Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület augusztus 27.-ei ülésének 101/2015. (VIII.27.) 229. napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Beszámoló a Szolnok Városi Rendőrkapitányság évi 102/2015. (VIII.27.) 231. tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 103/2015. (VIII.27.) 233. Képviselői kérdések, felszólalások - Besenyszög Város Önkormányzat évekre terjedő Gazdasági Programjának elfogadásáról Besenyszög 0402/1 hrsz-ú külterületi szántó haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról a Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Alapítvány, valamint a Tehetséges Diákokért Alapítvány összevonásával létrejövő közhasznú alapítvány kuratóriumának megválasztásáról Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályáról, díjazásáról szóló 5/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Besenyszög, Dózsa György út 3. szám alatti ingatlan adásvételére 104/2015. (VIII.27.) /2015. (VIII.27.) 106/2015. (VIII.27.) 107/2015. (VIII.27.) /2015. (VIII.27.) /2015. (VIII.31) rendelet Tájékoztató Besenyszög belterületén történő fásításról - Süss Fel Nap Alapítvány kérelméről 109/2015. (VIII.27.) Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27- én a Városháza Chiovini Ferenc üléstermében megtartott üléséről Jelen vannak: Távollévők: - Balogh Zoltán polgármester, Dr.Elbakour Afif, Palyafári János, Berényi Ambrus, Farkas Géza Lovász Imre, Kiss Béla képviselők Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző dr.kelles Mária vezető tanácsos Meskó Zsolt Intézményvezető

2 229 Szabó Zoltán r.alezredes Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője Hevér Enikő r.fhdgy Tiszasülyi Rendőrőrs parancsnoka Tímári Csaba r.tzls. KMB Süss Fel Nap Alapítvány képviselői Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán Polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Dr.Elbakour Afif: Kérem napirendi pontként tárgyalni a Süss Fel Nap Alapítvány támogatási kérelmét. Balogh Zoltán polgármester a meghívóban szereplő napirendtől eltérően az alábbi napirendek tárgyalását javasolja a képviselő-testületnek: A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 101/2015. (VIII.27.) számú határozat A Képviselő-testület augusztus 28.-ai ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja: 1.) Beszámoló a Szolnok Városi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről Előadó: Szabó Zoltán r.alezredes Kapitányságvezető, Hevér Enikő r.fhdgy Tiszasülyi Rendőrőrs őrsparancsnoka, Tímári Csaba r.tzls KMB, Kiss Béla Besenyszögi Községi Polgárőr Egyesület elnöke 2.) Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 3.) Képviselői kérdések, felszólalások Előadó: Képviselők 4.) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat évekre terjedő Gazdasági Programjának elfogadására 5.) Előterjesztés Besenyszög 0402/1 hrsz-ú külterületi szántó haszonbérleti szerződésének meghosszabbítására 6.) Előterjesztés a Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Alapítvány, valamint a Tehetséges Diákokért Alapítvány összevonásával létrejövő közhasznú alapítvány kuratóriumának megválasztására 7.) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi események engedélyezésének szabályáról, díjazásáról szóló 5/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Munkácsi György jegyző

3 230 8.) Előterjesztés Besenyszög, Dózsa György út 3. szám alatti ingatlan adás-vételére 9.) Tájékoztató Besenyszög belterületén történő fásításról Előadó: Farkas Géza képviselő 10.) Előterjesztés a Süss Fel Nap Alapítvány kérelmére Zárt ülés: 1.) Előterjesztés egyetemi tanulmányok támogatására vonatkozó kérelemről 1.) Képviselő- testület tagjai H. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Szolnok Városi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről Balogh Zoltán polgármester köszönti a meghívott vendégeket és felkéri Szabó Zoltán r.alezredes urat beszámolójának megtartására. Szabó Zoltán r.alezredes köszönti az önkormányzat képviselő-tagjait, az önkormányzat dolgozóit, a helyi lakosokat. Szabó Zoltán: Szolnok város közelsége Tiszasülyi Rendőrőrs és a KMB-ek jelenléte is adhatja a kedvező adatokat. De Besenyszög város lakosságának is nagy szerepe van a jelenlegi közbiztonság fenntartásában. A bűncselekmények száma igen elenyésző, nem tudunk egyenleget vonni az előző évekhez képest e miatt. Úgy gondolom, azért ez kedvező adatokról beszélhetünk. Közlekedésbizonyság tekintetében a Szolnok Besenyszögöt összekötő 3225-ös út minősége miatt gyakoriak a balesetek. Az úton fokozott figyelemmel és megfelelő sebesség betartásával szükséges közlekedni. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság évben nyert el pályázatot Időskorban is fő a biztonság címmel. A projekt az időskorúak áldozattá válásának elkerülését, a sérelmükre elkövetett jogsértések számának visszaszorítását, egyúttal bűnmegelőzési ismereteik bővítését célozza meg. A projekt célja továbbá, hogy a résztvevők elsajátítsák azokat a képességeket, amivel a megszerzett ismereteket tovább tudják adni kortársaik részére. A pályázati időszak alatt számtalan idős otthonban jelennek meg a bűnmegelőzési szakemberek, ahol elméleti oktatáson és gyakorlati feladatokon keresztül adják át ismereteiket az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében. Azonban nem csak az idős embereket, hanem a fiatalabb korosztály is arra szükséges nevelni, hogy forduljon bizalommal a rendőr felé, kérjen tőle segítséget. 5 megye kapott támogatást túlmunka kifizetésére, többek között Szolnok is, így a túlóra elrendelése, rendőreink jelenléte is csökkentette összességében a bűncselekmények elkövetésének számát. A jelenlegi migrációs helyzetben Szolnok mint belső megye mi is az ezzel kapcsolatos központi feladatok ellátjuk, várjuk a Kormány döntését a határvadász század kialakításáról.

4 231 Még a beszámoló végén elkívánom mondani, illetve megköszönni az önkormányzat hozzáállását a hatékony együttműködésben. Köszönöm az önkormányzat támogatását, amit nyújt a rendőrség részére. A polgármester úr kérése volt korábban Besenyszög település KMB létszámának bővítése. Igazából nem szükséges a létszámbővítés a településen leginkább Szolnok közelsége miatt, de továbbítom a kérést. Remélem továbbra is ilyen bizalommal lesznek a rendőrség és a polgárőrség munkája iránt. Balogh Zoltán: A rendőri jelenlét bővítése szakmai szempontból nem tudom mennyire szükséges. A Tiszasülyi Rendőrőrs állománybővítése az ottani rendőri munkát segítené, a rendőreink nem lennének túlterheltek. Farkas Géza: A beszámolót köszönöm, jónak tartom. Rendőrség és a lakosság kapcsolata széleskörű: a rendőrség találkozik reggelente az iskolánál gyermekeinkkel, napközbeni közúti közlekedés során a lakossággal, egyes bűnmegelőzési konferenciák alkalmával az idősebbekkel. De megelőzési céllal többször hallgattak meg az iskolás gyermekek is előadásokat, akár drog prevenció, akár ifjúságvédelem kapcsán. A közlekedés szempontjából a 3225 sz. főközlekedési út állapotának javítását kezdeményezte az önkormányzat Képviselő-testülete. A rendőrség segítségét kérjük abban, hogy közlekedési statisztikai adatokkal alátámasztva támogassa az út felújítását. Támogatom, hogy a KMB-s mellé még 1 fő rendőri létszámot kapjon Besenyszög. További eredményes munkát kívánok mind a rendőrségnek, mind a polgárőröknek. Balogh Zoltán : Köszönjük az eredményes beszámolót. További hatékony munkavégzést kívánok magam és a testület nevében. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Szolnoki Rendőrkapitányság Tiszasülyi Rendőrőrs által előterjesztett beszámolót, valamint a helyi polgárőr egyesület beszámolóját. A képviselő-testület a beszámolót egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 102/2015. (VIII.27.) számú határozat Beszámoló a Szolnoki Rendőrkapitányság Tiszasülyi Rendőrőrs és a Besenyszögi Községi Polgárőrség évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Szolnoki Rendőrkapitányság Tiszasülyi Rendőrőrs és a Besenyszögi Községi Polgárőr Egyesület Besenyszög településen végzett évi tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Szabó Zoltán r.alezredes Szolnoki Rendőrkapitányság Kapitányságvezető Szolnok 3.) Hevér Enikő r.fhdgy Tiszasülyi Rendőrőrs Vezetője Tiszasüly 4.) Tímári Csaba KMB Besenyszög

5 232 5.) Besenyszögi Községi Polgárőrség Vezetője H. Balogh Zoltán polgármester 5 perc szünetet rendel el. II. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről Balogh Zoltán : Az utolsó Képviselő-testület soros ülése ahol beszámolót tettem, július 20-án volt, az azóta történt fontosabb dolgokról a következő beszámolót teszem: Július 22. Budapesten voltam, ahol egy cég mobiluszodákat mutatott be, ami arra mutat példát, hogyan lehet kis költségvetésű önkormányzatoknak úszásoktatásban gondolkodnia. Megjelenő LEADER pályázatokban látok esélyt arra, hogy ebben a megoldásban gondolkodjunk. Július 23. Geotermikus beruházással kapcsolatos egyeztetést tartottunk, ahol a befejezés előtti munkálatok elvégzését egyeztettük. Július 29. Geotermikus pályázattal kapcsolatban Budapesten jártam a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnél, ahol a pályázattal kapcsolatos véleménykülönbségeket egyeztettük. Július 30. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség igazgatójánál voltam, ahol egyeztettünk az új megjelenő TOP pályázatokkal kapcsolatban. Lehetőséget kerestünk arra, hogy hogyan lehet a Besenyszögi elképzeléseket a TOP projektekben realizálni. Augusztus 3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal főjegyzői tárgyalójában tájékoztatást adtak a vállalkozókat érintő TOP pályázatokkal kapcsolatban és kérik az önkormányzatok segítségét, hogy minél több fejlesztési elképzeléssel segítsünk annak érdekében, hogy a település területén ezek megvalósulhassanak. Augusztus 4. Vágóhíd beüzemelésével kapcsolatban hűtőautót néztünk meg Pápán, és amennyiben a pénzügyi mozgásterünk engedi úgy ennek a beszerzése szükséges is, az üzem beindításához. Augusztus 5. Egyeztető megbeszélést folytattam Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Főigazgatójával dr.berkó Attilával, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér befejezését követő környezetvédelmi eljárások pontosítására. Augusztus 11. Tájékoztatót kaptunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból, arról, hogy geotermikus pályázattal kapcsolatosan szabálytalansági eljárást indítanak önkormányzatunkkal szemben és kérték, hogy a felhozott indokokra, mely az eljárás megindítását eredményezte írásban tegyünk észrevételt, illetve megjegyzést. Mi ezt elkészítettük és el is küldtük. Augusztus 13.

6 233 Geotermikus pályázattal kapcsolatos egyeztető megbeszélést tartottunk, melynek célja a beruházás befejezését dokumentáló D terv egyeztetése. Augusztus 19. Bemutatkozó megbeszélést folytattam Szabó Péterrel a TRV Zrt. igazgató helyettesével, aki ígéretet tett arra, hogy sokkal közvetlenebb lesz a kapcsolat az eddigieknél az önkormányzat és a szolgáltató között. Mi bízunk benne, mert szükség is lenne erre a kompromisszumos együttműködésre. Augusztus 20. Közös szentmisén majd ezt következő ünnepi megemlékezésen és koszorúzáson vettünk részt az Augusztus 20.-ai nemzeti ünnepünk alkalmával, melyet az önkormányzat az egyház és a civil szervezetek együtt tartottak. Augusztus 24. Területi Szociális Bizottsági ülést tartottunk, ahol többek között elfogadtuk az I. féléves beszámolót, a tavalyi 2014.évi pénzmaradvány felosztását, illetve a költségvetés módosítását. Augusztus 26. Nemzeti Földalapkezelő Szolnok megyei Kirendeltségénél tárgyaltam Gergely László úrral, megyei osztályvezetővel, akinél tájékozódtam az állami földek megszerzésének lehetőségéről önkormányzati fejlesztési célok megvalósításának érdekében. Augusztus 27. A mai nap folyamán Besenyszögre a Vehiculum-házba látogatott a Széchenyi István Gimnázium igazgatója és tantestülete ahol ismerkedtek a település múltjával, jelenével és jövőjével. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámoló elfogadását. A képviselő-testület a beszámolót egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 103/2015. (VIII.27.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. III. Napirendi pont tárgyalása: Képviselői kérdések, felszólalások Előadó: Képviselők 1. Képviselő- testület tagjai H. Farkas Géza: A várható esős idők miatt már most elkezdődhetnek a Nefelejcs, a Béke út felújítási munkálatai. A Bercsényi úton az átvágott szakasz aszfaltozását is el kell végeznünk. Hunyadi úton szintén helyreállítási munkálatokat kell végeznünk. Szabadság téren kéri a

7 234 lakosság az egyirányú út kijelölését, helyezzünk ki táblákat. Szükséges ezekhez a feladat ellátáshoz összeülnie a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottságnak, hogy felmérje a költségeket és, hogy a forrást is megtalálja ezekre a munkákra. Balogh Zoltán : Valóban a településen zajló egyéb munkálatok miatt háttérbe kerültek az úttal kapcsolatos feladataink. Farkas Géza: Kossuth és a Damjanich út találkozásánál a kátyúzás helyett murvázás történt. Igen balesetveszélyes, legfőképpen a kerékpárosok csúszhatnak meg ezen a szakaszon. Balogh Zoltán : Mint ahogyan az imént is mondtam, további egyeztetések szükségesek, hogy összegezzük a feladatokat és megfelelően tudjuk ütemezni a munkákat. Dr.Elbakour Afif: Chiovini parkban lévő emléktábla állapota igen rossz, helyreállítása szükséges, valamint a parkban a fűvágás rendszeresen történik, de a bokrok, cserjék vágása nem, így a parkban az sétautakon nem lehet közlekedni. Farkas Géza: A pályázatban elnyert faládákat betonozott aljzatra szükséges tenni. A növényzet gondozása, öntözése folyamatos kell, hogy legyen. A kihelyezett hulladékgyűjtők estében szemeteszsákokat helyezzünk ki és a dolgozók ürítsék ezeket. Balogh Zoltán: Magam is tapasztaltam, hogy a beültetett növényzet nem minden esetben maradt meg a nagy melegben. IV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat évekre terjedő Gazdasági Programjának elfogadására (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 116. meghatározottak alapján került sor. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat a ciklus időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. A Képviselőtestület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két irányba is koncentrálnia kell: 1. egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, 2. másrészt a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van: 1. pályázati lehetőségek felkutatására, illetve 2. az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.

8 235 Ezen szempontokat figyelembe véve kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés megvitatása után Besenyszög Város Önkormányzat Gazdasági Program elfogadásáról döntsön. A képviselő-testület az előterjesztést egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 104/2015. (VIII.27.) számú határozat Besenyszög Város Önkormányzat évekre terjedő Gazdasági Programjáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete Besenyszög Város Önkormányzat évekre terjedő időszakról szóló Gazdasági Programot a határozat melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 1. Képviselő- testület tagjai H. V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög 0402/1 hrsz-ú külterületi szántó haszonbérleti szerződésének meghosszabbítására (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : BESENY-Juh Szövetkezet (5071 Besenyszög, Harsányi Major 0697/1 hrsz., képviseli: Strommer Ferenc 5071 Besenyszög, Hunyadi út 22/a.) által bérelt Besenyszög 0402/1 hrsz-ú 1 ha 1573 m2 területű, 12,04 Ak értékű, külterületi szántó művelési ágú ingatlanra vonatkozó haszonbérleti szerződés szeptember 30 -án lejár. BESENY-Juh Szövetkezet augusztus 25-én kelt kérelmében, a fenti ingatlan haszonbérleti szerződésének a meghosszabbítását kéri, a jelenlegi szerződésben foglalt feltételek mellett, további 10 évre. Az ingatlan adatai: Besenyszög, külterület 0402/1 hrsz.-ú ingatlan, 1 ha 1573 m2területű szántó művelési ágú 12,04 Ak értékű A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény ) bekezdés alapján haszonbérleti szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre, és a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel legfeljebb 20 évre köthető meg. A törvény 70. (2) bekezdése szerint e törvény hatálybalépése előtt megkötött haszonbérleti, feles bérleti, részesművelési, szívességi földhasználati szerződések módosítására e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a szerződés módosítása a fölhasználati jogosultság időtartamának meghosszabbítására, illetve ha a módosítás a haszonbér mértékének a csökkentésére irányul.

9 236 Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2012. (I.26.) számú határozata alapján a mindenkori területalapú támogatás 50 %-ának megfelelő összegű haszonbérleti díjat köteles fizetni a haszonbérlő minden év augusztus 31. napjáig. A fentiekben ismertetett változásokra tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy döntsön az ingatlan bérbeadásáról, illetve az ingatlan bérbeadása esetén a haszonbérlő személyéről és a haszonbérlet időtartamáról. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta a napirendet. Javaslata, hogy kerüljön a szerződésbe az, hogy újratárgyalása szükséges abban az esetben ha a mindenkori területalapú támogatás mértéke csökken. Kiss Béla: Javaslom megemelni a bérleti díj mértékét a mindenkori települési támogatás 55 %-ra, éppen területalapú támogatás mértékének csökkenése miatt. Dr.Elbakour Afif: Nem gondolom, hogy olyan jelentős összegről beszélünk, szerintem erre nincs szükség. Felülvizsgálhatjuk a szerződéseinket bármikor. Balogh Zoltán : Akkor a termőföldek bérletéről szóló határozatunk módosítását tárgyaljuk és az összes szerződésünket ennek megfelelően kell változtatni. Dr.Elbakour Afif: Visszamenőlegesen ne változtassunk a megkötött szerződéseinken. Valóban ha emelni kíván a testület a bérleti díjak mértékén, akkor a termőföldek bérletéről szóló határozatunk módosítását tárgyalja újra. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a besenyszög külterület 0402/1 hrsz-ú, szántó művelési ágú termőföld további haszonbérbe adásáról szóló szerződést, hogy a bérlő a terület alapú támogatás 55 %-át fizeti meg éves bérleti díjként. A képviselő-testület a javaslatot 3 igen és 4 nem szavazattal elutasítja, és a következő határozatot hozza 105/2015. (VIII.27.) számú határozat Besenyszög Város Önkormányzata besenyszög külterület 0402/1 hrsz-ú, szántó művelési ágú termőföld bérleti díjáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög 0402/1 hrsz-ú 1 ha 1573 m2 területű, 12,04 Ak értékű, külterületi szántó művelési ágú külterületi ingatlanra vonatkozó haszonbérleti szerződést további 10 éves időtartamra köti meg a BESENY-Juh Szövetkezettel (5071 Besenyszög, Harsányi Major 0697/1 hrsz., képviseli: Strommer Ferenc 5071 Besenyszög, Hunyadi út 22/a.). A Képviselő-testület nem támogatja, hogy a bérlő a terület alapú támogatás 55 %-át fizeti éves bérleti díjként. 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H.

10 237 A képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 106/2015. (VIII.27.) számú határozat Besenyszög Város Önkormányzata besenyszög külterület 0402/1 hrsz-ú, szántó művelési ágú termőföld további haszonbérbe adásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög 0402/1 hrsz-ú 1 ha 1573 m2 területű, 12,04 Ak értékű, külterületi szántó művelési ágú külterületi ingatlanra vonatkozó haszonbérleti szerződést további 10 éves időtartamra köti meg a BESENY-Juh Szövetkezet (5071 Besenyszög, Harsányi Major 0697/1 hrsz., képviseli: Strommer Ferenc 5071 Besenyszög, Hunyadi út 22/a.). A bérlő a terület alapú támogatás 50 %-át fizeti éves bérleti díjként, úgy hogy az előző évi megállapított támogatási összegnél nem fizethet kevesebbet. A termőföld haszonbérleti szerződés a termény betakarítást követően évente felülvizsgálandó és felmondható. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) BESENY-Juh Szövetkezet 5071 Besenyszög, Harsányi Major 0697/1 hrsz. képviseli: Strommer Ferenc 5071 Besenyszög, Hunyadi út 22/a. 4.) Szakaliné Héja Ágnes ügyintéző H. 5.) Pénzügyi Csoport H. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 107/2015. (VIII.27.) számú határozat Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek bérleti díjának megállapításáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő földterületkért a termőföldeket haszonbérleti szerződés alapján használó haszonbérlők a mindenkori területalapú támogatás 50 %-ának megfelelő összegű haszonbérleti díjat kötelesek fizetni minden év augusztus 31. napjáig. A bérleti díj nem lehet kevesebb az előző évben fizetett bérleti díjnál. A bérleti díj számítás bázis éve a év. Amennyiben a Képviselő-testület a termőföld haszonbérletének pályáztatásáról dönt, a bérleti díj a terület alapú támogatás évben adott mértékének 50 %-ánál kevesebb nem lehet.

11 238 A 13/2012. (I.26.) számú határozat hatályát veszti. 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) Szakaliné Héja Ágnes ügyintéző H. 4.) Pénzügyi Csoport H. VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Alapítvány, valamint a Tehetséges Diákokért Alapítvány összevonásával létrejövő közhasznú alapítvány kuratóriumának megválasztására Balogh Zoltán: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatában elfogadta a Strommer Ferenc a Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Alapítvány elnökének lemondását. Az önkormányzati alapítású Tehetséges Diákokért Alapítvány elnökének Kiss Ernőnét választotta, majd a két alapítvány összevonásáról hozott döntést a testület. Az alapítványok összevonását jogi úton kezdeményeztük, új alapítványt létrehozva, így szükséges a testületnek dönteni az új elnök és tagok személyéről. Javaslatom elnöknek Kiss Ernőnét, tagoknak: Kiszely Imrénét, Lovász Imrét, Farkas Gézát Dr.Elbakour Afifot. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 108/2015. (VIII.27.) számú határozat Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Alapítvány, valamint a Tehetséges Diákokért Alapítvány összevonásával létrejövő közhasznú alapítvány kuratóriumának megválasztásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Alapítvány, valamint a Tehetséges Diákokért Alapítvány összevonásával létrejövő közhasznú alapítvány kuratóriumának megválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az Alapítvány kuratóriumát a következők szerint választja meg: 1. elnök: Kiss Ernőné 2. tagok: Dr.Elbakour Afif Farkas Géza Kiszely Imréné Lovász Imre Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat képviseletével Balogh Zoltán polgármestert bízza meg, ezzel egyidejűleg felhatalmazza az ügyben keletkezett iratok aláírására.

12 239 Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Zoltán polgármester 1. Képviselő- testület tagjai H. 2. Balogh Zoltán polgármester H. 3. Munkácsi György jegyző H. 4. Kiss Ernőné Besenyszög 5. Dr.Elbakour Afif H. 6. Farkas Géza H. 7. Kiszely Imréné Besenyszög 8. Lovász Imre H. 9. Pénzügyi Csoport H. 10. Irattár Kiss Béla képviselő távozott, jelen van : 6 fő VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi események engedélyezésének szabályáról, díjazásáról szóló 5/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György : Az anyakönyvi eljárásról szóló évi I. törvény 96. -ának rendelkezésesei alapján az önkormányzatok jogosultak megalkotni olyan rendeletet, melyben szabályozzák a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés létesítése engedélyezésének helyi szabályait és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díjakat. A belső ellenőrzés során merül fel, hogy az anyakönyvi esemény ellátása közigazgatási jellegénél fogva közhatalmi tevékenység minősül, akkor a rendeletben meghatározott, a hivatali helyiségen kívül tartott, illetve hivatali időn kívül tartott eseményekért fizetendő díjak az Áfa tv. hatálya alá tartoznak-e, vagy áfa körön kívüli tevékenységnek minősülnek-e. Az Áfa tv. 7. (1) bekezdés szerint nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet által ellátott közhatalmi tevékenység. Az anyakönyvvezetésre és a házasságkötésre vonatkozó jogszabályok alapján a házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető közigazgatási hatósági eljárást folytató személyként jár el, így a szolgáltatás megfelel az Áfa tv. 7. -ában foglaltaknak. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság javasolja elfogadásra a az anyakönyvi események engedélyezésének szabályáról, díjazásáról szóló 5/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítását. A napirenddel kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem történt így a képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének

13 240 15/2015. (VIII.31.) számú rendelete az anyakönyvi események engedélyezésének szabályáról, díjazásáról szóló 5/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló évi I. törvény 96. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 4. (3) (4) (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja hivatali munkaidőn túl Ft, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza. (4) A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja Ft. (5) A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja Ft 2. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György Jegyző VIII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög, Dózsa György út 3. szám alatti ingatlan adás-vételére Balogh Zoltán: Besenyszög Város Önkormányzata részére érkezett eladási ajánlattal a Besenyszög Dózsa György út 3. szám alatti, az eladó Oláh Béla hagyatékát képező ingatlan. Nem került megtekintésre a ház, az ajánlat kizárólagosan az önkormányzatnak szólt. Mivel nem került az ingatlan megtekintésre, ingatlant szükséges több szempont szerint megvizsgálni és szükséges még a statikai állapot felmérés. Így az ingatlan eladási áráról később tudunk egyeztetni. További egyeztetés szükséges az ingatlanokkal kapcsolatban. A Képviselő-testület döntést nem hozott, a napirendet későbbi ülésén tárgyalja.

14 241 IX. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató Besenyszög belterületén történő fásításról Előadó: Farkas Géza Képviselő Farkas Géza: Tájékoztatni kívánom a Képviselő-testületet, hogy Besenyszög város belterületén tölgyfa ültetést kívánunk elvégezni. A fák ültetését az önkormányzati területeken kívánjuk megvalósítani, a legutóbb pályázott és támogatott közfoglalkoztatás keretében. Meghatározásra került legutóbb a pályázatban az önkormányzat és az intézményei környezetében zöldterület karbantartás, növények ültetése, és gondozása. Balogh Zoltán : Elvi támogatást tud az önkormányzat biztosítani, és felhatalmazom Farkas Géza képviselő társamat a munkálatok elvégzésére és megköszönöm a munkáját. X. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Süss Fel Nap Alapítvány kérelmére (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Kérelem érkezett ismét a Süss Fel Nap Alapítványtól, hogy az önkormányzat biztosítson támogatást a Családi Napközi munkáját és fenntartását segítve. Az I. félévi költségvetési rendeletben meghatározott és a szervezet által elnyert támogatás és a jelenlegi normatív támogatások nem fedezik a működési költségeket. A kérelmet a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta és megállapításra került, hogy a költségvetésben elkülönített alapítványi és civil szervezeti támogatási összeg kiosztásra került, egyéb többletbevétellel pedig az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik, mely támogatásként átcsoportosítható lenne az alapítvány számára. Dr.Elbakour Afif: Az augusztusi alpolgármesteri díjamat kívánom felajánlani az alapítvány támogatására. Szurmai Istvánné: Köszönjük az alpolgármester úr támogatását, így a dolgozók bérét kifizetheti az alapítvány. Igen szűkös az évi költségvetési keretösszegünk, a normatív finanszírozása sem kedvező a Családi Napközinek. Úgy gondolom, jelenleg a településnek is szüksége van a napközire, folyamatos az érdeklődés a helyek iránt. Azonban az árakat már a Szolnoki bölcsődei árakhoz kellett emelnünk, nem tudunk már további emelést tenni, nem tudják kifizetni a szülők. Balogh Zoltán : Az önkormányzat ismét pályázatot nyújtott be közcélú foglalkoztatás támogatására. Amennyiben továbbra is igényt tart a napközi 1 fő dolgozóra, azt biztosítani tudja az önkormányzat. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazat mellett a következő határozatot hozza: 109/2015. (VIII.27.) számú határozat

15 242 Süss Fel Nap Alapítvány támogatási kérelméről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az önkormányzat évi költségvetési rendeletében szereplő bér és járulék kiadási oldal csökkentését Ftal, valamint a civil szervezetek támogatására meghatározott támogatási összeg megemelését Ft-al, melyet a Süss Fel Nap Alapítvány részére biztosít működési támogatásként. Határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Süss Fel Nap Alapítvány H. 3. Pénzügyi Csoport H. Miután egyéb napirend, kérdés, észrevétel nincs, Balogh Zoltán polgármester megköszöni a képviselők munkáját, és az ülést berekeszti. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.)

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.) Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Energy Hungary Energetikai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 13.-ai ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: O. sz Ünnepélyes megnyitó, a Helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. október 31.-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helyszín : 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről Községháza Bakonybánk Jelen vannak: Kovács Kálmán

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 53/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. 11/2013.(IV.26.) rendelet A Fegyverneki Rendőrőrs 2012. évi

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-12/2013/JT. 108/2013. (V.30.) sz. határozat 112-122/2013. (V.30.) sz. határozat 123-125/2013. (VI.4.) sz. határozat 130-141/2013. (VI.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 11-én tartott rendkívüli n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 12/2015. (XI. 12.) Szociális célú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ 48/2010. (III.25.)sz. önk.hat. A Fegyvernek Rendőrőrs 2009. évi

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

17/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

17/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 17/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-13/2012/JT. 147-158/2012. sz. határozat 17-20 /2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 16/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 16/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 16/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. augusztus 31-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (119/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati rendelet)

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. november 5-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. november 5-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 5-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 119/2015.(XI.05.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 120/2015.(XI.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Echbauerné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

Határozat száma 4/2014. JEGYZŐKÖNYV

Határozat száma 4/2014. JEGYZŐKÖNYV 1 4/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. április 22-én 16,00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKTÖTT üléséről Határozat száma Tárgy 13/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 77/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. 17/2013.(VI.21.) rend. Balogh Mihályné kinevezéséről a Tiszavirág

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 644-17/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én 8: 01 órakor megtartott

Részletesebben

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Ficzere

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez. elfogadásáról.

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez. elfogadásáról. TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 164/2010.(XI.18.) sz.önk.hat. 165/2010.(XI.18.) sz.önk.hat. 166/2010.(XI.18.) sz.önk.hat.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 2014. november 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 2014. november 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 2014. november 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Jamrik László, Varga András, Mezőfi Ferenc László,

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Távolmaradását bejelentette: Csendes Ferenc,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. július 20. Határozatok:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kistarcsa Város Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015. március 18-án (szerdán) 17.00 órakor kezdődött üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-33/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-247/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről Balatonfüred,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-Testülete

Gödöllő Város Képviselő-Testülete Gödöllő Város Képviselő-Testülete File: D:\Képviselő testületi\2011\0421\2011 április 21 001.rep 2011.04.21, 08:04 N Y I L V Á N O S K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T I Ü L É S J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 7521-2/2008 15502-3/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben