JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi János, Balogh Miklós, Csiszár István, Katona László, Masa Róbert, Mucsi György, Oltványi Gyula, Tanács József, Vass Antal, Volford Imre, képviselők Dr. Szántó Mária jegyző Igazoltan vannak távol:, Nógrádi Zoltán polgármester Szűcsné Dr. Fehér Éva, Heller Sz. Tibor, képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: - Kosztyu Gyuláné óvodavezető - Dr. Fábricz Károlyné Gondozási Központ vezetője - Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója - Gyuris Péterné Móra Ferenc ÁMK igazgatója - Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője - Csőke Melinda Móra-partner Kht. ügyv. ig. -Dobó József Móraép Kht. ügyvezető igazgatója - Hódi Pál Mórakert Szövetkezet elnöke - dr. Vághy Imre Richárd Móra-Vitál Kht. ügyv. ig. - Rozsnyainé Hódi Mária szociális és ig. oszt.vez. Csányi László alpolgármester: Megállapítja a határozatképességet, a l4 tagú települési Képviselő-testület tagjaiból 11 fő van jelen, 3 fő igazoltan van távol. Elmondja, hogy Polgármester úr hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testület ülésén. Az SZMSZ 13. /l/ bekezdése alapján mely szerint a képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti az ülést ő vezeti le. Javaslatot tesz a napirendi pontokra. Az írásos meghívóval ellentétben javasolja, hogy a Képviselőtestület a Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről l. sz. napirendi pont megtárgyalását halassza el. Polgármester úr a következő ülésen részletes tájékoztatást ad a két hónap alatt történt eseményekről. Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról tárgyú előterjesztés elhalasztása.

2 2./ A civil társadalom szerepvállalása az Önkormányzat munkájában 3./ A Polgármesteri Hivatal hatósági feladatainak és szolgáltató jellegének értékelése, további feladatok meghatározása, az önkormányzat térségi együttműködésekben történő részvétele Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző 4./ Aktuális kérdések Előadó: Témakörök szerint - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontra tett javaslatot. 376/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napirend jóváhagyása Mórahalom város Képviselő-testülete a december 20-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról tárgyú előterjesztés elhalasztása. 2./ A civil társadalom szerepvállalása az Önkormányzat munkájában 3./ A Polgármesteri Hivatal hatósági feladatainak és szolgáltató jellegének értékelése, további feladatok meghatározása, az önkormányzat térségi együttműködésekben történő részvétele Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző 4./ Aktuális kérdések Előadó: Témakörök szerint l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 2

3 - Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról tárgyú előterjesztés elhalasztása - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámoló elhalasztását új határidő kitűzésével. 377/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról tárgyú előterjesztés elhalasztása Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló beszámolót januári munkaterv szerinti soros ülésén tárgyalja, a decemberi és januári összefoglaló összevonásával. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester - Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Csányi László alpolgármester elmondja, hogy Heller Sz. Tibor az Ügyrendi Bizottság elnökének távollétében Volford Imre bizottsági tag tolmácsolja a bizottság véleményét. Volford Imre Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság áttekintette a jelentést, azzal egyetért és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:: Elmondja, hogy a bizottság tagjai megtárgyalták a 285/2005. (IX.22.) Kt. sz. határozatra adott jelentést és egyhangúlag elfogadásra javasolják. Hozzászólás: 3

4 Katona László képviselő: A 397/2004. /XII. 16./ Képviselő-testületi határozat kapcsán lakossági jelzésekre tekintettel javasolja, hogy a Tisza Volán Zrt. a Május 1. utcát érintő körjáratos gépjárműveit reggel 6.50 óra környékén és délután a közötti időintervallumban gyakrabban közlekedtesse, tekintettel a Szegedre járó diákok zavartalanabb közlekedésére. Csányi László alpolgármester: Válaszában elmondja, hogy a Tisza Volán Zrt-vel már lezárultak a évi menetrend egyeztetések. Tekintettel erre ezen évben a jelzett igény teljesítésére nem lát lehetőséget. Ígéretet tesz azonban arra, hogy a évi menetrend egyeztetések során a jelzést érvényesíteni fogja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Katona László képviselő úr javaslatát, mely arra vonatkozik, hogy a Tisza Volán Zrt. a Május 1. utcát érintő körjáratos gépjárműveit reggel 6.50 óra környékén és délután a közötti időintervallumban gyakrabban közlekedtesse, tekintettel a Szegedre járó diákok zavartalanabb közlekedésére. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést Katona László képviselő úr javaslatával együtt. 378/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést. I. A 102/2005. /IV. 2l./ Kt. sz. 3./ bekezdés 3. pontjának végrehajtásáról, a 216/2005. /VI. 23./, 114/2006. /III. 23./, 295/2006. /IX. 20./, 327/2005. /X. 20./, 33/2006. /I. l9./ Kt. sz. határozat 4. pontjának végrehajtásáról, 54/2006. /II. l6./ Kt. sz. határozat 9.pontjának végrehajtásáról, 162/2006. /V. ll./, 55/2006. /II. 16./ Kt. sz. határozat 2. és 4. pontjának végrehajtásáról, 49/2006. /II. 13./, 184/2006. /V. 25./, 388/2005. /XII. 16./ Kt. sz. határozat l-2 pontjának végrehajtásáról, 45/2003. /II. 27./ Kt. sz. határozat l., 3-5- pontjainak végrehajtásáról, 327/2006. /X. 26./, 335/2006. /X. 26./, 337/2006. /X. 26./, 256/2006. /VIII. 31./, 261/2006. /VIII. 31./, 270/2006. /VIII. 31./, 271/2006. /VIII. 31./, 272/2006. /VIII. 31./, 241/2006. /VIII. 9./, 77/2006. /II. 16./, 13/2006. /I. 19./, 285/2005. /IX. 22./ Kt. sz. határozat 3-4 pontjának végrehajtásáról, 359/2006. /XI. 30./ Kt. sz. határozat 2. pontjának végrehajtásáról, 346/2006. /X. 26./, 361/2006./XI. 30./, 365/2006. /XI. 30./, 357/2006. /XI. 30./, 397/2004./XII.16./ Kt. sz. határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér. A 363/2006. /XI. 30./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a januári kt. ülésre kér ujabb jelentést. A 352/2005. /XI. l7./ Kt.. 153/2006. /IV. 27./, 188/2006. /V. 25./ februári kt. ülésre kér ujabb jelentést. 4

5 A 171/2006. /V. ll./ Kt., 324/2003. /X. l./, 121/2004. /IV. 29./, 345/2004. /X. 28./, 27/2006. /I. l9./ Kt. sz. határozat 5. pontjának végrehajtásáról, 52/2004. /II. 26./, Kt., márciusi kt. ülésre kér ujabb jelentést. A 247/2005. /VII. 29./, 248/2006. /VIII. 9./, 230/2003. /VI. 26./, 287/2005. /IX. 22./ Kt. sz. határozat 6. pontjának, 4/2006. /I. l9./, 22/2006. /I. l9./, 136/2006. /IV. 13./, 78/2006. /II. 16./, Kt áprilisi kt. ülésre kér ujabb jelentést A 294/2006. /IX. 20./, 268/2006. /VIII. 31./, 219/2004. /VI. 24./ Kt májusi kt. ülésre kér ujabb jelentést. A 142/2006. /IV. l3./, 343/2006. /X. 26./, 276/2006. /VIII. 31./, 343/2006. /X. 26./ Kt júniusi kt. ülésre kér ujabb jelentést. A 140/2002. /V. 30./, 331/2006. /X. 26./, szeptemberi kt. ülésre kér ujabb jelentést A 364/2004. /XI. 25./ Kt. sz. határozat 3. pontjának végrehajtásáról, májusi kt. ülésre kér ujabb jelentést II. 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a Tisza Volán Zrt évi Mórahalom város helyi tömegközlekedési tarifáira vonatkozó előterjesztését, és az üzemi tevékenységről szóló tájékoztatást. A Képviselő-testület a tarifaemelés előterjesztésben foglalt indokait elfogadva, megállapítja a évi helyi közforgalmú autóbusz közlekedés tarifa díjait, az előterjesztésben foglalt mértékekben. 2. Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert, hogy a Tisza Volán Zrt-vel történő, a évi menetrendet érintő egyeztetése során kezdeményezze - a Szegedre járó diákok zavartalanabb közlekedése érdekében - a Május 1. utcát érintő körjáratos gépjárművek reggel 6.50 óra környékén és délután a közötti időintervallumban való gyakrabb közlekedtetését. Határidő: 2./ pont: augusztusi kt. Felelős: 2./ pont: Csányi László alpolgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Csányi László alpolgármester 3./ Dr. Szántó Mária jegyző 4./ Gyuris Péterné ÁMK igazgató 5./ Dobó József Móraép Kht. ügyvezető igazgatója 6./ Kosztyu Gyuláné óvodavezető 7./ Duka Félix Móranet Kht. ügyvezető igazgatója 8./ Szücs Julianna könyvtárvezető 5

6 - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Csányi László alpolgármester: Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Csányi László alpolgármester: Ismerteti a polgármester saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót. - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 379/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról H a t á r o z a t Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, valamint a Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 6

7 II. NAPIREND - A civil társadalom szerepvállalása az Önkormányzat munkájában Csányi László alpolgármester: Elmondja, hogy Szűcsné dr. Fehér Éva az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke távollétében Tanács József a bizottság tagja ismerteti a bizottság állásfoglalását. Volford Imre Ügyrendi Bizottság tagja: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint örvendetesnek tartják, hogy több mint 30 civil szervezet működik városunkban, melyek társadalmilag nagyon hasznosak településünk társadalmi életében. Egyhangúlag elfogadásra javasolják a beszámolót. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság részletesen megtárgyalta a beszámolót. Örömmel vették tudomásul, hogy Mórahalom város méretéhez képest nagyon sok civil szervezet tevékenykedik hatékonyan. Ezek többek között nagymértékben segítik az önkormányzat munkáját is, illetve kistérségi szinten hozzájárulnak a térségi összefogás erősítéséhez is. A bizottság javasolná, hogy a helyi kábeltelevízió képújságára is kerüljön fel a civil szervezetek tevékenysége, illetve programja, hogy a lakosság számára is elérhetőbbé váljanak, ezzel együtt elfogadásra javasolják a beszámolót. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság tagjai megtárgyalták a beszámolót. Dicséretesnek tartják, hogy a civil szervezetek ki tudják használni azon pályázati lehetőségeket, melyeket önkormányzat, illetve az állami szervek biztosítanak számukra működésük javítása ill. a kitűzött céljai megvalósítása érdekében. Megállapították, hogy a civil szervezetek aktívan pályáznak a számukra kiírt pályázati lehetőségekre. A bizottság tagjai egyhangúlag elfogadásra javasolják a beszámolót. Mucsi György Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint nagyon részletes beszámolót kaptak kézhez, amely részletes leírást tartalmaz a kevésbé ismert civil szervezetek működéséről is. Elfogadásra javasolják az előterjesztést. Tanács József Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja: A bizottság örömmel állapította meg, hogy nagy számban működnek a településünkön civil szervezetek, melyek az önkormányzat munkáját is segítik. A szervezetekben hatalmas a közösségformáló erő, pályázati tevékenységük eredménye saját működési feltételeik javítása, valamint az önkormányzati célok megvalósításában is részt vesznek. Egyetért a bizottság a civil szervezetek támogatási rendszerével. Külön is foglalkozott a bizottság a munkájához szorosabban kapcsolódó egyesületek, alapítványok tevékenységével, így az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány, az Esély Alapítvány, a Cukorbetegek Egyesülete, valamint a Mozgáskorlátozottak helyi Csoportja tevékenységével. A bizottság a beszámolót egyhangúan elfogadásra javasolja. 7

8 Csányi László alpolgármester megszavaztatja a Művelődési és Közoktatási Bizottság azon javaslatát, hogy a Képviselő-testület a mórahalmi civil szervezetek tevékenységének, programjainak lakossággal történő jobb megismertetése érdekében felkéri a civil szervezetek vezetőit, hogy a Móranet Kábeltelevízió képújságjában történő közzététel céljából szíveskedjenek tevékenységükről, illetve programjaikról folyamatos tájékoztatást eljuttatni a Móranet Kht. igazgatója részére. 380/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A civil társadalom szerepvállalása az Önkormányzat munkájában l./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a civil társadalom szerepvállalása az Önkormányzat munkájában tárgyú beszámolót. A testület megállapítja, hogy a Mórahalmon működő civil szervezetek köre átfogja szinte az összes ágazatot, (oktatás, kultúra, szociális munka, mezőgazdaság, sport, környezetvédelem, turisztika) társadalmilag hasznos, a közösségi összetartást pozitívan formáló, erősítő tevékenységet végeznek. 2./ A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a civil szervezetek vezetőségeinek az önkormányzati célok megvalósításában való közreműködésükért, azok támogatásáért. 3./ A Képviselő-testület megalapítja, hogy a beszámolási időszakban a civil szervezetek aktív pályázati munkát végeztek működési feltételeik javítása, céljaik megvalósítása érdekében. 3/a Fentiekre tekintettel a testület fenntartja a civil szervezetek pénzügyi támogatási rendszerét és felhívja a szervezetek vezetőinek figyelmét azok maradéktalan kihasználására. 3/b A Képviselő-testület felhívja a civil szervezetek vezetőségeit, hogy a város civil társadalma megerősítése, pénzügyi alapjainak megszilárdítása érdekében folyamatosan tárják fel és aknázzák ki az állami pályázati lehetőségeket. II. A Képviselő-testület a mórahalmi civil szervezetek tevékenységének, programjainak lakossággal történő jobb megismertetése érdekében felkéri a civil szervezete, vezetőit, hogy a Móranet Kábeltelevízió képújságjában történő közzététel céljából szíveskedjenek tevékenységükről, illetve programjaikról folyamatos tájékoztatást eljuttatni a Móranet Kht. igazgatója részére. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ civil szervezetek vezetői 4./ Duka Félix Móranet Kht. igazgatója 8

9 III. NAPIRENDI PONT - Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző Dr. Szántó Mária jegyző részletesen ismerteti az előterjesztést. Volford Imre Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a beszámolót, amelyet nagyon komolynak, tartalmasnak és részletesnek ítélt meg. Elismerésüket fejezik ki a hivatal dolgozóinak pontos és precíz munkájáért, mellyel elősegítik a település fejlődését, valamint a helyi és kistérség lakosainak gyors ügyintézését. A bizottság úgy ítélte meg, hogy a Polgármesteri Hivatal igen zsúfolt, szűkösek az irodák, ennek ellenére igyekeznek a dolgozók a lehető legjobb munkát végezni. Bíznak abban, hogy az új hivatal felépülésével, ezek a problémák megszünnek és jobb, a mai követelményeknek megfelelő körülmények között folyhat a munka. A bizottság tagjai egyhangúlag elfogadásra javasolják az előterjesztést. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint nagyon jól előkészített anyagot kaptak a képviselők, melyből kitűnik, hogy sokrétű munka folyik a hivatalon belül. A bizottság egyetértett azzal, hogy a hivatalban a több éve stabil munkaerő minőségi tevékenységet folytat. Javasolják, hogy a hivatal vezetősége tegyen meg mindent az új Polgármesteri Hivatal létrehozása érdekében, mellyel jelentősen javulhatnak a mostani munkakörülmények. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:: Elmondja, hogy a bizottság tagjai köszönetüket fejezik ki a hivatal apparátusának, a Képviselő-testület által meghatározott feladatok jogszabályoknak megfelelő pontos végrehajtásáért. A bizottság szükségesnek ítéli a határozati javaslat 2/pontjában szereplő E-közigazgatási rendszer működtetését, és ennek az igénybevevőkkel történő megismertetését. Támogatja továbbá a határozati javaslat 5./ pontjában megfogalmazott új polgármesteri hivatal megvalósítását. A bizottság egyetért a beszámolóval és egyhangúlag elfogadásra javasolja azt. Mucsi György Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint ők is fontosnak ítélik meg az új polgármesteri hivatal létrehozására vonatkozó lépések megtételének szükségességét, melynek jó alapjául szolgálhat ez a beszámoló. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót. Tanács József Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja: A bizottság a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Elismerését fejezi ki az anyag összeállítóinak, és a hivatal minden dolgozójának. Megállapította a bizottság, hogy a munkavégzéshez szükséges feltételek szűkösen biztosítottak, ezért örömmel támogatja a határozati javaslat 5./ pontjában megfogalmazott célt, amely az elhelyezési feltételek javítását célozza. 9

10 381/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal hatósági feladatainak és szolgáltató jellegének értékelése és a további feladatok meghatározása tárgyú beszámolót megtárgyalta és elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban a hivatal zavartalan működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek alapvetően biztosítottak voltak, azonban a polgármesteri hivatal áthelyezése elodázhatatlan. A hivatal hatósági munkája törvényes, az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtása során az apparátus tevékenysége eredményes. 2./ A hivatali tevékenység működési feltételeinek javítása és a szolgáltatások minőségi javítása érdekében szükséges az E-közigazgatási rendszer működtetése, és ezen lehetőség lakossággal, az igénybevevőkkel történő megismertetése. 3./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban Mórahalom körzetközponti pozíciója megszilárdult, új körzeti feladatok és intézmények működtetése valósult meg. A képviselő-testület szükségesnek tartja a körzetközponti hatósági ügyintézés színvonalának emelését, a többcélú társulás szervezetrendszerének megerősítését, a körzetközponthoz tartozó települések önkormányzataival és lakosaival való kapcsolatrendszer szélesítését. 5./ A Képviselő-testület szükségesnek tartja a város központi fekvésű ingatlanán az új polgármesteri hivatal megvalósítását. Felkéri a polgármestert, hogy kiemelten kezelje a helyszín és a források biztosítása érdekében elkészült projektek megvalósítását. Felkéri a jegyzőt, hogy az új polgármesteri hivatal szakmai és szervezeti felépítésének kidolgozására, kapcsolatrendszerének kialakítására fokozott hangsúlyt fordítson. 6./ A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az állami és önkormányzati feladatok végrehajtása során tanúsított odaadó, áldozatos, lelkiismeretes és segítőkész közszolgálati munkájáért. Határidő: Folyamatos Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Szántó Mária jegyző 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 10

11 IV. NAPIRENDI PONT Aktuális kérdések - Az önkormányzat évi költségvetésének átmeneti szabályai Volford Imre Ügyrendi Bizottság tagja: Ismerteti a bizottság tagjainak állásfoglalását, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság szakmai szempontból áttekintette a rendelet-tervezetet, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelet-tervezet. Mucsi György Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint a rendelet-tervezet egyhangúlag elfogadásra javasolják. Tanács József Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúan támogatja a rendelet-tervezet, amely a jövő évi költségvetés elfogadásáig biztosítja a gazdálkodás stabilitását. Csányi László alpolgármester: Szavazásra bocsátja az önkormányzat évi költségvetés átmeneti szabályairól szóló rendelettervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 31/2006. (XII. 20.) Ör. rendeletét az önkormányzat évi költségvetésének átmeneti szabályairól. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. 11

12 - Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak elfogadása, a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelet módosítása Volford Imre Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság ülésén egyhangúlag elfogadta a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint a rendelet-tervezetben szereplő 6,3%-os emeléssel egyetért és elfogadásra javasolja azt. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság tagjai megtárgyalták a rendelet-tervezetet, az emelés mértékét reálisnak tartják és elfogadásra javasolják azt. Csányi László alpolgármester: Szavazásra bocsátja a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak elfogadása, a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 32/2006. (XII. 21.) Ör. rendeletét Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak elfogadása, a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza évi víz- és csatornadíj megállapítása Csányi László alpolgármester úr részletes ismerteti a rendelet-tervezetet. Volford Imre Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság ügyrendi szempontból megvizsgálta ülésén a rendelet-tervezet és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint a víz-és csatornadíj emelésének mértékével egyetért, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják. 12

13 Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén az előterjesztést, melyen részt vett Varga Zsolt a Vízmű-üzemeltetési Intézmény megbízott vezetője is, aki tájékoztatást adott a szennyvízrendszer állapotáról és annak további rekonstrukcióikról is. A bizottság egyhangúlag egyetért a víz- és csatorna alapdíjak növekedésének mértékével és egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Csányi László alpolgármester: Szavazásra bocsátja a közműves víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 11/1994. /V. 1./ Ör. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 33/2006. (XII. 21.) Ör. rendeletét a közműves víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 11/1994. /V. 1./ Ör. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának, valamint alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 43/2004. (XII. 17.) Ör rendelet módosítása Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztést. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol. Hozzászólás: 13

14 Csányi László alpolgármester: Szavazásra bocsátja A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának, valamint alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 43/2004. (XII. 17.) Ör rendelet módosítása vonatkozó rendelettervezetet - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 34/2006. (XII.28.) Ör. rendeletét a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának, valamint alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 43/2004. (XII. 17.) Ör rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - Helyi adórendeletek módosítása Dr. Szántó Mária jegyző: Elmondja, hogy a helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezet 5..-a (1.) bekezdésében tévesen került bele az utolsó mondat Ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie., melyet törölni kell. Volford Imre Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a rendelet-tervezet, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol. Csányi László alpolgármester: Szavazásra bocsátja a helyi iparűzési adóról szóló 29/1995. /XII. 28./ Ör.. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet azzal, hogy a rendelet 5. (1) bekezdéséből az alábbi szövegrészt törölni kell: Ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie. - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 35/2006. (XII.28.) Ör. rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 29/1995. /XII. 28./ Ör. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. 14

15 - Mórahalom város Képviselő-testületének évi Munkatervének, valamint a ig terjedő Munkatervi Programjának jóváhagyása Volford Imre Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a évre vonatkozó munkatervet, illetve a ig terjedő Munkatervi Programot, mellyel egyetért és elfogadásra javasolja. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság tagjai egyetértenek a évre vonatkozó Munkatervvel és elfogadásra javasolják az előterjesztést. Mucsi György Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint a Munkaterv jól összeállított anyag, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol. Tanács József Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúan támogatja a munkaterv elfogadását. Hozzászólás: Vass Antal képviselő: A munkatervnek a ciklusra vonatkozó, éves bontásban témánként részletezett mellékletében található ban - az Idősek Otthona tevékenységéről szóló tájékoztató. Az otthon lehetséges városi, illetve térségi üzemeltetésre történő átvételéről szóló hírek miatt lehetséges, hogy a jövő évben a téma aktualitást kap. Ezért javaslom, hogy ne 2008-ban, hanem 2007-ben tárgyalja a napirendet a képviselő-testület. Mivel nem prognosztizálható ennek pontos időpontja, az aktuális napirendnek egyike keretében javaslom előterjeszteni az intézmény vezetője által elkészített anyagot. Csányi László alpolgármester: A javaslattal egyetértek. Úgy vélem, hogy a fenti folyamatban a tőlünk független tényezők nagy szerepet játszhatnak, mint például a jövő évi költségvetés pontos normatívái, vagy a megyei önkormányzat kalkulációi, az intézmény kiadási és bevételi mérlege. Amennyiben a tárgyalások olyan stádiumba jutnak, hogy a testület döntését igényli, az anyag előterjesztését szükségesnek tartja. A Képviselő-testület Vass Antal képviselő azon javaslatát, mely arra a vonatkozik, hogy az Idősek Otthona tevékenységéről szóló tájékoztatót a Képviselő-testület ne 2008-ban, hanem 2007-ben tűzze napirendjére, egyhangúan elfogadja. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést Vass Antal képviselő úr javaslatával együtt. 15

16 382/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom város Képviselő-testületének évi Munkatervének jóváhagyása 1. Mórahalom város Képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ számú rendelet 11. /1/ bekezdése alapján évi Munkatervét a melléklet szerint elfogadja. 2. A képviselő-testület ig terjedő Munkatervi Programját elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a évben aktuális kérdések napirendek egyikében a megyei önkormányzattal történő tárgyalások függvényében adjon, illetve kérjen tájékoztatást az Idősek Otthona tevékenységéről. l./ Nógrádi Zoltán polgármester - Gondozási Központ akadálymentesítése a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatásával Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:: Elmondja, hogy a bizottság tagjai egyetértenek az előterjesztésben foglaltakkal. 383/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Gondozási Központ akadálymentesítése a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatásával 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért a Gondozási Központ akadálymentesítésére vonatkozóan a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány felhívására pályázat benyújtásával. 2. A pályázat költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: a beruházás teljes költsége ,- Ft, ebből a támogatás ,- Ft, az önerő ,- Ft. 16

17 3. A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére, beleértve az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó nyilatkozatot is. 4. A Képviselőtestület felhívja a Jegyzőt, hogy sikeres pályázat esetén a támogatás összegét a évi költségvetésbe építse be. Határidő: azonnal. Beszámolásra: szeptemberi kt. 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyző - MÓRA-VITÁL KHT. alapító okiratának módosítása Volford Imre Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság egyetért az Alapító okirat módosításával és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Tanács József Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság az alapító okirat módosításának szükségességét megismerve azzal egyetért és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 384/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: MÓRA-VITÁL KHT. alapító okiratának módosítása 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Közhasznú Társaság 225/2001. /IX.23./ KT. számú határozatával elfogadott társasági szerződésének I. pontját az alábbiak szerint módosítja: 17

18 I. {...} 3.) A társaság székhelye: 6782 Mórahalom, Szent László park 3. {...} 5.) A társaság telephelyei: Mórahalom, Szent László park 4. Mórahalom, Barmos György tér 2. Mórahalom, Millenniumi sétány 5. Mórahalom, Millenniumi sétány 7. Mórahalom, Röszkei út 8. 2./ A Képviselőtestület felhívja a társaság ügyvezető igazgatójának figyelmét, hogy a társasági szerződés cégbírósági bejegyzésének módosításáról intézkedjen. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató 3./ Csongrád Megyei Bíróság, mint cégbíróság - MÓRA-PARTNER KHT. alapító okiratának módosítása Volford Imre Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol. Tanács József Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják az alapító okirat módosítására vonatkozó előterjesztést. 385/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: MÓRA-PARTNER KHT. alapító okiratának módosítása 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a MÓRA-PARTNER Foglalkoztatási és Szociális Közhasznú Társaság 74/2004. /III.25./ Kt. számú határozatával elfogadott társasági szerződésének I. pontját az alábbiak szerint módosítja: 18

19 I. {...} 3.) A társaság székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 5. {...} 5.) A társaság telephelyei: Mórahalom, Egyenlőség u.19. Mórahalom, József Attila u.6. Mórahalom, Röszkei út 8. Mórahalom, Szent László park 4. 2./ A Képviselőtestület felhívja a társaság ügyvezető igazgatójának figyelmét, hogy a társasági szerződés cégbírósági bejegyzésének módosításáról intézkedjen. Határidő: azonnal Felelős: Csőke Melinda ügyvezető igazgató 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Csőke Melinda ügyvezető igazgató 3./ Csongrád Megyei Bíróság, mint cégbíróság - Országos Vérellátó Szolgálattal kötött együttműködési megállapodás hosszabbítása Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottakkal, valamint a együttműködési megállapodás tervezettel és egyhangúlag elfogadásra javasolják az előterjesztést. 386/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Országos Vérellátó Szolgálattal kötött együttműködési megállapodás hosszabbítása Mórahalom Város Képviselőtestülete az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött együttműködési megállapodás hosszabbítása tárgyú előterjesztést megvitatta, elfogadta és a következő feladatokat határozza meg: 19

20 1./ a) Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Mórahalom Város Önkormányzata 2007-ben is 70 ezer db 70 millió Forint értékű fürdőbelépőnek az Országos Vérellátó Szolgálat részére történő felajánlásával népszerűsítse az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőt, ezért felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg és felhatalmazza a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. b) Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1/a pontjában szereplő felajánlási keret elszámoltatását és a marketingcélok érvényesülését folyamatosan kísérje figyelemmel. Határidő: folyamatos Beszámolásra: márciusi Kt decemberi Kt. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a jegyzőt, hogy az együttműködési megállapodásban szereplő marketingköltséget építse be az önkormányzat évi költségvetésébe. Határidő: évi költségvetés elfogadása Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző Erről értesítést kap. 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr Szántó Mária jegyző 3. Farkas Gábor az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő vezetője 4. Berta Zsolt turisztikai referens 5. Duka Félix a Móranet Kht. ügyvezetője 6. Dr. Vághy Imre Richárd a Móra-Vitál Kht. ügyvezetője - ÁSZ által végzett ellenőrzés megállapításaira intézkedési terv készítése CSányi László alpolgármester: ismerteti az előterjesztést. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 20

21 387/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: ÁSZ által végzett ellenőrzés megállapításaira intézkedési terv készítése Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta az Állami Számvevőszék jelentésében foglalt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó előterjesztést és a következő intézkedési tervet hozza: 1. Mórahalom Város Önkormányzata az önkormányzati vagyon gazdálkodási szabályairól szóló 9/1992.(VI.5.) KT. számú rendelete sem a törzsvagyonba, sem a törzsvagyonba nem tartozó ingatlanok közé nem sorolja be a vízi-közműveket és vízi-létesítményeket. A hiányosságokat pótolni kell. Határidő: áprilisi Kt. Felelős: Jegyző 2. A régebbi építésű zárt szelvényű csatornák állapota rossz. A nyílt csatornák esetében azonban a homoktalaj miatti gyenge állékonyság problémát jelent, éppen ezért burkolásukat célszerű lenne megoldani. Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester 3. Az Önkormányzat település rendezési tervében csak érinti, részletesen nem szabályozza a belvíz- csapadékvíz-elvezetési feltételek javítását. Határidő: június Felelős: Jegyző 4. A településrendezési tervet és a helyi építési szabályzatot véleményezésre az Alsó-Tisza- Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez meg kell küldeni. Határidő: azonnal Felelős: Jegyző 5. a.) Az Önkormányzat külön vízrendezési tervét el kell készíteni b.) A vízrendezési terv alapján külön költségvetést kell készíteni Határidő: december Felelős: Polgármester 6. A vízrendezési célú vagyon vonatkozásában szükséges az Önkormányzat nyilvántartásainak a felülvizsgálata, pontosítása a 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelettel módosított 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt előírásoknak és a valóságban meglévő naturális értékeknek megfelelően. Határidő: április 30 Felelős: Jegyző 7. Vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatok témakörben a Polgármesteri Hivatal költségvetéseiben szerepel előirányzat, illetve tényleges bevétel, kiadás. Az Önkormányzat tulajdonában lévő vízi-létesítmények fenntartására, rekonstrukciójára, fejlesztésére vonatkozó teljes körű, átfogó tervek nem készültek. Csak egyes részfeladatokra készültek tervek, tanulmányok. Ezek költségigénye csak becslés szinten ismertek. Határidő: december Felelős: Polgármester 21

22 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyző 3. ÁSZ Csm-i Ellenőrzési Irodája Szeged - ÁMK rendszerellenőrzésről készített jelentésben foglalt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv elfogadása Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző Dr. Szántó Mária jegyző ismerteti az előterjesztést a kiadott írásos anyag alapján. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottakkal és egyhangúlag elfogadásra javasolja azt. 388/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: ÁMK rendszerellenőrzésről készített jelentésben foglalt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv elfogadása Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta az ÁMK rendszerellenőrzéséről a Ruzsai Pénzügyi Ellenőrzési Igazgatási Társulás által készített jelentésben foglalt hiányosságokat és az alábbi intézkedési tervet fogadja el: 1. Az SZMSZ megfelelő tartalommal készült, azonban a mellékletébe fel kell venni a munkaköri leírásokat. Egyértelművé kell tenni az intézmény áfa alanyiságára vonatkozó szabályozást. Határidő: azonnal Felelős: ÁMK Igazgató október havi pénztár tételes ellenőrzése során az utalványozó aláírása összeférhetetlen, az utalványozó és a pénzfelvevő ugyanazon személy nem lehet, ezért a Képviselő-testület felhívja a Móra Ferenc ÁMK igazgatójának figyelmét a jövőbeni hasonló esetek elkerülésére. Határidő: folyamatos Felelős: ÁMK Igazgató 22

23 3. A pénztárrovancsok gyakorisága nem megfelelő, a pénztárellenőr az ellenőrzések alkalmával rögzítse a pénztárjelentésen a készpénz egyezőségének a tényét Határidő: folyamatos Felelős: ÁMK Igazgató 4. Készpénz előleget igényelni minden esetben csak aláírt készpénzigénylő engedély alapján lehet. Határidő: folyamatos Felelős: ÁMK Igazgató 5. Szükséges a pénztárhelyiség riasztóval való ellátása. Határidő: április30 Felelős: ÁMK Igazgató 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ Gyuris Péterné ÁMK igazgatója - Fenntartói képviselő megbízása az iskolaszékekbe, a 195/1996. (IX.24.) számú határozat módosítása Mucsi György képviselő kéri a szavazásból történő kizárását, mert személyét érintő kérdésről dönt a Képviselő-testület. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Mucsi György szavazásból történő kizárását. 389/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mucsi György képviselő szavazásból történő kizárása H a t á r o z a t Mórahalom város Képviselő-testülete Mucsi György képviselőt az Ötv /2/ bekezdése alapján a döntéshozatalból kizárja, mivel a tárgyalandó ügy őt személyesen érinti. 1./ Mucsi György képviselő 23

24 Masa Róbert Művelődési és Közoktatási Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 390/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Fenntartói képviselő megbízása az iskolaszékekbe, a 195/1996. (IX.24.) számú határozat módosítása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a 195/1996. (IX. 24.) számú határozat módosítását, és a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 60.. /3./ bek. a) pontja alapján a fenntartói képviselettel megbízza: A Móra Ferenc Általános Művelődési Központnál működő iskolaszékben: Mucsi György képviselőt, Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület Nógrádi Zoltán polgármestert a megbízás alól felmenti. 2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a 195/1996. (IX. 24.) számú képviselő-testületi határozatnak az Alapfokú Művészeti Iskolánál működő iskolaszékbe történő delegálásra vonatkozó rendelkezése változatlanul érvényben marad. l./ Nógrádi Zoltán polgármester és általa az érintettek - MÓRA-VITÁL KHT. törzstőke emelés Volford Imre Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint egyhangúlag egyetértenek a törzstőke megemelésével és elfogadásra javasolják azt. Tanács József Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag elfogadásra javasolják az előterjesztést. 24

25 391/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: MÓRA-VITÁL KHT. törzstőke emelés 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a 225/2001. /IX.23./ KT. számú határozattal megalapított MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Közhasznú Társaság alapító okiratának IV.A társaság törzstőkéje című fejezetét a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a alapján -az alábbiak szerint módosítja, január 1-i hatállyal: A társaság törzstőkéje ,- Ft, amelyből ,- Ft készpénz, apport Ft. Az apportjegyzék megnevezése: kémiai automata ion analizátor UH készülék 2 db vizsgálófejjel nőgyógyászati kolposzkóp és tartozékai fül-orr-gégészeti vizsgálóegység szemészeti vizsgálóegység urológiai vizsgálóegység bőrgyógyászati mikroszkóp és tartozékai röntgenkészülék 2./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy intézkedjen a társaság alapító okiratának módosításából adódó cégbírósági nyilvántartás iránt, az apport átadás-átvételére. Határidő: december 22. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató 3./ Felügyelő bizottság tagjai 25

26 - A Mórahalom, 0293/13, 0293/14 hrsz-ú területek belterületbe csatolása Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 392/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Mórahalom, 0293/13, 0293/14 hrsz-ú területek belterületbe csatolása 1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta A Mórahalom, 0293/13, 0293/14 hrsz-ú területek belterületbe csatolása című előterjesztést. 2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete település- és gazdaságfejlesztési céljai megvalósítása érdekében figyelemmel Mórahalom város Településszerkezeti és Szabályozási Tervéről szóló 132/1999. /VI.23./ Kt. sz. határozatára, valamint a Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/1999. /VII.1./ Kt. sz. rendeletére a termőföldről szóló évi LV. törvény 44. /4/ bekezdése értelmében hozzájárul, hogy a Mórahalom, külterület 0293/13, 0293/14 hrsz-ú külterületi ingatlanok tulajdonosai a belterületbe csatolást az alábbiak szerint tegyék meg: Változás előtt Változás után Hrsz Művelés ág Terület m 2 Hrsz Művelés ág Terület m /13 szántó Kivett 816 beépítetlen terület 0293/14 szántó Kivett 816 beépítetlen terület ÖSSZESEN / A Képviselőtestület utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy a belterületbe csatoláshoz szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Beszámolásra: februári Kt. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester. 26

27 - Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő fodrász üzlethelyiségének bérbeadása Papdi Zsuzsanna részére Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság tagjai ülésükön megtárgyalták az előterjesztést, támogatják Papdi Zsuzsanna bérlőkijelölését és egyhangúlag elfogadásra javasolják azt. 393/2006. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő fodrász üzlethelyiségének bérbeadása Papdi Zsuzsanna részére 1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő fodrász üzlethelyiségének bérbeadása Papdi Zsuzsanna részére tárgyú előterjesztést. 2./ Mórahalom Város Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XIII. 31.) KT. sz. rendeletének 25. (1) bekezdés c) pontja szerint Papdi Zsuzsanna egyéni vállalkozót (6782 Mórahalom, V. kerület 80.) jelöli ki a 6782 Mórahalom, Szent László park 4. sz. alatti Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő épületében található 1.61, 1.63, 1.64 alaprajzi számmal jelölt összesen 16,64 m 2 -es helyiségek bérlőjének február 1-től 2012 január 31- ig (5 év határozott időtartamra) fodrász tevékenység folytatására. 3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket az alábbi határidőre tegye meg. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: február Nógrádi Zoltán polgármester 2. Papdi Zsuzsanna (6782 Mórahalom, V. kerület 80.) 3. Irattár 27

28 - Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő kozmetika és szolárium üzlethelyiségeinek bérbeadás módosítása Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag egyetértett a módosítással és elfogadásra javasolja az előterjesztést. 394/2006. /XII.20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő kozmetika és szolárium üzlethelyiségeinek bérbeadás módosítása 1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő kozmetika és szolárium üzlethelyiségeinek bérbeadás módosítása tárgyú előterjesztést. 2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XIII. 31.) KT. sz. rendeletének 25. (1) bekezdés c) pontja szerint Kiss Gáborné egyéni vállalkozót (6782 Mórahalom, Szent László park 4.) jelöli ki a 6782 Mórahalom, Szent László park 4. sz. alatti Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő épületében található 2.38 alaprajzi számmal jelölt 17,65 m 2 alapterületű, valamint a 2.52 alaprajzi számmal jelölt 16,35 m 2 alapterületű üzlethelyiségek bérlőjének január 1-től június 30-ig terjedő határozott időtartamra kozmetikus tevékenység folytatására. 3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket az alábbi határidőre tegye meg. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: december Nógrádi Zoltán polgármester 2. Kiss Gáborné (6728 Szeged, Gyula u. 4.) 3. Irattár 28

29 - Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány támogatása Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Mucsi György Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 395/2006. /XII.20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány támogatása Mórahalom város Képviselő-testület megtárgyalta a Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány támogatási kérelmét és a következő határozatot hozza. 1. Mórahalom város Önkormányzata a Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány részére ,- Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzati vagyon gazdálkodási szabályairól szóló 9/1992./VI.05/ Ör rendelet alapján, az alapítvány alapító okiratában meghatározott céljai, feladatai megvalósulása érdekében, az alapítvány kérelmében foglalt alapfokú művészeti oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek támogatására. A Képviselő-testület a támogatás szükségességének indokával egyetért. 2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, felhatalmazza annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány 29

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. március 28-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola aulájában. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május l4-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y XVI./2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. november 24.-én közmeghallgatás keretében megtartott soros nyílt üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselı. Mucsi György társadalmi megbízatású alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselı. Mucsi György társadalmi megbízatású alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. órai A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. december 11-én 12.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési S z a b á l y z a t á r ó l Szatymaz Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 107/2015.(XII.17.) Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

17/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

17/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 17/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak:, Dr.

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel. tartott üléséről 14 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 2162-6/2011. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2011. június 21-én megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. augusztus 14. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. augusztus 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. augusztus 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita, alpolgármester Kecskeméti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-53/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 27-én

Részletesebben

K I V O N A T. 4. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

K I V O N A T. 4. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester de.: 9.00 órára összehívott soron következő ülésének könyvéből 237/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. november 27-én (csütörtök) de.: 9.00 órára

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2010. október 26-án 9,00 órakor megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye:

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője /,#fil-.".,_, ~~,,,.,,,..",,,..,_,.,,,"..... ---\, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYA Ö~ŐRMA'NYZÁT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉN j' GAZDASÁGI BIZOTTSÁG _-==J,\, ;; JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági Bizottság 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rohod Község Önkormányzata önállóan, demokratikus

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 augusztus 24-én tartott üléséről. 188/2011.(VIII.24.)sz. kt. határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. június 4-i üléséről 12/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. június 4-i üléséről 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 4-i üléséről 12/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. június 4-én megtartott

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 14. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Palsics János a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. október 29.-i üléséről Határozat: 120 130. számú Rendelet: 18/2009. (X.30.) 19/2009. (X.30.) 20/2009. (X.30.) 21/2009. (X.30.)

Részletesebben

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Iktatószám: 62-6/2015. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Demjén

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:D/ 20-7 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 28 -án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben