J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak: A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Cseri Péter alpolgármester, Balog Mónika, Dr. Gebauer Béláné, Farkas Ferenc, Kecser István, Pálinkásné Petik Éva, Szücsi Csaba települési képviselők Tanácskozási joggal: Tóth Krisztina jegyző, Seprősné Cseri Ágota adó- és pénzügyi irodavezető Meghívottként: Baloghné Kovács Magdolna könyvvizsgáló Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző Horinka László polgármester: Jó estét, sok szeretettel köszöntök mindenkit rendkívüli ülésünkön. Külön köszöntöm Baloghné Kovács Magdolnát, könyvvizsgálónkat. Picit átalakítottunk a mai nap programját: külön választottuk a PTÜB és a testület eredetileg közösre tervezett ülését, köszönöm a rugalmasságotokat! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitom. Aki eddig nem tette meg, azt kérem, hogy a telefonját kapcsolja ki vagy némítsa le. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Cseri Péter és Farkas Ferenc képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon. Ügyrendi határozat Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Cseri Péter és Farkas Ferenc települési képviselőket jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta. Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendre teszek javaslatot: Az ülés napirendje: 1./ Támogatás igénylése a Központi Konyha fejlesztésére a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján Előterjesztő: Horinka László polgármester 2./ A városavató ünnepség és kísérő programjainak finanszírozása Előterjesztő: Horinka László polgármester 3./ Központi Konyha alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Tóth Krisztina jegyző 4./ Az Intézményfejlesztési Alapról szóló önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Tóth Krisztina jegyző 5./ Tóalmás Autóház Kft. ingatlanvételi ajánlata (szóbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horinka László polgármester

2 6./ Sülysáp Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: Horinka László polgármester 7./ Sülysáp Nagyközség Önkormányzata évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadása Előterjesztő: Horinka László polgármester 8./ Közbeszerzési Bizottság megválasztása az Óvoda bővítése Sülysápon" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Előterjesztő: Horinka László polgármester Horinka László polgármester: Aki egyetért az elhangzott napirenddel, kérem, szavazzon. Ügyrendi döntés Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ismertetett napirendet elfogadta. 1. NAPIRENDI PONT Támogatás igénylése a Központi Konyha fejlesztésére a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján Horinka László polgármester: Ebben a témában korábban már hoztunk egy döntést, hogy mindenképpen pályázunk, csak nézzük meg a lehetőségeket. Házon belül az a javaslat született, hogy a konyha a legsürgetőbb. Nyílászárócsere, elszívó vásárlása, eszközbeszerzések, burkolatcsere, használati meleg víz napkollektoros rendszerrel. 30 millió pályázható, 80 %-os támogatottsággal. A beruházás tervezett bekerülési költsége bő 23 millió forint, amihez az önerő Ft. A PTÜB támogatja a pályázat benyújtását. Szücsi Csaba ESZB-elnök: Ez a pályázati kiírás úgy kezdődik, hogy 10 ezer feletti lakosságszámú települések pályázhatnak. Úgy gondoljuk, hogy a 10 ezer felettiek mellett még marad annyi, hogy mi is kapunk? Tóth Krisztina jegyző: A 10 ezer feletti lakosságszám kikötése csak a bölcsődére vonatkozik, ugyanis azon településeken ez kötelező feladat. Mi a bölcsődére valóban nem pályázhatnánk, mivel önként vállalt feladatként tartjuk fenn, de az étkeztetés biztosítása minden önkormányzatnak kötelező. Csak kötelező feladatokra adnak támogatást, az a lényeg. Horinka László polgármester: Kérdés? Holnap szeretnénk a pályázatot benyújtani. Balog Mónika: Mikorra derül ki, hogy nyerünk-e? Horinka László polgármester: Szerintem bő két hónapot lehet számolni. Balog Mónika: A nyári szünetben ez meglesz? Horinka László polgármester: Nem, csak a jövő nyáron, az idén nem tartom reálisnak. Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a konyha fejlesztésére nyújtsuk be a pályázatot, amihez vállaljuk a ,- Ft összegű önerő biztosítását, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 57/2013. (IV. 29.) ÖKT határozat Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a következő döntést hozza: 1./ A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a Kötelező önkormányzati feladatot ellátó

3 intézmények fejlesztése célterületre a Központi Konyha (Sülysáp, Malom u ) helyiségeinek és eszközállományának fejlesztésére. 2./ A fejlesztés összköltsége Ft, melyből Önkormányzatunk vállalja a Ft önerő finanszírozását, melyet az önkormányzat évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosít. 3./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat benyújtására. Határidő: május 2. Felelős: polgármester 2. NAPIRENDI PONT A városavató ünnepség és kísérő programjainak finanszírozása Horinka László polgármester: Augusztus 19-én lesz, ha megérkezik a hivatalos irat is, de már most próbálunk készülni, mert két hét alatt nem lehet ezt megszervezni. Összeültünk és végiggondoltuk, hogy mire van szükség, és arra jutottunk, hogy alsó hangon 4 millió forintra lenne szükség. Talán a LEADER-en keresztül is tudunk támogatáshoz jutni, de az csak kiegészítés lehet a saját forrásunkhoz. A költségvetésben volt egy sor a várossá váláshoz kapcsolódóan, de az csak a pályázat sikerdíja. A PTÜB ezt is tárgyalta és elfogadásra javasolja. Dr. Gebauer Béláné: Hol lesz? Horinka László polgármester: Alapvetően a művelődés ház előtti területen. Ennek egy szépséghibája van, mégpedig hogy a terület közepén lévő oszlop kiváltása 5 millió körüli összeget tenne ki. Balog Mónika: Mit tartalmaz a 4 millió forint. Horinka László polgármester: Színpad, hangosítás, művészvendégek, vízellátás, őrzésvédelem, mobilvécék. A pontos részletek még körvonalazódóban vannak. Dr. Gebauer Béláné: Tarnavölgyi Laci kezében van a szervezés? Horinka László polgármester: Igen és a Norbiéban. Nyáron több nagyobb rendezvény is lesz, pl. az ÖTE-nek, a Barátság Nyugdíjas Klubnak. Várszegiékkel, úgy tűnik, sikerül megállapodni, és egy kétnapos programsorozatot állítunk össze. Szücsi Csaba ESZB-elnök: Nem vitatkozom a számokkal, de szíven ütött, hogy 2 millió összeget kapunk segélyre, és most 4 millió lesz az ünnepség. Dr. Gebauer Béláné: Kik a fellépők? Horinka László polgármester: Ahhoz, hogy nagyobb nevet hozzunk ide, már decemberben vagy januárban le kellett volna foglalni. Most úgy néz ki, hogy Tabáni István és Király Viktor lesz a művészvendég, persze gyerekprogramok is lesznek. A helyi civilek és előadók is be lesznek vonva természetesen. Ha úgy érzitek, hogy ez sok, akkor mondjatok egy kisebb számot. Az ismertebb fellépők hihetetlen árakon dolgoznak. Szücsi Csaba ESZB-elnök: Nem javaslat volt, amit mondtam, csak egy észrevétel. Horinka László polgármester: Összeültünk és úgy gondoltuk, hogy egy tisztességes rendezvényt ebből ki lehet hozni. Azért hoztam ide, hogy legyen végre egy keret. Kecser István PTÜB-elnök: Biztos lesz még pontosabb szám is, de ebből lehet gondolkodni. Cseri Péter alpolgármester: Kérem, hogy kapjunk folyamatos tájékoztatást az aktuális helyzetről.

4 Szücsi Csaba ESZB-elnök: Egy szempont kell, hogy vezesse a szervezőket, hogy minél több embert megmozgasson. Olyan fellépőket kell hívni, akik vonzzák a tömegeket. Horinka László polgármester: A Csík zenekar is felmerült, de már ők is foglaltak. Aki egyetért a javaslattal, hogy a városavató ünnepség költségeire, a költségvetés tartalék keretének terhére, biztosítsunk 4 millió forintot, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 58/2013. (IV. 29.) ÖKT határozat Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ a városavató ünnepség és kísérő programjai finanszírozására 4 millió Ft összegű keretet hoz létre a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében, 2./ az összeget az önkormányzat évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: jegyző, WAMKK intézményvezetője 3. NAPIRENDI PONT Központi Konyha alapító okiratának módosítása Horinka László polgármester: Nem szeretnék semmit hozzáfűzni, a bizottság támogatja. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 59/2013. (IV. 29.) ÖKT határozat Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva 1./ a Központi Konyha 254/2009. (XII. 16.) önkormányzati határozattal jóváhagyott alapító okiratának módosítására előterjesztett módosító okiratot elfogadja; 2./ az 1./ pont szerinti módosító okirattal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja; 3./ felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése iránt. Határidő: 1-2./ azonnal; 3./ 8 napon belül Felelős: jegyző 4. NAPIRENDI PONT Az Intézményfejlesztési Alapról szóló önkormányzati rendelet módosítása Horinka László polgármester: Az írott anyag mindenki előtt ott van, a bizottság támogatja. Kérdés, hozzászólás? Aki egyetért az Intézményfejlesztési Alapról szóló önkormányzati rendelet módosításával, kérem, szavazzon.

5 A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Intézményfejlesztési Alapról szóló 11/2006. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjával és (2) bekezdésével, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 8. -ával és pontjával kapott felhatalmazással és feladatkörében a következőket rendeli el: 1. Az Intézményfejlesztési Alapról szóló 11/2006. (IV. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: IFAr.) 3. (3) bekezdésében az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni arányoknak megfelelően terheli. Bármely tulajdonos kötelezettségét bármely tulajdonostárs átvállalhatja szövegrész helyébe az egyetemlegesen terheli szövegrész lép. 2. Az IFAr. 3. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A fizetési kötelezettséget átruházott hatáskörben a polgármester írja elő egyedi határozatban. Az ezzel kapcsolatos önkormányzati hatósági ügy során az e rendeletben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény előírásait kell megfelelően alkalmazni. 3. Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. Sülysáp, április 29. Horinka László polgármester Tóth Krisztina jegyző Horinka László polgármester: Az előbbi rendelet módosításával összefüggésben szükség van az SZMSZ módosítására is, az előterjesztésünk ezt is tartalmazta. Aki egyetért az SZMSZ előterjesztettek szerinti módosításával, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

6 Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2009. (XII. 22.) rendeletének módosításáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és d) pontjával, bekezdésével, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (4) és 53. (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében a következőket rendeli el: 1. A Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2009. (XII. 22.) rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 3. mellékletének 1. pontja a következő francia bekezdéssel egészül ki: [1. A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök:] az intézményfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos önkormányzati hatósági eljárás lefolytatása (fizetési kötelezettség megállapítása, szerződés megkötése a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint) 2. (1) Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a SZMSZ 3. melléklete 1. pontjában az az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság javaslatát követően a közoktatási intézmények tantárgyfelosztásának jóváhagyása, Wass Albert Művelődési Központ szolgáltatási díjainak meghatározása, tanfolyamok, rendezvények, foglalkozások díjai ügyében, kedvezmények, ingyenesség ügyében döntés, közoktatási intézmények szolgáltatásaiért fizetendő díjak meghatározása, kedvezmények biztosításáról döntés, szövegrész. Sülysáp, április 29. Horinka László polgármester Tóth Krisztina jegyző 5. NAPIRENDI PONT Tóalmás Autóház Kft. ingatlanvételi ajánlata Horinka László polgármester: A legutóbbi ülésen arról döntöttünk, hogy 2.500,- Ft-os áron próbáljuk meg eladni, de ezt nem tudja megfizetni ,- Ft-ra jön ki egy m 2 az általa ajánlott ár alapján. Hivatkozik arra, hogy Magdolnán is van egy nagy eladó terület bekerítve,

7 akár még szomszédot is tud maga mellé venni. Ha annak az árát figyelembe veszi, ott nem kell földmunkát végezni, már be van kerítve, nem rendelkezik már ilyen hátrányokkal. Még mindig van néhány millió különbség, de ennek ellenére jobban megéri. Úgy láttam, hogy vagy ennyiért adjuk el, vagy nem veszi meg. Az éves árbevétele alapján ezer forint adóbevételre számíthatunk a cégtől. Bizottság javasolta, hogy még próbáljunk alkudni, de ha nem sikerül, adjuk el. Szücsi Csaba ESZB-elnök: Mennyi a különbség az ajánlott ár és az általunk meghatározott között? Horinka László polgármester: kb. 1 millió forint, de az ingatlanokat nem nagyon kapkodják most. Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra, kiegészítve a határozatot a két éves beépítési kötelezettséggel és eredeti áron történő visszavásárlással. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 60/2013. (IV. 29.) ÖKT határozat Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő döntést hozza: 1./ A Sülysáp 4550/158 hrsz. alatti, m2 alapterületű ingatlant 4/5 arányban Halasi Erika (lakcíme: 2252 Tóalmás, Erdő utca 3., an.: Püspök Mária, adószáma: ) és 1/5 arányban Bozai Róbert (lakcím: 2252 Tóalmás, Erdő u. 3., an.: Urbán Piroska, adószáma: ) részére értékesíti összesen Ft, azaz nyolcmillió-négyszázezer forint eladási áron. 2./ Rögzíti, hogy az ingatlan értékesítésének célja egy karosszérialakatos műhely létrehozása a területen, ezért az adásvételi szerződésben 2 éves beépítési kötelezettséget és ennek elmulasztása esetére visszavásárlási jogot kíván kikötni. 3./ Felkéri és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: június 30. Felelős: Polgármester 6. NAPIRENDI PONT Sülysáp Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének módosítása Horinka László polgármester: A következő két napirendi pont szorosan összefügg, hiszen a zárszámadásban található számok csak akkor lesznek igazak, ha a 2012-es költségvetési rendeletünket módosítjuk a szükséges helyeken. Ahogy a korábban érkezők hallhatták a bizottsági ülés végét azzal zártuk, hogy az elmúlt ülés óta végrehajtott módosításokkal a PTÜB javasolja elfogadni a zárszámadást. Mielőtt azonban rátérünk a zárszámadásra, kérem, hogy szavazzunk a költségvetési rendelet módosításáról. Aki egyetért az előterjesztett rendeletmódosítással, kérem, szavazzon.

8 A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (2)-(3) bekezdésével, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésével kapott feladatkörében és felhatalmazással a következőket rendeli el: 1. Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 2. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költség-vetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. A Kvr. 3. (1) ba) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: ba) normatív támogatás e Ft 3. A Kvr. 4. (1) ad) pontja helyébe a következő rendelkezés lép ad) ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft 4. A Kvr. 4 (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép a) általános tartalék e Ft 5. A költségvetés módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet és 2. mellékletei tartalmazzék. 6. Jelen rendelet visszamenőlegesen december 31-ével lép hatályba. Sülysáp, április 29. Horinka László polgármester Tóth Krisztina jegyző 7. NAPIRENDI PONT Sülysáp Nagyközség Önkormányzata évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadása Horinka László polgármester: Itt van velünk könyvvizsgálónk, Baloghné Kovács Magdolna, kérlek, mondd el, hogy milyen szempontok alapján zajlott a könyvvizsgálat. Baloghné Kovács Magdolna: Az önkormányzat könyvvizsgálatát a december 31-ig hatályos törvény szerint kellett elvégezni. Sülysáp esetében erre a hitelállomány miatt volt szükség. A nagyobb önkormányzatoknál a költségvetési és zárszámadási rendelet

9 véleményezése is feladat, itt ezt nem kellett elvégezni. Az én munkám az egyszerűsített éves beszámoló vizsgálata volt. Ezt a beszámolót egy korlátozó záradékkal láttam el. A könyvvizsgálónak meg kellett vizsgálni, hogy megszűntek-e a korlátozás okai. Újabb korlátozó körülmények nem merültek fel, de a tavalyi korlátozás továbbra is fennáll. Nem arról van szó, hogy az önkormányzat nem megbízható, de nincs teljesen összhangban a törvénnyel ben nagyon sok változás volt, ez alapján az önkormányzatoknak külön könyvekben kellett vezetni az összes intézmény, polgármesteri hivatal és önkormányzat könyvelését is. Ez nem kis feladat, mert tíz könyvelést kellett vezetni, a korábbi egy helyett. Tíz elkülönített bankszámla, tíz pénztár, a pénztárosnak sem kis feladattal kellett megbirkózni. Analitikákat külön vezetni. Az államkincstár nem tudta időben kiadni az adószámokat, így az első negyedéves könyvelés keveredett, ezért többszörös feladat hárult a pénzügyön dolgozókra. Az intézményeknek át kellett adni a finanszírozást: az önkormányzatnál kiadás, az intézménynél bevétel, ez halmozódást jelentene az önkormányzatnál. Egy intézmény esetében a pénzforgalmi jelentés is tartalmaz halmozódást, ugyanis a MÁK adminisztrációs okok miatt, a CSASE-t besorolta önálló jogi személyiséggel rendelkező társaságként, ez korábban nem jelentett problémát, de most teljesen külső államháztartási szervezetként kezelte. Csak szövegesen tudom jelezni, az általam hitelesített adatok ennek figyelembevételével fogadhatók el. Az önkormányzatnál kiadásként, a CSASE esetében pedig bevételként jelentkezik. A vagyonnal kapcsolatban 2013-ban hárul az önkormányzatra az a feladat, hogy az intézményeknél lévő vagyont át kell könyvelni az önkormányzathoz. Ennek egy vagyonmegosztási jegyzőkönyv lesz az alapja, amit a testület jóváhagy. Már 2012-re várták ezt, azonban még egyetlen önkormányzatnál sem történt meg, ezért a MÁK nem akarta befogadni a beszámolókat. Számviteli szempontból ugyan leszabályozták, de jogi értelemben sok a tisztázatlan dolog. Lényeg az, hogy ebben az évben ezt helyre teszik, mert az intézmények könyveiben szeretnék látni ezeket a vagyontárgyakat. Nem jelentkezik a 2012-es beszámolóban a konszolidáció hatása, hiszen az 5 ezer feletti településeknél csak az idén zajlott le ennek a folyamata. Ez jelentős összeg lesz, a mutatók kedvező irányba fognak alakulni. A feladatalapú finanszírozási rendszer elég szűkös, úgy látom, hogy célszerű ezt a működőképesség támogatására szolgáló feladatokra fordítani. Könyvvizsgálói minőségemben utoljára találkozunk, 2013-tól megszűnt az önkormányzatok könyvvizsgálati kötelezettsége, ezért a 2012-es év lezárásával megszűnik az én feladatom is. Kívánok további sikeres munkát, köszönöm a munkámhoz nyújtott segítséget. Horinka László polgármester: A munkája megköszönése mellett elmondom azért, hogy könyvvizsgáló asszony a Területfejlesztési Társulás gazdasági vezetője lesz, ezért elég szoros munkakapcsolatban leszünk továbbra is. Jó kezekben lesznek a csatornaprojekt pénzügyei. A zárszámadás elfogadásánál a bizottság javaslata az irányadó, annak idején ezért is vettük le a munkaterv szerinti ülés napirendjéről, mivel a bizottság tett néhány olyan észrevételt, amit korrigálni kellett. Ezeket a korrekciókat a pénzügyi vezetőnk elvégezte, a táblázatokba betette a PTÜB által kért hivatkozásokat, működnek a kontrollsorok. Összességében most már egy mindenki számára átlátható anyagot kaptunk. Kecser István PTÜB-elnök: Én is azon a véleményen vagyok, hogy jól tettük, hogy elhalasztottuk a zárszámadás elfogadását, hiszen most már minden a helyére került. Cseri Péter alpolgármester: Igaz, hogy a feladatok megnőttek, sőt egyre nagyobbak a követelmények, de ezzel együtt fejlődik a technika is, ami segíti a munkák elvégzését. Baloghné Kovács Magdolna: Abban is látok problémát, hogy ezek az integrált programok nem tudják, hogy a beszámolóhoz, melyik sorba milyen adatokat kell beemelni, pedig már

10 elvárható lenne, hogy ne manuálisan szedjük ki ezeket a sorokat. Az ECOSTAT-tal is fel lehetne venni a kapcsolatot, hogy programozói oldalról is beemelhetőek legyenek az adatok. Horinka László polgármester: Ez a jövőre nézve valóban előny lehet, de a mostani pénzügyi beszámolót már nem érinti. A vita megvolt, az észlelt hibák javításra kerültek, a könyvvizsgáló jóváhagyta. A zárszámadással kapcsolatban több döntést is hoznunk kell. Először a zárszámadási beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadását teszem fel szavazásra. Aki egyetért az előterjesztett határozati javaslat elfogadásával, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 61/2013. (IV. 29.) ÖKT határozat Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ az Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási beszámolót elfogadja, továbbá 2./ a gazdálkodásról készült független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, 3./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Horinka László polgármester: A zárszámadási rendelet tartalma mindenki előtt ismert, aki egyetért a rendelet megalkotásával, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról /A rendelet teljes szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza./ 8. NAPIRENDI PONT Közbeszerzési Bizottság megválasztása az Óvoda bővítése Sülysápon" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Horinka László polgármester: A PTÜB tagjait, közte miután az óvodáról van szó - Katus Norbertet úgy is, mint az OMSB elnökét javaslom a Közbeszerzési Bizottság tagjának megválasztani. Van egyéb javaslat? Ha nincs, kérem, szavazzunk! A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 62/2013. (IV. 29.) ÖKT határozat

11 Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda bővítése Sülysápon" tárgyú közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Bizottságának tagjává Farkas Ferenc, Katus Norbert, Kecser István, Mányi Zoltán, Palásty István bizottsági tagokat választja meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Horinka László polgármester: Ezzel a napirend végére értünk, mindenkinek köszönöm a munkát, az ülést bezárom. k.m.f. Horinka László polgármester Tóth Krisztina jegyző Jegyzőkönyv-hitelesítők: Cseri Péter alpolgármester Farkas Ferenc települési képviselő

12 1. sz. melléklet Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkével, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésével és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ával kapott feladatkörében és felhatalmazással a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő költségvetési szervek: 1. Móra Ferenc Általános Iskola 2. Szent István Általános Iskola 3. Csicsergő Napköziotthonos Óvoda 4. Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 5. Gondozási Központ 6. Központi Konyha 7. Sülysáp Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 8. Gólyahír Bölcsőde (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a) Módosított bevételi főösszegét e Ft-ban, b) Módosított kiadási főösszegét e Ft-ban, c) Kiadási főösszegét e Ft-ban, d) Bevételi főösszegét e Ft-ban, állapítja meg. 4. Pénzmaradvány és korábbi év tartalék maradványa e Ft, mely fejlesztési kiadásokra kerül felhasználásra. 5. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: a) Az Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, továbbá a működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, valamint a működési, fenntartási kiadási előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza. A címek elemi költségvetését feladatonként az 1a- 1j. mellékletek tartalmazzák. b) A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok összegeit a 2. melléklet tartalmazza. c) A működési célú és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegeit a 3-4. melléklet tartalmazza. d) Az Önkormányzat adósságállományát az 5. melléklet tartalmazza.

13 e) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait a 6. melléklet tartalmazza. f) Az Önkormányzat évi beruházási, felújítási és fejlesztési kiadásait a 7-9. mellékletek tartalmazzák. g) Az Önkormányzat által 2012-ben adott kedvezményeket 10. melléklet tartalmazza. h) Az Önkormányzatnál 2012-ben megjelenő bevételeket és kiadások szakfeladatonként a 11. melléklet tartalmazza. i) A évi pénzmaradvány kimutatását összességében a 12., intézményenként a 13. melléklet tartalmazza. j) Az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét a 14., pénzügyi mérlegét a 15. melléklet tartalmazza. k) A pénzkészlet évi változásait a 16. és 17. melléklet tartalmazza. l) Az összesített vagyonkimutatást és az immateriális javak állományával kapcsolatos adatokat a 18A., 18B. és 19. mellékletek tartalmazzák. 6. Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. Sülysáp, 2013.április 29. Horinka László polgármester Tóth Krisztina jegyző

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testületének 2008. január 21-én megtartott munkaterv szerinti üléséről. Jelen vannak: A Polgármester, a Jegyző, a települési képviselők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága 2011. augusztus 15-én 18.00-kor megtartott munkaterv szerinti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2009. április 24-én tartott rendes üléséről 132-14/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (60-78/2009.) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló a Nagykállói Rendőrőrs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nemzetiségi szoba (1153 Bp. XV., Bocskai u. 1-3.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nemzetiségi szoba (1153 Bp. XV., Bocskai u. 1-3.) Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. Ülés száma: GNÖ 1/3479-8/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Veres Istvánné alpolgármester Nagyné Jobbágy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 26/2012. (III.29.) kt. határozat: A 2012. március 29-ei ülés napirendjének elfogadása 27/2012. (III.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15- én megtartott munkaterv szerinti, nyilvános

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

2013. á p r i l i s 29.

2013. á p r i l i s 29. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. á p r i l i s 29. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.04.29-én

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2. számú jegyzőkönyv 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 50/2012./ IV.2./kt.határozat: - 2012. április 2-i nyilvános ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Pusztavám Pusztavám Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 14-én 17 órakor megtartott munkaterv szerinti,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Szabó Lajosné, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Szabó Lajosné, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 17. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

(16,00 dr. Baricza Sarolta elment,.jámbor Attila visszajött, a létszám 16 fő.)

(16,00 dr. Baricza Sarolta elment,.jámbor Attila visszajött, a létszám 16 fő.) 70 - (16,00 dr. Baricza Sarolta elment,.jámbor Attila visszajött, a létszám 16 fő.) 23.) Fiatalok háza beruházási javaslata (74.) A bizottsági állásfoglalások ismertetését kérem! Fazekas István: A Városrendezési

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét.

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.024-12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27. napján

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben