J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István, Holoveczné Sípos Erika, Hőnyi László Csaba, Kósa Lajos, Nagyné Németh Margit, Vadász Istvánné képviselők, Török István jegyző, Szabó László alpolgármester. Hiányzik: Novák Gyula képviselő. Krizsán József: Köszönti a megjelenteket, külön köszönti Dr. Molnár György aljegyző urat, aki első ízben vesz részt a képviselő-testületi ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: N a p i r e n d i javaslat: 1.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évfolyamain a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről a 2011/2012-es tanév során. Előadó: Tímárné Fischer Magdolna intézményegység-vezető 2.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc tanszakán térítési díjak összegére vonatkozóan a 2011/2012. tanévben. Előadó: Tímárné Fischer Magdolna intézményegység-vezető 3.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévre vonatkozó óratömegének meghatározásáról. Előadó: Tímárné Fischer Magdolna intézményegység-vezető 4.) Egyéb bejelentések. 4)a. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására. Előadó: Krizsán József polgármester 4)b. Szóbeli tájékoztató Bivalytói Vadásztársaság cégbejegyzéséről. Előadó: Krizsán József polgármester 4)c. Szóbeli tájékoztató az ÁMK TIOP pályázat elbírálásának, közbeszerzésének eredményéről. 1

2 Előadó: Török István jegyző 4)d. Nagyné Németh Margit képviselő bejelentése. Zárt ülésre: 5.) Előterjesztés a évi kitüntető díj adományozására. Előadó: Krizsán József polgármester 6.) Előterjesztés Rákóczifalva, Rózsa út 126. szám alatti ingatlan önkormányzatnak történő ajándékozására. 7.) Egyéb bejelentések. Krizsán József: Kérdése, az ismertetett napirendi pontokon kívül van-e más javaslat, képviselői indítvány? Nagyné Németh Margit: A nyílt ülés egyéb bejelentéseknél kíván szót kérni. Krizsán József: Aki a felsorolt napirendi pontokkal egyetért kézfelnyújtással szavazzon. A napirendi javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag, - 8 igen szavazattal elfogadja. Krizsán József polgármester az Ötv (4) bekezdés a.) pontja alapján zárt ülés tartását indítványozza a zárt ülés 5-7.) napirendi pont tárgyalásánál. A képviselő-testület egyhangúlag, - 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2011. (VII. 14.) önkormányzati határozata zárt ülés tartásáról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendeket zárt ülésen tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv készül. Értesülnek: képviselő-testület tagjai helyben. N a p i r e n d: 5.) Előterjesztés a évi kitüntető díj adományozására. Előadó: Krizsán József polgármester 6.) Előterjesztés Rákóczifalva, Rózsa út 126. szám alatti ingatlan önkormányzatnak történő ajándékozására. 2

3 7.) Egyéb bejelentések. 1.) Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az Általános Művelődési Központ, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évfolyamain a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről a 2011/2012-es tanév során. (előterjesztés mellékelve) Krizsán József: Kérdése Tímárné Fischer Magdolna intézményegységvezetőhöz, hogy az előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Tímárné Fischer Magdolna: Kiegészítésként elmondja, hogy nagy örömükre magas létszámokkal dolgoznak, örülnek a sok gyermeknek, ami az intézménynek komoly szervezési feladatokat is jelent. Krizsán József: Felkéri a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnökét, - Vadász Istvánné asszonyt - hogy ismertesse a bizottság javaslatát, állásfoglalását. Vadász Istvánné: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az előterjesztésből mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy az évfolyamok osztálylétszámai magasak. Az alsó tagozatban a maximális gyermeklétszám 26 fő, átlaglétszám 21 fő, ami azt jelenti, hogy van olyan osztály, ahol 1/3-al több a tanulói létszám. A felső tagozatban az osztálylétszám 23 fő, a maximális létszám 30 fő. A bizottság az előterjesztést a képviselő-testületnek egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Krizsán József: Felkéri az Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, - Csomán István urat - hogy ismertesse a bizottság javaslatát, állásfoglalását. Csomán István: Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, az ülésen az intézményegység-vezető asszony részletes tájékoztatást nyújtott az intézmény évfolyamain az osztálylétszámokról. A bizottság az előterjesztést a képviselő-testületnek egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Krizsán József: Akinek az előterjesztéshez kérdése, véleménye, hozzászólása, javaslata, észrevétele van tegye meg, amennyiben nincs, aki az előterjesztést elfogadja kézfelnyújtással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 3

4 Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 93/2011. (VII.14.) önkormányzati határozata az Általános Művelődési Központ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évfolyamain a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről. Rákóczifalva Város Önkormányzata elhatározza, hogy az ÁMK, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alábbi évfolyamain engedélyezi saját hatáskörben 20%-kal, + 10 %-kal magasabb létszámmal történő működést. 2.a osztály 27 fő 2.b osztály 29 fő 3.a osztály 24 fő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd 7 fő így az osztálylétszám 31 fő. Az alapfokú művészetoktatásban résztvevő tanulók csoportlétszáma az alábbi módon alakul: Előképző 1. (óvoda 1.sz. csoport) Előképző 2. (1.a osztály) Előképző 2. (1.b osztály) Alapfok 1. (2.a osztály) Alapfok 1. (2.b osztály) Alapfok 2. (3.a osztály) Alapfok 3. (4. osztály) Alapfok 4. (5. osztály) Alapfok 5-6. és Továbbképző 7. ( osztály) 21 fő 21 fő 22 fő 27 fő 29 fő 24 fő 25 fő 24 fő 23 fő Határidő: szeptember 1. Felelős: Tímárné Fischer Magdolna intézményegység-vezető Értesülnek: Képviselők, helyben Török István jegyző, helyben ÁMK igazgatója, helyben 2.) Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az Általános Művelődési Központ, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc tanszakán térítési díjak összegére vonatkozóan a 2011/2012. tanévben. (előterjesztés mellékelve) Krizsán József: Kérdése Tímárné Fischer Magdolna intézményegységvezetőhöz, hogy az előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 4

5 Tímárné Fischer Magdolna: A térítési díjakat az előző évekhez hasonlóan a legalacsonyabb %-ban határozták meg Ft/tanév összegben, ami évek óta változatlan. Közoktatási törvény alapján szeptember 1-jétől kötelező térítési díj, tandíj kedvezményben részesíteni a kitűnő, kiváló, illetve jeles tanulmányi eredményt elért tanulókat. Javaslatuk 2 %-os összeg csökkentést tartalmaz, ez a Ft térítési díj esetében Ft összeget jelent. Tájékoztatásul elmondja, hogy 22 éves kor felett jelenik meg a tandíj összege, mely a 2011/2012-es tanévben Ft, jelenleg az intézményben nem érint diákot. Krizsán József: Felkéri a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnökét, - Vadász Istvánné asszonyt - hogy ismertesse a bizottság javaslatát, állásfoglalását. Vadász Istvánné: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az előterjesztés tárgyalása kapcsán javaslatként elhangzott, hogy a 2012/2013. tanévtől a tanuló kitűnő, kiváló, illetve jeles tanulmányi eredménye esetén a térítési díj, illetve a tandíj összege 5 %-al mérséklődjön. A napirend kapcsán elhangzott, hogy a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde az Általános Iskolával együttműködési megállapodás alapján dolgozik együtt a néptánc oktatás területén. Az bizottság az előterjesztést egyhangúlag, 4 igen szavazattal a fenti javaslatokkal elfogadásra javasolja. Krizsán József: Felkéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, - Csomán István urat - hogy ismertesse a bizottság javaslatát, állásfoglalását. Csomán István: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta a kulturális bizottság elnöke által elmondottak alapján a bizottság az előterjesztést egyhangúlag, 5 igen szavazattal képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Krizsán József: Akinek az előterjesztéshez kérdése, véleménye, hozzászólása, javaslata, észrevétele van tegye meg. Török István: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsági ülésen javasolta, hogy a 2012/2013. tanévben a néptánc tanszakon célszerű lenne a térítési díjak felülvizsgálata. A néptánc tanszak évek óta kiváló minősítéssel működik, a gyermekek a tanszakon kiválóan szerepelnek, ezért javasolja elgondolásra a térítési díj felülvizsgálatát. Krizsán József: Aki az előterjesztést elfogadja kézfelnyújtással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 94/2011. (VII.14.) önkormányzati határozata 5

6 Művelődési Központ, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc tanszak térítési díjainak és tandíjának a 2011/2012-es tanévben a következők szerinti engedélyezéséről. 1. Előképző I., II. (óvoda, 1. osztály) Ft/tanév 2. Alapfok I. (2.osztály) Ft/tanév 3. Alapfok II. (3. osztály) Ft/tanév 4. Alapfok III. (4. osztály) Ft/tanév 5. Alapfok IV. (5. osztály) Ft/tanév 6. Alapfok V.-VI. ( osztály) Ft/tanév Továbbképző VII. 7. Továbbképző VIII., IX., X. (ifi) Ft/tanév éves korig Ft/tanév 22 éves kortól a tandíj összege: Ft. A térítési díjak egy tanévre vonatkoznak. Befizethetők az iskola pénztárában, évi, félévi, vagy havi részletekben a tanév végéig. A térítési díj fizetése alól mentesülnek a hátrányos helyzetű tanulók. A tanuló kitűnő vagy jeles tanulmányi eredménye esetén a térítési díj illetve a tandíj összege 2%-kal mérséklődik. 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc tanszakán a térítési díjakat és a tandíjat jóváhagyja. Határidő: szeptember 30. Felelős: Tímárné Fischer Magdolna intézményegység-vezető Értesülnek: Képviselők, helyben Török István jegyző, helyben ÁMK igazgatója, helyben. 3.) Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az Általános Művelődési Központ, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévre vonatkozó óratömegének meghatározásáról. (előterjesztés mellékelve) Krizsán József: Kérdése Tímárné Fischer Magdolna intézményegységvezetőhöz, hogy az előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Tímárné Fischer Magdolna: Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2011/2012. tanérvre vonatkozó óratömeg meghatározása a jelenleg hatályos Közoktatási törvény alapján került kiszámításra. Elmondja, hogy a jegyző úrral és a pénzügyi csoportvezető-helyettes asszonnyal történt egyeztetés alapján az 6

7 óraszámoknál a minimális határokat vették figyelembe. A tanévben 47 beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő gyermek van, ami osztálylétszám tekintetében 2 tanulónak számít. Sajátos nevelési igényű gyermek a tanévben 8 fő lesz, melyből 2 fő autista, 2 fő enyhén értelmi fogyatékos, akik speciális, egyéni tantervet tanulnak, egyéni rehabilitációs foglalkozásokon vesznek részt. A könnyített- és gyógytestneveléssel kapcsolatos óraszámmal kapcsolatban elmondja, hogy az iskolaorvosok a gyermekek 20 %-át szűrték ki tartáshibák, gerincferdülés és egyéb problémákkal. A gyermekek gyógytestnevelését, foglalkozatását szaktanárok bevonásával végzik. Krizsán József: Felkéri a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnökét, - Vadász Istvánné asszonyt - hogy ismertesse a bizottság javaslatát, állásfoglalását. Vadász Istvánné: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag, 4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Krizsán József: Felkéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, - Csomán István urat - hogy ismertessen a bizottság javaslatát, állásfoglalását. Csomán István: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag, 5 igen szavazattal képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. Krizsán József: Az előterjesztést javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Javasolja, hogy július 28-án a könyvvizsgálóval és az érintett intézményvezetőkkel közösen tárgyalják meg a jelentésben leírtakat, a javaslatokat és a napirendi ponthoz kapcsolódó kérdéseket. A könyvvizsgálói jelentés kivonatos része az érintett intézményvezetők részére megküldésre került. Krizsán József: Akinek az előterjesztéshez kérdése, véleménye, javaslata, észrevétele van kézfelnyújtással szavazzon, amennyiben nincs, aki az előterjesztéssel egyetért kézfelnyújtással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 95/2011. (VII.14.) önkormányzati határozata az Általános Művelődési Központ, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévre vonatkozó óratömegének meghatározásáról. 7

8 Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI 2011/2012. tanévre vonatkozó óratömegét melléklet szerint jóváhagyja. Ellátandó órák összesen a 2011/2012. tanévben: Megnevezés, törvényi hivatkozás: 1. Heti kötelező óraszám 332,5 óra Kt. 52. (3) 2. Heti választható óraszám 63,37 óra Kt. 52. (7) 3. Heti egyéni foglalkozások 39,9 óra Kt. 52. (11) c 4. Alapfokú művészetoktatás 46 óra Kt. 31. ; 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról 5. Heti tanórán kívüli foglalkozások 150 óra Kt. 53. (1) (2) (3) (4) 6. Könnyített- és gyógytestnevelés 12 óra Kt. 52. (8) 7. Rehabilitációs foglalkozások 28 óra Kt. 52. (6) 8. Gyermek- és ifjúságvédelem 4,6 óra Kt. 1.sz. melléklet Harmadik rész A nevelési-oktatási intézményben a kötelező feladatok ellátásához biztosított órakeret Kt. 1.sz. melléklet Harmadik rész II. pont 7. 16,63 óra Összesen: 693 óra Humán erőforrás szükséglet 2011/2012. tanév 1. Kötelező óra: Napközis nevelő: 23 kötelező óra/hét Tanító, tanár: 22 kötelező óra/hét 2. Ellátandó kötelező órák, választható órák, egyéni foglalkozások, stb.: 8

9 3. Ellátandó órák az alapfokú művészetoktatásban: 497 óra Álláshely: 22,59 fő 46 óra Álláshely: 2,09 fő 4. Ellátandó tanórán kívüli tevékenység: 150 óra Álláshely: 6,52 fő Mindösszesen: Álláshely: 31,2 fő Határidő: szeptember 01-től folyamatos Felelős: Tímárné Fischer Magdolna intézményegység-vezető Értesülnek: Képviselők, helyben Török István jegyző, helyben ÁMK igazgatója, helyben 4.) Napirendi pont tárgyalása: Egyéb bejelentések. 4)a. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására. (előterjesztés mellékelve) Krizsán József: Elmondja, hogy a társulási megállapodás módosítására azért van szükség, mert Besenyszög-Tiszasűly-Szászberek, Tószeg- Zagyvarékas, valamint Tiszajenő-Vezseny települések úgy határoztak, hogy közösen oktatási intézményi társulást hoznak létre, melyhez valamennyi, a társulási tanácsban résztvevő település képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges. Akinek az előterjesztéshez kérdése, véleménye, hozzászólása, javaslata, észrevétele van tegye meg. Vadász Istvánné: Véleménye szerint nagy távolságok vannak a települések között, nem tudja hogyan tudják majd a szakmai együttműködést áthidalni. Jó munkát és sok pedagógiai sikert kíván a társulásban résztvevőknek. Krizsán József: A szakmaiság mellett véleménye szerint elsősorban az anyagiak indokolták, hogy intézményi társulást hozzanak létre, mivel a normatív támogatás kistérségi szinten kedvezőbb, és a társulásban 9

10 működtetett intézményekben a humán erőforrással is gazdaságosabban lehet gazdálkodni. Krizsán József: Akinek az előterjesztéshez kérdése, véleménye, javaslata, észrevétele van kézfelnyújtással szavazzon, amennyiben nincs, aki az előterjesztéssel egyetért kézfelnyújtással szavazzon A képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 96/2011. (VII. 14.) önkormányzati határozata a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló évi CVII. törvény, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított évi XXI. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény alapján az alábbi határozatot hozza: 1. Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 2. Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Krizsán József polgármestert, hogy a jelen képviselő-testület által elfogadott határozatot küldje meg Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Irodája részére. 3. Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krizsán József polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: július 31. Felelős: Krizsán József polgármester Értesülnek: Képviselő-testület tagjai helyben, Krizsán József polgármester helyben, Szolnoki Kistérség Többcélú Társulási Tanács Kistérségi Iroda Szolnok, József A. út 83. 4)b. Napirendi pont tárgyalása: Szóbeli tájékoztató Bivalytói Vadásztársaság cégbejegyzéséről. Krizsán József: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Takács András Rákóczifalva, Kossuth L. út 51. szám alatti lakos bejelentette, hogy április 16-án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság bejegyezte nonprofit 10

11 szervezetként a Bivalytói Vadászkört, melynek Ő lett az elnöke. Levelében kérte, hogy a szervezet az önkormányzat honlapján a civilszervezetek között legyen feltüntetve. Akinek a tájékoztatóhoz kérdése, véleménye, hozzászólása, javaslata, észrevétele van tegye meg, amennyiben nincs, aki a tájékoztatóval egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul veszi. 4)c. Szóbeli tájékoztató az ÁMK TIOP / azonosítószámú pályázat közbeszerzésének elbírálásának eredményéről. Török István: Június 16-án került az ajánlattételi felhívás megküldése az oktatási informatikai eszközbeszerzésre, ami évben indult el. Az önkormányzat a projekt közbeszerzési eljárását elindította, ajánlattételi felhívás 3 cégnek került megküldésre, melyre 2 ajánlat érkezett. A pályázatok bontására július 1-jén került sor, majd ezt követően a pályázatok értékelése történt meg. A pályázat elbírálásánál a legalacsonyabb ajánlati ár volt a szempont. A mai napon sor került a pályázatok elbírálására, majd ezt követően kerül sor a szerződés aláírásra. Július 25-ei héten megkezdődik az informatikai eszközök beszerzése, leszállítása és telepítése az iskolába. Július 28-án 9 órától mivel pályázatról van szó nyílt nap kerül megtartásra, ahol bemutatják az eszközöket, melyen a sajtó képviselői is jelen lesznek, melyre a képviselő-testület és a bizottságok tagjait is tisztelettel meghívja. Krizsán József: Örül, hogy a több éve húzódó projekt megvalósításra kerül, és bízik benne, hogy a modern számítástechnikai eszközök segítik a nevelők munkáját. Akinek az előterjesztéshez kérdése, véleménye, hozzászólása, javaslata, észrevétele van tegye meg. Vadász Istvánné: Örömmel vette tudomásul, hogy a számítástechnikai eszközök az intézménybe beszerelésre kerülnek, 8 interaktív tábla és 31 számítógép, hifi-rendszer. Minden kollegájának lehetősége lesz a táblák és a gépek használatának elsajátítására, július 28-án 10-szer 50 perces képzésben vesznek részt. Krizsán József: Aki a tájékoztatót elfogadja kézfelnyújtással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadja. 4)d. Nagyné Németh Margit képviselő bejelentése. - Rágcsálók irtása. 11

12 Nagyné Németh Margit: A Szent László király útról megkeresték, hogy nagyon sok helyen elszaporodtak a patkányok. Ez több lakóházat is érint, nem bírják anyagilag sem az állatok irtását, a vályog és vertfalakban is nagy károkat okoznak. Segítséget szeretne kérni ezzel kapcsolatban, hogy egy közös megoldással hatékony legyen a patkányok irtása. Javasolja a lakosság felhívását a fokozott irtásra, megelőzésre. Holoveczné Sípos Erika: Elmondja, hogy a temető környékén a Jókai úton is hasonló a helyzet, nagyon sok patkány van. Krizsán József: Minden ingatlantulajdonosnak kötelessége a lakókörnyezetében a rágcsálók irtása. A lakosság részére a hivatal szórólapon, a helyi rádióban és honlapon is felhívja a lakosság figyelmét a rágcsálók irtására, és szakember véleményét is ki fogják kérni. A településen nagyon sok a lakatlan ingatlan, ami üresen áll, ahol a rágcsálók megtelepednek. A szeméttelep és környékén és az intézményeknél is meg kell oldani a rágcsálók irtását. Nagyné Németh Margit: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az iskola nyári karbantartásához vecsési festékgyárral vették fel a kapcsolatot, a gyár 150 ezer forint értékben adományozott festéket. Elmondja, hogy az iskolában a fejlesztő- és rajzterem burkolatához laminált burkolatot ajánlott fel egy parkettát gyártó cég az intézmény részére. A parketta-gyártó cég a parkettát a helyszínre is szállítja. Bíztat mindenkit arra, hogy ilyen kapcsolatok felkutatására, és kérése az ilyen jellegű információkat adják át egymásnak, ezzel is csökkenteni tudják az intézmények kiadásait. Krizsán József polgármester a nyílt ülést berekeszti zárt ülés tartását rendeli el. k. m. f. Krizsán József polgármester Török István jegyző 12

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 17.00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY- BALATONRENDES -SALFÖLD KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI -------------------------------------------------------- Ikt.szám: 620-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-11/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 2. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

1.) ponthoz: 2.)ponthoz:

1.) ponthoz: 2.)ponthoz: Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. november 23-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2. rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Demjén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-12/2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11.-én 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről 30-án, Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. március 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én 17.00

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 99/2011. (V. 11.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. május 11-ei ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. A TIOP 1.1.1.-07/1-2008-0158 sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/35/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 18. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Iktatószám: 62-6/2015. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. november 5-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. november 5-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 5-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 119/2015.(XI.05.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 120/2015.(XI.05.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4986-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről Határozatok: 51/2013. (VI. 20.) sz. határozat Eszközbeszerzés az életminőség javítása

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/32/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. április 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 9. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 8-án tartott nyílt üléséről. 148/2014.(X.08.) sz. határozat A 0407/8

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Szám: 137-12/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-12/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-12/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét.

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.024-12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v JK.271.016-27/2015. Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

51/1995.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról egységes szerkezetben

51/1995.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról egységes szerkezetben 51/1995.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1 A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12.

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri

Részletesebben