokon megépítendő építményekre vonatkozó építési engedélyezési eljárásokat és azokat ezt követően folyamatosan nyújtja be az építésügyi hatósághoz, valamint arra, hogy a megépítendő építményekre vonatkozóan a valamennyi szükséges kellékével felszerelt és a jogszabályi követelményeknek megfelelő építési engedélyezési tervdokumentációkat nyújt be. Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes, a Preambulumban jelzett és a jelen Településrendezési szerződéssel érintett beruházási területen maximum 1000 darab lakást létesít, és az általa tervezett egyéb funkciójú épületek rendeltetését abban az esetben sem módosítja lakó funkciójú épületekké, ha erre a vonatkozó jogszabályok a későbbiek folyamán az Önkormányzat felé bejelentési kötelezettség keretében vagy bejelentési kötelezettség nélkül is lehetőséget adnak. Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy a Fejlesztés építési munkálatait úgy végzi el, hogy az ingatlanok építési ütemeit úgy alakítja, hogy azonos időszakban az általa megvalósuló lakófunkciójú épületekkel azonos alapterületű irodai-kereskedelmi funkciójú épületeket épít Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a mellékletben meghatározott Út megépítéséhez szükséges engedélyezési eljárásokat legkésőbb az Út nyomvonalával érintett ingatlanok Önkormányzat által megállapodás vagy kisajátítás eredményeképpen történő megszerzését követő 30 napon belül az illetékes hatóságok előtt megindítja. Beruházó vállalja továbbá, hogy az Út megépítésével kapcsolatban az illetékes útügyi hatóságokhoz valamennyi szükséges kellékével felszerelt és 5

12 a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és a mellékelt terveknek megfelelő építési engedélyezési tervdokumentációt nyújt be, az építkezést az útépítési engedélyek jogerőre emelkedését követően haladéktalanul megindított szükséges versenyeztetési eljárások után 120 napon belül megkezdi, és minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Út építési munkálatait maximum 24 hónapon belül befejezze, és az Út forgalomba helyezéséhez szükséges eljárást legkésőbb az építési munkálatok befejezését követő 15 napon belül saját költségén megindítja. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az engedélyezési eljárások és építési munkálatok teljes idejére a tulajdonában lévő és az Út nyomvonalával érintett valamennyi ingatlant a Beruházó rendelkezésére bocsátja, és az engedélyezés során szükséges valamennyi tulajdonosi nyilatkozatot és dokumentációt az erre vonatkozó felszólítást követő 8 napon belül a Beruházó képviselőjének kiadja A Beruházó vállalja, hogy a tanulmánytervben foglaltaknak megfelelően a Külterületi Ingatlanokon golfpályát és hozzátartozó klubházat épít. Az Önkormányzat támogatja a Beruházó azon törekvését, hogy a Módosított KSZT alapján Intézményi (I), vagy Intézményi zöld (IZ) övezeti besorolású területen a későbbiek folyamán szállodát építsen A Beruházó vállalja továbbá, hogy a Belterületi Ingatlanokon saját költségén egy bölcsődét, illetve óvodát építtet összesen minimum 180 férőhellyel, melyből 100 darab óvodai és 80 darab bölcsődei férőhelyet az Önkormányzattal kötött Közoktatási/Közszolgáltatási Megállapodás szerint önkormányzati ingyenes alapellátást biztosító óvodai illetve bölcsődei férőhelyként üzemeltet. Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy az óvoda-bölcsőde funkciójú épület(ek)re vonatkozó, valamennyi szükséges kellékével felszerelt, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő és az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett építési engedélykérelmet a Módosított KSZT hatályba lépésétől számított 60 napon belül benyújtja az illetékes építési hatósághoz. Beruházó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a 3.4. pontban jelzett beruházás első ütemének lakásaira vonatkozó használatbavételi engedélykérelmet kizárólag az óvoda-bölcsőde funkciójú épület(ek) használatbavételi engedélykérelmével együtt nyújtja be az illetékes építési hatósághoz Beruházó vállalja, hogy az Ingatlanok közlekedés szervezési helyzetének javítása érdekében az Önkormányzattal és az Ingatlanok környezetében működő társadalmi szervezetekkel egyeztetett tartalommal saját költségén közlekedési tanulmányt készíttett az Ingatlanok és az M0 autóút út-kapcsolódási rendszerének vizsgálata tárgyában, mely tanulmány első munkaközi tervezetét december 15-ig, a végleges tanulmányt február 28-ig átadja az Önkormányzatnak valamint az érintett társadalmi szervezeteknek Beruházó vállalja, hogy az Ingatlanokon a Fejlesztés során épített új ingatlanok megvalósítási ütemeinek arányában a jogszabályok által a zöldfelületi arány tekintetében előírt kötelezettségen felül legalább fát ültet, elsősorban a Forrásmajori utca Szőlőfürt utca Ároktő utca Inda utca mentén fekvő ingatlanokon Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa építendő golfpályán, annak megnyitása utáni 12 hónap elteltével a kerület általános iskolái egy-egy, maximum 30 fős tanulócsoportja tanulóinak részére rendszeres jelleggel - tanulócsoportonként legalább évi 30 óra keretében - ingyenes golfoktatást kezd tartani. 6

13 3.11. Beruházó vállalja, hogy a fejlesztést végrehajtó gazdasági társaság vagy társaságok székhelye jelen szerződés aláírását követő 60 napon belül Budapest XVII. kerületében lesz Beruházó vállalja, hogy az Önkormányzat által kijelölt Budapest XVII. kerület Jászapáti és Dormánd utca között fekvő, a T számú változási vázrajz szerint a hrsz-ú ingatlanokból kialakítandó ingatlanon legalább 250 m 2 hasznos alapterületű orvosi rendelőt (a továbbiakban: Rendelő) épít saját költségén és szervezésében. Az Önkormányzat vállalja a Rendelő engedélyezési és kiviteli terveinek előkészítését valamint az építési engedély beszerzését. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az épülethez szükséges közműcsatlakozások a telekhatáron biztosítottak. A Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházó a Rendelő építési munkáit köteles elvégezni, annak berendezését és felszerelését az Önkormányzat biztosítja. A Beruházó a Rendelő építési munkáit az általa tervezett beruházás első ütemére kiadott jogerős építési engedély kiadását követő 120 napon belül köteles megkezdeni. Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendelőre vonatkozó használatbavételi engedélykérelmet kizárólag a 3.4. pontban jelzett beruházás első üteme lakásaira vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelemmel egyidejűleg nyújtja be az illetékes építési hatósághoz A Beruházó kijelenti továbbá, hogy az ingatlanfejlesztés során törekszik arra, hogy saját belső és független döntése alapján az egyes munkarészek elvégzésére elsősorban helyi vállalkozókat, szakértőket és munkavállalókat alkalmazzon, ezen személyeket a jogszabályok adta lehetőség szerint a versenyeztetési eljárások során előnyben részesítsen Jelen Szerződés 3. számú mellékletét képezi a jelen Szerződés alapján megvalósuló beruházások megvalósítási ütemterve. 4. A Módosított KSZT elfogadása érdekében szükséges feladatok és kötelezettségvállalások 4.1. Önkormányzat és Beruházó a Módosított KSZT, az Út KSZT és az Út tervezők (a továbbiakban: Tervezők) számára a szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást megadnak Önkormányzat és Beruházó vállalja, hogy az elkészült munkarészek munkaközi önkormányzati egyeztetési dokumentációja kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a továbbtervezéssel kapcsolatos nyilatkozatát megadják a Tervezőnek Amennyiben a Tervező részéről további önkormányzati vagy beruházói adatszolgáltatás igénye merül fel, ami a terv elkészítéséhez szükséges és a szerződés megkötésekor még nem volt ismert, úgy Önkormányzat vagy Beruházó a Tervező ez irányú felhívásától számított 5 napon belül köteles a rendelkezésére álló adatokat szolgáltatni A tervezés közben döntést igénylő egyéb kérdésekben a Tervező írásbeli megkeresésének kézhezvételétől számított 5 napon belül az Önkormányzat és a Beruházó hivatalosan és írásban állást foglal. 7

14 4.5. A Felek megállapodnak, hogy a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevétel kapcsán szükséges intézkedésekről, a településrendezési eszközökön végrehajtandó változtatások kötelezettségéről, a változtatás miatti esetleges ismételt véleményeztetési kötelezettségről a felmerüléstől számított 3 munkanapon belül egyeztetnek A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az észrevétel a Beruházó által elfogadható mértékben befolyásolja a kitűzött fejlesztési célt, úgy a Felek a szükséges egyeztetési eljárásokat követően folytatják a tervezési munkát. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az észrevétel a Beruházó által nem elfogadható mértékben befolyásolja a kitűzött fejlesztési célt, úgy az addig elvégzett tervezési munkák díjának kiegyenlítésével és a költségek elszámolásával egyidejűleg a Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 5. Általános rendelkezések 5.1. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződésben írt megállapodásuk bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenné, érvényesíthetetlenné vagy törvényellenessé válna, a megállapodás többi része akkor is változatlan tartalommal érvényben marad, és a Felek kötelesek a lehető leghamarabb egyeztetést lefolytatni, és jóhiszeműen eljárva elfogadni egy jogszerű rendelkezést, amely a legközelebb áll megállapodásuk céljához, és ugyanolyan gazdasági hatása illetve eredménye van A Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházó jogosult a jelen Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit együttesen harmadik személyre átruházni az Ingatlanok egészének vagy bármely részének átruházásával egyidejűleg. Ez a jogosultság abban az esetben illeti meg a Beruházót, amennyiben az új tulajdonos írásbeli nyilatkozatban rögzíti, hogy a jelen Szerződést megismerte, és hogy az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben az új tulajdonos ilyen tartalmú nyilatkozatot ír alá, és azt benyújtja az Önkormányzathoz, úgy az átruházáshoz (a kötelezettségek tekintetében az átvállaláshoz) az Önkormányzat hozzájárulását megadottnak kell tekinteni A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Étv. és a Ptk., valamint más vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók Szerződő Felek a közöttük esetleg felmerülő viták rendezését megegyezéses úton kísérlik meg, ennek eredménytelensége esetén a viták eldöntésére kikötik a pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 8

15 Szerződő Felek a jelen 9 (kilenc) oldalból és 5 (öt) pontból álló szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták alá. Kelt: Budapest, hó napján Riz Levente polgármester Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata BOH Hungary Zrt. beruházó 9

16

17

18 3. sz. Melléklet Ütemterv Fázis / Phase I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Hónap / Month Színkódok / Color code block m2 40pc block m2 60pc KINDERGARTEN I. block m2 48pc block m2 17pc block m2 60 pc block m2 128pc block 22 public garden GOLF GOLF GOLF m2 block /3 block 1 1/3 Piros / Red : Lakások / Residential Kék / Blue : Társasház / Condominium Lila / Purple : Óvoda / Kindergarten Sárga / Yellow : Iroda Kereskedelmi / Office Retail block 1 1/3 Beruházás Ütemterv / Timeschedule block m2 185 pc block m2 90pc KINDERGARTEN II. block m2 106pc KINDERGARTEN III. block m2 1/3 block m2 40pc block m2 80pc KINDERGARTEN IV. block m2 1/2 block 2 1/3 block m2 64pc block m2 32pc block m2 1/2 block /2 block m2 1/3 block 2 1/3 block m2 50pc block m2 block /2 block 3 1/3 block m2 1/2 block m2 block 3 1/3 block 4 1/2

19

20

21

22

23

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

Előterjesztés száma: ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés száma: ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 307/2010/12.02. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés k) és u) pontjai alapján minősített

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

T/18629/78. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

T/18629/78. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról 1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18629/78. számú EGYSÉGES JAVASLAT az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ Ellenjegyezte:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 203/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 206/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. u) pontja alapján minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben új- vagy használt lakás vásárlásához ERSTE BANK HUNGARY Zrt., által

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Abfloß BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. november 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Szita Andrásné adó ügyosztályvezető Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2014. (X.27.) határozata. Napirend megállapításáról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2014. (X.27.) határozata. Napirend megállapításáról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2014. (X.27.) határozata Napirend megállapításáról 1.) Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választások végleges eredményéről Előadó: Dr. Pető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 8/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

S Z E R Z Ő D É S HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA S Z E R Z Ő D É S HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165., képviseli: Riz Levente polgármester),

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/7/2009. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001./VI.1./ számú rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: -.napirendi pont E - 19. Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Sárospatak belterület 1629 helyrajzi számú ingatlan adásvétel útján történő értékesítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Sárospatak belterület 1629 helyrajzi számú ingatlan adásvétel útján történő értékesítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárospatak belterület 1629 helyrajzi számú ingatlan adásvétel útján történő értékesítésére Készítette: Sárospatak Város Önkormányzata 2013. szeptember 27. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárospatak

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 207/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 48. -a alapján egyszerű többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai HATÁROZATOK: 1.) 507/1998.(IX.03.) Kt. határozat 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az építésügy

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati ingatlanrészek értékesítése Előterjesztő:

Részletesebben

SZERZŐDÉS FOGORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

SZERZŐDÉS FOGORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 302/2014. (XI. 20.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS FOGORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.,

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 1/7 amely létrejött: a) egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 165. KSH szám: 15735801-8411-321-01, adószám: 15735801-2-42, törzskönyvi

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT 1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-3/15/2010. KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Szerződésszám: 1-92682^2013 amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. adószáma: 15735777-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12.

a Képviselő-testülethez Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 2-ai rendkívüli, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 2-ai rendkívüli, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről * A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

Előterjesztés. a Baptista Szeretetszolgálat bérleti jogviszonyának módosításáról

Előterjesztés. a Baptista Szeretetszolgálat bérleti jogviszonyának módosításáról Előterjesztés a Baptista Szeretetszolgálat bérleti jogviszonyának módosításáról 1. előterjesztés száma: 6/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 3. előterjesztés készítésében közreműködő

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/244. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az Egészségház működésével

Részletesebben

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30 14251986 1425"1986 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/ Tájékoztató a 211/2013.(X.31.) Oh. számú határozat végrehajtásának tapasztalatairól, valamint javaslat egyes nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. november 17-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 156/2015.(XI.17.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. november 17-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 156/2015.(XI.17.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/18/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. november 17-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-10 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 40/2014.(VIII.21.) határozata rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/606-1/2012/I. Üi.: Varga Szilvia Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Volt Csanád ABC (József Attila u. 2.)

Részletesebben

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás MÁV P+R parkoló kivitelezésével kapcsolatban Az előterjesztést

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya ÜZLETSZABÁLYZAT A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u 1.) a fogyasztók korrekt tájékoztatása érdekében, a távhőszolgáltatásról rendelkező 2005. évi XVIII.

Részletesebben

5 ~ef. számú előterjesztés

5 ~ef. számú előterjesztés 5 ~ef. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

2014. február 18-i rendkívüli ülésére

2014. február 18-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Egyezségi megállapodás kötése a Vortex Építő Kft.-vel

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - pályázat kiírására ingatlanhasznosítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

Hüvös László humán közszolgáltatási tanácsnok. Döntés új kulturális tárgyú együttműködési megállapodás megkötéséről

Hüvös László humán közszolgáltatási tanácsnok. Döntés új kulturális tárgyú együttműködési megállapodás megkötéséről Előterjesztő: Hüvös László humán közszolgáltatási tanácsnok Tárgy: Döntés új kulturális tárgyú együttműködési megállapodás megkötéséről Iktatószám: Melléklet: 1 számú melléklet Határozati javaslat 2. számú

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet 148/2013. (V. 23.) Kt. határozat melléklete PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező 130144 helyrajzi szám alatt felvett,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. október 28. napján tartandó ülésére Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Müller Kinga

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE IDÁQ. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Premontrei Női Kanonokrenddel

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Magyar Állam. Kapuvár Város Önkormányzata

Magyar Állam. Kapuvár Város Önkormányzata TARTOZÁSÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és Kapuvár Város Önkormányzata valamint a(z) CIB Bank Zrt. között a "Kapuvár 2028" elnevezésű/sorozatszámú kötvényekhez Budapest 2013. június. 1 Tartozásátvállalási

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben