Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 124/2012.(XI.29.) 314. Képviselői kérdések, felszólalások - Előterjesztés a háziorvosokkal kötött szerződés 125/2012.(XI.29.) 318. felülvizsgálatára 126/2012.(XI.29.) 319. Előterjesztés a Süss Fel Nap Alapítvány kérelméről 127/2012.(XI.29.) 320. Besenyszög Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.17.) számú rendelete módosítása Beszámoló Besenyszög Község Önkormányzat évi költségvetése I-III negyedéves teljesítéséről Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 25/2012. (VI.29.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 31/2012.(XII. 3) rendelet /2012.(XI.29.) /2012.(XI.29.) /2012.(XII. 3) rendelet 33/2012.(XII. 3) rendelet Előterjesztés a évi belső ellenőrzési terv elfogadására 130/2012.(XI.29.) 332. Tájékoztató a társulások jogi szabályozásában bekövetkező 131/2012.(XI.29.) 336. változásokról Előterjesztés közös villamos hálózat kiépítésére érkezett 132/2012.(XI.29.) 336. ajánlat elfogadására Tájékoztatás az Orvosi rendelő bővítése és felújítása című 133/2012.(XI.29.) 337. projekt megvalósításával kapcsolatban az EU Önerő Alap felhasználásának lehetőségről Előterjesztés Besenyszög, Damjanich út 16. szám alatti 134/2012.(XI.29.) 337. ingatlan megvásárlásáról Előterjesztés autóbusz vásárlására érkezett ajánlat 135/2012.(XI.29.) 338. elfogadásáról Előterjesztés ajándékozási szándék elfogadásáról 136/2012.(XI.29.) 339. Előterjesztés a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus 137/2012.(XI.29.) 339. Általános Iskola támogatására biztosított összeg átadásáról Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 138/2012.(XI.29.) 340. Tehetséggondozó Programjában való részvételről Előterjesztés Besenyszög külterületi ingatlanok 139/2012.(XI.29.) 341. tulajdonrészeinek megvásárlásáról, közös tulajdon 140/2012.(XI.29.) 341. megszűnéséről 141/2012.(XI.29.) 342. Előterjesztés útépítésre érkezett ajánlat elfogadásáról 142/2012.(XI.29.) 343. Előterjesztés civil szervezetek által elnyert LEADER támogatás előfinanszírozására /2012.(XI.29.) 344.

2 312 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én a Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalójában megtartott üléséről Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Kiss Ernőné, Dr.Elbakour Afif, Csapó Pálné, Farkas Géza, Lovász Imre képviselők Távollévők: - Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Körjegyző Lovász Imréné Pénzügyi Csoport Vezetője Balog Tiborné Eszterlánc Óvoda Vezetője Meskó Zsolt Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat Intézményvezető dr.bacsó Miklós háziorvos, dr.barta László fogorvos, Szurmai Lászlóné, Héjáné Csajbók Terézia Süss Fel Nap Alapítvány képviseletében Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Farkas Géza képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester a napirendi pontok módosítására tett javaslata a következő: III./ napirendi pontként IX. napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a háziorvosokkal kötött szerződés felülvizsgálatára IV./napirendi pontként XI. napirendi pont tárgyalása Előterjesztés a Süss Fel Nap Alapítvány kérelméről XII. napirendi pontként Előterjesztés közös villamos hálózat kiépítésére érkezett ajánlat elfogadására XIII. napirendi pontként Tájékoztatás az Orvosi rendelő bővítése és felújítása című projekt megvalósításával kapcsolatban az EU Önerő Alap felhasználásának lehetőségről XIV. napirendi pontként Előterjesztés Besenyszög, Damjanich út 16. szám alatti ingatlan megvásárlásáról XV. napirendi pontként Előterjesztés autóbusz vásárlására érkezett ajánlat elfogadásáról XVI. napirendi pontként Előterjesztés ajándékozási szándék elfogadásáról XVII. napirendi pontként Előterjesztés a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola támogatására biztosított összeg átadásáról

3 313 XVIII. napirendi pontként Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételről XIX. napirendi pontként Előterjesztés Besenyszög külterületi ingatlanok tulajdonrészeinek megvásárlásáról, közös tulajdon megszűnéséről XX. napirendi pontként XXI. napirendi pontként Előterjesztés útépítésre érkezett ajánlat elfogadásáról Előterjesztés civil szervezetek által elnyert LEADER támogatás előfinanszírozására A napirendi pont tárgyalását a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : Az eltelt testületi ülés óta az alábbi beszámolót teszem: október 02. Idősek Világnapját tartottunk a Művelődési Házban, melyen színvonalas műsorral ünnepeltük meg a szép korúak világnapját. október 05. Aradi Vértanúkra emlékeztünk, gyerekek színvonalas műsorával. október 08. Szolnok Polgármesteri Hivatalban Dénes Gábor tájékoztatót adott a csípőszúnyogok elleni védekezés ez évi adatairól, annak eredményeiről. Besenyszögöt ebben az évében a kiadási oldalt nem érintette, nem volt a településen szúnyoggyérítés. október 09. Jász- Kun Világ ifjúsági tehetségkutató elődöntőét rendeztük Besenyszögön. Köszönet az intézmény helytállásának, köszönjük az intézmény dolgozóinak az odaadó munkát, hogy ezzel öregbítették Besenyszög hírnevét. október 15. Az MVH szerződés aláírásra került, amelyen megvásároltuk a leendő piac területét. Azóta már az önkormányzat hivatalosan, tulajdonjogilag is a terület tulajdonosa. október 23 Nemzeti ünnepünket okt.- 23-át közösen ünnepeltük a művelődési házban, majd ezt követően együtt koszorúztuk az 56-os emlékművet. október 26. Emberi Erőforrás Minisztériumának főosztályvezetőjével egyeztettem, Besenyszögöt érintő foglalkoztatási elképzelésekről, illetve annak gyakorlatban megvalósuló lehetőségeiről. november 14. Pályázatot nyertünk 10 fő foglalkoztatására, melynek keretében Besenyszögön 555 m árkot kell 40 X40-es járólappal lefednünk. Erre a pályázat biztosít anyagot, gépet illetve emberi erőforrást. A projektet a kisrétségi társulás keretein belül valósítjuk meg, melyben 6 önkormányzat vesz részt közösen. november 27. Budapesten jártam a Nemzeti Erőforrás Minisztériumában, ahol pályázatot nyújtottunk be a Szociális Földprogram mintájára, melynek segítésével mangalica malacok kihelyezésével tudunk rászorult családokat támogatni. Támogatás mértéke 2 millió Ft. november 28.

4 314 Villamos-tervezővel egyeztettem a kultúrház, könyvtár és az önkormányzat közös villamoshálózatának kiépítésével kapcsolatban. Ezt a fajta kivitelezés megvalósítást az iskolánál már elvégeztük és a kiépítés megtörtént. A kiépítést azért fontos, hogy esetelegesen a napelemes pályázat megnyerése esetén a termelt villamos áramot az intézmények egy villamos-berendezésen keresztül táplálják vissza a hálózatba, illetve vásárolják meg a szükséges áram mennyiségét. november 28. Önkormányzatunk Tiszatenyő gesztorságával közösen pályázatot nyújtott be apríték tüzelésű kazán telepítésére. Ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytattam forgalmazó, illetve gyártó cégekkel. A pályázat lehetőséget ad fedett szín építésére ahol az apríték anyagot szárítani tudjuk, illetve 2 fő foglalkoztatását biztosítja 1 éven keresztül. Dr.Elbakour Afif: A térkő gyártása mikor kezdődik? Balogh Zoltán : A Bem krt.-on végezzük 550 m-en a kiépítést. Nem járdát készítünk, hanem az árokrendszer kiépítését végzik el. Az árok elemek gyártása pályázatban Tószeg, Nagykörű is részt vesz, amelyet február 28.-ig be kell fejeznünk. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 124/2012.(XI.29.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 1.) Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselői kérdések, felszólalások Előadó: Képviselők Farkas Géza: Úgy gondolom, tornyosul a probléma a Törökszentmiklósi Vízmű által történő üzemeltetés miatt. A befizetésről nem értesültek a lakók időben, most pedig jelentős késedelmi díjat számláztak ki, amelyről nem tehetnek januártól a holding vegye figyelembe a lakosság érdekeit, tájékoztatását időben tegye meg. Balogh Zoltán: Pár nappal az ülést megelőzően Csűrös Krisztiánnal a Törökszentmiklósi Vízmű vezetőjével és Meskó Zsolt Vízművezetővel tárgyaltam az eltelt időszak alatt történt eseményekről. Főleg a felmerült gondokat beszéltük meg és a számlák egyeztetése történt. 7 település együtt dolgozik, majd januártól Besenyszög gesztorságával. A következő év januárjától csekkes befizetésre fog áttérni a Törökszentmiklósi Vízmű, egységes számlákat kívánnak létrehozni. Meskó Zsolt: Az irodában folyamatos atrocitás éri a kolléganőket. A késedelmi díjtól a Törökszentmiklósi Vízműnek most el kellett volna tekintenie, a fizetési időszak módosítása miatt.

5 315 Farkas Géza: Örülünk annak, hogy a beszámolóban elhangzott, hogy folyamatosan tudunk foglalkoztatni. Az viszont elfogadhatatlan, hogy a fizetést heti megbontásban kapják meg a dolgozók. A hivatal számára is plusz feladat, illetve az emberek számára is nehézséget okoz ennek az összegnek a kezelése. Így a befizetések is el-elmaradnak. Kiss Ernőné: Az iskola számláját szerettem volna magam is rendezni. Harmadik alkalommal került egyeztetésre az iskola neve és még mindig rosszul szerepel. Dr.Elbakour Afif: Azok, akik saját hibájukon kívül nem tudnak fizetni azok számára a szociális alapból adjunk támogatást. Csapó Pálné: Amikor a járdaépítést megkezdi az önkormányzat kérném, hogy először az otthon előtti járdarészt építse ki az idős emberekre tekintettel. Farkas Géza: Kérdezem, hogy az új felújított orvosi rendelő helyiségét miért nem használjuk a tüdőszűrésre és véradásra? III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a háziorvosokkal kötött szerződés felülvizsgálatára Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000 évi II. törvény 2/B. -a rendelkezik a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az érintett települési önkormányzat közötti feladat- ellátási szerződés tartalmáról. E szerint a szerződés tartalmazza: - a felek megnevezését, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezését - a praxisjoggal érintett körzet meghatározását - a felek kötelezettségeinek meghatározását - a rendelési idő meghatározását - az ügyeletben történő részvételre vonatozó rendelkezést - a helyettesítésre vonatkozó rendelkezést - az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezést - a szerződés időtartamát - a felmondásra vonatkozó rendelkezést - a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezést A törvény 3. (8) bekezdése szerint a követelményeknek január 01-től kell megfelelni. A Kistérségi Népegészségügyi Intézet levélben kérte, hogy a felülvizsgált és módosított szerződéseket legkésőbb december 31.-ig küldjem meg. Ezért módosítani szükséges a meglévő szerződéseinket. A módosításokat dőlt betűvel jelöltük. A törvény által előírt módosításokon kívül, az új orvosi rendelő átadása miatt, a szerződés módosítások tartalmazzák az orvosi rendelőkre eső rezsiköltség megfizetésének háziorvosok általi kötelezettségét: - a telefon és internet költséget teljes egészében a háziorvosok fizetik, - a szemétszállítási díj ¼-e, - vízfogyasztás ¼-nek díja, - a veszélyes hulladék elszállításának teljes költsége a szállító céggel kötött szerződés szerint - az elektromos áram fogyasztásának almérők alapján számított díja, - fűtési rendszer gázfogyasztásának m 2 arányos díja.

6 316 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a kötendő szerződéseket fogadja el. Dr.Elkbakour Afif képviselő érintettségét jelenti be, nem kíván a napirendi ponttal kapcsolatban szavazni. Munkácsi György: Többszöri egyeztetés történt Afif doktor úrral. A felmerülő rezsiköltségekről környező települések jegyzőivel egyeztettem. Több településen bérleti díjat is kérnek a háziorvosoktól. Van ahol pedig a rezsi költséget és a takarítás költségét kell megfizetni az önkormányzat részére. Rákóczifalván pl. az orvosok fizetik a rezsiköltséget a takarítást pedig az önkormányzat közalkalmazásában álló takarítónő végzi. Ami egységes, hogy a rezsiköltséget az orvosok fizetik. A szerződés a törvény szerinti módosításokat tartalmazza, amelyeket beleírtunk a fizetendő díjakról pedig a doktor urak és a képviselők javaslatait várjuk. Dr.Barta László fogorvos szerződéséből a takarítás költsége pótlólag kerül bele. Dr.Elbakour Afif: A háziorvosi szerződés 2.) ban a halott vizsgálat elvégzése szó kerüljön bele. Nem szerepel a szerződésben, hogy az épületben bekövetkező elemi kár helyreállítási költsége pl. csőtörés esetén kinek a költsége. Úgy gondolom, hogy ez az önkormányzat feladta. Munkácsi György: Az önkormányzat által megkötött vagyonbiztosítás ilyen károkra is kiterjed. A szerződésben rögzíthetjük, hogy a kárrendezés az önkormányzat által megkötött Allianz szerződés alapján történtik. Dr.Elbakour Afif és Dr.Bacsó Miklós háziorvosok elmondják, hogy a rendelőben a továbbiakban takarítást kérnek, hiszen ilyen helyzet nem alakulhat ki a későbbiekben, amely most van a rendelőben. Dr. Elbakour Afif: A reflektor és az önkormányzat plusz helyisége miatt 1/5 rész kerüljön a szerződésbe. Dr.Bacsó Miklós: Szükséges azt tudnom, hogy mennyit kell megfizetnem az önkormányzat számára. Veszélyes hulladék elszállítása, asszisztens alkalmazása pluszként fizetendő számunkra. Itt a rezsiköltségek közül a gáz, ami jelentős, ennek az összege is érdekel, hogyan változik az új épület esetében. Balogh Zoltán: A takarítónő alkalmazása estén bruttó bér + járulékai amit az önkormányzatot terheli. Dr.Bacsó Miklós: Nekem nem kell, hogy állandó takarító nő legyen egész napra. Az a lényeg, hogy a váró és a rendelő ki legyen takarítva, hó el legyen takarítva. A bejárati rész illetve több közös helyiség is van, amelyet nem lehet szétválasztani. Döntsön az önkormányzat kit alkalmaz.

7 317 Dr.Elbakour Afif: Takarítás csak úgy lesz megoldott, ha 1 fő takarít a rendelőben. Nem lehet másként megoldani csak ha 1 főt alkalmaz az önkormányzat 6 órában. Farkas Géza: A takarítást meg kell oldani, ha csak a beteg szempontjából is nézzük. Hó, sár egyéb szennyeződéseket el kell takarítani. Az önkormányzat átadja a helyiséget, felújított épületet a rezsi költsége is m2 re került kiszámításra. Dr. Barta László: Takarításnál a várót, WC-t takarítja a takarítónő. Nálam a rendelőben semmihez nem nyúl. Vízdíj esetén én magam desztillált vizet használok, szemétszállításról pedig csak annyit, hogy nálam csak veszélyes hulladék található, egyéb szemét nem keletkezik. Egyébként is felépített az önkormányzat egy egészség centrumot úgy, hogy nem kérdezett meg. Fogorvosi rendelőt alakítottak ki, de kit kérdeztek meg róla? Dr.Elbakour Afif: Tervezőkkel történt egyeztetés, valamint az ÁNTSZ által jóváhagyott építési tervek alapján alakították ki az épületet. Balogh Zoltán: A fő cél az akadálymentesítés és egy korszerűbb, gazdaságosabb orvosi rendelő kialakítása volt. Természetesen a tervezővel és a hatóságokkal is folyamatos volt az egyeztetés. A pályázati támogatás részleteit pedig megismerhették a háziorvosok és a doktor úr is. Amennyiben közalkalmazott orvosokról beszélnénk természetesen az önkormányzat feladata lenne az eszközök beszerzése, de jelenleg vállalkozó rendelésről beszélünk. Dr.Barta László: Az orvosi kamara, fogorvosi kamara által közölt vélemény az, hogy az önkormányzat feladata a berendezés biztosítása. Minimum feltételeket biztosítania kell az önkormányzatnak. A gépet én magam vásárolta, de a karbantartás és ellátás az önkormányzat feladata. Itt élek és dolgozok, miért várnak tőlem még hozzájárulást? Farkas Géza: A szerződésben Mosoly Dentál Bt szerepel, nem pedig közalkalmazott háziorvos. Csapó Pálné: Úgy gondolom, hogy a háziorvosaink részére egy felújított korszerű épület került átadásra, amely akadálymentes. Így a fogorvoshoz is több beteg juthat el. Dr.Barta László az OEP pontszám alapján meghatározott díjakat ismerteti közötti időszakról. Napi gondjaim vannak, ebből az ellátotti díjazásból nem tudom finanszírozni a rezsiköltségeket is. 15 éve nem történt változás a rendelőben. Szolnokon 4-5 e Ft egy foghúzás, Budapesten akár 10 e Ft-ot elkérnek érte. Jelenleg olyan költségeket terhelnek rám amelyet nem tudok fizetni. Mi a kompromisszum? A tervezésbe mi is beleszólhattunk, hogy mekkora rendelőt és várót tudunk finanszírozni!

8 318 Palyafári János: Értem a doktor úr felvetését. Magam is vállalkozó vagyok és valóban az 1999 és 2000-es évek eredményesebbek voltak számunkra. Korábban az orvosok közalkalmazottak voltak és az önkormányzatnak kellett biztosítani a működésükhöz a feltételeket, majd a közalkalmazotti jogviszonyból vállalkozók lettek az orvosok, mert így jobb volt a megélhetés és működtetés. Én jelenleg is vállalkozom amint említettem már de nekem mérlegelnem kell, hogy meddig éri meg működni. Amennyiben nem, a vállalkozást meg kell szüntetni. Önök számára még az a lehetőség is fenn áll, hogy közalkalmazottként dolgozzanak tovább. Dr.Elbakour Afif: Úgy jutunk előre ha ajánlatot teszünk. 1 fő takarítónő alkalmazását javaslom 6 órában. A rezsiköltségek 1/5 arányban történő megosztását, illetve azt mondom hogy Ft-ig háziorvosok vállaljuk a rezsiköltségeket, a Ft feletti részt pedig az önkormányzat. a takarítás költségét pedig Ft-ig. Munkácsi György: Ha vizsgáljuk egy 50 m2-es lakás költségét jóval magasabb, amit ajánlott a doktor úr. Palyafári János: Javaslatom, hogy Ft éves díjban határozzuk meg a rezsi költéségét. Amennyiben kevesebb a fenntartás, visszafizetjük az év végi elszámolás során. Dr.Barta László: Havi Ft teljesen ellehetetlenítené a működést. Kompromisszum kell! Balogh Zoltán: A felmerült költségek és a működés megkönnyítése érdekében az eszköz vásárlást kamat mentes kölcsönt ajánl fel az önkormányzat. A szerződések pedig 1 év múlva felülvizsgálatra kerülnek. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 125/2012.(XI.29.) számú határozat Háziorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződések jóváhagyásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a háziorvosi tevékenység ellátására kötendő megbízási szerződéseket megismerte és azokat az alábbiak szerint fogadja el: - Dr.Elbakour Afif házi orvosi tevékenység ellátására január 01-től december 31-ig kötött és a határozat 1. számú mellékletét képező megbízási szerződést jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. - B és B Praxis - képviselő Dr.Bacsó Miklós háziorvos - házi orvosi tevékenység ellátására január 01-től december 31-ig kötött és a határozat 2. számú mellékletét képező megbízási szerződést jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. - Dr.Barta László fogorvos házi orvosi tevékenység ellátására január 01-től december 31-ig kötött és a határozat 3. számú mellékletét képező megbízási szerződést jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

9 319 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Dr.Elbakour Afif H. 3.) Dr.Bacsó Miklós H. 4.) Dr.Barta László H. 5.) Pénzügyi Csoport H. 6.) ÁNTSZ Szolnok Balogh Zoltán : Dr.Barta László fogorvos részére a fogászati ellátás működés elősegítésére kamatmentes kölcsönt ajánl fel a Képviselő-testület. Ez előrelépés lenne a doktor úrnak, költözését segítené. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 126/2012.(XI.29.) számú határozat Kamatmentes kölcsön biztosításáról fogorvosi alapellátás fejlesztés céljára Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr.Barta László fogorvos részére a fogorvosi alapellátás fejlesztése érdekében 30 hónap időtartamra 5 millió Ft kamatmentes kölcsön támogatást biztosít. 1.) Képviselő- testület H. 2.) Dr.Barta László H. 3.) Pénzügyi Csoport H. IV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Süss Fel Nap Alapítvány kérelméről Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : A Süss Fel Nap Alapítvány kérelmet nyújtott be a Családi Napközi működtetésével kapcsolatban. A Képviselő-testület döntött az önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög, Hunyadi út 1. szám alatti ingatlan díjmentes bérbeadásáról a napközi számára. A kérelemben Szurmai Istvánné és Héjáné Csajbók Terézia kérték továbbá a működés megsegítésére az önkormányzat, illetve a Képviselő-testület anyagi támogatását is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerinti szerződés módosítást tárgyalja meg. Farkas Géza: A bizottság tárgyalta a szerződés módosításra vonatkozó kérelmet és támogatásra javasolja december 31. napjáig. Anyagi támogatás biztosításáról a Képviselő-testület a évi költségvetési rendelet tárgyalásakor döntsön. Szurmai Lászlóné: Köszönöm a Képviselő-testületnek a bérletre vonatkozó javaslatot és az eddigi támogatást, az épületen végzett munkát. A működés a évtől bizonytalannak tűnik a finanszírozás változása miatt. Az állami normatíva nem elég ahhoz, hogy szülői támogatás mértékét csökkenteni tudjuk. Sőt több

10 320 anyuka is jelezte, hogy szeretnének munkába állni, de nem tudják a gyermekek 6 órás ellátását fizetni. Balogh Zoltán : A bölcsődei ellátás megoldást jelente a településnek. A pályázati eredményünk talán változhat, bízzunk a kedvező bírálatban. Dr.Elbakour Afif: Bérleti díjat nem áll szándékunkban a továbbiakban kérni a Családi Napközit üzemeltetőktől. A tiszteletdíjam 50 %-ig havonta támogatást biztosítok a működéshez, a gyermekek napi ellátásához. Csapó Pálné: Javaslom magam is a bérleti díjmentességet a CSANA számára. Felajánlom a napközi vezetői részére, hogy az otthon gazdaságvezetőjével a következő év normatív támogatásáról, feladatfinanszírozásról egyeztessenek. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazással a következő határozatot hozza: 127/2012.(XI.29.) számú határozat Az önkormányzat tulajdonában lévő, Besenyszög, Hunyadi út 1. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög, Hunyadi út 1. szám alatti ingatlant térítésmentesen bérbe adja, a Süss Fel Nap Alapítvány részére december 31-ig. 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Miklósné Péntek Tünde Besenyszög, Szent István u ) Szurmai Istvánné Besenyszög, Rákóczi út 3. 4.) Héjáné Csajbók Terézia Besenyszög, Szent István 17/a. 5.) Pénzügyi Csoport H. V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.17.) számú rendelete módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : A év költségvetési rendelet 3. számú módosítását készítette el a Pénzügyi Csoport vezetője. A Besenyszög Szászberek Községek Körjegyzősége költségvetése került a rendeletbe beépítésre, valamint iskola, óvoda esetében az esélyegyenlőséget szolgáló központosított állami támogatás átcsoportosítása. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság módosítását és elfogadásra javasolja a módosított adatokkal. tárgyalta a rendelet A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazással a következő rendeletet alkotja:

11 321 Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2012.(XII.03.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2012 (II.17.) sz. rendeletének módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésében, 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 1. A Besenyszög-Szászberek Községek Körjegyzősége Besenyszögi székhely költségvetését - rendszeres szociális segélyekre 641 ezer Ft-tal - normatív ápolási díjakra 1185 ezer Ft-tal - lakásfenntartási támogatásra ezer Ft-tal - foglalkoztatást helyettesítő támogatásra ezer Ft-tal emeli meg a szociális célú kiegészítő állami támogatások ezer Ft összegű növelése mellett. 2. (1) A Chiovini Ferenc Általános Iskola Tiszasülyi tagintézménye - szeméyi juttatások előirányzatát 423 ezer Ft-tal - járulékok előirányzatát 114 ezer Ft-tal - dologi előirányzatait 688 ezer Ft-tal emeli meg az esélyegyenlőséggel kapcsolatos központosított állami támogatások 1225 ezer Ft összegű növelése mellett. (2) A Chiovini Ferenc Általános Iskola Besenyszögi tagintézménye - személyi juttatások előirányzatát 290 ezer Ft-tal - járulékok előirányzatát 78 ezer Ft-tal - dologi előirányzatait 656 ezer Ft-tal emeli meg az esélyegyenlőséggel kapcsolatos központosított állami támogatások ezer Ft összegű növelése mellett. (3) Az Eszterlánc Óvoda Tiszasülyi tagintézménye - személyi juttatások előirányzatát 260 ezer Ft-tal - járulékok előirányzatát 70 ezer Ft-tal - dologi előirányzatait 396 ezer Ft-tal emeli meg az esélyegyenlőséggel kapcsolatos központosított állami támogatások 726 ezer Ft összegű növelése mellett. (4) A Chiovini Ferenc Általános Iskola Besenyszögi tagintézménye dologi kiadásait ezer Ft-tal emeli meg a Macika programra kapott 420 ezer Ft, az iskolai gyümölcsprogramra kapott 272 ezer Ft és a Bethlen Gábor Alapítványtól kapott 842 ezer Ft összegű átvett pénzeszközök terhére.

12 (1) Az Önkormányzat költségvetésében megtervezett dologi kiadások előirányzatát ezer Ft-tal emeli meg az MVH-tól átvett pénzeszközök terhére. (2) Az Önkormányzat költségvetésében megtervezett közcélúak foglalkoztatási előirányzatait a Munkaügyi Központtól átvett ezer Ft összegű támogatás terhére az alábbiak szerint emeli meg - személyi juttatások ezer Ft - járulékok 632 ezer Ft. (3) Az Önkormányzat költségvetésében megtervezett egyéb támogatások előirányzatát az alábbiak szerint emeli meg - Tehetséges Diákokért Alapítvány támogatása 37 ezer Ft-tal - Érezd magad jól a besenyszögi Iskolában Alapítvány sportcélú támogatása 85 ezer Ft-tal a képviselői tiszteletdíjak 122 ezer Ft összegű csökkentése mellett. (4) Az Önkormányzat költségvetésében az átvett pénzeszközök előirányzatát ezer Ft-tal emeli meg, míg a közoktatási intézmények évi elszámolása miatti átadott pénzeszközök előirányzatát Tiszasüly önkormányzata részére ezer Ft-tal, míg Szászberek Önkormányzata részére ezer Ft-tal növeli. (5) A Wesniczky A. Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében szereplő bérelőirányzatot ezer Ft-tal, a járulékok előirányzatát 441 ezer Ft-tal emeli meg, ugyanakkor a Chiovini Ferenc Általános Iskola bérelőirányzatát ezer Ft-tal, a járulékok előirányzatát 441 ezer Ft-tal csökkenti a prémiuméves 2 fő átcsoportosítása következtében. A rendelet 19..és 20. sz. melléklete az e rendelet mellékletei szerint módosul. 8. Ezen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György körjegyző VI. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló Besenyszög Község Önkormányzat évi költségvetése I-III negyedéves teljesítéséről Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Az Államháztartásról szóló évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

13 323 Besenyszög Község Önkormányzatának évi költségvetését ezer Ft kiadási és bevételi főösszeggel hagyta jóvá a Képviselő-testület a tervezés időszakában. Ez az előirányzat ezer Ft-tal emelkedett. Az így kialakult ezer Ft összegű előirányzattal szemben az első félévben ezer Ft bevétel realizálódott. A bevételek első félévi alakulását forrásonként és intézményenként az 1. sz. melléklet részletezi. A bevételek összességében 64,61 %-os teljesítést mutatnak. Bevételi kiesés tapasztalható látszólag az önkormányzat bevételeinél, ami a kötvényből származó tartalék előirányzatának megtartása indokol. Az év eleji 250 milliós összegű betétállományból 224 millió Ft még jelenleg is az önkormányzat rendelkezésére áll. Az önkormányzat egyéb működési célú átvett pénzeszközei a következő bevételekből állnak: évi bérkompenzáció 387 ezer Ft - MVH-tól átvett /iskolatej és földalapú tám./ ezer Ft évi állami tám.elsz ezer Ft - TÁMOP pályázat évi támog ezer Ft - TÁMOP pályázat évi támog ezer Ft - TÁMOP pályázat évi támog ezer Ft - TIOP pályázat évi támog ezer Ft - TÁMOP pályázat évi előlege ezer Ft - Parlagfüves pályázat 221 ezer Ft. Az önkormányzat egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközei a következő bevételekből állnak: - AKVI Patent támogatása ezer Ft - Művelődési Ház felújítás támogatása ezer Ft - Lakossági szennyvíz érdekeltségi hozzájárulások 632 ezer Ft. Az intézmények közül az iskola és az óvoda bevételeinél a Tiszasülyi Önkormányzat finanszírozásának elmaradása jelentkezik. Tiszasüly ugyan is csak március végéig utalt támogatást, azóta nem. Összességében az első félévben ezer Ft bevétel keletkezett, mellyel szemben az önkormányzat ezer Ft-ot költött. A szeptember 30-i folyószámla hitel állománya ezer Ft volt. Ezen kívül még a 10 millió Ft munkabér hitel állomány is meg volt. Az önkormányzat évi tervezett kiadásainak alakulását intézményenként és szakfeladatonként a 2. sz. melléklet részletezi. Összességében minden intézmény igyekezett a takarékos gazdálkodásra, viszont a jogszabályi változások miatti átrendeződések, és átszervezések miatt egyes költséghelyeken időarányostól eltérő teljesítés mutatkozik. Az önkormányzat dologi kiadásai a nem tervezett civil pályázati költségek miatt haladják meg a 75 %-os szintet. A Polgármesteri Hivatal augusztus 1-től Szászberek község csatlakozásával körjegyzőségként működik, ezért a Polgármesteri Hivatal teljesítési mutatója 100 % körüli, míg a körjegyzőségé csak 28 %-os. A Chiovini Ferenc Általános Iskola kiadásai 84,6 %-os teljesítést mutatnak, ami a jubileumi jutalmak 100-ot meghaladó kifizetéseiből, a nem tervezett költségekből /túlóra, helyettesítési díj, rehabilitációs hozzájárulás/ adódott. Ezen kívül ezer Ft ingyenes tankönyv számla került kifizetésre szeptember végéig, amelyet októberben a Diák-könyvesbolt visszautalt.

14 324 A beruházások és felújítások együttesen időarányosan alakultak a pénzügyi nehézségek ellenére is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság támogatja az időarányos jó gazdálkodás teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 128/2012.(XI.29.) számú határozat Besenyszög Község Önkormányzat évi költségvetése I-III negyedéves teljesítéséről szóló beszámolóról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete Besenyszög Község Önkormányzat évi költségvetése I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megismerte és azt határozat melléklete szerint jóváhagyja. 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Pénzügyi Csoport H. VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : Az Államháztartásról szóló évi CXCV törvény 24. (1) bekezdése szerint a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30.-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. A korábbi évek tervezési gyakorlatának megfelelően a évi költségvetési koncepció is egy rendkívül bizonytalan nemzetközi és hazai gazdasági, pénzügyi és jogi környezetben fogalmazható meg. Bizonytalansági tényezőként kell számolnunk a jogi szabályozási környezet változásaival, a stagnáló gazdasági fejlődés miatt a helyi adók várható nagyságrendjével, valamint az állami támogatások jelentősen átalakuló rendszerével. Az önkormányzati törvény feladatainkat meghatározó részének hatályba lépése, a fokozódó állami szerepvállalás a közszférában, átalakítja a működésünk szervezeti kereteit, intézményhálózatát, a formálódó feladat-finanszírozási rendszer pedig hosszabb távon is behatárolja az önkormányzat mozgásterét évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége. Az alapfokú oktatás és a területi közigazgatási feladatok állami fenntartásba vonása következtében jelentősen csökken az önkormányzat által ellátandó feladatok köre.

15 325 A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A ma még az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, kivételesen ügyintéző) által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, az ügyek zöme a január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül. E módosítások célja a mainál korszerűbb és hatékonyabb hatósági ügyintézés kialakítása, megszüntetve ezzel a korábban létező túlzottan bürokratikus, lassú és töredezett struktúrát. A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom évek óta jelentkező jogos elvárása. Ennek kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől. Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is. A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben létalapként egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket). A szakmai elképzelések szerint a létalap: -alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély), -kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást). A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti. Az önkormányzatok kulturális feladatainak ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás biztosításához a központi költségvetés évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban jussanak el e területhez. Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

16 326 A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó feladatátcsoportosítással nem érintett összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is. A évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, a közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgál. Ez utóbbi biztosít gyors és rugalmas beavatkozási lehetőséget az önkormányzati feladatrendszer változása miatt felmerülő esetleges pénzügyi feszültségekre. A koncepció elkészítéséhez a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, illetve a különböző módosító indítványok biztosítottak alapinformációkat. A koncepcióban szereplő számítások még nem lehet véglegesnek tekinteni, mivel ezek a törvény elfogadásáig még változhatnak. Az önkormányzat állami támogatásainak és a megszűnő Szja bevételeinek alakulását évtől kezdődően az 1. sz. melléklet részletezi. Az állami támogatások közül önkormányzatunkat a következő típusú támogatások illetik meg: 1. Önkormányzati hivatal működtetéshez az elismert köztisztviselői létszám után ezer Ft/fő. Besenyszög-Szászberek körjegyzőség közös hivatalára vonatkozóan az együttes lakosságszám alapján a javaslat szerinti számított létszám 14,84 fő. 2. A település üzemeltetéséhez kapcsolódóan - zöldterület-gazdálkodás támogatása - közvilágítás támogatása - közutak fenntartásának támogatása 3. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz (egyes jövedelempótló támogatások önrészéhez, a közcélú foglalkoztatások önrészéhez, segélyezéshez, kríziskezeléshez, ill. a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásához). 4. Köznevelési feladatok támogatása - Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása - Óvodaműködtetés támogatása ( Ft/óvodás) - Ingyenes és kedvezményes óvodai étkeztetés támogatása ,- Ft /fő 5. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 1140,- Ft/lakos. A koncepció 2. sz. melléklete az önkormányzat bevételeinek alakulását részletezi intézményenként szintén évtől kezdődően, míg a kiadásokat ugyanilyen szerkezetben a 3. sz. melléklet taglalja. A évi működési bevételeknél a kötvénykibocsátásból származó betételhelyezéssel nem

17 327 számolunk, mivel az állam várhatóan átvállalja még évben a hiteleinket, és ezért arra is fel kell készülnünk, hogy a meglévő betétállományunkat is elveszi az állam. Ezzel megegyezően nem tartalmaz a koncepció előirányzatot hiteltörlesztésre, és kamatfizetésre. A koncepcióban a évi szinten kerültek tervezésre a személyi juttatások és járulékok előirányzatai. A dologi kiadások is a évi szinten kerültek a tervszámok közé. A koncepcióban még számolunk a szemétszállítás önkormányzati feladatával, amely tevékenység viszont várhatóan az ivóvíz- és csatorna szolgáltatáshoz hasonlóan kikerül az önkormányzat hatásköréből, de az erre vonatkozó szabályozások még nem kerültek elfogadásra. A évi tervezett kiadások finanszírozási forrásait intézményenként a 4. sz. melléklet részletezi. A stabilitási törvény előírásai alapján hitelfelvétel nem tervezhető, éppen ezért a ezer Ft összegű kalkulált hiányra a végleges költségvetés tervszámainak kialakítása során megoldást kell találni! Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat évi koncepcióját. Saját véleményem, hogy évtől az önkormányzatoknak jövedelemképző tevékenyégre kell átállniuk, a működési feltételek biztosítása végett. Az önkormányzati feladatellátást lassú munkával, de a járások fogják ellátni. Vizsgálhatjuk ennek hatékonyságát. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 129/2012.(XI.29.) számú határozat Besenyszög Község Önkormányzat évi költségvetésének koncepciója Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az e határozat melléklete szerint fogadja el, a következők figyelembe vételével. - A működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése és megtartása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. - Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra. Felelős: Balogh Zoltán polgármester Költségvetési intézmények vezetői Határidő: folyamatos a évi költségvetés készítése során 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Pénzügyi Csoport H.

18 328 VIII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 26/2012. (VI.29.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Előadó: Munkácsi György körjegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: Az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI.14.) AB határozatának 2) pontja megsemmisítette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 51. (4) bekezdését, valamint 143. (4) bekezdését. Ezek a rendelkezések hatalmazták fel a helyi önkormányzatokat, hogy megtiltsanak jogellenesnek nem minősülő magatartásokat. Az Alkotmánybíróság szerint az önkormányzatok anélkül kaptak felhatalmazást, hogy a jogalkotó hatáskör terjedelmét, annak kereteit a törvény szabályozná. A közösségellenes magatartás olyan határozatlan jogfogalom, amely rendkívül széles, diszkrecionális jogkört biztosít a helyi önkormányzatok számára, annak eldöntésére, hogy mely magatartásokat ítél helyi közösség együttélési szabályait figyelembe véve tiltottnak, s bírsággal sújthatónak. A felhatalmazásnak ez a módja lehetőséget ad az önkormányzatnak arra, hogy önkényesen éljen a közhatalom gyakorlására szóló felhatalmazásával. A jogalkotó hatáskörrel való visszaélés veszélyét növeli az is, hogy az Ötv. gazdasági érdekeltséget is teremt az önkormányzatok számára azzal, hogy e rendeletek alapján beszedett bírságok teljes mértékben az önkormányzatok bevételét képezik. Törvényi garanciák nélkül, ez a gazdasági érdekeltség arra sarkalhatja az önkormányzatokat, hogy bevételi forrásaik növelése érdekében minél szélesebb körben írjanak elő tilalmakat. Az önkormányzatok által megtiltható magatartások körének megjelölése nem felel meg a jogbiztonság elemét képező normavilágosság követelményének sem. A törvényi szabályozás nem tartalmazza azokat a keretrendelkezéseket sem, amelyek anyagi jogi garanciákat nyújthatnának az önkormányzati rendeletben foglalt tilalmakat megszegői számára. Mindezek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy a 26/2012. (VI.29.) számú önkormányzati rendeletet helyezze hatályon kívül. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (XII.03.) számú rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 25/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 1. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 25/ (VI.29.) számú rendelet hatályát veszti. 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György körjegyző

19 329 IX. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Munkács György körjegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György : Magyarország Alaptörvénye 38. cikk (1) bekezdése rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembe vétele. A nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos törvény határozza meg. Ezen sarkalatos törvény a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény, amely az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonára, mint a nemzeti vagyon részeire tartalmaz új típusú kötöttségeket, kötelező előírásokat, részben közös, részben sajátságos feltételek mellett. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek nagy része csak január 1. napján lép hatályba, azonban a nemzeti vagyon törvénnyel való összhang megteremtése érdekében az új Ötv-nek az önkormányzati vagyonra vonatkozó rendelkezései már év elején hatályba léptek. Mindezen megváltozott jogi szabályozások alapján az önkormányzati vagyonrendeletek felülvizsgálata és a hatályos szabályozással való összhangba rendelése szükséges. A nemzeti vagyontörvény alapján az önkormányzatok törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon lehet. A forgalomképes önkormányzati vagyon új megnevezése: üzleti vagyon. A forgalomképtelen törzsvagyoni körbe két alkategória van: ide tartoznak a nemzeti vagyontörvényben tételesen felsorolt kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősített vagyonelemek. A törvény szerint a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak: a) helyi közutak és műtárgyaik b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmei repülőtér, a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló külön törvény rendelkezése alapján részére átadott vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a víziközműveket A nemzeti vagyontörvény a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonaként határozza meg az alábbiakat: a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint annak feladatának ellátást szolgáló épület, épületrész c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységét vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzat tulajdonban lévő társasági részesedés, továbbá d) a Balatoni Hajózási Zrt-ben fennálló, a helyi önkormányzat tulajdonában álló társasági részesedés

20 330 A korlátozottan forgalomképes minősítés az a) c) pontokban meghatározott nemzeti vagyon tekintetében addig áll fenn, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. A nemzeti vagyonról szóló törvény meghatározza a vagyongazdálkodás szabályait is. Kiemelkedő alapelv, hogy a nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. Nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható. A nemzeti vagyonról szóló törvény tételesen meghatározza, hogy mely szervezet minősül átlátható szervezetnek. A jövőben a nemzeti vagyontörvényben meghatározott értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ilyen esetben az önkormányzatnak meg kell küldenie a vevő(k)től kapott ajánlatot, vagy a még hatályba nem lépett szerződést a magyar állam képviselőjének az elővásárlási jog lehetséges gyakorlása céljából. Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv a megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával. Lényeges eleme még a nemzeti vagyonról szóló törvénynek, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyont a törvényben vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár felett hasznosítani (amely hasznosítás a tulajdonjog átruházását nem eredményezi) csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet (kivéve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását). A nemzeti vagyonról szóló törvény 9. (1) bekezdése továbbá előírja, hogy a helyi önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kötelese készíteni. Az előzőekben ismertetett jogszabályi változásokra tekintettel került sor az önkormányzat hatályos vagyonrendeletének módosítására. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság módosítását az előterjesztés szerint. támogatja a rendelet A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2012. (XII.03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) sz. rendelet módosítására Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontja és (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 109. (4) és 143. (4) bekezdés i) pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI törvény 13. (1) bekezdés és 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a körvetkezőket rendeli el:

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. október 31.-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 13.-ai ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: 10-1083-0/2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Közszolgáltatási szerződés módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. számú

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. számú BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. számú JEGYZŐKÖNYVE 2016. január 19-ei nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült a Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.)

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.) Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Energy Hungary Energetikai

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

2013. március 27. rendes nyílt ülés

2013. március 27. rendes nyílt ülés 588-6 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27. rendes nyílt ülés Rendeletek: 10/2013. (IV.5.) A külterületen lévő helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-12/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László Zoltán polgármester köszöni a felszólalást. Legutóbbi testületi ülésen a gazdasági bizottság lett megbízva javaslattétellel.

Jegyzőkönyv. László Zoltán polgármester köszöni a felszólalást. Legutóbbi testületi ülésen a gazdasági bizottság lett megbízva javaslattétellel. Jegyzőkönyv Készült 2011. november 23-án (szerdán) 18 órakor a kosdi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (2612 Kosd, Szent I. u. 2.) Kosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. december 12.-én az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 317/2014. (VIII. 18.) Napirendi pontok és jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátásáról

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátásáról Á ÚÁ Ö Ú É É Á É É É Ü Á ő É Á É Á ó é ó ó Í ú á ö ó ú á ó ó ő É á é é é ü Í á ó Ü É É ő ő ö á ó é é é ő ő É É Í ö á ó é é é ő ú Ó ó éí é é ő ö É É É É É Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben