Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E"

Átírás

1 Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester 2.) Kövegy Község Önkormányzata évi költségvetése Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester 3.) Megállapodás mozgókönyvtári feladat ellátására Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester 4.) Előterjesztések 5) Kérdések, interpellációk 6.) Egyebek Zárt ülésen 1.) Szociális támogatások iránt benyújtott kérelmek elbírálása R E N D E L E T E K 2/2009. (I.28.) Ö.r. Kövegy Község Önkormányzata évi költségvetése H A T Á R O Z A T O K 4/2009. (I.28.) Kt.h. A napirend elfogadása 5/2009. (I.28.) Kt.h. Polgármesteri tájékoztató elfogadása 6/2009. (I.28.) Kt.h. Megállapodás mozgókönyvtári feladat ellátására 7/2009. (I.28.) Kt.h. Sportnap pályázat 8/2009. (I.28.) Kt.h. Hulladéklerakó (DAREH) 9/2009. (I.28.) Kt.h. Az M43 gyorsforgalmi út megépítéséhez kapcsolódó kisajátítást helyettesítő adásvételi ajánlat elfogadása

2 Jegyzőkönyv Amely készült a Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Galgóczkiné Krobák Mária Kanton Lászlóné Asztalos Pál Jáksó Károlyné polgármester alpolgármester képviselő képviselő Tanácskozási joggal megjelent: Benákné Bárdi Ilona körjegyző Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Tisztelt Képviselő-testület, mindenkit köszöntök a mai képviselő-testületi ülésen. Megállapítom, hogy a képviselő-testületből 6 főből 4 fő megjelent, a részvétel 66 %-os, a képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Asztalos Pál és Kanton Lászlóné települési képviselőket. Javaslatot tennék az ülés napirendjére. 1.) Polgármesteri tájékoztató 2.) Kövegy Község Önkormányzata évi költségvetése 3.) Megállapodás mozgókönyvtári feladat ellátására 4.) Előterjesztések 5) Kérdések, interpellációk 6.) Egyebek Zárt ülésen 1.) Szociális támogatások iránt benyújtott kérelmek elbírálása Kérem a testületet, hogy szavazzon a napirend elfogadásáról. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangú igen (4 igen ) szavazattal döntött a képviselő-testület január 28-i nyílt ülése napirendjének elfogadásáról. 4/2009.(I.28.)Kt.h. Tárgy: A napirend elfogadása H A T Á R O Z A T 2

3 Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a január 28.-i nyílt képviselőtestületi ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1.) Polgármesteri tájékoztató 2.) Kövegy Község Önkormányzata évi költségvetése 3.) Megállapodás mozgókönyvtári feladat ellátására 4.) Előterjesztések 5) Kérdések, interpellációk 6.) Egyebek Zárt ülésen 1.) Szociális támogatások iránt benyújtott kérelmek elbírálása A határozatról értesítést kap: 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester helyben 2./ Irattár I. Napirend Polgármesteri tájékoztató Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy január 13-án ülésezett a többcélú kistérségi társulás, ahol egyeztettük a évi költségvetést. Megkapta a képviselő-testület azt a költségvetési táblázatot, amelyben tételesen szerepel, hogy milyen társulásokban vagyunk benne, és ide mennyit kell fizetni. Összesen Ft hozzájárulást kell fizetni önkormányzatunknak 2009-ben. Ugyanezen a napon ülésezett a közbiztonsági társulás Apátfalván. Többen szerettük volna felmondani a megállapodást, de az a döntés született, hogy áprilisig marad a társulás és utána döntünk a sorsáról. A megállapodás szerint 6 hónap felmondási idő van. Január 13-án Dr. Buzás Péter országgyűlési képviselő fogadóórát tartott a faluházban, amelyen sok helyi lakos megjelent. Jól sikerült este volt. Ennek kapcsán kérem a képviselőtestület tagjait, hogy a jövőben ilyen alkalmakkor legyenek jelen a rendezvényen. Január 15-én ülésezett a DAREH közgyűlése, ahol a hulladéklerakó pályázatot egyeztettük. Ugyanezen a napon délután tájékoztató volt a makói kórházban, a kórház 2008.évi működéséről. Minden évben tart nyitóértekezletet a kórház, melyen az aktuális pályázataikról és a kórház költségvetéséről kapnak tájékoztatót a térség polgármesterei. Ezen a napon még részt vettem a megyeházán az új évi köszöntőn. Január 16-án ismételten ülésezett a többcélú kistérségi társulás, ahol nem került elfogadásra a társulás évi költségvetése. Január 17-én Csanádpalotán iskolai ünnepséget tartottak, ahol részt vettem. Január 26-án Csanádpalotával rendezvénysorozat pályázatról egyeztettünk, hat település és még külföldi partnerek vesznek részt a pályázatban. Kövegy forintot kapna, ha nyer a pályázat. Elkészítettük a rendezvény tervét, sportrendezvényre adtunk be pályázatot. Ez a rendezvény 2010-ben valósulna meg. Tegnap átadtuk az elkészült utat és megtörtént a pénzügyi elszámolás is. A pályázatok kapcsán összességében elmondhatom, hogy gondunk volt a pályázatíró céggel és a közreműködő tervezővel. Meggyőződésem, hogy itt helyben is meg tudtuk volna írni az általuk készített pályázatokat. Az utolsó percben készült el minden. Ez évre vonatkozóan még nem láttam olyan pályázati kiírást, amit hasznosítani lehetne. Megkérdezem, hogy a tájékoztatómmal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. 3

4 A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el. ( Megérkezett Bajusz György települési képviselő. Jelen van 5 települési képviselő, 83 %.) Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangú igen (5 igen ) szavazattal döntött a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról. 5/2009.(I.28.)Kt.h. Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadása H A T Á R O Z A T Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Galgóczkiné Krobák Mária polgármester tájékoztatóját és annak elfogadásáról döntött. A határozatról értesítést kap: 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester helyben 2./ Irattár II. Napirend Kövegy Község Önkormányzata évi költségvetése Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Írásban kiadtuk az előterjesztést. Részemről nincs szóbeli kiegészítés az előterjesztéshez. Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. Asztalos Pál települési képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy a busz támogatás mikorra várható. A kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladaton másfél millió forint szerepel. Megkérdezem, hogy ez mit takar. A költségvetésben beállított forint konkrét beruházáshoz kapcsolódik, vagy csak egy általános terv? A családsegítés szakfeladaton a falugondnok szerepel vagy más tevékenység? Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: A busztámogatás legrosszabb esetben három hónapos átfutású. A felújítási tervhez elmondanám, hogy nincs konkrét terv, majd a testülettel egyeztetünk. Csontos Anett pénzügyi előadó: Én biztonságképpen nyolc hónapra számoltam ki a kamatot és azt építettem be. A szociális rendszer átalakul 2009-ben. A kisegítő mezőgazdasági szolgáltatáshoz terveztük be a RÁT-osok 5 %-os bérét, üzemanyagot, fűnyírót, eszközbeszerzést. A családsegítésnél a falugondnok és a szolgáltatás költsége, a gyermekvédelmi felelős megbízási díja, annak járulékai valamint az ő utazási költségtérítése. Jáksó Károlyné települési képviselő: Mi a helyzet a vadásztársaságok által fizetendő pénzzel? Csontos Anett pénzügyi előadó: 2008-ban nem volt teljesítés a vadásztársaság részéről, ezért nem terveztem évre. 4

5 Asztalos Pál települési képviselő: Ha nem találunk pályázatot, akkor a közmunkásokkal a TIMA segítségével újítsuk fel a csatornáinkat. Vállalom, hogy ennek lebonyolításában segítek. A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangú igen (5 igen ) szavazattal elfogadta Kövegy Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/ 2009.(I.28.) Ö.r. számú rendeletét. (Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) III. Napirend Megállapodás mozgókönyvtári feladat ellátására Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Írásban kiadtuk az előterjesztést. Eredetileg úgy volt tervezve, hogy február 1-jétől visszakerül a könyvtáros alkalmazása az önkormányzatokhoz. A testületi döntések meghozatala érdekében ez az időpont március 1-re módosult. Kövegyen az emagyarország pontot Mucsi Zsanett működtette és ellátta a könyvtárosi feladatokat is. Együtt tovább nem tudja csinálni. Jelentkezett nálam Oláhné Molnár Krisztina, hogy vállalja a könyvtárosi feladatot. Zsanett marad az emagyarország ponton. Így a két feladatot két külön személy látja el. Jelentkeztek Csanádpalotáról is könyvtárosnak, de én helybelit szeretnék alkalmazni. Zsanett munkáját már ismerjük, dolgozott már nálunk tavaly is. Érti a munkáját. Ő szerkeszti a helyi újságot is és a település honlapját is működteti tovább folyamatosan. Nem kell szakképzett könyvtáros alkalmaznunk, mivel a szakmai feladatokat a makói József Attila Könyvtár látja el. Oláhné volt az egyetlen kövegyi jelentkező, akit alkalmasnak is tartok a feladatra. Határozott idejű megbízási szerződéssel fogjuk alkalmazni a feladatra. A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangú igen (5 igen ) szavazattal döntött a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról. 6/2009.(I.28.)Kt.h. Tárgy: Megállapodás mozgókönyvtári feladat ellátására HATÁROZAT Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mozgókönyvtári feladatok ellátására a Makói Kistérség Többcélú Társulása, valamint a Makói József Attila Könyvtár között megkötött, a 9/2008. (II.15.) PT. h. határozattal jóváhagyott megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelős: Határidő: február 28. A határozatról értesítést kap: 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester helyben 2./ Benákné Bárdi Ilona körjegyző helyben 5

6 3./ Társulás tagjai székhelyükön 4./ Többcélú Társulás elnöke Makó 5./ József Attila Könyvtár Makó 6./ Irattár IV. Napirend Előterjesztések 1.) Csp. Sportnap pályázat Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: A tájékoztatóban már említettem, hogy 7 település közösen pályázik rendezvényszervezésre. A települések lakosságarányosan fizetik az önrészt és kapják a támogatást. A pályázó Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata. Javaslom a képviselő-testületnek, hozzunk arról határozatot, hogy részt kívánunk venni a pályázatban és meghatalmazzuk Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatát a pályázat benyújtására, továbbá biztosítjuk a ránk eső önrészt. Az előterjesztéshez kapcsolódóan egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangú igen (5 igen ) szavazattal döntött a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról. 7/2009.(I.28.)Kt.h. Tárgy: Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési Program program keretében pályázat benyújtása H A T Á R O Z A T 1./ Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Csanád Mikrotérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.) a romániai (Banat-Ripensis vagy Zsombolya Önkormányzatával) közösen pályázatot nyújt be a Magyarország-Románia Határon átnyúló együttműködési Program keretében a 2. Prioritás Társadalmi és Gazdasági Kohézió erősítése a határmenti térségben 2.5 Közösségek közötti együttműködés beavatkozási terület Közösségek közötti együttműködés tevékenységi területre Közös erővel egy közös jövőért partnerségek a fejlődésért és együttműködésért határon átnyúló mikrotérségek között címmel. 2./ Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tagjaként a településre eső önerőt lakosságarányosan ,-Ft azaz huszonkilencezer-hatszázharmincöt forint összegben biztosítja: A Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önrészt az önkormányzat évi költségvetésének tervezése során figyelembe veszi, és azt a évi költségvetésében biztosítja. Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti összegű önerőt a pályázatban szereplő ütemterv szerint átutalja a Csanád Mikro-térségi 6

7 Területfejlesztési Önkormányzati Társulásnak az OTP Bank Rt. csanádpalotai Fiókjánál vezetett számú számlájára. 3./ Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a kifizetéskor érvényes árfolyam szerint keletkező árfolyamnyereség vagy veszteség elszámolása a Számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény hatályos rendelkezései alapján történik. 4./ A képviselő-testület felhatalmazza Galgóczkiné Krobák Mária polgármestert a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. A határozatról értesítést kap: 1./ Kovács Sándor társulás elnöke Csanádpalota 2./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Kövegy 3./ Horváth Lajos polgármester Királyhegyes 4./ Varga Péter polgármester Apátfalva 5./ Farkas Jánosné polgármester Magyarcsanád 6./ Gyarmati András polgármester Nagylak 7./ Irattár 2.) A helyi hulladéklerakó tulajdonjogának rendezése Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Megkeresett levélben és telefonon Jusztin Balázs a DAREH pályázat ügyvivője, hogy problémát jelent a rekultivációs pályázatban az, hogy Kövegy Önkormányzat nem tulajdonosa a szeméttelepnek. A tulajdonos Hangai József Kft-je, így a rekultivációs kötelezettség az övé. Jusztin Balázs kéri, hogy legyen egyeztetés arról, hogy hogyan lehet a tulajdonjogot rendezni közöttünk. Kérte, hogy az önkormányzat kezdeményezze a tulajdonjog megszerzését. Tájékoztatom a testületet, hogy a rekultivációs pályázatban nincs benne a tervezési költség, ami több milliós tétel. Én nem javaslom, hogy az Önkormányzat a tulajdonjogot szerezze meg és a rekultiváció kötelezettségét és költségét vállalja fel. Az előterjesztéshez kapcsolódóan egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangú igen (5 igen ) szavazattal döntött a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról. 8/2009.(I.28.)Kt.h. Tárgy: A helyi hulladéklerakó tulajdonjogának rendezésére vonatkozó javaslat H A T Á R O Z A T Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DAREH Önkormányzati Társulásnak a helyi hulladéklerakó tulajdonjogának rendezésére vonatkozó javaslatát megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 7

8 1./ Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kezdeményezi a Kövegy hrsz számú ingatlan tulajdonjogának megszerzését Kövegy Község Önkormányzat részére. 2./ Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntését annak tudatában hozta meg, hogy a tulajdonjog hiányában a település nem vehet részt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energetikai Operatív Program támogatási rendszerhez benyújtott Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjára pályázatban. 3./ Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Galgóczkiné Krobák Mária polgármestert a kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A képviselő testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást kér. A határozatról értesítést kap: 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester helyben 2./ Benákné Bárdi Ilona körjegyző helyben 3./ PALOTA 98 Kft. Makó 4./ DAREH Orosháza 5./ Irattár 3.) Az M43 gyorsforgalmi út megépítéséhez kapcsolódó kisajátítást helyettesítő adásvételi ajánlat elfogadása Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Megkeresett a Varga és Nagy-György Ügyvédi Iroda és ajánlatot tett, a kisajátításra kerülő dűlő útjaink adásvételére a kisajátítandó területekre. Megküldték a szakértői véleményt és az abban foglalt összegre tettek ajánlatot. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az ajánlatot fogadjuk el, és hatalmazzon fel a képviselő-testület a szerződés megkötésére. Az előterjesztéshez kapcsolódóan egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangú igen (5 igen ) szavazattal döntött a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról. 9/2009.(I.28.)Kt.h. Tárgy: Az M43 gyorsforgalmi út megépítéséhez kapcsolódó kisajátítást helyettesítő adásvételi ajánlat elfogadása H A T Á R O Z A T Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Kövegy 017/13, 018/2, 022, 030, 037, 041, 058/1 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, az M43 gyorsforgalmi út megépítéséhez kapcsolódó kisajátítást helyettesítő adásvételére tett ajánlatot a szakértői véleményben feltüntetett Ft, azaz Kilencszáznégyezer forint összeggel elfogadja. 8

9 Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Galgóczkiné Krobák Mária polgármestert a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés megkötésére és annak aláírására. A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást kér. Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Határidő: folyamatos A határozatról értesítést kap: 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester helyben 2./ Benákné Bárdi Ilona körjegyző helyben 3./ Varga és Nagy-György Ügyvédi Iroda Makó 4./ Irattár V. Napirend Kérdések, interpellációk Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: A szociális rendszer átalakítása miatt várhatóan lesznek munkásaink, akiknek munkát kellene adnunk. Arra gondoltam, hogy vennénk egy üres házat, ami az önkormányzat tulajdona lenne, amit felújítanánk a közmunkásokkal. Amit aztán lehetne bérbeadás útján hasznosítani, vagy szükség esetén eladni. Nem tudok igazán sok értelmes munkát, a parkgondozáson és a csatorna karbantartáson kívül, amit majd ezeknek az embereknek adhatnánk. Az ingatlanjaink elég jól rendben vannak, még a Községházán kell meszelni. Szeretném hallani a testület véleményét, hogy az ingatlan vásárlást támogatja-e. Asztalos Pál települési képviselő: A magam részéről jó ötletnek tartom. Vannak még olyan munkák, amikről korábban beszéltünk és meg lehetne valósítani. Ilyen például a faültetés, amivel rendbe rakhatnánk, és folyamatosan rendben tarthatnánk az üres kertjeinket, például a Tavasz és a Széchenyi utcán. A későbbi feladatok meghatározása érdekében egyszer menjünk végig a falun. Sajnos vannak gazos utcák és rendezetlen porták. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: A fűnyírást el lehetne végezni, de a fűnyírógép használatáért díjat kellene kérni. Egyébként az ingatlanvásárlás kapcsán elmondanám, hogy ezer forint értékű, műút melletti ingatlanra gondoltam. Annyit szeretnék még megkérdezni a képviselő-testülettől, hogy az idei évben falunapot, családi napot vagy sportnapot rendezzünk. Ha 2010-re nyer a pályázatunk, akkor lehetne egy nagyobb falunapot szervezni. Asztalos Pál települési képviselő: Véleményem szerint jövőre legyen falunap, az idén egy sportnap, gyermeknap kerüljön megrendezésre kisebb költséggel, elsősorban a helyiekre, a gyermekekre koncentrálva. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend keretében van-e kérdésük, interpellációjuk. A napirend során egyéb kérdés, interpelláció nem hangzott el. 9

10 VI. Napirend Egyebek Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy február 28-án lesz a farsang, amelyre készülnek a gyerekek és az anyukák. Március 7-én nőnapi rendezvény lesz, melynek fő rendezője Jáksó Károlyné. A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület nyílt ülése a napirendeket megtárgyalta. A képviselő-testületnek köszönöm az eddigi munkáját és ezennel a nyílt képviselő-testületi ülést bezárom. Bejelentem, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja tovább a munkát. k.m.f. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Benákné Bárdi Ilona körjegyző Asztalos Pál jegyzőkönyv hitelesítő Kanton Lászlóné jegyzőkönyv hitelesítő 10

11 Kövegy Község Polgármestere Kövegy, Kossuth u. 29. Telefon: (62) Fax: (62) M E G H Í V Ó Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő nyílt ülését december hó 17. napján (szerdán) órai kezdettel tartja a Községháza nagytermében. N A P I R E N D 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester 2.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/2002. (IV.24.) Ör. rendelet módosítása Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester 3.) Az ivóvízszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 3/1994. (III.24.) Ö.r. rendelet módosítása Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester 4.) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályairól szóló rendelettervezet megvitatása Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester 5.) Előterjesztések 6.) Kérdések, interpellációk 7.)Egyebek Zárt ülésen 1.) Szociális támogatások iránt benyújtott kérelmek elbírálása A képviselő-testület ülésére ezúton tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok. Kövegy, december 12. Galgóczkiné Krobák Mária Polgármester 11

12 Kövegy Község Polgármesterétől 6912 Kövegy, Kossuth u. 29. Tel: 62/ , Fax: 62/ /2008. Tárgy: 2009 évi települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjkalkulációja Mell: 2db Képviselő-testület Kövegy Tisztelt Képviselő-testület! A Bio-Pannónia Kft. benyújtotta önkormányzatunk részére a évre vonatkozó díjkalkulációját négy verzióban, melyeket előterjesztésemhez mellékelek. Az A változat szerint a havi két szállítással a díjakat 6,8%-al emelné. A B változat szerint amikor az alapdíjat és a havi egy kötelező ürítést számlázunk először, majd a tényleges ürítésnek megfelelően a többit utólag (1 fős ingatlan esetén) A C változat, amikor az alapdíjat és a havi egy kötelező ürítést számlázunk először, majd a tényleges ürítésnek megfelelően a többit utólag (2 vagy föbb fős ingatlan esetében). A D változat, amikor az alapdíjat és a havi egy kötelező ürítést számlázunk először, majd a tényleges ürítésnek megfelelően a többit utólag (4 vagy több fős ingatlan esetében). Javaslom, hogy a benyújtott verziók közül a Képviselő-testület a A változatot fogadja el és annak megfelelően módosítsuk a helyi rendeletünket. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a Képviselő-testület a díjmódosítási javaslatokat vitassa meg és a szükséges rendelet módosítást fogadja el. Kövegy, december 12. Galgóczkiné Krobák Mária sk. polgármester 12

13 Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2008.(XII.17.)Ör. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/2002. (IV.24.) Ör. rendelet módosításáról Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/2002. (IV.24.) Ör. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.. A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép hatályba. 2.. (1) A rendelet január 1. napján hatályba. (2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/2002. (IV.24.) Ör. rendelet jogharmonizálva az Európai Uniós jogszabályokhoz. Kövegy, december 17. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Benákné Bárdi Ilona körjegyző Záradék: Kihirdetése közszemlére tétellel december 17. napjától január 31. napjáig. Kövegy, december 17. Benákné Bárdi Ilona körjegyző 13

14 A közszolgáltatás díja Hulladék mennyisége ( liter ) Díjtétel Egységnyi díjtétel ( Ft ) A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza 40 egyszeri egyszeri egyszeri 1056 A közszolgáltatás díja Hulladék mennyisége ( liter ) Díjtétel Egységnyi díjtétel ( Ft ) A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza Alapdíj / hó 239,2 Kötelező ürítés / hó 179,4 Minden további 1 ürítés 165,6 Alapdíj / hó 345,6 Kötelező ürítés / hó 259,2 Minden további 1 ürítés 239,3 Alapdíj / hó 451,2 Kötelező ürítés / hó 338,4 Minden további 1 ürítés 312,4 Kövegy Község Polgármesterétől 14

15 6912 Kövegy, Kossuth u. 29. Tel: 62/ , Fax: 62/ /2008. Tárgy: 2009 évi vízdíj meghatározása Mell: 2db Képviselő-testület Kövegy Tisztelt Képviselő-testület! A Makó-Térségi Víziközmű Kft. benyújtotta önkormányzatunk részére a évre vonatkozó díjkalkulációját két verzióban, melyeket előterjesztésemhez mellékelek. Az A változat szerint a díjat 9%-al emelné, amely tartalmaz bizonyos nyereséget. A B változat szerint a még biztonságos gazdálkodás eléréséhez 7 %-os emelés szükséges. Javaslom, hogy a benyújtott verziók közül a Képviselő-testület a B változatot fogadja el és annak megfelelően módosítsuk a helyi rendeletünket. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a Képviselő-testület a díjmódosítási javaslatokat vitassa meg és a szükséges rendelet módosítást fogadja el. Kövegy, december 12. Galgóczkiné Krobák Mária sk. polgármester KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 15

16 Képviselő-testületének /2008. (XII. 17.) Ö.r. rendelete az ivóvízszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 3/1994. (III.24.) Ö.r. rendelet módosításáról Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az ivóvízszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 3/1994. (III.24.) Ö.r. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 2..-a mondatában szereplő szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. Hatósági ár ÁFA nékül (Ft/m3) 579,3 + alapdíj Lakossági alapdíj ÁFÁ-val (Ft/hó) 341 Közületi alapdíj ÁFA nélkül (Ft/hó) (1) A rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) Az ivóvízszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 3/1994. (III.24.) Ö.r. rendelet jogharmonizálva az Európai Uniós jogszabályokhoz. Kövegy, december 17. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Benákné Bárdi Ilona körjegyző Záradék: Kihirdetése közszemlére tétellel december 17. napjától január 31. napjáig. Kövegy, december 17. Benákné Bárdi Ilona körjegyző TERVEZET 16

17 Kövegy község Önkormányzata Képviselő-testületének../2008. (XII.17.) Ö.r. számú rendelete a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az évi XX. törvény (1) bekezdés l.) pontja valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ai alapján a évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzatot megillető bevételeket folytatólagosan beszedje és a kiadások fedezése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 2.. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját időarányosan a képviselő-testület által módosított évi költségvetési rendeletében megállapított évi támogatási főösszeg képezi. (2) A polgármester a képviselő-testület utólagos jóváhagyásával az (1) bekezdésben rögzített támogatás havi összegétől rendkívüli veszélyhelyzetben illetve a költségvetési szerve működőképességét veszélyeztető esetekben eltérhet. Az ezekben az esetekben hozott intézkedéseiről köteles a polgármester a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámolni. A jelen bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. (3) Az önkormányzat számára nem kötelező önként vállalt feladatra kifizetés a évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig nem teljesíthető. 3.. (1) Ezen rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) A jelen rendeletben meghatározott átmeneti gazdálkodásra vonatkozó felhatalmazás időtartama a helyi önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján szűnik meg. (3) A jelen rendelet alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni. (4) A helyi rendelet az Európai Uniós jogharmonizációs célból felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Kövegy, december 12. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Benákné Bárdi Ilona körjegyző 17

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi szeptember hó 15. napján tartott képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi szeptember hó 15. napján tartott képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi szeptember hó 15. napján tartott képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 18 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515/2014./ált. 2014. január 16-án tartott rendkívüli NYÍLT ülésének: a./ Jegyzőkönyve:1-től 5-ig b./ Tárgysorozata: 1-től 2 -ig c./ i: 1-től 4-ig d./ Rendelete:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. március 12-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 21-én du. 15.30 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komlói hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el:

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el: PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-16 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. július 11-én 18.00 órakor

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-87/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. július 20. Határozatok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Határozatok: Iktatószám: 263/5/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Határozatok: Iktatószám: 263/5/2012. Iktatószám: 263/5/2012. Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján délután 16.00 órakor tartott soros, nyílt -testületi ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. január 14-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. január 14-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. január 14-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis Tibor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2008. november 26-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mihovné Srutek Gabriella, Nagy Péter, Szivek Péter,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). 179 Együttműködési

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele Mell

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása

2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak: jelenléti ív

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. június 01-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 június 27-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. április 27-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helyszín : 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről Községháza Bakonybánk Jelen vannak: Kovács Kálmán

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. december 9-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Ferencz

Részletesebben

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1..

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1.. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6561/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 21/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve 20/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 14. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben