Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 16/2012. (II.14.) 40. Képviselő kérdések, felszólalások - Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról 8/2012. (II.17.) számú rendelet 17/2012. (II.14.) 18/2012. (II.14.) Tájékoztató a évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 19/2012. (II.14.) 52. Tájékoztató a Besenyszögön letelepedők támogatásáról, a - jogosultság feltételeiről szóló rendelet elfogadott szövegéről A 1519/17 hrsz-ú önkormányzat tulajdonú ingatlan eladásáról 20/2012. (II.14.) 53. A HPV védőoltásra kötött szállítási szerződés módosításáról 21/2012. (II.14.) 55. Közbeszerzési Bizottság létrehozásáról, tagjai megválasztásáról 22/2012. (II.14.) 56. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási 23/2012. (II.14.) 58. Megállapodás módosításáról 47.

2 38 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én a Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalójában megtartott üléséről Balogh Zoltán polgármester, Dr.Elbakour Afif, Csapó Pálné, Palyafári János, Kiss Ernőné, Lovász Imre, Farkas Géza képviselők Távollévők: - Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző Tóth Lajos Könyvvizsgáló Balog Tiborné Intézményvezető Danyi Gyuláné Intézményvezető Meskó Zsolt Intézményvezető Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Farkas Géza képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester a napirendi pontok módosítására tett javaslata a következő: 8. napirendi pontként: Előterjesztés a Közbeszerzési Bizottság létrehozásáról, tagjai megválasztásáról 9. napirendi pontként: Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítására Balogh Zoltán kéri a Képviselő- testületet a napirendi pontok elfogadására. A napirendi pontok módosítására tett javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

3 február 02. Helyszíni bejárást és egyeztetést tartottunk a volt TSZ iroda tulajdonosával, két képviselő társammal egyetemben. A bejáráson megállapítottuk, hogy a TSZ iroda jelen állapotban nem alkalmas semmilyen funkcionális feladat betöltésére, csak a falak és maga az épület ér valamit. Az összes közművek, nyílászárók és tetőt újra kell kiépíteni, burkolással, hőszigeteléssel, illetve a pince szigetelésével egyetemben. Az eladó által tett ajánlat 11 millió Ft. Megnéztük Besenyszög, Hunyadi utcai Danajka István volt ingatlanát, melynek vételára 3 millió Ft. Jelenleg ez az épület nem lakható, minimum 1,5 millió Ft szükséges a lakhatóvá tételéhez. A Temető út 2. szám alatti ingatlant ma tekintettük meg Farkas Géza képviselő társammal. Az ingatlan vételára 4 millió Ft, teljes berendezéssel, az épület lakható állapotban van február 07. Megbeszélést terveztünk a leendő piac helyével kapcsolatban a Vízügyi hatósággal, illetve Szolnoki Építésügyi Hatósággal. A két hatóság lemondta részvételét a megbeszélésről, ellenben támogató nyilatkozatot küldött a leendő piac megvalósításával kapcsolatban február 07. Személyes megbeszélést folytattam Dobos Sándor földtulajdonossal, de továbbra is nemleges a válasza az út céljára felhasználandó föld eladásával kapcsolatban. Unokatestvére Deményné Garics Erzsébet a hét elejére ígért választ a családi megbeszélést követően, de sajnos még a mai napon sem tudott kérdésemre választ adni. Amennyiben a héten nem lesz válasz a kérdésben a föld megvásárlását illetően, akkor az önkormányzat a Képviselő-testület szándékával egyetemben elindítja a földterület kisajátítási folyamatát február 09. Rideg Andrással fel kívántam venni a kapcsolatot a strand területe egyeztetéséről, de nem volt elérhető február éves Besenyszög helységneve vetélkedőt rendeztek a kultúrházban, melyen nagy érdeklődéssel és motiváltsággal vettek részt fiatalok és idősebbek egyaránt. Köszönet a szervezőknek, az iskolának, művelődési háznak, a múzeumnak és a civil szervezeteknek a részvételért. Beruházásaink folyamatosak. Az orvosi rendelő felújítási munkálata megfelelő ütemben zajlik, várjuk a jó időt a további feladatvégzéshez. Az általános iskolánál az ablakok cseréje 1/3 részben elkészült, a többi ablak cseréjére márciusi időszakban kerül sor. Palyafári János: Kezdeményezzük továbbra is Rideg Andrással a megbeszélést. Farkas Géza: A 111 éves Besenyszög helységneve rendezvénynek magam is résztvevője voltam, igen jól szórakoztak a fiatalok és idősebbek is. A gyermekek nagy tapasztalattal és felkészüléssel vettek részt a vetélkedőn. Hóhelyzet, amely a településünket is érintette, igen kiemelkedően teljesítettek az önkormányzat dolgozói. Gyors, hatékony munkát végeztek, jól közlekedhetőek voltak útjaink, a segítséget is minden lakos megkapta az önkormányzattól. Dobos Sándorral történő egyeztetésen személyesen részt vettem, nem sikerült megegyezni a földterület eladásáról. Nem igazán hajlandó Dobos Sándor a kompromisszumra. Palyafári János: A beszámolóban 3 ingatlanról esett szó. Van-e már javaslat az ingatlanok megvásárlására?

4 40 Balogh Zoltán: A TSZ irodánál pályázat benyújtása szükséges ahhoz, hogy azt az épületet lakhatóvá tudja tenni az önkormányzat, vagy javaslatokat várunk a felújításhoz szükséges pénzforrás megjelölésére. Dr.Elbakour Afif: A TSZ iroda esetén a tetőtér alkalmas szociális lakások kialakítására, a jelenlegi lakások értékesítése 10 év múlva megkezdődik, így ez az épület már tartalmazná a szociális és krízislakásokat. Az alsó, földszinti részen szolgáltató helyiségek bérlésére lenne lehetőség. Farkas Géza: Stabil az épület, statikailag rendben van. A belső falak folyamatosan áznak a rossz nyílászárók miatt. Emeleti rész kevésbé a földszint jobban ázik. A pince jelenleg száraz, újrafestést igényel. Támogatom magam is a képviselőtársam javaslatát, pályázaton kell felújítani ezt az épületet, mivel nincs lehetősége az önkormányzatnak az építkezésre. Két lakást néztünk meg az önkormányzat számára krízislakásnak. A Hunyadi úton lévő ház nagymértékű felújítást igényel, a Temető úti lakás bútorozott, azonnal költözhető állapotban van. Csapó Pálné: A kisajátítás időben mit jelenthet, ha az önkormányzat dönt az eljárás megindításáról? Munkácsi György: A kisajátítás kérelem benyújtásával indul, melyet az illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. Érdemi határozatot 22 munkanapon belül kell meghoznia a kormányhivatalnak, de az ügyben előfordulhat hiánypótlás, szakértő bevonása és az eljárás felfüggesztése is. A kisajátítási határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, azonban a jogszabálysértésre hivatkozva a bíróság felülvizsgálatát lehet kérni, valamint a jogosult kérheti a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését, ezzel meghosszabbítva a kisajátítási eljárási időt. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 16/2012. (II.14.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselő kérdések, felszólalások Előadók: Képviselők

5 41 Kiss Ernőné: Tájékoztatni kívánom a Képviselő-testületet, hogy intézkedést tettem arra vonatkozóan, hogy a tanítási időt megelőzően és tanítási idő alatt a szülők nem léphetnek be az iskola területére, mivel zavarják a tanítás rendjét. Köszönjünk a jégpálya világítását, amely igen jó kikapcsolódást jelentett a gyermekeknek, családoknak. Dr.Elbakour Afif: Kérem a Képviselő-testület segítségét. Az iskolában a kézilabda sport után, a röplabda sportágban is jeleskednek a diákok. A rendszeres edzésekhez biztosítani kívánjuk a homokkal borított röplabda pályát a számukra. Én magam hozzájárultam az elkészülés költségeihez, de munkaerő és gépi segítség is kellene a pálya kialakításához. Kiss Ernőné: Pályázatot nyújtott be az intézmény az eszközök megvásárlására. Balogh Zoltán: Természetesen egyeztetünk és felmérjük a pálya helyét. Farkas Géza: Meddig tűrjük a villamos energiaszolgáltató hálózati problémáját! Folyamatos az energiaszolgáltatás kimaradása. A szolgáltató hibaelhárítást egy héten többször is végez a településen. Megoldást kell keresni, vagy kártérítéssel fordulni a szolgáltatóhoz. Tájékoztatom a Képviselő-testületet továbbá, hogy a polgármester úr nem osztott a tél folyamán tűzifát. Átmeneti segélyként az önkormányzat a kérelmezőnek megállapított összegben közvetlenül megvásárolta az adott településre jellemző tüzelőanyagot, és természetben adta át a támogatottnak. Egyedi kérelem alapján a Szociális és Művelődésügyi Bizottság döntött. Az Új Néplap én megjelent számában a nyugdíjas klub szerepel. Nem nyilatkozott a Nyugdíjas Klub, a Kertbarát Kör volt jelen a rendezvényen. III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Az Országgyűlés december 28-án fogadta el a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. tv. t. A évi költségvetés tervezés előkészítését az önkormányzati gazdálkodás működésében a január 1-től hatályos új évi CXCV. Államháztartási törvény (ÁHT.), a 368/2011 (XII.31.) kormány rendelete (ÁHT végrehajtási rendelete) jelentős változást ír elő. Lényegi változás, hogy fenti időponttól külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szervek részére is (ideértve a polgármesteri hivatalt).az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. A hivatkozott jogszabály előírásain túl elsősorban a régi helyi önkormányzatokról szóló törvény és az ágazati jogszabályok az irányadók arra vonatkozóan, hogy mit kell tartalmazni az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásinak, ugyanígy a polgármesteri hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásinak és a költségvetési szerveknek. A változás lényege nagyon lerövidítve, hogy a helyi önkormányzat költségvetése nagyobb volumenű a bevétel és kiadás oldalon, amelyet jogszabályok határoznak meg. pl.: az

6 42 önkormányzati törvény által előírt kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások az önkormányzat kiadásai, lesznek (közvilágítás biztosítása, egészséges ivóvíz ellátás, helyi közutak, köztemető fenntartása, a helyi önkormányzat nevében végzett fejlesztési kiadások ) vagy a bevételi oldalon itt kell megtervezni a helyi adóbevételeket, normatív támogatásokat, központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. A polgármesteri hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén az önkormányzati törvény és az ágazati jogszabályok az irányadók. Itt kerül megtervezésre elsősorban a képviselő-testület működéséhez, a helyi- és nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi tárgyi feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételek és kiadások. Az előterjesztés mellékletét képező táblázatok és az önkormányzati rendelettervezet fentieknek megfelelően készült. BEVÉTELEK Az önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételi főösszege ezer Ft, melyből ezer Ft a fejlesztési célú, rövidlejáratú hitel-felvétel előirányzata. A központi költségvetés által biztosított működési források a évihez képest ezer Ft-tal nőttek Besenyszög települést illetően. Az önkormányzatokat évben is felhasználási kötöttség nélkül illetik meg a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti normatív állami hozzájárulások. A évi normatív állami hozzájárulások, kötött felhasználású kiegészítő támogatások és SZJA bevételek jogcímenkénti összegeit a mellékelt 3.sz. melléklet tartalmazza A közoktatási alapnormatívák évtől kedvezően ún. teljesítménymutatóhoz kötöttek, mely teljesítménymutatókat elsősorban az osztályok létszáma befolyásol. A teljesítménymutató és a normatíva szorzata eredményezi a támogatás összegét. Teljesítménymutató alapján nyújtja a központi költségvetés - az óvodai nevelés - az általános iskolai oktatás - a minősített alapfokú művészeti oktatás - a napközis foglalkoztatás normatív állami támogatásait. Az általános iskolai alapnormatívák az évről évre csökkenő gyereklétszám miatt csökkennek évtől kezdődően az intézményfenntartó társulásra biztosított normatíva is csökken évben megszűnt az ún. helyi közművelődési és közgyűjteményi támogatás normatívája, amely hozzájárult a közművelődési intézmények finanszírozásához. Ugyancsak megszűnt a tömegközlekedési normatíva is. Ezek a normatívák beépítésre kerültek a településüzemeltetési normatívába évben ezer Ft-tal nőtt e normatíva összege az előző évhez képest. A normatív állami támogatásokon túl további kiegészítő, kötött felhasználású támogatásokra jogosult az önkormányzat a költségvetési törvény 8. sz. melléklete, valamint az 5. sz. melléklete szerinti központosított források alapján. A települési önkormányzatokat együttesen továbbra is az APEH által kimutatott SZJA 40 %-a illeti meg. A helyben maradó SZJA bevétel aránya 8 %. A fennmaradó 32 % pedig differenciáltan kerül az önkormányzatokhoz, egyrészt a jövedelemkülönbségek mérséklésére fordítódik, másrészt pedig normatív módon beszámításra kerül a normatív állami hozzájárulások finanszírozásába.

7 43 Az önkormányzat által beszedett gépjárműadók 100 %-ban, a szabálysértési bírságok pedig csak részben maradnak helyben. Továbbra sem szűnik meg az önkormányzatok helyi iparűzési adó bevételi lehetősége. Az önkormányzat évi tervezett bevételeit forrásonként az 1. sz. melléklet, míg intézményenként és feladatonként a sz. mellékletek részletezik. A bevételek megoszlása a következőképpen alakul: - 10,31 % működési bevételek - 0,88 % kötvényből származó kamatbevételek % sajátos működési bevételek - 17,02 % költségvetési támogatások - 7,6 % működési célú átvett pénzeszközök - 4,22 % fejlesztési célú átvett pénzeszközök - 18,42 % fejlesztési célú pénzmaradvány - 26,83 % intézményfinanszírozások - 2,95 % fejlesztési célú hitelfelvétel ,0 % Összesen Az intézményi működési bevételeknél a víz- és szennyvízdíjak a már megemelt szinten kerültek betervezésre. Az átvett pénzeszközök között működési oldalon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásai, a Szolnoki Kistérségtől átvett pénzeszközök, valamint a Tiszasülyi Önkormányzattól a közoktatási intézmények fenntartásának támogatása, míg fejlesztési oldalon az orvosi rendelő felújítására elnyert állami támogatások kerültek tervezésre. KIADÁSOK Az önkormányzat évi működési kiadásait intézményenként a és a 20. sz. mellékletek, fejlesztési és felújítási kiadásait intézményenként a 4 sz. melléklet, míg feladatonként és intézményenként szintén a 20. sz. melléklet tartalmazza. A kiadások főösszegét évre ezer Ft-ban határozza meg a javaslat, melynek: - 22,4 % személyi juttatások - 5,9 % járulékok - 17,0 % dologi kiadások - 26,8 % intézményfinanszírozások - 1,0 % szociális célú kifizetések és támogatások 73,1 % Működési c. kiadások - 16,2 % fejlesztési c. tartalék - 0,2 % Beruházások - 6,4 % Felújítások - 4,1 % Egyéb felhalmozási célú kiadások 26,9 % Fejlesztési kiadások 100,0 % Összesen A működési kiadások közül a dologi előirányzatok a évi teljesítéseket, illetve eredeti előirányzatokat figyelembe véve kerültek betervezésre.

8 44 A személyi juttatások előirányzatai az előző évhez képest nem tartalmaznak bérfejlesztést, nem tartalmaznak étkezési hozzájárulásokat a közalkalmazottak részére, tartalmazza viszont a köztisztviselők kötelező cafetéria juttatását. A normatív és kiegészítő állami támogatások, valamint az SZJA bevételek együttes összege az alábbiak szerint alakult 2003-tól 2012-ig: Év Állami+SZJA Működési kiad. Állami/műk.kiad e Ft e Ft 66,61 % e Ft e Ft 62,03 % e Ft e Ft 65,54 % e Ft e Ft 57,44 % e Ft e Ft 55,37 % e Ft e Ft 54,22 % e Ft e Ft 61,85 % e Ft e Ft 56,62 % e Ft e Ft 47,77 % Hiteltörlesztés nélkül e Ft 50,53 % e Ft e Ft 33,44 % Intézményfinanszírozás nélkül e Ft 52,86 % Fentiekből látszik, hogy a központi források évig egyre kevésbé nyújtottak fedezetet a működési kiadásokra évben az önkormányzat korábbi, racionalizálásra irányuló döntései következtében ez a folyamat visszafordult, viszont az állami bevételek nem nyújtanak fedezetet már az önkormányzati bérek és járulékok előirányzataira sem, ezért javaslom a Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálatnál 2 fő létszámleépítés végrehajtását. A fejlesztési kiadások között évben az orvosi rendelő felújítása, a Vízmű és Műszaki Ellátó Szolgálat korábbi évekről áthúzódó telephely kialakításai szerepelnek. A benyújtott évi költségvetési tervezet az előző évitől eltérően ezer Ft forráshiányt tartalmaz. A fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó kötelezettsége az önkormányzatnak december 31-én az induló ezer Ft-ról ezer Ft-ra emelkedett az árfolyamok kedvezőtlen változásai következtében. A 2012-es év a változások és a kihívások éve. A jelen én egy felkészülés a következő 2013-as esztendőre, igen nagy erőpróbának kitéve az önkormányzatot. Az önkormányzat pénzügyi stabilitása az elsődleges cél, a kötelező feladatok ellátásának szorgalmazása mellett nem szabad háttérbe szorítani a fejlesztéseket és törekedni kell a pályázati források megszerzésére. Akár a TSZ irodát tekintve, melyről szó került már az ülésen, meg kell találni azt a pályázat forrást, amellyel a fejlesztés és a fejlődés előrevihető. A költségvetés tervezet áttanulmányozása és megvitatása után elfogadásra javaslom a napirendet. Csapó Pálné: A Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálatnál létszámleépítést terveztünk be. A kft-ben történő továbbfoglalkoztatás és pályázat - munkahelymegtartó támogatás- jelenthet számukra megoldást? Balogh Zoltán: A Vízgazdálkodási törvény határozza meg 2012 júliusától az önkormányzatok szerepét a kötelező ivóvízellátás és szennyvízhálózat üzemeltetése feladatellátásban. Törvényi előírás az önkormányzat kötelező csatlakozása a közművet

9 45 üzemeltető állami céghez. Amennyiben nem jut egyezségre a cég és az önkormányzat, akkor január 01-től a Kormányhivatal jelölné ki a szolgáltató céget. Így a évi költségvetés tervezésekor meg kellett határozni a létszámleépítést a vízműnél. Tóth Lajos: Az országban jelenleg 400 víz- és csatornaszolgáltatással foglalkozó vállalkozás és intézmény száma jelentősen csökkenne a törvényi szabályozás eredményeként, így mindösszesen 30 cég maradna. A megyében tudomásom szerint a Szolnoki Víz- és Csatornaművek Zrt. fogja össze a közműveket. A költségvetés tervezésére is igen sok új jogszabály született, amely változni fog, hiszen jelenleg is tárgyalások folynak. Az önkormányzat költségvetése mennyire felel meg az új jogszabályoknak? Az a véleményem, hogy rendben van, nagy hangsúlyt fektettek bele. Sikerült úgy megtervezni az idei költségvetést, hogy a jövőre nézve a feladatok megfelelően finanszírozottak legyenek. A könyvvizsgálói jelentésemben hivatkozok a költségvetési tervezet megvalósításával kapcsolatban két új jogszabályra: - A fejlesztési célú és adóságot keletkeztető ügyleteknél a 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet és a évi CXCIV. törvény betartására. Hogyan lehet hitelt kapni az önkormányzatoknak? Át kell gondolni a évi pénzgazdálkodás során, hogy a kiadások igazodjanak a bevételek alakulásához. A pályázatok benyújtásakor az önerő biztosítására az önkormányzatoknak alkalmazniuk kell a stabilitási törvényt. Adóságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségként kell figyelembe venni: - az Önkormányzat által már felvett és a jövőben felvenni tervezett fejlesztési célú hitelek törlesztését; - a kibocsátott kötvények visszavásárlását; Nem kell a fizetési kötelezettség mértékébe beleszámítani a likvid hitelből származó fizetési kötelezettségek összegét. A törvény alkalmazásában likvid hitel a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is. A Stabilitási törvény értelmében az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ez az Önkormányzat adósságvállalási lehetőségének felső határa. Mi sajátos helyzetben vagyunk, több mint 200 millió fejlesztési állománnyal rendelkezünk, de jól gondolja meg az önkormányzat mire használja fel! Az önkormányzatnak van mozgástere. Sok önkormányzat van abban a helyzetben, hogy nem indíthat új beruházást és a bankok is kivonultak az önkormányzati finanszírozásból. Működési hitel: a törvény szerint működési költségek fedezetét likviditási hitelfelvétellel biztosítja az önkormányzat még a tárgyévben vissza kell fizetnie. Meg kell említeni, hogy az önkormányzatok már rendelkeznek folyószámla hitellel, amelynek visszafizetése nem garantált, hiszen a működéshez szükséges és a sorsa nincs egyértelműen kimondva, hogyan funkcionálnak, de az önkormányzatok visszafizetni nem tudják. Az új törvények hogyan működnek majd? Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Kormány előzetes engedélyével köthet. Kivételt képez a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, likvid hitelre és a 100 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra vonatkozó ügyletkötés.

10 46 A költségvetés tervezetet jónak tartom, ha sikerül ezeket a számokat betartani, akkor a fejlesztésre is marad pénz. Az új finanszírozásra azért tértem ki, hogy bemutassam, hogy amikor az önkormányzatok pénzt akarnak kihelyezni, nem fognak tudni, nem jutnak pénzhez. Javaslom a költségvetési tervezet megtárgyalását és elfogadását. Lovász Imre: Valóban a pályázatok előfinanszírozottsága miatt nőtt az önkormányzatok hitelállománya. Mi lesz a jelenlegi önkormányzatok eladósodásával? Tóth Lajos: A Kormány eltérően is dönthet rendkívüli esetekben. Megyei önkormányzatok pl. működési költségként használták fel a hitelállományt, mekkora adósságállományt keletkeztetve! Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság véleménye, hogy megfelelő iránymutató a költségvetés évre. A költségvetés célja a működés, tőketörlesztés és hitel fizetése. A bizottság így javaslatot tesz a civil szerveztek támogatására, melyet a tervezet 7. számú melléklete tartalmaz. Jelenleg 4 millió Ft támogatás szerepel elkülönítetten. Az egyesületek és civil szervezetek kérelmét áttekintve megállapításra került, hogy a Sport Egyesület vezetősége a nyáron visszamondja működését, így időarányos támogatást javasolt a bizottság, 1,5 millió Ft-ot. Az alábbi megosztásban kerüljenek támogatásra a civilek: - Polgárőr Egyesület Ft - Tehetséges Diákokért Alapítvány: Ft - Besenyszögért Alapítvány : Ft A hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására minden évben nyújt segítséget az önkormányzat, így ebben az évben is kerüljön elkülönítésre Ft. A többi civil szervezet és egyesület pályázati úton próbáljon működéséhez fedezetet biztosítani. Felmerült a bizottsági ülésen a dolgozók béren kívüli juttatása. Javaslat volt arra, hogy az önkormányzat biztosítson a dolgozók számára étkezési hozzájárulást olyan mértékben, hogy a dolgozó a nyersanyag és az áfát kifizetné a Ft-ból, a fennmaradó részt pedig az önkormányzat finanszírozná. Az önkormányzat mozgástere csökkent, jelenleg útfelújításra sincs fedezet a költségvetésben. A jövő év még rosszabb lesz, de a község lakói örömére fejlődik a település. Csapó Pálné: A lakosság felé nehéz lesz magyarázatot adni arra, hogy hitelből, lakossági hozzájárulásból kiépült ivóvíz- és csatornarendszer került fejlesztésre, melyet a Kormány állami cégeken keresztül fog üzemeltetni és nem tudjuk majd a szolgáltatási díj mértékét sem befolyásolni, elvették az önkormányzattól a rendeletalkotási jogkörét. Balogh Zoltán: Törvény szerint már nem köthető új szerződés a lakossággal és a VCSM ig működhet ebben a formában. Kiss Ernőné: Optimista vagyok, de nagyon takarékosan kell gazdálkodni, mint intézmény. Kötvénykibocsátás: mi igen hasznos dolgokra fordítottuk, hogy a megyei jogú városok működésükre költötték a kötvényt Vizsgálódjanak! Nekünk nincs szégyellni valónk. Tartalmasan használtuk ki a fejlesztési lehetőségeket. Igen takarékos a 2012-es év költségvetése is. De a dolgozói támogatást javaslom, a meleg étkezésre a 650.-Ft-os étkezésből 235.-Ft biztosítását. A nyersanyag és az áfáját a dolgozó fizeti meg. A Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ és az Eszterlánc Óvoda a dolgozóknak még kedvezményesebb áron tudja biztosítani a meleg ételt a dolgozóinak. Az önkormányzati hozzájárulás 4,7 millió Ft-ot jelentene, a testületre bízom.

11 47 A két tagintézmény vezetője tájékoztatott, hogy az önkormányzatok költségvetésükben elfogadták a dolgozók béren kívüli támogatását. Dr.Elbakour Afif: Jól mutatnak a számok, örülök ennek, bízni kell ebben az évben is. Úgy gondolom, hogy kell adni a dolgozóknak ezt a támogatást, a közalkalmazottak kapjanak! A civilek támogatásánál megtakarításra került összeg, kerüljön átvezetésre, ebből fizessük ki a juttatást. Balogh Zoltán: Az elmúlt évekhez hasonlóan a megtakarításából biztosíthatja az intézmény a dolgozók egyéb juttatásait. Tóth Lajos: Működési hiányra nem vehető fel további hitel, vagyis azt a tárgyévben vissza kell fizetni a banknak. Törekedni kell a jelenlegi folyószámlahitel kifizetésére és ez az összeg ne emelkedjen tovább. Palyafári János: Egyetértek a támogatással, de ne növeljük a hitelállományt. A pályázati lehetőségekre figyeljünk és az is szempont, hogy nem kellett nagymértékű létszámleépítést meghatározni. Kiss Ernőné: Besenyszög Monográfiájának elkészítésére érkezett kérelem. Nagymértékű kutatómunka van már kiadvány elkészítésben. Balogh Zoltán: A Pénzügyi Bizottság javaslatát figyelembe véve - a civil szervezetek támogatásának mértékéről szavazzon a Képviselő-testület a költségvetés elfogadásáról. Amikor javaslat érkezik a meleg étkezés finanszírozására akkor az újratárgyalásra kerül. Besenyszög Monográfiája kiadvány elkészítésére pályázati lehetőséget fogunk keresni. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (II.17.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

12 48 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft Költségvetési hiánnyal - E Ft -ebből működési E Ft Felhalmozási állapítja meg, melynek fedezete rövidlejáratú hitel-felvétele. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá. 3. A költségvetés részletezése (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg. b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi. c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló, többéves kihatással járó döntéseiből keletkezett kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi. d) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza. e) Az önkormányzat által adott szociális és egyéb céljellegű támogatásait a 7. melléklet, míg a közvetett támogatásokat a 7/1 sz. melléklet szerint határozza meg. f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. g) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a mellékletek szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat a kiadások között E Ft általános /működési/ és E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselőtestület fenntartja magának. (3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának.

13 49 (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek évben engedélyezett létszámát 135 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 10 főben állapítja meg a képviselő-testület. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki. 5. Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási

14 50 megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. 8. Záró és vegyes rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző Az önkormányzati rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Balogh Zoltán : Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése

15 51 szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza. Kérem a határozati javaslat elfogadását. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság előterjesztést. elfogadásra javasolja az A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 17/2012. (II.14.) számú határozat Besenyszög Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról Besenyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Pénzügyi Csoport H. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 18/2012. (II.14.) számú határozat Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat intézménynél 3 fő létszámleépítésről Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a fenntartásában lévő Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat (Besenyszög, Vasvári P. út 5.) intézményben 3 fő fizikai létszám leépítést határoz meg. Az intézmény létszáma a leépítés előtt: 18 fő Az intézmény létszáma a leépítés után: 15 fő Ezen határozatot a évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell építeni. A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott foglalkoztatására az Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az

16 52 előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken nincs lehetőség. Határidő: június 30. Felelős: Meskó Zsolt Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat vezetője A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Meskó Zsolt Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat 3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy 4.) Magyar Államkincstár Szolnok IV. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről Előadó: Munkácsi György Jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: Az előterjesztést megismerhette a Képviselő-testület. A tájékoztatót a Szolnoki Kistérség belső ellenőrei készítették a évben, a Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeknél végzett ellenőrzésről. Farkas Géza: A tájékoztatót megismerte a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság, amelyet elfogadásra javasol. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 19/2012. (II.14.) számú határozat Besenyszög Község Polgármesteri Hivatala és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztató elfogadásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. törvény, a többször módosított az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet, valamint figyelemmel a többször módosított költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm.rendeletben meghatározottakra, az alábbi határozatot hozza: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Besenyszög Község Polgármesteri Hivatala és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztatót, azt tudomásul vette és a határozat mellékleteként elfogadja.

17 53 Felelős: Határidő: Végrehajtásban közreműködik: Besenyszög Község Önkormányzat Jegyzője folyamatos SZMJV PH Ellenőrzési Osztálya A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) SZMJV PH Ellenőrzési Osztálya 5000 Szolnok 3.) Pénzügyi Csoport H. V. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a Besenyszögön letelepedők támogatásáról, a jogosultság feltételeiről szóló rendelet elfogadott szövegéről Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: A sok módosító indítvány miatt, a rendeletet újra áttekintve a korábban Képviselő-testület által meghatározott formában, pirossal jelöltük a módosító részeket. Tájékoztatásul került a Képviselő-testület elé. Palyafári János: A támogatás mértéke és sorrendje is a meghatározottak szerint történt. Nettó, vagy bruttó értéket térítünk vissza? Lovász Imréné: Nettó értéket, az Áfa befizetésre került az APEH-nek. VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a 1519/17 hrsz-ú önkormányzat tulajdonú ingatlan eladására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Bagi András és felesége Baginé Turucz Szilvia kérelmet nyújtott be, Besenyszög 1519/17 hrsz-ú, 1100 m2 területű ingatlan megvásárlására. Az eladási ár összegét a Besenyszög Gyarapodásáért Pénzügyi Alapba kell elhelyezni. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 20/2012. (II.14.) számú határozat Besenyszög Község Önkormányzat tulajdonát képező 1519/17 hrsz-ú ingatlan eladásáról

18 54 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszögön letelepedők támogatásáról szóló 6/2012.(I.30.) önkormányzati rendelete alapján, a Besenyszög Község Önkormányzat tulajdonát képező 1519/17 hrsz-ú, 1100 m 2 területű ingatlant eladja Bagi András és Baginé Turucz Szilvia részére bruttó 1500 Ft/ m 2 ár meghatározása mellett. A 1519/17 hrsz-ú telek eladási ára, bruttó Ft, amelyet a Besenyszög Gyarapodásáért Pénzügyi Alapban kell elhelyezni. A Képviselő-testület megbízza Balogh Zoltán polgármestert a szerződés megkötésére. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Bagi András és Baginé Turucz Szilvia 5071 Besenyszög, Rózsa F. krt 2/a. 3. Pénzügyi Bizottság H. VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a HPV védőoltásra kötött szállítási szerződés módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Besenyszög Község önkormányzati döntés alapján kedvezményesen biztosítja a human papillomavírus (HPV) okozta betegségek (méhnyakrák, nemi szervi szemölcsök, stb.) megelőzésének lehetőségét a településén élő, érintett korú fiatalok számára az elérhető legszélesebb körű védelmet biztosító 4 komponensű védőoltással (SILGARD), melyet az MSD Magyarország Kft. szállít le, az önkormányzattal június 7-én létrejött Szállítási Szerződés alapján. Az MSD Mo. Kft. anyavállalata a Merck & Co., Inc. még ben összeolvadt a Schering Plough multinacionális gyógyszergyártó cégcsoporttal, melynek következtében október 01-től a magyarországi leányvállalatok MSD Pharma Hungary Kft. név alatt integrálódtak. Az integráció eredményeként az MSD Magyarország Kft október 31. után nem folytat kereskedelmi tevékenységet, és végelszámolás alá kerül. Emiatt a létrejött Szállítási Szerződésben vállalt szállítási kötelezettségét ebben a formában nem tudja teljesíteni az MSD Magyarország Kft. A tevékenységi kört nagyrészt átvevő MSD Pharma Hungary Kft. ugyanakkor nem rendelkezik gyógyszer-nagykereskedői jogosultsággal, ezért ez a cég sem fog tudni a jövőben vakcina szállítására szerződést kötni. A jelenleg érvényben lévő szerződés szerint május 30-ig még 11 db oltóanyagot kell leszállítaniuk úgy, hogy a szerződés módosításával- közbe lép egy harmadik fél- aki a gyógyszer nagykereskedelmi jogánál fogva tudja leszállítani a vakcinákat az orvosi rendelőbe. Vagy másik lehetőség, hogy a április 30-ig a Silgard Ft / db ajánlott akciós fogyasztói áron elérhető a magyarországi közforgalmú gyógyszertárakban. Kérem a fentiek alapján a Képviselő-testületet, hogy alakítsa ki véleményét, várom a képviselők javaslatait. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság javaslata a szerződés módosítása a kedvezőbb feltételekkel biztosítható vakcina gyógyszertári beszerzése.

19 55 Balogh Zoltán: Megbeszélést kezdeményeztem Dr.Mester Lajos gyógyszerész úrral, aki nem zárkózott el ettől a lehetőségtől, hogy megrendelje a Silgard vakcinát a helyi gyógyszertárba Ft / db ajánlott akciós áron. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 21/2012. (II.14.) számú határozat A HPV védőoltásra kötött szállítási szerződés módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a human papillomavírus okozta megbetegedések megelőzésére továbbiakban is kedvezményesen biztosítja a településén élő, érintett korú fiatalok számára a SILGARD védőoltást. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármester az ajánlatok bekérésére és a tárgyalások lefolytatására. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. MSD Magyarország Kft. 3. Dr.Mester Lajos Gyógyszertár Besenyszög 4. Pénzügyi Bizottság H. VIII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Közbeszerzési Bizottság létrehozásáról, tagjai megválasztásáról Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : A évi CVII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban Kbt.) az alábbiakról rendelkezik: Kbt közbeszerzési eljárás előkészítése: az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatban helyzet- és piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítése. Kbt. 22. (1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületet. (2) Ha az ajánlatkérő nem rendelkezik általános jellegű, az (1) bekezdésnek megfelelő közbeszerzési szabályzattal, vagy a szabályzattól - az abban meghatározott módon - való eltérés feltételei fennállnak, legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően kell meghatároznia az (1) bekezdésben foglaltakat. (3) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve

20 56 az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük. (4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel rendelkező, legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak a - szükség esetén a hiánypótlást, felvilágosítás vagy indoklás [ ] megadását követő (3)-(4) bekezdése szerinti elbírálásra. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indoklással ellátott bírálati lapjai. (5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. A Kbt. előírásait és Besenyszög Községi Önkormányzat közbeszerzési gyakorlatát figyelembe véve a bírálóbizottság végezze a közbeszerzési eljárások előkészítését, a felhívás és a dokumentáció elkészítését valamint az ajánlatok elbírálását is. Mivel a közbeszerzési eljárások előkészítése, értékelése valamint a közbeszerzési eljárásokban érkezett ajánlatok elbírálása során bevont személyeknek és szervezeteknek a Kbt. 22. (3) bekezdése szerinti megfelelő szakértelemmel kell rendelkeznie, ezért elegendő, ha egy bizottság látja el az előkészítő, értékelő és a döntéshozatalt megalapozó bírálóbizottsági feladatokat. A bírálóbizottságba választott legalább három, döntési jogkörrel rendelkező személy nem lehet tagja Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. A 9/2012. (I. 26.) számú határozattal megválasztott személyek: Dr Balogh Gyula, Pálszabó András, Strommer Ferenc. A Kbt. 22. (3) bekezdése előírásait figyelembe véve a döntési jogkörrel rendelkező személyek között pénzügyi szakértelemmel rendelkező személynek is kell lennie. Ennek a feltételnek a létrejött bizottság jelenleg nem felel meg. A Kbt. 22. (5) bekezdését figyelembe véve Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, mint döntéshozó testület, tagjai közül tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Fentieket figyelembe véve a 9/2012. (I. 26.) számú határozat módosítása szükséges valamint a 97/2010. (X. 14.) számú határozatot hatályon kívül kell helyezni A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 22/2012. (II.14.) számú határozat Közbeszerzési Bizottság létrehozásáról, tagjai megválasztásáról a 9/2012. (I. 26.) számú határozat módosításáról és a 97/2010. (X. 14.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2012. (I. 26.) számú határozatot a következőképpen módosítja: Elnök: Stormmer Ferenc Tagok: Dr.Balogh Gyula, Pálszabó András, Kiszely Imréné, Tripolszki Zoltánné

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. október 31.-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 13.-ai ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.)

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.) Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Energy Hungary Energetikai

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: O. sz Ünnepélyes megnyitó, a Helyi

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mivel más javaslat nem hangzott el indítványozta, hogy a testület döntsön az ülés napirendjének elfogadásáról.

JEGYZŐKÖNYV. Mivel más javaslat nem hangzott el indítványozta, hogy a testület döntsön az ülés napirendjének elfogadásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2013. február 22-én 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 22.-én megtartott testületi üléséről. Határozatok: 22-től 27-ig Határozat száma 22/2011.(III.22.)Öh.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/999-1/2012/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2013. évi Üi.: Juhászné Kérdő Edina költségvetési koncepciója Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának.../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben