J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa György út 15/a.) Jelen vannak: Dr. Salibáné dr. Pap Terézia alpolgármester Agonács Lászlóné, Angalét József, Kiss Gábor, Molnár István, Gyüre Pál, Magoss György, Marton László, Simon László, Németh László, Karsainé Magyar Ildikó jegyző. A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú melléklete. A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. Az ülésről távollétét jelezte: Kocsi János polgármester. Az ülésről távollétét nem jelezte Botka Sándor képviselő. (Az ülésre később érkezik Gyüre Pál képviselő.) Az ülésen részt vett meghívott vendég (ek): Katona Éva Pénzügyi-és Adóiroda vezető, Magyar Lászlóné a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Králik Szabolcs a Káta Hidro Kft. ügyvezetője, Kármánné Deák Ágnes a Mátray Gábor Általános Iskola igazgatója, Szabó Józsefné a Városi Napközi Otthonos Óvoda vezetője, Lugosiné Urbán Erzsébet a Városi Könyvtár, Művelődési Központ és Tájház igazgatója, Akantisz Miklós a Városgazdálkodási Szervezet vezetője, Lajmer György a r. alezredes Rendőrkapitány Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Köszönti az ülésen megjelenteket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület képes, a megválasztott 12 fő képviselő közül 9 képviselő jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat, elmondja, hogy a 6/2. napirendi pontot a Városi Könyvtár és Művelődési Központ és Tájház vezetőjének létszám változás iránti kérelmét leveszik a napirendről. Kéri aki, így elfogadja a napirendi pontokat, az kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot

2 65/2014. (III.25.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t Napirendi pontok: 1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű okról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 2./ Beszámoló Nagykáta Város Közbiztonsági Helyzetéről Előadó: Városi Rendőrkapitányság 3./ ÁROP-3.A számú pályázat közbeszerzési eljárásról döntés 4./ Piaccsarnok kialakítása Nagykátán pályázat közbeszerzési eljárásról döntés 5./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről hozatal 6./ Egyebek 6/1. A nagykátai gyógyfürdő igénybevételéről és a strandfürdő igénybevételéért fizetendő díjakról szóló döntések felülvizsgálata 6/2. Városgazdálkodási Szervezet üdültetési díjainak felülvizsgálata 6/3. Városgazdálkodási Szervezetnél Erzsébet Utalvány elfogadóhely létesítése 6/4. Városgazdálkodási Szervezetnél SZÉP Kártya elfogadóhely létesítése 6/5. A nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának engedélyezése és a beiratkozás időpontjának meghatározása 6/6. Minárovics Krisztián kérelme a Nagykáta név használatának engedélyezésére 6/7. HAJT-A Csapat Egyesület tagságával kapcsolatos döntés meghozatala 2

3 6/8. A Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. kamatmentes kölcsön iránti kérelme 6/9. Lakbérhátralékosok ellen végrehajtás megindítása 6/10. Nívódíjak adományozása 6/11. Önkormányzati bérlakás iránti kérelmek 1./ Napirendi pont Tájékoztatás a lejárt határidejű okról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: A lejárt határidejű ok végrehajtásáról szóló tájékoztatót minden képviselő megkapta. A két ülés között történt legfontosabb eseményekről számol be. Korábban a Káta Hidro Kft. engedélyt kért a Magyar Energia Hivataltól a viziközmű további működtetése érdekében. A Magyar Energia Hivatal a Káta Hidro Kft. kérelmét elutasította. Az elutasítást a viziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben foglaltakkal indokolja, valamint tájékoztatja a Kft-t, hogy a jogerős és a kérelemmel érintett viziközmű rendszer vonatkozásában közérdekű üzemeltető kijelölésére irányuló eljárás indul. Úgy gondolja, hogy ez az eljárás nem egy rövid átfutású eljárás lesz. Ez lehetőséget nyújt a bírósági felülvizsgálatára, melyet 30 napon belül kell benyújtani a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Főigazgatóságnak. A bírósági felülvizsgálat lehetőségével élni fognak, mert van egy Európai Uniós projektjük a csatornaépítésre, amelyben minden település azt vállalta, hogy a szennyvíz és ivóvíz szolgáltatás üzemeltetését a Káta Hidro Kft-én belül kívánják megvalósítani.valamint még egy örömhírt is szeretne közölni a jelenlevőkkel. Nagykáta Város Önkormányzata a 21/2014. számú ával döntött, hogy pályázatot nyújt be az Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. BM rendelet alapján. Ezen pályázati támogatást a Városi Napközi Otthonos Óvoda Czakó András úti telephelyének nyílászáró és kazán cseréjére szerették volna felhasználni. A pályázatot elnyerték. A pályázati támogatás intenzitása 80 %-os. 30 millió Ft-ra nyújtották be a pályázatot, melyből Ft-ot nyert az önkormányzat. A támogatási szerződés aláírására holnap kerül sor. Simon László: A 60/2014. (III.13.), 61/2014 (III.13.) számú ok kapcsán az utak aszfaltozásának összegében sikerült-e megegyezni? Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Még most lesz az egyeztetés. Karsainé Magyar Ildikó: Elmondja, hogy az új választási törvény megtiltja a szervezett szállítást a szavazókörökbe. A külterületi lakosoknak így maguknak kell megoldaniuk a bejutást a szavazókörökbe, mert busszal nem tudja őket az önkormányzat beszállítani. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs a napirendi ponthoz kéri, aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. 3

4 A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a lejárt határidejű okról szóló tájékoztatót. 2./ Napirendi pont Beszámoló Nagykáta Város Közbiztonsági Helyzetéről (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) Dr. Salibáné Pap Terézia: Megadja a szót rendőrkapitány úrnak. Lajmer György: A tegnapi napon összevont bizottsági ülésen ismertette a beszámolót, melyet egy-két dologgal kíván kiegészíteni. Már sokszor jelezték feléjük azt az igényt, hogy Nagykátán jelenjenek meg a kerékpáros rendőrök, de úgy gondolják, hogy egy robogós rendőrség alkalmazása jobb lenne, mert annak a biztonsági feltételei nem olyan szigorúak, mint a kerékpáros rendőrség kialakításának. A kamerák elhelyezéséről és a robogós rendőrökről is fognak beszélni a közeljövőben. A robogó a körzeti megbízottaknak is nagy segítséget nyújtana a helyváltoztatásban. A rendőrség pozitív munkáját az is befolyásolja, hogy már három körzeti megbízott végez szolgálatot a kettő helyett Nagykátán. Kollegáival együtt várják a tovább felmerült kérdéseket. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Nagyon fontosnak tartja azt, amit elmondott kapitány úr, mind a két fejlesztés olyan lehetőség, amely biztosan javítani fogja a következő évek statisztikai adatait és a lakosság biztonság érzetét. Kéri kapitány urat munkatársai bemutatására. Lajmer György: Tavalyi évben szervezeti átalakulás is történt a kapitányságon, illetve már az idei évben is történtek változások. Kustos Barnabás főtörzsőrmester, Kiss Ferenc László, illetve Csomor Márió őrmester látja el a körzeti megbízotti feladatokat Nagykáta városban. Weigel Harri főhadnagy március 1-jétől irányítja a Közlekedésrendészeti Osztályt, melyet Szaszkó Róbert őrnagy március 1-ig irányított. Jelen van Veres József alezredes, Belovai Istvánné alezredes asszony, valamint Bodnár Zsolt százados, aki a Bűnügyi osztályt vezeti. Agonács Lászlóné: Tegnapi összevont bizottsági ülésen megtárgyalták a rendőrkapitányság beszámolóját, örömmel hallották, hogy a bűncselekmények összességében csökkentek. Kapitány úrtól kérték, hogy a lakosság biztonsági érzetét növeljék a betörések csökkentésével. A Jogi, Közoktatási és Művelődési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. (A napirendi pont tárgyalása közben Gyüre Pál képviselő megérkezik az ülésterembe.) Németh László: Gratulálnak a rendőrségnek a minap történt rablást elkövetők tetten éréséhez. Köszöni, hogy az emberek egyre nagyobb biztonságban érezhetik magukat. Dr. Salibáné dr Pap Terézia: Lehetne arról szó, hogy a helyi körzeti megbízottak elérhetőségét, telefonszámát esetleg címüket az újságban közzé tegyék? Látta több települési újságban, hogy a körzeti megbízottak telefonszáma fel van tüntetve. Lajmer György: Jelenleg a körzeti megbízottak saját privát telefonokkal rendelkeznek, azt nem gondolja, hogy közzé kellene tenni az újságban. A szolgálatirányító parancsnokok kaptak egy darab szolgálati mobiltelefont, ami mindig náluk van bárhol is vannak a városban. Őket lehet hívni mindig, illetve a körzeti megbízottaknak szánt információkat is ezen a mobiltelefonon meg lehet tenni. De ezt a kérést közvetíti a Pest Megyei Rendőr- Főkapitányság felé, hogy szolgáltassanak mobiltelefont a körzeti megbízottak részére. 4

5 Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Úgy gondolja, hogy ez máris egy olyan plusz, ami az információáramlást elősegíti. Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs a napirendi ponthoz kéri, aki elfogadja a beszámolót az kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 10 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 66/2014. (III.25.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nagykátai Rendőrkapitányság évi szakmai tevékenységéről és Nagykáta város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 3./ Napirendi pont ÁROP-3.A számú pályázat közbeszerzési eljárásról döntés (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ismerteti a napirendi pontra vonatkozó i javaslatot. Várja a kérdéseket, észrevételeket. Agonács Lászlóné: A Jogi, Közoktatási és Művelődési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és Településfejlesztési és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. A Blufield Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Ft-os ajánlatot nyújtott be, mely a legkedvezőbb ajánlat volt, ezért javasolják, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesének a Blufield Kft-t nyilvánítsák. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs a napirendi ponthoz kéri, aki elfogadja a i javaslatot az kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 10 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 67/2014. (III.25.) számú képviselő-testületi 1. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁROP-3.A számú pályázat Projektmenedzsment feladatainak ellátása és Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Meghívásra került 3 pályázó, akik közül későn nyújtott be ajánlatot a Controll Holding Tanácsadó Zrt. (1124 Budapest, Fürj u. 18.) 2. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete az érvényes ajánlatot tevők közül figyelemmel a kiírásban szereplő értékelési szempontra, valamint a bíráló bizottság javaslatára a Bluefield Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1122 Budapest, Ráth György u. 56.) nyilvánítja nyertesnek. A nyertes ajánlattevő ajánlati ára nettó: A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a szerződést kösse meg. 5

6 Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 4./ Napirendi pont Piaccsarnok kialakítása Nagykátán pályázat közbeszerzési eljárásról döntés (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ismerteti a napirendi pontra vonatkozó i javaslatot. Várja a kérdéseket, észrevételeket. Agonács Lászlóné: Elmondja, hogy a Jogi, Közoktatási és Művelődési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság tegnap megtárgyalta a napirendi pontot. Elmondja, hogy a közbeszerzési felhívásra 3 árajánlat érkezett be, amelyből a Kollár & Kollár Bt. ajánlatát érvénytelennek nyilvánították, mivel nem felelt meg a feltételeknek. Érvényes ajánlatot nyújtott be Kova-Line Kft. (2711 Tápiószentmárton, Óvoda köz 199/3.) és a Sziklafal 2000 Kft. (1037 Budapest, Mátyáshegyi út 18. I/4.). A Bizottságok a Kova- Line Kft-t javasolják nyertesnek, mivel ő adta be a legkedvezőbb ajánlatot, ot. Javasolják, hogy második helyezettnek a Sziklafal 2000 Kft-t nyilvánítsa a testület, aki Ft-os ajánlatot adott be. Simon László: Mi alapján kértek ettől a 3 cégtől árajánlatot? Ismét a nagykátai vállalkozók lettek kihagyva az eljárásból. Úgy gondolja, hogy le kellene ülni megbeszélni, hogy kiktől kérnek be árajánlatot. A piaccsarnok mikorra készül el? Karsainé Magyar Ildikó: Április 30-ig kell elkészülnie. Simon László: Április 30-ig el fog készülni? Ha nem készül el mi történik? Karsainé Magyar Ildikó: Kérnek határidő hosszabbítást a minisztériumtól, ha nem sikerülne befejezni addig a piaccsarnok kivitelezését. Az építési engedély már megérkezett, ha ma dönt a testület, akkor még ma este megküldi az összegzést és megkezdődik a 10 napos szerződéskötési moratórium és jövőhétvégén megkezdődhet az építkezés. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs a napirendi ponthoz kéri, aki elfogadja a i javaslatot az kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi ot 68/2014. (III.25.) számú képviselő-testületi 1. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Piaccsarnok kialakítása Nagykátán tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Meghívásra került 3 pályázó: Kova-Line Kft. (2711 Tápiószentmárton, Óvoda köz 199/3.); Sziklafal 2000 Kft. (1037 Budapest, Mátyáshegyi út 18. I/4.) és a Kollár & Kollár Bt. (2711 Tápiószentmárton, Babos út 2.). 2 pályázó nyújtott be érvényes ajánlatot: Kova-Line Kft. (2711 Tápiószentmárton, Óvoda köz 199/3.) és a Sziklafal 2000 Kft. (1037 Budapest, Mátyáshegyi út 18. I/4.). A Kollár & Kollár Bt. (2711 Tápiószentmárton, Babos út 2.) ajánlata érvénytelen. 2. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete az érvényes ajánlatot tevők közül figyelemmel a kiírásban szereplő értékelési szempontra, valamint a bíráló bizottság 6

7 javaslatára - a Kova-Line Kft. (2711 Tápiószentmárton, Óvoda köz 199/3. hrsz. ) nyilvánítja nyertesnek. A nyertes ajánlattevő ajánlati ára nettó: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete az érvényes ajánlatot tevők közül - figyelemmel a kiírásban szereplő értékelési szempontra, valamint a bíráló bizottság javaslatára - a Sziklafal 2000 Kft. (1037 Budapest, Mátyáshegyi út 18. I/4.) nyilvánítja az eredményes eljárás második helyezettjének. A második nyertes ajánlattevő ajánlati ára nettó: A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a szerződést kösse meg. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 5./ Napirendi pont Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről hozatal (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ismerteti a napirendi pontra vonatkozó i javaslatot. Várja a kérdéseket, észrevételeket. Agonács Lászlóné: A Jogi, Közoktatási és Művelődési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és Településfejlesztési és Szociális Bizottság a napirendi pontot tárgyalta és elfogadásra javasolja. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs a napirendi ponthoz kéri, aki elfogadja a i javaslatot kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 10 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 69/2014. (III. 25.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. -ában meghatározottak szerint az önkormányzat által a korábbi évek gazdálkodása során vállalt, adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásának napján fennálló, és az azóta keletkezett, valamint a tervezett szerződések szerint még keletkezendő kötelezettségvállalásának teljes összegét, és a hatályos szabályok alapján - a kötelezettségvállalás során - figyelembe veendő bevételeinek tervezett összegét az alábbiak szerint határozza meg. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerint a táblázat tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló és a tervezett szerződésekből várható összes kötelezettségét figyelembe véve az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejét, illetve a kezesség érvényesíthetőségének lejárati idejét a 2014-es költségvetési évre valamint az azt követő három évre, és további évekre vonatkozóan az alábbi táblázatban foglaltak szerint: 7

8 A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. (3) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötése előtt figyelembe kell venni a stabilitási törvény 10. (1) bekezdésében foglalt feltételeket, mely szerint helyi önkormányzat ilyen ügyletet érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet meg, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározott eljárás lefolytatását és az engedély megadását követően. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 6. Egyebek, napirendi pont A nagykátai gyógyfürdő igénybevételéről és a strandfürdő igénybevételéért fizetendő díjakról szóló döntések felülvizsgálata (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ismerteti a napirendi pontra vonatkozó i javaslatot. Elmondja kérte az üzemeltetőt, hogy a strandfürdőben térjenek vissza az úszóvendégek reggel 6 órától történő fogadására. Felkéri Agonács Lászlónét a bizottságok állásfoglalásának ismertetésére. Agonács Lászlóné: Elmondja, hogy a Jogi, Közoktatási és Művelődési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság tegnap összevont ülésen tárgyalta a strandfürdő és fürdőház díjainak felülvizsgálatát. A belépődíjak változatását nem javasolják a 8

9 bizottságok, de javasolják a strandfürdő igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletben a nyitvatartási idő módosítását, melynek következő ülésre történő előkészítésével a jegyzőt bízzák meg. Simon László: A Fürdőházra is kiterjesztené a szezonális árakat, mert a Fürdőház nem ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtja télen, mint nyáron. Javasolja, hogy csoportok esetén a 10 % kedvezmény mellett 10 fős csoportonként egy fő ingyen vehesse igénybe a strandfürdőt, valamint a hangosbemondóért kért 500 Ft összeget sokalja. Magyar Lászlóné: Úgy gondolja, hogy ezt a módosítást nem terjesztené ki a Fürdőházra, mert a Fürdőház már most is több szolgáltatást nyújtott télen, mivel a külső termál medencét a télen is feltöltötték, ami jelentős költséggel járt. Kérdezné Simon László képviselő úrtól, hogy ha a Fürdőház költségeit nem tudják kigazdálkodni, akkor a képviselő-testület fogja biztosítani a Fürdőház kiadásait? Elmondja, hogy a 10 %-os csoportos kedvezményt minden csoportra kiterjesztik, nemcsak a gyermekcsoportokra, hanem a felnőttekre is és a nyugdíjas csoportokra? A csoport kísérője eddig is bemehetett ingyen a strandra. A hangosbemondóért nem sok az 500 Ft, mert általában a hangosbemondóba az elhagyott értéktárgyakat szokták bemondatni. Úgy gondolja, hogy ha valaki nem vigyázz eléggé az értékeire, akkor az fizesse is meg az árát. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Kérdezné Simon László képviselő úrtól, hogy módosító javaslatként fenn tartja-e javaslatait? Simon László: A 10 fős csoportonként az egy fő kísérő ingyen belépését fenn tartja. Határozottan lehet látni, hogy ahogy csökkentették az árakat, úgy a látogatói létszám megnőtt. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Tehát képviselő úr javaslata, hogy 10 fő fölött a 10 %-os csoportos kedvezmény mellett, a 10 fős csoportot vezető 1 fő ingyen mehessen be a strandra? Simon László: Úgy fogalmazná meg, hogy 10 főként 1 fő ingyen mehessen be. Agonács Lászlóné: Úgy gondolja, hogy az már sok, hogy 10 főként mehessen be egy fő, mert ha jön egy busz 40 fővel, akkor abban az esetben már 4 fő mehet be ingyen. Simon László: Gyüre Pál képviselő urat kérné fel, hogy mondja el a véleményét erről a felvetésről. Magyar Lászlóné: Nem úgy fogalmazná meg a javaslatot, hogy 10 főként mehessen be egy fő ingyen, mert akkor már a 11 főnél megkezdődik a második 10 fő és mondhatják azt, hogy két fő ingyen mehet be. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: A javaslat azt a részét el tudja fogadni, hogy 10 fő felett 10 % kedvezményt adnak és egy fő ingyen bemehet, de azt már nem tudja elfogadni, hogy 10 főként ingyen mehessen be 1 fő. Simon László: Azt kellene megfogalmazni, hogy minden 10 gyerek után egy fő kísérő ingyen mehessen be. Agonács Lászlóné: De nem csak gyerekekről van szó, amikor csoportról beszélnek. Simon László: Ő csak a gyerekekről beszél. 9

10 Németh László: Kéri Simon László képviselőt fogadja el azt, amit a többi képviselő-testületi tag javasolt, ne húzza az időt. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Az eredeti megfogalmazásnál maradnak. Kérdezi, képviselőurat hogy fenntartja-e módosító javaslatát? Simon László: Igen. Kéri, hogy szavazzon a képviselő-testület a módosító javaslatról. Kérné Gyüre Pál képviselő urat, hogy mondja el a véleményét. Gyerek csoportonként 10 fő gyerek esetén 1 fő mehessen be ingyen és a 20 fő gyerek esetén mehet be a kettő fő ingyen. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Kéri, aki elfogadja Simon László módosító indítványát kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 1 igennel, 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi ot 70/2014. (III. 25.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem fogadja el Simon László képviselő módosító indítványát. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Kéri, aki elfogadja a strandfürdő belépőjegy áraira vonatkozó eredeti i javaslatot kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi ot 71/2014. (III. 25.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete a Nagykátai Gyógy- és Strandfürdő belépőjegyeit a évi szezonnyitástól az alábbiak szerint állapítja meg: A Strandfürdő 0-3 éves korig ingyenesen látogatható! Felnőtt belépő díjak. Sor - szá m Jegytípus Egyszeri belépésre jogosító felnőtt napijegy Egyszeri belépésre jogosító felnőtt napijegy 16 órától Nagykátai lakosoknak tíz belépésre jogosító felnőtt füzetjegy 4. Tíz belépésre jogosító felnőtt füzetjegy 5. Tíz belépésre jogosító úszó füzetjegy (6-8 óra között vagy zárás előtt 1 órával napi 1 óra igénybevételre) Ár június 1. és augusztus 20. között Ár május között és augusztus 21-től szezonzárásig

11 Nagykátai lakosoknak tíz belépésre jogosító úszó füzetjegy (6-8 óra között vagy zárás előtt 1 órával napi 1 óra igénybevételre) Éves úszóbérlet (teljes szezonra) csak úszómedence használatára (6-8 óra között vagy zárás előtt 1 órával napi 1 óra igénybevételre) Nagykátai lakosoknak éves úszóbérlet (teljes szezonra) csak úszómedence használatára (6-8 óra között vagy zárás előtt 1 órával napi 1 óra igénybevételre) Éves bérlet teljes szezonra (8 órától jogosít belépésre ) Gyermek és diák belépő díjak. Sor - szá m Jegytípus Egyszeri belépésre jogosító gyermek és diák (nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező) napijegy Egyszeri belépésre jogosító gyermek és diák (nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező) napijegy 16 órától Nagykátai lakosoknak tíz belépésre jogosító gyermek és diák (nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező) füzetjegy Tíz belépésre jogosító gyermek és diák (nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező) füzetjegy Tíz belépésre jogosító gyermek és diák (nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező) úszó füzetjegy (6-8 óra között vagy zárás előtt 1 órával napi 1 óra igénybevételre) Nagykátai gyermek és diák (nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező) lakosoknak tíz belépésre jogosító úszó füzetjegy (6-8 óra között vagy zárás előtt 1 órával napi 1 óra igénybevételre) 7. Éves gyermek és diák (nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező) úszóbérlet (teljes szezonra) csak úszómedence használatára (6-8 óra között vagy zárás Ár június 1. és augusztus 20. között Ár május között és augusztus 21- től szezonzárásig

12 8. előtt 1 órával napi 1 óra igénybevételre) Éves gyermek és diák (nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező) bérlet teljes szezonra 8 órától jogosít belépésre Nyugdíjas belépő díjak Sor - szá m Jegytípus Egyszeri belépésre jogosító nyugdíjas napijegy Egyszeri belépésre jogosító nyugdíjas napijegy 16 órától Nagykátai lakosoknak tíz belépésre jogosító nyugdíjas füzetjegy Tíz belépésre jogosító nyugdíjas füzetjegy Tíz belépésre jogosító nyugdíjas úszó füzetjegy (6-8 óra között vagy zárás előtt 1 órával napi 1 óra igénybevételre) Nagykátai nyugdíjas lakosoknak tíz belépésre jogosító úszó füzetjegy (6-8 óra között vagy zárás előtt 1 órával napi 1 óra igénybevételre) Éves nyugdíjas úszóbérlet (teljes szezonra) csak úszómedence használatára (6-8 óra között vagy zárás előtt 1 órával napi 1 óra igénybevételre) Éves nyugdíjas bérlet teljes szezonra 8 órától jogosít belépésre Ár június 1. és augusztus 20. között Ár május között és augusztus 21- től szezonzárásig Csoportos kedvezmény: 10 fő felett 10 % a belépőjegy árából Rendezvény alkalmával: 2 órás belépő /fő Határidő: május 1. Felelős: Polgármester, Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. ügyvezetője. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Kéri, aki elfogadja a fürdőház belépőjegy áraira vonatkozó eredeti i javaslatot kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi ot 72/2014. (III. 25.) számú képviselő-testületi 12

13 Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagykátai Fürdőház belépőjegyeit április 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: A Fürdőház 0-3 éves korig ingyenesen látogatható. Nyitvatartás: 9-20 óráig Jegytípus Ár Jegytípus Ár Egyszeri belépésre jogosító Egyszeri belépésre nyugdíjas, gyermek és jogosító felnőtt diákjegy (nappali tagozatos napijegy szauna diákigazolvánnyal használattal rendelkező tanulók) szauna használattal Egyszeri belépésre jogosító felnőtt napijegy Egyszeri belépésre jogosító felnőtt napijegy 16 órától szauna használattal Egyszeri belépésre jogosító felnőtt napijegy 16 órától Nagykátai felnőtt lakosoknak tíz belépésre jogosító füzetjegy szauna használattal Nagykátai lakosoknak tíz belépésre jogosító felnőtt füzetjegy Tíz belépésre jogosító felnőtt füzetjegy szauna használattal Egyszeri belépésre jogosító nyugdíjas, gyermek és diákjegy (nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező tanulók) Egyszeri belépésre jogosító nyugdíjas, gyermek és diákjegy (nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező tanulók) 16 órától szauna használattal Egyszeri belépésre jogosító nyugdíjas, gyermek és diákjegy (nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező tanulók) 16 órától Nagykátai lakosoknak tíz belépésre jogosító nyugdíjas, gyermek és diákjegy (nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező tanulók) szauna használattal Nagykátai lakosoknak tíz belépésre jogosító nyugdíjas, gyermek és diákjegy (nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező tanulók) Tíz belépésre jogosító nyugdíjas, gyermek és diákjegy (nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező tanulók) szauna használattal

14 Tíz belépésre jogosító felnőtt füzetjegy Masszás 30 perc Masszás 50 perc Babaúszás Szauna lepedő Szauna só Szolárium (6 perc) Tanrend szerint csoportos diákúszás 2 óra /fő Hangos bemondó/alkalom Tíz belépésre jogosító nyugdíjas, gyermek és diákjegy (nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező tanulók) Gyermekjegy: 3 éves kortól, nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, Nyugdíjas: nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők Csoportos kedvezmény: 10 fő felett 10 % a belépőjegy árából Rendezvény alkalmával: 2 órás belépő /fő A Fürdőház belépőjegyei, bérletei a Gyógy- és Strandfürdőbe való belépésre is jogosítanak. Határidő: április 1. Felelős: Polgármester, Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. ügyvezetője. - Városgazdálkodási Szervezet üdültetési díjainak felülvizsgálata (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy a Városgazdálkodási Szervezet vezetője kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben kérte a Mátrafüredi tábor üdültetési díjainak emelését. A tavalyi évben a tábor díjain nem emeltek. Agonács Lászlóné: A Jogi, Közoktatási és Művelődési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság ülésén tárgyalta a Városgazdálkodási Szervezet vezetője kérelmét. Elfogadásra javasolják a 6 %-os emelést, mert a tábor kihasználtságát szeretnék növelni ennek érdekében szeretnék bevezetni az Erzsébet utalvány elfogadását és a SZÉP Kártya elfogadását. Ezek elfogadása költségekkel jár, ezért van szükség a 6 %-os emelésre. 50 Ft-os tételekről van szó, amely nem jelentős emelés. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs kéri, aki elfogadja a i javaslatot az kézfelemeléssel jelezze azt. 14

15 A Képviselő-testület 10 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 73/2014. (III. 25.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Szervezet üdültetési díjait április 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg: Megnevezés Nettó ár ágynemű nélkül Nagykátai lakosoknak Nagykáta környékén lévő település /Tápió-vidék/ lakosainak Egyéb település Határidő: április 1-jétől folyamatos Felelős: polgármester, Városgazdálkodási Szervezet igazgatója Nettó ár ágyneművel -Városgazdálkodási Szervezetnél SZÉP Kártya elfogadóhely létesítése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ismerteti a napirendi pontot. Várja a kérdéseket, észrevételeket. Agnács Lászlóné: A Jogi, Közoktatási és Művelődési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság ülésén tárgyalta a SZÉP Kártya elfogadóhely létesítésére vonatkozó előterjesztést, melyet elfogadásra javasol. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Kéri, aki elfogadja a i javaslatot az kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 10 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 74/2014. (III. 25.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mátrafüred, Vízművölgy u. 1. szám alatt lévő Tábor jobb kihasználása érdekében Erzsébet utalvány elfogadói szerződést köt a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 3309; székhelye: 1054 Budapest, Báthory u. 12.) Az Erzsébet utalvány elfogadásának Általános Szerződési Feltételeit Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja. Felhatalmazza a Városgazdálkodási Szervezet igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 15

16 - Városgazdálkodási Szervezetnél Erzsébet Utalvány elfogadóhely létesítése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ismerteti a napirendi pontot. Várja a kérdéseket, észrevételeket. Agnács Lászlóné: A Jogi, Közoktatási és Művelődési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság ülésén tárgyalta az Erzsébet utalvány elfogadóhely létesítésére vonatkozó előterjesztést, melyet elfogadásra javasol. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Kéri, aki elfogadja a i javaslatot az kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 10 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 75/2014. (III. 25.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mátrafüred, Vízművölgy 1. szám alatt lévő Tábor jobb kihasználása érdekében SZÉP Kártya elfogadói szerződést köt a OTP Pénztárszolgáltató Zrt-vel, az MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft-vel, K&H Bank Zrt.-vel. A SZÉP Kártya Elfogadásának Általános Szerződési Feltételeit Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja. Felhatalmazza a Városgazdálkodási Szervezet igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester - A nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának engedélyezése és a beiratkozás időpontjának meghatározása. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ismerteti a napirendi pontot. Várja a kérdéseket, észrevételeket. Agonács Lászlóné: A Jogi, Közoktatási és Művelődési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Az óvodavezető javasolja, hogy az óvodai beiratkozás május én, a pótbeiratkozást pedig május 19-én történjen. Az óvodavezető javaslatát a bizottságok támogatják. Az óvodavezető az I. telephelyen 7 óvodai csoport, II. telephelyen 6 óvodai csoport, III. telephelyen 7 óvodai csoport, összesen 20 csoport indítását kérte, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezését is kérte. A bizottságok elfogadásra javasolják az indítható óvodai csoportok számát, valamint a maximális létszámtól való eltérést. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs kéri, aki elfogadja a i javaslatot az kézfelemeléssel jelezze azt. 16

17 A Képviselő-testület 10 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 76/2014. (III. 25.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. (2) bekezdés b) és d) pontjában, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva: 1. A 2014/2015. nevelési évre történő óvodai beíratások időpontját május ére a pótbeíratkozást május 19-ére tűzi ki. 2. A 2014/2015. nevelési évben Nagykátán a Városi Napközi Otthonos Óvodában indítható óvodai csoportok számát 20 csoportban határozza meg. 3. Az Nkt. 25. (7) bekezdésében foglaltak szerint a 2014/2015. nevelési évben indított óvodai csoportok vonatkozásában engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: május 19., szeptember 1. Felelős: polgármester, óvodavezető - Minárovics Krisztián kérelme a Nagykáta név használatának engedélyezésére (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ismerteti a napirendi pontot. Várja a kérdéseket, észrevételeket. Agonács Lászlóné: A Jogi, Közoktatási és Művelődési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság tárgyalta a Minárovics Krisztián Nagykáta név használatára vonatkozó kérelmét, melyet elfogadásra javasol. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs kéri, aki elfogadja a i javaslatot az kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 10 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 77/2014. (III. 25.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete Minárovics Krisztián Nagykáta, Vörösmarty u. 13. szám alatti lakos kérelmére engedélyezi a közeljövőben alapítandó egyesület részére a TREK NAGYKÁTA SPORTEGYESÜLET nevében a NAGYKÁTA név használatát. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 17

18 -HAJT-A Csapat Egyesület tagságával kapcsolatos döntés meghozatala (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ismerteti a napirendi pontot. Várja a kérdéseket, észrevételeket. Agonács Lászlóné: A Jogi, Közoktatási és Művelődési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolja a testületnek, hogy továbbra is maradjanak egyesületi tagjai a HAJT-A Csapat Egyesületnek. A külterületi pályázatoknak a lehetőségét adja meg, ha tagjai maradnak a HAJT-A Csapat Egyesületnek Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ezt a civil szervezetet annak idején nem csak önkormányzatok, hanem vállalkozók és más civil egyesületek hozták létre. Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs kéri, aki elfogadja a i javaslatot az kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 10 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 78/2014. (III. 25.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HAJT-A Csapat Egyesület tagja kíván maradni, valamint a közötti Európai Uniós pályázatokban részt kíván venni. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester -A Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. kamatmentes kölcsön iránti kérelme (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy a tegnapi napon a bizottságok megtárgyalták a napirendi pontot. Megadja a szót a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének. Magyar Lászlóné: Az Országos Hulladék Gazdálkodási Ügynökség december 23.-án kiírt egy pályázatot, amelyen a Kft. pályázott. A pályázat keretében 1 db KUKÁS autó és 3000 db 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edény beszerzésére pályáztak. A Kft. a pályázatot megnyerte, mely 100 %-os intenzitású, önerőre nincs szükség, de az ÁFA-t ki kell fizetniük, amely közel Ft, de az adóhatóságtól ezt az összeget vissza tudják igényelni. Kéri a képviselő-testületet Ft kamatmentes kölcsön biztosítására, melyből eleget tesznek az ÁFA befizetési kötelezettségüknek. A kamatmentes kölcsön összegének visszafizetése az adóhatóságtól történő kifizetés után megtörténik. Holnap kerülne sor a támogatási szerződés aláírására, melyhez szükséges a testület részéről az a döntés, hogy ezt az összeget biztosítja a Kft. részére. Agonács Lászlóné: A Jogi, Közoktatási és Művelődési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Elfogadásra javasolják 18

19 a kamatmentes kölcsön nyújtását a Kft. részére, addig amíg vissza nem igényeli az ÁFA összegét, mely összeget a visszaigényelés után visszautal az önkormányzat részére. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs kéri, aki elfogadja a i javaslatot az kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 10 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 79/2014. (III. 25.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. (2760 Nagykáta, Temető út 24.) tulajdonosi testülete kamatmentes kölcsönt biztosít a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. számára. A kamatmentes kölcsön kizárólag az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Iparfejlesztési Rendszerében kiadott OHU-IFPR azonosító számú pályázaton elnyert eszközök ellenszolgáltatásának ÁFA tartalmának megfizetésére használható fel. A Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. köteles az ÁFA összegét a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól visszaigényelni és azt, visszaérkezését követően haladéktalanul Nagykáta Város Önkormányzata részére visszautalni. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. ügyvezetője Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Javasolja a további napirendi pontok tárgyalása zárt ülés keretében történjen, aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 10 igennel, nem szavazat, tartózkodás nélkül az alábbi ot 80/2014. (III. 25.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lakbér hátralékosok elleni végrehajtás megindítása, a Nívódíjak adományozása és az Önkormányzati bérlakás kérelmek napirendi pontokat zárt ülésen kívánja tárgyalni. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Minden jelenlévőnek megköszöni a részvételt és a további napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el. -Kmf- Karsainé Magyar Ildikó Kocsi János jegyző polgármester 19

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Felnőtt belépő díjak: 1. Egyszeri belépésre jogosító felnőtt napijegy 1.400.- 2. Egyszeri belépésre jogosító felnőtt napijegy 16 órától 800.

Felnőtt belépő díjak: 1. Egyszeri belépésre jogosító felnőtt napijegy 1.400.- 2. Egyszeri belépésre jogosító felnőtt napijegy 16 órától 800. Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete a Nagykátai Gyógy- és Strandfürdő belépőjegyeit a 2012. évi szezonnyitástól az alábbiak szerint állapítja meg: Felnőtt belépő díjak: 6. Nagykátai lakosoknak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. május 18-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Haszon Zsolt Kalmár Lajos Somogyi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I/1-17/2014. J e g y z ő k ö n y v 2014. december 15-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-16/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. augusztus 6-án tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 207 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. május 29. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Bodnár

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 7. számú JEGYZŐKÖNYV

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 7. számú JEGYZŐKÖNYV BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 7. számú JEGYZŐKÖNYV 58/2006. (VII.4.) kt. határozat: napirend elfogadása 59/2006. (VII.4.) kt. határozat: A két ülés közötti

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-án megtartott ülésének

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-án megtartott ülésének Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 100-110 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május hó 15-én (szerdán)

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. június 22-én 17 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. június 22-én 17 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. június 22-én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-11/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 2. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14-én 09 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14-én 09 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-1/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14-én 09 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. szeptember 25. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendes ülése. Az ülést vezeti:

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

341-7/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. április 26-i soros ülésének jegyzőkönyve

341-7/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. április 26-i soros ülésének jegyzőkönyve 341-7/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. április 26-i soros ülésének jegyzőkönyve 27/2013. (IV. 26.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről.

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 18 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 135/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Az

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Ebesi Polgármesteri Hivatal, tanácsterem (Ebes,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 17.00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. január 31-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja: 51 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. március 30-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-8/2015. ikt.sz. 9/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-8/2015. ikt.sz. 9/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

5/2014. sz. jegyzőkönyv

5/2014. sz. jegyzőkönyv 5/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 9/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 21-én tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Napirend:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben