Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 104/2011. (IX.15.) 244. Képviselő kérdések, felszólalások Beszámoló Besenyszög Község Önkormányzat 2011.évi 105/2011. (IX.15.) 248. költségvetésének I. féléves teljesítéséről Beszámoló a Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda szakmai 106/2011. (IX.15.) 248. munkájáról Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. módosítására Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Minőségirányítási Programjának 108/2011. (IX.15.) 250. módosítására Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Szervezeti és Működési 109/2011. (IX.15.) 251. Szabályzata módosítására Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Házirendjének módosítására 110/2011. (IX.15.) 252. Beszámoló a hátrányos helyzetű gyermekek nyári 111/2011. (IX.15.) 253. táboroztatására adott önkormányzati támogatás felhasználásáról Előterjesztés a Telenor Zrt. vel kötött bérleti szerződés 112/2011. (IX.15.) 254. módosítására Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 113/2011. (IX.15.) 255. Társulási Tanácsa Társulási Megállapodása módosítására Előterjesztés Besenyszög Község Településrendezési Tervének 114/2011. (IX.15.) 256. módosítására tett javaslatról Előterjesztés az orvosi rendelő felújítási munkák 115/2011. (IX.15.) 257. többletköltségének elfogadására Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 0305/17 116/2011. (IX.15.) 257. hrsz-ú termőfölde vonatkozó haszonbérleti szerződés megkötésére Előterjesztés Mihályi lapos közterület elnevezésére 117/2011. (IX.15.) 258.

2 243 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Távollévők: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott üléséről Balogh Zoltán polgármester, Dr.Elbakour Afif, Csapó Pálné, Palyafári János, Kiss Ernőné, Lovász Imre képviselők Farkas Géza képviselő Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző Lovász Imréné Pénzügyi Csoport Vezetője Balog Tiborné Intézményvezető Danyi Gyuláné Intézményvezető Meskó Zsolt Intézményvezető Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 6 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. 11. napirendi pontként Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Társulási Megállapodása módosítására 12. napirendi pontként Előterjesztés Besenyszög Község Településrendezési Tervének módosítására tett javaslatról 13. napirendi pontként Előterjesztés az orvosi rendelő felújítási munkák többletköltségének elfogadására 14. napirendi pontként Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 0305/17 hrszú termőfölde vonatkozó haszonbérleti szerződés megkötésére 15. napirendi pontkén Előterjesztés Mihályi lapos közterület elnevezésére Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Dr.Elbakour Afif képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán kéri a Képviselő- testületet a napirendi pontok elfogadására. A napirendi pontok módosítására tett javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Balogh Zoltán polgármester

3 244 Balogh Zoltán: Az utolsó Képviselő-testületi ülés augusztus 25-én volt, azóta történt fontosabb dolgokról a következő beszámolót teszem: augusztus 29. LEADER pályázati megbeszélést volt Szolnokon, ahol többek között tájékoztattak bennünket a vállalkozókat, önkormányzatokat és civil szervezeteket érintő pályázati lehetőségekről. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem a település vállalkozói, hanem civil szervezetei, alapítványai nyújtanak be pályázatot. Szeptember 21.-ig nyitott ez a pályázati lehetőség, így az önkormányzat is szándékozik pályázatot benyújtani. A Művelődési Ház felújítása miatt őszre halasztott Pedagógus nap és egyben tanévkezdet alkalmából köszöntöttem 3 település pedagógusait. szeptember 01. Ünnepélyes tanévnyitó, mely egyben egy új fejezet is a társulás életében, Besenyszög, mint gesztor település Tiszasüly és Szászberek oktatás, nevelési feladatait is ellátja. szeptember 05. Minden héten folyamatos egyeztetést tartunk az orvosi rendelő felújításával kapcsolatban. Mint minden felújításnál itt is jelentkeznek olyan problémák, amivel előre nem lehetett számolni. Sajnos az aljzatbeton vastagsága, elhelyezkedése és szigeteletlensége a későbbiek folyamán működési problémát, felnedvesedést, vetemedést, süllyedést okozhat. Ezért mindenképpen szükséges az érintett helyiségek újrabetonozása és szigetelése. szeptember 07. Szolnoki Rendőrkapitány tájékoztatót adott a megye bűnügyi statisztikájáról, köztük Besenyszögéről is. A statisztika minimális emelkedést mutat, amely nem jelentős, a sok éves átlag mozgásának megfelelő. Elégedettek nem lehetünk, fontos szerepe van továbbra is a megelőzésnek. szeptember 13. A SZOLTISZ részéről a szociális bérlakások átadása megtörtént, melyben a belső hibákat, pl. parketta javítást, külső vízelvezetést a cég kijavította. Befejeződtek a nyílászáró cserék, melyek festők általi javítás még hátra van. Jegyzőkönyvbe foglaltuk, hogy továbbra sem értünk egyet a tetőtér, aljzatbeton, és a koszorú szigetelésével. A tervező nyilatkozata az, hogy a tervek szerint járt el és ehhez kiviteli tervet is csatolt. Hosszú távú megoldás lehet a külső fal hőszigetelése, illetve lehetőség szerint a tetőtér beépítése. A kazánokkal kapcsolatban felülvizsgálat történt, amely megállapította, hogy az elkövetkezendő 5 éven belül a kazánok cseréje aktuálissá válik, ezért célszerű ennek ütemezése. Nyomáspróba vizsgálatnak vetjük alá a kazánon kívüli csőszakaszt. Amennyiben az a nyomást nem tudja tartani, falon kívüli fűtési rendszert fogunk kialakítani. egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 104/2011. (IX.15.) számú határozat

4 245 Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 1.) Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselő kérdések, felszólalások Előadók: Képviselők Csapó Pálné: A játszótér jelenlegi állapotáról szeretnék pár gondolatot. A polgármester úrral és a Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat vezetőjével egyeztettünk és megnéztük a felújításra váró eszközöket, udvart, kerítést. A kavicsos területet vissza kell tölteni, gyom irtani a területet, szülői mozgósítás szükséges a kerítés festésére, valamint ivókút kihelyezését kell megoldani. A polgárőrség és a KMB figyelmét fel kell hívni, hogy a rendeltetésszerű használatot követeljék meg. Balogh Zoltán : Természetesen megnéztük, hogy a játszótéren mi az ami megvalósítható elvárás. Palyafári János: Tűzgyújtási tilalomi rendelkezés van e még a településen? Vagy milyen módon szabályozza a törvény a tűzgyújtást. Munkácsi György: A 4/2007. (II.05.) Képviselő-testületi rendelet a környezet védelméről, 11. -a meghatározza Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése, tarlóégetésre vonatkozó szabályok részben. A kerti hulladékot indokolt esetben, külön jegyzői engedéllyel lehet égetni megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén hétköznap óra közötti időszakban, az országosan elrendelt általános égetési tilalom idejét kivéve. III. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló Besenyszög Község Önkormányzat 2011.évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: Az államháztartási törvény 79. (1) alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány /többlet/ összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. Besenyszög Község Önkormányzatának évi költségvetését ezer Ft kiadási és bevételi főösszeggel hagyta jóvá a Képviselő-testület a tervezés időszakában. Ez az előirányzat az első félévben ezer Ft-tal emelkedett.

5 246 Az így kialakult ezer Ft összegű előirányzattal szemben az első félévben ezer Ft bevétel realizálódott. BEVÉTELEK A bevételek első félévi alakulását forrásonként az 1. sz. melléklet, míg önálló és részben önálló intézményenként a 2. sz. melléklet részletezi. A Polgármesteri Hivatal bevételei kedvezően alakultak. Az időarányos 50 % alatti teljesítést az indokolja, hogy az előző évi pénzmaradványból képzett tartalékot még nem kellett igénybe venni az első félévben. Az egyéb működési bevételek magas teljesítési mutatóját az előző évi gáz- és villamos energia elszámolásából eredő bevételek indokolják. A bérleti díjaknál a Telenor Mo. átutalásának második félévben történő teljesítése miatt mutatkozik bevételi kiesés. Az egyéb átvett pénzeszközök sora tartalmazza többek között működési oldalon a Tiszasülyi előző évi elszámolásra érkezett ezer Ft, a évi állami támogatás elszámolására érkezett 4458 ezer Ft, a népszavazásra átvett ezer Ft, a TÁMOP pályázatokhoz kapcsolódó ezer Ft, a közcélúak foglalkoztatására érkezett 6884 ezer Ft, valamint a szociális földprogramra biztosított 890 ezer Ft összegű befizetéseket.. Fejlesztési oldalon pedig az óvoda akadálymentesítésére átvett ezer Ft, a lakosság fejlesztési felajánlásaira és szennyvíz érdekeltségi hozzájárulására érkezett ezer Ft összegű támogatás jelentkezik. A Vízgazdálkodási Műveknél a víz-és szennyvízdíjak esetében kisebb arányú bevételi elmaradás mutatkozik. Az egyéb bevételek sorában elsősorban a megtervezett ivóvízjavítóprogrammal kapcsolatos költségek megtérítései jelentkeznek. A Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános Iskola bevételei a Tiszasülyi intézményegység kivételével kedvezően alakultak. Tiszasüly Önkormányzatával mind a mai napig nincs aláírt gazdálkodásra vonatkozó megállapodás. A két önkormányzat két különböző adattal rendelkezik a költségvetési rendeletében az intézmények működtetésére átadott és átvett pénzeszközt illetően. Tiszasülyön a két intézményre együtt ezer Ft szerepel, míg Besenyszögön ezer Ft. Fentiek miatt Tiszasüly önkormányzata részéről alacsonyabb összegű támogatás érkezik minden hónapban. A Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda bevételei közül a tiszasülyi tagintézménynél a bevételi kiesést ugyanaz a tényező eredményezte, mint az iskolánál. A besenyszögi intézménynél az udvari játékokra 181 ezer Ft érkezett. A Wesniczky A. Művelődési ház működési bevételei sem érik el az időarányos szintet. A bevételi kiesést a művelődési ház felújítása indokolja. Összességében az első félévben ezer Ft bevétel keletkezett, mellyel szemben az önkormányzat ezer Ft-ot költött. A kiadások finanszírozásához átmeneti hitel felvétele vált szükségessé, így június 30-áig az év eleji ezer Ft-hoz még további ezer Ft folyószámlahitel felvételére került sor. Így a június 30-i folyószámla hitel állománya ezer Ft volt. A hitelfelvételt a pályázatok utófinanszírozása indokolja elsősorban. A évben lezárult TÁMOP azonosító számú pályázatunk elszámolására a több, mint 30 millió Ft összegű támogatás csak a második félévben érkezett meg.

6 247 KIADÁSOK Az önkormányzat évi tervezett kiadásainak alakulását intézményenként és szakfeladatonként a 3. sz. melléklet részletezi. A ezer Ft összegű kiadásból a működési kiadások összege ezer Ft, míg a fejlesztési kiadások összege ezer Ft. A Függő, átfutó tételek között a bérkifizetésekkel kapcsolatos kiadások, ill. az elszámolási előlegek szerepelnek. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kedvezően alakultak összességében. Csak a szociális és egyéb támogatások, valamint a közcélúak foglalkoztatása sora tartalmaz 50 %-ot meghaladó teljesítést, ami abból adódik, hogy az évközi támogatásokkal az előirányzatokat még módosítani szükséges. A fejlesztési kiadások alacsony teljesítési mutatóját nagyrészt a tartalék előirányzat el nem költése eredményezi. Ezen kívül több fejlesztési tétel is csak a második félévben fog jelentkezni. Ilyenek pld. a művelődési ház felújítása, valamint az orvosi rendelő bővítése. Elmaradtak a betervezett beruházások a Vízgazdálkodási Műveknél is. Összességében azt lehet mondani, minden intézmény igyekezett a takarékos gazdálkodásra. A beszámoló összességében elfogadható, így megvitatásra és elfogadásra javaslom. Csapó Pálné: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság jónak tartja a évi költségvetés I. félévi teljesítésről szóló beszámolót, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Balogh Zoltán: szeptember 29.-i időpontot szükséges megjelölni, hogy Tiszasüly Község Önkormányzatával megegyezés szülessen. Sajnos mind a mai napig nincs aláírt gazdálkodásra vonatkozó megállapodás az önkormányzattal, így az előterjesztésben is említettem a két önkormányzat két különböző adattal rendelkezik a költségvetési rendeletében. Bízom azonban a további közös együttműködésben és abban, hogy kialakítható olyan pénzügyi megállapodás, amely az intézményfenntartó társulás további működésére kedvezően hat. Munkácsi György: A tiszasülyi jegyző asszony áthívott engem is egyeztetések megtételére. Együttes testületi ülésen dönthetne a két testület a társulásról, amennyiben nem kerül aláírásra a megállapodási szerződés. Kiss Ernőné: Tiszasüly költségvetésében a két intézményre együtt kevesebb összeg szerepel, így Tiszasüly önkormányzata részéről alacsonyabb összegű támogatás érkezik minden hónapban. Megállapodást szükséges tehát minél hamarabb aláírni, és szükséges azt is meghatároznia a tiszasülyi Képviselő-testületnek, hogy a különbözetről miként gondoskodik. Palyafári János: Szeptember 29.-i testületi ülésre kapjanak meghívót Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai is, amely ülésen kerüljön megvitatásra a Pénzügyi Csoport által elkészített Megállapodás.

7 248 egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 105/2011. (IX.15.) számú határozat Beszámoló Besenyszög Község Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXX tv. 79. (1) alapján megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt a melléklet szerint elfogadja. Felelős : Balogh Zoltán polgármester Határidő: december 31. és folyamatos 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Pénzügy H. IV. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda szakmai munkájáról Előadó: Balog Tiborné intézményvezető Balog Tiborné intézményvezető előterjesztés szerint megteszi beszámolóját a Besenyszög- Tiszasüly Eszterlánc Óvoda szakmai munkájáról. egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 106/2011. (IX.15.) számú határozat Beszámoló a Besenyszög - Tiszasüly Eszterlánc Óvoda szakmai munkájáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda évi beszámolóját megismerte és az a határozat melléklete szerint elfogadja. 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Besenyszög - Tiszasüly Eszterlánc Óvoda 5071 Besenyszög, Vasvári P. u. 4.

8 249 3.) Besenyszög - Tiszasüly Eszterlánc Óvoda 5061 Tiszasüly, Móra F. u. 26. V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának módosítására Előadó: Balog Tiborné Intézményvezető Balog Tiborné: A Eszterlánc óvoda Nevelési Program módosítását készítettem el, Szászberek tagintézménnyel bővített adatokkal. Munkácsi György: A Képviselő-testület részére megküldött előterjesztésben leírtam, hogy a azt intézményi Nevelési Programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a Nevelési Program elfogadása előtt köteles az adott intézménytípusnak megfelelő szakterületen eljárni jogosult közoktatási szakértő véleményét beszerezni. Reikortné Bálint Zsuzsanna közoktatási szakértő véleményezte a Nevelési Programot, amely szakvéleményt megküldtük a Képviselő-testület tagjai részére. A szakvélemény szerint, rövid összegzésben leírásra került, hogy a Besenyszög - Tiszasüly - Szászberek Eszterlánc Óvoda módosított Nevelési Programja óvodapedagógiai szempontból a szakmai elvárásoknak megfelel, mivel a cél-, feladat-, és tevékenységrendszer a nevelési program módosítása után megfelel az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának. A módosítás a szükséges és elvárható elemeket tartalmazza. Az óvodapedagógusok számára biztosítja az egységes nevelési szemlélet szerinti munkavégzést, amely követelménye a helyi nevelési programnak. A legitimációs záradék részeként a szülői munkaközösségek véleményét, illetve a nevelőtestületek jóváhagyását tartalmazó jegyzőkönyveket nem tartalmazza a dokumentáció. Ezen dokumentációk beszerzése tehát szükséges. Az SZMSZ-t, a Házirendet, a Minőségirányítási Programot, és a Nevelési Programot az intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. Balog Tiborné: A szakértői vélemény megismerése után, módosításra került az összegzésben szereplő 2. pont egy közös általános rész beiktatásával, mely mind három intézményre kötelezően egységes szerkezetet alkot - folyamatban van; A legitimációs záradék nem tartalmazza az elfogadásról szóló egyetértéseket. - pótolni fogom, az ÓNP-hez a legitimációs eljárás lefolytatását igazoló jegyzőkönyveket - tantestületi értekezleteken történt jóváhagyást, szülői szervezetek véleményezését - a jelenléti ívvel együtt, illetve a döntés határozatszámát is mellékelni fogjuk. Balogh Zoltán : Az Eszterlánc Óvoda Nevelési Program módosítást javaslom elfogadásra, a szakértő asszony által tett javaslatokkal. egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 107/2011. (IX.15.) számú határozat

9 250 Az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programja módosítását megismerte és azt a határozat mellékleteként elfogadja. 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Balog Tiborné Intézményvezető H. 3.) Eszterlánc Óvoda 5061 Tiszasüly, Móra F. u ) Eszterlánc Óvoda 5053 Szászberek, Korvin Ottó u. 80. VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Minőségirányítási Programjának módosítására Előadó: Balog Tiborné Intézményvezető Balog Tiborné intézményvezető ismerteti az Eszterlánc Óvoda Minőségirányítási Programjának módosítására tett előterjesztést. Munkácsi György: A Kt. 40. (11) bekezdése szerint, az intézményi és minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény Minőségirányítási Programjában kell meghatározni. Ezt az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. A Minőségirányítási Programot véleményezte: tiszasülyi szülői munkaközösség, tiszasülyi nevelőtestület, szászberki szülői szervezet, szászberki nevelőtestület, besenyszögi szülői szervezet, besenyszögi nevelőtestület A Minőségirányítási Program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Balogh Zoltán : Az Eszterlánc Óvoda Minőségirányítási Programjának módosítását a Képviselő-testület megismerte, kérem a Képviselő-testületet a módosítások elfogadására. egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 108/2011. (IX.15.) számú határozat Az Eszterlánc Óvoda Minőségirányítási Programjának módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Eszterlánc Óvoda Minőségirányítási Programja módosítását megismerte és azt a határozat mellékleteként elfogadja.

10 251 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Balog Tiborné Intézményvezető H. 3.) Eszterlánc Óvoda 5061 Tiszasüly, Móra F. u ) Eszterlánc Óvoda 5053 Szászberek, Korvin Ottó u. 80. VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására Előadó: Balog Tiborné Intézményvezető Balog Tiborné intézményvezető ismerteti az Eszterlánc Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására tett előterjesztést. Munkácsi György: A Közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 40. -a kimondja, hogy a közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket, a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az SZMSZ-t az intézmény vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el. Elfogadásakor és módosításakor az óvodaszék egyetértési jogot gyakorol. Az SZMSZ-t véleményezte : tiszasülyi szülői munkaközösség, tiszasülyi nevelőtestület, szászberki szülői szervezet szászberki nevelőtestület, besenyszögi nevelőtestület, és a besenyszögi szülői szervezet. Az SZMSZ az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. Balogh Zoltán : Az Eszterlánc Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását a Képviselő-testület megismerte, kérem a Képviselő-testületet a módosítások elfogadására. egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 109/2011. (IX.15.) számú határozat Az Eszterlánc Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Eszterlánc Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását megismerte és azt a határozat mellékleteként elfogadja. 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Balog Tiborné Intézményvezető H. 3.) Eszterlánc Óvoda 5061 Tiszasüly, Móra F. u. 26.

11 252 4.) Eszterlánc Óvoda 5053 Szászberek, Korvin Ottó u. 80. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Házirendjének módosítására Előadó: Balog Tiborné Intézményvezető Balog Tiborné intézményvezető ismerteti az Eszterlánc Óvoda Házirendjének módosítására tett előterjesztést. Munkácsi György: A Kt. 40. (10) bekezdése szerint, a Házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. Az óvodaszék egyetértési jogot gyakorol. A Házirendet véleményezte: besenyszögi nevelőtestület, besenyszögi szülői szervezet, szászberki szülői szervezet, szászberki nevelőtestület, tiszasülyi szülői munkaközösség, tiszasülyi nevelőtestület A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Balogh Zoltán : Az Eszterlánc Óvoda Házirendjének módosítását a Képviselő-testület megismerte, kérem a Képviselő-testületet a módosítások elfogadására. egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 110/2011. (IX.15.) számú határozat Az Eszterlánc Óvoda Házirendjének módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Eszterlánc Óvoda Házirendjére tett módosítását megismerte és azt a határozat mellékleteként elfogadja. 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Balog Tiborné Intézményvezető H. 3.) Eszterlánc Óvoda 5061 Tiszasüly, Móra F. u ) Eszterlánc Óvoda 5053 Szászberek, Korvin Ottó u. 80. IX. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására adott önkormányzati támogatás felhasználásáról

12 253 Előadó: Munkácsi György jegyző Munkácsi György: A Képviselő-testület 26/2011. (III.31.) számú határozatával döntött a Besenyszögi Alapítványok, Egyesületek és Civil Szervezetek támogatási kérelméről, többek között a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának Ft összegben történő támogatásáról. A felhasználásról Fejes Mihályné nevelő megküldte beszámolóját, amelyet a Képviselő-testület is megismert. Balogh Zoltán: 21 gyermek nyári táborozását szervezték meg, komoly programokon vehettek részt a gyermekek. Csapó Pálné: Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság megtárgyalta a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására adott önkormányzati támogatás felhasználásról szóló beszámolót, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 111/2011. (IX.15.) számú határozat Beszámoló a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására adott önkormányzati támogatás felhasználásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására adott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Fejes Mihályné Iskola Gyermekvédelmi Felelős Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5071 Besenyszög, Vasvári P. u. 7. X. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Telenor Zrt. vel kötött bérleti szerződés módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: A Képviselő-testület decemberi ülésén tárgyalta a Swiss Logistic Kft. ügyvezetője levelét, amelyet a Telenor képviseletében küldött, Besenyszög területén lévő Pannon torony bérletére vonatkozóan. A Képviselő-testület nem fogadta el a bérleti díjra vonatkozó csökkentés, további egyeztetést kezdeményezett.

13 254 Többszöri levélváltás során küldte meg a cég a Telenorral kötendő új megállapodás tervezetét, amely módosítja a bérleti díjtétel rögzítését Ft / év összegben, a január december 31.-i időszakra vonatkozóan. A Képviselő-testület megismerte az új szerződéstervezetet, kérem véleményezze azt. Dr.Elbakour Afif: A szerződés 15/2 pontja tartalmazza: A bérbeadó helytállni köteles Bérlőnek az ingatlan területén a Bérlő berendezésiben, azok tartozékaiban az által, vagy más harmadik személy által okozott bármely kárért Javaslom e pont kivételét a szerződésből, hiszen nem tudunk felelősséget vállalni 3. személy által okozott kárért. Ki kell venni a szerződésből a pontot, Ptk. szabályozza ezen kérdést. Balogh Zoltán: Nincs jogosultságunk a területre bemenni. Pontosítást kérünk a szerződésben. Csapó Pálné: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalt a szerződés módosítását. Javaslatot tesz az 5.3 és 8.3 pontok kihúzására. Az 5.3 A bérbeadó köteles a Bérleményt magába foglaló ingatlant, ingatlanrészt az Állomás fennállása alatt rendeltetésszerű használatara alkalmas állapotban tartani. A 8.3 Bérbeadó az ingatlan, illetve a Bérlemény magába foglaló ingatlanrész rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásával köteles a bérlemény biztonságos megközelíthetőségét Bérlő számára biztosítani. Nem megközelíthető a terület számunkra, körülkerített zárt részről beszélünk, így nem tudjuk a szerződésben foglaltakat teljesíteni. egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 112/2011. (IX.15.) számú határozat Telenor Magyarország Zrt.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Telenor Magyarország Zrtvel (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) kötött szerződés módosítás tervezetét megismerte és az alábbi pontok változtatásával hozzájárul: 15.2 kivétele, 5.3 pontosítás 8.3 pontosítás A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: azonnal Felelős: Balogh Zoltán polgármester XI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Társulási Megállapodása módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester

14 255 Balogh Zoltán: A Társulási Megállapodás módosítására tett előterjesztés szerint, a kistérség több települése közoktatási intézményfenntartói társulást hozott létre, melynek következménye, hogy Besenyszög és Tiszasüly iskolatársulásához csatlakozott Szászberek. A pedagógiai Szakszolgálatot Besenyszög esetében augusztus 31-ig a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet biztosította, Tiszasülyt és Szászberket pedig Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat látta el. A kibővített iskolatársulás alapító okiratában szerepel a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása, illetve az iskolatársulás rendelkezik a szükséges személyi feltételekkel, szeptember 1-jétől a három település iskolatársulása látja el a pedagógiai szakszolgálati feladatokat a székhelyiskolában és tagintézményeiben. További változás, hogy Vezseny és Tiszajenő iskolatársulást hozott létre. Vezsenyen eddig Tószeg látta el a pedagógiai szakfeladatot, Tiszajenő általános iskolásait pedig a Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat látja el, ezért célszerű a Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat hatáskörébe illeszteni a Vezsenyi általános iskolásokat is. További módosítást igényel Martfű Város Önkormányzatának kérése miszerint a nappali ellátást (idősek klubját) megszünteti. Ezen módosítások ismeretében kérem a Képviselő-testületet a döntés meghozatalára. egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 113/2011. (IX.15.) számú határozat A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítását megtárgyalta és azt a határozat mellékleteként jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán Polgármestert és Munkácsi György Jegyzőt a Társulási Megállapodás aláírására. A Képviselő-testület megbízza Balogh Zoltán polgármestert, hogy a jóváhagyásról szóló határozatot küldje meg a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási tanácsa Kistérségi Irodája részére. Határidő: azonnal Felelős: Balogh Zoltán polgármester 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) Munkácsi György jegyző H. 4.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Iroda, Szolnok

15 256 XII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Településrendezési Tervének módosítására tett javaslatról Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: Az előterjesztés szerint Településrendezési terv módosítása 3 szempont szerint szükséges: - A Vt övezetben állattartó épület építési lehetőségének biztosítása. - Saroktelek esetén állattartó épület elhelyezésének szabályozása. - A külterületen gazdasági fejlesztési terület kijelölése: természetesen minden szempont figyelembevétele mellett kerülnek kiválasztásra a területek. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság, Besenyszög község Településrendezési tervének módosítására vonatkozó előterjesztést javasolja elfogadásra. egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 114./2011.(IX.15.) számú határozat Besenyszög község Településrendezési Tervének módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő testülete támogatja Besenyszög község településrendezési tervének módosítását az alábbi területekre vonatkozóan: 1. A Vt övezetben állattartó épület építési lehetőségének biztosítása. 2. Saroktelek esetén állattartó épület elhelyezésének szabályozása. 3. A külterületen gazdasági fejlesztési terület kijelölése A Határozatról értesülnek: 1. Balogh Zoltán Polgármester H. 2. Munkácsi György Jegyző H. 3. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft, Szolnok 4. Irattár XIII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az orvosi rendelő felújítási munkák többletköltségének elfogadására Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán : Besenyszög Község Önkormányzata pályázaton támogatásban részesült az

16 257 orvosi rendelő bővítésére és felújítására. A munkálatok elkezdődtek, amikor is a beruházás megvalósítása során a régi épületet átvizsgálva megállapítható volt, hogy az alapozás üreges, porlad. Jelenleg 3-4 cm aljzatbeton elhelyezése, szigetelés és fólia szükséges. Úgy gondolom, hogy a beruházás így lesz teljes. A régi épületen a munkálatokat az önkormányzat emberei végzik, így a csak az anyagköltséget kell biztosítani. Ezen munkálatok elvégzése a beruházás megvalósításához feltétlenül szükséges, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkák elvégzéséhez forintot szíveskedjen biztosítani. Csapó Pálné: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság támogatja az orvosi rendelő épületének alapozására, a munkák elvégzésére a Ft biztosítását. egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 115/2011. (IX.15.) számú határozat Az orvosi rendelő bővítése, felújítási munkálataira biztosított többlettámogatásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi rendelőben történő aljzatbeton és szigetelés beruházás megvalósításához Ft többlettámogatást biztosít a kötvénykibocsátás terhére. 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. XIV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 0305/17 hrsz-ú termőfölde vonatkozó haszonbérleti szerződés megkötésére Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán : Az önkormányzati tulajdonú földek haszonbérbe adására vonatkozó Képviselő-testület döntése alapján, ajánlat érkezett Besenyszög 0305/17 hrsz-ú, 2 ha 1440 m 2 területre vonatkozóan. Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a 0305/17 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú szántó haszonbérbe adásáról. egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 116/2011. (IX.15.) számú határozat Az önkormányzat tulajdonában lévő 0305/17 hrsz-ú termőföldre vonatkozó haszonbérleti szerződés megkötéséről

17 258 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 00305/17, 2 ha 1440 m 2 területű, szántó művelési ágú termőföldre vonatkozó haszonbérleti szerződés megkötésére érkezett Lukácsi Tibor ajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület 42/2010. (IV.29.) számú határozati döntés alapján haszonbérleti díjat állapít meg, és a haszonbérleti szerződést 5 éves időtartamra köti. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Balogh Zoltán polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására, kifüggesztést követően. 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Lukácsi Tibor Besenyszög 3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. 4.) Polgármesteri Hivatal, Tölgyesiné Mihályi Anita H. XV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Mihályi lapos közterület elnevezése Előadó: Munkácsi György jegyző Munkácsi György: Szenes Miklós szeptember 06-án lakcímváltozási kérelemmel kereste meg Besenyszög Község Önkormányzatát. Ez év júniusában 5071 Besenyszög zártkerti ingatlan vásárolta meg, ahová beköltözött. Ez a zártkerti ingatlan a Mihályi lapos területén található. Mihályi lapos közterület elnevezés még nem került sor, ezért a kérelmező lakcímbejelentését nyilvántartásba rögzíteni nem lehet, amíg a közterület nincs elnevezve. A közterület határozati formában való elnevezésére a Képviselő-testületnek van jogosultsága a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Korm.rendelet 6. (3) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. -nak b) pontja alapján. Tehát amennyiben a polgár által bejelentett lakcím nem szerepel a helyi nyilvántartásban, de a lakcím valódiságát hiteltérdemlően igazolja, a bejelentést el kell fogadni és egyidejűleg a jegyző a nyilvántartást módosítja. Ha a Képviselő-testület nem fogadja el a Mihályi lapos közterület elnevezést, úgy Szenes Miklósnak 5071 Besenyszög település szintű kódra való rögzítésre van lehetősége. Dr.Elbakour Afif: A Képviselő-testület támogatja a kérelmet, hiszen a lakosság növekedését is támogatjuk ezzel. Csapó Pálné: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság Mihályi lapos közterület elnevezést. támogatásra javasolja a egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 117/2011. (IX.15.) számú határozat

18 259 Besenyszög, Mihályi lapos közterület elnevezéséről Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Korm.rendelet 6. (3) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. -nak b) pontja alapján a 3304 hrsz hrsz. között lévő területének a Mihályi lapos nevet adja. Felelős: Balogh Zoltán polgármester 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) Szolnoki Körzeti Földhivatal Balogh Zoltán az ülést berekeszti. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző Jegyzőkönyv hiteléül: Dr.Elbakour Afif Képviselő

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.)

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.) Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Energy Hungary Energetikai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 13.-ai ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. október 31.-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: O. sz Ünnepélyes megnyitó, a Helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 644-17/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én 8: 01 órakor megtartott

Részletesebben

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16 -ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Demjén

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége Jelen vannak:

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 21-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. DECEMBER 16-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-13/2012/JT. 147-158/2012. sz. határozat 17-20 /2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). 179 Együttműködési

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. Február 12-i nyilvános ülésén, az Ábrahámhegyi Kultúrház

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 augusztus 24-én tartott üléséről. 188/2011.(VIII.24.)sz. kt. határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y XVI./2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. november 24.-én közmeghallgatás keretében megtartott soros nyílt üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Jelentés a lejárt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 17.00 órakor megtartott - nyilvános

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2012. június 21-én megtartott üléséről.

Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2012. június 21-én megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2012. június 21-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA GÉPÉSZETI

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 5 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 21-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/9/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2015. ÉVI HATÁROZATOK Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről.

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy Erzsébet, Postás Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 5-én 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 13. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye.

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. TARTALO M M U TATÓ 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. 3. Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári zárva tartása. 4. Költségvetési szervek felülvizsgálata,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011. február

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. október 28. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti-Molnár

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben