TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata"

Átírás

1 Bököny Község Képviselő-testülete április 24-én tartott rendes üléséről /2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (60-78/2009.) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló a Nagykállói Rendőrőrs évi tevékenységéről 2) A Tűzoltó egyesület beszámolója a kapott támogatás felhasználásáról 3) A sportról szóló rendelet megvitatása, megalkotása 4) Az önkormányzat gazdálkodásának évi zárszámadása 5) A Bököny Kht. beszámolója a évi támogatási szerződés alapján 6) Bököny Község Önkormányzat Sport Koncepciójának elfogadása 7) Döntés az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2004.(VII.27.) Kt. rendeletének hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata 9) A Polgárőrség évi beszámolója a támogatási szerződés alapján 10) Sporttelep felújításához pályázat benyújtásról döntés 11) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtása 12) Beszámoló a Bökönyi Sportegyesület tevékenységéről, a kapott támogatások tükrében 13) Pályázat benyújtása Bököny Község közigazgatási területén buszöblök kialakítására 14) A temető támfal beépítésére beérkezett ajánlatok megbeszélése

2 15) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Iskolai, Óvodai tagintézmény konyhájának HACCP rendszernek megfelelő tervezése a felhalmozási kiadások terhére 16) Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásról beérkezett javaslatok megtárgyalása, döntés a címek adományozásáról (zárt ülés) 17) Egyebek 18) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról Piskolczi Géza sk. Polgármester

3 JEGYZŐKÖNYV Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete április 24. napján órakor megkezdett üléséről. Szavazati joggal jelen vannak: Piskolczi Géza Kovács Tibor Ács Lászlóné Berki Györgyné Gyalog Imre Dr. Horváth József Dr. Komoróczy Péter Papp Csaba Dr. Papp László Pelles Brigitta Szűcsné Fekete Irén polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Gulyás József Tóth Attila Dalanics Péter Nagy Sándor Remenyikné Kovács Róza Rukóber Lászlóné Fekete Beáta Tálasné Szabó Erzsébet jegyző Nagykállói Rendőrőrs parancsnoka ÖTE parancsnok Kft. ügyvezető könyvvizsgáló könyvvizsgáló gazdasági előadó gazdasági előadó Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző urat. A mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület határozatképes. Javaslatom, hogy a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatokról utolsó napirendi pontként tárgyaljuk, illetve a többi napirendi pontot a vendégek érkezési sorrendjében. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv hitelesítőknek Berki Györgyné és Papp Csaba képviselőket válassza meg. A javaslatot a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta. Polgármester javaslata az ülés napirendjére: 1) Beszámoló a Nagykállói Rendőrőrs évi tevékenységéről

4 2) A Tűzoltó egyesület beszámolója a kapott támogatás felhasználásáról 3) A sportról szóló rendelet megvitatása, megalkotása 4) Az önkormányzat gazdálkodásának évi zárszámadása 5 A Bököny Kht. beszámolója a évi támogatási szerződés alapján 6 Bököny Község Önkormányzat Sport Koncepciójának elfogadása 7 Döntés az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2004.(VII.27.) Kt. rendeletének hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása 8 Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata 9 A Polgárőrség évi beszámolója a támogatási szerződés alapján 10 Sporttelep felújításához pályázat benyújtásról döntés 11) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtása 12) Beszámoló a Bökönyi Sportegyesület tevékenységéről, a kapott támogatások tükrében 13) Pályázat benyújtása Bököny Község közigazgatási területén buszöblök kialakítására 14) A temető támfal beépítésére beérkezett ajánlatok megbeszélése 15) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Iskolai, Óvodai tagintézmény konyhájának HACCP rendszernek megfelelő tervezése a felhalmozási kiadások terhére 16) Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásról beérkezett javaslatok megtárgyalása, döntés a címek adományozásáról (zárt ülés) 17) Egyebek 18) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról

5 A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2009. (IV. 24.) számú határozata ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 1) Beszámoló a Nagykállói Rendőrőrs évi tevékenységéről 2) A Tűzoltó egyesület beszámolója a kapott támogatás felhasználásáról 3) A sportról szóló rendelet megvitatása, megalkotása 4) Az önkormányzat gazdálkodásának évi zárszámadása 5) A Bököny Kht. beszámolója a évi támogatási szerződés alapján 6) Bököny Község Önkormányzat Sport Koncepciójának elfogadása 7) Döntés az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2004.(VII.27.) Kt. rendeletének hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata 9) A Polgárőrség évi beszámolója a támogatási szerződés alapján 10) Sporttelep felújításához pályázat benyújtásról döntés 11) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtása

6 12) Beszámoló a Bökönyi Sportegyesület tevékenységéről, a kapott támogatások tükrében 13) Pályázat benyújtása Bököny Község közigazgatási területén buszöblök kialakítására 14) A temető támfal beépítésére beérkezett ajánlatok megbeszélése 15) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Iskolai, Óvodai tagintézmény konyhájának HACCP rendszernek megfelelő tervezése a felhalmozási kiadások terhére 16) Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásról beérkezett javaslatok megtárgyalása, döntés a címek adományozásáról (zárt ülés) 17) Egyebek 18) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 1. Napirendi pont: Beszámoló a Nagykállói Rendőrőrs évi tevékenységéről Tóth Attila Nagykálló Rendőrőrs parancsnok: Először is a Kapitányvezető urat szeretném kimenteni. Szeretett volna jönni a Képviselő-testületi ülésre, a meghívót megkapta, de megyén kívül van. Én teljes jogkörrel képviselem, és bármilyen kérdés van az irányába, azt tolmácsolom. A beszámolót a melléklet tartalmazza. Szűcsné Fekete Irén képviselő: Az lenne a kérésem, hogy nem tudnák-e megoldani, hogy este 8-tól 11-ig lennének járőrök az utakon, mert tudomásunk van arról, hogy egy csapat fiatal itt garázdálkodik, és ebben az időszakban rongálnak. A járőr jelenléte visszatartó erő lenne. Lehetne-e valami intézkedést tenni? Tóth Attila Nagykálló Rendőrőrs parancsnok: Persze mindent megteszünk ennek érdekében. A lehetőségekhez képest mindent megpróbálunk. Az az egyetlen gondunk, hogy ha Nagykállóból kiindulunk, és ott is megjelenik egy ilyen fiatal csoport, csak tízszer akkora létszámban, sokszor fizikai képtelenség eljutni egyik helyről a másikra. Hétvégén megpróbáljuk mind a két autót elindítani, ami miatt sok túlóránk van, most gond is volt. Sokszor civil autókkal jövünk, hogy ne is tudják, hogy rendőrök vannak a faluban. Bökönynek megvan az a sajátossága, hogy a rendőr autó ha bejön a faluba már mindenki tudja, hogy itt vagyunk, ha kimegyünk szintén. Nem sok megközelítése van a falunak. De

7 megpróbáljuk ebben az időszakban a járőrözést fokozni. Dr. Papp László képviselő: A közigazgatási határmódosítást kellene megvalósítani. Messze vannak hozzánk, Újfehértóról sokkal hamarabb kint lennének. Egyre többször látunk rendőrautót az igaz, de ne azokat büntessék már, akik bár bűncselekményt, szabálysértést követnek el, de elenyésző a társadalmi veszélyességének a súlya. Tóth Attila Nagykálló Rendőrőrs parancsnok: A terület átrendezést én is maximálisan támogatom, szakmai és nem személyes okokból. Mi a szabálysértésekkel szemben intézkedünk. Jönnek ide Újfehértóról, Nyírbátorból, rengeteg idegen rendőr van. Nyilvánvaló, hogy csak a saját embereimért tudok felelősséget vállalni, és őket tudom felelősségre vonni. Ha bárki olyan intézkedéssel találkozik, ami sérti őt, fogalmazzon meg egy pár soros levelet, és kivizsgáljuk az ügyet. Nem mindig rendőr párti vagyok, objektívan kivizsgálom az ügyet. Piskolczi Géza polgármester: Köszönjük szépen a beszámolót. 2 hete találkoztunk a rendőrőrsön, a Nyíregyházi Rendőrkapitánynál voltam. Akkor szóba került Bököny község hovatartozása, integrációja. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy van szó róla, csak még nem tudják, hogy Balkány kap egy rendőrőrsöt, vagy Újfehértót kibővítik, és Nagykállóhoz egy közelebbi település fog tartozni. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 61/2009. (IV. 24.) számú határozata a Nagykállói Rendőrőrs évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. Tóth Attila Nagykállói Rendőrőrs parancsnok elhagyta az üléstermet. 2. Napirendi pont: A Tűzoltó egyesület beszámolója a kapott támogatás felhasználásáról Dalanics Péter ÖTE parancsnok: Felolvassa a beszámolót. Az lenne a kérésem, hogy a könyvelési díj elég sok, évi 60 e Ft, hogy ezt társadalmi munkában nem lehetne-e megcsinálni?

8 Szűcsné Fekete Irén képviselő: Az egyéb költségek, amik felmerülnek, pl. továbbképzés költségei, engem és a vállalkozásomat terheli. Ezért nincs lehetőségem, hogy ezt ingyen csináljam. De mindent megteszek, amit csak tudok az Önkormányzatért. Most is az adóbevallás időszakában, az 1 %-ot, Bököny Község Alapítványa részére ajánlottam fel. Ez biztos lesz körülbelül 200 e Ft. Én így támogatom a kisebb szervezetek működését. Dalanics Péter ÖTE parancsnok: Azt nem lehetne megcsinálni, hogy felvesszük tűzoltó tagnak, és társadalmi munkáért, tiszteletdíj ellenében megcsinálná a könyvelést? Ez a díj egy fájó pont, így sem kapjuk meg azokat a támogatásokat, amiket azelőtt. Szűcsné Fekete Irén képviselő: Én nem vagyok olyan beállítottságú, hogy tűzoltó tag legyek. Dr. Papp László képviselő: Ezt nem itt kellene megbeszélni, le kell ülni és megegyezni. Keresni kell egy olyan könyvelőt, aki megcsinálja ingyen. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 62/2009. (IV. 24.) számú határozata a Tűzoltó egyesület beszámolóját elfogadta. Dalanics Péter ÖTE parancsnok elhagyta az üléstermet. Dr. Papp László képviselő elhagyta az üléstermet. 3. Napirendi pont: A sportról szóló rendelet megvitatása, megalkotása Piskolczi Géza polgármester: Ez a rendelet egy pályázathoz szükséges. A Sportpályán lévő öltöző világítás korszerűsítése, nyílászáró csere, vizesblokk korszerűsítése e Ft-ra lehet pályázni, 10 % önerőre lenne szükség a felhalmozási kiadás terhére. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

9 BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009. (IV.24.) számú r e n d e l e t e A sportról Bököny Község Önkormányzati Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1 ) Bököny Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását közérdeknek, a sporttevékenység támogatását közcélnak tartja. A sportolást, olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javítja, ezért fontosnak tartja anyagi lehetőségei függvényében a fokozott önkormányzati feladatvállalást és annak megvalósításában résztvevő intézmények, színterek és szervezetek támogatását. 2) Az önkormányzat -lehetőségei szerint - feladatának tekinti: a./ fiatalok számára az alapvető sportolási képességek megszerzéséhez a közoktatási intézményekben a tanulók szervezett formában való rendszeres testedzéséhez, sporttevékenységéhez szükséges feltételek biztosítását, b./ a lakosság széles rétegei számára a sportolási és rekreációs lehetőségek hozzáférhetővé és vonzóvá tételét, cl az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára a sporttevékenység javítása lehetőségének megteremtését, a kiemelkedő teljesítmények elismerését, d.l a sporttevékenység ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra megteremtésének elősegítését, a már meglévő létesítmények fenntartását és fejlesztését, e./ a prioritásokhoz, tradíciókhoz és teljesítményekhez igazodó sportfinanszírozás megvalósítását. A sportrendelet célja, hogy az önkormányzat: A SPORTRENDELET CÉLJA 2.

10 a./ megalapozza és létrehozza Bököny Önkormányzata sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának b./ meghatározza az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait. A RENDELET HATÁLYA 3. I\l E sportrendelet hatálya kiterjed: a./ a helyi sporttevékenység megvalósításában résztvevő állampolgárokra, b./ az önkormányzat közoktatási intézményeire, cl az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményekre. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI 4. 1 ) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik illetékességi területén a városi sporttevékenység támogatása. 2) Az Önkormányzat sportfeladatai különösen: a./ a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása és megvalósítása b./ a sporttal foglalkozó helyi szervekkel, egyesületekkel való együttműködés, c./ az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása és működtetése, d./ az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése és az iskolai sportkörök működési feltételeinek biztosítása, e./ a szabadidősport feltételeinek fejlesztése, f./ sportrendezvények lebonyolításának segítése, g./ a város adottságainak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban, i./ az iskolán kívüli önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítése, 3) Az önkormányzat a helyi sporttevékenységet - anyagi lehetőségeitől függően -elsősorban a következő módon támogatja: a./ a sporttal foglalkozó helyi szervezetek, egyesületek támogatásával, b./ a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével, c./ a jogszabályban meghatározott nemzeti sportszabvány alapján - lehetőség szerint -új sportlétesítmények építésével, d./ a község adottságainak megfelelő részvétellel a nemzetközi sportkapcsolatokban.

11 AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADAT ELLÁTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 5. 1) Az önkormányzat a 4. l\l bekezdésében meghatározott feladatait intézményein, valamint sportszervezeteken - esetenként együttműködési megállapodásokon - keresztül látja el. 2) Az önkormányzat sportfeladatainak ellátásában együtt kíván működni, a./ intézményeivel, b./ sportszervezetekkel, cl sportági szakszövetségekkel, sportbizottságokkal d.l sportfeladatot is ellátó civil szervezetekkel, egyesületekkel, e./ egyházakkal, f.l egyéb szervezetekkel 3) A (2) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel a város sportfeladatainak teljesítése érdekében az önkormányzat sport megállapodáson alapuló szerződéses kapcsolatot létesíthet. A SPORTTEVÉKENYSÉG IRÁNYÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE 6. 1) A törvény és a jelen sportrendelet által meghatározott sport-feladatokkal kapcsolatos feladat és hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. 2) Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a/ az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására, elidegenítésére, használatára vonatkozó terveket, koncepciókat, előterjesztéseket előzetesen véleményezi, b/ figyelemmel kíséri a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felhasználásának alakulását, cl véleményt nyilvánít - önkormányzati hatáskörbe tartozó - oktatási, sport- és testnevelési kérdésekben. A SPORTTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSA 7.. 1) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, az önkormányzat saját bevétele, a központosított előirányzatból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a pályázati úton elnyerhető támogatás.

12 2) Az önkormányzat éves költségvetésében állapítja meg a sportcélú támogatás mértékét. 3) Az önkormányzat sportfeladatai ellátása érdekében biztosítja a tulajdonában és az intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal használatában lévő sportlétesítmények, fenntartásának és működésének pénzügyi fedezetét. 4) A sportcélú támogatás nyújtása pénzben és természetben történhet. 5) Az oktatási intézmények a sportrendezvényeinek pénzügyi fedezetét a normatív állami támogatásból kell biztosítani. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 8.. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 4. Napirendi pont: Az önkormányzat gazdálkodásának évi zárszámadása Dr. Papp László képviselő visszaérkezett az ülésre. Dr. Horváth József képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a évi zárszámadást. Valami eredménye kezd látszani, azoknak a megszorításoknak, amelyeket bevezettünk. Ez a költségvetés most nem is kevés pluszban zárt. A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja, azzal, hogy továbbra is oda kell figyelni. Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló: Tisztelettel köszöntök mindenkit. A beszámolót a könyvvizsgálat szabályai szerint megvizsgáltuk, egy mintavételes eljárás szerint, mely a március és a december hónapokra terjedt ki. A pénzforgalmi jelentés adatait valósnak minősítettük. A mérleg alátámasztó kimutatásokat vizsgáltuk, kivéve a vagyonleltárukat. A vagyonleltár esetében, ha szabályzat módosítást tesznek, akkor nyilatkozhatnak úgy a számviteli politikájukban, hogy egyik évben a nyilvántartásuk egyeztetésével, a másik évben pedig tényleges vagyonleltározással fogják a vagyonukat számba venni. Hitelesített záradékkal láttuk el a beszámoló számviteli részét. Az intézmény ellenőrzést ugyanúgy lefolytattuk, mint az előző években. A nyilvántartások szépen rendben vannak. A gazdálkodás a tavalyi évhez képest 20 millió Ft. Tavaly mínusz 8 millió Ft-tal zártunk, most plusz 12 millió Ft-tal. Ki tudjuk gazdálkodni a korábbi évek hiányát. Ma van az Önhiki beadási határideje. Úgy gondolom, hogy kiegészítő források nélkül nem tudnak Önhiki forráshoz jutni. A túlzott takarékossággal is van probléma. Azt a pénzt kell elkölteni, ami van. Az a jó költségvetés, ami nullán zár. Tulajdonképpen gazdálkodni kell. Tanulság az, hogy egy veszélyes év következik. A kiadási szint nagyon alacsony, 73 %-on van. Ez azt jelenti, hogy az országos

13 átlaghoz képest ez egy alacsony szint. Én úgy gondolom, hogy gazdálkodjanak ugyanúgy, mint a tavalyi és az előtti évben. Mert ha nem költik el a pénz, akkor nem szereznek jogosultságot a további forrásokra, ha pedig elköltik, akkor az a pénz a rendszerben tovább forog. Van még egy problémám, hogy a közmunkaprogramnak milyen működési költségvetési hatásai lesznek, azt nem tudom kiszámolni, vagy ha nyernek egy nagyobb összegű működési pályázatot, annak milyen hatásai lesznek. A mostani közmunkaprogrammal próbáljanak meg az önkormányzati vagyonfelhalmozás irányába is ellépni, nem kell mindent belerakni a működésbe. Nem szabad a felhalmozási pénzeket elműködni. Inkább a fejlesztési mérleg fenntartása szokott lenni a probléma. Olyan megoldásokat kell választani, ami nem igényel túl nagy fejlesztési forrást, de nem viszi el a kiadási szintet sem túlságosan. A mérlegfőösszegük e Ft, a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány e Ft, a Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege e Ft, intézménnyel együtt e Ft, kiadási főösszeg e Ft, intézménnyel együtt e Ft. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2009. (IV.24.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya: (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. Az önkormányzat költségvetési szervei: a.) Polgármesteri Hivatal Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. b.) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. (3) A címrendet az 1, 1/a, és a 1/b. számú melléklet tartalmazza. (4) A létszám keretet a 2; 2/a, és a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

14 2. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft bevétellel E Ft kiadással jóváhagyja. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 4/a. és 4/b. számú melléklet szerint fogadja el. 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint. (3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint. (6) A céljellegű támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. sz. melléklet szerint. (8) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szerve teljesített, eredeti és módosított előirányzat szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a 13, 13/a, 13/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat költségvetési szervei évi teljesített költségvetési bevételeit különkülön címenként a 14, 14/a, 14/b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. (10) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a 15; 15/a; 15/b; számú mellékletek szerint állapítja meg.

15 (11) Az önkormányzat költségvetési szervei évi címenkénti kiadási előirányzatait és teljesülését a 16; 16/a; 16/b; számú mellékletek szerint hagyja jóvá. (12) A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 17/a., 17/b., számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (13) A képviselő-testület az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett felhalmozási célú pénzmaradványát a 17/c. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (14) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 18/a., 18/b. számú mellékletben foglaltak szerint E Ft-ban állapítja meg. (15) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 19/a., 19/b., sz. melléklet szerint állapítja meg. (16) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20-as mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 4. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 5. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 6. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Fekete Beáta gazdasági előadó: A pénzmaradványról kellene dönteni. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

16 BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 63/2009. (IV. 24.) számú határozata A Képviselő-testület a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Önkormányzat évi pénzmaradvány felhasználására az alábbi határozatot hozta: 1. Bököny Község Önkormányzat pénzmaradványának tartalma: Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt: Módosított pénzmaradvány: Előző években keletkezett tartalék maradványa: Előző évek negatív költségvetési maradványa: Pénzmaradvány összesen: eft eft eft eft eft eft 2. Az 1. pontban szereplő pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Feladattal terhelt felhalmozási célú kiadásokra: eft Makarenkó utcai telkek megvétele: eft VW T5 Kombi gépjármű önrész (Áfa) befizetés (EMOP) eft Újfehértó-Bököny Víziközmű Társ. fejlesztési projekt eft 3. jelent határozat jóváhagyása napján lép hatályba. 5. Napirendi pont: A Bököny Kht. beszámolója a évi támogatási szerződés alapján Nagy Sándor Kft.ügyvezető: A mérlegeredmény a beszámolóhoz képest változott. A beszámoló beadásakor még nem volt végleges a mérleg, amiből dolgoztam. Hétfőn kaptam meg a módosító adatokat. Az értékcsökkenés még az előzőben nem volt benne, a telephelyeladás göngyölődött benne. Kivezett készlet van, 13 db kuka értéke, amelyet a lakosság között szétosztottunk, ez 52 e Ft. A mérlegeredmény e Ft-ra módosul. Remenyikné Kovács Róza könyvizsgáló: A kukák készleten voltak, de kiosztásra kerültek. A telephelyvásárlásra vonatkozó tételt éveken keresztül nem vezettem ki, nem ismertem a sorsát, de végül ezt tisztáztuk. Az értékcsökkenést pedig évi egyszer el kell számolni.

17 Szűcsné Fekete Irén képviselő: Hivatkozik az ügyvezető úr a beszámolóban az AVOP pályázattal kapcsolatban, hogy 200 e Ft-ot nem fogadtak el, mert a tető nem olyan fémmel lett borítva, mint ami előírás volt. Ezt szeretném kérdezni, hogy történt ez? Nagy Sándor Kft. ügyvezető: Nem a terv szerinti Lindabbal fedtünk, hanem a Kálló-fémmel a garázs tetejét. Tudomásunkra jutott az iskola teteje, hogy néz ki a Lindab tető, és így döntöttünk a Kálló-fém mellett. Árban ugyanaz, nem gondoltuk, hogy nem fogadják el. Nem akartunk úgy járni, mint az iskola. Szűcsné Fekete Irén képviselő: Meg is dicsérhetjük a Kht-t, mert a beszámoló szerint nagyon jól dolgoztak. Az előző évekhez képest a bevételek a kiadásokhoz alakultak. Dr. Papp László képviselő: Elindult a közmunkaprogram, és az ember hall ilyet is meg olyat is. Hogy működik? Sokan mondják, hogy szörnyű. Nagy Sándor Kft. ügyvezető: Látszik, hogy mit csinálnak. A téglási út két szélét takarítják ki. Piskolczi Géza polgármester: Másfél km-t haladtak. Nagy Sándor Kft. ügyvezető: Nagyon nehezen kezdődött az egész, ellenállásba ütköztünk a dolgozók részéről. Büntetésnek vették, hogy be lettek hívva dolgozni. Még verekedés is volt az elején, ezt elrendeztük, és enyhült a helyzet. Még mindig maradt az alkohol probléma, de ezen is túljutottunk, elektromost szondát vettünk, és lépések következtek. Nem kellett csak kétszer megcsinálni, és már küldtük is haza az embereket. Ma reggel küldtük el a második embert. Dr. Papp László képviselő: Mert a faluban mondják, hogy van olyan brigádvezető, aki rágyújt, aláírja a jelenléti ívet és hazamegy. Nagy Sándor Kft. ügyvezető: Gál Peti, Szabó János és Szabó Sándor a brigádvezető. Néhány emberrel volt gond. Piskolczi Géza polgármester: Amikor munkába állnak ezek az emberek, a balesetvédelmi oktatásnál én is elmondom ezeknek az embereknek, hogy kell viselkedni. Külön külön beszélek, azokkal akikkel kell. A brigádvezetők közül egyik sem cigizik, nem tudom kire gondolt a képviselő úr. Dr. Papp László képviselő: A nevét nem tudom, de majd elmondom ki az.

18 Remenyikné Kovács Róza könyvizsgáló: Elkészült a végleges beszámoló, szeretném ha meghallgatnák ben és 2008-ban is eredménnyel zárt a Kht, társasági adót nem fizet. Mindenképpen a közfeladat ellátására kell az eredményt fordítani. Abban kell gondolkodni, hogy mire fordítsák ezt az eredményt. Akár befektetés jellegű dologra, közfeladatra, eszközvásárlásra. A közmunkaprogramról annyit, hogy nagyon bonyolult dolog, és nem irigylem a Nagy Sándor urat. Nagy Sándor Kft. ügyvezető: Az elvégzett munkákról munkanaplót vezetünk, és fényképeket készítünk. Ha esetleg olyan ellenőrzést kapunk, meglesz minden. Rukóber Lászlóné könyvizsgáló: Mindenkit köszöntök, én vagyok a Kft. könyvizsgálója. Szeretném ismertetni a beszámolót. Elszámoltuk az értékcsökkenést, és ezek alapján megszülettek a végleges számok. A Kht. mérlegfőösszege e Ft, mérleg szerinti eredmény e Ft, saját tőke e Ft. Hitelesítő záradékot kapott a beszámoló. Lényeges hibát nem találtunk a könyvelésben. Tárgyi eszközök e Ft, forgóeszközök e Ft, követelés állomány e Ft, pénzeszközök 721 e Ft, saját tőke e Ft, melyből a jegyzett tőke e Ft, eredménytartalék e Ft, mérleg szerinti eredmény e Ft, kötelezettség 200 e Ft e Ft van a forrás oldalon. Eredménykimutatás nettó árbevétele e Ft, egyéb bevételek e Ft, ráfordítások anyagjellegűek e Ft, személyi jellegűek e Ft, értékcsökkenés 317 e Ft, egyéb ráfordítás 583 e Ft. Üzemi, üzleti tevékenység eredménye e Ft. Pénzügyi műveletek bevétele 1000 Ft, ráfordítások 201 e Ft. Szokásos vállalkozási eredmény e Ft. Társasági adó nem terheli, az adózás előtti eredmény és az adózott eredmény egyforma e Ft, és a mérleg szerinti eredmény szintén e Ft. Dr. Papp László képviselő elhagyta az üléstermet. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 64/2009. (IV.24.) határozata A Képviselő-testület a Bököny Kht évi beszámolóját elfogadta. 6. Napirendi pont: Bököny Község Önkormányzat Sport Koncepciójának elfogadása Dr.Komoróczy Péter képviselő: Az Oktatási, Egészségügyi és Sport bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

19 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2009. (IV.24.) határozata A Képviselő-testület Bököny Község Önkormányzat Sport Koncepcióját elfogadta. 7. Napirendi pont: Döntés az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2004.(VII.27.) Kt. rendeletének hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása Dr. Horváth József képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet. Egyetlen lényeges módosítást javasol a bizottság. "11. (1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függően az önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelők hatáskörébe tartoznak." A vagyonkezelőket kivettük, mert ilyen nincsen. A (2) bekezdésben az e Ft módosulna 300 e Ft-ra. Gulyás József jegyző: Az (5) bekezdésben nem a pénzügyi bizottság figyelembe vételével, hanem a pénzügyi bizottság jóváhagyásával. Papp Csaba képviselő: Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a bizottság ugyanezekkel a módosításokkal. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 /2009.(V.01.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az Ötv aiban, továbbá az államháztartásról szóló, módosított évi

20 XXXVIII. Törvény (a továbbiakban:áht.) aiban foglaltakra Bököny Község Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya kiterjed: a) Bököny Község önkormányzatra, annak szerveire, továbbá az önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetései szervekre (a továbbiakban: intézmények) b) mindazokra a dolgokra, melyek az önkormányzat tulajdonában vannak, így az ingatlan és ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, a gazdasági és non-profit társaságokban az önkormányzatot megillető részesedésekre, valamint az értékpapírokra (a továbbiakban: önkormányzati vagyon) Az önkormányzati vagyon 2. (1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint törzsvagyonból és törzsvagyon körébe tartozó egyéb vagyonból áll. A törzsvagyon körébe nem tartozó vagyon teljes körűen forgalomképes. Az önkormányzati vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó vagyon forgalomképes vállalkozói vagyon. (2) A törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a törvény rendelkezéseinek figyelembevételével e rendelet állapítja meg, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. (3) A törvényben foglaltakon túlmenően forgalomképtelenek a köztéri műalkotások. (4) A törvényben foglaltakon túlmenően korlátozottan forgalomképesek az önkormányzat tulajdonában lévő művészeti alkotások és közüzemi szolgáltatást végző vállalatok, gazdasági társaságok használatába adott önkormányzati vagyon, amely magában foglalja az ingó és ingatlan vagyontárgyakat is. (5) A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes vagyon működtetésére: a) saját többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezetet hozhat létre, vagy költségvetési, illetőleg önkormányzati intézményt alapíthat, vagy b) a működtetés időlege jogát koncessziós szerződésben a pályázat nyertesének engedheti át, c) az önkormányzati törzsvagyonban lévő közcélú vízilétesítmény létesítését végző gazdálkodó szervezetnek a létesítmény közművagyonát a képviselő-testület használatba adja. (6) A közművagyon működtetését az önkormányzat nevében a képviselő-testület szerződéssel adja használatba. Az önkormányzat képviselő-testülete a szerződés elfogadásáról határozattal dönt. E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály módosítására. (7) Forgalomképes vállalkozói vagyon mindaz a vagyon, amely nem tartozik a (3)-(4) bekezdés hatálya alá, illetve amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.

21 Vagyonnyilvántartás és leltár 3. (1) Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő nyilvántartásokat kell vezetni. (2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) összesített adatokkal az önkormányzatnak be kell mutatni, melyben a törzsvagyont elkülönítetten kell szerepeltetni továbbá ki kell mutatni az önkormányzati vagyon terhelő kötelezettségeket. II. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai A tulajdonosi jog gyakorlása 4. (1) A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja, azonban az egyes tulajdonosi jogok gyakorlását e rendelet 10. -a szerint saját szerveire ruházza át. (2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a képviselő-testület a meghatározott vagyontárgyaira vonatkozó vagyonkezelői szerződéssel megbízza. Ez esetben a vagyonkezelő a szerződésben meghatározott körben a tulajdonos önkormányzat nevében és megbízásából gyakorolja a tulajdonosi jogokat. (3) Önkormányzati vagyonkezelő szervek: az önkormányzat intézményei, gazdasági és közhasznú társaságai, az önkormányzat hivatala. (4) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati vagyonnal az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül a törvények, és e rendelet keretei között gazdálkodik. (5) Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására, üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyak létesítésére gazdasági társaságot alapíthat, illetve vagyonát gazdasági társaságban hasznosíthatja. (6) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat a képviselő-testület nevében a polgármester gyakorolja. Attól eltérni csak a képviselő-testület nyilatkozatával lehet. (7) Az önkormányzat törzsvagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat intézményei, illetőleg e vagyontárgyakat üzemeltető gazdasági társaságok útján gondoskodik. (8) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerződésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni. Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága 5. (1) Az önkormányzati vagyont Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. (2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a polgármesteri hivatal, ingóság nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a vagyonkezelő szerv feladata a versenytárgyalás lebonyolítása. (3) A szerződés megkötésére a polgármester jogosult.

22 (4) Az önkormányzat gazdasági és vagyonbizottsága ellenőrzi a nyilvános értékesítést, hasznosítást. (5) Az Ft értékhatár feletti vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó szerződéseket az Áht. 15/B. (1) szerinti tartalommal kötelező közzétenni a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. A közzétételről a polgármester gondoskodik. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 6. (1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó. (2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani: a) értékpapír esetén a névérték alapján b) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján. (3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. (4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi. Eljárás a tulajdonos képviseletében 7. Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik. Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása, követelés elengedése 8. (1) Az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni a törvényben meghatározott eseten kívül a következő célra lehet: a) meghatározott céllal, más önkormányzatnak, b) kötelezettségvállalással, közérdekű célra, c) közalapítvány javára, alapítvány rendeléssel d) közösségi célra, alapítványi hozzájárulással (2) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről: a) csődegyezségi megállapodásban b) bírói egyezség keretében c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg e) ha a követelés igazoltan vagy veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető f) kötelezett nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított A felajánlott vagyon elfogadás 9. (1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett vagyonkezelő elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

23 (2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a képviselő-testület jóváhagyására. Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal 10. A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, értékhatártól függetlenül a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzat vagyon részeibe való besorolása b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása e) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása f) gazdasági és non-profit társaság alapítása g) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása. 11. (1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függően az önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelők hatáskörébe tartoznak (2) a képviselő-testület hatáskörébe tartozik a) Ft feletti vagyontárgy vásárlása b) Ft értékhatár felett a vagyontárgy értékesítése, a vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul adása és egyéb módon való megterhelése c) behajthatatlan követelések törlése, Ft értékhatár felett (3) A képviselő-testület pénzügyi bizottságának hatáskörébe tartozik a) az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának ellenőrzése b) a biztosítási szerződések megkötésének véleményezése c) a képviselő-testület által értékesítésre kijelölt, Ft értékhatár alatti ingatlan elidegenítése, használatának, illetve hasznosítási jogának átengedése, biztosítékul adása, egyéb módon történő megterhelése d) Ft-tól Ft értékhatárig ingó vagyontárgy adásvételének engedélyezése, gépkocsik adásvétele, valamint az éves költségvetésben jóváhagyott beszerzések engedélyezése e) Ft értékhatár alatt, ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásának jóváhagyása f) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon két évet meg nem haladó - határozott időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása g) a használatában, kezelésében lévő, Ft értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyak, vagyonértékű jog stb. értékesítése h) Ft a számviteli szabályok szerint számított egyedi értéket meghaladó elavult ingóságok értékesítése (5) A polgármester jogosult: a) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek megkötésére b) megkötni a nem intézményi használatban lévő bérleti szerződéseket, a pénzügyi bizottság jóváhagyásával. c) megkötni a pénzügyi bizottság jóváhagyásával biztosítási szerződéseket.

24 III. Záró rendelkezések 12. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. (3) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2004.(VII.27.) Kt. számú rendelete. 1.számú melléklet Bököny Eszköz analitika - Kataszter Ingatlanvagyon-Kataszter Kossuth utca 3. Forgalomképesség Bruttó ÉCS Nettó FORGALOMKÉPES 347 db KORL.F.KÉPES 70 db F.KÉPTELEN 466 db Eszköz analitika - Kataszter Bruttó ÉCS Nettó Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (883 darab): Bruttó ÉCS Nettó Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (883 darab):

25 Bököny Eszköz analitika - Kataszter Ingatlanvagyon-Kataszter Kossuth utca 3. Főkönyvi szám Bruttó ÉCS Nettó Ing:Földterületek,FképTelen 194 db Ing:Földterületek,Korl.fkép. 1 db Ing:Földterületek,F.képes 108 db Ing:Telkek,FképTelen 3 db Ing:Telkek,Korl.fkép. 13 db Ing:Telkek,F.képes 33 db Ing:Egyéb épületek,korl.fkép. 15 db Ing:Egyéb épületek,f.képes 6 db Ing:Építmény:Ültetvény,Korl.fkép. 3 db Ing:Építmény:Ültetvény,F.képes 145 db Ing:Építmény:Erdők,F.képes 41 db Ing:Építmény:Egyéb,FképTelen 269 db Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép. 36 db Ing:Építmény:Egyéb,F.képes 14 db Üz:Ing:Földterületek,Korl.fkép. 1 db Üz:Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép. 1 db Bruttó ÉCS Nettó Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (883 darab): Bruttó ÉCS Nettó Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (883 darab):

26 Bököny Eszköz analitika - Kataszter Ingatlanvagyon-Kataszter Kossuth utca 3. Forgalomképesség: FORGALOMKÉPES Főkönyv Sorsz Megnevezés Helyr.szám Bruttó ÉCS Nettó Kivett lakóház,udvar "F" / 2/ / Kivett lakóház,udvar "N" / 2/ / Kivett lakóház,udvar "P" / 2/ / Lakóház "F" / 2/ / Lakóház "P" / 2/ / Lakóház "P" / 2/ / Lakóház "P" / 2/ / Lakóház "P" / 2/ / Beépítetlen terület "F" / 3/ / Beépített terület "F" / 4/ / Beépített terület "F" / 6/ / Beépített terület "F" / 9/ / Beépített terület "F" / 10/ / Beépítetlen terület "F" / 20/ / Beépítetlen terület "F" / 21/ / Beépítetlen terület "F" / 22/ / Beépítetlen terület "F" / 1/ / Beépítetlen terület "F" / 2/ / Lakóház "F" / 1/ / Lakóház "E" / 1/ / Lakóház "P" / 1/ / Lakóház "P" / 1/ / Lakóház "P" / 1/ / Beépítetlen terület "F" / 2/ / Beépítetlen terület "F" / 1/ / Beépítetlen terület "F" / 2/ / Kivett lakóház,udvar "F" / / / Kivett lakóház,udvar "E" / / / Szolgálati lakás "F" / / / Szolgálati lakás "P" / / / Szolgálati lakás "P" / / / Szolgálati lakás "P" / / / Szolgálati lakás "P" / / / Varroda "F" / / / Varroda "N" / / / Varroda "P" / / / Varroda "P" / / /

27 Beépített terület "F" / / / Beépítetlen terület "F" / / / Beépített terület "F" / / / Lakóház "F" / 2/ / Lakóház "E" / 2/ / Beépített terület "F" / / / Szántó "F" / / / Beépített terület "F" / / / Beépített terület "F" / / / Beépített terület "F" / 1/ / Beépítetlen terület "F" / 3/ / Beépített terület "F" / / / Beépített terület "F" / / / Beépítetlen terület "F" / / / Beépített terület "F" / / / Beépített terület "F" / / / Beépítet terület "F" / / / Szőlő,kert,erdő "F" / / / Szőlő,kert,erdő "F" / / / Szőlő,kert,erdő "F" / / / Szántó,szőlő "F" / / / Szántó,szőlő "F" / / / Szőlő "F" / / / Szőlő,erdő "F" / / / Szőlő,erdő "F" / / / Rét "F" / / / Szőlő,erdő "F" / / / Szőlő,erdő "F" / / / Szőlő "F" / / / Szőlő,erdő "F" / / / Szőlő,erdő "F" / / / Szőlő "F" / / / Szőlő "F" / / / Szőlő "F" / / / Szőlő "F" / / / Szőlő "F" / / / Szőlő "F" / / / Szőlő "F" / / / Szőlő "F" / / / Kert "F" / / / Szántó "F" / / / Szőlő "F" / 1/ / Szőlő "F" / 2/ / Szőlő "F" / 5/ / Szőlő "F" / 8/ / Szőlő "F" / / / Szőlő "F" / / /

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYON FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK, ÉS A VAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL, amelyet

Részletesebben

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT.

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 2) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról. /szóbeli előterjesztés/

TÁRGYSOROZAT. 2) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról. /szóbeli előterjesztés/ Bököny Község Képviselő-testülete 2011. április 28-i rendkívüli üléséről 644-6/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 73-75/2011.; 9/2011 R.) TÁRGYSOROZAT 1) Az Önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 3) Megbízás Dr. Papp Lászlónak a Kálucz féle telek megvásárlásával

TÁRGYSOROZAT. 3) Megbízás Dr. Papp Lászlónak a Kálucz féle telek megvásárlásával Bököny Község Képviselő-testülete 2009. július 08-án tartott rendkívüli üléséről 132-30/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (130-137/2009.) TÁRGYSOROZAT 1) Egészségházban lévő lakások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete. az önkormányzati vagyon hasznosításáról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete. az önkormányzati vagyon hasznosításáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete az önkormányzati vagyon hasznosításáról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 9-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37.

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2004.(VI.30.) Kt. sz. rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. július 04-i rendkívüli üléséről 644-14/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. július 04-i rendkívüli üléséről 644-14/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata Bököny Község Képviselő-testülete 2011. július 04-i rendkívüli üléséről 644-14/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (100-103/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Tájékoztató a Bököny településközpont

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Bököny Község Képviselő-testülete 2007. szeptember 13-án tartott ülésének 8-37/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (87-94/2007;18/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2009. (X.01.) számú r e n d e l e t - t e r v e z e t e. a mezei őrszolgálatról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2009. (X.01.) számú r e n d e l e t - t e r v e z e t e. a mezei őrszolgálatról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2009. (X.01.) számú r e n d e l e t - t e r v e z e t e a mezei őrszolgálatról Bököny község képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). 179 Együttműködési

Részletesebben

2010. április 30-án (péntek) 15.30 órára

2010. április 30-án (péntek) 15.30 órára Szeghalom Város Polgármesterétől Szeghalom Szabadság tér 48. T: 371142. 16964/21. MEGHÍVÓ A helyi önkormányzatokról szóló módosított 199. évi LXV. tv. 12. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 25-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 99/2013. (IX.11.) Az 1750 hrsz. temetőhöz vezető út lezárása 100/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 648-19/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 13-án, 13 00 órakor kezdődő közmeghallgatásáról,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 22.-én megtartott testületi üléséről. Határozatok: 22-től 27-ig Határozat száma 22/2011.(III.22.)Öh.

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/2002. (XII.03. ) számú rendelete (A 2004. évi módosításokkal egybeszerkesztve) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Zalaszentgyörgy

Részletesebben

1. Határozattervezet minimis segély szabályzatának jóváhagyására beruházások és munkahelyteremtések ösztönzésére Gyergyóújfalu községben

1. Határozattervezet minimis segély szabályzatának jóváhagyására beruházások és munkahelyteremtések ösztönzésére Gyergyóújfalu községben ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA Ikt. szám: 371/2012 JEGYZŐKÖNYV Jelen jegyzőkönyv a 2012. február 29-én, 18 órai kezdettel tartott munkaterv szerinti Helyi Tanácsülés alkalmával

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Bököny Község Képviselő-testülete 2007. november 28-án tartott rendes ülésének 8-43/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (122-140/2007., 20-21/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzatának

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Felsőtárkány Község Önkormányzatának Sportkoncepciója 2011-2016 2 1. Alapelvek (1) Felsőtárkány Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a testnevelés és sport tevékenység feltételeinek szabályozása

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2003. (III. 28.) r e n d e l e t e

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2003. (III. 28.) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2003. (III. 28.) r e n d e l e t e A SPORTRÓL 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra részeként

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv nyilvános üléséről. Időpont: 2010. szeptember 13. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester Báthory

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Bököny Község Képviselő-testülete 2008. március 27-én tartott ülésének 7-10/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (38-50/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Tájékoztató a település egészségügyi

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

1/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JANUÁR 14 NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

1/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JANUÁR 14 NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JANUÁR 14 NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. HURO/0802/032 pályázat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

BALATON ÉS SIÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT

BALATON ÉS SIÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT A BALATON ÉS SIÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT 8600. Siófok, Hock János köz 2. 2009 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Készítette: Varga Gyula István ügyvezető 1 Tartalomjegyzék 1. A KHT bemutatása... 3 Alakulás:...

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. január 14-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. január 14-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. január 14-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis Tibor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. június 29-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4986-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló Békéscsaba város 1999. évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről 1 Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2009. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. március 19-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

A költségvetés címrendje

A költségvetés címrendje Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 11.) rendelete, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, és 2011-2012-2013 évi gördülőtervéről Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben